Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn."

Transcriptie

1 Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn. Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden De ondernemer kan aantoonbaar maken dat er - Arbowet :Er dient een risico inventarisatie een inventarisatie is gedaan ten aanzien van wet- & evaluatie (RI&E) uitgevoerd te zijn in en regelgeving waaraan voldaan dient te worden. geval van aanwezigheid personeel. Indien Hierbij dient tevens meegenomen te worden de minder dan 25 medewerkers, en gebruik geldende richtlijnen/normen van maken van een goedgekeurde branche- beroepsorganisaties,- verenigingen, RI&E hoeft geen toetsing plaats te vinden. brancheorganisaties, indien de ondernemer - hierbij is aangesloten 1.1 Er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op de onderneming en haar activiteiten. Inrichten bedrijfshulpverlening. Er dient te allen tijde minimaal 1 BHV- er tijdens openingstijden aanwezig te zijn. Medewerkers weten hoe te handelen in geval van nood. EHBO- koffer en blusmiddelen zijn aanwezig op de locatie. 1.2 Teneinde haar kwaliteit aan te tonen wordt op verkochte producten garantie gegeven. Dit wordt in de optiekzaak duidelijk kenbaar gemaakt aan de consument. Het gaat er om dat de klant weet/kan lezen waar de optiekondernemer voor staat, welke rechten er over en weer gelden, en hoe zaken als garantie geregeld zijn. Indien de optiekondernemer is aangesloten bij NUVO, gelden de leveringsvoorwaarden van NUVO. Indien niet, dan dient de ondernemer zorg te dragen voor eigen algemene voorwaarden. De ondernemer dient aantoonbaar te maken op welke wijze de consument hierover wordt geïnformeerd. De voorwaarden dienen formeel vóór betaling aan de klant te worden overhandigd inzake rechtsgeldigheid. Indien mogelijk de algemene voorwaarden afdrukken op achterzijde van de eventuele orderbevestiging of als separaat document meegeven. Garantie- protocol opstellen, personeel dient hiervan goed op de hoogte te zijn. Actief laten zien aan de consument, bijv. d.m.v. brochure, memo of verwijzen naar de website wettelijk verplicht aangeven bij de gesprekken. 1 van 17

2 1.3 Ten behoeve van de klant is voorlichtingsmateriaal aanwezig. Ten aanzien van de meest voorkomende zaken en handelingen dient dit meegegeven te kunnen worden. 1.4 Reclame- uitingen bevatten geen onwaarheden. Het gaat hier om voorlichtingsmateriaal aangaande producten en diensten. Indien de klant dit wenst, kan het meegegeven worden. Hierbij dient ook voorlichtingsmateriaal beschikbaar te zijn ten aanzien van de beroepsverenigingen waarbij men aangesloten is. Minimaal beschikbaar ten aanzien van de volgende aandoeningen: Per discipline afhankelijk, juiste folders, volg hierin de leidraad van de beroepsvereniging. - refractie afwijkingen - voorlichtingsmateriaal over de meeste oogziektes /refractieafwijkingen - gangbare brillenglazen - gangbare lenzen - meest voorkomende afwijkingen en oplossingen. Bij voorkeur hanteren info materiaal van de eigen beroepsgroep. Het belang is om te zorgen dat er geen onwaarheden in advertenties worden benoemd, klant moet eerlijk voorgelicht worden. Dit houdt in dat de ondernemer kan aantonen dat uitingen door feiten kunnen worden onderbouwd indien dit van toepassing is. De ondernemer is verantwoordelijk voor de uitingen die gedaan worden. Bijvoorbeeld beschrijving ten aanzien van gebruik specifiek glas/lens, lensvloeistof, uitleg oogsterkte, etc. Dit betreft bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal vanuit de ANVC, OVN, NOG, Oogzorg, leveranciers. Voorlichtingsmateriaal op schrift en/of digitaal kunnen tonen in de optiekzaak. Bijvoorbeeld het benoemen van resultaten van klanttevredenheidonderzoek, kwalificaties benoemen, benoemen harde feiten. De ondernemer mag dit delegeren, echter wordt hierin vanuit de ondernemer wel een proactieve houding verwacht. 2. Locatie gebonden aspecten. 2 van 17

3 Het betreft hier zaken die te maken hebben met de locatie waar de optiekzaak is gevestigd, de winkel. Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 2.1 Inrichting winkel De winkel is zodanig ingericht dat er voldoende privacy is te garanderen voor de klant. De winkel beschikt over voldoende zitplaatsen en of is passend voor de doelgroep binnen de mogelijkheden. Het interieur ziet er goed en verzorgd uit. Er is een afgescheiden ruimte ingericht voor het verzorgen van oogmetingen. De richtlijnen zoals deze gesteld worden door de verenigingen/organisaties waarbij men aangesloten is, dienen gevolgd te worden (NUVO, ANVC, OVN, etc). Voldoende ruimte tussen spreektafels, balie, etc. Voldoende zitplaatsen is afgestemd tegen het gemiddeld aantal gelijktijdig in de zaak aanwezige klanten. 2.2 Orde en netheid De winkel oogt netjes en schoon. Intern zijn afspraken gemaakt over schoonmaak en reiniging van apparatuur. Schoonmaakprotocollen zijn opgesteld, zichtbaar/bereikbaar voor personeel. Naast schoonmaak gaat het hier ook over hygiëne- eisen waaraan men zich dient te houden. Hygiëne- protocollen dienen aanwezig te zijn, en bekend te zijn bij de betreffende medewerkers. Schoonmaakafspraken op papier gezet/schoonmaakprotocol. Controle op schoonmaken d.m.v. aftekenlijsten. Hygiëne protocol(len) opstellen en aanwezig. Maak zoveel mogelijk gebruik van richtlijnen welke door de beroepsvereniging beschikbaar worden gesteld. Op basis van de richtlijnen dient het protocol opgesteld te worden. 3 van 17

4 2.3 Werkplaats Er is in de winkel een werkplaats/ werkplek aanwezig waar herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de werkplaats/ werkplek is voldoende handgereedschap aanwezig teneinde noodreparaties en/of afstellingen direct uit te kunnen voeren. De werkplaats/ werkplek is aan het einde van de werkdag opgeruimd, er is steeds voldoende aandacht voor orde & netheid. De werkplaats dient minimaal te bevatten: - apparatuur en gereedschap ter reparatie, afstelling en controle. Indien sprake is van eigen slijp van glazen, dient (bij voorkeur) een gekalibreerde slijpmachine aanwezig te zijn. Te allen tijde dient een bril correct te worden afgeleverd. Aspecten welke bij aflevering van een bril dienen te worden gecontroleerd/uitgevoerd, zijn: a. Juiste montuur en glassoort. b. Sterkte en asrichting binnen toegestane toleranties. c. Pupilafstand binnen toegestane toleranties (let op hoogte van de pupil bij groot sterkteverschil of glazen met hoge brekingsindex. d. Bakschroeven geborgd (borgvloeistof) en scharnieren geolied en vastgezet. e. Montuur gericht (zoals inclinatiehoek en veerafstelling). f. Glazen gereinigd. g. Montuur schoongemaakt. h. Bril afgesteld en goed bevonden door klant. De aanwezige apparatuur dient correct onderhouden te zijn. Indien sprake is van apparatuur die gekalibreerd dient te worden, dient dit aantoonbaar te zijn, vastlegging van gegevens hiervoor zijn aantoonbaar. Er is voldoende rekenschap gegeven van arbo- wettelijke aspecten zoals omgaan met stof/slijpsel, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. Een en ander is tevens benoemd in de arbo- RI&E. Ten behoeve van de inslijp controle gelden de volgende tolerantiewaarden: ^nas: 0,5 ^temp: 1,0 ^vert: 0,25 Cil stand: 7,5/cil waarde per glas Sterkte sf/cil: < 0,25 per glas Indien blijkt dat met hiervan afwijkt moet dit onderbouwd zijn. 4 van 17

5 2.4 Toiletruimte Indien er een toiletruimte aanwezig is, eventueel ten behoeve van de consument, dan maakt deze een schone en frisse indruk en is er een schoonmaak protocol. De toiletruimte wordt niet gehanteerd voor opslag van materiaal en goederen. 2.5 Bereikbaarheid Binnenkomende telefoongesprekken tijdens openingstijden worden te allen tijde beantwoord. Binnengekomen e- mails en ander digitaal aangeleverde vragen (bijvoorbeeld via Facebook en Twitter) worden uiterlijk binnen 2 werkdagen beantwoord/behandeld. 2.6 Materialen Materialen/producten/voorraden worden zorgvuldig en correct opgeslagen op de daarvoor bestemde plaatsen. Als er een advies of voorschrift van de fabrikant of leverancier is dan wordt deze gevolgd. Indien van toepassing wordt rekening wordt gehouden met omgevingstemperatuur, steriele opslag, wel/niet opslaan onder direct licht van een lamp, vorstvrij, etc. Intern gemaakte afspraken hierover dienen aantoonbaar te zijn. Goed inventariseren wat op voorraad wordt gehouden en nagaan wat de restricties zijn ten behoeve van opslag. Periodiek inventariseren uiterste verkoop/houdbaarheidsdatum, aantoonbaar. 5 van 17

6 3. Apparatuur. Het betreft hier alle zaken aangaande apparatuur. Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 3.1 De volgende apparatuur is minimaal aanwezig in de oogmeetruimte. Zie onderstaande tabel, hierin is aangegeven wat per beroepsinvulling minimaal aanwezig dient te zijn. Instrument Opticien Contactlensspec. Optometrist opmerking Verlichte letterproef/ projector x x x Testen Binoculair/ stereo x x x Phoropter en pasbril+ x x x proefglazen of alleen pasbril en proefglazen Oogspiegel / skiascoop - - x Keratometer of - x - Corneatopograaf (Foto/ video) Spleetlamp + geel- - x x div. vergrotingen / kobalt- / diffuusfilter UV- lamp + Wrattenfilter - x x Fluoresceine- / traantesten - x x Éénmalige strips Funduscamera Tonometer NCT / Applanatie NCT NCT Applanatie Endotheelmicroscoop (is advies) of spleetlamp 40x Pupillometer Gezichtsveldmeter - - Minimaal Amsler OCT Tearscoop van 17

7 3.2 Er is een duidelijke inventarisatie van de aanwezige apparatuur voorhanden. 3.3 Aanwezige apparatuur dient periodiek gecontroleerd te worden op veilige werking. 3.4 Aanwezige apparatuur wordt periodiek gekalibreerd (indien van toepassing), en met vooraf vastgestelde frequentie. Er dient een overzicht voorhanden te zijn waarop alle in de optiekzaak aanwezige apparatuur staat vermeld. Hierop is tevens inzichtelijk wat de keurings- /toetsingsinterval is. Alle elektrische apparatuur dient jaarlijks gecontroleerd te worden op veilige werking conform de norm NEN Apparatuur dient te allen tijde veilig gebruikt te kunnen worden. Op het apparaat is zichtbaar wanneer de volgende keuring dient te worden uitgevoerd (sticker). Bewijslast van uitgevoerde keuringen is aantoonbaar. De aanwezige apparatuur dient te allen tijde aantoonbaar correct werkend te zijn. Indien niet correct werkend dan zichtbaar buiten gebruik stellen tot apparaat correct functioneert. Apparatuur waarvoor dit van toepassing is, wordt periodiek gekalibreerd. Kalibratie is aantoonbaar. De aanwezige apparatuur dient te allen tijde aantoonbaar correct werkend te zijn. Indien niet correct werkend dan zichtbaar buiten gebruik stellen tot apparaat correct functioneert. Conform dringend advies c.q. voorschrift van de fabrikant/leverancier, dient kalibratie plaats te vinden, met een minimale frequentie van 1 x per jaar. Aanwezige apparatuur identificeren/nummeren. Opnemen in een overzicht, hierin aangeven conform welke norm/afspraak deze onderhouden/gekalibreerd dient te worden, tijdsinterval erbij, wie onderhoud/kalibratie uitvoert. Keuringen kunnen separaat worden uitgevoerd of zijn onderdeel van een onderhoudscontract. Let op dat in geval van een onderhoudscontract elektrische apparatuur aantoonbaar wordt gecontroleerd conform de norm NEN Als bewijslast dienen keuringsrapporten, werkbonnen, etc. Zeker gesteld dient te worden dat degene die onderhoud/keuring uitvoert, hiervoor voldoende opgeleid is (bevoegd en bekwaam is). Kalibratie kan/mag door eigen medewerkers uitgevoerd te worden. In een dergelijk geval dient kennis voor kalibratie goed geborgd te zijn. Kalibratie moet aantoonbaar uitgevoerd zijn. 7 van 17

8 3.5 Gebruiksinstructie / handleiding Van de aanwezige apparatuur is een goed bruikbare gebruiksinstructie/handleiding aanwezig. Werkzaam personeel is in voldoende mate opgeleid/getraind om de aanwezige apparatuur te bedienen. Zekerstellen dat medewerkers bepaalde apparatuur op een correcte wijze kunnen bedienen. Zorg voor gebruiksprotocol per apparaat. Indien een nieuw type apparaat wordt aangeschaft, zorg voor juiste training/instructie naar medewerkers. Aantoonbaar maken door bijvoorbeeld bevoegd/bekwaamheidsverklaring af te geven/op te nemen in overzicht 8 van 17

9 4. Personeel Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 4.1 Aantoonbaar maken hoeveel personeel er Verschillende functies benoemen. Personeel weet - Opmaken organogram. werkzaam is in de optiekzaak en wat hun rol/functie is. voor welke functie ze in dienst zijn, wat er van hen wordt verwacht. Ten behoeve van medewerkers dienen geldende arbeidscontracten aantoonbaar te zijn. - Overzicht van medewerkers, bijbehorende functie / rol en aantal werkzame uren per week. 4.2 Ten aanzien van de verschillende functies zijn duidelijke functieomschrijvingen aanwezig. Hierin zijn tevens de van belangzijnde competenties en opleidingseisen benoemd. Het personeel dat in dienst is, is op de hoogte van de inhoud van de functie. Een en ander is op schrift gesteld. Per benoemde functie dient vastgelegd te zijn wat de opleidings- en competentie eisen zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de in de branche geldende kwalificaties. - - Functieomschrijvingen, inclusief competenties dienen aantoonbaar aanwezig te zijn, actueel en bekend bij de betreffende medewerkers. Dit kan in een matrix, of opgemaakt als onderdeel van de opgestelde functieprofielen. Maak hierbij onder andere gebruik van de door de beroepsgroepen en brancheorganisatie vastgestelde/ gedefinieerde richtlijnen. 9 van 17

10 4.3 Van het personeel dat in dienst is, zijn personeelsdossiers aanwezig. 4.4 Minimaal jaarlijks worden functioneringsgesprekken gehouden met het werkzame personeel. 4.5 In de optiekzaak is een overzicht aanwezig van de verschillende uit te voeren handelingen/onderzoeken die verricht kunnen worden. Hierop is aangegeven wie deze handelingen/onderzoeken mag uitvoeren. Personeelsdossiers dienen compleet te zijn conform de vigerende (geldende) wet- en regelgeving. Bij indiensttreding wordt controle uitgevoerd op geldig ID- bewijs of verblijfsdocument. Duidelijke kopie dient opgenomen te worden in het personeelsdossier, dit wordt centraal gearchiveerd. De werknemer dient zich zelf te allen tijde te kunnen legitimeren (wettelijke plicht). In de betreffende dossiers dient minimaal aanwezig te zijn : - Arbeidscontract - Kopie ID- bewijs - Registraties van opleiding en trainingen Zie: en- identificatie De bevindingen/afspraken uit het functioneringsgesprek worden vastgelegd en toegevoegd aan het personeelsdossier. Aantoonbaar dient te zijn dat de gesprekken gevoerd zijn. Zichtbaar dient te zijn dat bekend is wie welke handelingen mag verrichten. Een en ander weergeven in een matrix. Standaard formulier opstellen tbv te houden functioneringsgesprekken. De eis is dat minimaal jaarlijks een functioneringsgesprek plaatsvindt. Het is aan de ondernemer om te bepalen of daarnaast nog beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Het gaat hierbij om risicovolle handelingen en het bedienen van specifieke apparatuur. De medewerkers die deze handelingen uitvoeren moeten aantoonbaar bevoegd bekwaam gevonden worden. Dit kan bijvoorbeeld door gevolgde opleiding, training en instructie. Hiervoor bewijslast in personeelsdossier. Bij voorkeur de handelingen benoemen in een matrix, met de bijbehorende namen van de personeelsleden. 10 van 17

11 4.6 Personeel is aantoonbaar bevoegd en bekwaam om de handelingen te verrichten behorend bij de functie. Als onderdeel van de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken wordt tevens een inventarisatie gedaan ten aanzien van de aanwezige kennis/competenties van het betreffende personeelslid. Van belang zijnde scholing/training wordt geïnventariseerd en gepland te volgen. Het gaat hierbij om risicovolle handelingen en het bedienen van specifieke apparatuur. De medewerkers die deze handelingen uitvoeren moeten aantoonbaar bevoegd bekwaam gevonden worden. Dit kan bijvoorbeeld door gevolgde opleiding, training en instructie. Hiervoor bewijslast in personeelsdossier. Bij voorkeur de handelingen benoemen in een matrix, met de bijbehorende namen van de personeelsleden. 11 van 17

12 4.7 Personele bezetting De personele bezetting op locatie dient zodanig te zijn, dat de volgende aspecten geborgd zijn: - Indien sprake is van een optiekzaak, dient gedurende openingstijden een gediplomeerd opticien aanwezig te zijn. - Ingeval van optometrie: Uitvoer van optometrische handelingen worden te allen tijde uitgevoerd door een gediplomeerd optometrist. - Contactlenshandelingen worden uitgevoerd door een gediplomeerd contactlensspecialist of optometrist. Indien betreffende handeling wordt uitgevoerd, dan dient betreffend specialisme aanwezig te zijn. Niet gediplomeerde opticiens en optometristen in opleiding mogen onder supervisie en verantwoordelijkheid van ten minste een gediplomeerd opticien een oogmeting uitvoeren. Contactlensspecialisten in opleiding met minimaal het certificaat medewerker contactlenzen en optometristen in opleiding mogen louter onder supervisie en verantwoordelijkheid van een persoon die ten minste het door de branche erkende diploma contactlensspecialist heeft behaald een contactlensaanpassing en controle uitvoeren. Deelhandelingen mogen worden ingezet door een andere optiekmedewerker mits vermeld in de 12 van 17

13 functieomschrijving en aantoonbaar bevoegd en bekwaam. 5. Professioneel handelen Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden 5.1 Personeel is betrokken bij het vakgebied. Kennis van de aangeboden producten/diensten is in voldoende mate aanwezig bij het personeel. Personeel is aantoonbaar op de hoogte en in voldoende mate getraind op het gebied van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot zijn of haar competentieverplichtingen. Personeel maakt aantoonbaar gebruik van de verplichte bij- en nascholing. Aantoonbaar dient te worden gemaakt hoe de ondernemer en het personeel zich op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Dit aspect is onderdeel van de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken. Indien hier door de brancheorganisatie, en/of beroepsvereniging(en) voorschriften in worden gehanteerd, dienen deze gevolgd te worden. De ondernemer dient aantoonbaar te maken dat dit periodiek wordt geïnventariseerd. Aandachtspunten/acties op dit vlak worden benoemd in het op te stellen persoonlijk ontwikkelingsplan met een koppeling naar het functioneringsgesprek van de medewerker. Zorg voor registraties in het personeelsdossier. Indien een cursus of seminar wordt bezocht ontvangt de medewerker daar meestal een certificaat voor, bewijs van deelname. Laat de medewerker bijhouden wat hij/zij heeft gedaan aan het op peil houden van kennis. Bij de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken dient op basis van de uitkomsten een zogenaamd persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld te worden. Hierin wordt aangegeven op welke punten de betreffende medewerker zich verder dient te bekwamen. 5.2 Personeel is aantoonbaar op de hoogte van de protocollen m.b.t. refractie, contactlenshandelingen en optometrische diagnostiek 5.3 Apparatuur wordt voor gebruik bij iedere cliënt gereinigd met desinfectant. Binnen de optiekzaak zijn betreffende protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn gecommuniceerd en bekend bij de medewerkers. De protocollen zijn beschikbaar op de werkplek. Instructie dient bekend te zijn bij het personeel. Desinfecteermiddel is in de winkel, oogmeetruimte aanwezig. 13 van 17

14 5.4 Er zijn instructies/protocollen ten aanzien van omgaan met persoonlijke hygiëne aanwezig. Personeel is op de hoogte van de inhoud hiervan en handelt daarnaar. 5.5 Er wordt een duidelijke, passende anamnese afgenomen voor de oogmeting of oogcontrole. De resultaten worden vastgelegd in het cliëntdossier. 5.6 Het uitvoeren van metingen/handelingen is geprotocolleerd 5.7 Er zijn spoelbakken en/of desinfectans aanwezig in de meetruimten. Waarbij er een onderscheid is in direct contact of niet. Bij direct contact dient er stromend water in de meetruimte aanwezig te zijn, anders kan worden volstaan met een desinfectant. Er zijn regels ten aanzien van het hygiënisch handelen van medewerkers. Deze dienen minimaal gevolgd te worden. Indien deze zijn opgesteld vanuit de beroepsverenigingen/branche- organisatie, dienen deze aantoonbaar gevolgd te worden. Het afnemen van een anamnese is afhankelijk van de probleemstelling die voor u ligt, danwel passend in het kader van welk onderzoek wordt uitgevoerd. Maak zo mogelijk aantoonbaar gebruik van de door de beroepsverenigingen vastgestelde anamnese formulieren. Van belang is in iedere geval ook duidelijk de historie van bestaande bril of contactlenzen te noteren in het clienten dossier, samen met bevindingen van oogcontroles. Instructie op papier, personeel is bekend met de protocollen. Indien hier vanuit de beroepsvereniging protocollen zijn gedefinieerd, dienen deze zo mogelijk gevolgd te worden en anders inhoudelijk vergelijkbaar te zijn. In de meetruimtes dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om de handen te desinfecteren. Er dient een spoelbak met stromend water te zijn in de meetruimtes waar contactlenshandelingen plaatsvinden. Indien hier vanuit de beroepsvereniging/brancheorganisatie richtlijnen voor zijn gedefinieerd, dienen deze gevolgd te worden. Bijvoorbeeld protocol ten behoeve van handhygiëne. Deze dient zichtbaar aanwezig te zijn in de ruimte waar dit van toepassing is. Personeel dient hiervan op de hoogte te zijn, en er naar te handelen. Zorg dat duidelijk is beschreven hoe de procedures zijn ten opzichte van het afnemen van anamneses. Maak bij voorkeur gebruik van de hiertoe opgestelde instrumenten vanuit de beroepsorganisaties en/of brancheorganisaties. Een anamnese op optometrisch vlak dient uitgevoerd te worden conform de geldende richtlijnen hiervoor. Maak hierbij aantoonbaar gebruik van de door de beroepsverenigingen vastgestelde anamneseformulieren of vergelijkbaar. Maak gebruik van beschikbare protocollen vanuit beroepsverenigingen en brancheorganisatie. Indien deze niet beschikbaar of toereikend zijn, dan dienen protocollen zelf opgesteld te worden. Protocollen dienen in zijn algemeenheid te zijn voorzien van een versienummer en een eigenaar. 14 van 17

15 5.8 Omgaan met klachten. Er is een protocol aanwezig hoe omgegaan dient te worden met klachten. Personeel is hiervan op de hoogte. Indien hier vanuit de beroepsvereniging zaken zijn gedefinieerd, dan dienen deze gevolgd te worden. 5.9 Registraties van klantgegevens. Registraties van klantgegevens worden vastgelegd op formulieren/systeem tbv werkzaamheden in de werkplaats. Klant gerelateerde producten zijn te herleiden naar de betreffende klant Klantgegevens Klantgegevens worden zorgvuldig opgeslagen, er wordt een bewaartermijn gehanteerd van minimaal 4 jaar. Indien hier vanuit de betreffende beroepsvereniging of brancheorganisatie regels voor zijn opgesteld, dienen deze minimaal gevolgd te worden Bijsluiters Ingeval van verkoop van lensproducten wordt een bijsluiter meegegeven, danwel meegeleverd. Dit geldt ook voor overige producten waarbij door de fabrikant/leverancier een bijsluiter wordt geleverd Controle steriele opslag en verloop houdbaarheidsdata. Periodiek, bij voorkeur maandelijks, wordt zichtbaar gecontroleerd op houdbaarheidsdata van producten/vloeistoffen. Op flesjes met vloeistoffen en proeflenzen dienen de data van opening te worden genoteerd en geregistreerd. Het gaat hier om producten welke worden gebruikt en welke voorzien zijn van een beperkte houdbaarheid. Het is van belang om een procedure vast te stellen. De werkwijze aangaande omgaan met klachten dient bij iedere medewerker bekend te zijn. Het betreft hier klachten over het handelen van medewerkers/ondernemer. Registratie van klachten en wijze van afhandeling vindt plaats/is aantoonbaar. Zorgvuldige opslag dient minimaal te voldoen aan de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zodanig dat dit niet voor derden toegankelijk is. Het gaat hierbij om het gebruik van checklisten, datumnotatie op flesjes kan met pen/stift. Zorg dat duidelijk is wie wat doet ten aanzien van uitvoer van controles, bij voorkeur opnemen als verantwoordelijkheid in de taak/functieomschrijving. 15 van 17

16 16 van 17

Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn.

Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn. Norm Keurmerk FOAB. 1. Bedrijfsvoering. Het betreft hier zaken die ten aanzien van normale bedrijfsvoering geregeld dienen te zijn. Normeis Nadere beschrijving normeis Aspecten waaraan gedacht kan worden

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. / Prima voor In dit overzicht zijn de criteria uit het Keurmerk Kinderboerderijen per hoofdstuk weergegeven. Aangegeven is welke criteria ook

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk. geldig vanaf 1 januari 2011

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk. geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk 3 januari

Nadere informatie

PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER

PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER Inleiding Conform artikel 120 van het Besluit stralingsbescherming en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck die deel uit maakt van de complexvergunning, moet

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Accrediteringsstuurgroep

Accrediteringsstuurgroep Accreditatie APOOB Kapitein Crespelstraat 26 1050 Brussel 02/512.55.26 Accrediteringsstuurgroep Beheert de AP s toegekend aan nascholingsactiviteiten en aan de deelnemers. Verklarende begrippen AP s =

Nadere informatie

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen 1. U ontvangt een deskundig advies van vakmensen die zorgvuldig zijn opgeleid op gebied van advisering, vervaardiging en aanpassing van hulpmiddelen;

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Gedragscode voor de ANVC-contactlensspecialist. Mei 2002

Gedragscode voor de ANVC-contactlensspecialist. Mei 2002 1. Begrippen Gedragscode voor de ANVC-contactlensspecialist Mei 2002 1.1 Gedragscode: de Gedragscode van de ANVC-contactlensspecialist. 1.2 Contactlensspecialist: zowel de vrouwelijke als de mannelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Betreft: Voorstel regels toetreding internetbedrijven Aan: Algemene Ledenvergadering Datum: 14 oktober 2011

BIJLAGE 6. Betreft: Voorstel regels toetreding internetbedrijven Aan: Algemene Ledenvergadering Datum: 14 oktober 2011 Betreft: Voorstel regels toetreding internetbedrijven Aan: Algemene Ledenvergadering Datum: 14 oktober 2011 Algemeen Volgens de huidige statuten van de NUVO kunnen internetbedrijven, wanneer zij voldoen

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige zorg. Een

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.7.3. versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 46 1/2 en bijlage 3,4 g) TOEPASSINGSGEBIED Alle personeelsleden

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Voicelogging Reglement December 2015

Voicelogging Reglement December 2015 Voicelogging Reglement December 2015 Versie 5.0 // december 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Beleid inzake Voice Recording... 3 Met welk doel worden telefoongesprekken teruggeluisterd?...

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Lidmaatschap schouwing

Lidmaatschap schouwing BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven Lidmaatschap schouwing 15862100 Autobedrijf Elshof Coldenhovenseweg 27 661 EA EERBEEK info@autobedrijfelshof.nl 0313-76073 R. Elshof 26-03-15 13:00 uur Marco Krediet

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Totaal presentatie acc. U ZG G M S nvt

Totaal presentatie acc. U ZG G M S nvt Buitenaanzicht De winkel valt op en is herkenbaar als visspeciaalzaak De naam is duidelijk leesbaar. De omgeving is goed verzorgd. De vlaggen, lichtbak, ramen en het buitenbord zijn schoon en heel. De

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : 0355823452* : info@tempoholland.nl : http://www.tempoholland.nl Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging,

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012 Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachten: Controle op slachthuis Personeel BLKSAP01 IKB certificaat Jaarlijks wordt het bedrijf

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Personeelszaken (n)iets voor U?!

Personeelszaken (n)iets voor U?! Personeelszaken (n)iets voor U?! Jitske van Born 1 Succes betekent groei! Druk, druk, druk Nergens meer tijd voor De dag heeft maar 24 uur. En u wilt weer tijd voor u zelf? 2 Groei en Tijd voor u zelf

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv Van Empel Inspecties & Advisering bv Postbus 31 5570 AA BERGEIJK Tel: 0497-550506 Fax: 0497-550507 E-mail: info@vanempelinspecties.com Website: www.vanempelinspecties.com Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Bijlage 13 Personeelsbeleid in kader van informatiebeveiliging. 1. Inleiding

Bijlage 13 Personeelsbeleid in kader van informatiebeveiliging. 1. Inleiding Bijlage 13 Personeelsbeleid in kader van informatiebeveiliging 1. Inleiding Doel van dit document is het verzamelen van alle aspecten die relevant zijn in het kader van personeelsbeleid en NEN 7510, en

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Code: ERKKC Versienummer: 1 Geldig per 17 december 2015 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info

Nadere informatie

Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector

Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector 1. Inleiding Hieronder vindt u het certificeringschema behorend bij het Keurmerk Christelijke Zorg. Het

Nadere informatie

VOORBEREIDING Functioneringsgesprekken. Checklist gespreksuitnodiging HET FUNCTIONERINGSGESPREK.NL. 2011-2012 www.hetfunctioneringsgesprek.

VOORBEREIDING Functioneringsgesprekken. Checklist gespreksuitnodiging HET FUNCTIONERINGSGESPREK.NL. 2011-2012 www.hetfunctioneringsgesprek. VOORBEREIDING Functioneringsgesprekken Checklist gespreksuitnodiging HET FUNCTIONERINGSGESPREK.NL 2011-2012 www.hetfunctioneringsgesprek.nl Professionele gespreksuitnodigingen: A. vermelden het doel van

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht Sportcomplex SV De Foresters Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens

Protocol cameratoezicht Sportcomplex SV De Foresters Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 1 Doel van het cameratoezicht Het doel van het cameratoezicht is om het sportcomplex en de bijbehorende voorzieningen beter te

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Vragenlijst ErBo handhaving 1

Vragenlijst ErBo handhaving 1 ErBo handhaving 1 is er een RIE aanwezig en is deze niet ouder dan 3 jaar major a 1a.1.1 1 RIE op schrift aanwezig niet ouder dan 3 jaar en werknemers zijn bekend met RIE is het personeel bekend met de

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Economie (Winkelpraktijk)

Economie (Winkelpraktijk) Economie (Winkelpraktijk) Vakspecifieke competenties en uitstroomprofielen Nr. Competenties A B C Assisteren bij ontvangst en opslag van goederen en gebruik van hulpmiddelen 1 Werken met formulieren bij

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Samenvatting Dit rapport is een samenvatting van de visitatie die is afgenomen bij tandartspraktijk Swinkels & de Jong. In de praktijk

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Verwerven competenties Theorie-examen Portfolio Praktijkexamen

Nadere informatie

Versie: 1.0 Eigenaar: Management Psy-zo! Vastgesteld op: 29-4-2014 Geldig tot: 31-12-2016. Privacyreglement

Versie: 1.0 Eigenaar: Management Psy-zo! Vastgesteld op: 29-4-2014 Geldig tot: 31-12-2016. Privacyreglement Versie: 1.0 Eigenaar: Management Psy-zo! Vastgesteld op: 29-4-2014 Geldig tot: 31-12-2016 Privacyreglement Bij Psy-zo! stellen wij hoge eisen aan de mate van privacy van onze cliënten. Voor elke behandeling

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Saxion Data Security Beleid Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Mei 2015 Documenteigenschappen Documentrevisies Saxion Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Ja/nee vraag. (Verwachting is dat de nieuwe standaard eind 2010 uitkomt)

Ja/nee vraag. (Verwachting is dat de nieuwe standaard eind 2010 uitkomt) Bijlage 1 module Verloskundig Handelen nr Omschrijving type Bron Toelichting voor verloskundigen/ 1 Is er een protocol Anemie dat in overeenstemming is met de actuele aanbevelingen uit de standaard? structuur

Nadere informatie

Toelichting op de STEK-vragenlijsten

Toelichting op de STEK-vragenlijsten Toelichting op de STEK-vragenlijsten Toelichting op vragenlijst Documentencontrole : Beleid Vraag 2: Beleidsverklaring Bijlage I van de STEK-eisen: hier vindt u een voorbeeld beleidsverklaring Vraag 3:

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

SATON Optiek &BLUE. Affordable fashion for your eyes

SATON Optiek &BLUE. Affordable fashion for your eyes Nu bij SATON Optiek Montuur ECO Biobased 149 over Met ons nieuwe concept bewijzen we dat kwaliteit niet duur hoeft te zijn. We hebben met zorg een mooie collectie monturen van internationale topmerken

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend.

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend. Gedragscode (V2) Regelement Definities - Consument: afnemer van een product of dienst zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - Lid / leden: het (onderdeel

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachterij Personeel BLKSAP01 IKB certificaat

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Pedicurepraktijk Pedine Pagina 1 van 5

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Pedicurepraktijk Pedine Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Pedicurepraktijk Pedine staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

Het Personeelsdossier

Het Personeelsdossier Het Personeelsdossier Inleiding Dossieropbouw is ontzettend belangrijk. In een personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden. Sommige gegevens moeten verplicht in dit dossier

Nadere informatie