Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1"

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

2 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Indeling van het kwaliteitshandboek Algemene inleiding Doel van het kwaliteitshandboek Toepassingsgebied Structuur van het kwaliteitshandboek Verspreiden van het kwaliteitshandboek Verklaring van de structuur van het kwaliteitshandboek Voorstelling van onze vzw, waaronder kinderdagverblijf Briel-jantje Ontstaan Profilering Het bestuur en de medewerkers De samenwerking Wat wij belangrijk vinden Verantwoordelijke voor het kwaliteitshandboek Verlenen van machtiging aan de overheid 10 2 Kwaliteitsbeleid Opdrachtverklaring vzw kinderopvang de Duinhuisjes Beschrijving op welke wijze ouders, medewerkers en kinderen bij de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek betrokken worden Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen Visieontwikkeling met betrekking tot het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat voor de kinderen De eerste opvangdag van het kind zo goed mogelijk ondersteunen De dagelijkse onthaal - en afhaalmomenten Eetmomenten Spel en speelgoed Slaap en rust Verzorging en zindelijkheid Leren omgaan met regels en grenzen Veiligheid Respect voor de kinderen Afscheid van de leefgroep Visieontwikkeling met betrekking tot de samenwerking met de ouders Visieontwikkeling met betrekking tot de samenwerking met externe personen en organisaties 20 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 3

4 3 Kwaliteitssystemen Organisatiestructuur Organigram Taakomschrijvingen Taakomschrijving van de Raad van Bestuur Taakomschrijving van de Directie Taakomschrijving van de verantwoordelijke Taakomschrijving van de begeleiders Taakomschrijving van het onderhoudspersoneel Taakomschrijving van de kwaliteitscoördinator Taakomschrijving van de boekhouder Middelen Inzet personeel Infrastructuur Procedures Plaatsingsbeleid Onthaalprocedure Procedure betreffende het komen tot afspraken met de ouders over de dienstverlening Procedure betreffende de toegang van de ouders tot het kinderdagverblijf Procedure betreffende doorverwijzing van kinderen Procedure betreffende observatie van het kind en opvolgen van de gezondheidstoestand Procedure betreffende E.H.B.O Procedure betreffende het omgaan met documenten van een individueel kind Procedure betreffende selectie van medewerkers Procedure betreffende opleiden en evalueren van medewerkers Procedure betreffende het verzekeren van de continuïteit Procedure betreffende vorming van medewerkers Procedure betreffende vorming en bijscholing van ouders Procedure betreffende inspraak en ondersteuning van medewerkers Procedure betreffende het nagaan of de processen verlopen zoals beschreven Procedure betreffende het behandelen van klachten en ongenoegens Procedure betreffende tevredenheidsonderzoek Procedure betreffende evaluatie van de globale werking Procedure betreffende preventie wiegendood Procedure betreffende hersenvliesontsteking Crisisprocedure Crisiscommunicatieplan 88 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 4

5 5 Bijlagen Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 5

6 1 Inleiding 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek Algemene inleiding. (woord vooraf) Dit kwaliteitshandboek is het resultaat van overleg tussen directie en medewerkers. De ouders hielpen mee d.m.v. ouderparticipatie. De voorzitter en de directie steunen integraal de inhoud van het kwaliteitshandboek en waken erover dat de bepalingen ervan strikt worden nagestreefd. De nodige middelen en personeel worden ter beschikking gesteld teneinde het kwaliteitsboek in praktijk te brengen en te onderhouden Doel van dit kwaliteitshandboek Het beschrijven van de structuur van het kwaliteitshandboek. Het kenbaar maken van de missie, visie en waarden aan de gebruikers, het personeel en ouders. Het jaarlijks evalueren en actualiseren van de kwaliteitsplanning. Het op een doeltreffende wijze implementeren en actualiseren van de elementen van het kwaliteitshandboek. Het voorzien van een basis voor het beoordelen van het kwaliteitshandboek door de directie. Het voorzien van voldoende mogelijkheden tot bijscholing van de medewerkers Toepassingsgebied Dit kwaliteitshandboek is van toepassing op het kinderdagverblijf Briel-jantje Structuur van het kwaliteitshandboek Kwaliteitshandboek Hierin wordt het kwaliteitssysteem van het kinderdagverblijf beschreven. Functieomschrijvingen De verschillende functies, hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden zullen in procedures beschreven worden. Procedures De procedures zijn beschreven en uitgewerkt in het kwaliteitshandboek. Werkinstrument Deze worden bij elke procedure beschreven. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 6

7 1.1.5 Verspreiden van het kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek zal ter inzage liggen in het kinderdagverblijf. De medewerkers en de ouders kunnen het boek inkijken bij: de verantwoordelijke en bij de kwaliteitscoördinator in t Bremhuisje Verklaring van de structuur van het kwaliteitshandboek Zie inhoudstabel De vervallen documenten worden bewaard in de map archief kwaliteitshandboek. De aangepaste versies staan op een gekleurd papier en krijgen een nieuwe startdatum zodat deze onmiddellijk herkenbaar zijn. Voorbeeld: Vzw duinhuisjes: Soort document: Versie Briel-jantje procedures Auteur Verantwoordelijke Geldig van of tot Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 7

8 1.2 Voorstelling van onze vzw, waaronder kinderdagverblijf Briel-jantje Ontstaan In navolging van een grootscheepse enquête, opgesteld door het ziekenhuis O.L.V. Ter Linden in Knokke-Heist en tevens uit bezorgdheid voor de opvang van kinderen van het personeel van het ziekenhuis O.L.V. Ter Linden werd door het ziekenhuis in oktober 1991 vzw t Bremhuisje als een private opvanginstelling opgericht. Onder toezicht van Kind en Gezin wordt gestart met de opvang van 14 kinderen van 0 tot 3 jaar en vanaf januari 1992 wordt het kinderdagverblijf erkend voor een capaciteit van 36 kindjes van 0 tot 3 jaar. Naar aanleiding van de verhuis naar de nieuwbouw in de Bremlaan 37 te Knokke, werd een erkenning tot uitbreiding bekomen. Sinds 23 juni 2001 zijn we dan ook erkend voor een capaciteit van 72 kindjes van 0 tot 3 jaar. Op 1 mei 1974 werd vzw de Duinhummeltjes gevestigd in de Stadhuisstraat 6. Destijds waren er 2 afdelingen waaronder de kruipers en de peuters, met een totale capaciteit van 34 kinderen. In 1980 werd het kinderdagverblijf verbouwd zodat kinderen van 0 tot 3 jaar erin konden opgevangen worden. Op 1 oktober 1979 werd de crèche uitgebreid met een Dienst voor opvanggezinnen. Vanaf 1 oktober 1989 keurt Kind en Gezin een uitbreiding goed van 15 bedjes, zodat een capaciteit van 49 bedjes werd bereikt + sinds zomer 2009 uitbreiding tem 61 ingeschreven kindjes!. Vanaf mei 1993 werden de bestaande vzw t Bremhuisje en de vzw de Duinhummeltjes samengevoegd. De nieuwe vzw krijgt de benaming vzw kinderopvang de Duinhuisjes met maatschappelijke zetel Graaf-Jansdijk 162 te Knokke-Heist. Vanaf juni 1998 werd een nieuw initiatief, een POI voor de opvang van 23 kindjes van 0 tot 3 jaar, opgestart in de Zustersstraat 11 te Zeebrugge dit op vraag van Roezemoes, de lagere school. Vanaf augustus 2001 wordt ook dit initiatief erkend als kinderdagverblijf De Peuterhaven met een capaciteit van 28 kindjes van 0 tot 3 jaar. Van juni 2003 tot juni 2004 verbleef De Peuterhaven in een voorlopige locatie, teneinde op 21 juni 2004 de verbouwde locatie te betreden met een uitbreiding naar een capaciteit van 28 kinderen. Begin 2010 werd, op vraag van burgemeester en schepenen en Directie van woon- en zorgcentrum Tilia te Maldegem, de kleine vestigingsplaats Briel-jantje opgestart. Een kinderdagverblijf voor 14 kinderen van 0 tot 3 jaar. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 8

9 Het kinderdagverblijf werd opgericht in een voormalige concièrgewoning van Home Tilia. Alle kinderen van groot Maldegem kunnen er terecht. Ondertussen worden allerhande nevenprojecten opgestart, zoals buitenschoolse opvang enz. Dit maakt dat de huidige vzw staat voor de opvang van dagelijks 272 kinderen in groepsverband en ongeveer 56 kinderen in gezinsverband van 0 tot 12 jaar Profilering De kinderdagverblijven zijn vrije kinderdagverblijven en zijn aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond, dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen. Het kinderdagverblijf is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt Het bestuur en de medewerkers cfr. Organigram in bijlage De samenwerking Het kinderdagverblijf is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en werkt volgens hun regelgeving en richtlijnen. Op regelmatige basis is er een inspectiebezoek. Hierbij wordt rekening gehouden met de adviezen en de opmerkingen van de inspectie. We zijn als vzw aangesloten bij het VWV (het Vlaams Welzijnsverbond). Via deze organisatie werken we samen inzake bijscholingen en sluiten we aan bij het coördinatiecomité van de verschillende kinderdagverblijven van West Vlaanderen. Bij kinderen met een specifieke zorgbehoefte kan nauw samengewerkt worden met het centrum van de Oostkust en individuele therapeuten. We werken ook samen met de verschillende consultatiebureaus van Kind en Gezin. Indien nodig bieden wij opvang aan kindjes uit probleemgezinnen. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 9

10 1.2.5 Wat wij belangrijk vinden De kinderen Wij willen elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen geven. Vanuit een grote professionaliteit en met een bezielende teamgeest willen we dat elk kind helemaal tot ontplooiing komt. We houden daarbij uiteraard rekening met de eigenheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. We willen dat ons kinderdagverblijf een omgeving is waar kinderen zich veilig en thuis voelen. De ouders De samenwerking met de ouders wordt gekenmerkt door een grote openheid en eerlijkheid uitgaande van zowel de ouders als van het kinderdagverblijf. Mogelijke problemen moeten ten allen tijde bespreekbaar zijn. Het kinderdagverblijf moet een verlengde zijn van de thuissituatie. De opvang van de kindjes blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We verlenen de ouders een vrije toegang tot het kinderdagverblijf. Het team We streven ernaar tussen de verschillende collega s een goede verstandhouding, ongeacht de functie, te behouden en mekaars ideeën te respecteren en ervoor open te staan. Tevens wordt er ook regelmatig bijgeschoold. 1.3 Verantwoordelijke voor het kwaliteitshandboek De verantwoordelijke, die met het kwaliteitsbeleid belast is, Dhr. Karel Ghesquière. Hij heeft binnen de organisatie vzw De Duinhuisjes de functie van voorzitter. Hij geeft de opdracht aan de kwaliteitscoördinator, Gheleyns Nathaniele, om de kwaliteit binnen de voorziening op te volgen. Deze opvolging gebeurd in samenspraak met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, Clinck Ann. 1.4 Verlenen van machtiging aan de overheid Hierbij geef ik, Nicole Vandevelde, directeur van de voorziening VZW De Duinhuisjes, de toelating aan de door de minister aangewezen ambtenaren van Kind en Gezin tot verificatie van het kwaliteitshandboek. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 10

11 2 Kwaliteitsbeleid 2.1 Opdrachtverklaring vzw Kinderopvang de Duinhuisjes In onze christelijk geïnspireerde organisatie bieden we overdag kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar, ongeacht de geloofsovertuiging, etnische afkomst, of politieke overtuiging van de ouders. De opvang wordt voorzien van 7u s morgens tot 18u30 s avonds, jaarlijks wordt een sluiting voorzien. (Zie bijlage folder + huishoudelijk reglement + sluitingslijst) Kansarme kinderen krijgen onder bepaalde omstandigheden voorrang. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen eveneens in onze vzw terecht in zover dit de werking niet hindert. Broertjes en zusjes en kinderen van personeel van de eigen en neven vzw van de groep waartoe wij behoren krijgen voorrang. Onze dienst opvanggezinnen organiseert daarenboven kinderopvang bij gezinnen. We willen op een kindvriendelijke, liefdevolle en warme manier de taak van de ouders overnemen en dit in een aangename, creatieve, veilige en nette omgeving. In onze vzw staat het welzijn van elk kind centraal, zowel op fysisch als op psychosociaal vlak. We willen elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen geven, rekening houdend met de individuele draagkracht van elk kind. We willen de kinderen aan ons toevertrouwd een positief zelfbeeld meegeven en een fundamenteel basisvertrouwen in de mensen die hen omringen. De ontwikkeling van elk kind wordt permanent gevolgd. Om de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte zo individueel mogelijk te maken, werken we samen met het centrum van de Oostkust en individuele therapeuten. Hiervoor beschikken we over een deskundig team bestaande uit begeleiders, directie, verantwoordelijken, verpleegkundigen, keuken - en onderhoudspersoneel. We streven hierbij naar een aangepast personeelsbeleid met waardering en steun voor alle medewerkers. Er is een respectvolle vertrouwensband tussen de Raad van Bestuur, de directie, en de medewerkers zodat er steeds luisterbereidheid is. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 11

12 Het is voor de verantwoordelijken en directie een blijvende opdracht te werken aan kwaliteitsverbetering. Een kwalitatieve dienstverlening is vanzelfsprekend, maar vraagt een blijvende kritische houding tegenover de eigen werking en vooral ten aanzien van de kinderen. Jaarlijkse vorming en permanent overleg waarborgen onze professionaliteit. We willen nauw samenwerken met de ouders. We zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de ouders en alle medewerkers van essentieel belang is in ons kinderdagverblijf. In de mate van wat mogelijk en haalbaar is, houden we rekening met de verwachtingen en de wensen van de ouders bij de opvoeding van hun kind. We willen daarom als volwaardige partner met de ouders op pad gaan: opvoedingsondersteuning aanbieden, eventuele vragen op een deskundige wijze beantwoorden of helpen zoeken naar de meest aangewezen hulpverlening. Eerlijke informatie wordt doorgespeeld ofwel door persoonlijk contact met de ouders, ofwel via een heen - en weer schriftje en door ouderavonden. Hiervoor is een mogelijkheid tot open communicatie mogelijk. Verzekering van de continuïteit van de instelling vraagt een verantwoord financieel beleid. Dit veronderstelt rechtvaardig omgaan met de beschikbare financiële middelen, eerbied en zorg voor al het materiële, nodig om er een aangename thuis van te maken. Deze opdrachtverklaring kwam tot stand door medewerking van al onze medewerkers en is niet louter een samenvoeging van deelaspecten betreffende onze algemene werking. We trachten deze visie daadwerkelijk te laten weerspiegelen in onze dagelijkse werking en stellen ons daarom open voor opmerkingen in dit verband. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 12

13 2.2 Beschrijving op welke wijze ouders, medewerkers en kinderen bij de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid betrokken worden. Doel Betrekken van ouders, medewerkers en kinderen bij het kwaliteitsbeleid Informeren van ouders, medewerkers en kinderen over het kwaliteitsbeleid Nastreven van de betrokkenheid van de ouders bij de werking Nastreven van de betrokkenheid van de medewerkers bij de werking Wijze waarop de ouders geïnformeerd en betrokken worden bij het kwaliteitsbeleid De ouders krijgen informatie mee bij inschrijving van hun kindje, ze krijgen eveneens een folder en een huishoudelijk reglement overhandigd. (Zie bijlage) Door ouders het recht te verlenen inzage te hebben in het kwaliteitshandboek. Door te luisteren naar hun wensen en hun verwachtingen. Door middel van een tevredenheidsmeting bij de ouders. De verbeteringsprocessen die daaruit voortvloeien worden medegedeeld. De resultaten worden geëvalueerd door de ouders. Wijze waarop het personeel geïnformeerd en betrokken wordt bij het kwaliteitsbeleid We betrekken de medewerkers bij de evaluatie en de bijsturing van de opdrachtverklaring. Elke nieuwe medewerker krijgt bij indiensttreding een opdrachtverklaring. Elke medewerker heeft inzage in het kwaliteitsbeleid. Door regelmatige teamvergaderingen bewaken we de kwaliteit, en zorgen we voor verbeteringsprocessen.we organiseren regelmatig een teamdag met een vooraf bepaald onderwerp. De medewerkers volgen regelmatig bijscholing om een betere kwalitatieve opvang te bieden. Wijze waarop de kinderen betrokken worden bij het kwaliteitsbeleid Door regelmatige observatie willen we de noden en behoeftes van de kinderen leren kennen. 2.3 Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen (SMK s) (Zie bijlage) Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 13

14 2.4 Visieontwikkeling met betrekking tot het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat aan de kinderen De eerste opvangdag van het kind zo goed mogelijk ondersteunen Er dient extra aandacht gegeven te worden aan de eerste opvangdag: we proberen de kinderen een veilig klimaat aan te bieden en vooral hun vertrouwen te winnen. De ouders krijgen de nodige uitleg en een rondleiding voordat het kindje naar het kinderdagverblijf komt. De begeleiders informeren zo goed mogelijk naar de gewoontes, de aard en de eventuele allergieën van elk kind. Dit gebeurt ook in het intake gesprek. We noteren ook de gewoontes van elk kind (knuffels, fopspeen, flesjes, verschillende voedingsgewoontes ). Door wie: begeleiders en verantwoordelijke De dagelijkse onthaal - en afhaalmomenten Het tijdstip van brengen en afhalen wordt bepaald via het huishoudelijk reglement. s Morgens wordt elk kind persoonlijk van de ouders aangenomen, en wordt er informatie uitgewisseld omtrent de voorbije dag en nacht. We zorgen ervoor dat er elke dag een vertrouwde begeleider aanwezig is Elk kind wordt ook persoonlijk aangesproken. Er wordt voldoende informatie verzameld omtrent de opvang van die bepaalde dag, zodat we de kindjes optimaal kunnen begeleiden. Ouders mogen altijd in de opvang komen, behalve tussen 12u30 en 14u, omdat de rust van de kinderen gerespecteerd moet worden. Deze regel geldt enkel voor de peuters. De ouders verwittigen persoonlijk het kinderdagverblijf als hun kindje door iemand anders afgehaald wordt. De ouders verwittigen het kinderdagverblijf ook als het kindje afwezig zal zijn door ziekte of andere familiale redenen. De ouders krijgen eerlijke en open informatie over het verloop van de dag. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 14

15 2.4.3 De eetmomenten Het menu hangt per week uit in het kinderdagverblijf. We hebben oog voor de verschillende behoeftes en de eventuele allergieën van elk kind. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren eten en goede tafelmanieren leren. We zorgen voor aangepast eetmateriaal, en aangepast meubilair. We proberen een rustige en aangename sfeer te creëren tijdens de maaltijden. We hebben aandacht voor de kinderen die niet of zeer slecht eten. Er wordt naar gestreefd de kinderen te laten kennismaken met de verschillende smaken. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Spel en speelgoed We gebruiken het speelgoed en de infrastructuur bewust om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Indien nodig geven we de kinderen extra ontwikkelingsstimulatie. We bevorderen de zelfstandigheid van elk kind ook in de dagelijkse activiteiten. We geven de kinderen ruimte om hun creativiteit te ontwikkelen: we werken in kleine groepjes met aangepast spelaanbod. We geven hierbij gevarieerd materiaal om te kunnen experimenteren. Hierbij houden we rekening met de leeftijd van elk kind. We zorgen ervoor dat de verschillende spelvormen aan bod komen, zoals knutselen, bewegingsspel, constructief spel, nabootsingspel. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Slaap en rust We houden eraan een zeker ritueel te volgen vooraleer de kinderen gaan slapen. Dit doen we om de kinderen rustig te laten worden.(kleertjes uit, verversen, fopspeen, knuffel uitdelen ) We proberen bij de baby s rekening te houden met de verschillende ritmes van elk kind afzonderlijk Er wordt, in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de gewoontes thuis (knuffel,tutje ). We besteden voldoende aandacht aan de preventie van wiegendood. We hebben aandacht voor de angsten van bepaalde kinderen We zorgen dat er een vertrouwde kinderverzorgster aanwezig in de slaapzaal bij de peuters Elk kind heeft individueel beddengoed. Door wie: begeleiders Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 15

16 2.4.6 Verzorging en zindelijkheid Verzorging en hygiëne is een belangrijk pakket in onze dagelijkse taak. We proberen de besmettingskansen te verkleinen door op tijd in te grijpen bij ziektes en de besmette kinderen uit het kinderdagverblijf te weren. We raadplegen hierbij de verschillende voorschriften door Kind en Gezin uitgegeven. We besteden voldoende aandacht aan de eigen hygiëne (handen wassen na toiletgebruik en bij verluiering na een stoelgangpamper) We starten met de zindelijkheidstraining als het kind voldoende rijp is om te starten. Voordien proberen we de kinderen te laten wennen aan het potje of aan het toiletje. We zorgen voor een goede samenwerking met de ouders, zodat we snel tot een goed resultaat komen. We zorgen ervoor dat de leefgroep dagelijks onderhouden wordt. Medicatie meegebracht van thuis wordt correct toegediend. Door wie: begeleiders, verantwoordelijke Leren omgaan met regels en grenzen Door regels en grenzen te bepalen willen we kinderen een gevoel van veiligheid en vertrouwen geven. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over welke gedragingen wel, en welke niet bestraft worden. Er wordt consequent gereageerd op de signalen van de kinderen, zodat ze bepaalde behoeftes duidelijk kunnen maken. Indien we het kind straffen, herstellen we zelf de relatie met het kind. We proberen duidelijke regels te maken afgaande met wat het kind kan begrijpen. Dit doen we met veel geduld, tijd en creativiteit. We geven extra aandacht aan het interieur zodat we zo weinig mogelijk grenzen moeten stellen. We investeren voldoende tijd, geduld en creativiteit in het duidelijk maken van de regels. We proberen de kinderen, in de mate van het mogelijke, zelf de ruimte te geven om zelf conflicten op te lossen. Hierbij letten we erop dat niet steeds hetzelfde kind het onderspit moet delven. We grijpen in op een correcte manier, dus zonder partij te kiezen. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 16

17 2.4.8 Veiligheid We leren de kinderen aandacht te hebben voor onveilige situaties. We grijpen tijdig in bij gevaarlijke situaties, en leggen de kinderen ook uit waarom ze bepaalde dingen niet mogen doen. Het interieur dient aangepast te zijn: kindvriendelijk en veilig. De begeleiders moeten alert zijn op eventuele gevaarlijke situaties. Speelgoed die stuk is moet verwijderd worden. Door wie: begeleiders en verantwoordelijke Respect voor de kinderen We trachten consequent te zijn in het aanleren van gewenst gedrag en het afleren van ongewenst gedrag. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden van de kinderen en de mate waarin ze bepaalde richtlijnen al dan niet begrijpen. Indien nodig geven we de kinderen extra ontwikkelingskansen. We hebben aandacht voor de angsten van bepaalde kinderen (vb voor vreemden, duisternis, fel licht of sterke geluiden). We zijn geduldig. We besteden voldoende tijd en creativiteit in het spel We proberen zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen om een zo goed mogelijke opvang te garanderen. Het is een blijvend aandachtspunt om het interieur zo in te richten dat de ontplooiingskansen van elk kind maximaal benut kunnen worden. We hebben aandacht voor de gezinssituatie van elk kind en ook voor het geloof van de ouders Door wie: begeleiders Afscheid van de leefgroep Het observatiemapje en de overblijvende knutsel - en tekenwerkjes worden meegegeven. Door wie: begeleiders Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 17

18 2.5 Visieontwikkeling met betrekking tot samenwerking met de ouders We willen streven naar een open communicatie met de ouders. Daartoe moeten de ouders eerst een duidelijk beeld hebben van de werking van het kinderdagverblijf. Bij inschrijving nemen we voldoende tijd om de ouders over de werking te informeren. We geven een rondleiding in het kinderdagverblijf en proberen de vragen te beantwoorden. We geven een huishoudelijk reglement mee, zodat de ouders alle regels thuis rustig kunnen doornemen. We zorgen voor een blijvende informatiedoorstroming door informatiebrieven mee te geven, informatie op te hangen aan het prikbord en door ouderavonden te organiseren. Bij definitieve inschrijving (intake) overlopen en geven we het huishoudelijk reglement mee en laten we het ter plaatse ondertekenen. Er wordt eerlijke informatie doorgegeven aan de ouders, en anderzijds aan de begeleiders. Er is een open en eerlijke informatie-uitwisseling bij het brengen s morgens(m.b.t. het dagverloop, de situatie thuis, de gezondheidstoestand ) zodat een optimale begeleiding van de kinderen mogelijk is. Hiervoor wordt voldoende tijd gemaakt. Op het einde van de dag vertelt de begeleider hoe de dag verlopen is. Wanneer er zich moeilijkheden voordoen m.b.t. het kind, van welke aard dan ook, dan worden de ouders hiervan steeds op de hoogte gebracht. Wanneer het gaat om dringende zaken (zoals bijv. ziekte) dan worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Observatiemapjes worden door de begeleiders nauwkeurig ingevuld, indien ze door de ouders meegenomen worden ter inzage dienen ze zo snel mogelijk weer bezorgd te worden in de groep. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 18

19 Van de ouders wordt verwacht dat ze respect hebben voor de gemaakte afspraken en regels: Zo moet er voldoende reservekledij worden meegegeven. De persoonlijke zaken moeten worden genaamtekend (tutje, knuffels ) Indien er gestart wordt met de zindelijkheidstraining moeten er voldoende onderbroekjes meegebracht worden. De kinderen moeten tijdig opgehaald worden, zodat het personeel het kinderdagverblijf tijdig kan afsluiten. Wanneer een nieuwe stap in het opvoedingsproces begonnen wordt is het belangrijk dat dit thuis wordt verder gezet. Door wie: allen We houden rekening met de wensen van de ouders: In de mate van wat mogelijk en haalbaar is, houden we rekening met de verwachtingen en de wensen van de ouders bij de opvoeding van hun kind. We willen als volwaardige partner met de ouders op pad gaan: opvoedingsondersteuning aanbieden, eventuele vragen op een deskundige wijze beantwoorden of helpen zoeken naar de meest aangewezen hulpverlening. Er is een ideeënbus waarin alle mogelijke suggesties en opmerkingen kunnen gedeponeerd worden. We houden op regelmatige basis een enquête waarin we de mening, verwachtingen en suggesties van de ouders willen onderzoeken. Op die manier willen we onze werking steeds verbeteren. Door wie: allen, ouders Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 19

20 2.6 Visieontwikkeling met betrekking tot samenwerking met externe personen en organisaties. Onze vzw zetelt in het lokaal overleg als partner in de kinderopvang van 0-3 jaar voor Maldegem. Om de 3 maand komt het lokaal overleg samen. Nicole Vandevelde, Directie vertegenwoordigt de vzw. We willen kinderen met een specifieke zorgbehoefte opvangen. We willen de drempel laag houden voor deze kinderen, die baat hebben bij een verblijf in het kinderdagverblijf. Om dit te verwezenlijken werken we nauw samen met het revalidatiecentrum De Klinker. Wij staan open om behandeling van een kinésist te laten doorgaan in het kinderdagverblijf, zodat een continue behandeling mogelijk is. Briel-jantje staat op de website van de gemeente Maldegem bij kinderopvang. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 20

21 3 Kwaliteitssystemen 3.1 Organisatiestructuur 3.2 Organigram (Zie bijlage) 3.3 Taakomschrijvingen Taakomschrijving Raad van Bestuur Profiel De raad van Bestuur werkt in opdracht van de algemene vergadering. De bestuurder is iemand die actief betrokken en met grote betrokkenheid functioneert in het bestuur van het kinderdagverblijf. De bestuurder is een vrijwilliger die conform het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van mei 2003 onbezoldigd zijn/haar beheersfunctie vervult. De bestuurder is bereid zich persoonlijk te engageren. De bestuurder heeft het vermogen tot enige managementaanpak in verband met de organisatie en haar functioneren. Opdracht en taken De Raad van Bestuur en derhalve ook elke bestuurder afzonderlijk neemt en draagt de verantwoordelijkheid voor alle gebieden die met het effectief functioneren van de organisatie te maken hebben. De bestuurders bepalen de doelstellingen van de organisatie voor de middenlange en lange termijn en waken over de realisatie ervan, in samenspraak met de directie en de stafleden.. De bestuurders zetten een algemeen beleid en de planning voor de middenlange en de lange termijn uit. De bestuurders nemen de beslissingen in verband met de aan te bieden diensten,eventuele uitbreidingen, respectievelijke inkrimpingen, de accommodatie en de te nemen opties in verband met wettelijke en maatschappelijke bepalingen en de ontwikkelingen. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 21

22 De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding of inkrimping van het personeelsbestand. De bestuurders ondersteunen in wederzijdse openheid de directie in het uitvoeren van al haar taken,planningen en conflicten. De bestuurders bepalen het financieel beleid, keuren de begrotingen goed, analyseren de rekeningen en balansen en waken over het beheer en het gebruik van de middelen. De bestuurders verschaffen aan de verantwoordelijke de nodige financiële middelen voor het goed functioneren van de organisatie. Wijze van functioneren Om de taken te kunnen uitvoeren zullen de bestuurders een voorzitter kiezen, een ondervoorzitter en een secretaris. De bestuurders vergaderen op regelmatige tijdstippen(om de 2 maanden) en maken van iedere vergadering een verslag. De bestuurders roepen minstens één keer per jaar de algemene vergadering bijeen om het jaarverslag goed te keuren. Samenwerking met de Directie De verantwoordelijke blijft de spilfiguur in het kinderdagverblijf. Zij bespreekt met de Directie het beleid. De Directie bereidt het vast te stellen beleid mee voor en voert het vastgestelde beleid uit. Met de steun van de bestuurders zal deze zorgen voor de optimale functionering van het kinderdagverblijf en haar personeel. Dat houdt in dat zij alle fundamentele problemen waarmee zij geconfronteerd wordt voorlegt aan de Raad van Bestuur. Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 22

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Duinvosjes 1

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Duinvosjes 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Duinvosjes 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Duinvosjes 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek 6 1.1.1 Algemene inleiding 6 1.1.2

Nadere informatie

Begeleider in de kinderopvang

Begeleider in de kinderopvang DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep 37701 Rubriek: Personenzorg 9/06/2011 Begeleider in de kinderopvang Kerntaken De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby s, peuters, kleuters

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. Betrouwbaarheid. Evolueren. Respect voor. Emoties. Geborgenheid voor kinderen. Ontdekken van talenten stimuleren

ONTHAALBROCHURE. Betrouwbaarheid. Evolueren. Respect voor. Emoties. Geborgenheid voor kinderen. Ontdekken van talenten stimuleren ONTHAALBROCHURE KDV BEREGOED streeft naar een kwalitatieve opvang waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders beschouwd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste personen in het leven van

Nadere informatie

KINDERVERZORGSTER (KINDBEGELEID(ST)ER)

KINDERVERZORGSTER (KINDBEGELEID(ST)ER) KINDERVERZORGSTER (KINDBEGELEID(ST)ER) 1. Organisatiegegevens FUNCTIEBENAMING: kinderverzorg(st)er FUNCTIENIVEAU: C1-C2 FUNCTIEFAMILIE: zorgverleners 2. Plaats in de organisatie De kinderverzorg(st)er

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang FUNCTIEBESCHRIJVING BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE OPVANG Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie Begeleid(st)er buitenschoolse

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid en visie PIRATENEILAND: Wat is kwaliteitsbeleid?

Kwaliteitsbeleid en visie PIRATENEILAND: Wat is kwaliteitsbeleid? Kinderopvang Pirateneiland Charles Doudeletstraat 14 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09-329 88 60 E-mail: info@kinderopvangpirateneiland.be Ondernemingsnummer: 882.878.558 Reknr: BE46 7370 1748 8436 BIC: KREDBEBB

Nadere informatie

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen.

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen. Als kleurrijk kinderdagverblijf bieden wij kwaliteitsvolle opvang binnen een warme, huiselijke sfeer waar ELK kind centraal staat. Een enthousiast en professioneel team biedt ouders ondersteuning en houdt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE KWALITEITSZORG - IKZ

INHOUDSOPGAVE KWALITEITSZORG - IKZ INHOUDSOPGAVE KWALIEISZORG - IKZ = OEVOEGING / V = VERVANGING 2007 2008 2010 Inhoudsopgave V V Uitgebreide inhoudsopgave Inleiding V + 1 Hoofdstuk 1: kwaliteitsbeleid V 2 Hoofdstuk 2: kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator (Vrije tijd - Kinderopvang)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator (Vrije tijd - Kinderopvang) Functie Graadnaam: begeleider Functienaam: begeleid(st)er Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Kinderopvang Subdienst: Begeleiding Code: Doel

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator (Vrije tijd - Kinderopvang).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator (Vrije tijd - Kinderopvang). Functie Graadnaam: begeleid(st)er Functienaam: begeleid(st)er Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: D1-D3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Kinderopvang Subdienst: Begeleiding Code:

Nadere informatie

KLIMKRACHT FUNCTIEPROFIEL IBO DE BALLON

KLIMKRACHT FUNCTIEPROFIEL IBO DE BALLON KLIMKRACHT FUNCTIEPROFIEL IBO DE BALLON FUNCTIETITEL BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG FUNCTIEDOEL Begeleiden van kinderen uit het basisonderwijs in een initiatief voor buitenschoolse opvang. PLAATS

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan coördinator(maatschappelijke dienstverlening, IBO)

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan coördinator(maatschappelijke dienstverlening, IBO) Functie Graadnaam: administratief assistent Functienaam: Begeleider kinderopvang Functionele loopbaan: D1-D3 Code: Afdeling: Maatschappelijke dienstverlening Dienst: IBO Subdienst: Doel van de entiteit

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

We bieden opvang aan 17 kinderen en zijn een zelfstandig IKG - opvanginitiatief (ouders betalen een bijdrage berekend volgens het inkomen).

We bieden opvang aan 17 kinderen en zijn een zelfstandig IKG - opvanginitiatief (ouders betalen een bijdrage berekend volgens het inkomen). Onthaalbrochure De naam Bereboom is ontstaan uit de vzw kinderdagverblijf Beregoed als zaadje van het groter geheel en bestaat als een volwaardig kleine groepsopvang waar kinderen kunnen groeien en bloeien.

Nadere informatie

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/51.19.74 Fax. 050/51.64.82 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs Informatiegids voor Stagiairs Inhoudsopgave informatie stagiairs Algemeen Functiebeschrijving Pedagogisch medewerker (conform cao kinderopvang) Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster 1 (conform cao

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Functionele loopbaan: D1 - D2 - D3 Subdienst: - Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Functionele loopbaan: D1 - D2 - D3 Subdienst: - Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Begeleider Buitenschoolse Opvang Graadnaam: Begeleider Buitenschoolse Opvang Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Kinderopvang Functionele loopbaan: D1 - D2 - D3 Subdienst: - Doel van

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid en visie PIRATENEILAND: Wat is kwaliteitsbeleid?

Kwaliteitsbeleid en visie PIRATENEILAND: Wat is kwaliteitsbeleid? Kinderopvang Pirateneiland Charles Doudeletstraat 14 9040 Sint-Amandsberg Telnr: 09-329 88 60 E-mail: info@kinderopvangpirateneiland.be Ondernemingsnummer: 882.878.558 Reknr: BE46 7370 1748 8436 BIC: KREDBEBB

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND. Oude Zandstraat Beveren

ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND. Oude Zandstraat Beveren ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND Oude Zandstraat 88 9120 Beveren INHOUD Kinderdagverblijf Windekind... 3 Contactgegevens... 3 Openingstijden... 3 De speelruimten... 3 Ons engagement... 4 Aanvraag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen.

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: WOONZORGCENTRUM DIENST: VERZORGING/VERPLEGING / FUNCTIEBENAMING: Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

Gemeentelijke kinderopvang Maldegem

Gemeentelijke kinderopvang Maldegem Gemeentelijke kinderopvang Maldegem Verantwoordelijke schepen: Valerie Taeldeman De geboorte van uw kindje is één van de mooiste en meest ingrijpende momenten in het leven. De opdracht om arbeid en gezinsleven

Nadere informatie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie 1. Visie Wij streven ernaar om zoveel mogelijk tilsituaties te vermijden of te beperken en waar men toch moet tillen, dat het op een veilige manier gebeurt. Vroeger werd gepoogd te tillen volgens een techniek.

Nadere informatie

Geborgenheid voor iedereen Open communicatie met ouders Eigen talenten ontdekken en ontplooien Deskundig team

Geborgenheid voor iedereen Open communicatie met ouders Eigen talenten ontdekken en ontplooien Deskundig team Onthaalbrochure KDV BEREGOED streeft naar een kwalitatieve opvang waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders beschouwd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste personen in het leven van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG MOESJE Zustersstraat 11 8380 brugge Tel. 050/55.25.39. Gsm : 0478/56.85.81. Email : peuterhaven@skynet.be

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 1 Wat is een kwaliteitshandboek? Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken.

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

STARTEN ALS ONTHAALOUDER

STARTEN ALS ONTHAALOUDER VZW Wieltjeshove Dienst voor onthaalouders Binnenhof 51 8930 Menen 056/51.40.48 Fax.056/20.59.20 dvo@wieltjeshove.be STARTEN ALS ONTHAALOUDER JANUARI 2013 INHOUDSTAFEL 1. WAT IS EEN ONTHAALOUDER AANGESLOTEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2017-2018 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/VERPLEGING Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM KEUKEN Hulpkok(kin) 1. Plaats in de organisatie De hulpkok(kin) werkt onder de leiding van de kok(kin). De hulpkok(kin)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed

Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed KDV BEREGOED wil een kwaliteitsvolle opvang bieden waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders gerespecteerd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste

Nadere informatie

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4 Functiebeschrijving Pedagogisch Medewerk(st)er Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Schaal: 4 FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port 1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie 1.1. De organisator: BVBA Kinderdagverblijf Barbara Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Wenbrochure Kinderdagverblijf Beregoed

Wenbrochure Kinderdagverblijf Beregoed Wenbrochure Kinderdagverblijf Beregoed Vooraf aan het wennen intakegesprek Rondleiding in de leefgroep en voorstelling begeleid(st)ers Informatie (allergie, medicijnen, slaapgewoontes, ) overlopen, bundelen

Nadere informatie

Deskundige in animatie en activatie

Deskundige in animatie en activatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ANIMATIE Deskundige in animatie en activatie 1. Plaats in de organisatie De deskundige in animatie en activatie

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T STRANDHUISJE - T ZEEHUISJE Bremlaan 37 8300 KNOKKE-HEIST TEL.050/633.700 Fax: 050/633.709 e-mail: nathaniele.gheleyns@bremhuisje.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed

Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed Onthaalbrochure Kinderdagverblijf Beregoed KDV BEREGOED wil een kwaliteitsvolle opvang bieden waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders gerespecteerd worden als de belangrijkste en meest invloedrijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Voor een meer persoonlijk gesprek kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke voor een babbel of afspraak!

Voor een meer persoonlijk gesprek kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke voor een babbel of afspraak! TEVREDENHEIDSMETING BEGELEIDERS KINDERPVANG Beste begeleider Dagelijks ben je druk in de weer met het zorgen voor veel jonge levens. Dankzij je warme lieve zorgen en een veilige plek kunnen de aan jou

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

Wennen in kinderopvang

Wennen in kinderopvang Wennen in kinderopvang Wennen - WAT Kind, ouder en begeleider(s) leren elkaar kennen voordat het kind alleen en voor een lange periode in de opvang blijft. De start van de opvang wordt geleidelijk opgebouwd.

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie 1 Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie Algemeen: Kinderopvang Minnie is een zelfstandig kinderdagverblijf voor kindjes van 0 tot 3 jaar en staat onder

Nadere informatie

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden:

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden: Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator BKO Functiefamilie: teamleiders Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: kinderopvang Subdienst: Code: Doel van de entiteit In afwachting van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Sportmonitor Graadnaam: Monitor Functionele loopbaan: C1 Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Vrije Tijd Subdienst: Sport Doel van de entiteit Beschrijving van de afdeling De afdeling

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

1. Ouders en jij: opvoedingspartners

1. Ouders en jij: opvoedingspartners 1. Ouders en jij: opvoedingspartners Ouders die jouw opvang kiezen, vertrouwen je hun kostbaarste bezit toe. Jij voedt hun kinderen mee op tijdens hun belangrijkste levensjaren, een mooie taak! EEN GOEDE

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie