Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 document 001 versie 07-01/04/2014

2 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 1 van 2 0: Ondersteunende processen Nummer Omschrijving Versie Datum 001 Inhoudsopgave (Model) 07 01/04/ Inhoudsopgave (Tabel) 12 01/06/ Register van wijzigingen 12 01/06/ Overzicht formulieren 10 01/03/ Documentenbeheer & archivering 06 01/04/2014 1: Directieverantwoordelijkheid Nummer Omschrijving Versie Datum 101 Handboek 11 01/06/ Actualiseren bedrijfsplan 06 01/04/ Beheer managementsysteem 09 01/12/ Beoordeling managementsysteem 07 01/06/ CO2 prestatieladder 01 01/04/2014 2: Middelen Management Nummer Omschrijving Versie Datum 201 Werven en selecteren personeel 09 01/06/ Opleiding en training 07 01/04/ Middelen management 10 01/03/2015 3: Meten en monitoren projecten Nummer Omschrijving Versie Datum 301 Managementinformatie 06 01/03/ Onderzoek klanttevredenheid 05 01/03/2015 4: Meten, analyseren en verbeteren Nummer Omschrijving Versie Datum 401 Interne audit 05 01/04/ Producten, diensten met afwijkingen 09 01/03/2015 document 002 versie 12-01/06/2015

3 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 2 van Continu verbeteren 07 01/04/ Werkplekinspecties 03 01/03/2015 5: Primair proces Nummer Omschrijving Versie Datum 511 Verwervingsfase 04 01/04/ Ontwikkelingsfase 09 01/03/ Calculatiefase 06 01/03/ Offertefase 03 01/04/ Voorbereidingsfase 09 01/06/ Uitvoeringsfase 10 01/06/ Nazorg-servicefase 06 01/04/2014 F: Functie-omschrijvingen Nummer Omschrijving Versie Datum adm Administrateur 02 01/04/2014 adt Auditor 02 01/04/2014 bl Bedrijfsleider 05 01/04/2014 cc Calculator 02 01/04/2014 gv Groenvoorziener 04 01/04/2014 hbv Hovenier, boomverzorger 04 01/04/2014 klf Klachtenfunctionaris 02 01/04/2014 km KAM functionaris 04 01/04/2014 mn (Storings)monteur 03 01/04/2014 uv Uitvoerder 04 01/04/2014 vkr Verkeersregelaar 02 01/04/2014 wvp Werkvoorbereider / planner 02 01/04/2014 document 002 versie 12-01/06/2015

4 Register van wijzigingen Document 003 Blad 1 van 3 0: Ondersteunende processen Nr. Revisie Datum Omschrijving /04/2014 Inhoudsopgave (Model) vvm eruit /06/2015 Inhoudsopgave (Tabel) Diverse wijzigingen naar versie /06/2015 Register van wijzigingen Diverse wijzigingen, zie register /03/2015 Overzicht formulieren Formulier toegevoegd en een aantal verwijderd /04/2014 Documentenbeheer & archivering vvm eruit 1: Directieverantwoordelijkheid Nr. Revisie Datum Omschrijving /06/2015 Handboek Aanpassingen n.a.v. kleine tekstuele fouten /04/2014 Actualiseren bedrijfsplan 101D05 toegevoegd /12/2014 Beheer managementsysteem 103D04 toegevoegd in stap /06/2015 Beoordeling managementsysteem Stap 2 toegevoegd: trendanalyses /04/2014 CO2 prestatieladder Nieuwe procedure 2: Middelen Management Nr. Revisie Datum Omschrijving /06/2015 Werven en selecteren personeel Toevoeging stap /04/2014 Opleiding en training Stap 2 uitgebreid met vak- en vaardigheidsbekwaamheid /03/2015 Middelen management 203D06 eruit gehaald. 3: Meten en monitoren projecten Nr. Revisie Datum Omschrijving /03/2015 Managementinformatie 404D01 eruit /03/2015 Onderzoek klanttevredenheid Scores lager dan 6 ipv 7 worden nader besproken. 4: Meten, analyseren en verbeteren document 003 versie 12-01/06/2015

5 Register van wijzigingen Document 003 Blad 2 van 3 Nr. Revisie Datum Omschrijving /04/2014 Interne audit Energieaudit toegevoegd /03/2015 Producten, diensten met afwijkingen Storingen eruit /04/2014 Continu verbeteren Milieuprestaties toegevoegd /03/2015 Werkplekinspecties Stap 2 aangepast en 404D01 eruit. 5: Primair proces Nr. Revisie Datum Omschrijving /04/2014 Verwervingsfase Milieuambities toegevoegd /03/2015 Ontwikkelingsfase 203D06 eruit /03/0215 Calculatiefase Stap 03 aangepast met milieu technische aspecten /04/2014 Offertefase titel 514D01 aangepast /06/2015 Voorbereidingsfase Bij stap 5 201D04 toegevoegd /06/2015 Uitvoeringsfase Stap 5 tekst toegevoegd /04/2014 Nazorg-servicefase Formulier 517D01 opgevoerd. 513D01 eruit. F: Functie-omschrijvingen Nr. Revisie Datum Omschrijving adm 02 01/04/2014 Administrateur Algemene update adt 02 01/04/2014 Auditor Algemene update bl 05 01/04/2014 Bedrijfsleider Algemene update cc 02 01/04/2014 Calculator Algemene update gv 04 01/04/2014 Groenvoorziener Algemene update hbv 04 01/04/2014 Hovenier, boomverzorger Algemene update klf 02 01/04/2014 Klachtenfunctionaris Algemene update km 04 01/04/2014 KAM functionaris Algemene update document 003 versie 12-01/06/2015

6 Register van wijzigingen Document 003 Blad 3 van 3 mn 03 01/04/2014 (Storings)monteur Algemene update uv 04 01/04/2014 Uitvoerder Algemene update vkr 02 01/04/2014 Verkeersregelaar Algemene update wvp 02 01/04/2014 Werkvoorbereider / planner Algemene update document 003 versie 12-01/06/2015

7 Overzicht formulieren Document 004 Blad 1 van 2 Formulier Omschrijving Revisie Gebruikt in 101D01 Communicatiestructuur netwerk D02 Regeling vervanging netwerk D03 Beknopt overzicht wetgeving netwerk 101, 103, D04 Overzicht verzekeringen netwerk 101, D05 Notitie MVO projecten netwerk 101, 102, 104, D01 Bedrijfsplan netwerk 102, 104, 105, 401, 402, D03 Rapport voor schade, klachten, storingen netwerk 103, 302, 401, 402, 516 en calamiteiten 103D04 Overzicht schades, klachten, storingen- en netwerk 005, 103, 301, 402, 516 calamiteiten 105D01 CO2 Prestatieladder Matrix Netwerk 105, D02 CO2 Inventarisatie netwerk D01 Overzicht opleidings- en ervaringseisen netwerk 201, D02 Opleidingsplan netwerk D03 Overzicht ervaring en opleiding personeel netwerk 201, D04 Ontvangst introductieprogramma netwerk 201, D05 Ontvangst persoonlijke beschermingsmiddelen netwerk 201, D06 Medewerkersboekje netwerk 201, D07 Verslag functioneringsgesprek netwerk 201, D01 Overzicht materieel netwerk 203, 512, D02 Bedrijfsnoodplan netwerk D03 Leveranciers- en onderaannemerslijst netwerk 203, 512, 513, D04 Controlelijst materieel netwerk 203, D05 Overzicht milieurisico's en maatregelen netwerk D07 Controle punten VKM hulpmiddelen netwerk D08 Onderhoudslijst materieel netwerk D01 Bedrijfsdoelstellingen netwerk 102, 104, 105, 301, D01 Klanttevredenheidsonderzoek netwerk 301, 302, D02 Rapport interne audit netwerk 105, 301, D02 Checklist werkplekinspecties netwerk 404, D01 Jaarplanning netwerk 512, D02 Checklist ontwerp netwerk 512, D03 Checklist flora en fauna netwerk 512, D04 Beplantingslijst netwerk D05 Werkplan Flora en Fauna netwerk 512, D02 Projectmap netwerk 513, 515, D03 Checklijst projectbegeleiding netwerk D01 Offerte-order-opdrachtbevestiging netwerk D02 Algemene voorwaarden voor het leveren netwerk 514 van werkzaamheden 515D02 Projectveiligheid-, gezondheid- en milieuplan netwerk 515, D03 Beslissingsdiagram TRA netwerk D04 TRA Risicoberekening netwerk D05 TRA Uitvoering werkzaamheden netwerk 202, 515, 516 document 004 versie 10-01/03/2015

8 Overzicht formulieren Document 004 Blad 2 van 2 Formulier Omschrijving Revisie Gebruikt in 516D01 Start werkinstructie en presentielijst netwerk D02 Dagplanning netwerk D04 Lijst onderwerpen en TBM en ARBO netwerk 516 Groep 516D05 Planning Toolboxmeeting netwerk D06 Verslag Toolboxmeeting netwerk D08 Werkbon netwerk 515, D09 Overzicht werknummers en werkcode netwerk D10 Weekrapport netwerk 516, D11 Verslag oplevering netwerk 516, D12 Flora en Faunaformulier netwerk D13 Standaard checklist controle werkzaamheden Netwerk D01 Nazorgadvies netwerk 517 document 004 versie 10-01/03/2015

9 Documentenbeheer & archivering Document 005 Blad 1 van 3 1 Doelstelling: Deze procedure dient als richtlijn voor de beheersing en het beheer van al die documenten van het bedrijf. Het handboek managementsystemen kan door iedereen worden ingezien. De werkinstructies en formulieren/documenten zijn bedrijfsspecifieke informatie en niet voor iedereen vrij toegankelijk. Een aantal formulieren zijn macro s uit softwareprogramma s. 2 Input: Wijzigings- en verbeterideëen 3 Overzicht verantwoordelijkheden processtappen: Verantwoordelijkheden (V), taken (T) Stap Omschrijving V T Beheren interne documenten km km Beheren externe documenten bl, km adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Indienen wijziging bl adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Opstellen wijziging bl, km bl, km Doorvoeren wijziging km km Publiceren wijziging km km Gebruiken documenten bl adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Beveiliging informatie bl, km bl, km 4 Output De gewijzigde documenten 5 Procesbeschrijving: De KAM functionaris beheert documentenoverzicht, waarop alle documenten staan vermeld De eventuele externe werkinstructies bevinden zich in de werkplaats of het magazijn, en zijn voor iedere medewerker toegankelijk. De documentenbeheerder zorgt er voor dat de geleverde documentatie wordt gecontroleerd, vervangen en/of aangevuld. Zonodig wordt de informatie aan de medewerkers kenbaar gemaakt. De documentenbeheerder controleert regelmatig de staat van de documentatie Iedere medewerker mag zowel mondeling als schriftelijk een voorstel voor een nieuwe of een wijziging in een bestaande procedure, werkinstructie of formulier indienen. document 005 versie 06-01/04/2014

10 Documentenbeheer & archivering Document 005 Blad 2 van 3 103D04 Overzicht schades, klachten, storingen- en calamiteiten De KAM functionaris bestudeert het wijzigingsvoorstel, overlegt met de indiener en zorgt na - autorisatie van de bedrijfsleiding voor de distributie van nieuwe en gewijzigde procedure, werkinstructies of formulier De KAM functionaris neemt de nieuwe en/of gewijzigde werkinstructie of formulier op in het handboek Managementsysteem Tevens zorgt de KAM functionaris dat de wijziging aan de medewerkers kenbaar wordt gemaakt Alle medewerkers zijn verplicht de documenten genoemd in het handboek managementsystemen, procedures en werkinstructies te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn opgesteld Back-up procedure Van alle relevante computer data wordt aan het eind van iedere week een back-up gemaakt. Deze wordt op een locatie buiten het bedrijf bewaard op een zodanige wijze dat de verlies van data uitgesloten is. Kwaliteitsregistraties De verantwoordelijkheid voor de archivering van formulieren is omschreven. De KAM functionaris is ervoor verantwoordelijk, dat regelmatig controle op het gebruik en de archivering van documenten wordt doorgevoerd. Normparagraaf Omschrijving kwaliteitsysteem KAM-handboek Beheersing van documentatie registraties Verantwoordelijkheid, Bevoegdheid, Communicatie Directiebeoor-deling Middelen Omvat volgende Registraties: Archivering in: V: Bewaartermijn: KAM beleid KAM-handboek km 3 jaar KAM-systeem, werkinstructies en formulieren/documenten Regelmatige back-up van het computersysteem Wet en regelgeving Organisatieschema Verslag directiebeoordeling RI&E en Plan van Aanpak KAM-handboek Map Kwaliteitsregistraties Formulieren en documenten KAM-handboek Map Kwaliteitsregsitraties KAMregistraties km km km km km bl, km 3 jaar 12 maanden 12 maanden 3 jaar. 3 jaar 3 jaar document 005 versie 06-01/04/2014

11 Documentenbeheer & archivering Document 005 Blad 3 van 3 Personeel Infrastructuur Stamgegevens personeel Map Opleidingen en Personeel bl 3 jaar Identificatie gegevens Personeelsmap adm 5 jaar Keuringen materieel Onderhoudsmap km 3 jaar Werkomgeving Beoordeling van contracten RI&E en Plan van Aanpak - Projectlijst nieuwe aanvraag (grotere werken) - Bestekken - Voorcalculatie - Offerte - Opdrachtbevestiging KAMregistraties Projectmap km bl 3 jaar 10 jaar Inkoop Procesbeheersing - Leveranciersgegevens - Technische produktinformatie - Inkoopfacturen Planning Leveranciersregistratie Technisch archief Projectmap en archief bl bl 3 jaar 5 jaar Meting, analyse, verbetering - Klanttevredenheidsmeting - Auditrapporten - Kwaliteits- registraties km 3 jaar Analyse gegevens Verbetering Projectmappen - Analyse klachtenregister - Samenvatting kwaliteitsregistratie - Directiebeoordeling - Analyse projecten - Actieplan - Beleidsplan Informatie over projecten Map kwaliteitsregistraties Werkoverleg Proceduremap VCA map registraties Technisch archief km, bl bl 3 jaar 5 jaar document 005 versie 06-01/04/2014

12 Handboek Document 101 Blad 1 van 11 Handboek Zuidema Groenvoorzieningen B.V. Versie 11 01/06/2015 document 101 versie 11-01/06/2015

13 Handboek Document 101 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Introductie, onderwerp en toepassingsgebied 2 Directieverklaring, normatieve verwijzingen 3 Organisatie beschrijving 4 Opbouw van het Managementsysteem 5 Gebruikte afkortingen en definities 6 document 101 versie 11-01/06/2015

14 Handboek Document 101 Blad 3 van 11 Introductie, onderwerp en toepassingsgebied, normatieve verwijzingen 2 1. Introductie bedrijf Historie Firma Zuidema Groenvoorzieningen B.V. Hoe het begon en groeide De firma Zuidema Groenvoorzieningen B.V. is 64 jaar geleden met haar activiteiten gestart door de gebroeders Zuidema. De oorspronkelijke activiteit was gericht op het maaien van bermen en gazons. Deze activiteiten worden thans nog steeds verricht. Inmiddels heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld tot een samenwerkingsverband tussen diverse familieleden: kinderen en kleinkinderen van de oprichters. Gezien de ontwikkelingen in de markt is het bedrijf genoodzaakt zich verder professioneel te ontwikkelen. 2. Onderwerp en toepassingsgebied Dit handboek biedt een overzicht van het Managementsysteem van: Zuidema Groenvoorzieningen B.V. Brink BA SLOOTDORP De activiteiten van omvatten: - het maaien van bermen - het ruimen van sloten - het reinigen van wegmeubilair - het maaien van gazons - de onkruidbeheersing van plantvakken en boomspiegels - het snoeien en knippen van hagen, struweel en boomuitloop - het snoeien en verzorgen van bomen (European Treeworker) - het uitvoeren van hovenierswerken - het uitvoeren van reparatie en onderhoud van wegen - het uitvoeren van verkeersmaatregelen en verkeersregeling WERKGEBIED: Uitvoeren en onderhouden van projecten op het gebied van groenvoorzining, boomverzorging, hovenierswerk en reparatie en onderhoud wegen. document 101 versie 11-01/06/2015

15 Handboek Document 101 Blad 4 van 11 Directieverklaring 3 1 Algemene beleidsverklaring Het Managementsysteem beschrijft de wijze waarop de beheersing van de processen is gewaarborgd. Het Managementsysteem voldoet aan de eisen van de normen: - NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen; - VCA** 2008/ VGM Checklist Aannemers; - Groenkeur BRL Groenvoorzieningen + ISO 9001 d.d ; - Groenkeur BRL Boomverzorging + ISO 9001 d.d ; - BRL 9101 Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering d.d ISO Milieumanagementsysteem: CO 2 Prestatieladder 2.1 (2012) trede 3 Het bedrijf werkt in de markt van Groenvoorzieningen hoofdzakelijk voor landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Voor alle werkzaamheden geldt als basis omschrijving de voorschriften van CROW-RAW. 2 Normatieve verwijzingen Overeenkomstig de activiteiten van zijn de onderstaande normeisen niet van toepassing: Ontwerp en Ontwikkeling het bedrijf ontwerpt en ontwikkeld geen producten in de zin van de norm; BRL Groenvoorzieningen ontwerp en advies Boomverzorging. Deze uitsluitingen hebben geen invloed op het vermogen of de verantwoordelijkheid om producten en/of dien-sten te leveren die voldoen aan de eisen van de klanten en de wet- en regelgeving. Aan de basis hiervan staat een goede en gestructureerde organisatie. Niet alleen naar de opdrachtgever toe, maar ook in de onderlinge samenwerking dienen procedures consequent te worden gehanteerd. Dit zal een betere serviceverlening naar de klant toe tot gevolg hebben, waardoor het gestelde vertrouwen in Zuidema Groenvoorzieningen B.V. zal worden versterkt. Bovendien wordt de duidelijkheid naar de werknemer groter, hetgeen ook de doelmatigheid van ons werk bevordert. 3 Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en Flora en Fauna De bedrijfsleiding van Zuidema Groenvoorzieningen B.V. is van mening dat kwaliteit de basis is van continuïteit en verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf. De activiteiten van het bedrijf zijn gericht op het leveren van diensten aan opdrachtgevers op een zodanige wijze dat het voortbestaan van het bedrijf wordt bevorderd en de opdrachtgevers optimaal worden bediend. Kwaliteit in het uitvoeren van werkzaamheden betekent: uitvoering van de werken volgens de specificaties van de opdrachtgever, rekening houdend met de relevante wet- en regelgeving, zekerheid voor de bescherming van zijn eigendommen; tegen een overeengekomen prijs; passende in de planning van de opdrachtgever; met inachtneming van de nodige waarborgen voor de arbeidsomstandigheden van personeel en derden en het milieu. Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld waarin doelstellingen voor het bedrijf worden benoemd. Met het vastleggen van de processen en het meten van de resultaten is het aantoonbaar dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt gewerkt. De doelstellingen zullen mede omvatten aspecten als de veiligheid en het welzijn van medewerkers, duurzaamheid, maatschappelijke doelstellingen en milieu. document 101 versie 11-01/06/2015

16 Handboek Document 101 Blad 5 van 11 De bedrijfsleiding en alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals deze zijn omschreven in het Managementsysteem. De bedrijfsleiding draagt zorg voor de invoering en handhaving van het Managementsysteem. Hij heeft de bevoegdheid en vrijheid binnen de organisatie om: maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat het systeem wordt onderhouden; acties te ondernemen om zeker te stellen dat het Managementsysteem optimaal functioneert; de werkzaamheden stop te zetten, indien niet aan de eisen wordt voldaan, totdat de tekortkoming is verholpen of in overleg met de opdrachtgever een oplossing is gevonden; de vastlegging van tekortkomingen en corrigerende maatregelen te coördineren, alsmede te verifiëren of genomen corrigerende en preventieve maatregelen effectief zijn. De bedrijfsleiding kan uitvoering van (deel-)taken delegeren aan de KAM functionaris w.o. het actueel houden van, de registratie van en de distributie en inname van het Handboek Managementsysteem. De doelstelling van de bedrijfsleiding is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, tijdelijke werknemers en derden, evenals het milieu. Het beleid is er op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieu-schade te voorkomen. Jaarlijks wordt met behulp van werkplekinspecties, inventarisaties en evaluaties van de in het bedrijf voorkomende risico s bij de uitvoering van werkzaamheden op de in uitvoering zijnde projecten uitgevoerd. Een overzicht van relevante wetgeving is aanwezig. Indien veranderingen in wet- en regelgeving en normen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven wordt het beleid aangepast. Aanpassing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen in de bedrijfsvoering daartoe aanleiding geven. zie document 101D03 Beknopt overzicht wetgeving. Voor het opvangen van onverhoopte risico s en schades heeft het bedrijf de benodigde verzekeringen afgesloten. 101D04 - Overzicht verzekeringen. Het personeel wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van de intenties die de directie heeft ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu (w.o. de CO2 reductie). Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in de bedrijfsvoering gezien. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheid van de medewerkers. De respectievelijke MVO projecten zijn opgenomen in document 101D05 - Notitie MVO projecten. CO2 reductiedoelstelling : 10% v.w.b. elektraverbruik en gasolie per ureneenheid over een periode van 5 jaar met jaar 2013 als referentiejaar. Alle maatregelen welke dienen te worden genomen m.b.t. de certificering conform de CO2 prestatieladder zijn opgenomen in en worden aangestuurd door procedure 105: CO2 prestatieladder. De voertaal in het bedrijf is Nederlands. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van het beleid op het gebied van de verschillende beleidsterreinen. Dit beleid wordt door het bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe medewerkers, jaarlijks in een toolboxmeeting en bij het functioneringsgesprek. De bedrijfsleiding: F. Zuidema directeur KAM functionaris / directievertegenwoordiger Datum document 101 versie 11-01/06/2015

17 Handboek Document 101 Blad 6 van 11 Organisatie beschrijving 4 1. Organisatie De organisatie structuur is simpel en overzichtelijk. Dit heeft een duidelijke taakverdeling en communicatiestructuur tot gevolg. 101D01 - Communicatiestructuur 101D02 - Regeling vervanging De directie van het bedrijf bestaat uit de heer F. Zuidema. Vervanging is geregeld in overzicht 101D Personeel Van alle functies binnen Zuidema Groenvoorzieningen B.V. zijn de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden, het vereiste opleidings-/ervaringsniveau in functieomschrijvingen opgenomen. Waar nodig zijn deze taken en verantwoordelijkheden aangevuld met bepalingen in procedures en instructies. In de personele bezetting van het bedrijf wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw. De bedrijfsleiding is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de uitvoering daarvan en tevens voor de kwaliteitszorg van de organisatie. De belangrijkste uitvoerende taken betreffende de kwaliteitszorg zijn gedelegeerd aan de KAM functionaris. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de KAM functionaris zijn vastgelegd in zijn functieomschrijving. Bij de uitvoering van zijn taken werkt hij samen met een externe adviseur. 3. Middelen De bedrijfsleiding heeft toereikende middelen en geschoolde medewerkers voor het leiding geven, het uitvoeren van werkzaamheden en het uitvoeren van controle en verificaties. Werkzaamheden en opdrachten worden uitgevoerd door deskundige medewerkers die de kennis en/of ervaring hebben, zodat kan worden voldaan aan de met de klanten overeengekomen eisen en diens redelijke verwachtingen. De eisen die gesteld worden aan de toegepaste middelen, worden door de bedrijfsleiding mede op basis van wet- en regelgeving vastgesteld. De interne kwaliteitsaudits zullen worden uitgevoerd door de externe adviseur. 4. Directievertegenwoordiger De bedrijfsleiding heeft een directievertegenwoordiger - de KAM functionaris - benoemd die verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg en zorg draagt voor de invulling en opzet van het kwaliteitsborgingsysteem. De KAM functionaris zal de bedrijfsleiding op de hoogte houden van de prestaties van en de eventueel doorgevoerde of door te voeren verbeteringen. De KAM functionaris heeft duidelijk omschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden om er voor te zorgen dat de relevante normeisen geborgd blijven. document 101 versie 11-01/06/2015

18 Handboek Document 101 Blad 7 van 11 Organogram Zuidema Groenvoorzieningen B.V. Klachtenfunctionaris A. van der Putten KAM functionaris, directievertegenwoordiger F. Zuidema document 101 versie 11-01/06/2015

19 Handboek Document 101 Blad 8 van 11 Opbouw van het Managementsysteem 5 Het managementsysteem is opgebouwd conform onderstaand procesmodel. Hierin zijn alle procedures, werkinstructies en formulieren opgenomen welke nodig zijn om te voldoen aan de ISO 9001:2008, VCA**2008/05, BRL Groenvoorzieningen en Boomverzorging en BRL 9101 Toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, ISO Milieumanagementsysteem 2004 en de CO 2 prestatieladder Produc t 517: Nazorg-servicefase 516: Uitvoeringsfase 515: Voorbereidingsfase 514: Offertefase 513: Calculatiefase 512: Ontwikkelingsfase 511: Verwervingsfase Klanten eisen document 101 versie 11-01/06/2015

20 Handboek Document 101 Blad 9 van 11 Het primair proces is als volgt opgebouwd: Verwerven Verwerven van projecten, opdrachten die bijdragen aan de continuiteit van de onderneming Ontwikkelen Calculeren Ontwikkelen van een uitvoeringsplan die voorziet in de realisatie van het gespecificeerde product. Berekenen van de kostprijs van het gespecificeerde product, op basis van het uitvoeringsplan. Offereren Aanbieden van een offerte, eventueel onderhandelen en sluiten van de overeenkomst. Voorbereiden Voorbereiden voor het uitvoeren van de overeenkomst, uitwerken van het ontwikkelde uitvoeringsplan. Uitvoeren Uitvoeren van de werkzaamheden binnen specificatie, tijd en kosten. Service Afhandelen van de overeenkomst. document 101 versie 11-01/06/2015

21 Handboek Document 101 Blad 10 van 11 Gebruikte afkortingen en definities 6 Afkortingen alfabetisch: (functie-afkortingen: kleine letters, afdelingsafkortingen: hoofdletters) adm adt bl cc gv hbv klf km mn uv vkr wvp ADM BDL CALC KAM MAT STOR UV WVP administrateur auditor bedrijfsleider calculator groenvoorziener hovenier, boomverzorger klachtenfunctionaris KAM functionaris (storings)monteur uitvoerder verkeersregelaar werkvoorbereider / planner administratie bedrijfsleiding acquisitie / calculatie K.A.M. materieel storingsdienst uitvoering werkvoorbereiding en planning Definities alfabetisch: bedrijfsplan corrigerende maatregel interne audit Plan van activiteiten voor het komende jaar inclusief de begroting Maatregel om de oorzaken van een waargenomen afwijking of andere ongewenste situatie weg te nemen. De beoordeling van ons kwaliteitssysteem door een eigen medewerker , 104, 401, , 401 inventarisatie KAMhandboek Het vaststellen cq. opmeten van de hoeveelheden en de details van een project. Document dat het (kwaliteits)managementsysteem van een organisatie specificeert leverancier Toeleverancier, onderaannemer, loonbedrijven. 512 LMRA Last Minute Risico Analyse 516 management Alle leidinggevenden 301 management- Managementsysteem voor het sturen en beheersen van 101, 103, 104, document 101 versie 11-01/06/2015

22 Handboek Document 101 Blad 11 van 11 systeem organisatieprocessen. 401, 402, 403 materieel Alle materieel, hulpmiddelen en gereedschappen dat direct en indirect voor het leveren van de dienst wordt gebruikt. 005, 203, 512, 513, 515, 516 PMO Periodiek Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) 201 procedure product project registratie Een gespecificeerde wijze voor het uitvoeren van een activiteit. Resultaat van processen, product, onderdeel, dienst of een combinatie hiervan. Alle groter werken, welke een projectmatige aanpak behoeven. Document dat objectief bewijs levert van activiteiten die zijn uitgevoerd of van resultaten die zijn behaald. 005, 103, 104, 201, 202, 301, 401, 402, 403, , , 513, 515, 516, , 101 NB. Voor de definities die in de verschillende normen worden toegepast zie de normbladen. document 101 versie 11-01/06/2015

23 Actualiseren bedrijfsplan Document 102 Blad 1 van 1 1 Doelstelling: Het jaarlijks vaststellen van de noodzakelijke informatie door en voor de bedrijfsleiding om het bedrijf op een adequate wijze te besturen. 2 Input: Het bedrijfsplan van het voorgaande jaar, voorwaarden/uitgangspunten directie. De bedrijfsdoelstellingen van het voorgaande jaar. 3 Overzicht verantwoordelijkheden processtappen: Verantwoordelijkheden (V), taken (T) Stap Omschrijving V T Evalueren bedrijfsplan bl bl Opstellen bedrijfsplan bl bl Vaststellen bedrijfsplan bl bl Introduceren bedrijfsplan bl bl 4 Output: Het bijgestelde bedrijfsplan incl. MVO ambities. De bijgestelde bedrijfsdoelstellingen. 5 Procesbeschrijving: De bedrijfsleiding evalueert het bedrijfsplan (waarin het KAM-actieplan) van het voorgaande jaar en bepaald de kaders voor het nieuwe bedrijfsplan. 102D01 Bedrijfsplan 101D05 Notitie MVO projecten 301D01 Bedrijfsdoelstellingen De bedrijfsleiding stelt een concept bedrijfsplan op en bespreekt dit in een bijeenkomst van de bedrijfsleiding. Tijdens deze bijeenkomst wordt getoetst of de plannen nader overleg behoeven De bedrijfsleiding stelt het Bedrijfsplan vast en muteert de Notitie MVO projecten De bedrijfsleiding introduceert en bespreekt het beleid met het personeel. Eventuele van belang zijnde opmerkingen kunnen alsnog in het plan worden verwerkt. document 102 versie 06-01/04/2014

24 Beheer managementsysteem Document 103 Blad 1 van 2 1 Doelstelling: een instrument voor de beheersing van processen, werkinstructies en formulieren/documenten aan te tonen dat voldaan wordt aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001: 2000, VCA** 2008/5.1, BRL Groenvoorziening, BRL Boomverzorging, de ISO Milieumanagementsysteem 2004 en de CO 2 prestatieladder Het Handboek Managementsysteem is onderverdeeld in: Algemeen: een algemene beschrijving van de organisatie Volgens de normen vereiste gedocumenteerde procedures Beschrijving van het primair proces Werkinstructies: beschrijving van specifieke activiteiten De formulieren/documenten zijn alleen gepubliceerd op het netwerk. Het handboek managementsystemen is aanwezig en kan door iedereen worden ingezien. De werkinstructies en formulieren/documenten zijn bedrijfsspecifieke informatie en niet voor iedereen vrij toegankelijk Handboek Managementsysteem 2 Input: Wijzigingsideeën 3 Overzicht verantwoordelijkheden processtappen: Verantwoordelijkheden (V), taken (T) Stap Omschrijving V T Indienen wijziging adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Bestuderen aanpassingen bl, km bl, km Doorvoeren aanpassingen adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf adt, bl, cc, adm, km, gv, mn, uv, hbv, wvp, klf Vrijgeven wijziging bl, km km Distribueren wijziging km km Archiveren vervallen procedure km km 4 Output: Doorgevoerde en geborgde wijziging 5 Procesbeschrijving: document 103 versie 09-01/12/2014

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo)

Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo) Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo) Contactgegevens Adres: Oudewal 54, 3193 EN te Hoogvliet Telefoon: 06-83 289 944 Website: www.humanspower.eu E-mail: info@humanspower.eu

Nadere informatie

Manual in Health, Safety & Environment Tactics

Manual in Health, Safety & Environment Tactics Manual in Health, Safety & Environment Tactics VCU veiligheid checklist uitzendbureaus/safety checklist temporary staffing agencies Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1 Waar Lugera The People Republic voor

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie