MET FILMPROGRAMMA ALLEMAAL TAAL PRIMEUR! een echte kruiswoordpuzzel. nu met een beetje Engels erbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MET FILMPROGRAMMA ALLEMAAL TAAL PRIMEUR! een echte kruiswoordpuzzel. nu met een beetje Engels erbij"

Transcriptie

1 MET FILMPROGRAMMA PRIMEUR! een echte kruiswoordpuzzel ALLEMAAL TAAL nu met een beetje Engels erbij

2

3 nummer 9 september 2020 COLOFON BAS NU is een uitgave van BAS, Bergse Actieve Senioren, de afdeling Bergen op Zoom van KBO-Brabant. Informatie: Voor informatie over BAS NU, ook over adverteren, raadpleeg onze website: of naar Redactie: Kopijdatum volgende nummer: Kopij Bezorging uiterlijk: vanaf: 11 september 28 september Tekst aanleveren: Graag voor de sluitingsdata hierboven. Liefst zonder opmaak, als platte tekst. Afbeeldingen meesturen als bijlage. De redactie behoudt zich het recht voor uw teksten te weigeren, in te korten en te corrigeren op spelling, taal en stijl. Adreswijzigingen etc: Lidmaatschap aan- of afmelden, adreswijzigingen doorgeven: naar BIJ DE VOORPLAAT: Wat een geluk dat we het prachtige eiland Tholen zo dichtbij hebben! Fietsen of een rondje met de auto, altijd weer verrassend mooi. Foto: Letty de Vries IN DIT NUMMER Pagina BAS agenda september- oktober 4 Oproep van de activiteitencommissie 4 Houdt afstand! 4 Uitnodiging en agenda BAS ledenvergadering 5 Bericht van de reiscommissie 6 Fietsclub d Ouwe Krab - van 3 Mollekes 7 BAS Filmclub - film september 8 Hart 9 Zicht 9 De toestand in de wereld 10 Korte berichten 11 Lezing TanteLouise 11 BAS filmprogramma Ontmoetingslunches 15 Wanneer is het goed? 16 Heimwee 17 Niet op stap? Dan maar op herhaling! 18 Allemaal taal 20 Kruiswoordpuzzel 21 Waar staat dit huis? 22 WijZijn Computercursus en Nordic Walking 22 WORD OOK LID VAN BAS! Voor 27,00 per jaar bent u lid van BAS en kunt u volop meedoen met al onze activiteiten. Voornaam:.. Achternaam:... M/V* Adres:.... Postcode en woonplaats: Geboortedatum... Telefoon / GSM nummer:... adres:... (blokletters s.v.p.) Zonder postzegel opsturen naar BAS, Antwoordnummer 14000, 4660 WE Halsteren U kunt u ook online aanmelden op de website van BAS, worden 3

4 BAS AGENDA SEPTEMBER - OKTOBER 2020 ELKE DINSDAGMIDDAG BAS SOOS In de BAS SOOS wordt gekaart en gedart. Rummikub en sjoelen zijn ook populair. Puzzelen, neuzen in de boekenkast, bijpraten met vrienden en bekenden. De bar is open en het is er gezellig! WOENSDAG 7 OKTOBER In Partyrestaurant Rozenoord Beukenlaan 14 Aanvang uur WOENSDAG 30 SEPTEMBER LEZING TANTELOUISE Veranderingen in de zorg In Partyrestaurant Rozenoord Beukenlaan 14 Aanvang uur Zie pagina 11 MAANDAG 12 OKTOBER LEDENVERGADERING 2020 Zie pagina 5 hiernaast Het concept verslag ledenvergadering 2019 is terug te vinden in de BAS NU nr. 2 van februari In de BAS NU nr. 3 van maart 2020 staat het voorstel wijziging statuten BAS. BAS NU 2 en 3 vindt u ook op Wilt U de volledige statuten inzien dan kunt U deze opvragen bij de secretaris, DINSDAG 22 EN DONDERDAG 24 SEPTEMBER FILM FISHERMAN S FRIEND in Residentie Meilust om en uur zie pagina 8 DRINGENDE OPROEP ACTIVITEITENCOMMISSIE Door onvoorziene omstandigheden wordt de BAS activiteiten commissie momenteel geconfronteerd met het plotseling afhaken van een aantal medewerkers/bestuursleden. Dus bij deze een dringende oproep: De activiteiten comm. van de BAS, is op zoek naar een aantal medewerkers/medewerksters die onze commissie willen komen versterken. Voor info over de gang van zaken en of aanmeldingen: Gerard Jordans / / of Jan Dons / / Wij rekenen op uw positieve reacties! de Activiteiten Commissie BAS. HOUDT AFSTAND! In aansluiting op- en in navolging van de woorden van onze premier Mark Rutte dringen we er op aan Om Afstand te houden. Het is niet alleen een probleem voor de jongeren ook voor de ouderen. Bij een bezoek aan de SOOS middag in het Fort zien we dat het hanteren van de regels niet lukt. Bij het kaarten, darten, consumpties ophalen en het afrekenen daarvan is 1.50 meter afstand houden ver te zoeken. Beste mensen, het voortbestaan van de SOOS komt in gevaar, het gaat om ons aller veiligheid. We willen geen virus onder onze leden en dat kan als we de afstand maar in acht nemen. Dat geldt voor al onze activiteiten, ook voor de biljarters, de leesgroep, deelnemers aan de cursussen en de bezoekers van de lezingen. De norm is: houdt afstand van 1,5 meter en bescherm uzelf en een ander door u aan de regels te houden. Samenwerken moet toch mogelijk zijn! Houdt afstand en blijf gezond! Bas van Bergen 4

5 Geacht BAS lid, UITNODIGING LEDENVERGADERING 2020 MAANDAG 12 OKTOBER 2020 Namens het bestuur van BAS nodig ik u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering Deze wordt gehouden op maandag 12 oktober 2020 Bergen op Zoom in de Ontmoetingskerk, ingang aan de Thomas de Rouckstraat. IN VERBAND MET ALLE CORONA MAATREGELEN IS HET NOODZAKELIJK DAT U ZICH AANMELDT VOOR DEZE VERGA- DERING. WIJ KUNNEN MAXIMAAL 80 PERSONEN ONTVANGEN. AANMELDING GESCHIEDT BIJ VOORKEUR PER OF PER TELEFOON : uur Ontvangst uur Overdenking en herdenking overleden leden door diaken Jan Foesenek samen met de Commissie Lief & Leed. Ledenvergadering Agenda 1. Opening door de voorzitter en welkom ereleden van BAS 2. Ingekomen stukken / mededelingen 3. Concept Verslag ledenvergadering van 4 april 2019 (gepubliceerd in BAS NU 2, februari 2020) 4. Presentatie jaarverslag 2019 BAS Bergen op Zoom door de secretaris. In dit jaarverslag geven de commissies en werkgroepen een korte toelichting op hun activiteiten. 5. Toelichting financiële situatie 2019 Gecomprimeerde balans en exploitatierekening 2019* Verslag Kascommissie met décharge van het bestuur door de ledenvergadering. 6. Bestuursverkiezing Aftredend: Ton van der Sluijs, statutair herkiesbaar, Adelaide van der Tak, stelt zich niet herkiesbaar voor een tweede termijn. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk of per aanmelden bij de secretaris tot uiterlijk tien dagen voor de vergadering. 7. Financiële situatie 2020 Begroting 2020* Benoeming kascommissie verslagjaar Er worden nog kandidaten gezocht. (aanmelden kan bij de penningmeester) Contributie Wijziging van de statuten van de Vereniging BAS/KBO Bergen op Zoom: Het Bestuur stelt voor om de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende instelling) voor BAS aan te vragen. De voorzitter zal dit toelichten en vraagt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen met een kleine wijziging van onze statuten om de aanvraag mogelijk te maken. In de editie van BAS NU 3 van de maand maart is hierover meer informatie gegeven. 9. Mededelingen 10. Rondvraag: vragen schriftelijk vooraf indienen bij de secretaris voor Sluiting *Indien gewenst kunt u de financiële stukken aanvragen bij de penningmeester: Overige vragen over de stukken kunt u indienen bij de secretaris: uur Sluiting ALV Aansluitend zal er een presentatie worden gegeven door een vertegenwoordiger van De Ontmoetingskerk. Daarna zal de heer Ad Segers van Stichting Bezichtiging Monumenten zijn stichting presenteren aan de aanwezigen. BAS gaat in de toekomst meer met deze organisatie samenwerken. Wij sluiten het geheel af met een drankje. Namens het BAS Bestuur, Adelaide van der Tak, secretaris. 5

6 BERICHT VAN DE REISCOMMISSIE DE REIS VAN 28 OKTOBER GAAT NIET DOOR! Hoe is het u vergaan deze zomer? Wij hopen dat u, ondanks Covid-19, toch nog heeft kunnen genieten van de vakantieperiode, thuis, in eigen land of elders in Europa. Wij durven het echter nog niet aan: 60 vrolijke, actieve senioren in een bus, voorzien van mondkapjes en liters gel om te ontsmetten waar en wanneer nodig, roept bij ons nog niet het beeld op van een zorgeloze dagtocht. Ook afstand houden tijdens boottocht, lunch en diner is wellicht lastiger dan gedacht. Helaas is daarom ook de reis van 28 oktober voorlopig van de agenda gehaald. Spijtig, maar ook hier is uitstel beslist geen afstel, een nieuwe datum rond dezelfde tijd in 2021 is al gereserveerd want de unieke zandverhalen in Elburg willen wij u zeker niet onthouden. Ook de afgelaste reizen Terug naar Grootmoeders tijd en Nationaal Militair Museum (NMM) staan al op de agenda voor 2021, eveneens in dezelfde periode als dit jaar. In ieder geval drie dagtochten die u niet wilt missen! Ook wij kunnen niet wachten om weer met u op stap te gaan en vertrouwen voorlopig op vaccinatie en/of het tijdig indammen van Corona. Voor nu, blijf gezond en graag tot ziens, Marja, Liane, Rita, Ine en Wilma (reiscommissie) 6

7 VAN 3 MOLLEKES De fietsclub van Pa. Die betekende toch wel veel voor hem. Pa had tot op het laatst nog een volle agenda (toen het allemaal nog kon). Als we (zijn dochters) iets wilden afspreken met hem, dan trok hij zijn IPhone om in zijn agenda te kijken. Meestal betekende dat, dat hij zijn afspraak afzegde als een van de kinderen of kleinkinderen iets met opa wilde doen. Maar niet op vrijdag, de vrijdagmorgen was en bleef heilig. Dat wisten we, dus daar hielden we rekening mee. Hij genoot enorm van die fietstochten, die altijd goed georganiseerd waren, door het mooie Westbrabantse landschap. Hij kende daardoor elk weggetje en paadje en zo leerden wij ook al die leuke plekjes kennen. En natuurlijk altijd een heerlijk kopje koffie op ongeveer de helft. We zijn ervan overtuigd dat hij, mede door die fietstochten, zolang mobiel en bij de tijd bleef. Na zijn onfortuinlijke val durfde hij niet meer in de groep mee te fietsen, maar werd hij nog liefdevol ontvangen op het koffieadres. Wat een hechte club. Zelf bleef hij nog kleine stukjes fietsen, maar toen hij dat ook niet meer durfde, is de fiets doorgegeven aan een dierbare vriendin die er nu vele kilometers op rondtoert. Pa trapte zijn kilometers nog altijd in de serre, op zijn hometrainer. Dit heeft hij tot 2 weken voor zijn overlijden vol kunnen houden. Toen dat ook niet meer lukte, stond hij bij zijn fiets en liet het hoofd hangen. Een pijnlijk moment. Het was over en uit voor: Molleke 7

8 BAS FILMCLUB Dinsdag 22 en donderdag 24 september starten we weer met het nieuwe filmseizoen in Residentie Meilust, Er zijn twee voorstellingen per middag. In verband met de richtlijnen van 1,5 meter afstand volgens het RIVM, zijn er minder plaatsen beschikbaar dan normaal. Onze eerste film is een muziekfilm/komedie Fisherman s Friends is een hartverwarmende film gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een groep vissers uit Cornwall die met hun zeemansliederen onverwacht de hitlijsten van Engeland bestormt. Als de bijdehante Danny, een muziekproducent uit Londen, met zijn collega s in Port Isaac is voor een vrijgezellenfeest, ziet hij de Fisherman s Friends op de kade zingen en wordt hij gegrepen door hun optreden. FISHERMAN S FRIENDS Danny is vastberaden een platencontract voor hen af te sluiten, maar deze vissers zijn behoorlijk eigenwijs. Door hun oprechte en onbevangen karakter leert Danny wat uiteindelijk echt belangrijk is in het leven. Acteurs: Cast: Regisseur: Daniel Mays (Danny), Tuppence Middleton (Alwyn), James Purefoy (Jim), e.a. Chris Foggin Speelduur: 112 minuten Filmgenre: muziekfilm/komedie Zie voor een korte vooruitblik ook onze website filmclub. Voor info: De films beginnen om uur en uur. Inloop een half uur voor aanvang van de film. Kosten van de film bedragen 7,50. Het kopje koffie of thee vooraf en het drankje na de film zijn gratis. Na aankondiging van de film in de BAS NU kunt u zich hiervoor aanmelden, liefst per via: of telefonisch via Residentie Meilust Er is maar een beperkt aantal plaatsen per voorstelling beschikbaar. Bij het aanmelden graag aangeven op welke dag en tijd u wilt komen. Betalen van de film aan de zaal. Liefst met gepast geld. Adres: BLOEMENDAAL 61,4614 CZ BERGEN OP ZOOM. 8

9 HART Bestuur en redactie hebben heel veel positieve reacties ontvangen van onze leden naar aanleiding van ons BAS chocolade hart. Het hart heeft zijn uitwerking niet gemist, even waren we met z n allen hartpatiënt, in de goede betekenis van het woord. We zijn er nog niet met de Corona als we de berichten mogen geloven. Je moet er niet aan denken dat er een tweede golf komt, met alle narigheid van dien. Ook dan zullen de zorgen groot zijn, zeker als we weer thuis moeten blijven. Contacten met onze naasten gaan we opnieuw missen, hulp van kinderen, kleinkinderen of goede buren gaat mogelijk weer een belangrijke rol vervullen. Hopelijk hebben we geleerd van de 1 e golf, neem initiatief en ga niet zitten wachten op hulp. Laat horen dat je er bent en wat een ander voor je kan doen. De activiteiten van BAS gaan weer van start, we zijn HARTstikke goed bezig. Neem deel en heb het hart op de juiste plaats! Bas van Bergen ZICHT Wat een betekenisvol is woord is dat. Je hebt geen zicht bij mist of het is geen gezicht, maar wat is het dan? Op vakantie is er sprake van een vergezicht als je hoog of vlak staat. Je herkent een gezicht en je weet niet wie het is. Dat maken we allemaal wel eens mee. Lastig als je wel zin hebt in een praatje en je weet niet meer wie er voor je staat. We kennen allemaal de uitdrukking: het is geen gezicht; zelden hoor je wat het dan wel voorstelt. Die vraag komt bij je op als het om moderne kunst gaat. Je kan t mooi vinden en geen idee hebben wat de betekenis ervan is. We houden van duidelijkheid en houvast: zeg wat het is en wat je bedoelt. Ben je aan het vliegen of varen dan is een mooi moment land in zicht. Ook BAS biedt veel zicht, wat denk je van de Zomerschool, ons cursusprogramma, naar het theater of film? Als uitzicht geen inzicht biedt, wat is dan t zicht? Bas van Bergen 9

10 DE TOESTAND IN DE WERELD Weet u het nog? Elke zondagmiddag besprak Meester G.B.J. Hilterman op de radio de toestand in de wereld. Met zijn mooie donkere stem kregen we in fraaie volzinnen voorgeschoteld wat er zoal aan de hand was in de wereld en wat we daarvan volgens GBJ moesten vinden. Hij hield het programma maar liefst 43 jaar vol. Ik kan me goed herinneren dat we er in de vijftiger en zestiger jaren steevast naar luisterden. Daarna werd dat minder want we kwamen op een leeftijd dat we op zondagmiddag wel wat anders te doen hadden. Hilterman was in die tijd voor velen een soort anker. Hij wist met zoveel autoriteit het nieuws te duiden dat je het gevoel had precies te weten waar je aan toe was. Geen twijfel, zo is het gewoon, dit moet je ervan denken. Heerlijk toch? speler zijn op het wereldtoneel? Hebben we samen het lef om de zwakkere landen een kans op verbetering te bieden? Kunnen we Amerika nog wel vertrouwen? Is Trump een voorbijgaand fenomeen? Wat zit die Poetin allemaal te doen in het Midden-Oosten? Wat wil Erdogan? Komt er ooit een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse puinhoop? Of voor de massale migratie? Onderwerpen genoeg voor Mr. Hilterman. Hij hield zich voor zover ik me kan herinneren alleen bezig met buitenlandse politiek, maar hij zou wellicht ook zijn analyse kunnen geven van andere kwesties. Zoals de privacy problemen van ons internetgebruik, de levensgevaarlijke macht van Big Tech, de vernietigende activiteiten van durfkapitalisten, de zelfverrijking, de corruptie, de groeiende maatschappelijke ongelijkheid. Maar we hebben Mr. G.B.J. Hilterman niet meer. Nu worden we geacht zelf een mening te hebben. Daarbij worden we geholpen door praatprogramma s waarin een eindeloze reeks zogenaamde deskundigen het niet eens kan worden over het nut van het dragen van mondkapjes. Daar worden we niet wijzer van, helaas. Vroeger was dat anders, denk ik toch. We waren onbevangener, naïever, zo je wilt. We hadden veel minder informatie en de kerk, de school of GBJ gaven er wel uitleg aan. Dan wist je waar je aan toe was. Nu niet meer. Nu staan de sociale media bol van de meningen en ontstaan er groepen van mensen met gelijke denkbeelden. Die blijven ronddraaien in hun eigen bubbel en kijken liever niet daarbuiten. Het eigen gelijk wordt bevestigd en de polarisatie is tegenwoordig ongekend. Het zou toch vroeger ondenkbaar zijn dat er op het Malieveld gedemonstreerd werd door mensen die vinden dat het hele corona gedoe grote onzin is of nog erger, denken dat het een complot is van de overheid om onze vrijheden te beperken? Frans de Vries. Wat fijn zou het zijn als we Meester GBJ nog steeds hadden om ons uit te leggen wat we er in deze verwarrende tijd allemaal van moeten vinden. Zijn de Chinezen nou echt een Geel Gevaar? Is Huawei een spionagefabriek zoals Trump beweert? Hebben ze een lange termijn agenda om de wereld economisch te beheersen? Wat gaan ze doen met Taiwan, met Hongkong en met de Chinese zee? Hebben ze een deal met Noord Korea? En Europa? Gaat Europa ten onder aan rot van binnenuit? Krijgen ondemocratische krachten de kans? Wat gebeurt er als Merkel opstapt? Kan Europa wel een echte 10

11 KORTE BERICHTEN WELKOM NIEUWE LEDEN Cees van Bergen Henegouwen Paulina Heuvelmans - Hoppenbrouwers Ria van Overveld Ellen Schraven EINDELIJK IS ER WEER EEN En wel op 7 oktober om uur bij Partycentrum Rozenoord, Beukenlaan 14. Breng ook uw buren of vrienden mee! De middag is corona proof ingericht, dus de koffie staat klaar. TOT ZIENS OP 7 OKTOBER Lief en Leed LEZING TANTELOUISE Op woensdag 30 september 2020 zal TanteLouise een bijeenkomst verzorgen voorleden van BAS. In deze bijeenkomst zullen centraal staan de veranderingen van de zorg en de mogelijkheden die Tante Louise heeft om mee te gaan in die ontwikkelingen. Daarbij zal er ook voorlichting gegeven worden over alle technologische aanpassingen die er mogelijk zijn. Tante- Louise heeft er tal van. Er komt ook een geriatrisch consulent mee die op dat gebied de juiste weg weet te bewandelen Deze bijeenkomst wordt verzorgd door: Daan de Viet, innovatieadviseur van Tante Louise en Geriatrisch consulent Gerard van Tilburg Plaats: Party restaurant Roozenoord Aanvang:14.00 uur Toegang 2,00 incl, koffie of thee Op woensdag 28 oktober uur lezing over Natuurgeneeskunde door mw. De Wit, meer in BAS NU nr. 10. Aanmelden voor alle lezingen via of via de telefoon Gerard Mourik 11

12 BAS FILMPROGRAMMA 2020/2021 Elke maand een nieuwe film voor filmliefhebbers. Residentie Meilust heeft een uitstekende filmzaal waar BAS leden welkom zijn op de dinsdag en donderdag om uur en uur. Inloop een half uur voor de film. De kosten van de film bedragen 7,50. Het kopje koffie of thee vooraf en het drankje na de film zijn gratis. Na aankondiging van de film in de BAS NU kunt u zich hiervoor aanmelden, liefst per via: of telefonisch via Residentie Meilust Bij het opgeven graag vermelden op welke dag en tijdstip u wilt komen. Er is maar een beperkt aantal plaatsen per voorstelling beschikbaar. Betalen van de film aan de zaal. Liefst met gepast geld. Adres: BLOEMENDAAL 61,4614 CZ BERGEN OP ZOOM. SEPTEMBER 2020 (22 EN 24 SEPTEMBER) FISHERMANˊS FRIENDS (muziekfilm/komedie) Engeland Fisherman s Friends is een hartverwarmende film gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een groep vissers uit Cornwall die met hun zeemansliederen onverwacht de hitlijsten van Engeland bestormt. Als de bijdehante Danny, een muziekproducent uit Londen, met zijn collega s in Port Isaac is voor een vrijgezellenfeest, ziet hij de Fisherman s Friends op de kade zingen en wordt hij gegrepen door hun optreden. Danny is vastberaden een platencontract voor ze af te sluiten, maar deze vissers zijn behoorlijk eigenwijs. Door hun oprechte en onbevangen karakter leert Danny wat uiteindelijk echt belangrijk is in het leven. OKTOBER 2020 (20 EN 22 OKTOBER) APRIL, MAY EN JUNE (drama) Nederland Drie halfzussen, met drie verschillende vaders vragen zich bij de naderende dood van hun moeder af: Waar staan we in het leven? Wat hebben we nog met elkaar? En vooral: Wat straks te doen met onze autistische broer Jan? Als de ernstig zieke moeder van April, May en June zich realiseert dat ze niet lang meer te leven heeft, roept ze haar dochters naar huis. Ze kan dit leven pas met een gerust hart verlaten als ze weet dat er goed gezorgd zal worden voor haar zoon Jan. Maar geconfronteerd met de vraag blijkt al snel dat ze zich alle drie ongeschikt achten. Daarbij merken de zussen dat ze de laatste jaren nogal van elkaar en hun broer vervreemd zijn. De vier zullen elkaar opnieuw moeten leren kennen, willen ze elkaar tot steun zijn in de moeilijke tijd die komt. 12

13 NOVEMBER 2020 (24 EN 26 NOVEMBER) A SINGLE MAN (drama) Verenigde Staten Los Angeles, Na de dood van zijn partner wordt George, een Britse professor van middelbare leeftijd, verteerd door verdriet. Hij leeft in het verleden, eenzaam maar bijgestaan door zijn beste vriendin Charley, die zelf worstelt met haar vergane schoonheid. Net wanneer George besluit dat het leven geen zin meer heeft, ontmoet hij de jonge student Kenny. DECEMBER 2020 (15 EN 17 DECEMBER) LOVE ACTUALLY (kerstfilm komedie/romantiek) Groot-Brittannië De film volgt het liefdesleven van acht Londenaren in de aanloop naar kerst. De nieuwe premier wordt verliefd op het meisje dat hem thee brengt, terwijl zijn zus huwelijksproblemen heeft. Een vader en zijn stiefzoon moeten het verlies van de moeder verwerken, terwijl de zoon tot over z'n oren verliefd is op een klasgenote. JANUARI 2021 (26 EN 28 JANUARI) SINGEL 39 (romantiek) Nederland Mo (39), kort voor Monique (Lies Visschedijk), heeft het goed voor elkaar: een carrière als hartchirurg, een lieve familie, een maandelijks bezoek van haar Canadese minnaar én een prachtig pand aan de Singel in Den Haag. Wanneer de aantrekkelijke kunstenaar Max (Waldemar Torenstra) ineens bij haar op de stoep staat, ontstaat er een bijzondere vriendschap. Max valt op mannen, maar heeft ook een kinderwens. Mo is überhaupt niet met het moederschap bezig. Ze weet al niet waar ze de tijd vandaan moet halen om gewoon iets leuks te doen, laat staan om serieus te daten. Naarmate de vriendschap zich ontwikkelt, begint Mo zich af te vragen of er toch meer is in het leven dan enkel haar carrière. 13

14 FEBRUARI 2021 (23 EN 25 FEBRUARI) EVITA (muziekfilm) Verenigde Staten De film is gebaseerd op de succesvolle gelijknamige musical van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Het korte, maar dynamische leven van Eva Peron (Madonna) staat in de film centraal. Evita werkte zich als vrouw van president Juan Peron (Jonathan Price) vanuit een arm bestaan op tot een van de rijkste, geliefdste en machtigste vrouwen in de wereld. Met haar intelligentie en charme betoverde ze gedurende 7 jaar een land met 18 miljoen inwoners. MAART 2021 (23 EN 25 MAART) LA FAMILLE BÉLIER (drama/komedie) Frankrijk Het gezin Bélier is een gezin van twee doofstomme ouders en hun twee kinderen Paula (Louane Emera) en Quentin (Luca Gelberg), die ook doofstom is. Sinds ze zich kan herinneren runt Paula in feite de familieboerderij wat betreft de zakelijke kant, omdat de handicap van haar ouders hen belemmert het zelf te doen. Als Paula zich inschrijft voor een zangklas in navolging van een mysterieuze Parijse jongen ontdekt haar leraar haar zangtalent onmiddellijk. Hij pusht haar om zich hier verder in te ontwikkelen en in te schrijven voor een zangauditie in Parijs. Voor Paula blijkt het echter niet zo makkelijk om haar taken zomaar neer te leggen en haar ouders aan hun lot over te laten. Bovenal omdat haar doofstomme ouders nooit echt zullen begrijpen wat zingen voor Paula betekent. Ondanks de moeilijke beslissingen die Paula moet maken is La famille Bélier bovenal een komedie. APRIL 2021 (20 EN 22 APRIL) OUDE LIEFDE (drama) Nederland Twee gescheiden zestigers zien elkaar voor het eerst na vele jaren als hun 40- jarige zoon plotseling komt te overlijden. In de maanden die volgen zoeken ze troost bij elkaar en laait hun oude liefde weer op. Ze genieten van een onschuldige affaire, die ze geheim proberen te houden voor hun familie. Dat blijkt echter ingewikkelder te zijn dan gedacht, net als het wegdrukken van onverwerkte problemen van vroeger. Voordat ze het weten raken zij net als hun families verstrikt in de gevolgen van deze grote liefde. 14

15 MEI 2021 (18 EN 20 MEI) HACKSAW RIDGE (waargebeurd / biografie / oorlogsfilm) Australië / Verenigde Staten Vertelt het ongelooflijke waargebeurde verhaal van Desmond Doss (Andrew Garfield) die tijdens de slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog 75 man redde zonder een wapen te dragen of af te vuren. Hij geloofde erin dat de oorlog rechtvaardig was, maar dat moorden desondanks verkeerd was. Hij was dan ook de enige Amerikaanse soldaat in de Tweede Wereldoorlog die in de frontlinie vocht zonder wapen. Als legerarts evacueerde Doss eigenhandig meerdere gewonden uit de vuurlinie terwijl hij alles en iedereen trotseerde en zelfs getroffen werd door een granaat. Hij was de eerste wapenweigeraar ooit die de Congressional Medal of Honor kreeg. JUNI 2021 (22 EN 24 JUNI) TULIPANI (tragikomedie) Nederland / Italië De film is een sprookjesachtige tragikomedie over een romantische Zeeuwse boer die na de watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten wil en naar het zuiden van Italië fietst. Aan de rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit tot een levende legende. Dertig jaar later probeert een Italiaanse politie inspecteur te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurde. ONTMOETINGSLUNCHES De ontmoetingslunches zullen voortaan een keer per maand geserveerd worden in Residentie Meilust en wel elke eerste maandag van de maand. Maar we moeten i.v.m. de situatie met het corona virus nog wat geduld hebben tot er toestemming is van het bestuur om de uitnodigingen om u op te geven te versturen! De werkwijze voor opgave blijft het zelfde. Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, u kunt altijd bellen! Hartelijke groeten en tot ziens bij de eerste lunch! Antje Bastiaanse-Weijs Tel

16 WANNEER IS HET GOED? We hebben warme dagen achter de rug. We hebben regenachtige dagen gehad en we hadden nog de z.g. grijze dagen waarop het woord onbestendig van toepassing zou kunnen zijn. Als het mooi weer is, warm weer, genieten we daar even van, het is immers heerlijk eens mooie warme, zomerse dagen te krijgen Want krijgen is het enige woord dat telt, al lijken de weersvoorspellingen aan dat besef ook een einde te maken. Je hebt er immers recht op dat de voorspellingen uitkomen! Maar goed, we krijgen dus met enige regelmaat mooie dagen. Maar we houden dus niet van overdrijvingen. Als het dan enkele dagen alsmaar mooier wordt is het gauw gebeurd met het genieten. Dat maakt dan snel plaats voor een gezucht en geblaas met de betekenis dat een beetje minder ook goed is. Zoals we het willen krijgen we het dan soms: een lekkere malse bui die de droogte nog wel niet verdrijft, maar toch, het frist er zo lekker van op! Maar ook dat heeft zijn grenzen. Na, laten we zeggen, een halve week is onze zorg om een te grote droogte weer voorbij en vinden we al dat geregen wel welletjes. Hé wat heerlijk, van die grijze bewolkte dagen, waar je de bewolking niet eens te zien krijgt zo betrokken is de hemel. Dus nu maar weer wachten op de ontdekking van de hemel, een benaming die een wereldberoemd Nederlands auteur eens gaf aan zijn pronkstuk van wijsheid en ijdelheid. En de geschiedenis herhaalt zich: weer verlan-

17 gen naar mooi zonnig weer, of plaatselijke regenbuien en als dat allemaal dikwijls genoeg gepasseerd is komt er weer ruimte voor het verlangen naar het mooiste seizoen van het jaar: uitzien naar de herfst met al die mooie kleuren, die wel verval aankondigen; die vervolgens plaats maken voor winter en daarna weer die prachtige lente waarin alles weer ontluikt. De hierboven gestelde vraag wanneer is het goed? zullen we wel niet kunnen beantwoorden. In ieder geval niet op een wijze die op ieders instemming kan rekenen. Maar hoe dan ook, we zitten nooit zonder een gespreksonderwerp: te droog, te nat, te koud, te warm om nog maar niet te spreken van een witte kerst die daarna zo n heerlijke moddertroep achterlaat. Wanneer het goed is? Wie het weet mag het zeggen. Vroeger wisten we nog als de boeren niet meer klagen.. Intussen hebben die wel andere dingen om over te klagen. De volledige uitdrukking was overigens: Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen. Als dat zo is: laten we dan samen maar af en toe blijven klagen! En tenslotte, gehoord uit de mond van iemand die vele jaren in Afrika woonde: Het weer is nooit saai in Nederland! Jo van Tilburg HEIMWEE In verband met Corona is het advies om in eigen land vakantie te vieren. Dat is voor veel mensen een probleem, maar onze ervaring is heel positief! Ik heb er een gedichtje over geschreven : Ode aan Zeeuws Vlaanderen. Wij hebben zo genoten in het Zeeuws-Vlaamse land daar bij de grens van Vlaanderen de duinen van het Noordzee strand, maar ook de oude stadjes met vestingwallen langs de rand. De rust en het natuurschoon fietsend, soms hand in hand, over kronkelende weggetjes met boerderijtjes aan de kant. Wij zijn weer thuis, maar ook door heimwee overmand! Antje Bastiaanse 17

18 NIET OP STAP? DAN MAAR OP HERHALING! In 2010 hadden we wat te vieren, dus toen hebben we onszelf getrakteerd op een rondreis met een camper over het Nieuw-Zeelandse Noorder en Zuidereiland. Wat een schitterend land is dat. Echt onvergetelijk. Je zou kunnen zeggen dat je al het moois van Nieuw Zeeland ook in Europa kunt vinden, maar daarginds vind je al die verschillende, vaak spectaculaire landschappen dicht bij elkaar. Zo val je van de ene verbazing in de andere. In deze Coronatijd wil je toch graag dat fijne vakantiegevoel en als je dan niet weg kan dan helpt het om vakantiefoto s te kijken. Geeft je toch het gevoel dat je een beetje op reis bent. Dus hier een paar plaatjes van onze trip door Nieuw Zeeland. De eerste foto is van het schiereiland Coromandel op het Noordereiland. Prachtig en een echte vakantiebestemming voor de Nieuw Zeelanders. Nog steeds voorzien van uitgestrekte wouden, maar door de Engelsen deels ontbost, want ze konden het hout van de kauri boom goed gebruiken voor masten en ander rondhout voor hun schepen. De tweede foto is gemaakt bij Rotorua, middenop het Noordereiland. Rotorua is bekend om de vulkanische activiteit van de bodem. Overal vind je borrelende poelen en stoompluimen, ook middenin de stad. Het stinkt er behoorlijk naar rotte eieren, maar ook dat blijkt te wennen. Men maakt dankbaar gebruik van deze aardwarmte. De lokale Maori bevolking kookt erop, huizen worden ermee verwarmd en ze hebben er een grote elektriciteitscentrale op draaien. Gratis energie! Op de derde foto de witte en paarse Kaapse lelies (Agapanthus voor de liefhebbers) die je door heel Nieuw Zeeland tegenkomt. Een soort onkruid dat de bermen bevolkt en spontaan overal voor een vrolijke noot zorgt. 18

19 Foto 4 is genomen bij Te Anau op het Zuidereiland. Alle campings die we bezocht hebben waren prima, maar hier hadden we de allerbeste. s Avonds staken we het prachtige meer over naar de Glowworm Caves. Met een klein bootje werd je in de grotten rondgevaren en kon je genieten van een wonderschone sterrenhemel, gevormd door duizenden gloeiwormen. Dat zijn larven die insecten aantrekken met hun lichtje. Ze vangen de insecten aan lange plakkerige draden. Heel anders dan de vuurvliegjes die wij kennen. Foto 5 is van een Whalewatching trip die we gemaakt hebben bij Kaikoura, zuidereiland. We hadden geluk, er waren heel wat walvissen. Die duiken zo n drie kwartier en komen dan boven om lucht te happen. De bemanning van de boot herkent ze aan her rafelpatroon van hun staart. Frans en Letty de Vries 19

20 NAAR KEES TORN ANNO 1997 Al eerder gaf ik blijk een bloedhekel te hebben aan het gebruik van Engelse woorden in de Nederlandse teksten. Zeker als daar een helder Nederlands woord van voorhanden is! Blijft dat mijn talenliefhebberij ook blijkt te gaan tot over onze landsgrenzen. Vooral als het een taal is die ik toch een beetje versta. De middelbare talenkennis is daarvoor vaak toereikend. Onlangs hoorde ik op de radio een stukje van ene Kees Torn, met taalgrapjes juist met buitenlandse woorden. Het was even speuren omdat de precieze naam niet goed doorkwam en Torn mij onbekend was. Hij zette bekende buitenlandse woorden, die vertalingen van het gebruikte Nederlands waren, achter elkaar. Deze hebben ook een Nederlandse klank en ook daarmee een Nederlandse betekenis. Cursief staan de bedoelde woorden. Het Duitse woord na NL: Wat zou je vinden als ik het net als jij du? Het Franse woord na NL: Ik vond gisteren de avond soir! Wat staat dat glas verre! Weet ieder dat ik tegen mijn zus soeur? het Engelse na NL: Waarom duik je nooit eens met mij in de koffer case? Ik speel niet zo goed meer, nu ik minder less! De economie ligt in de Verenigde Staten States still. Hij was tevreden toen zij een liedje song. Een deer is een hert is toch een dier. Het watertje dat op een meer lake. Het volgende zingt Kees Torn zo ongeveer: Terwijl ik haar mét een stuk taart pie, Naar haar blonde haar kijk en dat ik I, Vraag ik hoe zei het vindt waarop zij zucht sigh, Ik denk dat ik de was maar even droog dry, Voordat ik met mijn spullen naar het theater hall, Vindt zij het goed dat ik wat met haar pop doll, En zomaar een heel winkelcentrum mall, Ze weet wel dat ik met een oude vlam flame, Terwijl ik thee uit mokken met haar naam name, Waaruit ik al maanden een andere drank drink, Ze is in het leggen van een verband, link, Daar geeft ze mij een klap of vier four, En als ik haar wel eens in de winkel store, Dan jaagt ze mij meteen de deur door, Nu ik de smaak van eten uit blik can, Waarna de vraag of ik ooit of wanneer when, Denkt zij wanneer ik uit blik eet hij eet eats, Da s iets maar ze doet áán wat ze behoeft: needs! Je weet niet man waar ik van en hoe how, Van vlees het liefst op een stukje koe cow, Dan smaakt zo n pakje met bloem flower, En voel je je na dat eten meteen een uur hour! Bent u ook zo n taalliefhebber? Dan raad ik u aan om (eindelijk) eens kennis te maken met de werken van Hugo Brandt Corstius (voor 15 bij Quist of van der Kreek: de juweeltjes volgens HBC ). Regelmatig kijk ik YouTubes met cabaretiers of komieken of liedjesschrijvers als Fons Jansen (wie kent hem nog?) Godfried Bomans (uniek), Herman Finckers (taalvirtuoos), Harry Jekkers (heerlijk Haags) en Jeroen van Merwijck (errugh goed!). Ik kan helemaal kwijt raken in dit soort taalkunstjes. Als u ook nog andere kunt aanbevelen, graag! EEN ZOMERSE LIMERICK Een bejaarde heer uit Bergen op Zoom Was door t warme weer wat loom Hij dacht: ik zal ze eens leren Deed uit al z n kleren En sprong in de Vest zonder schroom. 20

21 Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en omstreken 51 roomskatholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 kort verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 18 effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund. 21

22 COMPUTERCURSUS Activiteiten & Beweegwijzer van WijZijn organiseert in de Wittenhorst regelmatig een computercursus voor senioren. Corona heeft ons geleerd dat ook digitaal met elkaar in contact staan wel erg belangrijk kan zijn. Wilt u digitaal mee blijven doen, dan is het minimaal van belang de basisvaardigheden van uw computer te beheersen. De basiscomputercursus kan u hierbij helpen. U wordt door onze docent in 10 lessen op weg geholpen. De cursus wordt gegeven op uw eigen laptop. Dus het bezit van een eigen laptop is een vereiste om mee te kunnen doen. De cursus wordt op donderdagochtend van uur in de Wittenhorst in Halsteren gegeven. De cursusdata zijn 17 en 24 september, 1, 8, 15, 22 en 29 oktober en 5, 12 en 19 november Ziet u het belang ervan in en/of twijfelt u al langer? Wij kunnen u alleen maar adviseren: maak de stap, hij is nooit te laat. Bij voldoende belangstelling starten we de nieuwe cursus. Voor informatie en aanmelden: telefoon: NORDIC WALKING Activiteiten & Beweegwijzer van WijZijn organiseert al jarenlang, met vertrek vanuit Stayokay, lessen Nordic Walking voor senioren. Corona heft ons geleerd dat bewegen en gezondheid nauw met elkaar in contact staan en belangrijk zijn. Wij roepen sportieve senioren, die al eerder een beginnerscursus Nordic Walking gevolgd hebben of enige ervaring hebben, op om zich aan te sluiten bij één van onze wekelijkse groepen op de maandagochtend. Ook kunt u zich aanmelden voor een beginnersintroductie. In een klein groepje leert u dan in een paar lessen de basisvaardigheden om aan te kunnen sluiten bij de groepen. En samen met een groep leeftijdgenoten is dat nog gezellig ook. Ziet u het belang ervan in en/of twijfelt u al langer om terug te komen of te beginnen aan Nordic Walking? Wij kunnen u alleen maar adviseren: maak de stap, het is nooit te laat. Voor informatie en aanmelden: telefoon:

23

24