1 Wetgeving. 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Wetgeving. 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence"

Transcriptie

1 1 Wetgeving 1.1 Rechtsorde en Legal Intelligence Rechtsorde en Legal Intelligence zijn juridische zoekmachines die tegelijkertijd alle openbare bronnen zoals Overheid.nl en Rechtspraak.nl doorzoeken en een aantal bronnen waar de Bibliotheek van de Universiteit van Groningen een abonnement op heeft zoals Kluwer Navigator en OpMaat. NB: Rechtsorde en Legal Intelligence doorzoeken niet alle publicaties waar de Bibliotheek een abonnement op heeft! Wanneer u zoekt naar geldende Nederlandse Wet- en Regelgeving; de parlementaire geschiedenis van een wet; literatuur over een wetsartikel; een verdrag waar Nederland partij bij is. Rechtsorde kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Het is voor studenten van de RUG ook mogelijk om Rechtsorde thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd worden. Legal Intelligence gebruikt u op hpps://www.legalintelligence.com. U gaat naar Login voor het hoger onderwijs, u kiest Rijksuniversiteit Groningen en logt in met uw studentnummer en wachtwoord. 1.2 Overheid.nl Overheid.nl is een overzicht van websites van de overheid. De knop Landelijke Wet- en Regelgeving bevat alle geldende wetgeving van de centrale overheid, inclusief de ministeriële regelingen. De knop Staatscourant etc. toont wetgeving in voorbereiding (vanaf 1995). Om wetgeving in voorbereiding te vinden en/of geldende wetgeving. Bevat ook informatie over verwante regelingen en wetshistorie met verwijzing naar kamerstuknummers. Zeer recent materiaal is te vinden via: Wanneer gebruikt u overheid.nl niet? Wanneer je de parlementaire behandeling zoekt van voor 1995, gebruik dan de volgende website: of gebruik Rechtsorde of Legal Intelligence. Statengeneraaldigitaal.nl bevat parlementaire stukken die de periode 1814 tot 1995 beslaat. In de zaal overheidsdocumentatie van de Universiteitsbibliotheek vindt u de Staatscourant en het Staatsblad in gedrukte vorm (tot 2009). Tip: Rechtsorde doorzoekt zowel Overheid.nl als Statengeneraaldigitaal.nl, en doorzoekt dus alle parlementaire behandeling vanaf

2 Overheid.nl is via het internet te bereiken. (www.overheid.nl) of via Elektronische collecties en Favoriete links op de homepage van de Bibliotheek Rechten. Belangrijk Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking op 1 juli 2009 verschijnen Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad en Parlementaire documenten alleen nog in digitale vorm. De bekendmaking vindt plaats op een onderdeel van Overheid.nl. 1.3 Lexplicatie Lexplicatie is een databank met alle geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Wanneer u geldende Nederlandse Wet- en regelgeving zoekt. Wanneer u een verwijzing naar een staatsblad zoekt. Die heeft u nodig om de parlementaire geschiedenis van een wet te achterhalen. Wanneer gebruikt u Lexplicatie niet? Wanneer u wetgeving in voorbereiding zoekt. Gebruik dan of Rechtsorde dat al deze bronnen doorzoekt. Wanneer u de parlementaire geschiedenis van een wet zoekt. Gebruik dan of Rechtsorde. De website: bevat parlementaire stukken die de periode beslaat van 1814 tot Wanneer u wetgeving zoekt die niet meer geldig is. Gebruik om deze te vinden de Nederlandse wetboeken van Fruin waarin één keer per twee jaar een selectie uit de dan geldende wetgeving opgenomen werd. De laatste editie is van Daarnaast is veranderde wetgeving te vinden in Kluwer Navigator. U zoekt het huidige wetsartikel op en klikt vervolgens op de tab Wetsversies voor andere wetgeving. Wanneer u verdragen zoekt waar Nederland partij bij is. Gebruik om deze te vinden: 1. De verdragenbank van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie: ) 2. De papieren index op het Tractatenblad (aanwezig ) 3. De website Overheid.nl (vanaf 1995) 4. Kluwer collegebundels 5. Rechtsorde - Internationaal recht Wanneer u EU Verordeningen en Richtlijnen zoekt: Zie bij Wetgeving Europa. Lexplicatie is een onderdeel van Kluwer Navigator, te vinden via Bladeren Naslagwerken en kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Daarnaast is het voor studenten van de RUG mogelijk de bestanden van Kluwer Navigator thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd voeren. Voor een uitgebreide toelichting op wetten en de parlementaire geschiedenis van wetten, raadpleegt u de papieren versie van Lexplicatie. De papieren versie van Lexplicatie is te vinden in de 2

3 Bibliotheek Rechten tegenover de uitleenbalie naast de wettensets. Vanaf 2012 wordt Lexplicatie niet meer in gedrukte vorm uitgegeven. Attentie: alleen de digitale versie van Lexplicatie bevat de meest actuele wetgeving. 1.4 EUROPA De website EUROPA is de toegangspoort tot de Europese Unie (EU). (http://europa.eu). De website EUROPA maakt het mogelijk de actualiteit in de Europese Unie te volgen en basisinformatie te verkrijgen over de Europese integratie. U heeft toegang tot alle van kracht zijnde wetteksten, tot de lopende wetgevingsactiviteiten, tot de website van elke instelling alsmede tot het beleid dat door de Europese Unie wordt gevoerd overeenkomstig de bevoegdheden die haar uit hoofde van Verdragen zijn toegekend. Wanneer u (recente) Europese wetgeving en jurisprudentie zoekt, gebruikt u EUR-Lex, een onderdeel van de website EUROPA. Onder het kopje EU-recht vindt u wetgeving vinden. Wanneer gebruikt u het niet? Voor het vinden van onafhankelijke literatuur over de Europese Unie raadpleegt u handboeken en tijdschriftartikelen te vinden via: Data Juridica, Picarta en/of de Catalogus van de RUG of via SmartCat. Voor meer informatie over SmartCat zie 3.2. De website EUROPA is te vinden via of via Elektronische collectie en Favoriete links op de homepage van de Bibliotheek Rechten. EUROPA is ook te vinden op de homepage van de Bibliotheek Rechten via de Libguide European Law (http://libguides.rug.nl/europeanlaw). 1.5 EUR-Lex EUR-Lex is een onderdeel van de website EUROPA van de Europese Unie. De database (http://eur-lex.europa.eu) bevat allerlei soorten teksten, voornamelijk van de instellingen van de Europese Unie maar ook van de lidstaten. Deze documenten zijn verdeeld in sectoren: 1 Verdragen, 2 Internationale overeenkomsten, 3/4 EU-Wetgeving, 5 Voorbereidende documenten, 6 Documenten van het Hof van Justitie, 7 Nationale uitvoeringsmaatregelen, 8 Nationale jurisprudentie, 9 Parlementaire vragen, 0 Geconsolideerde wetgeving. Voorts heeft u een rechtstreekse toegang tot het Publicatieblad. Wanneer u recente Europese wetgeving zoekt. (Publicatieblad L) Wanneer u de originele en geconsolideerde versies van de Europese verdragen zoekt. 3

4 Wanneer gebruikt u het niet? Voor het vinden van onafhankelijke literatuur over de Europese Unie raadpleegt u handboeken en tijdschriftartikelen te vinden via: Data Juridica, Picarta en/of de Catalogus van de RUG of via SmartCat. EUR-Lex is te vinden via of new.eur-lex.europa.eu. Via: Elektronische collectie en Favoriete links op de homepage van de Bibliotheek Rechten is de oude EUR-Lex site te vinden. Sinds maart 2013 is naast deze oude versie ook de nieuwe EUR-Lex al beschikbaar. Via Rechtsorde en Legal Intelligence is ook relevante EU wet- en regelgeving te vinden. 1.6 Wetgeving Europa en overige bronnen Wanneer u de wetgevingsprocedure van de EU wilt volgen gaat u in Eur-Lex naar EU-Wetgeving en documenten en kies vervolgens onder uitgebreid zoeken naar voorbereidende besluiten. 2 Jurisprudentie 2.1 Rechtsorde en Legal Intelligence Rechtsorde en Legal Intelligence zijn juridische zoekmachines die tegelijkertijd zowel openbare bronnen zoals Rechtspraak.nl als de jurisprudentietijdschriften van diverse uitgevers doorzoeken. Wanneer u (geannoteerde) uitspraken zoekt. Wanneer u uitspraken zoekt die gebaseerd zijn op een bepaald wetsartikel. Wanneer u uitspraken zoekt over een bepaald onderwerp. Wanneer u op zaaknummer of European Case Law Identifier (ECLI)/ Landelijk Jurisprudentienummer (LJN) wilt zoeken. Rechtsorde kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Het is voor studenten van de RUG ook mogelijk om Rechtsorde thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd worden. Legal Intelligence raadpleegt u op U gaat naar Login voor het hoger onderwijs, u kiest Rijksuniversiteit Groningen en logt in met uw studentnummer en wachtwoord. 2.2 Nederlandse Jurisprudentie Het tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie (NJ) is de meest geraadpleegde jurisprudentieperiodiek in Nederland op het gebied van het Burgerlijk recht en het Strafrecht. 4

5 Wanneer u (geannoteerde) uitspraken van de Nederlandse Burgerlijke rechter en Strafrechter zoekt. Naast belangrijke uitspraken van de Hoge Raad bevat de NJ ook uitspraken van lagere rechters (in gedrukte vorm aanwezig tot 2009, no.370). Wanneer u uitspraken zoekt over een bepaald wetsartikel, verdragsartikel of bijv. een EUrichtlijn. Wanneer u uitspraken over een bepaald onderwerp zoekt. Wanneer u geannoteerde uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie zoekt. Wanneer gebruikt u de NJ niet? Wanneer u de meest recente uitspraken zoekt. Gebruik dan rechtspraak.nl. Uitspraken (niet geannoteerd) van enig belang van alle rechterlijke colleges zijn hier te vinden. Uitspraken over een bepaald onderdeel van het recht zijn te vinden in een gespecialiseerd (evt. online) jurisprudentietijdschrift, zoals Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR), of Jurisprudentie Bestuursrecht (JB). De Bibliotheek Rechten heeft zowel de papieren editie (van 1913 t/m 2009) als de digitale versie (vanaf 1965) van de NJ. NB: Van de periode is slechts een selectie opgenomen. De NJ is een onderdeel van Kluwer Navigator en kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Daarnaast is het voor studenten van de RUG mogelijk de bestanden van Kluwer Navigator thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd voeren. 2.3 Rechtspraak.nl Deze dagelijks bijgewerkte site bevat een selectie uit arresten en uitspraken, waaronder alle arresten van de Hoge Raad en bijbehorende conclusies van de Advocaat Generaal sinds december 1999 Om de meest recente (niet geannoteerde) uitspraken van enig belang van alle rechterlijke colleges te vinden. Geruchtmakende uitspraken zijn dezelfde dag nog te raadplegen onder Actualiteiten - nieuws. Onder Uitspraken en registers - Weekoverzicht uitspraken zijn nieuw toegevoegde uitspraken binnen een bepaald rechtsgebied te vinden. Wanneer gebruikt u rechtspraak.nl niet? Wanneer u geannoteerde uitspraken zoekt, gebruik dan de NJ. Wanneer u uitspraken over een bepaald onderdeel van het recht zoekt, gebruik dan een gespecialiseerd, (evt. online) jurisprudentietijdschrift. Rechtspraak.nl is via het internet te bereiken. (www.rechtspraak.nl) of via Elektronische collectie en Favoriete Links op de homepage van de Bibliotheek Rechten. Tip: De ECLI/LJN-index onder het hoofdje Uitspraken bevat een overzicht van de bronnen waarin een uitspraak is gepubliceerd en of de uitspraak is geannoteerd. 5

6 2.4 EUROPA De website EUROPA is de toegangspoort tot de Europese Unie (http://europa.eu) Om rechtspraak te vinden van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Gerecht van Eerste Aanleg. Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) is een instelling van de Europese Unie die zetelt in Luxemburg en in 1952 is opgericht. Het Hof toetst het handelen en nalaten van de instellingen en lidstaten aan het Gemeenschapsrecht. Belanghebbenden, zoals ook individuele burgers, kunnen klagen bij het Hof als Europese regels worden geschonden. Het is de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie en maakt samen met het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wanneer gebruikt u de website EUROPA niet? De officiële bron waarin de rechtspraak, afkomstig van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg wordt gepubliceerd is de Jurisprudentie van het Hof van Justitie. Deze papieren uitgave is de enige authentieke bron waar uit de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg mag worden aangehaald. Er gaat ruim een jaar overheen voordat de teksten van uitspraken in deze papieren bron verschijnt. Het Hof van Justitie plaatst (om deze periode te overbruggen) de voorlopige versies van de uitspraken en de (eventuele) conclusies van de Advocaat-Generaal op haar website. Deze kunnen nog gewijzigd worden en daardoor afwijken van de definitieve gedrukte versie. De meest recente rechtspraak van het Hof van Justitie, van het Gerecht van Eerste Aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken is te vinden op de website van het Hof van Justitie. (www.curia.eu.int) onder de menuoptie Rechtspraak. Het vonnis wordt zodra het is gewezen hier opgenomen. Behalve de tekst van de uitspraak worden een samenvatting en de (eventuele) conclusie van de Advocaat-Generaal opgenomen. De oudere rechtspraak staat op EUR-Lex. Zie 1.5. De EUROPA website is te vinden via het internet (www.europa.eu) of via: de homepage van de bibliotheek Rechten onder Libguide European Law (http://libguides.rug.nl/europeanlaw). In EUR-Lex zijn de teksten van de arresten en de verwijzing naar de vindplaats in de officiële bron: Jurisprudentie van het Hof van Justitie te vinden (http://eur-lex.europa.eu) 2.5 Overig Europees Hof voor de Rechten van de Mens Internationaal Gerechtshof Internationaal Strafhof Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), of de Engelse term European Court of Human Rights (ECHR), is een orgaan van de Raad van Europa dat zetel in Straatsburg. Alle 6

7 jurisprudentie is te vinden op: of op de homepage van de bibliotheek Rechten, Libguide Law-International Law (http://libguides.rug.nl/internationallaw). Daarnaast is een selectie van arresten in gedrukte versie beschikbaar (aanvraagnummer Rechten Bibliotheek ). Internationaal Gerechtshof (Internationaal Hof van Justitie) Het Internationaal Gerechtshof (Internationaal Hof van Justitie) of de Engelse term The International Court of Justice (ICJ) is een orgaan van de Verenigde Naties dat zetelt in Den Haag. Jurisprudentie is te vinden op: of op de homepage van de bibliotheek Rechten via Libguide International Law (http://libguides.rug.nl/internationallaw). Internationaal Strafhof Het Internationaal Strafhof, of de Engelse term International Criminal Court (ICC), is een permanent strafhof dat zetelt in Den Haag en is opgericht in Jurisprudentie is te vinden op: of op de homepage van de Bibliotheek Rechten via Libguide International Law (http://libguides.rug.nl/internationallaw). 3 Literatuur 3.1 Algemeen en recent: Catalogus van de RUG De Catalogus van de RUG bevat een dagelijks bijgewerkt overzicht van titels van boeken en (elektronische) tijdschriften aanwezig in de RUG-bibliotheken. Voor een snelle oriëntatie of een bepaald boek en/of tijdschrift in één van de RUG-bibliotheken aanwezig is. Gerichte zoekactie naar aanwezigheid van boeken en/of tijdschriften over een bepaald onderwerp. (Elektronisch of in papier) Wanneer gebruikt u de Catalogus van de RUG niet? Wanneer u tijdschriftartikelen zoekt over een bepaald onderwerp. Gebruik dan SmartCat, Data Juridica, Picarta, Rechtsorde of Legal Intelligence. Dit met uitzondering van de elektronische tijdschriften. In de Catalogus van de RUG kunt u alleen op tijdschrifttitel zoeken. De Catalogus van de RUG kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Daarnaast kan de Catalogus van de RUG ook thuis geraadpleegd worden via het internet. 3.2 Algemeen en recent: SmartCat SmartCat is een nieuwe dienst van de Bibliotheek voor het zoeken en vinden van literatuur. U kunt in één zoekactie niet alleen boek- en tijdschrifttitels vinden maar krijgt meteen ook toegang tot de volledige tekst van elektronische artikelen. Bovendien krijgt u behalve titels uit de collecties van de Bibliotheek ook titels uit de collectie van andere bibliotheken in Nederland gepresenteerd. U kunt vanuit SmartCat een Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) aanvraag doen. 7

8 NB: SmartCat is vooral geschikt voor de snelle zoekactie. Voor diepgaander onderzoek raden we u aan de Catalogus van de RUG en de specifieke juridische database te (blijven) gebruiken. De content van vooral de Nederlandstalige databases wordt nog niet goed ontsloten door SmartCat. 3.3 Algemeen en recent: Picarta Picarta bevat een dagelijks bijgewerkt overzicht van titels van boeken en tijdschriften aanwezig in Nederlandse bibliotheken. Bovendien bevat Picarta tijdschriftartikelen. Wanneer u tijdschriftartikelen zoekt over een bepaald onderwerp. Om na te gaan of een bepaald boek en/of tijdschrift in één van de bibliotheken in Nederland aanwezig is. Wanneer u gebruik wilt maken van het IBL. Voor meer informatie hierover zie: Wanneer gebruikt u Picarta niet? Wanneer u op zoek bent naar specifiek juridische literatuur. Gebruik dan Data Juridica, Rechtsorde of Legal Intelligence. Als u alleen publicaties zoekt die bij de RUG-bibliotheken aanwezig zijn, gebruik dan de Catalogus van de RUG of SmartCat. Picarta kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Daarnaast is het voor studenten van de RUG toegestaan dit bestand thuis te raadplegen via internet. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd voeren. 3.4 Specifiek en juridisch: Rechtsorde en Legal Intelligence Rechtsorde en Legal Intelligence zijn juridische zoekmachines die tegelijkertijd alle openbare bronnen zoals Overheid.nl en Rechtspraak.nl doorzoeken en een aantal bronnen waar de Bibliotheek van de Universiteit van Groningen een abonnement op heeft zoals Kluwer Navigator en OpMaat. NB: Rechtsorde en Legal Intelligence doorzoeken niet alle publicaties waar de Bibliotheek een abonnement op heeft! Wanneer u de inhoud van ruim 150 jurisprudentie- en andere tijdschriften wilt zien. (via Bladeren) Wanneer u tijdschriftartikelen over een bepaald onderwerp zoekt. Wanneer u tijdschriftartikelen over een bepaald wetsartikel zoekt. Wanneer gebruikt u Rechtsorde niet? Wanneer u artikelen uit een tijdschrift zoekt dat niet door Rechtsorde doorzocht wordt. Wanneer u oudere tijdschriftartikelen zoekt. 8

9 Rechtsorde kan via het netwerk van de Rijksuniversiteit Groningen geraadpleegd worden. Het is voor studenten van de RUG ook mogelijk om Rechtsorde thuis te raadplegen. Hierbij moet het studentnummer en wachtwoord ingevoerd worden. Voor toegang tot Legal Intelligence zie 2.1, laatste alinea. 3.5 Specifiek en juridisch: Data Juridica De Data Juridica (DJ) is een databank die een selectie van titels van boeken en tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken over het Nederlandse en Europese Recht vanaf 1972 bevat (wordt niet dagelijks bijgewerkt). Wanneer u literatuur zoekt over het Nederlandse en Europese Recht. Wanneer u een korte samenvatting wilt lezen van boeken en/of tijdschriftartikelen. Wanneer u op zoek bent naar literatuur binnen een bepaald rechtsgebied. Wanneer u op zoek bent naar artikelen uit een bepaald tijdschrift. Wanneer u op zoek bent naar recente literatuur van een bepaalde auteur. Wanneer gebruikt u Data Juridica niet? Als u alleen publicaties zoekt die bij de RUG aanwezig zijn, gebruik dan de Catalogus van de RUG. Om na te gaan of een bepaald boek en/of tijdschrift in één van de bibliotheken in Nederland aanwezig is, gebruik dan Picarta. Wanneer u op zoek bent naar de meest recente literatuur van een bepaalde auteur of literatuur over een bepaald onderwerp is het aan te raden ook Picarta te gebruiken. Data Juridica is doorzoekbaar via Rechtsorde en Legal Intelligence. Deze zoekmachines doorzoeken ongeveer DJ records. De in Data Juridica getoonde tijdschriftartikelen zijn soms, maar niet altijd, full-text opgenomen in Rechtsorde of Legal Intelligence. Voor titels die niet opgenomen zijn raadpleegt u de Catalogus van de RUG. Voor titels van boeken en tijdschriften die niet in de Catalogus van de RUG zijn opgenomen raadpleegt u Picarta. 3.6 Specifiek en juridisch: Handboeken en losbladigen Een handboek is een boek waarin een systematisch overzicht geboden wordt van recente ontwikkelingen binnen een bepaald vakgebied, geschreven door erkende specialisten. Een handboek is systematisch ingedeeld en voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave en zakenregister. Juridische handboeken bevatten daarnaast vaak een register op wetsartikelen en/of jurisprudentie. Verder bevat een handboek literatuuropgaven voor een verdere bestudering van het onderwerp. Afhankelijk van het onderwerp kunnen er meerdere handboeken zijn. Wanneer u aan het inlezen bent over een bepaald onderwerp merkt u dat er steeds naar bepaalde boeken verwezen wordt. Een lijst met handboeken vindt in de libguide Scriptie onder het kopje Handboeken (http://libguides.rug.nl/scriptie). 9

10 Er bestaan ook handboeken in losbladige vorm. In toenemende mate worden losbladige uitgaven en/of handboeken gedigitaliseerd en bijvoorbeeld in Kluwer Navigator opgenomen. Soms worden ze zowel in papieren vorm en als database aangeboden. Een voorbeeld hiervan is De Asser-serie. Een voorbeeld van een losbladige uitgave die alleen in elektronische vorm wordt aangeboden is De Groene Serie Privaatrecht. Een voorbeeld van een losbladig handboek in digitale vorm is: Noyon, Langemeijer en Remmelink dat een uitgebreid en actueel commentaar geeft op de wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Een ander voorbeeld is Melai dat uitgebreid en actueel commentaar geeft op de wetsartikelen uit het Wetboek van Strafvordering. Beide handboeken zijn digitaal beschikbaar. In Kluwer Navigator gaat u via Bladeren naar Naslagwerken voor Noyen en via Bladeren naar Boeken voor Melai. 3.7 Specifiek en juridisch, database: European Sources Online De European Sources Online (ESO) is een dagelijks bijgewerkte database die toegang geeft tot informatie over de instituten en activiteiten van de EU. Daarnaast is er informatie te vinden van andere internationale organisaties, full-text artikelen uit geautoriseerde nieuwsbronnen, bibliografische gegevens van belangrijke academische handboeken en tijdschriftartikelen. European Sources Online doorzoekt o.a. de website EUROPA van de EU. Er wordt verrijkte informatie aan toegevoegd uit onafhankelijke bronnen. Gebruik ESO wanneer u in één zoekactie zowel (officiële) documenten van de EU als ook achtergrondinformatie in artikelen en boeken nodig hebt. Tip: als u alleen de naam van een richtlijn kent, gebruik dan ESO. U wordt direct doorverwezen naar het officiële document. In EUR-Lex kunt u niet op naam van de richtlijn zoeken. Wanneer gebruikt u European Sources online niet? Als u alleen officiële EU-documenten zoekt. ESO is te vinden op via de Catalogus van de RUG of op de homepage van de Bibliotheek Rechten onder Libguide Law European Law (http://libguides.rug.nl/europeanlaw). Zoeken in ESO kan alleen met Engelstalige termen. Wanneer u een algemene term gebruikt kunt u het zoekresultaat verder verfijnen door binnen het resultaat te kiezen voor een bepaalde categorie (wetgeving, nieuwsbron, beleidsstuk, achtergrondinformatie etc.). 4 Overzicht van overige elektronische bestanden Bestanden homepage van de bibliotheek Rechten Ga naar de homepage. Klik op Elektronische collectie en Favoriete links onder het kopje Ga direct naar. Hier vindt u een selectie van de meest gebruikte links naar juridische informatie. Elektronische bestanden en tijdschriften De Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen is geabonneerd op een groot aantal elektronische tijdschriften. Daarnaast beschikt zij over honderden elektronische bestanden: bibliografische databases, kennisbanken, cd-roms etc. Zowel de tijdschriften als de bestanden worden alfabetisch en 10

11 gerubriceerd op onderwerp/wetenschapsindeling aangeboden op de website van de Bibliotheek onder de knop Zoeken (http://www.rug.nl/bibliotheek/search/). Elektronische publicaties van de Faculteit Rechten Publicaties van medewerkers van de Faculteit zoals proefschriften en oraties, maar ook andere publicaties, worden steeds vaker in elektronische vorm beschikbaar gesteld. Zoek op de homepage van de Bibliotheek Rechten onder Elektronische collectie en Favoriete links naar Elektronische publicaties van de RUG. Groningen Internet Law Library (gill) De gill bevat een collectie van verwijzingen naar juridische bronnen op Internet. Informatie in de gill is via verschillende ingangen te vinden. Zo kan er via de gill gericht worden gezocht naar wetgeving, jurisprudentie, overheid en organisaties. De onderverdeling Nederland, Europa en de Wereld onder de verschillende rubrieken biedt directe toegang tot gebiedsgebonden informatie in de betreffende rubriek. Verder is er de algemene categorie Rechtsrubrieken waarin op onderwerp gezocht kan worden. Binnen de gill kan gezocht worden met behulp van de optie Zoeken. Library guides De bibliotheek heeft een aantal zogenaamde libguides samengesteld. De libguides geven een selectie van de voornaamste bronnen over een bepaald onderwerp of vakgebied. Ze zijn te vinden op onder Law, legislation and government. Literatuurlijsten Literatuurlijsten zijn te vinden in de libguide Scriptie (http://libguides.rug.nl/scriptie). Onder het tabblad tijdschriften zijn per rechtsgebied tijdschriften te vinden en onder het tabblad handboeken zijn per rechtsgebied relevante boeken te vinden. 30 januari

12 12

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur*

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur* Algemene Informatie De Bibliotheek Rechten maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek biedt de gebruikers: - een gedegen en actuele collectie publicaties, die gericht is op ondersteuning

Nadere informatie

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten Juridische bibliotheek Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten 2007-2008 Programma Uitleg over de collectie Hoe vind ik: Een boek/een tijdschrift Een tijdschriftartikel Een kamerstuk Een wettekst

Nadere informatie

Handleiding Juridische Bibliotheek - Rechten/Criminologie Collegejaar 2007/2008. Handleiding OpMaat

Handleiding Juridische Bibliotheek - Rechten/Criminologie Collegejaar 2007/2008. Handleiding OpMaat Handleiding OpMaat Hoe kom je bij OpMaat? Ga naar de website van de Juridische Bibliotheek (www.law.leidenuniv.nl/bibliotheek) Ga naar Databases Rechten en Criminologie onder Catalogi en databases. Scroll

Nadere informatie

Handleiding Rechtsorde.nl

Handleiding Rechtsorde.nl Handleiding Rechtsorde.nl Wat is Rechtsorde.nl? Rechtsorde.nl is een portaal, dat toegang biedt tot: Alle Wet- en Regelgeving van Nederland, inclusief de volledige tekst vanaf 1995 van de zogenaamde Officiële

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Bescherming van kinderen Tijdens je studie 'werk' je een dag in de week als student-assistent bij het departement Privaatrecht van de

Bescherming van kinderen Tijdens je studie 'werk' je een dag in de week als student-assistent bij het departement Privaatrecht van de Bescherming van kinderen Tijdens je studie 'werk' je een dag in de week als student-assistent bij het departement Privaatrecht van de rechtenfaculteit. Eén van de wetenschappers is bezig met zijn proefschrift.

Nadere informatie

Informatie over Legal Intelligence

Informatie over Legal Intelligence Informatie over Legal Intelligence Versie van 22 juli 2010 2 Inhoud Kenmerken van Legal Intelligence 4 Eenvoudig zoeken voor eindgebruikers 5 Geavanceerd zoeken voor power-users 6 Information management

Nadere informatie

1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4

1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4 Inhoud 1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4 1.1 Zoekterm invullen 4 1.2 Treffers algemene zoekopdracht 5 1.3 Treffers per documentsoort 6 1.4 Artikelen in treffer 7 1.5

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013)

LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013) LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013) 1.1 INLEIDING De ETA wil naast Evangelisch ook graag Theologisch en Academisch zijn. Dit betekent dat we studenten stimuleren tot

Nadere informatie

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN Medewerkers van de Bibliotheek Rechten hebben voor studenten, die starten met het schrijven van de scriptie, instrumenten ontwikkeld. De instrumenten

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

HANDLEIDING VIA JURIDICA

HANDLEIDING VIA JURIDICA HANDLEIDING VIA JURIDICA Via Juridica (voorheen Databank BRON) is een online naslagwerk met civiele en fiscale documentatie, specifiek gericht op de vakgebieden erfrecht, huwelijksvermogensrecht, estate

Nadere informatie

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets Legal Intelligence versie. Quick Reference Sheets Eenvoudig zoeken Bronnenselectie Resultatenpagina Uitgebreid zoeken Dossiers maken Dossiers indelen Attenderingen instellen Persoonlijke homepage ipad-app

Nadere informatie

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat_

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat_ Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat_ OpMaat_ Via deze online portal hebt u 24 uur per dag toegang tot een uitgebreide, overzichtelijke en actuele juridische database. Een innovatief zoeksysteem

Nadere informatie

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten versie januari 0 Wilt u zoeken zoals u in Google zoekt, dan is de homepage uw startpunt. Tik uw zoekvraag in in het zoekveld. Rechts verschijnen

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Een netwerk van informatie Campus stad Hasselt ebronnen RechtsBibliotheek Limburg (Rechtbank) Provinciale Bibliotheek Limburg CAD Provinciebestuur Vanaf

Nadere informatie

Toelichting vernieuwde pagina Uitgebreid zoeken

Toelichting vernieuwde pagina Uitgebreid zoeken Toelichting vernieuwde pagina Uitgebreid zoeken 1. Achtergrond De pagina Uitgebreid zoeken in Legal Intelligence bevat extra zoekopties, waardoor het onder meer mogelijk is om met Booleans en wildcards

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Werken in Limo Om optimaal te werken: meld je aan in LIMO, Thuiswerken = gebruik de EZProxy Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO?

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Verwijzen naar elektronische bronnen

Verwijzen naar elektronische bronnen januari 2015 Verwijzen naar elektronische bronnen Bibliotheek Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Linda van Eede, Henja Korsten This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Nadere informatie

Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek

Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek http://digitallibrary.leidenuniv.nl Wat zit er in de Digitale Bibliotheek? 1. Databases, hier gebruikt als verzamelnaam voor allerlei soorten

Nadere informatie

ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR

ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR INLOGGEN ZOEKEN ZOEKFILTERS TIPS & TRUCS Kluwer Navigator bevat full text documenten uit verschillende soorten bronnen: wet- en regelgeving, artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie

Nadere informatie

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat!

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat! Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat! OpMaat Via deze online portal hebt u 24 uur per dag toegang tot een uitge breide, overzichtelijke en actuele juridische database. Een innovatief zoeksysteem

Nadere informatie

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen.

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen. Introductie bij de online workshop informatievaardigheden. Je leert zoeken in een aantal informatiebronnen (=databanken). LexisNexis is een van de databanken die jullie al kennen. Voor de Onderzoeksredactie

Nadere informatie

Legal Intelligence Quick Reference Sheets

Legal Intelligence Quick Reference Sheets Legal Intelligence Quick Reference Sheets Eenvoudig zoeken Bronnenselectie Resultatenpagina Dossiers maken Dossiers indelen Attenderingen instellen Persoonlijke homepage ipad-app - downloaden en activeren

Nadere informatie

De meest complete informatievoorziening voor de publieke sector

De meest complete informatievoorziening voor de publieke sector De meest complete informatievoorziening voor de publieke sector van de makers van legal intelligence Inleiding Legal Intelligence is groot geworden met haar innovatieve zoeksysteem voor alle juridische

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

Rekenen met het recht

Rekenen met het recht Rekenen met het recht Hoe linked data jurisprudentie toegankelijker kan maken PiLOD 2.0, Den Haag 13 november 2013 Marc van Opijnen Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP /

Nadere informatie

OP EN IN HET WEB. Hoe de toegankelijkheid van juridische informatie kan worden verbeterd

OP EN IN HET WEB. Hoe de toegankelijkheid van juridische informatie kan worden verbeterd OP EN IN HET WEB Hoe de toegankelijkheid van juridische informatie kan worden verbeterd Marc van Opijnen Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties 14 mei 2014 KNVI-JI, Den Haag marc.opijnen@koop.overheid.nl

Nadere informatie

Fiche 6: Verordening elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese

Fiche 6: Verordening elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Fiche 6: Verordening elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie 1. Algemene gegevens Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende elektronische publicatie

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

ordenen en toegankelijk maken van juridische informatie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 150.

ordenen en toegankelijk maken van juridische informatie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 150. Opdracht 1 Maak met behulp van Google Sites (of software voor een weblog) een webdossier over een origineel en actueel juridisch onderwerp. Door in dit dossier onder andere belangwekkende webdocumenten

Nadere informatie

Handleiding Legal Intelligence

Handleiding Legal Intelligence Handleiding Legal Intelligence Versie van maart 0 Inhoud De zoekmogelijkheden op een rij Aanmelden Eenvoudig zoeken Productselectie Voorselecties Resultatenpagina Uitgebreid zoeken 0 Dossiers maken Notities

Nadere informatie

Hoe gebruik ik de publiekscatalogus?

Hoe gebruik ik de publiekscatalogus? Hoe gebruik ik de publiekscatalogus? De catalogus van onze bibliotheek kunt u raadplegen in de bibliotheek of via www.bibliotheekwierden.nl. Als u thuis via de website de catalogus wilt raadplegen kiest

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

snel op weg handige functionaliteiten uitgebreide wetsinformatie Tips om Jura beter te gebruiken juridische databank krachtige zoekmotor

snel op weg handige functionaliteiten uitgebreide wetsinformatie Tips om Jura beter te gebruiken juridische databank krachtige zoekmotor snel op weg handige functionaliteiten Jurisquare Tips & tricks ingebouwde intelligentie Jura Videozone Jura suggesties gratis Jura gebruikersopleiding modellen online invullen uitgebreide wetsinformatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ +DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ,19(57 &DPSXVELEOLRWKHHN%LRPHGLVFKH:HWHQVFKDSSHQ 'HFHPEHU ,19(57LQGH[YDQGH1HGHUODQGVWDOLJHYHUSOHHJNXQGLJHOLWHUDWXXU Wat is invert? Eenvoudig zoeken Geavanceerd zoeken In welk

Nadere informatie

Contentintegratie uit de eerste sessie

Contentintegratie uit de eerste sessie Bijeenkomst Contentintegratie 15 februari 2007 Jaco de Vroed jdevroed@legalintelligence.com Contentintegratie uit de eerste sessie Functionaliteit Gebruiksgemak Personalisatie Mooie user interface Attenderingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Handleiding Parlementaire Informatie

HANDLEIDING. Handleiding Parlementaire Informatie HANDLEIDING PARLEMENTAIRE INFORMATIE Deze handleiding maakt u wegwijs in het gebruik van Parlemenataire.nl. HowardsHome verzamelt in dit product de Officiële publicaties en wet- en regelgeving van de Nederlandse

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat!

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat! Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat! OpMaat Via deze online portal hebt u 24 uur per dag toegang tot een uitgebreide, overzichtelijke en actuele juridische database. Een innovatief zoeksysteem

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Whitepaper Sdu Webservices (SWS)

Whitepaper Sdu Webservices (SWS) Wat kan Sdu Webservices voor u betekenen? Met Sdu Webservices (SWS) bent u in staat om uw website of kennissysteem te laten communiceren met juridische databases van Sdu. SWS geeft op basis van uw zoekvragen

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren Zeker in je vak Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.2 E-alert 3

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programmadirectie Dienstverlening Regeldruk en Informatiebeleid Afdeling

Nadere informatie

Bronnen voor genderstudies

Bronnen voor genderstudies Bronnen voor genderstudies Deel 1: Belangrijke werkinstrumenten in een wetenschappelijke bibliotheek - Catalogi 1. Algemeen 2. ALEPH Online versus CDROM Browse versus search Basket en mail Trefwoorden

Nadere informatie

Kennisbank Handhaving

Kennisbank Handhaving Kennisbank Handhaving Gebruikershandleiding Inhoud 1 Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.2 E-alert 3 1.2 Toegang tot de kennisbank 3 1.2.1 Inloggen 4 1.2.2 Ingelogd blijven 4 1.2.3 Inlogcode

Nadere informatie

DAG VAN DE NOTARIS. Antwerpen 25 november 2014. Maarten Bunkens

DAG VAN DE NOTARIS. Antwerpen 25 november 2014. Maarten Bunkens DAG VAN DE NOTARIS Antwerpen 25 november 2014 Maarten Bunkens Jura Notariaat Jura Notariaat Een tweetalige, geïntegreerde juridische website. 2 Jura Notariaat Geïntegreerd Één zoekopdracht alle relevante

Nadere informatie

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Vanaf 30 maart 2004 is Legal Intelligence als commerciële dienst beschikbaar voor een breed publiek. Maar waarom zou men eigenlijk moeten overwegen een

Nadere informatie

Hoe gebruik ik de publiekscatalogus?

Hoe gebruik ik de publiekscatalogus? Hoe gebruik ik de publiekscatalogus? De catalogus van onze bibliotheek kun je raadplegen in de bibliotheek of via www.bibliotheekrijssenholten.nl. Als je thuis via de website de catalogus wilt raadplegen

Nadere informatie

Hoe gebruik ik de publiekscatalogus?

Hoe gebruik ik de publiekscatalogus? Hoe gebruik ik de publiekscatalogus? De catalogus van onze bibliotheek kunt u raadplegen in de bibliotheek of via www.bibliotheekrijssenholten.nl. Als u thuis via de website de catalogus wilt raadplegen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Inkoop en Aanbesteden. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Inkoop en Aanbesteden. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Inkoop en Aanbesteden Zeker in je vak Kennisbank Inkoop en Aanbesteden Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert 3 1.2 Toegang

Nadere informatie

Handleiding Versie februari 2015

Handleiding Versie februari 2015 Handleiding Versie februari 0 Inhoudsopgave 0 0 De zoekmogelijkheden op een rij Aanmelden Productselectie Persoonlijke pagina Zoeken Attenderingen - Bronnenpagina Attenderingen - Zoekfunctie Persoonlijke

Nadere informatie

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen ProQuest Zoeken in ProQuest-databanken: ProQuest Sociology; Political Science; Social Science Journals; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts

Nadere informatie

Aan de slag met XpertHR

Aan de slag met XpertHR Aan de slag met XpertHR Welkom bij XpertHR! Met uw inlognaam en wachtwoord heeft u toegang tot de antwoorden op al uw HR-vragen. We beschrijven hieronder hoe u de inhoud van XpertHR kunt raadplegen. De

Nadere informatie

INHOUD. Wat zoek je?... 2 Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...10. Naam. Opleiding. Project. Datum

INHOUD. Wat zoek je?... 2 Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...10. Naam. Opleiding. Project. Datum INHOUD Wat zoek je?... Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...0 Naam Opleiding Project Datum WAT ZOEK JE? Oriëntatie: Welke bronnen gebruik je? Om een globaal beeld te krijgen van je onderwerp

Nadere informatie

Ik heb Nederlandse Bronnen aangevinkt, maar krijg toch nog niet Nederlandse resultaten hoe kan dit?

Ik heb Nederlandse Bronnen aangevinkt, maar krijg toch nog niet Nederlandse resultaten hoe kan dit? Snelgids en tips voor zoeken met GGZoek Instellen van Internet Explorer voor optimaal gebruik van GGZoek. GGZoek Hoe werkt het? Zoeken in Engelse bronnen De zoekresultaten Wat NIET te doen! Hoe werkt het?

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS =

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = academische publicaties K.U.Leuven - databanken en e-book

Nadere informatie

Publicatieblad L 91. van de Europese Unie. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 54e jaargang 6 april 2011. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 91. van de Europese Unie. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 54e jaargang 6 april 2011. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1725-2598 L 91 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 54e jaargang 6 april 2011 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen BESLUITEN 2011/199/EU: Besluit van de Europese

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc

Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc Laatste aanpassing: 3 oktober 2007 Meer details over het IBL leenverkeer in de handleiding van Impala http://anet.ua.ac.be/impala/

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Personen- en Familierecht. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Personen- en Familierecht. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Personen- en Familierecht Zeker in je vak Kennisbank Personen- en Familierecht Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0 Publicatiedatum: 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Ondersteuning van

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 2016-2017 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Nuttige plaatsen

Nadere informatie

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Bestuursrecht. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Bestuursrecht. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Bestuursrecht Zeker in je vak Kennisbank Bestuursrecht Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.2 E-alert 3 1.2 Toegang tot de kennisbank

Nadere informatie

ipad-app - downloaden en activeren

ipad-app - downloaden en activeren ipad-app - downloaden en activeren Download de gratis ipad app van Legal Intelligence via de App Store van Apple. Na installatie doorzoekt u heel gemakkelijk de belangrijkste juridische bronnen. Met een

Nadere informatie

1.1 medline. 1.2 PubMed

1.1 medline. 1.2 PubMed De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor evidence-based medicine; niet alleen in de medische professie, maar ook bij de paramedici en verpleegkundigen (evidencebased practice, evidence-based

Nadere informatie

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden.

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden. SCOPUS 1. Beschrijving Scopus is een onderzoeksdatabank van Elsevier met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen

Nadere informatie

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science behoort tot het ISI Web of Knowledge. De belangrijkste databanken

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

1. Inhoud 2. 2. Inleiding 3 Inloggen Homescherm. 3. Zoeken 4 Eenvoudig zoeken Woordwiel. 4. Zoekresultaat 6 Zoekresultaat bekijken Attenderingsservice

1. Inhoud 2. 2. Inleiding 3 Inloggen Homescherm. 3. Zoeken 4 Eenvoudig zoeken Woordwiel. 4. Zoekresultaat 6 Zoekresultaat bekijken Attenderingsservice Document versie 1.0 Oktober 2014 1. Inhoud 1. Inhoud 2 2. Inleiding 3 Inloggen Homescherm 3. Zoeken 4 Eenvoudig zoeken Woordwiel 4. Zoekresultaat 6 Zoekresultaat bekijken Attenderingsservice 5. Document

Nadere informatie

REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA)

REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA) REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA) BRONNEN OPNEMEN EN VERWERKEN IN WORD VOORBEELDEN: BOEK HOOFDSTUK TIJDSCHRIFTARTIKEL WEBSITE BRONNEN BEHEREN BRONNEN OPNEMEN EN VERWERKEN

Nadere informatie

Voorbeeldopdracht en uitwerking

Voorbeeldopdracht en uitwerking 04_H4_060129 21-03-2007 15:11 Pagina 49 OPDRACHTEN 4.2 RAADVANSTATE.NL: ADVIEZEN-DATABANK Voorbeeldopdracht en uitwerking? U hebt het volgende gelezen in een nader rapport van de regering naar aanleiding

Nadere informatie

Handleiding full text databanken

Handleiding full text databanken Handleiding full text databanken Inhoud Academic Search Premier (EBSCO)... 1 CatchWord (Ingenta)... 12 IDEAL (Academic Press)... 19 ScienceDirect (Elsevier Science)... 23 Full text vanuit Aleph via SFX-link...

Nadere informatie

Technische handleiding Crux-programmatuur

Technische handleiding Crux-programmatuur Technische handleiding Crux-programmatuur Inleiding: Degelijke juridische databanken hebben allemaal dezelfde structuur. Rond de wetsartikelen (de kleinst gemene deler) bestaat een reeks van koppeltabellen

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden Nieuw in versie 6.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PICARTA 4 2.1 Standaard zoekscherm: filteren op tijdschriften 4 2.2 Standaard zoekscherm:

Nadere informatie

Handleiding Versie van juli 2013

Handleiding Versie van juli 2013 Handleiding Versie van juli 0 Inhoudsopgave 0 0 De zoekmogelijkheden op een rij Aanmelden Eenvoudig zoeken Productselectie Voorselecties Resultatenpagina Uitgebreid zoeken Dossiers maken Notities maken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Lokale Heffingen. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Lokale Heffingen. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Lokale Heffingen Zeker in je vak Kennisbank Lokale Heffingen Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert 3 1.2 Toegang tot

Nadere informatie