WHITEPAPER VIRTUELE ZORG THUIS. Fundamentele innovatie van wonen, zorg en welzijn met technologie en menselijke maat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER VIRTUELE ZORG THUIS. Fundamentele innovatie van wonen, zorg en welzijn met technologie en menselijke maat."

Transcriptie

1 WHITEPAPER VIRTUELE ZORG THUIS Fundamentele innovatie van wonen, zorg en welzijn met technologie en menselijke maat. drs. Lars Nieuwenhoff Wildzang JS Huissen KvK: BTW-nummer: B01 1 Lars Nieuwenhoff

2 Samenvatting Het 'VIRTUELE ZORG THUIS'-concept bestaat uit arrangementen van zorg en dienstverlening, gebaseerd op Woon- & Zorgtechnologie, bewonersprofielen, zorgcarrière van wijkbewoners en zorgbehoevenden in de tijd en de benodigde zorgondersteuning op basis van de ingeschatte benodigde zorgzwaarte. Er zijn 3 arrangementen ontwikkeld, elk met hun eigen Woon- & Zorgtechnologiefunctionaliteit. Achter elke zorgvorm zit de zorgcentrale die wederom communiceert met het wijksteunpunt, van waaruit enerzijds de zorgbehoevende, zorgprofessional, zorginstellingen en dienstverleners (wonen, dagelijks leven en welzijn), worden gecoördineerd, dan wel worden aangestuurd en anderzijds de zorgbehoevende, diens mantelzorg/familie en zorg met elkaar worden verbonden. Op deze manier ontstaat er een sociaal-medisch netwerk voor de zorgbehoevende. Inleiding Komende jaren gaat er veel veranderen in de financiering van zorg; wie betaalt er voor zorg en hoe hoog zijn eventuele toekomstige vergoedingen? Met de stelselwijzigingen wordt er ingezet op extramuralisering door a) zorg in de instelling over te brengen naar ondersteuning en zorg in de wijk, b) door mensen langer in hun eigen woning te ondersteunen en c) formele zorg over te hevelen naar informele zorg. De effecten die het regeringsbeleid moet hebben zijn ten eerste dat de gemeente een grotere rol kan en moet gaan spelen en ten tweede dat senioren tegen lagere maatschappelijke kosten een waardig en kwalitatief goed leven kunnen leiden in een medisch verantwoorde en sociale leefomgeving. Coalities in de wijk als antwoord op de stelselwijzigingen Als gevolg van de aangekondigde stelselwijzigingen i.c. a) transitie AWBZ naar WMO met scheiden van wonen en zorg, nieuwe vormen van zorg, gedeeltelijke verschuiving van 'eigenaarschap' van zorgkantoor naar gemeente of naar zorgverzekeraars en b) forse bezuinigingen en c) invoering participatiewet lijkt het beste antwoord daarop om denkend en handelend vanuit het perspectief van de zorgbehoevende, zorg en ondersteuning op wijk- of dorpsniveau te organiseren vanuit lokale coalities. Die lokale coalities hebben elkaar nog niet op natuurlijke wijze omarmd. De coalities zouden naast de gemeente moeten bestaan uit zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en leveranciers van diensten. De regie op dit proces komt vanaf 2014 in handen van de gemeente die daarmee ook een natuurlijke partner in de coalitie is geworden. De gemeente heeft echter nog niet de kennis en het instrumentarium om het proces te organiseren en te sturen waarin de integrale vraag van bewoners en zorgbehoevenden uit een wijk om zorg, ondersteuning en passende woonruimte, wordt beantwoord. Het belang van de gemeente is beheersing en reductie van kosten en een zo hoge mogelijke kwaliteit van zorg en dienstverlening. De andere partijen hebben inhoudelijke kennis op delen van het proces. Hun belang is leveren van een maatschappelijk geaccepteerde hoogwaardige dienst, waarbij primair niet de kosten leidend zijn, maar juist de omzet en daarmee het voortbestaan van de organisatie. Deze belangen zijn theoretisch strijdig, dus primair is begrip voor elkaars drijfveren een voorwaarde, om daarna vanuit de wederzijdse perspectieven gezamenlijk te werken aan passende en betaalbare zorg- en dienstverlening op wijkniveau. Voor sociaal zwakkeren is naast zorg ook werk een thema dat sterk samenhangt met het maatschappelijke vraagstuk. Bij het zoeken naar nieuwe organisatievormen voor zorg en ondersteuning moet ook het element werk worden geadresseerd in de coalitie. Langer zelfstandig wonen als antwoord op de stelselwijzigingen Naast de noodzaak om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is er bij senioren een toenemende behoefte om zelfstandig, gezond, comfortabel en veilig te wonen 'in contact' zijn met enerzijds familie en vrienden en anderzijds met zorg in een zelf gekozen omgeving, met de wens om de regie zo lang mogelijk in eigen hand te houden. Om het daadwerkelijk mogelijk te maken dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, is er behoefte aan 'levensloop bestendige woningen' waarin gebruik wordt gemaakt van Woon- & Zorgtechnologie (hierna W&Z- technologie, of WZT). Gedurende het leven in die woning of in een andere woning met meeneming van de technologie! kan men trapsgewijs die zorg & ondersteuning 'in- of bijkopen' die nodig is in de respectievelijke fase van het leven c.q. kan de zorg & ondersteuning worden opgeschaald als daar Augustus Lars Nieuwenhoff

3 aanleiding toe is. Deze zorg & ondersteuning sluit aan bij de kwaliteit, inhoud en prijs die zorgbehoevenden en 'betalers', maar ook bij wat de financiers van zorg in de markt willen betalen. Uit al deze aspecten is het 'VIRTUELE ZORG THUIS'-concept ontstaan. N.B.: Er wordt hier benadrukt dat dit concept niet alleen toepasbaar is op de ouderenzorg (VVT), maar ook op de gehandicaptenzorg (GZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Virtuele zorg thuis Het 'Virtuele zorg thuis' is gebaseerd op de 'ARRANGEMENT 3.0-gedachte'; een sociaal-medisch netwerk met zorg die: is gebaseerd op informele zorg & ondersteuning uit het eigen netwerk van een zorgbehoevende; bestaat uit en verbonden is met een formele zorgcomponent en een servicecomponent; wordt ondersteund door schaalbare technologie die 'onder de knop' beschikbaar is; en bovenal wordt gegeven met toewijding. Bewonersprofielen In het 'virtuele zorg thuis'-concept zijn de zorgbehoevenden grofweg te verdelen in drie typen, elk meteen eigen woon- en zorg-behoefte: TYPE 1: Mensen met weinig of geen beperkingen zonder indicatie voor zorg, die zelf betalen voor wonen en voor de zorg & ondersteuning die zij nodig hebben, mogelijk met financiële aanvulling vanuit de WMO. Deze mensen wonen zelfstandig in een eigen of huurwoning (van een woningcorporatie of van een zorginstelling), al dan niet met service en hebben op termijn of incidenteel zorg thuis nodig. TYPE 2: Mensen met een indicatie voor zorg op grond van een kortdurende, chronische en/of somatische zorgvraag, die deels zelfstandig of begeleid kunnen wonen in een eigen of huurwoning waar zij zelf voor betalen. Zij hebben geregeld zorg en/of ondersteuning nodig, variërend van ondersteuning thuis, via zorg op afroep, tot geplande 'frequente' zorg. Hun zorg gaat deels worden gefinancierd vanuit de kern-awbz en deels vanuit de WMO en/of ZVW. TYPE 3: Mensen met een indicatie voor zorg op grond van een chronische, psychogeriatrische en/of langdurige somatische zorgvraag, of een kortdurende zorgvraag met tijdelijke opname, die met begeleiding nog in hun eigen of huurwoning kunnen wonen of in een instelling moeten wonen. Zij hebben 'permanent' oproepbare zorg en ondersteuning nodig variërend van zorg op afroep tot 24- uurs zorg en wonen om die reden in een woning of appartement van een corporatie of zorginstelling. Het betreft in grote lijnen de huidige ZZP-indicatie 4 (gedeeltelijk) en 5 t/m 10; hun wonen en zorg worden gefinancierd vanuit de kern-awbz en de ZVW en misschien een klein deel uit de WMO. Zorgcarrière In de tijd gezien zal een mens meer hulpbehoevend worden en van iemand zonder zorgbehoefte veranderen in een zorgbehoevende TYPE 1, vervolgens in TYPE 2 en op enig moment in TYPE 3. Een kleiner gedeelte zal vanuit een situatie zonder zorg een zorgbehoevende TYPE 2 worden en een nog veel kleinere groep zal in één keer, of in zéér korte tijd een zorgbehoevende TYPE 3 worden. Maar hoe de zorgcarrière ook zal verlopen, ze moet kunnen worden ondersteund door 'meegroeiende' Woon- & Zorgtechnologie; meegroeien in termen van functionaliteit, aansluitend bij de toenemende zorgintensiteit, en op basis van het geldende indicatie- en vergoedingssysteem voor zorg- en ondersteuningsvragen. Op basis van de geldende ZZP-profielen en zorgfuncties (volgens de NZA methodiek), worden de zorg- en ondersteuningsvragen per ZZP als onderstaand gecategoriseerd en volgt een indicatie: Op het ZZP-1 niveau is geringe ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten, verzorging en mobiliteit. Op ZZP-2 niveau is redelijke ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten en geringe ondersteuning bij persoonlijke verzorging. 3 Lars Nieuwenhoff

4 Op ZZP-3 niveau is uitgebreide ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten, enige ondersteuning bij het psychosociale functioneren, veel ondersteuning bij persoonlijke verzorging, redelijke ondersteuning bij mobiliteit en enige ondersteuning bij bewegen. Op ZZP-4 niveau is uitgebreide ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten, redelijke ondersteuning bij het psychosociale functioneren, enige ondersteuning bij persoonlijke verzorging, geringe ondersteuning bij mobiliteit en bewegen. Op ZZP-5 niveau en hoger is aanzienlijke hulp nodig bij het onderhouden van sociale contacten, en uitgebreide ondersteuning bij psychosociale functioneren, persoonlijke verzorging, mobiliteit en enige ondersteuning bij bewegen. Deze methodiek sluit echter niet aan bij de aangekondigde verandering dat er niet meer naar indicaties wordt gekeken, maar juist naar benodigde omvang en kwaliteit van de zorg. Vanuit het 'virtuele zorg thuis'-concept zijn nieuwe arrangementen voor zorg & ondersteuning ontwikkeld die aansluiten bij de 3 bewonersprofielen en de zorgcarrière zoals hiervoor is weergegeven, die zijn gebaseerd op: Meegroeiende W&Z-technologie; de gebruiker kan tijdens diens hele zorgcarrière in principe gebruik maken van één type apparaat). Nieuwe vormen van zorg zoals die door de regering zijn aangekondigd; thuisverpleging. In de volgende paragraaf zijn deze nieuwe arrangementen uitgewerkt, aansluitend bij de ondersteunings- & zorgbehoefte van mensen en gebaseerd op de elementen 'wonen', 'welzijn', 'zorg' en 'technologie'. Nieuwe arrangementen ARRANGMENT 1 Mensen zonder indicatie voor zorg, die zelf betalen voor de zorg & ondersteuning Deze zorgvorm is voor alleenstaande of samenwonende mensen (senioren) die met volledige eigen regie zelfstandig wonen in een levensloopgeschikte woning. Ondersteuning en informele zorg vindt plaats vanuit het eigen netwerk. De W&Z-technologie is enerzijds gericht op contact met familie en het eigen netwerk, waarbij entertainment en 'content uit de buurt' cruciaal zijn om aan te sluiten bij leefritme en leefomgeving. Anderzijds is de W&Z-technologie ondersteunend aan preventie en gezondheid. Via de WZT (in deze specifieke situatie is de WZT een digitale omgeving die wordt aangeduid als een mantelzorgplatform) kunnen servicediensten worden aangevraagd en vervolgens geleverd (door mantelzorgers of vrijwilligers of commercieel tegen betaling) zoals klussendienst, chauffeursdienst, ICT-hulp, administratiehulp, begeleiding bij een bezoek aan een arts, fysiotherapeut, of ziekenhuis, koken/gebruik van maaltijden, wandelen, uitgaan of gezelschap houden, voorlezen of een luisterend oor, voor- en nazorg bij ziekenhuisopname, slaap- en waakdiensten. Alle servicediensten worden 'aangevraagd' via een servicecentrale middels een separate serviceknop en/of telefoonlijn en worden direct verrekend of geleverd op basis van een abonnement. Als er toch professionele zorg thuis nodig is, dan wordt deze geleverd vanuit het wijksteunpunt en op basis van directe verrekening of geleverd op basis van een abonnement. Dit betreft alle zorgdiensten van huishoudelijke hulp tot 24 uurs zorg. Alle zorgdiensten worden 'aangevraagd' via een zorgcentrale middels een separate zorgknop en/of telefoonlijn. Uitgangspunt voor de WZT is dat het aanvragen en organiseren van de zorg of service via één (draadloos) apparaat kan worden geregeld door de senior zelf. Als er naast een knop voor zorg of service, meer nodig is bv. een extra camera, een Wii, een weegschaal gekoppeld aan een dieetadvies, vochtmonitoring en calorieëninname dan wordt dit draadloos verbonden met het apparaat. ARRANGEMENT 2 Mensen met indicatie voor zorg op grond van een kortdurende, chronische en/of somatische zorgvraag Dit arrangement is voor alleenstaande of samenwonende mensen (senioren), die deels zelfstandig of begeleid wonen in een levensloopgeschikte '0-treden-woning'. Zij hebben geregeld zorg en/of ondersteuning nodig, Augustus Lars Nieuwenhoff

5 variërend van ondersteuning thuis in het huishouden, via zorg op afroep (binnen 5 tot 15 minuten), tot geplande 'frequente' zorg. De W&Z-technologie is enerzijds ondersteunend aan contact, preventie en gezondheid, en daarnaast is zij vooral ondersteunend aan comfort in en om de woning vanwege mobiliteitsbeperkingen. Anderzijds is de WZT vooral ondersteunend aan direct contact met de zorgprofessional voor geplande zorg. Daarnaast is de WZT ondersteunend aan monitoring, dan wel opvolging van 'signalen' door informele zorg, of in urgente gevallen (binnen 5 tot 15 minuten) door professionele zorg vanuit het wijksteunpunt in de nabijheid. Alle zorgdiensten worden 'aangevraagd' via een zorgcentrale middels een separate zorgknop en/of telefoonlijn. Net als bij ARRANGEMENT 1 kunnen er servicediensten worden geleverd. Servicediensten worden 'aangevraagd' via een servicecentrale middels een separate serviceknop en/of telefoonlijn en worden direct verrekend of geleverd op basis van een abonnement. Informele zorg wordt gecoördineerd door de mantelzorg, maar kan ook worden gemonitord door het wijksteunpunt. Voor de senior is het belangrijk dat de o.b.v. het arrangement (= indicatie) geleverde zorg, maar ook de 'zelf ingekochte' zorg wordt verrekend via één coördinatiepunt. Uitgangspunt voor de WZT is dat het aanvragen en organiseren van additionele zorg aanvullend op ARRANGEMENT 1 of additionele service kan worden geregeld door de senior zelf (of door diens familie). Als er naast de uit ARRANGEMENT 1 reeds beschikbare functionaliteit voor zorg of service, meer nodig is bv. bediening van intercom, deurcamera, deuropener, gordijnen en lichten, een medicatiedispenser, of sensoren voor valdetectie dan wordt dit draadloos verbonden met het apparaat, zodanig dat het ook kan worden gemonitord door mantelzorg en/of door de zorgcentrale en/of het wijksteunpunt. ARRANGEMENT 3 Mensen (senioren) met indicatie voor zorg op grond van een chronische, psychogeriatrische en/of langdurige somatische zorgvraag, of een kortdurende zorgvraag met tijdelijke opname en noodzaak tot verpleging Dit arrangement is voor mensen voornamelijk senioren- die (tijdelijk) niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Zij hebben 'permanent' oproepbare zorg en ondersteuning nodig en incidenteel verpleging. Hierin zijn 2 varianten mogelijk: ARRANGEMENT 3A Dit arrangement is voor alleenstaande of samenwonende mensen (senioren) die, met ondersteuning van familie en incidentele professionele zorg, begeleid wonen in een levensloopgeschikte '0-treden-woning'. Vanwege somatische of psychogeriatrische klachten in de eerste stadia is er geregeld zorg en ondersteuning binnen 5 minuten nodig en in sommige gevallen ook verpleging. Naast de ondersteuning van contact, preventie, gezondheid en comfort is de W&Z-technologie vooral ondersteunend aan geplande en ongeplande zorg, kwaliteit van zorg en veiligheid en is gericht op direct contact met professionele zorg. ARRANGEMENT 3B Dit arrangement is voor alleenstaande senioren die met professionele zorg en ondersteuning begeleid wonen in een kleinschalige woongroep of 'echt' intramuraal appartement. Vanwege de afname of het ontbreken van eigen regie a.g.v. psychogeriatrische klachten in latere stadia, is 24-uurs zorg met toezicht en ondersteuning nodig. De W&Z-technologie is ondersteunend aan geplande en ongeplande zorg, kwaliteit van zorg en veiligheid door geautomatiseerd toezicht en vervolgens initiëren van het handelen door professionele zorg. De WZT in ARRANGEMENT 3A en ARRANGEMENT 3B zijn gericht op monitoring en opvolging van 'signalen' (binnen 5 minuten) door professionele zorg in de nabijheid. Alle zorgdiensten lopen volledig geautomatiseerd via een zorgcentrale, of worden 'aangevraagd' middels een separate zorgknop en/of telefoonlijn. Voor ARRANGEMENT 3A en ARRANGEMENT 3B geldt dat, net als bij ARRANGEMENT 2, er servicediensten worden geleverd. De meeste servicediensten zijn onderdeel van het arrangement (afgesproken prestatie en prijs o.b.v. de indicatie) en worden 'aangevraagd' via een servicecentrale middels een separate serviceknop en/of telefoonlijn. Services buiten het arrangement worden achteraf verrekend of geleverd op basis van een abonnement. 5 Lars Nieuwenhoff

6 Zorg wordt gecoördineerd door de zorgprofessional en wordt gemonitord door het wijksteunpunt. Voor de senior en de zorginstelling is het belangrijk dat de o.b.v. het arrangement geleverde zorg, maar ook de 'zelf ingekochte' zorg en service, wordt verrekend via één coördinatiepunt. Coördinatie Binnen elk van de 3 arrangementen is er in het sociaal-medisch netwerk noodzaak tot coördinatie van formele en informele zorg tussen mantelzorg, de zorgprofessional, het wijksteunpunt, de zorgcentrale en het servicepunt. Daarnaast is in elk sociaal-medisch netwerk coördinatie nodig met de andere zorggerelateerde partijen; huisarts, specialist ouderen geneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie en ziekenhuis. Daarmee zijn de contouren van de functionaliteit van de Woon- & Zorgtechnologie geschetst. In de volgende paragraaf zal e.e.a. verder worden gedetailleerd. N.B.: Naast het sociaal-medisch netwerk van senioren ontstaan er nog 3 sociaal-medische netwerken die worden gecoördineerd vanuit het wijksteunpunt. Het betreft de sociaal-medische netwerken voor a) mensen met een handicap, b) mensen met een psychische stoornis en c) kinderen die specifiek vallen binnen het domein van jeugdzorg. Functionaliteitsstructuur Woon- & Zorgtechnologie Uitgaande van de 3 arrangementen, is de volgende structuur gemaakt voor de gewenste functionaliteit van de Woon- & Zorgtechnologie in het 'virtuele zorg thuis'-concept: Niveau Inhoud dienstverlening ARRAN GEMEN T 1 ARRAN GEMEN T 2 ARRAN GEMEN T 3 Gericht op contact (met familie & het eigen netwerk) Entertainment en 'content uit de buurt' is cruciaal om aan te sluiten bij leefritme en omgeving Ondersteunend aan preventie en gezondheid Met geringe ondersteuning van familie en incidentele zorg wonen in je eigen woning Contact, preventie, gezondheid Ondersteunend aan comfort vanuit mobiliteitsbeperkingen Ondersteunend aan geplande en ongeplande zorg Met ondersteuning van familie en frequente zorg en incidentele verpleging begeleid wonen Contact, preventie, gezondheid, comfort Ondersteunend aan kwaliteit van zorg en veiligheid Ondersteunend aan geplande zorg / zorg op afspraak en ongeplande zorg / zorg op afroep Functionaliteit W & Z-technologie Bellen Beeldbellen met familie en wijksteunpunt PC + TV + lokale / wijkplatform + online netwerk Games voor fitness Agenda t.b.v. herinnering aan vocht-, voedings- en medicatie-inname Gekoppelde weegschaal, bloeddruk-, bloedwaardenmeter Beeld-spreekuur huisartsassistent Maaltijdkeuze en andere servicediensten Functionaliteit ARRANGEMENT 1 +: Geplande zorg en begeleiding vanuit wijksteunpunt Beeldgesprek met huisarts Geautomatiseerde medicatieverstrekking Gekoppelde lichtschakeling, bediening van deur, deurcamera, gordijnen en zonnenscherm Sensoren (beweging, vallen, epilepsie,dwaaldetectie, enz.), cameraobservatie gekoppeld aan alarmering mantelzorg en eventueel opvolging via wijksteunpunt Functionaliteit ARRANGEMENT 2 +: Geplande en ongeplande zorg in 24 uurs setting via zorgcentrale en/of zorgprofessional Monitoring van het leefpatroon m.b.v. sensorsysteem en /of meekijkcamera en automatische alarmering netwerk bij afwijkingen Doorschakelen beeldgesprek naar andere medische functionarissen en 2e lijn Eventueel dynamisch licht t.b.v. dementerenden De separate functies die de WZT moet omvatten, zijn hierna vanuit de verschillende rollen binnen het 'virtuele zorg thuis'-concept opgesomd. Per functionaliteit is aangegeven wat de meerwaarde ervan is voor die specifieke rol. N.B.: De zorgbehoevende en mantelzorger worden in één adem genoemd, evenals de zorgprofessional en het wijksteunpunt en de zorgcentrale. Weliswaar komen de resp. functionaliteiten niet 100% overeen, maar voor de grote lijnen van de structuur voldoet de beschrijving van de functionaliteiten per rol. Augustus Lars Nieuwenhoff

7 Functionaliteit W & Z- technologie per rol zorgbehoevende (en mantelzorg) Beeldbellen Agenda Maaltijdenservice Servicediensten Fun Games Domotica Telemetrie Vocht- en voedingsinname en uitstoot Medicatie-inname en monitoring Sensorsysteem Meekijkcamera Zorgopvolging en alarmering Zorgprofessional en wijksteunpunt/ zorgcentrale Beeldbellen, zorgopvolging en alarmering Meerwaarde Meerwaarde in termen van: contact; eigen regie; zelfredzaamheid; comfort; gezondheid; veiligheid; kosten. Contact en eigen regie: Meer kwaliteit door beantwoording van een vraag op het moment dat die zich voordoet Groter veiligheidsgevoel, door meekijken Meer contact met met eigen netwerk, minder vereenzaming Contact met andere zorgverleners dan verpleegkundige zonder reizen Eigen regie en zelfredzaamheid: Ondersteuning bij dagstructuur Ondersteuning bij herinnering aan afspraken Alarm t.b.v. herinnering aan medicijninnamewaardoor geen zorgprofessional nodig is Gezondheid en eigen regie: Kiezen wat men wanneer wil eten (en met wie...) Eigen regie en comfort: Kiezen wat men wanneer geregeld wil hebben een separaat platform, evt. los van de zorgleverancier Comfort en contact: TV, Radio Foto/video bekijken en uploaden Via internet: nieuws, weer, kerkomroep, spelletjes, RSS feeds, andere webpagina's Gezondheid en contact: Beweging, fitness Samen spelen Eigen regie, veiligheid en comfort: Bediening van verlichting, zonwering, klimaatbeheersing Deur met cameratoezicht en bediening Gezondheid, comfort en kosten: Bloedwaardenmeter, bloeddrukmeter, weegschaal, temperatuur monitoring op afstand Vroegtijdig advies, alarmering en voorkomen van onnodige reizen Gezondheid, comfort en kosten: Monitoring op afstand van drink- en eet-patroon in combinatie met toiletbezoek ter voorkoming van dehydratie en ondervoeding Vroegtijdig advies, alarmering en voorkomen van onnodige reizen Gezondheid, veiligheid en comfort: Monitoring op afstand van medicijngebruik ter voorkoming van medicatiefouten en gevolgen daarvan Voorkomen van onnodige reizen Gezondheid: Leefpatroonanalyse en monitoring signaleert afwijkingen in het slaap-waakritme en geneert tijdig een melding Valdetectie en Epilepsiedetectie zodat zo snel mogelijk kan worden ingegrepen in voorkomende ongewenste situaties Dynamisch licht voor een beter slaapwaakritme voor dementerenden Veiligheid, eigen regie en gezondheid: Meekijken met begeleidingsmomenten (juiste hoeveelheid in spuit, juiste medicatie, moeilijke brief) Controle bij melding (alarm van één van de systemen) Voorkomen van onnodige reizen door meekijken op afstand Eigen regie en veiligheid: Tijd en plaats onafhankelijk een zorgoproep kunnen doen Controle op afstand en eventueel fysiek bij een oproep of een alarm van één van de systemen Professionaliteit; kosten; arbeidsvreugde. Professionaliteit en kosten: Sneller, tijd en plaats onafhankelijk, een begeleidings- of zorgvraag kunnen beantwoorden Controle op afstand en vervolgens eventueel fysiek na een oproep of een alarm van één van de systemen Voorkomt onnodig reizen 7 Lars Nieuwenhoff

8 Overzicht zorgbehoevenden met hun zorg-/leefplan en ECD Rooster Planning Kwaliteitssysteem Registratie handelingen Telefonie en Beeldbellen / 4 ogen Bewaking / signalering / alarmering Professionaliteit en kosten: Juiste informatie per zorgbehoevende direct op elke locatie beschikbaar hebben Informatie direct na contact, eventueel samen met zorgbehoevende, kunnen bewerken/toevoegen aan dossier Vervolgacties eenvoudig en direct kunnen starten op afstand Kosten: Zo effectief mogelijk de beschikbare directe zorgtijd benutten door efficiënte sturing langs de verschillende zorgbehoevenden Professionaliteit en kosten: Zo effectief mogelijk de benodigde capaciteit sturen i.r.t. de zorgvraag Voorkomen van 'no show' kosten door zelf te reizen Professionaliteit: Juiste informatie op juiste plek beschikbaar t.b.v. juiste handeling aan of bij een zorgbehoevende Professionaliteit en kosten: Juiste informatie per zorgbehoevende direct in het systeem zetten en voorkomen van dubbel werk Declaratie direct na contact versturen ter voorkoming van nadelig rente-effect Arbeidsvreugde en professionaliteit: Snel en eenvoudig kunnen communiceren met benodigde gesprekspartner en voorhanden zijnde informatie Professionaliteit en kosten: Minder directe begeleidingsmomenten met medicatie-inname Verschuiving niet-zorgvragen van formele naar informele zorg (in het netwerk van de zorgbehoevende) Meerdere korte contactmomenten Minder reistijd Voldoen aan wettelijke eisen Voorkomen vervolgkosten door medicatiefouten Professionaliteit en kosten: Sneller, tijd en plaats onafhankelijk, een begeleidings- of zorgvraag kunnen beantwoorden Controle op afstand en vervolgens eventueel fysiek na een oproep of een alarm van 1 v.d. systemen Voorkomt onnodig reizen Andere zorgaanbieders Klantgerichtheid; kosten. Huisartsenpraktijk Apotheek Ziekenhuis Fysiotherapiepraktijk of andere 1e lijns praktijken Dienstverleners Serviceloket woningcorporatie Supermarkt Andere bezorgdiensten (was, eten, e.d.) Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een zorgvraag op meest effectieve manier (op afstand of direct) Meer klanten en meer omzet door juiste scheiding tussen zorg op afstand en zorg in de praktijk Plaats onafhankelijk collegiaal consult Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een vraag of bestelling op meest effectieve manier (op afstand of direct) Meer klanten en meer omzet door juiste scheiding tussen contact op afstand of in de praktijk Plaats onafhankelijk collegiaal consult Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een zorgvraag op meest effectieve manier (op afstand of direct) Meer klanten en meer omzet door juiste scheiding tussen zorg op afstand en zorg in de praktijk Plaats onafhankelijk collegiaal consult Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een zorgvraag op meest effectieve manier (op afstand of direct) Meer klanten en meer omzet door juiste scheiding tussen behandeling / begeleiding van een zorgbehoevende op afstand of in de praktijk Plaats onafhankelijk collegiaal consult Klantgerichtheid; kosten; omzet. Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een wonen gerelateerde vraag op meest effectieve manier (op afstand of direct) Minder (onnodige) reiskosten Klantgerichtheid en omzet: Bestellingen op afstand Meer klanten en meer omzet doordat klanten bereikt worden die anders niet (meer) naar de winkel zouden komen Klantgerichtheid en omzet: Bestellingen op afstand (halen en brengen) Augustus Lars Nieuwenhoff

9 Meer klanten en meer omzet doordat klanten bereikt worden die anders niet (meer) naar de winkel zouden komen Keuze Woon- & Zorgtechnologie De WZT bestaat uit de volgende bouwblokken: Een apparaat met aanraakscherm bij de zorgbehoevende in de woning. Voor de groep 'oude senioren' (+ 80 jaar) lijkt een tablet niet de meest logische oplossing en wordt gedacht aan een shuttle/pc Touch. Voor de groep van 60 tot 80 jaar lijkt een tablet een goede oplossing. Hier kan allerlei aanvullende WZT aan gekoppeld worden zoals sensoren, meetsystemen (bloeddruk, gewicht, temperatuur, suikerspiegel, enz.), camera's, bedieningen (van intercom, deuren, gordijnen, zonnenschermen, radio, TV, enz.), medicatieverstrekkingsapparatuur. Een apparaat met aanraakscherm voor de zorgprofessional, i.c. een tablet of een smartphone. Meldpost(en) 'achter' de zorgprofessional waarmee zorgcentrale, wijksteunpunt en/of eventueel het servicepunt zijn aangesloten op het sociaal-medisch netwerk via een beveiligde internetverbinding. Toegang tot delen van de functionaliteit van de zorgbehoevende door de mantelzorger/familie. Toegang tot delen van de functionaliteit van de zorgbehoevende door de andere zorgpartijen in het sociaal-medisch netwerk via een beveiligde internetverbinding. De WZT ondersteunt de volgende functies: Beeldbellen Adresboek Ondersteuning buurthulp Alarmmelding o.b.v. IP op het scherm alarmering via pols- of halszender of andere sensoren Versturen van een voorgedefinieerde SMS of bericht Foto s en video s bekijken Upload functie voor foto s / video's Kerkomroep (beeld en / of geluid bv. via Kerkomroep.nl) Webradio en web TV Klok Spelletjes met anderen via internet Tonen webpagina waaronder Buienradar Informatieverstrekking eventueel via RSS feeds Basis agendafunctie (beheerbaar en zichtbaar op het scherm en via het Internet) Schermverduister-functie Beheermogelijkheden voor bovenstaande functies en het aanpassen van menu s Aanmaken van additionele wachtwoorden en wachtwoord wijziging Bediening van verlichting, zonwering, deur (met cameratoezicht) Zorg op afstand en alarmering en zorgopvolging via beeld-beeld contact Nachtwacht d.m.v. sensorsysteem Uitgebreide agendafuncties (o.a. medicijnbewaking) Maaltijdenservice en andere diensten en bezorgingen Integratie van een eigen specifiek zorg- of serviceconcept SIP (t.b.v. deurintercom en/of beeld-beeld alarmopvolging richting UMO) Domoticakoppeling met KNX, Z-Wave of Zigbee Bovenstaande functies hebben prioriteit vanuit zorgbehoevenden perspectief. Voor de zorgprofessionals en de zorgcentrale/wijksteunpunt moeten volgende additionele functies worden geïntegreerd in de functionaliteit. ECD/EPD integratie Telefonie medewerkers, integratie beeldbellen zorgbehoevende met mobiele telefonie, integratie met DECT, Presentielijsten, adresboek 9 Lars Nieuwenhoff

10 Koppeling met planningsroosters Koppeling met brandmeldinstallatie Schematisch ziet het sociaal-medisch netwerk er als volgt uit: N.B. : Aan het eind van het document is een gedetailleerde weergave van het sociaal-medisch netwerk weergegeven. Beoogd effect van de nieuwe arrangementen De verschillende arrangementen zijn gekoppeld aan: Kwalitatieve zorg- & ondersteuningsdiensten met een eenduidige prijs al dan in de markt gezet als ZORGARRANGEMENT; Bijbehorende W&Z-technologie; Betaalbare vergoedingsniveaus binnen de kern-awbz, ZVW of WMO, al dan niet met een eigen bijdrage. Op grond hiervan is zijn de te verwachten effecten per arrangement als volgt: Beoogd effect ARRANGEMENT 1 Mensen krijgen een hogere kwaliteit van leven door meer contact, eigen regie, zelfzorg/-redzaamheid, comfort, gezondheid en veiligheid. Informele zorg via mantelzorgers en ondersteuning via het wijksteunpunt dragen bij aan meer cohesie in de wijk. Senioren die in het oude systeem 'traditionele ZZP 1, 2 en 3 afnemers' zouden zijn, nemen in ARRANGEMENT 1 zorg en services naar eigen behoefte af, grotendeels voor eigen rekening. Een grote groep mensen doet minder dan voorheen een beroep op collectieve middelen, hetgeen een bezuiniging betekent. Beoogd effect ARRANGEMENT 2 In het sociaal-medisch netwerk wordt alle zorg en ondersteuning beter gecoördineerd, met een hogere kwaliteit van zorg en tegen lagere kosten. Een groot deel van ARRANGEMENT 2 bestaat uit communicatie en contact en naarmate de hulpvraag complexer wordt, zou contact en communicatie eigenlijk intensiever moeten worden zonder dat Augustus Lars Nieuwenhoff

11 daarmee een evenredig groot beslag op professionele zorg wordt gelegd. Door functionaliteiten van zorg op afstand is juist minder inzet van zorgprofessionals nodig, hetgeen een besparing oplevert. Door zorg op afstand kunnen opnames wegens somatische of sociale klachten worden uitgesteld of voorkomen. Het gevoel van veiligheid bij senioren wordt vergroot met de 24 x 7 oproepbaarheid van zorgprofessionals al dan niet via de zorgcentrale. Familie en mantelzorgers worden ondersteund in hun hulpverlening / vragen. De zorginstelling biedt deze zorgbehoevenden een communicatiemiddel dat kan worden gebruikt voor de ondersteuning op gebieden van wonen, welzijn en zorg, maar ook voor lotgenotencontact. Het vormt een kanaal waarachter specifieke en relevante informatie bij elkaar is gebracht waardoor het mogelijk is een gevarieerder en meer vraaggericht aanbod van zorg te leveren. Het netwerk omvat alle technische middelen die ertoe bijdragen dat zorgbehoevenden rechtstreeks kunnen communiceren met een zorgprofessional en monitoring op afstand mogelijk wordt. De relatie tussen de zorgbehoevende, de zorgprofessional met de zorginstelling krijgt op deze manier een nieuwe vorm. Via beeldcontact, eventueel aangevuld met meetapparatuur voor chronische aandoeningen, wordt op afstand zorg en begeleiding verleend als aanvulling op de huidige zorg. Ook andere dienstverleners zoals diëtisten, fysiotherapeuten en dergelijke kunnen via beeld contact leggen met de zorgbehoevende. Afhankelijk van de diensten die de organisatie wil verlenen zou ook een geestelijk verzorger of een medewerker van de thuiszorgwinkel via beeld contact kunnen maken. Beoogd effect ARRANGEMENT 3 Zorgbehoevenden keren na een behandeling door een medisch specialist zo snel mogelijk weer naar de eigen thuissituatie terug, met thuisverpleging, en monitoring en begeleiding op afstand van zorgprofessionals en het ziekenhuis. Dit zorgt ervoor dat zij optimale begeleiding krijgen (o.a. zelfmanagement) en vroeg-ontslag mogelijk wordt. Zorgbehoevenden met een omvangrijke indicatie voor Begeleiding, Persoonlijke Verzorging, Verpleging en/of Behandeling, kunnen door de inzet van WZT / zorg op afstand zo dicht mogelijk bij hun eigen sociale omgeving blijven. Daarnaast is er nog een mogelijkheid voor inzet van WZT binnen de intramurale zorg. Middels WZT kunnen mensen met een psychogeriatrische aandoening de eerste hulpvraag stellen binnen hun eigen omgeving, en hoeft er pas in tweede instantie een zorgprofessional te worden opgeroepen. Door inzet van WZT, worden nieuwe mogelijkheden om zorg, begeleiding en monitoring op afstand te bieden, mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld door WZT in te zetten t.b.v. 24-uurs toezicht. 11 Lars Nieuwenhoff

12 Gevisualiseerd ziet het sociaal medisch netwerk in een systeem er als volgt uit: Augustus Lars Nieuwenhoff

Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen

Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen Una Fortes Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen Lars Nieuwenhoff 17 april 2014 Onderwerpen 1. Ontwikkelingen in de zorg en financiering 2. Hoofdlijnen toekomstige zorg arrangementen 3. Invulling

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE

ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE Lars Nieuwenhoff 15 mei 2013 Onderwerpen 1. Waarom innoveren van zorg 2. ZORG 3.0:Nieuwe vorm van zorg 3. Virtuele verzorgingshuis 4. Voorbeelden van ZORG 3.0 Waarom innoveren

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

OPELLA INSPIRATIESESSIE ZORGTECHNOLOGIE

OPELLA INSPIRATIESESSIE ZORGTECHNOLOGIE OPELLA INSPIRATIESESSIE ZORGTECHNOLOGIE Lars Nieuwenhoff 28 oktober 2013 Lars Nieuwenhoff Koninklijke Militaire Academie + 5 functies Bedrijfswetenschappen Hay Consultant Compaq Computer Manager Service

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving KVK - Ondernemerskansen in de seniorenhuisvesting Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 25 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA)

Nadere informatie

ZORGTECHNOLOGIE; wens, nut, of noodzaak?

ZORGTECHNOLOGIE; wens, nut, of noodzaak? INSPIRATIESESSIE Zorggroep Noord-West Veluwe ZORGTECHNOLOGIE; wens, nut, of noodzaak? Lars Nieuwenhoff 1 november 2013 Onderwerpen 1. Introductie 2. Waarom innoveren van zorg 3. Hoe innoveren 4. Toekomst:

Nadere informatie

ZORGTECHNOLOGIE; WENS, NUT OF NOODZAAK

ZORGTECHNOLOGIE; WENS, NUT OF NOODZAAK Platform VMBO Zorg & Welzijn ZORGTECHNOLOGIE; WENS, NUT OF NOODZAAK EFFECT VAN ZORGTECHNOLOGIE OP DE BEROEPSGROEP Lars Nieuwenhoff 30 mei 2013 Onderwerpen 1. Introductie 2. Waarom innoveren van zorg 3.

Nadere informatie

Stichting CAVENT. Zorg 3.0 Zorg, technologie & het 'eigen sociaal-medisch netwerk' Lars Nieuwenhoff 25 september 2014

Stichting CAVENT. Zorg 3.0 Zorg, technologie & het 'eigen sociaal-medisch netwerk' Lars Nieuwenhoff 25 september 2014 Stichting CAVENT Zorg 3.0 Zorg, technologie & het 'eigen sociaal-medisch netwerk' Lars Nieuwenhoff 25 september 2014 Onderwerpen 1. Visie op zorg 2. WAAROM innoveren Ontwikkelingen in zorg & financiering

Nadere informatie

Leren innoveren; inzetten van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Leren innoveren; inzetten van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving CMO - Flevoland Leren innoveren; inzetten van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 25 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

ANDROMEDA TV. Een interactieve TV met gevoel voor zorg

ANDROMEDA TV. Een interactieve TV met gevoel voor zorg ANDROMEDA TV Een interactieve TV met gevoel voor zorg Paul Broertjes & Bernhard Klaassen 8-5-2014 Business Case Andromeda (Thuis)zorg Inleiding Een Andromeda TV is een interactieve TV met gevoel voor zorg.

Nadere informatie

BrabantConnect. van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen. Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal

BrabantConnect. van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen. Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal BrabantConnect van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal Opzet van de presentatie 1. Historie en filosofie van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Samen gezond, veilig en actief met VSS PC Touch

Samen gezond, veilig en actief met VSS PC Touch Samen gezond, veilig en actief met verkerk service systemen De ideale oplossing: De ouderen- en gezondheidszorg zijn aan veel veranderingen onderhevig. Denk aan de scheiding van wonen en zorg en de transitie

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen Programma Ontstaansgeschiedenis probleemstelling / doelstelling gekozen concept Techniek demonstratie Resultaten tot nu toe huidige concept evaluatie gegevens nieuwe zorgconcepten telemedicine Vergrijzing

Nadere informatie

Zorg, nu en in de toekomst!

Zorg, nu en in de toekomst! Zorg, nu en in de toekomst! Gemeenteraad Heerde 25 februari 2013 Inhoud presentatie Even voorstellen Het netwerk WZW Viattence als voorbeeld zorginstelling Ontwikkelingen in zorglandschap Hoe anticipeert

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Maatschappelijke businesscase, Versterken structuren door samenwerking

Maatschappelijke businesscase, Versterken structuren door samenwerking Maatschappelijke businesscase, Versterken structuren door samenwerking Gemeenschappelijke factoren in geslaagde projecten 1. Dagelijks gebruik 2. Incorporatie in levenspatroon 3. Individuele variëteit

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Zorg op Maat, door Service at Home. Arie Prins Adviseur Independent Living

Zorg op Maat, door Service at Home. Arie Prins Adviseur Independent Living Zorg op Maat, door Service at Home Arie Prins Adviseur Independent Living Smart Homes 21 en 22 november 2012 1 Ascom AG Beursgenoteerd aan de Swiss Stock Exchange Focus op bedrijfskritieke communicatie

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Slimme Zorg 26 februari 2013

Slimme Zorg 26 februari 2013 Slimme Zorg 26 februari 2013 Mantelzorg Ontlast s-hertogenbosch West Zorg in Beeld s-hertogenbosch Noord Mantelzorg Ontlast Zorg in Beeld Subsidie via gemeente s-hertogenbosch 4 enthousiaste zorgaanbieders

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Zorg thuis Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum Wonen Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Wonen bij Het Spectrum In Dordrecht heeft Het Spectrum meerdere woonlocaties voor mensen van 55 jaar en ouder.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Samen gezond, veilig en actief is de wens! Wie neemt nu de verantwoordelijkheid? Cross overs van Zorg voor innoveren

Samen gezond, veilig en actief is de wens! Wie neemt nu de verantwoordelijkheid? Cross overs van Zorg voor innoveren Samen gezond, veilig en actief is de wens! Wie neemt nu de verantwoordelijkheid? Cross overs van Zorg voor innoveren Leidraad 1. Voorstellen 2. Verkerk Groep 3. Scheiden wonen en zorg 4. Oplossingen 5.

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Zorgcirkels Nachtzorg

Zorgcirkels Nachtzorg Zorgcirkels Nachtzorg elkom Frenk van den Berg Hoofd CommunicatieCentrale en team 24 uur zorg Agenda Nachtzorg en zorgcirkels Visie Beleid Organisatie Met het OOG op morgen Context Vergrijzing en ontgroening

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Mijnseniorwinkel.nl Een initiatief van Oog en oorhuis! Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Zoals in de compacte versie van dit rapport al is

Nadere informatie

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by Z o r g Zorg op afstand Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten Levensloop bestendig bouwen Ketenintegratie: onbeperkt groeipad

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Helmond zorgt Slim! 2012

Helmond zorgt Slim! 2012 Helmond zorgt Slim! 2012 Inhoud Aanleiding Samenwerking Visie(s) Uitrol Toekomst! Aanleiding Prestatie afspraken corporaties Op het gebied van energie, volkshuisvesting, en Domotica/ICT Grote corporaties

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector

Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector Aanvang presentatie 11.00 uur Corien van Berlo Stichting Smart Homes Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Wie is Smart Homes? Opbouwen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Afschaffen nachtdienst door domotica

Afschaffen nachtdienst door domotica Afschaffen nachtdienst door domotica In verpleeghuis Lückerheide worden al sinds 2005 camera's gebruikt voor het toezicht op dementerende ouderen. In de loop van de jaren is dit uitgebreid van een groepswoning

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Leefstijlmonitoring een hulpmiddel bij zorg op maat. Van idee naar toepassing?

Leefstijlmonitoring een hulpmiddel bij zorg op maat. Van idee naar toepassing? Leefstijlmonitoring een hulpmiddel bij zorg op maat Van idee naar toepassing? introductie Charles G.Willems Onderzoeker Eizt / zuyd UAS met belangstelling voor Zorg op afstand www.eizt.eu Course director

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Scherm opbouw. uitgangssituatie. uitgangspunt 3-10-2011. Zorg TV een ontwikkeltraject. Zorg TV is een communicatie infrastructuur

Scherm opbouw. uitgangssituatie. uitgangspunt 3-10-2011. Zorg TV een ontwikkeltraject. Zorg TV is een communicatie infrastructuur uitgangssituatie Zorg TV een ontwikkeltraject Uitgangssituatie Proteion Thuis: alarmering op afstand deur openen Doelstelling Inzet technologie bij contact met de cliënt Verhoging efficiency Verbetering

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

FAMILINQ. Hoe maken ze reclame? Via folders, commercials? Nergens iets over te vinden.

FAMILINQ. Hoe maken ze reclame? Via folders, commercials? Nergens iets over te vinden. FAMILINQ Familie-linq is een volwaardige tablet vermomd als fotolijst. De fotolijst van ziet er vriendelijk uit en bedekt de knoppen die niet per sé noodzakelijk zijn. Dit geeft meer vertrouwen en een

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Overal uw huis onder controle

Overal uw huis onder controle Overal uw huis onder controle comfort energiebesparing personen alarm alarm camerabeveiliging www.e-domotica.com Bediening via: Basisstation Smartphone Tablet Voor wie: Voor iedereen Wanneer: Voor elke

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

BrabantConnect Praktijkcase Slimme Zorg Provincie Noord-Brabant. Een snelle blik op een innovatief dienstenconcept

BrabantConnect Praktijkcase Slimme Zorg Provincie Noord-Brabant. Een snelle blik op een innovatief dienstenconcept BrabantConnect Praktijkcase Slimme Zorg Provincie Noord-Brabant Een snelle blik op een innovatief dienstenconcept Marie-José Brandel Directeur Ketenzorg Surplus Projectleider BrabantConnect Frans Stravers

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Niko Projects: uw partner voor intelligente gebouwen, van comfort tot zorg

Niko Projects: uw partner voor intelligente gebouwen, van comfort tot zorg Niko Projects: uw partner voor intelligente gebouwen, van comfort tot zorg Coen Kijk in de Vegt, General Manager Niko Projects BV (voorheen Integrated Residential Services BV) Inhoud Een korte historie

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Extramuralisering Hengelo

Extramuralisering Hengelo Extramuralisering Hengelo 8 Onderdeel van ZZP-prijs zorgfuncties verblijfscomponenten Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Schoonmaak; eigen appartement en openbare ruimten Voeding;

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf 2011 Kortdurend Verblijf Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Permanent toezicht 5 3.2 Overname permanent toezicht 5 4

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie Juni 2015 zetacom.nl 02 Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?!

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! RGF Zuidwest Nederland 24 september 2013 Cor Langedijk Gerrold Verhoeks Aantal maatschappelijke ontwikkelingen komen samen Afname sociale cohesie: proces van 50

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

De veelzijdige oplossing voor Zorgcommunicatie & Zorgdocumentatie

De veelzijdige oplossing voor Zorgcommunicatie & Zorgdocumentatie Clino Touch Systeem De veelzijdige oplossing voor Zorgcommunicatie & Zorgdocumentatie Zorgmanagement binnen handbereik Het Clino Touch Systeem (CTS) is de flexibele oplossing van Ackermann voor gebruik

Nadere informatie

Basisarrangement LG1

Basisarrangement LG1 Basisarrangement LG1 Lichamelijk gehandicapt Wonen met enige begeleiding en enige verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 1 (ZZP LG1) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement LG1 Dit

Nadere informatie

La Famille. Waardig oud worden in uw eigen omgeving

La Famille. Waardig oud worden in uw eigen omgeving La Famille Waardig oud worden in uw eigen omgeving In de herfst van uw leven telt maar één ding: genieten. Ook als de behoefte aan zorg zo groot wordt dat u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, heeft

Nadere informatie

Inhoud. Kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg Kenmerken Eigenschappen systeem DECT telefonie DECT Handsets...

Inhoud. Kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg Kenmerken Eigenschappen systeem DECT telefonie DECT Handsets... 1 Inhoud Kleinschalige zorg... 2 Kenmerken... 2 Eigenschappen systeem... 3 DECT telefonie... 4 DECT Handsets... 4 Laadpositie... 4 Deur Intercom... 5 Zorg alarmering... 5 Handzender/Medaillon... 5 Uitbed-melder...

Nadere informatie