DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids"

Transcriptie

1 DE SCHOLEN VAN HET school voor Havo Atheneum Gymnasium Informatiegids 2015

2 De powerpointpresentatie van de informatieavonden treft u aan op en Technasium 4 Business school 5 Voorwoord De keuze van een middelbare school is een grote en belangrijke stap in het leven van een kind en van de ouders of verzorgers. Het spreekt daarom voor zich dat een dergelijke keuze zorgvuldig moet worden gemaakt. Zeker omdat een kind een enorme ontwikkeling doormaakt in de vijf of zes jaar die volgen. In deze brochure schetsen wij een beeld van onze school, welke onze uitgangspunten zijn en hoe wij ons onderscheiden van andere scholen, zodat uw kind samen met u een weloverwogen keuze kan maken voor de volgende stap in zijn of haar schoolloopbaan. De scholen van het Bernardinuscollege, zoals het Bernardinuscollege officieel heet, zijn al meer dan 100 jaar een begrip, niet alleen in Parkstad, maar in heel onderwijsland. Ons Bernardijns onderwijs is er niet alleen op gericht om leerlingen een optimale basis te geven voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, maar ook op het welbevinden van de leerlingen en het bevorderen van sociale competenties. Verder kenmerkt het onderwijs op het Bernardinuscollege zich door een breed aanbod van vakken, de mogelijkheden om leerlingen hun talenten te laten ontplooien en aandacht voor persoonlijke begeleiding. Dit laatste gebeurt zowel voor leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben als voor leerlingen die excelleren. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met onze school. Wij staan u graag te woord tijdens een persoonlijk gesprek. Tot slot wens ik uw kind en u veel succes bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Ralph Henssen rector De missie van onze school luidt: Cultuur 6 Athena (gym) 7 Ondersteuning 8 Duits 9 Cambridge certificate 10 Leerlingenraad & Ouderraad 12 Leermiddelen & Schoolkosten 11 Ict en moderne media 13 De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) is het bevoegd gezag van acht scholen voor voortgezet onderwijs, die intensief samenwerken en samen een elkaar aanvullend en volledig onderwijsaanbod voor alle jonge mensen in deze regio tussen 12 en 18 jaar bieden. Ons motto is: voor elk kind het beste onderwijs. Bij onze scholen kunt u terecht voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-gemengd, vmbokader, vmbo-basis en praktijkonderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden op meerdere locaties, ieder met een eigen profilering. Voorbeelden daarvan zijn een schakel en zorgprofiel, tweetalig onderwijs, technasium, plusklassen op het gebied van cultuur, sport, muziek en science of een specifiek beroepsoriënterend aanbod binnen het vmbo. De scholen van het Bernardinuscollege vormen jonge mensen op intellectueel, cultureel en maatschappelijk gebied. Zij bereiden leerlingen voor op de toekomst door hen uit te dagen met gedegen, motiverend en inspirerend onderwijs. Dit onderwijs komt voort uit een rijke, op Franciscaanse grondslag gebaseerde onderwijs- en vormingstraditie. Wat opvalt is dat in deze missie de werkwoorden vormen, voorbereiden en uitdagen centraal staan. Bij vormen gaat het om de vorming van de hele persoonlijkheid van een leerling. Het Bernardinuscollege biedt daartoe een goede basis en heldere structuur, waarin leerlingen zich kunnen ontplooien op intellectueel, sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Het onderwijs op het Bernardinuscollege bereidt voor op de toekomst. Dit doet zij door leerlingen de kennis, de inzichten en de vaardigheden mee te geven waar zij in een vervolgopleiding en in de rest van hun loopbaan profijt van hebben. Uitdagen betekent voor de school het aanzetten tot ontwikkelen, door leerlingen te motiveren en te inspireren. Notitieruimte 14& 15 3

3 DE SCHOLEN VAN HET DE SCHOLEN VAN HET Technasium Business School Technasium: een formule voor beter onderwijs Op het technasium staan beroepen uit de wereld van de bètawetenschappen en techniek centraal. Tijdens de lessen Onderzoek & Ontwerpen (O&O) kruipen de leerlingen in de huid van bijvoorbeeld een architect, een ecoloog, een biomedisch specialist of een civieltechnisch ingenieur. Het programma voor dit vak bestaat uit vier projecten van negen weken. Deze projecten zijn afkomstig van externe opdrachtgevers. Aan het eind van ieder project presenteren de leerlingen hun resultaat aan de opdrachtgever, de docent en aan de klasgenoten. Voorbeelden van projecten zijn: het ontwerpen van een energiezuinig huis, een voorlichtingsspel voor diabetespatiënten en het bedenken van een nieuwe attractie voor een pretpark. Eén van de belangrijkste zaken die leerlingen leren, is samenwerken. Met een ontwerpteam van medeleerlingen werken zij gedurende de vier tot vijf wekelijkse lessen O&O in de technasiumwerkplaats aan oplossingen voor kleine en grote uitdagingen. Dit gebeurt op basis van verschillende probleemstellingen. Door de taken binnen het team goed te verdelen, komen ze tot een mooi eindresultaat. Ook moeten de leerlingen zichzelf en elkaar beoordelen. Hierbij telt samenwerking, initiatief en theoretische inbreng mee. Door praktisch te werken aan projecten doen leerlingen veel kennis op die ze ook kunnen gebruiken op een wetenschappelijke manier: niet alleen doen, maar ook verder denken en zo werken aan verbetering. Naast een flinke dosis kennis leren leerlingen hun creativiteit te gebruiken bij het vinden van oplossingen, leren zij door te zetten en te werken volgens een strakke planning. Dit is een groot voordeel wanneer zij de overstap maken naar het hoger onderwijs. De belangrijkste competenties waaraan wordt gewerkt op het technasium zijn: samenwerken, plannen en organiseren, producten maken, oplossingen zoeken, doorzetten, zelfstandig werken, informatie verzamelen, een werkproces overzien. Op het Bernardinuscollege kan zowel op havo, atheneum en gymnasium worden gekozen voor de technasiumstroom. Voor het technasium gelden dezelfde toelatingseisen als voor de reguliere stroom. Leerlingen kunnen beginnend bij de eerste klas tot en met het eindexamenjaar het technasium volgen. Het vak O&O wordt in het eindexamenjaar afgesloten met een meesterproef. De belangrijkste verschillen tussen de reguliere stroom en de technasiumstroom zijn: Leerlingen in de technasiumstroom volgen 2 blokken per week het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O). In de technasiumstroom is in het eerste jaar Natuurkunde/Techniek geïntegreerd in het vak O&O en wordt dus niet als apart vak aangeboden (wel in de reguliere stroom). Binnen O&O wordt veel aandacht besteed aan toegepaste vormgeving. Daarom maakt ook Beeldende Vorming in de technasiumstroom deel uit van het vak O&O. In 3 gymnasium wordt één van de Technasiummodules vormgegeven in samenwerking met met een Duitse kennisinstelling. Omdat deze module in het Duits wordt aangeboden, volgen deze technasiumleerlingen één lesuur per week minder Duits. Financiële bijdrage Aan het volgen van de Technasiumstroom zijn vanwege materiaalverbruik, excursies en extra lessen, kosten verbonden. In de eerste klas zijn deze kosten 100 per schooljaar. Deze lopen op tot maximaal 200 per schooljaar in de hogere klassen. Voor meer informatie kunt u de website van de stichting Techansium bezoeken (www.technasium.nl) of contact opnemen met mevrouw Tessa Lodewijks, de technator van het Bernardinuscollege De Bernardinus Business School, voor ondernemerstalent De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4 en helpt leerlingen bij het zetten van de eerste stappen op weg naar goed ondernemerschap. Zo richten zij een eigen bedrijf op en spreken zij met succesvolle ondernemers. Er wordt zowel praktisch als theoretisch gewerkt. Leerlingen volgen niet alleen de cursus Elementair Boekhouden, maar bezoeken ook bedrijven, spelen managementgames, ontmoeten experts en bezoeken vervolgopleidingen. De module Elementair Boekhouden wordt afgesloten met een examen, waardoor leerlingen een extra certificaat bij hun diploma ontvangen. Een aantal opleidingen verleent vrijstelling wanneer deze module met succes is afgesloten. Als leerlingen de BBS in het examenjaar afsluiten, ontvangen zij tevens een certificaat van de Vecon Business School. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor een ondernemer. Daarom starten de leerlingen die de BBS volgen in teamverband een echt bedrijf. Hierdoor kruipen zij in de huid van de ondernemer en krijgen zij inzicht in de wereld van aandelen, marketing en winst. Ook merken zij dat niet alleen inzicht en kennis, maar ook het tonen van initiatief van groot belang is om een succesvolle ondernemer te zijn. Leerlingen leren dus op een actieve manier hoe kennis in de praktijk kan worden toegepast. Binnen de BBS wordt gewerkt met een portfolio, waarin de behaalde modules worden opgenomen. De belangrijkste competenties waaraan binnen de BBS gewerkt wordt, zijn: samenwerken; plannen en organiseren; oplossingen zoeken; doorzettingsvermogen tonen; informatie verzamelen; projecten evalueren; presenteren. Het volgen van de BBS draagt bij aan een grotere economische kennis en aan het verwerven van betere vaardigheden. Doordat er veel wordt samengewerkt aan verschillende projecten, is er een duidelijke koppeling tussen theorie en praktijk. Leerlingen maken door het samenwerken aan projecten in groepen kennis met de verschillende rollen binnen een bedrijf (productie, inkoop, verkoop, controller, P&O, financiën). De BBS legt hiermee een brede basis, zodat er een betere aansluiting wordt gerealiseerd naar het hoger onderwijs. De ervaringen die leerlingen opdoen, dragen bij aan een meer weloverwogen studie- en beroepskeuze. Zoals gezegd, start de BBS in klas 4. In de derde klas maken leerlingen kennis met de BBS in de vorm van een project binnen het vak economie. Leerlingen die de BBS willen volgen, moeten in de bovenbouw het vak management & organisatie kiezen. Zij volgen de BBS gedurende 2 lesuren per week naast de andere vakken. Daarnaast zijn er projectdagen en excursies. Aan het volgen van de BBS zijn kosten verbonden, vanwege extra lessen, materiaalverbruik, excursies en cursussen. In de vierde klas bedragen deze kosten ca. 200,- per leerling. Elk volgend schooljaar zullen deze kosten opnieuw bekeken en berekend worden. Unique selling points BBS: Certificaat Jong Ondernemen; Certificaat Elementair Boekhouden; Certificaat VECON Business School; Kennismaken met bedrijven en beroepen; Samenwerken in kleine teams en uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten; Uniek in Zuid-Limburg. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met dhr. drs. J.E.M.J. Schonewille of dhr. M. America. Zij zijn de contactpersonen voor de Bernardinus Business School. en 4 5 De Bernardinus Business School is gecertificeerd door VECON

4 DE SCHOLEN VAN HET DE SCHOLEN VAN HET CULT UUR Gymnasium Athena Cultuur De scholen van het Bernardinuscollege hebben een lange traditie op het gebied van cultuur- en kunstonderwijs. De aandacht voor kunst en cultuur komt eveneens tot uiting in de inrichting van de school. Zo staat er op het plein aan de achterkant van de school een kunstwerk van Joost van der Toorn. Ook de muurschilderingen van Aad de Haas, in het hele schoolgebouw aanwezig, zijn een goed voorbeeld van deze aandacht voor het kunstzinnige en het culturele. De grondleggers van de school hebben vanaf het ontstaan ervan oog gehad voor de creatieve kwaliteiten van de leerlingen. In onze tijd zijn de denk- en handelingsstrategieën voor het vinden van oplossingen van groot belang. Creatieve kwaliteiten zijn dan onontbeerlijk. Er wordt in de maatschappij namelijk een grote diversiteit aan oplossingsstrategieën van leerlingen verwacht binnen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. Het onderwijs in cultuur en kunst op onze school staat in het teken hiervan. De verschijningsvormen ervan zijn verschillend: het beeld, de muziek, het woord. Het Bernardinuscollege gelooft zeer in de kwaliteiten van de leerlingen. Zij zijn in staat om met hun culturele- en kunstzinnige ontwikkeling een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, het leven van alledag en de hedendaagse, dynamische creatieve economie. Tot op de dag van vandaag zijn de kunstvakken op het Bernardinuscollege breed vertegenwoordigd in de lessentabel. De kunstvakken vormen dan ook geen uitzondering binnen de bevorderingsnormen. Vele aspecten van kunst en cultuur zijn in concreto en in ruime mate vertegenwoordigd in vele vakken binnen de school, zoals in de vakken Nederlands, culturele en kunstzinnige vorming, levensbeschouwing, de moderne vreemde talen en de klassieke talen. De docenten vinden het namelijk belangrijk dat een leerling zijn/haar persoonlijk ontwikkelingstraject kan volgen binnen kunst en cultuur. Binnen de vakken beeldende vorming (onderbouw), kunstvak beeldende vormgeving (bovenbouw) en muziek wordt bijvoorbeeld gewerkt met een lesprogramma waarbinnen de individuele leerroute van de leerling centraal staat. Tevens wordt een leerling in de bovenbouw begeleid door een kunstdocent en een Cultcoach. Deze coach komt uit de beroepspraktijk en werkt bijvoorbeeld als journalist, architect, designer, vertaler of fotograaf. Een leerling van het Bernardinuscollege kan tevens kiezen uit een ruim extra aanbod op het gebied van kunst en cultuur: De cultuurklas in de onderbouw voor leerlingen met een grote belangstelling voor kunst en cultuur. Onderwerpen uit muziek, beeldende vorming, jeugdliteratuur, drama en geschiedenis komen aan bod. Minimale groepsgrootte: 12 leerlingen Atelier-uren in de bovenbouw waarbij leerlingen begeleid worden bij hun voorbereiding op het vervolg(kunst) onderwijs De muziek plus+klas in de onderbouw voor leerlingen met een aanleg voor muziek. Samen musiceren staat centraal binnen deze klas. Minimale groepsgrootte: 12 leerlingen. VOCO: voorbereiding conservatorium. In samenwerking met het Conservatorium Maastricht worden leerlingen met een bovengemiddelde muzikale aanleg dusdanig opgeleid dat zij toegelaten kunnen worden tot een muzikale beroepsopleiding. De Bernardinus Bigband voor leerlingen die met een populair repertoire gezamenlijk meerdere keren per jaar optreden. Binden & Bouwen, het oudste schoolblad van Nederland, biedt een platform aan de schrijvers van de toekomst en aan leerlingen die de schoolse werkelijkheid vanuit hun eigen invalshoek becommentariëren. De docenten van het Bernardinuscollege vinden het belangrijk om aandacht te schenken aan het algemeen en specifiek cultureel erfgoed. Leerlingen, personeel en ouders zijn dan ook ieder schooljaar weer in de gelegenheid zich aan te sluiten bij De Winküle, de carnavalsvereniging van de school. Theater en drama horen eveneens thuis in de traditie van het Bernardinuscollege. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school is er door meer dan 200 personen in 2014 een prachtige revue op de planken gebracht. De voorbereidingen voor de revue van 2016 zijn inmiddels weer in volle gang. Wilt u meer informatie over cultuur- en kunsteducatie op het Bernardinuscollege? Neem gerust contact op met dhr. E. Hennekens, cultuurcoördinator, docent. Het Athena-programma Op het gymnasium gaat het niet alleen om het leren van woorden en weetjes, maar ook om het stellen van de juiste vragen. Waarom is dit zo? Hoe werkt dat? Waar heeft het mee te maken? Waarom doen we dit? Gymnasiasten zijn vaak kritisch, creatief, vindingrijk, onderzoekend en ondernemend. In de eerste drie jaar volgen zij een uitgebreid lesprogramma in Grieks en Latijn. Deze klassieke talen hebben veel invloed gehad op de moderne talen. Het leren van Latijn en Grieks helpt hen bij de studie van de moderne talen, en omgekeerd. Naast het leren van de talen zelf doen zij kennis op over het denken en doen van de Grieken en de Romeinen. De Grieken dachten als eerste na over democratie en vonden lichamelijke oefening belangrijk. Ter ere van hun oppergod organiseerden zij zelfs sportwedstrijden: de Olympische Spelen. De Romeinen werkten als eersten met beton, hadden stromend water en vloerverwarming. Hun aanpak is nog steeds de basis voor de manier waarop we nu bouwen. Veel van wat we nu dus als vanzelfsprekend beschouwen en onmisbaar vinden, is ontstaan onder invloed van de Grieken en Romeinen. Het Athena-programma biedt gymnasiasten extra uitdagingen. Het is genoemd naar de Griekse godin Athena, godin van de wijsheid, moed, inspiratie, beschaving, het recht en de gerechtigheid, de oorlog, wiskunde, kracht, strategie, kunsten, ambachten en vaardigheid. In de eerste klas krijgen de leerlingen een inleidende cursus Russisch. Zo maken ze kennis met het cyrillisch alfabet en de eerste beginselen van de Russische taal. Tijdens de lessen wordt tevens aandacht aan de Russische cultuur besteed. In de tweede klas kunnen ze wennen aan de klanken van het Chinees, de wereldtaal van de toekomst. Chinees leren is gymnastiek voor je hersenen: de spraakorganen (lippen/ tong/tanden/keel) worden op een geheel andere manier gebruikt. Ook het gehoor wordt op de proef gesteld: wat je hoort, kun je niet zomaar nabootsen. Naast de klank van de taal wordt er in de les aandacht aan Chinese omgangsvormen en gebruiken besteed. Ook is er voor geïnteresseerden een inleidende cursus sterrenkunde, waarin een reis wordt gemaakt vanaf de aarde naar de grenzen van ons zonnestelsel om vervolgens de rest van het heelal kort te verkennen. In de derde klas is er het Thermenproject, een project dat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en Latijn samenbrengt in het Thermenmuseum. Bovendien wordt er een bezoek gebracht aan Trier, de oude keizerhoofdstad. In de vijfde klas gaan de leerlingen met school naar de eeuwige stad, Rome. Voor meer informatie over het gymnasium en het Athena-programma kunt u zich wenden tot mevrouw dr. ir. D. Ceiler, onderwijsdirecteur gymnasium. 6 7

5 DE SCHOLEN VAN HET ondersteuning Ondersteuning De meeste leerlingen van het Bernardinuscollege behalen hun diploma zonder al te veel hulp. Mocht er echter behoefte zijn aan ondersteuning, dan is deze er. In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen te maken met verschillende docenten die lesgeven in één vak. De vakdocent legt de stof uit en geeft nauwkeurig aan welk huiswerk er moet worden gemaakt. Daarnaast helpt hij of zij bij het aanleren van studievaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan tips voor het overzichtelijk uitwerken van grotere wiskundeopgaven, het lezen en analyseren van langere teksten of het leren van woordjes en feiten. Een van de vakdocenten is tevens mentor van een klas. De mentor is de persoonlijke begeleider van de leerlingen van zijn of haar klas en verdiept zich in de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Belangrijke thema s hierbij zijn: de leerling als persoon, aansluiting bij klasgenoten, ondersteuning bij ziekte en afwezigheid, bewaken van de behaalde resultaten en tips geven indien de resultaten tegenvallen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders/ verzorgers. Wanneer de mentor niet de gevraagde hulp kan bieden, wordt advies gevraagd aan een groep van zorgspecialisten, het ondersteuningsteam. Dit team wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. De zorgspecialisten ondersteunen onder andere leerlingen met dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen, autismespectrumstoornissen (zoals PDD-NOS en het syndroom van Asperger). Mochten de zorgspecialisten niet verder kunnen helpen, dan wordt door de zorgcoördinator een deskundige van buiten de school gezocht. Als het nodig mocht zijn, krijgen de leerlingen in het eerste leerjaar hulplessen in één van de vakken Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, rekenen of Latijn. Indien een leerling dyslectisch is, is het mogelijk om remediëringslessen te volgen voor één of meer talen. Het Bernardinuscollege heeft een eigen huiswerkbegeleidingsinstituut. Hier kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen bij het aanleren van studievaardigheden. Er zijn twee ondersteuningsvormen. In de huiswerkklas basis kunnen leerlingen na school onder toezicht huiswerk maken. De huiswerkklas plus biedt daarnaast extra ondersteuning op het gebied van het ontwikkelen van studievaardigheden. De begeleider in de huiswerkklas overlegt 8 met de mentor om een zo goed mogelijke ondersteuning te kunnen bieden. In de vooreindexamenklas worden leerlingen intensief begeleid bij het maken van hun keuze voor een vervolgopleiding aan een hogeschool of universiteit. Door middel van tests en het gericht bezoeken van vervolgopleidingen kunnen de lerlingen de opleiding vinden die het best bij hen past. Voor meer informatie over zorg en begeleiding kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, dhr. Stijn Linders. Duits Parkstad maakt deel uit van een Euregio die veel uitdagingen biedt en waar veel kennisinstellingen zijn gevestigd. Om optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden die het leven en werken in deze Euregio biedt, is het van belang dat leerlingen van nu bekend zijn met de buurtalen. Om die reden starten wij op het Bernardinuscollege al in de eerste klas met Duits. Het doel hiervan is leerlingen een sterke basis te bieden voor deze taal, zodat zij ook in staat zijn om te ervaren welke mogelijkheden er in ons buurland Duitsland liggen. Deze mogelijkheden liggen niet alleen op cultureel gebied, maar ook op het gebied van vervolgopleidingen en dus uiteindelijk ook van de arbeidsmarkt. Naast het aanbieden van versterkt Duits, bestaat voor leerlingen ook de mogelijkheid om via ons extra onderwijsaanbod het Goethe-certificaat Duits te behalen. Een uitstekende basis voor een vervolgstudie aan bijvoorbeeld de RWTH of de Fachhochschule in Aken. 9 Het belangrijkste is dat leerlingen zich thuis voelen op school, zich op hun gemak voelen bij de mentor, zodat zij met alles terecht kunnen. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en worden leerlingen steeds zelfstandiger. Peter Wiertz, mentor brugklas havo-atheneum 1

6 Cambridge Certificate Leermiddelen Schoolkosten Als leerlingenbegeleider voel ik, op de nodige momenten, een flinke steun in de rug van mijn leerlingen, mijn coördinator en onderwijsdirecteur. De goede communicatielijnen binnen de school geven mij een vertrouwd gevoel. Dit straal ik vervolgens uit naar mijn leerlingen en vice versa! Al met al zorgt deze wisselwerking voor een positief kritisch werkklimaat op school. Tineke van Dellen mentor gymnasium 1 Op het Bernardinuscollege is het mogelijk een internationaal erkend certificaat voor de Engelse taal te behalen, het zogenaamd Cambridge Certificate in Advanced English. Dit certificaat is een erkend diploma voor de kennis van de Engelse taal en garandeert vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op vele Engelstalige en internationale opleidingen. Het behaalde certificaat is qua geldigheidswaarde niet aan een bepaald aantal jaren gebonden. Het certificaat behoudt zijn waarde. Het behalen van een certificaat heeft een duidelijke meerwaarde. Een derde van de Nederlandse studenten doorloopt namelijk een masterjaar op een universiteit in het buitenland. Ook worden tegenwoordig op veel Nederlandse universiteiten colleges in de Engelse taal gegeven. Vanaf de derde klas worden leerlingen op atheneum-niveau in drie jaar en drie maanden en op havo-niveau in twee jaar en drie maanden door middel van een aanvullend programma voorbereid op het behalen van het certificaat. Dit programma bestaat uit specifieke trainingen die worden afgesloten middels een apart landelijk examen over vier onderdelen, te weten reading, writing and English in use, listening and speaking. Het examen dat afgelegd wordt, valt onder de verantwoordelijkheid van de Universiteit van Cambridge. Toelatingseisen en kosten voor het programma worden in de derde klas met de leerlingen en ouders besproken. Zoals gezegd zijn de schoolboeken voor de ouders/ verzorgers gratis. De boeken worden door de school verstrekt. De leerling krijgt deze dus in bruikleen. Naslagwerken zoals woordenboeken en een atlas dienen zelf te worden aangeschaft, evenals schrijfwaren en een rekenmachine (voor de onderbouw is dit de Casio FX-82MS). Leerlingen die een ipad of andere tablet hebben, mogen die bij ons op school in de les gebruiken. Op dit moment maakt meer dan de helft van de leerlingen in de les gebruik van een tablet. In delen van de school is wifi beschikbaar. Evenals het basisonderwijs is het voortgezet onderwijs gratis. Wel worden kosten in rekening gebracht voor deelname aan excursies, reizen en aan het volgen van extra onderwijsaanbod, zoals Technasium, de Businessclass, Cambridge Engels en de Scienceklas. De kosten hiervoor zijn in de schoolgids op onze website te vinden. Schoolboeken zijn voor ouders en leerlingen gratis, zij worden door de school beschikbaar gesteld. Uiteraard moet wel een aantal zaken door de ouders of verzorgers worden aangeschaft, zoals een boekentas of rugzak, schrijfwaren, hulpmiddelen zoals een rekenmachine en naslagwerken zoals woordenboeken. Gymnastiekkleding en gymschoenen dienen zelf te worden aangeschaft. De sportkleding met het Bernardinuslogo kan via school worden verkregen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor zaken die niet door de overheid worden gefinancierd, maar die wel belangrijk zijn voor ons onderwijs, zoals de bekostiging van onze mediatheek en extra computerfaciliteiten voor leerlingen. De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt 48 voor het eerste kind en wordt per kind lager wanneer u meer kinderen hier op school heeft

7 Ouderraad De Ouderraad van de scholen van het Bernardinuscollege bestaat uit een afvaardiging van ouders met een evenwichtige afspiegeling en verdeling over schooltype, onder- en bovenbouw. Het streven is een bezetting van minimaal acht en maximaal twaalf ouders. De ouderraad komt gemiddeld acht keer per jaar bij elkaar. Als belangenbehartigers van de kinderen worden in de vergaderingen schoolbrede onderwerpen besproken. Het betreft veelal actuele onderwerpen die betrekking hebben op onderwijs, opvoeding en vorming. Tijdens de vergaderingen is iemand van de directie aanwezig, zodat actuele zaken, adviezen, signalen etc. snel kunnen worden uitgewisseld. De Ouderraad heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar wordt wel betrokken bij beleidsontwikkelingen binnen de school. Op verzoek participeert de Ouderraad ook in overleggroepen of commissies. De ouderraad organiseert twee maal per jaar een thema-bijeenkomst voor ouders. Het doel van deze avond is verdieping van een actueel of bijzonder onderwerp. Tot slot stelt de Ouderraad zich ten doel het contact tussen ouders en school te bevorderen. Voor allerlei zaken, vragen of adviezen staat de ouderraad open. Het adres is Leerlingenraad De leerlingenraad van het Bernardinuscollege (LLRBC) is een speciale groep leerlingen die zich inzet bij het organiseren van activiteiten en zich daarnaast bezighoudt met de wensen en rechten van de leerlingen van het Bernardinuscollege. De leerlingenraad is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de onderbouwfeesten, het muggenbal, de sinterklaas- en kerstviering en vele andere activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Bovendien kan de leerlingenraad bereikt worden door leerlingen met klachten over proefwerken, examens en andere organisatorische zaken. Doordat zij een goede relatie met de directie en de medezeggenschapsraad onderhoudt, is de leerlingenraad in staat om mee te helpen het onderwijs op het Bernardinuscollege zo leuk en effectief mogelijk te maken. Ouders en leerlingen die contact zoeken met de leerlingenraad kunnen deze bereiken door te mailen met Tessa Vaessen, voorzitter van de leerlingenraad gedurende het schooljaar Haar adres is llrbc.nl. Verder is de leerlingenraad ook te vinden op Facebook, waar zij via hun pagina ( Bernardinus Leerlingenraad ) de school op de hoogte houden van hun activiteiten. ICT en moderne media Het Bernardinuscollege bereidt de leerlingen van nu voor op de toekomst. Voor deze leerlingen zijn tablets, smartphones en laptops niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Het Bernardinuscollege stimuleert daarom het zinvol gebruik van deze middelen omdat deze ook binnen het onderwijs van toegevoegde waarde zijn. ICT is op deze manier geen doel, maar een middel om op een eigentijdse manier informatie te vinden, te communiceren en te plannen. In delen van het gebouw zijn computers geplaats, waar leerlingen buiten de lessen om gebruik van kunnen maken. Ook wordt bij een toenemend aantal vakken binnen lesverband gebruik gemaakt van computers, bijvoorbeeld voor schrijfopdrachten, practica, ontwerpopdrachten en toetsen. Wanneer leerlingen de beschikking hebben over een tablet, mogen zij deze op school gebruiken. Meer dan de helft van de leerlingen maakt in school gebruik van een tablet om lesmateriaal te raadplegen, de agenda bij te houden, aantekeningen te maken en om informatie te zoeken. In de studieruimten en centrale hal is voor de leerlingen wifi beschikbaar. Via Scholica kunnen leerlingen en ouders de vorderingen, resultaten en aanwezigheid volgen, het lesrooster en opgegeven huiswerk raadplegen en gebruik maken van de elektronische leeromgeving (ELO) van de school. Scholica is te benaderen via internet en door middel van een app voor tablets en smartphones. Bezoek onze sites Mijn taak als mentor is om leerlingen te begeleiden op school. Voor mij betekent dit dat ik het zelfvertrouwen van de leerlingen moet vergroten, dat ik oor en oog heb voor problemen die er eventueel thuis en op school spelen. Kortom, een goede relatie is belangrijk. Uiteraard moet ik ook de resultaten voor de diverse vakken volgen. De prestaties hangen voor een groot deel af van hoe een leerling zich voelt; goed in het vel leidt meestal tot goede prestaties. In onderwijsland wordt vaak de volgende quote gehanteerd, een quote die ik volledig onderschrijf: Geen prestatie zonder relatie! Gerda Overmars, mentor 1 atheneum 12 13

8 Notities 14 15

9 Akerstraat 95 I 6417 BK Heerlen T I F E

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015

4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015 15 4Het Dalton 2014-2015 2014-2015 Het Dalton 2014-2015 Als je pretendeert een boekje te maken waarin kort en duidelijk staat opschreven hoe de (dagelijkse) zaken op school geregeld zijn, moet je niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie