Tekst uitgesproken bij de overhandiging van het rapport Het Luisterend Oor (VU/BIOS/CAOP/BZK), Den Haag 22 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tekst uitgesproken bij de overhandiging van het rapport Het Luisterend Oor (VU/BIOS/CAOP/BZK), Den Haag 22 mei 2013"

Transcriptie

1 1 Bespreking van Het Luisterend Oor Wim Vandekerckhove 22 mei 2013, Den Haag Dr Wim Vandekerckhove University of Greenwich Business School Tekst uitgesproken bij de overhandiging van het rapport Het Luisterend Oor (VU/BIOS/CAOP/BZK), Den Haag 22 mei 2013 Dames en heren, Vooreerst mijn felicitaties voor de onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het rapport levert zeer degelijk wetenschappelijk onderzoek en is vernieuwend binnen de whistleblowing research. Er is nog maar weinig onderzoek voorhanden dat focust op wat er met de melding gebeurt na de melding. In het verleden ging het enkel om de melder. Dit rapport levert dan ook een belangrijke bijdrage omdat het ook andere personen binnen het proces belicht. Ik wil ook de opdrachtgevers BZK/CAOP/BIOS. Het is vertrouwenwekkend dat men zich er niet van af gaat maken door louter een procedure op te stellen, maar dat er ook aandacht is voor de opvolging en inbedding ervan in een integriteitcultuur. De vraagstelling van het rapport luidde: Hoe functioneert het interne meldsysteem binnen de Nederlandse overhead, en welke verbeteringen zijn er (eventueel) mogelijk? VPI spelen daarin een belangrijke rol. Onderzoek heeft daar op gefocust. Ik bespreek de bevindingen van het rapport op volgende manier: eerst wil ik de cijfers over de meldingen zelf kaderen in internationaal onderzoek. Vervolgens komen de relaties VPI-leidinggevende en VPI-melder aan de beurt. Tenslotte haal ik nog even de niet-melders aan. Over de meldingen zelf: - 28% had afgelopen twee jaar een vermoeden van misstand. 93% daarvan heeft dat vermoeden kenbaar gemaakt. Dat is vergelijkbaar met cijfers uit het buitenland. o VS: NBES 2011 (ERC) 1 : 45% had vermoeden misstand; daarvan heeft 65% het kenbaar gemaakt NBES 2009: in zwakke cultuur (55% maakt kenbaar); in sterke cultuur (73% maakt kenbaar) o Kanttekening: NBES neemt niet het kenbaar maken aan collega s en pleger mee in de cijfers. 1 Het Ethics Resource Center houdt regelmatig een National Business Ethics Survey. Zie

2 2 Bespreking van Het Luisterend Oor Wim Vandekerckhove 22 mei 2013, Den Haag Corrigeren we de Nederlandse cijfers daarop, dan komen we uit op 64% (evenveel dus als in de VS) o Dat de onderzoekers de kenbaarmaking aan collega s en pleger meenamen in de cijfers maakt het onderzoek sterker. Onderzoek naar klokkenluiden heeft lang te maken gehad met de misvatting dat mensen die misstanden vermoeden ofwel melden, ofwel zwijgen. Kenbaar maken aan collega s of de pleger rechtstreeks aanspreken zijn tussenvormen die belangrijk zijn willen we integriteit-dynamieken goed in kaart brengen. o In onderzoek dat ik zopas afrondde in GB met Public Concern at Work (Whistleblowing The Inside Story 2 ) namen we het rechtstreeks aanspreken van de pleger ook mee in de cijfers. In Nederland: 5% spreekt rechtstreeks de pleger aan In GB: 7%, maar we zagen enigszins verschillen tussen opleidingniveaus: Ongeschoold 11% Admin en professionals 9% Managers 7% Geschoold 6% o Een vergelijking van de overige meldpunten geeft: Directe leidinggevende: N 40%, VS 56%, GB 52% (als eerste meldpunt) 3 Top: N 11%, VS 26%, GB 22% (1 ste ) 33% (2 de ) VPI, formeel meldpunt, VPOO: N elk zo n 4-5%, VS 5%, GB 4% (1 ste ) 10% (2 de ) 14% (3 de ) Vakbond: N 4%, GB 4% Media: N 0.2%, GB 0.3% Blijkt dus dat de directe leidinggevende een cruciale rol speelt zowel in Nederland, de VS, als in GB. Een integriteitbeleid moet op de relatie VPI-leidinggevende focussen. De VPI heeft ook als taak het voorbereiden van de leidinggevende op zijn/haar rol als meldpunt. Het rapport wijst er op dat leidinggevenden een cruciale rol als meldpunt spelen, maar dat zij daarop niet goed zijn voorbereid. Het rapport geeft ook aan dat de positie van de VPI niet altijd duidelijk is: te dicht / te ver van leidinggevende en 2 In dat onderzoek analyseerden we routes van klokkenluiders, aan de hand van 1000 mensen die de advieslijn van Public Concern at Work hadden geraadpleegd. Zie: 3 In het onderzoek (Whistleblowing The Inside Story) werden de eerste vier pogingen om een vermoeden misstand kenbaar te maken in kaart gebracht.

3 3 Bespreking van Het Luisterend Oor Wim Vandekerckhove 22 mei 2013, Den Haag werknemers spagaat organisatiebelang en belangen melder. Dit wijst er volgens mij op dat de status van de VPI omhoog moet in de zin van een meer onafhankelijke positie. Het rapport maakt de aanbeveling om VPI intervisiemomenten in te lassen. Naast de inhoudelijke waarde van intervisie kan dit eveneens een hefboom zijn om althans voor de VPI zelf statusverhogend te werken. Daarnaast lijken mij een taakomschrijving en een Performance-meting VPI aangewezen. Er is uiteraard ook de relatie VPI-melder: Vooral het kwalitatieve luik van het onderzoek biedt daarvoor heel wat inzichten. o VPIs krijgen eigenlijk weinig melders ; ze krijgen eerder mensen die met iets zitten. Zowel de motieven als het onbehoorlijk gedrag (is het OO, I of A?) in de verhalen zijn een kluwen. Sommige VPI realiseren zich dat en werken daar mee, anderen worstelen ermee. Je kan dit ook koppelen aan de adviesfunctie die VPIs hebben (vaak hebben ze die functie formeel, maar in elk geval blijkt de functie uit de cijfers). VPIs hebben als taak een klare kijk op de zaak te faciliteren. Organisaties zijn complex. Derhalve zijn misstanden dat ook. Je kan geen vorming of training geven opdat iedereen met een duidelijke en klare melding zou afkomen. Die klare lijn bewerkstelligen door de misstand te onderscheiden van de emoties, is een belangrijke taak. En die moet de VPI opnemen. Die klare lijn zal de melder helpen evenals de instantie die de vermoedde misstand gaat onderzoeken. o Voorts lijkt ook de anonimiteit van de melder een nachtmerrie voor VPI (en voor melders en leidinggevenden). Ik meen dat VPIs hier een realistische kijk op hebben, althans afgaand op de interviewcitaten in het rapport. Maar het is evenzeer zo dat anonimiteit overschat wordt door melders. Ofwel kan men raden wie er gemeld heeft, ofwel heeft men er al over gesproken met collega s voor men de melding doet. De mogelijkheid om anoniem te melden creëert derhalve een vals gevoel van veiligheid. VPIs hebben hierin een moeilijke opdracht: ze moeten de leidinggevenden die per se willen weten wie dat nou gezegd heeft op een afstand houden, moeten ook de melder realistische verwachtingen geven mbt tot die anonimiteit, maar mogen daarbij niemand afschrikken of kamp kiezen. Dit jongleren leert men door ervaring, en VPI-intervisies lijken me daarvoor heel nuttig. In die zin kan het rapport en het event hier vandaag als een geslaagde intervisie tellen.

4 4 Bespreking van Het Luisterend Oor Wim Vandekerckhove 22 mei 2013, Den Haag Niet-melders: voornaamste redenen blijken te zijn: er wordt niets gedaan, angst voor negatieve gevolgen, geen vertrouwen in het meldpunt (persoon) o Resonantie met internationaal onderzoek (VS en Australië) 4. o In GB (UK Public Attitudes to Whistleblowing) 5 : 75% zegt zich persoonlijk verantwoordelijk te voelen om misstanden intern te melden 58% heeft vertrouwen dat er met de melding iets zal worden gedaan 46% is ervan overtuigd dat management melders afdoende zou beschermen Angst en perceptie van tevergeefse meldingen vertonen een correlatie Wat suggereert dat als je de perceptie van effectiviteit kan verhogen, je waarschijnlijk ook de angst wegneemt. Mijn voorstel is om aan die effectiviteit te gaan werken, eerder dan aan de angst proberen te verhelpen. Hoe? Door succesverhalen te verzamelen en te communiceren. Bekendheid met procedures en meldinstanties (door succesverhalen) Succesverhalen kunnen handelingsrepertoire werknemers en leidinggevenden vergroten. Succesverhalen geven een realistisch beeld van integriteit: overal loopt wel eens iets mis; sterke integriteit houdt in dat het rechtgezet kan worden omdat mensen verantwoordelijkheid nemen. Afronding: o Goede wetenschappelijke studie o Vernieuwend op vlak van whistleblowing research o Laat zien dat stand van zaken omtrent aantal en manier van melden vergelijkbaar is met VS en GB. o Levert zeer bruikbare inzichten om integriteit te versterken binnen de Nederlandse overheid. 4 Zie bijvoorbeeld voor VS: Marcia P Miceli, Janet P Near, Terry M Dworkin, 2008, Whistle-Blowing in Organizations, Routledge. Zie bijvoorbeeld voor Australië: AJ Brown, 2008, Whistleblowing in the Australian Public Sector, ANU E Press. 5 Cijfers op basis van een online survey met een sample (n=2000) dat representatief was voor de Britse volwassen bevolking. Het onderzoek werd gehouden in oktober Voor het volledige rapport, zie: of

5 5 Bespreking van Het Luisterend Oor Wim Vandekerckhove 22 mei 2013, Den Haag o De actievoorstellen die ik deed liggen in lijn met wat het rapport en wat ook BIOS aanbeveelt, maar ik ga graag een stapje verder: VPI moet een duidelijke taakomschrijving krijgen ja, maar daar mag ook een performance-meting aan gekoppeld zijn. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn te weten hoeveel gesprekken er zijn geweest over misstanden waarbij de aanbrenger niet wou melden (ook dat zegt immers iets over integriteit van de organisatie) VPI moet op intervisie ja, maar ook de status van de VPI moet omhoog. Dat kan door VPOO en VPI eenzelfde persoon te laten zijn, maar dat kan ook door betere marketing. Drempels moeten lager ja, maar misschien niet voor melders. Drempels moeten lager voor leidinggevenden om een vermoeden van misstand te zien als een opportuniteit om effectiever te worden, en daar naar te handelen. Moeten er meer meldingen komen als ze niet beter worden afgehandeld? Moeten er meer meldingen komen als daar niet meer mee wordt gedaan? Meer meldingen is niet altijd beter. Het kan wel eens leiden tot meer ontevreden werknemers, tot een grotere perceptie dat er niets mee wordt gedaan, of tot een grotere angst. Wat beter moet is de marketing van de hele zaak. De communicatie met de melder over het onderzoek moet beter ja, maar dat helpt de volgende (potentiële) melder geen zier. Organisaties moeten succesverhalen van meldingen gaan communiceren. Verhalen over melders die represailles ondervinden doen al lang de ronde. Niettemin weten we dat dit 10-40% van de melders overkomt (internationale onderzoeksliteratuur 6 ). Bij 60-90% loopt het dus wel goed. Het capteren en communiceren van die verhalen (in welke vorm dan ook) zou bijzonder nuttig zijn: Voor melders verhoogt perceptie dat er wel iets met de meldingen wordt gedaan meer vertrouwen (anonimiteit) Voor leidinggevenden kan aangeven wat organisatie als voorbeeld stelt Voor VPI kan duidelijk maken wat hun rol is, hen bekender maken 6 Zie bijvoorbeeld: - Marcia P Miceli, Janet P Near, Terry M Dworkin, 2008, Whistle-Blowing in Organizations, Routledge. - AJ Brown, 2008, Whistleblowing in the Australian Public Sector, ANU E Press. - W Vandekerckhove, C James, 2013, Whistleblowing The Inside Story, Public Concern at Work,

HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID?

HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID? BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID? BIOS over het onderzoek naar interne meldsystemen EMPATHIE VERTROUWELIJK GIDS LAAGDREMPELIG INTERN MELDPUNT LUISTEREND

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

SPREKEN IS GOUD? Modaliteiten van bedrijfsintern klokkenluiden in de context van verzekeringen.

SPREKEN IS GOUD? Modaliteiten van bedrijfsintern klokkenluiden in de context van verzekeringen. SPREKEN IS GOUD? Modaliteiten van bedrijfsintern klokkenluiden in de context van verzekeringen. Wim Vandekerckhove 1 ABSTRACT Speaking is gold? Modalities of internal whistleblowing in an insurance context.

Nadere informatie

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK 22 juli 2014 Frank Maas André Oostdijk Tanja Verheij Thomas Wesselink VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK Evaluatie Onderzoeksraad Integriteit en Adviespunt Klokkenluiders, evenals 'Besluit Melden Vermoeden

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool?

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Masterproef in de opleiding Master in

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSONEN WIE ZIJN ZE, HOE WERKEN ZE EN WAT ZIJN HUN ERVARINGEN?

VERTROUWENSPERSONEN WIE ZIJN ZE, HOE WERKEN ZE EN WAT ZIJN HUN ERVARINGEN? Interview: VERTROUWENSPERSONEN WIE ZIJN ZE, HOE WERKEN ZE EN WAT ZIJN HUN ERVARINGEN? VRC en NBA/accountants in business kennen beide zogenaamde vertrouwenspersonen waarbij een lid terechtkan als hij/zij

Nadere informatie

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Verslag KIO (Kennisforum Integriteit Overheid) 28 maart 2013. Het onderwerp van deze KIO-bijeenkomst is ongewenste omgangsvormen.

Verslag KIO (Kennisforum Integriteit Overheid) 28 maart 2013. Het onderwerp van deze KIO-bijeenkomst is ongewenste omgangsvormen. Verslag KIO (Kennisforum Integriteit Overheid) 28 maart 2013 Het onderwerp van deze KIO-bijeenkomst is ongewenste omgangsvormen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn door de deelnemers verschillende vragen

Nadere informatie

Whitepaper. Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM

Whitepaper. Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM Whitepaper Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM Marco de Groot en Debbie de Vries-Lepez Blauw Research Mei 2014 Inhoud Inleiding 3 Wat is Flow?... 4 Creëren van Flow start met plezier 5 Ruimte

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Onderzoek naar peer-to-peer learning in een internationale context Van Beekveld&Terpstra Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

"Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan." Inhoudstafel

Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan. Inhoudstafel Gezocht: Gemotiveerde, vitale en betrokken medewerkers. Die samen de Zavel maken. Met respect en waardering naar elkaar. En dat gedurende hun hele loopbaan. Klinkt goed, nu nog de praktijk. Hieronder vind

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Onze onderzoeks- en adviespraktijk geeft

Onze onderzoeks- en adviespraktijk geeft FRAUDEBEHEERSING: HET MOET ANDERS De aanpak van fraudepreventie moet anders, getuige het aantal en de aard van de incidenten die in de financiële sector aan het licht komen. Regelgeving, governance codes

Nadere informatie

13 Tjellen in de organisatie: Naar een organisatie waarbinnen mensen elkaar uitdagen, tegenspreken en in alternatieven durven denken

13 Tjellen in de organisatie: Naar een organisatie waarbinnen mensen elkaar uitdagen, tegenspreken en in alternatieven durven denken 13 Tjellen in de organisatie: Naar een organisatie waarbinnen mensen elkaar uitdagen, tegenspreken en in alternatieven durven denken Sicco Kuijper Steeds weer blijkt dat bij grote schandalen binnen organisaties

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers

3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers 3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers Gratis e-book voor technische professionals die meer resultaten willen bereiken, door beter en effectiever te communiceren. Saskia Slotboom 2013

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie