DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids"

Transcriptie

1 DE SCHOLEN VAN HET school voor Havo Atheneum Gymnasium Informatiegids 2015

2 De powerpointpresentatie van de informatieavonden treft u aan op en Technasium 4 Business school 5 Voorwoord De keuze van een middelbare school is een grote en belangrijke stap in het leven van een kind en van de ouders of verzorgers. Het spreekt daarom voor zich dat een dergelijke keuze zorgvuldig moet worden gemaakt. Zeker omdat een kind een enorme ontwikkeling doormaakt in de vijf of zes jaar die volgen. In deze brochure schetsen wij een beeld van onze school, welke onze uitgangspunten zijn en hoe wij ons onderscheiden van andere scholen, zodat uw kind samen met u een weloverwogen keuze kan maken voor de volgende stap in zijn of haar schoolloopbaan. De scholen van het Bernardinuscollege, zoals het Bernardinuscollege officieel heet, zijn al meer dan 100 jaar een begrip, niet alleen in Parkstad, maar in heel onderwijsland. Ons Bernardijns onderwijs is er niet alleen op gericht om leerlingen een optimale basis te geven voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, maar ook op het welbevinden van de leerlingen en het bevorderen van sociale competenties. Verder kenmerkt het onderwijs op het Bernardinuscollege zich door een breed aanbod van vakken, de mogelijkheden om leerlingen hun talenten te laten ontplooien en aandacht voor persoonlijke begeleiding. Dit laatste gebeurt zowel voor leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben als voor leerlingen die excelleren. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met onze school. Wij staan u graag te woord tijdens een persoonlijk gesprek. Tot slot wens ik uw kind en u veel succes bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Ralph Henssen rector De missie van onze school luidt: Cultuur 6 Athena (gym) 7 Ondersteuning 8 Duits 9 Cambridge certificate 10 Leerlingenraad & Ouderraad 12 Leermiddelen & Schoolkosten 11 Ict en moderne media 13 De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) is het bevoegd gezag van acht scholen voor voortgezet onderwijs, die intensief samenwerken en samen een elkaar aanvullend en volledig onderwijsaanbod voor alle jonge mensen in deze regio tussen 12 en 18 jaar bieden. Ons motto is: voor elk kind het beste onderwijs. Bij onze scholen kunt u terecht voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-gemengd, vmbokader, vmbo-basis en praktijkonderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden op meerdere locaties, ieder met een eigen profilering. Voorbeelden daarvan zijn een schakel en zorgprofiel, tweetalig onderwijs, technasium, plusklassen op het gebied van cultuur, sport, muziek en science of een specifiek beroepsoriënterend aanbod binnen het vmbo. De scholen van het Bernardinuscollege vormen jonge mensen op intellectueel, cultureel en maatschappelijk gebied. Zij bereiden leerlingen voor op de toekomst door hen uit te dagen met gedegen, motiverend en inspirerend onderwijs. Dit onderwijs komt voort uit een rijke, op Franciscaanse grondslag gebaseerde onderwijs- en vormingstraditie. Wat opvalt is dat in deze missie de werkwoorden vormen, voorbereiden en uitdagen centraal staan. Bij vormen gaat het om de vorming van de hele persoonlijkheid van een leerling. Het Bernardinuscollege biedt daartoe een goede basis en heldere structuur, waarin leerlingen zich kunnen ontplooien op intellectueel, sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Het onderwijs op het Bernardinuscollege bereidt voor op de toekomst. Dit doet zij door leerlingen de kennis, de inzichten en de vaardigheden mee te geven waar zij in een vervolgopleiding en in de rest van hun loopbaan profijt van hebben. Uitdagen betekent voor de school het aanzetten tot ontwikkelen, door leerlingen te motiveren en te inspireren. Notitieruimte 14& 15 3

3 DE SCHOLEN VAN HET DE SCHOLEN VAN HET Technasium Business School Technasium: een formule voor beter onderwijs Op het technasium staan beroepen uit de wereld van de bètawetenschappen en techniek centraal. Tijdens de lessen Onderzoek & Ontwerpen (O&O) kruipen de leerlingen in de huid van bijvoorbeeld een architect, een ecoloog, een biomedisch specialist of een civieltechnisch ingenieur. Het programma voor dit vak bestaat uit vier projecten van negen weken. Deze projecten zijn afkomstig van externe opdrachtgevers. Aan het eind van ieder project presenteren de leerlingen hun resultaat aan de opdrachtgever, de docent en aan de klasgenoten. Voorbeelden van projecten zijn: het ontwerpen van een energiezuinig huis, een voorlichtingsspel voor diabetespatiënten en het bedenken van een nieuwe attractie voor een pretpark. Eén van de belangrijkste zaken die leerlingen leren, is samenwerken. Met een ontwerpteam van medeleerlingen werken zij gedurende de vier tot vijf wekelijkse lessen O&O in de technasiumwerkplaats aan oplossingen voor kleine en grote uitdagingen. Dit gebeurt op basis van verschillende probleemstellingen. Door de taken binnen het team goed te verdelen, komen ze tot een mooi eindresultaat. Ook moeten de leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen. Hierbij telt samenwerking, initiatief en theoretische inbreng mee. Door praktisch te werken aan projecten doen leerlingen veel kennis op die ze ook kunnen gebruiken op een wetenschappelijke manier: niet alleen doen, maar ook verder denken en zo werken aan verbetering. Naast een flinke dosis kennis leren leerlingen hun creativiteit te gebruiken bij het vinden van oplossingen, leren zij door te zetten en te werken volgens een strakke planning. Dit is een groot voordeel wanneer zij de overstap maken naar het hoger onderwijs. De belangrijkste competenties waaraan wordt gewerkt op het technasium zijn: samenwerken, plannen en organiseren, producten maken, oplossingen zoeken, doorzetten, zelfstandig werken, informatie verzamelen, een werkproces overzien. Op het Bernardinuscollege kan zowel op havo, atheneum en gymnasium worden gekozen voor de technasiumstroom. Voor het technasium gelden dezelfde toelatingseisen als voor de reguliere stroom. Leerlingen kunnen beginnend bij de eerste klas tot en met het eindexamenjaar het technasium volgen. Het vak O&O wordt in het eindexamenjaar afgesloten met een meesterproef. De belangrijkste verschillen tussen de reguliere stroom en de technasiumstroom zijn: Leerlingen in de technasiumstroom volgen 2 blokken per week het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O). In de technasiumstroom is in het eerste jaar Natuurkunde/Techniek geïntegreerd in het vak O&O en wordt dus niet als apart vak aangeboden (wel in de reguliere stroom). Binnen O&O wordt veel aandacht besteed aan toegepaste vormgeving. Daarom maakt ook Beeldende Vorming in de technasiumstroom deel uit van het vak O&O. In 3 gymnasium wordt één van de Technasiummodules vormgegeven in samenwerking met met een Duitse kennisinstelling. Omdat deze module in het Duits wordt aangeboden, volgen deze technasiumleerlingen één lesuur per week minder Duits. Financiële bijdrage Aan het volgen van de Technasiumstroom zijn vanwege materiaalverbruik, excursies en extra lessen, kosten verbonden. In de eerste klas zijn deze kosten 100 per schooljaar. Deze lopen op tot maximaal 200 per schooljaar in de hogere klassen. Voor meer informatie kunt u de website van de stichting Techansium bezoeken (www.technasium.nl) of contact opnemen met mevrouw Tessa Lodewijks, de technator van het Bernardinuscollege De Bernardinus Business School, voor ondernemerstalent De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4 en helpt leerlingen bij het zetten van de eerste stappen op weg naar goed ondernemerschap. Zo richten zij een eigen bedrijf op en spreken zij met succesvolle ondernemers. Er wordt zowel praktisch als theoretisch gewerkt. Leerlingen volgen niet alleen de cursus Elementair Boekhouden, maar bezoeken ook bedrijven, spelen managementgames, ontmoeten experts en bezoeken vervolgopleidingen. De module Elementair Boekhouden wordt afgesloten met een examen, waardoor leerlingen een extra certificaat bij hun diploma ontvangen. Een aantal opleidingen verleent vrijstelling wanneer deze module met succes is afgesloten. Als leerlingen de BBS in het examenjaar afsluiten, ontvangen zij tevens een certificaat van de Vecon Business School. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor een ondernemer. Daarom starten de leerlingen die de BBS volgen in teamverband een echt bedrijf. Hierdoor kruipen zij in de huid van de ondernemer en krijgen zij inzicht in de wereld van aandelen, marketing en winst. Ook merken zij dat niet alleen inzicht en kennis, maar ook het tonen van initiatief van groot belang is om een succesvolle ondernemer te zijn. Leerlingen leren dus op een actieve manier hoe kennis in de praktijk kan worden toegepast. Binnen de BBS wordt gewerkt met een portfolio, waarin de behaalde modules worden opgenomen. De belangrijkste competenties waaraan binnen de BBS gewerkt wordt, zijn: samenwerken; plannen en organiseren; oplossingen zoeken; doorzettingsvermogen tonen; informatie verzamelen; projecten evalueren; presenteren. Het volgen van de BBS draagt bij aan een grotere economische kennis en aan het verwerven van betere vaardigheden. Doordat er veel wordt samengewerkt aan verschillende projecten, is er een duidelijke koppeling tussen theorie en praktijk. Leerlingen maken door het samenwerken aan projecten in groepen kennis met de verschillende rollen binnen een bedrijf (productie, inkoop, verkoop, controller, P&O, financiën). De BBS legt hiermee een brede basis, zodat er een betere aansluiting wordt gerealiseerd naar het hoger onderwijs. De ervaringen die leerlingen opdoen, dragen bij aan een meer weloverwogen studie- en beroepskeuze. Zoals gezegd, start de BBS in klas 4. In de derde klas maken leerlingen kennis met de BBS in de vorm van een project binnen het vak economie. Leerlingen die de BBS willen volgen, moeten in de bovenbouw het vak management & organisatie kiezen. Zij volgen de BBS gedurende 2 lesuren per week naast de andere vakken. Daarnaast zijn er projectdagen en excursies. Aan het volgen van de BBS zijn kosten verbonden, vanwege extra lessen, materiaalverbruik, excursies en cursussen. In de vierde klas bedragen deze kosten ca. 200,- per leerling. Elk volgend schooljaar zullen deze kosten opnieuw bekeken en berekend worden. Unique selling points BBS: Certificaat Jong Ondernemen; Certificaat Elementair Boekhouden; Certificaat VECON Business School; Kennismaken met bedrijven en beroepen; Samenwerken in kleine teams en uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten; Uniek in Zuid-Limburg. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met dhr. drs. J.E.M.J. Schonewille of dhr. M. America. Zij zijn de contactpersonen voor de Bernardinus Business School. en 4 5 De Bernardinus Business School is gecertificeerd door VECON

4 DE SCHOLEN VAN HET DE SCHOLEN VAN HET CULT UUR Gymnasium Athena Cultuur De scholen van het Bernardinuscollege hebben een lange traditie op het gebied van cultuur- en kunstonderwijs. De aandacht voor kunst en cultuur komt eveneens tot uiting in de inrichting van de school. Zo staat er op het plein aan de achterkant van de school een kunstwerk van Joost van der Toorn. Ook de muurschilderingen van Aad de Haas, in het hele schoolgebouw aanwezig, zijn een goed voorbeeld van deze aandacht voor het kunstzinnige en het culturele. De grondleggers van de school hebben vanaf het ontstaan ervan oog gehad voor de creatieve kwaliteiten van de leerlingen. In onze tijd zijn de denk- en handelingsstrategieën voor het vinden van oplossingen van groot belang. Creatieve kwaliteiten zijn dan onontbeerlijk. Er wordt in de maatschappij namelijk een grote diversiteit aan oplossingsstrategieën van leerlingen verwacht binnen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. Het onderwijs in cultuur en kunst op onze school staat in het teken hiervan. De verschijningsvormen ervan zijn verschillend: het beeld, de muziek, het woord. Het Bernardinuscollege gelooft zeer in de kwaliteiten van de leerlingen. Zij zijn in staat om met hun culturele- en kunstzinnige ontwikkeling een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, het leven van alledag en de hedendaagse, dynamische creatieve economie. Tot op de dag van vandaag zijn de kunstvakken op het Bernardinuscollege breed vertegenwoordigd in de lessentabel. De kunstvakken vormen dan ook geen uitzondering binnen de bevorderingsnormen. Vele aspecten van kunst en cultuur zijn in concreto en in ruime mate vertegenwoordigd in vele vakken binnen de school, zoals in de vakken Nederlands, culturele en kunstzinnige vorming, levensbeschouwing, de moderne vreemde talen en de klassieke talen. De docenten vinden het namelijk belangrijk dat een leerling zijn/haar persoonlijk ontwikkelingstraject kan volgen binnen kunst en cultuur. Binnen de vakken beeldende vorming (onderbouw), kunstvak beeldende vormgeving (bovenbouw) en muziek wordt bijvoorbeeld gewerkt met een lesprogramma waarbinnen de individuele leerroute van de leerling centraal staat. Tevens wordt een leerling in de bovenbouw begeleid door een kunstdocent en een Cultcoach. Deze coach komt uit de beroepspraktijk en werkt bijvoorbeeld als journalist, architect, designer, vertaler of fotograaf. Een leerling van het Bernardinuscollege kan tevens kiezen uit een ruim extra aanbod op het gebied van kunst en cultuur: De cultuurklas in de onderbouw voor leerlingen met een grote belangstelling voor kunst en cultuur. Onderwerpen uit muziek, beeldende vorming, jeugdliteratuur, drama en geschiedenis komen aan bod. Minimale groepsgrootte: 12 leerlingen Atelier-uren in de bovenbouw waarbij leerlingen begeleid worden bij hun voorbereiding op het vervolg(kunst) onderwijs De muziek plus+klas in de onderbouw voor leerlingen met een aanleg voor muziek. Samen musiceren staat centraal binnen deze klas. Minimale groepsgrootte: 12 leerlingen. VOCO: voorbereiding conservatorium. In samenwerking met het Conservatorium Maastricht worden leerlingen met een bovengemiddelde muzikale aanleg dusdanig opgeleid dat zij toegelaten kunnen worden tot een muzikale beroepsopleiding. De Bernardinus Bigband voor leerlingen die met een populair repertoire gezamenlijk meerdere keren per jaar optreden. Binden & Bouwen, het oudste schoolblad van Nederland, biedt een platform aan de schrijvers van de toekomst en aan leerlingen die de schoolse werkelijkheid vanuit hun eigen invalshoek becommentariëren. De docenten van het Bernardinuscollege vinden het belangrijk om aandacht te schenken aan het algemeen en specifiek cultureel erfgoed. Leerlingen, personeel en ouders zijn dan ook ieder schooljaar weer in de gelegenheid zich aan te sluiten bij De Winküle, de carnavalsvereniging van de school. Theater en drama horen eveneens thuis in de traditie van het Bernardinuscollege. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school is er door meer dan 200 personen in 2014 een prachtige revue op de planken gebracht. De voorbereidingen voor de revue van 2016 zijn inmiddels weer in volle gang. Wilt u meer informatie over cultuur- en kunsteducatie op het Bernardinuscollege? Neem gerust contact op met dhr. E. Hennekens, cultuurcoördinator, docent. Het Athena-programma Op het gymnasium gaat het niet alleen om het leren van woorden en weetjes, maar ook om het stellen van de juiste vragen. Waarom is dit zo? Hoe werkt dat? Waar heeft het mee te maken? Waarom doen we dit? Gymnasiasten zijn vaak kritisch, creatief, vindingrijk, onderzoekend en ondernemend. In de eerste drie jaar volgen zij een uitgebreid lesprogramma in Grieks en Latijn. Deze klassieke talen hebben veel invloed gehad op de moderne talen. Het leren van Latijn en Grieks helpt hen bij de studie van de moderne talen, en omgekeerd. Naast het leren van de talen zelf doen zij kennis op over het denken en doen van de Grieken en de Romeinen. De Grieken dachten als eerste na over democratie en vonden lichamelijke oefening belangrijk. Ter ere van hun oppergod organiseerden zij zelfs sportwedstrijden: de Olympische Spelen. De Romeinen werkten als eersten met beton, hadden stromend water en vloerverwarming. Hun aanpak is nog steeds de basis voor de manier waarop we nu bouwen. Veel van wat we nu dus als vanzelfsprekend beschouwen en onmisbaar vinden, is ontstaan onder invloed van de Grieken en Romeinen. Het Athena-programma biedt gymnasiasten extra uitdagingen. Het is genoemd naar de Griekse godin Athena, godin van de wijsheid, moed, inspiratie, beschaving, het recht en de gerechtigheid, de oorlog, wiskunde, kracht, strategie, kunsten, ambachten en vaardigheid. In de eerste klas krijgen de leerlingen een inleidende cursus Russisch. Zo maken ze kennis met het cyrillisch alfabet en de eerste beginselen van de Russische taal. Tijdens de lessen wordt tevens aandacht aan de Russische cultuur besteed. In de tweede klas kunnen ze wennen aan de klanken van het Chinees, de wereldtaal van de toekomst. Chinees leren is gymnastiek voor je hersenen: de spraakorganen (lippen/ tong/tanden/keel) worden op een geheel andere manier gebruikt. Ook het gehoor wordt op de proef gesteld: wat je hoort, kun je niet zomaar nabootsen. Naast de klank van de taal wordt er in de les aandacht aan Chinese omgangsvormen en gebruiken besteed. Ook is er voor geïnteresseerden een inleidende cursus sterrenkunde, waarin een reis wordt gemaakt vanaf de aarde naar de grenzen van ons zonnestelsel om vervolgens de rest van het heelal kort te verkennen. In de derde klas is er het Thermenproject, een project dat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en Latijn samenbrengt in het Thermenmuseum. Bovendien wordt er een bezoek gebracht aan Trier, de oude keizerhoofdstad. In de vijfde klas gaan de leerlingen met school naar de eeuwige stad, Rome. Voor meer informatie over het gymnasium en het Athena-programma kunt u zich wenden tot mevrouw dr. ir. D. Ceiler, onderwijsdirecteur gymnasium. 6 7

5 DE SCHOLEN VAN HET ondersteuning Ondersteuning De meeste leerlingen van het Bernardinuscollege behalen hun diploma zonder al te veel hulp. Mocht er echter behoefte zijn aan ondersteuning, dan is deze er. In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen te maken met verschillende docenten die lesgeven in één vak. De vakdocent legt de stof uit en geeft nauwkeurig aan welk huiswerk er moet worden gemaakt. Daarnaast helpt hij of zij bij het aanleren van studievaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan tips voor het overzichtelijk uitwerken van grotere wiskundeopgaven, het lezen en analyseren van langere teksten of het leren van woordjes en feiten. Een van de vakdocenten is tevens mentor van een klas. De mentor is de persoonlijke begeleider van de leerlingen van zijn of haar klas en verdiept zich in de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Belangrijke thema s hierbij zijn: de leerling als persoon, aansluiting bij klasgenoten, ondersteuning bij ziekte en afwezigheid, bewaken van de behaalde resultaten en tips geven indien de resultaten tegenvallen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders/ verzorgers. Wanneer de mentor niet de gevraagde hulp kan bieden, wordt advies gevraagd aan een groep van zorgspecialisten, het ondersteuningsteam. Dit team wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. De zorgspecialisten ondersteunen onder andere leerlingen met dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen, autismespectrumstoornissen (zoals PDD-NOS en het syndroom van Asperger). Mochten de zorgspecialisten niet verder kunnen helpen, dan wordt door de zorgcoördinator een deskundige van buiten de school gezocht. Als het nodig mocht zijn, krijgen de leerlingen in het eerste leerjaar hulplessen in één van de vakken Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, rekenen of Latijn. Indien een leerling dyslectisch is, is het mogelijk om remediëringslessen te volgen voor één of meer talen. Het Bernardinuscollege heeft een eigen huiswerkbegeleidingsinstituut. Hier kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen bij het aanleren van studievaardigheden. Er zijn twee ondersteuningsvormen. In de huiswerkklas basis kunnen leerlingen na school onder toezicht huiswerk maken. De huiswerkklas plus biedt daarnaast extra ondersteuning op het gebied van het ontwikkelen van studievaardigheden. De begeleider in de huiswerkklas overlegt 8 met de mentor om een zo goed mogelijke ondersteuning te kunnen bieden. In de vooreindexamenklas worden leerlingen intensief begeleid bij het maken van hun keuze voor een vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit. Door middel van tests en het gericht bezoeken van vervolgopleidingen kunnen de lerlingen de opleiding vinden die het best bij hen past. Voor meer informatie over zorg en begeleiding kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, dhr. Stijn Linders. Duits Parkstad maakt deel uit van een Euregio die veel uitdagingen biedt en waar veel kennisinstellingen zijn gevestigd. Om optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden die het leven en werken in deze Euregio biedt, is het van belang dat leerlingen van nu bekend zijn met de buurtalen. Om die reden starten wij op het Bernardinuscollege al in de eerste klas met Duits. Het doel hiervan is leerlingen een sterke basis te bieden voor deze taal, zodat zij ook in staat zijn om te ervaren welke mogelijkheden er in ons buurland Duitsland liggen. Deze mogelijkheden liggen niet alleen op cultureel gebied, maar ook op het gebied van vervolgopleidingen en dus uiteindelijk ook van de arbeidsmarkt. Naast het aanbieden van versterkt Duits, bestaat voor leerlingen ook de mogelijkheid om via ons extra onderwijsaanbod het Goethe-certificaat Duits te behalen. Een uitstekende basis voor een vervolgstudie aan bijvoorbeeld de RWTH of de Fachhochschule in Aken. 9 Het belangrijkste is dat leerlingen zich thuis voelen op school, zich op hun gemak voelen bij de mentor, zodat zij met alles terecht kunnen. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en worden leerlingen steeds zelfstandiger. Peter Wiertz, mentor brugklas havo-atheneum 1

6 Cambridge Certificate Leermiddelen Schoolkosten Als leerlingenbegeleider voel ik, op de nodige momenten, een flinke steun in de rug van mijn leerlingen, mijn coördinator en onderwijsdirecteur. De goede communicatielijnen binnen de school geven mij een vertrouwd gevoel. Dit straal ik vervolgens uit naar mijn leerlingen en vice versa! Al met al zorgt deze wisselwerking voor een positief kritisch werkklimaat op school. Tineke van Dellen mentor gymnasium 1 Op het Bernardinuscollege is het mogelijk een internationaal erkend certificaat voor de Engelse taal te behalen, het zogenaamd Cambridge Certificate in Advanced English. Dit certificaat is een erkend diploma voor de kennis van de Engelse taal en garandeert vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op vele Engelstalige en internationale opleidingen. Het behaalde certificaat is qua geldigheidswaarde niet aan een bepaald aantal jaren gebonden. Het certificaat behoudt zijn waarde. Het behalen van een certificaat heeft een duidelijke meerwaarde. Een derde van de Nederlandse studenten doorloopt namelijk een masterjaar op een universiteit in het buitenland. Ook worden tegenwoordig op veel Nederlandse universiteiten colleges in de Engelse taal gegeven. Vanaf de derde klas worden leerlingen op atheneum-niveau in drie jaar en drie maanden en op havo-niveau in twee jaar en drie maanden door middel van een aanvullend programma voorbereid op het behalen van het certificaat. Dit programma bestaat uit specifieke trainingen die worden afgesloten middels een apart landelijk examen over vier onderdelen, te weten reading, writing and English in use, listening and speaking. Het examen dat afgelegd wordt, valt onder de verantwoordelijkheid van de Universiteit van Cambridge. Toelatingseisen en kosten voor het programma worden in de derde klas met de leerlingen en ouders besproken. Zoals gezegd zijn de schoolboeken voor de ouders/ verzorgers gratis. De boeken worden door de school verstrekt. De leerling krijgt deze dus in bruikleen. Naslagwerken zoals woordenboeken en een atlas dienen zelf te worden aangeschaft, evenals schrijfwaren en een rekenmachine (voor de onderbouw is dit de Casio FX-82MS). Leerlingen die een ipad of andere tablet hebben, mogen die bij ons op school in de les gebruiken. Op dit moment maakt meer dan de helft van de leerlingen in de les gebruik van een tablet. In delen van de school is wifi beschikbaar. Evenals het basisonderwijs is het voortgezet onderwijs gratis. Wel worden kosten in rekening gebracht voor deelname aan excursies, reizen en aan het volgen van extra onderwijsaanbod, zoals Technasium, de Businessclass, Cambridge Engels en de Scienceklas. De kosten hiervoor zijn in de schoolgids op onze website te vinden. Schoolboeken zijn voor ouders en leerlingen gratis, zij worden door de school beschikbaar gesteld. Uiteraard moet wel een aantal zaken door de ouders of verzorgers worden aangeschaft, zoals een boekentas of rugzak, schrijfwaren, hulpmiddelen zoals een rekenmachine en naslagwerken zoals woordenboeken. Gymnastiekkleding en gymschoenen dienen zelf te worden aangeschaft. De sportkleding met het Bernardinuslogo kan via school worden verkregen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor zaken die niet door de overheid worden gefinancierd, maar die wel belangrijk zijn voor ons onderwijs, zoals de bekostiging van onze mediatheek en extra computerfaciliteiten voor leerlingen. De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt 48 voor het eerste kind en wordt per kind lager wanneer u meer kinderen hier op school heeft

7 Ouderraad De Ouderraad van de scholen van het Bernardinuscollege bestaat uit een afvaardiging van ouders met een evenwichtige afspiegeling en verdeling over schooltype, onder- en bovenbouw. Het streven is een bezetting van minimaal acht en maximaal twaalf ouders. De ouderraad komt gemiddeld acht keer per jaar bij elkaar. Als belangenbehartigers van de kinderen worden in de vergaderingen schoolbrede onderwerpen besproken. Het betreft veelal actuele onderwerpen die betrekking hebben op onderwijs, opvoeding en vorming. Tijdens de vergaderingen is iemand van de directie aanwezig, zodat actuele zaken, adviezen, signalen etc. snel kunnen worden uitgewisseld. De Ouderraad heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar wordt wel betrokken bij beleidsontwikkelingen binnen de school. Op verzoek participeert de Ouderraad ook in overleggroepen of commissies. De ouderraad organiseert twee maal per jaar een thema-bijeenkomst voor ouders. Het doel van deze avond is verdieping van een actueel of bijzonder onderwerp. Tot slot stelt de Ouderraad zich ten doel het contact tussen ouders en school te bevorderen. Voor allerlei zaken, vragen of adviezen staat de ouderraad open. Het adres is Leerlingenraad De leerlingenraad van het Bernardinuscollege (LLRBC) is een speciale groep leerlingen die zich inzet bij het organiseren van activiteiten en zich daarnaast bezighoudt met de wensen en rechten van de leerlingen van het Bernardinuscollege. De leerlingenraad is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de onderbouwfeesten, het muggenbal, de sinterklaas- en kerstviering en vele andere activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Bovendien kan de leerlingenraad bereikt worden door leerlingen met klachten over proefwerken, examens en andere organisatorische zaken. Doordat zij een goede relatie met de directie en de medezeggenschapsraad onderhoudt, is de leerlingenraad in staat om mee te helpen het onderwijs op het Bernardinuscollege zo leuk en effectief mogelijk te maken. Ouders en leerlingen die contact zoeken met de leerlingenraad kunnen deze bereiken door te mailen met Tessa Vaessen, voorzitter van de leerlingenraad gedurende het schooljaar Haar adres is llrbc.nl. Verder is de leerlingenraad ook te vinden op Facebook, waar zij via hun pagina ( Bernardinus Leerlingenraad ) de school op de hoogte houden van hun activiteiten. ICT en moderne media Het Bernardinuscollege bereidt de leerlingen van nu voor op de toekomst. Voor deze leerlingen zijn tablets, smartphones en laptops niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Het Bernardinuscollege stimuleert daarom het zinvol gebruik van deze middelen omdat deze ook binnen het onderwijs van toegevoegde waarde zijn. ICT is op deze manier geen doel, maar een middel om op een eigentijdse manier informatie te vinden, te communiceren en te plannen. In delen van het gebouw zijn computers geplaats, waar leerlingen buiten de lessen om gebruik van kunnen maken. Ook wordt bij een toenemend aantal vakken binnen lesverband gebruik gemaakt van computers, bijvoorbeeld voor schrijfopdrachten, practica, ontwerpopdrachten en toetsen. Wanneer leerlingen de beschikking hebben over een tablet, mogen zij deze op school gebruiken. Meer dan de helft van de leerlingen maakt in school gebruik van een tablet om lesmateriaal te raadplegen, de agenda bij te houden, aantekeningen te maken en om informatie te zoeken. In de studieruimten en centrale hal is voor de leerlingen wifi beschikbaar. Via Scholica kunnen leerlingen en ouders de vorderingen, resultaten en aanwezigheid volgen, het lesrooster en opgegeven huiswerk raadplegen en gebruik maken van de elektronische leeromgeving (ELO) van de school. Scholica is te benaderen via internet en door middel van een app voor tablets en smartphones. Bezoek onze sites Mijn taak als mentor is om leerlingen te begeleiden op school. Voor mij betekent dit dat ik het zelfvertrouwen van de leerlingen moet vergroten, dat ik oor en oog heb voor problemen die er eventueel thuis en op school spelen. Kortom, een goede relatie is belangrijk. Uiteraard moet ik ook de resultaten voor de diverse vakken volgen. De prestaties hangen voor een groot deel af van hoe een leerling zich voelt; goed in het vel leidt meestal tot goede prestaties. In onderwijsland wordt vaak de volgende quote gehanteerd, een quote die ik volledig onderschrijf: Geen prestatie zonder relatie! Gerda Overmars, mentor 1 atheneum 12 13

8 Notities 14 15

9 Akerstraat 95 I 6417 BK Heerlen T I F E

DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium

DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium DE SCHOLEN VAN HET informatiegids 2016 school voor Havo Atheneum Gymnasium De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) is het bevoegd gezag van acht scholen voor voortgezet onderwijs, die

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving voor het leven Leren kan op

Nadere informatie

Hier leer je voor het leven

Hier leer je voor het leven BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je voor het leven Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving Leren kan op

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven MELANCHTHON BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo hier leer je voor het leven Leren kan op veel manieren. Op Bergschenhoek leer je voor het leven. Een breed programma met veel

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Welkom! Informatie Bernardinus

Welkom! Informatie Bernardinus Welkom! Informatie Bernardinus Inhoud - Filmpje - Wie zijn wij? - Hoe ziet de brugklas en Havo, Atheneum en Gymnasium eruit? - Welke keuzemogelijkheden heeft de leerling? - Welke ondersteuning en zorg

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een grote en belangrijke stap.

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar Informatiegids Samen maken wij jouw ambities waar Welke brugklassen zijn er? Samen maken wij jouw ambities waar - havo/vwo - atheneum/gymnasium - tweetalig atheneum/gymnasium De vmbo-t/havo brugklas zit

Nadere informatie

Lek en Linge GYMNASIUM

Lek en Linge GYMNASIUM Lek en Linge GYMNASIUM Gymnasium: Verbreed je culturele horizon! Heb je plezier in leren? Zoek je graag dingen uit? Ben je geïnteresseerd in de wereld van de Grieken en de Romeinen? Wil je extra tools

Nadere informatie

Onderzoek Zuid. Niek Swelsen i.o. RBPI - OTIB

Onderzoek Zuid. Niek Swelsen i.o. RBPI - OTIB Onderzoek Zuid Niek Swelsen i.o. RBPI - OTIB Technasium: 10 jaar geleden ontstaan in Groningen. Scholen die Technasium onderwijs geven moeten aangesloten zijn bij de stichting Technasium. Technasium is

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A4/A5 (20.50) Determineren Wie

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 27 januari 2017 16.00-21.00 uur Informatie over de brugklas voor ouders scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Open lessen 9, 10, 12 en 13 januari Deelname

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO.

Cambridge. Engels VWO. Cambridge Engels VWO www.staring.nl Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal erkend zijn en gelden

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij hebben aparte programma s voor

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2016 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

tekst Melanchthon-DNA

tekst Melanchthon-DNA Hartelijk welkom tekst Melanchthon-DNA Hier leer je voor het leven kennis competenties waarden Lestijden van 75 min.: Blok 1 8.30 9.45 Blok 2 10.00 11.15 Blok 3 11.30 12.45 Blok 4 13.15 14.30 Blok 5 14.45

Nadere informatie

BELEEF HET ASSINK OM THUIS NA TE LEZEN

BELEEF HET ASSINK OM THUIS NA TE LEZEN BELEEF HET ASSINK OM THUIS NA TE LEZEN Locatie Bouwmeester Iedereen is anders Daarom bieden wij ondersteuning op veel gebieden Geen leerling leert hetzelfde, iedereen leert op een andere manier. Daar houden

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus

Welkom op Quintus! Albert Noord directeur locatie Quintus Locatie Quintus Welkom op Quintus! Quintus is een grote school waar veel te kiezen en te beleven valt. Door de kleinschalige organisatie hebben wij veel zorg en aandacht voor onze leerlingen. Wij werken

Nadere informatie

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017 INFORMATIE voor ouders & verzorgers Welkom 2016/2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Typisch De Heemgaard 5 Onderwijs 6 Keuzes & kansen 8 Begeleiding 11 Contact met thuis 12 Meer informatie 14 Praktisch 15 Zet

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum

Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum tekst 19.30 uur: welkom / opening 19.45 uur groep 7/8 voor informatie door de school presentatie ouders in de aula: inrichting van het onderwijs 21.00

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Yair Past het Boni bij mij? Bruggers aan het woord Yair: Ik voel me thuis op het Boni. Het is heel fijn in de brugklas. Je wordt hier

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A16/A17 (aansluitend) Determineren

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Intro. Profiel vwo-leerling

Intro. Profiel vwo-leerling 1 vwo Intro Op het HML wordt er in de onderbouw gewerkt in een heterogene setting. Dat betekent, dat leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-programma bij elkaar in de klas zitten en samenwerken. Geregeld

Nadere informatie

JIJ + BERNARDINUS = SUCCES!

JIJ + BERNARDINUS = SUCCES! JIJ + BERNARDINUS = SUCCES! Bernardinuscollege 3 scholen: Havo, Atheneum en Gymnasium Ges:cht in 1913 door Franciscanen Medemens centraal Missie Het vormen van jonge mensen op intellectueel, cultureel

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

aparte klas Cambridge Engels onderzoeksvaardigheden Latijn en Grieks

aparte klas Cambridge Engels onderzoeksvaardigheden Latijn en Grieks Gymnasium+ 2015 aparte klas Cambridge Engels Gymnasium+ is speciaal bedoeld voor de leerling die extra uitgedaagd wil worden en graag diep op onderwerpen in gaat. Naast de bekende vakken wordt er lesgegeven

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend Open Dag za 18 januari 2014 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 27 januari 2014 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 29 januari 2014 aanvang 14.00 uur aanmelden vóór 27 januari Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

TECHNASIUM. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend. mavo havo atheneum technasium gymnasium

TECHNASIUM. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend. mavo havo atheneum technasium gymnasium TECHNASIUM Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium Heeft u vragen met betrekking tot het Technasium op de OSG West-Friesland? Neem dan gerust contact op met onze

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Gymnasium - Atheneum

Voorlichtingsavond Gymnasium - Atheneum Hartelijk welkom Voorlichtingsavond Gymnasium - Atheneum tekst 19.30 uur: welkom / opening 19.45 uur groep 7/8 voor informatie door de school presentatie ouders in de aula: inrichting van het onderwijs

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Lyceum volgens Mischa Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Uitdagend leren De leerlingen op het Lyceum volgen een opleiding voor havo, atheneum of gymnasium.

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

tekst Melanchthon-DNA

tekst Melanchthon-DNA Hartelijk welkom tekst Melanchthon-DNA Hier leer je voor het leven kennis competenties waarden Lestijden van 75 min.: Blok 1 8.30 9.45 Blok 2 10.00 11.15 Blok 3 11.30 12.45 Blok 4 13.15 14.30 Blok 5 14.45

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Sprekers: De heer Van Hoof Mevrouw Groenendijk Mevrouw Melief/Mevrouw Bovenberg Cantina Aula Leopoldzaal Motto Ex pluribus unum Schooltype - Categoriaal

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas Ruimte voor ontwikkeling Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Jij krijgt de ruimte om te ontdekken wat het beste bij je past en om enthousiast mee te doen. scholengemeenschap

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

PEELLANDCOLLEGE. HAVO, op weg naar het HBO. VWO: Gymnasium en Atheneum op weg naar het WO, de universiteit

PEELLANDCOLLEGE. HAVO, op weg naar het HBO. VWO: Gymnasium en Atheneum op weg naar het WO, de universiteit WELKOM PEELLANDCOLLEGE HAVO, op weg naar het HBO VWO: Gymnasium en Atheneum op weg naar het WO, de universiteit Peellandcollege staat voor De basisvoorwaarden voor goed leren: aandacht voor iedere leerling

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie