Fiscale eindejaar tips. Alle ondernemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale eindejaar tips. Alle ondernemers"

Transcriptie

1 Fiscale eindejaar tips Alle ondernemers Investeren loont Investeren in 2010 (en 2011) drukt de winst en dus de belastingaanslagen. Afschrijven mag namelijk versneld: in twee kalenderjaren (twee keer 50% van de kostprijs). Voordeel: een snellere afschrijving levert een snellere belastingteruggave op en dat verbetert de liquiditeitspositie in de onderneming. Voorwaarde is wel dat het gaat om nieuwe bedrijfsmiddelen, waarop een aantal uitzonderingen geldt: woningen en bedrijfsgebouwen, personenauto s, immateriële vaste activa, in cultuur gebrachte activa (als bomen en vee) en bedrijfsmiddelen met als doel een langdurige verhuur (bedrijfsmiddelen die een kortere tijd worden verhuurd komen wel in aanmerking). Wij beoordelen graag de mogelijkheden van de versnelde afschrijving in twee jaar. Indien u door de versnelde afschrijving op een fiscaal verlies over 2010 uitkomt, dan kan dit worden verrekend met winsten van de drie voorgaande jaren. Dit levert u als ondernemer een betere liquiditeitspositie op. Plan investeringen in Plan uw investeringen en kom in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en dus voor meer belastingvoordeel. Hoe werkt de KIA? Om in aanmerking te komen moet u in 2010 meer dan en maximaal investeren in premieabele bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal Voor investeringen boven de tot is de KIA een vast bedrag van Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de Door deze schijvenindeling kan het voordelig zijn de investeringen te spreiden en over twee jaren te verdelen. Blijft u dit jaar onder de drempel van 2.200, dan is het voordelig de geplande investeringen voor volgend jaar naar voren te halen. Zo maakt u optimaal gebruik van de regeling. Desinvestering Voor desinvesteringen geldt dat bij verkoop binnen vijf jaar, bij panden is dit langer, na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond, een desinvestering betaling verschuldigd is. Ofwel, wacht en desinvesteer in januari 2011 als de vijf jaar voorbij zijn. Milieu of energiezuinige investeringen gedaan? Vraag aftrek aan! Indien u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de energielijst, kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze bedrijfsmiddelen mogen niet eerder zijn gebruikt en het ministerie van Economische Zaken moet verklaren dat er sprake is van energie-investering. De EIA bedraagt 44%. Het investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen levert dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt vanwege de EIA ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die door onze minister zijn aangewezen als milieu-investering kunt u milieu-investeringsaftrek (MIA) claimen. De MIA loopt op van 35%

2 tot 60%, afhankelijk van de categorie bedrijfsmiddelen. Voor beide regelingen (EIA en MIA) geldt dat er jaarlijks beperkt budget beschikbaar is. Ook voor 2011 is er een (beperkt) budget bij de overheid beschikbaar, zorg dat u er tijdig bent. Goed om te weten: de KIA kan samen lopen met de EIA en met de MIA. Maar de MIA en de EIA kunnen niet samen lopen Lastenverlichting: Stuur factuur elektronisch Lastenverlichting en kostenbesparing, twee kreten die u als ondernemer als muziek in de oren zullen klinken. Het elektronisch versturen van factureren is een enorme lastenverlichting en het bespaart papier, postzegels en enveloppen. Sinds dit jaar kan het, wettelijk gezien. Voor de elektronische facturen gelden dezelfde eisen als voor de vertrouwde facturen (inclusief de bewaarplicht), plus een extra eis: de ontvanger moet de digitale factuur aanvaarden. Dat kan door dit af te spreken (dit is overigens niet vereist). Als de ontvanger de nota zonder opmerking verwerkt en betaalt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de nieuwe vorm. Lastenverlichting: verstrekt loonstroken digitaal Het bedrijfsleven digitaliseert. De loonstrook dus ook. Mailen, inloggen en downloaden. Dat omvat de nieuwe salarisadministratie. Online Loonstrook is daar een voorbeeld van. Het is de tijdsbesparende oplossing voor de salarisadministratie. Werkgevers kunnen inloggen via het werkgeversportaal van Smit & Partners en hun complete loondossier downloaden. Dus ook loonstroken, loonaangiften en betaalbestanden. Ook medewerkers kunnen inloggen. Zo kunnen ook zij altijd hun loonstroken raadplegen. Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden? Start de demo op en ontdek de voordelen van een digitale salarisadministratie. Lastenverlichting: Scanboeken Uitgaande facturen, bonnen en bankafschriften digitaal inlezen, bewaren en verwerken in de boekhouding. Dat omvat in het kort Scanboeken. Door hoogwaardige technologie en internetservices is het achteraf corrigeren van ingelezen facturen bijna niet nodig. Dat scheelt veel tijd. Daarmee onderscheidt Scanboeken zich van andere scanoplossingen. Scanboeken telt drie stappen: coderen, controleren en archiveren en maakt van een papieren factuur een journaalpost. Kortom: Scanboeken werkt efficiënt. Nieuwsgierig? Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op Voorkom afschrijvingsbeperking op vastgoed Sinds 2007 is afschrijven op gebouwen nog slechts toegestaan indien en voorzover de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de zogenoemde bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde is afhankelijk van de bestemming. De bodemwaarde van een gebouw dat in eigen gebruik is, bedraagt 50% van de WOZ-waarde. Is het gebouw bestemd om direct of indirect ter beschikking te worden gesteld of verhuurd wordt aan derden, dan is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde. Er mag niet meer afgeschreven worden indien de boekwaarde de bodemwaarde heeft bereikt. Stijgt de WOZ-waarde (de bodemwaarde), dan hoeft geen winst te worden genomen. Kunt u niet meer afschrijven op uw gebouw, beoordeel dan of de bedrijfswaarde lager is. Het is namelijk mogelijk om het gebouw te waarderen op lagere bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is de waarde die een koper van uw onderneming zou toekennen aan het pand, op basis van de overnemingwaarde van de onderneming die van plan is de onderneming voort te zetten. In het huidige economische klimaat kan voor veel bedrijfspanden een lagere bedrijfswaarde worden verdedigd.

3 Liever onderhoudskosten dan verbetering bedrijfspand Onderhoudskosten op het bedrijfspand worden fiscaal vriendelijker behandeld dan de kosten voor verbetering. Onderhoud aan uw bedrijfspand levert een directe aftrek met de bijbehorende belastingbesparing op. De kosten van verbetering moeten echter geactiveerd worden en vallen onder de afschrijvingsbeperking voor vastgoed. Trek kosten eerder af met KER De aftrek van onderhoudskosten aan een pand kan u naar voren halen door een kostenegalisatiereserve (KER) te vormen. Dit kan als de bedrijfsuitoefening van dit jaar kosten heeft veroorzaakt terwijl de met die kosten samenhangende uitgaven een jaar later worden gedaan. Bijvoorbeeld een reserve voor de kosten van toekomstig onderhoud aan uw bedrijfspand. Een goede onderbouwing is van zeer groot belang. Voor de onderbouwing van zo n reserve kunt u denken aan een rapport van een aannemer of architect waaruit de te verrichten werkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten blijken. Uw voordeel: eerder belasting besparing. Waardeer incourante goederen flink af Ziet u uw handelsvoorraad oplopen en wilt u uw voorraad, als de goederen zijn verkocht, wel vervangen voor nieuwe inkoop? Nee? In dat geval kunt u die goederen als incourante voorraad afwaarderen. Een waardering op de geschatte opbrengst, minus de regulier gecalculeerde winstmarge is goed te verdedigen. Door een afwaardering betaalt de belastingdienst eerder mee aan de waardedaling van de voorraad! Waardeer oninbare handelsvorderingen af en vraag btw terug Heeft u door de crisis te maken met een sterk oplopend debiteurenbestand? Er is een kans dat een of meer van uw debiteuren uw factuur niet kan of kunnen voldoen. Als u eraan twijfelt of uw vorderingen wel voor het volle bedrag betaald zullen worden, kunt u deze vorderingen afwaarderen. U moet dit wel kunnen beargumenteren. U hoeft niet te wachten totdat uw debiteur definitief failliet is. De afwaardering vermindert uw winst en dus de te betalen belasting. Denk er ook aan om de afgedragen btw op de vordering terug te vragen. De btw op de dubieuze debiteuren kunt u op verzoek terugvragen. Bij dit verzoek moet u bewijsstukken toevoegen, waaruit blijkt dat de debiteuren (waarschijnlijk) niet meer zullen betalen. Het verzoek dient bij voorkeur te worden ingediend bij de laatste btw-aangifte over Dient u het verzoek te laat in, dan kan de teruggaaf geweigerd worden. Kortom heeft u dubieuze debiteuren, vraag dan tijdig de afgedragen btw terug. Dit verbetert uw liquiditeitspositie. Herinvesteringsreserve: stel belastingheffing uit Heeft u recent bedrijfsmiddelen met boekwinst verkocht en heeft u het voornemen om die opbrengst te herinvesteren in nieuwe bedrijfsmiddelen binnen uw onderneming? Dan kunt u de boekwinst onderbrengen in een herinvestingsreserve en zo de directe belastingheffing over de boekwinst voorkomen. Voorwaarden: de herinvestering moet plaatsvinden in hetzelfde jaar of de drie daaropvolgende jaren; de boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel mag niet lager uitkomen dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel en uw herinvesteringvoornemen moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld door dit vast te leggen in een besluit en de daarbij genomen stappen te vermelden. Optimaliseer waardering onderhanden werk De ondernemer moet voortschrijdend winst nemen op onderhanden werk en opdrachten. Dat gebeurt door een verplichte waardering op de balansdatum op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding voor het aangenomen werk dat is toe te rekenen aan het onderhanden werk. Door deze aanpak moeten voortaan ook de constante algemene kosten in de waardering worden meegenomen. Het treffen van een voorziening op het onderhanden werk blijft toegestaan: de daarvoor geldende eisen veranderen niet. Aan de waarderingsregels is wel een aantal eisen verbonden. Indien u hier meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

4 Voer voorziening op Kosten die u de komende jaren gaat maken (bijv. onderhoud bedrijfspand) kunt u nu ten laste van de bedrijfsresultaten brengen, als die kosten zijn opgeroepen door de bedrijfsuitvoering in Voor de toekomstige uitgaven kan dit jaar al een voorziening worden getroffen ten laste van de bedrijfsresultaten over U rekent met zo n voorziening de kosten toe aan het jaar waarin die thuishoren en u incasseert de belastingbesparing op toekomstige uitgaven. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden: de toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong voorafgaand aan de balansdatum; er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich voor gaan doen en de uitgaven kunnen overigens ook aan de periode voorafgaand aan de balansdatum worden toegerekend. Het inhalen van kosten uit voorgaande jaren is toegestaan. Het inhalen is beperkt tot de periode dat de betreffende zaak uw eigendom is. Vergeet overlopende passiva niet Voer bij het opmaken van de jaarstukken 2010 alle overlopende schulden op. Immers: elke passiefpost (schuld) die u kunt opvoeren vermindert de winst. Denk hierbij aan alle posten waarvoor u de nota of afrekening in 2011 zal ontvangen, maar die betrekking hebben op Vergeet ook niet om vooruit gefactureerde bedragen, middels creditatie op de balans op de winst te corrigeren. N I E U W! I N Bereid u voor op de werkkostenregeling Bedrijfsfitness, het kerstpakket of een mobiele zakelijke telefoon. Het zijn voorbeelden die u fiscaal vriendelijk aan uw medewerkers mag verstrekken. Nog wel, want de huidige 29 regelingen hieromtrent houden op te bestaan. De werkkostenregeling komt hier vanaf 1 januari 2011 voor in de plaats. Vanaf dan mag u met de regeling werken, in 2014 moet het. Het is raadzaam nu al over uw keuzes na te denken. Wat houdt de regeling eigenlijk in? Smit & Partners legt uit. Het loonheffingstelsel zoals dat nu bestaat, kent 29 categorieën waarvoor de Belastingdienst specifieke regels hanteert. Die regels worden verminderd door de werkkostenregeling. Deze regeling zegt dat ondernemers maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') kunnen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Daarnaast kunnen ondernemers bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen. Deze vrijstellingen zijn: 1. Reiskosten voor werk: de vergoeding van de werkelijke kosten, vergoeding van 0,19 per zakelijk gereden kilometer met een privé auto en voor het woon-werkverkeer. 2. Kosten van tijdelijk verblijf in het kader van werk. 3. Kosten van cursussen en congressen. 4. Studiekosten. 5. Extraterritoriale kosten 6. Kosten van verhuizing voor het werk tot een maximum van Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van tachtig procent. Het Ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat alle eerder gemaakte afspraken tussen werkgevers en de belastingdienst over de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen per 1 januari 2011 vervallen. De regeling is nog niet verplicht. U kunt tot en met 2013 jaarlijks kiezen. In het ene geval is het voordeliger om te kiezen voor de werkkostenregeling, in een ander geval is het juist voordeliger om u te beroepen op de huidige regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Smit & Partners adviseert u graag bij het maken van uw keuze. Daarom hebben wij een handige inventarisatielijst gemaakt voor een uitgewerkt plan. De lijst kunt u opvragen door

5 even te bellen of het contactformulier op in te vullen. Op de site leest u ook meer inhoudelijke informatie over de werkkostenregeling. Benoem de intermediaire kosten Als de werknemer in opdracht van de werkgever kosten voorschiet, vallen die kosten onder de intermediaire kosten. Deze kosten worden onder de werkkostenregeling nog belangrijker. Het bedrag kan ten kosten gaan van de vrije ruimte van 1,4%. Maar als u als werkgever de kosten aanvaardt, is dat niet het geval. Wat valt er onder de intermediaire kosten? Een volgetankte zakelijke auto bijvoorbeeld, die de werknemer zelf afrekent waarna hij de benzine declareert. Maar ook een zakendiner valt onder deze kosten. Hierbij zijn de intermediaire kosten wel beperkt tot het gedeelte van de nota dat betrekking heeft op de consumpties van de zakelijke relatie. Tip: leg vast welke kosten u aanvaardt aan als intermediaire kosten. Werkplekvoorzieningen Voorzieningen op de werkplek als een laptop, kleine consumpties tijdens werktijd en een mobiele telefoon vallen onder de werkkostenregeling. Deze voorzieningen worden veelal op een laag bedrag of zelfs op nihil gewaardeerd. Bij een nihilwaardering is dus in feite sprake van een belastingvrije verstrekking. Deze gunstige waarderingen van de werkplek gerelateerde artikelen gelden niet voor voorzieningen op de werkplek thuis bij de werknemer. Die moeten gewaardeerd worden op de waarde in het economisch verkeer of de factuurwaarde. De gunstige waarderingsregels gelden uitsluitend voor verstrekkingen niet voor vergoedingen. Personeelsvereniging nuttig bij werkkostenregeling Als werkgever kunt u een belastingvrije bijdrage verstrekken aan de kas van de personeelsvereniging. Uw redelijke bijdrage is geen loon voor de werknemers. U kunt die bijdrage wel als loonkosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat ten minste driekwart van de medewerkers lid kan worden van de vereniging en dat die vereniging met het geld leuke dingen doet voor het personeel. Onderbouwing vaste kostenvergoedingen Er zijn fiscale verplichtingen verbonden aan het verstrekken van vaste kostenvergoedingen aan medewerkers. Als eerst moet de werkgever een specificatie naar aard en omvang van de veronderstelde kosten hebben van de door hem verstrekte kostenvergoeding. Uit die specificatie moet blijken op welke kosten de vergoeding betrekking heeft en tot welke bedragen. Die specificatie moet aanwezig zijn alvorens de vergoeding wordt verstrekt. Ontbreekt zo n specificatie, dan kan die niet meer achteraf worden opgesteld. De vaste kostenvergoeding is dan nettoloon. De tweede eis is dat de werkgever, desgevraagd door de inspecteur een onderbouwing moet aanreiken waaruit blijkt dat de door hem verstrekte vaste kostenvergoeding niet bovenmatig is. U moet aantonen dat in uw situatie, binnen de bedrijfsvoering in uw onderneming, die kostenvergoeding terecht verstrekt is. Let op: als uw medewerker ziek is kan het zo zijn dat de kostenvergoeding moet worden aangepast of stopgezet. Zorg dus dat u extra alert bent als uw medewerker met vaste kostenvergoeding onverhoopt thuis komt te zitten. Tip: laat uw medewerker alle bonnen gedurende een redelijke periode verzamelen die betrekking hebben op de vaste kostenvergoeding. Telefoon, internet en blackberry s vrij vergoeden Naast een vergoeding voor onder meer de thuistelefoon, mobiele telefoon, ISDN- of ADSLabonnement, geldt de regeling ook voor blackberry s en smartphones. Voorwaarde: ten minste 10% zakelijk gebruik voor een vrije vergoeding of verstrekking van deze apparatuur. De vergoeding mag geen betrekking hebben op computers en dergelijke apparatuur, zoals digitale agenda s.

6 Verstrek vrije consumpties tijdens werktijd of vergoed 120 Tijdens werktijd gratis consumpties als koffie, thee, koek en fruit verstrekken, dat mag. Doet u dat niet, dan mag u daarvoor een vrije vergoeding geven van 2,75 per week ( 0,55 per werkdag). Een vrije vergoeding van 2,75 per week levert op jaarbasis circa 120 belastingvrij op. Kortom dit kan interessant zijn. Geef een personeelsfeest Wilt u 2010 afsluiten met een personeelsfeest? Als u tenminste driekwart van uw medewerkers uitnodigt, kan een bijtelling bij het loon van de medewerkers achterwege blijven. Partners kunnen dan ook, vrijgesteld, meegaan. Het feest moet wel een gezamenlijk karakter hebben. De btw op de kosten van het feest kan niet als voorbelasting in aftrek worden gebracht, als de kosten van de personeelsvoorzieningen per werknemer per jaar boven de 227 uitkomen. Reiskostenvergoeding U kunt uw medewerkers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten van het woon-werkverkeer. U kunt uw medewerkers die jaarlijks 60% van het aantal werkdagen reist tussen zijn woonplaats en de arbeidsplaats, een belastingvrije vergoeding verstrekken alsof hij het hele jaar naar die arbeidsplaats reist. Het aantal werkdagen wordt hierbij gesteld op 214 dagen per jaar. Als een fulltime medewerker op jaarbasis ten minste 128 dagen (60% procent van 214) naar de vaste arbeidsplek reist, kan hij voor 214 dagen de onbelaste vergoeding ontvangen. Medewerkers die zakelijke reizen naar andere bestemmingen maken, kunnen daar een vrije vergoeding van 0,19 per kilometer ontvangen. Bovenop de vergoeding voor het woon-werkverkeer. Beloon personeel fiscaal vriendelijk Het is mogelijk medewerkers fiscaal voordelig te belonen en zo het bruto-netto traject in te korten. Benieuwd wat uw mogelijkheden zijn? Vraag het ons. Korting bedrijfsproducten Producten en diensten uit uw eigen bedrijf (welke niet branchevreemd zijn) mogen met korting aan uw medewerkers worden aangeboden. De korting mag niet hoger zijn dan 20% van de winkelprijs. Aan het voordeel hangt een jaar maximum van 500. Is de regeling vorig jaar op medewerkerniveau niet volledig gebruikt, dan kunt u de vorige twee jaar gedeeltelijk inhalen zodat het voordeel maximaal 3 x 500 = bedraagt. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Heeft u uw verklaring arbeidsrelatie al aangevraagd? In sommige gevallen hoeft u voor het volgende kalenderjaar niet zelf de VAR aan te vragen. U krijgt de VAR toegezonden als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U hebt de VAR de afgelopen drie jaar aangevraagd. U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd. U hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd. U hebt telkens eenzelfde soort VAR ontvangen. De belastingdienst heeft uw VAR s tussentijds niet herzien. De VAR voor het volgende jaar krijgt u uiterlijk half september van het lopende jaar. Heeft u voor 2010 geen VAR ontvangen, zijn uw werkzaamheden of omstandigheden veranderd, vraag hem dan zelf aan. Dat kan ook digitaal. Personeelsdossier Een goede opbouw van een personeelsdossier is van groot belang bij onenigheid met de medewerker. Controleer daarom het personeelsdossier van uw medewerkers. Controleer of alle afspraken en correspondentie hierin zijn opgenomen, zoals de functioneringsgesprekken. De Belastingdienst controleert nu steeds vaker op de identificatieverplichting. Het is verstandig om alle identificatiebewijzen van uw medewerkers na te lopen op geldigheidsdatum (gooi oude legitimatie bewijzen niet zomaar weg, overleg eerst met uw adviseur). Maar controleer ook of

7 u beschikt over een kopie van de voor- én achterzijde van het document. Waarbij ook het vastleggen dat de medewerker overeenkomt met de persoon op het identificatiebewijs van belang is. Bij het vastleggen komen de volgende stappen aan bod: Controleer de originele identificatie (dus geen kopie op echtheid, geldigheid en eventuele aantekeningen. Maak een kopie van het gecontroleerde document. Parafeer en dateer de kopie voor akkoord. Archiveer de kopie in uw personeelsadministratie. Indien uw personeelsadministratie niet compleet is, doordat er bijvoorbeeld een legitimatiebewijs niet is vastgelegd, kan de belastingdienst tijdens een controle het anoniementarief van 52% toepassen. Cadeautje medewerker Net als vorig jaar, mag u dit jaar schenken wanneer ú dat wilt. Met als voorwaarde dat het een geschenk in natura is. Dus géén geld. De waarde van het geschenk is gelijk aan de economische waarde (inclusief BTW). Het bedrag dat u dit jaar aan geschenken in natura per medewerker mag besteden, om voor het vaste tarief van 20% eindheffing in aanmerking te komen, bedraagt totaal 70. Over geschenken tot 70 bent u 20% eindheffing verschuldigd. Voorbeeld: u geeft een kerstpakket van 50. De eindheffing bedraagt 20% van 50 = 10. De totale bedrijfskosten van het geschenk bedragen 60. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u een geschenk in natura geeft, waarvan de totale waarde hoger is dan 70. Voor het meerdere kunt u eindheffing toepassen tegen het gebruteerde tabeltarief, als de waarde in het economische verkeer maximaal 136 per verstrekking is en met overige verstrekkingen in totaal maximaal 272 per jaar per medewerker bedraagt. Als het bedrag hoger is als 272 wordt het beschouwd als nettoloon. En moet het worden gebruteerd. Factuurvereisten Facturen moeten aan een hele rits eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de BTWaftrek. Het gaat niet alleen om de facturen die u verstuurt, ook de facturen die u ontvangt moeten aan de deze eisen voldoen. Wilt u weten wat de vereisten zijn? Laat het ons weten, dan mailen wij u ze toe. Doe uw voordeel met speur- en ontwikkelingswerk De wet tot bevordering van speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is verruimd, waardoor de aftrek en afdrachtvermindering vaker benut kunnen worden. Doe hier uw voordeel mee. De wet biedt ondernemers in de inkomstenbelasting een aftrek op de winst uit onderneming en werkgevers (zoals ondernemers met een BV) een vermindering op de af te dragen loonbelasting. Voor ondernemers/werkgevers kent de regeling een korting op de af te dragen loonheffing. Die korting bedraagt 50% van de speur- en ontwikkelingsloonkosten (S&O) tot en 18% voor het surplusbedrag aan loonkosten. De uitbreiding van het gefaciliteerde speur- en ontwikkelingwerk ziet met name op de ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande componenten. Innovatieve ICT-projecten komen daardoor sneller in aanmerking voor de S&O-aftrek of afdrachtvermindering. Kijk voor meer informatie op Ook in 2011 kwartaalaangifte omzetbelasting Ondernemers kunnen ook volgend jaar kiezen of zij maandelijks of elk kwartaal BTW-aangiften doen. De versoepelde regeling is hiermee verlengd. De latere afdracht bij kwartaalaangifte leidt tot een liquiditeitsvoordeel. Heeft u recht op btw-teruggave dan is maandaangifte voordeliger.

8 BTW-vrijstelling medici blijft maar voor hoelang? Het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer hebben bij wijze van compromis afgesproken dat medische en paramedische beroepsbeoefenaren BTW-vrijgesteld zijn (of blijven) als hun beroep vermeld staat in een register dat door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt bijgehouden en hun beroepsopleiding en uitoefening voldoen aan de door de minister gestelde eisen. Alleen is dat register er nog niet. Verder onderzoek en overleg is nodig. Hierdoor blijft de oude ruime BTW-vrijstelling nog van kracht. Benut bedrijfsopvolgingsregeling In het kader van vermogensoverdracht (estateplanning) en (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging kan het schenken van uw IB-onderneming of aanmerkelijkbelang aandelen in uw BV aan een of meerdere kinderen, aantrekkelijk zijn. Bij tijdige overdracht met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregeling valt de onderneming niet in uw nalatenschap waardoor er bij uw overlijden minder successierecht betaald hoeft te worden. De regeling omvat drie faciliteiten: een vrijstelling van 100% als de onderneming een waarde heeft tot 1 miljoen, en van 83% daarboven, een gunstige waardering van de onderneming in geval van liquidatiewaarde hoger is dan de going-concernwaarde en tien jaar lang (rentedragend) uitstel van belastingbetaling. De bedrijfsregeling kent de volgende voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van ondernemingsvermogen; enig beleggingsvermogen maximaal 5% van het ondernemingsvermogen kan ook onder de vrijstelling worden gebracht; 2. bij schenking moet de schenker de onderneming al vijf jaar drijven danwel aanmerkelijk-belangaandelen ten minste vijf jaar in bezit hebben. 3. De begiftigde kinderen moeten de verkregen IB-onderneming vijf jaar voortzetten. Bij een BV is dat anders. Dan moeten zij de aandelen vijf jaar in bezit houden en de BV moet de bedrijfsactiviteiten vijf jaar voortzetten. Meer weten? Wij adviseren u graag. Fiscaal bewaartermijn De wettelijke bewaartermijn van uw administratie is zeven jaar. Ofwel de administratie over 2003 en eerdere jaren mag weg vanaf 1 januari aanstaande. Gevolg: ruimte en overzicht in uw administratie. Voor de omzetbelasting van onroerende zaken geldt een bewaartermijn van tien jaar. Hier kan een eventueel uitsteltermijn nog bij komen. Controleer de financieringsstructuur Heeft uw onderneming meer middelen en of vermogen ter beschikking dan voor een gezonde onderneming noodzakelijk is? Dan kan het fiscaal interessant zijn de financieringsstructuur aan te passen, zodat u optimaal gebruik kan maken van het verschil in belastingdruk tussen de drie boxen. Want, het rendement op overtollige liquide middelen wordt binnen de onderneming belast tegen zo n 45% (dit geldt voor IB-ondernemers die de MKB-winstvrijstelling kunnen benutten). Voor BV s is de totale belastingdruk in 2010 aan VPB en IB circa 40%. Bij een winst boven de bedraagt de belastingdruk circa 42%. In box 3 wordt dat rendement belast tegen 1,2% van de gemiddelde waarde van de betreffende bezittingen. En bij een rendement van 7% komt dat neer op een belastdruk van 17,14%. En dat is fors minder dan de belastingdruk in de onderneming. Overweegt u de financieringsstructuur aan te passen? Overleg met uw accountant! Doe uw voordeel met kostenaftrekbeperking Maakt u beperkt aftrekbare kosten zoals kosten van voedsel, congressen en studiereizen? Deze kosten zijn tot een bedrag van niet aftrekbaar. U kunt er ook voor kiezen deze kosten voor 73,5% in aftrek te brengen. Dat is voordelig als de beperkt aftrekbare kosten over 2010 minder dan bedragen. Ook voor BV s is er een soortgelijke regeling. Hiervoor geldt het niet aftrekbare bedrag 0,4% van de loonsom in de BV, indien de uitkomst daarvan meer is dan Wat is voor u het voordeligst? Wij rekenen het u graag voor.

9 Factureer aan het begin van de maand Bent u gewend de facturen aan het einde van de maand te versturen? Doe het voortaan aan het begin van de maand. De BTWafdracht geschiedt namelijk aan het einde van de maand, of soms zelfs aan het einde van het kwartaal. U houdt de BTWopbrengsten, door aan het begin van de maand te factureren, een maand langer op uw rekening. Geef medewerker renteloze lening Werkgevers kunnen hun medewerkers een renteloze of laagrentende lening verstrekken. In beginsel is het rentevoordeel belast als loon. Dat loon wordt in 2010 bij een renteloze lening gesteld op 2,5% van de hoofdsom, bij een laagrentende lening op het verschil tussen deze normrente en de berekende rente. Een renteloze lening leidt niet tot een bijtelling van loon indien de werknemer de personeelslening heeft gebruikt, voor de aanschaf van een eigen woning hoofdverblijf, dan wel om zaken te kopen, die de werkgever geheel of nagenoeg geheel belastingvrij had kunnen vergoeden. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Neem contact met ons op. Tip: de dga kan ook gebruik maken van de renteloze lening, als maar vaststaat dat hij deze regeling als werknemer (en niet als aandeelhouder) benut. Btw-regeling B2B-diensten Ondernemers die grensoverschrijdende btw-diensten binnen de EU leveren, opgelet! De btw-heffing van de plaats van de dienst is verlegd naar de afnemer in het buitenland. Dit betekent minder administratieve lasten en minder geldverkeer in het buitenland. De dienstverlenende ondernemer moet wel een opgave aan de belastingdienst verstrekken van zijn grensoverschrijdende dienstverrichtingen aan ondernemers binnen de EU. Dat kan per maand en per kwartaal. Ondernemers die per kwartaal voor dan aan goederen leveren, zijn verplicht de opgave per maand te doen.

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/9]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/9] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/9] Fiscale eindejaar tips Alle ondernemers Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Kerstpakket & belasting

Kerstpakket & belasting Kerstpakket & belasting 2014 Wegwijzer voor het belastingdoolhof Whitepaper Kerstpakket en belasting 2014 Het is makkelijk om verdwaald te raken in het doolhof van belastingregels rondom het kerstpakket

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS [1/9] jaarstips. Werkgever

EINDEJAARSTIPS [1/9] jaarstips. Werkgever FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/9] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn:

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn: 1 / 7 De werkkostenregeling komt eraan en is vanaf 1-1-2015 verplicht voor alle werkgevers. Wat houdt de werkkostenregeling (WKR) nu precies in en wat moet u er voor doen? In dit document hopen wij u een

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting?

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010 Nummer: 23 2010 Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? In de fiscale literatuur komen wij onderstaande constructie tegen: DGA koopt een auto van

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK E-BOOK VOORBEREIDEN JAARREKENING EN AANDACHTSPUNTEN - EDITIE 2016 INLEIDING Beste lezer, Voor u ligt alweer de vierde editie van het E-Book Voorbereiden Jaarrekening. In dit geheel ge-update E-Book zijn

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen.

WERKKOSTENREGELING WERKKOSTENREGELING WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP. Omdat mensen tellen. 1 WEGWIJZER VOOR DE IDEALE OVERSTAP 2. WAT HOUDT HET IN? Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven.

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Checklist Investeren en Fiscus

Checklist Investeren en Fiscus Checklist Investeren en Fiscus 1. Investeer in bedrijfsmiddelen Ondernemen en investeren gaat hand in hand. Een goede afweging van alle mogelijke gevolgen is de moeite waard. Het vervroegen, uitstellen

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw en incidentele posten 1. Maak een plan en begroting 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie