Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED"

Transcriptie

1 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende Drukapparatuur Uitgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsomstandigheden Postbus LV Den Haag

2 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 2 Inhoud 0 INLEIDING 9 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED Accreditatiecriteria Accreditatiekavels Aanwijzing Autorisatie Beheer en onderhoud 11 2 INLEIDING EN TOELICHTING Richtlijn specifieke accreditatie Accreditatiecriteria en RISA-Schema PED Europees verband 13 3 ALGEMENE VEREISTEN Centraal College van Deskundigen Procedures op grond van de Algemene wet Bestuursrecht Faciliteiten voor metingen en beproevingen 14 4 INDELINGS- EN BEHANDELINGSPROCEDURES Algemeen Inleiding Archivering Procedure Verklaringen Indelingsprocedure Behandelingsprocedure(s) Inleiding Interne fabricagecontrole met toezicht op de eindcontrole (Module A1) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Definitie toezicht op de eindcontrole Beoordeling van de methode van de eindcontrole Monsternameplan Uitvoering toezicht op de eindcontrole Identificatienummer Afwijkingen en passende maatregelen Rapportage en archivering EG-typeonderzoek (Module B) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie 19

3 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Beschikbaarheid representatief exemplaar Controle technische documentatie Controle variant(en) Beoordeling van het ontwerp Toepassing geharmoniseerde normen Geen toepassing geharmoniseerde normen Beoordeling gebruikte materialen Beoordeling uitvoeringsmethoden permanente verbindingen Controle personeel uitvoering permanente verbindingen Controle personeel uitvoering niet destructieve proeven Vooronderzoek fabricage en eindcontrole van het type Uitvoering eindcontrole van het type Verklaring van EG-typeonderzoek Wijzigingen van goedgekeurd type Weigering of intrekken verklaring van EG-typeonderzoek Rapportage en archivering Informatieverplichting EG-ontwerponderzoek (Module B1) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Controle technische documentatie Controle variant(en) Beoordeling van het ontwerp Toepassing geharmoniseerde normen Geen toepassing geharmoniseerde normen Beoordeling gebruikte materialen Beoordeling uitvoeringsmethoden permanente verbindingen Controle personeel uitvoering permanente verbindingen Controle personeel uitvoering niet destructieve proeven Verklaring van EG-ontwerponderzoek Wijzigingen van goedgekeurd ontwerp Weigering of intrekken verklaring van EG-ontwerponderzoek Conditionele verklaring op verklaring van EG-ontwerponderzoek Rapportage en archivering Informatieverplichting Overeenstemming met het type door toezicht op de eindcontrole (Module C1) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Beoordeling verklaring EG-typeonderzoek Definitie toezicht op de eindcontrole Beoordeling van de methode van de eindcontrole Monsternameplan Uitvoering toezicht op de eindcontrole Identificatienummer Afwijkingen en passende maatregelen Rapportage en archivering Productiekwaliteitsborging (Module D) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Beoordeling van het basiskwaliteitssysteem conform NEN-EN ISO 9002, inclusief controles en herbeoordelingen 31

4 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Uitvoering van de Richtlijn specifieke beoordeling Uitvoering initiële beoordeling: Uitvoering periodieke beoordeling en herbeoordeling Uitvoering onaangekondigde bezoeken Informatieverplichting Productiekwaliteitsborging (Module D1) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Beoordeling van het basiskwaliteitssysteem conform NEN-EN 9002, inclusief controles en herbeoordelingen Uitvoering van de Richtlijn specifieke beoordeling Uitvoering initiële beoordeling: Uitvoering periodieke beoordeling en herbeoordeling Uitvoering onaangekondigde bezoeken Informatieverplichting Productkwaliteitsborging (Module E) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Beoordeling van het basiskwaliteitssysteem conform NEN-EN 9002, inclusief controles en herbeoordelingen Uitvoering van de Richtlijn specifieke beoordeling Uitvoering initiële beoordeling: Uitvoering periodieke beoordeling en herbeoordeling Uitvoering onaangekondigde bezoeken Informatieverplichting Productkwaliteitsborging (Module E1) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Beoordeling van het basiskwaliteitssysteem conform NEN-EN 9003, inclusief controles en herbeoordelingen Uitvoering van de Richtlijn specifieke beoordeling Uitvoering initiële beoordeling: Uitvoering periodieke beoordeling en herbeoordeling Uitvoering onaangekondigde bezoeken Informatieverplichting Productkeuring (Module F) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Vooronderzoek fabricage en eindcontrole Uitvoering keuring door onderzoek en beproeving Identificatienummer Verklaring van overeenstemming ( certificate of conformity ) Rapportage en archivering EG-eenheidskeuring (Module G) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Controle technische documentatie Beoordeling van het ontwerp Toepassing geharmoniseerde normen 52

5 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Geen toepassing geharmoniseerde normen Beoordeling gebruikte materialen Beoordeling uitvoeringsmethoden permanente verbindingen Controle personeel uitvoering permanente verbindingen Controle personeel uitvoering niet destructieve proeven Vooronderzoek fabricage en eindcontrole Uitvoering keuring door onderzoek en beproeving Identificatienummer Verklaring van overeenstemming ( certificate of conformity ) Rapportage en archivering Volledige kwaliteitsborging (Module H) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Beoordeling van het basiskwaliteitssysteem conform NEN-EN 9001, inclusief controles en herbeoordelingen Uitvoering van de Richtlijn specifieke beoordeling Uitvoering initiële beoordeling: Uitvoering periodieke beoordeling en herbeoordeling Uitvoering onaangekondigde bezoeken Informatieverplichting Volledige kwaliteitsborging, met controle van het ontwerp en bijzonder toezicht op de eindcontrole (Module H1) Doel en toepassingsgebied Procedure beoordeling van het kwaliteitssysteem Benodigde basisinformatie Beoordeling van het basiskwaliteitssysteem conform NEN-EN 9001, inclusief controles en herbeoordelingen Uitvoering van de Richtlijn specifieke beoordeling Uitvoering initiële beoordeling: Uitvoering periodieke beoordeling en herbeoordeling Uitvoering onaangekondigde bezoeken Procedure voor de controle van het ontwerp Benodigde basisinformatie: Controle aanvraag en technische informatie op volledigheid Aanvraag Technische informatie Controle van het ontwerp Verklaring van EG-ontwerponderzoek Wijzigingen van goedgekeurd ontwerp Weigering of intrekken verklaring van EG-ontwerponderzoek Rapportage en archivering Procedure voor het verscherpt toezicht op de eindcontrole Benodigde basisinformatie Frequentie van de onaangekondigde bezoeken Uitvoering Rapportage Informatieverplichting Behandelingsprocedure voor samenstellen (PED art. 10 lid 2) Doel en toepassingsgebied Procedure Benodigde basisinformatie Uitvoering Registratie 68

6 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 6 5 TOE TE PASSEN TECHNISCHE MAATSTAVEN Normen en technische maatstaven Beheer Toetsing van desbetreffende technische maatstaven Permanente verbindingen Materialen 70 6 ORGANISATIE, FUNCTIES EN VAKBEKWAAMHEIDSEISEN Organisatie schema Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Vakbekwaamheidseisen Senior Ontwerpbeoordelaar Ontwerpbeoordelaar Senior Inspecteur Inspecteur Specialist materiaalkunde Specialist niet-destructief onderzoek Lead-auditor en auditor Vakdeskundige in audit-teams Certificatiebeslisser Verbindingstechnicus Personeelsdossiers 73 7 PUBLIEKRECHTELIJKE CRITERIA 74 BIJLAGEN 76 BIJLAGE 1: Samenstelling stuurgroep, projectgroep en werkgroepen 76 BIJLAGE 2: Algemene Wet Bestuursrecht 78 BIJLAGE 3: Overzicht - minimum inhoud certificate of conformity 81 BIJLAGE 4: Overzicht - minimum inhoud EG-verklaring van type-/ontwerponderzoek 83 BIJLAGE 5: Toetsingslijst - fabricage en eindcontrole drukapparatuur 84 BIJLAGE 6: Overzicht - minimum inhoud (inspectie) rapportages 86 BIJLAGE 7: Inhoudsopgave technische documentatie 87 BIJLAGE 8: Toetsingslijst - ontwerpbeoordeling drukapparatuur 88

7 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 7 TERMEN en DEFINITIES Voor de toepassing en het gebruik van dit RISA-schema PED gelden de definities zoals opgenomen in de EN normen genoemd onder REFERENTIES en de termen welke staan vermeld in de Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG) onder artikel 1: PED : Pressure Equipment Directive (=Richtlijn) Richtlijn EN 45004: 1995 EN 45012: 1998 ISO :1989 ISO : 1991 : Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur EG-publicatieblad L 181 d.d. 09 juli 1997/ ISSN : Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren (ISO/IEC 17020: 1998) : Algemene eisen voor instellingen die beoordeling en certificatie/registratie van kwaliteitssystemen uitvoeren (ISO/IEC Guide 62: 1996) : Sampling procedures for inspection by attributes-part 1: Sampling plans indexed by quality level (AQL) for lot-by-lot inspection : Guidelines for auditing quality systems, part 2, Qualification criteria for quality systems auditors Ministerie van SZW : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Instelling : Instelling door RvA geaccrediteerd op basis van RISA-Schema PED en aangewezen door ministerie SZW voor de uitvoering van de Richtlijn conform de volgende artikelen en bijlagen van de Richtlijn: art. 12 en bijlage IV, aangemelde instantie (= Notified Body = Nobo), EER : Europese Economische Ruimte Awb : Algemene wet bestuursrecht (Staatsblad 1996, 333 en wijzigingen en aanvullingen) Modulebesluit : EG-publicatieblad L 220 van Overzicht van CEN TC s NEN-EN ISO 9001: 1994 NEN-EN ISO 9002: 1994 : Gepubliceerde normen gerelateerd aan de Pressure Equipment Directive (97/23/EG). Uitgave NNI. Kwaliteitssystemen - Model voor de kwaliteitsborging bij het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen, het installeren en de nazorg Kwaliteitssystemen - Model voor de kwaliteitsborging bij het

8 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 8 NEN-EN ISO 9003: 1994 vervaardigen, het installeren en de nazorg Kwaliteitssystemen - Model voor de kwaliteitsborging bij de eindkeuring en de beproeving

9 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 9 0 INLEIDING Het RISA-schema is met de meeste zorgvuldigheid opgesteld. Er kunnen desondanks fouten of onvolledigheden in het stuk voorkomen. Bij ontdekking ervan wordt u verzocht dit te melden bij de beheerder van het RISA-schema.

10 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 10 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 1.1 Accreditatiecriteria Het RISA-Schema PED legt de criteria vast voor de specifieke accreditatie van een instelling voor de Europese Richtlijn drukapparatuur (97/23/EG). Deze criteria zijn een verbijzondering van, respectievelijk een aanvulling op de normen EN 45004, en EN De te accrediteren instelling wordt aan de relevante elementen van één of meer van deze normen getoetst alsmede aan de in dit document opgenomen criteria. Bij toetsing aan elementen die in de verschillende normen of aanvullende criteria identiek zijn, volstaat de Raad voor Accreditatie met een enkelvoudige toetsing van het betreffende element. Een aantal van de publiekrechtelijke eisen (hoofdstuk 7) zijn niet van invloed op het verlenen van de specifieke accreditatie op basis van RISA-Schema PED door de Raad voor Accreditatie. De publiekrechterlijke eisen worden getoetst door de Raad voor Accreditatie en gerapporteerd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in het kader van de afwikkeling van het ministeriële aanwijzingsprocedure voor de Richtlijn drukapparatuur. 1.2 Accreditatiekavels Accreditatie en aanwijzing geschiedt in beginsel voor het gehele werkterrein van de Richtlijn. Accreditatie en aanwijzing kan ook plaatsvinden voor een deel van het totale productenscala/ werkterrein van de drukapparatuur bedoeld in de Richtlijn, de zogenaamde 'verkaveling'. Welk deel van het werkterrein dat zal zijn, wordt na onderling overleg van de aanvrager met het Ministerie van SZW door de laatste vastgesteld. De verrichtingen in het werkterrein van de accreditatie worden dan verbijzonderd. 1.3 Aanwijzing Accreditatie door de Raad voor Accreditatie op basis van RISA-Schema PED dient als een zwaarwegend advies voor de aanwijzing door het Ministerie van SZW als instantie voor het uitvoeren van EG-typeonderzoek, EG-ontwerponderzoek, productcontroles en/of het beoordelen van het EG-kwaliteitsborgingssysteem. Alleen door de ministeriële aanwijzing krijgt een instelling een wettelijke bevoegdheid tot het uitvoeren van keurings- en certificatieactiviteiten volgens de Richtlijn. De aanwijzing wordt bij de Europese Commissie aangemeld. Elke aangemelde instantie ontvangt een uniek Europees identificatienummer en wordt opgenomen in een registratiesysteem. Aangemelde instanties kunnen binnen de hele EER op basis van gelijkheid opereren; hun activiteiten in het kader van Productrichtlijnen, leidend tot CE-markering, worden in beginsel door de lidstaten aanvaard. Aangemelde instanties kunnen naar de aard van te verrichten handelingen keurings- of certificatie-instellingen zijn. Door aanwijzing worden instellingen Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO). Als ZBO dienen zij de Algemene wet bestuursrecht (Awb) na te leven. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de bezwaaren beroepsprocedures, alsmede op de behandelingstermijnen van de aanvraag. Ook moet een ZBO zich houden aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet nationale ombudsman (Wno).

11 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Autorisatie Dit schema is tot stand gebracht door de projectgroep met haar werkgroepen, onder toezicht van de Stuurgroep RISA-Schema PED. In zowel de projectgroep en haar werkgroepen, als in de Stuurgroep, zijn de diverse belanghebbende partijen vertegenwoordigd geweest. De samenstelling van de stuurgroep, de projectgroep en de werkgroepen is weergegeven in bijlage 1. Het RISA-Schema PED heeft de instemming van het Ministerie van SZW en is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie. 1.5 Beheer en onderhoud Het RISA-Schema PED is gepubliceerd in de Staatscourant nr. d.d. (later invullen). Het schema wordt beheerd door het Centraal College van Deskundigen voor Drukapparatuur (CCvD-DA). In de overgangsfase, tot het tot stand komen van het CCvD-DA zal het schema beheerd worden door het Ministerie van SZW. Wijzigingen van dit schema behoeven de instemming van het Ministerie van SZW en de goedkeuring van de Raad voor Accreditatie.

12 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 12 2 INLEIDING EN TOELICHTING Voor de Richtlijn wijst het Ministerie van SZW de instellingen aan. De in de Richtlijn gestelde voorwaarden tot aanwijzing (PED art. 12 en PED bijlage IV) worden door het Ministerie van SZW gehanteerd als minimumvoorwaarden. In lijn met een desbetreffend besluit van de Ministerraad (1991) en een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de Nederlandse accreditatiestructuur (1994), hebben de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgelegd, accreditatie als voorwaarde te hanteren voor de aanwijzing van de te erkennen instelling. In het aanwijzingsbeleid is een overgangsregeling geformuleerd. 2.1 Richtlijn specifieke accreditatie Voor accreditatie is de Europese normenreeks, de EN 45000, beschikbaar. Directe toepassing van deze normen ten behoeve van de accreditatie van een aan te wijzen instelling levert echter problemen op. Enerzijds omdat uit de EG-richtlijnen specifieke eisen voortvloeien, die een nadere invulling van bepaalde artikelen uit de genoemde EN normen nodig maken. Anderzijds omdat bepaalde publiekrechtelijke voorwaarden niet in de EN normen voorkomen en dus om een aanvulling van die normen vragen. Daarnaast vragen de teksten van de Richtlijn soms om een voor het accreditatieproces noodzakelijke verheldering. Dit heeft geleid tot de Richtlijn Specifieke Accreditatie (RISA) en de daarvoor benodigde RISA-schema's. RISA-schema's bevatten de genoemde verhelderingen en nadere invullingen en aanvullingen ten opzichte van de relevante EN norm(en). Ze worden derhalve bij het accreditatieproces alleen toegepast in combinatie met die EN norm(en). De resulterende accreditatie is richtlijnspecifiek, dat wil zeggen, ze betreft specifiek de competentie en het functioneren van de te accrediteren/geaccrediteerde instelling ten behoeve van de uitvoering van de Richtlijn. Het werkterrein (verrichtingen) van de richtlijnspecifieke accreditatie is daarmee ook vastgelegd. 2.2 Accreditatiecriteria en RISA-Schema PED In onderstaande tabel is samengevat welke van de EN normen van toepassing zijn bij de bepaalde modules van de Richtlijn 97/23/EG. Module Omschrijving EN EN A1 Interne fabricagecontrole met toezicht op de eindcontrole X B EG-typeonderzoek X B1 EG-ontwerponderzoek X C1 Overeenstemming met het type X D Productiekwaliteitsborging X D1 Productiekwaliteitsborging X E Productkwaliteitsborging X E1 Productkwaliteitsborging X F Productkeuring X G EG-eenheidskeuring X H Volledige kwaliteitsborging X H1 Volledige kwaliteitsborging met controle van het ontwerp X* X* en bijzonder toezicht op de eindcontrole * òf EN in combinatie met EN 45012

13 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Europees verband In Europees verband wordt de RISA-Schema PED ingebracht in het overleg van de overkoepelende organisaties van accreditatie-instellingen EA (European co-operation for Accreditation).

14 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 14 3 ALGEMENE VEREISTEN In dit hoofdstuk worden voor een aantal onderwerpen van algemene aard eisen vastgelegd, waaraan een te erkennen instelling, naast de eisen die in de relevante EN norm worden gesteld, dient te voldoen. 3.1 Centraal College van Deskundigen Aangewezen instellingen moeten zich aansluiten bij het Centraal College van Deskundigen voor Drukapparatuur (CCvD-DA), wanneer meerdere instellingen voor hetzelfde werkveld worden geaccrediteerd. Voor instellingen welke op basis van EN worden geaccrediteerd, geldt eveneens de aanwijzingseis van het Ministerie van SZW dat zij zich zullen moeten aansluiten bij het CCvD-DA. Eén van de taken van het CCvD-DA is het beheren van dit RISA-schema. 3.2 Procedures op grond van de Algemene wet Bestuursrecht De instelling dient over procedures te beschikken waaruit blijkt dat zij in haar bestuurlijk handelen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in acht neemt (zie hoofdstuk 7). In de procedures dient tenminste aandacht te zijn voor: de door de instelling te betrachten geheimhouding (hoofdstuk 7 B-4, art. 2:5 Awb); het door de instelling te bezigen taalgebruik (afdeling 2.2 Awb); de behandeling van aanvragen en het nemen van besluiten (afdelingen 3.2, 3.6, 3.7 en titel 4.1 Awb); bezwaar en beroep tegen door de instelling genomen beslissingen (bijlage 2, hfdst. 6 en 7 Awb). In overeenstemming met de Awb, geeft RISA-Schema PED bijlage 2, Algemene wet bestuursrecht, nadere voorschriften voor de behandeling van aanvragen, het nemen van besluiten en de bezwaar- en beroepsprocedure. 3.3 Faciliteiten voor metingen en beproevingen Voor de uitvoering van het EG-type onderzoek en fabricagecontroles dient de instelling te beschikken over adequate faciliteiten voor de uit te voeren metingen en beproevingen. EN art. 9 en zijn van toepassing op de voorzieningen en uitrusting. De faciliteiten die beschikbaar moeten zijn, volgen uit de proefnemingen en metingen die voor de te onderzoeken drukapparatuur zijn voorgeschreven, of gebruikelijk zijn. In de regel geven de in hoofdstuk 5 bedoelde technische maatstaven daarover de benodigde informatie. De uitrusting voor de beproevingen dient in beginsel te voldoen aan EN Indien de instelling gebruik maakt van voorzieningen en uitrusting van derden, dan dient de instelling een gedocumenteerde werkwijze te hanteren welke borgt dat de gebruikte voorzieningen en uitrustingen geschikt en toereikend zijn, waaronder een geldende kalibratie.

15 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 15 4 INDELINGS- EN BEHANDELINGSPROCEDURES 4.1 Algemeen Inleiding Een instelling dient te beschikken over schriftelijke procedures voor de uitvoering van de inspectie-(keurings-)activiteiten en/of kwaliteitssysteemcertificatie-activiteiten, binnen het werkterrein i.c. de ontwerpfase en/of fabricagefase van (nieuwe) drukapparatuur, zoals is vastgelegd in de volgende normen: EN 45004, art. 9, 10 en 11 (inspectie-/keuringsinstelling). EN 45012, art , en (certificatie-instelling). Voor een certificatie-instelling die op basis van EN wordt geaccrediteerd, geldt dat de inspectie-/keurings-activiteiten moeten voldoen aan de relevante eisen van EN Archivering Procedure De instelling dient over een schriftelijke procedure te beschikken met betrekking tot de archivering van de ontvangen en opgestelde documentatie in het kader van de aanvraag, onderzoek en beoordelingen. De bewaartermijn dient minimaal te voldoen aan de wettelijke termijn volgens de archiefwet Verklaringen De instelling dient te beschikken over een procedure voor het inrichten en beheren van een openbaar, actueel register van alle door haar verleende, verlengde, ingetrokken en vervallen verklaringen. Daarin dient tevens het informeren van de lidstaten en andere instellingen geregeld te zijn. Dit register dient ter beschikking gesteld te worden aan de lidstaten en Nobo s. De instelling is verplicht om, op hun verzoek, aan andere Nobo s afschriften van verklaringen met eventuele aanvullingen en bijlagen te verstrekken. In het RISA-Schema PED zijn de volgende door de instellingen te verstrekken verklaringen van toepassing: Ten aanzien van de verrichte proeven een verklaring van overeenstemming voor de Richtlijn bijlage III module F en G (zie bijlage 3); Verklaring van EG-typeonderzoek voor de Richtlijn bijlage III module B of een (Aanvullende) Verklaring van EG-ontwerponderzoek voor de Richtlijn bijlage III module B1 (zie bijlage 4).

16 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Indelingsprocedure De instelling dient te beschikken over een procedure voor het vaststellen van de juiste indeling resp. overeenstemmingsbeoordelingsprocedure(s) c.q. module(s) voor de aangeboden drukapparatuur. De onderstaande parameters met betrekking tot de vaststelling van de indeling en de passende overeenstemmingsbeoordelingsprocedure(s) voor de desbetreffende drukapparatuur dienen op basis van deze indelingsprocedure te worden vastgesteld, t.w.: de vaststelling of de aangeboden drukapparatuur c.q. de aanvraag voor een overeenstemmingsbeoordeling onder het toepassingsgebied van de Richtlijn valt (PED art. 1) de vaststelling van de indeling van de stof c.q. groep (PED art. 9) de vaststelling van de indeling van de desbetreffende drukapparatuur, ergo de tabel en de categorie (PED art. 3 en bijlage II). de vaststelling van de (combinatie van) module(s) (PED art. 10 en bijlage II). Het eindresultaat van de afwikkeling van deze indelingsprocedure is de vaststelling van de vereiste basisinformatie voor de definitie van de behandelingsgrondslag c.q. procedure(s) voor de uitvoering van de overeenstemmingsbeoordeling. De indelingsprocedure is in principe geschikt voor toepassing op twee manieren, te weten: ter verificatie of een -door de fabrikant- gewenste behandelingsprocedure voldoet aan de desbetreffende eisen volgens de Richtlijn. ter vaststelling van de juiste behandelingsprocedure(s) voor de aangeboden drukapparatuur, in geval dat geen gespecificeerde behandelingsprocedure(s) is(zijn) vermeld in de aanvraag van de fabrikant. De indelingsprocedure dient op een toetsbare wijze te resulteren in de vaststelling van de respectievelijke behandelingsgrondslag c.q. procedure(s). 4.3 Behandelingsprocedure(s) Inleiding Op basis van de vastgestelde behandelingsprocedure(s) voor de uitvoering van de overeenstemmingsbeoordeling volgens de desbetreffende eisen van de Richtlijn zijn in het volgende paragrafen de vereisten voor de respectievelijke procedures vastgelegd Interne fabricagecontrole met toezicht op de eindcontrole (Module A1) Doel en toepassingsgebied Het doel van deze procedure is het vaststellen, door middel van een gedefinieerd toezicht en een of meerdere controle(s) van een monster, of de eindcontrole door de fabrikant van drukapparatuur voldoet aan de desbetreffende eisen van de Richtlijn (PED bijlage I, punt 3.2).

17 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Procedure De uitvoering van het toezicht op de eindcontrole door een instelling omvat de volgende activiteiten Benodigde basisinformatie De instelling dient voor de uitvoering van het toezicht op de eindcontrole te beschikken over de onderstaande basisinformatie. De benodigde basisinformatie is: de aanvraag voor een overeenstemmingsbeoordeling; de desbetreffende technische documentatie voor de uitvoering van het toezicht op de eindcontrole; het beoogde productieschema (m.n. planning, productiefrequentie en partij-grootte); de gedocumenteerde methode van eindcontrole van de fabrikant Definitie toezicht op de eindcontrole Beoordeling van de methode van de eindcontrole De instelling beoordeelt, op basis van desbetreffende eisen volgens de Richtlijn (PED bijlage I, punt 3.2) en een onderzoek op de plaats van fabrikage, inspectie of opslag, de wijze van verrichten van de eindcontrole door de fabrikant op de aspecten: aard en omvang, doeltreffendheid, implementatie en aantoonbaarheid Monsternameplan De instelling stelt een monsternameplan vast conform de onderstaande bepalingen: minimaal één (1) onaangekondigd bezoek per afzonderlijke partij ( lot/batch ) in van de onderhavige drukapparatuur in het eerste produktiejaar. de frequentie van de onaangekondigde bezoeken na het initiële bezoek wordt bepaald op basis van de onderstaande criteria: minimaal één (1) onaangekondigd bezoek per afzonderlijke partij ( lot/batch ) van de onderhavige drukapparatuur resp. per produktiejaar; de resultaten van vroegere bezoeken in het kader van toezicht op de eindcontrole; significante wijzigingen in de organisatie van de fabrikant resp. het fabrikageproces van de onderhavige drukapparatuur. definitie van het controlemonster (= één of meerdere drukapparaten) conform ISO 2859 deel 1 en de volgende parameters: het inspectie-niveau ( general inspection level ): II; de monstername: aselect ( at random ) en enkel ( single ); de intensiteit: normaal ( normal ); het aanvaardbaarheidscriterium: de resultaten van de eindcontrole van het controlemonster zijn in overeenstemming met de desbetreffende eisen van de Richtlijn i.c. de technische documentatie. Opmerking: De definitie van een controlemonster conform een methodiek gelijkwaardig aan de gespecificeerde methode volgens ISO 2859 deel 1 en de bijhorende parameters is een aanvaardbaar alternatief.

18 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Uitvoering toezicht op de eindcontrole De instelling verricht het toezicht op de eindcontrole door het afleggen van een of meerdere onaangekondigd(e) bezoek(en) conform het vastgestelde monstername-plan. De instelling verricht de onderstaande activiteiten in het kader van het toezicht op de eindcontrole: het aanwijzen van het controlemonster op de plaats van fabrikage of opslag. het verrichten of laten verrichten van de gehele of gedeeltelijke eindcontrole aan het controlemonster conform de Richtlijn, bijlage I, punt 3.2, te weten: eindinspectie en bijbehorende technische documentatie; beproeving; onderzoek van de veiligheidsvoorzieningen in geval van samenstellen. Een overzicht van de relevante toetsingselementen in het kader van de uitvoering van het toezicht op de eindcontrole is vastgelegd in de toetsingslijst fabricage en eindcontrole drukapparatuur (bijlage 5) Identificatienummer De instelling draagt zorg voor het aanbrengen van het -aan haar toegekende- identificatienummer op ieder afzonderlijk drukapparaat Afwijkingen en passende maatregelen Een instelling neemt passende maatregelen indien, in het kader van de uitvoering van het toezicht op de eindcontrole, een of meerdere drukapparaten niet in overeenstemming zijn met de desbetreffende eisen van de Richtlijn. De aard en omvang van de passende maatregelen zijn afhankelijk van de ernst en het karakter van de geconstateerde afwijkingen. Eventuele passende maatregelen zijn o.a.: het intrekken van de toestemming tot het aanbrengen van het identificatienummer. het aansporen van de fabrikant tot: het in het quarantaine plaatsen van de desbetreffende drukapparatuur. het uitvoeren van corrigerende bewerkingen/handelingen. het uit de handel nemen van de desbetreffende drukapparatuur. het uitvoeren van een oorzaakanalyse (incidenteel/structureel) en het formuleren en implementeren van maatregelen ter verbetering. het wijzigen van het monsternameplan (o.a. de intensiteit, ref.: ISO 2859 deel 1). een kennisgeving aan de bevoegde autoriteit, t.w. de lidstaat van aanwijzing (voor Nederland: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Rapportage en archivering De resultaten van de afzonderlijke beoordelingsactiviteiten in het kader van het toezicht op de eindcontrole worden door de instelling vastgelegd in rapportages.

19 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 19 De rapportages bevatten ten minste de informatie conform het overzicht minimum inhoud (inspectie-)rapportages (bijlage 6). De aanvraag, de desbetreffende technische documentatie, het produktieschema, het monsternameplan, de (inspectie-)rapportages en de overige relevante documentatie worden door de instelling bewaard (minimale bewaartermijn = 10 jaar) EG-typeonderzoek (Module B) Doel en toepassingsgebied Het doel van deze procedure is: het vaststellen door middel van een onderzoek of een voor de productie representatief exemplaar (= type ) van drukapparatuur voldoet aan de desbetreffende eisen van de Richtlijn. het afgeven van een verklaring van EG-typeonderzoek door de instelling Procedure De uitvoering van een typeonderzoek door een instelling omvat de volgende activiteiten Benodigde basisinformatie De instelling dient voor de uitvoering van het typeonderzoek te beschikken over de onderstaande basisinformatie: de aanvraag voor een overeenstemmingsbeoordeling; een schriftelijke verklaring dat er geen gelijkluidende aanvraag is ingediend bij een andere instelling; de desbetreffende technische documentatie voor de uitvoering van het typeonderzoek Beschikbaarheid representatief exemplaar De instelling dient voor de uitvoering van het typeonderzoek de beschikking te hebben over een voor de productie representatief exemplaar (= type ) van de desbetreffende drukapparatuur. Opmerking De instelling richt een schriftelijk verzoek, met opgave van de redenen, indien meerdere representatieve exemplaren voor de uitvoering van het typeonderzoek benodigd zijn Controle technische documentatie De technische documentatie dient, voorzover dat voor de beoordeling van het type nodig is, inzicht te verschaffen in het ontwerp, het fabricageproces en de werking resp. te voorzien in de passende informatie voor de beoordeling van de overeenstemming van het type met de desbetreffende eisen van de Richtlijn. De instelling controleert de technische documentatie op volledigheid aan de hand van het desbetreffende overzicht inhoudsopgave technische documentatie (bijlage 7).

20 Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED Controle variant(en) De instelling dient in het geval het onderzoek van een type verscheidene varianten van drukapparatuur omvat te controleren of de verschillen tussen de varianten geen invloed hebben op het veiligheidsniveau van de drukapparatuur. De variant(en) die in overeenstemming zijn met de onderstaande voorwaarden voldoet (voldoen) aan de eis geen invloed hebben op het veiligheidniveau: alle varianten zijn ingedeeld in dezelfde categorie; alle varianten worden behandeld volgens dezelfde overeenstemmingsbeoordelingsprocedure; voor alle varianten is dezelfde ontwerpberekening van toepassing; voor alle varianten worden dezelfde materialensoorten en/of uitvoeringsvormen van permanente verbindingen toegepast Beoordeling van het ontwerp De instelling bestudeert de technische documentatie van het type en identificeert de afzonderlijke onderdelen voor het uitvoeren van een beoordeling van het ontwerp. Voor de vaststelling van de aard en omvang van de beoordeling van het ontwerp van het type en/of de onderdelen worden twee verschillende uitgangspunten onderscheiden, t.w.: de geharmoniseerde normen volgens artikel 5 van de Richtlijn zijn toegepast. de geharmoniseerde normen volgens artikel 5 van de Richtlijn zijn niet toegepast Toepassing geharmoniseerde normen De instelling verricht de onderstaande beoordelingen in het geval de geharmoniseerde normen volgens artikel 5 van de Richtlijn zijn toegepast: een controle of de juiste geharmoniseerde normen, juist en in de juiste samenhang werkelijk zijn toegepast. een controle van het ontwerp van het type op basis van de toepassing van de geharmoniseerde normen, door middel van een beoordeling en/of controle van de invoergegevens in relatie tot het ontwerp en/of het resultaat van de berekeningsmethode, aan de hand van de toetsingslijst ontwerpbeoordeling drukapparatuur (zie bijlage 8) Geen toepassing geharmoniseerde normen De instelling verricht de onderstaande beoordelingen in het geval de geharmoniseerde normen volgens artikel 5 van de Richtlijn niet zijn toegepast: een controle of de toegepaste normen of technische maatstaven van de fabrikant voldoen aan de essentiële eisen van de Richtlijn. een controle of de toegepaste normen of technische maatstaven, juist en in de juiste samenhang werkelijk zijn toegepast. een controle van het ontwerp van het type op basis van de toegepaste normen of technische maatstaven van de fabrikant, door middel van een beoordeling en/of controle van de invoergegevens in relatie tot het ontwerp en/of het resultaat van de berekeningsmethode, aan de hand van de toetsingslijst ontwerpbeoordeling drukapparatuur (zie bijlage 8).

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 3, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur 1 WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur Uitgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsomstandigheden Postbus 90801

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 5, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur 1 WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur Uitgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsomstandigheden Postbus 90801

Nadere informatie

NLF: Accreditatie & Certificatie

NLF: Accreditatie & Certificatie NLF: Accreditatie & Certificatie De conformiteitsbeoordeling en de rol van de aangemelde instanties Koen Chielens Product manager machinery CEN Cenelec consultant Seminarie Agoria 15 oktober 2015 Het EU

Nadere informatie

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Tekst geldend op: 11-03-2015) Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op de artikelen 4, vijfde en zesde

Nadere informatie

VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1

VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1 VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1 Opdracht van het bestuur van de NVM en de Stoomgroep Holland aan de werkgroep Harmonisatie Ketelreglement De werkgroep dient te onderzoeken: - Op welke

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012 KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 1 INHOUD Inleiding De paragrafen in de PED welke voor ons van belang zijn. De inhoud van het keuringsreglement Koperen ketels in Cat. I en II Uitvoering

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke

Nadere informatie

Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities

Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities under the UK Charities Act 1993. Richtlijn Drukapparatuur

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN 4.12.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 319/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 9 november 2010 inzake de modules voor de procedure voor de beoordeling van

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Accreditatie en EU productregelgeving

Accreditatie en EU productregelgeving Accreditatie en EU productregelgeving Eelco Ronteltap Directie mededinging en Consumenten Ministerie van EZ is coördinerend ministerie voor Accreditatie, conformiteitsbeoordeling en normalisatie 2 Opbouw

Nadere informatie

Keuring van drukapparatuur

Keuring van drukapparatuur Keuring van drukapparatuur Apply Veiligheidsdag 15 april 2015 Lieke Koets Drukapparatuur Definitie: Drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages met een ontwerpdruk

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 355/42 12.12.2014 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/106/EU VAN DE COMMISSIE van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Certificatiestelsel SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Wat is certificatie? 3 Verstrekking van certificaten Wetgeving Stelselwijziging Soorten certificaten

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR00163...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR00163... wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR0016.. pagina 1 van 9 Wet kabelbaaninstallaties (Tekst geldend op: 25-02-2012) Wet van 5 februari 2004, houdende regels met betrekking

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Nr. Werkveld Soort en omvang Methode & procedures

Nr. Werkveld Soort en omvang Methode & procedures (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 04-07-2013 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 04-02-2013 Nr. Werkveld Soort en omg Methode & procedures Productgroep Validatie & Monitoring 1. Sterilisatoren:

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BEOORDELING

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BEOORDELING RAAD VR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BERDELING RvA-F105szw-NL Zie bijgevoegde toelichting 1a. Registratienummer : 1b. Naam instelling : 1c. Gewenste uitbreiding : Conformiteitbeoordelende activiteit(en):

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0048/333. Amendement. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0048/333. Amendement. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie 29.3.2017 A8-0048/333 333 Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas Overweging 20 bis (nieuw) (20 bis) Om te waarborgen dat alle gegevens die afkomstig zijn van de typegoedkeuringstests op nationaal niveau

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015 (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 22-10-2015 Computerweg 2 3821 AB Amersfoort Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 229 Besluit van 15 juni 2016, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit,

Nadere informatie

Besluit van 1 augustus 1995, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen

Besluit van 1 augustus 1995, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Tekst geldend op: 11-03-2015) Besluit van 1 augustus 1995, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) PUBLIC 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 200/0004 (COD) LIMITE ENT 20 CODEC 7 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep technische

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium:

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium: Accreditatie Tot nu toe Uit verslag vorig symposium: Symposium Kwaliteitsborging Hydrobiologie 24 april 2007 Ko Baas Uniformiteit van meetgegevens Standaardisatie, harmonisatie Traceerbaar, juistheid,

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Documentcode: RvA-T041-NL Versie 1, 1-6-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016 Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO 14001-, ISO 50001 of OHSAS 18001-certificaat 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor Drukapparatuur

Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor Drukapparatuur BIJLAGE 4, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/2012/GW/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN- REGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Conformiteitsbeoordeling en accreditatie

Conformiteitsbeoordeling en accreditatie Conformiteitsbeoordeling en accreditatie Beschrijving instrument Met conformiteitsbeoordeling wordt beoordeeld of een product, dienst, persoon, ontwerp of een systeem voldoet aan bepaalde vooraf gestelde

Nadere informatie

Reglement. Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC

Reglement. Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC Inhoud 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. NORMEN, EISEN EN RICHTLIJNEN... 3 2.1 NORMEN, EN RICHTLIJNEN VOOR HET PRODUCT... 3 2.2 EISEN AAN DE UITVOERING VAN DE KEURING / CERTIFICATIE... 3 3.

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende instelling voor nucleaire drukapparatuur

Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende instelling voor nucleaire drukapparatuur Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Lloyds Register T.a.v. de heer D.H.C. Boisman Postbus 701 3000 AS Rotterdam Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Accreditatie en Europese regelgeving

Accreditatie en Europese regelgeving Accreditatie en Europese regelgeving Eelco Ronteltap Directie mededinging en Consumenten Ministerie van EZ is coördinerend ministerie voor Accreditatie, conformiteitsbeoordeling en normalisatie Aanleiding

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Documentcode: RvA-SAP-I005-NL Versie 4, 4-1-2016

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een. VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE Voorstel voor een VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van[ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten,

Nadere informatie

2. Verzoeker wendde zich in eerste instantie tot het Ministerie van VROM met de vraag in hoeverre hij waarde kan hechten aan het energielabel.

2. Verzoeker wendde zich in eerste instantie tot het Ministerie van VROM met de vraag in hoeverre hij waarde kan hechten aan het energielabel. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (hierna ook: RDW) het energielabel van de personenauto Fiat Grande Punto met benzinemotor niet juist heeft vastgesteld, nu het daadwerkelijke

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie