Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief - najaar nr. 11 Volg ons ook op Twitter, Linked-In en Facebook Veelgestelde vragen en Werkkostenregeling Op onze website vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen, voor en door werkgevers: Ook over de Werkkostenregeling kunt u veel op onze website teruglezen: Staat uw vraag er niet bij? Leg deze dan voor aan uw loonadviseur. Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk Door de invoering van de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) dienen werkgevers per 1 januari 2014 rekening te houden met enkele nieuwe premies. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen deze als één premie geheven worden. Het betreft de premies WGA flex, ZW flex en de al bestaande premie WGA vast. De algemene verwachting was dat de totale premiedruk in het komende jaar wat zou verminderen. Echter, als we op dit moment alle nu bekende premies op een rijtje zetten, wordt duidelijk dat sprake is van een kleine verhoging van de premiedruk. Terwijl de werkgeversbijdrage ZVW (feitelijk geen sociale maar een fiscale premie aangezien deze wordt vastgesteld door het ministerie van Financiën) daalt van 7,75% naar 7,5%, stijgt de Aof premie voor werkgevers van 4,65% naar 4,95%. Eenmalige teruggave Werkgevers kunnen, zoals het er nu naar uitziet, een eenmalige teruggave (Aof premie) over 2013 verwachten. Dit leidt voor dat jaar tot een feitelijke premie van gemiddeld 3,99%. Mede hierdoor wordt een lichte stijging van de premiedruk verwacht in Premiepercentages voor de sociale verzekeringen Fonds Ouderdomsfonds (AOW) 17.90% 17.90% Nabestaandenfonds (Anw) 0.60% 0.60% Sectorenfondsen (gemiddelde premie (Sfn) 2.76% 2.67% Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 1.70% 2.30% Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0.78% 0.78% Uniforme oplag kinderopvang (Sfn/Ufo/Aof) 0.50% 0.50% Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 3.99% 4.95% Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 0.54% 1.01%

2 Toch crisisheffing in 2014 Actualiteiten 2014 Berichtten wij u in onze vorige Nieuwsbrief nog dat de crisisheffing 2014 waarschijnlijk niet doorgaat, nu blijkt dat dit plan toch weer veranderd is. Dit betekent dat werkgevers toch een eindheffing van 16% moeten afdragen over lonen die in 2013 de overstijgen. De afdracht van deze verplichte eindheffing dient te worden meegenomen in de loonaangifte over de maand maart De heffing moet uiterlijk 30 april 2014 te zijn betaald. Werkbonus gefaseerd afgeschaft Uit het onlangs afgesloten begrotingsakkoord blijkt dat de werkbonus zijn langste tijd heeft gehad. De werkbonus voor werknemers van 61 jaar tot 64 jaar wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Voor werknemers die vóór 1 januari 2015 een werkbonus ontvangen, blijft dit recht nog bestaan. Per 2018 wordt de werkbonus volledig afgeschaft. Over het kalenderjaar 2013 moeten werknemers die geboren zijn in periode 1949 t/m 1952 en een loon ontvangen tussen de en , de werkbonus via de aangifte Inkomstenbelasting toepassen. Vanaf 1 januari 2014 wordt de werkbonus toegevoegd aan de loonbelasting en wordt dan onderdeel van de loonheffingskorting. In 2014 wordt de werkbonus bij de loonberekening toegepast als de werknemer heeft gekozen voor het toepassen van de loonheffingskorting. Kinderopvangtoeslag gaat in 2014 omhoog Ouders met een inkomen tussen de en krijgen vanaf 1 januari 2014 een hogere kinderopvangtoeslag. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet hiervoor 50 miljoen vrij maakt. Door deze maatregel gaat de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind omhoog. Eerder werd al bekend dat de hoogte van de vergoeding per uur wordt aangepast aan de stijgende kosten in de kinderopvang. Vooral ouders met een lager inkomen profiteren hiervan. Voor deze groep is het immers extra nadelig als zij over een deel van de kosten geen toeslag ontvangen. Vanaf een vaste toeslag Het kabinet heeft nog eens 50 miljoen gereserveerd voor een vaste kinderopvangtoeslag van 18% voor ouders met een inkomen vanaf Hierdoor is het voor de minst verdienende ouder straks aantrekkelijker om een extra dag te werken. Door het vorige kabinet was afgesproken dat ouders met een inkomen vanaf per 1 januari 2013 geen kinderopvangtoeslag zouden ontvangen. De minister hoopt door het verhogen van de kinderopvangtoeslag de kosten van de kinderopvang voor ouders draaglijker te maken. 2

3 Focus op... Breston blijft groeien Machinefabriek Breston uit Nieuwe-Tonge maakt ook na 75 jaar nog een gestage groei door. De machines voor de landbouw, industrie en havenoverslag vinden hun weg naar bedrijven in binnen- en buitenland. Bedrijven kiezen voor Breston vanwege het maatwerk dat wij leveren en de lange levensduur van onze machines. Scheepsbeladers, transportbanden, stortbak ken; Breston maakt zowel standaard als klantspecifieke machines, installaties, proceslijnen en elektrotechnische/hydrau lische installaties. De kracht van deze machines zit in de levensduur. Deze is optimaal als gevolg van de jarenlange kennis en ervaring op het gebied van techniek, materiaal - keuze en coatings. Jaap Abresch, die samen met zijn oudere broer Joost, de directie vormt, is met recht trots op zijn bedrijf. We zijn wellicht iets duurder maar onze machines presteren echt beter. Dat wordt nationaal en internationaal opgemerkt. Familiebedrijf Breston is een echt familiebedrijf. Jaap en Joost vormden de derde generatie die leidinggeeft aan deze ambitieuze machine fabriek. De vierde generatie staat al gereed om het roer over te nemen. De taakverdeling tussen beide dga s is duidelijk en overzichtelijk. Joost is belast met de verkoop en is om die reden hoofdzakelijk buiten actief. Jaap op zijn beurt draagt zorg voor het interne reilen en zeilen. De voordelen van het familiebedrijf ziet Jaap ook in zijn onderneming terug. Onze medewerkers zijn loyaal; we kennen lange dienstverbanden. En omdat Joost en ik daadwerkelijk op werkvloer zijn begonnen, kennen we alle ins en outs. Verder zijn de communicatielijnen binnen ons bedrijf kort. Dat werkt zowel intern als richting onze klanten bijzonder prettig. Samenwerking met Sigma Breston werkt al lange tijd samen met de Schipper Groep. De meerwaarde van deze samenwerking zit voor Jaap vooral in het brede netwerk aan specialisten. Onze vaste contactpersoon ontsluit een zee aan informatie: accoun - tancy, personeelszaken, belastingen, subsidies. Op deze manier worden wij volledig ontzorgd. Natuurlijk hoort in dit rijtje ook onze samenwerking met Sigma Personeels - diensten. Zij verzorgen de loonadministratie zodanig dat wij er geen omkijken naar hebben. En hebben ze ideeën of oplossingen, dan horen we dat direct. Dat dit soms loont blijkt wel uit hun advies op het gebied van subsidies. Dit heeft ons veel geld opgeleverd. Breston BV Molendijk AM Nieuwe Tonge Telefoon: of

4 Salarisstroken online beschikbaar U bent gewend de periodieke output, inclusief de salarisstroken voor uw medewerkers, per post van ons te ontvangen. U zorgt dan zelf voor het uitreiken van deze salarisstroken aan uw medewerkers. Met alle rompslomp van dien zoals salarisstrook vouwen, in een envelop doen, adresseren en versturen of uitdelen. Met het oog op efficiency en gemak heeft Sigma hiervoor een alternatief bedacht, namelijk de salarisstrook online. Onder de naam is een portal ontwikkeld waar de relevante salarisdocumenten voor uw medewerkers worden geplaatst. Medewerkers kunnen zelf via een inlogcode en wachtwoord hun salarisstroken en jaaropgaven inzien en desgewenst downloaden. Binnenkort ontvangt u van ons nadere informatie over deze nieuwe portal. Bent u nu al geïnteresseerd of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met uw loonadviseur. 4 - Focus op uw personeel

5 Sigma Personeelsdiensten bepaalt kernwaarden Recent hebben wij onze kernwaarden vastgesteld. Met deze kernwaarden willen wij laten zien waar wij als organisatie voor staan en wat onze kracht is. Deze kernwaarden geven richting aan onze ambities en ons dagelijks doen en laten en dienen ter inspiratie voor onze medewerkers. We hebben de kernwaarden op een zorgvuldige manier bepaald; tijdens verschillende sessies, met klanten, medewerkers en leidinggevenden. Het uitgangspunt daarbij was dat het vaststellen van kernwaarden alleen effectief is als deze breed gedragen worden. Uiteindelijk resulteerde dit in bijzonder inspirerende bijeenkomsten, waarbij we de kern van onze organisatie goed wisten te raken. Nu wij onze kernwoorden verwoord hebben, weten ook onze klanten waarop zij kunnen vertrouwen. Betrokkenheid Partnerschap Ontzorgen Vertrouwen Verantwoordelijkheid Wat verstaan wij hieronder? Betrokkenheid Wij leveren toegevoegde waarde door ons initiatief en kwaliteitsbewustzijn. We zijn geïnteresseerd in wat er bij u speelt. Partnerschap Ontzorgen Vertrouwen Verantwoordelijkheid Wij zijn uw partner met lef om een relatie op te bouwen. Wij staan dichtbij en zijn beschikbaar. U kunt op ons bouwen; met een gerust hart uw werk aan ons overdragen. Wij volgen ontwikkelingen op de voet en passen die voor u toe. Wij gaan integer om met alle informatie die wij verkrijgen. Het verwerken van uw gegevens doen wij deskundig en zorgvuldig. Wij staan voor wat we doen. We komen onze afspraken na, zijn aanspreekbaar op onze acties en op de resultaten. Wat betekent dit nu voor u als klant? Met het benoemen van bovenstaande kernwaarden doen wij geen loze beloften. U kunt erop vertrouwen dat wij deze kernwaarden verweven in onze dienstverlening en in de wijze van inzet en aansturing van al onze medewerkers en adviseurs. Dit betekent ook dat wij aanspreekbaar zijn op deze kernwaarden. Hierbij willen wij eenieder die ons geïnspireerd heeft en een bijdrage heeft geleverd aan het inhoud geven van onze kernwaarden, hartelijk bedanken! Focus op uw personeel - 5

6 Afdrachtvermindering onderwijs wordt Subsidieregeling praktijkleren Minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen kondigde dit jaar aan dat de afdrachtvermindering onderwijs (WVA) wordt vervangen door de Subsidieregeling pratijkleren. Deze verandering maakt deel uit van het pakket aan maatregelen in het kader van het Belastingplan Het doel van de regeling is werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie compenseert de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van de deelnemer, zoals materiaal - kosten, kosten van begeleiding, kosten verbonden aan inschakeling van intermediaire partijen. Het is aan de werkgever zelf om te bepalen aan welke type werknemers behoefte bestaat en aan wie een leerwerkplek beschikbaar wordt gesteld. moeten afspraken zijn gemaakt met een privaat - rechtelijke rechtspersoon of TNO. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding (toio) die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan subsidie ontvangen worden. Er hoeft geen sprake te zijn van een volledig jaar om in aanmerking te komen voor de subsidie Werkgevers komen voor subsidie in aanmerking bij de begeleiding van: Deelnemers aan een mbo-opleiding voor zover dit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft. Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werk - component moet deel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal - als deeltijd hbo. Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeids - overeenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten Een werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Dat betekent dat iemand op elk moment van het studiejaar kan starten (of stoppen) bij de werkgever. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een volledig jaar om in aanmerking te komen voor subsidie. Na 15 september van enig kalenderjaar wordt per sector het beschikbare subsidiebedrag evenredig verdeeld onder alle aanvragers die aan de voorwaarden voldoen. Het te ontvangen bedrag is gemaximeerd op Dit komt vrijwel overeen met het bedrag dat met de afdracht - vermindering onderwijs per kalenderjaar kon worden geclaimd. De regeling treed in werking vanaf en er komt geen overgangsregeling voor de huidige afdracht ver min dering. Voor meer details en voor de gevolgen van deze regeling voor uw onderneming kunt u contact opnemen met uw eigen loonadviseur 6 - Focus op uw personeel

7 30 Miljoen extra voor bestrijding jeugdwerkloosheid Er komt 30 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dit geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte dit eind september bekend. Asscher wil met het geld werkloze jongeren op een slimme manier aan de slag te helpen. De 30 miljoen euro komt bovenop de 50 miljoen euro die het kabinet eerder beschik - baar stelde voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Van deze 50 miljoen is 25 miljoen bedoeld voor een programma om MBO leerlingen langer door te laten leren. Het andere deel is beschikbaar voor de arbeidsmarktregio s. Noord-Brabant Minister Asscher heeft inmiddels convenanten getekend met alle Brabantse regio s voor het realiseren van in totaal 4500 banen, leerbanen of een stages voor jongeren. Hiervan is ruim een kwart gefinancierd met de extra middelen (3,3 miljoen euro) van het Rijk. De regio s moeten zelf minimaal hetzelfde bedrag inzetten om jongeren aan de slag te helpen. Dat betekent dat er in Brabant in totaal ten minste 6,5 à 7 miljoen euro beschikbaar is voor werkzoekende jongeren. Plan van aanpak Alle 35 arbeidsmarktregio s hebben deze zomer een plan van aanpak ingediend om, samen met het onderwijs en werkgevers, meer jongeren aan werk, leerbanen en stages te helpen. Het extra budget van 30 miljoen wordt be schikbaar gesteld aan de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio s. Gemeenten kunnen dit najaar een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Detailinformatie over wat hiervan de gevolgen en kansen voor u als ondernemer zijn kunnen op dit moment nog niet worden gegeven. We zullen u hierover uiteraard op de hoogte blijven houden. Verplichte invoering WKR uitgesteld tot 2015 De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) wordt uitgesteld tot 1 januari Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekendgemaakt. Werkgevers krijgen dus nog een jaar extra de tijd om te kiezen tussen het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer of de WKR. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het aantal werkgevers dat is overgestapt op de WKR inmiddels is gestegen van 10% in 2012 naar bijna 20% dit jaar. Vereenvoudiging De WKR zou moeten zorgen voor vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten. Dit wordt in de praktijk echter niet zo ervaren. Om die reden wil staats - secretaris Weekers de regeling verder vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker maken voor het midden- en klein - bedrijf. De komende tijd worden de knelpunten van de werkkostenregeling in kaart gebracht en daar waar mogelijk opgelost. De regeling zal dus vermoedelijk nog op een aantal punten wijzigen. Om u voldoende voorbereidingstijd te bieden, verlengt de staatssecretaris het keuzeregime alvast met een jaar tot 1 januari Meer informatie Voor sommige werkgevers kan een versnelde invoering van de WKR wel degelijk tot een financieel voordeel leiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw loonadviseur. Focus op uw personeel - 7

8 Bewaarplicht personeelsdossiers en regels ID-bewijzen Dienstverband beëindigd? Gooi niet direct alle dossiers weg. Voor personeelsdossiers en de loonadministratie gelden wettelijke bewaartermijnen. Hier niet aan voldoen, kan flink in de papieren lopen. De bewaartermijnen zijn niet uniform. Zo geldt voor het personeelsdossier en de loonadministratie een bewaarplicht van zeven jaar. Maar er zijn ook zaken die slechts vijf jaar dienen worden te bewaard. Het eerder weggooien van documenten kan werkgevers bij een controle van de belastingdienst duur komen te staan. Voor het niet hebben van een juiste kopie van het identiteitsbewijs van een (ex-) werknemer is de boete maar liefst 52 procent van het loon. Tot maximaal twee jaar na dienstverband Deze termijn geldt voor een aantal onderdelen van het personeelsdossier: veel arbeidsgegevens: een arbeidsovereenkomst of wijzigingen, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag, afspraken over werkzaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad en getuigschriften. gegevens over ziekte: zoals brieven van de be drijfs arts en correspondentie met het UWV. een gesloten re-integratiedossier: behalve als de kans groot is dat de herstelde werknemer opnieuw verzuimt als gevolg van hetzelfde ziektebeeld. In dat geval mag u het gesloten re-integratiedossier tot maximaal 4 jaar bewaren. Het re-integratiedossier wordt na beëindiging van de arbeidsrelatie zo spoedig mogelijk verwijderd. Minimaal vijf jaar na dienstverband Deze termijn geldt voor kopieën van het identiteitsbewijs, bijlagen studenten- en scholierenregeling, loonbelasting - verklaringen (ook al zijn die vervangen door nieuwe) en loonheffingen. In het geval van een kopie van het identi - teitsbewijs van de ex-werknemer kunt u bij de belasting - dienst een verzoek indienen om de kopieën op een andere plaats dan bij de loonadministratie te bewaren. Minimaal zeven jaar na dienstverband Deze termijn geldt voor salarisafspraken, aanvullende arbeidsafspraken en arbeidsvoorwaarden over samenleving en partnerschap (voor de belastingen). Bewaarplicht gegevens ex-werknemer Is het dienstverband met uw werknemer beëindigd? Gooi dan niet direct al het papierwerk overboord. Voor de belastingdienst moet u een flink aantal gegevens lange tijd bewaren. Maar bewaar ook weer niet alles. Immers, sommige gegevens dient u juist binnen een bepaalde termijn te vernietigen. Tot maximaal één jaar na dienstverband Alle sollicitatiegegevens moet u binnen een jaar vernietigen. Denk hierbij aan een sollicitatiebrief of -formulier, psycho - logisch onderzoek, getuigschrift, bewijs van goed gedrag en andere referenties. Geen wettelijke termijn Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier bestaat geen wettelijke bewaartermijn. Bijvoorbeeld voor verslagen van functioneringsgesprekken. In dat geval geldt een bewaartermijn van twee jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Mochten deze gegevens in een eerdere fase al niet meer nodig zijn, dan moet u deze direct verwijderen. Wettelijke regels kopiëren identiteitspapieren Naast het administreren welk document is getoond bij de indiensttreding van de werknemer en het noteren van het documentnummer, dient u ook een kopie van het document te bewaren. De meest veilige manier daarbij is om alles te 8 - Focus op uw personeel

9 Geen kopie? Boete bedraagt 52% van het loon! kopiëren. De regels van de belastingdienst zijn: De kopie moet duidelijk leesbaar zijn en een herkenbare foto bevatten. Paspoort: alleen die pagina s waarop informatie staat (zoals persoonlijkheidskenmerken, handtekening, stem - pels). Lege pagina s hoeft u niet te kopiëren. Identiteitskaart: voor- en achterkant. Overige documenten: voor- en achterkant van alle pagi - na s. Kopie nooit verversen Het gaat om het identiteitsbewijs op het moment van indiensttreding. De kopie daarvan moet u blijven bewaren en dus nooit vervangen door een kopie van een recent (geldig) paspoort of ander identiteitsbewijs. Dat betekent dus dat wanneer de geldigheid van het identiteitsbewijs gedurende het dienstverband verloopt, u geen nieuwe kopietjes hoeft te maken. Boete bij geen of verkeerde kopie Uitsluitend aan de hand van het kopie van het iden - titeitsbewijs kunt u bewijzen dat de betreffende werknemer al zo lang in dienst is. Gooit u de kopie eerder weg of heeft u helemaal geen kopie? Dan betaalt u het zogenoemde anoniementarief aan boete. Dat komt neer op 52 procent van het loon. Extra financiële steun bij werving oudere werkloze Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor het, onder voorwaarden, in dienst nemen van een oudere werkloze. Ook is het mogelijk om een werkloze tijdelijk met behoud van uitkering, via proefplaatsing, werk te bieden. Nu kan de oudere werkeloze man of vrouw ook tijdelijk op scholingsgebied extra financiële steun krijgen. Was de werkloze man/vrouw 55 jaar of ouder op de eerste dag van de WW-uitkering? En heeft hij minimaal 3 maanden een WW-uitkering (gehad)? Dan kan hij subsidie aanvragen voor een opleiding. Die subsidie heet een scholingsvoucher. De hoogte ervan is maximaal 750 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. De oudere werkloze kan de scholingsvoucher aanvragen tot en met 30 september Voor de scholingsvoucher is een beperkt budget beschikbaar. Wat zijn de voorwaarden voor een scholingsvoucher? De opleiding duurt maximaal 1 jaar. Bij slagen ontvangt hij een erkend diploma/certificaat. Hij heeft een concreet aanbod voor een arbeidscontract bij een werkgever voor ten minste 3 maanden. De werk gever neemt hem in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt, maar minimaal 12 uur per week. De werknemer kan de scholingsvoucher zelf aanvragen. Is de werkgever van plan hem in dienst te nemen? Dan kan ook de werkgever de scholingsvoucher voor de werknemer aanvragen. Hoe vraagt u de scholingsvoucher aan? Aanvraag scholingsvoucher kan via het formulier op de site van UVW. Aanvragen kan tot en met 30 september Bij de aanvraag dient de factuur van het opleidings - instituut meegestuurd te worden evenals een getekende werkgeversverklaring. Hierin staat dat de werkgever van plan is de werknemer aan te nemen zodra de opleiding afgerond is. Focus op uw personeel - 9

10 Brieven verzekeringsmaatschappijen aan eigen risicodragers WGA Veel werkgevers, die in het verleden eigen risicodrager zijn geworden voor de WGA, ontvangen op dit moment een brief van hun verzekeringsmaatschappij met informatie over de premie voor Deze nieuwe premie is aanzienlijk hoger dan in Als toelichting hierop geven de maatschappijen aan dat de verwachtingen voor de WGA-verzekering eigen risico niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Oftewel: verzekeraars lijden forse verliezen op dit product. Met deze premiestelling wordt duidelijk dat inkomensverzekeraars niet op vergroting van hun marktaandeel zitten te wachten. Werkgevers hebben twee opties: akkoord gaan met de (veel duurdere) verzekering of de verzekering opzeggen en teruggaan naar het publieke stelsel of, zoals dat in de volksmond heet, naar het UWV. Geen standaardadvies Vaak speelt het financiële aspect de belangrijkste rol bij de keuze om wel of niet eigen risicodrager te worden. Nu het UWV vaak goedkoper is dan de verzekeringsmaat - schappijen, krijgen we regelmatig de vraag of het niet beter is om per 2014 hier naar terug te gaan. Hiervan kunnen we zeggen dat ook in deze standaard adviezen niet bestaan. We zullen altijd moeten kijken naar uw specifieke situatie, de premieverschillen, de mogelijke instroom van werknemers in de WGA enzovoorts. Bent u eigen risicodrager WGA? Dan raden we u dringend aan om u goed te laten adviseren. Afhankelijk van het premiepercentage, kan het met name voor kleine werkgevers (loonsom tot euro) financieel aantrekkelijk zijn om over te stappen naar het UWV. Ook premie Belastingdienst Als u eigen risicodrager blijft, is het belangrijk dat u weet dat u ook nog een premie aan de belastingdienst moet betalen. Dit komt boven op de premie die u in 2014 en 2015 betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Voor een goed beeld dient u dit bedrag dus nog op te tellen bij de huidige premie die u van uw verzekeraar heeft ontvangen. Uw loonadviseur kan u verder informeren over de gevolgen van het voortzetten van de huidige verzekering of het teruggaan naar het UWV. Werkgeverslasten horeca weer hoger De werkgeverslasten worden in 2014 weer hoger. De regering heeft op Prinsjesdag de belastingplannen en premies sociale verzekeringen voor 2014 gepresenteerd. Omdat meer mensen langer dan een half jaar werkloos blijven, vallen vooral de WW-premies hoger uit. Ook de sectorpremie Horeca Algemeen blijft hoog. Dit als gevolg van de stijging van het aantal WW-uitkeringen binnen de horeca. De uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid na einde dienstbetrekking worden in 2014 niet meer uit de sector - premie betaald. Deze worden doorbelast via nieuwe gedifferentieerde premies ZW-flex en WGA-flex. Voor horecawerkgevers betekent dit tot gemiddeld zo'n 1,8 à 2%- punt meer werkgeverslasten. Stijgende druk De afgelopen jaren zijn de lasten over lager betaalde arbeid fors gestegen. Bij elkaar is de druk van werkgeverslasten op lonen tot in 2014 met zo'n 15% gestegen vergeleken met Bij kleine deeltijdbanen zien we zelfs een stijging van circa 20% Focus op uw personeel

11 Weer minder auto s in 14 procent bijtellingscategorie De CO 2 normen voor de bijtelling wijzigen per 1 januari 2014 voor de derde keer op rij. Dit maal gaat het om 50 modellen en 277 uitvoeringen. Vooral in de 14 procent bijtellingscategorie vallen de klappen. Het aantal modellen in deze categorie wordt bijna gehalveerd. Dit betekent dat ondernemers en werknemers die vanaf 1 januari 2014 een auto van de zaak ter beschikking krijgen in een hogere bijtellingscategorie kunnen vallen dan een collega met dezelfde auto uit Moment van registratie De bijtellingscategorie wordt bepaald op het moment van registratie. Auto's met een lage CO2 uitstoot krijgen een korting op de bijtelling en hebben daarom een lagere bijtellingscategorie (20 procent, 14 procent en 0 procent). Deze lage bijtellingscategorie is vervolgens vijf jaar geldig. Het geven van korting op de bijtelling is erg effectief gebleken. Veel berijders maken gebruik van deze regeling. Echter, de overheid stelt de regeling stap voor stap wat scherper. Nog maar 43 modellen in de 14%-bijtellingscategorie Keuze gehalveerd Per 1 januari 2014 hebben berijders, die een lage bijtelling willen, 52 modellen minder om uit te kiezen. In de populaire 14 procent categorie wordt de keuze bijna gehalveerd. Er blijven nog maar 43 modellen over. Dit zijn bovendien overwegend kleine auto s die (volgens de Vereniging auto van de zaak) niet geschikt zijn voor veelvuldig zakelijk gebruik. Van de categorie 20 procent krijgen 15 modellen volgend jaar met 25 procent bijtelling te maken. Loonbeslagen en premie zorgverzekering Het kan voorkomen dat een werkgever wordt geïnformeerd over een loonbeslag bij een personeelslid. Dit is niet vrijblijvend; de werkgever is verplicht in actie te komen. Graag zetten wij op een rij welke punten daarbij van belang zijn. Bij een verzoek om informatie van een deurwaarder of invorderaar, moet u binnen 4 weken de vragenlijst over het inkomen retourneren. Voordat er daadwerkelijk beslag is gelegd, hoeft u alleen informatie over de periodieke inkomsten te geven. Informatie over eenmalige uitkeringen van de werknemer hoeft u niet te verstrekken. Geeft u die informatie wel dan is dat officieel zelfs schending van de privacy van de werknemer. Zodra er beslag is gelegd, moet u de informatie over eenmalige uitkeringen wel aan de deurwaarder geven (binnen 4 weken na de werkelijke beslaglegging). Als de werkgever niet meewerkt aan de beslaglegging of onjuiste informatie verstrekt, loopt u als werkgever het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de gehele vordering en eventuele schade. Zorgverzekeringspremie Naast een loonbeslag kan ook een vordering van de zorgver - zekeringspremie worden opgelegd. Als iemand een betalingsachterstand heeft van 6 maanden van deze premie, wordt door het College van Zorgverzekeringen (CvZ) bij de werkgever of uitkeringsinstantie opdracht gegeven tot inhouding en afdracht van deze premie. Deze betaling van zorgverzekeringspremie gaat altijd vóór vorderingen van anderen, zoals bijvoorbeeld een loonbeslag. Bevestiging CvZ Het komt helaas steeds vaker voor dat werknemers hun werkgever melden zelf contact te zullen opnemen met het CvZ, of zeggen de schuld inmiddels te hebben afgelost. Achteraf blijkt dan dat de werknemer de betalings - achterstand toch niet heeft betaald. Vervolgens eist het CvZ de volledige schuld op bij de werkgever. Dat bedrag kan oplopen tot duizenden euro s. Het stoppen van de betaling van de CvZ-premie kan dus uitsluitend en alleen als het CvZ dit schriftelijk bevestigt. Focus op uw personeel - 11

12 Sigma Postbus AA Goes Even voorstellen Mijn naam is Erik Willemse. Ik ben loonadviseur bij Sigma Personeelsdiensten in Goes. Na het afronden van de opleiding HEAO Bedrijfs - economie, kwam ik op 1 augustus 1990 bij Schipper Accountants in Vlissingen in dienst als assistent-accoun - tant. Al snel werd duidelijk dat Schipper Accountants de loonadministraties als een apart, specialistisch onder deel ging beschouw en. Eind 1990 kreeg ik de kans om de loonadministraties die via de vestiging Vlissingen liepen, op me te nemen. Om mijn kennis op dit gebied te vergroten, volgde ik allerlei opleidingen, onder andere op het gebied van loon administratie, sociale verzekeringen en arbeids - recht. Na centralisatie van de loonadviesafdelingen, in september 2003, ging ik werken vanuit de vestiging in Terneuzen. Van hieruit bedienden we de relaties op Walcheren en Zeeuws- Vlaanderen. In 2008 volgde een fusie tussen SPP Zeeland en de loonadviesafdelingen van Schipper Accountants. Onze organisatie ging als aparte organisatie verder onder de naam Sigma Personeelsdiensten. Het jaar erop kon ik een overstap maken naar de vestiging Goes. De dagelijkse salarisadministratie kent veel facetten. De vele periodieke wetswijzigingen maken het werk bovendien heel gevarieerd. Juist door mijn jarenlange kennis en ervaring weet ik dat het belangrijk is om goed geïnformeerd te blijven over alle wijzigingen. Uiteraard pas ik deze kennis toe bij mijn relaties; ik ben alert op kansen en moge - lijkheden. In de loop der jaren heb ik op een aantal werkgebieden/cao s specialistische kennis opgebouwd. Uiteraard profiteren ook collega s en andere relaties van Sigma Personeelsdiensten van deze specifieke kennis. Vestigingen Goes Schermerhornstraat XD Goes tel: Rijen Atalanta MS Rijen tel: Rotterdam Escudostraat XV Barendrecht tel: Terneuzen Willem Alexanderlaan DB Terneuzen tel: Mijn gezin, met 3 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 19 jaar, neemt een belangrijke plaats in in mijn dagelijks leven. Veel van onze vrije tijd besteden we aan hobby s. Actieve sportbeoefening staat voor mij even op een laag pitje. Veel van mijn aandacht gaat uit naar het meeleven bij de sportwedstrijden van mijn kinderen (hockey, trampoline en voetbal) en het coachen van het B2 team van VV Kloetinge. Daarnaast heb ik ook nog een muzikale kant die in invul met het spelen in een dweilband. Kantoornieuws Tijdens de feestdagen zijn onze kantoren gesloten op: Eerste en tweede Kerstdag Vrijdag 27 december Nieuwjaarsdag Directie en medewerkers van Sigma Personeelsdiensten wensen u fijne feestdagen!

Hoog anoniementarief bij onjuist kopieëren identiteitsbewijs

Hoog anoniementarief bij onjuist kopieëren identiteitsbewijs Nieuwsbrief - zomer 2012 - nr. 7 Volg ons op Twitter, Linked-In en Facebook Hoog anoniementarief bij onjuist kopieëren identiteitsbewijs Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers vast

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Let op werknemers met schulden!

Let op werknemers met schulden! Scholieren aan de slag 6 Overnemen of verzuipen 12 Leren re-integreren 18 Weggooien is verboden 24 Als uw werknemers in de schoolva- Reorganisaties zijn nu aan de orde U moet werken aan de terugkeer van

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw jaargang 21 nummer 6 juni 2010 Koste wat het kost 4 Kapitaal in beheer 16 In de aap gelogeerd 19 Ontevreden klant 26 Het systeem voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gaat op de schop. U kunt

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial

Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08. vier kant boi. We wilden het werk van de mensen veilig stellen. Prinsjesdagspecial Relatiemagazine Bol Adviseurs okt 2013 editie 08 vier kant boi We wilden het werk van de mensen veilig stellen Prinsjesdagspecial Voorwoord Hoge bergen Het ondernemerschap is in zekere zin afzien. Persoonlijk

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

2013 nummer 1 Magazine

2013 nummer 1 Magazine 2013 nummer 1 Magazine Voorwoord We zitten alweer halverwege het jaar, de zomer laat nog op zich wachten en de economie in zijn algemeenheid wordt met de dag spannender. De gaten in de rijksbegroting lijken

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. DOWNLOAD DE HLB APP Zie pag.3 U vindt het up-to-date fiscale

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie