DE PEOPLE MANAGER BINNEN RABOBANK: EFFECTIEVE MOTIVATOR EN COMMUNICATOR PROF. DR. KOEN DEWETTINCK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PEOPLE MANAGER BINNEN RABOBANK: EFFECTIEVE MOTIVATOR EN COMMUNICATOR PROF. DR. KOEN DEWETTINCK"

Transcriptie

1 DE PEOPLE MANAGER BINNEN RABOBANK: EFFECTIEVE MOTIVATOR EN COMMUNICATOR PROF. DR. KOEN DEWETTINCK

2 INHOUD Hefbomen naar gedrevenheid Prestatiemanagement: maatwerk Kritische momenten MBTI 2

3 1. HEFBOMEN NAAR GEDREVENHEID

4 4

5 Het gemiddeld bedrijf telt 100 medewerkers 5

6 Hoeveel van die 100, denkt u, voelen zich sterk verbonden met hun bedrijf en de job die ze uitvoeren? voelen zich in beperkte mate verbonden met hun bedrijf en de job die ze uitvoeren? dagen op, maar voelen zich helemaal niet betrokken? 6

7 voelen zich overweldigd door het dagelijks bombardement van communicatie en informatie? zijn s avonds na een dag werken te moe om een zinvol gesprek met hun partner te hebben (managers)? zijn chronisch overwerkt? lopen het risico om in depressie te gaan? 7

8 willen meer flexibiliteit en controle over hun tijdsbesteding? zijn bereid om hun loopbaanambities op te bergen ten voordele van meer familietijd? Hebben (verticale) loopbaan ambities? Bronnen: US Bureau of Labor Statistics; The Gallup Organization, Watson Wyatt, Time Magazine, Harvard Business Review 8

9 Zinvolheid Impact Bekwaamheid Autonomie Gedrevenheid 9

10 Zinvolheid 10

11 ZINVOLHEID Het hogere doel. Hoe vaak verwijzen we ernaar? 11

12 12 Bekwaamheid

13 BEKWAAMHEID Not only the WILL But also the SKILL! Vertrouwen in eigen kunnen Voldoende ondersteuning Ervaringsuitwisseling? 13

14 14 Impact

15 IMPACT Wat gebeurt er met suggesties? Terugkoppeling over resultaten? Timing van die terugkoppeling? (H)erkenning uitzonderlijke prestaties. 15

16 Autonomie 16

17 Hoeveel autonomie? 17

18 18

19 Wanneer stoppen meer mensen om te proeven? 5 potten 13 potten 19

20 Wanneer stoppen meer mensen om te kopen? 5 potten 13 potten 20

21 AUTONOMIE Iedereen doet wat hij wil = Stimuleren tot het nemen van initiatief binnen duidelijk afgebakende grenzen = Mogelijk maken van geïnformeerde keuze 21

22 Zinvolheid Bekwaamheid Autonomie Impact 22

23 2. PERFORMANCE MANAGEMENT: MAATWERK!

24 Groei potentieel BENJAMIN Freshmen GARFIELD RAMBO Dynamische high potentials JAMES Toegev. waarde Gevallen bladeren Gevestigde waarden 24

25 Groot groeipotentieel Freshmen BENJAMINS Beperkte toegevoegde waarde 25

26 Groot groeipotentieel Dynamische high potentials RAMBO S Hoge toegevoegde waarde 26

27 Hoge toegevoegde waarde Gevestigde waarden JAMES Beperkt groeipotentieel 27

28 Beperkte toegevoegde waarde Gevallen bladeren GARFIELDS Beperkt groeipotentieel 28

29 3. KRITISCHE INCIDENTEN

30 4. MBTI

31 WAT IS DE MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI)? Een methode voor het verwerven van inzicht in het gedrag en de keuzes van mensen op basis van vier relevante persoonlijkheidsdimensies Deze dimensies meten vier voorkeuren (score op vier dimensies), gecombineerd in een type MBTI is een instrument dat nuttig is om Eigen sterktes en zwaktes te begrijpen Blinde vlekken te leren kennen Uw gedrag (NIET uw type) te leren aanpassen in functie van de situatie of de personen met wie u omgaat 31

32 VOORKEUREN Zet uw handtekening op de lijn hieronder met de hand die u daar gewoonlijk voor gebruikt: Zet nogmaals uw handtekening op de lijn hieronder maar dit keer met uw andere hand:.. 32

33 VOORKEUREN Hand die de voorkeur heeft te gebruiken? Hoe voelt het om je: Hand die niet de voorkeur heeft te gebruiken? Volgens de MBTI-theorie heeft iedereen een natuurlijke voorkeur voor het gebruik van één van beide tegenstellingen op elk van de vier MBTI-dimensies. Iedereen gebruikt beide tegenpolen in verschillende omstandigheden, maar beide kunnen niet tegelijk worden gebruikt en meestal ook niet met dezelfde graad van comfort of zelfzekerheid. Wanneer je je voorkeur gebruikt, voel je je doorgaans het best en meest zelfzeker, natuurlijk en spontaan 33

34 TOEPASSING VAN DE MBTI De MBTI wordt gebruikt als een instrument dat mensen in organisaties helpt om : Zichzelf en hun gedrag te begrijpen Anderen te waarderen en constructief gebruik te maken van individuele verschillen Problemen op verschillende manieren te benaderen om op die manier tot rijkere oplossingen te komen Toepassingsgebieden: Leiderschap, managementstijl Teamwerk Communicatie Carrièreontwikkeling 34

35 BESCHRIJVING VAN DE 4 VOORKEUREN Energie: Waarop verkiest u uw aandacht te richten? Extraversion (E): op de externe wereld (mensen, activiteiten en dingen) Introversion (I): op de interne wereld (ideeën, emoties, indrukken) Waarnemen: Hoe verwerft u bij voorkeur informatie? Sensing (S): via de vijf zintuigen en het opmerken van feiten Intuition (N): via een zesde zintuig en het opmerken van mogelijkheden Oordelen: Op basis waarvan neemt u bij voorkeur beslissingen? Thinking (T): op een logische, objectieve manier Feeling (F): op een persoonlijke, waardengebaseerde manier Attitude: Hoe verkiest u te leven? Judging (J): op een geplande en georganiseerde manier Perceiving (P): op een spontane en flexibele manier 35

36 Waardoor wordt u gestimuleerd en wat trekt uw aandacht? Andere mensen en gesproken woorden (E) of Innerlijke rijkdommen en emoties (I) 36

37 ENERGIE Waar richt u het liefst uw aandacht op? Wat geeft u energie? EXTRAVERSION (E) sociale relaties interactie extern breedte extensief uitbreiden acties uitwendige gebeurtenissen INTROVERSION (I) diepgaande relaties introspectie intern diepte intensief behouden reacties interne reacties 37

38 DE MBTI DIMENSIES: E I Welke beschrijving geeft het best uw voorkeur weer? Voorkeur om energie te halen uit de wereld om u heen, uit doen, actie, uit betrokkenheid bij gebeurtenissen in de buitenwereld en contact met mensen. Voorkeur om energie te halen uit uw eigen binnenwereld, uit stille overdenking, uit concentratie op innerlijke gedachten of ideeën. Duid uw voorkeur aan op de onderstaande lijn: E heel zeker zeker niet zeker zeker heel zeker EXTRAVERSION INTROVERSION I 38

39 Hoe zoekt u uit wat er gebeurt en hoe neemt u informatie op? Op basis van feiten en details (S) of Op basis van inzichten en verbeeldingskracht (N) 39

40 WAARNEMING Aan welk soort informatie besteedt u het liefst aandacht? Hoe komt u aan informatie? SENSING (S) ervaring verleden realistisch feiten feitelijk down to earth bruikbaarheid praktisch bewustzijn INTUITION (N) ingeving toekomst speculatief inspiratie mogelijk hoofd in de wolken fantasie vindingrijk verbeeldingskracht 40

41 DE MBTI DIMENSIES: S N Welke beschrijving geeft het best uw voorkeur weer? Voorkeur om aandacht te besteden aan specifieke informatie en feiten om erachter te komen wat zich op een bepaald moment afspeelt. Merkt op wat er om zich heen gebeurt en concentreert zich vooral op de praktische aspecten van een situatie. Voorkeur om meer aandacht te besteden aan de patronen en relaties tussen feiten dan aan feiten op zich. Meer geïnteresseerd in verbanden, in zoeken naar wat zou kunnen zijn, dan zich bezighouden met dat wat er is. Concentreert zich op ideeën en mogelijkheden. Duid uw voorkeur aan op de onderstaande lijn: S heel zeker zeker niet zeker zeker heel zeker SENSING INTUITION N 41

42 Hoe bekijkt u de dingen wanneer u beslissingen neemt en hoe neemt u beslissingen? Op basis van objectieve waarnemingen en logica (T) of Op basis van persoonlijke mening en aanvoelen (F) 42

43 OORDEELSVORMING Hoe neemt u het liefst een beslissing? THINKING (T) objectief principes logica vastheid onpersoonlijk standaarden kritiek analyseren bruikbaarheid FEELING (F) subjectief waarden omstandigheden overtuiging persoonlijk goed of slecht waardering sympathiseren schoonheid 43

44 DE MBTI DIMENSIES: T F Welke beschrijving geeft het best uw voorkeur weer? Voorkeur om beslissingen te nemen vanuit een onpartijdig standpunt, door de logische gevolgen van een keuzemogelijkheid of activiteit te analyseren. Hanteert objectieve maatstaven en houdt zich aan vaste regels en principes. Probeert meestal afstand te nemen van een situatie, om haar objectief te onderzoeken en oorzaak en gevolg ervan te analyseren. Voorkeur om beslissingen te nemen vanuit een standpunt van betrokkenheid, door na te gaan welke uitwerking een activiteit zou kunnen hebben op uw persoonlijke overtuigingen. Streeft naar harmonie en schat in hoe belangrijk de verschillende waarden in diverse situaties zijn. Stelt zich vaak situaties voor, om de belangrijkste waarden die er een rol in spelen persoonlijk te leren kennen. Duid uw voorkeur aan op de onderstaande lijn: T heel zeker zeker niet zeker zeker heel zeker THINKING FEELING F 44

45 Welke levensstijl verkiest u? Georganiseerd en gepland (J) of Flexibel en spontaan (P) 45

46 ATTITUDE JUDGING (J) Aan welke levensstijl geeft u de voorkeur? PERCEIVING (P) gevestigd vaststaand vooraf plannen afgesloten beslissingen gepland dringend gestructureerd onbeslist flexibel aanpassen onderweg opties opportuniteiten spontaan opwindend ongestructureerd 46

47 DE MBTI DIMENSIES: J P Welke beschrijving geeft het best uw voorkeur weer? Voorkeur om tot beslissingen te komen en prefereert een gepland, ordelijk leven. Wil de dingen onder controle en geregeld hebben. Maakt graag plannen en blijft trouw aan die plannen totdat ze doorgang hebben gevonden. Ontleent voldoening aan dingen gedaan te krijgen. Voorkeur om open te staan voor nieuwe ervaringen en informatie en prefereert een flexibele, spontane levenswijze. Neemt alles zoals het komt en grijpt kansen aan die zich op het laatste moment nog voordoen. Gebruikt graag zijn of haar vindingrijkheid en aanpassingsvermogen, en ervaart planning en systematiek als een beperking. Duid uw voorkeur aan op de onderstaande lijn: j heel zeker zeker niet zeker zeker heel zeker JUDGING PERCEIVING P 47

48 UW TYPE BEPALEN Groepering van voorkeuren : vier-letter code Uw antwoorden op de MBTI-vragen bepalen uw type 16 mogelijke combinaties of types Numerieke score samenhangend met iedere letter : indicatie van de consistentie waarmee u een voorkeur verkiest boven zijn tegengestelde 48

49 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN De MBTI beschrijft : legt geen normen op Identificeert voorkeuren, geen vaardigheden, capaciteiten of competenties Alle voorkeuren zijn even belangrijk, waardevol en noodzakelijk Alle voorkeuren kunnen door ieder persoon worden gebruikt De zestien types bieden een referentiekader voor het begrijpen van interindividuele verschillen, maar zij omvatten niet alle variabiliteit en individualiteit die er tussen mensen bestaat! 49

50 OVERZICHT VAN TYPES IN UW GROEP ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 50

51 ST SF NF NT Mensen met voorkeur voor Sensing & Thinking Sensing & Feeling Intuition & Feeling Intuition & Thinking Focussen aandacht op Realiteiten Realiteiten Mogelijkheden Mogelijkheden Gaan hiermee om via Objectieve analyse Persoonlijke warmte Persoonlijke warmte Objectieve analyse Worden hierdoor Praktisch & analytisch Sympathiek & vriendelijk Enthousiast en inzichtsrijk Logisch & analytisch Vinden ruimte voor hun voorkeuren in Technische vaardigheden met objecten & feiten Praktische hulp en diensten aan mensen Begrijpen van en communiceren met mensen Theoretische en technische ontwikkelingen bijvoorbeeld Toegepaste wetenschap, zaken, administratie, banken, productie, recht Gezondheidszorg, lesgeven, coaching, verkoop Gedragswetenschappen, onderzoek, literatuur, kunst, muziek, gezondheidszorg, lesgeven Fysische wetenschap, onderzoek, management, computers, engineering, technisch werk 51

52 DE 4 BASISFUNCTIES VAN JUNG GEKOPPELD AAN MANAGEMENTDOMEINEN Personeelsmanagement (personeel) Intuition Creatief-ideële beschouwende attitude Strategisch management (beleid) Feeling Emotioneel-betrokken geïnvolveerde attitude Thinking Nuchter-kritisch rationele attitude Ondernemend management (afzetmarkt) Sensing Praktisch-realistisch initiatiefnemende attitude Logistiek management (organisatie) 52

53 MBTI TYPES EN COMMUNICATIESTIJLEN ST SF NF NT Aandacht voor details en de logische gevolgen van feiten Waarderen van verantwoordelijkheid voor resultaten Aandacht voor details en de impact van feiten op mensen Waarderen van persoonlijke loyaliteit Aandacht voor het algemene en de impact daarvan op mensen Willen iets betekenen in het leven van mensen Aandacht voor de bredere context en de logische gevolgen daarvan Waarderen van bekwaamheid 53

54 QUESTIONS? 54

55 BEDANKT!

Myers Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties

Myers Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties Verklarend rapport voor organisaties Ontwikkeld door Sandra Krebs Hirsh en Jean M Kummerow Europese Uitgave Rapport samengesteld voor Bert Voorbeeld 13 Juni 2006 Inleiding Myers Briggs Type Indicator Verklarend

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

De 5 disfunctionele processen in een team, waardoor teams toch niet tot grote prestaties komen, laten zich als volgt omschrijven:

De 5 disfunctionele processen in een team, waardoor teams toch niet tot grote prestaties komen, laten zich als volgt omschrijven: Teamwerk: 5 transformerende processen 1 De kracht van goed teamwerk laat zich over het algemeen lastig meten en lijkt op de een of andere manier ook lastig bereikbaar. Veel programma managers zijn liever

Nadere informatie

www.vvtt.nl Themanummer ActionType Voorwoord 2 Inleiding; De ontmoeting 2 Onze visie op Action Type: een inleidend overzicht 3

www.vvtt.nl Themanummer ActionType Voorwoord 2 Inleiding; De ontmoeting 2 Onze visie op Action Type: een inleidend overzicht 3 i n h o u d De VISIE van... Bennie Douwes en Achim Sialino maart 2009 Een vaktijdschrift voor trainers, coaches, docenten, spelers en andere geïnteresseerden. VISIE verschijnt driemaal per jaar en wordt

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Alert Type Indicator. Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen.

Alert Type Indicator. Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen. Alert Type Indicator Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen. Bent u geïnteresseerd in vragen als: Hoe kan een team effectiever functioneren? Hoe kun je beter samenwerken? Waardoor wordt iemand gemotiveerd?...dan

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg

Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg Motivatieprofiel van Robert Groeneweg DEFINITIEF RAPPORT 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. INLEIDING... 3 3. CONCLUSIES... 4 4. ADVIES... 5 5. MOTIVATIEPROFIEL - SAMENGEVAT... 6 6. MOTIVATIEPROFIEL

Nadere informatie

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Bedrijfsnaam BV Q Profiel van: Functie: Datum: Focus: Pieter de Jongh Functienaam 01/01/1970 1:00 eigen perceptie Werk Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Inhoud Persoonlijke Stijl Profiel HFST. ONDERWERP

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Inspiratieboek Talent College

Inspiratieboek Talent College Inspiratieboek Talent College OVER TALENT COLLEGE Tijdens Talent College nodigen we je uit om op een waarderende manier te werken aan persoonlijke, team & organisatie vraagstukken. Gedurende vijf middagen

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007 Loopbaanadvies rapport Dirk Demo 20 november 2007 Inhoud Doel van het rapport 2 Opbouw 3 Waarom: mijn waarden 4 Wat: mijn werkinhoud 6 Hoe: mijn rollen 8 Waar: mijn organisaties 10 Wie: mijn mensen 12

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie