Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief - najaar nr. 11 Volg ons ook op Twitter, Linked-In en Facebook Veelgestelde vragen en Werkkostenregeling Op onze website vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen, voor en door werkgevers: Ook over de Werkkostenregeling kunt u veel op onze website teruglezen: Staat uw vraag er niet bij? Leg deze dan voor aan uw loonadviseur. Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk Door de invoering van de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) dienen werkgevers per 1 januari 2014 rekening te houden met enkele nieuwe premies. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen deze als één premie geheven worden. Het betreft de premies WGA flex, ZW flex en de al bestaande premie WGA vast. De algemene verwachting was dat de totale premiedruk in het komende jaar wat zou verminderen. Echter, als we op dit moment alle nu bekende premies op een rijtje zetten, wordt duidelijk dat sprake is van een kleine verhoging van de premiedruk. Terwijl de werkgeversbijdrage ZVW (feitelijk geen sociale maar een fiscale premie aangezien deze wordt vastgesteld door het ministerie van Financiën) daalt van 7,75% naar 7,5%, stijgt de Aof premie voor werkgevers van 4,65% naar 4,95%. Eenmalige teruggave Werkgevers kunnen, zoals het er nu naar uitziet, een eenmalige teruggave (Aof premie) over 2013 verwachten. Dit leidt voor dat jaar tot een feitelijke premie van gemiddeld 3,99%. Mede hierdoor wordt een lichte stijging van de premiedruk verwacht in Premiepercentages voor de sociale verzekeringen Fonds Ouderdomsfonds (AOW) 17.90% 17.90% Nabestaandenfonds (Anw) 0.60% 0.60% Sectorenfondsen (gemiddelde premie (Sfn) 2.76% 2.67% Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 1.70% 2.30% Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0.78% 0.78% Uniforme oplag kinderopvang (Sfn/Ufo/Aof) 0.50% 0.50% Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 3.99% 4.95% Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 0.54% 1.01%

2 Toch crisisheffing in 2014 Actualiteiten 2014 Berichtten wij u in onze vorige Nieuwsbrief nog dat de crisisheffing 2014 waarschijnlijk niet doorgaat, nu blijkt dat dit plan toch weer veranderd is. Dit betekent dat werkgevers toch een eindheffing van 16% moeten afdragen over lonen die in 2013 de overstijgen. De afdracht van deze verplichte eindheffing dient te worden meegenomen in de loonaangifte over de maand maart De heffing moet uiterlijk 30 april 2014 te zijn betaald. Werkbonus gefaseerd afgeschaft Uit het onlangs afgesloten begrotingsakkoord blijkt dat de werkbonus zijn langste tijd heeft gehad. De werkbonus voor werknemers van 61 jaar tot 64 jaar wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Voor werknemers die vóór 1 januari 2015 een werkbonus ontvangen, blijft dit recht nog bestaan. Per 2018 wordt de werkbonus volledig afgeschaft. Over het kalenderjaar 2013 moeten werknemers die geboren zijn in periode 1949 t/m 1952 en een loon ontvangen tussen de en , de werkbonus via de aangifte Inkomstenbelasting toepassen. Vanaf 1 januari 2014 wordt de werkbonus toegevoegd aan de loonbelasting en wordt dan onderdeel van de loonheffingskorting. In 2014 wordt de werkbonus bij de loonberekening toegepast als de werknemer heeft gekozen voor het toepassen van de loonheffingskorting. Kinderopvangtoeslag gaat in 2014 omhoog Ouders met een inkomen tussen de en krijgen vanaf 1 januari 2014 een hogere kinderopvangtoeslag. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet hiervoor 50 miljoen vrij maakt. Door deze maatregel gaat de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind omhoog. Eerder werd al bekend dat de hoogte van de vergoeding per uur wordt aangepast aan de stijgende kosten in de kinderopvang. Vooral ouders met een lager inkomen profiteren hiervan. Voor deze groep is het immers extra nadelig als zij over een deel van de kosten geen toeslag ontvangen. Vanaf een vaste toeslag Het kabinet heeft nog eens 50 miljoen gereserveerd voor een vaste kinderopvangtoeslag van 18% voor ouders met een inkomen vanaf Hierdoor is het voor de minst verdienende ouder straks aantrekkelijker om een extra dag te werken. Door het vorige kabinet was afgesproken dat ouders met een inkomen vanaf per 1 januari 2013 geen kinderopvangtoeslag zouden ontvangen. De minister hoopt door het verhogen van de kinderopvangtoeslag de kosten van de kinderopvang voor ouders draaglijker te maken. 2

3 Focus op... Breston blijft groeien Machinefabriek Breston uit Nieuwe-Tonge maakt ook na 75 jaar nog een gestage groei door. De machines voor de landbouw, industrie en havenoverslag vinden hun weg naar bedrijven in binnen- en buitenland. Bedrijven kiezen voor Breston vanwege het maatwerk dat wij leveren en de lange levensduur van onze machines. Scheepsbeladers, transportbanden, stortbak ken; Breston maakt zowel standaard als klantspecifieke machines, installaties, proceslijnen en elektrotechnische/hydrau lische installaties. De kracht van deze machines zit in de levensduur. Deze is optimaal als gevolg van de jarenlange kennis en ervaring op het gebied van techniek, materiaal - keuze en coatings. Jaap Abresch, die samen met zijn oudere broer Joost, de directie vormt, is met recht trots op zijn bedrijf. We zijn wellicht iets duurder maar onze machines presteren echt beter. Dat wordt nationaal en internationaal opgemerkt. Familiebedrijf Breston is een echt familiebedrijf. Jaap en Joost vormden de derde generatie die leidinggeeft aan deze ambitieuze machine fabriek. De vierde generatie staat al gereed om het roer over te nemen. De taakverdeling tussen beide dga s is duidelijk en overzichtelijk. Joost is belast met de verkoop en is om die reden hoofdzakelijk buiten actief. Jaap op zijn beurt draagt zorg voor het interne reilen en zeilen. De voordelen van het familiebedrijf ziet Jaap ook in zijn onderneming terug. Onze medewerkers zijn loyaal; we kennen lange dienstverbanden. En omdat Joost en ik daadwerkelijk op werkvloer zijn begonnen, kennen we alle ins en outs. Verder zijn de communicatielijnen binnen ons bedrijf kort. Dat werkt zowel intern als richting onze klanten bijzonder prettig. Samenwerking met Sigma Breston werkt al lange tijd samen met de Schipper Groep. De meerwaarde van deze samenwerking zit voor Jaap vooral in het brede netwerk aan specialisten. Onze vaste contactpersoon ontsluit een zee aan informatie: accoun - tancy, personeelszaken, belastingen, subsidies. Op deze manier worden wij volledig ontzorgd. Natuurlijk hoort in dit rijtje ook onze samenwerking met Sigma Personeels - diensten. Zij verzorgen de loonadministratie zodanig dat wij er geen omkijken naar hebben. En hebben ze ideeën of oplossingen, dan horen we dat direct. Dat dit soms loont blijkt wel uit hun advies op het gebied van subsidies. Dit heeft ons veel geld opgeleverd. Breston BV Molendijk AM Nieuwe Tonge Telefoon: of

4 Salarisstroken online beschikbaar U bent gewend de periodieke output, inclusief de salarisstroken voor uw medewerkers, per post van ons te ontvangen. U zorgt dan zelf voor het uitreiken van deze salarisstroken aan uw medewerkers. Met alle rompslomp van dien zoals salarisstrook vouwen, in een envelop doen, adresseren en versturen of uitdelen. Met het oog op efficiency en gemak heeft Sigma hiervoor een alternatief bedacht, namelijk de salarisstrook online. Onder de naam is een portal ontwikkeld waar de relevante salarisdocumenten voor uw medewerkers worden geplaatst. Medewerkers kunnen zelf via een inlogcode en wachtwoord hun salarisstroken en jaaropgaven inzien en desgewenst downloaden. Binnenkort ontvangt u van ons nadere informatie over deze nieuwe portal. Bent u nu al geïnteresseerd of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met uw loonadviseur. 4 - Focus op uw personeel

5 Sigma Personeelsdiensten bepaalt kernwaarden Recent hebben wij onze kernwaarden vastgesteld. Met deze kernwaarden willen wij laten zien waar wij als organisatie voor staan en wat onze kracht is. Deze kernwaarden geven richting aan onze ambities en ons dagelijks doen en laten en dienen ter inspiratie voor onze medewerkers. We hebben de kernwaarden op een zorgvuldige manier bepaald; tijdens verschillende sessies, met klanten, medewerkers en leidinggevenden. Het uitgangspunt daarbij was dat het vaststellen van kernwaarden alleen effectief is als deze breed gedragen worden. Uiteindelijk resulteerde dit in bijzonder inspirerende bijeenkomsten, waarbij we de kern van onze organisatie goed wisten te raken. Nu wij onze kernwoorden verwoord hebben, weten ook onze klanten waarop zij kunnen vertrouwen. Betrokkenheid Partnerschap Ontzorgen Vertrouwen Verantwoordelijkheid Wat verstaan wij hieronder? Betrokkenheid Wij leveren toegevoegde waarde door ons initiatief en kwaliteitsbewustzijn. We zijn geïnteresseerd in wat er bij u speelt. Partnerschap Ontzorgen Vertrouwen Verantwoordelijkheid Wij zijn uw partner met lef om een relatie op te bouwen. Wij staan dichtbij en zijn beschikbaar. U kunt op ons bouwen; met een gerust hart uw werk aan ons overdragen. Wij volgen ontwikkelingen op de voet en passen die voor u toe. Wij gaan integer om met alle informatie die wij verkrijgen. Het verwerken van uw gegevens doen wij deskundig en zorgvuldig. Wij staan voor wat we doen. We komen onze afspraken na, zijn aanspreekbaar op onze acties en op de resultaten. Wat betekent dit nu voor u als klant? Met het benoemen van bovenstaande kernwaarden doen wij geen loze beloften. U kunt erop vertrouwen dat wij deze kernwaarden verweven in onze dienstverlening en in de wijze van inzet en aansturing van al onze medewerkers en adviseurs. Dit betekent ook dat wij aanspreekbaar zijn op deze kernwaarden. Hierbij willen wij eenieder die ons geïnspireerd heeft en een bijdrage heeft geleverd aan het inhoud geven van onze kernwaarden, hartelijk bedanken! Focus op uw personeel - 5

6 Afdrachtvermindering onderwijs wordt Subsidieregeling praktijkleren Minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen kondigde dit jaar aan dat de afdrachtvermindering onderwijs (WVA) wordt vervangen door de Subsidieregeling pratijkleren. Deze verandering maakt deel uit van het pakket aan maatregelen in het kader van het Belastingplan Het doel van de regeling is werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie compenseert de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van de deelnemer, zoals materiaal - kosten, kosten van begeleiding, kosten verbonden aan inschakeling van intermediaire partijen. Het is aan de werkgever zelf om te bepalen aan welke type werknemers behoefte bestaat en aan wie een leerwerkplek beschikbaar wordt gesteld. moeten afspraken zijn gemaakt met een privaat - rechtelijke rechtspersoon of TNO. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding (toio) die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan subsidie ontvangen worden. Er hoeft geen sprake te zijn van een volledig jaar om in aanmerking te komen voor de subsidie Werkgevers komen voor subsidie in aanmerking bij de begeleiding van: Deelnemers aan een mbo-opleiding voor zover dit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft. Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werk - component moet deel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal - als deeltijd hbo. Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeids - overeenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten Een werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Dat betekent dat iemand op elk moment van het studiejaar kan starten (of stoppen) bij de werkgever. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een volledig jaar om in aanmerking te komen voor subsidie. Na 15 september van enig kalenderjaar wordt per sector het beschikbare subsidiebedrag evenredig verdeeld onder alle aanvragers die aan de voorwaarden voldoen. Het te ontvangen bedrag is gemaximeerd op Dit komt vrijwel overeen met het bedrag dat met de afdracht - vermindering onderwijs per kalenderjaar kon worden geclaimd. De regeling treed in werking vanaf en er komt geen overgangsregeling voor de huidige afdracht ver min dering. Voor meer details en voor de gevolgen van deze regeling voor uw onderneming kunt u contact opnemen met uw eigen loonadviseur 6 - Focus op uw personeel

7 30 Miljoen extra voor bestrijding jeugdwerkloosheid Er komt 30 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dit geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte dit eind september bekend. Asscher wil met het geld werkloze jongeren op een slimme manier aan de slag te helpen. De 30 miljoen euro komt bovenop de 50 miljoen euro die het kabinet eerder beschik - baar stelde voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Van deze 50 miljoen is 25 miljoen bedoeld voor een programma om MBO leerlingen langer door te laten leren. Het andere deel is beschikbaar voor de arbeidsmarktregio s. Noord-Brabant Minister Asscher heeft inmiddels convenanten getekend met alle Brabantse regio s voor het realiseren van in totaal 4500 banen, leerbanen of een stages voor jongeren. Hiervan is ruim een kwart gefinancierd met de extra middelen (3,3 miljoen euro) van het Rijk. De regio s moeten zelf minimaal hetzelfde bedrag inzetten om jongeren aan de slag te helpen. Dat betekent dat er in Brabant in totaal ten minste 6,5 à 7 miljoen euro beschikbaar is voor werkzoekende jongeren. Plan van aanpak Alle 35 arbeidsmarktregio s hebben deze zomer een plan van aanpak ingediend om, samen met het onderwijs en werkgevers, meer jongeren aan werk, leerbanen en stages te helpen. Het extra budget van 30 miljoen wordt be schikbaar gesteld aan de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio s. Gemeenten kunnen dit najaar een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Detailinformatie over wat hiervan de gevolgen en kansen voor u als ondernemer zijn kunnen op dit moment nog niet worden gegeven. We zullen u hierover uiteraard op de hoogte blijven houden. Verplichte invoering WKR uitgesteld tot 2015 De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) wordt uitgesteld tot 1 januari Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekendgemaakt. Werkgevers krijgen dus nog een jaar extra de tijd om te kiezen tussen het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer of de WKR. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het aantal werkgevers dat is overgestapt op de WKR inmiddels is gestegen van 10% in 2012 naar bijna 20% dit jaar. Vereenvoudiging De WKR zou moeten zorgen voor vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten. Dit wordt in de praktijk echter niet zo ervaren. Om die reden wil staats - secretaris Weekers de regeling verder vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker maken voor het midden- en klein - bedrijf. De komende tijd worden de knelpunten van de werkkostenregeling in kaart gebracht en daar waar mogelijk opgelost. De regeling zal dus vermoedelijk nog op een aantal punten wijzigen. Om u voldoende voorbereidingstijd te bieden, verlengt de staatssecretaris het keuzeregime alvast met een jaar tot 1 januari Meer informatie Voor sommige werkgevers kan een versnelde invoering van de WKR wel degelijk tot een financieel voordeel leiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw loonadviseur. Focus op uw personeel - 7

8 Bewaarplicht personeelsdossiers en regels ID-bewijzen Dienstverband beëindigd? Gooi niet direct alle dossiers weg. Voor personeelsdossiers en de loonadministratie gelden wettelijke bewaartermijnen. Hier niet aan voldoen, kan flink in de papieren lopen. De bewaartermijnen zijn niet uniform. Zo geldt voor het personeelsdossier en de loonadministratie een bewaarplicht van zeven jaar. Maar er zijn ook zaken die slechts vijf jaar dienen worden te bewaard. Het eerder weggooien van documenten kan werkgevers bij een controle van de belastingdienst duur komen te staan. Voor het niet hebben van een juiste kopie van het identiteitsbewijs van een (ex-) werknemer is de boete maar liefst 52 procent van het loon. Tot maximaal twee jaar na dienstverband Deze termijn geldt voor een aantal onderdelen van het personeelsdossier: veel arbeidsgegevens: een arbeidsovereenkomst of wijzigingen, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag, afspraken over werkzaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad en getuigschriften. gegevens over ziekte: zoals brieven van de be drijfs arts en correspondentie met het UWV. een gesloten re-integratiedossier: behalve als de kans groot is dat de herstelde werknemer opnieuw verzuimt als gevolg van hetzelfde ziektebeeld. In dat geval mag u het gesloten re-integratiedossier tot maximaal 4 jaar bewaren. Het re-integratiedossier wordt na beëindiging van de arbeidsrelatie zo spoedig mogelijk verwijderd. Minimaal vijf jaar na dienstverband Deze termijn geldt voor kopieën van het identiteitsbewijs, bijlagen studenten- en scholierenregeling, loonbelasting - verklaringen (ook al zijn die vervangen door nieuwe) en loonheffingen. In het geval van een kopie van het identi - teitsbewijs van de ex-werknemer kunt u bij de belasting - dienst een verzoek indienen om de kopieën op een andere plaats dan bij de loonadministratie te bewaren. Minimaal zeven jaar na dienstverband Deze termijn geldt voor salarisafspraken, aanvullende arbeidsafspraken en arbeidsvoorwaarden over samenleving en partnerschap (voor de belastingen). Bewaarplicht gegevens ex-werknemer Is het dienstverband met uw werknemer beëindigd? Gooi dan niet direct al het papierwerk overboord. Voor de belastingdienst moet u een flink aantal gegevens lange tijd bewaren. Maar bewaar ook weer niet alles. Immers, sommige gegevens dient u juist binnen een bepaalde termijn te vernietigen. Tot maximaal één jaar na dienstverband Alle sollicitatiegegevens moet u binnen een jaar vernietigen. Denk hierbij aan een sollicitatiebrief of -formulier, psycho - logisch onderzoek, getuigschrift, bewijs van goed gedrag en andere referenties. Geen wettelijke termijn Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier bestaat geen wettelijke bewaartermijn. Bijvoorbeeld voor verslagen van functioneringsgesprekken. In dat geval geldt een bewaartermijn van twee jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Mochten deze gegevens in een eerdere fase al niet meer nodig zijn, dan moet u deze direct verwijderen. Wettelijke regels kopiëren identiteitspapieren Naast het administreren welk document is getoond bij de indiensttreding van de werknemer en het noteren van het documentnummer, dient u ook een kopie van het document te bewaren. De meest veilige manier daarbij is om alles te 8 - Focus op uw personeel

9 Geen kopie? Boete bedraagt 52% van het loon! kopiëren. De regels van de belastingdienst zijn: De kopie moet duidelijk leesbaar zijn en een herkenbare foto bevatten. Paspoort: alleen die pagina s waarop informatie staat (zoals persoonlijkheidskenmerken, handtekening, stem - pels). Lege pagina s hoeft u niet te kopiëren. Identiteitskaart: voor- en achterkant. Overige documenten: voor- en achterkant van alle pagi - na s. Kopie nooit verversen Het gaat om het identiteitsbewijs op het moment van indiensttreding. De kopie daarvan moet u blijven bewaren en dus nooit vervangen door een kopie van een recent (geldig) paspoort of ander identiteitsbewijs. Dat betekent dus dat wanneer de geldigheid van het identiteitsbewijs gedurende het dienstverband verloopt, u geen nieuwe kopietjes hoeft te maken. Boete bij geen of verkeerde kopie Uitsluitend aan de hand van het kopie van het iden - titeitsbewijs kunt u bewijzen dat de betreffende werknemer al zo lang in dienst is. Gooit u de kopie eerder weg of heeft u helemaal geen kopie? Dan betaalt u het zogenoemde anoniementarief aan boete. Dat komt neer op 52 procent van het loon. Extra financiële steun bij werving oudere werkloze Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor het, onder voorwaarden, in dienst nemen van een oudere werkloze. Ook is het mogelijk om een werkloze tijdelijk met behoud van uitkering, via proefplaatsing, werk te bieden. Nu kan de oudere werkeloze man of vrouw ook tijdelijk op scholingsgebied extra financiële steun krijgen. Was de werkloze man/vrouw 55 jaar of ouder op de eerste dag van de WW-uitkering? En heeft hij minimaal 3 maanden een WW-uitkering (gehad)? Dan kan hij subsidie aanvragen voor een opleiding. Die subsidie heet een scholingsvoucher. De hoogte ervan is maximaal 750 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. De oudere werkloze kan de scholingsvoucher aanvragen tot en met 30 september Voor de scholingsvoucher is een beperkt budget beschikbaar. Wat zijn de voorwaarden voor een scholingsvoucher? De opleiding duurt maximaal 1 jaar. Bij slagen ontvangt hij een erkend diploma/certificaat. Hij heeft een concreet aanbod voor een arbeidscontract bij een werkgever voor ten minste 3 maanden. De werk gever neemt hem in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt, maar minimaal 12 uur per week. De werknemer kan de scholingsvoucher zelf aanvragen. Is de werkgever van plan hem in dienst te nemen? Dan kan ook de werkgever de scholingsvoucher voor de werknemer aanvragen. Hoe vraagt u de scholingsvoucher aan? Aanvraag scholingsvoucher kan via het formulier op de site van UVW. Aanvragen kan tot en met 30 september Bij de aanvraag dient de factuur van het opleidings - instituut meegestuurd te worden evenals een getekende werkgeversverklaring. Hierin staat dat de werkgever van plan is de werknemer aan te nemen zodra de opleiding afgerond is. Focus op uw personeel - 9

10 Brieven verzekeringsmaatschappijen aan eigen risicodragers WGA Veel werkgevers, die in het verleden eigen risicodrager zijn geworden voor de WGA, ontvangen op dit moment een brief van hun verzekeringsmaatschappij met informatie over de premie voor Deze nieuwe premie is aanzienlijk hoger dan in Als toelichting hierop geven de maatschappijen aan dat de verwachtingen voor de WGA-verzekering eigen risico niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Oftewel: verzekeraars lijden forse verliezen op dit product. Met deze premiestelling wordt duidelijk dat inkomensverzekeraars niet op vergroting van hun marktaandeel zitten te wachten. Werkgevers hebben twee opties: akkoord gaan met de (veel duurdere) verzekering of de verzekering opzeggen en teruggaan naar het publieke stelsel of, zoals dat in de volksmond heet, naar het UWV. Geen standaardadvies Vaak speelt het financiële aspect de belangrijkste rol bij de keuze om wel of niet eigen risicodrager te worden. Nu het UWV vaak goedkoper is dan de verzekeringsmaat - schappijen, krijgen we regelmatig de vraag of het niet beter is om per 2014 hier naar terug te gaan. Hiervan kunnen we zeggen dat ook in deze standaard adviezen niet bestaan. We zullen altijd moeten kijken naar uw specifieke situatie, de premieverschillen, de mogelijke instroom van werknemers in de WGA enzovoorts. Bent u eigen risicodrager WGA? Dan raden we u dringend aan om u goed te laten adviseren. Afhankelijk van het premiepercentage, kan het met name voor kleine werkgevers (loonsom tot euro) financieel aantrekkelijk zijn om over te stappen naar het UWV. Ook premie Belastingdienst Als u eigen risicodrager blijft, is het belangrijk dat u weet dat u ook nog een premie aan de belastingdienst moet betalen. Dit komt boven op de premie die u in 2014 en 2015 betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Voor een goed beeld dient u dit bedrag dus nog op te tellen bij de huidige premie die u van uw verzekeraar heeft ontvangen. Uw loonadviseur kan u verder informeren over de gevolgen van het voortzetten van de huidige verzekering of het teruggaan naar het UWV. Werkgeverslasten horeca weer hoger De werkgeverslasten worden in 2014 weer hoger. De regering heeft op Prinsjesdag de belastingplannen en premies sociale verzekeringen voor 2014 gepresenteerd. Omdat meer mensen langer dan een half jaar werkloos blijven, vallen vooral de WW-premies hoger uit. Ook de sectorpremie Horeca Algemeen blijft hoog. Dit als gevolg van de stijging van het aantal WW-uitkeringen binnen de horeca. De uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid na einde dienstbetrekking worden in 2014 niet meer uit de sector - premie betaald. Deze worden doorbelast via nieuwe gedifferentieerde premies ZW-flex en WGA-flex. Voor horecawerkgevers betekent dit tot gemiddeld zo'n 1,8 à 2%- punt meer werkgeverslasten. Stijgende druk De afgelopen jaren zijn de lasten over lager betaalde arbeid fors gestegen. Bij elkaar is de druk van werkgeverslasten op lonen tot in 2014 met zo'n 15% gestegen vergeleken met Bij kleine deeltijdbanen zien we zelfs een stijging van circa 20% Focus op uw personeel

11 Weer minder auto s in 14 procent bijtellingscategorie De CO 2 normen voor de bijtelling wijzigen per 1 januari 2014 voor de derde keer op rij. Dit maal gaat het om 50 modellen en 277 uitvoeringen. Vooral in de 14 procent bijtellingscategorie vallen de klappen. Het aantal modellen in deze categorie wordt bijna gehalveerd. Dit betekent dat ondernemers en werknemers die vanaf 1 januari 2014 een auto van de zaak ter beschikking krijgen in een hogere bijtellingscategorie kunnen vallen dan een collega met dezelfde auto uit Moment van registratie De bijtellingscategorie wordt bepaald op het moment van registratie. Auto's met een lage CO2 uitstoot krijgen een korting op de bijtelling en hebben daarom een lagere bijtellingscategorie (20 procent, 14 procent en 0 procent). Deze lage bijtellingscategorie is vervolgens vijf jaar geldig. Het geven van korting op de bijtelling is erg effectief gebleken. Veel berijders maken gebruik van deze regeling. Echter, de overheid stelt de regeling stap voor stap wat scherper. Nog maar 43 modellen in de 14%-bijtellingscategorie Keuze gehalveerd Per 1 januari 2014 hebben berijders, die een lage bijtelling willen, 52 modellen minder om uit te kiezen. In de populaire 14 procent categorie wordt de keuze bijna gehalveerd. Er blijven nog maar 43 modellen over. Dit zijn bovendien overwegend kleine auto s die (volgens de Vereniging auto van de zaak) niet geschikt zijn voor veelvuldig zakelijk gebruik. Van de categorie 20 procent krijgen 15 modellen volgend jaar met 25 procent bijtelling te maken. Loonbeslagen en premie zorgverzekering Het kan voorkomen dat een werkgever wordt geïnformeerd over een loonbeslag bij een personeelslid. Dit is niet vrijblijvend; de werkgever is verplicht in actie te komen. Graag zetten wij op een rij welke punten daarbij van belang zijn. Bij een verzoek om informatie van een deurwaarder of invorderaar, moet u binnen 4 weken de vragenlijst over het inkomen retourneren. Voordat er daadwerkelijk beslag is gelegd, hoeft u alleen informatie over de periodieke inkomsten te geven. Informatie over eenmalige uitkeringen van de werknemer hoeft u niet te verstrekken. Geeft u die informatie wel dan is dat officieel zelfs schending van de privacy van de werknemer. Zodra er beslag is gelegd, moet u de informatie over eenmalige uitkeringen wel aan de deurwaarder geven (binnen 4 weken na de werkelijke beslaglegging). Als de werkgever niet meewerkt aan de beslaglegging of onjuiste informatie verstrekt, loopt u als werkgever het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de gehele vordering en eventuele schade. Zorgverzekeringspremie Naast een loonbeslag kan ook een vordering van de zorgver - zekeringspremie worden opgelegd. Als iemand een betalingsachterstand heeft van 6 maanden van deze premie, wordt door het College van Zorgverzekeringen (CvZ) bij de werkgever of uitkeringsinstantie opdracht gegeven tot inhouding en afdracht van deze premie. Deze betaling van zorgverzekeringspremie gaat altijd vóór vorderingen van anderen, zoals bijvoorbeeld een loonbeslag. Bevestiging CvZ Het komt helaas steeds vaker voor dat werknemers hun werkgever melden zelf contact te zullen opnemen met het CvZ, of zeggen de schuld inmiddels te hebben afgelost. Achteraf blijkt dan dat de werknemer de betalings - achterstand toch niet heeft betaald. Vervolgens eist het CvZ de volledige schuld op bij de werkgever. Dat bedrag kan oplopen tot duizenden euro s. Het stoppen van de betaling van de CvZ-premie kan dus uitsluitend en alleen als het CvZ dit schriftelijk bevestigt. Focus op uw personeel - 11

12 Sigma Postbus AA Goes Even voorstellen Mijn naam is Erik Willemse. Ik ben loonadviseur bij Sigma Personeelsdiensten in Goes. Na het afronden van de opleiding HEAO Bedrijfs - economie, kwam ik op 1 augustus 1990 bij Schipper Accountants in Vlissingen in dienst als assistent-accoun - tant. Al snel werd duidelijk dat Schipper Accountants de loonadministraties als een apart, specialistisch onder deel ging beschouw en. Eind 1990 kreeg ik de kans om de loonadministraties die via de vestiging Vlissingen liepen, op me te nemen. Om mijn kennis op dit gebied te vergroten, volgde ik allerlei opleidingen, onder andere op het gebied van loon administratie, sociale verzekeringen en arbeids - recht. Na centralisatie van de loonadviesafdelingen, in september 2003, ging ik werken vanuit de vestiging in Terneuzen. Van hieruit bedienden we de relaties op Walcheren en Zeeuws- Vlaanderen. In 2008 volgde een fusie tussen SPP Zeeland en de loonadviesafdelingen van Schipper Accountants. Onze organisatie ging als aparte organisatie verder onder de naam Sigma Personeelsdiensten. Het jaar erop kon ik een overstap maken naar de vestiging Goes. De dagelijkse salarisadministratie kent veel facetten. De vele periodieke wetswijzigingen maken het werk bovendien heel gevarieerd. Juist door mijn jarenlange kennis en ervaring weet ik dat het belangrijk is om goed geïnformeerd te blijven over alle wijzigingen. Uiteraard pas ik deze kennis toe bij mijn relaties; ik ben alert op kansen en moge - lijkheden. In de loop der jaren heb ik op een aantal werkgebieden/cao s specialistische kennis opgebouwd. Uiteraard profiteren ook collega s en andere relaties van Sigma Personeelsdiensten van deze specifieke kennis. Vestigingen Goes Schermerhornstraat XD Goes tel: Rijen Atalanta MS Rijen tel: Rotterdam Escudostraat XV Barendrecht tel: Terneuzen Willem Alexanderlaan DB Terneuzen tel: Mijn gezin, met 3 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 19 jaar, neemt een belangrijke plaats in in mijn dagelijks leven. Veel van onze vrije tijd besteden we aan hobby s. Actieve sportbeoefening staat voor mij even op een laag pitje. Veel van mijn aandacht gaat uit naar het meeleven bij de sportwedstrijden van mijn kinderen (hockey, trampoline en voetbal) en het coachen van het B2 team van VV Kloetinge. Daarnaast heb ik ook nog een muzikale kant die in invul met het spelen in een dweilband. Kantoornieuws Tijdens de feestdagen zijn onze kantoren gesloten op: Eerste en tweede Kerstdag Vrijdag 27 december Nieuwjaarsdag Directie en medewerkers van Sigma Personeelsdiensten wensen u fijne feestdagen!

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer Inhoud Wettelijk Minimumloon 4 Loonvisie Magazine Nr.4 / jaargang 1 / 2013 Wettelijk minimumloon Veranderingen premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014 Kort

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

SALARISNIEUWSBRIEF 2013

SALARISNIEUWSBRIEF 2013 SALARISNIEUWSBRIEF 2013 Aanlevering salarisgegevens Nu het einde van het jaar alweer snel dichterbij komt, gaan wij er vanuit, evenals in voorgaande jaren, dat u de salarissen over de maand december (de

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving 2014

Nieuwe Wetgeving 2014 Nieuwe Wetgeving 2014 Graag houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van wetgeving op administratief-, fiscaal- en financieel gebied. Algemeen Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Hoogte subsidie 3 3. Indienen aanvraag en voorwaarden subsidie 4 4. Overgangsregeling 2014 5 Bijlagen: -voorbeeld urenregistratie - voorbeeld

Nadere informatie

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp

2-10-2013. Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten. WerkKostenRegeling. Prinsjesdag 2013. Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp Actualiteiten Prinsjesdag & Besparingen werkgeverslasten Hans Pekel, sr. payrollconsultant rpp 17,9 Werkkostenregeling (1) Wat biedt het Belastingplan 2014: WerkKostenRegeling De overgangsregeling met

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet Van : Sayed Nasibdar (KII) Aan : KII Verkoop Onderwerp : Bewaartermijnen documenten personeelsdossiers Datum : maandag 5 maart 2012 Sollicitatiegegevens Sollicitatiebrief, -formulier, correspondentie omtrent

Nadere informatie

Premiescan - Onderzoek Sociale Zekerheid Te veel afgedragen premies? Wij vorderen ze voor u terug!

Premiescan - Onderzoek Sociale Zekerheid Te veel afgedragen premies? Wij vorderen ze voor u terug! Premiescan - Onderzoek Sociale Zekerheid Te veel afgedragen premies? Wij vorderen ze voor u terug! Inhoudsopgave 1. Onderzoeksvelden... 6 2. Reikwijdte... 11 3. Benodigde gegevens... 11 4. Dossiervorming

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33)

, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) 20-12-2016, versie 2, info na Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Belastingdienst met sectorpremies horeca (sector 33) Werkgeverslasten 2017 voor horeca algemeen lager De werkgeverslasten voor de sector 33

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Het Personeelsdossier

Het Personeelsdossier Het Personeelsdossier Inleiding Dossieropbouw is ontzettend belangrijk. In een personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden. Sommige gegevens moeten verplicht in dit dossier

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

H.R.P. (Henk) Zevering

H.R.P. (Henk) Zevering H.R.P. (Henk) Zevering Manager / adviseur ROZA Salarisverwerking & P&O advies en Hrsalarisservice - Salarisverwerking & advisering voor alle branches - HR advisering in, door en uitstroom - Begeleiding

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Kennisdocument Subsidieregeling Praktijkleren De Subsidieregeling Praktijkleren vervangt sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs. De subsidieregeling kent andere voorwaarden en een beperktere

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Einde aan fiscaal gunstige regeling gouden handdruk Vanaf 1 januari 2014 komt er een einde aan de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten. Werknemers die op of na deze datum

Nadere informatie

Salarispraktijk. Uitstel Werkkostenregeling. Bezwaar eindheffing hoge lonen Pagina 2. Overgangsregeling levensloopregeling Pagina 3

Salarispraktijk. Uitstel Werkkostenregeling. Bezwaar eindheffing hoge lonen Pagina 2. Overgangsregeling levensloopregeling Pagina 3 Nieuwsbrief i KPMG MKB Salarispraktijk Middels onze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de

Nadere informatie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2010

Nieuwsbrief december 2010 Nieuwsbrief december 2010 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. Kerstpakketten

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf

, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf 20-01-2016, versie 6, info op TK EK met novelle, UWV-premies met correctie max-premieloon en premie wao-awf Werkgeverslasten horeca algemeen in 2016 hoger De werkgeverslasten voor de sector 33 (horeca

Nadere informatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie

Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs. 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Aan de salarisadministratiecliënten van B+P Belastingadviseurs 7 december 2012 Ons kenmerk: TB/KS/1000/ Geachte cliënt, Betreft: eindejaarsinformatie Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u aan het eind

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Auto van de zaak Belastingplan(nen) Actualiteiten loonheffingen. Auto van de zaak. Voorbeeld elektrische auto. Auto van de zaak (2)

Auto van de zaak Belastingplan(nen) Actualiteiten loonheffingen. Auto van de zaak. Voorbeeld elektrische auto. Auto van de zaak (2) Actualiteiten loonheffingen Dik van Leeuwerden Portfolio Product Owner Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V. Belastingplan(nen) Fictieve dienstbetrekking commissarissen vervalt Geen jaarloonuitvraag meer

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2017

Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2017 Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2017 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 2 1. Vrijwillige verzekeringen 2017 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Het verzekerdenbestand 3 1.3. Premie ZW

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2

1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2 Inhoudsopave 1. Wet werk en zekerheid 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 januari 2015 1 Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 2 2. Werkkostenregeling 3 Vaste kostenvergoeding 3 Kostenonderzoek 3 3. Premie

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013

Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 Pagina 1 van 6 Nieuwsbrief Wet- en Regelgeving 2013 In 2013 krijgt u als werkgever wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

PRINSJESDAG Roelof van Marrum

PRINSJESDAG Roelof van Marrum Welkom bij PRINSJESDAG Roelof van Marrum INHOUD Fiscaal Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Pensioen Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen Roelof van Marrum, wonende in Franeker (Friesland)

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting voor jongere werknemer Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.2.9 Premiekorting voor jongere werknemer bronnen http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/premiekorting-jongere-werknemer wijziging van de Wet financiering

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen Nummer 39 April 2012 RONDUIT is een uitgave van Van Oers Loonadvies, www.vanoers.nl Inleiding In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken naar de wetgeving en jurisprudentie

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ad 1) Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Ad 2) Premiekorting Arbeidsgehandicapte...

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wijzigingen loonheffing

Wijzigingen loonheffing Wijzigingen loonheffing belastingjaar 2014 Opgesteld door Gerold Jansen 1 Een nieuw belastingjaar geeft weer nieuwe regels op het gebied van de loonheffing. Wij geven U een overzicht van de belastingrijkste

Nadere informatie

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen.

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen. Verzuimverzekering en/of Ongevallenverzekering Collectief Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Voor de werkgever Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding Vanaf begin jaren negentig was het overheidsbeleid voor een groot deel gericht op het meer activerend

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART MEI 2015

SUBSIDIEKAART MEI 2015 SUBSIDIEKAART MEI 2015 Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon. Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang 3 / 2015

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon. Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang 3 / 2015 Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 2 Loonvisie Magazine Nr. 2 / jaargang / 205 Inhoud Wettelijk minimumloon Opzegverbod bij ziekte Bijtelling auto van de zaak Subsidieregeling praktijkleren weer beschikbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Besparen op personeelskosten?

Besparen op personeelskosten? Whitepaper Besparen op personeelskosten? Met een salarisscan ontdekt u wat u laat liggen! Salarisscan-team PayRoll Solutions, Payroll Group Versie 1.3 Payroll Group De sociale zekerheid in Nederland is

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017

Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017 Sociale Zekerheid - wijzigingen 2017 De overheid neemt ook in 2017 maatregelen om de arbeidsparticipatie van iedereen te bevorderen. Dit resulteert in een aantal wijzigingen die voor u als werkgever van

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie