Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep"

Transcriptie

1 Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

2 Gedragscode integriteit Pag. 2/52

3 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk. Iedereen die te maken heeft met Delta Lloyd, onze klanten voorop, moet erop kunnen rekenen dat we uiterst zorgvuldig omgaan met zijn of haar belangen. Mensen vertrouwen op ons. Dat vertrouwen mogen we niet beschamen. Dat geeft ons als collega s van Delta Lloyd een grote verantwoordelijkheid. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we een integere organisatie zijn, elke dag opnieuw. Dat stelt bepaalde eisen aan de manier waarop we ons werk doen. In dit boekje lees je welke harde afspraken we daarover hebben. Afspraken waaraan jij, ik en elke collega zich moet houden. En waarop we elkaar mogen (moeten!) aanspreken als we dat niet doen. Maar integer gedrag gaat verder dan je aan de regels houden. Het is ook belangrijk de gedachte achter die regels te begrijpen, en mee te bewegen met de tijdgeest. Want wat vandaag misschien nog best acceptabel is, kan morgen not done zijn. Blijf dus vooral je gezonde verstand gebruiken. En bespreek het als je iets tegenkomt waarvan je betwijfelt of het wel aansluit op onze kernwaarden eerlijk, toegankelijk en samenwerken. Je mag erop rekenen dat het management hier pal voor staat. Als bedrijfsleiding hebben we een voorbeeldfunctie. Maar ook jouw gedrag heeft invloed op het gedrag van anderen, dus onderschat je eigen rol niet. Hou je aan de afspraken uit dit boekje en neem de gedachte erachter ter harte. Zo zorgen we er samen voor dat de reputatie van Delta Lloyd en haar medewerkers niet ter discussie staat. Met vriendelijke groet, Hans van der Noordaa, voorzitter Raad van Bestuur

4 Gedragscode integriteit Pag. 4/52 Inhoudsopgave Wat is integriteit? 6 Goede eigenschap 7 Gezamenlijke integriteit 7 Branchecodes 7 Wettelijke voorschriften 8 Integere organisatie 8 Doel van de gedragscode 10 Verder lezen op Sterknet 11 Een incident melden 12 Onderzoek overtreding 13 Waar melden? 13 Onderzoek naar melding 15 Omgaan met klanten en andere zakelijke relaties 16 Klantbelang centraal 17 Mededinging 19 Relatiebeheer: geschenken en uitnodigingen voor evenementen 20 Voorkomen van corruptie 21 Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering: ken je klant! 23 Risicobeheersing 25 Betrouwbare en transparante financiële verslaglegging: SOx 25 Omgaan met elkaar 26 Ongewenste omgangsvormen 27 Zorgen voor fysieke veiligheid 28 Drank en drugs 29 Relaties op de werkvloer 29 Omgaan met bedrijfseigendommen 30 Bewaken van bedrijfseigendommen 31 Beschermen tegen virussen 31 Omgaan met kosten 32 Omgaan met telefoon, internet, en sociale media 32

5 Gedragscode integriteit Pag. 5/52 Omgaan met gevoelige informatie 34 Gebruik van wachtwoorden 35 Beschermen van persoonsgegevens 36 Opslaan van bedrijfsinformatie 36 Omgaan met mobiele apparatuur 36 Toepassen van clean desk 37 Omgaan met koersgevoelige informatie 38 Regels voor het omgaan met voorwetenschap 40 Insiders 41 Meldingsplichtige Insiders 41 Omgaan met nevenfuncties 44 Omgaan met de samenleving 46 Controle, handhaving en maatregelen 48 Prettiger werken 50 Overzicht beleidsdocumenten en richtlijnen 52

6 Gedragscode integriteit Pag. 6/52 Wat is integriteit? Voordat je verder leest, is het goed om even stil te staan bij het begrip integriteit. Je wordt er tegenwoordig voortdurend mee om je oren geslagen. Zo vaak, dat het bijna een abstract begrip is geworden. Dus waar hebben we het in dit boekje eigenlijk over?

7 Gedragscode integriteit Pag. 7/52 Goede eigenschap Integriteit is allereerst een persoonlijke eigenschap. Het betekent dat je: besef hebt van normen en waarden die algemeen geaccepteerd zijn in de maatschappij; oog en respect hebt voor belangen van anderen; onkreukbaar bent: - dat je je eigen en onze waarden niet zomaar opgeeft als dat je toevallig goed uitkomt; - dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Met andere woorden: een integer mens is een betrouwbaar mens. Gezamenlijke integriteit Daarnaast hebben georganiseerde groepen mensen een gezamenlijke integriteit. Een integere organisatie stelt voor zichzelf normen en waarden op. Ze gaat zorgvuldig om met de belangen van iedereen die een belang heeft bij de organisatie, de zogenoemde stakeholders. Dat zijn bijvoorbeeld aandeelhouders, klanten, werknemers en leveranciers. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in interne gedragsregels. Branchecodes Naast de organisatie die zichzelf gedragsregels voorschrijft, nemen ook de branches initiatieven om een integere bedrijfsvoering te bewaken. Een voorbeeld hiervan is de Gedragscode Verzekeraars. Deze is in 2002 opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en in juni 2011 herzien. Andere goede voorbeelden zijn de Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken en de Governance Principes van het Verbond. Genoemde codes worden beschouwd als belangrijke stappen in het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Onderdeel van de Code Banken en de Governance Principes is de moreel-ethische verklaring, die door respectievelijk de directie van Delta Lloyd Bank en de Raad van Bestuur van Delta Lloyd Groep is ondertekend. De verklaring vormt tevens een leidraad voor het handelen van alle medewerkers van Delta Lloyd Groep. Ter bevestiging daarvan dienen alle medewerkers vanaf 1 januari 2013 een eed of belofte af te leggen en te ondertekenen, die vergelijkbaar is met de moreel-ethische verklaring.

8 Gedragscode integriteit Pag. 8/52 De moreel-ethische verklaring luidt als volgt: Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar en bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar en de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar en de bank opereren. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar en bankier van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekerings- en bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekerings- en bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar en bankier in ere houden.

9 Gedragscode integriteit Pag. 9/52 Wettelijke voorschriften Dan is er nog de wet- en regelgeving. Niet alleen de Nederlandse, maar ook die vanuit Brussel wordt opgelegd. Financiële toezichthouders houden kritisch in de gaten of wij ons hieraan houden. Doen we dat niet, dan kan de samenleving het vertrouwen in de financiële sector kwijtraken. Integere organisatie Integer handelen betekent binnen Delta Lloyd Groep dan ook dat we ons houden aan de wet- en regelgeving én aan de branchecodes en interne gedragsregels die we onszelf hebben opgelegd. Een andere term voor je eraan houden is compliant zijn met. Binnen Delta Lloyd Groep zien onder andere compliance officers erop toe dat we de wetten en regels naleven. De reputatie van Delta Lloyd Groep als integere organisatie is afhankelijk van de integriteit van al haar afzonderlijke medewerkers. Leidinggevenden hebben daarin een voorbeeldfunctie. Dit noemen we de tone at the top.

10 Gedragscode integriteit Pag. 10/52 Doel van de gedragscode Samen bepalen we de uitstraling van het bedrijf. Daarom is het goed om afspraken te maken over wat we wel en niet doen en over de manier waarop we met elkaar en anderen omgaan. Die afspraken zijn samengevat in de Gedragscode Integriteit. Deze code en haar onderliggende regelingen maken deel uit van je arbeidsovereenkomst.

11 Gedragscode integriteit Pag. 11/52 De gedragscode is bedoeld om je kennis te laten maken met de wet- en regelgeving over gedrag, en met branchecodes en interne gedragsregels. Deze code geeft daarmee in het kort weer wat Delta Lloyd Groep verstaat onder gewenst én ongewenst gedrag. Verder lezen op Sterknet Dit Gedragscodeboekje geeft de belangrijkste regels weer, maar beoogt hiermee niet volledig te zijn. De volledige teksten van de beleidsdocumenten, richtlijnen en regelingen kun je nalezen op Sterknet. Op de Sterknet-pagina van Group Integrity (GI) vind je de meest actuele versie van deze code. Daar vind je ook de contactgegevens van GI-medewerkers, voor het geval je vragen hebt over deze code.

12 Gedragscode integriteit Pag. 12/52 Een incident melden Als je merkt of vermoedt dat iemand de gedragsregels in deze code overtreedt, doe je er goed aan dat door te geven aan Group Integrity. Die kunnen dan actie ondernemen om verdere schade voor de reputatie of financiële positie van Delta Lloyd Groep te voorkomen.

13 Gedragscode integriteit Pag. 13/52 Group Integrity (GI) bestaat uit de afdelingen Integriteitzaken, Group Compliance, Information Security en Business Continuity Management (BCM). Onderzoek overtreding Als er sprake is van overschrijding van een gedragsregel, doet Group Integrity daar onderzoek naar. In de Integrity policy en in het Incidenten Beleid staat wie wat op welke manier onderzoekt en wat de werkzaamheden van Integriteitzaken zijn. Je vindt deze documenten op Sterknet. In de meeste gevallen onderzoekt Integriteitzaken een overtreding, soms samen met een ander onderdeel van GI, zoals Compliance. In de Regeling Incidenten staat hoe een intern onderzoek een onderzoek naar een medewerker wordt uitgevoerd en welke beginselen daarbij gelden. Deze regeling staat in de Personeelsgids en op Sterknet. Meer informatie over dit onderwerp vind je in het laatste hoofdstuk van dit boekje: Controle, handhaving en maatregelen. Waar melden? Omdat het voor de reputatie van Delta Lloyd Groep heel belangrijk is dat incidenten worden gemeld, kun je dat op verschillende manieren doen. Zo is er altijd wel een manier die past bij jouw situatie. Je kunt een incident melden bij: je leidinggevende. Die meldt het dan weer aan Integriteitzaken. de Integriteitdesk van Integriteitzaken (locaties Amsterdam, Arnhem en Zwolle). Je kunt ook het Formulier Fraude/Toedracht Onderzoek en Advies invullen, dat je op de startpagina van Integriteitzaken op Sterknet vindt. het Meldpunt Integriteit (onderdeel van Integriteitzaken). Dit meldpunt behandelt ook anonieme meldingen. De contactgegevens van het meldpunt vind je op Sterknet. je vertrouwenspersoon. Hier kun je klachten over ongewenste omgangsvormen melden. Wie jouw vertrouwenspersoon is, kun je opzoeken op Sterknet. Anoniem melden Het kan voorkomen dat je een misstand vermoedt, maar dat je dit niet met je leidinggevende kunt of wilt bespreken. Of misschien wil of durf je niet te melden met bekendmaking van je naam. Voor die gevallen is er de mogelijkheid om anoniem te melden. Je kunt een anonieme melding doen bij het Meldpunt Integriteit.

14 Gedragscode integriteit Pag. 14/52 Klokkenluiderregeling Delta Lloyd Groep vindt het heel belangrijk dat het mogelijk is voor medewerkers om anoniem een melding te kunnen doen. Deze meldingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van onze werkwijze. Iedere melding wordt onafhankelijk onderzocht en de melder krijgt (rechts)bescherming. Dat is vastgelegd in de Klokkenluiderregeling van Delta Lloyd Groep. Hierin staat niet alleen beschreven hoe je een anonieme melding moet doen, maar er wordt ook duidelijkheid gegeven over de (rechts)bescherming van de melder. Die bescherming krijg je vanzelfsprekend alleen als de melding te goeder trouw is gedaan. Oftewel: als de melding niet is gedaan om een andere medewerker van Delta Lloyd Groep opzettelijk te beschadigen. Verder moet de melding zijn gedaan volgens de procedure die de Klokkenluiderregeling beschrijft. Je vindt de Klokkenluiderregeling op Sterknet. Melden bij een vertrouwenspersoon Als je zelf last hebt van ongewenst gedrag, kun je dat het beste melden bij je vertrouwenspersoon. Bij die persoon kun je terecht met klachten over agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, stalken en ander ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding. Dat is vastgelegd in de Gedragscode Vertrouwenspersonen. Ook die kun je vinden op Sterknet. Als het incident zo ernstig is dat bemiddeling geen oplossing biedt, kun je het incident melden bij het Meldpunt Integriteit. Je vertrouwenspersoon kan je daarbij helpen. Informatie ongewenst gedrag In de Personeelsgids op Sterknet staat precies beschreven wat we bij Delta Lloyd Groep onder ongewenst gedrag verstaan, wat je bij ongewenst gedrag kunt doen en hoe er met je klacht wordt omgegaan. Aanvullende informatie vind je in de Regeling Ongewenste Omgangsvormen.

15 Gedragscode integriteit Pag. 15/52 Onderzoek naar melding Delta Lloyd Groep neemt iedere melding van overschrijding van een gedragsregel heel serieus. De directie heeft de afdeling Integriteitzaken opdracht gegeven elke melding nauwkeurig te onderzoeken. Als Integriteitzaken een melding binnen krijgt, bepaalt ze eerst of de melding in onderzoek kan worden genomen. Zo ja, dan verzamelt en analyseert ze gegevens, interviewt ze medewerkers en soms ook andere partijen. Uitkomsten onderzoek Integriteitzaken rapporteert de uitkomsten van het onderzoek aan de directie: de opdrachtgever van het onderzoek. Als er sprake is van een klokkenluidermelding rapporteert Integriteitzaken aan de Raad van Bestuur. Daarbij houdt zij de identiteit van de melder geheim. De persoon tegen wie het onderzoek zich richt, krijgt de gelegenheid te reageren op de onderzoeksbevindingen. Als dat nodig blijkt, worden maatregelen getroffen. Daarnaast kan Integriteitzaken adviseren over verbetering van procedures, processen en systemen.

16 Gedragscode integriteit Pag. 16/52 Omgaan met klanten en andere zakelijke relaties Delta Lloyd Groep gaat zorgvuldig om met de belangen van al haar stakeholders. Dit is iedereen die een belang heeft bij de organisatie, bijvoorbeeld klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders. Deze stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat Delta Lloyd Groep een integere, betrouwbare organisatie is. Als medewerker van Delta Lloyd Groep ben je hiervoor medeverantwoordelijk. Hieronder kun je lezen wat dit in de praktijk betekent.

17 Gedragscode integriteit Pag. 17/52 Klantbelang centraal Bij Delta Lloyd Groep staat het belang van de klant altijd centraal, bij alles wat we doen. We behandelen klanten respectvol, vlot en nooit bureaucratisch. We sturen klanten dus niet van het kastje naar de muur, maar zorgen ervoor dat ze snel en adequaat geholpen worden. Ook ontwikkelen en verkopen wij uitsluitend producten en diensten die in het belang van onze klanten zijn. Consumerspolicy De klantgerichte instelling van Delta Lloyd Groep staat duidelijk beschreven in onze Consumerspolicy. De Consumerspolicy maakt duidelijk hoe belangrijk klanten voor ons zijn en hoe wij klantgerichtheid in de praktijk kunnen brengen, zodat dit uiteindelijk leidt tot tevreden klanten. Een belangrijke kerngedachte hierbij is het klantbelang centraal stellen. Hoe bereik je dit? Door: aandacht voor de klant: wij begrijpen wat de klant bedoelt. bereikbaarheid: wij zijn op afgesproken tijden altijd bereikbaar voor de klant. vindbaarheid: de klant kan vinden waar hij of zij naar op zoek is. duidelijke en begrijpelijke communicatie: wij vertellen de klant waar het op staat. snelheid van afhandeling: wij geven de klant direct antwoord op vragen. kwaliteit van de dienst: we streven naar hoge kwaliteit, o.a.: - klachten: we nemen klachten serieus, volgen dit direct op en leggen het vast. - producttoetsing: we toetsen de kwaliteit van producten op regelmatige basis en betrekken de klant hierin. nakomen van afspraken: we doen wat we beloven. Productontwikkeling en -beheer Ook bij de (door)ontwikkeling van producten, stelt Delta Lloyd Groep het belang van de klant centraal. We letten erop dat het product het belang dient van de individuele klant. Ook zorgen we ervoor dat de klant de kenmerken en eventuele risico s van het product goed begrijpt. Om het klantbelang centraal te stellen, dienen producten en bedieningsconcepten kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk te zijn. Delta Lloyd Groep waarborgt dit, door bij elke ontwikkeling of wijziging van een product of dienst het Product Approval and Review Proces (PARP) te volgen. Hierin wordt gebruik gemaakt van het Product Approval Rapport (PAR) template. Zowel de procesbeschrijving als het template zijn te vinden op Sterknet.

18 Gedragscode integriteit Pag. 18/52 Zorg- en informatieplicht Als financieel dienstverlener heeft Delta Lloyd Groep een betere kijk op de gevolgen van financiële producten dan consumenten. Daarom heeft zij een zorgplicht: ze moet helpen voorkomen dat consumenten een financieel product afnemen dat niet bij hen past. Ook zorgen wij ervoor dat een verschil van inzicht tussen verzekeraars over een schadegeval, waarbij het recht op uitkering niet ter discussie staat, geen nadelige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. Daarnaast heeft Delta Lloyd Groep een informatieplicht: onze productinformatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn. De klant moet uit de productinformatie alle belangrijke eigenschappen van het product kunnen halen, zoals het rendement, de kosten, het risico en de beperkingen. We zorgen voor een inzichtelijk acceptatie- en schadebehandelingsproces en dragen zorg voor een voortvarende en zorgvuldige afhandeling met oog voor alle betrokkenen. Indien wij besluiten een klant niet te accepteren, motiveren wij dit schriftelijk en in begrijpelijke taal. Ook wijzen wij de klant daarbij op eventuele andere (beroeps)mogelijkheden Cliëntprofiel Delta Lloyd Groep wil haar klanten goed kunnen adviseren over passende producten. Daarvoor hebben we informatie over de klant nodig. In het cliëntprofiel wordt daarom onder meer vastgelegd in welke mate de klant financiële risico s kan opvangen: wat is de risicotolerantie van de klant? Ook wordt in het cliëntprofiel vastgelegd hoe de klant emotioneel gezien staat tegenover die risico s. Dit noemen we de risicobeleving, bepaald door factoren als beleggingservaring, leeftijd, opvoeding en sociale omgeving. Richtlijnen externe communicatie Duidelijke communicatie bereiken we onder andere door ervoor te zorgen dat alle informatie die we naar de consument sturen aan een aantal richtlijnen voldoet, bijvoorbeeld: de leidraad van de AFM Zorg- en informatieplicht en adviesplicht; de vereisten die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren stelt; de interne Schrijfwijzer. Vakbekwaamheid en deskundigheid Medewerkers van Delta Lloyd Groep kunnen de klant goed van dienst zijn omdat ze deskundig zijn. Daarom moeten medewerkers die inhoudelijk contact hebben met de klant voldoen aan alle (wettelijke) vakbekwaamheidseisen. Om het deskundigheidspeil hoog te houden, zijn er interne opleidingen en programma s.

19 Gedragscode integriteit Pag. 19/52 Informatie over hoe je je deskundigheid kunt ontwikkelen, kun je vinden op Sterknet. Kijk bij Werken bij op de startpagina Opleiding en Ontwikkeling. Om de deskundigheid van bestuurders up-to-date te houden, volgen zij jaarlijks een PE (Permanente Educatie)-programma. Klachtenbeleid Wij zijn er voor onze klanten wanneer zij ons het hardst nodig hebben. Bovendien willen we leren van klachten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren. Daarom is een groepsbreed klachtenbeleid opgesteld: Klachtenbeleid DLG. Dit beleid is te vinden op Sterknet en op onze externe websites. Mededinging Delta Lloyd Groep hecht veel waarde aan eerlijke concurrentie (mededinging). De mededingingswet is duidelijk: ondernemers mogen niet met elkaar overleggen over zaken die concurrentie bepalen. Denk daarbij aan tarieven, productvoorwaarden, kostenstructuur van producten, beloning van intermediairs, afbakening van markten en nog veel meer. Kartelboetes Concurrentieafspraken heten kartels. Het vormen van kartels wordt beschouwd als verboden gedragingen. Kartels brengen de economie grote schade toe. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt daarom hoge boetes op bij overtreding van de mededingingswet. Deze boetes kunnen oplopen tot tien procent van de jaaromzet van het concern in overtreding. Om nog maar te zwijgen over de enorme reputatieschade aan het bedrijf die voortvloeit uit vervolging en boeteoplegging. Mededingingsvoorschriften Delta Lloyd Groep vindt het dan ook erg belangrijk dat iedere medewerker zich houdt aan de mededingingsvoorschriften. De Compliance Regeling Mededinging Delta Lloyd Groep legt helder uit waar wij ons als medewerkers aan moeten houden. Je vindt de regeling op Sterknet.

20 Gedragscode integriteit Pag. 20/52 Relatiebeheer: geschenken en uitnodigingen voor evenementen Het geven of ontvangen van cadeaus of uitnodigingen voor evenementen is een normaal onderdeel van relatiebeheer. Wel verbindt Delta Lloyd Groep hier grenzen aan. De regels staan beschreven de Regeling Geschenken en Evenementen dat je op Sterknet kunt vinden. Hieronder volgen de belangrijkste regels. Uitgangspunten De hoofdregel is dat de reputatie van Delta Lloyd Groep niet mag worden aangetast. Bij twijfel: niet doen! Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten: functionaliteit: er dient een zakelijk doel of relatie met het werk te zijn; transparantie: er dient openlijk over het geschenk of de uitnodiging gecommuniceerd te kunnen worden. Bij een evenement moet vooraf duidelijk zijn om wat voor evenement het precies gaat, wanneer en waar het plaatsvindt, wat het doel is, wie er worden uitgenodigd, etc. onafhankelijkheid: er mag geen (schijnbare) afhankelijkheidsrelatie of (schijnbare) belangenverstrengeling ontstaan; proportionaliteit: staat het geschenk of de uitnodiging in redelijke verhouding tot het doel, zoals een goede zakenrelatie of het bijhouden van kennis? legaliteit: het geven of ontvangen van cadeaus of uitnodigingen voor evenementen mag vanzelfsprekend niet in strijd zijn met de wet. Toestemmingsvereiste bij uitnodigingen voor evenementen Voor het uitnodigen van relaties en voor het accepteren van uitnodigingen dient advies te worden ingewonnen bij je compliance officer en is goedkeuring vereist door de directie of de Raad van Bestuur. Meldingsplicht bij geschenken Het accepteren of verstrekken van geschenken is toegestaan, indien het geschenk een commerciële waarde vertegenwoordigt die niet hoger is dan het grensbedrag zoals dat wordt genoemd in de Regeling Geschenken en Evenementen. Indien je het gevoel krijgt dat er een (schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan, doe je er goed aan dit vooraf met je leidinggevende te bespreken. Je leidinggevende beslist dan of een geschenk mag worden aangenomen of verstrekt. Als je een geschenk krijgt, meld dit dan in ieder geval achteraf bij je leidinggevende. Deze kan bepalen of geschenken eventueel moeten worden ingeleverd en worden herverdeeld onder de medewerkers (bijvoorbeeld in de periode rond kerstmis of de jaarwisseling).

21 Gedragscode integriteit Pag. 21/52 Wat mag je wel doen? Een flesje wijn aannemen als dank voor het geven van een presentatie. Wat niet? Een weekendje Parijs als dank voor een bewezen dienst. Voorkomen van corruptie Het aannemen van cadeaus, diensten of andere voordelen kan als omkoping (corruptie) of belangenverstrengeling beschouwd worden. Daarom is het belangrijk dat je weet wat onder corruptie wordt verstaan. Dit is beschreven in het Anti Corruptie Beleid van Delta Lloyd Groep. Wat is corruptie? In het Anti Corruptie Beleid staat onder andere dat medewerkers van Delta Lloyd Groep geen ongeoorloofde giften, diensten of andere voordelen mogen aannemen of verstrekken. Het ongeoorloofde zit hem daarbij in de intentie van de aannemer en/of verstrekker van de gift. Bij corruptie is altijd sprake van wederkerigheid; de bedoeling van het cadeau is om daarmee de ander te bewegen iets ten gunste van jou te doen of juist niet te doen. Wees daarom op je hoede voor zakelijke dienstverleners van Delta Lloyd Groep - zoals leveranciers, aannemers en makelaars - die jou fêteren om via jou een opdracht van Delta Lloyd Groep te krijgen. Verleidelijk aanbod Een medewerker van Procurement krijgt van een leverancier die graag preferred supplier wil worden een uitnodiging om samen met zijn vrouw een privébezoek te brengen aan zijn vakantiehuis op Aruba. Natuurlijk is dit een verleidelijk aanbod, maar het kan leiden tot ongewenste belangenverstrengeling.

22 Gedragscode integriteit Pag. 22/52 Omkoping van derden Niet alleen mag je je niet laten omkopen, je mag als medewerker van Delta Lloyd Groep ook zelf geen relatie van Delta Lloyd Groep omkopen. Dat spreekt voor zich. Dit geldt voor alle relaties van Delta Lloyd Groep, zoals overheidsfunctionarissen (waaronder ambtenaren en rechters), functionarissen van politieke partijen, medewerkers van private partijen (bedrijven) en agenten, intermediairs, adviseurs of andere derden. Melding corruptie Voor alle medewerkers geldt: wees je bewust van het risico van corruptie en stel je actief op als je corruptie signaleert. Meld een vermoeden van omkoping bij de afdeling Integriteitzaken. Dat kan door de Klokkenluiderregeling ook anoniem. In dat geval doe je een melding bij het Meldpunt Integriteit.

23 Gedragscode integriteit Pag. 23/52 Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering: ken je klant! Sinds augustus 2008 is er de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Volgens die wet is Delta Lloyd Groep verplicht een onderzoek te doen naar de identiteit van haar cliënten. Ook zijn we verplicht melding te doen van eventuele ongebruikelijke transacties. De Wwft is bedoeld om te voorkomen dat een financieel product wordt gebruikt om geld wit te wassen of om terrorisme te financieren. Indien de dienstverlening plaatsvindt via een bemiddelaar, moet worden nagegaan of de betreffende bemiddelaar zich houdt aan de Wwft-eisen. Standaard cliëntenonderzoek Een standaard cliëntenonderzoek bestaat uit verschillende stappen: controle van de identiteit van de cliënt. Je vraagt de identiteit van je klant op, legt deze vast en verifieert deze (je gaat na of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijkheid). Als dit door een bemiddelaar is gedaan, moet je vaststellen dat hij dit op de juiste manier heeft gedaan. de uiteindelijke belanghebbende vaststellen. Als je zaken doet met bijvoorbeeld een rechtspersoon, moet je uitzoeken welke natuurlijke persoon daarachter schuilgaat en wat de eigendoms- en zeggenschapsstructuur is. aard en doel van de zakelijke relatie vaststellen. Je stelt vast hoe de zakelijke relatie in elkaar zit en met welk doel iemand een zakelijke relatie aangaat. Op die manier kun je eventuele risico s van een cliënt inschatten. controle op zakelijke relatie en verrichte transacties. Je controleert regelmatig of de relatie en de uitgevoerde transacties nog voldoen aan het opgestelde cliëntprofiel. Daarnaast verricht je een onderzoek naar de bron van het vermogen waaruit aan Delta Lloyd gelden worden overgemaakt. Dit is de enige manier om na te gaan of de cliënt ongebruikelijke transacties verricht. Hieronder lees je waar deze gemeld moeten worden. Afwijkend cliëntenonderzoek In een aantal gevallen is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek toegestaan, terwijl in andere gevallen juist een verscherpt cliëntenonderzoek met aanvullende onderzoekseisen nodig is. Daarbij is belangrijk welke gevaren een product of cliënt met zich meebrengt voor witwassen of terrorismefinanciering. Hoe groter het risico, des te uitgebreider het cliëntenonderzoek moet zijn. In de kennisdatabase van jouw bedrijfsonderdeel kun je vinden in welke gevallen en op welke manier je een cliëntenonderzoek moet uitvoeren.

24 Gedragscode integriteit Pag. 24/52 Melden ongebruikelijke transacties De wet verplicht ons om naast het cliëntenonderzoek, ongebruikelijke transacties binnen veertien dagen te melden bij het meldpunt FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Ongebruikelijke transacties zijn transacties die aanleiding geven om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering. Bij het doen van een melding zijn de identiteitgegevens uit het cliëntenonderzoek noodzakelijk. Het kan per bedrijfsonderdeel verschillen wie namens Delta Lloyd de melding bij het meldpunt verricht. Kijk voor meer informatie in de kennisdatabase van jouw bedrijfsonderdeel of vraag het aan je leidinggevende. Let op! Als je een melding hebt gedaan bij het meldpunt FIU-Nederland, mag je dat je cliënt nooit laten weten. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is volgens de wet een strafbaar feit.

25 Gedragscode integriteit Pag. 25/52 Risicobeheersing Om de betrouwbaarheid van Delta Lloyd Groep als integere organisatie te kunnen waarborgen, is een goede risicobeheersing noodzakelijk. De primaire verantwoordelijkheid voor risk management ligt bij de Raad van Bestuur, directies en management. Hierbij worden zij ondersteund door divisie risk officers en risk committees. De risk officers hebben de hulp nodig van medewerkers. Medewerkers kennen immers de processen en systemen als geen ander. Wanneer je ziet dat een bepaald proces of systeem structureel niet goed werkt waardoor een risico ontstaat of zich een operationeel verlies voordoet, bespreek dit dan met je divisie risk officer (te vinden op Sterknet). Delta Lloyd Groep heeft een raamwerk van groepsbrede policies (beleidsdocumenten) ingericht. Per policy is een inschatting gemaakt van alle risico s die zich voor kunnen doen. Hierin zijn controlemaatregelen beschreven om deze risico s zoveel als dat gewenst is, te beperken. Deze policies zijn te vinden op Sterknet. De werking van de controlemaatregelen uit de policies wordt jaarlijks getest. Dit is voor Delta Lloyd Groep een zeer belangrijk proces. Indien je hier vanuit je werkzaamheden mee te maken krijgt, vragen we je dan ook om daar serieus mee om te gaan. Betrouwbare en transparante financiële verslaglegging: SOx Delta Lloyd Groep zorgt voor een betrouwbare en transparante financiële verslaglegging. Om dit te bereiken werkt Delta Lloyd Groep met een methode die is afgeleid van SOx-principes. Jaarlijks worden de risico s op het gebied van financiële verslaglegging geëvalueerd. Ook wordt gedurende het jaar door een onafhankelijke afdeling (Group SOx) getoetst of bestaande beheersmaatregelen voldoende effectief zijn om deze risico s af te dekken. Van alle medewerkers inclusief management wordt verwacht dat zij de beheersmaatregelen zichtbaar en controleerbaar naleven.

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode oktober 2015 Voorwoord SNS Bank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

De a.s.r. gedragscode. Juni 2016

De a.s.r. gedragscode. Juni 2016 De a.s.r. gedragscode Juni 2016 Inhoud 1. a.s.r. gedragscode. 3 2. Wie wij zijn en wat wij doen. 4 3. De gedragsregels in het kort. 5 3.1 Wij houden ons aan de wet en aan branche-afspraken 5 3.2 Wij respecteren

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen Torion Gedragscode Aanvulling Omgangsregels INHOUD 1. Inleiding 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsnormen 4. De omgang met klanten en anderen 5. De werkrelatie 6. Samengevat Gedragscode Torion, aanvulling

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland juni 2007 Inleiding Deze notitie bevat de integriteitcode van Wonen Noordwest Friesland. Hierin staat aangegeven wat bij Wonen Noordwest Friesland verstaan

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Gedragscode juli 2016

Gedragscode juli 2016 Gedragscode juli 2016 Voorwoord De Volksbank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt geleefd. Iedereen die bij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. ZVH Voor opdrachtnemers

GEDRAGSCODE. ZVH Voor opdrachtnemers Waarom GEDRAGSCODE ZVH Voor opdrachtnemers ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers van ZVH wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht,

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode Zo doen wij het gewoon Integriteitscode De Huismeesters 2015 Zo doen wij het gewoon! Integriteit, binnen de corporatiewereld hebben we het er vaak over. En terecht, want we willen integer zijn, oftewel:

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Gedragscode OPTA. hoe ben ik integer?

Gedragscode OPTA. hoe ben ik integer? Gedragscode OPTA hoe ben ik integer? 2 gedragscode OPTA gedragscode OPTA 3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Waarom is integriteit belangrijk? 6 Wat is de gedragscode integriteit van OPTA? 7 Tien spelregels 9

Nadere informatie

Privacy cliënt en supporter

Privacy cliënt en supporter Privacy cliënt en supporter Uw toestemming Door u aan te melden in het systeem en het vinkje voor akkoord te zetten, gaat u akkoord met de manier waarop het Jeugd- en gezinsteam uw gegevens verwerkt zoals

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Hier staan wij voor. Hier staan wij voor. Gedragscode. Gedragscode

Hier staan wij voor. Hier staan wij voor. Gedragscode. Gedragscode Hier staan wij voor Gedragscode Hier staan wij voor Gedragscode 2 Vooraf Gasunie staat voor veilig en betrouwbaar gastransport. Miljoenen Nederlandse en buitenlandse huishoudens, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

WIJ ZIJN NS GEDRAGSCODE VOOR NS-MEDEWERKERS. De NS gedragscode in het kort:

WIJ ZIJN NS GEDRAGSCODE VOOR NS-MEDEWERKERS. De NS gedragscode in het kort: De NS gedragscode in het kort: 1. Veiligheid en vakmanschap staan voorop we streven een open cultuur na waar misstanden altijd kunnen worden gemeld we leren van onze fouten we investeren wederzijds in

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek Integriteitscode Woningstichting Laarbeek 1. Inleiding In deze integriteitscode staat beschreven wat wij onder integer gedrag verstaan, welke principes wij hanteren en welke spelregels daarbij horen. De

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP INTEGRITEITSCODE STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding Een organisatie valt of staat met de mensen die er werken. Iedere medewerker is voor een deel in dat grote geheel verantwoordelijk; ieder

Nadere informatie

Gedragsregels. Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl

Gedragsregels. Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl Gedragsregels Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl Gedragsregels In samenhang met de introductie van een Maatschappelijk Statuut en de actualisering

Nadere informatie

Hier staan wij voor Meld wat er mis is Gedragscode

Hier staan wij voor Meld wat er mis is Gedragscode Hier Meld staan wat er wij mis voor is Gedragscode 2 Regeling om te melden dat er iets mis is Gasunie staat voor een veilig en betrouwbaar gastransport. Miljoenen Nederlandse en buitenlandse huishoudens,

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie