Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. vrijdag 2 januari 2009 Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: december 2008 Toezicht is er om de burger te beschermen tegen het systeem waarop de burger individueel geen invloed kan uitoefenen, maar dat hij wel nodig heeft en waar hij van afhankelijk is. Aldus Ferdinand Mertens Uit: Henk Bouwmans, Toezicht ten dienste van de burger, Binnenlands Bestuur van 5-dec-2008 nr 8583 Pagina 1 van 28

2 0 Algemeen :-) 8591 Digital Disruptions: Technology Innovations Powering 21st Century Business <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Leading Edge Forum, Technologie Digital Disruptions: Technology Innovations Powering 21st Century Business identifies seven disruptions companies need to prepare for: new media, augmented reality, social power, information transparency, digital spectrum, new platforms and a smart(er) world. These disruptions represent a wholesale change to business practices and a wealth of opportunities for innovation. Forewarned is forearmed; read the report and don't be caught unprepared. Ontwikkelingen; Semantic web; Social Web; Ubiquitous web; Web 2.0; Web 3.0; Web 4.0. Managementsamenvatting ~ Rapport op internet ~ Toelichting op Internet ~ De digitale evolutie; De Archiefschool als bewustmaker' Geert jan van Bussel (Artikel) Archievenblad, jaargang 112, nummer 10, december 2008 Digitaal In 1995 schreef Nicholas Negroponte in zijn Invloedrijke boek Being Digital de observatie dat de opkomst van de digitale technologie geen normaal verschijnsel is "Being digital is different" zo schreef hij "We are not waiting on any invention. It is here. It is now. It is almost genetic in its nature, in that each generation will become more digital than the precedlng one." Het tempo van verandering ligt hoog. Hele bedrijfstakken zijn veranderd door de nieuwe digitale realiteit. Geen segment van de maatschappij is onaangetast gebleven: muziek, fotografie, boekproductie, journalistiek, bankwezen, productie, gezondheidszorg. onderwijs, entertainment, overheid, familieen gezinsleven, archieven, alles is digita(a)l(er) aan het worden. Cultuur; Duurzame toegankelijkheid; Paradigma. :-) 8574 Herinrichting van de archieffunctie; voorbereiding voor een plan van aanpak Peter Horsman (Artikel) Archiefbeheer in de praktijk, Archieffunctie In opdracht van de gemeenten Breda, Deventer en Leiden schreef de auteur namens de Archiefschool een plan van aanpak voor de herinrichting van de archieffunctie. De drie gemeenten hadden gemeen dat ze documentaire informatievoorziening (DIV) en archief als één, logische, organisatorische functie zagen. Het plan van aanpak vormde het startpunt voor een ontwikkelproces. Deze bijdrage is een bewerking van het oorspronkelijke plan van aanpak, aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van digitale archivering en nieuwe inzichten. Ervaringen en inzichten verworven in de eerste fase van het ontwikkelproces zijn verwerkt. Het artikel beoogt vooral een methode te bieden voor willekeurig welke organisatie. Dat de nadruk ongemerkt toch op overheidsorganisaties is komen te liggen, is niet principieel. Een Pagina 2 van 28

3 0 Algemeen wezenlijk verschil, anders dan de administratieve en juridische context, is er vanuit archivistisch oogpunt in elk geval niet. Archival bond; Documentaire informatievoorziening; Informatiebeleid; Informatiestrategie; Record Keeping System; Records continuum; Records Management Hoe houden we onze kennis en vaardigheden up-to-date Charles Jeurgens (Artikel) Archievenblad, jaargang 112, nummer 10, december 2008 Archivistiek "Het moge duidelijk zijn dat hier een belangrijke taak is weggelegd voor het archiefonderwijs. Onderwijs, dat voortdurend gevoed wordt door resultaten van onderzoek, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verscherping van het professionele profiel en de richting waarin het vak zich moet ontwikkelen. Nieuwe problemen vragen innovatieve oplossingen waarbij het experiment niet wordt geschuwd. Inhoudelijk dient daarbij de focus te liggen op de deelgehieden waarin de archivaris een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, zoals op het terrein van toegankelijkheid, beschikbaarheid en openbaarheid van informatie, waardering, selectie en acquisitie, en beheer en gebruik van informatie in zowel papieren als digitale omgeving." Archiefwetenschap; Hulpwetenschap; Kennismanagement; Opleiding; Vakwetenschap Ter Horst houdt mondige burgers op afstand <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Commentaar) Binnenlands Bestuur van 5-dec Rechtsstaat Naar aanleiding van onder andere de intrekking van het voorstel voor een algemene informatiewet. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur; Countervailing power; Democratie; Openbaarheid van bestuur. Pagina 3 van 28

4 1 Ontstaan 8617 Een andere kijk op ketensamenwerking Arno Dalhuisen en Sjoukje Haitjema (Artikel) Digitaal bestuur van 6-jun Ketensamenwerking Overheidsorganisaties krijgen steeds meer te maken met ketensamenwerking, onder andere door het Stelsel van Basisregistraties. Maar de relatieve onbekendheid met het samenwerken in een keten, brengt spanningen met zich mee die leiden tot starheid en inflexibiliteit in de betrokken overheidsorganisaties. Daarmee komt niet alleen de succesvolle uitvoering van hun eigen primaire taken in gevaar, maar uiteindelijk ook die van de keten. Willen overheidsorganisaties in de toekomst flexibel en optimaal gebruik kunnen maken van (nieuwe) ketens, dan is een andere kijk op ketensamenwerking nodig. Basisregistratie; Keteninformatisering; Privacy; Toegankelijkheid. Artikel op internet ~ Doorstaat elektronisch kind dossier privacytoets? Anne-Wil Duthler (Artikel) Automatisering Gids van 19-dec Elektronisch kinddossier Het elektronisch kinddossier is een gevoelig onderwerp. Om te beginnen, zegt Anne-Wil Duthler, is het goed onderscheid te maken tussen een dossier in enge en in brede zin. Vooral aan de tweede variant, het toepassen van het dossier in de hele jeugdsector, kleven bezwaren. De minister van Jeugd en Gezin zou volgens Duthler het Nederlands Taxonomie Project als leidraad kunnen nemen. Veel problemen zijn dan in de hand te houden. Autorisatie; Keteninformatisering; Privacy; Taxonomie. Artikel op internet ~ Ondersteuningstraject invoering digitale dossiers in de Jeugdgezondheidszorg ~ E-dienstverlening is meer dan een mooie website <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Artikel) Proces & Document, nr 4, december 2008 E-dienstverlening Blije gezichten bij de gemeenten die goed hebben gescoord in de Overheid.nI Monitor. Een goede website is inderdaad service voor de burger. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop het achterliggende proces is georganiseerd. Bedrijfsproces; Beschikbaarheid; Business process management; Multichanneling; Procesontwerp; Website. Pagina 4 van 28

5 1 Ontstaan 8589 Komt data van mars en content van venus? Jip van der Valk (Artikel) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nummer 11, november 2008 Business Intelligence In de markt van leveranciers, analisten en eindgebruikers die zich bezig houden met data- en informatieanalyse, wordt regelmatig gesproken over de verstrengeling van de Enterprise Content Management en Business Intelligence werelden. Is dit nu een logische innovatie, een groeipad, onderdeel van een consolidatieslag hij softwareleveranciers of is er iets anders aan de hand? Archiefbeheer; BI; ECM; Enterprise content management; Informatiebeheer; Records Management KPN maakt papierloze winkel waar; elecomconcern print geen contracten meer in tigvoud Teus Molenaar (Artikel) Computable van 19-dec Papierloos De winkels van KPN werken zonder papier. Het telecombedrijf koos voor een documentbeheersysteem van Lucom dat de bestaande verkoopapplicatie Intact laat De papierloze winkels leveren een besparing op van ongeveer euro per jaar. Digitaliseren; Document beheerssysteem MoReq2 belangrijk voor Records- en IT Managers <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nummer 11, november 2008 MoReq2 Volgens de Association for Inforrnation and Image Management (AIIM) moeten records managers en IT managers beter op de hoogte zijn van hoe én waar MoReq2 van toepassing is. MorReq2 is een gespecificeerd eisen model voor het managen van elektronische gegevens. Het model is ontwikkeld namens de EU, door samenwerking tussen nationale archieven, leveranciers, consultants en gebruikers. MoReq; NEN 2082; Records Management. AIIM Enterprise Content Management Association ~ Zie ook ~ Nationale bezwering e-wirwar Sjaak van 't Hof (Artikel) Binnenlands Bestuur van 19-dec E-overheid Met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) moet een eind komen aan de ongestructureerde en te traag verlopende projecten voor elektronische dienstverlening door de overheden. Is die ambitie waar te maken? Het Pagina 5 van 28

6 1 Ontstaan NUP is een opsomming van projecten met onhaalbare deadtines, E-dienstverlening; Projectmanagement Ondanks kinderziekten toch een voorbeeldproject; Invoering Digitaal Klantdossier gaat fase 2 in Klaas Nanninga (Artikel) Proces & Document, nr 4, december 2008 Digitaal klantdossier Dankzij het Digitaal Klantdossier hoeft iedereen die een uitkering aanvraagt nog maar één keer zijn gegevens te verstrekken en kan elke burger die bekend is binnen de sociale zekerheidsketen zelf zijn gegevens inzien. Nu ja, zo ver is het nog niet overal. Toch overheerst het optimisme. DKD; Keteninformatiesysteem; Keteninformatisering P-Direkt hergebruikt oude P-Direkt Rian van Heur (Bericht) Computable van 12-dec Personeelsbeheer Delen van het stilgelegde P-Direkt worden her gebruikt in het opniew gestarte P- Direkt. Het gaat kennis, concepten en de gedigitaliseerde personeelsdossiers. Het project loopt geheel volgens plan aldus de directeur. Dat is onder andere te danken aan het hergebruik. E-HRM; Hergebruik; Personeelsdossier Risicobeperking bij digitale dossiers Merijn van der Zalm en Frans van den Dool (Artikel) Digitaal bestuur van 10-okt Uitwisselbaarheid Als organisaties moeten samenwerken op basis van dezelfde gegevens, moeten hun digitale dossiers (gedeeltelijk) onderling uitwisselbaar zijn. Daarvoor is het noodzakelijk gebruik te maken van onderling afgesproken standaarden voor gegevensuitwisseling. Om tot een gezamenlijk 'ketendossier' te komen, betekent het dat zij de structuur van uit te wisselen bestanden, hun koppelvlakken en mogelijk hun interne systemen zullen moeten aanpassen om deze interoperabiliteit mogelijk te maken. De technische uitwisselbaarheid is daarbij een noodzakelijke voorwaarde die georganiseerd moet worden, maar complementair daaraan zijn de politieke, organisatorische en semantische vraagstukken waaraan de betrokken bestuurders met elkaar aandacht moeten besteden. EKD; EPD; Keteninformatisering; Ketensamenwerking; Koppelvlak; Privacy. Artikel op internet ~ Pagina 6 van 28

7 1 Ontstaan 8570 Vroeger was de toekomst mooier; E-dienstverlening is niet geworden wat we ervan verwachtten Jan de Kramer (Artikel) Proces & Document, nr 4, december 2008 E-dienstverlening In 2010 zou minstens 80 procent van de dienstverlening digitaal verlopen, dachten we vroeger. Maar het is bijna 2010 en het valt tegen. Tijd om ons te hernemen, de ambities te herzien en de blik ferm te richten op de burger. Dienstverleningsconcept; E-overheid. 1.1 Definitie 8590 BI en ECM samen op de goede weg? Ad Stam en Matthieu Vermast, Rob Arntz (Artikel) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nummer 11, november 2008 Informatiebeheer Er is meer onder de motorkap dan je op het eerste gezicht zou vermoeden als je het hebt over Business Intelligence. Een poging tot het leggen van een relatie tussen BI en ECM. Archiefbeheer; BI; Business Intelligence; Cijfermatige informatie; ECM; Enterprise content management; Managementinformatie; Niet cijfermatige informatie Job Cohen en het constitutionele neutrum Douwe Jan Elzinga (Column) Binnenlands Bestuur van 12-dec Constitutioneel neutrum Over de rol van de burgemeester als constitutioneel neutrum. Besturen; Burgemeester; Countervailing power; Democratie. 1.2 Benoeming informatiesysteem 8587 Data: minder managen, meer analyseren Teun Putter (Artikel) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nummer 11, november 2008 Datawarehouse Goede beslissingen worden genomen op basis van business intelligence. Het is noodzakelijk alle relevante date beschikbaar te hebben op het moment dat die beslissing genomen moet worden. Het concept van datawarehousing is al jarenlang een passend antwoord maar door nieuwe trends blijft het een innovatief vakgebied, BI; Business Intelligence; Informatiemanagement; Records Management. Pagina 7 van 28

8 1.2 Benoeming informatiesysteem 8563 Een ontologie van openbare vermakelijkheden; Cultuur in context Rogier Brussee en Harry van Vliet, Christian Wartena (Artikel) Informatie professional, /08 Ontologie In het novembernummer van InformatieProfessional werd in het eerste deel van een tweeluik over het project Cultuur in Context de balans opgemaakt. In dit project worden databestanden van een aantal erfgoedinstellingen en wetenschappelijke instituten aan elkaar gekoppeld. Om die data te kunnen koppelen, ontwikkelden de samenwerkende partijen een ontologie. Koppelen; Standaard; Taxonomie; Uitwisselbaarheid. Pagina 8 van 28

9 2 Waarderen 8614 Digitale vergankelijkheid Joke de Wolf (Artikel) Trouw van 18-okt Duurzame toegankelijkheid Fotografen wissen mindere foto s meteen van hun digitale camera. Jammer genoeg gaan de verbanden tussen foto s zo verloren. Associatie; Content; Foto; Samenhang; Verband. Artikel op internet ~ Selectiecriteria voor bewaartermijnen W.M.G. Beckers en N. Dahler, D.H.W.H. Hermans, W.T. Lammerts (Publicatie) NVBA, Netwerk voor bedrijfsmatig archiveren, ISBN/EAN Waarderen Leidraad voor organisaties voor de overwegingen en afwegingen om te komen tot een goed bewaartermijnenbeleid. Bewaarbelang; Bewaartermijn; Selectiecriteria. 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 8573 De handtekening: van geschreven naar elektronisch Sylvia Huydecoper en Simone van der Hof (Artikel) Archiefbeheer in de praktijk, Handtekening De vraag die reeds in het begin van de jaren negentig is gerezen, is of, en zo ja in welke mate, de toenemende toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de daarmee samenhangende papierloze, elektronische praktijk op gespannen voet staat met de - veelal nog - op papier gebaseerde wettelijke regelgeving.5 Niet duidelijk is of, en zo ja aan welke (elektronisch on dertekende) elektronische berichten, dezelfde juridische status kan worden toegekend als aan een (ondertekend) geschrift. De vraag naar de juridische status van elektronische berichten en documenten wordt hier niet verder behandeld. Net als bij de geschriften is er ook voor de handtekening een maatschappelijke behoefte aan een elektronisch alternatief dat dezelfde rechtsgevolgen met zich meebrengt als de schriftelijke handtekening. Daar waar in de praktijk papieren geschriften vervangen zijn door elektronische equivalenten zou het niet alleen praktisch zijn om aan een document een elektronische handtekening toe te voegen, bijvoorbeeld om de afzender te kunnen identificeren, maar het zou ook de rechtszekerheid ten goede komen als aan een elektronische handtekening dezelfde juridische status verbonden kan worden als aan de geschreven handtekening. Authenticatie; Digitale handtekening; Waarmerk. Pagina 9 van 28

10 3 Gebruik, afstemming en toezicht 8578 Complete virtuele volkstelling in 2011 <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) E-data & research, Jaargang 3, nummer 3 Volkstelling De Virtuele Voikstelling is in Nederland een haalbare zaak. Dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat daarmee uitvoering gaat geven aan de Europese verplichting om in 2011 een voikstelling uit te voeren. Het CBS deed een dergelijke telling als enige in Europa al eerder, in Nederland zal als enige een complete volkstelling produceren met behulp van registerinformatie en data uit enquêtes die zodanig statistisch zijn gecombineerd en 'opgehoogd' dat ze op betrouwbare wijze de gehele populatie dekken, Op die manier komen gegevens beschikbaar die kunnen worden vergeleken met uitkomsten van eerdere Nederlandse volkstellingen en met die van andere landen, Onderzoek; Statistiek. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8567 Dappere Amerikaanse bibliothecarissen in boek <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Informatie professional, /08 Privacy Bibliotheken mogen (in USA) privacy van bezoekers beschermen. De FBI wilde in 2005 alle gegevens van alle personen hebben die de computers in alle 27 bibliotheken op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip gebruikt hadden. Bibliotheek; Inlichtingendiensten Discussie kinddossier vol met onjuiste feiten Ed d'hondt en Han Noten (Ingezonden brief) Trouw van 15-dec Elektronisch kinddossier In tegenstelling tot de verhalen is privacy bij het EKD goed beveiligd. En er staan alleen relevante zaken in. EKD; Keteninformatisering; Kinddossier; Privacy Doorstaat elektronisch kind dossier privacytoets? Anne-Wil Duthler (Artikel) Automatisering Gids van 19-dec Elektronisch kinddossier Het elektronisch kinddossier is een gevoelig onderwerp. Om te beginnen, zegt Anne-Wil Duthler, is het goed onderscheid te maken tussen een dossier in enge en in brede zin. Vooral aan de tweede variant, het toepassen van het dossier in de hele jeugdsector, kleven bezwaren. De minister van Jeugd en Gezin zou volgens Duthler het Nederlands Taxonomie Project als leidraad kunnen nemen. Veel problemen zijn dan in de hand te houden. Pagina 10 van 28

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Autorisatie; Keteninformatisering; Privacy; Taxonomie. Artikel op internet ~ Ondersteuningstraject invoering digitale dossiers in de Jeugdgezondheidszorg ~ E-overheidsprogram krijgt commentaar Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 5-dec E-overheid Intussen laat Jacques Wallage (met Jan Postma opsteller van het advies dat tot het NUP leidde) geen gelegenheid onbenut zijn onvrede te uiten over het eindresultaat. Vonden zij een urgentieprogramma nodig, werd het een neutraal uitvoeringsprogramma. Maandag op het VlAG-congres relativeerde Wallage ook de veelgehoorde verzekering dat de overheid het allemaal doet voor de burget "Dat is niet waar. Dit is de grote leugen van het openbaar bestuur, Helemaal niet: de burger centraal, We zijn gewoon met ons werk bezig." Dienstverleningsconcept Experts breken lans voor privacy in architectuur kilometerheffing Geert Kelfkens (Bericht) Automatisering Gids van 19-dec Privacy Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben voor de kilometerheffing een fraudebestendig systeem ontwikkeld dat de privacy van de automobilist optimaal beschermt, Volgens hen is de voorgestelde architectuur te combineren met een eenvoudig ( dun ) kastje in de auto. Encryptie. Bericht op internet ~ ilometerheffing.aspx Privacy-friendly Electronic Traffic Pricing via Commits ~ :-) 8576 Juridische wegwijzer; Archieven en musea online Annemarie Beunen en Tjeerd Schiphof (Publicatie) 2006 Taskforce Archieven/Museumvereniging, ISBN-10: ISBN-13: Intellectueel beheer Deze wegwijzer is verdeeld in een theorie- en een praktijkdeel. Hoofdstuk 1 bevat de theorie van het recht, terwijl de praktijk aan bod komt in de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 1 behandelt de rechtsgebieden waarmee erfgoedinstellingen als gebruikers van beschermd materiaal te maken kunnen krijgen, zoals auteursrecht en naburige rechten. Ook worden Creative Commons-licenties Pagina 11 van 28

12 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden behandeld en het probleem van de verweesde werken. Daarnaast komen bovendien de bescherming van persoonsgegevens en het portretrecht aan bod. In dit eerste hoofdstuk worden niet alleen juridische hindernissen besproken, maar ook de kansen die het recht aan erfgoedinstellingen biedt. Op de online toepassingen die zij ontwikkelen, genieten zij namelijk soms zelf ook weer rechtsbescherming, zoals bescherming voor databanken, waardoor mogelijkheden ontstaan tot exploitatie van de collectie en (indien wenselijk) het vragen van gebruiksvergoedingen daarvoor. Hoofdstuk 2 zet de diverse soorten materiaal op een rij waarmee archieven en musea in hun collectie het meest te maken hebben. Achtereenvolgens wordt behandeld hoe men in de praktijk juridisch correct te werk kan gaan bij het digitaliseren en online zetten van kunstwerken en foto s, tekstmateriaal, kranten(knipsels), bouwtekeningen, aardrijkskundige kaarten, muziek en geluidsopnamen, films, documentaires en televisieprogramma s. In hoofdstuk 3 worden tot slot modelbepalingen gegeven: wat kan op welk moment al goed worden geregeld met het oog op het online zetten van materiaal (zoals in een bruikleen- of schenkingscontract)? Ook komt aan de orde wat er op een website moet staan, zoals een disclaimer en gebruiksvoorwaarden. De wegwijzer sluit af met een index, die verwijst naar de paragrafen waarin begrippen nader aan bod komen. Auteursrecht; Beeldrecht; CCC; Contract; Creative commons license; Gebruiksvergoeding; Intellectueel eigendom; Naburige rechten; Openbaarheid; Portretrecht; Privacy; Verweesd werk. Over deze publicatie ~ Publicatie op internet ~ wegwijzer/juridischewegwijzerprint.pdf 8581 Modernisering GBA naar ministerie; Directeur BPR vertrekt, plaatsvervanger is al vertrokken Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 5-dec GBA Een uitgekleed agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) doet onder een nieuwe leiding alleen nog beheertaken, voornamelijk rond de bevolkingsadministratie (GBA, burgerservicenummer). Bevolkingsboekhouding; BPR; Burger Service Nummer Overheid heeft CIO met mandaat nodig; CIO moet kloof tussen sturing aan de top en uitvoering projecten overbruggen Thijs van den Broek en Harry ter Braak (Artikel) Automatisering Gids van 5-dec Projectmanagement Om de ICT-projecten in goede banen te leiden, heeft de overheid een CIO nodig. Deze chief information officer moet de ICT-professionals ondersteunen. Er moet meer overzicht komen, een sterkere sturing, maar ook een grotere mate van zelforganisatie bij ICT-projecten. Chief Information Officer; CIO. Pagina 12 van 28

13 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden :-) 8586 Privacy Matters <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Film / Video) Xs4All, Privacy Film die een beeld schetst van de consequenties van de drift van bedrijven en overheden om maar zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. "Met de film PrivacyMatters willen we het bewustzijn vergroten over alle aspecten van privacybeperkende maatregelen, van datamining tot beveiligingscamera s, van loyalty cards tot identiteitsdiefstal. Maar vooral willen we iedereen uitdagen de dialoog aan te gaan om op zoek te gaan naar de balans tussen privacy en veiligheid." Bescherming persoonlijke levenssfeer; Bewustwording; Grondrechten. Film op internet ~ Privacy Matters Blog ~ Privacy Matters Blog - downloads ~ :-) 8605 The Public domain; Enclosing the Commons of the Mind James Boyle (Publicatie) Yale University Press, New Haven & London, ISBN: Intellectueel eigendom Our music, our culture, our science, and our economic welfare all depend on a delicate balance between those ideas that are controlled and those that are free, between intellectual property and the public domain. In The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind (Yale University Press) James Boyle introduces readers to the idea of the public domain and describes how it is being tragically eroded by our current copyright, patent, and trademark laws. In a series of fascinating case studies, Boyle explains why gene sequences, basic business ideas and pairs of musical notes are now owned, why jazz might be illegal if it were invented today, why most of 20th century culture is legally unavailable to us, and why today s policies would probably have smothered the World Wide Web at its inception. Appropriately given its theme, the book will be sold commercially but also made available online for free under a Creative Commons license. Boyle s book is a clarion call. In the tradition of the environmental movement, which first invented and then sought to protect something called the environment, Boyle hopes that we can first understand and then protect the public domain the ecological center of the information environment. With a clear analysis of issues ranging from Thomas Jefferson s philosophy of innovation to musical sampling, from Internet file sharing and genetic engineering to patented peanut butter sandwiches, this articulate and charming book brings a positive new perspective to important cultural and legal debates, including what Boyle calls the range wars of the information age : today s heated battles over intellectual property. Intellectual property rights have been viewed as geeky, technical and inaccessible. Boyle shows that, as a culture, we can no longer afford the luxury of this kind of willed ignorance. The enclosure of the commons of the mind matters and it matters to all of us. Boyle has been the godfather of the Free Culture Movement since his extraordinary book, Shamans, Software, and Spleens set the framework for the field a decade ago, says Lawrence Lessig, In this beautifully written and subtly argued book, Boyle has succeeded in resetting that framework, and beginning the work in the next stage of this field. The Public Domain is absolutely crucial to understanding where the debate has been, and where it will go. And Boyle s work continues to be at the center of that debate. Auteursrecht; Naburige rechten; Octrooi; Openbaarheid; Patent. Pagina 13 van 28

14 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden De site bij het boek ~ Het boek op internet ~ Schermen met privacy Wilma van Hoeflaken (Artikel) Binnenlands Bestuur van 5-dec Privacy Terwijl de (lokale) ombudsmannen regelmatig fors uithalen naar de overheid, werkt het College Bescherming Persoonsgegevens in de luwte. CBPvoorzitter Jacob Kohnstamm is geen straatvechter. Hij kiest voor diplomatie. Maar wie hecht er eigenlijk nog aan privacy? "Uitgangspunt is dat het CBP onafhankelijkvan de overheid opereert. Maar als een oezichthouder kennelijk al jarenlang door diezelfde overheidwordt gefinancierd, kan men degelijk spreken van indirecte sturing op de mate en kwaliteit van adviseringen toezicht:" Grondrechten. :-) 8613 Tales from the Public Domain: Bound by law? Keith Aoki en James Boyle, Jennifer Jenkins (Stripverhaal) Duke Center for the Study of the Public Domain, Intellectueel eigendom Helder verhaal over bizarre uitwasssen. A documentary is being filmed. A cell phone rings, playing the 'Rocky' theme song. The filmmaker is told she must pay $10,000 to clear the rights to the song. Can this be true? 'Eyes on the Prize,' the great civil rights documentary, was pulled from circulation because the filmmakers rights to music and footage had expired. What s going on here? It s the collision of documentary filmmaking and intellectual property law, and it s the inspiration for this new comic book. Follow its heroine Akiko as she films her documentary, and navigates the twists and turns of intellectual property. Why do we have copyrights? What s "fair use"? Bound By Law reaches beyond documentary film to provide a commentary on the most pressing issues facing law, art, property and an increasingly digital world of remixed culture. Bound by Law translates law into plain English and abstract ideas into visual metaphors. So the comic's heroine, Akiko, brandishes a laser gun as she fends off a cyclopean 'Rights Monster' - all the while learning copyright law basics, including the line between fair use and copyright infringement. Auteursrecht; Beschikbaarheid; Octrooi; Openbaarheid; Patent. Raadpleegbare versies ~ Site over dit boek ~ Pagina 14 van 28

15 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8583 Toezicht ten dienste van de burger Henk Bouwmans (Artikel) Binnenlands Bestuur van 5-dec Toezicht Gezag verkrijg je door afstand en kennis van zaken. Toezicht is van cruciaal belang, Toezicht is er om de burger te beschermen tegen het systeemsteem waarop de burger individueel geen invloed kan uitoefenen, maar dat hij wel nodig heeft en waar hij van afhankelijk is. Countervailing power; Handhaving; Inspectie. 3.3 Fysiek beheer 8609 RFID kruipt uit zijn schulp Sander de Ridder (Artikel) Computable van 12-dec RFID De mediahype maakte rfid een aantal jaren geleden tot de technologie met de meeste potentie om na Internet de gehele wereld in de ban te krijgen. Nu komen vanuit dezelfde publicitaire hoek geluiden dat de beloften nooit zullen worden waargemaakt Sander de Ridder vindt het niet correct om een ontwikkeling die nog niet is gerijpt als mislukt te beschouwen. RadioFrequentie Idenficatie. 3.4 Integratie 8594 Potlood maakt digitalisering lastig Pim van der Beek (Bericht) Computable van 12-mei OCR Potloodaantekeningen op de nieuwsbulletin zijn niet via OCR doorzoekbaar te maken. Imaging; Optical Character Recognition; Scanning; Tekenherkenning; Tekstherkenning; Vindbaarheid; Zoeken. 3.6 Beschikbaarstellen 8571 E-dienstverlening is meer dan een mooie website <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Artikel) Proces & Document, nr 4, december 2008 Pagina 15 van 28

16 3.6 Beschikbaarstellen E-dienstverlening Blije gezichten bij de gemeenten die goed hebben gescoord in de Overheid.nI Monitor. Een goede website is inderdaad service voor de burger. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop het achterliggende proces is georganiseerd. Bedrijfsproces; Beschikbaarheid; Business process management; Multichanneling; Procesontwerp; Website The In-Between Machine Charles van den Heuvel (Column) 1-dec-2008 / Data & research, Jaargang 3, nummer 3 Webarchief.. Daarmee zijn deze webarchieven echter nog niet toegankelijk voor gebruik. Het blijft een vreemde gedachte dat je, om webarchieven van de Library of Congress te raadplegen, naar Washington moet afreizen om ze op mnonitors binnen de muren van de bibliotheek te lezen. Behalve problemen in verband met auteursrecht en nationaal collectiebeleid, zijn er andere redenen waarom webarchieven niet optimaal voor onderzoek kunnen worden benut. Allereerst zijn bestaande interfaces gebrekkig. Verder zijn de tools om websites door middel van annotatïes in context te plaatsen, meestal voor ïndividueel gebruik. Hierdoor is het voor toekomstige onderzoekers niet duidelijk of en hoe, deze websites eerder zijn bestudeerd... Beschikbaarheid; Context; Interface; Zoekinstrument. :-) 8576 Juridische wegwijzer; Archieven en musea online Annemarie Beunen en Tjeerd Schiphof (Publicatie) 2006 Taskforce Archieven/Museumvereniging, ISBN-10: ISBN-13: Intellectueel beheer Deze wegwijzer is verdeeld in een theorie- en een praktijkdeel. Hoofdstuk 1 bevat de theorie van het recht, terwijl de praktijk aan bod komt in de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 1 behandelt de rechtsgebieden waarmee erfgoedinstellingen als gebruikers van beschermd materiaal te maken kunnen krijgen, zoals auteursrecht en naburige rechten. Ook worden Creative Commons-licenties behandeld en het probleem van de verweesde werken. Daarnaast komen bovendien de bescherming van persoonsgegevens en het portretrecht aan bod. In dit eerste hoofdstuk worden niet alleen juridische hindernissen besproken, maar ook de kansen die het recht aan erfgoedinstellingen biedt. Op de online toepassingen die zij ontwikkelen, genieten zij namelijk soms zelf ook weer rechtsbescherming, zoals bescherming voor databanken, waardoor mogelijkheden ontstaan tot exploitatie van de collectie en (indien wenselijk) het vragen van gebruiksvergoedingen daarvoor. Hoofdstuk 2 zet de diverse soorten materiaal op een rij waarmee archieven en musea in hun collectie het meest te maken hebben. Achtereenvolgens wordt behandeld hoe men in de praktijk juridisch correct te werk kan gaan bij het digitaliseren en online zetten van kunstwerken en foto s, tekstmateriaal, kranten(knipsels), bouwtekeningen, aardrijkskundige kaarten, muziek en geluidsopnamen, films, documentaires en televisieprogramma s. In hoofdstuk 3 worden tot slot modelbepalingen gegeven: wat kan op welk moment al goed worden geregeld met het oog op het online zetten van materiaal (zoals in een bruikleen- of schenkingscontract)? Ook komt aan de orde wat er op een website moet staan, zoals een disclaimer en gebruiksvoorwaarden. De wegwijzer sluit af met een index, die verwijst naar de paragrafen waarin begrippen nader aan bod komen. Auteursrecht; Beeldrecht; CCC; Contract; Creative commons license; Pagina 16 van 28

17 3.6 Beschikbaarstellen Gebruiksvergoeding; Intellectueel eigendom; Naburige rechten; Openbaarheid; Portretrecht; Privacy; Verweesd werk. Over deze publicatie ~ Publicatie op internet ~ wegwijzer/juridischewegwijzerprint.pdf 8601 Koninklijke Bibliotheek digitaliseert 45 jaar ANP radionieuws <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Archievenblad, jaargang 112, nummer 10, december 2008 Digitalisering Het materiaal uit het ANP Historisch Archief is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek gedigitaliseerd en is vanaf vandaag online beschikbaar via de website Ongeveer 1,5 miljoen vellen met uitgetypte teksten van de radiobulletins - vaak aangevuld met aantekeningen van de nieuwslezer - zijn gescand. Het project, gefinancierd door het Geheugen van Nederland en de Koninklijke Bibliotheek, bevat zo'n 45 jaar geschiedenis aan radio- nieuws. Imaging. De bulletins op internet ~ 3.7 Beveiliging 8595 Cryptografie beperkt houdbaar; Business continuity Management, in combinatie met cryptografie moet bedrijfsprocessen veiligstellen Jacques Cazemier en Christ Renier (Artikel) Automatisering Gids van 12-dec Encryptie De afhankelijkheid van cryptografie is enorm, maar de houdbaarheid ervan is beperkt. Dal wil zeggen, er komt een moment waarop een algoritme niet meer bruikbaar is. bijvoorbeeld omdat het is gekraakt of omdat er te veel zwakke plekken in zitten. Een overzicht van stappen die gezet moeten worden om calamiteiten te voorkomen BCM; Beveiliging; Business Continuity Management; Cryptografie; Decryptie Grafische kaart versnelt kraken WPA2 Jasper Bakker (Bericht) Computable van 28-nov Decryptie Een Russisch bevelligingsbedrijf brengt software uit waarmee grafische kaarten WPA- en WPA2-encryptie van draadioze netwerken sneller kunnen kraken. De kaarten, dle wel een grafische processor (gpu) van Nvldla moeten hebben, zijn te koppelen voor de klus waardoor het kraken wel honderd keer sneller kan gebeuren. Pagina 17 van 28

18 3.7 Beveiliging Beveiliging; Encryptie; Verstoring; WPA; WPA2. Pagina 18 van 28

19 4 Overdragen (of vernietigen) 8599 The Preservation of Web Resources Handbook; Digital preservation for the UK HE/FE web management community Ed Pinsent en Richard Davis, Kevin Ashley, Brian Kelly, Marieke Guy, Jordan Hatcher (Publicatie) ULCC, Ukoln, JisC, London, Bath, Webarchivering Educational institutions create and collect large quantities of digital resources, and almost all of them exist on the web or are accessible via it. Effective management of those resources inevitably involves some element of preservation. But knowing what to keep, how to keep it, and how to provide access to it isn't straightforward - and it was this that led to JISC commissioning the PoWR (Preservation of Web Resources) project earlier this year. PoWR brought together two organisations - UKOLN and - ULCC's Digital Archive. They tested their views of the issues around web resource preservation through workshops, a project blog and conference presentations, and brought together the key findings in the PoWR handbook. The workshops and the blog attracted interest from web managers, records managers and the digital preservation community. By sharing their differing perspectives, we believe the project outputs are more likely to be comprehensible, relevant and useful to their target audiences. Bewaarbelang; Duurzame toegankelijkheid; OASIS; Records Management; Web 2.0; Web Content management; Webarchief. Conferentie ~ Het handboek ~ Het projectweblog ~ UKOLN - Expertise in web management and web technology ~ ULCC's Digital Archives - Expertise in digital preservation and information management ~ 4.1 Duurzaamheid 8579 Pleidooi voor een softwarearchief Jefrey van der Hoeven en Frank Houtman (Bericht) E-data & research, Jaargang 3, nummer 3 Softwarearchief Toegankelijkheid en hergebruik van informatie wordt alom aangemoedigd. De aantoonbare authenticiteit van deze informatie speelt hierbij een grote ro, óók bij informatie in digitale vorm. Maar hoe realistisch is de notie van authenticiteit en toegankelijkheid als de oorspronkelijke hardware en software niet meer beschikbaar zijn? Een pleidooi voor een softwarearchief en vraag aan de overheid hiertoe het initiatief te nemen. Digitale duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid; Emulatie; Softwarebibliotheek. Pagina 19 van 28

20 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 20 van 28

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 11 november 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen'

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2007 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Records Management Terminologie

Records Management Terminologie Records Management Terminologie Auteur: Saskia Giesbers Opdrachtgever: Records Management Conventie Datum: 6 maart 2002 Status: Concept Inlichtingen: Saskia Giesbers RMC Bureau Westeinde 28 2270 AD Voorburg

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu

GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu Nikki Smit // Student # 100611035 // nsmitters@gmail.com Bachelorscriptie Cultureel Erfgoed & Archivistiek B Hoofdbegeleider: Dr. Geert-Jan van Bussel

Nadere informatie

Orde in de digitale chaos?

Orde in de digitale chaos? Strategieën voor digitaal informatiebeheer. Enterprise Content Management en het Handboek Architectuur van de Gemeente Amsterdam, een vergelijkend onderzoek Auteur: drs. Niels Postma Universiteit Faculteit

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

2. Digitale archivering

2. Digitale archivering 2. Digitale archivering 2.1. technologisch drijfzand Our time is the Golden Age of Deadmedia, most of them with the working lifespan of a pack of Twinkies. Bruce Sterling 1 While many arguments for digitization

Nadere informatie

Zorgadministratie EPD SPECIAL! jaargang 35 juni 2009

Zorgadministratie EPD SPECIAL! jaargang 35 juni 2009 Zorgadministratie Tijdschrift voor en Informatie EPD SPECIAL! Het elektronisch patiëntendossier en de patiënt. Verbazing van een relatieve buitenstaander De cardiostick. Een mobiel grensoverschrijdend

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Instituut voor Media en Informatie Management. Open Standaarden en Open Source Software in de archiefwereld

Instituut voor Media en Informatie Management. Open Standaarden en Open Source Software in de archiefwereld Instituut voor Media en Informatie Management Archieven open u! Open Standaarden en Open Source Software in de archiefwereld Afstudeerscriptie Informatie en Media / Archivistiek-B Hade Mugie Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg Afd: Griffie Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Punt. van de agenda van de vergadering van.. 2014. Onderwerp: Rekenkamerrapport Open

Nadere informatie

Over de toekomst van de wetenschappelijke informatievoorziening

Over de toekomst van de wetenschappelijke informatievoorziening Over de toekomst van de wetenschappelijke informatievoorziening AWT Achtergondstudie nr. 5 Drs. G.C.Th. Wierda "Hij die de toekomst voorspelt, liegt, zelfs als hij de waarheid spreekt." (Arabisch spreekwoord)

Nadere informatie