Centrum voor Bijscholing Financie- en Verzekeringswezen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum voor Bijscholing Financie- en Verzekeringswezen"

Transcriptie

1 /CBFV is een organisatie van VIVES Kortrijk Business School voorheen KATHO HANTAL Business School programma academiejaar Centrum voor Bijscholing Financie- en Verzekeringswezen 9 raakgekozen thema s 3 uur direct toepasbare kennis en praktijk Onklopbare prijs voor hoge(school) kwaliteit VIVES/KORTRIJK BUSINESS SCHOOL

2 /ALGEMEEN INHOUD - Algemeen... blz. 2 - Doelstelling... blz. 3 - Programma blz. 3 - Sessies... blz. 4 - Inschrijvingsformulier... blz. 7 Vlot bereikbaar VIVES Kortrijk Business School, Katholieke Hogeschool VIVES (voorheen KATHO), Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (ingang en parking via de Steenbakkersstraat). De campus is te bereiken via de E17, afrit 2 Expo (Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik volgen. Voorbij de Xpo, voorbij het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer 100 m verder links de Steenbakkersstraat inrijden. Na ongeveer 50 m bereikt u aan uw linkerzijde de oprit van de parking van VIVES Kortrijk Business School (Vanaf september 2013 de nieuwe benaming voor KATHO Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde HANTAL). Donderdagnamiddag of zaterdagochtend - Sessies op donderdagnamiddag van 14 u tot 17 u (uitzondering: sessie 3 op woensdag 20 november 2013 van 14 u tot 17 u) of - Sessies op zaterdagochtend van 9 u tot 12 u Onklopbare prijs - Per afzonderlijke sessie: 50 euro - Hoeveelheidskorting vanaf 4 sessies: - 10 % van de totaalprijs - Hoeveelheidskorting voor volledige cyclus van 9 sessies: - 15 % van de totaalprijs Deze prijzen zijn inclusief syllabus en drank. De prijzen zijn vrij van btw volgens artikel 44, 2, 4 BTW wetboek. U betaalt pas na ontvangst van de factuur. Subsidies voor advies en opleiding: 50% korting bovenop de hoeveelheidskorting! Zelfstandige, vrij beroep of KMO? - Gebruik de KMO-portefeuille en betaal maar de helft van de prijs. Al onze sessies zijn erkend voor betaling via dit systeem (erkenningsnummer DV.O101996). - Het minimaal opleidingsbedrag dat in aanmerking komt voor subsidiëring bedraagt 100 euro (waarvan u dus 50 euro terugkrijgt). Dit bedrag kan uit de kost van één of meerdere opleidingen bestaan. - U kan per kalenderjaar maximaal 2500 euro subsidie krijgen (meer info op Attest De sessies zijn erkend voor drie uur opleiding door IAB en BIBF en zes sessies ook door FSMA. De attesten worden overhandigd voor de opleiding met validering onmiddellijk na de sessie. Schrijf in Dit is mogelijk via of via inschrijvingsformulier in deze brochure op pagina 7. De factuur wordt betaald met KMO-portefeuille of via overschrijving op het rekeningnummer BE (BIC: KREDBEBB) van VIVES Kortrijk Business School (Vanaf september 2013 de nieuwe benaming voor KATHO Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde HANTAL). Toch verhinderd? Geen probleem Indien u uiterlijk één week vóór aanvang van de sessie per annuleert, ontvangt u het cursusgeld terug zonder bijkomende kosten. Indien u zelf verhinderd bent om naar de ingeschreven sessie te komen, kan u zich laten vervangen door een collega of kan u in ruil een andere opleiding volgen van VIVES Kortrijk Business School, te kiezen uit de programma s van de Centra voor Bijscholing voor Personeelsbeleid (CBP), Logistiek (CBL), Eventmanagement (CBE), Accountancy (CBA), Financiën en verzekeringen (CBFV) en Immobiliën (CBI). meer informatie Verantwoordelijke administratie: Heidi Garrein op of of Verantwoordelijke programma: Valérie Rits en Karolien Declercq 2

3 /DOELSTELLING /CBFV Efficiënte opleidingen die 100% raak zijn Herkent u het gevoel? De wereld gaat snel. Uw financie- en verzekeringskennis die gisteren vernieuwend was, is morgen al passé. Toch als u niet af en toe bijschoolt. Maar véél tijd hebt u of uw personeel daarvoor niet. De opleidingen waarin u uw tijd steekt moeten dus 100% raak zijn. Met de bijscholingen van VIVES Kortrijk Business School kan dat snel, degelijk en efficiënt. Net zoals u uw job wilt doen. Aan de bron van de financie- en verzekeringskennis De Katholieke Hogeschool VIVES is specialist in de opleiding Financiën en Verzekeringen. U zit er dus dicht bij de bron van alle financiële en verzekeringskennis. Niet alleen de theorie. Ook de praktijk, onmiddellijk inzetbaar voor uw dagelijkse activiteiten. Zo zijn we úw vinger aan de pols voor uw navorming. U bent zelfstandig tussenpersoon of medewerker van een bank- en verzekeringskantoor. U heeft inzicht nodig in fiscaliteit, verzekeringen, bancaire onderwerpen en commerciële training. U moet de wetgeving in de gaten houden. U moet klanten aantrekken. Zijn we verkeerd als we zeggen dat die complexiteit van uw job net ook dat is wat dit vak zo aantrekkelijk maakt? Maar de nood aan een regelmatige update wordt alleen maar groter. Niet alleen omdat het verplicht is in uw job. Gewoon ook om een meerwaarde te betekenen voor uw klanten. Het CBFV biedt u die update. U kiest uit onze sessies wat u het meest interesseert. Dat kan à la carte. Maar waarom kiest u niet voor het totale menu? Met zorg door specialisten samengesteld. /PROGRAMMA Sessie 1: Donderdag 19 september u tot 17u Behavioural finance: hoe menselijk gedrag invloed heeft op de beurskoersen erkend door FSMA... Jan Seynhaeve Sessie 2: Donderdag 17 oktober u tot 17u Successieplanning in nieuw-samengestelde gezinnen erkend door FSMA...Ellen Buysse Sessie 3: Woensdag 20 november u tot 17u update fraudebestrijding erkend door FSMA... John Crombez Sessie 4: Donderdag 5 december u tot 17u Schaderegeling brand, toelichting op art. 67 erkend door FSMA...Luc Devlamynck Sessie 6: Donderdag 20 februari u tot 17u Om te prospereren moet je prospecteren: tips en tricks voor uw dagelijkse praktijk...pieter De Smet Sessie 7: Zaterdag 29 maart u tot 12u Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting...jan Verhoeye Sessie 8: Zaterdag 26 april u tot 13u Updating en fiscale aangifte personenbelasting... Luc De Greef Sessie 9: Donderdag 15 mei u tot 17u VAPZ erkend door FSMA...Erwin Vercruysse Sessie 5: Donderdag 30 januari u tot 17u RDR-conventie erkend door FSMA...Jan Verbeeck 3

4 / SESSIES Sessie 1 Behavioural finance: hoe menselijk gedrag invloed heeft op de beurskoersen Donderdag 19 september 2013 (14u tot 17u) - FSMA: accreditatienummer punten bank Jan Seynhaeve Internal communicator and group knowledge manager bij KBC Asset Management Master Toegepaste Economie, specialisatie Bedrijfsinformatica Auteur van Beleggen, naar de essentie, Beleggen, naar de finesse (Lannoo Campus) BIBF:43372 Volgens de klassieke beleggingstheorie bestaat er een relatie tussen risico en rendement. Hoger risico vertaalt zich in hoger rendement. Redeneren beleggers inderdaad zo rationeel? Bij beleggersgedrag onderscheiden we de volgende begrippen: - Overconfidence - Anchoring - Risk Aversion - Beleggingsgoeroes - Hindsight - The Gamblers Falacy Aan de hand van cases, via een workshop methode wordt u alles duidelijk gemaakt. U ervaart zelf hoe emotionele processen bij elke belegger meespelen in het nemen van beleggingsbeslissingen, zeker wanneer het over aandelen gaat. Sessie 2 Successieplanning in nieuw-samengestelde gezinnen BIBF:43730 Donderdag 17 oktober 2013 (14u tot 17u) - FSMA: accreditatienummer punten bank Ellen Buysse Fiscaal en juridisch adviseur, gespecialiseerd in Estate planning Licentiaat Rechten, ManaMa Fiscaliteit, ManaMa Vennootschapsrecht Auteur van Een nieuw hersamengesteld gezin, Beroepskosten en co-auteur van De managementvennootschap, uw 85 antwoorden. Diverse publicaties in TFR, NJW, RAGB. Partners met kinderen uit een vorige relatie, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers en -zussen, stiefkinderen, adoptiekinderen... De samenstelling van de hedendaagse gezinnen wordt steeds complexer en gevarieerder. Bij leven zorgt dit vaak al voor de nodige problemen. De grootste moeilijkheden ontstaan echter zodra er sprake is van een erfenis. In de opleiding worden de burgerrechtelijke aspecten en fiscale implicaties van de bestaande samenlevingsvormen zoals: het huwelijk, de wettelijke én de feitelijke samenwoning besproken. Er wordt verduidelijkt hoe men desgevallend conflictsituaties kan vermijden. Het eerste deel behandelt de burgerrechtelijke wetgeving omtrent deze samenlevingsvormen. Dit luik besteedt ook aandacht aan de fiscale bescherming van de gezinsleden. Primeert het belang van de langstlevende partner? Dat van de eigen kinderen? Of zoekt men naar de gulden middenweg? Al is de realiteit doorgaans genuanceerder dan de aangehaalde voorbeelden, de gekozen situaties tonen aan hoe belangrijk het is om de juiste afwegingen te maken. Deel twee gaat dieper in op de fiscale implicaties van bepaalde burgerrechtelijke handelingen. Per gewest worden de successierechten en registratierechten toegelicht. Vaak bestaat een discrepantie tussen het fiscaal en burgerlijk recht. Wat burgerrechtelijk aangewezen lijkt, is niet per se ook fiscaal de meest optimale situatie. Voorzichtigheid is dus geboden in deze ook emotioneel delicate materie. Sessie 3 update fraudebestrijding Woensdag 20 november 2013 (14u tot 17u) - FSMA: accreditatienummer punten bank John Crombez Staatssecretaris voor Bestrijding van de Fiscale en Sociale Fraude Doctor in Economische Wetenschappen BIBF:43731 Het Actieplan Fraudebestrijding van Staatssecretaris John Crombez bevat 9 werven ter bestrijding van fiscale en sociale fraude en lijst niet minder dan 65 concrete maatregelen op. Tal van maatregelen werden intussen reeds geïmplementeerd: de nieuwe algemene misbruikbepaling in fiscale zaken, de Una Via-wet, de wetgeving schijnzelfstandigheid, Wie is beter geplaatst dan John Crombez om toelichting te geven bij deze maatregelen en om aan te geven wat u nog kan verwachten op het vlak van fraudebestrijding? De volgende onderwerpen zullen tijdens dit seminarie aan bod komen: - Waarom maakt de regering werk van fraudebestrijding? - Welke maatregelen werden gerealiseerd en zitten in de pijplijn (timing voor deze legislatuur)? - Aanpak van georganiseerde fiscale fraude - Betere samenwerking van administraties en datamining - Algemene anti-misbruikbepaling - Beperking van contante betalingen, onder meer bij aankoop van onroerend goed - Strijd tegen misbruik van vennootschappen 4

5 Sessie 4 Schaderegeling brand, toelichting op art. 67 Donderdag 5 december 2013 (14u tot 17u) - FSMA: accreditatienummer punten verzekeringen Luc Devlamynck Verzekeringsmakelaar en docent verzekeringen Voorzitter technische Cie brand FVF Specialisatie brand eenvoudige risico s BIBF:43375 We starten de sessie met een detailbespreking van art 67 van de wet op de landsverzekering, geïllustreerd met praktische voorbeelden uit eigen ervaring. We behandelen de diverse fasen in de evolutie van het artikel: - de vergoeding voor kosten huisvesting - de regeling van betwisting van de grootte van de vergoeding - de kosten van de expertise en tegenexpertise die te betalen zijn door de partij die in het ongelijk gesteld wordt - het niet betwist deel van de schade tegenover de oude regeling die een gijzeling van het eindbedrag was - de expert als bindende derde beslisser - vergelijking met arbitrage en dading - de rente bij laattijdige betaling door de verzekeraar en de berekeningsmethode - betaling van minimum bedragen en de diverse mogelijkheden om de volledige schadevergoeding te bekomen - de 8o% regel uit de wet en de diverse verschillen tussen de verzekeraars - de termijnen die voorzien werden voor regeling en voor expertise - de wettelijke basis voor de schaderegeling: art 67 uit de wet of artikel 9 uit bet KB Sessie 5 RDR-conventie geen bibf-erkenning Donderdag 30 januari 2014 (14u tot 17u) - FSMA: accreditatienummer punten verzekeringen Jan Verbeeck RDR verantwoordelijke AXA Belgium NV Licentiaat rechten (KUL), licentiaat bedrijfsrecht (VUB) Lid van diverse Toepassingscommissies en werkgroepen in het kader van Assuralia en opdrachthouder Insert en Fopas De Expertise en RDR-Overeenkomst bij schadebeheer auto wint meer en meer aan belang. De Conventie staat garant voor een snelle, accurate en ongecompliceerde afhandeling van de meest courante auto-ongevallen. Verzekeraars streven er voortdurend naar om het toepassingsgebied van de RDR te verruimen. De Conventie is een materie in beweging en we moeten heel kort op de bal spelen om de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak te evalueren en zo mogelijk te integreren in het conventionele schadebeheer. In deze opleiding confronteren we de Conventie met het gemene recht, we staan stil bij de toepassingsvoorwaarden en de specifieke conventionele logica en we belichten vooral de laatste wijzigingen en de evolutie in de concrete toepassing van de Expertise en RDR-Conventie (regeling met akkoord, beslissingsrooster, interpretatie van de rubrieken op een gemeenschappelijk aanrijdingsformulier, ). Sessie 6 Om te prospereren moet je prospecteren: tips en tricks voor uw dagelijkse praktijk Donderdag 20 februari 2014 (14u tot 17u) Pieter De Smet Lector Katholieke Hogeschool VIVES campus Kortrijk (Departement Hantal), Docent Hitek en Syntra West Kortrijk Afgevaardigd bestuurder PIDESCO (Advies en opleidingen) Rechter in handelszaken (Rechtbank van koophandel te Kortrijk) Auteur van Verkopen is een werkwoord! die Keure, Non-verbale communicatie, dat spreekt (die Keure), Non-verbale communicatie, dat spreekt ook in het onderwijs, Het commerciële ABC van de CEO & Co! (die Keure), Telefoneren zonder aan het lijntje te houden (die Keure) BIBF:43384 Klanten komen, klanten gaan, hoe kan jouw bedrijf rendabel blijven bestaan? U hoeft niet te wachten totdat een potentiële klant het initiatief neemt om jouw onderneming te contacteren. Pro-actief denken en handelen is de boodschap! Zelf het initiatief nemen om mogelijke klanten te contacteren. Tijdens deze opleidingssessie krijgt u praktische antwoorden op deze kernvragen over prospectie: - Wat en waarom? - Wie is volwaardig prospect? - Hoe kunt u effectief en efficiënt prospecteren? - Eerst telefonisch of schriftelijk contacteren? - Hoe telefonisch contacteren? - Classificatie van prospects in hot, warm of cold? - Het telefonisch verkopen van een afspraak? - Bezwaren tegen een afspraak : Welke en hoe behandelen? Zelfzekerheid in prospecteren. Klantvriendelijke tools om te prospecteren. Dat bieden we u in deze sessie, zodat u uw twijfelende prospecten kunt ombuigen tot willende, volwaardige klanten. 5

6 / SESSIES Sessie 7 Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting Zaterdag 29 maart 2014 (9u tot 12u) Jan Verhoeye Accountant en belastingconsulent Docent Hogeschool Gent, gastdocent Universiteit Gent Fiscaal redacteur bij De Tijd Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) Lid van de Europese adviesgroep voor financiële rapportering BIBF-:43398 Door de verschillende programmawetten van de regering Di Rupo I zijn op een aantal punten de oude vertrouwde regels van de vennootschapsbelasting gewijzigd. De eerste toepassing gebeurt voluit in de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar De nieuwe regels zullen kort nog even uiteengezet worden, zoals voor de thin cap, de meerwaarden op aandelen, de gewijzigde aftrek voor risicokapitaal, de nieuwe verworpen uitgaven, het lot van de interne pensioenvoorziening Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar de standpunten van de minister van Financiën en zijn administratie in deze. Sessie 8 Updating en fiscale aangifte personenbelasting Zaterdag 26 april 2014 (9u tot 13u) Luc De greef Adviseur Fiscale Zaken KBC Lector KHLeuven BIBF:43399 Naar jaarlijkse gewoonte bespreken we de nieuwe aangifte personenbelasting vak per vak. Aan de hand van het nieuwe aangifteformulier bekijken we alle wetswijzigingen, circulaires, parlementaire vragen en rulings zodat u op het einde van het seminarie een volledig overzicht hebt van de wijzigingen voor het aanslagjaar Volgende onderwerpen komen aan bod: - terugbetaalbaar belastingkrediet kinderlast - voordeel van alle aard bedrijfswagen: enkele topics, gratis woonst, verwarming en elektriciteit - nieuwe vrijstelling opzeggingsvergoedingen en vrijstelling ontslaguitkering - nieuwe tarieven taxatie extralegale pensioenkapitalen en Wyninckx-bijdrage op hoge pensioenpremies en definitief einde van de onderhandse pensioenbeloften - omvorming van sommige aftrekbare bestedingen in nieuwe belastingverminderingen - het lot van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven - de afschaffing en beperking van andere uitgaven die recht geven op een belastingvermindering - de omvorming van de belastingvermindering die berekend wordt tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet tot een uniform percentage van 30% - nieuwe verdeling in hoofde van echtgenoten van sommige uitgaven die recht geven op een belastingvermindering - verplichte melding van de buitenlandse rekeningnummers bij de CAP van de NBB en van de buitenlandse levensverzekeringsovereenkomsten - verhoging tarief personenbelasting en roerende voorheffing op roerende inkomsten - hervorming roerende fiscaliteit voor het inkomstenjaar 2013 en de volgende inkomstenjaren - geen aanvullende gemeentebelasting meer op intresten en dividenden - beperking kosten woon-werkverkeer - verstrenging berekeningswijze belastingverhoging Sessie 9 VAPZ Donderdag 15 mei 2014 (14u tot 17u) - FSMA: accreditatienummer punten verzekeringen Erwin Vercruysse Zonale insurance Manager (zone West-Vlaanderen) Graduaat Verzekeringen + avondschool EHSAL BIBF:43385 Eerst en vooral schetsen we een kader omtrent de pensioenproblematiek van zelfstandigen. We situeren VAPZ in het totale aanbod aan pensioenopbouw. Wat zijn de kenmerken van het product zelf? Waarom is het fiscaal het meest interessant? Hoe zit het met de combinatie met IPT (individuele pensioentoezegging)? Overige actuele topics die we niet aan de kant laten liggen: - Wie betaalt de premie? - Wat met starters en zelfstandigen in bijberoep? - Meewerkende echtgeno(o)t(e) - Berekening van de maximale premie - Wat is een sociaal VAPZ? 6

7 ALLE CENTRA VOOR BIJSCHOLING /CBFV VIVES/KORTRIJK BUSINESS SCHOOL Andere beroepsgroepen, zelfde sterke troeven. Ontdekt u als verzekeringsmakelaar iets in het programma van de andere Centra voor Bijscholing van VIVES Kortrijk Business School? CBA Centrum voor Bijscholing Accountants...www.vives.be/cba CBE Centrum voor Bijscholing Eventmanagement...www.vives.be/cbe CBI Centrum voor Bijscholing Immobiliën... CBL Centrum voor Bijscholing Logistiek...www.vives.be/cbl CBP Centrum voor Bijscholing Personeelsbeleid...www.vives.be/cbp CBW Centrum voor Bijscholing Wellbeing... Op zoek naar een verzorgde locatie voor een seminarie of vergadering? VIVES Kortrijk Business School verwelkomt u graag tegen een democratische prijs in een professionele omgeving. Wij bieden u de mogelijkheid tot catering en camera-opname. Bijkomende faciliteiten zoals pc- en internetgebruik, beamer, flipcharts, etc. zijn standaard beschikbaar. Contact: CBFV waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen behandeld worden, conform de wetgeving op bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. /inschrijvingsformulier /CBFV inschrijvingsformulier (invullen in drukletters a.u.b.) VIVES Kortrijk Business School/ Katholieke Hogeschool VIVES (voorheen KATHO)/CBFV Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk Tel fax IBAN BE , erkenningsnummer KMO portefeuille: DV.O Deelnemer voornaam en naam: straat/nr.:... postnr./gemeente:... tel.:... fax: reknr:... Organisatie naam:... straat/nr.:... postnr./gemeente:... tel.:... fax: reknr:... BTW- of ondernemingsnummer:... Neemt een inschrijving op volgende CBFV-programma( s) (kruis uw keuze aan): O 19/09/2013 sessie 1 Behavioural finance: hoe menselijk gedrag invloed heeft op de beurskoersen O 17/10/2013 sessie 2 Successieplanning in nieuw-samengestelde gezinnen O 20/11/2013 sessie 3 Update fraudebestrijding O 05/12/2013 sessie 4 Schaderegeling brand, toelichting op art O 30/01/2014 sessie 5 RDR-conventie O 20/02/2014 sessie 6 Om te prospereren moet je prospecteren O 29/03/2014 sessie 7 Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting O 26/04/2014 sessie 8 Updating en fiscale aangifte personenbelasting O 15/05/2014 sessie 9 VAPZ O Vanaf 4 sessies: % op totaalprijs O Volledige cyclus van 9 sessies: % op totaalprijs De factuur is op te maken op naam van (kruis aan): O de deelnemer O de organisatie Datum en handtekening,

8 VIVES Kortrijk Business School Katholieke Hogeschool VIVES (voorheen KATHO) - CBFV Doorniksesteenweg 145 / 8500 Kortrijk T / F uur direct toepasbare kennis en praktijk per sessiedag. Kies à la carte. Of kies het hele menu. Met zorg door specialisten voor u samengesteld. Programma Behavioural finance: hoe menselijk gedrag invloed heeft op de beurskoersen Jan Seynhaeve Successieplanning in nieuwe-samengestelde gezinnen Ellen Buysse Update fraudebestrijding John Crombez Schaderegeling brand, toelichting op art. 67 Luc Devlamynck RDR-conventie Jan verbeeck Om te prospereren moet je prospecteren: tips en tricks voor uw dagelijkse praktijk Pieter De Smet Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting Jan Verhoeye Updating en fiscale aangifte personenbelasting Luc De Greef VAPZ Erwin Vercruysse vormgeving: dienst communicatie katho VIVES/KORTRIJK BUSINESS SCHOOL

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie /CBE CBE is een organisatie van VIVES Kortrijk Business School voorheen KATHO HANTAL Business School programma academiejaar 2013-2014 Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie 8 raakgekozen thema s 3 uur

Nadere informatie

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR

TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR TRAINING COACHING ADVIES TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR AANBOD NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

H I A F. n i e u w s b r i e f. Bestaat een trend naar de ontwikkeling van een Europese versie van IFRS?

H I A F. n i e u w s b r i e f. Bestaat een trend naar de ontwikkeling van een Europese versie van IFRS? 1 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart-april-mei 2008 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Bestaat een trend naar de ontwikkeling van een Europese versie van IFRS?

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen maart 2013 U wordt arts: wat nu? Bij Bank J.Van Breda & C zijn we gespecialiseerd in uw sector en staan we klaar om u zowel professioneel als privé

Nadere informatie

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy NAJAAR 2014 met attest geregelde bijscholing FSMA BIBF en IAB!! Praktische Belastingservice - bvba Van Belleghem T & C Alle opleidingen worden

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

Deze opleiding geeft inzake permanente vorming recht op 5 punten bank én 4 punten verzekering.

Deze opleiding geeft inzake permanente vorming recht op 5 punten bank én 4 punten verzekering. FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy NAJAAR 2015 met korting voor BZB-leden én met FSMA-attest permanente vorming!! Praktische Belastingservice - Van Belleghem-Kluwer Opleidingen

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning

Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Studio FP het programma Advisor in Personal

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1)

Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1) Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies Driemaandelijks magazine, editie 6, oktober/november/december 2013 Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1) persoonlijke aanpak

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie