Overgangsregelingen Farel Business School (vmbo kader, vmbo basis (evt. met lwoo)) m.i.v. schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsregelingen Farel Business School (vmbo kader, vmbo basis (evt. met lwoo)) m.i.v. schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Overgangsregeling Farel Business School (vmbo kader, vmbo basis (evt. met lwoo)) m.i.v. schooljaar Inhoudsopgave... 1 Algeme regel die van toepassing is op alle overgangsvergadering... 2 Eerste leerjaar a) vmbo kader b) vmbo basis 1 (evt. met lwoo)... 5 Tweede leerjaar c) vmbo kader d) vmbo basis e) vmbo basis lwoo Derde leerjaar f) vmbo kader g) vmbo basis

2 ALGEMENE REGEL DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE OVERGANGSREGELINGEN Algeme Het schooljaar is verdeeld in drie period. Aan het eind van de eerste twee period krijg de leerling e cijferrapportage (tussstand) mee. Deze tussstand geeft steeds het voortschrijdd gemiddelde vanaf het begin van het cursusjaar weer. Aan het eind van de laatste periode verschijnt het eindrapport, op basis waarvan de beslissing t aanzi van bevorder gom wordt. Afrond Voor alle bevorderingsnorm geldt, dat gewerkt wordt met hele cijfers. Wanneer er voor e combinatie van e aantal vakk e minimumscore wordt goemd, dan wordt bedoeld het totaal van de op hele cijfers afgeronde cijfers van die vakk. Hoe wordt er afgerond? E voorbeeld: Het gemiddelde van e aantal cijfers is 5,49. Rond we 5,49 af op één decimaal dan wordt dat e 5,5. Rond we 5,49 af op hele cijfers, dan wordt het e 5. Dat verschil speelt e belangrijke rol bij de bevorderingsnorm: Wanneer er in e bevorderingsnorm sprake is van bijvoorbeeld maximaal één 5, dan wordt daarmee het op het hele cijfer afgeronde cijfer bedoeld. Wanneer er in e bevorderingsnorm sprake is van e minimum aantal punt (bijv. 18), dan wordt daarmee het op het hele cijfer afgeronde cijfer bedoeld. Wanneer er in de bevorderingsnorm sprake is van e cijfer in één decimaal, dan wordt het cijfer afgerond op één decimaal. Bevorderingsnorm Op de volgde bladzijd staan van elke afdeling elk leerjaar de bevorderingsnorm goemd. Bij elk bevorderingsnorm staat vermeld: welke vakk daarbij e rol spel; hoe met de resultat van de andere vakk daarbij wordt omgegaan; wanneer leerling bevorderd word; hoe wordt omgegaan met leerling waarvan de resultat niet aan de bevorderingsnorm voldo. Bespreekgevall (als e leerling niet aan de bevorderingsnorm voldoet) Wanneer e leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm, bespreekt de overgangsvergadering wat het meest passd is voor die leerling volgs de maatstav van de school. Doct kunn tijds de overgangsvergadering e leerling bindd adviser de opleiding voort te zett op e lager onderwijsniveau (afstroom), indi e leerling op basis van de resultat niet bevorderd kan word. Bijkomde voorwaarde is, dat de mogelijkheid tot voortzetting op e lager niveau besprok is met ouders/verzorgers/leerling naar aanleiding van e eerder rapport. Dit bindde advies dit met overtuigde ter zake dode argumt overgebracht te word aan de ouders/verzorgers/leerling. In incidtele gevall kunn leerling met zeer goede resultat door de mtor voorgedrag word voor bevordering naar e hogere afdeling, waarbij vooral gekek dit te word naar inzicht, werkhouding motivatie. Bij de stemming moet 75% van de bij de vergadering aanwezige doct voor zijn. Mogelijkhed bij e bespreking: a) doubler (in het eerste leerjaar bij hoge uitzondering) b) bevorderd word naar e hoger leerjaar in dezelfde afdeling c) bevorderd word naar e hoger leerjaar in e andere afdeling (meestal lager schooltype) 2

3 d) geplaatst word in hetzelfde leerjaar van andere afdeling (meestal lager schooltype) e) bevorderd word naar e hoger leerjaar in e hoger schooltype. Als e leerling niet aan de bevorderingsnorm voldoet, heeft deze dus niet automatisch het recht om te doubler, maar ook niet automatisch het recht om zijn schoolloopbaan op e lager niveau te vervolg. Doubler Bij doubler geld de volgde regels: E leerling die twee keer in hetzelfde jaar doubleert, moet de school verlat. E leerling die in twee achterevolgde leerjar doubleert, moet de school verlat. Deze regeling geldt ook, wanneer e leerling op e andere school reeds doubleerde. E leerling doubleert alle als wordt ingeschat dat het hal van e diploma in de betreffde afdeling haalbaar is. De verantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering, ligt in hand van de overgangsvergadering. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de rector. 3

4 Eerste leerjaar a) Overgangsregeling vmbo kader 1 1. E leerling is bevorderd naar vmbo kader 2 als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde sam minimaal 18 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, ms & maatschappij, wiskunde ms & gezondheid e 6,3 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is de talt met e voldode zijn afgeslot de modules sport cultuur met e voldode zijn afgeslot. 2. E leerling wordt in bespreking gom voor bevordering naar mavo-2 als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde sam minimaal 18 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, ms & maatschappij, wiskunde ms & gezondheid e 7,1 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is de talt met e voldode zijn afgeslot de modules sport cultuur met e voldode zijn afgeslot. 3. Alle leerling die niet voldo aan bovstaande regeling, zijn in bespreking. Voor bespreking zijn er vier mogelijkhed: 1. Bevordering naar vmbo kader Bevordering naar mavo Bevordering naar vmbo basis Doubler. De uitslag van RTTI het Cito Volgsysteem word betrokk bij bevordering niveauplaatsing. 1 Zie algeme regel die van toepassing is op alle overgangsregeling op pagina 2. 4

5 b) Overgangsregeling vmbo basis 1 (evt. met lwoo) 1. E leerling is bevorderd naar vmbo basis 2 (evt. met lwoo) als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde sam minimaal 18 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, ms & maatschappij, wiskunde ms & gezondheid e 6,0 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is. 2. E leerling wordt in bespreking gom voor bevordering naar vmbo kader 2 (evt. met lwoo) als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde sam minimaal 20 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, ms & maatschappij, wiskunde ms & gezondheid e 7,5 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is. 3. Alle leerling die niet aan bovstaande regeling voldo, word in bespreking gom. Voor bespreking zijn er drie mogelijkhed: 1. Bevordering naar vmbo basis Bevordering naar vmbo kader Doubler. De uitslag van RTTI het Cito Volgsysteem word betrokk bij bevordering niveauplaatsing. 1 Zie algeme regel die van toepassing is op alle overgangsregeling op pagina 2. 5

6 Tweede leerjaar c) Overgangsregeling vmbo kader 2 1. E leerling is bevorderd naar vmbo kader 3 als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde sam minimaal 18 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, ms & maatschappij, wiskunde ms & gezondheid e 6,3 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is de talt met e voldode zijn afgeslot de modules sport cultuur met e voldode zijn afgeslot. 2. Alle leerling niet aan bovstaande regeling voldo, word in bespreking gom. Voor bespreking zijn er drie mogelijkhed: 1. Bevordering naar vmbo kader Bevordering naar vmbo basis Doubler. De uitslag van RTTI het Cito Volgsysteem word betrokk bij bevordering niveauplaatsing. 1 Zie algeme regel die van toepassing is op alle overgangsregeling op pagina 2. 6

7 d) Overgangsregeling vmbo basis 2 1 E leerling is bevorderd naar vmbo basis 3 als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde sam minimaal 18 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk. het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, ms & maatschappij, wiskunde ms & gezondheid e 6,0 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is de talt met e voldode zijn afgeslot de modules sport cultuur met e voldode zijn afgeslot. 2. Alle leerling die niet voldo aan bovstaande regeling, word in bespreking gom. Voor bespreking zijn er twee mogelijkhed: 1. Bevordering naar vmbo basis Doubler. 3. E leerling wordt in bespreking gom voor bevordering naar vmbo kader 3 als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde minimaal 18 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, ms & maatschappij, wiskunde ms & gezondheid e 7,1 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is de talt met e voldode zijn afgeslot de modules sport cultuur met e voldode zijn afgeslot. De uitslag van RTTI het Cito Volgsysteem word betrokk bij bevordering niveauplaatsing. 1 Zie algeme regel die van toepassing is op alle overgangsregeling op pagina 2. 7

8 e) Overgangsregeling vmbo basis lwoo 2 1. E leerling is bevorderd naar vmbo basis 3 als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde sam minimaal 18 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, economie, wiskunde ms & gezondheid e 6,0 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is. 2. Alle leerling die niet voldo aan bovstaande regeling, word in bespreking gom. Voor bespreking zijn er twee mogelijkhed: 1. Bevordering naar vmbo basis Doubler. 3. E leerling uit de lw2+ klas wordt in bespreking gom voor bevordering naar vmbo kader 3 als: de som van de cijfers voor de vakk Nederlands, Engels wiskunde minimaal 20 punt is, met maximaal één 5 binn deze vakk. het gemiddelde van de cijfers van de vakk Nederlands, Engels, economie, wiskunde ms & gezondheid e 7,5 hoger is, waarbij t hoogste twee van de cijfers e 5 zijn de som van de laagste vier cijfers van de totale lijst tminste 21 punt is. De uitslag van RTTI het Cito Volgsysteem word betrokk bij bevordering niveauplaatsing. 1 Zie algeme regel die van toepassing is op alle overgangsregeling op pagina 2. 8

9 Derde leerjaar f) Overgangsregeling vmbo kader 3 Om voor bevordering in aanmerking te kom, moet de handelingopdracht bij alle vakk naar behor (volgs de omschrijving in het pta examreglemt) het vak maatschappijleer 1 zijn afgerond. 1. Vervolgs is e leerling bevorderd naar vmbo kader 4 als: het gemiddelde van alle cijfers van het eindrapport e 6,3 hoger is t hoogste drie van deze cijfers e 5 zijn t hoogste twee van deze cijfers e 5 zijn t hoogste één cijfer e 4 t hoogste één cijfer lager dan e 4 is. In het exampakket mag: t hoogste tweemaal het cijfer 5 word behaald emaal het cijfer 5 emaal het cijfer 4. Met het exampakket wordt bedoeld: de vakk Nederlands, Engels, handel & administratie, economie, wiskunde (voor de sector Economie) de vakk Nederlands, Engels, zorg & welzijn, biologie, wiskunde maatschappijleer 2 (voor de sector Zorg & Welzijn) de vakk Nederlands, Engels, SDV, biologie, wiskunde economie (voor de sector SDV). Het cijfer voor het beroepsgerichte vak (handel & administratie, zorg & welzijn SDV) telt dubbel. 2. Alle leerling die niet voldo aan bovstaande regeling, word in bespreking gom. Voor bespreking zijn er drie mogelijkhed: 1. Bevordering naar vmbo kader Bevordering naar vmbo basis Doubler. De uitslag van RTTI het Cito Volgsysteem word betrokk bij bevordering niveauplaatsing. 1 Zie algeme regel die van toepassing is op alle overgangsregeling op pagina 2. 9

10 g) Overgangsregeling vmbo basis 3 Om voor bevordering in aanmerking te kom, moet de handelingopdracht bij alle vakk naar behor (volgs de omschrijving in het pta examreglemt) het vak maatschappijleer 1 zijn afgerond. 1. Vervolgs is e leerling bevorderd naar vmbo basis 4 als: het gemiddelde van alle cijfers van het eindrapport e 6,0 hoger is t hoogste drie van deze cijfers e 5 zijn t hoogste twee van deze cijfers e 5 zijn t hoogste één cijfer e 4 t hoogste één cijfer lager dan e 4 is. In het exampakket mag: t hoogste tweemaal het cijfer 5 word behaald emaal het cijfer 5 emaal het cijfer 4. Met het exampakket wordt bedoeld: de vakk Nederlands, Engels, handel & verkoop, economie, wiskunde (voor de sector Economie) de vakk Nederlands, Engels, zorg & welzijn, biologie, wiskunde maatschappijleer 2 (voor de sector Zorg Welzijn) de vakk Nederlands, Engels, SDV, biologie, wiskunde economie (voor de sector SDV). Het cijfer voor het beroepsgerichte vak (handel & verkoop, zorg & welzijn SDV) telt dubbel. 2. Alle leerling die niet voldo aan bovstaande regeling, word in bespreking gom. Voor bespreking zijn er twee mogelijkhed: 1. Bevordering naar vmbo basis Doubler. De uitslag van RTTI het Cito Volgsysteem word betrokk bij bevordering niveauplaatsing. 1 Zie algeme regel die van toepassing is op alle overgangsregeling op pagina 2. 10

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Inleiding Dit protocol geldt voor het Strabrecht College, met ingang van het schooljaar 2010/2011. Scholen zijn verplicht

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ZITTENBLIJVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS ZITTENBLIJVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, februari 2015 Voorwoord Zittenblijven, het lijkt een onlosmakelijk onderdeel van een schoolsysteem dat gebaseerd is op leerstofjaarklassen. Een kind

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

AANMELDING & PLAATSING ZORG BELANGRIJKE DATA

AANMELDING & PLAATSING ZORG BELANGRIJKE DATA JOHAN DE WITT ALGEMENE INFORMATIE AANMELDING & PLAATSING ONDERWIJS OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT KLACHTEN SCHOOLREGELS ORGANISATIE OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen.

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie