1 Wetgeving. 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Wetgeving. 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence"

Transcriptie

1 1 Wetgeving 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence Rechtsorde en Legal Intelligence zijn juridische zoekmachines die tegelijkertijd alle openbare bronnen zoals Overheid.nl en Rechtspraak.nl doorzoeken en een aantal bronnen waar de Bibliotheek van de Universiteit van Groningen een abonnement op heeft zoals Kluwer Navigator en OpMaat. NB: Rechtsorde en Legal Intelligence doorzoeken niet alle publicaties waar de Bibliotheek een abonnement op heeft! Wanneer u zoekt naar geldende Nederlandse Wet- en Regelgeving; de parlementaire geschiedenis van een wet; literatuur over een wetsartikel; een verdrag waar Nederland partij bij is. Rechtsorde kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Het is voor studenten van de RUG ook mogelijk om Rechtsorde thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd worden. Legal Intelligence gebruikt u op hpps://www.legalintelligence.com. U gaat naar Login voor het hoger onderwijs, u kiest Rijksuniversiteit Groningen en logt in met uw studentnummer en wachtwoord. 1.2 Overheid.nl Overheid.nl is een overzicht van websites van de overheid. De knop Landelijke Wet- en Regelgeving bevat alle geldende wetgeving van de centrale overheid, inclusief de ministeriële regelingen. De knop Staatscourant etc. toont wetgeving in voorbereiding (vanaf 1995). Om wetgeving in voorbereiding te vinden en/of geldende wetgeving. Bevat ook informatie over verwante regelingen en wetshistorie met verwijzing naar kamerstuknummers. Zeer recent materiaal is te vinden via: Wanneer gebruikt u overheid.nl niet? Wanneer je de parlementaire behandeling zoekt van voor 1995, gebruik dan de volgende website: of gebruik Rechtsorde of Legal Intelligence. Statengeneraaldigitaal.nl bevat parlementaire stukken die de periode 1814 tot 1995 beslaat. In de zaal overheidsdocumentatie van de Universiteitsbibliotheek vindt u de Staatscourant en het Staatsblad in gedrukte vorm (tot 2009). Tip: Rechtsorde doorzoekt zowel Overheid.nl als Statengeneraaldigitaal.nl, en doorzoekt dus alle parlementaire behandeling vanaf

2 Overheid.nl is via het internet te bereiken. (www.overheid.nl) of via Elektronische collecties en Favoriete links op de homepage van de Bibliotheek Rechten. Belangrijk Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking op 1 juli 2009 verschijnen Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad en Parlementaire documenten alleen nog in digitale vorm. De bekendmaking vindt plaats op een onderdeel van Overheid.nl. 1.3 Lexplicatie Lexplicatie is een databank met alle geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Wanneer u geldende Nederlandse Wet- en regelgeving zoekt. Wanneer u een verwijzing naar een staatsblad zoekt. Die heeft u nodig om de parlementaire geschiedenis van een wet te achterhalen. Wanneer gebruikt u Lexplicatie niet? Wanneer u wetgeving in voorbereiding zoekt. Gebruik dan of Rechtsorde dat al deze bronnen doorzoekt. Wanneer u de parlementaire geschiedenis van een wet zoekt. Gebruik dan of Rechtsorde. De website: bevat parlementaire stukken die de periode beslaat van 1814 tot Wanneer u wetgeving zoekt die niet meer geldig is. Gebruik om deze te vinden de Nederlandse wetboeken van Fruin waarin één keer per twee jaar een selectie uit de dan geldende wetgeving opgenomen werd. De laatste editie is van Daarnaast is veranderde wetgeving te vinden in Kluwer Navigator. U zoekt het huidige wetsartikel op en klikt vervolgens op de tab Wetsversies voor andere wetgeving. Wanneer u verdragen zoekt waar Nederland partij bij is. Gebruik om deze te vinden: 1. De verdragenbank van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie: ) 2. De papieren index op het Tractatenblad (aanwezig ) 3. De website Overheid.nl (vanaf 1995) 4. Kluwer collegebundels 5. Rechtsorde - Internationaal recht Wanneer u EU Verordeningen en Richtlijnen zoekt: Zie bij Wetgeving Europa. Lexplicatie is een onderdeel van Kluwer Navigator, te vinden via Bladeren Naslagwerken en kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Daarnaast is het voor studenten van de RUG mogelijk de bestanden van Kluwer Navigator thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd voeren. Voor een uitgebreide toelichting op wetten en de parlementaire geschiedenis van wetten, raadpleegt u de papieren versie van Lexplicatie. De papieren versie van Lexplicatie is te vinden in de 2

3 Bibliotheek Rechten tegenover de uitleenbalie naast de wettensets. Vanaf 2012 wordt Lexplicatie niet meer in gedrukte vorm uitgegeven. Attentie: alleen de digitale versie van Lexplicatie bevat de meest actuele wetgeving. 1.4 EUROPA De website EUROPA is de toegangspoort tot de Europese Unie (EU). (http://europa.eu). De website EUROPA maakt het mogelijk de actualiteit in de Europese Unie te volgen en basisinformatie te verkrijgen over de Europese integratie. U heeft toegang tot alle van kracht zijnde wetteksten, tot de lopende wetgevingsactiviteiten, tot de website van elke instelling alsmede tot het beleid dat door de Europese Unie wordt gevoerd overeenkomstig de bevoegdheden die haar uit hoofde van Verdragen zijn toegekend. Wanneer u (recente) Europese wetgeving en jurisprudentie zoekt, gebruikt u EUR-Lex, een onderdeel van de website EUROPA. Onder het kopje EU-recht vindt u wetgeving vinden. Wanneer gebruikt u het niet? Voor het vinden van onafhankelijke literatuur over de Europese Unie raadpleegt u handboeken en tijdschriftartikelen te vinden via: Data Juridica, Picarta en/of de Catalogus van de RUG of via SmartCat. Voor meer informatie over SmartCat zie 3.2. De website EUROPA is te vinden via of via Elektronische collectie en Favoriete links op de homepage van de Bibliotheek Rechten. EUROPA is ook te vinden op de homepage van de Bibliotheek Rechten via de Libguide European Law (http://libguides.rug.nl/europeanlaw). 1.5 EUR-Lex EUR-Lex is een onderdeel van de website EUROPA van de Europese Unie. De database (http://eur-lex.europa.eu) bevat allerlei soorten teksten, voornamelijk van de instellingen van de Europese Unie maar ook van de lidstaten. Deze documenten zijn verdeeld in sectoren: 1 Verdragen, 2 Internationale overeenkomsten, 3/4 EU-Wetgeving, 5 Voorbereidende documenten, 6 Documenten van het Hof van Justitie, 7 Nationale uitvoeringsmaatregelen, 8 Nationale jurisprudentie, 9 Parlementaire vragen, 0 Geconsolideerde wetgeving. Voorts heeft u een rechtstreekse toegang tot het Publicatieblad. Wanneer u recente Europese wetgeving zoekt. (Publicatieblad L) Wanneer u de originele en geconsolideerde versies van de Europese verdragen zoekt. 3

4 Wanneer gebruikt u het niet? Voor het vinden van onafhankelijke literatuur over de Europese Unie raadpleegt u handboeken en tijdschriftartikelen te vinden via: Data Juridica, Picarta en/of de Catalogus van de RUG of via SmartCat. EUR-Lex is te vinden via of new.eur-lex.europa.eu. Via: Elektronische collectie en Favoriete links op de homepage van de Bibliotheek Rechten is de oude EUR-Lex site te vinden. Sinds maart 2013 is naast deze oude versie ook de nieuwe EUR-Lex al beschikbaar. Via Rechtsorde en Legal Intelligence is ook relevante EU wet- en regelgeving te vinden. 1.6 Wetgeving Europa en overige bronnen Wanneer u de wetgevingsprocedure van de EU wilt volgen gaat u in Eur-Lex naar EU-Wetgeving en documenten en kies vervolgens onder uitgebreid zoeken naar voorbereidende besluiten. 2 Jurisprudentie 2.1 Rechtsorde en Legal Intelligence Rechtsorde en Legal Intelligence zijn juridische zoekmachines die tegelijkertijd zowel openbare bronnen zoals Rechtspraak.nl als de jurisprudentietijdschriften van diverse uitgevers doorzoeken. Wanneer u (geannoteerde) uitspraken zoekt. Wanneer u uitspraken zoekt die gebaseerd zijn op een bepaald wetsartikel. Wanneer u uitspraken zoekt over een bepaald onderwerp. Wanneer u op zaaknummer of European Case Law Identifier (ECLI)/ Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) wilt zoeken. Rechtsorde kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Het is voor studenten van de RUG ook mogelijk om Rechtsorde thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd worden. Legal Intelligence raadpleegt u op U gaat naar Login voor het hoger onderwijs, u kiest Rijksuniversiteit Groningen en logt in met uw studentnummer en wachtwoord. 2.2 Nederlandse Jurisprudentie Het tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie (NJ) is de meest geraadpleegde jurisprudentieperiodiek in Nederland op het gebied van het Burgerlijk recht en het Strafrecht. 4

5 Wanneer u (geannoteerde) uitspraken van de Nederlandse Burgerlijke rechter en Strafrechter zoekt. Naast belangrijke uitspraken van de Hoge Raad bevat de NJ ook uitspraken van lagere rechters (in gedrukte vorm aanwezig tot 2009, no.370). Wanneer u uitspraken zoekt over een bepaald wetsartikel, verdragsartikel of bijv. een EUrichtlijn. Wanneer u uitspraken over een bepaald onderwerp zoekt. Wanneer u geannoteerde uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie zoekt. Wanneer gebruikt u de NJ niet? Wanneer u de meest recente uitspraken zoekt. Gebruik dan rechtspraak.nl. Uitspraken (niet geannoteerd) van enig belang van alle rechterlijke colleges zijn hier te vinden. Uitspraken over een bepaald onderdeel van het recht zijn te vinden in een gespecialiseerd (evt. online) jurisprudentietijdschrift, zoals Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR), of Jurisprudentie Bestuursrecht (JB). De Bibliotheek Rechten heeft zowel de papieren editie (van 1913 t/m 2009) als de digitale versie (vanaf 1965) van de NJ. NB: Van de periode is slechts een selectie opgenomen. De NJ is een onderdeel van Kluwer Navigator en kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Daarnaast is het voor studenten van de RUG mogelijk de bestanden van Kluwer Navigator thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd voeren. 2.3 Rechtspraak.nl Deze dagelijks bijgewerkte site bevat een selectie uit arresten en uitspraken, waaronder alle arresten van de Hoge Raad en bijbehorende conclusies van de Advocaat Generaal sinds december 1999 Om de meest recente (niet geannoteerde) uitspraken van enig belang van alle rechterlijke colleges te vinden. Geruchtmakende uitspraken zijn dezelfde dag nog te raadplegen onder Actualiteiten - nieuws. Onder Uitspraken en registers - Weekoverzicht uitspraken zijn nieuw toegevoegde uitspraken binnen een bepaald rechtsgebied te vinden. Wanneer gebruikt u rechtspraak.nl niet? Wanneer u geannoteerde uitspraken zoekt, gebruik dan de NJ. Wanneer u uitspraken over een bepaald onderdeel van het recht zoekt, gebruik dan een gespecialiseerd, (evt. online) jurisprudentietijdschrift. Rechtspraak.nl is via het internet te bereiken. (www.rechtspraak.nl) of via Elektronische collectie en Favoriete Links op de homepage van de Bibliotheek Rechten. Tip: De ECLI/LJN-index onder het hoofdje Uitspraken bevat een overzicht van de bronnen waarin een uitspraak is gepubliceerd en of de uitspraak is geannoteerd. 5

6 2.4 EUROPA De website EUROPA is de toegangspoort tot de Europese Unie (http://europa.eu) Om rechtspraak te vinden van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Gerecht van Eerste Aanleg. Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) is een instelling van de Europese Unie die zetelt in Luxemburg en in 1952 is opgericht. Het Hof toetst het handelen en nalaten van de instellingen en lidstaten aan het Gemeenschapsrecht. Belanghebbenden, zoals ook individuele burgers, kunnen klagen bij het Hof als Europese regels worden geschonden. Het is de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie en maakt samen met het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wanneer gebruikt u de website EUROPA niet? De officiële bron waarin de rechtspraak, afkomstig van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg wordt gepubliceerd is de Jurisprudentie van het Hof van Justitie. Deze papieren uitgave is de enige authentieke bron waar uit de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg mag worden aangehaald. Er gaat ruim een jaar overheen voordat de teksten van uitspraken in deze papieren bron verschijnt. Het Hof van Justitie plaatst (om deze periode te overbruggen) de voorlopige versies van de uitspraken en de (eventuele) conclusies van de Advocaat-Generaal op haar website. Deze kunnen nog gewijzigd worden en daardoor afwijken van de definitieve gedrukte versie. De meest recente rechtspraak van het Hof van Justitie, van het Gerecht van Eerste Aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken is te vinden op de website van het Hof van Justitie. (www.curia.eu.int) onder de menuoptie Rechtspraak. Het vonnis wordt zodra het is gewezen hier opgenomen. Behalve de tekst van de uitspraak worden een samenvatting en de (eventuele) conclusie van de Advocaat-Generaal opgenomen. De oudere rechtspraak staat op EUR-Lex. Zie 1.5. De EUROPA website is te vinden via het internet (www.europa.eu) of via: de homepage van de bibliotheek Rechten onder Libguide European Law (http://libguides.rug.nl/europeanlaw). In EUR-Lex zijn de teksten van de arresten en de verwijzing naar de vindplaats in de officiële bron: Jurisprudentie van het Hof van Justitie te vinden (http://eur-lex.europa.eu) 2.5 Overig Europees Hof voor de Rechten van de Mens Internationaal Gerechtshof Internationaal Strafhof Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), of de Engelse term European Court of Human Rights (ECHR), is een orgaan van de Raad van Europa dat zetel in Straatsburg. Alle 6

7 jurisprudentie is te vinden op: of op de homepage van de bibliotheek Rechten, Libguide Law-International Law (http://libguides.rug.nl/internationallaw). Daarnaast is een selectie van arresten in gedrukte versie beschikbaar (aanvraagnummer Rechten Bibliotheek ). Internationaal Gerechtshof (Internationaal Hof van Justitie) Het Internationaal Gerechtshof (Internationaal Hof van Justitie) of de Engelse term The International Court of Justice (ICJ) is een orgaan van de Verenigde Naties dat zetelt in Den Haag. Jurisprudentie is te vinden op: of op de homepage van de bibliotheek Rechten via Libguide International Law (http://libguides.rug.nl/internationallaw). Internationaal Strafhof Het Internationaal Strafhof, of de Engelse term International Criminal Court (ICC), is een permanent strafhof dat zetelt in Den Haag en is opgericht in Jurisprudentie is te vinden op: of op de homepage van de Bibliotheek Rechten via Libguide International Law (http://libguides.rug.nl/internationallaw). 3 Literatuur 3.1 Algemeen en recent: Catalogus van de RUG De Catalogus van de RUG bevat een dagelijks bijgewerkt overzicht van titels van boeken en (elektronische) tijdschriften aanwezig in de RUG-bibliotheken. Voor een snelle oriëntatie of een bepaald boek en/of tijdschrift in één van de RUG-bibliotheken aanwezig is. Gerichte zoekactie naar aanwezigheid van boeken en/of tijdschriften over een bepaald onderwerp. (Elektronisch of in papier) Wanneer gebruikt u de Catalogus van de RUG niet? Wanneer u tijdschriftartikelen zoekt over een bepaald onderwerp. Gebruik dan SmartCat, Data Juridica, Picarta, Rechtsorde of Legal Intelligence. Dit met uitzondering van de elektronische tijdschriften. In de Catalogus van de RUG kunt u alleen op tijdschrifttitel zoeken. De Catalogus van de RUG kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Daarnaast kan de Catalogus van de RUG ook thuis geraadpleegd worden via het internet. 3.2 Algemeen en recent: SmartCat SmartCat is een nieuwe dienst van de Bibliotheek voor het zoeken en vinden van literatuur. U kunt in één zoekactie niet alleen boek- en tijdschrifttitels vinden maar krijgt meteen ook toegang tot de volledige tekst van elektronische artikelen. Bovendien krijgt u behalve titels uit de collecties van de Bibliotheek ook titels uit de collectie van andere bibliotheken in Nederland gepresenteerd. U kunt vanuit SmartCat een Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) aanvraag doen. 7

8 NB: SmartCat is vooral geschikt voor de snelle zoekactie. Voor diepgaander onderzoek raden we u aan de Catalogus van de RUG en de specifieke juridische database te (blijven) gebruiken. De content van vooral de Nederlandstalige databases wordt nog niet goed ontsloten door SmartCat. 3.3 Algemeen en recent: Picarta Picarta bevat een dagelijks bijgewerkt overzicht van titels van boeken en tijdschriften aanwezig in Nederlandse bibliotheken. Bovendien bevat Picarta tijdschriftartikelen. Wanneer u tijdschriftartikelen zoekt over een bepaald onderwerp. Om na te gaan of een bepaald boek en/of tijdschrift in één van de bibliotheken in Nederland aanwezig is. Wanneer u gebruik wilt maken van het IBL. Voor meer informatie hierover zie: Wanneer gebruikt u Picarta niet? Wanneer u op zoek bent naar specifiek juridische literatuur. Gebruik dan Data Juridica, Rechtsorde of Legal Intelligence. Als u alleen publicaties zoekt die bij de RUG-bibliotheken aanwezig zijn, gebruik dan de Catalogus van de RUG of SmartCat. Picarta kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Daarnaast is het voor studenten van de RUG toegestaan dit bestand thuis te raadplegen via internet. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd voeren. 3.4 Specifiek en juridisch: Rechtsorde en Legal Intelligence Rechtsorde en Legal Intelligence zijn juridische zoekmachines die tegelijkertijd alle openbare bronnen zoals Overheid.nl en Rechtspraak.nl doorzoeken en een aantal bronnen waar de Bibliotheek van de Universiteit van Groningen een abonnement op heeft zoals Kluwer Navigator en OpMaat. NB: Rechtsorde en Legal Intelligence doorzoeken niet alle publicaties waar de Bibliotheek een abonnement op heeft! Wanneer u de inhoud van ruim 150 jurisprudentie- en andere tijdschriften wilt zien. (via Bladeren) Wanneer u tijdschriftartikelen over een bepaald onderwerp zoekt. Wanneer u tijdschriftartikelen over een bepaald wetsartikel zoekt. Wanneer gebruikt u Rechtsorde niet? Wanneer u artikelen uit een tijdschrift zoekt dat niet door Rechtsorde doorzocht wordt. Wanneer u oudere tijdschriftartikelen zoekt. 8

9 Rechtsorde kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Het is voor studenten van de RUG ook mogelijk om Rechtsorde thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd worden. Voor toegang tot Legal Intelligence zie 2.1, laatste alinea. 3.5 Specifiek en juridisch: Data Juridica De Data Juridica (DJ) is een databank die een selectie van titels van boeken en tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken over het Nederlandse en Europese Recht vanaf 1972 bevat (wordt niet dagelijks bijgewerkt). Wanneer u literatuur zoekt over het Nederlandse en Europese Recht. Wanneer u een korte samenvatting wilt lezen van boeken en/of tijdschriftartikelen. Wanneer u op zoek bent naar literatuur binnen een bepaald rechtsgebied. Wanneer u op zoek bent naar artikelen uit een bepaald tijdschrift. Wanneer u op zoek bent naar recente literatuur van een bepaalde auteur. Wanneer gebruikt u Data Juridica niet? Als u alleen publicaties zoekt die bij de RUG aanwezig zijn, gebruik dan de Catalogus van de RUG. Om na te gaan of een bepaald boek en/of tijdschrift in één van de bibliotheken in Nederland aanwezig is, gebruik dan Picarta. Wanneer u op zoek bent naar de meest recente literatuur van een bepaalde auteur of literatuur over een bepaald onderwerp is het aan te raden ook Picarta te gebruiken. Data Juridica is doorzoekbaar via Rechtsorde en Legal Intelligence. Deze zoekmachines doorzoeken ongeveer DJ records. De in Data Juridica getoonde tijdschriftartikelen zijn soms, maar niet altijd, full-text opgenomen in Rechtsorde of Legal Intelligence. Voor titels die niet opgenomen zijn raadpleegt u de Catalogus van de RUG. Voor titels van boeken en tijdschriften die niet in de Catalogus van de RUG zijn opgenomen raadpleegt u Picarta. 3.6 Specifiek en juridisch: Handboeken en losbladigen Een handboek is een boek waarin een systematisch overzicht geboden wordt van recente ontwikkelingen binnen een bepaald vakgebied, geschreven door erkende specialisten. Een handboek is systematisch ingedeeld en voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave en zakenregister. Juridische handboeken bevatten daarnaast vaak een register op wetsartikelen en/of jurisprudentie. Verder bevat een handboek literatuuropgaven voor een verdere bestudering van het onderwerp. Afhankelijk van het onderwerp kunnen er meerdere handboeken zijn. Wanneer u aan het inlezen bent over een bepaald onderwerp merkt u dat er steeds naar bepaalde boeken verwezen wordt. Een lijst met handboeken vindt in de libguide Scriptie onder het kopje Handboeken (http://libguides.rug.nl/scriptie). 9

10 Er bestaan ook handboeken in losbladige vorm. In toenemende mate worden losbladige uitgaven en/of handboeken gedigitaliseerd en bijvoorbeeld in Kluwer Navigator opgenomen. Soms worden ze zowel in papieren vorm en als database aangeboden. Een voorbeeld hiervan is De Asser-serie. Een voorbeeld van een losbladige uitgave die alleen in elektronische vorm wordt aangeboden is De Groene Serie Privaatrecht. Een voorbeeld van een losbladig handboek in digitale vorm is: Noyon, Langemeijer en Remmelink dat een uitgebreid en actueel commentaar geeft op de wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Een ander voorbeeld is Melai dat uitgebreid en actueel commentaar geeft op de wetsartikelen uit het Wetboek van Strafvordering. Beide handboeken zijn digitaal beschikbaar. In Kluwer Navigator gaat u via Bladeren naar Naslagwerken voor Noyen en via Bladeren naar Boeken voor Melai. 3.7 Specifiek en juridisch, database: European Sources Online De European Sources Online (ESO) is een dagelijks bijgewerkte database die toegang geeft tot informatie over de instituten en activiteiten van de EU. Daarnaast is er informatie te vinden van andere internationale organisaties, full-text artikelen uit geautoriseerde nieuwsbronnen, bibliografische gegevens van belangrijke academische handboeken en tijdschriftartikelen. European Sources Online doorzoekt o.a. de website EUROPA van de EU. Er wordt verrijkte informatie aan toegevoegd uit onafhankelijke bronnen. Gebruik ESO wanneer u in één zoekactie zowel (officiële) documenten van de EU als ook achtergrondinformatie in artikelen en boeken nodig hebt. Tip: als u alleen de naam van een richtlijn kent, gebruik dan ESO. U wordt direct doorverwezen naar het officiële document. In EUR-Lex kunt u niet op naam van de richtlijn zoeken. Wanneer gebruikt u European Sources online niet? Als u alleen officiële EU-documenten zoekt. ESO is te vinden op via de Catalogus van de RUG of op de homepage van de Bibliotheek Rechten onder Libguide Law European Law (http://libguides.rug.nl/europeanlaw). Zoeken in ESO kan alleen met Engelstalige termen. Wanneer u een algemene term gebruikt kunt u het zoekresultaat verder verfijnen door binnen het resultaat te kiezen voor een bepaalde categorie (wetgeving, nieuwsbron, beleidsstuk, achtergrondinformatie etc.). 4 Overzicht van overige elektronische bestanden Bestanden homepage van de bibliotheek Rechten Ga naar de homepage. Klik op Elektronische collectie en Favoriete links onder het kopje Ga direct naar. Hier vindt u een selectie van de meest gebruikte links naar juridische informatie. Elektronische bestanden en tijdschriften De Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen is geabonneerd op een groot aantal elektronische tijdschriften. Daarnaast beschikt zij over honderden elektronische bestanden: bibliografische databases, kennisbanken, cd-roms etc. Zowel de tijdschriften als de bestanden worden alfabetisch en 10

11 gerubriceerd op onderwerp/wetenschapsindeling aangeboden op de website van de Bibliotheek onder de knop Zoeken (http://www.rug.nl/bibliotheek/search/). Elektronische publicaties van de Faculteit Rechten Publicaties van medewerkers van de Faculteit zoals proefschriften en oraties, maar ook andere publicaties, worden steeds vaker in elektronische vorm beschikbaar gesteld. Zoek op de homepage van de Bibliotheek Rechten onder Elektronische collectie en Favoriete links naar Elektronische publicaties van de RUG. Groningen Internet Law Library (gill) De gill bevat een collectie van verwijzingen naar juridische bronnen op Internet. Informatie in de gill is via verschillende ingangen te vinden. Zo kan er via de gill gericht worden gezocht naar wetgeving, jurisprudentie, overheid en organisaties. De onderverdeling Nederland, Europa en de Wereld onder de verschillende rubrieken biedt directe toegang tot gebiedsgebonden informatie in de betreffende rubriek. Verder is er de algemene categorie Rechtsrubrieken waarin op onderwerp gezocht kan worden. Binnen de gill kan gezocht worden met behulp van de optie Zoeken. Library guides De bibliotheek heeft een aantal zogenaamde libguides samengesteld. De libguides geven een selectie van de voornaamste bronnen over een bepaald onderwerp of vakgebied. Ze zijn te vinden op onder Law, legislation and government. Literatuurlijsten Literatuurlijsten zijn te vinden in de libguide Scriptie (http://libguides.rug.nl/scriptie). Onder het tabblad tijdschriften zijn per rechtsgebied tijdschriften te vinden en onder het tabblad handboeken zijn per rechtsgebied relevante boeken te vinden. 30 januari

12 12

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Tijd voor een databank met rechtspraak over het nieuwe EGmigratierecht?

Tijd voor een databank met rechtspraak over het nieuwe EGmigratierecht? Tijd voor een databank met rechtspraak over het nieuwe EGmigratierecht? Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een database met nationale rechtspraak inzake het nieuwe EG-migratierecht Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Bibliotheek. Versie: 1.2 (Juli, 2011)

Bibliotheek. Versie: 1.2 (Juli, 2011) Bibliotheek Versie: 1.2 (Juli, 2011) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Hulpmiddelen...3 2.1 Lenen bij de UvA en bij andere bibliotheken...3 2.2 Studeren in de bibliotheek...4 2.3 Thuis toegang en draadloos

Nadere informatie

Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus

Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus Aan de veelgehoorde wens van bibliotheekgebruikers van de Radboud Universiteit om op een makkelijke manier vanaf plekken buiten de campus

Nadere informatie

De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek

De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek Ewoud Sanders Inhoud Woord vooraf 3 1. Enkele digitale collecties die voor iedereen toegankelijk zijn 5 2. Schatgraven bij de KB: twee praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Algemene tips en tricks

Algemene tips en tricks Library Tips and Tricks (Library Tips and Tricks voor het schrijven van een master thesis) Algemene tips en tricks - Weet wat er verwacht wordt van een master thesis! Informeer jezelf bijvoorbeeld ook

Nadere informatie

Voorpublicatie Internet voor Juristen 2005 1

Voorpublicatie Internet voor Juristen 2005 1 Voorpublicatie Internet voor Juristen 2005 1 1 Voorpublicatie Internet voor Juristen 2005 2 Voorwoord Juristen begonnen gebruik te maken van het web toen rond 1998 de eerste echte verzamelingen juridische

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Schrijven voor Kluwer

Schrijven voor Kluwer Schrijven voor Kluwer Over Kluwer Kluwer levert vakgerichte informatie aan kritische professionals op uiteenlopende gebieden. Onze klanten behoren tot de top op hun vakgebied: van juristen, fiscalisten,

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Inkoop en Aanbesteden. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Inkoop en Aanbesteden. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Inkoop en Aanbesteden Zeker in je vak Kennisbank Inkoop en Aanbesteden Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert 3 1.2 Toegang

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

VIG. Handleiding. (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl

VIG. Handleiding. (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl Handleiding (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl De tekst in dit document komt overeen met de tekst zoals deze is opgenomen in de helpfunctie (handleiding) van

Nadere informatie

Uitvragen Officiële Publicaties

Uitvragen Officiële Publicaties Uitvragen Officiële Publicaties Handleiding voor het uitvragen van de collectie Officiële Publicaties Auteurs Bestandsnaa m Status Ilja Andreas Handleiding uitvragen Officiële Publicaties V0.5.doc V0.5

Nadere informatie

Controle op de werknemer

Controle op de werknemer Controle op de werknemer De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik Auteur: Sven van der Meer Studentnummer: 2049952 Opdrachtgever: Essent N.V. Periode: 9 februari

Nadere informatie

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Welkom op onze website, een nieuw initiatief om het gerecht beter toegankelijk te maken voor de Europese

Nadere informatie

Uitspraken en Vragen 2014

Uitspraken en Vragen 2014 Uitspraken en Vragen 2014 Module Inleiding Auteursrecht Onderwijsinstituut Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen - 2 - - 3 - Uitspraken en Vragen 2014 Samengesteld door mr. Lex Bruinhof docent vakgroep

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007. Recht op toegang tot het internet?

Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007. Recht op toegang tot het internet? Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007 Recht op toegang tot het internet? The internet is as diverse as human thought * * ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 830-849 (ED Pa. 1996) at 842

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg.

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg. Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg Mei 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen deel 2.1. Informatieverzoeken

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie

De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie De implementatie van databankenrecht in Curaçao ten behoeve van een optimale kenniseconomie plaats an Curaçao en databankenrecht Masterscriptie Salina H.M. Helder Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit

Nadere informatie

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN...

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... Handleiding Bouwberichten INLEIDING... 1 TOEGANG TOT BOUWBERICHTEN... 2 VASTE SCHERMONDERDELEN... 2 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... 4 NAAM, MAILADRES EN EXCEL-VERSIE... 4 ZOEKFILTERS... 4 EXCEL-RAPPORTAGES...

Nadere informatie

Juridische vaardigheden

Juridische vaardigheden Juridische vaardigheden Prof. mr. C.J. Loonstra Mr. M.M. Mok Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten juridische vaardigheden.indb 3 22-11-10 14:01 Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: istock Eventuele

Nadere informatie