Kollektieve schuld, of wel Famir'man-sani

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kollektieve schuld, of wel Famir'man-sani"

Transcriptie

1 Kollektieve schuld, of wel Famir'man-sani Edgar Cairo bron. Het Wereldvenster, Baarn / NOVIB, Den Haag / NCOS, Brussel 1976 Zie voor verantwoording: dbnl / erven Edgar Cairo

2 2

3 5 Voorwoord Zij hebben wel óver ons geschreven, maar ons nooit aan het woord gelaten. Deze uitspraak hoort men nogal eens. De Nederlandse Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB) en uitgeverij Het Wereldvenster hebben - gesteund door een redactieraad van deskundigen - het initiatief genomen een reeks teksten van schrijvers uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië te vertalen. Het lezen van romans en verhalen uit de Derde Wereld betekent een ontmoeting met andere mensen, hun problemen en hun samenleving. Elk boek in deze reeks wil een ontdekkingsreis zijn naar een andere cultuur. Tal van problemen worden op leesbare wijze aan de orde gesteld. Ontwikkelingssamenwerking, kolonialisme en imperialisme, arbeidsverdeling, de prijzen van grondstoffen en handelsovereenkomsten worden niet op een abstracte wijze behandeld. Dus geen moeilijk betoog, maar gewoon een verhaal. Geen vakjargon, maar literatuur. De lezer komt vanzelf in aanraking met een andere denken leefwereld. Derde-Wereldliteratuur in ruime zin geeft een antwoord op vragen als hoe leven zij, welke conflicten en remmingen ervaren zij in hun eigen cultuurpatroon en hoe kijken zij tegen ons aan. Deze roman van Edgar Cairo neemt de lezer op een wel heel indringende manier mee naar een land dat wij in Nederland zouden moeten kennen: Suriname. Er is tot nu toe in Nederland nog niet veel verschenen dat in de boezem van de Surinaamse samenleving ontstond. Met deze roman hopen wij een bijdrage te leveren aan de waardering van een cultuur die ons nog lange tijd heel na zal staan. Sjef Theunis, algemeen-secretaris NOVIB.

4 6 Bij de derde, herziene druk Men heeft vanuit Europa op zeer ethnocentrische (dus eigenkultuur gerichte) wijze indertijd kritiek gegeven op de verschijning van de eerste druk van dit boek. Bij mijn latere werk is dat meestal ook gebeurd, zonder dat men - redenerend vanuit Europese tradities - zich rekenschap gaf van een mogelijk andere (orale) bouwsystematiek en/of een andere esthetiek, van een denkwijze die puur sang negroïde zou kunnen zijn. En hoewel ik de verdienste van de kritici (vooral als blanken die onze verguisde negerkultuur komen redden) weet te waarderen, moet ik dit volgende uit me mond laten reppen: geweldig blij ben ik, dat ik als schrijver met persoonlijke ervaring veel dinges uit me kinderjaren heb mogen gieten in woordvorm, zelfs in boekvorm. Famir'man-sani is dan ook een persoonlijk verslag van de worsteling van mensen. Van ons, die arm waren en pijn hadden. Van ons, die bevrijding zochten. Verzoening met ONZE goden... Als schrijver vecht ik fo een ander soort bevrijding: de verzoening van de negerman met zijn verdomde kultuur, kultuur die blanken ons hadden leren verwerpen en haten. Want 't was afgodische negerachtige nonsenserij. No? Wel, tijden zijn met verandering gekomen. Behalve dat de Europeaan ons met méér dan antropologenogen is gaan staan bekijken, vinden velen van ons een nieuwe, positieve binding met onze kultuur. Verandering ook, van rituelen. Op zich is dat nie erg. Maar er is meer: in plaats van groei van de kultuur, is verlies gekomen. En welke jongere, trots op disko-muziek, zal 't verschil gaan weten tussen kra & jeje? Tussen kra, jeje en djodjo? Tussen kra, jeje, djodjo en konfo? Welke jongere zal, onder dat gewoeker van al die vele medicijnmannen met ieder hun eigen inzicht, de rituelen stuk voor stuk kennen? Als kind van me kultuur ben ik blij, met dit boek, op eigen wijze,

5 7 een bijdrage te leveren aan de bevrijding van hen die iets van zichzelf terug willen vinden. Meer nog: ieder die interesse heeft, hoop ik met dit boek op z'n minst te boeien. De verklarende woordenlijst achterin is bij deze druk omgezet in voetnoten onder aan de desbetreffende pagina's. Met dank aan de zetters, die fo dit speciale type proza steeds opnieuw hun best hebben gedaan. Ik heb, uit respekt voor de jeugdige charme van dit boek, slechts minimale veranderingen aangebracht. Lees prettig, no? Edgar Cairo, voorjaar 1981

6 8

7 9 Intro We doe! Ne mi doe san' he. Le, le, mekoenoe! We oboisi de wan let' ete, noja... Doen! En toen deed ik het: kwaad was wat bet bracht. Maar men kan zich nu eenmaal vergissen... Marjana, was je handen schoon! Kom, was het donkere gezicht van je met water uit de kalebas. Neem afscheid van je schulden. Wat roept dit kind? Het zucht van ongeluk! Het zoekt z'n ouders schreiend in de nood. Jouw ouders zijn gegaan, Marjana, lange tijd geleden. Geen kind ben je, maar oud, stuk ouderdom. Geen kindgeschrei, toch blijft het bange zuchten in je hart, slechts moeiteloos bespied door blikken, eenzaam, uit het verborgene. Tijd meet je af, Marjana, aan de stemmen van je kinderen, kleinkinderen, kindskinderen, verzameld om je heen. Maar wat je morgen brengen zal? Niemand die weet het, weet het niet. Dit hier is bos, Marjana, zwamp, voor planten broeiend hun bestaan, de omgang een verstikking. En de vruchten van je schoot hebben het eerste uur van hun rijping gezocht, hier, terwijl de wortels reiken naar een vaste bodem. Je ogen zijn gesloten. Heeft de nacht een horizon, Marjana? Hebben blikken grenzen waar je had gedacht, het licht? Zingende stemmen overal. Waar zou men in het licht de duisternis vermoeden? Pinti's en bongo's, 1 ratelende drums op slag van hun ritme vangen stilte, verdrijven haar naar de uiterste hoeken van angstig bewustzijn. Marjana, schatert niet een vogel? Vogels schateren niet! Ze lachen nooit. Schateren doet de dood, wroetende oude dood die komen zal 1 pinti's en bongo's: soorten drums

8 10 voor je gebeente, om je oude leven. Op deze hete dag, tropenheet, stinkend en het steken van muggen, kruipend onheil... en de vogels, nogmaals, houden niet op te broeden, niet midden op de dag Marjana, terwijl je zal zijn bevrijd.

9 11 Visites Tant' Lien bij Nicht Koba Op de late middag; er klonk een stem: Tir'o mi wan. Tir'o mi wan a nowan. Mi hasi toeka wan tete ho... Miwan no hankra mo'o......stilte blijft stilte, want iemand is niemand... Los zijn mijn ankers. Ik stierf een dood... Voetstappen vanaf het achter-erf. Even later: Kokokokoko...! 1 Ja? W'is daar?... Jonge ga fo me kijke! Koba stuurde die jongste zoon van d'r naar die gaanderij. En eventjes daarna: Tan! Ik wist nie dat 't Tant' Lien was... Kom door dan! Hoor Tante Lien: Ija baja! Is ik kom je storen. Me nek doet me pijn dezer dagen. Ma' toch zing ik een beetje me verdriet uit. Plotseling zo zei die kleine jongen: Is geen nek! Is keel moet Ouma-Tant'-Lien zeggen! Mars gwe te bigisma e taki tori! 2 Donder op jonge...!, voor ik je baks...! 3 Zo! En Koba van me, hoe gaat 't met je, goedoelobi? 4 Voordat Koba kon antwoorden, zei Tant' Lien rondkijkend: Hoe lijkt 't of je huis is veranderd? Koba: Ija! Me man is gelukkig meer gaan verdiene... Lina zweeg, trok een stoel naar zich toe en ging zitten. Ondertussen nam ze de hele inboedel op met zeer begerige blikken. Ja Koba. Matrieel gaat 't goed met je! En hoe is 't met je kinderen dan? Johnnie en Armand gaan dit jaar van school. Ik weet nie wat ik met ze ga doen. Die Technische School heeft geen plaats meer fo ze en Mulo ook niet. En buitendien, ze willen ook nie zo goed 1 ouderwetse manier van aankloppen 2 Scheer je weg als wij, volwassenen, iets te zeggen hebben! (eerbied) 3 voor ik je een klap geef 4 schatje

10 12 meer hun schoolles leren. Hoofbrekens tot en met! Tante weet zelf dat er is geen werk fo ze. Tante Lien was bij het raam gaan zitten. Ze luisterde met een half oor. Plotseling zo, begon ze met een heel andere tori. Tan! Wachte hoor! Dat meisje die daar loopt... ik ken z'n moeder! Een tante fan d'r zong lobisingi. 1 D'r oom sleept z'n voet en d'r moeder verkocht knepa's 2 aan de Gravestraat onder balkon. Een zuster van d'r - mooie meid zo - werkt bij Bata. En als ik me goed heug, zit d'r man op dit moment in die wèri wèri 3 gevangenis van Santo Boma. Laast zag ik d'r nog met andere manne die donkere bakabini's 4 opzoeken! Koba kwam hoogst nieuwsgierig kijken. Tant' Lien vervolgde: Meisje! Z'is dik geworde! Zie je d'r daar aan die overkant zo njepi njepi fo d'r gaan?... 5 Hoor Koba no: Is dat meisje Cromwell. Ija! Die familie lijdt aan fallende siekte! Kwaje Dinges! Koba: Ach tante, afgoderij! Tant' Lina riep zeer verontwaardigd: Afkodré no? Ai de na ede, oen sa si sani! We sulle zien! Je hebt nog nèks meegemaakt meisje! Koba: Ma' Tante. Ik ben al dertig jaar, geen dertig dagen! En ik heb al bijna grote kinderen. Lina: Dan wat! Meisje vergeet nie dat ik ben je tante! Vijfenvijftig jaar heb ik! Ik ben nie na' school geweest ma' ik weet precies hoeveel jaar ik meer heb dan jij! Tante maak nie zo vervelend vandaag! Ik weet nie waarom u bent gekomen, ma'... Wat me hier gebracht heeft... precies wat jij afgoderij had genoemd! Ik ben gekome om je een bijdrage te verzoeken. Wij allemaal in die familie moeten onze benodigdheden gaan doen. Wat! Tante, alweer? Voor de zoveelste keer, tòt het gaat lukken! Ik heb een betere 1 (soort) liefdesliederen (genre) 2 soort fruit 3 dezelfde 4 achterbuurten, sloppen 5 quasi ingetogen

11 13 bonoeman 1 gevonden en hij vraagt ook nie veel. Maar apripo sopropo, saka joe skafoe. 2 Meisje ik wil nie dat je me schreeuwt! Tante ik bemoei nie meer met dat soort dinges. Meisje, kijk hoe ik mager ben geworden met je eigen ogen! Ik lijk droge kat'fisi! 3 Schandalig! Die zware familielasten drukken me. Het lijkt alsof ik ga voorover vallen op me mond! (Ze zuchtte zwaar.) Koba: Hoor hierzo Tante, je wil dat ik ruzie krijg met Nelis van me? Sins hij werkt op kantoor, letten al die mensen op 'em. Hij kan z'n poot nie ergens trappen of ze hebben 'em al geroken. Wat gaan ze zeggen als ze merken dat hij werkt met objabasi's? 4 Koba, la me je één ding zeggen: is zo zijn mensen! Poespoes' no fen' merki, a sa soekoe mois'moisi!: de mense hebbe altijd wat te zeggen. Luister Tante, laat ons niet bederven... Meisje! Laat domheid je nie bedriegen. Wanneer ze alle schuld van hunzelf hebben afgewassen blijft het fo jou! Ga je kunnen? 't Gaat fo je kome! Tante, ik heb nooit een familie weggejaagd! Ma' laat me d'r buiten, no? O soema dati! 5 Jij en ik: duivel en z'n gangan! 6 Koba: Ka wèk jo! Mars! Blaka Bakra! 7 Is mij jaag je weg? Mars! Duisternis kan zien dat ik je ben kome waarschuwen. D'r uit! Lina haastte zich om op te staan. Ze schoof haar hoofddoek recht, nam een paar stevige stappen naar de deur, trok die open en even later viel die dicht met een klap en een tjoeri. 8 1 medicijnman 2 wil je wel een toontje lager zingen? 3 gedroogde (soort) vis: bonestaak 4 medicijnmannen (zwarte magie) 5 Wie? 6 grootje 7 zwarte blanke 8 met de mond gemaakt geluid van afkeuring, afkeer, minachting

12 14 Ze kon niet weg zonder nog eens iets te roepen: Koba, ik waarskouw je! Je maak percies als die families van je vaderskant! Hardhorige mensen! Ze willen nèks weten van negerij! Koba zweeg. Lina's stem klonk buiten vol met bitterheid: Hoor je me, Koba? Onze doden zuchten in hun graf. Duisternis overheerst onze familie. Dan nog buitendien jaag je me weg! Weet je dat je fjofjo 1 maakt? Je jaagt me weg als een hond! Ma' ik vergeef je om familiezorg te redden! Adjosi. Daarmee vertrok ze definitief. Ze ging niet via het poortje aan de voorkant van het erf, maar baande zich een weg tussen de struiken door aan de achterkant van het huis. Ze struikelde wat over de wortels van een curaçaose-appel-boom, vloekte binnensmonds terwijl ze de vuilnishoop passeerde, schoof langs het afdakje van de buren, zuchtte opnieuw, zucht om zucht voor al degenen die zij zo liefhad op haar eigen wijze, lief ondanks hun koppigheid, zuchtte om haar eigen onmacht, om de zorg en het ongenoegen die haar het leven zuur maakten, nu ze op weg was naar wat zij beschouwde als de redding van hun dierbare familie, voor totale ondergang. Vrouw Lien bij Tant' Danna Help! Mijn God, help! Die hond verscheurt me! Woi...! Vrouw Lina rende door de opening naar binnen, achterna gezeten door het woeste beest. Vlak voor z'n neus sloeg ze de poort dicht en al hijgend begon ze het uit te schelden: Jij vervloektese beest jij! Ga laa'n die auto's je slaan! De buren keken met vermaak van achter hun gerafelde gordijnen. Sommigen lachten openlijk. Jullie duivels! Eerstdaags geef ik dat beest rattekif! Dan liep ze over het erf verder naar achteren, voorbij het 1 onheil scheppen, conflicten opwerpen die geestelijk doorwerken

13 15 eigenlijke huis. Onder een pommerakboom stond een afdakje met iets verderop het gemakhuisje. 1 Tussen de naden van de schutting kon je de ogen haar zien volgen. Een piepstemmetje verwelkomde haar vanachter de zink-platen: Ouma is nie thuis! Wat sèk je? Ouma Danna is nie thuis! Dan waar is ze? Ik weet niet. Vrouw Lina bleef doorlopen. Kokokokoko! riep ze even later. De stem van achter de schutting leek gelijk te hebben. Niemand scheen thuis te zijn. Het had geregend en er lag een grote plas water op het erf. Waar Vrouw Lina stond was er een raam aan het afdakje. Maar de ingang kon je pas aantreffen aan de andere kant van het huis : dus omlopen. Omlopen? Wie, ik Lina deze? dacht ze. Vrouw Lina bukte zich, haar rok stevig tussen haar benen klemmend om al die bespieders achter haar geen kans tot dijenkijkerij te geven. Ze keek onder de neuten door en zag plotseling twee benen langs de drempel aan de achterzijde hangen. Het waren mannebenen. Aji! dacht ze, het is weer zover met 'em!! Daarmee doelde ze op de zoon van Ouma Danna, haar bloedeigen neef, die zich in de deuropening moest bevinden. Ze trok haar schoenen uit, waadde door de plas. Toen zag ze hem. Hij hing langs de deurpost, dronken voor de zoveelste keer. Hij baadde in z'n eigen braaksel en stonk nog erger dan een dooie rat. Vliegen zwermden om hem heen en als het nacht was geweest waren er ook nog muizen en kakkerlakken bij gekomen. Toen hij haar hoorde aankomen dacht hij dat het z'n moeder was. Jij ellendige wijf! Hond van me onderbuik! Sakasaka! 2 Ga die pot 1 toilet, wc 2 krachtterm

14 16 met schijt opruimen die ik daar fo je heb volgekakt! schold hij. Eén stank! Vrouw Lina stond op huilen. Aj, Masra, mijn God. Heb medelijden! Ach! Zijn deze dinges die me na' die bonoeman drijven! Grote, grote kerel! Als een kind, meneer, als een kind! Neef draaide zich om, sloom en zwaar; hijgerig met slijm in z'n keel: Wat sèk je met 'mars?! 1 Waar is mijn stonbanti? 2 Laat ik je ophangen aan die sapotiljeboom d'rmee! Hij stond op en zwaaide met een stinkende borstrok. Vrouw Lina ging opzij, maar kon niet laten hem terug te duwen op zijn zitplaats, voordat hij met z'n smoel in die modder zou tuimelen. Het moet die bakroe 3 van 'em zijn! mompelde ze. Wonderwel bleef het stil aan de schutting. Misschien hadden de buren meer dan genoeg gelegenheid gehad om zich te vermaken met neef-lief. Ke, mi Gado, ke! 4 zuchtte Vrouw Lina, bijna moedeloos. Er viel wat regen. Opnieuw. Vrouw Lina deed verwoede pogingen om hem het afdakje binnen te krijgen voordat het weer zou gaan storten. Dan hoorde ze iemand aankomen. Wie anders kon het zijn dan Ouma Danna? Tante, riep Vrouw Lien, tegen de binnenstrompelende Danna. Wat een kruis! Me kind, ik kan niemeer. Laat 'em liggen! Dit is nog niet het ergste. Ik weet tante, ik weet! En Ouma Danna klaagde: Net ben ik fo me een kaars gaan halen bij die winkel om te branden voor Sint-Antonius. Want ik weet echt niemeer! Niets helpt Tante, niets! Het enigste wat nog helpen kan, is dat we defenetief afscheid gaan nemen van al die kwalijke geesten die ons verdrukken. 1 krachtterm 2 steunbanden voor het mannelijk geslachtsdeel 3 kwelgeest 4 god nogantoe!

15 17 Na een poos vroeg Danna: Hoe is Marjana? Vrouw Lina: Mijn moeder? Goed. Jij als haar zuster moet ik fo d'r groeten. Goed zo! Goed zo, mi goedoe. 1 Tante, heb u me gehoord? Ik ben gekomen om die familiezaak te bespreken. Dat wist ik allang, zei Ouma Danna scherp. Daarna vervolgde ze verwijtend: Is daarvan leef je no? Je weet dat sins ik bij die Kerk hoor, bemoei ik nie met dit soort zaken. Ma' Tante, daar ligt je zóón. Ouma Danna keek, boog het hoofd, zweeg en verzuchtte: Hier, neem deze kaars baja. In plaats van in die kerk mag 't branden in het huis van die bonoeman. Ik zal God smeken om een oogje dicht te doen fo je! 2 Jezus, Maria, Jozef, geef ons wat zaligheid! Toen begreep Vrouw Lien dat ze nu maar beter weg kon gaan. Tan boen! mompelde ze ten afscheid, in de overtuiging dat ze het pleit half had gewonnen en dat ze bij spoedige terugkeer wellicht meer winst zou behalen. Ma Lien bij Zus Marietje Er waaide buiten een koele koele wind. Frisse ochtend. Het enigste wat die sfeer kon komen bederven was die lucht van die verstopte goot die dwars door het erf liep. Maar daartegenover stond een lemmetjesboom die frisjes z'n citruslucht verspreidde. Ja inderdaad. Mooi weer om met beebies te kuieren, vooral als het gaat om ze voor het eerst de drempel over, naar buiten te dragen. Mij gunst! Mooi no? Dan zeg je wat leuke woordjes d'rbij fo die beebie, dat die Moeder van 't erf dat kindje tegen Kwaaie Dinges gaat beschermen toch! Over een tijdje zou de negerdeur naar de straat wel volgen. Zij die hun navelstreng op deze plaats begraven hadden, moesten 1 schatje, liefje 2 om het een en ander door de vingers te willen zien (dat zij dus aan zwarte magie, aan afgoderij doet)

16 18 zich eveneens in een heldere, luchtige bui hebben gevoeld. Zo iemand was Marietje. Reeds was het haar kindertjes opgevallen dat ze vandaag niet schreeuwde naar het achtererf waar ze zich nu ophielden. Dat gebeurde natuurlijk wel meer, vooral als papa geweest was op vrijdagmiddag na z'n werk: ruzie óf al te grote verzoening eindigend met het kreunende bed. Volgende ochtend was ze dan overspannen. Of ze had zich dan zo gegeven, dat ze bijna geen kracht meer in haar stem had. Nu was de reden van haar zwijgen anders. D'r lichaam moeilijkte d'r. De kinderen hadden niet zo erg veel haast met het zich klaar maken om na' school te gaan. Marietje gooide de ramen in hun knarsende hengsels open. Eerst het grote, aan de zijkant van het huis en daarop het kokeraam 1. Ze ging blijkbaar thee klaar maken. Dan plotseling een stem. Morgoe, morgoe! 2 Het bleek Ma Lina te zijn, die daar op montere wijze kwam aanzetten. Toen zij de kinderen in afwachting van hun beurt bij de badkamers voor de erfbewoners op het achtererf zag staan, gooide ze bijna letterlijk een paar verwijtende ogen naar hen toe met de vraag: Groeten jullie Ouma niet? En toen ze een beetje slaperig bleven kijken ging ze meteen over tot luidop kommanderen: ze moesten haast maken op dit uur; het verkeer werd steeds drukker en drukker; ze moesten optijd na' school, want dat was vreselijk belangrijk; het was nie zo goed om op het achtererf zo vroeg te blijven staan: een Takroe Winti 3 zou ze kunnen blazen, met alle nadelige gevolgen van dien! Toch lag er heel veel vertedering in haar stem. En staande op de drempel leek ze de een of andere sergeant, die z'n manschappen tot heldhaftige daden wilde aanvoeren. 1 kookvenster, soort uitbouwsel bij oude woningen, bestemd om erin te koken 2 Goedemorgen allemaal! 3 wind met invloed van Boze Geesten

17 19 Marietje was er wel een beetje blij mee. Dag Ma. Dag mi goedoe. Hoe kaat 'et dan? So af'afoe. 1 Mama kom door! Ik ben net wakker. Lina verdween in de deuropening, reeds lang geregistreerd door de nieuwsgierige buren. Nog geen minuut later kwam buurvrouw van twee huizen verderop wat suiker lenen bij die van vlak naast Marietje. Buurvrouw van verderop en buurvrouw van vlak naast waren grote vriendinnen en ze hadden samen ruzie met Marietje. Zodoende... De huizen zaten aan mekaar vast en het was nogal gehorig..., dus je weet toch! Bovendien hadden ze gisteren nog ruzie gemaakt. Marietje had net kort geleden een tweetal nieuwe stoelen gekocht en afgunstig als ze waren, kwamen ze bij de kraan midden op het erf - onder het overlopen van water uit hun grote aluminiumbekkens - kommentaar leveren: Ik dat, ik hou niet van gekke stoelen. Dan ga ik liever na' die timmerman fa' me om een solide bank! (Tegen een der kinderen): Meisje haal een bangi fo me, laat ik me achterste verwennen, want me foete zijn moe van staan en die kraan loopt zo langzaam, hòr! Nog meer kommentaar: Ija! Ik ken iemand die nieuwe stoelen heef gekocht. Ze denk is een keweldikheit! Ondertusse zijn die stoelen bar-stoeroe! 2 Marietje was woedend. Ze gooide emmers vol water, vuil water, schoon water, bij haar voor de deur, zodat het één morserij werd. Wie nu naar achteren wilde moest door de toko toko 3 heen en daar hadden nu haar buren de pest aan; dat wist ze. Bovendien liet ze de hele middag de kindertjes een versje opzeggen: A e kon! A e kon! A wer' en poes'poes'tere! Bigi braka paratanta e kon!, 4 waarmee gedoeld werd op de buurvrouw van 1 Het leven gaat zo z'n gangetje 2 (slechts) barkrukken 3 modderbrei 4 Ze komt eraan, dat grote, zwarte wijf uit de Para, ze komt eraan!

18 20 twee huizen verderop. Een overigens juiste typering van haar zwarte buffelachtigheid. Sssjjjtt! Niks zegge! Laat ze hun ore schuren aan die wand totdat ze lijken op een aangevroten awari! 1 waarschuwde Marietje snel. Ma Lina wist wat ze doen moest, getraind als ze was in dergelijke situaties. Alleen odo's 2 werden luidkeels ten gehore gebracht. En toen even later de kleine krioro's 3 binnen kwamen stuiven werd hun luidruchtigheid alleen als welkom ervaren. Marietje had intussen een pot theewater klaargemaakt en ze bood haar moeder een kom vol aan. Het was doortrokken van melk en niet te vergeten melkroom met daarop drijvend klontjes vet. Enhèn! Precies wat ik nodig had me kind! smakte Ma Lien. De vier kinderen van Marietje aten hun ontbijt, twee op een bankje. Eén op de grond en een op een bar-stoeroe. In de andere stoel had ouma zich genesteld. Toen ze klaar waren en ze ouma een brasa 4 hadden gegeven mochten ze naar school. Aan de andere kant van de wand, zo konstateerde Marietje, was de afluisteranimo verdwenen, want de buffel was weer weggegaan om eindelijk eens haar echte belangen te gaan dienen. Marietje had haar zien wegschieten, spiedend vanachter haar kokeraam. Dan kwam de grote vraag van Ma Lien: Hoe gaat het meisje? Mama, mi no man moro! 5 Ik weet nie wat ik doen moet! God alleen kan me helpen! Voordat zij verder kon gaan werd ze onderbroken door de oudste dochter, elf jaar, die even haar rekenboek kwam halen omdat ze 't natuurlijk weer vergeten 1 aangevreten, verrotte buidelrat 2 spreekwoorden en gezegdes (schimpteksten) 3 kinderen 4 omhelzing 5 Moeder, ik kan het niet meer aan

19 21 was. En toen die weg gegaan was: Mama... Ja! Meisje, Jolanda van je wordt groot! Ze krijgt al spruitjes! Pas op d'r. Ma' mama, is daarover wou ik gaan praten toen mama me mond heef gesneden. Wacht hoor! Ze is toch niet... Nee mama, hou op! Laast kreeg ik een seintje om gauw te komen kijken. Als ik het gehoord had van mensen zou ik hebben gezegd dat ze liegen. Ma' ik heb zelf zuiver gezien, hoe Jolanda in de wei van bakapasi 1 lag te spelen met Johnnie van bakagotro. 2 Gelukkig waren ze geen echte vieze dinges aan het doen. Alleen maar spelletje! Enhèn! Ma' morge is het echt. En dan komt ze met een buikje aanlopen... Ma' hoezo spelletje? Johnnie ging op een steen staan en Jolanda lag in het gras, op d'r rug. Dan was Johnnie gaan springen op d'r en zoentjes geven. Wel, ik dat, ik heb d'r geen zoentjes gegeven, ma' ik heb d'r flink gebakst op d'r smoel! Enhèn! Ma'... mama, ze steelt als een aira! 3 Laatste keer dat Armand hier was heeft hij vijftien gulden gegeven. Vijftien gulle fo de hele week eten fo ik en vier kinderen! Dàn weer heeft Jolanda die centen gestolen. Wat? Ben je zeker? Hoe weet je dat het geen bakroe is? Met al die vijanden om je heen...? Mama, laat me. Die anderen hebben gezegd dat ze lolliepop stond te eten en hierzo thuis wou ze zaterdag bijna nèks eten. Ik dacht fo mezelf: Misschien krijgt ze voor de eerste keer peetje 4 of misschien heef ze een ziekte in d'r lijf. En wat heb je gedaan dan? Nèks mama, nèks! Ik was zo boos dat ik d'r kon doodslaan. 1 het achterweggetje, het steegje 2 de achtersloot 3 soort roofdier 4 menstruatie

20 22 Het enigste wat ik heb kunnen doen, is die jonges na school sturen om flessen te gaan zoeken en die te gaan ruilen bij omoe snési. 1 Ik durf d'r bijna nie meer alleen te laten, vooral met Johnnie van bakagotro en z'n trawanten! Leba's zijn het! 2 Lina zuchtte. Harold, die kleine, Harold stottert. Hij is al een keertje blijven zitten en meester heeft een brief gestuurd. Hij zegt dat hij gaat blijven zitten dit jaar. Meester zegt dat die jonge moet naar een BLO-school. 3 Ma Lina: Wat is dat dan? Marietje: Mama weet toch, een soort Mythyl-school voor gehandicapten! Ma Lina: Meisje, ik weet niet! Ik bemoei nie met school! Ma'je zoon is toch nie gehandicapt?! Nee mama, is nie dat! Maar eh... Juffrouw wil dat ik d'r bij d'r lurven ga pakken! Als ze wil hoeft ze dat kind nie met rust te laten! Ik breek d'r dinges fo d'r! Enige tijd lang zaten ze stil. Marietje was begaan met de ongeremde hartstocht van haar moeder ter bescherming van haar kleinkind. Toen zei Marietje: Mama, dat ding is weer begonnen. San! Ija, Sins twee dagen vloei ik weer overvloedig. Takroewatra! 4 Vorig maal was het drie weken lang. Nu al drie dagen. Mijn God me kind! Die ene ongeluk houdt nie op of die andere begint! Me kind, hoe lijkt het alsof God ons heeft vervloekt? Ben je al na' dokter gegaan? Nee mama. Geen geld! Die nieuwe dokterskaart van me is nog nie gekomen van Sociale Zake. Me kind, wil je nie bij die nieuwe... bonoeman komen kijken? Mama...! Nee die famir'man-sani is niet een makkelijke tori! 5 Is precies 1 inruilen tegen geld bij Oom Chinees, de winkelier 2 lastposten 3 Bijzonder Lager Onderwijs 4 menstruatievloed die duidt op een ziekte 5 het kwaad dat over onze familie heerst, is bepaald niet gering

21 23 ons kruis! We lijden àllemaal d'r onder. Die vijftien gulle bijvoorbeeld! We hadden zoveel dinges d'rmee kunnen doen! Mama praat al jaren over die famir'man-sani. Ouma Marjana is ziek. Reumatiek tot en met! Al die kou in d'r gebeente. Dokter kan nie helpen. Hoogtezonzalf helpt niet. Ze teert weg en wordt blind. Ze is al zo onhandig en bijna kinds. Ze pinaart no hel! Hoeveel bonoemans hebben we al nie geprobeerd?! Minstens twintig! De een na de ander doet z'n beloftes. De een wil tweehonderd eieren, de andere weet ik hoeveel djogo's, 1 maar geen van ze helpt geen moer! We worden alleen maar armer. Kijk na' Alfons me broer. Hij moet nu z'n stukje erf verkopen. Sopi alleen hoor, drankzucht! Nee is nie waar. Die hindoestaan vroeg 'em om zijn erf te verkopen en bood veel geld. Ma' Alfons wou niet. Toen heeft die koeli een slang op Alfons gestuurd... Mama hou op! Niet alles is afgoderij! En laat die koeli in godsnaam d'r buiten! Alfons had geld nodig! Wel... om eerlijk te zegge, me kind, Alfons heeft al z'n deel gegeven fo die famir'man-sani. Ik wacht op jou en die andere. Jullie moeten M'ma Marjana helpen! Hoor je? Marjana is al totro! 2 Ze is de enigste van al die oudste mensen die nog kan helpen. Die hoofdwortel van die familie van ons loopt bij haar. En Tante Danna? Die gaat zich eerstdaags ophangen aan een rozekrans. Ze is helemaal gek van pastoor! En buitendien, je ziet toch wie ziek is? Wel, Marjana is degene die die wortel van die familie draagt. Meisje ik kan nie uitleggen, ma' als ze doodgaat gaan een heleboel kwaaie dinges gebeuren. Ik verzeker je! 3 Laat ons voorlopig ophouden met deze tori, 4 mama. Weet je dat Alfons gaat met een bosnegermeid? Kora van Abrabroki heeft hartziekte...! Oom Frans heeft nog altijd hoofdpijn...! Moeder en dochter bleven geruime tijd het leed in de familie 1 literfles (sen) bier (als beloning) 2 betovergrootmoeder 3 ik verzeker het je! 4 verhaal, onderwerp

22 24 bespreken, totdat het tijd werd voor Ma Lien om op te stappen. Voor die dag had ze weer genoeg voor elkaar gekregen: een hoop goodwill van Marietje om mee te doen met de zaak. En misschien een financiële bijdrage een andere keer, wanneer één van de vaders van haar kinderen weer eens zou gaan komen passeren. Terwijl Ma Lien zich de negerdeur uit haastte, begon ze alweer aan het volgende familielid te denken. Wie zou zij gaan bezoeken...? Vrouw Lien bij Broer Frans Samen zaten ze aan die keukentafel, Vrouw Lina en het dienstmeisje. Tevoren had deze aan de op bezoek zijnde Vrouw Lien meegedeeld dat haar broer sliep. En dat mevrouw dinges was gaan kopen. Het dienstmeisje zat uitgebreid te vertellen hoe gelukkig of ze was, nu men een stofzuiger had aangeschaft. Voor haar een hele status, bewijsbare technische vooruitgang van haar beroep! Ook het feit telde dat meneer en mevrouw na hun Europese reis volgend jaar (buitenlands verlof, onherroepelijk leidend tot een veertigdaags retour Zanderij-Amsterdam) Europese meubels zouden meebrengen. En natuurlijk nog een hoop andere mooie zaken. Allemaal in het vooruitzicht. Vrouw Lina zat daar. Haar ellebogen ruwgerimpeld. Haar vel glanzend zwart. Half gebukt over het tafelblad. Wil Vrouw Lien een beetje koffie? vroeg die bediende. Nee me kind! Is grap maak je met me! Je weet toch dat ik geen koffie drink? Geen bakra-oso 1 -manieren! Ma' is niet zo bedoel ik 't! D'r is geen stroop meer en mevrouw gaat kakao brengen straks. Dus ik kan Vrouw Lien vrolopig nèks anders geven! Buiten op het erf ronkte na enige tijd een auto. Mevrouw kwam 1 ik hou me aan me negermanieren (en hoef dus die hooggeachte blanken-manieren niet)

23 25 thuis. Bij het zien van Vrouw Lina glimlachte ze groetend. Vrouw Lina groette beleefd terug. Het dienstmeisje was, zodra zij het geluid van de komst van mevrouw herkende, weer driftig aan het werk gegaan. Hoe is het met die kinders? vroeg Vrouw Lina. Goed. En hoe is 't met u? Ach, broko broko! 1 Mevrouw glimlachte geheimzinnig. Ze kende haar zwageres zo langzamerhand. Verborgen zorgen maken thans geen schone dag! zei ze met charme. Ija, mi goedoe! 2 Je heb schoon gelijk! Lok me maar om dinges te zeggen die ik nie ga wille zeggen! Mevrouw zei lachend: Ach, zo bedoel ik 't niet, Vrouw Lien. En tegen het binnenlopende dienstmeisje: Waarom heb je Vrouw Lien geen glas met iets gegeven? Hoor het dienstmeisje no: Mevrouw, ze wil nie drinken. Geen koffie wou ze! Ma' we hebben verder niks thuis en mevrouw zou een fles drank meenemen toch? Oja, oja! Ga nu maar...! Hier, maak eerst wat stroop klaar. De zwageres van Vrouw Lina was een aardige vrouw. Niet mooi, maar wel aantrekkelijk. Ze kleedde zich smaakvol. Was vrij charmant in haar doen. Was getrouwd met een man die als politiechef wel goed kon rondkomen van z'n inkomen. Haar kinderen konden naar ballet, vioolles, bezochten regelmatig de betere clubs. En zij, ze was mulat, 3 levend met een weliswaar zwarte kerel, maar ach, ze waren al zo lang getrouwd. Zijn status als politieman met carrière maakte hem voor haar familie akseptabel, indertijd. Om aan het gesprek voortgang te geven vroeg mevrouw: Is Frans al wakker? Nee mevrouw, riep het dienstmeisje per ongeluk vanuit de grote badkamer, waar ze nu meeluisterend de was deed. Me- 1 het gaat wel 2 ja schatje 3 halfbloed, kruising tussen zwart en blank, neger met lichte kleur (en zich daarom dus geen neger voelend maar veeleer blank)

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Verhalen voor onder je kussen

Verhalen voor onder je kussen Verhalen voor onder je kussen Tweede druk 2014 isbn 978 90 216 7448 3 / nur 285 Tekst: Khadija Arib, Caja Cazemier, Daniëlle Bakhuis, Khalid Boudou, Joost Heyink en Manon Sikkel 2014 Strips: Gerrit de

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG 2 e editie Omslagontwerp: Dave Nieuwenburg ISBN 978-1-4716-1842-0 2009-2012 Dave Nieuwenburg, Voorschoten 2 INHOUD De kerk van je hart... 7 Hel en gevolgen... 13 De

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

De wereld gaat aan vlijt ten onder

De wereld gaat aan vlijt ten onder De wereld gaat aan vlijt ten onder Max Dendermonde bron. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, Amsterdam 1956 (vijfde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/dend001were01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Het pad langs de eiken

Het pad langs de eiken Het pad langs de eiken Elke keer weer werd hij er naar toe getrokken. Het pad langs de oude eiken leek steeds te wenken en soms dacht hij dat hij iets hoorde Telkens als Hylko een stukje verder liep over

Nadere informatie

Zwart op wit. 10 jaar FOVIG-columns. Iris Stekelenburg-van Halem. Voor Nanda

Zwart op wit. 10 jaar FOVIG-columns. Iris Stekelenburg-van Halem. Voor Nanda Zwart op wit 10 jaar FOVIG-columns Stekelenburg-van Halem Voor Nanda Nanda Rief, voormalig hoofd van het FOVIG-bureau, heeft mij gestimuleerd voor elk FOVIG- Nieuws een column aan te leveren. Achteraf

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie