Draaiboek coronamaatregelen Dorenweerd College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek coronamaatregelen Dorenweerd College"

Transcriptie

1 Draaibek crnamaatregelen Drenweerd Cllege Versie 9 september 2020 Dit draaibek is gebaseerd p het dr de verheid pgestelde prtcl Vlledig penen vrtgezet nderwijs. Puntsgewijs wrdt aangegeven he wij als Drenweerd Cllege kunnen vlden aan de gestelde vrschriften. Het draaibek is een weergave van de crnamaatregelen p dit mment. Zijn er belangrijke ntwikkelingen, dan passen wij het draaibek aan. Op de website publiceren wij telkens de meest actuele versie. Uitgangspunten Het prtcl Vlledig penen vrtgezet nderwijs van de VO-raad is de basis vr dit draaibek: ( De 1,5 meter afstand tussen leerlingen in het vrtgezet nderwijs wrdt lsgelaten. De afstand van 1,5 meter tussen persneel nderling en leerlingen blijft wel gehandhaafd. De schl gaat draaien middels het nrmale rster en met vlledige klassen. Bij (intrductie-)activiteiten en andere bijeenkmsten gelden k de regels m.b.t. hygiëne en 1,5 meter afstand tussen persneel nderling en tussen persneel en de leerlingen. In geval van calamiteiten kunnen er andere afwegingen wrden gemaakt, waarbij de 1,5 meter afstand met wrden lsgelaten. De regels, zals beschreven in dit draaibek gelden vr alle leerlingen, persneelsleden en bezekers van het Drenweerd Cllege en werken alleen als iedereen zich aan de regels hudt en die respecteert. De regels zijn afhankelijk van de ntwikkelingen en wrden indien ndig herzien. Dit draaibek vrmt samen met het prtcl een tijdelijke aanvulling p het arbbeleid binnen de schl. Drenweerd Cllege 1.5 Om de 1,5 meter tussen persneel en leerlingen en tussen persneel nderling te waarbrgen, hanteren we de vlgende regels: Na 48 minuten gaat er een bel. Dat is het teken vr de dcent m van lkaal te wisselen. De leerlingen gaan pas de gang p na 50 minuten (tweede bel). Op deze manier verkleinen we de kans dat in een drukke gang dcenten en leerlingen binnen 1,5 meter van elkaar kmen. De dcentenplek in het lkaal is middels een lijn p 1,5 m afgebakend. Een buspstelling in het lkaal biedt de beste mgelijkheid m afstand te huden tt de werkplek van de dcent. Op de werkplek van de dcent is een plexiglas scherm aanwezig m z ndig individuele instructie te kunnen geven p veilige afstand. Dcenten dienen z min mgelijk dr het lkaal te lpen. Dit geldt k vr de leerlingen.

2 Pauze Kluisjes kunnen in pauzes niet dr cnciërges wrden gepend. De persneelskamer is uitsluitend tegankelijk vr persneel m het pstvakje te legen, gebruik te maken van de kelkast en vr kffie- en theevrziening. Pauzeren den we elders in het gebuw. Vr het persneel zijn er extra kffie- en theecrners in het gebuw. Aan het eind van elke vleugel één, zwel p de beneden- als p de bvenverdieping. Ten aanzien van de reguliere werkplekken en sectiekabinetten geldt dat cllega s zelf verantwrdelijk zijn vr de anderhalvemeternrm. Daar waar ndig zijn plexiglas schermen geplaatst. Leerlingen mgen pauzeren in de aula en vraula. De mechanische ventilatie is p rde bevnden. We blijven leerlingen stimuleren m buiten te pauzeren in de frisse lucht. Daar waar leerlingen pauzeren is er surveillance p afstand. De catering van Markies in de aula is vanaf maandag 7 september gepend. Ventilatie Gedurende de lessen dient de lkaaldeur geslten te blijven m ngewenste luchtstrmen vanuit de gang te vrkmen. In therie is één raam p kiepstand vldende vr de basisventilatie in het lkaal. Vr een gede luchtverversing dr het gehele lkaal is het advies m twee ramen (p grtste afstand van elkaar) p kiepstand te penen. Hiermee wrden de lkalen cntinu van schne lucht vrzien. Tijdens leswisselingen en gedurende pauzes dienen alle lkaaldeuren gepend te zijn. Tevens dienen zveel mgelijk ramen gepend te zijn. Hiermee wrdt de lucht in de gangen ververst en de lkalen gespuid. Om de gangen van vldende schne lucht te kunnen vrzien, dienen zveel mgelijk de buitendeuren en de gangdeuren gepend te blijven. De ventilatiersters in de kantrruimtes zijn bedeld vr luchttever, waarbij de afver p een ander wijze wrdt geregeld. De afvercapaciteit lijkt echter ntereikend. Derhalve dienen de ramen gepend te zijn en dient te tegangsdeur geslten te zijn. Hiermee wrdt de ruimte natuurlijk geventileerd en wrden ngewenste luchtstrmen naar andere ruimtes in het gebuw vrkmen. We mnitren de luchtkwaliteit in het gebuw met behulp van CO2-melders. De metingen wrden digitaal verzameld. Het gebruik van ventilatren f andere systemen m (intern) lucht te verplaatsen is niet tegestaan in ruimtes met meerdere persnen. 2

3 Hygiëne Bij de ingang van de schl gebruik je desinfecterende handgel. Ok in elk lkaal is er handgel: persneelsleden en leerlingen wrden gevraagd m zwel bij binnenkmst van het gebuw als in het lkaal de handen te desinfecteren. In elk lkaal zijn er schnmaakmiddelen. Bij een lkaalwissel maakt de dcent zijn eigen werkplek schn (inclusief plexiglas scherm) met water en zeep/allesreiniger f desinfectiemiddel en herhaalt dit bij het verlaten van het lkaal. Leerlingen heven hun werkplek niet schn te maken, maar dat mag wel. Materialen die dr meerdere persneelsleden wrden gebruikt, wrden met regelmaat schn gemaakt. Dit geldt k vr werkplekken en gereedschappen in praktijklkalen. Cntactpunten (tiletten, trapleuningen, raamhendels en deurkrukken) wrden gedurende de dag en aan het einde van de dag extra schngemaakt. Er zijn hygiëne-dekjes aanwezig m de materialen waarmee persneelsleden in aanraking kmen (beamer, tetsenbrd, stift, pc) te desinfecteren. Er is desinfecterende spray en er zijn papierendekjes aanwezig in het lkaal. In tiletten zijn papieren handdeken beschikbaar, desinfecterende zeep en handgel. Prullenbakken in de lkalen en verige ruimtes wrden dagelijks geleegd. Beschermende maatregelen In alle lkalen en p plekken waar er leerling-cntacten zijn, zijn er plexiglas schermen geplaatst (receptie, mediatheek, verzuim, ICT, brdjesbar). Vr persneelsleden zijn er gelaatsschermen en mndkapjes beschikbaar. Persneelsleden wrden verzcht m een mndkapje bij zich te dragen m deze in geval van een calamiteit te kunnen gebruiken. Bezekers Er is beperkt fysiek cntact met uder(s)/verzrger(s). Oudergesprekken vinden z veel als mgelijk digitaal f telefnisch plaats. In geval uder(s)/verzrger(s) en andere vlwassenen (bezekers) de schl betreden, vindt triage plaats. Dit gebeurt bij de receptie van de schl. Uiteraard gelden daarbij de anderhalvemeternrm en de hygiënemaatregelen. De receptie mag niet dr leerlingen, persneel f bezekers wrden betreden. Blijf p afstand achter de glazenwand en het plexiglasscherm m vragen te stellen f materialen p te halen. 3

4 Melding en mnitring van besmettingen Klachten en thuisblijfregels Een persneelslid/leerling met de vlgende (luchtweg-) klachten blijft thuis bij: Neusverkudheid Hesten Meilijk ademen/benauwdheid Bij verhging f krts Pltseling verlies van reuk f smaak Een persneelslid/leerling mag weer naar schl als hij/zij 24 uur klachtenvrij is f de crna test een negatieve uitslag heeft. Een persneelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishuden verhging f krts en/f benauwdheidsklachten heeft. Een persneelslid/leerling mag weer naar schl als iedereen binnen het huishuden 24 uur geen klachten heeft. Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ntwikkelt (verhging, krts, neusverkudheid, hesten en/f meilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis en wrdt geadviseerd m zich te laten testen. Ouders/verzrgers wrden hierver geïnfrmeerd. Ok eventuele brers f zussen p dezelfde schl wrden hierver geïnfrmeerd en naar huis gestuurd en k hier wrdt geadviseerd m zich te laten testen indien zij klachten vertnen. Wanneer een persneelslid gedurende de dag klachten ntwikkelt (verhging, krts, neusverkudheid, hesten en/f meilijk ademen/benauwdheid) gaat het persneelslid naar huis en wrdt geadviseerd zich te laten testen. Leerlingen die behren tt een risicgrep kunnen wrden vrijgesteld van fysiek nderwijs. Dit is de beslissing van uder(s)/verzrger(s) in verleg met de schl. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere prcessen rndm passend nderwijs in werking. Leerlingen van wie gezinsleden tt de risicgrep behren kunnen wrden vrijgesteld van fysiek nderwijs. Dit is de beslissing van uder(s)/verzrger(s) in verleg met de schl. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere prcessen rndm passend nderwijs in werking. De schl meldt één f meer bevestigde besmettingen met COVID-19 bij de GGD als zij daarver ng niet dr de GGD zijn benaderd. Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten wrdt dringend verzcht zich te laten testen. Zie m.b.t. de instructies k Psitief getest p COVID-19 Een persneelslid/leerling die psitief getest is p COVID-19 gaat in thuisislatie. Betreffende persn mag weer uit islatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat het persneelslid/leerling ziek werd. Zie k 4

5 Een persneelslid/leerling die psitief getest is p Cvid-19 maar geen klachten heeft met 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven in islatie, mdat dit besmettelijk kan zijn vr anderen. Ok huisgenten meten thuisblijven, mdat zij misschien besmet zijn geraakt en p deze wijze vrkmen dat zij anderen besmetten. De islatie eindigt als er tt 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is. Als zich binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten ntwikkelen bij het persneelslid/leerling, dan blijft de thuisislatie in stand. Ok huisgenten meten dan thuis in quarantaine blijven tt 10 dagen na het laatste risiccntact met het persneelslid/leerling. Een persneelslid/leerling blijft vanaf het mment dat hij/zij klachten heeft thuis en wrdt geadviseerd m zich te laten testen. Diens huisgenten mgen geen bezek ntvangen. Heeft het persneelslid/leerling krts, verhging f last van benauwdheid, dan meten de huisgenten k thuisblijven. Ok als zij zelf geen klachten hebben. Huisgenten die werkzaam zijn in de vitale sectr f een cruciaal berep hebben blijven k thuis. Vr deze mensen kan een uitzndering wrden gemaakt als zij geen klachten hebben. Dat kan alleen na verleg met de werkgever, f bedrijfsarts en de GGD. Quarantaine Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar cde ranje f rd geldt, f een land f gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van cde geel naar cde ranje f rd, wrden dringend geadviseerd bij thuiskmst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan zal niet leiden tt een verzuimmelding bij de Inspectie. Schlen zullen, in verleg met de uders, naar de mgelijkheden kijken vr afstandsnderwijs gedurende de quarantaineperide. Vr persneel geldt dat k zij 10 dagen in quarantaine meten indien zij terugkmen uit een ranje f rd gebied. Verzuim/ziekmelden Het in quarantaine gaan van de leerling zal niet leiden tt een verzuimmelding bij de Inspectie. Vervlgens wrdt gekeken naar de mgelijkheden vr afstandsnderwijs gedurende de quarantaineperide. De nrmale prcedure vr ziekmelden, vr zwel leerlingen als persneel, blijft van kracht. Er wrdt gevraagd f er sprake is van klachten die passen bij een mgelijke crnabesmetting. Verdachte gevallen wrden geregistreerd. Bij een ngewn aantal leerlingen en/f persneelsleden met klachten neemt de schl actief cntact p met de GGD. Overig De praktische activiteiten (denk aan muziek, tekenen, handvaardigheid, ckv, l en practica bij scheikunde, natuurkunde, bilgie enz.) wrden zveel mgelijk aangepast, waarbij 1,5 meter afstand tussen dcent en leerling zveel mgelijk blijft gewaarbrgd. Indien het waarbrgen van de 1,5 meter afstand niet mgelijk blijkt, wrden bepaalde nderdelen p een andere manier gerganiseerd. Dit is een - dr het RIVM tegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. 5

6 Bij de vakken waar dit van tepassing is, treden het betrkken nderwijspersneel en de schlleiding met elkaar in verleg. Hierbij is k extra aandacht vr schnmaak van materialen waarmee dcenten in aanraking kmen ndzakelijk. De lessen l kunnen zwel buiten als binnen wrden gegeven. Het in grepsverband gefrceerd verheffen van de stem is verbden. Hierbij gaat het nder meer m hard meezingen bij cncerten en ptredens, spreekkren en schreeuwen. Zingen p schl in de muziekles is, met de beperking zals hierbven vermeldt, wel weer mgelijk. Leerlingen nderling heven bij zingen geen afstand te huden, leerlingen ten pzichte van dcenten en dcenten nderling wel. Vr het geven van practica wrden er dr de secties aanpassingen gedaan. Dit verschilt per pdracht. De leerling zrgt vr eigen rtjes bij gebruik van een cmputer in de mediatheek f cmputerlkaal. Cmmunicatie Bij vragen van uders en leerlingen hanteren we de gebruikelijke cmmunicatielijn: vragen betreffende uw kind en een situatie in een klas bespreekt u met de mentr, vragen ver het vak wrden beantwrd dr de vakdcent, vragen betreffende het crnabeleid van de schl kunt u mailen aan Persneelsleden wrden middels dit draaibek, en het Drennieuws geïnfrmeerd ver de crnamaatregelen zals die vanaf de start van schljaar van kracht zijn. Leerlingen en uder(s)/verzrger(s) wrden middels dit draaibek, met crnabrieven en het Drenblad geïnfrmeerd ver de crnamaatregelen. Namens het kernteam, Tanja Vasseur Directeur nderwijs 6