DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012"

Transcriptie

1 DE LANDELIJKE STUKKENLIJST etc. TWEEDE GEHEEL HERZIENE DRUK Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM, BEZIT mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING EIGENDOM, BEZIT nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 / 2.19 B 2.19 B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING EIGENDOM, BEZIT verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 / 2.19 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr indien van belang voor kennis van een plaatselijke te bewaren zaak B 2.4 B 2.4 B , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN EIGENDOM, BEZIT projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr financiële documenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG): verzamelde brondocumenten B V 7 jr., na vervallen belang EIGENDOMSBEPERKING toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht ter inzage leggen verzoeken om toepassing gedoogplicht V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 na vervallen belang Register Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) B KADASTER 2.5 1/87

2 inlichtingen gevraagd bij het kadaster V 1 jr V 1 jr V 1 jr bijwerkingen kadaster (massale output), ter kennisneming ontvangen V 1 jr V 1 jr V 3 jr opmetingsverklaringen (na verwerking) V 1 jr V 1 jr V 1 jr afschriften uit registers t.b.v. de belastingen V 1 jr V 1 jr V 1 jr REGISTRATIE Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) circulaires en richtlijnen ontvangen van het Kadaster, na vervallen V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 direct 2.6 overeenkomst tot aansluiting B 2.19 B wijzigingen in de kaarten of opgeslagen informatie V 1 jr V 1 jr mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr OPENBARE WERKEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE WERKEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING OPENBARE WERKEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/ 2.19 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B vande zaak enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING OPENBARE WERKEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE WERKEN alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN plaatselijk beleid voor aanbestedingen B 2.18 B 2.18 B ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN OPENBARE WERKEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr /87

3 declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid / B 2.18/2.19 B 2.18/ 2.19 B waaronder tarievenbeleid onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr BELASTINGEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN BELASTINGEN 3/87

4 mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING BELASTINGEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid / B 2.18 B 2.18/ 2.19 B waaronder kwijtscheldingsbeleid onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING BELASTINGEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr V 7 jr OVERLEGORGANEN BELASTINGEN alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B BELASTINGEN / RETRIBUTIES heffing en invordering van diverse gemeentelijke belastingen V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr de zaak aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr secretarie-exemplaren kohieren, achterstandslijsten diverse soorten V 7 jr V 7 jr / V 5 jr belastingen, verantwoordingsstaten diverse belastingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, teruggave diverse soorten V 7 jr V 7 jr V 5 jr belastingen (m.u.v. principe beslissingen), invorderingen dwangbevelen plaatselijke belastingen (na invordering) dwangbevelen, aanmaningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr OZB / WOZ aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr invordering / inning, bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr kwijtscheldingen de zaak taxatierapporten, taxatieformulieren en -overzichten, WOZ-beschikkingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr (na vervallen belang / na afloop periode) Overeenkomsten met taxatiebureaus (na vervallen belang) V 7 jr V 7 jr adviezen Waarderingskamer (na vervallen / na afloop periode) V 7 jr V 7 jr BAATBELASTING aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr kaarten baatbelasting (register) V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, kwijtscheldingen, correspondentie over invordering / inning V 7 jr. na afhandeling van de zaak V 7 jr V 5 jr /87

5 RIOOLRECHTEN / REINIGINGSRECHTEN aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr V 7 jr V 5 jr teruggaven kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr BOUWGRONDBELASTING aangiftebiljetten, aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, teruggaven, invordering / inning V 7 jr. na afhandeling van de zaak V 7 jr V 5 jr HONDENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning, registratie hondenpenningen de zaak kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr TOERISTENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning de zaak kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr WOONFORENSENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning de zaak opgaven aan en door de gemeente V 7 jr V 7 jr V 3 jr RETRIBUTIES / LEGES heffing en invordering van diverse leges en gemeentelijke heffingen V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr de zaak V 7 jr onder meer: precariorechten, begrafenisrechten, marktgelden, brug- en veergelden, haven- lig- en kadegelden etc. ontheffingen, verminderingen en kwijtscheldingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften V 7 jr V 7 jr V 5 jr verantwoordingsstaten legeskas V 7 jr V 7 jr V 5 jr legesregisters, legeslijsten V 7 jr V 7 jr V 10 jr verantwoording en afdracht rijks- provinciale leges paspoorten, rijbewijzen e.d. V 7 jr. 2.3 V 7 jr. 2.3 V 5 jr RUIMTELIJKE ORDENING Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN RUIMTELIJKE ORDENING mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B Register van gebouwen in kader van de BAG B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING RUIMTELIJKE ORDENING nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/2.19 B 2.18/ 2.19 B 5/87

6 onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr / 2.19 na afwikkeling 2.12 bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B handhaving beleid B B Formaliseringsbeslissing B&W B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING RUIMTELIJKE ORDENING verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr rapporten, beleidsplannen van Rijk, Provincie, andere V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 direct 2.6 gemeenten/instellingen, na vervallen of , of klasseren onder specifiek onderwerp OVERLEGORGANEN RUIMTELIJKE ORDENING waaronder ad-hoc commissies / voor raadscommissie RO zie: alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere bestuursorganen, na gevoerd overleg V 3 jr V 3 jr V 3 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN (veelal gevoegd bij zaakdossier) ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN RUIMTELIJKE ORDENING projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr overeenkomsten met externe bureaus (na vervallen) V 7 jr V 7 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 indien gevolgen voor beleid B 2.9 B 2.19 V 1 jr PLANSCHADE procedure-verordening B 2.18 B 2.18 B claims, correspondentie en beschikking V 7 jr V 7 jr V 5 jr indien precedentwerking B B 2.23 B bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr STRUCTUURPLANNEN / Structuurvisies voorbereiding, waaronder concepten, ontwerpen V 20 jr V 20 jr V 3 jr indien plaatselijk beleidsbepalend V 20 jr B structuurplannen: vaststelling en goedkeuring B B B plannen van andere bestuursorganen, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 3 jr /87

7 overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere bestuursorganen, na gevoerd overleg V 3 jr V 3 jr V 3 jr beroepschriften en uitspraak van Raad van State B B zienswijzen V 20 jr B BESTEMMINGSPLANNEN voorbereiding, waaronder concepten, ontwerpen en zienswijzen V 20 jr V 20 jr V 3 jr indien plaatselijk beleidsbepalend V 20 jr B bestemmingsplannen: vaststelling en goedkeuring inclusief kaarten en (eventueel) bijbehorende onderzoeken en plannen uit eerdere fases m.b.t. de totstandkoming van het bestemmingsplan: inpassingsplan, projectbesluit, wijzigingsplan en uitwerkingsplan. B B B plannen van andere bestuursorganen, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 3 jr overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere V 3 jr V 3 jr V 3 jr bestuursorganen, na gevoerd overleg vrijstellingsbesluiten: zie Voorbereidingsbesluiten ruimtelijke ordening, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 1 jr beroepschriften en uitspraak van Raad van State B B STREEKPLANNEN/ STRUCTUURVISIES na vervallen belang vervallen vervallen V 1 jr V 3 jr overleg inzake het streekplan vervallen vervallen V 3jr V 3 jr door de gemeente ingediende zienswijzen en bezwaarschriften vervallen vervallen B 1.4 B 1.4 Structuurvisie B NATIONALE REGELINGEN RUIMTELIJKE ORDENING o.a. VINEX-nota's, planologische kernbeslissingen na vervallen belang V 1 jr V 1 jr direct 2.6 overleg inzake het plan V 3 jr V 3jr V 3 jr door de gemeente ingediende zienswijzen en bezwaarschriften B 2.4 B 1.4 B ONTSLUITING EN EXPLOITATIE VAN GRONDEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B 7/87

8 onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr. na gunning 2.15 V 4 jr opdracht gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr indien financiële projectdocumenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten, na vervallen belang V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr indien gevolgen voor beleid B 2.9 B EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN GRONDEN GEMEENTE bekostigingsbesluiten, exploitatieopzet voor bouwterreinen B B B bestek en tekeningen bouwrijp maken gronden B B B voorbereidende en uitvoeringsstukken, na afhandeling of vervallen belang V 10 jr V 10 jr voor aankoop en verkoop bouwterreinen: zie EXPLOITATIE PARTICULIEREN exploitatie-overeenkomsten, na vervallen belang V 7 jr V 5 jr V 5 jr betalingen, inningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, beroepschriften, na afhandeling V 7 jr V 3 jr bekostigingsbesluiten, exploitatieopzet bouwterreinen B B B VOLKSHUISVESTING Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN 8/87

9 VOLKSHUISVESTING mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING VOLKSHUISVESTING nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/ 2.19 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B REGELGEVING VOLKSHUISVESTING verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18/ 2.19 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN VOLKSHUISVESTING alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B PROJECTEN VOLKSHUISVESTING projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr indien financiële projectdocumenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 indien gevolgen voor beleid B 2.9 B 2.19 V 1 jr WONINGBEHOEFTE EN -VOORZIENING contingentering (gesubsidieerde) woningbouw en toekenningen: plaatselijk beleid B B B contingentering (gesubsidieerde) woningbouw en toekenningen / (bouwvolume): vragenlijsten V 3 jr. 2.8 V 3 jr 2.8 V 5 jr SUBSIDIES WOONCONSUMENTEN-ORGANISATIES principebesluiten toekenning B 2.20 B 2.20 B toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr /87

10 niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr WONINGVOORRAAD, TELLING EN REGISTRATIE woningmarktonderzoeken en woningtellingen - organisatie en uitvoering; onderzoeksmateriaal en vragenlijsten ten dienste van deze onderzoeken rapportages woningbouw, uitkomsten woningmarktonderzoeken en woningtellingen Basisregistratie gebouwen B V 5 jr V 5 jr V 1 jr. na afwikkeling zaak B B B EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN, TOEPASSING BOUW- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN inlichtingen omtrent bouwplannen, bouwmogelijkheden en andere zaken V 20 jr V 20 jr V 5 jr m.b.t. de toepassing van bouw- en gebruiksvoorschriften (principeaanvragen) idem: inzake cultuurhistorisch interessante of B B B beeldbepalende bouwwerken vrijstellingen bouwstoffenbesluit B V 20 jr vnv 2.8 vergunningen voor woningsplitsing (na vervallen van het recht) (mogelijk B 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 brondocument BAG) geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (B indien V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 brondocument BAG) geweigerde vergunningen (B indien brondocument BAG) V 1 jr 2.7 ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (B indien brondocument V 3 jr. 2.7 BAG) aanwijzing/oprichting plaatselijke welstandscommissie B 2.1 B 2.1 B benoemingen leden en voorzitter welstandscommissie, na afloop termijn V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.1 V 1 jr HANDHAVING BOUWVOORSCHRIFTEN (BOUW- EN WONINGTOEZICHT) Aanschrijvingen, opleggen van last onder dwangsom, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr bescheiden ontstaan uit hoofde van toezicht en controle, die leiden tot V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr gedogen van situaties, na vervallen van de gedogen situatie in geval van precedentwerking B 2.9 B 2.9 B correspondentie inzake onttrekking aan bestemming V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling V 1 jr V 1 jr V 1 jr als ze deel uitmaken van een te bewaren zaak B 2.24 B 2.24 B VRIJSTELLINGEN vrijstellingsbesluiten van bepalingen van het bestemmingsplan (art. 15 en B B ,2,3 WRO) tijdelijke vrijstellingsbesluiten (art. 17 WRO), na vervallen V 5 jr V 5 jr BOUWVERGUNNINGEN bouwvergunningen met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, B B B 1.4 beschikking en bouwtekening(en) sterkte- en constructieberekeningen V 1 jr. na sloop bodemonderzoeken V 1 jr. na sloop akoestische onderzoeken V 10 jr overige bescheiden V 20 jr melding bouwvoornemen, beoordeling, adviezen, overleg en V 20 jr V 20 jr V 10 jr bezwaarschriften bouwmeldingen (tot ), principeverzoeken en bijbehorende beschikkingen: - inzake cultuurhistorisch interessante of beeldbepalende bouwwerken B 10/87

11 afgewezen en ingetrokken vrijstellingen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 afgewezen en ingetrokken vrijstellingen (brondocument Wet BAG) B 2.7 registratie en opgaven vrijstellingen V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 vnv 2.11 bezwaarschriften, na afhandeling V 7 jr V 3 jr tijdelijke vergunningen (bijv. noodgebouwen, bouwketen etc ) met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, beschikking en bouwtekening(en) met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, beschikking en bouwtekening(en) B V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en aangehouden bouwvergunningen B (indien brondocument V 3 jr V 3 jr. 2.8 BAG) geweigerde bouwvergunningen V 1 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 ingetrokken en aangehouden bouwvergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 sloopvergunningen B B B BOUW VAN WONINGEN VAN BIJZONDERE AARD. ZIE: Permanente bewoning van recreatiewoningen: aanschrijvingen, opleggen V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr van last onder dwangsom, na afhandeling Permanente bewoning van recreatiewoningen: toezicht en controle, die V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr leiden tot gedogen van situaties, na vervallen van de gedogen situatie in geval van precedentwerking of brondocument BAG B 2.9 B 2.9 B AANLEG EN INRICHTING VAN TERREINEN, ERVEN, WOONWAGENCENTRA EN LIGPLAATSEN VOOR WOONSCHEPEN aanlegvergunningen B B B ONBEWOONBAARVERKLARING VAN WONINGEN onbewoonbaarverklaring, na sloop V 1 jr V 1 jr V 1 jr onderzoeksrapport, na sloop B V 1 jr B onbewoonbaarverklaring, na opheffing onbewoonbaarverklaring V 5 jr V 5 jr V 5 jr onderzoeksrapport, na opheffing onbewoonbaarverklaring B V 5 jr B AFBRAAK sloopvergunningen B B B 1.4 afgewezen en ingetrokken vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 afgewezen en ingetrokken vergunningen (indien brondocument BAG) B bezwaar en beroep zonder precedentwerking of beleidsherziening of V 7 jr V 3 jr B brondocument BAG bezwaar en beroep met precedentwerking of beleidsherziening of B 2.25 B 2.25 B brondocument BAG lastgevingen tot afbraak of sloop, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr WONINGVERBETERING stads- en dorpsvernieuwingsfonds: verdelingsbeschikkingen (afkomstig van de Provincie) V 7 jr. na iedere beëindiging V 7 jr V 5 jr /87

12 stads- en dorpsvernieuwing: toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - contingentering, V 7 jr. na iedere V 7 jr V 5 jr verdelingsbeschikkingen (afkomstig van de Provincie) beëindiging Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr (zie: ) bijdragen woningaanpassing en verhuiskosten voor gehandicapten of ouderen (WVG/WMO): zie HUUR EN VERHUUR benoeming leden huuradviescommissie, na verstrijken zittingstermijn V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.2 aanvragen en beschikkingen huursubsidie / toepassing vangnetregeling V 7 jr V 7 jr. 2.3 V 1 jr. 2.5 huursubsidie. afgewezen en ingetrokken aanvragen huursubsidie / vangnetregeling V 7 jr V 5 jr. 2.3 V 3 jr. 2.5 huursubsidie woningontruimingen - bemiddeling bij de uitvoering van deurwaardersexploiten V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 V 1 jr VERDELING VAN WOONRUIMTE plaatselijk woonruimtebeleid B 2.18 B 2.18 / 2.19 vergunningen ingebruikname van woonruimte / vestigingsvergunningen (na V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 vervallen) geweigerde en ingetrokken vergunningen (geen brondocument BAG) V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 lijst of register van woningzoekenden, na vervallen V 7 jr V 7 jr V 5 jr LEEGSTAND aanschrijvingen illegale bewoning leegstaande panden, V 3 jr. na afhandeling 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr tijdelijke verhuur van leegstaande panden (na vervallen belang) V 7 jr V 5 jr V 5 jr NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WONINGEN ontvangen woon- en locatie subsidies V 7 jr V 7 jr V 5 jr opgaven opgeleverde huurwoningen (na verwerken) V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr OVERHEIDS- EN VERENIGINGSBOUW financiering sociale woningbouw door stichtingen of verenigingen, na V 7 jr V 7 jr V 5 jr vervallen overleg en samenwerking planontwikkeling (na gevoerd overleg) V 3 jr V 3 jr V 3 jr /87

13 indien plaatselijk van beleidsbepalend belang B 2.18 B 2.18 / 2.19 overleg inzake uitvoering programma stedelijke vernieuwing (na gevoerd V 3 jr V 3 jr V 3 jr overleg) ontwikkelingsvisie i.h.k.v. ISV/stadsvernieuwing, indien van plaatselijk B B B belang ISV-programma, indien van plaatselijk belang B B B huurverhoging en andere financiële bescheiden m.b.t. de exploitatie van V 7 jr V 7 jr V 5 jr woningwetwoningen exploitatie van woningwetwoningen - uitvoering bruteringsoperatie Rijk/Gemeente/Woningcorporaties, na eindafrekening V 7 jr V 7 jr V 5 jr BEVORDERING EIGEN WONINGBEZIT aanvragen en toewijzing particuliere leningen (startersleningen), na V 7 jr V 7 jr V 5 jr vervallen afgewezen aanvragen leningen V 3 jr V 3 jr V 1 jr saldi-overzichten bouw- en hypotheekfondsen V 7 jr V 7 jr V 5 jr jaarstukken en vergaderstukken bouw- en hypotheekfondsen V 7 jr V 7 jr V 5 jr Bouwfonds Nederlandse Gemeenten - deelneming in aandelenkapitaal / verkoop aandelen B B OPENBARE ORDE Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE ORDE mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B Onderzoek en adviezen in kader van Wet Bibob V 3 jr. na behandeling zaak BELEIDSVORMING OPENBARE ORDE nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B maatregelen ter voorkoming van criminaliteit en vandalisme B B B voorbereiding, voorzover niet van belang voor de reconstructie V 7 jr V 7 jr REGELGEVING OPENBARE ORDE verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr HANDHAVING OPENBARE ORDE 13/87

14 Aanschrijvingen, opleggen van last onder dwangsom, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr toezicht en controle, die leiden tot gedogen van situaties, na vervallen van V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr de gedogen situatie in geval van precedentwerking B 2.9 B 2.9 B Bestuurlijke boete V 7 jr. na inning. 2.9 Bestuurlijke strafbeschikking V 4 jr. 2.9 Besluit tijdelijk huisverbod V 5 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE ORDE alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN OPENBARE ORDE projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr GELIJKE BEHANDELING bemiddeling bij klachten bij buitengemeentelijke meldpunten, de ombudsman of de Commissie Gelijke Behandeling, klachten, rapportages V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 vnv PRECARIORECHTEN verordening B 2.18 B 2.18 B kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, kwijtscheldingen, invordering / inning V 7 jr V 7 jr V 5 jr STANDPLAATSEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of brondocument BAG B 2.25 B WOONWAGENS vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr /87

15 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of brondocument BAG B 2.25 B 2.25 rijksbijdragen voor aankoop / instandhouding van woonwagens V 7 jr V 7 jr V 5 jr eigendomsoverdracht (na vervallen of beëindiging) V 5 jr V 5 jr V 5 jr WOONSCHEPEN / LIGPLAATSEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) B indien precedentwerking of brondocument BAG V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of behorend tot brondocument BAG B 2.25 B OBJECTEN OPENBAAR TERREIN bijv. kabels, leidingen, reclameborden, bushaltes vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 lastgevingen en aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te V 1 jr V 1 jr V 1 jr bewaren zaak bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr ORDEVERSTORING klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr EVENEMENTEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr /87

16 DIEREN beleid t.a.v. gevaarlijke dieren en/of overlast van dieren B 2.18 B 2.18 B klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr COLLECTEREN EN INZAMELEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr collecteroosters V 7 jr V 7 jr V 5 jr collecteplanningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr VENTEN ventvergunningen, colportagevergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr MUZIEK, VERTONINGEN EN TOESPRAKEN OP OPENBAAR TERREIN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te V 1 jr V 1 jr V 1 jr bewaren zaak bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr BURGERLIJKE STAND verklaringen naamgebruik (als brondocument) V 110 jr V 110 jr bescheiden betreffende het naamgebruik V 5 jr V 5 jr V 3 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr INRICHTING VAN DE BURGERLIJKE STAND regeling openingstijden bureau B 2.18 B 2.18 B aanwijzing huwelijkslocaties B 2.18 B 2.18 B AMBTENAREN BURGERLIJKE STAND benoeming en ontslag B B B bezoldigingsregeling (provincie), na vervallen V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 V 1 jr REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND 16/87

17 registers, met akten inzake geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, ontbinding huwelijk of partnerschap, overlijden B B B INSCHRIJVING EN CORRECTIE AKTEN EN REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND mutaties betreffende verbetering in akten V 2 jr V 2 jr V 3 jr kantmeldingen, kennisgevingen V 2 jr V 2 jr V 3 jr INLICHTINGEN UIT DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND uittreksels V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr inlichtingen betreffende aangiften overlijden, beschikkingen en (geannuleerde) vestigingen V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr GEBOORTE EN ADOPTIE inschrijvingen geboorte-, adoptie-, erkennings- en wettigingsvonnissen V 2 jr V 2 jr V 1 jr verzoeken om wijziging van de geboortedatum V 2 jr V 2 jr V 1 jr inschrijving erkenning en ontkenning vaderschap door moeder V 2 jr V 2 jr V 1 jr akten inzake erkenning of ontkenning vaderschap door de moeder V 1,5 jr V 1,5 jr B HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING kennisgevingen van inschrijvingen van huwelijks- en V 1,5 jr V 1,5 jr V 1 jr echtscheidingsvonnissen bescheiden voor het opmaken of wijzigen van akten V 2 jr V 2 jr V 3 jr akten inzake huwelijksaangifte en huwelijkstoestemming V 1,5 jr V 1,5 jr B OVERLIJDEN aangiften van overlijden V 2 jr V 2 jr V 1 jr verklaringen van overlijden V 5 jr V 5 jr V 1 jr BEVOLKINGSREGISTERS persoonsregister, archiefregister, elektronisch hulpregister (voorzover het B B B de persoonskaarten vervangt) aangiften van (her)vestiging in Nederland, van adreswijziging (niet zijnde V 5 jr V 5 jr V 3 jr emigratie) en overige becheiden betreffende het verblijf en het adres bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr stukken gebruikt bij opname, wijziging, correctie of aanvulling voorzover deze niet uit Nederlandse registers kunnen worden geproduceerd (Brondocumenten m.b.t. de GBA) V 110 jr V 110 jr. na geboorte B (abonnementen op) inlichtingen V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 verstrekken van uittreksels V 1 jr V 1 jr V 1 jr privacybescherming persoonsgegevens: regelingen B 2.18 B uitvoering V 1 jr. 2.6 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr ONDERZOEK VAN DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS (GBA) verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) B onderzoekverslagen, auditrapporten V 10 jr V 10 jr V 3 jr verslaglegging aan agentschap BPR V 10 jr V 10 jr V 3 jr /87

18 BEVOLKINSSTATISTIEK maandelijkse opgaven aan CBS V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 overzichten loop der bevolking en leeftijdsopbouw B 2.8 B 2.8 B VOLKSTELLING organisatie, onderzoeksgegevens V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 1 jr definitieve uitslagen B 2.8 B 2.8 B NATIONALITEIT EN INGEZETENSCHAP naturalisatieverzoeken, voorbereidende stukken toegelaten verzoeken V 12 jr. na bekendmaking V 2 jr V 1 jr niet toegelaten verzoeken V 12 jr. na bekendmaking V 12 jr V 10jr Verklaring van inburgering B B B onderzoeken nationaliteit bij zwaarwegende complicaties, na afhandeling V 12 jr. na bekendmaking V 1 jr B routine onderzoeken, na afhandeling V 12 jr. na bekendmaking V 1 jr V 1 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr REISDOCUMENTEN aanvragen, uitreiking van (vreemdelingen)paspoorten, identiteitskaarten en V 11 jr V 11 jr V 1 jr toeristenkaarten afgifte en verlenging, na verstrijken van de gebruiksduur V 11 jr V 11 jr V 1 jr inhouding en inname, na verstrijken beroepsprocedure V 1 jr V 1 jr V 1 jr ingenomen en ingeleverde reisdocumenten V 1 jr V 1 jr V 6 mnd mutaties in het register paspoortsignaleringen V 3 mnd V 3 mnd beroepschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr B /1-2 VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN OMTRENT PERSONEN gedrag, betrouwbaarheid, (on)vermogen aanvragen, verklaringen en inlichtingen V 1 jr V 1 jr V 1 jr. 2.9 geweigerde verklaringen V 3 jr V 3 jr V 3 jr TOEZICHT OP HOTELS EN PENSIONS nachtregisters V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr vergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr VERMAKELIJKHEDEN, MANIFESTATIES vergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 18/87

19 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr HORECA horeca-exploitatievergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr regeling sluitingstijden horeca-inrichtingen B 2.18 B 2.18 B ontheffingen sluitingsuur (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr OVERLAST aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr VUUR EN VUURWERK: zie ook vergunningen voor verbranden van snoeihout (stookvergunningen) na V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. vervallen geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr BESCHERMING EIGENDOM melding, opgaven van gevonden voorwerpen strandvonderij, beheerregister V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 verkoop gevonden voorwerpen strandvonderij v 7 jr V 7 jr V 10 jr BIJZONDERE BIJSTAND draaiboeken, planningen, aanvragen inzet bijzondere bijstand V 5 jr V 5 jr V 1 jr OPENBARE ZEDELIJKHEID Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat. 19/87

20 -1.76 ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE ZEDELIJKHEID mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING OPENBARE ZEDELIJKHEID nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B REGELGEVING OPENBARE ZEDELIJKHEID verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE ZEDELIJKHEID bijv. drank- en horecaoverleg alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken: indien plaatselijk beleidsbepalend B 2.2 B 2.2 B PROJECTEN OPENBARE ZEDELIJKHEID projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr /.112 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL voor horeca-exploitatievergunningen: zie drank- en horecavergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 tijdelijke drank- en horecavergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr TABAK rookbeleid in horeca-inrichtingen, indien plaatselijk beleidsbepalend B 2.18 B 2.18 / ANDERE STIMULERENDE, BEDWELMENDE OF VERSLAVENDE MIDDELEN vaststellen beleid m.b.t. coffeeshops B 2.18 B 2.18 stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr /87

Mandaatregister Gemeente Zutphen

Mandaatregister Gemeente Zutphen Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd. 22-09-2009 integrale vaststelling 30 september 2009 1 oktober 2009 06-04-2010

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Best Versie: 1.1 d.d. 5 mei 2014

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Best Versie: 1.1 d.d. 5 mei 2014 BE/BOR Aansprakelijkstellingen Verhalen van schade die aangebracht is in openbare ruimten en behandelen van aansprakelijkstellingen Gedupeerden en vernielers NAW, email, telefoon, verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Beleid toepassing Wet Bibob 2014

Beleid toepassing Wet Bibob 2014 Beleid toepassing Wet Bibob 2014 Intitulé Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, ieder voor zover het

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Handhavingsproject. Integrale controles horeca

Handhavingsproject. Integrale controles horeca Handhavingsproject Integrale controles horeca Februari 2007 Voorwoord Sinds zo n drie jaar zijn alle bestuurlijke handhavingspartners, zoals gemeenten, provincie, waterschappen en VROM Inspectie druk bezig

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34313 10 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr.

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. 251 besluit: - APV Wijk bij Duurstede 2003 met uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: ; - PROVINCIE 2009-35 Nummer 911979 Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie