Cleaning Oudervragenlijst_0607

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cleaning Oudervragenlijst_0607"

Transcriptie

1 Cleaning Oudervragenlijst_0607 Naar aanleiding van de cleaning van de oudervragenlijst0607 werden enkele beslissingen genomen of werden enkele beperkingen in de vragenlijst/databank opgemerkt. Algemeen De vragen gaan over het schooljaar Sommigen ouders kregen de oudervragenlijst echter pas toegestuurd na het schooljaar We vroegen dan om de vragenlijst in te vullen met het schooljaar 0607 in gedachten. Dit blijkt echter moeilijk. Voor heel wat vragen vul je de huidige toestand in. Bijvoorbeeld vraag 8 over de gezinssamenstelling: wanneer een broertje of zusje geboren is na schooljaar 0607 staat dit kind ook in de tabellen; Vraag 10 over de gezinssituatie: een relatiebreuk of scheiding na 0607 wordt ook ingevuld. In de vragenlijst wordt geen datum gevraagd wanneer de vragenlijst werd ingevuld. Er is wel een opvolgingsbestand waar de datum wordt bijgehouden wanneer de vragenlijst is teruggekomen. Dit vind je terug in de eerste tabel onder de variabele DatumOntvangen. Tabel/pagina 1 Algemeen: Een leerling kan een leerjaar overdoen zonder dat het daarvoor een advies kreeg. Dit gebeurt dan omdat de ouders dit willen. Het invoerscherm was hier niet op voorzien. Soms schreven jobsiten dit bij opmerking en werd dit aangepast in de tabellen, maar het is niet duidelijk of dit altijd gebeurd is. In verband met de variabelen zittenblijven wordt ook verwezen naar de formele loopbaan van de leerlingen. Vraag 1: Soms is de leeftijd die hier werd ingevuld veel te hoog om over het kleuteronderwijs te gaan. Dit zijn waarschijnlijk de kinderen die pas later naar België kwamen. De ouders hebben de vraag waarschijnlijk niet goed begrepen. Er werd niet gevraagd of het kind al dan niet zijn kleuteronderwijs in België heeft gedaan. In de vragenlijst was eveneens geen mogelijkheid om aan te duiden dat het kind nooit het kleuteronderwijs gevolgd heeft. Soms werden leeftijden ingevuld die veel te jong zijn (bv 1j6m). Ook nu werd de vraag niet goed begrepen. Dit is dan waarschijnlijk de leeftijd wanneer het kind naar de crèche ging. Beslissingsregel: leeftijden onder 2j5m: ongeldig (6666) leeftijden boven 7j: ongeldig (6666) leeftijden tussen 6j en 7j: laten staan aangezien het zou kunnen dat het kind door omstandigheden later zou starten in de derde kleuterklas. Vraag 2: In het invoerscherm was het niet mogelijk K1 (eerste kleuterklas) in te geven, hoewel kinderen wel degelijk het advies kunnen krijgen om de eerste kleuterklas over te doen. Sommige jobisten hebben dit dan bij de toelichting gezet. Dit is dan aangepast in de tabellen. Het is echter onmogelijk om na te gaan of dit steeds gebeurd is. Vraag 3: Idem vraag 2 voor het invoeren van K1. Er was geen aparte mogelijkheid voor speelleerklas/brugklas. Sommige ouders vullen dit in als blijven zitten in K3, anderen zien dit niet als zittenblijven en bij nog anderen staat dit in tabel 2 bij overgang naar buitengewoon onderwijs (terwijl ze daarna soms teruggaan naar het gewoon onderwijs). Het is onmogelijk om hier één beslissingsregel te maken vermits 1

2 sommige brugklasjes deel uitmaken van het gewoon onderwijs en anderen van het buitengewoon onderwijs. Tabel/pagina 2 Algemeen: Vermoedelijk hebben sommige ouders onterecht aangeduid dat hun kind naar het BLO ging (bv ingevuld dat kind naar BLO gaat terwijl het alleen extra logopedie krijgt op een school binnen het gewoon onderwijs). Dit was onmogelijk om te cleanen. Ook voor deze variabele wordt verwezen naar de formele loopbaan van de leerlingen. Vraag 4 en 5 Bij advies BLO leerjaar en na/tijdens welk leerjaar was K3 niet opgenomen in het invoerscherm. Dit kon dus niet ingevoerd worden. Soms stond dit bij de opmerkingen en werd dit aangepast in de tabellen, maar het is niet duidelijk of alle jobisten dit gedaan hebben. Tabel/pagina 3 Vraag 6: Twee redenen toegevoegd na cleaning: Reden 9: omwille van dwingende redenen bv. enkel kleuteronderwijs in de school, schoolsluiting, Reden 10: andere. In de toelichting kan je lezen welke andere reden het is. Vraag 7: Algemene opmerking: we willen weten waar het kind verblijft na schooltijd en niet hoe hij daar geraakt (antwoorden zoals carpool naar huis met de buurvrouw, kind gaat zelfstandig of met een schoolbus naar huis, horen thuis onder optie 6) De vraag is niet aangepast aan gescheiden ouders. Vaak is er een andere opvang bij vader en moeder. Bv. de ene week gaat het kind naar een IBO, de andere week naar de grootouders Wanneer de informatie beschikbaar was, is getracht een gemiddelde te nemen van beide (dus dagen gedeeld door twee, uren niet) Vaak onderscheid in uren tussen gewone weekdagen en woensdagnamiddag gemiddelde genomen Alle aantallen binnen één optie boven de 5 werden veranderd in 5 (enkel de schooldagen). In principe zou de optelsom van alle dagen over alle opties heen 5 moeten zijn. Dit is echter vaak niet het geval. niet gecleand, wegens onmogelijk Tabel/pagina 4 Vraag 8: Bij de vraag naar de gezinssamenstelling vullen sommige ouders een overleden kind ook in in de tabel. Deze kinderen krijgen de volgende codes: Onderwijsniveau 12, Statuut 6, Officieel inwonend 7. Bij de variabele officieel inwonend is het voor ouders soms onduidelijk wat ze moeten invullen bij co-ouderschap. Soms weten we niet bij wie het kind officieel inwoont. In dit geval wordt code 13 gegeven. 13 = woont officieel in + woont niet officieel in, maar bij de andere biologische ouder Een kind kan in een instelling zitten, maar toch officieel thuis inwonen. code 1 2

3 Wanneer een kind niet meer thuis woont, al getrouwd is of officieel samenwoont met een partner code 6 wanneer een deel van de geboortedatum ontbreekt dan krijgt dat een 99. bijvoorbeeld 99/99/1998. Tijdens de invoer door de jobisten ging dit echter niet (wegens datumveld) sommigen hebben dan 01/01/1998 ingevoerd en dit bij de opmerkingen geschreven. Als dit zo was, werd dit aangepast. Wanneer het niet bij de opmerkingen stond blijft dit zo staan omdat dit niet meer na te gaan is. Code 12 onderwijsniveau kan zowel betrekking hebben op kinderen die te jong zijn om naar school te gaan, als op kinderen die hun school al beëindigd hebben. We vroegen wel om dan het laatst gevolgde onderwijsniveau van dat kind in te vullen, maar dit is waarschijnlijk niet altijd gebeurt. Bij de statuten is het mogelijk dat een kind meer dan één statuut heeft 1 en 4 (biologisch kind en kind van partner): 1 krijgt voorrang 2 en 4 (adoptiekind en kind van partner): code 24 3 en 5 (pleegkind en kind van familielid, vrienden, ): code 35 Vraag 9: Wanneer de ouder ook de inwonende personen vermeldt van de andere ouder (gescheiden) worden enkel die gegevens bijgehouden van de ouder die de vragenlijst invulde. Kinderen van partner (stiefkinderen) worden hier vaak vermeld. Aangezien deze niet altijd vermeld worden in vraag 8 blijven ze hier staan. Tabel/pagina 5 Vraag 10: Het is mogelijk dat ouders gescheiden zijn én dat één van beide overleden is. Dit was niet mogelijk in het invoerscherm. mogelijk gemaakt met nieuwe code 12: echtscheiding/relatiebreuk én overlijden Een ongeldig antwoord is meestal dat ouders meerdere antwoorden aankruisen terwijl ze elkaar eigenlijk uitsluiten (bv. zowel 1 als 4 antwoorden) Vraag 13: Een handicap wordt meestal uitgedrukt in percentage (zo ook gevraagd in de vragenlijst), maar soms wordt dit uitgedrukt in punten. tekstveld gemaakt met percentage of punten Vraag 14: Bij de gezondheid van het kind kruisten sommige ouders meer dan één antwoord aan. Indien de jobist dit in het memoveld invulde (want in het invoerscherm konden geen twee antwoorden ingevoerd worden) staat in de tabel een combinatie. Bijvoorbeeld 12 voor antwoordmogelijkheden 1 en 2. Tabel/pagina 6 Bij het aantal dagen dat het kind afwezig is van school, kruisten sommige ouders meer dan één antwoord aan. Indien de jobist dit bij de opmerkingen invulde (want in het invoerscherm konden geen twee antwoorden ingevoerd worden) staat in de tabel een combinatie. Bijvoorbeeld 12 voor antwoordmogelijkheden 1 en 2. De vraag voor wie de vragenlijst werd ingevuld, indien een ouder afwezig is in het gezin is verwarrend en werd waarschijnlijk vaak foutief ingevuld. Bij niet vader is bijvoorbeeld heel vaak moeder ingevuld. Vermoedelijk te vaak om steeds over meemoeders te gaan. Waarschijnlijk is dit omdat vader eerst stond en dan pas moeder, terwijl een meerderheid van moeders de vragenlijst invulden. vraag niet gecleand wegens onmogelijk 3

4 Wanneer is een gezin een éénoudergezin. Is dit ook het geval wanneer er sprake is van coouderschap? Meerdere definities zijn hier mogelijk. Wanneer de optie werd aangeduid dat het gezin een éénoudergezin is, werd door het invoerscherm de data voor de ontberekende ouder steeds Vaak is die data toch ingevuld (bv. nationaliteit van de ex-partner). Wanneer de jobist de data in de opmerkingen schreef werden deze later toegevoegd in de tabellen om zoveel mogelijk achtergrondgegevens van het kind te behouden. De verblijfsduur in België moest niet ingevuld worden wanneer het geboorteland België is. Velen hebben dit toch ingevuld. Wanneer het was ingevuld is het niet omgezet naar 7777, omdat de verblijfsduur toch anders kan zijn. Aan de hand van de geboortedatum kan afgeleid worden of de persoon in kwestie in het buitenland verbleven heeft. Tabel/pagina 7 Vraag 18: Soms werd niet van toepasing aangeduid bij vader of moeder, maar de taal voor de ontbrekende partner werd wel ingevuld. Ouders weten immers welke taal het kind spreekt met de ex-partner. Deze informatie is opgenomen in de tabellen om de achtergrondgegevens zo volledig mogelijk te houden. Vraag 19: Soms wordt de taal die de ouder met de partner spreekt ingevuld terwijl ze eerder verklaren gescheiden te zijn en geen nieuwe partner te hebben. Ook deze informatie werd behouden in de tabellen. Vraag 20: Wanneer meerdere diploma s werden aangeduid, werd steeds het hoogste diploma ingevoerd Heel wat ouders volgden onderwijs wanneer dit nog een andere structuur had. Beslissingsregel genomen: A1 = HOKT; A2 = HTSO; A3 = LTSO; A4 = LBSO Leercontract en deeltijds onderwijs = HTSO (Zie ook ISCET niveaus van de EU) Heel wat ouders volgden onderwijs in het buitenland. Zij hebben getracht hun diploma in te vullen in de Belgische onderwijsstructuur (bijvoorbeeld lager onderwijs in Kosovo is tot 14 jaar, dit werd toch gecodeerd als LO) Tabel/pagina 8 Vraag 21: Er kon slechts één antwoord ingevoerd worden. Het kwam voor dat twee categorieën werden aangeduid voor de arbeidssituatie (bv. werkt deeltijds en is deeltijds werkloos). De algemene regels is dat de categorie met de hoogste status (lees hogere mate van tewerkstelling of grotere kans op tewerkstelling in de toekomst) wordt weerhouden. Doet het huishouden wordt dus enkel weerhouden wanneer geen enkele andere categorie werd aangeduid. In bovenstaand voorbeeld gaat deeltijds werken boven deeltijdse werkloosheid. Vraag 22: Aanvulling missings Een heel deel respondenten heeft op vraag 22 geen antwoord gegeven. Op basis van voornamelijk de gegevens inzake de functie, het takenpakket en het aantal personen onder de leiding van de respondent (v_23 voor moeder en v_24 voor vader) kunnen deze gegevens soms aangevuld worden. Beslissingsregels: voornamelijk proberen te kijken naar de inhoud van de job (focus op moeilijkheid en verantwoordelijkheid) 1 Heeft de respondent betalend personeel onder zijn/haar leiding? Ja directiekader, tenzij functie en/of omschrijving anders doen vermoeden hoger bediende/geschoolde arbeider 2 Staat er in de functie het niveau bij? 4

5 vb A1 hoger bediende A2 lager bediende 3 Taken Leidinggevend? idem 1 Verantwoordelijkheid / coördinerende functie / hoger bediende/geschoolde arbeider 4 Extra - verpleging en sociaal werkers: indien geen verdere specificatie bij taken hebben we gebruik gemaakt van het diploma: hoger onderwijs/univ = hoger bediende; anders lager bediende. - bepaalde beroepen kunnen zowel als bediende of als arbeider uitgeoefend worden (afhankelijk van de werkgever). We hebben ervoor gekozen om hierbij vooral naar het imago van deze beroepen te kijken. Bijvoorbeeld: een technieker beschouwen we als een arbeider, ook al kan deze persoon ook onder een bediendecontract werken. - Militairen: indien mogelijk hebben we deze personen ingedeeld zoals hoger omschreven (en hen ingedeeld zoals niet-militairen). Verder hebben we naar de officiële functie gekeken: officiers = directiekader, onderofficiers = hoger bediende, soldaat/matroos = lager bediende (naar analogie met werknemers bij de politie). Wel hebben we steeds naar het takenpakket en het aantal personen onder hun leiding gekeken om na te gaan of de indeling gerechtvaardigd is. - Leraars/ docenten in het volwassenonderwijs indien mogelijk gelijkgesteld met hoguniv/bassecon adhv het vak dat ze doceren. Algemene check van de antwoorden Voor de respondenten die deze vraag wel ingevuld hadden, werd (grof) nagegaan of zij zichzelf juist ingedeeld hadden. Er werd nagegaan wat veel voorkomende fouten waren, en deze werden verbeterd. Bijvoorbeeld: - Een aantal kleine zelfstandigen gaven aan een vrij beroep uit te oefenen - niet-onderwijzend personeel werkzaam in het onderwijs (administratieve kracht, poetsvrouw, ) categoriseerde zichzelf vaak onder bassecon of hoguniv Eén antwoordmogelijkheid Er kon slechts één antwoord ingevoerd worden. Het kwam voor dat twee verschillende soorten beroepen werden aangeduid (bv. bediende en kleine zelfstandige in bijberoep). In dit geval hebben we steeds geopteerd voor de categorie met de hoogste status. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de beroepenclassificatie volgens Groenez, et al (2003 zie LOArapport 31 p. 14). Tabel/pagina 9 Tabel/pagina 10 Vraag 27: Bij het gezamenlijk netto-inkomen kruisten sommige ouders meer dan één antwoord aan. Indien de jobist dit in bij de opmerkingen invulde (want in het invoerscherm konden geen twee antwoorden ingevoerd worden) staat in de tabel een combinatie. Bijvoorbeeld 12 voor antwoordmogelijkheden 1 en 2. Vraag 29: Idem vraag 27 opmerking 1 Wanneer ouders eigendommen hebben in het buitenland, staat dit soms bij andere, maar het kan ook gewoon zijn ingevuld. Sommigen vermelden auto s bij eigendommen. Dit werd niet opgenomen in de tabel. Wanneer een gescheiden ouder de eigendommen vermeld van ex-partner werden deze niet opgenomen in de tabel. Dus enkel de eigendommen van de persoon (of gezin waartoe de persoon behoort) die de vragenlijst invulde. 5

6 Tabel/pagina 11 Vraag 32: Normaal moet het gaan over de zorgen van het schooljaar 0607, maar ook zeer recente gebeurtenissen werden vermeld. Deze werden niet verwijderd uit de tabellen. Bij de antwoordmogelijkheid echtscheiding stond beter ook bij relatiebreuk, want veel ouders hebben dit bij andere geschreven. Dit is nagekeken en steeds bij optie 6 echtscheiding ondergebracht. Vraag 33: Klachten kunnen verschillen tussen verschillende kinderen, maar die mogelijkheid was er niet. Bij meerdere antwoorden voor verschillende kinderen, is het hoogste genomen. Tabel/pagina 12 Vraag 34: Item 30 niet attent is een dubbelzinnige en moeilijke omschrijving. Hier had beter niet aandachtig gestaan. Verschillende ouders maakten hier opmerkingen over. Mogelijk is dit item niet altijd juist geïnterpreteerd. Vraag 35: Bij deze vraag kruisten sommige ouders meer dan één antwoord aan. Indien de jobist dit bij de opmerkingen invulde (want in het invoerscherm konden geen twee antwoorden ingevoerd worden) staat in de tabel een combinatie. Bijvoorbeeld 12 voor antwoordmogelijkheden 1 en 2. Vraag 36: Het is mogelijk dat mensen geen directe buren hebben. Meestal werd dan het cijfer 1 aangeduid. Bij allochtonen kan het ook dat familie in het buitenland woont, waardoor deze niet vaak op bezoek komen. Tabel/pagina 13 Vraag 37: Alles wat te maken heeft met toneel of theater werd ondergebracht bij optie 3: kunst. Vraag 38: Het totaal aantal verenigingen is niet altijd gelijk aan de optelsom uit vraag 37. Je kan bv; lid zijn van verschillende clubs binnen één categorie (bv. voetbalclub en judoclub) Vraag 39: Na cleaning werd de mogelijkheid 0 vrienden toegevoegd. Dit was geen antwoordmogelijkheid in de vragenlijst. Sommige ouders noteerden dit echter expliciet bij de vraag. Wanneer de jobist dit bij opmerkingen invulde, is dit opgenomen in de tabel. Tabel/pagina 14 Vraag 40: Sommige ouders antwoordden met JA/NEE naast de vraag in plaats van een cijfer uit de schaal te omcirkelen. De instructie naar de jobisten is onduidelijk. Ze voerden bij Ja = 5 of 6 in bij Nee = 1 of 2. Wanneer de jobist het bij de opmerkingen invulde werd steeds 5 genomen voor Ja en 2 voor antwoord Nee. Wanneer kinderen kijken naar het Jeugdjournaal werd dit ook gezien als TV-journaal. Een internetabonnement op een krant en mensen die elke dag een krant kopen, maar geen abonnement hebben telt ook als abonnement. 6

7 Algemene opmerking ivm co-ouderschap. De antwoorden gelden voor de het gezin waarvan de ouder de vragenlijst invulde, tenzij anders vermeld. Wanneer de vragenlijst werd ingevuld door iemand van de instelling waar de leerling verblijft werd deze vraag soms ingevuld voor de leefgroep ipv het gezin. Dit staat dan vermeld bij de toelichting. Tabel/pagina 15 Vraag 42: Items 1 tot 7: sommige ouders vinden het een te grote kloof tussen antwoordmogelijkheid 1 (nooit/zelden) en 2 (elke week). Ze schreven er bijvoorbeeld bij een paar keer per maand. Zolang de activiteit niet 1 keer per week voorkomt, werd antwoordmogelijkheid 1 genomen Vraag 43: Ouders maken vaak een onderscheidt tussen TV in de winter en de zomer (of bij goed en slecht weer). Er werd steeds getracht een gemiddelde te nemen. Het is in de vragenlijst en het invoerscherm niet mogelijkheid dat er wel een TV is, maar dat het kind geen TV kijkt. In dit geval: 1 bij schooldagen en weekend en 0 bij aantal uren. Soms is er geen TV, maar kijken kinderen wel video/dvd dan werd het aantal uren video/dvd ingevuld bij TV-kijken Vraag 44: Idem vraag 43 voor opmerkingen 1 en 2. Na cleaning bleek dat het voor sommige ouders moeilijk is om uren in te vullen voor het pcgebruik van hun kind. Ook weten ouders niet altijd wat het kind juist doet op de pc (in dit geval werd 6666 aangeduid). In de vragenlijst werd geen onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid van een computer en een internetaansluiting. Soms is er wel een computer aanwezig, maar is er geen internetaansluiting. Optie 1 tot en met 4 in verband met het computergebruik kunnen dan wel. In dit geval werd aangeduid dat het kind gebruik maakt van de computer/het internet Tabel/pagina 16 Vraag 46 Sommige ouders antwoordden met JA/NEE naast de vraag in plaats van een cijfer uit de schaal te omcirkelen. De instructie naar de jobisten is onduidelijk. Ze voerden bij Ja = 5 of 6 in bij Nee = 1 of 2. Wanneer de jobist het bij de opmerkingen invulde werd steeds 5 genomen voor Ja en 2 voor antwoord Nee. Subvraag 28: niet alle scholen werken voor beoordelingen van de prestaties met cijfers. Sommige ouders hebben dit genoteerd en jobisten schreven dit soms bij de toelichting. In dit geval werd 7777 ingevuld, wanneer we niet kunnen achterhalen hoe goed de ouders op de hoogte zijn van de prestaties van hun kind. Andere ouders interpreteerden dit anders en gaven een score (naarmate ze op de hoogte zijn van de prestaties van hun kind). Tabel/pagina 17 Vraag 47 In een aantal gevallen is slechts één van de ouders lid. De vraag peilt enkel naar degene die de vragenlijst invult, en niet naar de andere ouder/partner. Indien ouder aangaven dat de partner wel lid is werd toch ja ingevoerd 7

8 Verschillende ouders vulden in dat ze vroeger wel lid waren, maar niet meer. Enkel wanneer ouders op het ogenblik van de vragenlijst lid waren, werd ja gescoord in de tabel Vraag 48 Sommige ouders begrepen deze vraag niet zo goed. Vaak werd ingevuld dat dit de school naar keuze is ( ja in eerste instantie), maar dan werden toch mogelijkheden van nee aangeduid. Bijvoorbeeld: JA het is de school waar ik mijn kind het liefst naartoe stuur, WANT optie 1 de huidige school is voor ons het best bereikbaar. JA aangeduid, maar ook redenen uit NEE: dan blijft het JA en de redenen worden allemaal 7777 (niet van toepassing) JA/NEE niet aangeduid, maar wel redenen: in dit geval wordt het NEE en werden de redenen ingevoerd. Tabel/pagina 18 Vraag 49 Er wordt steeds gevraagd of iets al dan niet gebeurd op de school van het kind. Ouders hebben enkel de mogelijkheid om ja of nee te antwoorden. Niet alle ouders weten dit, maar er was geen mogelijkheid weet niet. ja én nee aangeduid: 6666 (ongeldig) tussen ja en nee aangeduid => 6666 (ongeldig) Subvraag 2 en 3 zijn nogal verwarrend voor sommige ouders. Het verschil tussen proefwerken en toetsen is niet steeds duidelijk. Vraag 50 Wanneer een kind 3 à 4 keer per week huiswerk krijgt was het niet helemaal duidelijk wat aangekruist moest worden. Sommigen namen optie 1, anderen optie 2. Wanneer jobisten het bij de opmerkingen schreven, werd een combinatie van antwoordmogelijkheden 1 en 2 genomen (nl. 12) Vraag 53 Zo n 100 ouders schreven bij de vraag af en toe, soms,. Al deze antwoorden zijn ongeldig (6666). In de toelichting staat genoteerd soms Tabel 19 Vraag 57 Bij deze vraag kruisten sommige ouders meer dan één antwoord aan. Indien de jobist dit in bij de opmerkingen invulde (want in het invoerscherm konden geen twee antwoorden ingevoerd worden) staat in de tabel een combinatie. Bijvoorbeeld 23 voor antwoordmogelijkheden 2 en 3. Vraag 58 Niet alle ouders weten duidelijk vanaf welk IQ een kind hoogbegaafd is. Sommige kinderen zitten juist op de grens. Dit staat vermeld bij Toelichting. 8

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname)

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) SiBO Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs Dekenstraat 2 B 3000 Leuven Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) Naam en gegevens van het kind waarover deze vragenlijst gaat: Contactpersoon: Meer

Nadere informatie

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl

Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Basisschool De Schittering Burg. Godwaldstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Telefoon: 0168-482371 e-mail: info@bsdeschittering.nl Aanmeldingsformulier (tevens wilsverklaring ouders/verzorgers) GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING

Nadere informatie

Vragenlijst voor de ouders

Vragenlijst voor de ouders SiBO Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs Dekenstraat 2 B 3000 Leuven Vragenlijst voor de ouders Naam van het kind over wie deze vragenlijst gaat: etiket Contactpersoon: Riet Vanderstichele Telefoon:

Nadere informatie

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012 Vragenlijst: Socio-demo U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100

Nadere informatie

Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum: - - 1e schooldag: - - Geboorteland: Geboorteplaats:

Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum: - - 1e schooldag: - - Geboorteland: Geboorteplaats: INSCHRIJFFORMULIER Dr. Van Linden Tolstraat 1 4209 AL Schelluinen 0183-624970 schelluinen@obstweespan.nl Gegevens leerling Familienaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum: - - BSNnummer: Inschrijfdatum:

Nadere informatie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Socio-demografische vragenlijst

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Socio-demografische vragenlijst Strategische studie Plurimedia Produkten - Attitudes Socio-demografische vragenlijst 2010-2011 Socio-demografische vragenlijst GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100: Met hoeveel gezinsleden woont u meestal samen

Nadere informatie

Constructie van de variabele Etnische afkomst

Constructie van de variabele Etnische afkomst Constructie van de variabele Etnische afkomst Ter inleiding geven we eerst een aantal door verschillende organisaties gehanteerde definities van een allochtoon. Daarna leggen we voor het SiBO-onderzoek

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

Vragenlijst voor de ouders

Vragenlijst voor de ouders SiBO Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs Dekenstraat 2 B 3000 Leuven Vragenlijst voor de ouders Naam van het kind dat de vragenlijst mee naar huis heeft gebracht en waarover deze vragenlijst dus gaat:

Nadere informatie

Vragenlijst multiproblematiek I

Vragenlijst multiproblematiek I Bijlage B Vragenlijst multiproblematiek I 1 Achtergrondkenmerken V1. Wat is je geboortedatum? V2. Ben je een jongen of een meisje? V3. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? V4. In welk land ben je

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST Breda BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST Toelichting op de vragenlijst: Ter voorbereiding op uw eerste gesprek bij onze praktijk ontvangt u hierbij een vragenlijst. Sommige vragen kunt u beantwoorden door het omcirkelen

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Oude school / BRIN-nummer. Leerlinggegevens:

Inschrijfformulier. Oude school / BRIN-nummer. Leerlinggegevens: Inschrijfformulier In te vullen door de school Datum aanmelding: Eerste schooldag: Oude school / BRIN-nummer Paraaf administratie: Komt in groep: Gewicht: Leerlinggegevens: Roepnaam: Achternaam: Voornamen:

Nadere informatie

H.-Hartcollege Tervuren vzw

H.-Hartcollege Tervuren vzw H.-Hartcollege Tervuren vzw Lagere school Kleuterschool Albertlaan 44 Marcelisstraat 55 1970 Wezembeek-Oppem 1970 Wezembeek-Oppem Tel: 02/767.11.85 Tel: 02/782.07.99 Fax: 02/767.10.19 email: directiebs@hhc.be

Nadere informatie

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam

De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Nico Bulderschool Zonneweg 4 9692 LN Hoogezand directie@nicobulderschool 0598-320091 Inschrijfformulier openbaar primair onderwijs De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling

Nadere informatie

De nieuwe SESvariabele: cleaning en constructie 13 oktober 2010

De nieuwe SESvariabele: cleaning en constructie 13 oktober 2010 De nieuwe SESvariabele: cleaning en constructie 13 oktober 2010 Inleiding Enkele problemen met de SESvariabele die geconstrueerd werd op basis van de oudervragenlijst 2002-2003 (met aanvulling van de oudervragenlijsten

Nadere informatie

Datum indeling:... Geplaatst in groep:...

Datum indeling:... Geplaatst in groep:... LEERLING INSCHRIJFFORMULIER Datum indeling:... Geplaatst in groep:... Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche

Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen. Deel 4 Administratieve schoolfiche Vrije Basisschool de Bron Bloemenstraat1, 3830 Wellen Deel 4 Administratieve schoolfiche 1 Administratieve gegevens voor de school 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats: Mutualiteit

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL

INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL Kloosterstraat 85 A 6824 RC Arnhem Telefoon: 026-4426479 Website: www.dewitteschoolarnhem.nl e-mail: directie@dewitteschoolarnhem.nl Ondergetekende verzoekt middels het

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw medisch specialist heeft uw kind verwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Diakonessenhuis. Om het eerste contact zo goed mogelijk te benutten, vragen wij

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord :

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt met een antwoordapparaat

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning Part 1 Instructions LFS ad hoc module 2008 Aan: Interviewers Van: Wim Maassen Onderwerp:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

(VOOR)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL

(VOOR)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL (VOOR)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL Let op: dit betreft een VOORaanmelding (dus geen definitieve plaatsing/inschrijving). Vooraanmelden kan vanaf driejarige leeftijd. Gegevens Kind Achternaam Roepnaam Voornamen

Nadere informatie

Inschrijfformulier Stichting Baasis

Inschrijfformulier Stichting Baasis Inschrijfformulier Stichting Baasis OBS Ter Borch Borchsingel 41 9766 PP Eelderwolde *Let op: De items met een sterretje zijn verplichte gegevens. Zonder deze kunnen wij uw kind niet inschrijven. Wij houden

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Door school in te vullen: Administratienummer Ll. Gewicht:

INSCHRIJFFORMULIER. Door school in te vullen: Administratienummer Ll. Gewicht: Toermalijn Geachte ouder(s) / verzorger(s), INSCHRIJFFORMULIER Welkom op obs Toermalijn. Wij zijn blij met uw inschrijving en zullen er alles aan doen om uw kind een fijne schooltijd te laten hebben. In

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Nabestaandenuitkering Anw Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw nabestaandenuitkering. Geef wijzigingen daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

Roepnaam kind:. Achternaam kind: Geboorte datum:. Nationaliteit: Woonadres + postcode: Achternaam:. Hoogst genoten opleiding: Telefoon vast/mobiel:..

Roepnaam kind:. Achternaam kind: Geboorte datum:. Nationaliteit: Woonadres + postcode: Achternaam:. Hoogst genoten opleiding: Telefoon vast/mobiel:.. Intakeformulier Voor ouder(s)/verzorger(s) Om het gesprek meer kans op succes te geven, is het handig om enig idee te hebben van waaruit de hulpvraag is ontstaan. Daarom zou het fijn zijn als u deze vragenlijst

Nadere informatie

cds De Marke bezoekadres: Weegbree 21, 9461 KM Gieten, tel.: 0592 263113 postadres: Postbus 120, 9460 AC Gieten

cds De Marke bezoekadres: Weegbree 21, 9461 KM Gieten, tel.: 0592 263113 postadres: Postbus 120, 9460 AC Gieten Inschrijfformulier (Vertrouwelijk) Christelijke Onderwijsgroep Drenthe cds De Marke bezoekadres: Weegbree 21, 9461 KM Gieten, tel.: 0592 263113 postadres: Postbus 120, 9460 AC Gieten Gegevens van het kind:

Nadere informatie

CONTACTENBLAD GOLF 3

CONTACTENBLAD GOLF 3 Panel Studie Belgische Huishoudens 1994 CONTACTENBLAD GOLF 3 Panelnummer Huishouden : W2HHID Adres van het huishouden bij het vorige interview IN TE VULLEN DOOR U.I.A. - PERSONEEL Naam : Straat en huisnr.:

Nadere informatie

Datum indeling:... Geplaatst in groep:...

Datum indeling:... Geplaatst in groep:... LEERLING INSCHRIJFFRMULIER Datum indeling:... Geplaatst in groep:... Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Uw kind is aangemeld bij het HCO voor hulp van een onderwijsadviseur. Het doel hiervan is het vinden van een geschikte aanpak of hulp voor uw kind, zodat uw kind

Nadere informatie

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school)

Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Deel 5 Administratieve schoolfiche (blijft in de school) Administratieve gegevens voor de school Deel 5: Administratieve schoolfiche Pagina 1 1. Identificatie Kind Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs De Basis Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs De Basis Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs De Basis Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Gentiaanstraat 25 6813 ES Arnhem Telefoon: 026-4450676 E-mail: directie@heijenoordschool.nl Telefoon

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. No Non Sense Praktijk. GSM nummer: Pleeggezin. Anders, nl:

INSCHRIJFFORMULIER. No Non Sense Praktijk. GSM nummer: Pleeggezin. Anders, nl: INSCHRIJFFORMULIER No Non Sense Praktijk 1.Persoonlijke gegevens Achternaam: Jongen / meisje Voornamen (voluit): Roepnaam Geboortedatum: Geboortegemeente: Nationaliteit: Geboorteland: Burger service nummer

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei Schoolnaam en adresgegevens l Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen (voluit) Roepnaam Achternaam Geslacht Adres Postcode

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om wezenbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de moeder of een adoptieouder.

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor RK Panta Rheischool te Coevorden

Aanmeldformulier voor RK Panta Rheischool te Coevorden Aanmeldformulier voor RK Panta Rheischool te Coevorden 1. Persoonsgegevens kind Achternaam : Geslacht : Roepnaam : Geboortedatum : Voornamen (voluit) : Geboorteplaats : Adres : Geboorteland* : Postcode/plaats

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondvragenlijst

Persoonlijke achtergrondvragenlijst 1 Persoonlijke achtergrondvragenlijst Naam: Datum: Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de achtergrond en het taalgebruik van Nederlandse emigranten in Canada. De vragenlijst bestaat

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen

Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen Januari 2005 Instructie. (voor te lezen aan proefpersoon) Mensen kunnen getroffen worden door belastende gebeurtenissen. Wij vragen u of u dergelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Beste ouder(s) / verzorger(s).

Inschrijfformulier. Beste ouder(s) / verzorger(s). Inschrijfformulier Beste ouder(s) / verzorger(s). Voor u ligt het inschrijfformulier van onze school. Wij willen u vragen dit volledig in te vullen. We vragen alleen de gegevens die we wettelijk gezien

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

Woonadres :. E-mail:.

Woonadres :. E-mail:. Gegevens van (aangemeld) kind en ouder(s)/verzorger(s) Naam kind :. Geslacht: M / V Geboortedatum: Woonadres :. Postcode :.. Woonplaats :.. Tel.nr(s).:...... E-mail:. Naam vader:. Naam moeder:. Geboortedatum:../../..

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Kinderbijslag Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

cbs Prinses Beatrix Sportlaan 10 9411 BG Beilen 0593 52 27 18 fax 0593 54 10 25 E-mail:directie.beatrix@cogdrenthe.nl Brinnummer: 09QP

cbs Prinses Beatrix Sportlaan 10 9411 BG Beilen 0593 52 27 18 fax 0593 54 10 25 E-mail:directie.beatrix@cogdrenthe.nl Brinnummer: 09QP Inschrijfformulier (Vertrouwelijk) Christelijke Onderwijsgroep Drenthe cbs Prinses Beatrix Sportlaan 10 9411 BG Beilen 0593 52 27 18 fax 0593 54 10 25 E-mail:directie.beatrix@cogdrenthe.nl Brin: 09QP Gegevens

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening Groen A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang

Nadere informatie

INTAKEVRAGENLIJST VOLWASSENEN. U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek.

INTAKEVRAGENLIJST VOLWASSENEN. U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek. INTAKEVRAGENLIJST VLWASSENEN U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek. Toelichting: Het doel van deze vragenlijst is voorafgaand

Nadere informatie

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig)

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig) Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens Ouders / Verzorgers Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 Geslacht : Geslacht

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Foto. Gegevens Leerling. BSN-nummer**: Geslacht: Jongen/meisje*

Inschrijfformulier. Foto. Gegevens Leerling. BSN-nummer**: Geslacht: Jongen/meisje* Inschrijfformulier Foto Gegevens Leerling Achternaam: Voornamen: Voorvoegsel: Roepnaam: BSN-nummer**: Geslacht: Jongen/meisje* PC+ Woonplaats: **Volgens de huidige wetgeving bent u verplicht een kopie

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum:

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: Geboorteplaats: Uitschrijfdatum: Kerkgenootschap: Burgerservicenummer: a.u.b. kopie

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 2010 bestaat uit 10772 leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1 Vrije Universiteit Brussel, 2 Katholieke Universiteit Leuven Wanneer ouders scheiden, gaan grootouders mogelijk een

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

VEERKRACHT. Gegevens betreffende het kind: Roepnaam:... Voornamen:... Achternaam:... Geboortedatum:... jongen / meisje

VEERKRACHT. Gegevens betreffende het kind: Roepnaam:... Voornamen:... Achternaam:... Geboortedatum:... jongen / meisje VEERKRACHT Praktijk voor Integratieve Kindertherapie Gegevens betreffende het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geboortedatum:..... jongen / meisje Adres:..... Woonplaats (PC):..... Telefoon:.. /06

Nadere informatie

Bijlage A. Vragenlijst Samenwerking

Bijlage A. Vragenlijst Samenwerking Bijlage A Vragenlijst Samenwerking 288 Algemene Toelichting Dit is een vragenlijst over samenwerking. De vragen in deze lijst gaan over verschillende vormen van samenwerken. U kunt steeds aangeven of de

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25?? Wanneer een formulier Aanvraag om kinderbijslag indienen? Meestal

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Van Noortstraat 42, 3864 EV Nijkerkerveen, 033-2571968, www.rootselaarschool.nl, info@rootselaarschool.nl Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. 1. Soms moet je antwoorden door een kruisje te plaatsen vóór het juiste antwoord.

Vragenlijst ouders. 1. Soms moet je antwoorden door een kruisje te plaatsen vóór het juiste antwoord. Vragenlijst ouders Beste ouders, Recent heb je ons gecontacteerd voor een onderzoek bij je kind. In functie daarvan verzoeken wij je om deze vragenlijst te willen invullen. Het is voor ons namelijk van

Nadere informatie

v.z.w. Residentie Hof Ter Linden

v.z.w. Residentie Hof Ter Linden 1 SOLLICITATIEFORMULIER Verpleegkundige Verzorgende Kine Ergo Logo Animatie Logistiek Onderhoud Keuken Administratie Jobstudent studierichting:. Jaar: o Verzorging/verpleging o Keuken o Onderhoud o Andere:.

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Model AA Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Aanvraag om kinderbijslag Met dit formulier kunt u kinderbijslag

Nadere informatie

(S.v.p. een kopie van de belastingdienst bijvoegen of een kopie van een identiteitskaart of paspoort) telefoonnummer : (geheim: ja nee *)

(S.v.p. een kopie van de belastingdienst bijvoegen of een kopie van een identiteitskaart of paspoort) telefoonnummer : (geheim: ja nee *) INSCHRIJFFORMULIER Sofinummer / burger service nummer: (S.v.p. een kopie van de belastingdienst bijvoegen of een kopie van een identiteitskaart of paspoort) Achternaam leerling roepnaam voornamen geslacht

Nadere informatie

Inschrijfformulier B.S. De Schakel en St. Lambertus

Inschrijfformulier B.S. De Schakel en St. Lambertus Inschrijfformulier B.S. De Schakel en St. Lambertus NIET INVULLEN A.U.B. De leerling wordt definitief geplaatst in groep: met ingang van: bij groepsleerkracht: met als wegingsfactor: Algemene gegevens

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Voorlopig aanmeldformulier

Voorlopig aanmeldformulier VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T, HAVO, VWO, VWO+ (in te vullen door school) Naam inschrijver: Schooljaar 2016-2017 A. Aanmelding voor: Leerjaar: 2 3 4 5 6 Opleiding: VMBO-B/K VMBO-KT VMBO-TH HAVO/VWO VWO + VMBO-B

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

1 Inschrijfformulier Basisschool De Meent

1 Inschrijfformulier Basisschool De Meent 1 Inschrijfformulier Basisschool De Meent Gegevens kind Burgerservicenummer Achternaam kopie ID of paspoort bijvoegen Roepnaam Voornamen Plaats in gezin (aantal kinderen, naam en geboortedatum graag invullen

Nadere informatie

Schrijven: formulieren 2

Schrijven: formulieren 2 OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor buitenschoolse opvang in de stedelijke basisscholen.

Inschrijvingsformulier voor buitenschoolse opvang in de stedelijke basisscholen. Inschrijvingsformulier voor buitenschoolse opvang in de stedelijke basisscholen. inschrijvingsdatum: gezinsnr.:.. locatie: Inschrijvingsdatum:.. / / vestiging:. 1. Kindgegevens Naam en voornaam geboortedatum

Nadere informatie

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep:

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep: Openbare basisschool Jeroen Bosch Brabantweg 101, 6844 GA Arnhem Tel : 026-3813862 email: directie@obsjeroenbosch.nl website: www.obsjeroenbosch.nl @obsjeroenbosch Aanmeldingsformulier: (invullen door

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de Sint-Medardusschool, Hendelstraat 9A, 9910 in Ursel is ingeschreven en zal starten op / /.

Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de Sint-Medardusschool, Hendelstraat 9A, 9910 in Ursel is ingeschreven en zal starten op / /. Stamboeknummer: VERKLARING OUDERS BIJ INSCHRIJVING KIND Vader, moeder, voogd van: Naam kind: Voornaam kind: Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de Sint-Medardusschool, Hendelstraat 9A, 9910

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d :

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie