Personeelsinformatie. Werken in het Martini Ziekenhuis. Werken in het Martini Ziekenhuis 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsinformatie. Werken in het Martini Ziekenhuis. Werken in het Martini Ziekenhuis 1"

Transcriptie

1 Personeelsinformatie Werken in het Martini Ziekenhuis Werken in het Martini Ziekenhuis 1

2

3 Werken in het Martini Ziekenhuis Inleiding Van harte welkom als nieuwe medewerker in het Martini Ziekenhuis, een inspirerende en professionele organisatie met veel ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Samen zijn wij onderweg naar de beste zorg voor de patiënt. Dat betekent een werkomgeving waar mensen het beste uit zichzelf en de ander halen en open staan voor vernieuwingen. Daarbij bieden we medewerkers faciliteiten om gezond, gemotiveerd en bekwaam te (blijven) werken. We zijn er trots op dat we daarvoor het keurmerk Topwerkgever hebben ontvangen. Je vindt in deze brochure informatie over het ziekenhuis, onze voorzieningen en afspraken. Deze informatie staat ook op Martini Net, dat is het intranet van het ziekenhuis. Daar kun je ook de Cao Ziekenhuizen, de personeelsfolders en het Handboek P&O vinden. Beleidsdocumenten kun je vinden via het Kwaliteitsportaal. Verder nodigen we je uit voor een introductiebijeenkomst en kun je in de Personeelswinkel terecht voor informatie en advies op maat. Algemeen Als topklinisch opleidingsziekenhuis onderscheidt het Martini Ziekenhuis zich met een breed aanbod medisch-specialistische zorg in een gastvrije omgeving. We werken nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de keten: samen gaan we voor de beste zorg. Onze zorgprocessen zijn efficiënt georganiseerd, met de zorgvraag van de patiënt als uitgangspunt. Als duurzame onderneming zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeren we onder meer in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onze kernwaarden zijn betrokken, betrouwbaar en open. Dat betekent voor de patiëntenzorg dat patiënten bij ons geen nummer zijn en we verantwoordelijkheid nemen voor service en gastvrijheid. In de werksfeer vinden we collegialiteit belangrijk: we kennen elkaar, zijn flexibel en gericht op samenwerking, ook met externe zorgaanbieders. De kernwaarden betekenen ook dat we onze afspraken nakomen en open staan voor feedback. In de Gedragscode (te vinden op het Kwaliteitsportaal) staan de kernwaarden uitgewerkt in concreet gedrag. Het Martini Ziekenhuis is één van de achtentwintig topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen zijn lid van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en Werken in het Martini Ziekenhuis 1

4 werken als teaching hospital nauw samen met een academisch ziekenhuis op gebied van medische opleidingen en onder-zoek. Daarnaast werken we samen met de Hanzehogeschool Groningen en de Regionale Opleidingscentra (ROC s) waaronder het Noorderpoortcollege, het Alfa-college en het Menso Alting. Samen met vijf andere topklinische opleidingsziekenhuizen vormen wij de nationale ziekenhuisgroep Santeon. Als Santeon ziekenhuizen werken we samen aan de hoogste kwaliteit van zorg, veiligheid en gastvrijheid. In de organisatiestructuur van het Martini Ziekenhuis zijn de medisch specialismen ondergebracht in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s). Een organisatorisch en medisch manager zijn samen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van deze eenheden, die weer zijn onderverdeeld in units. De stafdiensten ICT, Financiën, Kwaliteit & Veiligheid, Communicatie, P&O en Faciliteiten ondersteunen de RVE s met producten en diensten. Bereikbaarheid Het Martini Ziekenhuis is met de auto en openbaar vervoer goed bereikbaar. Voor het woon-werkverkeer stimuleren we het gebruik van de fiets en bieden we de mogelijkheid om via een voordeelregeling een fiets aan te schaffen van het (vaste) bruto maandsalaris. Als je op de fiets komt, kun je gebruik maken van de fietsenstalling die alleen met de multifunctionele kaart toegankelijk is. Kom je met de auto, dan kun je tegen betaling op de bovenste verdieping van onze parkeergarage parkeren. Daarvoor kun je gebruikmaken van een multifunctionele kaart en betaal je een gereduceerd tarief. Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten betaal je geen parkeertarief, omdat voor deze diensten vervoer met een auto vaak noodzakelijk is. Gratis parkeerplaatsen vind je bij de Stadjershal. Als je wilt carpoolen en op zoek bent naar carpoolpartners, kijk dan eens op de website Identificatieplicht, privacybeleid en geheimhoudingsplicht Bij indiensttreding vragen wij een geldig identificatiebewijs. Een kopie hiervan wordt bewaard in je personeelsdossier. Op je werk ben je herkenbaar als medewerker van het ziekenhuis door het dragen van je personeelspas. Het Privacyhandboek (te vinden op het Kwaliteitsportaal) geeft aan dat persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gevraagd. Zonder jouw toestem- 2 Martini Ziekenhuis

5 ming verstrekt het ziekenhuis geen gegevens aan anderen, tenzij het gaat om een wettelijke informatieplicht. Jouw personeelsdossier is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die vanwege hun functie daarvoor bevoegd zijn. Zelf kun je jouw dossier ook altijd inzien. Bij privacy denken we niet alleen hoe het Martini Ziekenhuis omgaat met jouw gegevens. Net zo belangrijk is hoe medewerkers omgaan met de persoonsgegevens van patiënten of collega s. In jouw functie kun je misschien bij meer informatie dan je nodig hebt. Iets kunnen betekent echter nog niet iets mogen. Je mag alleen gegevens inzien van patiënten waarmee je een behandelrelatie hebt. Het is belangrijk om te weten dat hier intern op wordt gecontroleerd en dat sancties zijn vastgesteld op ongeoorloofde inzage. Voor het Martini Ziekenhuis is dit een belangrijk onderwerp omdat we er erg aan hechten dat patiënten en collega s zich veilig voelen in ons ziekenhuis. Voor alle medewerkers geldt verder de algemene geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in wetgeving en de arbeids- of stageovereenkomst. Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van het dienstver-band. Salaris, jaarurensystematiek en pensioen Iedere functie is ingedeeld op basis van het systeem Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG). De salarisschaal die bij jouw functie hoort, bestaat uit een minimum- en maximumbedrag. Bij goed functioneren wordt het salaris jaarlijks met een periodiek verhoogd totdat het maximum is bereikt. Naast het salaris krijg je als dat van toepassing is een vergoeding voor het werken in onregelmatige diensten. Conform de Cao Ziekenhuizen zijn de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering een vast percentage van het jaarsalaris. De vakantietoe-slag wordt uitbetaald in de maand mei. De eindejaarsuitkering krijg je met het salaris van de maand december. Afhankelijk van het aantal kilometers dat je moet reizen (conform routeplanner kom je in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt verder bepaald door het aantal dagen dat je werkt per maand. De bijdrage van het ziekenhuis bedraagt acht cent per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer, voor zowel heen- als terugreis (tot een maximum van 30 km enkele reis). Het Martini Ziekenhuis hanteert een jaarurensystematiek voor medewerkers die werken volgens rooster. Dat betekent dat het percentage dat je werkt, wordt omgerekend naar het totaal aantal uren dat je op jaarbasis moet werken. Met je leidinggevende bespreek je hoe je deze uren verdeelt over het jaar en wanneer je verlof opneemt. Werken in het Martini Ziekenhuis 3

6 Als medewerker binnen het Martini Ziekenhuis ben je automatisch verzekerd bij het pensioenfonds PFZW. Na indiensttreding ontvang je van PFZW een welkomstpakket met informatie over ouderdomspensioen, flexpensioen en invaliditeitspensioen. Voor meer informatie over je pensioen, kun je contact opnemen met de PFZW Klantenservice of raadplegen. Personeelsvoorzieningen Dit zijn de praktische zaken en regelingen waar je als medewerker voordeel van kunt hebben: Collectieve ziektekostenverzekering De stichting Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen (IZZ) biedt werknemers in de gezondheidszorg als onderdeel van de cao een ziektekostenverzekering aan. Het Martini Ziekenhuis heeft ook met Menzis en AGIS een afspraak gemaakt over premiekorting voor medewerkers en hun gezinsleden. Kijk voor meer informatie op: colijn.info Multifunctionele kaart Op de eerste werkdag laat je bij Bedrijfsbeveiliging een multifunctionele kaart maken. Hiervoor wordt ter plekke een digitale foto gemaakt. Draag de kaart altijd goed zichtbaar, zodat je herkenbaar bent voor anderen. Je hebt de kaart ook nodig voor betalingen in het personeelsrestaurant, het verkrijgen van dienstkleding en het openen van bepaalde deuren. Als je de kaart verliest, meld dit dan direct bij Bedrijfsbeveiliging (tel. 7777). De kaart wordt dan geblokkeerd. Tegen betaling kun je vervolgens een nieuwe kaart krijgen. Horecavoorzieningen Het Martini Ziekenhuis heeft op de begane grond verschillende horecavoorzieningen voor medewerkers, patiënten en bezoekers. Voor medewerkers geldt een gereduceerd tarief op vertoon van de multifunctionele kaart nodig. De openingstijden vind je op Martini Net. Dienstkleding In het Martini Ziekenhuis is het dragen van dienstkleding in veel functies verplicht. Deze medewerkers krijgen dienstkleding in bruikleen. De kledinguitgifte en -inname gaat via een geautomatiseerd Kleding Uitgifte Systeem. De multifunctionele kaart geeft toegang tot dit systeem. 4 Martini Ziekenhuis

7 Martini Select Martini Select is een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden waarmee je als medewerker bronnen in de vorm van geld (brutosalaris, nettosalaris, eindejaarsuitkering) kunt inzetten om doelen te verkrijgen. De doelen zijn: computer, fiets, vergoeding contributie vakbondslidmaatschap en/of beroepsvereniging, korting op bedrijfsfitness. Bij de koop van een fiets krijg je van Nationale Fiets Projecten bovendien een korting van 10% en een bonus als de aanschafprijs boven een bepaald bedrag zit. Personeelsvereniging De Personeelsvereniging Martini Ziekenhuis (PMZ) organiseert regelmatig cursussen, excursies, sportieve evenementen en feesten. Als lid profiteer je niet alleen van deze activiteiten, je leert ook medewerkers kennen van andere afdelingen in het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op: Fonds Bijzondere Voorzieningen Het Fonds Bijzondere voorzieningen is een onafhankelijk fonds waar medewerkers een beroep op kunnen doen als zij financiële problemen hebben. Dit gaat via het bedrijfsmaatschappelijk werk. Daarnaast biedt het Fonds Bijzondere Voorzieningen elke tweede maandag van de maand de mogelijkheid een medewerker van Kompas te spreken. Kompas biedt hulp bij financiële problemen. Ook kun je er terecht met vragen over regelingen, belastingen of besparingen. Je kunt per mail een afspraak maken Het spreekuur is van tot uur. Collectieve verzekering Het Martini Ziekenhuis heeft een collectieve verzekeringsovereenkomst met Centraal Beheer Achmea en ZORGenWEL. Dit betekent dat je als medewerker kunt profiteren van premiekortingen op verschillende schadeverzekeringen. Opleiding, onderzoek en Wet BIG Ruimte voor talent is een van de uitgangspunten van het personeelsbeleid van het Martini Ziekenhuis. Bij talentontwikkeling gaat het allereerst om bewustwording en reflectie. De dialoog met de leidinggevende is daar-voor een belangrijk instrument. In het Jaargesprek komt het Persoonlijk Opleidings Plan (POP) aan bod. Voor je persoonlijke ontwikkeling kun je onder meer gebruik maken van een loopbaanscan of loopbaanbegeleiding. Voor managementtalent hebben wij een speciaal leiderschapsprogramma. (Potentiële) managers die met lef kunnen verbinden en ontwikkelen, bieden wij met dit programma Werken in het Martini Ziekenhuis 5

8 ruimte om hun managementvaardigheden te ontwikkelen en daarbij elkaar te inspireren. Wie belangstelling heeft voor wetenschappelijk onderzoek, krijgt hiervoor ondersteuning van het Wetenschapsbureau. Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, reiken wij jaarlijks de Martini Wetenschapsprijs uit. Het Van Swieten Instituut is ons opleidingsinstituut. Dit instituut verzorgt samen met andere onderwijsinstellingen onder meer de beroepsopleiding anesthesie- en operatieassistent en verpleegkundige vervolgopleidingen (neonatologie, brandwondverpleegkunde, dialyseverpleegkunde, spoedeisende hulp en IC-verpleegkunde). Voor het volgen van opleidingen geldt in het Martini Ziekenhuis een studiekostenregeling. Het Van Swieten Instituut is geaccrediteerd voor het geven van onderwijs volgens de Kwaliteitsregeling. Een groot deel van de medewerkers in het Martini Ziekenhuis heeft te maken met de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Om dit te bereiken zijn in de wet zaken als titelbescherming, tuchtrecht, registratie en de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen opgenomen. Binnen het Martini Ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Informatie hierover kun je vinden in het Kwaliteitsportaal. Kwaliteit Het Martini Ziekenhuis is een lerende organisatie die gericht is op continu verbeteren, ontwikkelen en innoveren. De zorgvraag van de patiënt is daarbij uitgangspunt. Deze verbetercultuur is gericht op professioneel gedrag en op het structureel en methodisch werken aan continue verbeteren. Voor de verbetermethodieken in het primaire proces onderscheiden we werkplekleren en procesverbeteren (onder meer met Lean Six Sigma). Een belangrijk onderdeel van het werken aan kwaliteit is veiligheid. In het Martini Ziekenhuis functioneert een Veiligheidsmanagementsysteem. Veilig Incident Melden (VIM) is een onderdeel van dit systeem. Protocollen zijn een hulpmiddel om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Dit betekent dat veel handelingen en werkzaamheden gedetailleerd beschreven zijn. Alle ziekenhuisprotocollen zijn te raadplegen via het Kwaliteitsportaal. De Kwaliteitsnorm Zorginstellingen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ) is leidraad en toetsingskader als het gaat om het borgen en verbeteren van kwaliteit. Het Martini Ziekenhuis voldoet aan deze kwaliteitsnorm en heeft daarvoor het NIAZ-keurmerk ontvangen. 6 Martini Ziekenhuis

9 In de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn de belangrijkste rechten van de patiënt vastgelegd. Zo heeft een hulpverlener de verplichting een patiënt goed te informeren, zodat deze weloverwogen toestemming kan geven voor een onderzoek of een behandeling. Ook afspraken over dossiervoering, bewaartermijnen en over wie toegang heeft tot patiëntengegevens zijn vastgelegd in de WGBO. In het Martini Ziekenhuis gaan we hier zorgvuldig mee om. Ook dat is onderdeel van onze zorg voor kwaliteit. Veiligheid en gezondheid Om samen de beste zorg te kunnen bieden, is het van essentieel belang dat medewerkers gezond, gemotiveerd en bekwaam aan het werk blijven. Wat nodig is voor deze duurzame inzetbaarheid, verschilt per levens-fase en is ook afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Leidinggevenden gaan hierover het gesprek aan. Het ziekenhuis werkt verder continu aan het opsporen van arbeidsrisico s en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Daar ben je ook zélf verantwoordelijk voor als het gaat om het voorkomen van ongevallen en gezondheidsschade op het werk. Martini Arbo is de interne Arbodienst van het Martini Ziekenhuis. Deze dienst adviseert zowel medewerkers als leidinggevenden over onderwerpen die met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu te maken hebben. Je kunt bij Martini Arbo terecht met vragen over bijvoorbeeld de inrichting van jouw werkplek, werkhervatting na (langdurige) ziekte of samenwerking met collega s en leidinggevenden. Martini Arbo is bereikbaar via tel Verzuimbegeleiding Je bent verplicht je direct leidinggevende (of de vervanger) persoonlijk op de hoogte te brengen van verzuim. Als organisatie nemen we de klachten van medewerkers serieus. Tegelijk vinden wij verzuim niet altijd vanzelfsprekend. Verzuim wordt namelijk niet alleen beïnvloed door de ziekte of klachten die je hebt, ook het werk of privéomstandigheden spelen een rol. In het overleg tussen de leidinggevende en de medewerker komt dit aan de orde. Daarbij wordt gekeken of andere oplossingen mogelijk zijn dan ziekmelding. Uitgangspunt is dat we kijken naar de mogelijkheden: welke werkzaamheden kan een medewerker nog wél uitvoeren. Als het gaat om werkhervatting na verzuim, is de leidinggevende de casemanager die dit begeleidt. In het geval je binnen een jaar meer dan drie keer verzuimt, maakt de leidinggevende een afspraak om te bespreken wat de oorzaak is van dit frequent verzuim. Werken in het Martini Ziekenhuis 7

10 Ongeval tijdens het werk Als je een ongeval krijgt tijdens het werk, breng dan direct je leidinggevende op de hoogte, ook als je gewoon door kunt gaan met werken. Samen vul je dan het bedrijfsongevallenformulier in, waarna Martini Arbo het ongeval registreert en verder afhandelt. Vaccinatie tegen hepatitis-b Loop je in je functie risico op besmetting met het hepatitis-b virus, dan krijg je via Martini Arbo vaccinatie aangeboden. Deelname is vrijwillig. Als je door de aard van de werkzaamheden een mogelijk risico vormt voor overdracht van het hepatitis-b virus op de patiënt, is vaccinatie verplicht. Prikaccidenten Afhankelijk van je functie bestaat de kans om besmet te raken met hepatitis-b, hepatitis-c of HIV door een prikaccident. Volg bij een prikaccident in eerste instantie de Eerste Hulp adviezen op uit het protocol Incidenteel bloedcontact. Neem verder tijdens kantooruren contact op met Martini Arbo; buiten kantooruren kun je de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde bereiken. Zij zorgen voor de verdere afhandeling van het prikaccident. Tuberculose Als je op jouw afdeling beroepshalve in contact kunt komen met tuberculosepatiënten, dan kun je je via Martini Arbo periodiek laten onderzoeken op eventuele besmetting. Interne Klachtencommissie Als je vindt dat jouw belangen als medewerker op onredelijke wijze worden geschaad, kun je een klacht indienen bij de Interne Klachtencommissie. Ongewenst gedrag Ongewenst gedrag als seksuele intimidatie, agressie, geweld of pesten op het werk kun je als hinderlijk, vernederend of zelfs bedreigend ervaren. Martini Arbo kan jou adviseren hoe je daarmee om kunt gaan. Schokkende gebeurtenissen Door bijvoorbeeld de plotselinge dood van een kind of een agressieve benadering door een patiënt kun je emotioneel sterk geraakt worden. Hiervoor heeft het Martini Ziekenhuis bedrijfsmaatschappelijk werk aangewezen als opvang na schokkende gebeurtenissen. 8 Martini Ziekenhuis

11 Bedrijfsnoodplan Het Martini Ziekenhuis hanteert een Bedrijfsnoodplan waarvan onder meer het bedrijfshulpverleningsplan, ontruimingsplan en extern rampenplan deel uitmaken. Op elke afdeling is een Bedrijfsnoodplan aanwezig met uitgebreide informatie over veiligheidsmaatregelen, bedrijfshulpverlening en brandbeveiliging. Ook liggen er instructiekaarten waarop staat wat je precies moet doen bij calamiteiten. Bij een ongeval tijdens het werk, moet je de Procedure EHBO volgen. Communicatie In de uitwisseling van informatie, meningen en ideeën heeft het management een belangrijk rol. Het werkoverleg is een van de instrumenten die het management daarvoor inzet. Daarnaast vind je ziekenhuisbrede informatie op Martini Net, wat de komende jaren een meer sociale functie krijgt en dan ook vanuit huis kan worden ingezien. Verder krijg je ieder kwartaal het personeelsmagazine Matrix op huisadres toegestuurd. Wil je met de Raad van Bestuur in gesprek gaan over wat jou bezig houdt, dan ben je welkom op lunchbijeenkomsten. Ook bij de bijeenkomsten voor verpleegkundigen, georganiseerd door het Expertisecentrum Verpleegkunde, kun je collega s van andere afdelingen ontmoeten. Een aantal keren per jaar krijg je een uitnodiging voor Martini Inspiration, de sessies waarbij we ons laten inspireren door prominenten uit de samenleving. Heb je een idee over hoe werk, zorg of dienstverlening in ons ziekenhuis beter kan, dan nodigen we je uit om dit via kenbaar te maken. De stafdienst Communicatie stuurt jouw suggestie door naar degene die verantwoordelijk is voor dit onderwerp. Ieder kwartaal worden alle reacties die binnenkomen op dit mailadres (ook van patiënten en bezoekers) ook besproken met de Raad van Bestuur. Voor de communicatie met patiënten zet het ziekenhuis diverse middelen in, waaronder de website, folders, de Martini Krant en informatiebijeenkomsten. Het ziekenhuis voert een actief persbeleid, waarbij de stafdienst Communicatie ontwikkelingen onder de aandacht brengt van de media. Een belangrijke rol van de stafdienst Communicatie is verder het continu monitoren van de reputatie van het ziekenhuis met als doel daar proactief op in te kunnen spelen. Dat doen we onder meer via Twitter en Facebook. Word je zelf benaderd door de media of wil je iets actief in het nieuws brengen, neem dan altijd contact op met deze stafdienst (tel. 5024). De collega s daar geven je graag advies. Werken in het Martini Ziekenhuis 9

12 Omdat het ziekenhuis het recht op privacy van medewerkers, patiënten en bezoekers belangrijk vindt, geldt de regel dat filmen en fotograferen niet is toegestaan zonder toestemming van degene die in beeld komt. Het maken van professionele filmbeelden of foto s die bestemd zijn voor publicatie, mag alleen met toestemming van de stafdienst Communicatie. Vertegenwoordigende organen In het Martini Ziekenhuis functioneren verschillende vertegenwoordigende organen: Medische Staf De specialisten die in het ziekenhuis werken, zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf. De Medische Staf heeft als doel het niveau van de patiëntenzorg en de goede samenwerking tussen stafleden onderling te bevorderen en de functionele belangen van de stafleden te behartigen. Deze doelstellingen worden onder meer verwezenlijkt door een duurzame functionele samenwerkingsrelatie met het management binnen het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. Ondernemingsraad (OR) De wet verplicht organisaties met meer dan vijftig medewerkers om aan het personeel medezeggenschap te geven. Bij de overheid en in de gezondheidszorg gaat dit via de OR. Medezeggenschap heeft betrekking op het beleid van de organisatie. Doel is het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen te bevorderen. De Martini-OR praat mee vanuit een eigen visie die is vastgelegd in een beleidsplan. Cliëntenraad (CR) De CR levert vanuit het perspectief van de patiënt een bijdrage aan het ziekenhuisbeleid. Hiervoor brengt de raad gevraagd en ongevraagd advies uit over onderwerpen die voor patiënten, hun familieleden en bezoekers van het ziekenhuis van belang kunnen zijn. Daarnaast neemt de CR zelf initiatief om onderwerpen ter sprake te brengen. Expertisecentrum Verpleegkunde Het Expertisecentrum Verpleegkunde is een netwerkorganisatie waar verpleegkundigen samenwerken aan de ontwikkeling van het verpleegkundige beroep, met als doel excellente verpleegkundige zorg te geven. Het Expertisecentrum heeft een actieve rol bij het implementeren van verpleegkundige richtlijnen en bij deskundigheidsbevorderende activiteiten. Ook adviseert het unithoofden, managers en Raad van Bestuur op het gebied van de professionaliteit, kwaliteit en veiligheid van de verpleegkunde. 10 Martini Ziekenhuis

13 Nog vragen? Heb je nog vragen over de informatie in deze brochure, dan kun je terecht bij je leidinggevende of de Personeelswinkel. De Personeelswinkel (in de foyer bij ingang Zuid) is een voorziening voor iedereen die in het Martini Ziekenhuis werkt (of wil gaan werken) en is geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 13:00 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur, en op vrijdag van 9:00 uur tot 13:00 uur. Belangrijke telefoonnummers Martini Ziekenhuis algemeen (050) Martini Arbo (050) Personeelswinkel (050) Bedrijfsbeveiliging (050) Intern alarmnummer 3333 Werken in het Martini Ziekenhuis 11

14 Ruimte vooraantekeningen 12 Martini Ziekenhuis

15

16 Martini Ziekenhuis Postadres Postbus RM Groningen Bezoekadres Van Swietenplein 1 Groningen Algemeen telefoonnummer (050)

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Stagebureau. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Stagebureau. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Stagebureau Mondriaan voor geestelijke gezondheid Informatie voor stagiaires Introductie We hopen dat je een leerzame en prettige stageperiode binnen onze instelling zult hebben en wensen je hierbij veel

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

BrabantWonen & Integriteit

BrabantWonen & Integriteit BrabantWonen & Integriteit December 2012 Definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1: Integriteitbeleid... 5 1. Wat is integriteit?... 5 2. Uitgangspunten... 5 3. Borgen van integriteit... 6 Deel

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Instructie verzuimverlof en re-integratie

Instructie verzuimverlof en re-integratie Instructie verzuimverlof en re-integratie Instructiebrochure voor medewerkers Versie 1.0, januari 2012 Inhoud Regelgeving rond verzuimverlof en re-integratie3 Inleiding 3 Visie op verzuim 4 Verzuimverlof

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Inhoud In gesprek 3 Gesprekstips 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 4 Meten 4 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Electronisch Patiënten

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie