Belas'ngaangi+e 2010 voor promovendi. Mr. Roel Kolder en Iris Kolder MSc PrOUt Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belas'ngaangi+e 2010 voor promovendi. Mr. Roel Kolder en Iris Kolder MSc. 10-03- 2011 PrOUt Utrecht"

Transcriptie

1 Belas'ngaangi+e 2010 voor promovendi Mr. Roel Kolder en Iris Kolder MSc PrOUt Utrecht

2 De sprekers van deze dag Mr. Roel Kolder, fiscaal jurist, 29 jaar werkzaam bij PwC, als btw specialist en vader van twee afgestudeerde dochters die hij al jaren onbezoldigd, helpt met hun aangike inkomstenbelaslng en is dus ook ervaringsdeskundige. Iris Kolder MSc., afgestudeerd in Utrecht in 2007, als genelsch biologe en promovendi bij het AMC/UVA met het onderzoek IdenLfying genelc modifiers in cardiac arrhythmias en gaat haar aangike inkomstenbelaslng dit jaar helemaal zelf doen!

3 InkomstenbelasLng

4 InkomstenbelasLng De fiscus gaat (ambtshalve ) 5 jaar terug Zelf ook alles 5 jaar bewaren! De jaaropgaven ook! Niet alleen op de externe harde schijf! LoonbelasLng per maand ingehouden LoonbelasLng gaat uit van jaarloon LoonbelasLng is voorheffing op inkomstenbelaslng Werk je maar hal^aar, dan is er teveel loonbelaslng ingehouden Alle werkgevers tellen mee!

5 Casus: Een promovendus die direct na afronden studie ging werken begonnen met promole- traject. Ingehouden loonbelaslng over het gehele jaar Vervolgens aangike inkomstenbelaslng gedaan over het jaar 2007 Voor 1 april 2008 aangike gedaan Het bedrag met rente werd in juni 2008 overgemaakt

6 AangiKe inkomstenbelaslng DigiD code opzoeken, of aanvragen op Is je digitale handtekening bij de overheid Ga naar Het aangike programma voor het juiste jaar downloaden Alle bonnen naast de pc en de jaaropgaven van de werkgevers in dat jaar Je kan aangiken invullen en ( nog) niet versturen bij twijfel

7 AangiKe inkomstenbelaslng De aangike doe je alljd voor het jaar dat al verstreken is Dus in 2011 doe je de aangike over 2010 Nieuwe service van fiscus is dat de aangike al gedeeltelijk door fiscus zelf is ingevuld, als ook in de oude jaren aangiken zijn ingediend In 2010 viel dat nog tegen, pas heel laat beschikbaar en er stond nog niet veel in Ervaring in 2011? Wel zelf controleren of de fiscus de juiste gegevens heek gebruikt

8 AangiKe inkomstenbelaslng Als je nog nooit aangike inkomstenbelaslng hebt gedaan kan je dat alsnog indienen voor de oude jaren In dat geval is van groot belang of je alle jaaropgaven van alle oude werkgevers nog hebt Zeker als Ljdens de studieljd sprake was van vakanle baantjes met volledige inhouding van loonbelaslng, kan je leuke bedragen terug krijgen De fiscus geek dit meestal terug, maar het is ambthalve en dus niet afdwingbaar

9 Oude aangiken (1) Focus op ziektekosten Aanvullende zorgverzekering was akrekbaar Huisapotheek was akrekbaar Brildrager heek chronische ziekte, was extra akrek Ook kosten van de bril zelf, was akrekbaar Bijzondere diëten, was extra akrek etc. In het aangike programma zit toelichlng verwerkt

10 Oude aangike (2) Soms is het toch niet helemaal duidelijk, of het nu wel of niet akrekbaar is Tip : Nakijken op de site van de belaslngdienst Doorklikken in de aangike, dat kan dus ook voor 2010 Nakijken in de almanak van dat belaslng jaar Eventueel gemolveerd aangeven, waarom je denkt dat het wel akrekbaar is De aangike is dan correct ingediend, wel latere correcle mogelijk

11 Studiekosten in 2010 Bepaalde zaken boven drempel akrekbaar De drempel voor per persoon dus bij samenwoners is de vraag Wie heek nu die pc aangeschak? In alle redelijkheid naar kijken Als de werkgever het heek vergoed dan geen akrek! Geen hobby studie! Studiekosten plannen! Schaf je pc aan in december, kosten wellicht niet akrekbaar, maar wel in januari?

12 Studiekosten Studieboeken, vakliteratuur Lesgelden Lidmaatschap faculteitsvereniging 50% van internet abonnement thuis. De rest is privé Dure studie boeken afschrijven Niet werkkamer kosten Niet eten en drinken Niet reizen en verblijven

13 Casus: De pc (1) Aanschaf goede pc die alleen voor de studie gebruikt gaat worden Immers oude pc is voor de mail ed. Restwaarde 10 % Kosten over 3 jaar uitsmeren Papier en inkt kunnen wel studiekosten zijn, maar verbruik je in het jaar van aanschaf!

14 Casus: De pc (2) Aanschaf pc 599,- TK scherm 250,- Printer 130,- Toetsenbord/muis draadloos 100,- In totaal 1079 restwaarde 10 % Jaarlijks akrekbaar 323,70(drempel voor 2010 is 500) ( ,90=971,10 gedeeld door 3) Je kan dus maar beter de MacBook Air kopen

15 Reiskosten Meestal is sprake van een bijdrage van de werkgever in de kosten van openbaar vervoer bij het woon- werkverkeer, die weer in mindering komt van de akrek Moet meer dan 10 kilometer zijn 1 dag of meer, minimaal 40 dagen per jaar Beschikken over openbaarvervoer verklaring, of reisverklaring en alle vervoersbewijzen De prakljk is, meestal geen akrek Gewoon invullen en dan geek het aangike

16 PromoLekosten Drukken/verzenden proefschrik incl. tel/porl Als de oplage hoger is dan minimaal vereiste hoeveelheid meerdere kosten niet akrekbaar

17 PromoLekosten Offerte van drukker dat eerste 50 stuks die de UU eist neerkomen op het bedrag ad ( soms de minimaal vereiste oplage) 250 extra voor 500 Fiscus kan stellen slechts akrekbaar 50/300 X 2.500= 416,66 Is sprake van aparte factuur dan is de akrekbaar Kortom goede afspraken maken met de drukker!

18 PromoLekosten Huur gelegenheidskleding ook voor de beide paranimfen De kosten van de receple Soms bijdrage werkgever/sponsor, komt wel in mindering op de akrek! Niet akrekbaar kosten promolediner Niet akrekbaar kosten fotograaf Zie ook op

19 Schenkingen De schenking van ouders aan kinderen is jaarlijks vrij van schenkingsrecht tot een bepaald bedrag en kind moet ouder zijn dat 18 en jonger dan 35 jaar voor Eenmalige verhoogde schenking mogelijk, weer tal van voorwaarden en moet via notaris, voor of zelfs tot , indien de schenking betrekking heek op aanschaf eigen woning of studie voor een beroep.

20 Schenkingen Waarom schenking door ouders, in plaats van de situale dat de ouders de promole kosten zelf betalen? Voor de ouders is nooit sprake van akrekbare kosten voor de inkomstenbelaslng en voor de promovendus zelf dus wel!

21 Uitzending naar buitenland Vaak veel dubbele kosten Werkgever kan deze (extraterritoriale) kosten soms onbelast uitbetalen zie almanak De oude (koop)woning Ljdelijk verhuren, goed nakijken wat voordelig is er zijn 11 mogelijkheden zie almanak Kijk goed naar verzekeringen en met name ook de zorgverzekering!

22 Eigen huis kopen Tip geen huis in Utrecht maar op het plaseland van noord- oost Groningen Goede aankoopmakelaar als het aanbod schaars is, fee komt vaak neer op 1.5 % van de koopsom Staat woning al langer te koop, soms lagere aankoopmakelaars fee mogelijk! ( )

23 Eigen huis kopen Goedkope(re) notaris uitzoeken voor transportakte en hypotheekakte Veel familie en vrienden die als hobby hebben schilderen/behangen etc. Externe aannemer, nu 6 % btw op met name arbeidskosten in de aanneemsom Moet er veel bouwmateriaal worden ingekocht, maak Ljdig gebruik van de korlngsbonnen van de bouwmarkten(20 %/ 15 %)

24 Eigen huis kopen Bij kosten koper (KK) reken dan op ongeveer 10 % bijkomende kosten Bij vrij op naam (VON) betaal je wel voor hypotheekakte en diverse provisiekosten, in de prakljk valt dat toch nog tegen Maak van te voren een goede begrolng Hou rekening met tegenvallers

25 Eigen huis kopen Bij oud huis (30 jaar?) laat het bouwkundig onderzoeken Kosten rond 300 Als de cv ketel oud is, dan kan jezelf wel zien dat vervanging, al dan niet op korte termijn nodig is Grote problemen kunnen zijn de heipalen en plase daken Bij VVE kijk in jaarrekening of er voldoende in de kas zit

26 Eigen huis kopen Is NHG garanle aan te bevelen? Kosten akrekbaar Strengere regels van NHG en soms lagere rente verschuldigd Kosten van het taxalerapport akrekbaar Kosten akrekbaar van hypotheekakte en kadasterkosten Niet akrekbaar de kosten van de transportakte! Niet akrekbaar de kosten van de makelaar!

27 Eigen huis kopen Kosten hypotheek afsluitprovisie akrekbaar Kosten bereidstellings- of verlengings provisie akrekbaar Kosten borgstellingsprovisie akrekbaar JAARLIJKS AFTREKBAAR De kosten van de maandelijks betaalde rente Nadeel eigen woningforfait! PoliLek ligt de akrek van de rente onder vuur of met Ruse juist weer niet?

28 Eigen huis kopen Speciale regeling voor monumentale panden AKrekbaar zijn de maandelijks of jaarlijks betaalde bedragen aan erfpacht/opstal of beklemming Bij keuze voor spaarhypotheek zijn de spaarbedragen niet akrekbaar HET SPAARLOON VALT VRIJ (bruto is neso)! Dus staat in de planning het kopen van een eigen huis of trouwen, kies zo snel mogelijk voor spaarloon

29 Eigen huis kopen Grootste probleem in 2011 de financiering door de bank Schenking door ouders van kan oplossing zijn Bij lening door ouders of grootouders, is het wel verstandig dat zij tweede hypotheek voor dat bedrag veslgen Voorbeeld aankoop (VON), bank wil slechts financieren en grootouders de rest Bij gedwongen verkoop is opbrengst , krijgen grootouders zeker die Deze vorm van financiering is dus risicovol, voor ouders en grootouders en huis te weinig waard is

30 Voorlopige aangike doen Met de aankoop zijn hoge kosten gemoeid, die voor deel akrekbaar zijn Tip is om op de dag van het transport van de woning een voorlopige aangike te doen Persoonlijke ervaring: aangike ingediend op 2 december 2009 en geld werd overgemaakt op 28 december 2009 Mooier kan de belas.ngdienst het niet maken

31 Samenwonen en fiscus Bij samenwonen en de andere partner heek bijna geen inkomen, dan kan het aantrekkelijk zijn om fiscaal gezamenlijk aangike te doen Tip zoek andere en rijkere partner! Gaat de fiscus elke maand 167,- uitbetalen? Probeer het gewoon even uit, door een voorlopige aangike in te vullen en pas te versturen als het voordeel er in zit! De regeling is weer veranderd!

32 Het eerste kind De kosten volgens het CBS 19 % van het neso inkomen in totaal / Kinderbijslag 194,99 per kwartaal Kindertoeslag hangt van het inkomen af, maar ook van het inkomen van de partner en er moet sprake zijn van formele kinderopvang, een eerste of ook tweede kind Kijk bij belaslngdienst toelichlng aanvragen kinderopvangtoeslag (zit ook rekenhulp in)

33 Het eerste kind De goedkoopste kinderopvang zijn de opa s en oma s Als ouders gescheiden en hertrouwd zijn, is opvang voor 8 dagen in de week goed en goedkoop geregeld

34 Middelen van het inkomen over 3 Drempel 545 jaar Belastbaar inkomen uit box 1 Verschuldigde belaslng zonder heffingskorlng IB tarieven zie website van de belaslngdienst Indienen 6 weken na de ontvangen definileve beschikking van het laatste jaar DefiniLeve beschikking komt meestal rond

35 Uitwerking middeling / / / Totaal /

36 Uitwerking middeling

37 Uitwerking middeling Middel inkomen en verschuldigde belaslng Zie exel bestand op ( NUL) of ( 14.50) Totaal Er was verschuldigd Teveel 938 min drempel terug te betalen door fiscus

38 Uitwerking middeling Pas op voor de valkuil De eerste is tegen 33,65 % en het meerdere tegen 41,4 % of zelfs 52 % Niet voor buitenlandse belaslngplichlgen

39 Vragen

40 Presenta'e Handouts van de presentale. Nederlandse/Engelse versie beschikbaar Verzoek om middeling Excel programma voor het middelen.

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont Minigids 2 februari 2015 BELASTING- AANGIFTE Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont WWW.CONSUMENTENBOND.NL/BELASTINGAANGIFTE Tijdelijk 50% korting Probeer

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe.

Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe. TOP-20 bespaartips Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe. 1) zoek actief naar de hoogste rente Heel vroeger gaven banken een keurige rente op positief

Nadere informatie

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

18 WORDEN. Wat u moet weten als uw kind 18 wordt. Studiefinanciering ontvangen. Sta even stil bij je inkomsten. Studeren zonder schuldenlast

18 WORDEN. Wat u moet weten als uw kind 18 wordt. Studiefinanciering ontvangen. Sta even stil bij je inkomsten. Studeren zonder schuldenlast 18 WORDEN Wat u moet weten als uw kind 18 wordt Studiefinanciering ontvangen Sta even stil bij je inkomsten Studeren zonder schuldenlast Studeren en de Fiscus Meer informatie Je bijbaantje en de Belastingdienst

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat.

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Eigen huis Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Wonen met plezier U koopt voor het eerst een eigen huis en u zoekt een hypotheek die bij u past. Of u wilt uw huis verkopen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008

Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008 Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008 In deze instructie leest u op welke manier wij uw documenten en informatie bij voorkeur ontvangen. Vervolgens leest u welke documenten en informatie

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Hypotheeksparen. Streamers

Hypotheeksparen. Streamers Hypotheeksparen Streamers - Een bankspaarhypotheek is voor veel mensen die nog geen hypotheek hebben de beste oplossing - De kosten van een deel van de spaarhypotheken en beleggingsverzekeringshypotheken

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

Kinderen. Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst.

Kinderen. Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst. Kinderen Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst. Een goede financiële start Kinderen. Voor u t weet, zijn ze groot en leiden ze hun eigen leven. Maar voor het zover

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie