Toelichting BenW-adviesnota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting BenW-adviesnota"

Transcriptie

1 Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Bouwen Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen Afdelingshoofd Auteur : Lommerse, H.C.J. : Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering : 1. Aanleiding Eenmaal per 3 jaar actualiseren we de onderhoudsplannen voor de gemeentelijke gebouwen. Volgens planning hebben we daarom de onderhoudsplannen dit jaar opnieuw geactualiseerd. De onderhoudsplannen met bijbehorende kosten zijn bij dit voorstel bijgevoegd. 2. Uitgangssituatie en doelstelling In 2005 is voor bijna alle gemeentelijke gebouwen een onderhoudsplanning opgesteld. Alleen voor de gemeenteloods en de uitbreiding van de sporthal is toen nog geen onderhoudsplanning gemaakt. Deze eerste onderhoudsplanning is op door b&w vastgesteld. In 2008 is de onderhoudsplanning voor de eerste keer geactualiseerd. Ook is toen een onderhoudsplanning gemaakt voor de gemeenteloods, kantoortje milieupark en de uitbreiding van sporthal De Schans. Deze geactualiseerde onderhoudsplanning is op vastgesteld door b&w. In 2011 is de onderhoudsplanning voor de tweede keer geactualiseerd. Deze geactualiseerde onderhoudsplanning heeft uw college op vastgesteld. Net als bij de actualisatie in 2008 en 2011 hebben we ook nu rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de kosten. Hiervoor hebben we net als bij de vorige actualisaties, een percentage van 2,5% aangehouden. Dit percentage ligt in de buurt van het gemiddelde prijsindexcijfer voor de productie van gebouwen. Volgens het CBS ligt het gemiddelde prijsindexcijfer over de laatste 13 jaar op 3%. Gezien de huidige economische- en marktsituatie is een stijging van de kosten met 2,5% reëel te noemen. Doelstelling van het 3-jaarlijks actualiseren van de onderhoudsplannen is om de plannen en de kosten actueel te houden. 3. Rol gemeente en visie en strategie participatie Voorafgaand aan de actualisatie van de onderhoudsplannen is aan de gebruikers van de gebouwen gevraagd of er vanuit het gebruik van de accommodaties nog opmerkingen zijn ten aanzien van het onderhoud. Hierbij zijn onder andere de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: - gebrekkige mogelijkheid tot temperatuurregeling De Schakel; - defect gedeelte luchtbehandelingsinstallatie De Schakel; - lekkage leidingwerk radiatoren De Schans; - problemen met verlichting uitbreiding De Schans; - aanpassing belijning sportvloer De Schans; Verseon kenmerk: 1

2 - ontbreken isolerende beglazing in gedeelte De Schans; - verplaatsen nooduitgang bergruimte gymzaal Offenbeek (om bergruimte te vergroten); - lekkages dakbedekking ter plaatse van paspoortstraat gemeentehuis; - slecht voegwerk ter plaatse van glazen bouwstenen gemeenteloods. Bovenstaande onderdelen zijn bekeken en voor opgenomen in de onderhoudsplannen. Na vaststelling van de onderhoudsplannen zullen we de gebruikers informeren en afspraken maken over de uitvoering van de bovenstaande aandachtspunten. 4. Toelichting Deze toelichting bevat per gebouw een samenvatting van de uitgevoerde- en toekomstige werkzaamheden. De toekomstige werkzaamheden in deze toelichting beperken zich tot de komende 5 jaren. Aanvullend is wel een grove toelichting gegeven op de grote investeringen waar we in de toekomst mee te maken gaan krijgen. De bijgevoegde geactualiseerde onderhoudsplanning betreft een periode van 20 jaren. Gebouw 1. De Schakel Bij zalencentrum De Schakel zijn de afgelopen periode onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Periodiek onderhoud automatische deuren, daken en lift Verplaatsen pompen werktuigbouwkundige installaties Actualiseren MJOV Buitenschilderwerk Controle/ advies scheurvorming Herstel noodafvoeren en daklood 2012: Splitunit (airco) zaal 2 vervangen Groot onderhoud automatische deuren Herstel brandwerende scheiding Groot onderhoud aan lift Risico inventarisatie legionellapreventie inclusief maatregelen uitgevoerd Valbeveiliging daken geplaatst Groot onderhoud parketvloer Periodiek onderhoud automatische deuren, daken en lift 2013: Periodiek onderhoud automatische deuren, daken en lift Buitenschilderwerk Herstel probleem riolering de volgende werkzaamheden uitvoeren: Reparaties binnenwandopeningen Herstel dakrandafwerking Aanpassing temperatuurregeling Reparatie dakafzuigventilator Vervangen besturingsapparatuur liftinstallatie Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella Verseon kenmerk: 2

3 Buitenschilderwerk Onderhoud parketvloer Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella Dakventilatoren vervangen Brandmeldcentrale vervangen Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella Actualiseren MJOV Onderhoud parketvloer Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella Jaarlijks onderhoud aan automatische deuren, vloeren, daken,lift, legionella Vervangen liftmachine; Groot onderhoud buitenwandopeningen; - Groot onderhoud parketvloeren; - Dakbedekking overtrekken; - Circulatiepompen vervangen; Vernieuwen luchtbehandelinginstallatie Vervangen liftdeuren. - Groot onderhoud bliksembeveiliging Groot onderhoud elektrische installatie; - CV en airco vervangen Regelkast vernieuwen Groot onderhoud parketvloeren; - Brandmeldcentrale vervangen groot onderhoud buitengevels. In de nieuw geactualiseerde onderhoudsplanning van De Schakel is verder rekening gehouden met de verdeling van werkzaamheden volgens de nieuw afgesloten onderhoudsovereenkomst. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 2. Berging begraafplaats Beesel Bij de berging op de begraafplaats Beesel hebben we in 2011 het geplande buitenschilderwerk uitgevoerd. Voor 2012 en 2013 stond er geen onderhoud gepland en is ook geen onderhoud uitgevoerd. Volgens de nieuw geactualiseerde onderhoudsplanning hoeven we in de komende 5-jaren alleen in buitenschilderwerk uit te voeren. Verseon kenmerk: 3

4 - Vernieuwen toilet. - Vernieuwen overheadpoort; - Vernieuwen dakbedekking. - Onderhoud gevelbekleding. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 3. Berging begraafplaats Reuver Bij de berging op de begraafplaats Reuver stond voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geen onderhoud gepland. In deze periode is ook geen onderhoud uitgevoerd. Volgens de nieuw geactualiseerde onderhoudsplanning hoeven we in de komende 5-jaren alleen in buitenschilderwerk uit te voeren. - Vernieuwen toilet. - Vernieuwen overheadpoort; - Onderhoud dakbedekking. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 4. Brandweerkazerne Bij de brandweerkazerne zijn de afgelopen periode onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Periodiek onderhoud poorten en installaties Preventief onderhoud en watermonsters in het kader van legionellapreventie Reparatie storing toegangscontrole 2012: Sanitairruimte kelder Periodiek onderhoud poorten en installaties Preventief onderhoud en watermonsters in het kader van legionellapreventie 2013: Groot onderhoud buitengevels Periodiek onderhoud poorten en installaties (incl. legionellapreventie) Groot onderhoud noodverlichting Cv ketels vervangen de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Legionellapreventie Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 460 Curatief onderhoud Verseon kenmerk: 4

5 2015 Legionellapreventie Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 470 Curatief onderhoud Legionellapreventie Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 483 Curatief onderhoud Voegwerk buitentrap herstellen 999 Kitvoegen vernieuwen 988 Legionellapreventie Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 495 Curatief onderhoud Legionellapreventie Onderhoud blusmiddelen, verwarming en boiler 507 Curatief onderhoud Buitenschilderwerk; - Banken sanitairruimte vernieuwen. - Houten achterdeur vernieuwen; - Heather vervangen; Platen systeemplafond vernieuwen; - Dakramen vervangen; Keldertrap vernieuwen; - Groot onderhoud W- installaties en keuken; In de nieuw geactualiseerde onderhoudsplanning van de brandweerkazerne is verder rekening gehouden met de verdeling van werkzaamheden volgens de nieuw afgesloten overeenkomst met de veiligheidsregio. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 5. Sporthal De Schans In sporthal De Schans zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Vervanging sportvloer Watermonsters met betrekking tot legionellapreventie Plaatsen automatische deuropeners hoofdtoegang Vervangingen onderdelen E- en W- installaties Aanpassen stookruimte op basis van EBI rapportage 2012: Watermonster met betrekking tot legionellapreventie; Aanpassing deuropeners hoofdtoegang Valbeveiliging daken aangebracht Verseon kenmerk: 5

6 2013: Watermonsters met betrekking tot legionellapreventie Defect aandrijfaggregaat scheidingswand vervangen de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Legionellapreventie 726 Onderhoud buitengevels Valbeveiliging en windwerk scheidingswanden vervangen Aanvullende voorzieningen valbeveiliging daken aanbrengen Reparatie lekkages leidingwerk radiatoren Onderhoud (nood)verlichting Binnenschilderwerk en isolatieglas plaatsen Legionellapreventie 744 Opwikkelbanden scheidingswanden vervangen Schilderwerk trap naar tribune 785 Legionellapreventie 763 Legionellapreventie 782 Aandrijfagregaat scheidingswanden vervangen Groot onderhoud verlichting Groot onderhoud sportvloer nieuwe hal Binnenschilderwerk Legionellapreventie Buiten- en binnenschilderwerk; - Platen systeemplafond vernieuwen Groot onderhoud mobiele scheidingswanden; - Schilderwerk beplating buitengevels; Antisliptegels vernieuwen; Onderhoud dakranden; - Onderhoud hang- en sluitwerk; - Vervangen boilers en pompen. - Buiten- en binnenschilderwerk; - Dakbedekking overtrekken; - Groot onderhoud sanitair- en W-installaties; Groot onderhoud scheidingswanden; - Overheadpoorten vernieuwen; Sportvloer oorspronkelijke sporthal overtrekken; - Cv installatie vernieuwen Verseon kenmerk: 6

7 - Binnenschilderwerk Schilderwerk stalen gevelbeplating. - Onderhoud hang- en sluitwerk en binnendeuren; - Onderhoud scheidingswanden; - Sportvloer nieuwe hal vernieuwen; - Daklood vernieuwen; - Platen systeemplafond vernieuwen; - Onderhoud waterontharder en radiatoren; - Onderhoud banken kleedlokalen Onderhoud scheidingswanden; - Onderhoud elektrische installatie. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 6. Gemeentehuis In het gemeentehuis zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Taxaties gebouwen en inventaris Zinken goten vervangen 2012: Valbeveiliging daken aangebracht 2013: Geen noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Vervangen dakbedekking paspoortstraat Taxaties inventaris Groot onderhoud voegwerk en dilataties buitengevels Buitenschilderwerk Onderhoud/ vervanging accu's noodverlichting Inspectie elektrische installatie Groot onderhoud lift Groepsvervanging lichtbronnen Schilderwerk plinten en zoldertrap Taxaties gebouwen en inventaris Onderhoud binnendeuren; - Revisie blusmiddelen Groot onderhoud liftinstallatie; Verseon kenmerk: 7

8 Buitenschilderwerk; - Onderhoud dakbedekking en goten; Onderhoud verlichtingsinstallatie; - Binnenschilderwerk; - Onderhoud voegwerk keramische vloertegels; - Platen systeemplafonds vernieuwen; - Onderhoud W-installaties; - Besturing lift vernieuwen Buiten schilderwerk - Onderhoud verlichtingsinstallatie; Binnenschilderwerk; - Onderhoud binnendeuren; - Vervangen vloerbedekking; - Vervangen dakbedekking; - Vervangen W-installaties; Buitenschilderwerk; De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 7. Gymzaal Beesel In gymzaal Beesel zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Watermonsters in het kader van legionellapreventie Inspectie/ advies verlichtingsarmaturen 2012: Watermonsters in het kader van legionellapreventie Valbeveiliging daken aangebracht 2013: Groot onderhoud aan entree en gevels Verlichtingsarmaturen gymzaal vervangen Watermonsters in het kader van legionellapreventie de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Vervangen asbesthoudende vensterbanken en asbesthoudende plafond Legionellapreventie Hang- en sluitwerk binnendeuren inspecteren 102 Legionellapreventie 372 Buitenschilderwerk Legionellapreventie 381 Verseon kenmerk: 8

9 Binnenschilderwerk Sportvloer behandelen Legionellapreventie 391 Baksteen reinigen 566 Raamuitzetters 365 Legionellapreventie 401 Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk; - Regelinstallatie vernieuwen Buitenschilderwerk. - Dakbedekking vervangen Groot onderhoud W- installatie. - Onderhoud voegwerk Onderhoud houten sportvloer Buitenschilderwerk; - Onderhoud verlichtingsinstallatie. - Binnenschilderwerk Buitenschilderwerk Onderhoud houten sportvloer. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 8. Gymzaal Offenbeek In gymzaal Offenbeek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Watermonsters in het kader van legionellapreventie Buitenschilderwerk Inspectie/ advies verlichtingsarmaturen 2012: Valbeveiliging daken aangebracht Lekkage ramen gerepareerd Watermonsters in het kader van leginellapreventie 2013: Onderhoud technische ruimte Watermonsters in het kader van legionellapreventie de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Verseon kenmerk: 9

10 Legionellapreventie 363 Herstellen buitenverlichting en aanpassen nooduitgang Legionellapreventie 372 Dakbedekking vernieuwen Buitenschildwerwerk 846 Legionellapreventie 381 Binnenschilderwerk 608 Legionellapreventie 391 Gevelarmaturen vervangen 186 Buitenschilderwerk muren Groot onderhoud sportvloer Boiler vernieuwen Legionellapreventie Binnenschilderwerk; Onderhoud plafonds; Onderhoud binnendeuren; - Ventilatoren vernieuwen; Vernieuwen verlichting; - Onderhoud sportvloer; - Schilderwerk buitengevels. - Binnenschilderwerk; - Onderhoud W- installaties; Onderhoud binnendeuren; Vervangen boiler. De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 9. Kantoortje milieupark Voor het kantoortje op het milieupark stond voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geen onderhoud gepland. In deze periode is ook geen onderhoud uitgevoerd. de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Geen onderhoud 2015 Geen onderhoud Verseon kenmerk: 10

11 Geen onderhoud Platen systeemplafond vernieuwen 683 Hemelwaterafvoer vernieuwen Vernieuwen keukenblok; - Groot onderhoud installatie; De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Gebouw 10. Gemeenteloods Bij de gemeenteloods zijn de afgelopen periode onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 2011: Vervanging kapotte ruit Extra verlichtingsarmatuur geplaatst boven trap kantoor 2012: Defecte vaatwasser vervangen Maatregelen met betrekking tot legionellapreventie Preventief onderhoud installaties Defecte airco serverruimte vervangen Valbeveiliging daken aangebracht 2013: Vervangen noodverlichting Schilderwerk trap kantoor Maatregelen met betrekking tot legionellapreventie de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Gemeenteloods Herstellen loszittend voegwerk tpv glazen bouwstenen 524 Herstellen vervuiling wanden tpv koffie automaat en kitwerk 395 Tapkranen wasbak vervangen Groepsvervanging lichtbronnen Schilderwerk trap kantoor 727 Revisie brandblussers 472 Schilderwerk fietsenstalling Geen onderhoud - Onderhoud asfalt/ terrein; - Platen systeemplafond gedeeltelijk vernieuwen; - Binnenschilderwerk. Verseon kenmerk: 11

12 Vervangen heaters en airco; Vernieuwen keukenblok; - Groot onderhoud beveiligingsinstallatie; - Schilderwerk fietsenstalling; - Dakrand vernieuwen; - Circulatiepomp vervangen. - Binnenschilderwerk; - CV installatie vernieuwen; - Mechanische ventilatie vernieuwen; - Sanitair vernieuwen; - Onderhoud terrein/ asfalt De totale investeringskosten voor de komende 10 jaar ramen we op Toekomstvisie Levende gemeenschap We faciliteren verenigingen en instellingen in materiele sfeer door met name de gevraagde aanpassingen van de sportaccommodaties mee te nemen bij het groot onderhoud. Momenteel nemen we bijvoorbeeld de volgende gevraagde aandachtspunten mee in het onderhoudsplan: - aanpassing belijning sportvloer sporthal De Schans; - vergroten van de bruikbaarheid van de toestellenberging in gymzaal Offenbeek door het verplaatsen van een nooduitgang. 6. Integrale afstemming Niet van toepassing n.v.t. a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos) b. Financieel Verseon kenmerk: 12

13 Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen moeten we de stortingen in de verschillende voorzieningen voor onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, herverdelen. Het is niet toegestaan dat er een tekort ontstaat in een voorziening. Ook is het nergens voor nodig dat we een te groot bedrag in de voorziening opnemen In onderstaand overzicht geven we een overzicht van de huidige/ en nieuw geadviseerde storting. Het totale bedrag dat we jaarlijks in deze voorzieningen moeten storten, verandert per saldo niet. Naam voorziening Huidige storting Nieuwe storting Verschil Voorziening Gemeentelijke begraafplaatsen Voorziening Groot onderhoud gemeentehuis Voorziening Groot onderhoud brandweergarage Voorziening Groot onderhoud gemeenteloods Voorziening Groot onderhoud De Schakel Voorziening Groot onderhoud De Schans Voorziening Groot onderhoud gymzaal Beesel Voorziening Groot onderhoud gymzaal Offenbeek Voorziening Groot onderhoud kantoor milieupark Totaal stortingen Zie hiervoor ook het bijgevoegd overzicht Reserveringen gebouwen. In dit overzicht kunt u ook zien dat we in een extra storting ad moeten doen in de voorziening Groot onderhoud gemeentehuis. Deze incidentele storting is vooralsnog nodig om de hoge kosten voor vervanging van installatie onderdelen op te kunnen vangen. Het betreft hier hoofdzakelijk investeringen die we destijds hebben meegenomen bij de verbouwing van het gemeentehuis. Deze investeringen hebben we geactiveerd. Één van de opties zou dan ook kunnen zijn om de vervanging van deze installaties wederom te activeren en niet ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud. Het verouderingsproces van deze installaties zullen we volgen bij toekomstige actualisaties van het onderhoudsplan voor het gemeentehuis. We zullen bij deze actualisaties bekijken hoe we deze kosten in de toekomst kunnen verdelen over verschillende jaren en/ of dat we deze kosten gaan activeren. De gewijzigde stortingen in de onderhoudsvoorzieningen nemen we mee in de begroting voor In de 2e marap verwerken we de gewijzigde stortingen voor. n.v.t. c. Juridisch n.v.t. d. Collegeprogramma n.v.t. e. Risico s 7. Voorstel / advies De geactualiseerde onderhoudsplannen met bijbehorende nieuwe storting in de Verseon kenmerk: 13

14 onderhoudsvoorziening, vast stellen. Verseon kenmerk: 14

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1 Bijlage 2: Demarcatielijst gemeente Nuth datum: 14-07-2015 Alfabet Onderdeel Omschrijving Verhuurder Huurder A B C Algemeen Afvoer Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem.

MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem. MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem.per jaar 1 Toren NH.Kerk 4.231 4.353 8.308 4.599 4.723 15.053 4.969 5.093

Nadere informatie

Gebouwen beheerplan

Gebouwen beheerplan Gebouwen beheerplan 2015-2018 Afdeling Grondgebied Team Bouwen 4 november 2015 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting blz. 3 1.1 Inleiding blz. 3 1.2 Samenvatting blz. 3 2. Onderhoudsbeleid/ Uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota. 1. Aanleiding Aanleiding van dit voorstel zijn klimaatproblemen in de grote zalen van De Schakel en het hoge gasverbruik.

Toelichting BenW-adviesnota. 1. Aanleiding Aanleiding van dit voorstel zijn klimaatproblemen in de grote zalen van De Schakel en het hoge gasverbruik. Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Bouwen Aanpassen werktuigbouwkundige installaties zalencentrum De Schakel Afdelingshoofd: Auteur: Lommerse, H.C.J. Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering:

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Gemeente Twenterand Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN GEMEENTE MAASSLUIS bladzijde 1 van 7 GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 Overzicht van onderhoudsactiviteiten gerelateerd aan schoolgebouwen in de gemeente Maassluis gecategoriseerd naar de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 1114 - Hoevenbuurt Dak entreeluifel(s) reinigen 2018 Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 2018 Schilderwerk buiten hout schilderen (1,5 beurt) schuren/ plaatselijk 2018 gronden/ aflakken buiten hout

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

Datum: Tijd: 14:02 Naam: Licentienummer: Pagina: 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: Tijd: 14:02 Naam: Licentienummer: Pagina: 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Naam: Licentienummer: 1 0 0 1 9 0 Pagina: 1 Project Opdrachtgever: Herstellen onderhoud Bosstraat 1 te Driebergen Wijzigingsdatum: 30-5-2016 Peildatum 30-5-2016 21 1,00 tot BUITENWANDEN Uitgangspunt: gebouw

Nadere informatie

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen Nr. activiteit Schoolbestuur 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken glas (muv. vandalisme) A-02 Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels) A-2 Terrein/buiteninrichting

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR. 2017.144/A//2017.E077.01/BAT.OL-BH Nr. Beschrijving Type Eenh. H EP BTW 1 Algemeenheden 1.1 Werfinstallatie H ff 1,00 1.2 Coördinatie

Nadere informatie

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor Rapportnaam: MJOB 40 jaar Gigant Vastgoedservice bv kapitalisatie / reserveringen Omschrijving Saldo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Bouwen Gunningsadvies voor zonnepanelen op gemeentehuis en gemeenteloods Afdelingshoofd Auteur : Lommerse, H.C.J. : Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente?

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente? Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de? Herzien: 17 juli 2013. Rond de bekostiging van het onderhoud

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

Onderhoudswijzer. huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur

Onderhoudswijzer. huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur Onderhoudswijzer huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur Inhoud 4 Onderhoud 4 Rol verhuurder 4 Rol huurder 5 Servicefonds 5 Inventaris 5 Schoonmaak 5 Reparatieverzoeken melden 5 Verzekering

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 Samenvatting Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 december 2013 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

TABLIS WONEN Samenvatting voorgenomen planmatig onderhoud werkzaamheden 2011 van de in beheer zijnde woningen te Sliedrecht

TABLIS WONEN Samenvatting voorgenomen planmatig onderhoud werkzaamheden 2011 van de in beheer zijnde woningen te Sliedrecht TABLIS WONEN Samenvatting voorgenomen planmatig onderhoud werkzaamheden 2011 van de in beheer zijnde woningen te Sliedrecht Complex 801 Complex 802 26 eengezinswoningen Wilhelminalaan / Hendrikstraat /

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Score dakbedekkingen en dakramen volgens NEN 2767 = 4

Score dakbedekkingen en dakramen volgens NEN 2767 = 4 BASISSCHOOL DE DUINSPRONG Dakbedekking en dakramen: De dakbedekking van de piramide-daken zijn bedekt met bitumineuze shingles. Tijdens de schouw bleek dat de bedekking van twee dakvlakken waren vervangen

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Hoogezand 2014

Planmatig Onderhoud Hoogezand 2014 Planmatig Onderhoud Hoogezand 2014 Samenvatting Planmatig Onderhoud Hoogezand 2014 december 2013 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden 3 Technische

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Project: , verbouw kantoorpand Willemstraat Hengelo Detailbegroting: 1241C, verbouw Kantoorpand Voorblad

Project: , verbouw kantoorpand Willemstraat Hengelo Detailbegroting: 1241C, verbouw Kantoorpand Voorblad Voorblad Peildatum : Mutatiedatum : zondag 8 juli 2012 Mutatietijd : 14:22 RAMING VERBOUW KANTOORPAND WILLEMSTRAAT TE HENGELO Inschrijfbegroting bestek + memo Pagina: 1 uitgangspunten: -binnenwanden kunnen

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 Samenvatting Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 december 2012 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Hoogezand 2013

Planmatig Onderhoud Hoogezand 2013 Planmatig Onderhoud Hoogezand 2013 Samenvatting Planmatig Onderhoud Hoogezand 2013 december 2012 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden 3 Technische

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : RB2011007 Onderwerp : actualisatie onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen

Agendanr. : Voorstelnr. : RB2011007 Onderwerp : actualisatie onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen Agendanr. : Voorstelnr. : RB2011007 Onderwerp : actualisatie onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen Aan de Raad, Heerhugowaard, 21 december 2010 Beknopt voorstel In 2010 heeft er een actualisatie plaatsgevonden

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Dorpshuis Schoonoord Gemeente Coevorden Flim architecten 22-mei-12 verbouw A. Hoev. Eenh. Norm Subtotaal Totaal

Dorpshuis Schoonoord Gemeente Coevorden Flim architecten 22-mei-12 verbouw A. Hoev. Eenh. Norm Subtotaal Totaal 1 van 6 verbouw A TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN Tek diverse VO-tekeningen 23-2-12 CONSTRUCTEUR OVERIGE BIJLAGEN beschrijving werkzaamheden WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Niet meegenomen in elementenbegroting

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken CHECKLIST OPLEVERING Omschrijving Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken Gevelmetselwerk Voegwerk Raamdorpels Geveltimmerwerk Kozijnen Ramen Buitendeuren Dakpannen Dakgoten Hemelwaterafvoeren Schoorsteen

Nadere informatie

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Team Vastgoed gemeente Roerdalen maart 2013 1 1. Achterstallig Onderhoud De afgelopen

Nadere informatie

VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015

VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015 VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015 Overzicht kostenverdeling onderhoud behorende bij huurovereenkomst d.d... Toelichting: 1. Onderhoud Zie definitie art

Nadere informatie

verdiepte kast dichtzetten legplanken behouden 13 slaapkamer 14,9 m² legplanken behouden 14 toilet 1,2 m² 9 kantoor 5,7 m²

verdiepte kast dichtzetten legplanken behouden 13 slaapkamer 14,9 m² legplanken behouden 14 toilet 1,2 m² 9 kantoor 5,7 m² VH.2 elektra kast? verdiepte kast dichtzetten nieuw te schacht tot 2e verdieping V06 kelder handhaven 330 250 verdiepte kast dichtzetten kozijn dichtzetten Voor het voorhuis geldt t.p.v. grove scheurvorming

Nadere informatie

Demarcatielijst BonVie 27 maart 2008

Demarcatielijst BonVie 27 maart 2008 Demarcatielijst BonVie 27 maart 2008 nummer Onderdeel 1. Bouwkundig onderdeel. 2. BonVie specifieke aspecten. 3. Waterinstallatie. 4. Gemeenschappelijke installatie. 5. Radio installatie. 6. Lift installatie.

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Scope van het wijkonderhoud

Scope van het wijkonderhoud Bijeenkomst Wijkgericht onderhoud Pathmos Werkplaats RGVO 31 mei 2010 Scope van het wijkonderhoud Woningen en gebouwen: Buitenschil Binnenzijde Uitvoering door Methodiek: Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Overzicht planmatig onderhoud 2014

Overzicht planmatig onderhoud 2014 Overzicht planmatig onderhoud 2014 Straat Huisnummer geplande werkzaamheden D. Abbesteelaan 2f, 6, 10, 13 t/m 57 (oneven), 14 t/m 30 (even), 34 t/m 42 (even), 46 t/m 60 (even) controle aardingen W. van

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Te koop: Beethovenstraat PZ Sittard

Te koop: Beethovenstraat PZ Sittard Te koop: Beethovenstraat 48 6137 PZ Sittard Te koop aangeboden mooi verzorgde halfvrijstaande woning met garage, gelegen aan de Beethovenstraat 48 te Sittard op een perceel groot 200 m2. 159.000,-- kk.

Nadere informatie

KLEIN ONDERHOUD NIET JAARLIJKS

KLEIN ONDERHOUD NIET JAARLIJKS KLEIN ONDERHOUD Element Handeling Locatie Startjaar Cyclus Kunstgrasveld zandgestrooid Specialistisch onderhoud (reinigen en reparatie) Gemeente-Fortissimo 2017 1 Kunstgrasveld zandgestrooid Doorspuiten

Nadere informatie

Huren vanaf 50 m² bespreekbaar

Huren vanaf 50 m² bespreekbaar Huren vanaf 50 m² bespreekbaar Neer, Engelmanstraat 56 Zeer representatieve en hoogwaardige kantoor-/praktijkruimte (totaal ca. 632 m²) op een goede zichtlocatie met circa 10 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl Datum versie 04 maart 2013 Objectnummer eigenaar Objectnummer beheerder BOUWKUNDIG BUREAU HULLEMAN Complexnaam Kastanjeleane 18 9051 SJ Stiens Plaatsnaam Schiermonnikoog 058-2572524 T Eigenaar Gemeente

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken In de woning Binnendeuren en kozijnen controle hang en sluitwerk losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken aanlopen van deur tegen kozijn conditie schilderwerk/afwerking

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Verbouwing Koningsweg 175 te Utrecht

Verbouwing Koningsweg 175 te Utrecht Verbouwing Koningsweg 175 te Utrecht 1. Zolder a. Slopen/verwijderen: i. Verwijderen zachtboard betimmering ii. Oude CV ketel leidingen + expansievat b. Verbouwen i. Isoleren dak ii. Dakaftimmering iii.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie