Intern Huishoudelijke Reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intern Huishoudelijke Reglement"

Transcriptie

1 Als ik een vlinder was, dan vloog ik sierlijk van plas tot plas, dan hield ik de mensen bij elkaar, dan vloog ik naar om het even waar, dan gaf ik vrede aan alle mensen, dan deed ik de mooiste wensen, maar helaas ik kan niet vliegen en ik kan niet blijven liegen, dus zeg ik maar: dit was maar een wens, want ik ben zoals iedereen een heel gewoon mens Intern Huishoudelijke Reglement Om van De Vrije Vlinder een thuis te maken is het belangrijk dat er enkele regels en afspraken op papier gezet worden. Op deze manier kunnen we het samenwonen beter afstemmen, vereenvoudigen en de huiselijke sfeer optimaliseren. Sfeer is wat we nodig hebben om van een huis een thuis te maken. Deel 1: Algemene dagstructuur Een eerste belangrijk punt om het samenwonen te vereenvoudigen is een duidelijke dagstructuur. - Opstaan: Iedereen is vrij om op te staan wanneer hij/zij wil mits goed afspraken met betrekking tot je verzorging. - Wassen: De zelfstandigheid van de cliënten wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en onderhouden. Waar nodig zullen opvoeders/begeleiders en thuisverpleging de zorg overnemen. - Ontbijt: Er kan ontbeten worden tussen 8u en 10.30u, dit onder begeleiding van een logistieke assistent, ergotherapeut en opvoeder/begeleider. Ook hier wordt de zelfstandigheid zoveel mogelijk gestimuleerd. - Voormiddag: Tussen 10u en 12u verzorgen de ergotherapeuten een groepsactiviteit in het ergolokaal. Het aanbod aan activiteiten wordt zo gevarieerd mogelijk gepland. Maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag wordt een vast activiteitenitem aangesproken om de week gestructureerd te laten verlopen. Maandag wordt steeds de krant gelezen en wordt een kruiswoordraadsel ingevuld; woensdag is het de ene week

2 een bewegingsactiviteit en de andere week een denkactiviteit en vrijdag is het ieder zijn goesting om de week op een fijne manier af te sluiten. Iedereen is vrij om te komen en te gaan tijdens deze activiteiten. Naast het aanbod van de ergo staan de opvoeder/begeleiders ook in voor het uitwerken en ondersteunen van activiteiten. In de voormiddag wordt er ook kinesitherapie aangeboden worden, dit op doktersvoorschrift. - Middagmaal: Om 12u eten we allemaal samen. Er is keuze tussen twee menu s, behalve in het weekend. Het kiezen van het menu gebeurt op maandag en dinsdag door opvoeder/begeleider en/of logistiek assistent. Voor Kortverblijvers wordt steeds de eerste week menu A besteld. Na één week kunnen zij ook gewoon mee kiezen. - Namiddag: Vanaf 14.30u kan het ergolokaal terug bezet worden, ditmaal voor individuele activiteiten zoals woordzoekers, puzzels ed. Ook gezelschapsspelen kunnen dan gespeeld worden. De cliënten kunnen zelf aangeven wat ze willen doen. Regelmatig worden er externe activiteiten georganiseerd voor een klein groepje cliënten samen met een opvoeder of vrijwilliger. Eén namiddag per maand wordt er in De Mick een optreden of modeshow georganiseerd, hier kunnen de cliënten van De Vrije Vlinder steeds naartoe. Ze krijgen hiervoor begeleiding van opvoeders, ergotherapeuten of vrijwilligers. Zwemmen is ook mee opgenomen in het vaste activiteitenprogramma Het aanbod is steeds vrijblijvend. Gebruikers kunnen deelnemen maar moeten niet. - Avondeten: S avonds kan er gegeten worden tussen 17u en 18:30 u. De cliënten krijgen een ruim aanbod charcuterie, kaas en zoet beleg. Ze zijn vrij om zelf iets mee te brengen als ze iets anders verkiezen. - Avondactiviteiten: De meeste cliënten zitten s avonds na het eten graag rustig op hun kamer naar tv te kijken. Gemiddeld één avond per week wordt dit doorbroken met een avondactiviteit aangeboden door opvoeder/begeleiders. Iedereen is vrij om al dan niet deel te nemen. - Slapen: De cliënten zijn vrij om te kiezen wanneer ze gaan slapen. Ze kunnen dit zelfstandig ondernemen, gedeeltelijke of volledige hulp krijgen van opvoeder/begeleiders en thuisverpleegkundigen.

3 Deel 2: Verschillende diensten en hun afspraken Een tweede belangrijk punt is duidelijkheid scheppen over de verschillende functies van het personeel in De Vrije Vlinder. Daarnaast kan u hier ook enkele afspraken lezen vanuit deze functies. - Sociale dienst De medewerkers van de SD proberen de cliënten zo goed mogelijk te begeleiden bij intake, opname, financiële zaken en briefwisseling. Enkele afspraken: o Afwezigheden: Verwittig steeds de mensen van de sociale dienst wanneer je weet dat je meer dan één dag of dagdeel weg zal gaan, op die manier kan dit verrekend worden in de dagprijs. Zie nota bij tafel aanwezigheidsbord. o Zakgeld: De cliënten kunnen geld storten ( in bewaring geven) op de rekening van De Mick, dit geld kunnen ze op dinsdag rond 11u. opvragen bij Nadine van de administratie. Op deze manier is er niet teveel geld in omloop. Er werd ook een kluis geïnstalleerd om waardevolle spullen in te bewaren. o Beheer van goederen en geld: Beheren van geld is niet toegestaan. Wanneer de cliënt dit niet meer zelfstandig kan en geen familie heeft die dit op zich wil nemen, zal bewindvoering opgestart worden. o Bewindvoering: Indien de cliënt ondersteund wordt door een bewindvoerder zal de sociale dienst elke financiële transactie met de bewindvoerder bespreken. o Persoonlijke bijdrage: per dag o Facturatie: De facturen komen steeds de 3 e week van de volgende maand. o Internet: Het afsluiten van een Internetabonnement gebeurt door de cliënt zelf of zijn familielid / contactpersoon. De installatie van het internet is voorlopig nog niet in orde. Internet zal ter beschikking gesteld worden aan de kortverblijvers, tegen betaling van een huurprijs. o Televisie en telefoon: Het afsluiten van een abonnement gebeurt door de cliënt zelf of zijn familielid / contactpersoon. De kortverblijvers kunnen gebruik maken van televisie en telefoon, dit tegen betaling van een huurprijs. o Kleding en beddengoed: Kleding en beddengoed e.d. dient door de cliënt zelf aangekocht te worden. Voor de kortverblijvers kan er beddengoed ter beschikking gesteld worden tegen betaling van een huurprijs. o Vervoer: Cliënten van De Vrije Vlinder die wensen beroep te doen op ons vervoer moeten hiervoor betalen: Startgeld 2 Verplaatsingen < 20 km: 0.25 / km Verplaatsingen > 20 km: 1 / km Duurtijd verplaatsing per 15 min. : 5 Vertrek + aankomst DVV = duur 5 per begonnen 15 min. Opvoeders/ verzorgenden/begeleiders

4 Het team van opvoeders/verzorgenden/begeleider staat in voor ondersteuning van het dagelijkse leven van de cliënten. Zij bieden totaalzorg. Zij begeleiden en organiseren op regelmatige basis ook interne als externe activiteiten. Enkele praktische afspraken: o Was van kledij: Elke cliënt heeft op zijn kamer een wasmand. Deze wasmand wordt op de baddag meegenomen. Soms kan het zijn dat er een extra dag gewassen kan of moet worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de begeleiders. o Was van beddengoed: Het beddengoed wordt eveneens op de baddag vervangen, tenzij eerder noodzakelijk. o Bad/douche: Om alles vlot te laten verlopen hebben de cliënten een vaste bad of douchedag. De keuze tussen bad en douche wordt in overleg met de opvoeders/verzorgenden en thuisverpleegkundigen genomen. - Thuisverpleging Zowel s morgens als s avonds staat een vaste ploeg van thuisverpleegkundigen ter beschikking van de cliënten en de opvoeders/verzorgenden - Logistiek assistenten De hoofdtaak van de logistiek assistenten is de cliënten begeleiden bij het maaltijdgebeuren, dit zowel s morgens als s avonds samen met opvoeders/verzorgenden en ergotherapeuten. Hun hulp gaat van het stimuleren van de zelfstandigheid van de cliënten tot volledige overname van dit gebeuren. De logistiek assistenten nemen rustig de tijd om de cliënten te begeleiden, het maaltijdgebeuren is namelijk een belangrijke sociale aangelegenheid. Daarnaast zullen de logistiek assistenten zich ook bezig houden met het opnemen van de menukeuze en ondersteuning bieden bij het wasgebeuren, ( persoonlijke kledij) Om dit alles vlot te laten verlopen zijn er een aantal afspraken. Deze leest u in het volgende hoofdstuk bij keuken en eetruimte. - Klusjesdienst en chauffeur Kleine werkjes zoals het ophangen van kaders, het aansluiten en instellen van elektrische toestellen en het herstellen van persoonlijke spullen kunnen steeds door de klusjesdienst uitgevoerd worden. De klusjesdienst zorgt eveneens voor het vervoer van eten en het vullen van de automaat in de eetruimte. Tijdens de zomer staat deze dienst ook in voor het onderhoud van de tuin. Eénmaal per week haalt de klusjesdienst in De Mick tijdschriften en sigaretten op. Andere boodschappen verlopen liefst via familie. De chauffeur/activiteitenbegeleider staat in voor begeleiding van gebruikers naar ziekenhuizen en diverse consulten. Als activiteitenbegeleider is hij ook steeds aanwezig ter ondersteuning van activiteiten georganiseerd door ergo of opvoeder/begeleiders. - Poetsdienst Onze poetsdames zijn multifunctioneel. Zij zorgen zowel voor het onderhoud van de kamers, de bureaus en de gangen, als voor de watertoer. Daarnaast hebben zij ook een belangrijke taak bij de ondersteuning van het middagmaal. - Ergotherapeuten

5 De ergotherapeuten proberen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten te verbeteren, te onderhouden en te stimuleren. Hiernaast staan ze ook in voor de hulpmiddelen. Zowel het zoeken naar geschikt materiaal, het aankopen als het onderhouden nemen zij voor hun rekening. Als derde belangrijke punt proberen zij cliënten een zo zinvol mogelijke daginvulling te bieden. Hiervoor hangen zij wekelijks een activiteitenplanning uit. Bij het maken van deze planning wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en opmerkingen van cliënten. Hierna volgen enkele belangrijke wetenswaardigheden vanuit hun functie: o Externe activiteiten: De ergotherapeuten proberen wekelijks een externe activiteit te voorzien. Dit telkens voor een klein groepje cliënten zodat er voldoende begeleiders kunnen voorzien worden. Op deze manier proberen ze een link met de buitenwereld te bewaren. Ze proberen iedereen evenveel aan bod te laten komen maar kijken vooral ook naar de interesses van de cliënten. o Het aanbod van de ergo loopt in overleg met andere initiatieven genomen door opvoeder/begeleiders o Vervoer: Wenst u vervoer aan te vragen voor een externe activiteit, dan went u zich tot de ergotherapeuten. Zij zoeken (samen met u) naar de beste oplossing. o Hulpmiddelen: Vragen rond gebruik of bestaan van bepaalde hulpmiddelen mogen steeds gesteld worden zowel door cliënten als door familie of vrienden. - Orthopedagoge De orthopedagoog staat open voor alle vragen van de cliënt en zijn/haar familie en probeert gepaste en gerichte actie te ondernemen als antwoord op deze vragen. De orthopedagoog probeert zo goed mogelijk de ondersteuningsnoden, mogelijkheden, wensen en behoeften van iedere individuele cliënt in kaart te brengen en dit schriftelijk weer te geven in een ondersteuningsplan. Op basis hiervan worden enkele doelen vooropgesteld. De orthopedagoog zorgt ervoor dat het hele team gericht is op deze doelen en er alles aan doet deze doelen te bereiken en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de cliënt. Verder kunnen zowel de cliënt als zijn familie bij de orthopedagoog terecht wanneer zij problemen ervaren en of extra informatie wensen betreffende het functioneren van de cliënt. - Hoofdverpleegkundige De hoofdverpleegkundige zorgt voor een goede wisselwerking tussen thuisverpleegkundigen, opvoeders, zorgkundigen, verpleegkundigen, logistiek assistenten en ergotherapeuten. Zij stelt uurroosters op, maakt afspraken rond het begeleiden van externe activiteiten, voert verpleegkundige handelingen uit en staat steeds klaar met een luisterend oor voor de cliënten en hun familie. Enkele belangrijke punten die u moet weten: o Medicatie: De hoofdverpleegkundige kijkt toe op het ganse medicatiehoofdstuk zoals de juiste inname van medicatie. Zij staat de arts bij tijdens de cliënten ronde (ook de verpleegkundigen kunnen die taak op zich nemen). o Bijvoeding en dieet: Na overleg met arts en diëtiste kan de hoofdverpleegkundige de nodige schikkingen treffen en opdrachten geven. - Verpleegkundige

6 Naast een hoofdverpleegkundige zijn er ook enkele verpleegkundigen die verpleegkundige taken mogen uitvoeren zoals verzorgen van wonden en vervangen van sondes. Hiernaast zijn zij verantwoordelijk voor het klaarmaken van medicatie en het bestellen van incontinentiemateriaal. - Dagelijks verantwoordelijke De dagelijks verantwoordelijke dient er voor te zorgen dat alles goed verloopt, dat zowel cliënten als personeelsleden zich thuis voelen in De Vrije Vlinder. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle facetten van de werking.

7 Deel 3: De verschillende ruimtes en een aantal bijhorende afspraken - Keuken o Ijskast: De ijskast dienst uitsluitend voor het bewaren van etenswaren die vanuit de grootkeuken geleverd worden. persoonlijke waren van de gebruikers dienen in de kamer ( persoonlijk ijskastje) bewaard te worden. o (Microgolf)oven: Er staat een microgolfoven en een gewone oven ter ieders beschikking. Het gebruik hiervan dient steeds via een begeleider te gaan. o Er is ook een broodrooster ter beschikking - Eet- en leefruimte o Koffie en thee: Iedereen is vrij om koffie en thee te nemen. De tassen, ondertassen, suikerklontjes, theezakjes, lepeltjes en glazen bevinden zich in de schuiven onder de machine. o Afruimkar: Tussen de koffiemachine en de keuken bevindt zich een afruimkar. Gelieve koffietassen van cliënten en bezoek hier steeds te deponeren, zo kunnen de logistiek assistenten en opvoeder/begeleider er steeds voor zorgen dat alles netjes is en er voldoende propere spullen aanwezig zijn. o Bezoek blijft eten: Bezoek kan na afspraak met dagelijks verantwoordelijke mee eten indien zij vooraf een maaltijd besteld hebben aan een democratische prijs van 3,5 euro. De cliënt kan met zijn bezoek aan een aparte tafel plaatsnemen om zo gezellig samen te eten. Water, koffie en soep kan s middags wel steeds gratis en zonder bestelling verkregen worden. o Drankautomaat: De drankautomaat is er voor iedereen en biedt de cliënten de mogelijkheid om het bestaande aanbod aan snoep en drinken zelf uit te breiden. Denk er wel aan dat deze automaat geen stukken van 2euro aanneemt. o Radio en tv: Deze zijn gemeenschappelijk bezit o Maaltijdkar: s morgens en s avonds wordt er een maaltijdkar in de eetruimte geplaatst met het volledige aanbod vanuit De Vrije Vlinder. Deze kar wordt enkel gebruikt door medewerkers. - Rokersruimte o Tv: Tv toestel in de rokersruimte is beschikbaar. o Asbakken: Deze worden op regelmatige basis leeggemaakt. - Terras o Tuinmeubelen: Bij mooi weer is het fijn om buiten te kunnen zitten, ook met bezoek. Er wordt wel gevraagd de meubelen proper te houden en het geheel ordelijk te houden. - Binnentuin o In de twee binnentuinen vindt u een roze zetel. Er staan ook banken en asbakken. Gelieve hier zorg voor te dragen. De binnentuinen zijn voor iedereen en zijn langs twee kanten te betreden. Denk wel aan de tocht voor diegenen die niet in de binnentuin zitten. - Badkamer o De badkamers, één in elke vleugel, bestaan uit verschillende delen. U vindt er zowel een douche als een bad als een toilet en een lavabo. Tussen de delen kunnen gordijnen dicht gedaan worden voor de privacy. Elke cliënt heeft een eigen baddag. Wilt u de badkamer ook op andere momenten gebruiken, bespreek dit dan even met de opvoeders/verzorgenden zodat er een regeling kan getroffen worden. - Grote leefruimte

8 o Tv: Het kan gezellig zijn om met enkele cliënten samen tv te kijken. Respecteer wel de nood aan rust. o Witte zetels: De witte zetels moeten aan de salontafels blijven staan maar mogen wel door iedereen gebruikt worden. - Gang o Orde: Voor ieders veiligheid en gezelligheid wordt gevraagd de gangen proper en netjes te houden. o Kamerdeur: De hoek aan de kamer mag door de cliënt gebruikt en naar eigen smaak ingericht worden. De gang is eveneens leefruimte. - Personeelsruimtes o Deze ruimtes zijn verboden terrein voor cliënten. Het zijn ook de vergaderlokalen voor de medewerkers. - Bureaus o Bij de ingang van het gebouw bevinden zich centraal enkele bureaus. De sociale dienst, orthopedagoge, hoofdverpleegkundige en dagelijks verantwoordelijke bezitten een bureau. U kunt er gerust aankloppen met één of ander vraag. - Ergolokaal o Motomed: De automatische fiets is voor iedereen. Tijdens de week kan er steeds gefietst worden wanneer er een ergotherapeut of kiné in het lokaal aanwezig is. o Computer: Bij de computer horen een aantal hulpmiddelen om hem zo toegankelijk mogelijk te maken. De computer mag door iedereen gebruikt worden wanneer er een ergotherapeut in het lokaal aanwezig is. - Eigen kamer o Inkleding: De cliënten zijn vrij om hun kamer naar eigen smaak aan te kleden. Kaders kunnen opgehangen worden door de klusjesdienst. Elektrische toestellen mogen aangesloten worden eveneens door de klusjesdienst om storingen te voorkomen. o Orde: De kamers worden dagelijks gepoetst. Er wordt wel verwacht, indien mogelijk, dat de cliënten hun kamer zelf mee op orde houden.

9 Deel 4: Praktische afspraken - Pedicure: Om de zes weken komt er een pedicure langs ( Greet). Wenst u hiervan gebruik te maken dan geeft u dit door aan de dagelijks verantwoordelijke. Eens de pedicure eenmaal bij u geweest is sta je automatisch op haar lijst en kom je om de zes weken aan de beurt. Dit kost u 15 Euro. U kan dit rechtstreeks betalen of op de factuur laten zetten. - Dokter: Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag komt Dokter Van Loon langs. Zij toert samen met een (hoofd)verpleegkundige. Dit toeren wil zeggen dat zij alle cliënten aanspreekt die op voorhand aan de (hoofd)verpleegkundige hebben doorgegeven de dokter te willen spreken. De (hoofd)verpleegkundige houdt zelf ook in de gaten of personen die minder mondig zijn een dokter nodig hebben of niet. De rekening voor het doktersbezoek komt op de maandelijkse factuur. - Kinesitherapie: Elke voormiddag zijn er twee kinesisten aanwezig ( Marleen en Ronald). Zij werken hier op zelfstandige basis. Dit wil zeggen dat zij zelf hun materiaal dienen mee te brengen of in samenspraak met u iets kunnen aankopen. Dit wil ook zeggen dat zij kinesitherapie aanbieden op de kamers of in de leefruimtes. U kan kinesitherapie krijgen na het voorleggen van een doktersattest. - Kapper: Op maandag is er steeds een kapper aanwezig. De dagelijks verantwoordelijke houdt een lijst bij van mensen die hier naar vragen. De kapper neemt plaats in de verzorgingsruimte van de leefruimte. De prijzen variëren tussen 15 en 40 Euro, dit bedrag kan rechtstreeks of via de factuur betaald worden. Een aantal vrijwilligers zijn ook beschikbaar om eens een extra haarwasbeurt te doen. Afspraken hier over gebeuren via de ergo. - Was en strijk : Elke cliënt heeft een wasdag, dit hangt meestal samen met de baddag. Op donderdagavond en zondagavond kan er extra gewassen worden. De nachtdiensten staan in voor de strijk van de persoonlijke kledij. Zorg er steeds voor dat nieuwe kledij eerst naar de Mick wasserij wordt gebracht om te labelen. U kan de kledij natuurlijk ook zelf van namen voorzien. - Vrijwilligers: Reeds vele jaren bestaat er een vrijwilligerswerking in De Mick. De vrijwilligers die daar vooral contact hadden met MS-patiënten komen sinds de opening van De Vrije Vlinder naar ons. Enkele vrijwilligers komen hier op vaste dagen of voor vaste mensen. Daarnaast kunnen we vaak ook beroep doen op vrijwilligers voor externe activiteiten of grotere interne activiteiten. Dit alles verloopt via de hoofdanimator, Rita van De Mick en de ergotherapeuten van De Vrije Vlinder. - Niet-storen-bordjes: Elke cliënt heeft een rood bordje voor aan zijn kamerdeur. Dit bordje geeft aan dat die cliënt op dat moment niet gestoord wilt worden. Dit dient zoveel mogelijk gerespecteerd te worden. - Sleutels: Indien gewenst kunnen de cliënten een sleutel krijgen van hun kamerdeur. Er dient hier een procedure gevolgd te worden waarbij de cliënt een aanvraagovereenkomst afsluit, een borg betaald en een ontvangstbewijs ontvangt ( via SD) De terrasdeur kan met een draaiknop bediend worden. - Raamverduistering: De kamers aan de achterzijde van het gebouw hebben allemaal verduistering. Enkel bij veel wind gaan ze automatisch naar beneden. Wenst u de raamverduistering terug omhoog te doen dan kan u hiervoor de knoppen gebruiken die u naast de terrasdeuren vindt. - Buitenverlichting: Milieubewustzijn is belangrijk, daarom vragen we om er op te letten dat de buitenverlichting niet onnodig aan staat. De knop om dit te bedienen vindt u in de kamer aan de muur van de tv aansluiting.

10 - Huisdieren: We bezitten ondertussen 2 goudvissen. Deze worden verzorgd door de cliënten. We trachten het aantal huisdieren tot een strikt minimum te beperken. Bezoekers mogen wel steeds huisdieren meebrengen. - Tuinset op eigen terras: De cliënten zijn vrij om hun kamer in te richten zoals ze het zelf willen, het terras hoort hier bij. Een tuinsetje kan dus eventueel geplaatst worden. - Rolstoelvervoer: De Vrije Vlinder heeft een eigen busje waar enkele rolstoelen in kunnen. Dit busje kan gebruikt worden voor externe activiteiten geregeld door de ergotherapeuten of opvoeders/verzorgenden. Het startgeld voor het gebruik van dit busje bedraagt per persoon 2 Euro. Hiernaast wordt 0,25euro per kilometer gevraagd, dit bedrag wordt door de verschillende inzittenden gedeeld. ( zie ook regeling bij sociale dienst) - Voor individuele uitstappen wordt meestal beroep gedaan op Handicar - Schuifdeuren: Vanaf 20u zullen de ingangdeuren op nachtslot zijn. Er kan dan aangebeld worden of gebruik gemaakt worden van een badge om binnen te kunnen. De badge is enkel te verkrijgen na afspraak met de dagelijks verantwoordelijke. - Boodschappen: Onze klusjesdienst-chauffeur kan bij uitzondering wel eens een boodschap doen. We vragen wel ook om zoveel mogelijk beroep te doen op familie en vrienden om boodschappen te doen.

11 Deel 5: Goed om weten - Gebruikersraad: De gebruikersraad is een wettelijk vastgesteld, overlegorgaan dat voorgezeten wordt door de dagelijks verantwoordelijke en de adjunct-directeur van De Mick. In de gebruikersraad zetelen steeds momenteel 7 afgevaardigden die verkozen zijn voor een periode van 4 jaar. - Bewonersvergadering: Dit is een vergadering die in dezelfde week plaatsvindt als de gebruikersraad. Het is een overleg- moment voor de ganse groep. Alle vragen die hier aan bod komen kunnen ook voorgelegd worden op de gebruikersraad. - Raad van Bestuur: Vier keer per jaar komt de Raad van Bestuur samen in De Mick. Iemand van de gebruikersraad mag daar ook zetelen maar heeft geen stemrecht. - Klachten: Indien men klachten heeft kan men steeds bij de dagelijks verantwoordelijke of hoofdverpleegkundige terecht. Zij bespreken dit met de betreffende persoon (personen) en bekijken wat er verder moet gebeuren. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk overgemaakt worden. - Rookverbod: Er mag enkel buiten of in de rokersruimte gerookt worden door de cliënten. Sigaretten dienen in de asbakken gedoofd en weggegooid te worden. - Alcoholgebruik: De cliënten zijn vrij om alcohol te gebruiken maar we beperken het gebruik wel tot twee eenheden per dag. Op deze manier willen we overmatig gebruik en mogelijke overlast beperken. - Drugs: De algemene wetgeving rond druggebruik geldt ook in De Vrije Vlinder. Deel 6: Besluit Een huishoudelijk reglement is iets dat leeft, iets dat kan veranderen en steeds in ontwikkeling is. Op datum van 9 maart 2010 zijn dit de regels en afspraken die gelden in De Vrije Vlinder en die moeten bijdragen tot het harmonisch samenleven. Opmerkingen en vragen over het huishoudelijk reglement mogen steeds overgemaakt worden aan de dagelijks verantwoordelijke. Een open dialoog kan ons alleen maar vooruit helpen. Van dit huis een thuis maken is onze opdracht.

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012 Infobrochure Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Juni 2012 Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Rustoordlaan 3 3010 Kessel-Lo Tel. 016 55 55 11 wzc.tervlierbeke@ocmw-leuven.be www.ocmw-leuven.be Algemene infobrochure

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Opgesteld op: 22-09-11 Geldig tot: 2015 Laatste wijziging: 25-07-12 Huishoudelijk reglement OOOC Luein Code: ALG Type: document Auteur: kwaliteit coördinator Huishoudelijk reglement OOOC Luein Dorp-Oost

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling

Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Versiedatum: 05-12-2013 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van de verpleegafdeling van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids

Nadere informatie

Het service- & dienstverleningsboek

Het service- & dienstverleningsboek Wij brengen mensen bij elkaar Het service- & dienstverleningsboek Voor cliënten en medewerkers H e t s e r v i c e - e n d i e n s t v e r l e n i n g s b o e k S t i c h t i n g D e W a a l b o o g Pagina

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork

Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork Assistentiewoningen Foyer de Lork IN DEZE BROCHURE WELKOM IN ONZE ASSISTENTIEWONINGEN FOCUS OP MENSEN, AANDACHT VOOR

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie