Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. vrijdag 2 januari 2009 Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: december 2008 Toezicht is er om de burger te beschermen tegen het systeem waarop de burger individueel geen invloed kan uitoefenen, maar dat hij wel nodig heeft en waar hij van afhankelijk is. Aldus Ferdinand Mertens Uit: Henk Bouwmans, Toezicht ten dienste van de burger, Binnenlands Bestuur van 5-dec-2008 nr 8583 Pagina 1 van 28

2 0 Algemeen :-) 8591 Digital Disruptions: Technology Innovations Powering 21st Century Business <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Leading Edge Forum, Technologie Digital Disruptions: Technology Innovations Powering 21st Century Business identifies seven disruptions companies need to prepare for: new media, augmented reality, social power, information transparency, digital spectrum, new platforms and a smart(er) world. These disruptions represent a wholesale change to business practices and a wealth of opportunities for innovation. Forewarned is forearmed; read the report and don't be caught unprepared. Ontwikkelingen; Semantic web; Social Web; Ubiquitous web; Web 2.0; Web 3.0; Web 4.0. Managementsamenvatting ~ Rapport op internet ~ Toelichting op Internet ~ De digitale evolutie; De Archiefschool als bewustmaker' Geert jan van Bussel (Artikel) Archievenblad, jaargang 112, nummer 10, december 2008 Digitaal In 1995 schreef Nicholas Negroponte in zijn Invloedrijke boek Being Digital de observatie dat de opkomst van de digitale technologie geen normaal verschijnsel is "Being digital is different" zo schreef hij "We are not waiting on any invention. It is here. It is now. It is almost genetic in its nature, in that each generation will become more digital than the precedlng one." Het tempo van verandering ligt hoog. Hele bedrijfstakken zijn veranderd door de nieuwe digitale realiteit. Geen segment van de maatschappij is onaangetast gebleven: muziek, fotografie, boekproductie, journalistiek, bankwezen, productie, gezondheidszorg. onderwijs, entertainment, overheid, familieen gezinsleven, archieven, alles is digita(a)l(er) aan het worden. Cultuur; Duurzame toegankelijkheid; Paradigma. :-) 8574 Herinrichting van de archieffunctie; voorbereiding voor een plan van aanpak Peter Horsman (Artikel) Archiefbeheer in de praktijk, Archieffunctie In opdracht van de gemeenten Breda, Deventer en Leiden schreef de auteur namens de Archiefschool een plan van aanpak voor de herinrichting van de archieffunctie. De drie gemeenten hadden gemeen dat ze documentaire informatievoorziening (DIV) en archief als één, logische, organisatorische functie zagen. Het plan van aanpak vormde het startpunt voor een ontwikkelproces. Deze bijdrage is een bewerking van het oorspronkelijke plan van aanpak, aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van digitale archivering en nieuwe inzichten. Ervaringen en inzichten verworven in de eerste fase van het ontwikkelproces zijn verwerkt. Het artikel beoogt vooral een methode te bieden voor willekeurig welke organisatie. Dat de nadruk ongemerkt toch op overheidsorganisaties is komen te liggen, is niet principieel. Een Pagina 2 van 28

3 0 Algemeen wezenlijk verschil, anders dan de administratieve en juridische context, is er vanuit archivistisch oogpunt in elk geval niet. Archival bond; Documentaire informatievoorziening; Informatiebeleid; Informatiestrategie; Record Keeping System; Records continuum; Records Management Hoe houden we onze kennis en vaardigheden up-to-date Charles Jeurgens (Artikel) Archievenblad, jaargang 112, nummer 10, december 2008 Archivistiek "Het moge duidelijk zijn dat hier een belangrijke taak is weggelegd voor het archiefonderwijs. Onderwijs, dat voortdurend gevoed wordt door resultaten van onderzoek, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verscherping van het professionele profiel en de richting waarin het vak zich moet ontwikkelen. Nieuwe problemen vragen innovatieve oplossingen waarbij het experiment niet wordt geschuwd. Inhoudelijk dient daarbij de focus te liggen op de deelgehieden waarin de archivaris een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, zoals op het terrein van toegankelijkheid, beschikbaarheid en openbaarheid van informatie, waardering, selectie en acquisitie, en beheer en gebruik van informatie in zowel papieren als digitale omgeving." Archiefwetenschap; Hulpwetenschap; Kennismanagement; Opleiding; Vakwetenschap Ter Horst houdt mondige burgers op afstand <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Commentaar) Binnenlands Bestuur van 5-dec Rechtsstaat Naar aanleiding van onder andere de intrekking van het voorstel voor een algemene informatiewet. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur; Countervailing power; Democratie; Openbaarheid van bestuur. Pagina 3 van 28

4 1 Ontstaan 8617 Een andere kijk op ketensamenwerking Arno Dalhuisen en Sjoukje Haitjema (Artikel) Digitaal bestuur van 6-jun Ketensamenwerking Overheidsorganisaties krijgen steeds meer te maken met ketensamenwerking, onder andere door het Stelsel van Basisregistraties. Maar de relatieve onbekendheid met het samenwerken in een keten, brengt spanningen met zich mee die leiden tot starheid en inflexibiliteit in de betrokken overheidsorganisaties. Daarmee komt niet alleen de succesvolle uitvoering van hun eigen primaire taken in gevaar, maar uiteindelijk ook die van de keten. Willen overheidsorganisaties in de toekomst flexibel en optimaal gebruik kunnen maken van (nieuwe) ketens, dan is een andere kijk op ketensamenwerking nodig. Basisregistratie; Keteninformatisering; Privacy; Toegankelijkheid. Artikel op internet ~ Doorstaat elektronisch kind dossier privacytoets? Anne-Wil Duthler (Artikel) Automatisering Gids van 19-dec Elektronisch kinddossier Het elektronisch kinddossier is een gevoelig onderwerp. Om te beginnen, zegt Anne-Wil Duthler, is het goed onderscheid te maken tussen een dossier in enge en in brede zin. Vooral aan de tweede variant, het toepassen van het dossier in de hele jeugdsector, kleven bezwaren. De minister van Jeugd en Gezin zou volgens Duthler het Nederlands Taxonomie Project als leidraad kunnen nemen. Veel problemen zijn dan in de hand te houden. Autorisatie; Keteninformatisering; Privacy; Taxonomie. Artikel op internet ~ Ondersteuningstraject invoering digitale dossiers in de Jeugdgezondheidszorg ~ E-dienstverlening is meer dan een mooie website <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Artikel) Proces & Document, nr 4, december 2008 E-dienstverlening Blije gezichten bij de gemeenten die goed hebben gescoord in de Overheid.nI Monitor. Een goede website is inderdaad service voor de burger. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop het achterliggende proces is georganiseerd. Bedrijfsproces; Beschikbaarheid; Business process management; Multichanneling; Procesontwerp; Website. Pagina 4 van 28

5 1 Ontstaan 8589 Komt data van mars en content van venus? Jip van der Valk (Artikel) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nummer 11, november 2008 Business Intelligence In de markt van leveranciers, analisten en eindgebruikers die zich bezig houden met data- en informatieanalyse, wordt regelmatig gesproken over de verstrengeling van de Enterprise Content Management en Business Intelligence werelden. Is dit nu een logische innovatie, een groeipad, onderdeel van een consolidatieslag hij softwareleveranciers of is er iets anders aan de hand? Archiefbeheer; BI; ECM; Enterprise content management; Informatiebeheer; Records Management KPN maakt papierloze winkel waar; elecomconcern print geen contracten meer in tigvoud Teus Molenaar (Artikel) Computable van 19-dec Papierloos De winkels van KPN werken zonder papier. Het telecombedrijf koos voor een documentbeheersysteem van Lucom dat de bestaande verkoopapplicatie Intact laat De papierloze winkels leveren een besparing op van ongeveer euro per jaar. Digitaliseren; Document beheerssysteem MoReq2 belangrijk voor Records- en IT Managers <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nummer 11, november 2008 MoReq2 Volgens de Association for Inforrnation and Image Management (AIIM) moeten records managers en IT managers beter op de hoogte zijn van hoe én waar MoReq2 van toepassing is. MorReq2 is een gespecificeerd eisen model voor het managen van elektronische gegevens. Het model is ontwikkeld namens de EU, door samenwerking tussen nationale archieven, leveranciers, consultants en gebruikers. MoReq; NEN 2082; Records Management. AIIM Enterprise Content Management Association ~ Zie ook ~ Nationale bezwering e-wirwar Sjaak van 't Hof (Artikel) Binnenlands Bestuur van 19-dec E-overheid Met het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) moet een eind komen aan de ongestructureerde en te traag verlopende projecten voor elektronische dienstverlening door de overheden. Is die ambitie waar te maken? Het Pagina 5 van 28

6 1 Ontstaan NUP is een opsomming van projecten met onhaalbare deadtines, E-dienstverlening; Projectmanagement Ondanks kinderziekten toch een voorbeeldproject; Invoering Digitaal Klantdossier gaat fase 2 in Klaas Nanninga (Artikel) Proces & Document, nr 4, december 2008 Digitaal klantdossier Dankzij het Digitaal Klantdossier hoeft iedereen die een uitkering aanvraagt nog maar één keer zijn gegevens te verstrekken en kan elke burger die bekend is binnen de sociale zekerheidsketen zelf zijn gegevens inzien. Nu ja, zo ver is het nog niet overal. Toch overheerst het optimisme. DKD; Keteninformatiesysteem; Keteninformatisering P-Direkt hergebruikt oude P-Direkt Rian van Heur (Bericht) Computable van 12-dec Personeelsbeheer Delen van het stilgelegde P-Direkt worden her gebruikt in het opniew gestarte P- Direkt. Het gaat kennis, concepten en de gedigitaliseerde personeelsdossiers. Het project loopt geheel volgens plan aldus de directeur. Dat is onder andere te danken aan het hergebruik. E-HRM; Hergebruik; Personeelsdossier Risicobeperking bij digitale dossiers Merijn van der Zalm en Frans van den Dool (Artikel) Digitaal bestuur van 10-okt Uitwisselbaarheid Als organisaties moeten samenwerken op basis van dezelfde gegevens, moeten hun digitale dossiers (gedeeltelijk) onderling uitwisselbaar zijn. Daarvoor is het noodzakelijk gebruik te maken van onderling afgesproken standaarden voor gegevensuitwisseling. Om tot een gezamenlijk 'ketendossier' te komen, betekent het dat zij de structuur van uit te wisselen bestanden, hun koppelvlakken en mogelijk hun interne systemen zullen moeten aanpassen om deze interoperabiliteit mogelijk te maken. De technische uitwisselbaarheid is daarbij een noodzakelijke voorwaarde die georganiseerd moet worden, maar complementair daaraan zijn de politieke, organisatorische en semantische vraagstukken waaraan de betrokken bestuurders met elkaar aandacht moeten besteden. EKD; EPD; Keteninformatisering; Ketensamenwerking; Koppelvlak; Privacy. Artikel op internet ~ Pagina 6 van 28

7 1 Ontstaan 8570 Vroeger was de toekomst mooier; E-dienstverlening is niet geworden wat we ervan verwachtten Jan de Kramer (Artikel) Proces & Document, nr 4, december 2008 E-dienstverlening In 2010 zou minstens 80 procent van de dienstverlening digitaal verlopen, dachten we vroeger. Maar het is bijna 2010 en het valt tegen. Tijd om ons te hernemen, de ambities te herzien en de blik ferm te richten op de burger. Dienstverleningsconcept; E-overheid. 1.1 Definitie 8590 BI en ECM samen op de goede weg? Ad Stam en Matthieu Vermast, Rob Arntz (Artikel) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nummer 11, november 2008 Informatiebeheer Er is meer onder de motorkap dan je op het eerste gezicht zou vermoeden als je het hebt over Business Intelligence. Een poging tot het leggen van een relatie tussen BI en ECM. Archiefbeheer; BI; Business Intelligence; Cijfermatige informatie; ECM; Enterprise content management; Managementinformatie; Niet cijfermatige informatie Job Cohen en het constitutionele neutrum Douwe Jan Elzinga (Column) Binnenlands Bestuur van 12-dec Constitutioneel neutrum Over de rol van de burgemeester als constitutioneel neutrum. Besturen; Burgemeester; Countervailing power; Democratie. 1.2 Benoeming informatiesysteem 8587 Data: minder managen, meer analyseren Teun Putter (Artikel) VIP vakblad voor informatieprofessionals, nummer 11, november 2008 Datawarehouse Goede beslissingen worden genomen op basis van business intelligence. Het is noodzakelijk alle relevante date beschikbaar te hebben op het moment dat die beslissing genomen moet worden. Het concept van datawarehousing is al jarenlang een passend antwoord maar door nieuwe trends blijft het een innovatief vakgebied, BI; Business Intelligence; Informatiemanagement; Records Management. Pagina 7 van 28

8 1.2 Benoeming informatiesysteem 8563 Een ontologie van openbare vermakelijkheden; Cultuur in context Rogier Brussee en Harry van Vliet, Christian Wartena (Artikel) Informatie professional, /08 Ontologie In het novembernummer van InformatieProfessional werd in het eerste deel van een tweeluik over het project Cultuur in Context de balans opgemaakt. In dit project worden databestanden van een aantal erfgoedinstellingen en wetenschappelijke instituten aan elkaar gekoppeld. Om die data te kunnen koppelen, ontwikkelden de samenwerkende partijen een ontologie. Koppelen; Standaard; Taxonomie; Uitwisselbaarheid. Pagina 8 van 28

9 2 Waarderen 8614 Digitale vergankelijkheid Joke de Wolf (Artikel) Trouw van 18-okt Duurzame toegankelijkheid Fotografen wissen mindere foto s meteen van hun digitale camera. Jammer genoeg gaan de verbanden tussen foto s zo verloren. Associatie; Content; Foto; Samenhang; Verband. Artikel op internet ~ Selectiecriteria voor bewaartermijnen W.M.G. Beckers en N. Dahler, D.H.W.H. Hermans, W.T. Lammerts (Publicatie) NVBA, Netwerk voor bedrijfsmatig archiveren, ISBN/EAN Waarderen Leidraad voor organisaties voor de overwegingen en afwegingen om te komen tot een goed bewaartermijnenbeleid. Bewaarbelang; Bewaartermijn; Selectiecriteria. 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 8573 De handtekening: van geschreven naar elektronisch Sylvia Huydecoper en Simone van der Hof (Artikel) Archiefbeheer in de praktijk, Handtekening De vraag die reeds in het begin van de jaren negentig is gerezen, is of, en zo ja in welke mate, de toenemende toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de daarmee samenhangende papierloze, elektronische praktijk op gespannen voet staat met de - veelal nog - op papier gebaseerde wettelijke regelgeving.5 Niet duidelijk is of, en zo ja aan welke (elektronisch on dertekende) elektronische berichten, dezelfde juridische status kan worden toegekend als aan een (ondertekend) geschrift. De vraag naar de juridische status van elektronische berichten en documenten wordt hier niet verder behandeld. Net als bij de geschriften is er ook voor de handtekening een maatschappelijke behoefte aan een elektronisch alternatief dat dezelfde rechtsgevolgen met zich meebrengt als de schriftelijke handtekening. Daar waar in de praktijk papieren geschriften vervangen zijn door elektronische equivalenten zou het niet alleen praktisch zijn om aan een document een elektronische handtekening toe te voegen, bijvoorbeeld om de afzender te kunnen identificeren, maar het zou ook de rechtszekerheid ten goede komen als aan een elektronische handtekening dezelfde juridische status verbonden kan worden als aan de geschreven handtekening. Authenticatie; Digitale handtekening; Waarmerk. Pagina 9 van 28

10 3 Gebruik, afstemming en toezicht 8578 Complete virtuele volkstelling in 2011 <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) E-data & research, Jaargang 3, nummer 3 Volkstelling De Virtuele Voikstelling is in Nederland een haalbare zaak. Dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat daarmee uitvoering gaat geven aan de Europese verplichting om in 2011 een voikstelling uit te voeren. Het CBS deed een dergelijke telling als enige in Europa al eerder, in Nederland zal als enige een complete volkstelling produceren met behulp van registerinformatie en data uit enquêtes die zodanig statistisch zijn gecombineerd en 'opgehoogd' dat ze op betrouwbare wijze de gehele populatie dekken, Op die manier komen gegevens beschikbaar die kunnen worden vergeleken met uitkomsten van eerdere Nederlandse volkstellingen en met die van andere landen, Onderzoek; Statistiek. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8567 Dappere Amerikaanse bibliothecarissen in boek <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Informatie professional, /08 Privacy Bibliotheken mogen (in USA) privacy van bezoekers beschermen. De FBI wilde in 2005 alle gegevens van alle personen hebben die de computers in alle 27 bibliotheken op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip gebruikt hadden. Bibliotheek; Inlichtingendiensten Discussie kinddossier vol met onjuiste feiten Ed d'hondt en Han Noten (Ingezonden brief) Trouw van 15-dec Elektronisch kinddossier In tegenstelling tot de verhalen is privacy bij het EKD goed beveiligd. En er staan alleen relevante zaken in. EKD; Keteninformatisering; Kinddossier; Privacy Doorstaat elektronisch kind dossier privacytoets? Anne-Wil Duthler (Artikel) Automatisering Gids van 19-dec Elektronisch kinddossier Het elektronisch kinddossier is een gevoelig onderwerp. Om te beginnen, zegt Anne-Wil Duthler, is het goed onderscheid te maken tussen een dossier in enge en in brede zin. Vooral aan de tweede variant, het toepassen van het dossier in de hele jeugdsector, kleven bezwaren. De minister van Jeugd en Gezin zou volgens Duthler het Nederlands Taxonomie Project als leidraad kunnen nemen. Veel problemen zijn dan in de hand te houden. Pagina 10 van 28

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Autorisatie; Keteninformatisering; Privacy; Taxonomie. Artikel op internet ~ Ondersteuningstraject invoering digitale dossiers in de Jeugdgezondheidszorg ~ E-overheidsprogram krijgt commentaar Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 5-dec E-overheid Intussen laat Jacques Wallage (met Jan Postma opsteller van het advies dat tot het NUP leidde) geen gelegenheid onbenut zijn onvrede te uiten over het eindresultaat. Vonden zij een urgentieprogramma nodig, werd het een neutraal uitvoeringsprogramma. Maandag op het VlAG-congres relativeerde Wallage ook de veelgehoorde verzekering dat de overheid het allemaal doet voor de burget "Dat is niet waar. Dit is de grote leugen van het openbaar bestuur, Helemaal niet: de burger centraal, We zijn gewoon met ons werk bezig." Dienstverleningsconcept Experts breken lans voor privacy in architectuur kilometerheffing Geert Kelfkens (Bericht) Automatisering Gids van 19-dec Privacy Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben voor de kilometerheffing een fraudebestendig systeem ontwikkeld dat de privacy van de automobilist optimaal beschermt, Volgens hen is de voorgestelde architectuur te combineren met een eenvoudig ( dun ) kastje in de auto. Encryptie. Bericht op internet ~ ilometerheffing.aspx Privacy-friendly Electronic Traffic Pricing via Commits ~ :-) 8576 Juridische wegwijzer; Archieven en musea online Annemarie Beunen en Tjeerd Schiphof (Publicatie) 2006 Taskforce Archieven/Museumvereniging, ISBN-10: ISBN-13: Intellectueel beheer Deze wegwijzer is verdeeld in een theorie- en een praktijkdeel. Hoofdstuk 1 bevat de theorie van het recht, terwijl de praktijk aan bod komt in de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 1 behandelt de rechtsgebieden waarmee erfgoedinstellingen als gebruikers van beschermd materiaal te maken kunnen krijgen, zoals auteursrecht en naburige rechten. Ook worden Creative Commons-licenties Pagina 11 van 28

12 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden behandeld en het probleem van de verweesde werken. Daarnaast komen bovendien de bescherming van persoonsgegevens en het portretrecht aan bod. In dit eerste hoofdstuk worden niet alleen juridische hindernissen besproken, maar ook de kansen die het recht aan erfgoedinstellingen biedt. Op de online toepassingen die zij ontwikkelen, genieten zij namelijk soms zelf ook weer rechtsbescherming, zoals bescherming voor databanken, waardoor mogelijkheden ontstaan tot exploitatie van de collectie en (indien wenselijk) het vragen van gebruiksvergoedingen daarvoor. Hoofdstuk 2 zet de diverse soorten materiaal op een rij waarmee archieven en musea in hun collectie het meest te maken hebben. Achtereenvolgens wordt behandeld hoe men in de praktijk juridisch correct te werk kan gaan bij het digitaliseren en online zetten van kunstwerken en foto s, tekstmateriaal, kranten(knipsels), bouwtekeningen, aardrijkskundige kaarten, muziek en geluidsopnamen, films, documentaires en televisieprogramma s. In hoofdstuk 3 worden tot slot modelbepalingen gegeven: wat kan op welk moment al goed worden geregeld met het oog op het online zetten van materiaal (zoals in een bruikleen- of schenkingscontract)? Ook komt aan de orde wat er op een website moet staan, zoals een disclaimer en gebruiksvoorwaarden. De wegwijzer sluit af met een index, die verwijst naar de paragrafen waarin begrippen nader aan bod komen. Auteursrecht; Beeldrecht; CCC; Contract; Creative commons license; Gebruiksvergoeding; Intellectueel eigendom; Naburige rechten; Openbaarheid; Portretrecht; Privacy; Verweesd werk. Over deze publicatie ~ Publicatie op internet ~ wegwijzer/juridischewegwijzerprint.pdf 8581 Modernisering GBA naar ministerie; Directeur BPR vertrekt, plaatsvervanger is al vertrokken Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 5-dec GBA Een uitgekleed agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) doet onder een nieuwe leiding alleen nog beheertaken, voornamelijk rond de bevolkingsadministratie (GBA, burgerservicenummer). Bevolkingsboekhouding; BPR; Burger Service Nummer Overheid heeft CIO met mandaat nodig; CIO moet kloof tussen sturing aan de top en uitvoering projecten overbruggen Thijs van den Broek en Harry ter Braak (Artikel) Automatisering Gids van 5-dec Projectmanagement Om de ICT-projecten in goede banen te leiden, heeft de overheid een CIO nodig. Deze chief information officer moet de ICT-professionals ondersteunen. Er moet meer overzicht komen, een sterkere sturing, maar ook een grotere mate van zelforganisatie bij ICT-projecten. Chief Information Officer; CIO. Pagina 12 van 28

13 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden :-) 8586 Privacy Matters <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Film / Video) Xs4All, Privacy Film die een beeld schetst van de consequenties van de drift van bedrijven en overheden om maar zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. "Met de film PrivacyMatters willen we het bewustzijn vergroten over alle aspecten van privacybeperkende maatregelen, van datamining tot beveiligingscamera s, van loyalty cards tot identiteitsdiefstal. Maar vooral willen we iedereen uitdagen de dialoog aan te gaan om op zoek te gaan naar de balans tussen privacy en veiligheid." Bescherming persoonlijke levenssfeer; Bewustwording; Grondrechten. Film op internet ~ Privacy Matters Blog ~ Privacy Matters Blog - downloads ~ :-) 8605 The Public domain; Enclosing the Commons of the Mind James Boyle (Publicatie) Yale University Press, New Haven & London, ISBN: Intellectueel eigendom Our music, our culture, our science, and our economic welfare all depend on a delicate balance between those ideas that are controlled and those that are free, between intellectual property and the public domain. In The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind (Yale University Press) James Boyle introduces readers to the idea of the public domain and describes how it is being tragically eroded by our current copyright, patent, and trademark laws. In a series of fascinating case studies, Boyle explains why gene sequences, basic business ideas and pairs of musical notes are now owned, why jazz might be illegal if it were invented today, why most of 20th century culture is legally unavailable to us, and why today s policies would probably have smothered the World Wide Web at its inception. Appropriately given its theme, the book will be sold commercially but also made available online for free under a Creative Commons license. Boyle s book is a clarion call. In the tradition of the environmental movement, which first invented and then sought to protect something called the environment, Boyle hopes that we can first understand and then protect the public domain the ecological center of the information environment. With a clear analysis of issues ranging from Thomas Jefferson s philosophy of innovation to musical sampling, from Internet file sharing and genetic engineering to patented peanut butter sandwiches, this articulate and charming book brings a positive new perspective to important cultural and legal debates, including what Boyle calls the range wars of the information age : today s heated battles over intellectual property. Intellectual property rights have been viewed as geeky, technical and inaccessible. Boyle shows that, as a culture, we can no longer afford the luxury of this kind of willed ignorance. The enclosure of the commons of the mind matters and it matters to all of us. Boyle has been the godfather of the Free Culture Movement since his extraordinary book, Shamans, Software, and Spleens set the framework for the field a decade ago, says Lawrence Lessig, In this beautifully written and subtly argued book, Boyle has succeeded in resetting that framework, and beginning the work in the next stage of this field. The Public Domain is absolutely crucial to understanding where the debate has been, and where it will go. And Boyle s work continues to be at the center of that debate. Auteursrecht; Naburige rechten; Octrooi; Openbaarheid; Patent. Pagina 13 van 28

14 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden De site bij het boek ~ Het boek op internet ~ Schermen met privacy Wilma van Hoeflaken (Artikel) Binnenlands Bestuur van 5-dec Privacy Terwijl de (lokale) ombudsmannen regelmatig fors uithalen naar de overheid, werkt het College Bescherming Persoonsgegevens in de luwte. CBPvoorzitter Jacob Kohnstamm is geen straatvechter. Hij kiest voor diplomatie. Maar wie hecht er eigenlijk nog aan privacy? "Uitgangspunt is dat het CBP onafhankelijkvan de overheid opereert. Maar als een oezichthouder kennelijk al jarenlang door diezelfde overheidwordt gefinancierd, kan men degelijk spreken van indirecte sturing op de mate en kwaliteit van adviseringen toezicht:" Grondrechten. :-) 8613 Tales from the Public Domain: Bound by law? Keith Aoki en James Boyle, Jennifer Jenkins (Stripverhaal) Duke Center for the Study of the Public Domain, Intellectueel eigendom Helder verhaal over bizarre uitwasssen. A documentary is being filmed. A cell phone rings, playing the 'Rocky' theme song. The filmmaker is told she must pay $10,000 to clear the rights to the song. Can this be true? 'Eyes on the Prize,' the great civil rights documentary, was pulled from circulation because the filmmakers rights to music and footage had expired. What s going on here? It s the collision of documentary filmmaking and intellectual property law, and it s the inspiration for this new comic book. Follow its heroine Akiko as she films her documentary, and navigates the twists and turns of intellectual property. Why do we have copyrights? What s "fair use"? Bound By Law reaches beyond documentary film to provide a commentary on the most pressing issues facing law, art, property and an increasingly digital world of remixed culture. Bound by Law translates law into plain English and abstract ideas into visual metaphors. So the comic's heroine, Akiko, brandishes a laser gun as she fends off a cyclopean 'Rights Monster' - all the while learning copyright law basics, including the line between fair use and copyright infringement. Auteursrecht; Beschikbaarheid; Octrooi; Openbaarheid; Patent. Raadpleegbare versies ~ Site over dit boek ~ Pagina 14 van 28

15 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8583 Toezicht ten dienste van de burger Henk Bouwmans (Artikel) Binnenlands Bestuur van 5-dec Toezicht Gezag verkrijg je door afstand en kennis van zaken. Toezicht is van cruciaal belang, Toezicht is er om de burger te beschermen tegen het systeemsteem waarop de burger individueel geen invloed kan uitoefenen, maar dat hij wel nodig heeft en waar hij van afhankelijk is. Countervailing power; Handhaving; Inspectie. 3.3 Fysiek beheer 8609 RFID kruipt uit zijn schulp Sander de Ridder (Artikel) Computable van 12-dec RFID De mediahype maakte rfid een aantal jaren geleden tot de technologie met de meeste potentie om na Internet de gehele wereld in de ban te krijgen. Nu komen vanuit dezelfde publicitaire hoek geluiden dat de beloften nooit zullen worden waargemaakt Sander de Ridder vindt het niet correct om een ontwikkeling die nog niet is gerijpt als mislukt te beschouwen. RadioFrequentie Idenficatie. 3.4 Integratie 8594 Potlood maakt digitalisering lastig Pim van der Beek (Bericht) Computable van 12-mei OCR Potloodaantekeningen op de nieuwsbulletin zijn niet via OCR doorzoekbaar te maken. Imaging; Optical Character Recognition; Scanning; Tekenherkenning; Tekstherkenning; Vindbaarheid; Zoeken. 3.6 Beschikbaarstellen 8571 E-dienstverlening is meer dan een mooie website <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Artikel) Proces & Document, nr 4, december 2008 Pagina 15 van 28

16 3.6 Beschikbaarstellen E-dienstverlening Blije gezichten bij de gemeenten die goed hebben gescoord in de Overheid.nI Monitor. Een goede website is inderdaad service voor de burger. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop het achterliggende proces is georganiseerd. Bedrijfsproces; Beschikbaarheid; Business process management; Multichanneling; Procesontwerp; Website The In-Between Machine Charles van den Heuvel (Column) 1-dec-2008 / Data & research, Jaargang 3, nummer 3 Webarchief.. Daarmee zijn deze webarchieven echter nog niet toegankelijk voor gebruik. Het blijft een vreemde gedachte dat je, om webarchieven van de Library of Congress te raadplegen, naar Washington moet afreizen om ze op mnonitors binnen de muren van de bibliotheek te lezen. Behalve problemen in verband met auteursrecht en nationaal collectiebeleid, zijn er andere redenen waarom webarchieven niet optimaal voor onderzoek kunnen worden benut. Allereerst zijn bestaande interfaces gebrekkig. Verder zijn de tools om websites door middel van annotatïes in context te plaatsen, meestal voor ïndividueel gebruik. Hierdoor is het voor toekomstige onderzoekers niet duidelijk of en hoe, deze websites eerder zijn bestudeerd... Beschikbaarheid; Context; Interface; Zoekinstrument. :-) 8576 Juridische wegwijzer; Archieven en musea online Annemarie Beunen en Tjeerd Schiphof (Publicatie) 2006 Taskforce Archieven/Museumvereniging, ISBN-10: ISBN-13: Intellectueel beheer Deze wegwijzer is verdeeld in een theorie- en een praktijkdeel. Hoofdstuk 1 bevat de theorie van het recht, terwijl de praktijk aan bod komt in de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 1 behandelt de rechtsgebieden waarmee erfgoedinstellingen als gebruikers van beschermd materiaal te maken kunnen krijgen, zoals auteursrecht en naburige rechten. Ook worden Creative Commons-licenties behandeld en het probleem van de verweesde werken. Daarnaast komen bovendien de bescherming van persoonsgegevens en het portretrecht aan bod. In dit eerste hoofdstuk worden niet alleen juridische hindernissen besproken, maar ook de kansen die het recht aan erfgoedinstellingen biedt. Op de online toepassingen die zij ontwikkelen, genieten zij namelijk soms zelf ook weer rechtsbescherming, zoals bescherming voor databanken, waardoor mogelijkheden ontstaan tot exploitatie van de collectie en (indien wenselijk) het vragen van gebruiksvergoedingen daarvoor. Hoofdstuk 2 zet de diverse soorten materiaal op een rij waarmee archieven en musea in hun collectie het meest te maken hebben. Achtereenvolgens wordt behandeld hoe men in de praktijk juridisch correct te werk kan gaan bij het digitaliseren en online zetten van kunstwerken en foto s, tekstmateriaal, kranten(knipsels), bouwtekeningen, aardrijkskundige kaarten, muziek en geluidsopnamen, films, documentaires en televisieprogramma s. In hoofdstuk 3 worden tot slot modelbepalingen gegeven: wat kan op welk moment al goed worden geregeld met het oog op het online zetten van materiaal (zoals in een bruikleen- of schenkingscontract)? Ook komt aan de orde wat er op een website moet staan, zoals een disclaimer en gebruiksvoorwaarden. De wegwijzer sluit af met een index, die verwijst naar de paragrafen waarin begrippen nader aan bod komen. Auteursrecht; Beeldrecht; CCC; Contract; Creative commons license; Pagina 16 van 28

17 3.6 Beschikbaarstellen Gebruiksvergoeding; Intellectueel eigendom; Naburige rechten; Openbaarheid; Portretrecht; Privacy; Verweesd werk. Over deze publicatie ~ Publicatie op internet ~ wegwijzer/juridischewegwijzerprint.pdf 8601 Koninklijke Bibliotheek digitaliseert 45 jaar ANP radionieuws <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Archievenblad, jaargang 112, nummer 10, december 2008 Digitalisering Het materiaal uit het ANP Historisch Archief is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek gedigitaliseerd en is vanaf vandaag online beschikbaar via de website Ongeveer 1,5 miljoen vellen met uitgetypte teksten van de radiobulletins - vaak aangevuld met aantekeningen van de nieuwslezer - zijn gescand. Het project, gefinancierd door het Geheugen van Nederland en de Koninklijke Bibliotheek, bevat zo'n 45 jaar geschiedenis aan radio- nieuws. Imaging. De bulletins op internet ~ 3.7 Beveiliging 8595 Cryptografie beperkt houdbaar; Business continuity Management, in combinatie met cryptografie moet bedrijfsprocessen veiligstellen Jacques Cazemier en Christ Renier (Artikel) Automatisering Gids van 12-dec Encryptie De afhankelijkheid van cryptografie is enorm, maar de houdbaarheid ervan is beperkt. Dal wil zeggen, er komt een moment waarop een algoritme niet meer bruikbaar is. bijvoorbeeld omdat het is gekraakt of omdat er te veel zwakke plekken in zitten. Een overzicht van stappen die gezet moeten worden om calamiteiten te voorkomen BCM; Beveiliging; Business Continuity Management; Cryptografie; Decryptie Grafische kaart versnelt kraken WPA2 Jasper Bakker (Bericht) Computable van 28-nov Decryptie Een Russisch bevelligingsbedrijf brengt software uit waarmee grafische kaarten WPA- en WPA2-encryptie van draadioze netwerken sneller kunnen kraken. De kaarten, dle wel een grafische processor (gpu) van Nvldla moeten hebben, zijn te koppelen voor de klus waardoor het kraken wel honderd keer sneller kan gebeuren. Pagina 17 van 28

18 3.7 Beveiliging Beveiliging; Encryptie; Verstoring; WPA; WPA2. Pagina 18 van 28

19 4 Overdragen (of vernietigen) 8599 The Preservation of Web Resources Handbook; Digital preservation for the UK HE/FE web management community Ed Pinsent en Richard Davis, Kevin Ashley, Brian Kelly, Marieke Guy, Jordan Hatcher (Publicatie) ULCC, Ukoln, JisC, London, Bath, Webarchivering Educational institutions create and collect large quantities of digital resources, and almost all of them exist on the web or are accessible via it. Effective management of those resources inevitably involves some element of preservation. But knowing what to keep, how to keep it, and how to provide access to it isn't straightforward - and it was this that led to JISC commissioning the PoWR (Preservation of Web Resources) project earlier this year. PoWR brought together two organisations - UKOLN and - ULCC's Digital Archive. They tested their views of the issues around web resource preservation through workshops, a project blog and conference presentations, and brought together the key findings in the PoWR handbook. The workshops and the blog attracted interest from web managers, records managers and the digital preservation community. By sharing their differing perspectives, we believe the project outputs are more likely to be comprehensible, relevant and useful to their target audiences. Bewaarbelang; Duurzame toegankelijkheid; OASIS; Records Management; Web 2.0; Web Content management; Webarchief. Conferentie ~ Het handboek ~ Het projectweblog ~ UKOLN - Expertise in web management and web technology ~ ULCC's Digital Archives - Expertise in digital preservation and information management ~ 4.1 Duurzaamheid 8579 Pleidooi voor een softwarearchief Jefrey van der Hoeven en Frank Houtman (Bericht) E-data & research, Jaargang 3, nummer 3 Softwarearchief Toegankelijkheid en hergebruik van informatie wordt alom aangemoedigd. De aantoonbare authenticiteit van deze informatie speelt hierbij een grote ro, óók bij informatie in digitale vorm. Maar hoe realistisch is de notie van authenticiteit en toegankelijkheid als de oorspronkelijke hardware en software niet meer beschikbaar zijn? Een pleidooi voor een softwarearchief en vraag aan de overheid hiertoe het initiatief te nemen. Digitale duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid; Emulatie; Softwarebibliotheek. Pagina 19 van 28

20 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 20 van 28

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Naar een bibliotheek voor

Naar een bibliotheek voor Naar een bibliotheek voor (lees)machines steven.claeyssens@kb.nl @sclaeyssens Een n-aantal mogelijk talen gebruikt hetzelfde vocabulaire; in sommige laat het symbool bibliotheek de correcte definitie

Nadere informatie

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Informatiemarkt Logging & Monitoring 18 oktober 2017 Loek Hassing, Oracle Client Engagement Lead Joseph Kakisina, KPN New Business

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Privacy & Data event 18 mei Privacy by Design. Jan Rochat, Chief Technology Officer

Privacy & Data event 18 mei Privacy by Design. Jan Rochat, Chief Technology Officer Privacy & Data event 18 mei 2017 Privacy by Design Jan Rochat, Chief Technology Officer Wie ben ik? Ik heb wél iets te verbergen Toegepaste cryptografie & Security Rochat's view on Security: https://janrochat.wordpress.com

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 - cloud computing: het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. - cloud: een netwerk van computers, waarbij

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

ICT en de digitale handtekening. Door Peter Stolk

ICT en de digitale handtekening. Door Peter Stolk ICT en de digitale handtekening Door Peter Stolk Onderwerpen Elektronisch aanleveren van akten Issues bij de start Aanbieders van akten Hoe krijgen we ze zover? Demonstratie Welke technieken hebben we

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Hoe fysiek is informatiebeveiliging?

Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Johan de Wit Siemens Nederland NV Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Informatie is voor organisaties van onschatbare waarde, het beschermen ervan heeft binnen organisaties

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

De veranderende rol van BC in Nederland

De veranderende rol van BC in Nederland De veranderende rol van BC in Nederland Johan de Wit Siemens Nederland NV De veranderende rol van BC in Nederland Onderzoek naar de status van business continuity en de rol van safety & security 2014 Security

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

RiskCongres PublicValues Donderdag 6 april 2017 Venue New Babylon, Den Haag Thema: Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet! www.riskcongrespublicvalues.nl

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha

Privacy in de zorg. Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen. Security consultant bij Madison Gurkha Privacy in de zorg Een primer over de wettelijke kaders rondom persoonsgegevens. Christiaan Hillen Security consultant bij Madison Gurkha Waarom deze presentatie: Duidelijkheid scheppen Allemaal dezelfde

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging Labo-sessie: Gegevensbeveiliging 1 Inleiding Dit labo zal devolgende topics behandelen: eid card Opdracht 1: Digitaal signeren van een MS Office document (zie pagina: 5) Opdracht 2: Digitaal signeren van

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Theo Thomassen Universiteit van Amsterdam - - Theo Thomassen, Universiteit van Amsterdam, Media Studies

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum: 4 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET masterclass research data management Maastricht 4 april 2014 presentatie van vandaag uitleg begrippenkader - privacy - juridisch huidige en toekomstige wet- en regelgeving

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Positie in Perspectief Scenario s voor Archieven Managementconferentie voor Archiefinstellingen #PIP2015

Positie in Perspectief Scenario s voor Archieven Managementconferentie voor Archiefinstellingen #PIP2015 Positie in Perspectief Scenario s voor Archieven Managementconferentie voor Archiefinstellingen #PIP2015 5 oktober 2015 Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden Programma 09.45 Welkom en opening

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

No place to hide. Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen. b.vanloenen@tudelft.nl

No place to hide. Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen. b.vanloenen@tudelft.nl No place to hide Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen b.vanloenen@tudelft.nl Geografische informatie Geografische informatie is informatie die verbonden is aan

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Calculator spelling. Assignment

Calculator spelling. Assignment Calculator spelling A 7-segmentdisplay is used to represent digits (and sometimes also letters). If a screen is held upside down by coincide, the digits may look like letters from the alphabet. This finding

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Over de bomen en het bos: issues in records management

Over de bomen en het bos: issues in records management : issues in records management Brussel, 29 maart 2014 Overzicht Terugblik Trends in records management Toekomst van records management Onderzoekslijnen 1. Terugblik Bron: http://www.thebikestore.nl/ Records

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:15 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Privacy en cloud computing OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Agenda - Wat is cloud computing? - Gevolgen voor verwerking data - Juridische implicaties 1 Wat is cloud computing? - Kenmerken: - On-demand self-service

Nadere informatie