Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1"

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

2 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Indeling van het kwaliteitshandboek Algemene inleiding Doel van het kwaliteitshandboek Toepassingsgebied Structuur van het kwaliteitshandboek Verspreiden van het kwaliteitshandboek Verklaring van de structuur van het kwaliteitshandboek Voorstelling van onze vzw, waaronder kinderdagverblijf Briel-jantje Ontstaan Profilering Het bestuur en de medewerkers De samenwerking Wat wij belangrijk vinden Verantwoordelijke voor het kwaliteitshandboek Verlenen van machtiging aan de overheid 10 2 Kwaliteitsbeleid Opdrachtverklaring vzw kinderopvang de Duinhuisjes Beschrijving op welke wijze ouders, medewerkers en kinderen bij de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek betrokken worden Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen Visieontwikkeling met betrekking tot het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat voor de kinderen De eerste opvangdag van het kind zo goed mogelijk ondersteunen De dagelijkse onthaal - en afhaalmomenten Eetmomenten Spel en speelgoed Slaap en rust Verzorging en zindelijkheid Leren omgaan met regels en grenzen Veiligheid Respect voor de kinderen Afscheid van de leefgroep Visieontwikkeling met betrekking tot de samenwerking met de ouders Visieontwikkeling met betrekking tot de samenwerking met externe personen en organisaties 20 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 3

4 3 Kwaliteitssystemen Organisatiestructuur Organigram Taakomschrijvingen Taakomschrijving van de Raad van Bestuur Taakomschrijving van de Directie Taakomschrijving van de verantwoordelijke Taakomschrijving van de begeleiders Taakomschrijving van het onderhoudspersoneel Taakomschrijving van de kwaliteitscoördinator Taakomschrijving van de boekhouder Middelen Inzet personeel Infrastructuur Procedures Plaatsingsbeleid Onthaalprocedure Procedure betreffende het komen tot afspraken met de ouders over de dienstverlening Procedure betreffende de toegang van de ouders tot het kinderdagverblijf Procedure betreffende doorverwijzing van kinderen Procedure betreffende observatie van het kind en opvolgen van de gezondheidstoestand Procedure betreffende E.H.B.O Procedure betreffende het omgaan met documenten van een individueel kind Procedure betreffende selectie van medewerkers Procedure betreffende opleiden en evalueren van medewerkers Procedure betreffende het verzekeren van de continuïteit Procedure betreffende vorming van medewerkers Procedure betreffende vorming en bijscholing van ouders Procedure betreffende inspraak en ondersteuning van medewerkers Procedure betreffende het nagaan of de processen verlopen zoals beschreven Procedure betreffende het behandelen van klachten en ongenoegens Procedure betreffende tevredenheidsonderzoek Procedure betreffende evaluatie van de globale werking Procedure betreffende preventie wiegendood Procedure betreffende hersenvliesontsteking Crisisprocedure Crisiscommunicatieplan 88 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 4

5 5 Bijlagen Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 5

6 1 Inleiding 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek Algemene inleiding. (woord vooraf) Dit kwaliteitshandboek is het resultaat van overleg tussen directie en medewerkers. De ouders hielpen mee d.m.v. ouderparticipatie. De voorzitter en de directie steunen integraal de inhoud van het kwaliteitshandboek en waken erover dat de bepalingen ervan strikt worden nagestreefd. De nodige middelen en personeel worden ter beschikking gesteld teneinde het kwaliteitsboek in praktijk te brengen en te onderhouden Doel van dit kwaliteitshandboek Het beschrijven van de structuur van het kwaliteitshandboek. Het kenbaar maken van de missie, visie en waarden aan de gebruikers, het personeel en ouders. Het jaarlijks evalueren en actualiseren van de kwaliteitsplanning. Het op een doeltreffende wijze implementeren en actualiseren van de elementen van het kwaliteitshandboek. Het voorzien van een basis voor het beoordelen van het kwaliteitshandboek door de directie. Het voorzien van voldoende mogelijkheden tot bijscholing van de medewerkers Toepassingsgebied Dit kwaliteitshandboek is van toepassing op het kinderdagverblijf Briel-jantje Structuur van het kwaliteitshandboek Kwaliteitshandboek Hierin wordt het kwaliteitssysteem van het kinderdagverblijf beschreven. Functieomschrijvingen De verschillende functies, hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden zullen in procedures beschreven worden. Procedures De procedures zijn beschreven en uitgewerkt in het kwaliteitshandboek. Werkinstrument Deze worden bij elke procedure beschreven. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 6

7 1.1.5 Verspreiden van het kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek zal ter inzage liggen in het kinderdagverblijf. De medewerkers en de ouders kunnen het boek inkijken bij: de verantwoordelijke en bij de kwaliteitscoördinator in t Bremhuisje Verklaring van de structuur van het kwaliteitshandboek Zie inhoudstabel De vervallen documenten worden bewaard in de map archief kwaliteitshandboek. De aangepaste versies staan op een gekleurd papier en krijgen een nieuwe startdatum zodat deze onmiddellijk herkenbaar zijn. Voorbeeld: Vzw duinhuisjes: Soort document: Versie Briel-jantje procedures Auteur Verantwoordelijke Geldig van of tot Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 7

8 1.2 Voorstelling van onze vzw, waaronder kinderdagverblijf Briel-jantje Ontstaan In navolging van een grootscheepse enquête, opgesteld door het ziekenhuis O.L.V. Ter Linden in Knokke-Heist en tevens uit bezorgdheid voor de opvang van kinderen van het personeel van het ziekenhuis O.L.V. Ter Linden werd door het ziekenhuis in oktober 1991 vzw t Bremhuisje als een private opvanginstelling opgericht. Onder toezicht van Kind en Gezin wordt gestart met de opvang van 14 kinderen van 0 tot 3 jaar en vanaf januari 1992 wordt het kinderdagverblijf erkend voor een capaciteit van 36 kindjes van 0 tot 3 jaar. Naar aanleiding van de verhuis naar de nieuwbouw in de Bremlaan 37 te Knokke, werd een erkenning tot uitbreiding bekomen. Sinds 23 juni 2001 zijn we dan ook erkend voor een capaciteit van 72 kindjes van 0 tot 3 jaar. Op 1 mei 1974 werd vzw de Duinhummeltjes gevestigd in de Stadhuisstraat 6. Destijds waren er 2 afdelingen waaronder de kruipers en de peuters, met een totale capaciteit van 34 kinderen. In 1980 werd het kinderdagverblijf verbouwd zodat kinderen van 0 tot 3 jaar erin konden opgevangen worden. Op 1 oktober 1979 werd de crèche uitgebreid met een Dienst voor opvanggezinnen. Vanaf 1 oktober 1989 keurt Kind en Gezin een uitbreiding goed van 15 bedjes, zodat een capaciteit van 49 bedjes werd bereikt + sinds zomer 2009 uitbreiding tem 61 ingeschreven kindjes!. Vanaf mei 1993 werden de bestaande vzw t Bremhuisje en de vzw de Duinhummeltjes samengevoegd. De nieuwe vzw krijgt de benaming vzw kinderopvang de Duinhuisjes met maatschappelijke zetel Graaf-Jansdijk 162 te Knokke-Heist. Vanaf juni 1998 werd een nieuw initiatief, een POI voor de opvang van 23 kindjes van 0 tot 3 jaar, opgestart in de Zustersstraat 11 te Zeebrugge dit op vraag van Roezemoes, de lagere school. Vanaf augustus 2001 wordt ook dit initiatief erkend als kinderdagverblijf De Peuterhaven met een capaciteit van 28 kindjes van 0 tot 3 jaar. Van juni 2003 tot juni 2004 verbleef De Peuterhaven in een voorlopige locatie, teneinde op 21 juni 2004 de verbouwde locatie te betreden met een uitbreiding naar een capaciteit van 28 kinderen. Begin 2010 werd, op vraag van burgemeester en schepenen en Directie van woon- en zorgcentrum Tilia te Maldegem, de kleine vestigingsplaats Briel-jantje opgestart. Een kinderdagverblijf voor 14 kinderen van 0 tot 3 jaar. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 8

9 Het kinderdagverblijf werd opgericht in een voormalige concièrgewoning van Home Tilia. Alle kinderen van groot Maldegem kunnen er terecht. Ondertussen worden allerhande nevenprojecten opgestart, zoals buitenschoolse opvang enz. Dit maakt dat de huidige vzw staat voor de opvang van dagelijks 272 kinderen in groepsverband en ongeveer 56 kinderen in gezinsverband van 0 tot 12 jaar Profilering De kinderdagverblijven zijn vrije kinderdagverblijven en zijn aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond, dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen. Het kinderdagverblijf is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt Het bestuur en de medewerkers cfr. Organigram in bijlage De samenwerking Het kinderdagverblijf is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en werkt volgens hun regelgeving en richtlijnen. Op regelmatige basis is er een inspectiebezoek. Hierbij wordt rekening gehouden met de adviezen en de opmerkingen van de inspectie. We zijn als vzw aangesloten bij het VWV (het Vlaams Welzijnsverbond). Via deze organisatie werken we samen inzake bijscholingen en sluiten we aan bij het coördinatiecomité van de verschillende kinderdagverblijven van West Vlaanderen. Bij kinderen met een specifieke zorgbehoefte kan nauw samengewerkt worden met het centrum van de Oostkust en individuele therapeuten. We werken ook samen met de verschillende consultatiebureaus van Kind en Gezin. Indien nodig bieden wij opvang aan kindjes uit probleemgezinnen. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 9

10 1.2.5 Wat wij belangrijk vinden De kinderen Wij willen elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen geven. Vanuit een grote professionaliteit en met een bezielende teamgeest willen we dat elk kind helemaal tot ontplooiing komt. We houden daarbij uiteraard rekening met de eigenheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. We willen dat ons kinderdagverblijf een omgeving is waar kinderen zich veilig en thuis voelen. De ouders De samenwerking met de ouders wordt gekenmerkt door een grote openheid en eerlijkheid uitgaande van zowel de ouders als van het kinderdagverblijf. Mogelijke problemen moeten ten allen tijde bespreekbaar zijn. Het kinderdagverblijf moet een verlengde zijn van de thuissituatie. De opvang van de kindjes blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We verlenen de ouders een vrije toegang tot het kinderdagverblijf. Het team We streven ernaar tussen de verschillende collega s een goede verstandhouding, ongeacht de functie, te behouden en mekaars ideeën te respecteren en ervoor open te staan. Tevens wordt er ook regelmatig bijgeschoold. 1.3 Verantwoordelijke voor het kwaliteitshandboek De verantwoordelijke, die met het kwaliteitsbeleid belast is, Dhr. Karel Ghesquière. Hij heeft binnen de organisatie vzw De Duinhuisjes de functie van voorzitter. Hij geeft de opdracht aan de kwaliteitscoördinator, Gheleyns Nathaniele, om de kwaliteit binnen de voorziening op te volgen. Deze opvolging gebeurd in samenspraak met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, Clinck Ann. 1.4 Verlenen van machtiging aan de overheid Hierbij geef ik, Nicole Vandevelde, directeur van de voorziening VZW De Duinhuisjes, de toelating aan de door de minister aangewezen ambtenaren van Kind en Gezin tot verificatie van het kwaliteitshandboek. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 10

11 2 Kwaliteitsbeleid 2.1 Opdrachtverklaring vzw Kinderopvang de Duinhuisjes In onze christelijk geïnspireerde organisatie bieden we overdag kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar, ongeacht de geloofsovertuiging, etnische afkomst, of politieke overtuiging van de ouders. De opvang wordt voorzien van 7u s morgens tot 18u30 s avonds, jaarlijks wordt een sluiting voorzien. (Zie bijlage folder + huishoudelijk reglement + sluitingslijst) Kansarme kinderen krijgen onder bepaalde omstandigheden voorrang. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen eveneens in onze vzw terecht in zover dit de werking niet hindert. Broertjes en zusjes en kinderen van personeel van de eigen en neven vzw van de groep waartoe wij behoren krijgen voorrang. Onze dienst opvanggezinnen organiseert daarenboven kinderopvang bij gezinnen. We willen op een kindvriendelijke, liefdevolle en warme manier de taak van de ouders overnemen en dit in een aangename, creatieve, veilige en nette omgeving. In onze vzw staat het welzijn van elk kind centraal, zowel op fysisch als op psychosociaal vlak. We willen elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen geven, rekening houdend met de individuele draagkracht van elk kind. We willen de kinderen aan ons toevertrouwd een positief zelfbeeld meegeven en een fundamenteel basisvertrouwen in de mensen die hen omringen. De ontwikkeling van elk kind wordt permanent gevolgd. Om de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte zo individueel mogelijk te maken, werken we samen met het centrum van de Oostkust en individuele therapeuten. Hiervoor beschikken we over een deskundig team bestaande uit begeleiders, directie, verantwoordelijken, verpleegkundigen, keuken - en onderhoudspersoneel. We streven hierbij naar een aangepast personeelsbeleid met waardering en steun voor alle medewerkers. Er is een respectvolle vertrouwensband tussen de Raad van Bestuur, de directie, en de medewerkers zodat er steeds luisterbereidheid is. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 11

12 Het is voor de verantwoordelijken en directie een blijvende opdracht te werken aan kwaliteitsverbetering. Een kwalitatieve dienstverlening is vanzelfsprekend, maar vraagt een blijvende kritische houding tegenover de eigen werking en vooral ten aanzien van de kinderen. Jaarlijkse vorming en permanent overleg waarborgen onze professionaliteit. We willen nauw samenwerken met de ouders. We zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de ouders en alle medewerkers van essentieel belang is in ons kinderdagverblijf. In de mate van wat mogelijk en haalbaar is, houden we rekening met de verwachtingen en de wensen van de ouders bij de opvoeding van hun kind. We willen daarom als volwaardige partner met de ouders op pad gaan: opvoedingsondersteuning aanbieden, eventuele vragen op een deskundige wijze beantwoorden of helpen zoeken naar de meest aangewezen hulpverlening. Eerlijke informatie wordt doorgespeeld ofwel door persoonlijk contact met de ouders, ofwel via een heen - en weer schriftje en door ouderavonden. Hiervoor is een mogelijkheid tot open communicatie mogelijk. Verzekering van de continuïteit van de instelling vraagt een verantwoord financieel beleid. Dit veronderstelt rechtvaardig omgaan met de beschikbare financiële middelen, eerbied en zorg voor al het materiële, nodig om er een aangename thuis van te maken. Deze opdrachtverklaring kwam tot stand door medewerking van al onze medewerkers en is niet louter een samenvoeging van deelaspecten betreffende onze algemene werking. We trachten deze visie daadwerkelijk te laten weerspiegelen in onze dagelijkse werking en stellen ons daarom open voor opmerkingen in dit verband. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 12

13 2.2 Beschrijving op welke wijze ouders, medewerkers en kinderen bij de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid betrokken worden. Doel Betrekken van ouders, medewerkers en kinderen bij het kwaliteitsbeleid Informeren van ouders, medewerkers en kinderen over het kwaliteitsbeleid Nastreven van de betrokkenheid van de ouders bij de werking Nastreven van de betrokkenheid van de medewerkers bij de werking Wijze waarop de ouders geïnformeerd en betrokken worden bij het kwaliteitsbeleid De ouders krijgen informatie mee bij inschrijving van hun kindje, ze krijgen eveneens een folder en een huishoudelijk reglement overhandigd. (Zie bijlage) Door ouders het recht te verlenen inzage te hebben in het kwaliteitshandboek. Door te luisteren naar hun wensen en hun verwachtingen. Door middel van een tevredenheidsmeting bij de ouders. De verbeteringsprocessen die daaruit voortvloeien worden medegedeeld. De resultaten worden geëvalueerd door de ouders. Wijze waarop het personeel geïnformeerd en betrokken wordt bij het kwaliteitsbeleid We betrekken de medewerkers bij de evaluatie en de bijsturing van de opdrachtverklaring. Elke nieuwe medewerker krijgt bij indiensttreding een opdrachtverklaring. Elke medewerker heeft inzage in het kwaliteitsbeleid. Door regelmatige teamvergaderingen bewaken we de kwaliteit, en zorgen we voor verbeteringsprocessen.we organiseren regelmatig een teamdag met een vooraf bepaald onderwerp. De medewerkers volgen regelmatig bijscholing om een betere kwalitatieve opvang te bieden. Wijze waarop de kinderen betrokken worden bij het kwaliteitsbeleid Door regelmatige observatie willen we de noden en behoeftes van de kinderen leren kennen. 2.3 Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen (SMK s) (Zie bijlage) Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 13

14 2.4 Visieontwikkeling met betrekking tot het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat aan de kinderen De eerste opvangdag van het kind zo goed mogelijk ondersteunen Er dient extra aandacht gegeven te worden aan de eerste opvangdag: we proberen de kinderen een veilig klimaat aan te bieden en vooral hun vertrouwen te winnen. De ouders krijgen de nodige uitleg en een rondleiding voordat het kindje naar het kinderdagverblijf komt. De begeleiders informeren zo goed mogelijk naar de gewoontes, de aard en de eventuele allergieën van elk kind. Dit gebeurt ook in het intake gesprek. We noteren ook de gewoontes van elk kind (knuffels, fopspeen, flesjes, verschillende voedingsgewoontes ). Door wie: begeleiders en verantwoordelijke De dagelijkse onthaal - en afhaalmomenten Het tijdstip van brengen en afhalen wordt bepaald via het huishoudelijk reglement. s Morgens wordt elk kind persoonlijk van de ouders aangenomen, en wordt er informatie uitgewisseld omtrent de voorbije dag en nacht. We zorgen ervoor dat er elke dag een vertrouwde begeleider aanwezig is Elk kind wordt ook persoonlijk aangesproken. Er wordt voldoende informatie verzameld omtrent de opvang van die bepaalde dag, zodat we de kindjes optimaal kunnen begeleiden. Ouders mogen altijd in de opvang komen, behalve tussen 12u30 en 14u, omdat de rust van de kinderen gerespecteerd moet worden. Deze regel geldt enkel voor de peuters. De ouders verwittigen persoonlijk het kinderdagverblijf als hun kindje door iemand anders afgehaald wordt. De ouders verwittigen het kinderdagverblijf ook als het kindje afwezig zal zijn door ziekte of andere familiale redenen. De ouders krijgen eerlijke en open informatie over het verloop van de dag. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 14

15 2.4.3 De eetmomenten Het menu hangt per week uit in het kinderdagverblijf. We hebben oog voor de verschillende behoeftes en de eventuele allergieën van elk kind. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren eten en goede tafelmanieren leren. We zorgen voor aangepast eetmateriaal, en aangepast meubilair. We proberen een rustige en aangename sfeer te creëren tijdens de maaltijden. We hebben aandacht voor de kinderen die niet of zeer slecht eten. Er wordt naar gestreefd de kinderen te laten kennismaken met de verschillende smaken. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Spel en speelgoed We gebruiken het speelgoed en de infrastructuur bewust om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Indien nodig geven we de kinderen extra ontwikkelingsstimulatie. We bevorderen de zelfstandigheid van elk kind ook in de dagelijkse activiteiten. We geven de kinderen ruimte om hun creativiteit te ontwikkelen: we werken in kleine groepjes met aangepast spelaanbod. We geven hierbij gevarieerd materiaal om te kunnen experimenteren. Hierbij houden we rekening met de leeftijd van elk kind. We zorgen ervoor dat de verschillende spelvormen aan bod komen, zoals knutselen, bewegingsspel, constructief spel, nabootsingspel. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Slaap en rust We houden eraan een zeker ritueel te volgen vooraleer de kinderen gaan slapen. Dit doen we om de kinderen rustig te laten worden.(kleertjes uit, verversen, fopspeen, knuffel uitdelen ) We proberen bij de baby s rekening te houden met de verschillende ritmes van elk kind afzonderlijk Er wordt, in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de gewoontes thuis (knuffel,tutje ). We besteden voldoende aandacht aan de preventie van wiegendood. We hebben aandacht voor de angsten van bepaalde kinderen We zorgen dat er een vertrouwde kinderverzorgster aanwezig in de slaapzaal bij de peuters Elk kind heeft individueel beddengoed. Door wie: begeleiders Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 15

16 2.4.6 Verzorging en zindelijkheid Verzorging en hygiëne is een belangrijk pakket in onze dagelijkse taak. We proberen de besmettingskansen te verkleinen door op tijd in te grijpen bij ziektes en de besmette kinderen uit het kinderdagverblijf te weren. We raadplegen hierbij de verschillende voorschriften door Kind en Gezin uitgegeven. We besteden voldoende aandacht aan de eigen hygiëne (handen wassen na toiletgebruik en bij verluiering na een stoelgangpamper) We starten met de zindelijkheidstraining als het kind voldoende rijp is om te starten. Voordien proberen we de kinderen te laten wennen aan het potje of aan het toiletje. We zorgen voor een goede samenwerking met de ouders, zodat we snel tot een goed resultaat komen. We zorgen ervoor dat de leefgroep dagelijks onderhouden wordt. Medicatie meegebracht van thuis wordt correct toegediend. Door wie: begeleiders, verantwoordelijke Leren omgaan met regels en grenzen Door regels en grenzen te bepalen willen we kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwen geven. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over welke gedragingen wel, en welke niet bestraft worden. Er wordt consequent gereageerd op de signalen van de kinderen, zodat ze bepaalde behoeftes duidelijk kunnen maken. Indien we het kind straffen, herstellen we zelf de relatie met het kind. We proberen duidelijke regels te maken afgaande met wat het kind kan begrijpen. Dit doen we met veel geduld, tijd en creativiteit. We geven extra aandacht aan het interieur zodat we zo weinig mogelijk grenzen moeten stellen. We investeren voldoende tijd, geduld en creativiteit in het duidelijk maken van de regels. We proberen de kinderen, in de mate van het mogelijke, zelf de ruimte te geven om zelf conflicten op te lossen. Hierbij letten we erop dat niet steeds hetzelfde kind het onderspit moet delven. We grijpen in op een correcte manier, dus zonder partij te kiezen. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 16

17 2.4.8 Veiligheid We leren de kinderen aandacht te hebben voor onveilige situaties. We grijpen tijdig in bij gevaarlijke situaties, en leggen de kinderen ook uit waarom ze bepaalde dingen niet mogen doen. Het interieur dient aangepast te zijn: kindvriendelijk en veilig. De begeleiders moeten alert zijn op eventuele gevaarlijke situaties. Speelgoed die stuk is moet verwijderd worden. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Respect voor de kinderen We trachten consequent te zijn in het aanleren van gewenst gedrag en het afleren van ongewenst gedrag. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden van de kinderen en de mate waarin ze bepaalde richtlijnen al dan niet begrijpen. Indien nodig geven we de kinderen extra ontwikkelingskansen. We hebben aandacht voor de angsten van bepaalde kinderen (vb voor vreemden, duisternis, fel licht of sterke geluiden). We zijn geduldig. We besteden voldoende tijd en creativiteit in het spel We proberen zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen om een zo goed mogelijke opvang te garanderen. Het is een blijvend aandachtspunt om het interieur zo in te richten dat de ontplooiingskansen van elk kind maximaal benut kunnen worden. We hebben aandacht voor de gezinssituatie van elk kind en ook voor het geloof van de ouders Door wie: begeleiders Afscheid van de leefgroep Het observatiemapje en de overblijvende knutsel - en tekenwerkjes worden meegegeven. Door wie: begeleiders Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 17

18 2.5 Visieontwikkeling met betrekking tot samenwerking met de ouders We willen streven naar een open communicatie met de ouders. Daartoe moeten de ouders eerst een duidelijk beeld hebben van de werking van het kinderdagverblijf. Bij inschrijving nemen we voldoende tijd om de ouders over de werking te informeren. We geven een rondleiding in het kinderdagverblijf en proberen de vragen te beantwoorden. We geven een huishoudelijk reglement mee, zodat de ouders alle regels thuis rustig kunnen doornemen. We zorgen voor een blijvende informatiedoorstroming door informatiebrieven mee te geven, informatie op te hangen aan het prikbord en door ouderavonden te organiseren. Bij definitieve inschrijving (intake) overlopen en geven we het huishoudelijk reglement mee en laten we het ter plaatse ondertekenen. Er wordt eerlijke informatie doorgegeven aan de ouders, en anderzijds aan de begeleiders. Er is een open en eerlijke informatie-uitwisseling bij het brengen s morgens(m.b.t. het dagverloop, de situatie thuis, de gezondheidstoestand ) zodat een optimale begeleiding van de kinderen mogelijk is. Hiervoor wordt voldoende tijd gemaakt. Op het einde van de dag vertelt de begeleider hoe de dag verlopen is. Wanneer er zich moeilijkheden voordoen m.b.t. het kind, van welke aard dan ook, dan worden de ouders hiervan steeds op de hoogte gebracht. Wanneer het gaat om dringende zaken (zoals bijv. ziekte) dan worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Observatiemapjes worden door de begeleiders nauwkeurig ingevuld, indien ze door de ouders meegenomen worden ter inzage dienen ze zo snel mogelijk weer bezorgd te worden in de groep. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 18

19 Van de ouders wordt verwacht dat ze respect hebben voor de gemaakte afspraken en regels: Zo moet er voldoende reservekledij worden meegegeven. De persoonlijke zaken moeten worden genaamtekend (tutje, knuffels ) Indien er gestart wordt met de zindelijkheidstraining moeten er voldoende onderbroekjes meegebracht worden. De kinderen moeten tijdig opgehaald worden, zodat het personeel het kinderdagverblijf tijdig kan afsluiten. Wanneer een nieuwe stap in het opvoedingsproces begonnen wordt is het belangrijk dat dit thuis wordt verder gezet. Door wie: allen We houden rekening met de wensen van de ouders: In de mate van wat mogelijk en haalbaar is, houden we rekening met de verwachtingen en de wensen van de ouders bij de opvoeding van hun kind. We willen als volwaardige partner met de ouders op pad gaan: opvoedingsondersteuning aanbieden, eventuele vragen op een deskundige wijze beantwoorden of helpen zoeken naar de meest aangewezen hulpverlening. Er is een ideeënbus waarin alle mogelijke suggesties en opmerkingen kunnen gedeponeerd worden. We houden op regelmatige basis een enquête waarin we de mening, verwachtingen en suggesties van de ouders willen onderzoeken. Op die manier willen we onze werking steeds verbeteren. Door wie: allen, ouders Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 19

20 2.6 Visieontwikkeling met betrekking tot samenwerking met externe personen en organisaties. Onze vzw zetelt in het lokaal overleg als partner in de kinderopvang van 0-3 jaar voor Maldegem. Om de 3 maand komt het lokaal overleg samen. Nicole Vandevelde, Directie vertegenwoordigt de vzw. We willen kinderen met een specifieke zorgbehoefte opvangen. We willen de drempel laag houden voor deze kinderen, die baat hebben bij een verblijf in het kinderdagverblijf. Om dit te verwezenlijken werken we nauw samen met het revalidatiecentrum De Klinker. Wij staan open om behandeling van een kinésist te laten doorgaan in het kinderdagverblijf, zodat een continue behandeling mogelijk is. Briel-jantje staat op de website van de gemeente Maldegem bij kinderopvang. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 20

21 3 Kwaliteitssystemen 3.1 Organisatiestructuur 3.2 Organigram (Zie bijlage) 3.3 Taakomschrijvingen Taakomschrijving Raad van Bestuur Profiel De raad van Bestuur werkt in opdracht van de algemene vergadering. De bestuurder is iemand die actief betrokken en met grote betrokkenheid functioneert in het bestuur van het kinderdagverblijf. De bestuurder is een vrijwilliger die conform het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van mei 2003 onbezoldigd zijn/haar beheersfunctie vervult. De bestuurder is bereid zich persoonlijk te engageren. De bestuurder heeft het vermogen tot enige managementaanpak in verband met de organisatie en haar functioneren. Opdracht en taken De Raad van Bestuur en derhalve ook elke bestuurder afzonderlijk neemt en draagt de verantwoordelijkheid voor alle gebieden die met het effectief functioneren van de organisatie te maken hebben. De bestuurders bepalen de doelstellingen van de organisatie voor de middenlange en lange termijn en waken over de realisatie ervan, in samenspraak met de directie en de stafleden.. De bestuurders zetten een algemeen beleid en de planning voor de middenlange en de lange termijn uit. De bestuurders nemen de beslissingen in verband met de aan te bieden diensten,eventuele uitbreidingen, respectievelijke inkrimpingen, de accommodatie en de te nemen opties in verband met wettelijke en maatschappelijke bepalingen en de ontwikkelingen. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 21

22 De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding of inkrimping van het personeelsbestand. De bestuurders ondersteunen in wederzijdse openheid de directie in het uitvoeren van al haar taken,planningen en conflicten. De bestuurders bepalen het financieel beleid, keuren de begrotingen goed, analyseren de rekeningen en balansen en waken over het beheer en het gebruik van de middelen. De bestuurders verschaffen aan de verantwoordelijke de nodige financiële middelen voor het goed functioneren van de organisatie. Wijze van functioneren Om de taken te kunnen uitvoeren zullen de bestuurders een voorzitter kiezen, een ondervoorzitter en een secretaris. De bestuurders vergaderen op regelmatige tijdstippen(om de 2 maanden) en maken van iedere vergadering een verslag. De bestuurders roepen minstens één keer per jaar de algemene vergadering bijeen om het jaarverslag goed te keuren. Samenwerking met de Directie De verantwoordelijke blijft de spilfiguur in het kinderdagverblijf. Zij bespreekt met de Directie het beleid. De Directie bereidt het vast te stellen beleid mee voor en voert het vastgestelde beleid uit. Met de steun van de bestuurders zal deze zorgen voor de optimale functionering van het kinderdagverblijf en haar personeel. Dat houdt in dat zij alle fundamentele problemen waarmee zij geconfronteerd wordt voorlegt aan de Raad van Bestuur. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 22

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Beregoed

Pedagogisch Beleid Beregoed Pedagogisch Beleid Beregoed Uitgebreide Versie voor ouders : januari 2015 Het creëren van een fijne en veilige leefomgeving waar het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon is

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2014

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Pedagogische Beleidsplan Eye4kidz KDV & BSO wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014

2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014 2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV Versie 27 01-12-2014 Stichting Kinderopvang Leiderdorp Pedagogisch werkplan Peuteropvang & Kinderdagverblijf December 2014 Pagina 2 van 45 Inhoudsopgave Kinderdagverblijf / Peuteropvang

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje Het pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Madeliefje Verticale groep 0-4 jaar December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Onze visie op kinderen en op opvoeden 4 2. Pedagogische uitgangspunten 5 3.

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL Capaciteit: 20 Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17 Inrichtende macht: Martens Sotteau vzw Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Adresgegevens:

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie