Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws."

Transcriptie

1 Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf dinsdag 20 mei verschijnt de tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Nieuws. Pagina Een greep uit het nieuws 2 Houd pinautomaten en brievenbussen bereikbaar 3 KBO-gepensioneerde in verantwoordingsorgaan ABP 3 Ouderenmishandeling komt bij ons niet voor? 4 Informatiekaarten hervorming langdurige zorg 4 Windows XP verdwijnt: denk aan uw online veiligheid 5 Keuzedagen bij NS: ook op maandag en vrijdag 5 Personenalarmering op de Hulpmiddelenwijzer 6 Beïnvloeding collegeonderhandelingen 6 Meldlijn ouderenzorg 7 Beter horen: Wat kunnen u en uw KBO doen? 8 Alle generaties in beweging 8 Praat mee over kanker bij ouderen 9 Manon Vanderkaa ambassadeur Active Ageing 9 Colofon 10 Wegwijzer

2 EEN GREEP UIT HET NIEUWS Op woensdag 2 april startte onze KBO-meldlijn ouderenzorg. Via deze meldlijn inventariseert de Unie KBO de problemen in de uitvoering van de ouderenzorg. Onder meer Radio 1, Omroep Max en Omroep Brabant besteedden aandacht aan onze actie. Het op 27 maart geplande koopkrachtdebat in de Tweede Kamer is niet doorgegaan. Het thema koopkracht wordt nu ondergebracht bij een overleg over arbeidsmarktbeleid. Dat is vanuit het perspectief van ouderen ongewenst. De Unie KBO probeert, in CSO-verband, de Kamer alsnog te laten debatteren over koopkrachtontwikkeling. Hoe ouderen zich vervoeren en welke hindernissen ze hierbij ervaren, is momenteel onderwerp van een grote KBO-mobiliteitsenquête. De uitslagen vormen input voor onze belangenbehartiging op dit terrein en verschijnen ook in Nestor. Ons onderzoek medicijngebruik ouderen is bijna afgerond. Duidelijk is alvast dat de medicatiebeoordeling voor 65-plussers nog steeds een ondergeschoven kindje is. Enkele weken geleden wist de Unie KBO te bewerkstellingen dat er Kamervragen werden gesteld over het niet goed functioneren van de medicatiebeoordeling. De controle op het juiste medicijngebruik bij ouderen met meerdere aandoeningen faalt. Minister Schippers heeft inmiddels antwoord gegeven op deze Kamervragen. Hierin worden weliswaar de verontrustende cijfers en signalen van de Unie KBO genoemd, maar er wordt nog geen directe uitweg gegeven. De Unie KBO gaat nu rechtstreeks contact opnemen met de betrokken partijen om te komen tot het opstellen en implementeren van een gezamenlijke agenda Polyfarmacie Zilveren Kruis Achmea start binnenkort een onderzoek naar de kwaliteit van ouderenzorg. De Unie KBO is gevraagd om in dit belangrijke onderzoek te participeren en zal de leden te zijner tijd over de uitkomsten informeren. De Wet Langdurige Zorg (Wlz) gaat binnenkort naar de Tweede Kamer. Deze wet zal de AWBZ gaan vervangen en is van cruciaal belang voor ouderen die veel en intensieve zorg nodig hebben. De wettekst beslaat 177 pagina s en wordt momenteel door de Unie KBO zorgvuldig bestudeerd. De WLZ lijkt sterk op de huidige AWBZ, maar de toegang wordt duidelijk aangescherpt. Eerder becommentarieerden we reeds de concepttekst van deze nieuwe wet. Een aantal voor ons belangrijke punten is meegenomen. Binnenkort geven we in CSO-verband onze definitieve reactie en informeren we ook onze bonden en leden. De Unie KBO maakt zich zorgen over de gevolgen van de hervormingen van de ouderenzorg. Er staat nog erg veel te gebeuren voordat de ingangsdatum van 1 januari 2015 is bereikt. En intussen neemt de leegloop en leegstand van verzorgingshuizen alvast grote vormen aan. De grote vraag is of partijen er straks klaar voor zijn: de gemeenten, de thuiszorg, de wijkverpleegkundigen, de dagopvang en niet te vergeten de mantelzorgers. Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Op verzoek van de provinciale bonden gaan we alle informatie vanuit de Unie KBO meer gebundeld aanbieden. Vanaf 20 mei verschijnt de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief KBO Nieuws. Deze verschijnt 20 maal per jaar en vervangt ook de Nieuwsflits en Actuele Zaken. Wegwijzer

3 HOUD PINAUTOMATEN EN BRIEVENBUSSEN BEREIKBAAR Basisvoorzieningen als pinautomaten en brievenbussen dreigen niet bereikbaar te worden voor alle Nederlandse burgers, doordat de aanbieders het aantal sterk willen verminderen. De Unie KBO en haar CSO-partners komen hiertegen in verweer. De Unie KBO en haar partners binnen de CSO vinden het idee van het CDA, om iedere burger toegang te bieden tot een pinautomaat binnen een straal van 5 kilometer, ontoereikend. Dit zei CSO-directeur Hadewych Cliteur eind maart tijdens een rondetafelgesprek over het verdwijnen van pinautomaten in dunbevolkte gebieden. Cliteur opperde om als oplossing mee te nemen dat geldautomaten als nutsfunctie van het bankwezen zouden kunnen worden gezien. Een dienst waarop niet geconcurreerd wordt. Bij het gesprek, een initiatief van het CDA, waren naast diverse maatschappelijke organisaties ook de directies van vier grote banken in Nederland aanwezig. Door de aanwezige banken is de toezegging gedaan dat zij binnen het MOB (Maatschappelijk Overleg Banken) aan oplossingen gaan werken en met voorstellen zullen komen. De CSO zal ook deelnemen aan het MOB. Het verdwijnen van voorzieningen én de oplossing als nutsfunctie geldt ook voor brievenbussen door PostNL. De Unie KBO lobbyt ook daar voor behoud van de bereikbaarheid van deze voorzieningen voor alle Nederlanders, dus ook de ouderen. KBO-GEPENSIONEERDE IN VERANTWOORDINGSORGAAN ABP Unie KBO-lid Bart van Wijck treedt toe tot het Verantwoordingsorgaan bij Pensioenfonds ABP namens de pensioengerechtigden. Een succes voor de Unie KBO, die in CSO-verband al jaren strijdt voor medezeggenschap van gepensioneerden bij pensioenfondsen. Het nieuwe lid Bart van Wijck (69 jaar) maakt ook deel uit van het netwerk Sociaaleconomische Zaken van de Unie KBO. Hij werkte 40 jaar als personeelsmanager en was voorzitter bij een bedrijfstakpensioenfonds. Hij is voorstander van generatiebestendige pensioenregelingen: Alle deelnemers hebben belang bij een betaalbare regeling. Als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden zal ik in het Verantwoordingsorgaan van ABP letten op de positie van ouderen. De verkiezing is het resultaat van jarenlange inzet en belangenbehartiging van de Unie KBO en andere leden van de CSO-koepel. Een eerste stap was een convenant tussen CSO en de Stichting van de Arbeid, waarin ouderenorganisaties kandidaten voor mochten dragen voor de deelnemersraad bij pensioenfondsen. Later kwam dit terecht in de Pensioenwet. Voor de ouderenorganisaties was dit niet voldoende. Gepensioneerden moesten ook vertegenwoordigd zijn in de besturen van de pensioenfondsen. Sinds 2013 staat dit ook in de Pensioenwet. In de Pensioenwet is ook de wijze van benoemen van bestuurders en leden van dit Verantwoordingsorgaan opgenomen. Tevens staat er nu in de Pensioenwet dat er bij elk pensioenfonds een Verantwoordingsorgaan moet komen, als vervanging van de deelnemersraad. Per 1 juli moeten alle pensioenfondsen voldoen aan de nieuwe afspraken over de medezeggenschap van pensioengerechtigden zowel in de Verantwoordingsorganen als in de pensioenfondsbesturen. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: Een solide pensioenvoorziening die rechtvaardig is voor alle generaties, dat is waar wij voor strijden. Die kan alleen tot stand komen bij een evenwichtige belangenbehartiging. De vertegenwoordiging van gepensioneerden in de Verantwoordingsorganen en besturen is een stap in de goede richting. Als Unie KBO blijven wij de ontwikkeling van pensioenen scherp in de gaten houden. Wegwijzer

4 OUDERENMISHANDELING KOMT BIJ ONS NIET VOOR? Bij voorbesprekingen met afdelingsbestuurders horen KBO-voorlichters vaak: Bij ons komt ouderenmishandeling niet voor. Als bij voorlichtingsbijeenkomsten echter toelichting komt op hoe ouderenmishandeling voor kan komen en wat we er precies onder verstaan, is er veel herkenning. Dan (pas) zien de deelnemers waar de risico s zitten en wat je er tegen kan doen. De campagne Ouderen in veilige handen wil mensen niet bang maken, maar ouderen versterken. Juist in afhankelijkheidsrelaties kan zorg ontsporen, en dan is het eerder ouderenmishandeling dan je denkt. In de Nestor van deze maand kunt u daarover meer over lezen. De KBO is flink op stoom met voorlichtingsbijeenkomsten in het hele land. Er zijn echter nog veel witte vlekken. VWS is blij met de voorlichters van de ouderenbonden. Door hun inzet wordt het onderwerp bespreekbaar. Dit blijkt ook uit de toename van het aantal meldingen. Staatssecretaris van Rijn heeft aangegeven het programma Ouderen in veilige handen in 2015 te blijven steunen. Is uw afdeling nog een zogenaamde witte vlek? Kijk op Hier leest u over de campagne van de KBO en vindt u voor iedere provincie een voorlichter. INFORMATIEKAARTEN HERVORMING LANGDURIGE ZORG Wat verandert er op het gebied van zorg vanaf 2015? Het TransitieBureau Wmo vat de belangrijkste informatie samen over de decentralisaties op 5 informatiekaarten. De onderwerpen van deze serie informatiekaarten zijn: (1) persoonsgebonden budget, (2) cliëntondersteuning, (3) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en overdracht cliëntgegevens naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), (4) overgangsregime AWBZ-cliënten en (5) beschermd wonen. Op de informatiekaarten staat uitleg over de situatie vanaf 2015, wat dit betekent voor gemeenten, wat er dit jaar moet gebeuren en waar u meer informatie kunt vinden. Ouderenadviseurs De kaarten zijn geschreven voor gemeenten, maar mogelijk ook interessant voor KBO s en voor ouderen/cliënten zelf. Zo spelen vrijwillige ouderenadviseurs (VOA s) van de ouderenbonden een belangrijke rol bij de transitie. Mede dankzij de Unie KBO staan de VOA s daarom ook op de informatiekaarten, in het kader van informele cliëntondersteuning. De kaarten staan hier: Wegwijzer

5 WINDOWS XP VERDWIJNT: DENK AAN UW ONLINE VEILIGHEID De Unie KBO adviseert ouderen te letten op hun eigen veiligheid, ook online. Microsoft stopte op 8 april 2014 met de ondersteuning van Windows XP, dus ook de beveiliging van het besturingssysteem. Computers met Windows XP erop worden steeds minder veilig. Hackers en spammers kunnen computers met XP erop makkelijker aanvallen. Er zijn genoeg veilige alternatieven. Computerbeveiligingssoftware alleen is niet voldoende om dit tegen te gaan. Bijvoorbeeld betalingsverkeer via internet loopt gevaar. Vooral veel ouderen gebruiken nog Windows XP. De Unie KBO adviseert gebruikers van Windows XP de computer te voorzien van een besturingssysteem dat Microsoft wel ondersteunt, dus Vista, Windows 7 of Windows 8. Een kleine moeite en lage kosten in vergelijking met de gevolgen bij gebruik van een onveilige computer! Alternatief Is uw computer al een aantal jaren oud en denkt u aan vervanging? Dan kunt u overwegen over te stappen naar een tablet. Uit onderzoek blijkt dat vooral meer senioren de tablet gaan gebruiken. Hiermee heeft u altijd uw computer bij de hand, leest u boeken, surft u gemakkelijk op het internet en bent u voorbereid voor zorg op afstand. De Unie KBO heeft een tablet die bovendien zeer veilig is waardoor de kans gering is dat kwaadwillenden met uw gegevens aan de haal gaan. Kijk voor meer informatie op: KEUZEDAGEN BIJ NS: OOK OP MAANDAG EN VRIJDAG Bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u bij de NS zeven keuzedagen bij uw abonnement bestellen. De Keuzedagen gekoppeld aan het Voordeelurenabonnement kunnen alleen bij verlenging van het abonnement worden aangeschaft. De prijs voor 7 Keuzedagen is vanaf 1 april jongstleden: 24,50 (2e klas) of 49,50 (1e klas). Niet alleen de prijs verandert. De nieuwe keuzedagen worden niet meer op papier geleverd. De Unie KBO heeft bij NS gepleit voor het blijven leveren van de keuzedagen op papier. NS werkt op dit moment nog aan een oplossing. Een lang gekoesterde wens van de Unie KBO heeft NS wel ingewilligd. Voortaan zijn de Keuzedagen ook op maandag en vrijdag na 9.00 uur geldig. De geldigheid van de keuzedagen bij Dal Voordeel of Altijd Voordeel abonnement wijkt enigszins af. De Keuzedagen moeten dus zelf op een OV-chipkaart geplaatst worden bij een NS-kaartautomaat of een ander ophaalpunt voor de OV-chipkaart. NS heeft een filmpje hiervoor op de site staan. Kijk voor alle informatie over de keuzedagen op Wegwijzer

6 PERSONENALARMERING OP DE HULPMIDDELENWIJZER De Unie KBO krijgt regelmatig vragen over (hulp)middelen voor om en in het huis, waardoor zelfstandig wonen eenvoudiger wordt. Op internet zijn veel van die middelen te vinden. De Unie KBO zit in de redactie van de Hulpmiddelenwijzer. Sinds kort krijgen wij ook veel vragen over personenalarmeringen. Veel personen die thuis wonen zijn hiernaar op zoek, omdat hiermee hun gevoel van veiligheid vergroot wordt. Ook informatie over personenalarmering is te vinden op de hulpmiddelenwijzer. Onze ervaring is dat er echter veel meer op internet is te vinden over dit onderwerp. Dus zoeken hiernaar loont! De rechtstreekse hulpmiddelenwijzer staat op Meer over personenalarmering en domotica staat op BEÏNVLOEDING COLLEGEONDERHANDELINGEN Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 volgen de collegeonderhandelingen. Een speerpuntenkaart en stappenplan met ideeën kunnen u helpen bij lokale belangenbehartiging. Momenteel vinden nog in veel gemeenten collegeonderhandelingen plaats. U kunt uw invloed laten gelden! Hiervoor heeft de Unie KBO een checklist met 8 punten opgesteld, die de KBO-achterban als belangrijk ervaren. Deze checklist kunt u digitaal naar politieke partijen sturen of in een gesprek toelichten. De punten in de checklist zijn naar voren gekomen in een onderzoek uit januari 2014 over de gemeenteraadsverkiezingen, dat de Unie KBO heeft uitgevoerd onder haar achterban. Hierover schreven we al eerder in Nestor. Er zijn nog meer mogelijkheden voor beïnvloeding van raadsleden of bestuurders, gedurende de hele nieuwe collegeperiode. Hiervan is ook een lijst opgesteld. Alle documenten zijn te vinden op Om de lokale belangenbehartiging deze weken extra te ondersteunen houdt de Unie KBO een tijdelijk spreekuur voor lokale KBO-afdelingen voor vragen en tips om het gemeentelijke beleid te beïnvloeden. Dit spreekuur is elke dinsdagmiddag van tot uur geopend in de maanden april en mei. Het telefoonnummer is: Wegwijzer

7 MELDLIJN OUDERENZORG De Unie KBO inventariseert tot 1 juni de problemen in de uitvoering van de ouderenzorg. Een meldlijn ouderenzorg wordt bemand door KBO-medewerkers en vrijwilligers. Al direct besteedde Radio 1 er aandacht aan. Huisartsen geven aan dat ze zich nu al zorgen maken over ouderen die langer thuis blijven wonen. Gemeenten, zorgverzekeraars en thuiszorgorganisaties moeten vanaf januari 2015 gezamenlijk en in goed overleg zorg gaan leveren. Discussies over de verdeling van verantwoordelijkheden zijn aan de orde van de dag, bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget. En inmiddels is de verscherpte toegang tot het verzorgingshuis in gang gezet. De Unie KBO maakt zich grote zorgen over onbedoelde neveneffecten van alle hervormingen in de ouderenzorg die momenteel worden doorgevoerd. Binnenkort komt de Unie KBO met voorstellen voor aanvullende maatregelen. De meldlijn ouderenzorg van de Unie KBO staat open voor alle problemen in de ouderenzorg. De meldlijn is in april en mei op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.30 uur en uur op nummer ( 0,10 per minuut). Meldingen kunt u ook digitaal doorgegeven aan de Unie KBO via BETER HOREN: WAT KUNNEN U EN UW KBO DOEN? Een kwart van de 60-jarigen in Nederland komt volgens de medische normen in aanmerking voor een hoortoestel. En van de 75-jarigen zelfs zestig procent. Maar slecht eenderde van de ouderen die baat zouden hebben bij een hoortoestel, gebruikt er ook een. Waarop let u bij de aanschaf van hoortoestellen en wat kan uw KBO doen? Iedereen van 68 jaar of ouder mag van de zorgverzekeraars zelf naar een audicien. Wie jonger is, moet de eerste keer via de huisarts naar een kno-arts of audiologisch centrum. Er zijn vijf categorieën voor de diagnose: van categorie 1 voor eenvoudige gehoorproblemen tot categorie 5 voor complexe problemen. Bij elke categorie horen bepaalde hoortoestellen die voor 75 procent worden vergoed door de basisverzekering. Voor uzelf Doe u niet beter horend voor dan u bent, want als u niet in de goede categorie wordt ingedeeld, moet u wellicht veel bijbetalen voor het hoortoestel dat echt bij u past. Neem daarom naar de intake bij de audicien iemand mee die u goed kent en mede uw gehoor kan inschatten. Wegwijzer

8 Uitgebreide informatie over hoortoestellen en vergoedingen: Beknopt overzicht vergoedingen zorgverzekeringen: Voor KBO s Wilt u met uw KBO-afdeling een informatiebijeenkomst organiseren op het gebied van beter horen? Een vrijwilliger en ervaringsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden verzorgt tegen (reis)kostenvergoeding een presentatie over het herkennen en omgaan met slechthorendheid. Neem daartoe contact op met Gerla van Rangelrooij van de Unie KBO: of tel U ontvangt dan van ons een informatiepakket met checklist, persbericht, uitnodigingstekst en informatie voor de huisarts. ALLE GENERATIES IN BEWEGING Gezondheidspreventie loont, juist bij ouderen. Vanuit het project Gezond ouder worden en een congres Lokale Kracht verscheen een boekje dat jong en oud kan inspireren gezond te leven. Een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen en volgens het Sociaal Cultureel Planbureau neemt het aantal kwetsbare ouderen tot 2030 toe tot meer dan 1 miljoen. Gedragsverandering levert ook bij ouderen gezondheidswinst op. Zo hangt een goed gewicht sterk samen met een goede gezondheid en vermindert beweging en voldoende vitamines de kans op ziekten. Schrijfster Yvonne Witter is goed bekend met het thema ouderen en gezondheid en schreef het boekje Oma zet de buurt op stelten. Boordevol tips voor gezond leven, beweging en voeding. Bedoeld voor grootouders én kleinkinderen, voor eigen gebruik of om buurtvoorzieningen te stimuleren. De Unie KBO gaf waardevolle tips aan de auteur, die in het boekje terecht zijn gekomen. Oma zet de buurt op stelten ( 14,85) is te bestellen via Wegwijzer

9 PRAAT MEE OVER KANKER BIJ OUDEREN De impact van kanker bij ouderen wordt vaak onderschat. Dit is één van de onderwerpen die Catherine Keyl in haar talkshow 'Catherine in actie tegen kanker' aan de orde stelt. Wat is uw mening? Kom naar de opnames van de talkshow en discussieer mee. We weten te weinig over kanker bij ouderen, terwijl maar liefst 60% van de kankerpatiënten ouder is dan 65 jaar. KWF Kankerbestrijding wil dat er meer onderzoek gedaan wordt zodat alle patiënten behandeling op maat krijgen. Catherine: Zeker als je nagaat dat de generatie die nu wordt geboren makkelijk ruim 100 jaar kan worden, krijgen we in de toekomst steeds meer oudere kankerpatiënten. Voor hen is de best passende behandeling net zo belangrijk als voor jongere patiënten. Catherine gaat tijdens de uitzending in gesprek met oudere patiënten over de ingrijpende gevolgen van kanker in hun leven en dat van hun naasten. U kunt bij deze uitzending aanwezig zijn en als u wilt een bijdrage leveren door uw ervaring te delen. We nodigen u dan ook van harte uit om bij de opnames te zijn. Zowel jonger als ouder publiek is van harte welkom. De opnames van 'Catherine in actie tegen kanker' zijn op donderdagmiddag 24 april van uur in het Media Park in Hilversum. U kunt zich tot en met 16 april aanmelden, uitsluitend digitaal, via deze link van het KWF: kwf. .inbox.nl/c.html?ufl=e&rtr=on&s=x9w586,84x2,4j,a1hz,f9qp,kcvq,ex1e&mlm_mid=379622&mlm_uniqueid=e7e36a9ec2 MANON VANDERKAA AMBASSADEUR ACTIVE AGEING Niet iedereen kan actief ouder worden op eigen kracht. Sociale netwerken zijn van groot belang om ouderen zo lang mogelijk volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Daarom is Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, ambassadeur geworden van Active Ageing. Ze vertelt over haar motivatie. Waarom dit ambassadeurschap? Manon Vanderkaa: In het kader van Active Ageing zetten wij ons er vooral voor in dat ouderen zo lang mogelijk veilig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor ontwikkelt Unie KBO veel projecten. We hebben eind vorig jaar de KBO Tablet gelanceerd die geschikt is voor zorg op afstand. Het helpt mensen om makkelijk contact te onderhouden met familie of mantelzorgers. Tegelijk leiden wij KBO-vrijwilligers op die ouderen helpen bij het gebruik van de tablet en ouderen over de drempel heen helpen om er daadwerkelijk gebruik van te maken. Een ander voorbeeld is ons project Veiligheid in en om huis, waarbij we KBO-vrijwilligers opleiden om op huisbezoek te gaan voor adviezen op het gebied van valpreventie, inbraak, brand en babbeltrucs. Wegwijzer

10 Mantelzorg en vrijwilligers De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers vanuit de gemeenten is van essentieel belang. Het gaat niet alleen om de fysieke ruimte, maar juist om het sociale netwerk goed te ondersteunen. Ik denk dat het bundelen van krachten erg belangrijk is, want gemeenten hebben natuurlijk de komende jaren op dit punt een heel belangrijke rol. De hele Wmo-kanteling in 2015; dan moet het wel gaan gebeuren. Dan kunnen gemeenten laten zien dat ze echt hun schouders eronder zetten en een seniorvriendelijke gemeente worden. Wij doen er alles aan en zullen met initiatieven komen om de gemeenten op het seniorvriendelijke pad te krijgen én te houden. Lees meer op COLOFON EN VOORUITBLIK KBO NIEUWS Dit is de laatste editie van de Unie KBO Wegwijzer. Vanaf 20 mei verschijnt de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief KBO Nieuws. Deze verschijnt twintig maal per jaar en vervangt ook de Nieuwsflits en Actuele Zaken. Uw abonnement op de Wegwijzer zetten we automatisch om in een abonnement op KBO Nieuws. Verschijningsdata KBO Nieuws 2014: 1 20 mei 2 10 juni 3 24 juni 4 8 juli 5 19 augustus 6 9 september 7 23 september 8 7 oktober 9 21 oktober november november 12 9 december Aanmelden kan via deze link Afmelden en wijzigen kan via de link onderaan de Wegwijzer- . Internet Facebook Twitter Wegwijzer

Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

Seniorvriendelijke Ziekenhuizen Seniorvriendelijke Ziekenhuizen De afgelopen maanden kwamen grote verschillen in kankerzorg in het nieuws. Minder bekend is dat oudere met meerdere aandoeningen tegelijkertijd in het ene ziekenhuis beter

Nadere informatie

KBO Nieuws. 195 inbraken per dag; dat kan minder. Thuiszorg failliet? VUT-ters, let op! Overbruggingsuitkering AOW

KBO Nieuws. 195 inbraken per dag; dat kan minder. Thuiszorg failliet? VUT-ters, let op! Overbruggingsuitkering AOW KBO Nieuws Editie 20, jaargang 2 10 november 2015 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2014 IN DE MEDIA

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2014 IN DE MEDIA LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2014 IN DE MEDIA In het eerste kwartaal besteedde de Unie KBO veel aandacht aan de zichtbaarheid van de Unie KBO in de landelijke

Nadere informatie

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Editie 18, jaargang 3 11 oktober 2016

Editie 18, jaargang 3 11 oktober 2016 KBO Nieuws Editie 18, jaargang 3 11 oktober 2016 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 2 NS-informatieborden, woningovervallen, medicijngebruik en meer

Een greep uit het nieuws 2 NS-informatieborden, woningovervallen, medicijngebruik en meer Pagina Een greep uit het nieuws 2 NS-informatieborden, woningovervallen, medicijngebruik en meer Gemeenteraadsverkiezingen 2014 3 19 maart verkiezingen: is uw gemeente al seniorvriendelijk? Verkiezingen

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 CSO en Groen Links in gesprek over zorg 4 Senioren willen meer voorlichting over voeding 4 Nieuw keurmerk

Een greep uit het nieuws 3 CSO en Groen Links in gesprek over zorg 4 Senioren willen meer voorlichting over voeding 4 Nieuw keurmerk Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 CSO en Groen Links in gesprek over zorg 4 Senioren willen meer voorlichting over voeding 4 Nieuw keurmerk Seniorvriendelijke ziekenhuizen 5 Advies: Tarieven Keuzedagen

Nadere informatie

KBO Nieuws. Belastingplan géén verbetering voor ouderen. Honderden reacties Meldpunt Dag blauwe envelop. Groei verkeersgewonden: fiets veilig!

KBO Nieuws. Belastingplan géén verbetering voor ouderen. Honderden reacties Meldpunt Dag blauwe envelop. Groei verkeersgewonden: fiets veilig! KBO Nieuws Editie 21, jaargang 2 24 november 2015 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

INFO 2014-4 Banknummer: NL02RABO0149392532

INFO 2014-4 Banknummer: NL02RABO0149392532 Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad INFO 2014-4 Banknummer: NL02RABO0149392532 Voorzitter Secretaris Penningm.+Ledenadmin. Vicevoorzitter Mevr. M.Gartz Dhr. J.N.Fox Dhr. H. v.d.heijden Mevr. M. Fox-Verkuyl

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2014

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2014 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2014 De belangenbehartiging lag deze zomer bepaald niet stil. Het besluit van de Eerste Kamer begin juli over de WMO 2015 vroeg om een

Nadere informatie

Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017

Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017 KBO Nieuws Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen

Nadere informatie

90% van de reizigers, inclusief ouderen en mensen met een beperking, gebruik kan maken van de OV-chipkaart.

90% van de reizigers, inclusief ouderen en mensen met een beperking, gebruik kan maken van de OV-chipkaart. wegwi gwijzer INHOUD Actie behoud strippenkaart 3 Ouderen mogelijk in problemen bij stembus 4 Medezeggenschap gepensioneerden in pensioenfondsen 5 Een rafelend weefsel van ondersteuning en zorg 5 In 2009

Nadere informatie

Ouderen verwachten niet dat hun kinderen helpen

Ouderen verwachten niet dat hun kinderen helpen Ouderen verwachten niet dat hun kinderen helpen De overheid wil dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met meer zorg van familie en bekenden. De vraag is of dat gaat lukken. Manon Vanderkaa,

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Inzet wijkverpleegkundige redt levens

Inzet wijkverpleegkundige redt levens Inzet wijkverpleegkundige redt levens Ruim 30 procent van de ouderen die acuut worden opgenomen in een ziekenhuis, overlijdt binnen drie maanden na ontslag. Als wijkverpleegkundigen worden ingeschakeld

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2012

Collectieve zorgverzekering 2012 speciale editie Collectieve zorgverzekering 2012 Inhoud Pagina 1 Inleiding 3 2 De collectieve zorgverzekering voor KBO leden 4 3 Extra informatie extranet 5 4 Meest gestelde vragen 5 5 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

november 2014 Informatiekaart Cliëntondersteuning ouderen TransitieBureau Wmo

november 2014 Informatiekaart Cliëntondersteuning ouderen TransitieBureau Wmo november 2014 Informatiekaart Cliëntondersteuning ouderen TransitieBureau Wmo Waarom deze informatiekaart? Het bieden van cliëntondersteuning aan oudere inwoners is niet nieuw voor gemeenten. Zowel professionals

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING ONZE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING ZILVEREN KRUIS ACHMEA EN KBO: SAMEN STERK Uniek aanbod voor KBO-leden: samen verzekerd, samen voordeel! Tot 1 januari 2015 kunt u veranderen van zorgverzekering. Kies net

Nadere informatie

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken pagina 1 van 5 Nieuwsbrief voor raadsleden Nummer 11, oktober 2011 Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken Bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Van alle

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de Unie KBO in haar belangenbehartiging opnieuw veel tastbare resultaten behaald.

Nadere informatie

Editie 19, jaargang 3 25 oktober 2016

Editie 19, jaargang 3 25 oktober 2016 KBO Nieuws Editie 19, jaargang 3 25 oktober 2016 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n)

Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Betreft Kamervragen

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

Editie 11, jaargang 4 13 juni 2017

Editie 11, jaargang 4 13 juni 2017 Editie 11, jaargang 4 13 juni 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen op www.kbo.nl

Nadere informatie

Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen N 7855 Bst/AR/HS/16 augustus 2011 Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen Algemeen De minister van SZW heeft op 1 juli 2011 het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 33. Opinie. Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail

AVI-nieuwsbrief 33. Opinie. Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail AVI-nieuwsbrief 33 14 augustus 2014 Opinie Hans Martin Don: (E)BBZ: Bijstand bij zorg Petra van der Horst: De duivel en het detail Laatste nieuws Wmo 2015 aangenomen door Eerste Kamer De huishoudelijk

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Wegwijzer Special: de KBO tablet. 2 Inhoudsopgave Alle senioren aan de tablet!. 3 Wat voor tablet?

Wegwijzer Special: de KBO tablet. 2 Inhoudsopgave Alle senioren aan de tablet!. 3 Wat voor tablet? WEGWIJZER SPECIAL: DE KBO TABLET Er is binnen de KBO en in de landelijke media al veel gesproken over de KBO tablet. Met deze Special over de KBO tablet informeren wij de afdelingen uitgebreid over het

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Binnen 20 minuten is er iemand! Informatiemiddag 12 mei over personenalarmering in de Eendracht

Binnen 20 minuten is er iemand! Informatiemiddag 12 mei over personenalarmering in de Eendracht Binnen 20 minuten is er iemand! Informatiemiddag 12 mei over personenalarmering in de Eendracht Langer thuis blijven wonen Maar hoe? 1. Aanwezigheid van mantelzorg en/of een sterk sociaal netwerk 2. Aangepaste

Nadere informatie

Meepraten over pensioen

Meepraten over pensioen Meepraten over pensioen Meepraten? Meepraten over pensioen? Waarom niet? Pensioen is belangrijk genoeg. Alle reden dus om te kijken op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de pensioenregeling. Ben

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Een gezonde en evenwichtige levensstijl. Essentieel voor uw gezondheid!

Een gezonde en evenwichtige levensstijl. Essentieel voor uw gezondheid! Een gezonde en evenwichtige levensstijl. Essentieel voor uw gezondheid! Welkom Uw arts heeft u verwezen naar Weight Watchers Health Services om samen te werken aan een gezondere levensstijl. Hierdoor

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering nr. 1

Collectieve Zorgverzekering nr. 1 Nieuwsbrief Collectieve Zorgverzekering nr. 1 speciale Nieuwsbrief voor de 877 lokale KBO-afdelingen 7 november 08 en de 12 provinciale KBO s Voorbereiding Pag. 2 Procedures nieuwe leden Pag. 2 Communicatie

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Bijlage 1: Nadere toelichting behorende bij paragraaf 3 over de toezeggingen

Bijlage 1: Nadere toelichting behorende bij paragraaf 3 over de toezeggingen Bijlage 1: Nadere toelichting behorende bij paragraaf 3 over de toezeggingen Oprichting vereniging van gepensioneerden Toegezegd is dat bij de evaluatie aandacht zal worden besteed aan de klacht dat pensioenfondsen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Voortgang belangenbehartiging Unie KBO 2013 15 september tot 15 november 2013

Voortgang belangenbehartiging Unie KBO 2013 15 september tot 15 november 2013 Voortgang belangenbehartiging Unie KBO 2013 15 september tot 15 november 2013 Dit overzicht bevat een selectie van de belangrijkste belangenbehartigingactiviteiten van de Unie KBO. In de tekst is regelmatig

Nadere informatie

Editie 6, jaargang 3 30 maart 2016

Editie 6, jaargang 3 30 maart 2016 KBO Nieuws Editie 6, jaargang 3 30 maart 2016 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

Ouderen in veilige handen. voor Lize. 17 maart 2013 Yvonne Heygele

Ouderen in veilige handen. voor Lize. 17 maart 2013 Yvonne Heygele Ouderen in veilige handen voor Lize 17 maart 2013 Yvonne Heygele Wat komt bij u op bij het begrip: ouderenmishandeling? Wat is ouderenmishandeling? Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS. Plaats en datum: Utrecht, 31 oktober Onderwerp: Begroting VWS

Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS. Plaats en datum: Utrecht, 31 oktober Onderwerp: Begroting VWS Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS Churchilllaan 11, 4 e etage Postbus 2069 3500 GB Utrecht Telefoon 030 276 99 85 Fax 030 271 90 38 cso@ouderenorganisaties.nl Plaats en datum: Utrecht,

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Inhoudsopgave pagina Ziek bij ontslag? 4 Langer ziek of eerder beter? 6 Uw aanvraag 9 Informeer ABP 10 Zorgloket 12 Meer informatie 14 ABP is er voor u 14

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES

1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES 1. RIGOM EN OUDERENORGANISATIES 1.1. RIGOM RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) heeft als doelstelling: bevorderen dat ouderen in de regio Maasland zo lang, zo goed en zo zelfstandig

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

Een gezonde en evenwichtige levensstijl. Essentieel voor uw gezondheid!

Een gezonde en evenwichtige levensstijl. Essentieel voor uw gezondheid! Een gezonde en evenwichtige levensstijl. Essentieel voor uw gezondheid! Consumentenfolder.indd 1 27/03/14 11:37 Consumentenfolder.indd 2 27/03/14 11:37 Welkom Uw arts heeft u verwezen naar Weight Watchers

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Editie 9, jaargang 3 10 mei 2016

Editie 9, jaargang 3 10 mei 2016 KBO Nieuws Editie 9, jaargang 3 10 mei 2016 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Informatie over oorsuizen (tinnitus)

Informatie over oorsuizen (tinnitus) Informatie over oorsuizen (tinnitus) Polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) Over Alrijne Zorggroep Het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep (Rijnland Ziekenhuis en de verpleeghuizen Leythenrode

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Voorzitter Secretaris Penningmeester Ledenadmin. Vicevoorzitter Mevr. M.Gartz Dhr. J.N.Fox Dhr. H. v.d.heijden Dhr.

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

KBO Nieuws Editie 1, jaargang 1-20 mei 2014

KBO Nieuws Editie 1, jaargang 1-20 mei 2014 KBO Nieuws Editie 1, jaargang 1-20 mei 2014 Dit is de eerste editie van KBO Nieuws, de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Unie KBO. De KBO Nieuws bericht over actualiteiten en belangenbehartiging en vervangt

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging www.abp.nl Geneeskundige verzorging voor (gewezen) militairen Komt u in aanmerking voor geneeskundige verzorging? Hoe zit dat bij aanvullende geneeskundige verzorging? Aanvragen? Hoe gaat dat? Geneeskundige

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

oorsuizen tinnitus patiënteninformatie

oorsuizen tinnitus patiënteninformatie patiënteninformatie oorsuizen tinnitus U bent bij de KNO-arts geweest omdat u last heeft van oorsuizen. Dit wordt ook wel tinnitus genoemd. Wat is tinnitus? Welke behandelingen zijn mogelijk? Dat en meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F Krachtig Cliëntperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg N I E U W S B R I E F Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties. Wilt u zich abonneren? Zijn uw

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie