Fiscale eindejaar tips. Alle ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale eindejaar tips. Alle ondernemers"

Transcriptie

1 Fiscale eindejaar tips Alle ondernemers Investeren loont Investeren in 2010 (en 2011) drukt de winst en dus de belastingaanslagen. Afschrijven mag namelijk versneld: in twee kalenderjaren (twee keer 50% van de kostprijs). Voordeel: een snellere afschrijving levert een snellere belastingteruggave op en dat verbetert de liquiditeitspositie in de onderneming. Voorwaarde is wel dat het gaat om nieuwe bedrijfsmiddelen, waarop een aantal uitzonderingen geldt: woningen en bedrijfsgebouwen, personenauto s, immateriële vaste activa, in cultuur gebrachte activa (als bomen en vee) en bedrijfsmiddelen met als doel een langdurige verhuur (bedrijfsmiddelen die een kortere tijd worden verhuurd komen wel in aanmerking). Wij beoordelen graag de mogelijkheden van de versnelde afschrijving in twee jaar. Indien u door de versnelde afschrijving op een fiscaal verlies over 2010 uitkomt, dan kan dit worden verrekend met winsten van de drie voorgaande jaren. Dit levert u als ondernemer een betere liquiditeitspositie op. Plan investeringen in Plan uw investeringen en kom in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en dus voor meer belastingvoordeel. Hoe werkt de KIA? Om in aanmerking te komen moet u in 2010 meer dan en maximaal investeren in premieabele bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal Voor investeringen boven de tot is de KIA een vast bedrag van Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de Door deze schijvenindeling kan het voordelig zijn de investeringen te spreiden en over twee jaren te verdelen. Blijft u dit jaar onder de drempel van 2.200, dan is het voordelig de geplande investeringen voor volgend jaar naar voren te halen. Zo maakt u optimaal gebruik van de regeling. Desinvestering Voor desinvesteringen geldt dat bij verkoop binnen vijf jaar, bij panden is dit langer, na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond, een desinvestering betaling verschuldigd is. Ofwel, wacht en desinvesteer in januari 2011 als de vijf jaar voorbij zijn. Milieu of energiezuinige investeringen gedaan? Vraag aftrek aan! Indien u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de energielijst, kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedrijfsmiddelen mogen niet eerder zijn gebruikt en het ministerie van Economische Zaken moet verklaren dat er sprake is van energie-investering. De EIA bedraagt 44%. Het investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen levert dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt vanwege de EIA ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die door onze minister zijn aangewezen als milieu-investering kunt u milieu-investeringsaftrek (MIA) claimen. De MIA loopt op van 35%

2 tot 60%, afhankelijk van de categorie bedrijfsmiddelen. Voor beide regelingen (EIA en MIA) geldt dat er jaarlijks beperkt budget beschikbaar is. Ook voor 2011 is er een (beperkt) budget bij de overheid beschikbaar, zorg dat u er tijdig bent. Goed om te weten: de KIA kan samen lopen met de EIA en met de MIA. Maar de MIA en de EIA kunnen niet samen lopen Lastenverlichting: Stuur factuur elektronisch Lastenverlichting en kostenbesparing, twee kreten die u als ondernemer als muziek in de oren zullen klinken. Het elektronisch versturen van factureren is een enorme lastenverlichting en het bespaart papier, postzegels en enveloppen. Sinds dit jaar kan het, wettelijk gezien. Voor de elektronische facturen gelden dezelfde eisen als voor de vertrouwde facturen (inclusief de bewaarplicht), plus een extra eis: de ontvanger moet de digitale factuur aanvaarden. Dat kan door dit af te spreken (dit is overigens niet vereist). Als de ontvanger de nota zonder opmerking verwerkt en betaalt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de nieuwe vorm. Lastenverlichting: verstrekt loonstroken digitaal Het bedrijfsleven digitaliseert. De loonstrook dus ook. Mailen, inloggen en downloaden. Dat omvat de nieuwe salarisadministratie. Online Loonstrook is daar een voorbeeld van. Het is de tijdsbesparende oplossing voor de salarisadministratie. Werkgevers kunnen inloggen via het werkgeversportaal van Smit & Partners en hun complete loondossier downloaden. Dus ook loonstroken, loonaangiften en betaalbestanden. Ook medewerkers kunnen inloggen. Zo kunnen ook zij altijd hun loonstroken raadplegen. Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden? Start de demo op en ontdek de voordelen van een digitale salarisadministratie. Lastenverlichting: Scanboeken Uitgaande facturen, bonnen en bankafschriften digitaal inlezen, bewaren en verwerken in de boekhouding. Dat omvat in het kort Scanboeken. Door hoogwaardige technologie en internetservices is het achteraf corrigeren van ingelezen facturen bijna niet nodig. Dat scheelt veel tijd. Daarmee onderscheidt Scanboeken zich van andere scanoplossingen. Scanboeken telt drie stappen: coderen, controleren en archiveren en maakt van een papieren factuur een journaalpost. Kortom: Scanboeken werkt efficiënt. Nieuwsgierig? Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op Voorkom afschrijvingsbeperking op vastgoed Sinds 2007 is afschrijven op gebouwen nog slechts toegestaan indien en voorzover de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de zogenoemde bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde is afhankelijk van de bestemming. De bodemwaarde van een gebouw dat in eigen gebruik is, bedraagt 50% van de WOZ-waarde. Is het gebouw bestemd om direct of indirect ter beschikking te worden gesteld of verhuurd wordt aan derden, dan is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde. Er mag niet meer afgeschreven worden indien de boekwaarde de bodemwaarde heeft bereikt. Stijgt de WOZ-waarde (de bodemwaarde), dan hoeft geen winst te worden genomen. Kunt u niet meer afschrijven op uw gebouw, beoordeel dan of de bedrijfswaarde lager is. Het is namelijk mogelijk om het gebouw te waarderen op lagere bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is de waarde die een koper van uw onderneming zou toekennen aan het pand, op basis van de overnemingwaarde van de onderneming die van plan is de onderneming voort te zetten. In het huidige economische klimaat kan voor veel bedrijfspanden een lagere bedrijfswaarde worden verdedigd.

3 Liever onderhoudskosten dan verbetering bedrijfspand Onderhoudskosten op het bedrijfspand worden fiscaal vriendelijker behandeld dan de kosten voor verbetering. Onderhoud aan uw bedrijfspand levert een directe aftrek met de bijbehorende belastingbesparing op. De kosten van verbetering moeten echter geactiveerd worden en vallen onder de afschrijvingsbeperking voor vastgoed. Trek kosten eerder af met KER De aftrek van onderhoudskosten aan een pand kan u naar voren halen door een kostenegalisatiereserve (KER) te vormen. Dit kan als de bedrijfsuitoefening van dit jaar kosten heeft veroorzaakt terwijl de met die kosten samenhangende uitgaven een jaar later worden gedaan. Bijvoorbeeld een reserve voor de kosten van toekomstig onderhoud aan uw bedrijfspand. Een goede onderbouwing is van zeer groot belang. Voor de onderbouwing van zo n reserve kunt u denken aan een rapport van een aannemer of architect waaruit de te verrichten werkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten blijken. Uw voordeel: eerder belasting besparing. Waardeer incourante goederen flink af Ziet u uw handelsvoorraad oplopen en wilt u uw voorraad, als de goederen zijn verkocht, wel vervangen voor nieuwe inkoop? Nee? In dat geval kunt u die goederen als incourante voorraad afwaarderen. Een waardering op de geschatte opbrengst, minus de regulier gecalculeerde winstmarge is goed te verdedigen. Door een afwaardering betaalt de belastingdienst eerder mee aan de waardedaling van de voorraad! Waardeer oninbare handelsvorderingen af en vraag btw terug Heeft u door de crisis te maken met een sterk oplopend debiteurenbestand? Er is een kans dat een of meer van uw debiteuren uw factuur niet kan of kunnen voldoen. Als u eraan twijfelt of uw vorderingen wel voor het volle bedrag betaald zullen worden, kunt u deze vorderingen afwaarderen. U moet dit wel kunnen beargumenteren. U hoeft niet te wachten totdat uw debiteur definitief failliet is. De afwaardering vermindert uw winst en dus de te betalen belasting. Denk er ook aan om de afgedragen btw op de vordering terug te vragen. De btw op de dubieuze debiteuren kunt u op verzoek terugvragen. Bij dit verzoek moet u bewijsstukken toevoegen, waaruit blijkt dat de debiteuren (waarschijnlijk) niet meer zullen betalen. Het verzoek dient bij voorkeur te worden ingediend bij de laatste btw-aangifte over Dient u het verzoek te laat in, dan kan de teruggaaf geweigerd worden. Kortom heeft u dubieuze debiteuren, vraag dan tijdig de afgedragen btw terug. Dit verbetert uw liquiditeitspositie. Herinvesteringsreserve: stel belastingheffing uit Heeft u recent bedrijfsmiddelen met boekwinst verkocht en heeft u het voornemen om die opbrengst te herinvesteren in nieuwe bedrijfsmiddelen binnen uw onderneming? Dan kunt u de boekwinst onderbrengen in een herinvestingsreserve en zo de directe belastingheffing over de boekwinst voorkomen. Voorwaarden: de herinvestering moet plaatsvinden in hetzelfde jaar of de drie daaropvolgende jaren; de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel mag niet lager uitkomen dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel en uw herinvesteringvoornemen moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld door dit vast te leggen in een besluit en de daarbij genomen stappen te vermelden. Optimaliseer waardering onderhanden werk De ondernemer moet voortschrijdend winst nemen op onderhanden werk en opdrachten. Dat gebeurt door een verplichte waardering op de balansdatum op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding voor het aangenomen werk dat is toe te rekenen aan het onderhanden werk. Door deze aanpak moeten voortaan ook de constante algemene kosten in de waardering worden meegenomen. Het treffen van een voorziening op het onderhanden werk blijft toegestaan: de daarvoor geldende eisen veranderen niet. Aan de waarderingsregels is wel een aantal eisen verbonden. Indien u hier meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

4 Voer voorziening op Kosten die u de komende jaren gaat maken (bijv. onderhoud bedrijfspand) kunt u nu ten laste van de bedrijfsresultaten brengen, als die kosten zijn opgeroepen door de bedrijfsuitvoering in Voor de toekomstige uitgaven kan dit jaar al een voorziening worden getroffen ten laste van de bedrijfsresultaten over U rekent met zo n voorziening de kosten toe aan het jaar waarin die thuishoren en u incasseert de belastingbesparing op toekomstige uitgaven. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden: de toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong voorafgaand aan de balansdatum; er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich voor gaan doen en de uitgaven kunnen overigens ook aan de periode voorafgaand aan de balansdatum worden toegerekend. Het inhalen van kosten uit voorgaande jaren is toegestaan. Het inhalen is beperkt tot de periode dat de betreffende zaak uw eigendom is. Vergeet overlopende passiva niet Voer bij het opmaken van de jaarstukken 2010 alle overlopende schulden op. Immers: elke passiefpost (schuld) die u kunt opvoeren vermindert de winst. Denk hierbij aan alle posten waarvoor u de nota of afrekening in 2011 zal ontvangen, maar die betrekking hebben op Vergeet ook niet om vooruit gefactureerde bedragen, middels creditatie op de balans op de winst te corrigeren. N I E U W! I N Bereid u voor op de werkkostenregeling Bedrijfsfitness, het kerstpakket of een mobiele zakelijke telefoon. Het zijn voorbeelden die u fiscaal vriendelijk aan uw medewerkers mag verstrekken. Nog wel, want de huidige 29 regelingen hieromtrent houden op te bestaan. De werkkostenregeling komt hier vanaf 1 januari 2011 voor in de plaats. Vanaf dan mag u met de regeling werken, in 2014 moet het. Het is raadzaam nu al over uw keuzes na te denken. Wat houdt de regeling eigenlijk in? Smit & Partners legt uit. Het loonheffingstelsel zoals dat nu bestaat, kent 29 categorieën waarvoor de Belastingdienst specifieke regels hanteert. Die regels worden verminderd door de werkkostenregeling. Deze regeling zegt dat ondernemers maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') kunnen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Daarnaast kunnen ondernemers bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen. Deze vrijstellingen zijn: 1. Reiskosten voor werk: de vergoeding van de werkelijke kosten, vergoeding van 0,19 per zakelijk gereden kilometer met een privé auto en voor het woon-werkverkeer. 2. Kosten van tijdelijk verblijf in het kader van werk. 3. Kosten van cursussen en congressen. 4. Studiekosten. 5. Extraterritoriale kosten 6. Kosten van verhuizing voor het werk tot een maximum van Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van tachtig procent. Het Ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat alle eerder gemaakte afspraken tussen werkgevers en de belastingdienst over de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen per 1 januari 2011 vervallen. De regeling is nog niet verplicht. U kunt tot en met 2013 jaarlijks kiezen. In het ene geval is het voordeliger om te kiezen voor de werkkostenregeling, in een ander geval is het juist voordeliger om u te beroepen op de huidige regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Smit & Partners adviseert u graag bij het maken van uw keuze. Daarom hebben wij een handige inventarisatielijst gemaakt voor een uitgewerkt plan. De lijst kunt u opvragen door

5 even te bellen of het contactformulier op in te vullen. Op de site leest u ook meer inhoudelijke informatie over de werkkostenregeling. Benoem de intermediaire kosten Als de werknemer in opdracht van de werkgever kosten voorschiet, vallen die kosten onder de intermediaire kosten. Deze kosten worden onder de werkkostenregeling nog belangrijker. Het bedrag kan ten kosten gaan van de vrije ruimte van 1,4%. Maar als u als werkgever de kosten aanvaardt, is dat niet het geval. Wat valt er onder de intermediaire kosten? Een volgetankte zakelijke auto bijvoorbeeld, die de werknemer zelf afrekent waarna hij de benzine declareert. Maar ook een zakendiner valt onder deze kosten. Hierbij zijn de intermediaire kosten wel beperkt tot het gedeelte van de nota dat betrekking heeft op de consumpties van de zakelijke relatie. Tip: leg vast welke kosten u aanvaardt aan als intermediaire kosten. Werkplekvoorzieningen Voorzieningen op de werkplek als een laptop, kleine consumpties tijdens werktijd en een mobiele telefoon vallen onder de werkkostenregeling. Deze voorzieningen worden veelal op een laag bedrag of zelfs op nihil gewaardeerd. Bij een nihilwaardering is dus in feite sprake van een belastingvrije verstrekking. Deze gunstige waarderingen van de werkplek gerelateerde artikelen gelden niet voor voorzieningen op de werkplek thuis bij de werknemer. Die moeten gewaardeerd worden op de waarde in het economisch verkeer of de factuurwaarde. De gunstige waarderingsregels gelden uitsluitend voor verstrekkingen niet voor vergoedingen. Personeelsvereniging nuttig bij werkkostenregeling Als werkgever kunt u een belastingvrije bijdrage verstrekken aan de kas van de personeelsvereniging. Uw redelijke bijdrage is geen loon voor de werknemers. U kunt die bijdrage wel als loonkosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat ten minste driekwart van de medewerkers lid kan worden van de vereniging en dat die vereniging met het geld leuke dingen doet voor het personeel. Onderbouwing vaste kostenvergoedingen Er zijn fiscale verplichtingen verbonden aan het verstrekken van vaste kostenvergoedingen aan medewerkers. Als eerst moet de werkgever een specificatie naar aard en omvang van de veronderstelde kosten hebben van de door hem verstrekte kostenvergoeding. Uit die specificatie moet blijken op welke kosten de vergoeding betrekking heeft en tot welke bedragen. Die specificatie moet aanwezig zijn alvorens de vergoeding wordt verstrekt. Ontbreekt zo n specificatie, dan kan die niet meer achteraf worden opgesteld. De vaste kostenvergoeding is dan nettoloon. De tweede eis is dat de werkgever, desgevraagd door de inspecteur een onderbouwing moet aanreiken waaruit blijkt dat de door hem verstrekte vaste kostenvergoeding niet bovenmatig is. U moet aantonen dat in uw situatie, binnen de bedrijfsvoering in uw onderneming, die kostenvergoeding terecht verstrekt is. Let op: als uw medewerker ziek is kan het zo zijn dat de kostenvergoeding moet worden aangepast of stopgezet. Zorg dus dat u extra alert bent als uw medewerker met vaste kostenvergoeding onverhoopt thuis komt te zitten. Tip: laat uw medewerker alle bonnen gedurende een redelijke periode verzamelen die betrekking hebben op de vaste kostenvergoeding. Telefoon, internet en blackberry s vrij vergoeden Naast een vergoeding voor onder meer de thuistelefoon, mobiele telefoon, ISDN- of ADSLabonnement, geldt de regeling ook voor blackberry s en smartphones. Voorwaarde: ten minste 10% zakelijk gebruik voor een vrije vergoeding of verstrekking van deze apparatuur. De vergoeding mag geen betrekking hebben op computers en dergelijke apparatuur, zoals digitale agenda s.

6 Verstrek vrije consumpties tijdens werktijd of vergoed 120 Tijdens werktijd gratis consumpties als koffie, thee, koek en fruit verstrekken, dat mag. Doet u dat niet, dan mag u daarvoor een vrije vergoeding geven van 2,75 per week ( 0,55 per werkdag). Een vrije vergoeding van 2,75 per week levert op jaarbasis circa 120 belastingvrij op. Kortom dit kan interessant zijn. Geef een personeelsfeest Wilt u 2010 afsluiten met een personeelsfeest? Als u tenminste driekwart van uw medewerkers uitnodigt, kan een bijtelling bij het loon van de medewerkers achterwege blijven. Partners kunnen dan ook, vrijgesteld, meegaan. Het feest moet wel een gezamenlijk karakter hebben. De btw op de kosten van het feest kan niet als voorbelasting in aftrek worden gebracht, als de kosten van de personeelsvoorzieningen per werknemer per jaar boven de 227 uitkomen. Reiskostenvergoeding U kunt uw medewerkers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten van het woon-werkverkeer. U kunt uw medewerkers die jaarlijks 60% van het aantal werkdagen reist tussen zijn woonplaats en de arbeidsplaats, een belastingvrije vergoeding verstrekken alsof hij het hele jaar naar die arbeidsplaats reist. Het aantal werkdagen wordt hierbij gesteld op 214 dagen per jaar. Als een fulltime medewerker op jaarbasis ten minste 128 dagen (60% procent van 214) naar de vaste arbeidsplek reist, kan hij voor 214 dagen de onbelaste vergoeding ontvangen. Medewerkers die zakelijke reizen naar andere bestemmingen maken, kunnen daar een vrije vergoeding van 0,19 per kilometer ontvangen. Bovenop de vergoeding voor het woon-werkverkeer. Beloon personeel fiscaal vriendelijk Het is mogelijk medewerkers fiscaal voordelig te belonen en zo het bruto-netto traject in te korten. Benieuwd wat uw mogelijkheden zijn? Vraag het ons. Korting bedrijfsproducten Producten en diensten uit uw eigen bedrijf (welke niet branchevreemd zijn) mogen met korting aan uw medewerkers worden aangeboden. De korting mag niet hoger zijn dan 20% van de winkelprijs. Aan het voordeel hangt een jaar maximum van 500. Is de regeling vorig jaar op medewerkerniveau niet volledig gebruikt, dan kunt u de vorige twee jaar gedeeltelijk inhalen zodat het voordeel maximaal 3 x 500 = bedraagt. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Heeft u uw verklaring arbeidsrelatie al aangevraagd? In sommige gevallen hoeft u voor het volgende kalenderjaar niet zelf de VAR aan te vragen. U krijgt de VAR toegezonden als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U hebt de VAR de afgelopen drie jaar aangevraagd. U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd. U hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd. U hebt telkens eenzelfde soort VAR ontvangen. De belastingdienst heeft uw VAR s tussentijds niet herzien. De VAR voor het volgende jaar krijgt u uiterlijk half september van het lopende jaar. Heeft u voor 2010 geen VAR ontvangen, zijn uw werkzaamheden of omstandigheden veranderd, vraag hem dan zelf aan. Dat kan ook digitaal. Personeelsdossier Een goede opbouw van een personeelsdossier is van groot belang bij onenigheid met de medewerker. Controleer daarom het personeelsdossier van uw medewerkers. Controleer of alle afspraken en correspondentie hierin zijn opgenomen, zoals de functioneringsgesprekken. De Belastingdienst controleert nu steeds vaker op de identificatieverplichting. Het is verstandig om alle identificatiebewijzen van uw medewerkers na te lopen op geldigheidsdatum (gooi oude legitimatie bewijzen niet zomaar weg, overleg eerst met uw adviseur). Maar controleer ook of

7 u beschikt over een kopie van de voor- én achterzijde van het document. Waarbij ook het vastleggen dat de medewerker overeenkomt met de persoon op het identificatiebewijs van belang is. Bij het vastleggen komen de volgende stappen aan bod: Controleer de originele identificatie (dus geen kopie op echtheid, geldigheid en eventuele aantekeningen. Maak een kopie van het gecontroleerde document. Parafeer en dateer de kopie voor akkoord. Archiveer de kopie in uw personeelsadministratie. Indien uw personeelsadministratie niet compleet is, doordat er bijvoorbeeld een legitimatiebewijs niet is vastgelegd, kan de belastingdienst tijdens een controle het anoniementarief van 52% toepassen. Cadeautje medewerker Net als vorig jaar, mag u dit jaar schenken wanneer ú dat wilt. Met als voorwaarde dat het een geschenk in natura is. Dus géén geld. De waarde van het geschenk is gelijk aan de economische waarde (inclusief BTW). Het bedrag dat u dit jaar aan geschenken in natura per medewerker mag besteden, om voor het vaste tarief van 20% eindheffing in aanmerking te komen, bedraagt totaal 70. Over geschenken tot 70 bent u 20% eindheffing verschuldigd. Voorbeeld: u geeft een kerstpakket van 50. De eindheffing bedraagt 20% van 50 = 10. De totale bedrijfskosten van het geschenk bedragen 60. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u een geschenk in natura geeft, waarvan de totale waarde hoger is dan 70. Voor het meerdere kunt u eindheffing toepassen tegen het gebruteerde tabeltarief, als de waarde in het economische verkeer maximaal 136 per verstrekking is en met overige verstrekkingen in totaal maximaal 272 per jaar per medewerker bedraagt. Als het bedrag hoger is als 272 wordt het beschouwd als nettoloon. En moet het worden gebruteerd. Factuurvereisten Facturen moeten aan een hele rits eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de BTWaftrek. Het gaat niet alleen om de facturen die u verstuurt, ook de facturen die u ontvangt moeten aan de deze eisen voldoen. Wilt u weten wat de vereisten zijn? Laat het ons weten, dan mailen wij u ze toe. Doe uw voordeel met speur- en ontwikkelingswerk De wet tot bevordering van speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is verruimd, waardoor de aftrek en afdrachtvermindering vaker benut kunnen worden. Doe hier uw voordeel mee. De wet biedt ondernemers in de inkomstenbelasting een aftrek op de winst uit onderneming en werkgevers (zoals ondernemers met een BV) een vermindering op de af te dragen loonbelasting. Voor ondernemers/werkgevers kent de regeling een korting op de af te dragen loonheffing. Die korting bedraagt 50% van de speur- en ontwikkelingsloonkosten (S&O) tot en 18% voor het surplusbedrag aan loonkosten. De uitbreiding van het gefaciliteerde speur- en ontwikkelingwerk ziet met name op de ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande componenten. Innovatieve ICT-projecten komen daardoor sneller in aanmerking voor de S&O-aftrek of afdrachtvermindering. Kijk voor meer informatie op Ook in 2011 kwartaalaangifte omzetbelasting Ondernemers kunnen ook volgend jaar kiezen of zij maandelijks of elk kwartaal BTW-aangiften doen. De versoepelde regeling is hiermee verlengd. De latere afdracht bij kwartaalaangifte leidt tot een liquiditeitsvoordeel. Heeft u recht op btw-teruggave dan is maandaangifte voordeliger.

8 BTW-vrijstelling medici blijft maar voor hoelang? Het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer hebben bij wijze van compromis afgesproken dat medische en paramedische beroepsbeoefenaren BTW-vrijgesteld zijn (of blijven) als hun beroep vermeld staat in een register dat door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt bijgehouden en hun beroepsopleiding en uitoefening voldoen aan de door de minister gestelde eisen. Alleen is dat register er nog niet. Verder onderzoek en overleg is nodig. Hierdoor blijft de oude ruime BTW-vrijstelling nog van kracht. Benut bedrijfsopvolgingsregeling In het kader van vermogensoverdracht (estateplanning) en (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging kan het schenken van uw IB-onderneming of aanmerkelijkbelang aandelen in uw BV aan een of meerdere kinderen, aantrekkelijk zijn. Bij tijdige overdracht met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregeling valt de onderneming niet in uw nalatenschap waardoor er bij uw overlijden minder successierecht betaald hoeft te worden. De regeling omvat drie faciliteiten: een vrijstelling van 100% als de onderneming een waarde heeft tot 1 miljoen, en van 83% daarboven, een gunstige waardering van de onderneming in geval van liquidatiewaarde hoger is dan de going-concernwaarde en tien jaar lang (rentedragend) uitstel van belastingbetaling. De bedrijfsregeling kent de volgende voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van ondernemingsvermogen; enig beleggingsvermogen maximaal 5% van het ondernemingsvermogen kan ook onder de vrijstelling worden gebracht; 2. bij schenking moet de schenker de onderneming al vijf jaar drijven danwel aanmerkelijk-belangaandelen ten minste vijf jaar in bezit hebben. 3. De begiftigde kinderen moeten de verkregen IB-onderneming vijf jaar voortzetten. Bij een BV is dat anders. Dan moeten zij de aandelen vijf jaar in bezit houden en de BV moet de bedrijfsactiviteiten vijf jaar voortzetten. Meer weten? Wij adviseren u graag. Fiscaal bewaartermijn De wettelijke bewaartermijn van uw administratie is zeven jaar. Ofwel de administratie over 2003 en eerdere jaren mag weg vanaf 1 januari aanstaande. Gevolg: ruimte en overzicht in uw administratie. Voor de omzetbelasting van onroerende zaken geldt een bewaartermijn van tien jaar. Hier kan een eventueel uitsteltermijn nog bij komen. Controleer de financieringsstructuur Heeft uw onderneming meer middelen en of vermogen ter beschikking dan voor een gezonde onderneming noodzakelijk is? Dan kan het fiscaal interessant zijn de financieringsstructuur aan te passen, zodat u optimaal gebruik kan maken van het verschil in belastingdruk tussen de drie boxen. Want, het rendement op overtollige liquide middelen wordt binnen de onderneming belast tegen zo n 45% (dit geldt voor IB-ondernemers die de MKB-winstvrijstelling kunnen benutten). Voor BV s is de totale belastingdruk in 2010 aan VPB en IB circa 40%. Bij een winst boven de bedraagt de belastingdruk circa 42%. In box 3 wordt dat rendement belast tegen 1,2% van de gemiddelde waarde van de betreffende bezittingen. En bij een rendement van 7% komt dat neer op een belastdruk van 17,14%. En dat is fors minder dan de belastingdruk in de onderneming. Overweegt u de financieringsstructuur aan te passen? Overleg met uw accountant! Doe uw voordeel met kostenaftrekbeperking Maakt u beperkt aftrekbare kosten zoals kosten van voedsel, congressen en studiereizen? Deze kosten zijn tot een bedrag van niet aftrekbaar. U kunt er ook voor kiezen deze kosten voor 73,5% in aftrek te brengen. Dat is voordelig als de beperkt aftrekbare kosten over 2010 minder dan bedragen. Ook voor BV s is er een soortgelijke regeling. Hiervoor geldt het niet aftrekbare bedrag 0,4% van de loonsom in de BV, indien de uitkomst daarvan meer is dan Wat is voor u het voordeligst? Wij rekenen het u graag voor.

9 Factureer aan het begin van de maand Bent u gewend de facturen aan het einde van de maand te versturen? Doe het voortaan aan het begin van de maand. De BTWafdracht geschiedt namelijk aan het einde van de maand, of soms zelfs aan het einde van het kwartaal. U houdt de BTWopbrengsten, door aan het begin van de maand te factureren, een maand langer op uw rekening. Geef medewerker renteloze lening Werkgevers kunnen hun medewerkers een renteloze of laagrentende lening verstrekken. In beginsel is het rentevoordeel belast als loon. Dat loon wordt in 2010 bij een renteloze lening gesteld op 2,5% van de hoofdsom, bij een laagrentende lening op het verschil tussen deze normrente en de berekende rente. Een renteloze lening leidt niet tot een bijtelling van loon indien de werknemer de personeelslening heeft gebruikt, voor de aanschaf van een eigen woning hoofdverblijf, dan wel om zaken te kopen, die de werkgever geheel of nagenoeg geheel belastingvrij had kunnen vergoeden. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Neem contact met ons op. Tip: de dga kan ook gebruik maken van de renteloze lening, als maar vaststaat dat hij deze regeling als werknemer (en niet als aandeelhouder) benut. Btw-regeling B2B-diensten Ondernemers die grensoverschrijdende btw-diensten binnen de EU leveren, opgelet! De btw-heffing van de plaats van de dienst is verlegd naar de afnemer in het buitenland. Dit betekent minder administratieve lasten en minder geldverkeer in het buitenland. De dienstverlenende ondernemer moet wel een opgave aan de belastingdienst verstrekken van zijn grensoverschrijdende dienstverrichtingen aan ondernemers binnen de EU. Dat kan per maand en per kwartaal. Ondernemers die per kwartaal voor dan aan goederen leveren, zijn verplicht de opgave per maand te doen.

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten

december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten 2011 Informatiebrochure met daarin onder meer: - wijzigingen die in 2011

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie