Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 document 001 versie 07-01/04/2014

2 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 1 van 2 0: Ondersteunende processen Nummer Omschrijving Versie Datum 001 Inhoudsopgave (Model) 07 01/04/ Inhoudsopgave (Tabel) 12 01/06/ Register van wijzigingen 12 01/06/ Overzicht formulieren 10 01/03/ Documentenbeheer & archivering 06 01/04/2014 1: Directieverantwoordelijkheid Nummer Omschrijving Versie Datum 101 Handboek 11 01/06/ Actualiseren bedrijfsplan 06 01/04/ Beheer managementsysteem 09 01/12/ Beoordeling managementsysteem 07 01/06/ CO2 prestatieladder 01 01/04/2014 2: Middelen Management Nummer Omschrijving Versie Datum 201 Werven en selecteren personeel 09 01/06/ Opleiding en training 07 01/04/ Middelen management 10 01/03/2015 3: Meten en monitoren projecten Nummer Omschrijving Versie Datum 301 Managementinformatie 06 01/03/ Onderzoek klanttevredenheid 05 01/03/2015 4: Meten, analyseren en verbeteren Nummer Omschrijving Versie Datum 401 Interne audit 05 01/04/ Producten, diensten met afwijkingen 09 01/03/2015 document 002 versie 12-01/06/2015

3 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 2 van Continu verbeteren 07 01/04/ Werkplekinspecties 03 01/03/2015 5: Primair proces Nummer Omschrijving Versie Datum 511 Verwervingsfase 04 01/04/ Ontwikkelingsfase 09 01/03/ Calculatiefase 06 01/03/ Offertefase 03 01/04/ Voorbereidingsfase 09 01/06/ Uitvoeringsfase 10 01/06/ Nazorg-servicefase 06 01/04/2014 F: Functie-omschrijvingen Nummer Omschrijving Versie Datum adm Administrateur 02 01/04/2014 adt Auditor 02 01/04/2014 bl Bedrijfsleider 05 01/04/2014 cc Calculator 02 01/04/2014 gv Groenvoorziener 04 01/04/2014 hbv Hovenier, boomverzorger 04 01/04/2014 klf Klachtenfunctionaris 02 01/04/2014 km KAM functionaris 04 01/04/2014 mn (Storings)monteur 03 01/04/2014 uv Uitvoerder 04 01/04/2014 vkr Verkeersregelaar 02 01/04/2014 wvp Werkvoorbereider / planner 02 01/04/2014 document 002 versie 12-01/06/2015

4 Register van wijzigingen Document 003 Blad 1 van 3 0: Ondersteunende processen Nr. Revisie Datum Omschrijving /04/2014 Inhoudsopgave (Model) vvm eruit /06/2015 Inhoudsopgave (Tabel) Diverse wijzigingen naar versie /06/2015 Register van wijzigingen Diverse wijzigingen, zie register /03/2015 Overzicht formulieren Formulier toegevoegd en een aantal verwijderd /04/2014 Documentenbeheer & archivering vvm eruit 1: Directieverantwoordelijkheid Nr. Revisie Datum Omschrijving /06/2015 Handboek Aanpassingen n.a.v. kleine tekstuele fouten /04/2014 Actualiseren bedrijfsplan 101D05 toegevoegd /12/2014 Beheer managementsysteem 103D04 toegevoegd in stap /06/2015 Beoordeling managementsysteem Stap 2 toegevoegd: trendanalyses /04/2014 CO2 prestatieladder Nieuwe procedure 2: Middelen Management Nr. Revisie Datum Omschrijving /06/2015 Werven en selecteren personeel Toevoeging stap /04/2014 Opleiding en training Stap 2 uitgebreid met vak- en vaardigheidsbekwaamheid /03/2015 Middelen management 203D06 eruit gehaald. 3: Meten en monitoren projecten Nr. Revisie Datum Omschrijving /03/2015 Managementinformatie 404D01 eruit /03/2015 Onderzoek klanttevredenheid Scores lager dan 6 ipv 7 worden nader besproken. 4: Meten, analyseren en verbeteren document 003 versie 12-01/06/2015

5 Register van wijzigingen Document 003 Blad 2 van 3 Nr. Revisie Datum Omschrijving /04/2014 Interne audit Energieaudit toegevoegd /03/2015 Producten, diensten met afwijkingen Storingen eruit /04/2014 Continu verbeteren Milieuprestaties toegevoegd /03/2015 Werkplekinspecties Stap 2 aangepast en 404D01 eruit. 5: Primair proces Nr. Revisie Datum Omschrijving /04/2014 Verwervingsfase Milieuambities toegevoegd /03/2015 Ontwikkelingsfase 203D06 eruit /03/0215 Calculatiefase Stap 03 aangepast met milieu technische aspecten /04/2014 Offertefase titel 514D01 aangepast /06/2015 Voorbereidingsfase Bij stap 5 201D04 toegevoegd /06/2015 Uitvoeringsfase Stap 5 tekst toegevoegd /04/2014 Nazorg-servicefase Formulier 517D01 opgevoerd. 513D01 eruit. F: Functie-omschrijvingen Nr. Revisie Datum Omschrijving adm 02 01/04/2014 Administrateur Algemene update adt 02 01/04/2014 Auditor Algemene update bl 05 01/04/2014 Bedrijfsleider Algemene update cc 02 01/04/2014 Calculator Algemene update gv 04 01/04/2014 Groenvoorziener Algemene update hbv 04 01/04/2014 Hovenier, boomverzorger Algemene update klf 02 01/04/2014 Klachtenfunctionaris Algemene update km 04 01/04/2014 KAM functionaris Algemene update document 003 versie 12-01/06/2015

6 Register van wijzigingen Document 003 Blad 3 van 3 mn 03 01/04/2014 (Storings)monteur Algemene update uv 04 01/04/2014 Uitvoerder Algemene update vkr 02 01/04/2014 Verkeersregelaar Algemene update wvp 02 01/04/2014 Werkvoorbereider / planner Algemene update document 003 versie 12-01/06/2015

7 Overzicht formulieren Document 004 Blad 1 van 2 Formulier Omschrijving Revisie Gebruikt in 101D01 Communicatiestructuur netwerk D02 Regeling vervanging netwerk D03 Beknopt overzicht wetgeving netwerk 101, 103, D04 Overzicht verzekeringen netwerk 101, D05 Notitie MVO projecten netwerk 101, 102, 104, D01 Bedrijfsplan netwerk 102, 104, 105, 401, 402, D03 Rapport voor schade, klachten, storingen netwerk 103, 302, 401, 402, 516 en calamiteiten 103D04 Overzicht schades, klachten, storingen- en netwerk 005, 103, 301, 402, 516 calamiteiten 105D01 CO2 Prestatieladder Matrix Netwerk 105, D02 CO2 Inventarisatie netwerk D01 Overzicht opleidings- en ervaringseisen netwerk 201, D02 Opleidingsplan netwerk D03 Overzicht ervaring en opleiding personeel netwerk 201, D04 Ontvangst introductieprogramma netwerk 201, D05 Ontvangst persoonlijke beschermingsmiddelen netwerk 201, D06 Medewerkersboekje netwerk 201, D07 Verslag functioneringsgesprek netwerk 201, D01 Overzicht materieel netwerk 203, 512, D02 Bedrijfsnoodplan netwerk D03 Leveranciers- en onderaannemerslijst netwerk 203, 512, 513, D04 Controlelijst materieel netwerk 203, D05 Overzicht milieurisico's en maatregelen netwerk D07 Controle punten VKM hulpmiddelen netwerk D08 Onderhoudslijst materieel netwerk D01 Bedrijfsdoelstellingen netwerk 102, 104, 105, 301, D01 Klanttevredenheidsonderzoek netwerk 301, 302, D02 Rapport interne audit netwerk 105, 301, D02 Checklist werkplekinspecties netwerk 404, D01 Jaarplanning netwerk 512, D02 Checklist ontwerp netwerk 512, D03 Checklist flora en fauna netwerk 512, D04 Beplantingslijst netwerk D05 Werkplan Flora en Fauna netwerk 512, D02 Projectmap netwerk 513, 515, D03 Checklijst projectbegeleiding netwerk D01 Offerte-order-opdrachtbevestiging netwerk D02 Algemene voorwaarden voor het leveren netwerk 514 van werkzaamheden 515D02 Projectveiligheid-, gezondheid- en milieuplan netwerk 515, D03 Beslissingsdiagram TRA netwerk D04 TRA Risicoberekening netwerk D05 TRA Uitvoering werkzaamheden netwerk 202, 515, 516 document 004 versie 10-01/03/2015

8 Overzicht formulieren Document 004 Blad 2 van 2 Formulier Omschrijving Revisie Gebruikt in 516D01 Start werkinstructie en presentielijst netwerk D02 Dagplanning netwerk D04 Lijst onderwerpen en TBM en ARBO netwerk 516 Groep 516D05 Planning Toolboxmeeting netwerk D06 Verslag Toolboxmeeting netwerk D08 Werkbon netwerk 515, D09 Overzicht werknummers en werkcode netwerk D10 Weekrapport netwerk 516, D11 Verslag oplevering netwerk 516, D12 Flora en Faunaformulier netwerk D13 Standaard checklist controle werkzaamheden Netwerk D01 Nazorgadvies netwerk 517 document 004 versie 10-01/03/2015

9 Documentenbeheer & archivering Document 005 Blad 1 van 3 1 Doelstelling: Deze procedure dient als richtlijn voor de beheersing en het beheer van al die documenten van het bedrijf. Het handboek managementsystemen kan door iedereen worden ingezien. De werkinstructies en formulieren/documenten zijn bedrijfsspecifieke informatie en niet voor iedereen vrij toegankelijk. Een aantal formulieren zijn macro s uit softwareprogramma s. 2 Input: Wijzigings- en verbeterideëen 3 Overzicht verantwoordelijkheden processtappen: Verantwoordelijkheden (V), taken (T) Stap Omschrijving V T Beheren interne documenten km km Beheren externe documenten bl, km adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Indienen wijziging bl adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Opstellen wijziging bl, km bl, km Doorvoeren wijziging km km Publiceren wijziging km km Gebruiken documenten bl adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Beveiliging informatie bl, km bl, km 4 Output De gewijzigde documenten 5 Procesbeschrijving: De KAM functionaris beheert documentenoverzicht, waarop alle documenten staan vermeld De eventuele externe werkinstructies bevinden zich in de werkplaats of het magazijn, en zijn voor iedere medewerker toegankelijk. De documentenbeheerder zorgt er voor dat de geleverde documentatie wordt gecontroleerd, vervangen en/of aangevuld. Zonodig wordt de informatie aan de medewerkers kenbaar gemaakt. De documentenbeheerder controleert regelmatig de staat van de documentatie Iedere medewerker mag zowel mondeling als schriftelijk een voorstel voor een nieuwe of een wijziging in een bestaande procedure, werkinstructie of formulier indienen. document 005 versie 06-01/04/2014

10 Documentenbeheer & archivering Document 005 Blad 2 van 3 103D04 Overzicht schades, klachten, storingen- en calamiteiten De KAM functionaris bestudeert het wijzigingsvoorstel, overlegt met de indiener en zorgt na - autorisatie van de bedrijfsleiding voor de distributie van nieuwe en gewijzigde procedure, werkinstructies of formulier De KAM functionaris neemt de nieuwe en/of gewijzigde werkinstructie of formulier op in het handboek Managementsysteem Tevens zorgt de KAM functionaris dat de wijziging aan de medewerkers kenbaar wordt gemaakt Alle medewerkers zijn verplicht de documenten genoemd in het handboek managementsystemen, procedures en werkinstructies te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn opgesteld Back-up procedure Van alle relevante computer data wordt aan het eind van iedere week een back-up gemaakt. Deze wordt op een locatie buiten het bedrijf bewaard op een zodanige wijze dat de verlies van data uitgesloten is. Kwaliteitsregistraties De verantwoordelijkheid voor de archivering van formulieren is omschreven. De KAM functionaris is ervoor verantwoordelijk, dat regelmatig controle op het gebruik en de archivering van documenten wordt doorgevoerd. Normparagraaf Omschrijving kwaliteitsysteem KAM-handboek Beheersing van documentatie registraties Verantwoordelijkheid, Bevoegdheid, Communicatie Directiebeoor-deling Middelen Omvat volgende Registraties: Archivering in: V: Bewaartermijn: KAM beleid KAM-handboek km 3 jaar KAM-systeem, werkinstructies en formulieren/documenten Regelmatige back-up van het computersysteem Wet en regelgeving Organisatieschema Verslag directiebeoordeling RI&E en Plan van Aanpak KAM-handboek Map Kwaliteitsregistraties Formulieren en documenten KAM-handboek Map Kwaliteitsregsitraties KAMregistraties km km km km km bl, km 3 jaar 12 maanden 12 maanden 3 jaar. 3 jaar 3 jaar document 005 versie 06-01/04/2014

11 Documentenbeheer & archivering Document 005 Blad 3 van 3 Personeel Infrastructuur Stamgegevens personeel Map Opleidingen en Personeel bl 3 jaar Identificatie gegevens Personeelsmap adm 5 jaar Keuringen materieel Onderhoudsmap km 3 jaar Werkomgeving Beoordeling van contracten RI&E en Plan van Aanpak - Projectlijst nieuwe aanvraag (grotere werken) - Bestekken - Voorcalculatie - Offerte - Opdrachtbevestiging KAMregistraties Projectmap km bl 3 jaar 10 jaar Inkoop Procesbeheersing - Leveranciersgegevens - Technische produktinformatie - Inkoopfacturen Planning Leveranciersregistratie Technisch archief Projectmap en archief bl bl 3 jaar 5 jaar Meting, analyse, verbetering - Klanttevredenheidsmeting - Auditrapporten - Kwaliteits- registraties km 3 jaar Analyse gegevens Verbetering Projectmappen - Analyse klachtenregister - Samenvatting kwaliteitsregistratie - Directiebeoordeling - Analyse projecten - Actieplan - Beleidsplan Informatie over projecten Map kwaliteitsregistraties Werkoverleg Proceduremap VCA map registraties Technisch archief km, bl bl 3 jaar 5 jaar document 005 versie 06-01/04/2014

12 Handboek Document 101 Blad 1 van 11 Handboek Zuidema Groenvoorzieningen B.V. Versie 11 01/06/2015 document 101 versie 11-01/06/2015

13 Handboek Document 101 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Introductie, onderwerp en toepassingsgebied 2 Directieverklaring, normatieve verwijzingen 3 Organisatie beschrijving 4 Opbouw van het Managementsysteem 5 Gebruikte afkortingen en definities 6 document 101 versie 11-01/06/2015

14 Handboek Document 101 Blad 3 van 11 Introductie, onderwerp en toepassingsgebied, normatieve verwijzingen 2 1. Introductie bedrijf Historie Firma Zuidema Groenvoorzieningen B.V. Hoe het begon en groeide De firma Zuidema Groenvoorzieningen B.V. is 64 jaar geleden met haar activiteiten gestart door de gebroeders Zuidema. De oorspronkelijke activiteit was gericht op het maaien van bermen en gazons. Deze activiteiten worden thans nog steeds verricht. Inmiddels heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld tot een samenwerkingsverband tussen diverse familieleden: kinderen en kleinkinderen van de oprichters. Gezien de ontwikkelingen in de markt is het bedrijf genoodzaakt zich verder professioneel te ontwikkelen. 2. Onderwerp en toepassingsgebied Dit handboek biedt een overzicht van het Managementsysteem van: Zuidema Groenvoorzieningen B.V. Brink BA SLOOTDORP De activiteiten van omvatten: - het maaien van bermen - het ruimen van sloten - het reinigen van wegmeubilair - het maaien van gazons - de onkruidbeheersing van plantvakken en boomspiegels - het snoeien en knippen van hagen, struweel en boomuitloop - het snoeien en verzorgen van bomen (European Treeworker) - het uitvoeren van hovenierswerken - het uitvoeren van reparatie en onderhoud van wegen - het uitvoeren van verkeersmaatregelen en verkeersregeling WERKGEBIED: Uitvoeren en onderhouden van projecten op het gebied van groenvoorzining, boomverzorging, hovenierswerk en reparatie en onderhoud wegen. document 101 versie 11-01/06/2015

15 Handboek Document 101 Blad 4 van 11 Directieverklaring 3 1 Algemene beleidsverklaring Het Managementsysteem beschrijft de wijze waarop de beheersing van de processen is gewaarborgd. Het Managementsysteem voldoet aan de eisen van de normen: - NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen; - VCA** 2008/ VGM Checklist Aannemers; - Groenkeur BRL Groenvoorzieningen + ISO 9001 d.d ; - Groenkeur BRL Boomverzorging + ISO 9001 d.d ; - BRL 9101 Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering d.d ISO Milieumanagementsysteem: CO 2 Prestatieladder 2.1 (2012) trede 3 Het bedrijf werkt in de markt van Groenvoorzieningen hoofdzakelijk voor landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Voor alle werkzaamheden geldt als basis omschrijving de voorschriften van CROW-RAW. 2 Normatieve verwijzingen Overeenkomstig de activiteiten van zijn de onderstaande normeisen niet van toepassing: Ontwerp en Ontwikkeling het bedrijf ontwerpt en ontwikkeld geen producten in de zin van de norm; BRL Groenvoorzieningen ontwerp en advies Boomverzorging. Deze uitsluitingen hebben geen invloed op het vermogen of de verantwoordelijkheid om producten en/of dien-sten te leveren die voldoen aan de eisen van de klanten en de wet- en regelgeving. Aan de basis hiervan staat een goede en gestructureerde organisatie. Niet alleen naar de opdrachtgever toe, maar ook in de onderlinge samenwerking dienen procedures consequent te worden gehanteerd. Dit zal een betere serviceverlening naar de klant toe tot gevolg hebben, waardoor het gestelde vertrouwen in Zuidema Groenvoorzieningen B.V. zal worden versterkt. Bovendien wordt de duidelijkheid naar de werknemer groter, hetgeen ook de doelmatigheid van ons werk bevordert. 3 Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en Flora en Fauna De bedrijfsleiding van Zuidema Groenvoorzieningen B.V. is van mening dat kwaliteit de basis is van continuïteit en verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf. De activiteiten van het bedrijf zijn gericht op het leveren van diensten aan opdrachtgevers op een zodanige wijze dat het voortbestaan van het bedrijf wordt bevorderd en de opdrachtgevers optimaal worden bediend. Kwaliteit in het uitvoeren van werkzaamheden betekent: uitvoering van de werken volgens de specificaties van de opdrachtgever, rekening houdend met de relevante wet- en regelgeving, zekerheid voor de bescherming van zijn eigendommen; tegen een overeengekomen prijs; passende in de planning van de opdrachtgever; met inachtneming van de nodige waarborgen voor de arbeidsomstandigheden van personeel en derden en het milieu. Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld waarin doelstellingen voor het bedrijf worden benoemd. Met het vastleggen van de processen en het meten van de resultaten is het aantoonbaar dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt gewerkt. De doelstellingen zullen mede omvatten aspecten als de veiligheid en het welzijn van medewerkers, duurzaamheid, maatschappelijke doelstellingen en milieu. document 101 versie 11-01/06/2015

16 Handboek Document 101 Blad 5 van 11 De bedrijfsleiding en alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals deze zijn omschreven in het Managementsysteem. De bedrijfsleiding draagt zorg voor de invoering en handhaving van het Managementsysteem. Hij heeft de bevoegdheid en vrijheid binnen de organisatie om: maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat het systeem wordt onderhouden; acties te ondernemen om zeker te stellen dat het Managementsysteem optimaal functioneert; de werkzaamheden stop te zetten, indien niet aan de eisen wordt voldaan, totdat de tekortkoming is verholpen of in overleg met de opdrachtgever een oplossing is gevonden; de vastlegging van tekortkomingen en corrigerende maatregelen te coördineren, alsmede te verifiëren of genomen corrigerende en preventieve maatregelen effectief zijn. De bedrijfsleiding kan uitvoering van (deel-)taken delegeren aan de KAM functionaris w.o. het actueel houden van, de registratie van en de distributie en inname van het Handboek Managementsysteem. De doelstelling van de bedrijfsleiding is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, tijdelijke werknemers en derden, evenals het milieu. Het beleid is er op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieu-schade te voorkomen. Jaarlijks wordt met behulp van werkplekinspecties, inventarisaties en evaluaties van de in het bedrijf voorkomende risico s bij de uitvoering van werkzaamheden op de in uitvoering zijnde projecten uitgevoerd. Een overzicht van relevante wetgeving is aanwezig. Indien veranderingen in wet- en regelgeving en normen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven wordt het beleid aangepast. Aanpassing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen in de bedrijfsvoering daartoe aanleiding geven. zie document 101D03 Beknopt overzicht wetgeving. Voor het opvangen van onverhoopte risico s en schades heeft het bedrijf de benodigde verzekeringen afgesloten. 101D04 - Overzicht verzekeringen. Het personeel wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van de intenties die de directie heeft ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu (w.o. de CO2 reductie). Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in de bedrijfsvoering gezien. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheid van de medewerkers. De respectievelijke MVO projecten zijn opgenomen in document 101D05 - Notitie MVO projecten. CO2 reductiedoelstelling : 10% v.w.b. elektraverbruik en gasolie per ureneenheid over een periode van 5 jaar met jaar 2013 als referentiejaar. Alle maatregelen welke dienen te worden genomen m.b.t. de certificering conform de CO2 prestatieladder zijn opgenomen in en worden aangestuurd door procedure 105: CO2 prestatieladder. De voertaal in het bedrijf is Nederlands. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van het beleid op het gebied van de verschillende beleidsterreinen. Dit beleid wordt door het bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe medewerkers, jaarlijks in een toolboxmeeting en bij het functioneringsgesprek. De bedrijfsleiding: F. Zuidema directeur KAM functionaris / directievertegenwoordiger Datum document 101 versie 11-01/06/2015

17 Handboek Document 101 Blad 6 van 11 Organisatie beschrijving 4 1. Organisatie De organisatie structuur is simpel en overzichtelijk. Dit heeft een duidelijke taakverdeling en communicatiestructuur tot gevolg. 101D01 - Communicatiestructuur 101D02 - Regeling vervanging De directie van het bedrijf bestaat uit de heer F. Zuidema. Vervanging is geregeld in overzicht 101D Personeel Van alle functies binnen Zuidema Groenvoorzieningen B.V. zijn de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden, het vereiste opleidings-/ervaringsniveau in functieomschrijvingen opgenomen. Waar nodig zijn deze taken en verantwoordelijkheden aangevuld met bepalingen in procedures en instructies. In de personele bezetting van het bedrijf wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw. De bedrijfsleiding is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de uitvoering daarvan en tevens voor de kwaliteitszorg van de organisatie. De belangrijkste uitvoerende taken betreffende de kwaliteitszorg zijn gedelegeerd aan de KAM functionaris. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de KAM functionaris zijn vastgelegd in zijn functieomschrijving. Bij de uitvoering van zijn taken werkt hij samen met een externe adviseur. 3. Middelen De bedrijfsleiding heeft toereikende middelen en geschoolde medewerkers voor het leiding geven, het uitvoeren van werkzaamheden en het uitvoeren van controle en verificaties. Werkzaamheden en opdrachten worden uitgevoerd door deskundige medewerkers die de kennis en/of ervaring hebben, zodat kan worden voldaan aan de met de klanten overeengekomen eisen en diens redelijke verwachtingen. De eisen die gesteld worden aan de toegepaste middelen, worden door de bedrijfsleiding mede op basis van wet- en regelgeving vastgesteld. De interne kwaliteitsaudits zullen worden uitgevoerd door de externe adviseur. 4. Directievertegenwoordiger De bedrijfsleiding heeft een directievertegenwoordiger - de KAM functionaris - benoemd die verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg en zorg draagt voor de invulling en opzet van het kwaliteitsborgingsysteem. De KAM functionaris zal de bedrijfsleiding op de hoogte houden van de prestaties van en de eventueel doorgevoerde of door te voeren verbeteringen. De KAM functionaris heeft duidelijk omschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden om er voor te zorgen dat de relevante normeisen geborgd blijven. document 101 versie 11-01/06/2015

18 Handboek Document 101 Blad 7 van 11 Organogram Zuidema Groenvoorzieningen B.V. Klachtenfunctionaris A. van der Putten KAM functionaris, directievertegenwoordiger F. Zuidema document 101 versie 11-01/06/2015

19 Handboek Document 101 Blad 8 van 11 Opbouw van het Managementsysteem 5 Het managementsysteem is opgebouwd conform onderstaand procesmodel. Hierin zijn alle procedures, werkinstructies en formulieren opgenomen welke nodig zijn om te voldoen aan de ISO 9001:2008, VCA**2008/05, BRL Groenvoorzieningen en Boomverzorging en BRL 9101 Toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, ISO Milieumanagementsysteem 2004 en de CO 2 prestatieladder Produc t 517: Nazorg-servicefase 516: Uitvoeringsfase 515: Voorbereidingsfase 514: Offertefase 513: Calculatiefase 512: Ontwikkelingsfase 511: Verwervingsfase Klanten eisen document 101 versie 11-01/06/2015

20 Handboek Document 101 Blad 9 van 11 Het primair proces is als volgt opgebouwd: Verwerven Verwerven van projecten, opdrachten die bijdragen aan de continuiteit van de onderneming Ontwikkelen Calculeren Ontwikkelen van een uitvoeringsplan die voorziet in de realisatie van het gespecificeerde product. Berekenen van de kostprijs van het gespecificeerde product, op basis van het uitvoeringsplan. Offereren Aanbieden van een offerte, eventueel onderhandelen en sluiten van de overeenkomst. Voorbereiden Voorbereiden voor het uitvoeren van de overeenkomst, uitwerken van het ontwikkelde uitvoeringsplan. Uitvoeren Uitvoeren van de werkzaamheden binnen specificatie, tijd en kosten. Service Afhandelen van de overeenkomst. document 101 versie 11-01/06/2015

21 Handboek Document 101 Blad 10 van 11 Gebruikte afkortingen en definities 6 Afkortingen alfabetisch: (functie-afkortingen: kleine letters, afdelingsafkortingen: hoofdletters) adm adt bl cc gv hbv klf km mn uv vkr wvp ADM BDL CALC KAM MAT STOR UV WVP administrateur auditor bedrijfsleider calculator groenvoorziener hovenier, boomverzorger klachtenfunctionaris KAM functionaris (storings)monteur uitvoerder verkeersregelaar werkvoorbereider / planner administratie bedrijfsleiding acquisitie / calculatie K.A.M. materieel storingsdienst uitvoering werkvoorbereiding en planning Definities alfabetisch: bedrijfsplan corrigerende maatregel interne audit Plan van activiteiten voor het komende jaar inclusief de begroting Maatregel om de oorzaken van een waargenomen afwijking of andere ongewenste situatie weg te nemen. De beoordeling van ons kwaliteitssysteem door een eigen medewerker , 104, 401, , 401 inventarisatie KAMhandboek Het vaststellen cq. opmeten van de hoeveelheden en de details van een project. Document dat het (kwaliteits)managementsysteem van een organisatie specificeert leverancier Toeleverancier, onderaannemer, loonbedrijven. 512 LMRA Last Minute Risico Analyse 516 management Alle leidinggevenden 301 management- Managementsysteem voor het sturen en beheersen van 101, 103, 104, document 101 versie 11-01/06/2015

22 Handboek Document 101 Blad 11 van 11 systeem organisatieprocessen. 401, 402, 403 materieel Alle materieel, hulpmiddelen en gereedschappen dat direct en indirect voor het leveren van de dienst wordt gebruikt. 005, 203, 512, 513, 515, 516 PMO Periodiek Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) 201 procedure product project registratie Een gespecificeerde wijze voor het uitvoeren van een activiteit. Resultaat van processen, product, onderdeel, dienst of een combinatie hiervan. Alle groter werken, welke een projectmatige aanpak behoeven. Document dat objectief bewijs levert van activiteiten die zijn uitgevoerd of van resultaten die zijn behaald. 005, 103, 104, 201, 202, 301, 401, 402, 403, , , 513, 515, 516, , 101 NB. Voor de definities die in de verschillende normen worden toegepast zie de normbladen. document 101 versie 11-01/06/2015

23 Actualiseren bedrijfsplan Document 102 Blad 1 van 1 1 Doelstelling: Het jaarlijks vaststellen van de noodzakelijke informatie door en voor de bedrijfsleiding om het bedrijf op een adequate wijze te besturen. 2 Input: Het bedrijfsplan van het voorgaande jaar, voorwaarden/uitgangspunten directie. De bedrijfsdoelstellingen van het voorgaande jaar. 3 Overzicht verantwoordelijkheden processtappen: Verantwoordelijkheden (V), taken (T) Stap Omschrijving V T Evalueren bedrijfsplan bl bl Opstellen bedrijfsplan bl bl Vaststellen bedrijfsplan bl bl Introduceren bedrijfsplan bl bl 4 Output: Het bijgestelde bedrijfsplan incl. MVO ambities. De bijgestelde bedrijfsdoelstellingen. 5 Procesbeschrijving: De bedrijfsleiding evalueert het bedrijfsplan (waarin het KAM-actieplan) van het voorgaande jaar en bepaald de kaders voor het nieuwe bedrijfsplan. 102D01 Bedrijfsplan 101D05 Notitie MVO projecten 301D01 Bedrijfsdoelstellingen De bedrijfsleiding stelt een concept bedrijfsplan op en bespreekt dit in een bijeenkomst van de bedrijfsleiding. Tijdens deze bijeenkomst wordt getoetst of de plannen nader overleg behoeven De bedrijfsleiding stelt het Bedrijfsplan vast en muteert de Notitie MVO projecten De bedrijfsleiding introduceert en bespreekt het beleid met het personeel. Eventuele van belang zijnde opmerkingen kunnen alsnog in het plan worden verwerkt. document 102 versie 06-01/04/2014

24 Beheer managementsysteem Document 103 Blad 1 van 2 1 Doelstelling: een instrument voor de beheersing van processen, werkinstructies en formulieren/documenten aan te tonen dat voldaan wordt aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001: 2000, VCA** 2008/5.1, BRL Groenvoorziening, BRL Boomverzorging, de ISO Milieumanagementsysteem 2004 en de CO 2 prestatieladder Het Handboek Managementsysteem is onderverdeeld in: Algemeen: een algemene beschrijving van de organisatie Volgens de normen vereiste gedocumenteerde procedures Beschrijving van het primair proces Werkinstructies: beschrijving van specifieke activiteiten De formulieren/documenten zijn alleen gepubliceerd op het netwerk. Het handboek managementsystemen is aanwezig en kan door iedereen worden ingezien. De werkinstructies en formulieren/documenten zijn bedrijfsspecifieke informatie en niet voor iedereen vrij toegankelijk Handboek Managementsysteem 2 Input: Wijzigingsideeën 3 Overzicht verantwoordelijkheden processtappen: Verantwoordelijkheden (V), taken (T) Stap Omschrijving V T Indienen wijziging adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Bestuderen aanpassingen bl, km bl, km Doorvoeren aanpassingen adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Vrijgeven wijziging bl, km km Distribueren wijziging km km Archiveren vervallen procedure km km 4 Output: Doorgevoerde en geborgde wijziging 5 Procesbeschrijving: document 103 versie 09-01/12/2014

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Zie opleidingen overzicht Flora en Fauna 1. Gebruik maken van opleidingsmogelijkheden. Gebruiken van standaard bestanden

Zie opleidingen overzicht Flora en Fauna 1. Gebruik maken van opleidingsmogelijkheden. Gebruiken van standaard bestanden ZUIDEMA GROENVOORZIENINGEN B.V. Bedrijfs- en MVO doelstellingen - samenvatting van de doelstellingen voor 2016 Doelstellingen Acties 2015 Algemeen Te realiseren 2016 Opmerkingen 1 Verbeteren deskundigheid,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Almere, 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Bedrijfsafbakening Knipscheer... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Uitvoering... 5 3.1 Energieaspecten... 5 3.2. Referentiejaar... 6 3.3. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

BHK Langens Betonboringen bv

BHK Langens Betonboringen bv Rapport Periodiek onderzoek 2 BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1 Datum onderzoek: 8 mei 2017 Inhoud 1. Algemene bedrijfsgegevens... 3 2. Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem... 3 3.

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 Opsteller : R.J.W. Martinus Functie : Datum : 04 oktober 2012 Document : KAM2012.05.001 Versie : 1.2 Inhoudsopgave 1.0 Het CO 2 reductiebeleid van ons bedrijf...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators Kwaliteitsdocument Vereniging System Integrators versie 2.0 november 2011 Betrokkenheid van de directie Directieverklaring Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4 Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 Aangepast op 26-9-2012: Directieverklaring mag niet ouder zijn dan 3 jaar. In versie 1.0.4.-3 was dit 1 jaar,

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Handboek CO 2 -Prestatieladder

Handboek CO 2 -Prestatieladder Handboek CO 2 -Prestatieladder + Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. Paalgraaf 11 4174 LC Hellouw Inhoudsopgave handboek: 1. Energie en emissie beleid 2. Verantwoordelijkheden CO2 prestatieladder 3. Basis

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : 0355823452* : info@tempoholland.nl : http://www.tempoholland.nl Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging,

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling

1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling Verslag Directiebeoordeling CO2 reductiesysteem Datum: 09-12-2015 Aanwezig: CO 2 verantwoordelijke, Directie Afwezig: - Notulist: CO 2 verantwoordelijke Onderwerp: Directiebeoordeling Onderstaand verslag

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Jos van der Graaf Holding B.V.

Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. Actieplan 2014 Auteurs Eindverantwoordelijk : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E.A. van der Graaf Revisie 0 Datum 22-10-2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Communicatieplan MVO en Duurzaamheid

Communicatieplan MVO en Duurzaamheid Revisienr. : 4 Blad nr. : 1 van 5 Communicatieplan MVO en Duurzaamheid Inleiding Het communicatieplan is er opgericht alle betrokkenen en belanghebbenden aantoonbaar te informeren over, en te stimuleren

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie