DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012"

Transcriptie

1 DE LANDELIJKE STUKKENLIJST etc. TWEEDE GEHEEL HERZIENE DRUK Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM, BEZIT mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING EIGENDOM, BEZIT nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 / 2.19 B 2.19 B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING EIGENDOM, BEZIT verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 / 2.19 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr indien van belang voor kennis van een plaatselijke te bewaren zaak B 2.4 B 2.4 B , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN EIGENDOM, BEZIT projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr financiële documenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG): verzamelde brondocumenten B V 7 jr., na vervallen belang EIGENDOMSBEPERKING toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht ter inzage leggen verzoeken om toepassing gedoogplicht V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 na vervallen belang Register Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) B KADASTER 2.5 1/87

2 inlichtingen gevraagd bij het kadaster V 1 jr V 1 jr V 1 jr bijwerkingen kadaster (massale output), ter kennisneming ontvangen V 1 jr V 1 jr V 3 jr opmetingsverklaringen (na verwerking) V 1 jr V 1 jr V 1 jr afschriften uit registers t.b.v. de belastingen V 1 jr V 1 jr V 1 jr REGISTRATIE Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) circulaires en richtlijnen ontvangen van het Kadaster, na vervallen V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 direct 2.6 overeenkomst tot aansluiting B 2.19 B wijzigingen in de kaarten of opgeslagen informatie V 1 jr V 1 jr mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr OPENBARE WERKEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE WERKEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING OPENBARE WERKEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/ 2.19 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B vande zaak enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING OPENBARE WERKEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE WERKEN alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN plaatselijk beleid voor aanbestedingen B 2.18 B 2.18 B ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN OPENBARE WERKEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr /87

3 declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid / B 2.18/2.19 B 2.18/ 2.19 B waaronder tarievenbeleid onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN PRODUCTEN, DIENSTEN, VERRICHTINGEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr BELASTINGEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN BELASTINGEN 3/87

4 mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING BELASTINGEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid / B 2.18 B 2.18/ 2.19 B waaronder kwijtscheldingsbeleid onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr REGELGEVING BELASTINGEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr V 7 jr OVERLEGORGANEN BELASTINGEN alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B BELASTINGEN / RETRIBUTIES heffing en invordering van diverse gemeentelijke belastingen V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr de zaak aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr secretarie-exemplaren kohieren, achterstandslijsten diverse soorten V 7 jr V 7 jr / V 5 jr belastingen, verantwoordingsstaten diverse belastingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, teruggave diverse soorten V 7 jr V 7 jr V 5 jr belastingen (m.u.v. principe beslissingen), invorderingen dwangbevelen plaatselijke belastingen (na invordering) dwangbevelen, aanmaningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr OZB / WOZ aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr invordering / inning, bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr kwijtscheldingen de zaak taxatierapporten, taxatieformulieren en -overzichten, WOZ-beschikkingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr (na vervallen belang / na afloop periode) Overeenkomsten met taxatiebureaus (na vervallen belang) V 7 jr V 7 jr adviezen Waarderingskamer (na vervallen / na afloop periode) V 7 jr V 7 jr BAATBELASTING aanslagbiljetten V 7 jr V 7 jr V 5 jr kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr kaarten baatbelasting (register) V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, kwijtscheldingen, correspondentie over invordering / inning V 7 jr. na afhandeling van de zaak V 7 jr V 5 jr /87

5 RIOOLRECHTEN / REINIGINGSRECHTEN aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr V 7 jr V 5 jr teruggaven kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr BOUWGRONDBELASTING aangiftebiljetten, aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, teruggaven, invordering / inning V 7 jr. na afhandeling van de zaak V 7 jr V 5 jr HONDENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning, registratie hondenpenningen de zaak kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr TOERISTENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning de zaak kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr WOONFORENSENBELASTING aanslagbiljetten, bezwaarschriften, ontheffingen, kwijtscheldingen, V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr teruggaven, invordering / inning de zaak opgaven aan en door de gemeente V 7 jr V 7 jr V 3 jr RETRIBUTIES / LEGES heffing en invordering van diverse leges en gemeentelijke heffingen V 7 jr. na afhandeling van V 7 jr V 5 jr de zaak V 7 jr onder meer: precariorechten, begrafenisrechten, marktgelden, brug- en veergelden, haven- lig- en kadegelden etc. ontheffingen, verminderingen en kwijtscheldingen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften V 7 jr V 7 jr V 5 jr verantwoordingsstaten legeskas V 7 jr V 7 jr V 5 jr legesregisters, legeslijsten V 7 jr V 7 jr V 10 jr verantwoording en afdracht rijks- provinciale leges paspoorten, rijbewijzen e.d. V 7 jr. 2.3 V 7 jr. 2.3 V 5 jr RUIMTELIJKE ORDENING Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN RUIMTELIJKE ORDENING mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B Register van gebouwen in kader van de BAG B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING RUIMTELIJKE ORDENING nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/2.19 B 2.18/ 2.19 B 5/87

6 onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr / 2.19 na afwikkeling 2.12 bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B handhaving beleid B B Formaliseringsbeslissing B&W B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING RUIMTELIJKE ORDENING verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr rapporten, beleidsplannen van Rijk, Provincie, andere V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 direct 2.6 gemeenten/instellingen, na vervallen of , of klasseren onder specifiek onderwerp OVERLEGORGANEN RUIMTELIJKE ORDENING waaronder ad-hoc commissies / voor raadscommissie RO zie: alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere bestuursorganen, na gevoerd overleg V 3 jr V 3 jr V 3 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN (veelal gevoegd bij zaakdossier) ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN RUIMTELIJKE ORDENING projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr overeenkomsten met externe bureaus (na vervallen) V 7 jr V 7 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 indien gevolgen voor beleid B 2.9 B 2.19 V 1 jr PLANSCHADE procedure-verordening B 2.18 B 2.18 B claims, correspondentie en beschikking V 7 jr V 7 jr V 5 jr indien precedentwerking B B 2.23 B bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr STRUCTUURPLANNEN / Structuurvisies voorbereiding, waaronder concepten, ontwerpen V 20 jr V 20 jr V 3 jr indien plaatselijk beleidsbepalend V 20 jr B structuurplannen: vaststelling en goedkeuring B B B plannen van andere bestuursorganen, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 3 jr /87

7 overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere bestuursorganen, na gevoerd overleg V 3 jr V 3 jr V 3 jr beroepschriften en uitspraak van Raad van State B B zienswijzen V 20 jr B BESTEMMINGSPLANNEN voorbereiding, waaronder concepten, ontwerpen en zienswijzen V 20 jr V 20 jr V 3 jr indien plaatselijk beleidsbepalend V 20 jr B bestemmingsplannen: vaststelling en goedkeuring inclusief kaarten en (eventueel) bijbehorende onderzoeken en plannen uit eerdere fases m.b.t. de totstandkoming van het bestemmingsplan: inpassingsplan, projectbesluit, wijzigingsplan en uitwerkingsplan. B B B plannen van andere bestuursorganen, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 3 jr overleg inzake planologische plannen en besluiten van andere V 3 jr V 3 jr V 3 jr bestuursorganen, na gevoerd overleg vrijstellingsbesluiten: zie Voorbereidingsbesluiten ruimtelijke ordening, na vervallen V 1 jr V 1 jr V 1 jr beroepschriften en uitspraak van Raad van State B B STREEKPLANNEN/ STRUCTUURVISIES na vervallen belang vervallen vervallen V 1 jr V 3 jr overleg inzake het streekplan vervallen vervallen V 3jr V 3 jr door de gemeente ingediende zienswijzen en bezwaarschriften vervallen vervallen B 1.4 B 1.4 Structuurvisie B NATIONALE REGELINGEN RUIMTELIJKE ORDENING o.a. VINEX-nota's, planologische kernbeslissingen na vervallen belang V 1 jr V 1 jr direct 2.6 overleg inzake het plan V 3 jr V 3jr V 3 jr door de gemeente ingediende zienswijzen en bezwaarschriften B 2.4 B 1.4 B ONTSLUITING EN EXPLOITATIE VAN GRONDEN Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat , of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B , of klasseren onder specifiek onderwerp BELEIDSVORMING EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B 7/87

8 onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B , of klasseren onder specifiek onderwerp REGELGEVING EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr. na gunning 2.15 V 4 jr opdracht gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr , of klasseren onder specifiek onderwerp PROJECTEN EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN VAN GRONDEN projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr indien financiële projectdocumenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten, na vervallen belang V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr indien gevolgen voor beleid B 2.9 B EXPLOITATIE EN BOUWRIJPMAKEN GRONDEN GEMEENTE bekostigingsbesluiten, exploitatieopzet voor bouwterreinen B B B bestek en tekeningen bouwrijp maken gronden B B B voorbereidende en uitvoeringsstukken, na afhandeling of vervallen belang V 10 jr V 10 jr voor aankoop en verkoop bouwterreinen: zie EXPLOITATIE PARTICULIEREN exploitatie-overeenkomsten, na vervallen belang V 7 jr V 5 jr V 5 jr betalingen, inningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr bezwaarschriften, beroepschriften, na afhandeling V 7 jr V 3 jr bekostigingsbesluiten, exploitatieopzet bouwterreinen B B B VOLKSHUISVESTING Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN 8/87

9 VOLKSHUISVESTING mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING VOLKSHUISVESTING nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18/ 2.19 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B REGELGEVING VOLKSHUISVESTING verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18/ 2.19 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN VOLKSHUISVESTING alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B PROJECTEN VOLKSHUISVESTING projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr indien financiële projectdocumenten (facturen) van onroerende zaken V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr VROM-INSPECTIES correspondentie, rapporten V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 indien gevolgen voor beleid B 2.9 B 2.19 V 1 jr WONINGBEHOEFTE EN -VOORZIENING contingentering (gesubsidieerde) woningbouw en toekenningen: plaatselijk beleid B B B contingentering (gesubsidieerde) woningbouw en toekenningen / (bouwvolume): vragenlijsten V 3 jr. 2.8 V 3 jr 2.8 V 5 jr SUBSIDIES WOONCONSUMENTEN-ORGANISATIES principebesluiten toekenning B 2.20 B 2.20 B toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr /87

10 niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr WONINGVOORRAAD, TELLING EN REGISTRATIE woningmarktonderzoeken en woningtellingen - organisatie en uitvoering; onderzoeksmateriaal en vragenlijsten ten dienste van deze onderzoeken rapportages woningbouw, uitkomsten woningmarktonderzoeken en woningtellingen Basisregistratie gebouwen B V 5 jr V 5 jr V 1 jr. na afwikkeling zaak B B B EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN, TOEPASSING BOUW- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN inlichtingen omtrent bouwplannen, bouwmogelijkheden en andere zaken V 20 jr V 20 jr V 5 jr m.b.t. de toepassing van bouw- en gebruiksvoorschriften (principeaanvragen) idem: inzake cultuurhistorisch interessante of B B B beeldbepalende bouwwerken vrijstellingen bouwstoffenbesluit B V 20 jr vnv 2.8 vergunningen voor woningsplitsing (na vervallen van het recht) (mogelijk B 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 brondocument BAG) geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (B indien V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 brondocument BAG) geweigerde vergunningen (B indien brondocument BAG) V 1 jr 2.7 ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (B indien brondocument V 3 jr. 2.7 BAG) aanwijzing/oprichting plaatselijke welstandscommissie B 2.1 B 2.1 B benoemingen leden en voorzitter welstandscommissie, na afloop termijn V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.1 V 1 jr HANDHAVING BOUWVOORSCHRIFTEN (BOUW- EN WONINGTOEZICHT) Aanschrijvingen, opleggen van last onder dwangsom, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr bescheiden ontstaan uit hoofde van toezicht en controle, die leiden tot V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr gedogen van situaties, na vervallen van de gedogen situatie in geval van precedentwerking B 2.9 B 2.9 B correspondentie inzake onttrekking aan bestemming V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling V 1 jr V 1 jr V 1 jr als ze deel uitmaken van een te bewaren zaak B 2.24 B 2.24 B VRIJSTELLINGEN vrijstellingsbesluiten van bepalingen van het bestemmingsplan (art. 15 en B B ,2,3 WRO) tijdelijke vrijstellingsbesluiten (art. 17 WRO), na vervallen V 5 jr V 5 jr BOUWVERGUNNINGEN bouwvergunningen met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, B B B 1.4 beschikking en bouwtekening(en) sterkte- en constructieberekeningen V 1 jr. na sloop bodemonderzoeken V 1 jr. na sloop akoestische onderzoeken V 10 jr overige bescheiden V 20 jr melding bouwvoornemen, beoordeling, adviezen, overleg en V 20 jr V 20 jr V 10 jr bezwaarschriften bouwmeldingen (tot ), principeverzoeken en bijbehorende beschikkingen: - inzake cultuurhistorisch interessante of beeldbepalende bouwwerken B 10/87

11 afgewezen en ingetrokken vrijstellingen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 afgewezen en ingetrokken vrijstellingen (brondocument Wet BAG) B 2.7 registratie en opgaven vrijstellingen V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 vnv 2.11 bezwaarschriften, na afhandeling V 7 jr V 3 jr tijdelijke vergunningen (bijv. noodgebouwen, bouwketen etc ) met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, beschikking en bouwtekening(en) met gewaarmerkte en geannoteerde aanvraag, beschikking en bouwtekening(en) B V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en aangehouden bouwvergunningen B (indien brondocument V 3 jr V 3 jr. 2.8 BAG) geweigerde bouwvergunningen V 1 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 ingetrokken en aangehouden bouwvergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 sloopvergunningen B B B BOUW VAN WONINGEN VAN BIJZONDERE AARD. ZIE: Permanente bewoning van recreatiewoningen: aanschrijvingen, opleggen V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr van last onder dwangsom, na afhandeling Permanente bewoning van recreatiewoningen: toezicht en controle, die V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr leiden tot gedogen van situaties, na vervallen van de gedogen situatie in geval van precedentwerking of brondocument BAG B 2.9 B 2.9 B AANLEG EN INRICHTING VAN TERREINEN, ERVEN, WOONWAGENCENTRA EN LIGPLAATSEN VOOR WOONSCHEPEN aanlegvergunningen B B B ONBEWOONBAARVERKLARING VAN WONINGEN onbewoonbaarverklaring, na sloop V 1 jr V 1 jr V 1 jr onderzoeksrapport, na sloop B V 1 jr B onbewoonbaarverklaring, na opheffing onbewoonbaarverklaring V 5 jr V 5 jr V 5 jr onderzoeksrapport, na opheffing onbewoonbaarverklaring B V 5 jr B AFBRAAK sloopvergunningen B B B 1.4 afgewezen en ingetrokken vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr V 3 jr. 2.8 afgewezen en ingetrokken vergunningen (indien brondocument BAG) B bezwaar en beroep zonder precedentwerking of beleidsherziening of V 7 jr V 3 jr B brondocument BAG bezwaar en beroep met precedentwerking of beleidsherziening of B 2.25 B 2.25 B brondocument BAG lastgevingen tot afbraak of sloop, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr WONINGVERBETERING stads- en dorpsvernieuwingsfonds: verdelingsbeschikkingen (afkomstig van de Provincie) V 7 jr. na iedere beëindiging V 7 jr V 5 jr /87

12 stads- en dorpsvernieuwing: toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - contingentering, V 7 jr. na iedere V 7 jr V 5 jr verdelingsbeschikkingen (afkomstig van de Provincie) beëindiging Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - toegekende subsidies V 7 jr. na de laatste verantwoording 2.20 V 7 jr V 5 jr Besluit woninggebonden subsidies (BWS) - niet doorgegane en geweigerde aanvragen V 3 jr V 3 jr V 1 jr (zie: ) bijdragen woningaanpassing en verhuiskosten voor gehandicapten of ouderen (WVG/WMO): zie HUUR EN VERHUUR benoeming leden huuradviescommissie, na verstrijken zittingstermijn V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.1 V 1 jr. 2.2 aanvragen en beschikkingen huursubsidie / toepassing vangnetregeling V 7 jr V 7 jr. 2.3 V 1 jr. 2.5 huursubsidie. afgewezen en ingetrokken aanvragen huursubsidie / vangnetregeling V 7 jr V 5 jr. 2.3 V 3 jr. 2.5 huursubsidie woningontruimingen - bemiddeling bij de uitvoering van deurwaardersexploiten V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 V 1 jr VERDELING VAN WOONRUIMTE plaatselijk woonruimtebeleid B 2.18 B 2.18 / 2.19 vergunningen ingebruikname van woonruimte / vestigingsvergunningen (na V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 vervallen) geweigerde en ingetrokken vergunningen (geen brondocument BAG) V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 lijst of register van woningzoekenden, na vervallen V 7 jr V 7 jr V 5 jr LEEGSTAND aanschrijvingen illegale bewoning leegstaande panden, V 3 jr. na afhandeling 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr tijdelijke verhuur van leegstaande panden (na vervallen belang) V 7 jr V 5 jr V 5 jr NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WONINGEN ontvangen woon- en locatie subsidies V 7 jr V 7 jr V 5 jr opgaven opgeleverde huurwoningen (na verwerken) V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr OVERHEIDS- EN VERENIGINGSBOUW financiering sociale woningbouw door stichtingen of verenigingen, na V 7 jr V 7 jr V 5 jr vervallen overleg en samenwerking planontwikkeling (na gevoerd overleg) V 3 jr V 3 jr V 3 jr /87

13 indien plaatselijk van beleidsbepalend belang B 2.18 B 2.18 / 2.19 overleg inzake uitvoering programma stedelijke vernieuwing (na gevoerd V 3 jr V 3 jr V 3 jr overleg) ontwikkelingsvisie i.h.k.v. ISV/stadsvernieuwing, indien van plaatselijk B B B belang ISV-programma, indien van plaatselijk belang B B B huurverhoging en andere financiële bescheiden m.b.t. de exploitatie van V 7 jr V 7 jr V 5 jr woningwetwoningen exploitatie van woningwetwoningen - uitvoering bruteringsoperatie Rijk/Gemeente/Woningcorporaties, na eindafrekening V 7 jr V 7 jr V 5 jr BEVORDERING EIGEN WONINGBEZIT aanvragen en toewijzing particuliere leningen (startersleningen), na V 7 jr V 7 jr V 5 jr vervallen afgewezen aanvragen leningen V 3 jr V 3 jr V 1 jr saldi-overzichten bouw- en hypotheekfondsen V 7 jr V 7 jr V 5 jr jaarstukken en vergaderstukken bouw- en hypotheekfondsen V 7 jr V 7 jr V 5 jr Bouwfonds Nederlandse Gemeenten - deelneming in aandelenkapitaal / verkoop aandelen B B OPENBARE ORDE Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE ORDE mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B Onderzoek en adviezen in kader van Wet Bibob V 3 jr. na behandeling zaak BELEIDSVORMING OPENBARE ORDE nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B maatregelen ter voorkoming van criminaliteit en vandalisme B B B voorbereiding, voorzover niet van belang voor de reconstructie V 7 jr V 7 jr REGELGEVING OPENBARE ORDE verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr HANDHAVING OPENBARE ORDE 13/87

14 Aanschrijvingen, opleggen van last onder dwangsom, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr toezicht en controle, die leiden tot gedogen van situaties, na vervallen van V 1 jr. 2.9 V 1 jr. 2.9 V 1 jr de gedogen situatie in geval van precedentwerking B 2.9 B 2.9 B Bestuurlijke boete V 7 jr. na inning. 2.9 Bestuurlijke strafbeschikking V 4 jr. 2.9 Besluit tijdelijk huisverbod V 5 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE ORDE alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken B 2.2 B 2.2 B OFFERTES, CONTRACTEN, AANBESTEDINGEN ongevraagde en afgewezen offertes, na voltooiing dienst of product V 1 jr V 1 jr direct 2.20 ongevraagde en afgewezen offertes onder Europese aanbestedingsregels V 4 jr V 4 jr gegunde offertes, aanbestedingsdocumenten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr B privaatrechtelijke overeenkomsten, contracten, na vervallen belang V 7 jr V 7 jr V 5 jr PROJECTEN OPENBARE ORDE projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr GELIJKE BEHANDELING bemiddeling bij klachten bij buitengemeentelijke meldpunten, de ombudsman of de Commissie Gelijke Behandeling, klachten, rapportages V 5 jr. 2.3 V 5 jr. 2.3 vnv PRECARIORECHTEN verordening B 2.18 B 2.18 B kohieren V 7 jr V 7 jr V 10 jr bezwaarschriften, ontheffingen, verminderingen, kwijtscheldingen, invordering / inning V 7 jr V 7 jr V 5 jr STANDPLAATSEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of brondocument BAG B 2.25 B WOONWAGENS vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr /87

15 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of brondocument BAG B 2.25 B 2.25 rijksbijdragen voor aankoop / instandhouding van woonwagens V 7 jr V 7 jr V 5 jr eigendomsoverdracht (na vervallen of beëindiging) V 5 jr V 5 jr V 5 jr WOONSCHEPEN / LIGPLAATSEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen (indien brondocument BAG) B 2.7 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) B indien precedentwerking of brondocument BAG V 3 jr V 3 jr indien precedentwerking of behorend tot brondocument BAG B 2.25 B OBJECTEN OPENBAAR TERREIN bijv. kabels, leidingen, reclameborden, bushaltes vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 lastgevingen en aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te V 1 jr V 1 jr V 1 jr bewaren zaak bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr ORDEVERSTORING klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr EVENEMENTEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr /87

16 DIEREN beleid t.a.v. gevaarlijke dieren en/of overlast van dieren B 2.18 B 2.18 B klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr COLLECTEREN EN INZAMELEN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr collecteroosters V 7 jr V 7 jr V 5 jr collecteplanningen V 7 jr V 7 jr V 5 jr VENTEN ventvergunningen, colportagevergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr MUZIEK, VERTONINGEN EN TOESPRAKEN OP OPENBAAR TERREIN vergunningen en ontheffingen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te V 1 jr V 1 jr V 1 jr bewaren zaak bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr BURGERLIJKE STAND verklaringen naamgebruik (als brondocument) V 110 jr V 110 jr bescheiden betreffende het naamgebruik V 5 jr V 5 jr V 3 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr INRICHTING VAN DE BURGERLIJKE STAND regeling openingstijden bureau B 2.18 B 2.18 B aanwijzing huwelijkslocaties B 2.18 B 2.18 B AMBTENAREN BURGERLIJKE STAND benoeming en ontslag B B B bezoldigingsregeling (provincie), na vervallen V 1 jr. 2.4 V 1 jr. 2.4 V 1 jr REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND 16/87

17 registers, met akten inzake geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, ontbinding huwelijk of partnerschap, overlijden B B B INSCHRIJVING EN CORRECTIE AKTEN EN REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND mutaties betreffende verbetering in akten V 2 jr V 2 jr V 3 jr kantmeldingen, kennisgevingen V 2 jr V 2 jr V 3 jr INLICHTINGEN UIT DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND uittreksels V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr inlichtingen betreffende aangiften overlijden, beschikkingen en (geannuleerde) vestigingen V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr GEBOORTE EN ADOPTIE inschrijvingen geboorte-, adoptie-, erkennings- en wettigingsvonnissen V 2 jr V 2 jr V 1 jr verzoeken om wijziging van de geboortedatum V 2 jr V 2 jr V 1 jr inschrijving erkenning en ontkenning vaderschap door moeder V 2 jr V 2 jr V 1 jr akten inzake erkenning of ontkenning vaderschap door de moeder V 1,5 jr V 1,5 jr B HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING kennisgevingen van inschrijvingen van huwelijks- en V 1,5 jr V 1,5 jr V 1 jr echtscheidingsvonnissen bescheiden voor het opmaken of wijzigen van akten V 2 jr V 2 jr V 3 jr akten inzake huwelijksaangifte en huwelijkstoestemming V 1,5 jr V 1,5 jr B OVERLIJDEN aangiften van overlijden V 2 jr V 2 jr V 1 jr verklaringen van overlijden V 5 jr V 5 jr V 1 jr BEVOLKINGSREGISTERS persoonsregister, archiefregister, elektronisch hulpregister (voorzover het B B B de persoonskaarten vervangt) aangiften van (her)vestiging in Nederland, van adreswijziging (niet zijnde V 5 jr V 5 jr V 3 jr emigratie) en overige becheiden betreffende het verblijf en het adres bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr stukken gebruikt bij opname, wijziging, correctie of aanvulling voorzover deze niet uit Nederlandse registers kunnen worden geproduceerd (Brondocumenten m.b.t. de GBA) V 110 jr V 110 jr. na geboorte B (abonnementen op) inlichtingen V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 verstrekken van uittreksels V 1 jr V 1 jr V 1 jr privacybescherming persoonsgegevens: regelingen B 2.18 B uitvoering V 1 jr. 2.6 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr ONDERZOEK VAN DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS (GBA) verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) B onderzoekverslagen, auditrapporten V 10 jr V 10 jr V 3 jr verslaglegging aan agentschap BPR V 10 jr V 10 jr V 3 jr /87

18 BEVOLKINSSTATISTIEK maandelijkse opgaven aan CBS V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 overzichten loop der bevolking en leeftijdsopbouw B 2.8 B 2.8 B VOLKSTELLING organisatie, onderzoeksgegevens V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 1 jr definitieve uitslagen B 2.8 B 2.8 B NATIONALITEIT EN INGEZETENSCHAP naturalisatieverzoeken, voorbereidende stukken toegelaten verzoeken V 12 jr. na bekendmaking V 2 jr V 1 jr niet toegelaten verzoeken V 12 jr. na bekendmaking V 12 jr V 10jr Verklaring van inburgering B B B onderzoeken nationaliteit bij zwaarwegende complicaties, na afhandeling V 12 jr. na bekendmaking V 1 jr B routine onderzoeken, na afhandeling V 12 jr. na bekendmaking V 1 jr V 1 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 7 jr V 3 jr REISDOCUMENTEN aanvragen, uitreiking van (vreemdelingen)paspoorten, identiteitskaarten en V 11 jr V 11 jr V 1 jr toeristenkaarten afgifte en verlenging, na verstrijken van de gebruiksduur V 11 jr V 11 jr V 1 jr inhouding en inname, na verstrijken beroepsprocedure V 1 jr V 1 jr V 1 jr ingenomen en ingeleverde reisdocumenten V 1 jr V 1 jr V 6 mnd mutaties in het register paspoortsignaleringen V 3 mnd V 3 mnd beroepschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr B /1-2 VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN OMTRENT PERSONEN gedrag, betrouwbaarheid, (on)vermogen aanvragen, verklaringen en inlichtingen V 1 jr V 1 jr V 1 jr. 2.9 geweigerde verklaringen V 3 jr V 3 jr V 3 jr TOEZICHT OP HOTELS EN PENSIONS nachtregisters V 5 jr. 2.9 V 5 jr. 2.9 V 1 jr vergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr VERMAKELIJKHEDEN, MANIFESTATIES vergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 18/87

19 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr HORECA horeca-exploitatievergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr regeling sluitingstijden horeca-inrichtingen B 2.18 B 2.18 B ontheffingen sluitingsuur (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr OVERLAST aanschrijvingen, na afhandeling V 3 jr. 2.9 V 3 jr. 2.9 V 1 jr klachten, na afhandeling; voorzover ze geen deel uitmaken van een te bewaren zaak V 1 jr V 1 jr V 1 jr bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr VUUR EN VUURWERK: zie ook vergunningen voor verbranden van snoeihout (stookvergunningen) na V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. vervallen geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr BESCHERMING EIGENDOM melding, opgaven van gevonden voorwerpen strandvonderij, beheerregister V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 verkoop gevonden voorwerpen strandvonderij v 7 jr V 7 jr V 10 jr BIJZONDERE BIJSTAND draaiboeken, planningen, aanvragen inzet bijzondere bijstand V 5 jr V 5 jr V 1 jr OPENBARE ZEDELIJKHEID Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat. 19/87

20 -1.76 ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE ZEDELIJKHEID mededelingen en inlichtingen van en aan derden V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.6 V 1 jr. 2.9 ter kennisgeving toegezonden stukken V 1 jr V 1 jr V 1 jr statistische opgaven en -onderzoeken V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.8 V 3 jr. 2.9 statistieken van belang voor de gemeente, noodzakelijk voor reconstructie B 2.8 B 2.8 B BELEIDSVORMING OPENBARE ZEDELIJKHEID nota s, notities, memo s, beleidsplannen, overlegverslagen inzake beleid B 2.18 B 2.18/ 2.19 B onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie B 2.19 B 2.19 B enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens V 7 jr V 7 jr V 5 jr bestuurlijke convenanten en overeenkomsten B 2.18 B 2.19 B REGELGEVING OPENBARE ZEDELIJKHEID verordeningen, regelingen, reglementen, gemeentelijke circulaires, met B 2.18 B 2.18 / 2.19 B bijbehorende voorstellen en adviezen stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr OVERLEGORGANEN OPENBARE ZEDELIJKHEID bijv. drank- en horecaoverleg alleen deelnemer: agenda, notulen, overige vergaderstukken V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.2 V 1 jr. 2.3 secretariaat: agenda, notulen, overige vergaderstukken: indien plaatselijk beleidsbepalend B 2.2 B 2.2 B PROJECTEN OPENBARE ZEDELIJKHEID projectplan, projectrapportage, projectevaluatie B 2.19 B 2.19 B projectmanagementdocumenten / voortgangsrapportages V 7 jr V 7 jr V 1 jr financiële projectdocumenten (facturen, urenverantwoordingen,...) V 7 jr V 7 jr V 10 jr declaraties V 7 jr V 7 jr V 5 jr /.112 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL voor horeca-exploitatievergunningen: zie drank- en horecavergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 tijdelijke drank- en horecavergunningen (na vervallen) V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 geweigerde, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.7 V 3 jr. 2.8 ingetrokken en niet doorgegane aanvragen V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.7 V 1 jr. 2.8 bezwaarschriften (na afhandeling) V 3 jr V 3 jr TABAK rookbeleid in horeca-inrichtingen, indien plaatselijk beleidsbepalend B 2.18 B 2.18 / ANDERE STIMULERENDE, BEDWELMENDE OF VERSLAVENDE MIDDELEN vaststellen beleid m.b.t. coffeeshops B 2.18 B 2.18 stukken niet van belang voor de reconstructie V 7 jr v 7 jr /87

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen;

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; De Algemeen Directeur van de gemeente Heerde; Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; Mede gelet op het mandaatbesluit dat het

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Team Bouwen, Milieu en Monumenten Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk 1. Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Team Bouwen, Milieu en Monumenten Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk 1. Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op

Nadere informatie

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN SECTIES CONTACTCENTRUM EN BURGERZAKEN, BEHEER EN ONTWIKKELING Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Verrichten

Nadere informatie

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85 Bijlage 3 E-loket Om een indruk te geven welke producten via het web aangeboden worden vermeld ik hieronder de diensten die de gemeente Dordrecht en Enschede direct (on line) aanbiedt. Dordrecht Totaal

Nadere informatie

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Grondslag voor de bevoegdheden: Collegebesluit d.d. 21 juli 2015 (Nr. BD2015-010563), verlenging van het tijdelijk

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT besluiten:

EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT besluiten: EERSTE WIJZIGINGSBESLUIT OP HET MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op het bepaalde in artikel 75, tweede lid, 166, 168, 171, 177 en 232 van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BOUWVERORDENING HELMOND 2006

INHOUDSOPGAVE BOUWVERORDENING HELMOND 2006 INHOUDSOPGAVE BOUWVERORDENING HELMOND 2006 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1.1 Artikel 2.1.2 Artikel 2.1.3 Artikel 2.1.4 Artikel 2.1.5 Artikel 2.1.6 Artikel 2.1.7

Nadere informatie

Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel.

Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel. Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel. Lijst 2005 Werkproces Documenten/Producten Bewaartermijn Toelichting Looptijd

Nadere informatie

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven Bestemmingsplan Voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan Krachtens artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening dient bij voornemen een bestemmingsplan/inpassingsplan voor te bereiden, men kennis van dat

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandateren de in de bijlage bij dit besluit genoemde bevoegdheden

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp CVDR Officiële uitgave van Pijnacker-Nootdorp. Nr. CVDR25734_6 15 november 2016 Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp Nr. 2009.00351 De directeuren en afdelingshoofden van de ambtelijke organisatie

Nadere informatie

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden.

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden. BIJLAGE 2. Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, vierde lid van de "Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2014 (eerste wijziging) aan de in het overzicht genoemde functionarissen

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan:

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: In te stemmen met het aanstellen van een veiligheidsbeambte door de tunnelbeheerder Het ontvangen van bestuurlijke informatie

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen R Bijlage 1 Shared Service Center Financiële administratie en Treasury Debiteuren- en crediteurenadministratie Belastingen/leges Invorderen lokale belastingen/leges Maastricht Belastingplichtigen AWR,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

Nadere informatie

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW Bevoegdhedenoverzicht heffingen Heffingen (belasting): - opleggen en ondertekenen aanslagen/nota s: - OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting, toeristenbelasting, woonforsenbelasting

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Erwin de Bos 5 juni 2008 Inhoud Stand van zaken Kernpunten Wro Structuurvisie Bestemmingsplan Projectbesluit Beheersverordening Grondexploitatie Planschade Overgangsrecht

Nadere informatie

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door. Kwaliteitshandvest Zaltbommel De gemeente Zaltbommel streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente Zaltbommel

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden BIJLAGE III -, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN NOORD-BEVELAND NUMMER ONDERWERP BIJZONDERE 1 ALGEMEEN Vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009.

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009. Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Postbus 5 5480 AA Schijndel AANVRAAG TEGEMOETKOMING PLANSCHADE Behorend bij artikel

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003 2002, no. 111 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake legestarieven Stein 2003 (Gem. blad Afd. A 2002, no. 111); gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:...

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade (aanvraagformulier ex artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht) In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat burgers onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

Pagina 1. Overzicht leges die uit de verordening gaan

Pagina 1. Overzicht leges die uit de verordening gaan Pagina 1 Overzicht leges die uit de verordening gaan Inhoud Overzicht leges die uit de verordening gaan 1 Titel 1 Algemene dienstverlening 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 3 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2005. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning > www.vrom.nl Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht, november 2008 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) (in tweevoud indienen bij de gemeente)

BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) (in tweevoud indienen bij de gemeente) BIJLAGE 1 Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade ) Dossier nr. RO: Datum ontvangst: Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe 1. Gegevens aanvrager: a. Naam en voorletters: b. Adres:

Nadere informatie

Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer

Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer Normenkader gemeente Asten, geactualiseerd dd. 5 juni 2015 Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Klant Contact Beheer Basis Registratie Personen Bijhouden gegevens Basis Registratie Personen Wet BRP Klant Contact Uitvoering:

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

445 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van spaarregelingen voor het personeel

445 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van spaarregelingen voor het personeel 2.4.7.3 Pensioen. Verzekering. Bijstand 443 Dossiers inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regelingen Ziekenfonds Gemeentepersoneel Limburg en Instituut Ziektekostenvoorzieningen Ambtenaren Limburg

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 28 OKTOBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 Stempel datum ontvangst Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 In te vullen door medewerker gemeente Eindhoven Dossiernummer Behandelaar De Wet

Nadere informatie

# $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( "

# $ % &' () ! *+, -. / / 0  ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( ! " # $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - ( 2 4 *! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( " # - (. / / 1 4 3 ) 7/ *8"# 5. / / 9 *. / /. / + / 2 () (5, ) (:(78+ *8780 *87; *8" # ) - ( :(5)

Nadere informatie

Splitsingsverordening

Splitsingsverordening Splitsingsverordening PARTIELE HUISVESTINGSVERORDENING/ONDERDEEL WONINGSPLITSING Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Vastgesteld bij raadsbesluit : 26 november 1993 (nr. 251) Gewijzigd bij raadsbesluit

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nadere toelichting bij raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2014

gemeente Eindhoven Nadere toelichting bij raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2014 gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01792 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.205 Nadere toelichting bij raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordeningen gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN

aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN B&W-nr.: 05.0847 d.d. 01-07-2005 Onderwerp aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN Behoudns advies van de commissie SWMG 1. het bestaande mandatenschema van de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Hfdst. 1 Inleidende bepalingen 1 Art. 1.1 Begripsomschrijvingen 1 Art. 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente 2

Hfdst. 1 Inleidende bepalingen 1 Art. 1.1 Begripsomschrijvingen 1 Art. 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente 2 Bouwverordening Tiel 2005 (bijgewerkt tot en met de tiende wijzigingen VNG model) Inhoudsopgave blz. Hfdst. 1 Inleidende bepalingen 1 Art. 1.1 Begripsomschrijvingen 1 Art. 1.3 Indeling van het gebied van

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW Bevoegdhedenoverzicht heffingen Heffingen (belasting): - opleggen en ondertekenen aanslagen/nota s: - OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting, toeristenbelasting, woonforsenbelasting

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 21 november 2006 nr. 47 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Wet Artikel Bevoegdheid Voorwaarden/ 1 Algemene wet 2:3 Doorzenden

Nadere informatie

Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen

Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen Relevante wetgeving: - Algemene Wet Bestuursrecht - Wet op de Ruimtelijke Ordening - Woningwet - Bouwbesluit 2003 - Huisvestingswet - Wet op de stads-

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Omschrijving heid Grondslag Thans Toezicht/ Het afgeven van persoonlijke wijzingsbesluiten art. 18.4 Wm, art. toezichthoudende ambtenaren terzake: 95 Wbb, art.

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 17/3.3 BW07.0349 17/3.4 BW07.0367 17/3.9 BW07.0338 17/3.10 BW07.0352 17/3.11 BW07.0359 Bijdrage plaatselijke 4 mei comités Aan de plaatselijke 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D29FCD9* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op de artikelen 156, tweede lid,

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Hoofdstuk II Beschermde monumenten. Monumentenlijst en plaatsing. Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Hoofdstuk II Beschermde monumenten. Monumentenlijst en plaatsing. Provinciale Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 augustus 2010, nr. 2010-48110 tot bekendmaking van de Monumentenverordening Noord- Holland 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken overeenkomstig

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen Toelichting op de voor de organisatie van het Kindervakantiewerk in Tilburg noodzakelijke vergunningen en de bijbehorende leges. publicatie: 04-04 uitgave: 3 datum: 17 april 2017 bestand: 04-04.docx

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening in Leiden

Ruimtelijke ordening in Leiden Ruimtelijke ordening in Leiden Presentatie 25 mei 2009 KvK Leiden 2 Programma 1. Wet Ruimtelijke Ordening 2. Structuurvisie Leiden 3. Actualiteit bestemmingsplannen in Leiden 4. Hoe komt een bestemmingsplan

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. College Onderwerp: V200900942 Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) *D170120715* W.Z16.103615.01 / D170120715 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en

BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en BIJLAGE 1 Aangehaakte gegevens zijn: Binnengemeentelijke afnemersindicaties Voogdijgegevens Onderzoeksgegevens Gegevens inzake systeembeheer en autorisaties Burgerlijke staat Rijbewijsgegevens Stemdistricten

Nadere informatie

Besluiten van burgemeester en wethouders

Besluiten van burgemeester en wethouders Bestuursondersteuning 91200 Voorstel om de notulen van de collegevergadering d.d. 10 november 2009 vast te stellen. 91201 Voorstel om de parafenbesluiten van het college d.d. 17 november 2009 vast te stellen.

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum. Olo-nummer: kenmerk ODG Z

OMGEVINGSVERGUNNING. Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum. Olo-nummer: kenmerk ODG Z OMGEVINGSVERGUNNING voor het project: Zout- renovatie buitenhavenverlader locatie: Oosterhorn 4, 9936 HD, Farmsum activiteiten: bouwen van een bouwwerk verleend aan: Akzo Nobel Salt Olo-nummer: 2713523

Nadere informatie