Personeelsdossiers Auteur Jeroen van Engelen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsdossiers Auteur Jeroen van Engelen 2014"

Transcriptie

1 Personeelsdossiers Auteur Jeroen van Engelen 2014

2 Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) Vrijstellingsbesluit (WBP) De Archiefwet Zie ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Inhoud personeelsdossiers Het personeelsdossier is een middel om een effectief, efficiënt en sociaal verantwoord te kunnen voeren van een personeelsbeleid en -beheer, evenals het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De wettelijke grondslag zijn hierbij de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) Vrijstellingsbesluit WBP en De Archiefwet. Een personeelsdossier bevat alle gegevens op basis waarvan de stand van zaken kan worden geanalyseerd en waarbij de arbeidsgeschiedenis van medewerkers wordt bijgehouden. Naast de verplichting van de overheid en rechtbanken kan een dossier ook intern gebruikt worden. Bijv. onderhandelingen van een beïndigingsovereenkomst Inleiding Het opbouwen van een personeelsdossier kan als een van de grootste opstakels gezien worden voor het MKB. Veel voorkomende vragen zijn hierbij; wat moet maar ook mag er wel en niet in zo n dossier, hoe kan ik deze gebruiken voor een ontslagzaak en hoe kunnen deze gegevens het beste bewaard blijven (digitalisering)? Er zijn veel grote organisatie die nog altijd worstelen met deze vraagstukken en er zijn zelfs gevallen bekend waarin een organisatie over de kop is gegaan voor het niet correct beheren van personeelsdossiers. Zaak is het dan ook deze gelijk goed en professioneel op te zetten. Het personeelsdossier is ontwikkeld van een gewone hardcopy map per personeelslid met wat basis informatie tot een verplicht middel van de Nederlandse wetgeving en het enige middel in rechtelijke zaken. Bijna altijd wordt er gebruik gemaakt van drie soorten dossiers: een individueel-, salaris-, en een collectief personeelsdossier. Om meer inhoud te geven geeft het volgende hoofdstuk een samenvatting van onderdelen die, soms verplicht, soms handig, opgenomen worden in een individueel personeelsdossier. De daarop volgenden hoofdstukken geven inzicht het salaris- en het collectieve personeelsdossier, in de wettelijke bewaartermijn of de verplichten aanwezigheid van iets, de methode van opslaan en do s en dont s. 1 P a g i n a

3 Samenvatting Individueel Personeelsdossier Inhoudelijke samenvatting van een individueel personeelsdossier omvat onder andere: I. Personalia a. sollicitatiegegevens b. persoonlijke gegevens (stamkaart) c. akten van bekwaamheid/diploma s (kopiën van) d. functiebeschrijving/competentieprofiel e. bewijs van gedrag f. psychologisch rapport II. Aanstelling en ontslag a. akten van aanstelling b. akten van ontslag (beïndigingsovereenkomst) c. afspraken wijziging arbeidsovereenkomst III. Correspondentie werkgever-werknemer a. Concurrentiebeding b. Geheimhoudingsverklaring c. Verklaring ontvangst huisregelement d. Disciplinaire waarschuwingen IV. Financiële gegevens a. Bijzondere individuele afspraken b. Toekenning gratificaties c. Eventuele verzoeken loonbeslag d. Deelname levensloopregeling e. Eventuele arbeidsvoorwaarden V. Beoordeling a. Beoordeling einde proeftijd b. Beoordelingsformulieren VI. Verzuim en arbeidsongeschiktheid a. Verzuimgegevens, spreekuurrapportages etc. b. WIA-procedure c. UWV procedure VII. Verlof a. ouderschapsverlof b. buitengewoon verlof c. zwangerschaps- en bevallingsverlof VIII. Loopbaan en mobiliteit a. verzoeken om overplaatsing b. loopbaanoriëntatie c. studiefaciliteiten d. studieafspraken e. pop/ opleidingsplan 2 P a g i n a

4 Inhoud individueel personeelsdossier Veel van de in de samenvatting genoemde onderdelen zullen goed bekend overkomen, de overige of onderwerpen waar speciale aandacht aan verdient, zijn nader beschreven. Bewaren van personeelsdossiers Het bewaren van personeelsdossiers klinkt heel simpel, gooi alles wanneer het hardcopy is in een kast of map. Deze personeelsdossier bevatte echter soms gevoelige informatie, en liggen in de praktijk bij een medewerker, leidinggevende of zelfs bij HR gewoon op het bureau of in een lade. Wanneer gevoelige informatie naar buiten lekt via bronnen waar deze niet hoort, is er zelfs reden om de werkgever nalatigheid van persoonlijke gegevens te verwijten. Zorg er dus altijd voor dat de dossiers aan het einde van een opdracht, project of dag weer netjes in een gesloten kast zit. Houd kort aan: Als werkgever bent u verantwoordelijkheid van de juistheid van de gegevens in de personeelsadministratie; U bent verplicht de gegevens in het dossier te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Dat betekent: kasten op slot en het gebruik van wachtwoorden bij het opslaan van digitale gegevens; Sommige zaken moeten juist wel en andere mogen absoluut niet in het personeelsdossier worden bewaard; Ook gelden er bewaartermijnen voor de diverse soorten informatie. Verderop in dit artikel staat een overzicht; Uw werknemer mag te allen tijde zijn of haar dossier inzien. Wanneer de werknemer feitelijke onjuistheden aantreft en dit wil laten wijzigen of zaken wil toevoegen, dan hebt u de plicht om dit verzoek te honoreren. Fisucs: Voor de fiscus is het zelfs na 7 jaar na uitdienst treding belangrijk om te bewaren. Indentiteitsbewijs: Alleen een paspoort of ID-kaart zijn geldig. Buitenlands? Ook een kopie van het verblijfsvergunning. Personalia Aan de hand van een stamkaart met persoonlijke gegevens kun je alle door de fiscus, de arbeidsinspectie, de bedrijfsarts etc in een oogopslag bij de hand hebben. Deze informatie is dus verplicht om binnen de organisatie te hebben (hiermee ook een kopie van het identiteitsbewijs). Deze kunnen vaak op 1 A4 samengevat worden en is meestal de eerste bladzijde van het personeelsdossier. Pas deze gegevens dan ook aan wanneer een medewerker verhuist of wijzigingen aan wil brengen op deze kaart. sollicitatiegegevens omvatten alles van de cv en/of sollicitatie brief van een medewerker tot de selectieformulieren die gebruikt zijn bij de selectie van de medewerker. Vaak kan het handig zijn om deze laatste te bewaren om te kunnen laten zien waar de medewerker op geselecteerd is. Ook kan het gebruikt worden om naar te kijken waar de medewerker op enkele punten mogelijk niet volledig voldeed en waar hij/zij dan via een loopbaanpad verder in kan ontwikkelen. Deze hebben echter wel een maximale bewaartermijn van 12 maanden voor het cv en de sollicitatiebrief mits er toestemming is van de sollicitant, anders is het 4 weken. De selectieformulieren mogen bewaard worden tot het moment van uitstroom. 3 P a g i n a

5 Voor diploma s (kopiën van), het bewijs van gedrag (VoG), psychologische rapporten gelden de zelfde regels als voor de sollicitatie gegevens. Maximaal een jaar met toestemming van de medewerker. Vaak worden deze ook gebruikt bij de sollicitatie procedure om te kijken of iemand wel voldoet aan bepaalde eisen. Daarna zijn ze niet meer relevant en vallen ze onder de zelfde regels als sollcitatiegegevens. De werkzaamheden van medewerkers worden vaak vastgelegd in een functiebeschrijving. Om conflicten te voorkomen wordt deze functiebeschrijvingen vastgelegd in het personeelsdossier. Zo kan er nooit onenigheid zijn over de inhoud van de werkzaamheden. Aanstelling en ontslag De akten van aanstelling en ontslag (ook wel de arbeids- of beeindigingsovereenkomst) zijn erg handig maar niet verplicht tot op zekere hoogte. Het is echter handig deze afspraken vast te leggen en te archiveren. Hierin staan niet alleen de hoogte van het salaris, maar ook de andere arbeidsvoorwaarden, werktijden, rechten en plichten van beide partijen en ook de looptijd van de overeenkomst. Naast deze aktes zijn er ook regelmatig wijzigingen over bijvoorbeeld salaris na promotie, een andere functie, andere arbeidsvoorwaarden etc. Om te voorkomen dat er elke keer een nieuwe overeenkomst opgesteld moet worden kan er ook gebruik gemaakt worden van wijzingen. Dit is heel simpel een kleine overeenkomst waarop de wijzigingen van de eerdere overeenkomst veranderd wordt in wat er op dat moment getekend wordt. Wanneer een overeenkomst over de jaren zo erg veranderd is, kan er soms beter gekozen worden voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Al deze afspraken zijn belangrijk om schriftelijk vast te leggen, en zelfs te bewaren na het uitdiensttreden van de medewerker. Dit mag tot 24 maanden na uitdienst datum (zo kan achteraf juridische correctheid van bijvoorbeeld uitstroom aangetoond worden). Correspondentie werkgever-werknemer Het concurrentiebeding/ geheimhoudingsverklaring is afhankelijk van de functie soms erg zwaar wegend, soms loopt deze nog jaren door na beëindigen van het dienstverband. Deze mag dan ook bewaard blijven tot het einde van de verklaring. Deze kan voor zowel interne informatie zijn die gebruikt moet worden voor het uitvoeren van de functie (zoals HR met personeelsgegevens) tot informatie naar buiten toe zoals technische of financiële gegevens. Een verklaring voor ontvangst van het huisregelement is vaak gebruikelijk bij organisatie met veel klantcontact of bij organisatie waar een veel met waardevolle voorraad omgegaan wordt. Op basis van dit regelement kan afhankelijk van de zwaarte van de overtreding zelfs ontslag op stande voet volgen. Disciplinaire waarschuwingen zijn waarschuwingen afgegeven door de organisatie wanneer een huisregel o.d. overtreden wordt, maar niet voldoende zwaarte of de bedoeling is iemand op staande voet te ontslaan. Deze waarschuwingen kunnen echter opgebouwd worden in een dossier en komen vaak voor bij extreem gevaarlijke werkzaamheden als met chemicaliën, elektra of wapens. Disciplinaire waarschuwingen zijn 12 maanden na datum uitgiften bewaarbaar. 4 P a g i n a

6 Financiële gegevens Afspraken over loon, arbeidsvoorwaarde, of bijzondere individuele afspraken zijn verplichte onderwerpen die zelfs na uitdienst treden van een medewerker nog informatie over beschikbaar moet zijn. De wettelijke bewaartermijn voor deze gegevens voor de fiscus is jaar. Daarbij is het belangrijk ook de burgelijke staat van de medewerk genoteerd te houden. Naast de gegevens over salaris en arbeidsvoorwaarden en loon zijn daarnaast ook de toekenning van gratificaties (maar ook aandelen van de organisatie) van belang om te melden in het personeelsdossier. Naast het salaris doet een medewerker soms mee aan een VUT of levenloopsregeling, hoewel deze afgeschaft zijn in bepaalde vormen, geldt er voor sommige medewerkers nog een overgangsregeling waarmee rekening gehouden moet worden. Beoordeling Bij het aannemen van een personeelslid volgt meestal een proeftijd. Aan het einde van deze proeftijd moet er een beoordeling komen of het personeelslid door zijn proeftijd gekomen is of niet. Deze beoordeling is vaak de eerste in een reeks beoordelingen die in het personeelsdossier wordt opgenomen. Al deze beoordelingen worden gearchiveerd op een beoordelingsformulier, getekend door de manager en het personeelslid voor gezien. Deze formulieren mogen oneindig bewaard blijven, maar de relevantie van deze formulieren worden vaak na 5 jaar in twijfel genomen en wordt daaarom aanbevolen deze na ongeveer 5 jaar te verwijderen om het dossier op te schonen. Verzuim en arbeidsongeschiktheid Het kan eens voorkomen dat binnen een organisatie er contact gelegd moet worden met een bedrijfsarts of medische instelling vanwege de ziekte of mogelijke (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van een medewerker. Verzuimgegevens, spreekuurrapportages en aanhangende procedures als WIA-procedure of UWV procedures worden hierbij individueel per medewerker in het personeelsdossier gestopt. Is de meeste gevallen zijn deze verplicht in het dossier te hebben met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na uit dienst treden van een medewerker. Verlof Naast vakantieverlof, krijgen organisaties vroeg of laat eens te maken met zaken als ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze moeten binnen organisatie vaak schriftelijk aangevraagd worden en worden opgeslagen in het personeelsdossier. Deze mogen tot het einde van het dienstverband bewaard te blijven, er kan echter getwijfeld worden over het nut nadat het verlof is verstrekken. Aan te raden is deze na de verval van de wettelijke vakantiedagen (6 maanden na het betreffende jaar) ook te verwijderen aangezien een medewerker dan geen recht meer heeft op de vakantiedagen (uitzonderingen daargelaten). 5 P a g i n a

7 Loopbaan en mobiliteit Het verschilt binnen organisatie hoe en of deze gebruik maakt van loopbaan of mobiliteitsbeleid. Onder deze systemen kan alles vallen van functioneringsgesprekken, persoonlijk ontwikkelingsplannen (POP) en andere loopbaan georiënteerde systemen. Veel van deze systemen zijn ter bevordering van de productiviteit, inzetbaarheid en motivatie van medewerkers en leidinggevende. De bewaartermijn van deze gegevens kan daarmee ook verschillen afhankelijk van het doel van het systeem. Alle specifiek op de opleidingsgerichte onderdelen hebben een bewaartermijn van tot het einde van het dienstverband. Andere zaken zoals het functioneren van de medewerker in functioneringsgesprekken mogen tot 2 jaar na uitdienst treden van de werknemer bewaard blijven. Een uitzondering is echter de betalingsregeling van opleiding. Het komt vaak genoeg voor dat wanneer een medewerker op de kosten van een organisatie een opleiding, cursus of training heeft gevolgd, deze uit dienst treedt. Vaak wordt hierbij een afspraak gemaakt waarin staat dat de werknemer een gedeelte van zijn opleiding terug moet betalen afhankelijk van een terugbetaalplan. De informatie hierover, ook de correspondentie met de werknemer, mogen tot het einde van de terugbetaling worden bewaard. Daarna moet deze uit het dossier verwijderd worden. 6 P a g i n a

8 Vuistregel: Bewaar alleen wanneer het nog enig nut dient voor later of niet opnieuw op te vragen is; bijvoorbeeld voor de fiscus. Verwijder overbodig dingen, in sommige gevallen is het bezit zelfs verboden! Checklist Wettelijke Bewaartermijn In deze lijst wordt onderscheid gemaakt tussen verplicht aanwezig ja/nee, de verplichte bewaartermijn daar dan van, en de maximale bewaartermijn van de niet verplichte onderwerpen. Personalia Sollicitatiegegevens/ psychologisch rapport/ bewijs van gedrag/ akten van bekwaamheid/ diploma s Verplicht aanwezig Verplichte bewaartermijn Maximale bewaartermijn Nee - Tot 4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming persoonlijke gegevens (stamkaart) Ja Einde dienst - functiebeschrijving/competentieprofiel Ja Einde dienst - Aanstelling en ontslag akten van aanstelling Ja - Tot 24 maanden akten van ontslag Ja - na uitdienst afspraken wijziging arbeidsovereenkomst Ja - datum Correspondentie werkgever-werknemer Concurrentiebeding Nee - Tot einddatum Geheimhoudingsverklaring Nee - verklaring of einde dienst Verklaring ontvangst huisregelement Nee - Einde dienst Disciplinaire waarschuwingen Ja - Tot 12 maanden na uitgifte Financiële gegevens Bijzondere individuele afspraken Ja Tot 7 jaar na - Toekenning gratificaties Ja uitdienst treden - Eventuele verzoeken loonbeslag Ja - Deelname levensloopregeling Ja - Eventuele extra arbeidsvoorwaarden Ja - Beoordeling Beoordeling einde proeftijd Nee Tot 2 jaar na Beoordelingsformulieren Verzuim en arbeidsongeschiktheid Verzuimgegevens, spreekuurrapportages etc. Nee uitdienst treden Ja Tot 2 jaar na - uitdienst treden WIA-procedure Ja - UWV procedure Ja - Verlof ouderschapsverlof Nee - Einde dienst buitengewoon verlof Nee - Einde dienst zwangerschaps- en bevallingsverlof Nee - Einde dienst Loopbaan en mobiliteit verzoeken om overplaatsing Nee - Einde dienst Loopbaanoriëntatie/ POP Nee - Einde dienst studieafspraken Nee - Einde dienst Functioneringsgesprekken Nee - Tot 2 jaar na uit dienst 7 P a g i n a

9 Salarisdossier Het salarisdossier is een verzamel dossier vaak aanwezig bij de gene die de salarissen van de medewerkers betaald, maar ook alle andere financieel gerelateerde zaken omtrent personeel beheerd. Bij grotere organisaties is dit vaak binnen de HR Salarisadministratie, bij kleinere organisaties is dit vaak de afdeling Financiën of een directeur. In dit dossier zit doorgaans: I. Gegevens m.b.t. salaris, toeslagen, subsidies, uitkeringen etc. II. Werknemersverklaring, loonbelasting III. Loonbeslagen IV. Autoregeling: inhoudingen en fiscale bijtelling V. Bedrijfsleningen VI. Pensioengegevens VII. Verzekeringen VIII. Kopieën salarisstroken, jaaropgaven Alles in dit dossier en de voorgenoemde samenvatting heeft een bewaartermijn van 7 jaar na uitdienst treden van een medewerker. Dit is voor de fiscus die tot 7 jaar terug kunnen vragen tijdens een controle. 8 P a g i n a

10 Grotere organisaties hebben per afdeling een dergelijk dossier, bij kleinere organsaties ligt deze vaak bij HR of de directie. Sla nooit medische gegevens op! Deze horen bij een arts of medische dienst. De reden van ziekte is ook nooit van toepassing voor een organisatie. Vertrouw je de ziektemelding van een medewerker niet? Schakel de bedrijfsarts in! Collectieve personeelsdossier Het collectieve personeelsdossier heeft meerdere gebruiken, de voornaamste is simpelweg het maken van een grote overzicht van alle dossiers waarin meestal alle verzuim, ziekte registratie staat en vakantie-/ verlofkaarten zitten. Deze vorm van personeelsdossiers zorgen vaak voor een eenvoudigere vorm van dossiersopbouw zonder per medewerker in zijn of haar eigen dossier verzuim of vakantie te registreren. In dit dossier zit doorgaans: I. Kopiën van de stamkaarten II. ziek- en herstelmeldingen III. Correspondentie omtrent de ziekte (of verwijzing naar tijdstip) IV. Vakantiekaarten per medewerker V. Algemene kalender waarop ziekte, vakantie en verlofdagen genoteerd staan. Ziek- en herstelmeldingen worden doorgaans gegeven via de telefoon, deze worden daarom vaak handmatig bijgehouden op een lijst (automatische programma, excel, kalander). Aan de hand van deze gegevens kan er gezien worden hoevaak iemand ziek is in een bepaalde periode maar ook afleesbaar op de dag. Zo zijn de meeste ziek meldingen vaak op maandag, dagen met mooi weer of juist heel slecht weer. Op basis van deze meldingen kan een aangepast verzuimbeleid opgesteld worden. Correspondentie omtrent de ziekte omvat alle correspondentie over een medewerker waarin de ziekte zelf niet genoemd wordt. Hieronder vallen ook alle medische gegevens. Wat er wel in kan zijn de verwijzingen naar een individueel dossier waarin deze gegevens in een gesloten enevelop zit, contact met een instelling of arts en een eventuele stappenplan/ voortgangsrapport. Elke medewerker vraagt wel eens de vakantie dagen aan, deze worden in één overzicht verzameld op de vakantiekaart. Deze kan per medewerker zijn, waarin een overzicht staat op welke dagen een medewerker verlof aangevraagd heeft of een algemene kalender per team/ afdeling. Meestal gaan deze gepaard, is er per medewerker een eigen vakantie/ verlofkaart met daarop de aanvraag, toekenning en data. Daarna wordt er per maand een algemene kalender gemaakt met de gegeven verlofoverzichten. Deze heeft vooral het voordeel voor het management om een goede personeelsbezetting te creeëren. medewerker 1 medewerker 2 medewerker 3 medewerker 4 medewerker 5 medewerker 6 medewerker 7 medewerker 8 Ziekmelding Verlof 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei 8-mei 9-mei 10-mei 11-mei 12-mei Figuur 1: Voorbeeld algemene kalender 9 P a g i n a

11 Auteur: Naam: Jeroen van Engelen Mail: LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/jeroenvan-engelen/3b/534/7b7/ Bibliografie Boeije, H. (2012). Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Den haag: Boom Lemma. Dorrepaal, I., & Weima-Oberink, M. (2010). De wereld van arbeidsbemiddeling. Bussum: Coutinho. Kluytmans, F. (2010). Leerboek Human Resource Management. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers. Kluytmans, P. (2001). Leerboek Personeelsmanagement. Groningen: Wolters Noordhoff. Manders, F., & Biemans, P. (2010). HRM voor managers. Groning: Noordhoff. Schoemakers, I., & Koopmans, F. (2007). Operationeel Personeelsmanagement. Groningen Houten: Noordhoff Uitgevers. 10 P a g i n a

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet Van : Sayed Nasibdar (KII) Aan : KII Verkoop Onderwerp : Bewaartermijnen documenten personeelsdossiers Datum : maandag 5 maart 2012 Sollicitatiegegevens Sollicitatiebrief, -formulier, correspondentie omtrent

Nadere informatie

Richtlijnen Inhoud Personeelsdossier SPOVENRAY

Richtlijnen Inhoud Personeelsdossier SPOVENRAY Richtlijnen Inhoud Personeelsdossier SPOVENRAY Richtlijnen Inhoud Personeelsdossier SPOV Pagina Inhoud 3 1. Doelstelling 3 2. Wettelijke grondslag 3 3. Definitie 3 4. Toepassingsgebied 3 5. Richtlijnen

Nadere informatie

Het Personeelsdossier

Het Personeelsdossier Het Personeelsdossier Inleiding Dossieropbouw is ontzettend belangrijk. In een personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden. Sommige gegevens moeten verplicht in dit dossier

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Afspraken over personeelsdossiers

Afspraken over personeelsdossiers Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari 2006 1 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van

Nadere informatie

Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio

Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio Het onderwijs hanteert een aantal dossiers dat een beeld van de werknemer geeft. Zo is er het personeelsdossier waarvan de werkgever

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

HET PERSONEELSDOSSIER NUT & NOODZAAK

HET PERSONEELSDOSSIER NUT & NOODZAAK ASTRID VERBURG ADVISEUR PERSONEEL & ORGANISATIE HET PERSONEELSDOSSIER NUT & NOODZAAK INHOUD 1 Vooraf 2 Het nut van het personeelsdossier 3 De opbouw van het personeelsdossier 5 De noodzaak van het personeelsdossier

Nadere informatie

BESLUIT: Tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Veiligheidsregio Zeeland (RA VRZ):

BESLUIT: Tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Veiligheidsregio Zeeland (RA VRZ): Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de artikelen 107 en 160 van de gemeentewet, artikel 9 van de verordening gedragingen (gedragscode) van

Nadere informatie

Hoofdstuk 43 Personeelsdossier. Voorblad

Hoofdstuk 43 Personeelsdossier. Voorblad Hoofdstuk 43 Personeelsdossier Voorblad Algemeen Akkoord hoofdstuk 43 SOOA: VO 23 januari 2007 Dit is een geheel nieuw hoofdstuk dat is opgenomen om ervoor te zorgen dat binnen de gemeente Amsterdam een

Nadere informatie

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem Mogelijke onderwerpen personeelshandboek Hoofdstuk 1 Algemeen begrippen verplichtingen werkgever verplichtingen werknemer identificatieplicht wet bescherming persoonsgegevens klachtrecht Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen?

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen? Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Hoe vindt u de juiste medewerker? Checklist personeelsadvertentie... 4 Overzicht interne vacatures... 7 Melding vacature UWV WERKbedrijf... 9 Ontvangstbevestiging sollicitatie...

Nadere informatie

administratie en beheer

administratie en beheer administratie en beheer 21. Het personeelsdossier 22. Privacy van de werknemer 23. Aanwezigheidskaart 24. Organisatie en adressen 25. Overige websites 21. Het personeelsdossier Peiler De personeelsdossiers

Nadere informatie

Mogelijkheden P&O ondersteuning. Laatste update: 26 april 2013

Mogelijkheden P&O ondersteuning. Laatste update: 26 april 2013 Mogelijkheden P&O ondersteuning Laatste update: 26 april 2013 De subthema s: De thema s Werving & Selectie Overeenkomsten op maat Arbeidsvoorwaarden Verzuim Verlof Functioneren medewerker Einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Privacy persoonsgegevens Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Privacy persoonsgegevens Metropoolregio Rotterdam Den Haag Privacy persoonsgegevens Metropoolregio Rotterdam Den Haag Artikel 1. Definities a. Medewerker Medewerker die (betaald of onbetaald) voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkzaamheden verricht. b.

Nadere informatie

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, dossieropbouw, werkweigering en passende arbeid Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontslag

Nadere informatie

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Personeel- en bekwaamheidsdossier Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Waar hebben we het over? Personeelsdossier Personeelsdossier bevat alle gegevens op basis waarvan de stand van zaken kan worden

Nadere informatie

3.20 Invoering digitale personeelsdossiers

3.20 Invoering digitale personeelsdossiers Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Maart 2016 18-05-2016 25-05-2016 3.20 Invoering digitale personeelsdossiers 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

3.2 Werving en selectie Proeftijd Vereisten geldige proeftijd Gevolgen proeftijd 13

3.2 Werving en selectie Proeftijd Vereisten geldige proeftijd Gevolgen proeftijd 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Soorten overeenkomsten 3 2.1 Persoonlijk verrichten. 3 2.2 Arbeid 4 2.3 Loon 5 2.4 Gezagsverhouding 6 2.5 Feitelijke situatie 7 2.6 Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst 8

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Wat gaat er wijzigen in uw verzuimbeleid? Wet werk en zekerheid en uw zieke werknemer: Vanaf 1 juli 2015 gaat er wat betreft het bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

=01.12.2015= STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS. Instemming GMR :25-02-2016 Vaststelling RvT :03-03-2016. Versie 01-12-2015. Privacybeleid Stichting Floréo

=01.12.2015= STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS. Instemming GMR :25-02-2016 Vaststelling RvT :03-03-2016. Versie 01-12-2015. Privacybeleid Stichting Floréo Privacybeleid Stichting Floréo =01.12.2015= Instemming GMR :25-02-2016 Vaststelling RvT :03-03-2016 Versie 01-12-2015 Privacybeleid Stichting Floréo Versie 01.12.2015 1 Inleiding Het recht op privacy staat

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aannemen van een nieuwe werknemer... 1. Alcohol & drugs... 5. Bedrijfsarts... 9. Bedrijfsongeval... 11

Inhoudsopgave. Aannemen van een nieuwe werknemer... 1. Alcohol & drugs... 5. Bedrijfsarts... 9. Bedrijfsongeval... 11 Inhoudsopgave Aannemen van een nieuwe werknemer... 1 1. Functiebeschrijving....................................... 1 2. Hoe zoekt u nieuwe werknemers?........................... 1 2.1. Wervingskanalen..................................

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur T. Dries Datum September 2011 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking

Nadere informatie

Ontslag wegens disfunctioneren. Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, dossieropbouw, UWV, procedures en verweer

Ontslag wegens disfunctioneren. Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, dossieropbouw, UWV, procedures en verweer Ontslag wegens disfunctioneren Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, dossieropbouw, UWV, procedures en verweer Inhoudsopgave Inleiding 1. Ontslag wegens disfunctioneren werknemer 2. Beëindiging

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Privacy in het arbeidsrecht. Hayat Barrahmun 6 november 2014

Privacy in het arbeidsrecht. Hayat Barrahmun 6 november 2014 Privacy in het arbeidsrecht Hayat Barrahmun 6 november 2014 1 De privacy van de werknemer op de werkvloer moet door de werkgever in een bepaalde mate worden gerespecteerd. 2 Geen algemeen arbeidsrechtelijk

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Een goed personeelsdossier 0

Een goed personeelsdossier 0 Een goed personeelsdossier 0 Tweede druk: mei 2015 Ontwerp en opmaak: Tekstbewerking: Uitgever: The People Company Woensdrecht Jos van Calsteren Jos van Calsteren, The People Company Woensdrecht 2015 Jos

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Dossieropbouw. (+wwz) 28 juni Hans Wolters

Dossieropbouw. (+wwz) 28 juni Hans Wolters Dossieropbouw (+wwz) 28 juni 2016 Hans Wolters Inleiding - Open deur: goed dossier is essentieel! (interne sollicitatie/ promotie, positief signaal presterende werknemers, maar ook om te komen tot verbetering

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

1 Bijlage 8 Procedure bewaartermijnen

1 Bijlage 8 Procedure bewaartermijnen 1 Bijlage 8 Procedure bewaartermijnen 1. Doel Binnen de CIHN wordt gewerkt met veel privacygevoelige informatie en bedrijfsgevoelige informatie. Naast het classificeren van deze informatie is het van belang

Nadere informatie

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178)

Praktijkinstructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) instructie Personeelsadministratie 3 (CSE09.3/CREBO:50178) pi.cse09.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Privacybeleid Stichting BELhamels

Privacybeleid Stichting BELhamels Privacybeleid 1. Inleiding gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en personeel. Hierbij wordt voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Verwerking van persoonsgegevens binnen

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Privacyreglement Zorggroep Vitez

Privacyreglement Zorggroep Vitez 1 van 1 Zorggroep Vitez Inleiding Binnen Zorggroep Vitez worden gegevens over u vastgelegd waaronder in het (elektronische) patiëntendossier. De verwerkeng van deze gegeven verloopt conform de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Dit Privacyreglement dient voor de Louwsma Beheer Groep (LBG) als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar klanten. Dit reglement voldoet

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

Oefenexamen Human Resource Management A. module Regie in personeelsbeheer

Oefenexamen Human Resource Management A. module Regie in personeelsbeheer Oefenexamen Human Resource Management A module Regie in personeelsbeheer Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. Vraag 1 Iemand die voor een werkgever gedurende

Nadere informatie

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Vierde druk, Leeuwarden, 2016 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens. Diverse opdrachtgevers

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling digitaal personeelsdossier Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 125, eerste lid, onder

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG

DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden Volgens het nieuwe ontslagrecht MARGIT EIJSENGA Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Het Arbeidsrechtkantoor Ontwerp en vormgeving: Sanna Terpstra,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS 1. DOEL VAN DIT REGLEMENT In dit reglement wordt omschreven op welke wijze Op/maat en Werkpartner West-Friesland B.V. de persoonsgegevens van al de werknemers en cliënten behandelen, met in achtneming

Nadere informatie

Algemene bedrijfsmatige documenten

Algemene bedrijfsmatige documenten Algemene bedrijfsmatige documenten Jaarrekening, accountantsverklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen BW art. 2: 394 BW Winst- en verliesrekening 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2: 10 en 3: 15a BW

Nadere informatie

Leidraad beheer personeelsdossiers

Leidraad beheer personeelsdossiers Leidraad beheer personeelsdossiers 1. Inleiding 2 2. Indeling van het personeelsdossier 4 2.1 Stukken die in het dossier worden bewaard 4 3. Indeling van de ordners met bescheiden met korte bewaartermijnen

Nadere informatie

Personeelszaken (n)iets voor U?!

Personeelszaken (n)iets voor U?! Personeelszaken (n)iets voor U?! Jitske van Born 1 Succes betekent groei! Druk, druk, druk Nergens meer tijd voor De dag heeft maar 24 uur. En u wilt weer tijd voor u zelf? 2 Groei en Tijd voor u zelf

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Geldig vanaf 1-9-2012 Vastgesteld op 1-12-2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Algemene bedrijfsmatige documenten

Algemene bedrijfsmatige documenten Algemene bedrijfsmatige documenten Jaarrekening, accountantsverklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen BW art. 2: 394 BW Winst- en verliesrekening 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2: 10 en 3: 15a BW

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Handleiding Introductieprogramma

Handleiding Introductieprogramma Handleiding Introductieprogramma Er is geen tweede kans om een eerste indruk te maken HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! September 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderdelen introductieprogramma 4

Nadere informatie

Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Aventus

Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Aventus Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Secretariaat (afdeling) HR-adviseur Bedrijfsarts Ziekmelding melding in Personeelsdossier Ziekmelden ziekmelding & registreren

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-1 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

WP Feedback, Survey & Quiz Manager Pro» Survey Report Generator

WP Feedback, Survey & Quiz Manager Pro» Survey Report Generator van 6 28-6-203 6:47 WordPress 3.5.2 is beschikbaar! Nu bijwerken. Help WP Feedback, Survey & Quiz Manager Pro» Survey Report Generator Wat is uw taakgebied of functie? 00% kwaliteitscoördinsator.8% 5%

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

SEMINAR Privacy op de werkvloer: waar ligt de grens?.

SEMINAR Privacy op de werkvloer: waar ligt de grens?. SEMINAR Privacy op de werkvloer: waar ligt de grens?. Wat gaan we bespreken? 16:00-16.25 : Deel 1: Inleiding privacyrecht (GL Advocaten Jan Sturm) Achterhalen arbeidsverleden (VCSW Ruben van der Plank)

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement.

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement. Privacyreglement R/ Partners Voorwoord Omtrent de zieke werknemer worden veel persoonsgegevens verwerkt. Alleen al de strengere reïntegratieverplichting en de verdere uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Privacyreglement gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 2 mei 2014 en vervangt de voorgaande privacyreglementen. Dit privacyreglement

Nadere informatie

Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1

Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1 Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE Pagina 1 PERSONEELSREGLEMENT CO-SELECT PERSONEELSERVICES B.V. A. INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

www.limepersoneel.nl

www.limepersoneel.nl Uw Flexibele Schil 1. Inleiding Lime Personeel, de naam zegt het al: een allround partner voor uw personeel. Wij onderscheiden ons doordat wij een totaalpakket aan diensten leveren voor een super scherp

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG. De praktijkgids voor leidinggevenden

DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG. De praktijkgids voor leidinggevenden DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden Editie 2017 / 2018 DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden MARGIT EIJSENGA Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Het Arbeidsrechtkantoor

Nadere informatie