DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012"

Transcriptie

1 DE LANDELIJKE STUKKENLIJST etc. TWEEDE GEHEEL HERZIENE DRUK Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM, BEZIT mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING EIGENDOM, BEZIT nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 / 2.19 B 2.19 B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING EIGENDOM, BEZIT verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 / 2.19 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr indien van belang voor kennis van een plaatselijke te bewaren zaak B 2.4 B 2.4 B , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN EIGENDOM, BEZIT projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr financiële documenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG): verzamelde brondocumenten B V 7 jr., na vervallen belang EIGENDOMSBEPERKING toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht ter inzage leggen verzoeken om toepassing gedoogplicht V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 na vervallen belang Register Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) B KADASTER 2.5 1/87

2 inlichtingen gevraagd bij het kadaster V 1 jr V 1 jr V 1 jr bijwerkingen kadaster (massale output), ter kennisneming ontvangen V 1 jr V 1 jr V 3 jr opmetingsverklaringen (na verwerking) V 1 jr V 1 jr V 1 jr afschriften uit registers t.b.v. de belastingen V 1 jr V 1 jr V 1 jr REGISTRATIE Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) circulaires en richtlijnen ontvangen van het Kadaster, na vervallen V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 direct 2.6 overeenkomst tot aansluiting B 2.19 B wijzigingen in de kaarten of opgeslagen informatie V 1 jr V 1 jr mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr OPENBARE WERKEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE WERKEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING OPENBARE WERKEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/ 2.19 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B vande zaak enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING OPENBARE WERKEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE WERKEN alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN plaatselijk beleid voor aanbestedingen B 2.18 B 2.18 B ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN OPENBARE WERKEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr /87

3 declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid / B 2.18/2.19 B 2.18/ 2.19 B waaronder tarievenbeleid onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr BELASTINGEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN BELASTINGEN 3/87

4 mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING BELASTINGEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid / B 2.18 B 2.18/ 2.19 B waaronder kwijtscheldingsbeleid onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING BELASTINGEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr V 7 jr OVERLEGORGANEN BELASTINGEN alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B BELASTINGEN / RETRIBUTIES heffing en invordering van diverse gemeentelijke belastingen V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr de zaak aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr secretarie-exemplaren kohieren, achterstandslijsten diverse soorten V 7 jr V 7 jr / V 5 jr belastingen, verantwoordingsstaten diverse belastingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, teruggave diverse soorten V 7 jr V 7 jr V 5 jr belastingen (m.u.v. principe beslissingen), invorderingen dwangbevelen plaatselijke belastingen (na invordering) dwangbevelen, aanmaningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr OZB / WOZ aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr invordering / inning, bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr kwijtscheldingen de zaak taxatierapporten, taxatieformulieren en -overzichten, WOZ-beschikkingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr (na vervallen belang / na afloop periode) Overeenkomsten met taxatiebureaus (na vervallen belang) V 7 jr V 7 jr adviezen Waarderingskamer (na vervallen / na afloop periode) V 7 jr V 7 jr BAATBELASTING aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr kaarten baatbelasting (register) V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, kwijtscheldingen, correspondentie over invordering / inning V 7 jr. na afhandeling van de zaak V 7 jr V 5 jr /87

5 RIOOLRECHTEN / REINIGINGSRECHTEN aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr V 7 jr V 5 jr teruggaven kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr BOUWGRONDBELASTING aangiftebiljetten, aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, teruggaven, invordering / inning V 7 jr. na afhandeling van de zaak V 7 jr V 5 jr HONDENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning, registratie hondenpenningen de zaak kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr TOERISTENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning de zaak kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr WOONFORENSENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning de zaak opgaven aan en door de gemeente V 7 jr V 7 jr V 3 jr RETRIBUTIES / LEGES heffing en invordering van diverse leges en gemeentelijke heffingen V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr de zaak V 7 jr onder meer: precariorechten, begrafenisrechten, marktgelden, brug- en veergelden, haven- lig- en kadegelden etc. ontheffingen, verminderingen en kwijtscheldingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften V 7 jr V 7 jr V 5 jr verantwoordingsstaten legeskas V 7 jr V 7 jr V 5 jr legesregisters, legeslijsten V 7 jr V 7 jr V 10 jr verantwoording en afdracht rijks- provinciale leges paspoorten, rijbewijzen e.d. V 7 jr. 2.3 V 7 jr. 2.3 V 5 jr RUIMTELIJKE ORDENING Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN RUIMTELIJKE ORDENING mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B Register van gebouwen in kader van de BAG B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING RUIMTELIJKE ORDENING nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/2.19 B 2.18/ 2.19 B 5/87

6 onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr / 2.19 na afwikkeling 2.12 bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B handhaving beleid B B Formaliseringsbeslissing B&W B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING RUIMTELIJKE ORDENING verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr rapporten, beleidsplannen van Rijk, Provincie, andere V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 direct 2.6 gemeenten/instellingen, na vervallen of , of klasseren onder specifiek onderwerp OVERLEGORGANEN RUIMTELIJKE ORDENING waaronder ad-hoc commissies / voor raadscommissie RO zie: alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere bestuursorganen, na gevoerd overleg V 3 jr V 3 jr V 3 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN (veelal gevoegd bij zaakdossier) ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN RUIMTELIJKE ORDENING projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr overeenkomsten met externe bureaus (na vervallen) V 7 jr V 7 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 indien gevolgen voor beleid B 2.9 B 2.19 V 1 jr PLANSCHADE procedure-verordening B 2.18 B 2.18 B claims, correspondentie en beschikking V 7 jr V 7 jr V 5 jr indien precedentwerking B B 2.23 B bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr STRUCTUURPLANNEN / Structuurvisies voorbereiding, waaronder concepten, ontwerpen V 20 jr V 20 jr V 3 jr indien plaatselijk beleidsbepalend V 20 jr B structuurplannen: vaststelling en goedkeuring B B B plannen van andere bestuursorganen, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 3 jr /87

7 overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere bestuursorganen, na gevoerd overleg V 3 jr V 3 jr V 3 jr beroepschriften en uitspraak van Raad van State B B zienswijzen V 20 jr B BESTEMMINGSPLANNEN voorbereiding, waaronder concepten, ontwerpen en zienswijzen V 20 jr V 20 jr V 3 jr indien plaatselijk beleidsbepalend V 20 jr B bestemmingsplannen: vaststelling en goedkeuring inclusief kaarten en (eventueel) bijbehorende onderzoeken en plannen uit eerdere fases m.b.t. de totstandkoming van het bestemmingsplan: inpassingsplan, projectbesluit, wijzigingsplan en uitwerkingsplan. B B B plannen van andere bestuursorganen, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 3 jr overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere V 3 jr V 3 jr V 3 jr bestuursorganen, na gevoerd overleg vrijstellingsbesluiten: zie Voorbereidingsbesluiten ruimtelijke ordening, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 1 jr beroepschriften en uitspraak van Raad van State B B STREEKPLANNEN/ STRUCTUURVISIES na vervallen belang vervallen vervallen V 1 jr V 3 jr overleg inzake het streekplan vervallen vervallen V 3jr V 3 jr door de gemeente ingediende zienswijzen en bezwaarschriften vervallen vervallen B 1.4 B 1.4 Structuurvisie B NATIONALE REGELINGEN RUIMTELIJKE ORDENING o.a. VINEX-nota's, planologische kernbeslissingen na vervallen belang V 1 jr V 1 jr direct 2.6 overleg inzake het plan V 3 jr V 3jr V 3 jr door de gemeente ingediende zienswijzen en bezwaarschriften B 2.4 B 1.4 B ONTSLUITING EN EXPLOITATIE VAN GRONDEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B 7/87

8 onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr. na gunning 2.15 V 4 jr opdracht gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr indien financiële projectdocumenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten, na vervallen belang V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr indien gevolgen voor beleid B 2.9 B EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN GRONDEN GEMEENTE bekostigingsbesluiten, exploitatieopzet voor bouwterreinen B B B bestek en tekeningen bouwrijp maken gronden B B B voorbereidende en uitvoeringsstukken, na afhandeling of vervallen belang V 10 jr V 10 jr voor aankoop en verkoop bouwterreinen: zie EXPLOITATIE PARTICULIEREN exploitatie-overeenkomsten, na vervallen belang V 7 jr V 5 jr V 5 jr betalingen, inningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, beroepschriften, na afhandeling V 7 jr V 3 jr bekostigingsbesluiten, exploitatieopzet bouwterreinen B B B VOLKSHUISVESTING Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN 8/87

9 VOLKSHUISVESTING mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING VOLKSHUISVESTING nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/ 2.19 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B REGELGEVING VOLKSHUISVESTING verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18/ 2.19 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN VOLKSHUISVESTING alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B PROJECTEN VOLKSHUISVESTING projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr indien financiële projectdocumenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 indien gevolgen voor beleid B 2.9 B 2.19 V 1 jr WONINGBEHOEFTE EN -VOORZIENING contingentering (gesubsidieerde) woningbouw en toekenningen: plaatselijk beleid B B B contingentering (gesubsidieerde) woningbouw en toekenningen / (bouwvolume): vragenlijsten V 3 jr. 2.8 V 3 jr 2.8 V 5 jr SUBSIDIES WOONCONSUMENTEN-ORGANISATIES principebesluiten toekenning B 2.20 B 2.20 B toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr /87

10 niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr WONINGVOORRAAD, TELLING EN REGISTRATIE woningmarktonderzoeken en woningtellingen - organisatie en uitvoering; onderzoeksmateriaal en vragenlijsten ten dienste van deze onderzoeken rapportages woningbouw, uitkomsten woningmarktonderzoeken en woningtellingen Basisregistratie gebouwen B V 5 jr V 5 jr V 1 jr. na afwikkeling zaak B B B EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN, TOEPASSING BOUW- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN inlichtingen omtrent bouwplannen, bouwmogelijkheden en andere zaken V 20 jr V 20 jr V 5 jr m.b.t. de toepassing van bouw- en gebruiksvoorschriften (principeaanvragen) idem: inzake cultuurhistorisch interessante of B B B beeldbepalende bouwwerken vrijstellingen bouwstoffenbesluit B V 20 jr vnv 2.8 vergunningen voor woningsplitsing (na vervallen van het recht) (mogelijk B 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 brondocument BAG) geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (B indien V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 brondocument BAG) geweigerde vergunningen (B indien brondocument BAG) V 1 jr 2.7 ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (B indien brondocument V 3 jr. 2.7 BAG) aanwijzing/oprichting plaatselijke welstandscommissie B 2.1 B 2.1 B benoemingen leden en voorzitter welstandscommissie, na afloop termijn V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.1 V 1 jr HANDHAVING BOUWVOORSCHRIFTEN (BOUW- EN WONINGTOEZICHT) Aanschrijvingen, opleggen van last onder dwangsom, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr bescheiden ontstaan uit hoofde van toezicht en controle, die leiden tot V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr gedogen van situaties, na vervallen van de gedogen situatie in geval van precedentwerking B 2.9 B 2.9 B correspondentie inzake onttrekking aan bestemming V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling V 1 jr V 1 jr V 1 jr als ze deel uitmaken van een te bewaren zaak B 2.24 B 2.24 B VRIJSTELLINGEN vrijstellingsbesluiten van bepalingen van het bestemmingsplan (art. 15 en B B ,2,3 WRO) tijdelijke vrijstellingsbesluiten (art. 17 WRO), na vervallen V 5 jr V 5 jr BOUWVERGUNNINGEN bouwvergunningen met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, B B B 1.4 beschikking en bouwtekening(en) sterkte- en constructieberekeningen V 1 jr. na sloop bodemonderzoeken V 1 jr. na sloop akoestische onderzoeken V 10 jr overige bescheiden V 20 jr melding bouwvoornemen, beoordeling, adviezen, overleg en V 20 jr V 20 jr V 10 jr bezwaarschriften bouwmeldingen (tot ), principeverzoeken en bijbehorende beschikkingen: - inzake cultuurhistorisch interessante of beeldbepalende bouwwerken B 10/87

11 afgewezen en ingetrokken vrijstellingen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 afgewezen en ingetrokken vrijstellingen (brondocument Wet BAG) B 2.7 registratie en opgaven vrijstellingen V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 vnv 2.11 bezwaarschriften, na afhandeling V 7 jr V 3 jr tijdelijke vergunningen (bijv. noodgebouwen, bouwketen etc ) met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, beschikking en bouwtekening(en) met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, beschikking en bouwtekening(en) B V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en aangehouden bouwvergunningen B (indien brondocument V 3 jr V 3 jr. 2.8 BAG) geweigerde bouwvergunningen V 1 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 ingetrokken en aangehouden bouwvergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 sloopvergunningen B B B BOUW VAN WONINGEN VAN BIJZONDERE AARD. ZIE: Permanente bewoning van recreatiewoningen: aanschrijvingen, opleggen V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr van last onder dwangsom, na afhandeling Permanente bewoning van recreatiewoningen: toezicht en controle, die V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr leiden tot gedogen van situaties, na vervallen van de gedogen situatie in geval van precedentwerking of brondocument BAG B 2.9 B 2.9 B AANLEG EN INRICHTING VAN TERREINEN, ERVEN, WOONWAGENCENTRA EN LIGPLAATSEN VOOR WOONSCHEPEN aanlegvergunningen B B B ONBEWOONBAARVERKLARING VAN WONINGEN onbewoonbaarverklaring, na sloop V 1 jr V 1 jr V 1 jr onderzoeksrapport, na sloop B V 1 jr B onbewoonbaarverklaring, na opheffing onbewoonbaarverklaring V 5 jr V 5 jr V 5 jr onderzoeksrapport, na opheffing onbewoonbaarverklaring B V 5 jr B AFBRAAK sloopvergunningen B B B 1.4 afgewezen en ingetrokken vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 afgewezen en ingetrokken vergunningen (indien brondocument BAG) B bezwaar en beroep zonder precedentwerking of beleidsherziening of V 7 jr V 3 jr B brondocument BAG bezwaar en beroep met precedentwerking of beleidsherziening of B 2.25 B 2.25 B brondocument BAG lastgevingen tot afbraak of sloop, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr WONINGVERBETERING stads- en dorpsvernieuwingsfonds: verdelingsbeschikkingen (afkomstig van de Provincie) V 7 jr. na iedere beëindiging V 7 jr V 5 jr /87

12 stads- en dorpsvernieuwing: toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - contingentering, V 7 jr. na iedere V 7 jr V 5 jr verdelingsbeschikkingen (afkomstig van de Provincie) beëindiging Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr (zie: ) bijdragen woningaanpassing en verhuiskosten voor gehandicapten of ouderen (WVG/WMO): zie HUUR EN VERHUUR benoeming leden huuradviescommissie, na verstrijken zittingstermijn V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.2 aanvragen en beschikkingen huursubsidie / toepassing vangnetregeling V 7 jr V 7 jr. 2.3 V 1 jr. 2.5 huursubsidie. afgewezen en ingetrokken aanvragen huursubsidie / vangnetregeling V 7 jr V 5 jr. 2.3 V 3 jr. 2.5 huursubsidie woningontruimingen - bemiddeling bij de uitvoering van deurwaardersexploiten V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 V 1 jr VERDELING VAN WOONRUIMTE plaatselijk woonruimtebeleid B 2.18 B 2.18 / 2.19 vergunningen ingebruikname van woonruimte / vestigingsvergunningen (na V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 vervallen) geweigerde en ingetrokken vergunningen (geen brondocument BAG) V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 lijst of register van woningzoekenden, na vervallen V 7 jr V 7 jr V 5 jr LEEGSTAND aanschrijvingen illegale bewoning leegstaande panden, V 3 jr. na afhandeling 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr tijdelijke verhuur van leegstaande panden (na vervallen belang) V 7 jr V 5 jr V 5 jr NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WONINGEN ontvangen woon- en locatie subsidies V 7 jr V 7 jr V 5 jr opgaven opgeleverde huurwoningen (na verwerken) V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr OVERHEIDS- EN VERENIGINGSBOUW financiering sociale woningbouw door stichtingen of verenigingen, na V 7 jr V 7 jr V 5 jr vervallen overleg en samenwerking planontwikkeling (na gevoerd overleg) V 3 jr V 3 jr V 3 jr /87

13 indien plaatselijk van beleidsbepalend belang B 2.18 B 2.18 / 2.19 overleg inzake uitvoering programma stedelijke vernieuwing (na gevoerd V 3 jr V 3 jr V 3 jr overleg) ontwikkelingsvisie i.h.k.v. ISV/stadsvernieuwing, indien van plaatselijk B B B belang ISV-programma, indien van plaatselijk belang B B B huurverhoging en andere financiële bescheiden m.b.t. de exploitatie van V 7 jr V 7 jr V 5 jr woningwetwoningen exploitatie van woningwetwoningen - uitvoering bruteringsoperatie Rijk/Gemeente/Woningcorporaties, na eindafrekening V 7 jr V 7 jr V 5 jr BEVORDERING EIGEN WONINGBEZIT aanvragen en toewijzing particuliere leningen (startersleningen), na V 7 jr V 7 jr V 5 jr vervallen afgewezen aanvragen leningen V 3 jr V 3 jr V 1 jr saldi-overzichten bouw- en hypotheekfondsen V 7 jr V 7 jr V 5 jr jaarstukken en vergaderstukken bouw- en hypotheekfondsen V 7 jr V 7 jr V 5 jr Bouwfonds Nederlandse Gemeenten - deelneming in aandelenkapitaal / verkoop aandelen B B OPENBARE ORDE Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE ORDE mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B Onderzoek en adviezen in kader van Wet Bibob V 3 jr. na behandeling zaak BELEIDSVORMING OPENBARE ORDE nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B maatregelen ter voorkoming van criminaliteit en vandalisme B B B voorbereiding, voorzover niet van belang voor de reconstructie V 7 jr V 7 jr REGELGEVING OPENBARE ORDE verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr HANDHAVING OPENBARE ORDE 13/87

14 Aanschrijvingen, opleggen van last onder dwangsom, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr toezicht en controle, die leiden tot gedogen van situaties, na vervallen van V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr de gedogen situatie in geval van precedentwerking B 2.9 B 2.9 B Bestuurlijke boete V 7 jr. na inning. 2.9 Bestuurlijke strafbeschikking V 4 jr. 2.9 Besluit tijdelijk huisverbod V 5 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE ORDE alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN OPENBARE ORDE projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr GELIJKE BEHANDELING bemiddeling bij klachten bij buitengemeentelijke meldpunten, de ombudsman of de Commissie Gelijke Behandeling, klachten, rapportages V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 vnv PRECARIORECHTEN verordening B 2.18 B 2.18 B kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, kwijtscheldingen, invordering / inning V 7 jr V 7 jr V 5 jr STANDPLAATSEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of brondocument BAG B 2.25 B WOONWAGENS vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr /87

15 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of brondocument BAG B 2.25 B 2.25 rijksbijdragen voor aankoop / instandhouding van woonwagens V 7 jr V 7 jr V 5 jr eigendomsoverdracht (na vervallen of beëindiging) V 5 jr V 5 jr V 5 jr WOONSCHEPEN / LIGPLAATSEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) B indien precedentwerking of brondocument BAG V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of behorend tot brondocument BAG B 2.25 B OBJECTEN OPENBAAR TERREIN bijv. kabels, leidingen, reclameborden, bushaltes vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 lastgevingen en aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te V 1 jr V 1 jr V 1 jr bewaren zaak bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr ORDEVERSTORING klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr EVENEMENTEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr /87

16 DIEREN beleid t.a.v. gevaarlijke dieren en/of overlast van dieren B 2.18 B 2.18 B klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr COLLECTEREN EN INZAMELEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr collecteroosters V 7 jr V 7 jr V 5 jr collecteplanningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr VENTEN ventvergunningen, colportagevergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr MUZIEK, VERTONINGEN EN TOESPRAKEN OP OPENBAAR TERREIN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te V 1 jr V 1 jr V 1 jr bewaren zaak bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr BURGERLIJKE STAND verklaringen naamgebruik (als brondocument) V 110 jr V 110 jr bescheiden betreffende het naamgebruik V 5 jr V 5 jr V 3 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr INRICHTING VAN DE BURGERLIJKE STAND regeling openingstijden bureau B 2.18 B 2.18 B aanwijzing huwelijkslocaties B 2.18 B 2.18 B AMBTENAREN BURGERLIJKE STAND benoeming en ontslag B B B bezoldigingsregeling (provincie), na vervallen V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 V 1 jr REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND 16/87

17 registers, met akten inzake geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, ontbinding huwelijk of partnerschap, overlijden B B B INSCHRIJVING EN CORRECTIE AKTEN EN REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND mutaties betreffende verbetering in akten V 2 jr V 2 jr V 3 jr kantmeldingen, kennisgevingen V 2 jr V 2 jr V 3 jr INLICHTINGEN UIT DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND uittreksels V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr inlichtingen betreffende aangiften overlijden, beschikkingen en (geannuleerde) vestigingen V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr GEBOORTE EN ADOPTIE inschrijvingen geboorte-, adoptie-, erkennings- en wettigingsvonnissen V 2 jr V 2 jr V 1 jr verzoeken om wijziging van de geboortedatum V 2 jr V 2 jr V 1 jr inschrijving erkenning en ontkenning vaderschap door moeder V 2 jr V 2 jr V 1 jr akten inzake erkenning of ontkenning vaderschap door de moeder V 1,5 jr V 1,5 jr B HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING kennisgevingen van inschrijvingen van huwelijks- en V 1,5 jr V 1,5 jr V 1 jr echtscheidingsvonnissen bescheiden voor het opmaken of wijzigen van akten V 2 jr V 2 jr V 3 jr akten inzake huwelijksaangifte en huwelijkstoestemming V 1,5 jr V 1,5 jr B OVERLIJDEN aangiften van overlijden V 2 jr V 2 jr V 1 jr verklaringen van overlijden V 5 jr V 5 jr V 1 jr BEVOLKINGSREGISTERS persoonsregister, archiefregister, elektronisch hulpregister (voorzover het B B B de persoonskaarten vervangt) aangiften van (her)vestiging in Nederland, van adreswijziging (niet zijnde V 5 jr V 5 jr V 3 jr emigratie) en overige becheiden betreffende het verblijf en het adres bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr stukken gebruikt bij opname, wijziging, correctie of aanvulling voorzover deze niet uit Nederlandse registers kunnen worden geproduceerd (Brondocumenten m.b.t. de GBA) V 110 jr V 110 jr. na geboorte B (abonnementen op) inlichtingen V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 verstrekken van uittreksels V 1 jr V 1 jr V 1 jr privacybescherming persoonsgegevens: regelingen B 2.18 B uitvoering V 1 jr. 2.6 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr ONDERZOEK VAN DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS (GBA) verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) B onderzoekverslagen, auditrapporten V 10 jr V 10 jr V 3 jr verslaglegging aan agentschap BPR V 10 jr V 10 jr V 3 jr /87

18 BEVOLKINSSTATISTIEK maandelijkse opgaven aan CBS V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 overzichten loop der bevolking en leeftijdsopbouw B 2.8 B 2.8 B VOLKSTELLING organisatie, onderzoeksgegevens V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 1 jr definitieve uitslagen B 2.8 B 2.8 B NATIONALITEIT EN INGEZETENSCHAP naturalisatieverzoeken, voorbereidende stukken toegelaten verzoeken V 12 jr. na bekendmaking V 2 jr V 1 jr niet toegelaten verzoeken V 12 jr. na bekendmaking V 12 jr V 10jr Verklaring van inburgering B B B onderzoeken nationaliteit bij zwaarwegende complicaties, na afhandeling V 12 jr. na bekendmaking V 1 jr B routine onderzoeken, na afhandeling V 12 jr. na bekendmaking V 1 jr V 1 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr REISDOCUMENTEN aanvragen, uitreiking van (vreemdelingen)paspoorten, identiteitskaarten en V 11 jr V 11 jr V 1 jr toeristenkaarten afgifte en verlenging, na verstrijken van de gebruiksduur V 11 jr V 11 jr V 1 jr inhouding en inname, na verstrijken beroepsprocedure V 1 jr V 1 jr V 1 jr ingenomen en ingeleverde reisdocumenten V 1 jr V 1 jr V 6 mnd mutaties in het register paspoortsignaleringen V 3 mnd V 3 mnd beroepschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr B /1-2 VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN OMTRENT PERSONEN gedrag, betrouwbaarheid, (on)vermogen aanvragen, verklaringen en inlichtingen V 1 jr V 1 jr V 1 jr. 2.9 geweigerde verklaringen V 3 jr V 3 jr V 3 jr TOEZICHT OP HOTELS EN PENSIONS nachtregisters V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr vergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr VERMAKELIJKHEDEN, MANIFESTATIES vergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 18/87

19 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr HORECA horeca-exploitatievergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr regeling sluitingstijden horeca-inrichtingen B 2.18 B 2.18 B ontheffingen sluitingsuur (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr OVERLAST aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr VUUR EN VUURWERK: zie ook vergunningen voor verbranden van snoeihout (stookvergunningen) na V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. vervallen geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr BESCHERMING EIGENDOM melding, opgaven van gevonden voorwerpen strandvonderij, beheerregister V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 verkoop gevonden voorwerpen strandvonderij v 7 jr V 7 jr V 10 jr BIJZONDERE BIJSTAND draaiboeken, planningen, aanvragen inzet bijzondere bijstand V 5 jr V 5 jr V 1 jr OPENBARE ZEDELIJKHEID Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat. 19/87

20 -1.76 ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE ZEDELIJKHEID mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING OPENBARE ZEDELIJKHEID nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B REGELGEVING OPENBARE ZEDELIJKHEID verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE ZEDELIJKHEID bijv. drank- en horecaoverleg alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken: indien plaatselijk beleidsbepalend B 2.2 B 2.2 B PROJECTEN OPENBARE ZEDELIJKHEID projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr /.112 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL voor horeca-exploitatievergunningen: zie drank- en horecavergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 tijdelijke drank- en horecavergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr TABAK rookbeleid in horeca-inrichtingen, indien plaatselijk beleidsbepalend B 2.18 B 2.18 / ANDERE STIMULERENDE, BEDWELMENDE OF VERSLAVENDE MIDDELEN vaststellen beleid m.b.t. coffeeshops B 2.18 B 2.18 stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr /87

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85 Bijlage 3 E-loket Om een indruk te geven welke producten via het web aangeboden worden vermeld ik hieronder de diensten die de gemeente Dordrecht en Enschede direct (on line) aanbiedt. Dordrecht Totaal

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BOUWVERORDENING HELMOND 2006

INHOUDSOPGAVE BOUWVERORDENING HELMOND 2006 INHOUDSOPGAVE BOUWVERORDENING HELMOND 2006 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1.1 Artikel 2.1.2 Artikel 2.1.3 Artikel 2.1.4 Artikel 2.1.5 Artikel 2.1.6 Artikel 2.1.7

Nadere informatie

Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel.

Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel. Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel. Lijst 2005 Werkproces Documenten/Producten Bewaartermijn Toelichting Looptijd

Nadere informatie

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden.

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden. BIJLAGE 2. Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, vierde lid van de "Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2014 (eerste wijziging) aan de in het overzicht genoemde functionarissen

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW Bevoegdhedenoverzicht heffingen Heffingen (belasting): - opleggen en ondertekenen aanslagen/nota s: - OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting, toeristenbelasting, woonforsenbelasting

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen R Bijlage 1 Shared Service Center Financiële administratie en Treasury Debiteuren- en crediteurenadministratie Belastingen/leges Invorderen lokale belastingen/leges Maastricht Belastingplichtigen AWR,

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden BIJLAGE III -, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN NOORD-BEVELAND NUMMER ONDERWERP BIJZONDERE 1 ALGEMEEN Vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) (in tweevoud indienen bij de gemeente)

BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) (in tweevoud indienen bij de gemeente) BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade ) Dossier nr. RO: Datum ontvangst: Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe 1. Gegevens aanvrager: a. Naam en voorletters: b. Adres:

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:...

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade (aanvraagformulier ex artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht) In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat burgers onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009.

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009. Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Postbus 5 5480 AA Schijndel AANVRAAG TEGEMOETKOMING PLANSCHADE Behorend bij artikel

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 28 OKTOBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. College Onderwerp: V200900942 Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 17/3.3 BW07.0349 17/3.4 BW07.0367 17/3.9 BW07.0338 17/3.10 BW07.0352 17/3.11 BW07.0359 Bijdrage plaatselijke 4 mei comités Aan de plaatselijke 4

Nadere informatie

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester heid Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking) Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken Doorzenden van

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 21 november 2006 nr. 47 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) BIBOB vragenlijst Horeca, prostitutie en speelautomaten Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvullende vragen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

# $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( "

# $ % &' () ! *+, -. / / 0  ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( ! " # $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - ( 2 4 *! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( " # - (. / / 1 4 3 ) 7/ *8"# 5. / / 9 *. / /. / + / 2 () (5, ) (:(78+ *8780 *87; *8" # ) - ( :(5)

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro

Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro Datum Verg. nr. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zijpe; gezien het verzoek

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling 3. Maatschappelijke, BUHA en Fysieke Nr. mandaat Omschrijving bevoegdheid Mandans Mandataris Voorschriften/ opmerkingen 3.1 Maatschappelijke (MO) 3.1.1 Het namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 onderwerp x X behandeld door/e-mail x sloopvergunning (nummer 20090194) verwijderen asbesthoudend plafond Wormerhoek W.L.G. Bolleboom

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening in Leiden

Ruimtelijke ordening in Leiden Ruimtelijke ordening in Leiden Presentatie 25 mei 2009 KvK Leiden 2 Programma 1. Wet Ruimtelijke Ordening 2. Structuurvisie Leiden 3. Actualiteit bestemmingsplannen in Leiden 4. Hoe komt een bestemmingsplan

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; Corsa: 15.19119 Bijlage 3 bij Mandaatbesluit Borger-Odoorn ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2 De afdelingsmanagers en teamleiders; gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB 22.01. 2.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. 2 2.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand, en de Basisadministratie

Nadere informatie

Projectbesluit. Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis

Projectbesluit. Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis Projectbesluit Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis Burgemeester en wethouders van Maassluis Gelet op: Projectbesluitprocedure Op grond van het artikel

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

K E N N I S G E V I N G

K E N N I S G E V I N G K E N N I S G E V I N G Ontwerp- omgevingsvergunning De Vriesstraat 24. Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING Bijlage ALGEMENE TOELICHTING 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en gemeente. In de coördinatieregeling voor de gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d. Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Deurne Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet. Aan de Raad

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet. Aan de Raad Monnickendam, 9 november 2010 Nummer: 152 Portefeuillehouder: De heer Tj. Hoekstra Contactpersoon: De heer F. Schreutelkamp Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet Onderwerp

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december 2013

Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeenteraad 19 december 2013 Aanvang: 14.00 uur Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen A stukken Nr. 1 Opening en vaststelling agenda 2 Vragenhalfuur 3a RA13.0104

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 10 februari 2009 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 10 februari 2009 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 10 februari 2009 7/3.03 M&O BW09.0074 7/3.05 BW09.0079 Jaarrekening 2007 en begroting 2009 GR bestuursacademie Noord-Nederland Verzoek van de heer Hartman om een

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Team Personen, Bedrijven en Omgeving

Team Personen, Bedrijven en Omgeving OBJECTINFORMATIE Aangevraagd door : Makelaardij NL Email : info@makelaardij.nl Leges : 21,50 ALGEMEEN Gegevens perceel Adres : Ridderstraat 23-25 Postcode : 2011RR Bijzondere status Geen Beeldbepalend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 916 Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) De vragen gemarkeerd met een * hoeft u alleen te beantwoorden als ze voor u van toepassing zijn. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT Aan de Concerndirecteur Groningen lijnverantwoordelijk voor de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken wordt opgedragen de uitoefening van de volgende werkzaamheden: ALGEMEEN Uitvoering Wet Basisregistraties

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d.

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d. Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1 Aanwezig: Wethouder Absil Wethouder Janssen Wethouder Segers Secretaris directeur: de heer Mensink Afwezig: -- Datum 27 april 2010 Agendapunt: Algemene

Nadere informatie