DE PEOPLE MANAGER BINNEN RABOBANK: EFFECTIEVE MOTIVATOR EN COMMUNICATOR PROF. DR. KOEN DEWETTINCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PEOPLE MANAGER BINNEN RABOBANK: EFFECTIEVE MOTIVATOR EN COMMUNICATOR PROF. DR. KOEN DEWETTINCK"

Transcriptie

1 DE PEOPLE MANAGER BINNEN RABOBANK: EFFECTIEVE MOTIVATOR EN COMMUNICATOR PROF. DR. KOEN DEWETTINCK

2 INHOUD Hefbomen naar gedrevenheid Prestatiemanagement: maatwerk Kritische momenten MBTI 2

3 1. HEFBOMEN NAAR GEDREVENHEID

4 4

5 Het gemiddeld bedrijf telt 100 medewerkers 5

6 Hoeveel van die 100, denkt u, voelen zich sterk verbonden met hun bedrijf en de job die ze uitvoeren? voelen zich in beperkte mate verbonden met hun bedrijf en de job die ze uitvoeren? dagen op, maar voelen zich helemaal niet betrokken? 6

7 voelen zich overweldigd door het dagelijks bombardement van communicatie en informatie? zijn s avonds na een dag werken te moe om een zinvol gesprek met hun partner te hebben (managers)? zijn chronisch overwerkt? lopen het risico om in depressie te gaan? 7

8 willen meer flexibiliteit en controle over hun tijdsbesteding? zijn bereid om hun loopbaanambities op te bergen ten voordele van meer familietijd? Hebben (verticale) loopbaan ambities? Bronnen: US Bureau of Labor Statistics; The Gallup Organization, Watson Wyatt, Time Magazine, Harvard Business Review 8

9 Zinvolheid Impact Bekwaamheid Autonomie Gedrevenheid 9

10 Zinvolheid 10

11 ZINVOLHEID Het hogere doel. Hoe vaak verwijzen we ernaar? 11

12 12 Bekwaamheid

13 BEKWAAMHEID Not only the WILL But also the SKILL! Vertrouwen in eigen kunnen Voldoende ondersteuning Ervaringsuitwisseling? 13

14 14 Impact

15 IMPACT Wat gebeurt er met suggesties? Terugkoppeling over resultaten? Timing van die terugkoppeling? (H)erkenning uitzonderlijke prestaties. 15

16 Autonomie 16

17 Hoeveel autonomie? 17

18 18

19 Wanneer stoppen meer mensen om te proeven? 5 potten 13 potten 19

20 Wanneer stoppen meer mensen om te kopen? 5 potten 13 potten 20

21 AUTONOMIE Iedereen doet wat hij wil = Stimuleren tot het nemen van initiatief binnen duidelijk afgebakende grenzen = Mogelijk maken van geïnformeerde keuze 21

22 Zinvolheid Bekwaamheid Autonomie Impact 22

23 2. PERFORMANCE MANAGEMENT: MAATWERK!

24 Groei potentieel BENJAMIN Freshmen GARFIELD RAMBO Dynamische high potentials JAMES Toegev. waarde Gevallen bladeren Gevestigde waarden 24

25 Groot groeipotentieel Freshmen BENJAMINS Beperkte toegevoegde waarde 25

26 Groot groeipotentieel Dynamische high potentials RAMBO S Hoge toegevoegde waarde 26

27 Hoge toegevoegde waarde Gevestigde waarden JAMES Beperkt groeipotentieel 27

28 Beperkte toegevoegde waarde Gevallen bladeren GARFIELDS Beperkt groeipotentieel 28

29 3. KRITISCHE INCIDENTEN

30 4. MBTI

31 WAT IS DE MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI)? Een methode voor het verwerven van inzicht in het gedrag en de keuzes van mensen op basis van vier relevante persoonlijkheidsdimensies Deze dimensies meten vier voorkeuren (score op vier dimensies), gecombineerd in een type MBTI is een instrument dat nuttig is om Eigen sterktes en zwaktes te begrijpen Blinde vlekken te leren kennen Uw gedrag (NIET uw type) te leren aanpassen in functie van de situatie of de personen met wie u omgaat 31

32 VOORKEUREN Zet uw handtekening op de lijn hieronder met de hand die u daar gewoonlijk voor gebruikt: Zet nogmaals uw handtekening op de lijn hieronder maar dit keer met uw andere hand:.. 32

33 VOORKEUREN Hand die de voorkeur heeft te gebruiken? Hoe voelt het om je: Hand die niet de voorkeur heeft te gebruiken? Volgens de MBTI-theorie heeft iedereen een natuurlijke voorkeur voor het gebruik van één van beide tegenstellingen op elk van de vier MBTI-dimensies. Iedereen gebruikt beide tegenpolen in verschillende omstandigheden, maar beide kunnen niet tegelijk worden gebruikt en meestal ook niet met dezelfde graad van comfort of zelfzekerheid. Wanneer je je voorkeur gebruikt, voel je je doorgaans het best en meest zelfzeker, natuurlijk en spontaan 33

34 TOEPASSING VAN DE MBTI De MBTI wordt gebruikt als een instrument dat mensen in organisaties helpt om : Zichzelf en hun gedrag te begrijpen Anderen te waarderen en constructief gebruik te maken van individuele verschillen Problemen op verschillende manieren te benaderen om op die manier tot rijkere oplossingen te komen Toepassingsgebieden: Leiderschap, managementstijl Teamwerk Communicatie Carrièreontwikkeling 34

35 BESCHRIJVING VAN DE 4 VOORKEUREN Energie: Waarop verkiest u uw aandacht te richten? Extraversion (E): op de externe wereld (mensen, activiteiten en dingen) Introversion (I): op de interne wereld (ideeën, emoties, indrukken) Waarnemen: Hoe verwerft u bij voorkeur informatie? Sensing (S): via de vijf zintuigen en het opmerken van feiten Intuition (N): via een zesde zintuig en het opmerken van mogelijkheden Oordelen: Op basis waarvan neemt u bij voorkeur beslissingen? Thinking (T): op een logische, objectieve manier Feeling (F): op een persoonlijke, waardengebaseerde manier Attitude: Hoe verkiest u te leven? Judging (J): op een geplande en georganiseerde manier Perceiving (P): op een spontane en flexibele manier 35

36 Waardoor wordt u gestimuleerd en wat trekt uw aandacht? Andere mensen en gesproken woorden (E) of Innerlijke rijkdommen en emoties (I) 36

37 ENERGIE Waar richt u het liefst uw aandacht op? Wat geeft u energie? EXTRAVERSION (E) sociale relaties interactie extern breedte extensief uitbreiden acties uitwendige gebeurtenissen INTROVERSION (I) diepgaande relaties introspectie intern diepte intensief behouden reacties interne reacties 37

38 DE MBTI DIMENSIES: E I Welke beschrijving geeft het best uw voorkeur weer? Voorkeur om energie te halen uit de wereld om u heen, uit doen, actie, uit betrokkenheid bij gebeurtenissen in de buitenwereld en contact met mensen. Voorkeur om energie te halen uit uw eigen binnenwereld, uit stille overdenking, uit concentratie op innerlijke gedachten of ideeën. Duid uw voorkeur aan op de onderstaande lijn: E heel zeker zeker niet zeker zeker heel zeker EXTRAVERSION INTROVERSION I 38

39 Hoe zoekt u uit wat er gebeurt en hoe neemt u informatie op? Op basis van feiten en details (S) of Op basis van inzichten en verbeeldingskracht (N) 39

40 WAARNEMING Aan welk soort informatie besteedt u het liefst aandacht? Hoe komt u aan informatie? SENSING (S) ervaring verleden realistisch feiten feitelijk down to earth bruikbaarheid praktisch bewustzijn INTUITION (N) ingeving toekomst speculatief inspiratie mogelijk hoofd in de wolken fantasie vindingrijk verbeeldingskracht 40

41 DE MBTI DIMENSIES: S N Welke beschrijving geeft het best uw voorkeur weer? Voorkeur om aandacht te besteden aan specifieke informatie en feiten om erachter te komen wat zich op een bepaald moment afspeelt. Merkt op wat er om zich heen gebeurt en concentreert zich vooral op de praktische aspecten van een situatie. Voorkeur om meer aandacht te besteden aan de patronen en relaties tussen feiten dan aan feiten op zich. Meer geïnteresseerd in verbanden, in zoeken naar wat zou kunnen zijn, dan zich bezighouden met dat wat er is. Concentreert zich op ideeën en mogelijkheden. Duid uw voorkeur aan op de onderstaande lijn: S heel zeker zeker niet zeker zeker heel zeker SENSING INTUITION N 41

42 Hoe bekijkt u de dingen wanneer u beslissingen neemt en hoe neemt u beslissingen? Op basis van objectieve waarnemingen en logica (T) of Op basis van persoonlijke mening en aanvoelen (F) 42

43 OORDEELSVORMING Hoe neemt u het liefst een beslissing? THINKING (T) objectief principes logica vastheid onpersoonlijk standaarden kritiek analyseren bruikbaarheid FEELING (F) subjectief waarden omstandigheden overtuiging persoonlijk goed of slecht waardering sympathiseren schoonheid 43

44 DE MBTI DIMENSIES: T F Welke beschrijving geeft het best uw voorkeur weer? Voorkeur om beslissingen te nemen vanuit een onpartijdig standpunt, door de logische gevolgen van een keuzemogelijkheid of activiteit te analyseren. Hanteert objectieve maatstaven en houdt zich aan vaste regels en principes. Probeert meestal afstand te nemen van een situatie, om haar objectief te onderzoeken en oorzaak en gevolg ervan te analyseren. Voorkeur om beslissingen te nemen vanuit een standpunt van betrokkenheid, door na te gaan welke uitwerking een activiteit zou kunnen hebben op uw persoonlijke overtuigingen. Streeft naar harmonie en schat in hoe belangrijk de verschillende waarden in diverse situaties zijn. Stelt zich vaak situaties voor, om de belangrijkste waarden die er een rol in spelen persoonlijk te leren kennen. Duid uw voorkeur aan op de onderstaande lijn: T heel zeker zeker niet zeker zeker heel zeker THINKING FEELING F 44

45 Welke levensstijl verkiest u? Georganiseerd en gepland (J) of Flexibel en spontaan (P) 45

46 ATTITUDE JUDGING (J) Aan welke levensstijl geeft u de voorkeur? PERCEIVING (P) gevestigd vaststaand vooraf plannen afgesloten beslissingen gepland dringend gestructureerd onbeslist flexibel aanpassen onderweg opties opportuniteiten spontaan opwindend ongestructureerd 46

47 DE MBTI DIMENSIES: J P Welke beschrijving geeft het best uw voorkeur weer? Voorkeur om tot beslissingen te komen en prefereert een gepland, ordelijk leven. Wil de dingen onder controle en geregeld hebben. Maakt graag plannen en blijft trouw aan die plannen totdat ze doorgang hebben gevonden. Ontleent voldoening aan dingen gedaan te krijgen. Voorkeur om open te staan voor nieuwe ervaringen en informatie en prefereert een flexibele, spontane levenswijze. Neemt alles zoals het komt en grijpt kansen aan die zich op het laatste moment nog voordoen. Gebruikt graag zijn of haar vindingrijkheid en aanpassingsvermogen, en ervaart planning en systematiek als een beperking. Duid uw voorkeur aan op de onderstaande lijn: j heel zeker zeker niet zeker zeker heel zeker JUDGING PERCEIVING P 47

48 UW TYPE BEPALEN Groepering van voorkeuren : vier-letter code Uw antwoorden op de MBTI-vragen bepalen uw type 16 mogelijke combinaties of types Numerieke score samenhangend met iedere letter : indicatie van de consistentie waarmee u een voorkeur verkiest boven zijn tegengestelde 48

49 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN De MBTI beschrijft : legt geen normen op Identificeert voorkeuren, geen vaardigheden, capaciteiten of competenties Alle voorkeuren zijn even belangrijk, waardevol en noodzakelijk Alle voorkeuren kunnen door ieder persoon worden gebruikt De zestien types bieden een referentiekader voor het begrijpen van interindividuele verschillen, maar zij omvatten niet alle variabiliteit en individualiteit die er tussen mensen bestaat! 49

50 OVERZICHT VAN TYPES IN UW GROEP ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 50

51 ST SF NF NT Mensen met voorkeur voor Sensing & Thinking Sensing & Feeling Intuition & Feeling Intuition & Thinking Focussen aandacht op Realiteiten Realiteiten Mogelijkheden Mogelijkheden Gaan hiermee om via Objectieve analyse Persoonlijke warmte Persoonlijke warmte Objectieve analyse Worden hierdoor Praktisch & analytisch Sympathiek & vriendelijk Enthousiast en inzichtsrijk Logisch & analytisch Vinden ruimte voor hun voorkeuren in Technische vaardigheden met objecten & feiten Praktische hulp en diensten aan mensen Begrijpen van en communiceren met mensen Theoretische en technische ontwikkelingen bijvoorbeeld Toegepaste wetenschap, zaken, administratie, banken, productie, recht Gezondheidszorg, lesgeven, coaching, verkoop Gedragswetenschappen, onderzoek, literatuur, kunst, muziek, gezondheidszorg, lesgeven Fysische wetenschap, onderzoek, management, computers, engineering, technisch werk 51

52 DE 4 BASISFUNCTIES VAN JUNG GEKOPPELD AAN MANAGEMENTDOMEINEN Personeelsmanagement (personeel) Intuition Creatief-ideële beschouwende attitude Strategisch management (beleid) Feeling Emotioneel-betrokken geïnvolveerde attitude Thinking Nuchter-kritisch rationele attitude Ondernemend management (afzetmarkt) Sensing Praktisch-realistisch initiatiefnemende attitude Logistiek management (organisatie) 52

53 MBTI TYPES EN COMMUNICATIESTIJLEN ST SF NF NT Aandacht voor details en de logische gevolgen van feiten Waarderen van verantwoordelijkheid voor resultaten Aandacht voor details en de impact van feiten op mensen Waarderen van persoonlijke loyaliteit Aandacht voor het algemene en de impact daarvan op mensen Willen iets betekenen in het leven van mensen Aandacht voor de bredere context en de logische gevolgen daarvan Waarderen van bekwaamheid 53

54 QUESTIONS? 54

55 BEDANKT!

Privé problemen, loopbaanvragen, communicatieverbetering, persoonlijke ontwikkeling? Meet je persoonlijkheid!

Privé problemen, loopbaanvragen, communicatieverbetering, persoonlijke ontwikkeling? Meet je persoonlijkheid! Privé problemen, loopbaanvragen, communicatieverbetering, persoonlijke ontwikkeling? Meet je persoonlijkheid! Goed inzicht in je eigen en andermans persoonlijkheid is heel waardevol voor het oplossen van

Nadere informatie

Persoonlijkheidstypen: MBTI

Persoonlijkheidstypen: MBTI Persoonlijkheidstypen: MBTI Ken jezelf en je spelers en haal uit iedereen het beste Myers Briggs Type Indicator Myers en Briggs (moeder en dochter) Gaat terug op de psycholoog Jung MBTI = systemagek om

Nadere informatie

AANVULLEND DOCUMENT OP VERKLAREND RAPPORT JUNG TYPE DYNAMICS INDICATOR

AANVULLEND DOCUMENT OP VERKLAREND RAPPORT JUNG TYPE DYNAMICS INDICATOR AANVULLEND DOCUMENT OP VERKLAREND RAPPORT JUNG TYPE DYNAMICS INDICATOR TESTMEDIA.NL 2011 0 PSYCHOLOGISCHE TYPEN Teacher/Mentor Improvisator/Inspirer Mobilizer/Manager Inventor/Explorer Provider/Facilitator

Nadere informatie

Myers Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties

Myers Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties Verklarend rapport voor organisaties Ontwikkeld door Sandra Krebs Hirsh en Jean M Kummerow Europese Uitgave Rapport samengesteld voor Rita Hayworth 27 Juni 2007 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Inleiding

Nadere informatie

Myers Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties

Myers Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties Verklarend rapport voor organisaties Ontwikkeld door Sandra Krebs Hirsh en Jean M Kummerow Europese Uitgave Rapport samengesteld voor Bert Voorbeeld 13 Juni 2006 Inleiding Myers Briggs Type Indicator Verklarend

Nadere informatie

Myers Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties

Myers Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties Verklarend rapport voor organisaties Ontwikkeld door Sandra Krebs Hirsh en Jean M Kummerow Europese Uitgave Rapport samengesteld voor ANNE SAMPLE 13 Maart 2012 CPP, Inc 800-624-1765 wwwcppcom Inleiding

Nadere informatie

The Bridge Personality Het boekje voor kandidaten NEDERLANDSE UITGAVE T. LANNISTER

The Bridge Personality Het boekje voor kandidaten NEDERLANDSE UITGAVE T. LANNISTER The Bridge Personality Het boekje voor kandidaten NEDERLANDSE UITGAVE T. LANNISTER Inhoud Inleiding 4 De Big Five: 34 dimensies 4 De Type theorie van Jung: 16 Types 4 8 Competenties 4 Het feedbackgesprek

Nadere informatie

>> Workshop Arbitrage Begeleiding en Coaching

>> Workshop Arbitrage Begeleiding en Coaching >> Workshop Arbitrage Begeleiding en Coaching Als je een scheidsrechter begeleidt wat maakt hem/haar dan beter? Waar let je op? Wat geef je aandacht? En welke aanwijzingen worden door de begeleider gegeven.

Nadere informatie

DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015

DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015 DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015 Extraversion wil het liefst leren door te praten en op te gaan in zijn omgeving wil het liefst de aandacht naar de buitenwereld laten vloeien, naar objectieve gebeurtenissen

Nadere informatie

SAMPLE. Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat. De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt

SAMPLE. Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat. De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat verkennen, is het belangrijk om te bedenken waarvoor je het MBTI-instrument wilt inzetten. Door hier eerst over na te

Nadere informatie

Rapportgegevens Jung persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Jung persoonlijkheidstest Rapportgegevens Jung persoonlijkheidstest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 33 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: De Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

TYPE e n TEAMS. I n l e i d i n g t o t I N L E I D I N G T O T T Y P E R E E K S

TYPE e n TEAMS. I n l e i d i n g t o t I N L E I D I N G T O T T Y P E R E E K S I N L E I D I N G T O T T Y P E R E E K S I n l e i d i n g t o t TYPE e n TEAMS Verruim uw kennis van de persoonlijkheids met de reeks Inleiding tot Type TM van OPP. Deze populaire handleidingen helpen

Nadere informatie

Alert Type Indicator. Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen.

Alert Type Indicator. Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen. Alert Type Indicator Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen. Bent u geïnteresseerd in vragen als: Hoe kan een team effectiever functioneren? Hoe kun je beter samenwerken? Waardoor wordt iemand gemotiveerd?...dan

Nadere informatie

Myers-Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties

Myers-Briggs Type Indicator Verklarend rapport voor organisaties Ontwikkeld door Sandra Krebs Hirsh en Jean M. Kummerow Europese editie Rapport opgesteld voor EUROSTEPONE ESFJ 20 Mei 2014 Geïnterpreteerd door Interpreter X Alpha Beta Gamma OPP Ltd +44 (0)845 603 9958

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT PERSOONLIJKHEIDSTEST

VOORBEELDRAPPORT PERSOONLIJKHEIDSTEST VOORBEELDRAPPORT JUNG PERSOONLIJKHEIDSTEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: De Nederlandse

Nadere informatie

Coachingbekwaamheden naar temperament

Coachingbekwaamheden naar temperament Coachingbekwaamheden naar temperament ISTP - ESTP - ISFP - ESFP SP temperament wil een coach die op hen reageert en die de volgende bekwaamheden en vaardigheden vertoont: realisme stimulans efficiëntie

Nadere informatie

Met deze ActionType info is het heel simpel om de praktische toepassing naar het trainen en

Met deze ActionType info is het heel simpel om de praktische toepassing naar het trainen en ActionType blijft het herhalen: cognitie, emotie en bewegen zijn niet te scheiden (plaatje 1). De ActionType Benadering laat dit keer op keer zien. Met het accepteren van individuele verschillen van mensen

Nadere informatie

RAPPORT JUNG PERSOONLIJKHEIDSTEST

RAPPORT JUNG PERSOONLIJKHEIDSTEST RAPPORT JUNG PERSOONLIJKHEIDSTEST Respondent: Jill Voorbeeld E- mailadres: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: hbo Verg elijking sg roep: De Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Wie ben ik? Wat zijn mijn voorkeuren?

Hoofdstuk 4 Wie ben ik? Wat zijn mijn voorkeuren? Hoofdstuk 4 Wie ben ik? Wat zijn mijn voorkeuren? Slechts met het hart kan men goed zien, het essentiële is onzichtbaar voor de ogen. (Antoine de Saint-Exupéry) Een tulp streeft er niet naar om indruk

Nadere informatie

VERKORT RAPPORT JUNG PERSOONLIJKHEIDSTEST

VERKORT RAPPORT JUNG PERSOONLIJKHEIDSTEST VERKORT RAPPORT JUNG PERSOONLIJKHEIDSTEST Respondent: Jill Voorbeeld E- mailadres: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: hbo Verg elijking sg roep: De Nederlandse

Nadere informatie

INLEIDING TOT TYPE REEKS. Inleiding tot ORGANISATIES DERDE UITGAVE NEDERLANDSE UITGAVE SANDRA KREBS HIRSH JEAN M. K UMMEROW

INLEIDING TOT TYPE REEKS. Inleiding tot ORGANISATIES DERDE UITGAVE NEDERLANDSE UITGAVE SANDRA KREBS HIRSH JEAN M. K UMMEROW INLEIDING TOT TYPE REEKS Inleiding tot TYPE in ORGANISATIES DERDE UITGAVE NEDERLANDSE UITGAVE SANDRA KREBS HIRSH JEAN M. K UMMEROW Wat is de MBTI? Deze handleiding is bedoeld om u te helpen bij de interpretatie

Nadere informatie

Zelfkennis en Communicatie

Zelfkennis en Communicatie Zelfkennis en Communicatie Afke van de Wouw Sportpsycholoog en Bewegingswetenschapper www.afkevandewouw.nl 4-staps leerproces Onbewust onbekwaam Bewust onbekwaam Bewust bekwaam Onbewust bekwaam Verander

Nadere informatie

Myers-Briggs Type Indicator Teamrapport

Myers-Briggs Type Indicator Teamrapport Teamrapport Ontwikkeld door Allen L. Hammer Europese editie Team (Vorbeeld) 010211 Rapport voorbereid voor MARIJKE VORBEELD 1 februari 2011 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.eu.com/nl Myers-Briggs Type

Nadere informatie

Wat is de MBTI? TSS 2

Wat is de MBTI? TSS 2 MBTI TSS 1 Wat is de MBTI? Het MBTI instrument werd ontwikkeld door Isabel Myers en Katharine Briggs als een toepassing van Carl Jung's theorie van psychologische typen. TSS 2 Persoonlijkheidskenmerken

Nadere informatie

Inleiding. It's the difference in mental capacities that will determine who the real winners are." Sven Goran Eriksson

Inleiding. It's the difference in mental capacities that will determine who the real winners are. Sven Goran Eriksson Inleiding Eigenlijk kan je als sporter niet verliezen. Het wedstrijdresultaat staat voorop, maar er is duidelijk meer. Wie of wat bepaalt het resultaat? Talent. Conditie. Motivatie. Maar ook je mentale

Nadere informatie

The Bridge Personality Het boekje voor sales

The Bridge Personality Het boekje voor sales The Bridge Personality Het boekje voor sales NEDERLANDSE UITGAVE T. LANNISTER Plannen & Voorbereiden Relatiebeheer De deal maken Oplossing presenteren Contact leggen Behoeftes creëren Fase 1: Plannen en

Nadere informatie

TOELICHTING OP VERKLAREND RAPPORT JUNG TYPE DYNAMICS INDICATOR

TOELICHTING OP VERKLAREND RAPPORT JUNG TYPE DYNAMICS INDICATOR TOELICHTING OP VERKLAREND RAPPORT JUNG TYPE DYNAMICS INDICATOR QT-TEST.NL 2013 Rev. 28-02-2014 i PSYCHOLOGISCHE TYPEN Teacher/Mentor Improvisator/Inspirer Mobilizer/Manager Inventor/Explorer Provider/Facilitator

Nadere informatie

Het coachen van zowel individuele atleten als van samengestelde teamatleten

Het coachen van zowel individuele atleten als van samengestelde teamatleten Het coachen van zowel individuele atleten als van samengestelde teamatleten Als coach is het mijn taak de atleten te begeleiden bij het behalen van hun doelen. Deze begeleiding kent zowel directe beïnvloedingen

Nadere informatie

NOSCE TE IPSUM KEN JEZELF VIA UW MBTI PROFIEL

NOSCE TE IPSUM KEN JEZELF VIA UW MBTI PROFIEL NOSCE TE IPSUM KEN JEZELF VIA UW MBTI PROFIEL een inleiding tot de 16 persoonlijkheidstypes ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 2 NOSCE TE IPSUM Inhoudstabel

Nadere informatie

WandelTrainersDag 9 april Blok 2 Nr. 24 / Blok 3 - Nr 40 Groepsdynamica bij het wandelen Dick Otter

WandelTrainersDag 9 april Blok 2 Nr. 24 / Blok 3 - Nr 40 Groepsdynamica bij het wandelen Dick Otter WandelTrainersDag 9 april Blok 2 Nr. 24 / Blok 3 - Nr 40 Groepsdynamica bij het wandelen Dick Otter Waarom deze workshop? Iedere wandelaar heeft verschillende behoeften en wensen. Hoe waardeer je deze

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in (project-) teams hoe doe je dat?

Succesvol samenwerken in (project-) teams hoe doe je dat? 11e PUG-Symposium PRINCE2 een recept voor succes!? Succesvol samenwerken in (project-) teams hoe doe je dat? Henk Donker Principal management consultant Logica 5 juni 2008 Waarom worden er teams samengesteld??

Nadere informatie

Natuurmanagement Sociaal Communicatieve Vaardigheden. Welkom

Natuurmanagement Sociaal Communicatieve Vaardigheden. Welkom Natuurmanagement Sociaal Communicatieve Vaardigheden Welkom Opbouw opleiding Opleiding in 3 dagen 1 dag rond mondelinge communicatie en overleg 1 dag rond klantgerichtheid 1 dag rond assertiviteit en conflicthantering

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Myers-Briggs Type Indicator Rapport voor de teambegeleider

Myers-Briggs Type Indicator Rapport voor de teambegeleider Myers-Briggs Type Indicator Rapport voor de teambegeleider Ontwikkeld door Allen L. Hammer Europese editie Team Voorbeeld 906 Rapport voorbereid voor TEAMBEGELEIDER 9 Februari 06 OPP Ltd +44 (0)845 603

Nadere informatie

Myers-Briggs Type Indicator Rapport over persoonlijke effectiviteit

Myers-Briggs Type Indicator Rapport over persoonlijke effectiviteit Europese editie Rapport opgesteld voor ANNE VOORBEELD 24 April 2015 Geïnterpreteerd door John Doe XYZ, Ltd. CPP, Inc. 800-624-1765 www.cpp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2015 Peter B. Myers

Nadere informatie

Waardensystemen van Graves

Waardensystemen van Graves Waardensystemen van Graves Afgebeeld op de lemniscaat van de Stichting Dialoog A beige - N Pijn, fysieke stimuli Bronnen voor vervulling primaire levensbehoeften Individueel Reageren Leven Fysiologisch

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t M y e r s B r i g g s T y p e I n d i c a t o r

A c e! Z e l f t e s t M y e r s B r i g g s T y p e I n d i c a t o r Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t M y e r s B r

Nadere informatie

Instrumenten in Teamcoaching

Instrumenten in Teamcoaching Instrumenten in Teamcoaching Dr. Helga Hohn Leiderschap, Teamontwikkeling, Coaching Instrumenten en vertalingen naar de praktijk Doelstelling Verkennen van mogelijkheden Orientatie op thematiek Kennismaken

Nadere informatie

Bridge Rapport John Doe. Expert Rapport. personality. Werkgedrag

Bridge Rapport John Doe. Expert Rapport. personality. Werkgedrag personality Bridge Rapport John Doe Werkgedrag Expert Rapport 2 Inhoud Bridge Theorie...3 Bridge Antwoordgedrag...4 Bridge Quickscan...5 Besturen dimensies...6 Uitvoer dimensies... Houding dimensies...

Nadere informatie

Aansturen van medewerkers mbv performantie indicatoren. Rabobank, Senior Middle Management Programme

Aansturen van medewerkers mbv performantie indicatoren. Rabobank, Senior Middle Management Programme Aansturen van medewerkers mbv performantie indicatoren Rabobank, Senior Middle Management Programme Inhoud Hefbomen naar gedrevenheid Focus of aansturen dmv indicatoren Het moment van de waarheid 2 Deel

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie

De Gereedschapskist. De Myers Briggs Type Indicator in supervisie

De Gereedschapskist. De Myers Briggs Type Indicator in supervisie De Gereedschapskist Professionele begeleiders kunnen leren van elkaars gereedschap. Er zijn vele technieken en werkwijzen die, mits methodisch correct ingezet, het begeleidingsproces kunnen vergemakkelijken.

Nadere informatie

SUCCES Robin Van Galen

SUCCES Robin Van Galen SUCCES Robin Van Galen Action type E / I 1a) u gedraagt zich energiek en houdt van drukte 1b) u gedraagt zich ingetogen en houdt van rust 2a) u spreekt luid 2b) u spreekt zacht 3a) u neigt naar actie 3b)

Nadere informatie

MBTI vragenlijst. Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen!

MBTI vragenlijst. Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen! MBTI vragenlijst Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen! 1. Op school of op het werk krijg ik mijn beste ideeën als ik A. mijn gedachten bespreek met anderen B. rustig

Nadere informatie

action types Move to your next level!

action types Move to your next level! action types Move to your next level! Dag van de wielersport,november 2013 Programma vanmiddag ziet er als volgt uit Wat is de ActionType Benadering Wat is jouw werkelijkheid en welke filters Jouw actiontype

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

VRAGENLIJST COMPETENTIES

VRAGENLIJST COMPETENTIES VRAGENLIJST COMPETENTIES Inleiding De voor u liggende vragenlijst brengt de managementstijl in kaart. Het doel van deze vragenlijst is inzicht te verwerven in het feitelijke en dus zichtbare handelen van

Nadere informatie

Masterclass 2: Werken met mensen

Masterclass 2: Werken met mensen Masterclass 2: Werken met mensen PART zorg 1 november 2016 1 Kennismaking 2 Persoonlijkheid 3 Wat zijn teams? 4 Interactie 5 Pauze 6 Tijd voor actie 7 Toolbox 8 Vragen Plaats hier een afbeelding die het

Nadere informatie

MBTI vragenlijst. Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen!

MBTI vragenlijst. Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen! MBTI vragenlijst Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen! 1. Op school of op het werk krijg ik mijn beste ideeën als ik A. mijn gedachten bespreek met anderen B. rustig

Nadere informatie

Myers-Briggs Type Indicator Rapport over persoonlijke effectiviteit

Myers-Briggs Type Indicator Rapport over persoonlijke effectiviteit Europese editie Rapport opgesteld voor ANNE VOORBEELD VERIFIED 24 April 2015 Geïnterpreteerd door John Doe XYZ, Ltd. CPP, Inc. 800-624-1765 www.cpp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2015 Peter

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Verkenning van het gebied Hoofdstuk 2: Het gebied van waarnemen 19 Hoofdstuk 3: Wat we kunnen leren qua waarneming

Hoofdstuk 1: Verkenning van het gebied Hoofdstuk 2: Het gebied van waarnemen 19 Hoofdstuk 3: Wat we kunnen leren qua waarneming Inhoud blz. Hoofdstuk 1: Verkenning van het gebied 1 1.1. Inleiding: definities, de waarnemer, en soorten waarneming 1 1.2. Wie is de waarnemer? 2 1.3. Soorten waarneming 3 1.3.1. De fysieke zintuigen

Nadere informatie

MBTI vragenlijst. 1. Op school of op het werk krijg ik mijn beste ideeën als ik A. mijn gedachten bespreek met anderen B. rustig zelf ga nadenken

MBTI vragenlijst. 1. Op school of op het werk krijg ik mijn beste ideeën als ik A. mijn gedachten bespreek met anderen B. rustig zelf ga nadenken MBTI vragenlijst 1. Op school of op het werk krijg ik mijn beste ideeën als ik A. mijn gedachten bespreek met anderen B. rustig zelf ga nadenken 2. Als mijn docent of mijn baas me iets moeilijks opdraagt,

Nadere informatie

Korte vergelijking van de MBTI en Insights type dynamica

Korte vergelijking van de MBTI en Insights type dynamica Korte vergelijking van de MBTI en Insights type dynamica Anne Buchanan www.annebuchanan.com Zowel MBTI als Insights zijn gebaseerd op de theoriëen van Carl Jung, maar de benadering en interpretatie is

Nadere informatie

MBTI en SPORT, een introductie

MBTI en SPORT, een introductie MBTI en SPORT, een introductie Voordat je gaat lezen kan je ook eerst zelf de test doen. Ga naar de volgende website: http://www.123test.nl/jung-persoonlijkheidstest/ MBTI toegepast op sport wordt ook

Nadere informatie

Ontwikkeling van(uit) talent

Ontwikkeling van(uit) talent Verschenenin:GidsvoorPersoneelsmanagement,mei2005 Ontwikkelingvan(uit)talent Eenkrachtigperspectiefvoorpersoonlijkegroei SaskiaTjepkemaenLucVerheijen Vanuit het competentiedenken vinden HR en management

Nadere informatie

De MBTI als persoonlijkheidsmodel: validatie van het gebruik in leiderschapstrainingen

De MBTI als persoonlijkheidsmodel: validatie van het gebruik in leiderschapstrainingen Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2004-2005 De MBTI als persoonlijkheidsmodel: validatie van het gebruik in leiderschapstrainingen Scriptie voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

en verbeteren met MBTI

en verbeteren met MBTI Je website ontwikkelen en verbeteren met MBTI herfst 2012 insights 1 Eerst even dit Voor steeds meer bedrijven speelt de website een belangrijke of zelfs cruciale rol in de bedrijfsvoering. De experience

Nadere informatie

SAMPLE. We hopen dat je het zelfinschattingsproces als leuk en uitdagend zult ervaren.

SAMPLE. We hopen dat je het zelfinschattingsproces als leuk en uitdagend zult ervaren. Kom alles over jezelf te weten! Het wereldwijd gerenommeerde Myers-Briggs -instrument heeft miljoenen mensen over de hele wereld geholpen een beter begrip te krijgen van zichzelf en hoe zij met anderen

Nadere informatie

Topsportclinic Action Types 10/10/2014

Topsportclinic Action Types 10/10/2014 Topsportclinic Action Types 10/10/2014 Inleiding - Jan Diederik is verheugd dat hij mag komen spreken voor de Belgische coaches. Het is een beetje de omgekeerde wereld, gezien de goede prestaties van de

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Welkom. Management als key valuedriver. Collegetour Bedrijfswaarde. 19 mei 2015

Welkom. Management als key valuedriver. Collegetour Bedrijfswaarde. 19 mei 2015 Welkom Collegetour Bedrijfswaarde Management als key valuedriver 19 mei 2015 Management als key valuedriver Peter Joosten M&A Debt Advisory Business Valuation Value Management 3 Over Aeternus: Facts &

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-QPS Quick Performance Scan. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. THQPS Quick Performance Scan Dit rapport werd gegenereerd op 11112015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data (PQ) dateren van 10032015. OVER DE THQPS

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

Interculturele communicatie door de publiekswerker

Interculturele communicatie door de publiekswerker Interculturele communicatie door de publiekswerker kaders en modellen voor de analyse van de eigen praktijk Interact studiedag BKO/RAB/Lasso 15/06/2012 2 types modellen:gericht op Cultureel communicatieve

Nadere informatie

Verklarend Rapport. door Naomi L. Quenk, Ph.D., en Jean M. Kummerow, Ph.D. rapport opgesteld voor. Sample Dutch. 26 december 2006

Verklarend Rapport. door Naomi L. Quenk, Ph.D., en Jean M. Kummerow, Ph.D. rapport opgesteld voor. Sample Dutch. 26 december 2006 MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR STAP II Europese Uitgave: Nederlands Verklarend Rapport door Naomi L. Quenk, Ph.D., en Jean M. Kummerow, Ph.D. rapport opgesteld voor Sample Dutch 6 december 006 800-6-76 www.cpp.com

Nadere informatie

1. Wie zijn we? 3. Onze kijk op talent en VAKmanschap. 2. Wat gebeurt er rondom ons? 4. Waar zetten we op in?

1. Wie zijn we? 3. Onze kijk op talent en VAKmanschap. 2. Wat gebeurt er rondom ons? 4. Waar zetten we op in? 1. Wie zijn we? 3. Onze kijk op talent en VAKmanschap 2. Wat gebeurt er rondom ons? 4. Waar zetten we op in? 1 Wie zijn we? Groei van 'de familie' Bakkerij Jozef Colruyt Groothandel Franz Colruyt Discounter

Nadere informatie

Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid en waarden

Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid en waarden Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid en waarden 1 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om: 1. Aan te geven welke factoren bepalend

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Mijn Cognitieve Stijlen. Jan Voorbeeld.

Mijn Cognitieve Stijlen. Jan Voorbeeld. Mijn Cognitieve Stijlen Jan Voorbeeld Copyright 2011-2016 Pontis BVBA All rights reserved Mijn Cognitieve Stijlen is een auteursrechterlijk beschermd product van PONTIS BVBA. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin Strategisch Talentmanagement Boudewijn Overduin Even voorstellen Boudewijn Overduin Oprichter en voormalig CEO van Vergouwen Overduin Passie voor strategisch HR met als centrale thema s: Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G jezelf beter begrijpen; G weten hoe je continu over

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval Het perspectief van een kind of jongere zien Coaching bij (dreigende) uitval 12 oktober 2017 T A L E N T Slim Begeleiden Albert Kaput Vastlopen Hoe ervaren jongeren de boodschappen die zij uit hun omgeving

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

De ontgijzeling. de markt verandert, hoe verandert u mee? Arjan Erkel Karel Luttikholt 17 november 2009

De ontgijzeling. de markt verandert, hoe verandert u mee? Arjan Erkel Karel Luttikholt 17 november 2009 De ontgijzeling de markt verandert, hoe verandert u mee? Arjan Erkel Karel Luttikholt 17 november 2009 Vraag? ANALYSE Wat is de belangrijkste verandering & welke impact heeft dit op uw organisatie en uzelf?

Nadere informatie

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer. Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer

Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer. Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer PO AMN Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer 00348567 Zie het productinformatieblad voor een algemene uitleg van de factoren en scores. pagina

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

ISTJ in een ESTP-groep

ISTJ in een ESTP-groep ISTJ in een ESTP-groep Aangemaakt voor: Kopers Inne 10-09 - 2007 Eindverantwoordelijke: : Lieven Cornelis Revisie : Inge Boesewinkel Lay-out : Alert Management Consultants,Chennai (India) Uitgever : Alert

Nadere informatie

action types Move to your next level!

action types Move to your next level! action types Move to your next level! workshop Action Type Trainercongres Schaatsen 2012 hoe vaak staat het letter F in onderstaande tekst (30 seconden de tijd) FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie