Curriculum Vitae alle projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae alle projecten"

Transcriptie

1 Outsourcetraject Input productie (nov 2014 heden) Digitaliseren Output OMS (jan 2014 heden) Commerciële Slagkracht (jul 2013 dec 2013) Outsourcen Output productie (nov 2012 jul 2013) Productontwikkelaar (Menzis) Transitie Afdeling IOM (jan 2012 dec 2012) Digitale Polis MZ/AZ/AV (mei 2011 nov 2011) Digitaliseren Care Adm. PGB (nov 2010 okt 2011) Deelprojectleider (Menzis) Digitaliseren Offertes (nov 2009 dec 2010) Procesbegeleider bij Gemeente Noordenveld (apr 2008 feb 2009) Roden Procesbegeleider bij Katwijksche Bouwvereniging (nov 2007) Katwijk Business Analist bij Waterschap Friesland (dec 2005 mrt 2006) (interim) projectleider bij Delta Lloyd Zorg (sep 2005 mrt 2006) Trainer/coach bij UWV (apr jul 2005) Trainer/coach bij TSN (okt 2004 feb 2005) Landelijk Landelijk Input geven voor het selecteren van een goede outsource partij. Resultaat Analyse bestaande poststromen, Programma van eisen/wensen, prijscalculatiemodel, wegingsmodel. Adviseren over de inrichting van de outputketen mbt het digitaliseren van transactionele output. Resultaat Digitalisering van output tbv communicatie obv klantwens. Adviseren over overzichtelijkheid commerciële output tijdens de campagneperiode. Resultaat Overallplanning commerciële output campagneperiode en commerciële output gekoppeld aan klantbeeld. Input geven voor het selecteren van een goede outsource partij. Resultaat Programma van eisen, geselecteerde outsource partij en die de output voor ons gaat verzorgen. Inhoudelijk adviseren over de (in)richting van de afdeling. Het ondersteunen van en sparren met het managementteam. Resultaat Ingerichte afdeling en geformuleerde producten/diensten. Inhoudelijk ondersteunen en sparren t.b.v. het realiseren van de digitale polis. Optreden als vervanger van de projectmanager. Resultaat Digitale Polis en interne/externe toegankelijkheid. Adviseren over het digitaal opslaan & ontsluiten van de documenten en het digitaliseren van de procesgang. Resultaat Gedigitaliseerd archief en gedigitaliseerde en productie gereed aangeleverde input. Algehele coördinatie en aansturing van ontwikkelaars Output Management Systeem. Resultaat Geautomatiseerde digitale verzending offertes en digitaal opgeslagen offertes. Meenemen MT in procesmanagement, aansturen procesbeschrijvers en sturing geven aan het inrichten van het BPM systeem (Mavim). Resultaat Concept beleidsdocument, inrichtingsdocument BPM systeem en een gevuld BPM systeem. Het coachen bij het opstellen van een sjabloon voor het beschrijven van de processen, een inrichtingsdocument voor het systeem (Mavim) en een beleidsdocument. Resultaat Richtlijnen voor het beschrijven van processen. Opzetten rekenmodel (ROIt) voor het automatiseren van het facturatie proces. Resultaat Standaardrekenmodel, gebaseerd op zachte en harde indicatoren, om processen te toetsen op effectiviteit van automatisering. Realisatie en implementatie nieuwe omgeving van het BPM systeem (BWise). Vorm en inhoud geven aan opleidingsmateriaal en projectbewaking (Capaciteit, Kosten en Tijd). Resultaat Trainingsprogramma, getrainde medewerkers en nieuw ingericht BPM systeem dat de afdelingen optimaal ondersteunt bij de procesmatige uitvoering, welke van toepassing is op 1 jan 2006 (obv de nw Zorgverzekeringswet en de nw beleidsmatige keuzes). Mede vorm en inhoud geven aan het opleidingsmateriaal voor verschillende doelgroepen. Resultaat Getrainde trainers en teams van begeleiding / ondersteuning bij het in gebruik nemen van het nieuwe systeem dat de dagelijkse werkzaamheden ondersteunt. Ontwikkelen en uitvoeren van het begeleidingsprogramma voor het in gebruik nemen van een nieuw systeem op de diverse vestigingen. Resultaat Het trainen en coachen van het personeel op een vestiging en veranderde procesuitvoering. Blad 1 van 5

2 Trainer bij Stichting De Leite (aug 2004) Teammanager bij Essent Retail/Energie (mei - sep 2004) Hengelo Coach bij Stichting De Leite (mrt 2004) Procesbegeleider bij Nijestee (jan 2004 apr 2004) Adviseur bij Gemeente Menterwolde (sep 2003) Curriculum Vitae alle projecten Menterwolde Projectleider bij Nijestee (aug 2003 jan 2004) Projectleider bij Nijestee (jul 2003 jan 2004) Het trainen van medewerkers in proces denken. De focus lag op het werken vanuit procesmatig handelen. Resultaat Getrainde medewerkers die o.b.v. proces denken hun werkzaamheden kunnen beschrijven op een procesmatige wijze; en dit kunnen doen conform een standaarddocument. Dagelijkse aansturing van het team Verhuizingen, bestaande uit 18 medewerkers. Begeleiding en coachen van medewerkers, vorm/ richting/inhoud geven aan het nieuwe team en het borgen van de veranderingen n.a.v. de liberalisering van de energiemarkt. Resultaat Bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de taken waarvoor het team verantwoordelijk is; implementatie van prestatienormen (Sturen op Ontwikkeling & Resultaat) en verbetering van de kwaliteit. Kwartiermaker voor de nieuwe teammanager. Het coachen van en meedenken met de projectgroep Administratieve Organisatie. Resultaat Bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het Plan van Aanpak en het sjabloon voor het beschrijven van de processen. Het coachen/begeleiden van het managementteam onderhoud op het gebied van procesgericht sturen en het definiëren van de aspecten om de kwaliteit van het proces te meten (proces-indicatoren). Bijdrage geleverd aan het opstellen van een communicatieplan. Resultaat Meedenken over de optimale aansluiting van het systeem op het ontworpen proces. Bijdrage aan ontwikkeling van procesgericht sturen, het onderkennen van knelpunten en het stimuleren van het oplossend vermogen. Op basis van documenten en interviews een rapport opgesteld t.b.v. de gemeente secretaris. Resultaat Adviesrapport met daarin een onderbouwing van de geïnventariseerde knelpunten. Het aansturen van een werkgroep (vaklieden). Met een werkgroep (vaklieden) overeenstemming bereiken over de aan te schaffen nieuwe bedrijfskleding en de inrichting van de nieuwe bedrijfsbussen. Het communiceren van de nieuwe organisatiestructuur naar derden. En het opstellen van een draaiboek voor het omwisselen van de oude bussen. Resultaat Nieuwe bedrijfskleding voor de onderhoudsmonteurs. Conform budget (uniforme) flexibele inrichting voor de nieuwe bedrijfsbussen. Het aansturen van de werkgroep Uitvoering, gericht op het bereiken van de geformuleerde doelen. Richting / geven aan de taken en verantwoordelijkheden binnen de afdeling Uitvoering Niet Planmatig Onderhoud (NPO). Invulling geven aan de implementatie van de nieuwe processen, binnen de afdeling en overdracht aan de nieuwe afdelingsmanager. Afstemming zoeken met overige projectleiders en het rapporteren van de voortgang aan de directie (stuurgroep). Tevens zitting hebben in de ICT-werkgroep. Bijdrage geleverd aan de inrichting van het nieuwe primaire systeem. Resultaat Procesinrichting (uitvoering) van Niet Planmatig Onderhoud (NPO). Een optimale aansluiting gerealiseerd bij voorgaande processtappen en een effectieve aansluiting bij het nieuwe primaire systeem. Blad 2 van 5

3 Business Analist bij Friesland Bank (apr 2003 jun 2003) Procesadviseur bij Katwijksche Bouwvereniging (apr 2003) Adviseren over het (her)ontwerpen en ontwikkelen van processen, op basis van het nieuwe bancaire systeem dat de bank heeft aangeschaft. Tevens adviseren over het effectiever en efficiënter inrichten van de processen. Resultaat Procesbeschrijvingen gemaakt in een systeem (Mavim) en beschrijvingsrapporten t.b.v. het inrichten/ bouwen van het nieuwe bancaire systeem. Adviseren over het aan te schaffen van een systeem om processn ini te beschrijven, voor het vastleggen van processen. Resultaat Presentatie en een keuzerapport Katwijk Procesbeschrijver bij CJIB (nov 2002 feb 2003) Adviseur AEGON Asset Management (feb 2003) Projectleider AO/IC Woonklavier (okt 2002 jun 2003) Eibergen Projectleider BWise bij Aegon Asset Management (mei 2002 aug 2002) Procesadviseur Akzo Nobel (apr mei 2002) Delfzijl Adviseur Essent Kabelcom (mrt 2002 aug 2002) /Zwolle Procesconsultant bij COA (jan 2002) Rijswijk Huidige procesbeschrijvingen afstemmen met diverse inhoudelijk deskundigen. Afstemming realiseren tussen diverse unitmanagers en de "nieuwe" procesregisseur. Resultaat Bijdrage leveren aan geaccordeerde procesbeschrijvingen en heb beschrijven van processen in een systeem (Aris). Adviseren over de verdere inrichting en implementatie van het systeem waarin de processen zijn beschreven (BWise) en de kwaliteiten van de procesbeschrijvingen. Resultaat Aanzet gegeven voor een nieuw beschrijvingsformat en een voorstel gedaan voor een projectaanpak. Het opzetten van een procesmodel en het aansturen van procesbeschrijvers. Het implementeren van het systeem voor procesbeschrijvingen (ModulOr) in de organisatie en het management adviseren over procesmanagement. Resultaat Implementatie systeem en bijdrage geleverd aan de positieve uitkomst van de controle door de externe accountant. Het aansturen en coördineren van de aanschaf, de inrichting van en de verwerking in het systeem voor procesbeschrijvingen (Bwise). Adviseren van een managementteam over de aan te schaffen informatietool, over de wijze van beschrijven van processen en het inrichten van beheer & onderhoud (procesmanagement). Zorg dragen voor verwerkingscapaciteit, aansturen van procesdesigners / pakketspecialist, werkverdeling, budgetbewaking, etc. Resultaat Plan van aanpak, uniforme procesbeschrijvingen, aanschaf van een systeem om processen in te beschrijven en 190 processen beschreven in het systeem (BWise). Opzetten van het project, coachen in de analysefase en de eindfase. Plan van Aanpak geschreven en workshop gehouden. Resultaat Plan van aanpak, methode voor het beschrijven van de processen en processen gemaakt in het systeem. Onderzoek naar centraal contractbeheer in combinatie met digitalisering. Analyse van organisatorische, procesmatige en systeem technische consequenties voor Essent Kabelcom. Na de analyse fase een pilot ingericht, waarin externe sales contracten zijn gedigitaliseerd. Resultaat Bijdrage geleverd aan het Plan van aanpak, vooronderzoeksrapport, analyserapport en werkinstructies opgesteld voor het opschonen van de verschillende contracten. Aantal procesbeschrijvingen in een systeem (Mavim) gemaakt en aanbevelingen gedaan ten aanzien van de huidige wijze van het beschrijven van de processen door het COA. Resultaat aanbevelingen en tien proces beschrijvingen in een systeem gezet (Mavim). Blad 3 van 5

4 Business analist bij Essent (okt 2001 dec 2001) /Maastricht Woonservice Centrum (sep 2001 nov 2001) Procesconsultant Gemeente (apr 2001) Procesconsultant AVM (apr 2001) / Procesconsultant RDW (mrt 2001 jul 2001) Projectleider KPN- Opleidingen (dec 2000 jan 2001) Veendam Opleider / Trainer Stonehenge Telecom NV (sep 2000 dec 2000) Hoofddorp Projectleider KPN- Opleidingen (mei 2000 sep 2000) Afstudeeropdracht Jeugdzorg Drenthe (nov 1999 mei 2000) HALT-bureau Drenthe (sep 1999 jan 2000) Het in kaart brengen en analyseren van de processen Factureren en Incasseren. Presenteren/rapporteren van de bevindingen aan management (directeur Finance en Sales). Resultaat Adviesrapport met aanbevelingen. In workshops (brownpapersessies) de processen van de financiële afdeling geïnventariseerd en beschreven. Afstemmen met de opdrachtgever (afdelingshoofd) en het bewaken van het beschikbare budget. Resultaat Plan van aanpak (PvA), inventarisatielijst processen en procesbeschrijvingen in Word. Processen beschreven in een systeem (Protos). Adviseren over de mogelijkheden m.b.t. omzetten van procesbeschrijvingen in Protos. Resultaat Beschreven processen in Protos. Ondersteuning verleend tijdens een workshop. Geadviseerd over het ontwerp van het primair proces. Resultaat Bijdrage geleverd aan het nieuw proces. Processen beschreven en gecontroleerd. Het coördineren het maken van het digitale AO-handboek. Resultaat Procesbeschrijvingen en digitaal AO-handboek. Bijdrage leveren aan de landelijke uitrol van ADSL (breedband internet via telefoonlijn). Coördinatie van het opleiden van alle primafoonmedewerkers in Nederland. Afstemming Opdrachtgever, Projectmanager, Programmamanager, filiaalmanagers en planning maken etc. Aansturen projectmedewerker, klantenservice en afdeling planning. Prijscalculatie en budgetbewaking. Resultaat Binnen tijd en budget zijn alle primafoonmedewerkers in Nederland opgeleid. Het houden van interviews. Inhoudelijk en bouwtechnisch (ontwerp en grafisch) invulling geven aan een computer gestuurde training voor call center agents. Opzetten van een communicatie training voor de call center agents en vorm en inhoud geven aan de samenwerking tussen Customer Care en de diverse product-managers. Resultaat Computer gestuurde training en communicatie training. Bijdrage leveren aan de landelijke uitrol van ADSL (breedband internet via telefoonlijn). Coördinatie van het opleiden van alle primafoonmedewerkers in Nederland. Afstemming Opdrachtgever, Projectmanager, Programmamanager, filiaalmanagers en planning maken etc. Aansturen projectmedewerker, klantenservice en afdeling planning. Prijscalculatie en budgetbewaking. Resultaat Binnen tijd en budget zijn alle primafoonmedewerkers in Nederland opgeleid. Het houden van interviews. Processen gemaakt in een systeem (Protos). Onderzoek naar organisatorische en financiële voordelen m.b.t. bundeling van preventie activiteiten. Resultaat Procesbeschrijvingen in Protos. Advies m.b.t. afstemming preventie activiteiten Jeugdreclassering en HALT-bureau Drenthe (en evt. ander instanties). Criminaliteitspreventie Jongeren. Onderhandelen over / initiëren mogelijke samenwerking op het gebied van preventie. Resultaat Samenwerkingsproject tussen HALT-bureau Drenthe de penitentiaire inrichting De Grittenborgh (Hoogeveen). Blad 4 van 5

5 HALT-bureau Drenthe (jan 1998 jul 1998) Wvg gemeente (jan 1995 mei 1995) Curriculum Vitae alle projecten Provincie Drenthe WOC gemeente (jan 1995 mei 1995) Het opzetten en mede uitvoeren van een voorlichtingscampagne. Onderzoek naar de meest effectieve wijze van communicatie richting politie, met als doel de politie te bewegen jongeren naar HALT te sturen. Resultaat Communicatieplan en Presentaties bij alle politieteams in Drenthe. Informatiebijeenkomst voor de inwoners van de gemeente over de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten. Wijkbijeenkomsten organiseren binnen de gemeente, met als doel het informeren over het beleid met betrekking tot Sociale Vernieuwing. Blad 5 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5 damesopbezoek Curriculum Vitae Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81 madelon@damesopbezoek.nl 3723 xe bilthoven Als projectleider en interim manager heb ik de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

PORTFOLIO. Opdrachtgevers

PORTFOLIO. Opdrachtgevers PORTFOLIO Zooist ziet Social Return niet als een verplichting, maar als een káns om vanuit haar eigen kracht altijd met haar opdrachtgevers een passende invulling aan Social Return te geven, welke aansluit

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

1994-1995 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Intensief Doctoraal Programma (IDP), behaald: doctorandus in de Bedrijfskunde

1994-1995 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Intensief Doctoraal Programma (IDP), behaald: doctorandus in de Bedrijfskunde Albert Omta P R O F I E L Professionele ervaring: Allround senior professional met ervaring in consultancy, projectmanagement, procesmanagement, operationeel risico management en algemeen management. Begrip

Nadere informatie

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau Tuit management support Snip 170 9728 XR Groningen 06-20-136353 / arendjan@tuitmanagementsupport.nl www.tuitmanagementsupport.nl KvK nr: 02 097 955 / IBAN nr: NL16 INGB 0003 1785 19 Ervaring bij: Call

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/ CURRICULUM VITAE Personalia Naam : van Goch Voornamen : Johannus Theodorus Godefridus Maria Roepnaam : Hans Geslacht : Man Adres : Gerstakker 7 Plaats : 5236 VG s-hertogenbosch Mobile privé : 06 46 17

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen Plan van aanpak Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen 9 december 2009 Aanleiding voor het plan van aanpak Na de INK-1-meting van 2007

Nadere informatie

Profiel. Opleiding. Personalia

Profiel. Opleiding. Personalia Profiel Guido is een zeer ervaren businesscontroller, die inzetbaar is bij vraagstukken over de bedrijfsvoering. Hij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van besturingsmodellen en het analyseren

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Ben T. van Gampelaere Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 januari 1955 Woonplaats : Bleiswijk Nationaliteit : nederlandse Ervaring sinds : 1977 PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Paul Schrijver

Curriculum Vitae. Paul Schrijver Personalia. Naam : Paul (P.C.) Schrijver Titel : Ing. Geboortedatum : 14 maart 1974 Woonplaats : OLST Nationaliteit : Nederlandse Profiel. Loopbaan. Mijn naam is en ik heb in de afgelopen 11 jaar mijn

Nadere informatie

Algemene informatie:

Algemene informatie: Algemene informatie: Drs. J.P.M. Rek, (roepnaam: Anneke) Schoolstraat 87, 3451 AC Vleuten. E. a.rek@managementondersteuning.info W. www.managementondersteuning.info Profiel van drs Anneke Rek Ik ben managementcoach,

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Hannie Ubachs

Curriculum Vitae van Hannie Ubachs Curriculum Vitae van Hannie Ubachs Drs. J.A.J. Ubachs Geboortedatum 6 oktober 1965 Woonplaats Diemen Bereikbaar 06-265 066 62 h.ubachs@adfemini.nl WERKERVARING okt 2010 jan 2011 / interim Manager Client

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

Opdrachten. Programmamanager/kwartiermaker decentralisaties

Opdrachten. Programmamanager/kwartiermaker decentralisaties en Programmamanager/kwartiermaker decentralisaties De decentralisaties in het sociaal domein vormen een ongekend grote opgave voor gemeenten, departementen en gelieerde organisaties. Een opgave die niet

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

FM 2015. Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur. Expertmeeting 20 juni 2014

FM 2015. Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur. Expertmeeting 20 juni 2014 1 FM 2015 Transitie in de zorg: wendbaarheid in cultuur en structuur Expertmeeting 20 juni 2014 2 Programma Veranderend zorglandschap Rob Maréchal,directeur FunktieMediair Praktijkvoorbeeld Vitras Dinie

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer 077-3596705 e-mail a.breikers@venlo.nl datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie