GIDS SCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "014-2015 2 GIDS SCHOOL"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 ALGEMEEN 4-5 Locaties Schoolgebouwen Bereikbaarheid Bestuur Missie Visie Motto ONDERWIJS 6-11 Afdelingen Pijlers Tweetalig onderwijs Bèta-techniek Klassieke cultuur Kunst/beeldend Mavo Vecon Business School Talenturen Examenresultaten Mediatheek Rooster lestijden Lessentabel LEERLINGBEGELEIDING Mentoren Hulplessen Huiswerkbegeleiding Keuzebegeleiding Dyslexie/remedial teaching Zorgadviesteam Schoolmaatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg Schoolpastor Bezinningsruimte Vertrouwenspersoon OUDERS EN SCHOOL Toelating Aanmelden Contact school-thuis Ouderbijdrage Verzuim Buitenlesactiviteiten Leerlingparticipatie Overgangsregels Klachten Schoolregels Veiligheidsbeleid Passend onderwijs VAK AFKORTINGEN 19 PERSONEELSLIJST INHOUDSOPGAVE

3 ALGEMEEN LOCATIES Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Willem van Oranje hoofdvestiging Zoomwijck (havo/atheneum/gymnasium) Randweg RA Oud-Beijerland tel: nevenvestiging Poortwijk (mavo en mavo-havo brugklas) Polderlaan ZA Oud-Beijerland tel: SCHOOLGEBOUWEN CSG Willem van Oranje beschikt over twee schoolgebouwen, dit zijn de hoofdvestiging in Zoomwijck en het kleinere mavo-gebouw in Poortwijk, beide in Oud-Beijerland. Op de hoofdvestiging zitten de leerlingen die havo, atheneum en gymnasium volgen. Het is een grote school met ruime lokalen, een grote aula, een lift voor leerlingen die moeilijk ter been zijn en een speciaal bèta-laboratorium waar je proeven kunt doen in het kader van de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Op de nevenvestiging in Poortwijk zitten de mavoleerlingen en de brugklassers met een mavo/havo-advies. Deze school is een stuk kleiner dan de hoofdvestiging. Dat heeft tot voordeel dat er, ook buiten de lessen, veel contact is tussen docenten en leerlingen. Iedereen weet zich gezien. De school heeft een centrale hal/aula en een lift. BEREIKBAARHEID Beide scholen zijn goed bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Bij beide locaties is een bushalte waar de speciale schoolbus van de vervoersmaatschappij aankomt en vertrekt. Dit is 10 minuten voor aanvang van het eerste en tweede uur en 10 minuten na afloop van de laatste lesuren. BESTUUR CSG Willem van Oranje wordt geleid door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard (VCVO). Het College van Bestuur van de vereniging vormt het bevoegd gezag. De vereniging kiest uit haar midden de leden voor de Raad van Toezicht. Deze raad controleert het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken. MISSIE CSG staat voor Christelijke Scholengemeenschap. Vanuit die christelijke levensvisie, waarbij de Bijbel een bron van inspiratie is, wil de school de leerlingen belangrijke waarden leren. Dit zijn: verantwoordelijkheid voelen voor de schepping, respect hebben voor de medemens, aandacht hebben voor elkaar, zich inzetten voor een ander en rechtvaardig zijn. Met die waarden als leidraad wil de school een omgeving creëren waarin de leerlingen optimaal de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontplooien en benutten. Zowel docenten als leerlingen mogen elkaar op deze missie aanspreken. 4 5 VISIE CSG Willem van Oranje is een scholengemeenschap die vanuit een christelijke identiteit onderwijs geeft. Oog hebben voor de naaste is daarbij van groot belang en kennisoverdracht onze taak. Dit streven kenmerkt zich door betrokken docenten die zich inzetten om de leerlingen te begeleiden bij hun ontplooiing en het ontwikkelen van kennis. Het doel is te komen tot een resultaat dat past bij de leerling. Leerlingen op CSG Willem van Oranje moeten zich gezien voelen en weten. Het onderwijs moet hen ook uitdagen om grenzen te verkennen en verleggen. MOTTO Ontplooien, Ontwikkelen en Grenzen verkennen en verleggen. Kortom: OOG voor elkaar. ALGEMEEN

4 ONDERWIJS AFDELINGEN CSG Willem van Oranje is georganiseerd in drie afdelingen: - de onderbouw (bavo) omvat de havo-, havo/vwo- en vwo-brugklas, havo 2 en 3 en vwo 2 en 3. Ook de tto-klassen in de onderbouw maken deel uit van deze afdeling. - de bovenbouw omvat havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. Dit heet de Tweede Fase en is de afdeling waarin leerlingen hun havo- of vwo-opleiding afronden met een diploma. In deze Tweede Fase kiezen de leerlingen een profiel. Dit zijn: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T) of Natuur & Gezondheid (N&G). - de mavo heeft vier leerjaren en biedt de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Brugklasleerlingen met een mavo/havo-advies beginnen ook op de mavo-locatie in Poortwijk. PIJLERS Op CSG Willem van Oranje wordt er gewerkt met vijf pijlers die het onderwijs op school nog aantrekkelijker maken. Dit zijn op havo, atheneum en gymnasium: - tweetalig onderwijs (tto) - Bèta-techniek - Klassieke cultuur - Kunst-beeldend en: - mavo-onderwijs met internationale oriëntatie TWEETALIG ONDERWIJS Vanaf de brugklas kunnen leerlingen op havo, atheneum en gymnasium tweetalig onderwijs (tto) of bilingual education volgen. Dit houdt in dat ruim de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven, m.u.v. de taalvakken en techniek. In de bovenbouw worden meer vakken in het Nederlands gegeven, dit is ter voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). In de bovenbouw bereiden de leerlingen zich in de Engelse lessen voor op het International Baccalaureate-examen (IB), waarmee zij het niveau van near native-speaker behalen. Een Europese Internationale Oriëntatie maakt eveneens deel uit van deze lessen. Tto-leerlingen zijn goed geoefend in spreekvaardigheid en presentaties. Ook ervaren zij een voorsprong bij Engelstalig (universitair) onderwijs. De jaarlijkse tto-bijdrage is 465 euro in de onderbouw en 495 euro in de bovenbouw. BÈTA-TECHNIEK Leerlingen op CSG Willem van Oranje komen al in de brugklas in aanraking met bèta-techniek. Dat gebeurt in het eerste jaar bij O&O (onderzoek en ontwerpen). In de bovenbouw is dat bij het vak BNS (biologie, natuur- en scheikunde). Bij dit vak is veel ruimte voor het doen van onderzoek in het modern ingerichte bètalaboratorium in de school, waar alles voor het practicumonderwijs aanwezig is. Dankzij deze pijler is het aantal leerlingen dat een bèta-profiel kiest de afgelopen jaren flink gestegen. KLASSIEKE CULTUUR Klassieke cultuur is speciaal voor de leerlingen die tweetalig gymnasium volgen. Naast de klassieke talen Latijn (vanaf de brugklas) en Grieks (vanaf klas 2) volgen zij ook het vak klassieke culturele vorming. Het aantal lesuren voor tweetalig gymnasium is 35 uur. Van de leerlingen wordt op dit niveau veel zelfstandigheid verwacht. Voor de overstap naar het vierde leerjaar wordt een keuze gemaakt uit één van de twee klassieke talen. In dit vak wordt ook examen gedaan. De pijler klassieke cultuur is een uitstekende voorbereiding op universitair onderwijs in binnen- en buitenland. KUNST/BEELDEND De creatieve kant van een leerling krijgt veel aandacht op CSG Willem van Oranje. In de brugklas begint dat bij de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Bij deze vakken worden verschillende technieken aangeleerd en de creativiteit verder ontwikkeld. Leerlingen leren hun ideeën en gevoelens in creaties te verbeelden. In de bovenbouw gaat dit verder met het ontwikkelen van het creatieve proces in beeld of muziek, minstens zo belangrijk als het resultaat van het eindproduct. Kunstzinnige vorming kan als examenvak worden gekozen. Dit biedt een goede voorbereiding op de kunstacademie of het conservatorium. 6 7 ONDERWIJS

5 ONDERWIJS MAVO De mavo-afdeling heeft een eigen vestiging in Poortwijk. Het is een kleinschalige school met een betrokken team, waar de leerling zich gekend en gezien weet. De transparante opzet van het gebouw werkt ook door in de omgang met elkaar: er is veel contact tussen docenten en leerlingen. In de brugklas staat respect centraal tijdens een extra uur drama en bewegen. Op de mavo is veel aandacht voor internationalisering. De school heeft verschillende projecten waarbij er contact is met leeftijdgenoten in het buitenland. Dit kan fysiek zijn d.m.v. een uitwisseling, maar ook digitaal is er veel contact in het Engels. In de afgelopen jaren heeft de mavo verschillende projecten prijswinnend afgesloten, internationaal contact staat daarbij voorop. Leerlingen die na de mavo naar de havo willen of extra uitdaging zoeken, kunnen in zeven vakken examen doen i.p.v. de verplichte zes. VECON BUSINESS SCHOOL Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is CSG Willem van Oranje officieel Vecon Business School voor havo en vwo. Extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en de talenten van leerlingen, onder meer op het gebied van ondernemerschap, staan daarbij centraal. In het derde leerjaar maken de leerlingen een werkstuk over een economisch onderwerp, bijvoorbeeld naar aanleiding van een excursie naar de Rotterdamse haven. In de bovenbouw zijn er praktische opdrachten, maken de leerlingen een ondernemersplan, volgen zij een cursus boekhouden en zijn er presentaties door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Als deze modules met goed gevolg worden afgesloten, ontvangen de leerlingen een VBS-certificaat. TALENTUREN In de mavo-brugklas wordt in het schooljaar 2014/2015 gestart met talenturen. Leerlingen krijgen daarbij extra ruimte hun talent te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan op verschillende gebieden: - sports - theatre - science - Art, Design & Media - Lifestyle 4 you EXAMENRESULTATEN Afdeling % geslaagd Mavo 98 Havo 84 Atheneum 89 MEDIATHEEK In de mediatheek is alles aanwezig voor het maken van boekverslagen en werkstukken voor de verschillende vakken. Er is Nederlandse literatuur voor zowel jeugd als volwassenen, die de leerlingen kunnen lenen voor een lesopdracht of voor hun eigen ontwikkeling. Ook staan er gedichtenbundels en oud-nederlandse literatuur en Franse, Duitse en Engelse boeken. De boeken die klassikaal worden gelezen, worden verstrekt door de mediatheek. De mediatheek is iedere dag geopend van 8.15 tot uur en is gesloten tijdens de pauzes. Op vrijdag sluit de mediatheek om uur. Tijdens de openingsuren kan er ook op de computer worden gewerkt, spelletjes spelen is niet toegestaan. Op de leestafel liggen (buitenlandse) kranten. Voor het lenen van boeken en het gebruik van computers is altijd een schoolpas nodig. Het is ook mogelijk om in de mediatheek tekst en plaatjes te printen, verslagen in te binden en te nieten. ROOSTER LESTIJDEN Les Begintijd Eindtijd Pauze Pauze Pauze ONDERWIJS

6 ONDERWIJS LESSENTABEL LESSENTABEL m1 m2 mh1 ha1 h2 h3 th1 th2 th3 a1 a2 a3 ta1 ta2 ta3 tg1 tg2 tg3 gd ne la gr 3 3 fa du en gs ak wi na sk bi ec mu ha te bo tn oo mb div tal Mavo 3 4 Havo 4 5 Vwo gd 1 1 gd 1 1 gd ne 3 4 ne 4 5 ne fa 3 4 fa 3 4 la du 4 4 du 3 4 kcv 1 1 en 3 3 en 4 4 fa gs 2 4 entto 5 5 du ak 2 3 gs 3 3 en wi 4 4 ak 3 3 entto nse 3 4 wa 3 3 gs nst 2,5 4 wb 3 4 ak bi 2,5 4 wd 3 3 wa ec 3 4 na 3 4 wb kve 1 sk 3 3 wc bte 4 bi 3 4 wd bo 3 2 ec 3 4 na mae 2 mao 3 3 sk mat 4 in 3 3 bi mb 1 1 ckv 2 anw 2 tal 1 kub 4 3 in kum 4 3 ec myl 2 mao myw 3 3 ckv 2 1 lo 2 1 kub osb 1 1 kum tew 3 3 myl 2 bns 3 3 myw lo osb tew bns ONDERWIJS

7 LEERLINGBEGELEIDING MENTOREN De mentor is de eerst aangewezen begeleider van de leerlingen. In de onderbouw (t/m het derde jaar) is dit de klassenmentor. In de Tweede Fase (de bovenbouw) is dit de profielmentor. Hij/zij begeleidt een groep leerlingen met hetzelfde profiel, dit zijn niet altijd leerlingen uit dezelfde klas of hetzelfde leerjaar. Op de mavo is er ieder jaar een klassenmentor. HULPLESSEN Leerlingen die een achterstand hebben opgelopen bij een vak of die de stof moeilijk vinden, kunnen hulples krijgen. Op CSG Willem van Oranje zijn bovenbouw-leerlingen en oud-leerlingen actief om die bijles te verzorgen. Zij rekenen hiervoor een kleine vergoeding. Bij problemen met een bepaald vak moet wel altijd eerst de vakdocent worden ingeschakeld door leerlingen of ouders. Ook de mentor kan hierbij een rol spelen. HUISWERKBEGELEIDING Leerlingen die moeite hebben om aan hun huiswerk te beginnen of uitleg nodig hebben, kunnen zich opgeven voor huiswerkbegeleiding. Tijdens deze uren wordt er in een lokaal gezamenlijk met andere leerlingen gewerkt aan de opdrachten. Als er vragen zijn, kunnen die worden gesteld aan de docent die toezicht houdt. KEUZEBEGELEIDING In de onderbouw krijgen alle leerlingen keuzebegeleiding tijdens de mentorles. In het derde jaar wordt een advieskeuzetest afgenomen en is er vakkenvoorlichting voor de havo- en vwo-leerlingen. Op de mavo wordt een beroeps-interessetest gemaakt. Naar aanleiding daarvan wordt een profiel (havo/vwo) of een vakkenpakket (mavo) gekozen. In de bovenbouw wordt er verder gewerkt aan de studiekeuze. Deelname aan open dagen en meeloopdagen maken daar deel van uit. De decanen kunnen leerlingen adviseren over een te kiezen profiel of studierichting. Voor ouders worden er decaanavonden gehouden. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging; de data van de decaanavonden zijn terug te vinden in de agenda op de website DYSLEXIE/REMEDIAL TEACHING CSG Willem van Oranje is een reguliere school waar de mogelijkheden om leerlingen met dyslexie te helpen, beperkt zijn. Bij alle brugklasleerlingen wordt een spelling- en stilleestoets afgenomen om de eventuele tekorten op het gebied van spelling en technisch lezen van de Nederlandse taal in beeld te brengen. Zonodig wordt een begeleidingstraject ingezet. Als de resultaten alsnog achterblijven wordt, in overleg met de ouders, het vermoeden van dyslexie onderzocht. Leerlingen met dyslexie kunnen meer tijd krijgen om toetsen te maken. Daarvoor is een groene kaart nodig waarop de aanpassing is vermeld. In het eerste jaar bekijkt de remedial teacher regelmatig met de dyslectische leerling wat de mogelijkheden zijn. In de volgende leerjaren is er twee keer per jaar overleg over de schoolprestaties. ZORGADVIESTEAM Leerlingen met complexe problemen worden besproken in het Zorgadviesteam (ZAT). Dit is een team waarin de school, de GGD, de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werker en ambulante begeleiders van Jeugdzorg samenwerken. SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Leerlingen die met zichzelf in de knoop zijn geraakt en extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan de school is verbonden. Ook ouders, die zich ernstig zorgen maken over hun kind, kunnen daar terecht. De begeleiding is kortdurend, als er meer begeleiding nodig is, volgt een verwijzing naar andere instanties als Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of Lucertis. Voor vragen: LEERLINGBEGELEIDING

8 LEERLINGBEGELEIDING JEUGDGEZONDHEIDSZORG Op verschillende manieren is de jeugdgezondheidszorg betrokken bij de leerling in het Voortgezet Onderwijs. Het eerste contactmoment vindt plaats met de jeugdverpleegkundige door middel van een preventief gezondheidsonderzoek. Voor de leerlingen van de havo/vwo klassen gebeurt dit in het tweede leerjaar. Voor de leerlingen van de mavo is dit in het eerste leerjaar. Dit onderzoek vindt plaats op school. Het tweede contactmoment bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst (vergelijkbaar met de vragenlijst van het eerste contactmoment) door alle leerlingen uit het leerjaar voorafgaand aan het examenjaar. Aan de hand van de uitkomst van de vragenlijst en de groei en eventuele gegevens van school wordt de leerling zo nodig uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Indien het onderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de JGZ met de ouders contact op. Binnen het vóórkomen van schoolverzuim werkt de JGZ samen met de school en Dienst Gezondheid en Jeugd (voorheen Bureau Leerplicht). Vanuit preventief oogpunt kunnen leerlingen die meerdere keren kort of één langere periode zich ziek melden, een afspraak bij de jeugdarts krijgen. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Antwoord op veel van uw vragen over gezondheid en welbevinden kunt u vinden op de website van het CJG: De jeugdverpleegkundige van de school is Marijke Versteegh De jeugdarts is Angelique Zondag SCHOOLPASTOR Docent godsdienst de heer D. Lagerweij is onze schoolpastor. Hij is het sociale vangnet op de school en werkt nauw samen met de maatschappelijk werker. Leerlingen komen bij hem voor vragen over onder meer geloof en kerk, identiteitsproblemen en rouwverwerking. BEZINNINGSRUIMTE Wie even rust wil om te praten, te gedenken of zich te bezinnen, kan gebruik maken van de stilteruimte. Deze bevindt zich op de begane grond, bij de achterste trap naar de eerste verdieping. VERTROUWENSPERSOON Beide locaties van CSG Willem van Oranje beschikken over een eigen vertrouwenspersoon. In Zoomwijck is dit de heer D. Lagerweij in Poortwijk mevrouw E. van Marwijk LEERLINGBEGELEIDING

9 OUDERS & SCHOOL TOELATING Bij toelating tot CSG Willem van Oranje staat het advies van de basisschool voorop, de uitslag van de Cito-score wordt ook gebruikt. Belangrijk is ook het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Bij grote afwijkingen tussen advies en score of bij twijfel wordt een aanvullende test afgenomen. Om te worden toegelaten gelden de volgende richtlijnen: -mavo 530 -havo 537 -vwo 540 -tto havo 540 en een taalpercentiel 70 -tto atheneum 545 en een taalpercentiel 80 -tto gymnasium 545 en een taalpercentiel 80 Voor tussentijds instromen op CSG Willem van Oranje is een positief advies van de school van herkomst noodzakelijk. De overgangsnorm van de school van herkomst is daarbij bepalend. Plaatsing gebeurt op hetzelfde niveau. AANMELDEN Het aanmelden van leerlingen voor de brugklas gebeurt door de basisschool waar het kind op zit of door de ouders zelf. De uiterste datum van aanmelding is voor 1 april van het nieuwe schooljaar. Het aanmeldingsformulier wordt met het advies van de groep 8-leerkracht, het onderwijskundig rapport en de Cito-scores door de basisscholen naar CSG Willem van Oranje gestuurd. De conrectoren gaan ook nog bij de basisschool langs voor een gesprek. Het aanmelden van leerlingen voor andere leerjaren gebeurt rechtstreeks. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier is er een gesprek met de conrector van het betreffende leerjaar en de leiding van de school waar de leerling vandaan komt. CONTACT SCHOOL-THUIS Na het eerste tussenrapport en het cijferrapport halverwege het schooljaar zijn er ouderavonden voor ouders/verzorgers. De uitnodiging daarvoor zit bij het rapport. Daarop kan worden aangeven met welke docent men wenst te spreken. Indien ouders tussentijds iets willen weten of bespreken dan kan er contact worden opgenomen met de mentor of docent van het vak waarover vragen zijn. Voor studiekeuzes bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de decaan. De vorderingen en het huiswerk zijn terug te vinden via de website bij Magister. Volgens het Burgerlijk Wetboek hebben gescheiden ouders er beiden recht op om door school te worden geïnformeerd. Een groot deel van de informatie wordt aan de leerlingen meegegeven zodat zij dit thuis kunnen afgeven. Een deel van de informatie wordt per post aan de verzorgende ouder toegestuurd. Als de niet-verzorgende ouder deze informatie ook wil ontvangen, dan kan dit schriftelijk bij de school worden aangevraagd. Alleen als uit een rechtelijke beschikking blijkt dat, in het belang van het kind, het recht op informatie beperkt is, zal de school deze informatie weigeren. Gescheiden ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk samen op gesprek te komen op ouderavonden. OUDERBIJDRAGE Voor aanvang van ieder schooljaar ontvangen de ouders een brief met een overzicht van de kosten die in rekening worden gebracht. De kosten voor het schoolfonds staan hierop gespecificeerd. Dit is een vrijwillige bijdrage, desalniettemin wordt deze van harte aanbevolen, aangezien de school bepaalde kosten voor de leerlingen maakt die niet uit de rijksvergoeding kunnen worden betaald. De controle op het schoolfonds wordt uitgevoerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Het bedrag is 35,-- per kind, als er meerdere kinderen uit het zelfde gezin naar de CSG Willem van Oranje gaan, zijn de kosten voor ieder volgend kind 25,--. VERZUIM CSG Willem van Oranje registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dat gebeurt ook als een leerling meer dan negen keer te laat op school of in de les komt. Luxe verzuim (familiebezoek of vakantie) wordt ook gemeld. BUITENLESACTIVITEITEN CSG Willem van Oranje is een actieve school waar ook buiten de normale lestijden nog van alles gebeurt, de zogeheten buitenlesactiviteiten. Zo is er een toneelgroep. Deze repeteert iedere vrijdag van uur tot uur, de repetities beginnen altijd na de herfstvakantie. Eén keer per jaar is er een toneeluitvoering, die wordt afgewisseld met optredens van de schoolband. De band repeteert iedere woensdag van tot uur. Iedere twee maanden is er op school een Open Podium. Iedereen die daar wil optreden voor publiek, is van harte welkom. Naast de vaste sportlessen worden op CSG Willem van Oranje tijdens het schooljaar ook sporttoernooien gehouden. Daarbij komen verschillende sporten aan bod, zoals volleybal en badminton. De sporttoernooien worden aangekondigd op de website en het prikbord. Twee keer per jaar is er een uitstapje naar een pretpark. Dit wordt altijd aangekondigd op de website en het prikbord. Iedereen die mee wil, kan in de weken ervoor een kaartje kopen op de aangegeven tijden. Een paar keer per jaar wordt er een feest georganiseerd voor de verschillende klassen of de onder- of bovenbouw. Deze feesten hebben meestal een thema en worden gehouden in een horecagelegenheid in de regio. De meeste klassen organiseren ook zelf een klassenuitje tijdens het schooljaar. OUDERS & SCHOOL 16 17

10 OUDERS & SCHOOL LEERLINGPARTICIPATIE CSG Willem van Oranje heeft een actieve leerlingenraad. Deze houdt tijdens het schooljaar acties voor het goede doel, zoals een pepernotenverkoop en een actie tijdens Valentijnsdag. Wil je actief zijn voor de school en meepraten over de gang van zaken, geef je dan op voor de Medezeggenschapsraad. In deze MR, waarin ook ouders en docenten zitten, is plaats voor vier leerlingen. OVERGANGSREGELS De overgangsregels kunnen per schooljaar verschillen. Kijk voor meer informatie op de website onder onderwijs: overgangsregels. KLACHTEN Bij een klacht wordt er in eerste instantie contact opgenomen met degene die het betreft: de mentor, de docent, de conrector of iemand anders van het personeel. Probeer het probleem met de direct betrokkene op te lossen. Als dit niet naar tevredenheid gebeurt, kan de klachtenregeling van de school worden geraadpleegd, meer informatie is te vinden op de website onder organisatie: regels. CSG Willem van Oranje heeft een eigen onafhankelijke klachtencommissie en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, (070) , SCHOOLREGELS Voor een goede omgang tussen docenten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn schoolregels opgesteld. Deze zijn te vinden op de website onder organisatie: regels. VEILIGHEIDSBELEID De school is voor een kind niet uitsluitend een plaats waar wordt geleerd. Het is ook een plek waar de leerling zich moet kunnen ontspannen en vrienden moet kunnen maken. Dit kan alleen in een beschermd en veilig leer- en leefklimaat. Dit is sterk afhankelijk van de sfeer op school. De school kan veiligheid bevorderen door een goed beleid te voeren en streng toe te zien op verzuim. Zorgen voor een veilige omgeving houdt niet op bij het hek van de school. De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard hebben met elkaar afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid in en om de school. Deze zijn vastgelegd in het convenant 'Veilig in/om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard'. De inhoud van dit convenant kunt u vinden op de website onder organisatie: regels/veiligheid. PASSEND ONDERWIJS Informatie over passend onderwijs en CSG Willem van Oranje is te vinden op Vak Afk. Aardrijkskunde Ak Algemene Natuurwetenschappen Anw Bewegingsonderwijs Bo Biologie Bi Biologie en verzorging Bvz Cultureel Kunstzinnige Vorming CKV Divers Div Duits Du Economie Ec Engels En Frans Fa Geschiedenis Gs Godsdienst Gd Grieks Gr Handvaardigheid Ha Informatica In Klassieke Culturele Vorming Kcv Kunstvakken 1 Kve Kunstvakken 2 Bte Kunst beeldend Kub Kunst muziek Kum Latijn La Lichamelijk Opvoeding LO Maatschappijleer Myl Maatschappijleer 1 Mae Maatschappijleer 2 Mat Maatschappijwetenschappen Myw Management en Organisatie MAO Mentorbegeleiding MB Muziek Mu Natuurkunde Na Natuur en Scheikunde I Nse Natuur en Scheikunde II Nst Nederlands Ne Onderzoek & Ontwerpen OO Oriëntatie op Studie en Beroep Osb Profielwerkstuk Pws Sectorwerkstuk Sws Scheikunde Sk Talentuur Tal Tekenen Te Techniek Tn Toegepaste Ec + Wi Tew Toegepaste Bi+Na+Sk Bns Wiskunde Wi Wiskunde A WA Wiskunde B WB Wiskunde C WC Wiskunde D WD Vakken die nu worden aangeboden kunnen mogelijk in de toekomst niet meer worden aangeboden VAK AFKORTINGEN

11 PERSONEELSLIJST DIRECTIE LOCATIE ZOOMWIJCK Vs Dhr. drs. A. Verschoor Rector Grd Dhr. J.W. van de Griend Plaatsvervangend rector Hrk Dhr. A.W. van Herk Directeur Stafbureau And Dhr. G. Andeweg Conrector brugklas Sch Mw. drs. B.M.C. Schuijlenburg Conrector (tweetalig) havo-2/3 Ko Dhr. G.H. Kool Conrector (tweetalig) atheneum 1/2/3 en tweetalig gymnasium 1/2/3 Ka Dhr. ir. J. Koolstra Conrector (tweetalig) havo-4/5 Mk Mw. C.E. Manukiley Conrector (tweetalig) atheneum-4/5/6 LOCATIE POORTWIJK Grd Dhr. J.W. van de Griend Conrector mavo 1 en 4 Sbg Mw. A.W. van Schaijk-v.d. Berg ONDERWIJZEND PERSONEEL Alb Dhr. drs. A. Alblas Ec Ang Dhr. R.R. Andeweg Bo Ant Dhr. R.T.C. van Antwerpen Ec Bwk Mw. E. Baardwijk-Barth Te Bkk Mw. K. Bakker En Bks Dhr. D. Baksteen Wi Sk Bt Mw. M.E. Bartels-Buys Te CKV Brt Mw. A.W.M. Barten Tn Btn Dhr. N. Batenburg Na Bll Mw. P.M. van Belle Mu Bj Dhr. J. Benjamins Wi Vbr Mw. A.A.M Benjamins-Verberne Ne Bg Dhr. drs. A.T. van den Berg Ne Ber Dhr. M. van den Berg Bo Bes Dhr. A. Besseling Mao Ec Bkl Mw. W.M. Beukelman En Bd Dhr. C.H.H. van Beurden Wi Blm Mw. drs. A. Blom-van Holten Ne Bl Dhr. P. Blom Wi Blr Mw. D.M. Bol Raap-van Doorn Fa Bng Mw. I. Bongaerts-Krediet Bi Bon Mw. E. Boon Tn Te PERSONEELSLIJST

12 PERSONEELSLIJST Brg Mw. M.C.A. Börger-van Dijk Bi Brs Dhr. J. de Borst Bo Bos Dhr. P. Bos Wi Bhs Dhr. drs. E.J.L. Bouhuijs En Bk Dhr. ir. R. van Brakel Na ANW Bru Mw. B.J. Brussaard Fa Cmp Mw. A.I. Campfens Mu Dnh Mw. S. Deunhouwer Myl Dyk Dhr. D. van Dijk Bo Dyl Dhr. E.H. van Dijl Na Wi Sk Ech Mw. D.I.T. van Echten Ne Eld Mw. A. Elderson Myl Gs Evr Dhr. O. Evers Ak Fst Mw. M. van der Feijst CKV/Te Fld Mw. W.K.A. Fledderus MEd Ne Fss Mw. P.H.H. du Fossé-Stuijvenberg Bi Frz Dhr. drs. H.J. Franzen La Gr Ne Gl Mw. mr.drs. J.A. de Gelder Ec Mao Gmt Mw. P.D. van Gemert Te Gds Mw. I.M. Goudswaard Fa Gw Mw. M. Goudzwaard En Gra Mw. drs. E.Y. Gravenberch En Grn Dhr. S.A. Groeneveld Bo 22 H-L Mw. A.M. van der Heide-Lagerwerf Myl Ne Hde Mw. A.J. van der Heijden Sk BNS Hdn Dhr. F.S.M. van der Heijden Ne Hm Mw. A.H. Hennekam-Brombacher Ne Lfv Mw. T.R. van Herk-Lefèvere LIO Ak Gs Hvn Mw. L. Hoeven-Andeweg Gs Hbr Mw. S.M. Hubers-Matys Drama Hmr Dhr. D.D. Humphreys Bi Jcb Dhr. J.C. Jacobs Bi Wi O&O Jgr Mw. S.M. Jager Ne Jo Dhr. M. de Jonge CKV Kum Mu Kmp Mw. drs. R.M. van Kempen-Lasselin Fa Kok Dhr. J. Kok Gd Kns Mw. drs. P. Konings Du Kmn Dhr. S. Koomen Wi Kst Dhr. J. Koster Gs Ks Dhr. E.J. Koudstaal Bo Wi Krb Dhr. E. van Kranenburg Ak Lg Dhr. D. Lagerweij Gd Lge Mw. I.N. de Lange-Hoekstra Ha Lnn Mw. N.A.D. van Leenen Te Lew Dhr. R.W.A. de Leeuw Wi Lbb Dhr. B.M.J. Lubbers Bi PERSONEELSLIJST

13 PERSONEELSLIJST L-H Mw. S.M. Luiten-Hoogenboom En Lns Mw. R. Lyons En Ma Dhr. drs. W.C. Makkenze Gs Mln Dhr. A.J. Malenstein Gr La Gd Mrw Mw. E. van Marwijk-Reinhoudt Du Msn Mw. C.M. Meeusen Ne Rt Mls Dhr. J.J. Melissant Du Mnk Mw. S.J.A. Mensink MEd Ak Mon Dhr. M. Monster Bo Mdd Dhr. G. Mudde En N-V Mw. M.S. Noteboom-de Vries Du Ppl Mw. C.E.W.M. Papilaja Du Pgl Dhr. P. Pegels Wi Pmt Mw. B.M. Pietermaat Bi Prt Mw. J.E.H. Poortman MA CKV Kub Te Pou Mw. A. Poutsma-van Wijnen En Ptn Dhr. drs. F.A.M. van Putten Ak Rdr Dhr. A. de Ridder Gs Rdd Mw. I. de Ridder En Rdl Mw. P.M. Ridley En Rdg Mw. S. Rodrigues Wi Rll Dhr. C. Roll Wi Na Roo Mw. M.A.A. Roos Fa Saa Dhr. H. Saarloos Na BNS O&O Sck Mw. P.J. van Schaik-Weeda Bo See Mw. M.L. Seehaus Du Smn Dhr. prof.dr. D.G. Simons BNS Sr Dhr. J.E. Singor MEd Bi Sk Anw Smi Mw. M.A. Smit Myl Myw Stn Mw. E. van der Steene Fa Sth Dhr. ir. R.A. Steenhoek Wi Stv Mw. S. Stevens Gd Sti Dhr. E.R. Stierman Bo Ec Stm Mw. M.E. Stierman Ne Stk Dhr. J. Stolk MEd BNS Sk Anw Tie Dhr. drs. A. Tieleman Anw Sk Tr Dhr. A.J. Tramper Na In Ub Dhr. drs. J.P. Uittenbroek Du Vln Dhr. C. van Velden Ec Vrr Mw. L.R. Velthove-Verhaar Bi Vrh Mw. M.M. Verhaar En Vsn Mw. E.J. Verstappen-van Duist Ak Gs Vsr Mw. L. Visser En Vos Mw. M.D. Vos Ha Wl Mw. K. de Waal Myw Wal Mw. drs. M. Waal-Geers Ne PERSONEELSLIJST

14 Wnr Mw. J.C.M. van Wanrooij Mu Wn Mw. A. van Westen Fa Wlf Mw. R. van der Wolf Ne Ynt Dhr. J. Yntema Na Sk Znd Mw. C. van der Zande Wi U wordt verzocht medewerkers thuis niet te bellen tussen en uur of na uur. PERSONEELSLIJST 26

15 CSG Willem van Oranje locatie Zoomwijck Randweg 2, Postbus 1390, 3260 AJ Oud-Beijerland t CSG Willem van Oranje locatie Poortwijk Polderlaan 2, Postbus 1390, 3260 AJ Oud-Beijerland t

INHOUDSOPGAVE. Algemeen 2-3. Onderwijs 4-7. Leerlingbegeleiding 8-10. Ouders en School 11-14

INHOUDSOPGAVE. Algemeen 2-3. Onderwijs 4-7. Leerlingbegeleiding 8-10. Ouders en School 11-14 DIGITALE SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen 2-3 Onderwijs 4-7 Leerlingbegeleiding 8-10 Ouders en School 11-14 ALGEMEEN Lokaties Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Willem van Oranje hoofdvestiging

Nadere informatie

nevenvestiging Poortwijk (mavo en mavo-havo brugklas) Polderlaan ZA Oud-Beijerland tel:

nevenvestiging Poortwijk (mavo en mavo-havo brugklas) Polderlaan ZA Oud-Beijerland tel: DIGITALE SCHOOLGIDS 2013-2014 ALGEMEEN Lokaties Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Willem van Oranje hoofdvestiging Zoomwijck (havo/atheneum/gymnasium) Randweg 2 3263 RH Oud-Beijerland tel: 0186-634340

Nadere informatie

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lessentabel vestiging Buitenpost Lessentabel klas 1 en VMBO VMBO 1 Vakken Afk TL-1 TL- Nederlandse taal ne 3 3 Engelse taal en 3 3 Duitse taal du Franse taal fa Friese taal fr 0, wiskunde wi 3 Mens & Natuur:

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-bk vmbo-tl havo/vmbo-tl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa - Duits du 2 - - - - - - Engels

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Overgangsnormen. 4x (ec) + 2x (ne, en, wi) + 1x (fa*, du, gs, bi, ec, nas)

Overgangsnormen. 4x (ec) + 2x (ne, en, wi) + 1x (fa*, du, gs, bi, ec, nas) Overgangsnormen D. Vanuit de niveaus klas 2 bavo2 en bavo3 zal er een bevordering naar een sector en een leerweg moeten plaatsvinden. Beoordeling vindt plaats op basis van de gekozen sector met de volgende

Nadere informatie

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018 Hondsrug College Lessentabellen 2017/2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2 Inhoudsopgave Lessentabellen Hondsrug Start College leerjaar 1 3 Lessentabellen leerjaar 2 4 Lessentabellen

Nadere informatie

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lwo basisberoepsgerichte leerweg Bavo1 Lwo basisberoepsgerichte leerweg. Bavo3 k/g-t. h/v

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lwo basisberoepsgerichte leerweg Bavo1 Lwo basisberoepsgerichte leerweg. Bavo3 k/g-t. h/v Overgangsnormen 1.1 Overgangsnormen praktijkonderwijs Overgang naar een volgende groep vindt in principe plaats op basis van leeftijd. Daarnaast kunnen ook andere elementen een rol spelen bij het tot stand

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Theoretisch / Havo. Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans 2 Frans 2 En 2 En 2

Theoretisch / Havo. Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans 2 Frans 2 En 2 En 2 LESSENTABEL CITADEL COLLEGE vanaf 2014-2015 lessentabel- leerjaar 1 Basis / Kader Kader / Gemengd / Theor. Theoretisch / Havo Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans

Nadere informatie

Rapport: Lessentabel opleiding

Rapport: Lessentabel opleiding Lessentabel opleiding HM4 ckv ckv Nee Ja Ja Nee 1,00 1,00 1,00 du Duitse taal Nee Ja Ja Ja 4,00 4,00 4,00 ec economie Nee Ja Ja Ja 4,00 4,00 4,00 en Engelse taal Nee Ja Ja Nee 4,00 4,00 4,00 gs geschiedenis

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Informatie profielkeuze H4

Informatie profielkeuze H4 Informatie profielkeuze H4 2017 Profielkeuze voor Havo 4 Keuze Wat en hoe HAVO BOVENBOUW Brug tussen heden (H3 / M4) en toekomst (HBO) Doel: Kerst 2018 is vervolgstudie bekend Alle vakken verplicht zoals

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Aantal punten vooraf: Vroeger kon je alles kiezen, nu profielen > Binnen profielen nog veel vrijheid Keuze maken op basis van: wat iemand wil wat

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3

Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3 Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3 Loopbaan Oriëntatie Begeleiding De rol van de ouders Tafelgesprekken Zoek mee Toon interesse Stimuleer het zetten van stappen Leer ze zelfstandigheid

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding op

Studiekeuzebegeleiding op Studiekeuzebegeleiding op 29 november 2016 Ouderavond 3 vwo 1. De Profielen 2. De Profielkeuze 1. Profielen Inhoud: A gemeenschappelijk deel 50% B verplichte profielvakken C profielkeuzevakken D vrije

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016-2017 Algemene regels: Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement; Alle cijfers behouden een decimaal; We werken met een doorlopend gemiddelde; Voor de vaststelling

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Lessentabellen brugklassen

Lessentabellen brugklassen Lessentabellen brugklassen vmbo-k/g/t vmbo-k/g/t Nederlands 2 2 4 4 Engels 2 2 3 3 Duits 2 wiskunde 2 2 4 4 rekenen 1 1 1 1 nask1 1 2 biologie 1 2 geschiedenis 2 1 aardrijkskunde 2 1 creatief (muziek,

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

INSTROOM IN HAVO 4 VANUIT MAVO 4

INSTROOM IN HAVO 4 VANUIT MAVO 4 INSTROOM IN HAVO 4 VANUIT MAVO 4 beleidsstukken INHOUDSOPGAVE INSTROOM-EISEN HAVO 4 vanuit MAVO 4 3 Kenmerk : Beleidsstukken\instroom in 4 havo vanuit mavo 4 Datum voorgenomen besluit KD : 06-12-2011 Datum

Nadere informatie

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Programma 20.00 Opening dhr. Keun, afdelingsleider JC2 20.10 Info decaan MAVO, mevr. Bakker 20.30 20.35 21.00

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Kiezen is een kunst. En die kun je leren!

Kiezen is een kunst. En die kun je leren! Kiezen is een kunst want Ik weet het niet als nu eens maar stel je voor dat ik durf niet want wie weet gaat er wel je zult altijd zien dat voor je het weet is er weer ik wil het risico niet lopen dat jij

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Het belang van goed en verstandig kiezen!!

Het belang van goed en verstandig kiezen!! 1 Het belang van goed en verstandig kiezen!! Het biedt mogelijkheden maar sluit ook mogelijkheden uit. Ruilen kan niet altijd! Overal worden de eisen aangescherpt! Voldoende punten halen Intake gesprekken

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Oud Beijerland, januari 2014.

Inhoudsopgave. Oud Beijerland, januari 2014. Oud Beijerland, januari 2014. Informatie over profielen in de Tweede Fase gymnasium bestemd voor ouders en leerlingen van CSG Willem van Oranje. Inhoudsopgave 1. Inleiding Tweede Fase 2. Programma 3. Toetsing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Oud-Beijerland, januari 2014.

Inhoudsopgave. Oud-Beijerland, januari 2014. Oud-Beijerland, januari 2014. Informatie over profielen in de Tweede Fase havo bestemd voor ouders en leerlingen van de CSG Willem van Oranje. Inhoudsopgave 1. Inleiding Tweede Fase 2. Programma 3. Toetsing

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 08 04-2014 van VMBO naar HAVO 1

Voorlichtingsavond 08 04-2014 van VMBO naar HAVO 1 Voorlichtingsavond 08 04-2014 van VMBO naar HAVO 1 } Goede redenen voor een HAVO-keuze? Uitstel van keuze??????? Met VMBO kan ik niks..?????? } Profielen en doorstroming HAVO HBO } Ben jij geschikt voor

Nadere informatie

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015. Wij heten u van harte welkom

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015. Wij heten u van harte welkom Vanavond Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015 Wij heten u van harte welkom Programma 19:30 uur -...:... uur Wat staat uw kind te wachten? Mentoren 3Ma: Dhr Huygen 3Mb: Mw Wessels Afdelingscoördinator

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij:

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: a. voor Ne, La*, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na en bi een voldoende heeft

Nadere informatie

Nu alleen nog even een profiel kiezen

Nu alleen nog even een profiel kiezen Nu alleen nog even een profiel kiezen CM EM NG NT Welkom op de voorlichtingsavond 3 VWO Programma 19.00u 19.30u: uitleg over het profielkeuzeproces 19.35u 21.10u: vakkenvoorlichting van bovenbouwvakken,

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen brugjaar Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 5 Klas 1 B/K... 5 Klas 1 K/M... 6 Klas 1 M/H... 7 Overal

Nadere informatie

LESSENTABELL Aantal lessen per vak en per week (Het aanbod van de keuzemogelijkheden en vakken zal afhangen van het aantal leerlingen)

LESSENTABELL Aantal lessen per vak en per week (Het aanbod van de keuzemogelijkheden en vakken zal afhangen van het aantal leerlingen) LESSENTABELL 2017-2018 Aantal lessen per vak en per week (Het aanbod van de keuzemogelijkheden en vakken zal afhangen van het aantal leerlingen) Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-b/k vmbo-tl havo

Nadere informatie

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014. Wij heten u van harte welkom

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014. Wij heten u van harte welkom Vanavond Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014 Wij heten u van harte welkom Programma 19:30 uur -...:... uur Wat staat uw kind te wachten? Mentoren 3Ma: Dhr Huygen 3Mb: Mw Wessels Afdelingsmanager

Nadere informatie

EXTERNE INSTROOM HAVO 4

EXTERNE INSTROOM HAVO 4 EXTERNE INSTROOM HAVO 4 Instroom in 4 havo in schooljaar 2016-2017 VOORWOORD Beste leerling, geachte ouder(s)/ verzorger(s), Je overweegt een overstap te maken naar 4 havo. Dit boekje bevat informatie

Nadere informatie

Tweede fase. profielkeuze

Tweede fase. profielkeuze Tweede fase en profielkeuze Studiehuis Activerend onderwijs rol van de leerling: verantwoordelijkheid zelfstandigheid rol docent: van instructeur naar begeleider. Werkwijzers VWO Studielast: 1600 klokuren

Nadere informatie

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo Mededelingen OCenW Bestemd voor: c scholen voor vwo en havo. Voorlichting Datum: 19 juli 1999 Kenmerk: VO/BOB99/31304 Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag:

Nadere informatie

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lwo basisberoepsgerichte leerweg Bavo1 Lwo basisberoepsgerichte leerweg. Bavo3 k/g-t. h/v

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lwo basisberoepsgerichte leerweg Bavo1 Lwo basisberoepsgerichte leerweg. Bavo3 k/g-t. h/v Overgangsnormen 1.2 Overgangsnormen praktijkonderwijs Overgang naar een volgende groep vindt in principe plaats op basis van leeftijd. Daarnaast kunnen ook andere elementen een rol spelen bij het tot stand

Nadere informatie

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo Decaan: I.C. de Vries Welkom Programma voor vanavond Keuzebegeleiding Vakkeuze Vervolgopleidingen Mogelijkheid tot vragen stellen Inschrijven voor intakegesprek met de

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25 NORMEN 2017 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Uitgangspunten... 3 De Procedure... 4 De normen per leerjaar per afdeling... 4 Pilotklas 1MH1... 5 Pilotklas 1HV1... 6 Brugklassen mavo - havo...

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Welkom. Werken aan je talent

Welkom. Werken aan je talent Welkom Help, ik moet kiezen De opbouw van de avond De organisatie van de Tweede Fase De profielen De begeleiding bij de profielkeuze Het tijdpad van de profielkeuze Welke wiskunde moet ik kiezen? Nieuwe

Nadere informatie

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo Hartelijk welkom op het Driestar College Sector havo & vwo Programma Opening Identiteit Driestar College Presentatie sector havo & vwo Pauze (schriftelijk vragen stellen) Beantwoorden van vragen Sluiting

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G Ouderavond klas 3E, 3F en 3G Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G woensdag 7 september 2016 Even voorstellen Mentoren: Klas 3E: klas 3F: klas 3G: Daniëlle Dupon Hugo de Groot Marian Lagraauw

Nadere informatie

TOELATING 4vmbo > 4havo

TOELATING 4vmbo > 4havo TOELATING 4vmbo > 4havo Toelatingsprocedure Toelatingseisen Toelatingsformulier Almelo, mei 2013 Inleiding In de procedure voor de aanmelding en toelating kunnen de volgende stadia onderscheiden worden:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO voor leerlingen van TL4 uit Assen (Salland) en Beilen voor ouders, verzorgers en verdere belangstellenden H3 H4 H5 HBO H3 (overgangsbewijs naar H4) MBO TL4 MBO TL4 H4 H5 HBO

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016 Contactavond (T)VWO 3 6 oktober 2016 programma Opening door mw. Van der Walle, plaatsvervangend voor de afdelingsleider, dhr. Van der Gaag informatie leerlingencoördinator klas 2 tot en met 6 vwo: mw.

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H. Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi. Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H. Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi. Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo Een leerling is bevorderd naar mavo-2 als hij/zij: - maximaal 2 berekende

Nadere informatie