Verslag Algemene vergadering 9 februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene vergadering 9 februari 2012"

Transcriptie

1 Verslag Algemene vergadering 9 februari Welkom en goedkeuring verslag Algemene Vergadering (10 november 2011) Welkom op de eerste algemene vergadering van Alvast ook nog de beste wensen voor Het verslag van 10 november kreeg geen opmerkingen en werd vervolgens unaniem goedgekeurd. 2. Nieuws en mededelingen - Week van de mobiliteit van 16 tot en met 22 september 2012: In die week worden er verschillende acties georganiseerd waaraan je kan deelnemen: o Zondag 16 september: Autovrije zondag o Tussen september: Acties voor leefbare steden en gemeenten o Vrijdag 21 september: Strapdag Voor meer informatie - Provincie Oost-Vlaanderen: Hesjes te koop via provinciale website: voor alle Oost-Vlaamse scholen, gemeenten en verenigingen! Een hip hesje kost 3 euro, je kan een bestelling plaatsen via de website. Voor meer info: Infosessies nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten: In maart 2012 organiseert het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie samen met het Muziekcentrum Vlaanderen in elke provincie informatiesessies over de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Voor wie? In de voormiddag richt men zich op de lokale overheden. De namiddagsessie is voor organisatoren van evenementen, geluidstechnici, jeugdhuizen, De focus ligt op de wijze waarop je als organisator de normen kunt naleven en welke technische oplossingen er zijn. Praktisch? Waar en wanner? De sessie in Gent gaat door op maandag 19 maart, de voormiddagsessie start om 9 uur en de namiddagsessie om uur in het Auditorium De Schelde, PAC t Zuid, Woordrow Wilsonplein 2, Gent. Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan enkel online tot en met 29 februari. Mail naar Kom uit je tent! Maak werk van lokaal jeugdtoerismebeleid! Kom uit je tent is een publicatie van Steunpunt Jeugd en Centrum voor Jeugdtoerisme. Kom uit je tent geeft gemeenten, jeugdleiders en uitbaters van jeugdverblijven een houvast als ze werk willen maken van de verdere ontwikkeling van het jeugdtoerisme op lokaal niveau. Je kan de publicatie bestellen bij of ontlenen bij de jeugddienst. 3. Adviezen a. Opvolgen adviezen vorige jeugdraad i. Takelen in het OCP Vanaf nu mag er opnieuw getakeld worden in het OCP mits een voorafgaande aanvraag met de vermelding hoeveel kg er zal gehangen worden (dit wordt aangepast op de aanvraagformulieren voor fuiven. Er moet ook in de afsprakennota een verklaring op eer worden getekend dat er niet meer zal aanhangen. De recente plaatsing van zonnepanelen op het dak van het OCP zorgde hierbij voor een bijkomend probleem 1

2 naar gewicht en draagstructuur toe. Echter de laatste controle van een ingenieursbureau heeft uitgewezen dat er nu toch beperkt getakeld mag worden in het gebouw. b. Subsidies werkjaar uitbetaling 2012 Voor het werkjaar werden de dossiers binnengebracht voor 30 oktober De jeugdconsulent heeft de subsidies berekend en voorgelegd aan de subsidiecommissie op donderdag 9 februari De subsidiecommissie heeft de berekeningen overlopen, gecontroleerd en goedgekeurd. Samen kwamen we tot de volgende berekening: Verenigingen Totaal bedrag subsidies Chiro Sint-Agnes De 3.765,24 Chiro De Regenboog 2.040,29 FOS De Havik 6.940,74 Scouts en Gidsen 4.495,54 Crefi De Radijs 1.227,69 Jokri De - Zevergem 1.258,85 Jeugdhuis Impuls 1.064,34 Speelplein Amigos 1.246,83 Totaal = ,52 De jeugdraad nam kennis na de verdeling van de subsidies en ging akkoord met de uitbetaling van de subsidies voor jeugd In het subsidiereglement staat er dat de subsidies voor de uitbetaling voorgelegd moeten worden ter goedkeuring aan de subsidiecommissie. Dit is gebeurd op 9 februari De uitbetaling van deze subsidies zal in maart gebeuren. POSITIEF ADVIES c. Adviesvraag: voorontwerp Moerkensheide (infovergadering 8 februari 2012) Op termijn zal het domein Moerkensheide enkele serieuze infrastructurele veranderingen ondergaan. Hiervoor is er een masterplan opgesteld dat opgebouwd is uit verschillende fasen. Zo zal er in de toekomst onder meer een nieuw voetbalveld bijkomen dat als vervanger zal dienen voor het hoofdterrein dat nu aan de Sportwegel ligt. Ook zullen er polyvalente sportzalen bijkomen en komt er een nieuw, centraal gelegen gebouw in plaats van de hedendaagse kantine. Dit centraal gelegen gebouw zal de mogelijkheid bieden om naar de verschillende sportactiviteiten te kijken als toeschouwer. Ook zullen er petanque- en tennisterreinen aangelegd worden aangevuld met een rondom gelegen Finse looppiste van 1km lang. Daarnaast zal er ook voorzien worden in een aangelegd kunstgrasterrein, een terrein voor een circustent en een skatepark. Ook voor gemotoriseerd vervoer zal er een stuk vaste parking worden aangelegd. Naast dit alles blijft er eveneens een stuk groen bosterrein gevrijwaard dat voor allerhande activiteiten kan gebruikt worden. Vanuit de jeugdraad willen we graag onze betrokkenheid uitdrukken bij de verdere stappen die binnen dit masterplan Moerkensheide zullen ondernomen worden. Vanuit deze betrokkenheid vonden we het bijgevolg als jeugdraad van belang om een aantal bepalingen inzake het project Moerkensheide in een advies te gieten. Aandachtspunten Allereerst vinden we het als jeugdraad belangrijk dat er binnen dit masterplan een stuk groen terrein beschikbaar blijft voor verschillende activiteiten waar de jeugdverenigingen eveneens gebruik kunnen van maken. Jeugdraad wenst ook dat er ten minstens één voetbalveld openbaar toegankelijk blijft. Daarnaast is het volgens de jeugdraad wenselijk om bij de parking een foorkast te voorzien zodanig dat hiervan gebruik kan gemaakt worden door bijvoorbeeld circus of activiteiten op de parking. 2

3 Ivm het skateterrein wenst de jeugdraad dat er voldoende inspraak is van de jongeren bij het ontwerp van het skateterrein. De jeugdraad stelt voor om hiervoor een werkgroep op te richten. De jeugdraad is blij dat er ruimte voorzien is voor jongeren, zowel het skateterrein als het multisportterrein. POSITIEF ADVIES 4. Organisatie a. Maak Kabaal zaterdag maart 2012 Scouts en gidsen stuurde reeds begin januari een mail naar de jeugdverenigingen. Bedoeling is om geen massaal groot evenement te organiseren, maar wel per tak. Tijdens de Algemene Vergadering werd er beslist dat de verschillende takleiders per jeugdvereniging onderling met elkaar contact zullen opnemen aangaande deze activiteit. b. Speelstraat 2012 De werkgroep kwam al een paar keer samen om een aantal nieuwe zaken uit te denken en om van de 10 de editie een speciale editie te maken. Wie zin heeft om deel uit te maken van de werkgroep Speelstraat kan dit nog steeds laten weten via c. Vorming voor jeugdleiders Jaarlijks worden er een tweetal vormingsmomenten georganiseerd voor jeugdleiders van jeugdverenigingen. De jeugddienst vroeg zich af of het niet beter is om een aantal workshops aan te bieden op één dag, bijvoorbeeld een vrijdagavond, zaterdagvoormiddag? Brainstorm naar suggesties wat men eventueel wil van vorming? Voor wat betreft deze vormingssessies werd er geopteerd om toch de twee jaarlijks vormingsavonden te behouden, één in het voorjaar en een volgende in het najaar. d. Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober oktober 2012 is D-day, dan kiest heel Vlaanderen en Brussel nieuwe gemeenteraden. Samen met tal van andere organisaties presenteert Karuur jullie: Debattle. Een project dat jullie zal informeren en inspireren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In het weekend van 28, 29 en 30 september, precies twee weken voor de verkiezingen, barst de strijd los. Alle debatten die jeugdraden, jeugdhuizen, jeugdverenigingen en andere jongeren organiseren, vinden hopelijk dan plaats. Zo komen ze samen met ter discussie staande thema s en thema s die de jongeren zelf kozen om in de schijnwerper te staan. In dat weekend gaan de gemeenteraadsverkiezingen enkel over jeugd. Lokale politici discussiëren dan uitsluitend daarover. Maar Debattle wil meer bereiken dan een weekend vol debatten. Er zijn immers nog tal van andere manieren om jeugdthema s onder de aandacht van de lokale politici te brengen. En debatten organiseren is niet aan iedereen besteed. Daarom biedt Debattle je via een website tools aan om zelf aan de slag te gaan. De dossierkasten op de website zullen gaandeweg gevuld worden met informatie over thema s waarrond de gemeenteraadsverkiezingen zullen draaien. Je kan deze informatie gebruiken om bijvoorbeeld zelf een eisenbundel samen te stellen, om te ontdekken wat je gemeente voor jou kan doen of waar ze nu onvoldoende aandacht aan besteedt. Naast jeugdthema s als speelruimte en fuiven zal je heel wat meer te weten komen over ruimtelijke ordening, sociaal beleid, wonen en mobiliteit om er maar enkelen te noemen. Naast informatie reikt Debattle je ook tools aan. Hulpmiddelen, handleidingen en voorbeelden die je helpen bij het organiseren van je debat maar ook bij het opzetten van een ludieke actie of het opmaken van een memorandum. Ook de toolkit wordt gaandeweg uitgebreid. Doe je mee aan Debattle? Dan maak je deel uit van een beweging die in 2012 de strijd aanbindt met lokale politici en die jeugdthema s bovenaan de politieke agenda plaatst. Op 14 januari 2012, precies negen maanden voor de verkiezingen, lanceerde men het hele project en kan je aan de slag gaan. Hou in de gaten! 3

4 Vanuit het bestuur al een aantal voorstellen: politiekers aan de toog in het jeugdhuis, een verkiezingskrant met informatie over hoe te stemmen en met de verschillende politieke programma s. Belangrijk dat we vanuit de jeugdraad de jeugd informeren over de verkiezingen. In 2006 organiseerde de jeugdraad een jeugddebat, de jeugd kon vaak moeilijk volgen. Eventueel politiekers aan de toog in het Jeugdhuis. Belangrijk om te bepalen wat we willen: inhoudelijke thema s of eerdere populariteit. Voorlopig voorstel: iedereen krijg 5 minuten om standpunt voor het jeugdbeleid voor te stellen en eventueel daarna in debat treden. e. Ontspannende activiteit jeugdraad: Vanuit het bestuur willen we een ontspannende activiteit aanbieden voor alle leiding van De. De jeugdraad is hier positief over. Het bestuur had 28 april voorgesteld, maar dit lukt niet voor de Scouts en Gidsen. Er wordt gekeken voor een andere datum. e. Activiteiten vanuit de gemeente - Uit Beurs: Bij deze activiteit was niet iedereen even gemotiveerd om hieraan deel te nemen. Er worden al aan veel activiteiten van de gemeente meegewerkt. Men vindt de UIT-beurs beetje gelijklopend aan de braderie. Het is belangrijk dat jullie op speelstraat, Braderie en buitenspeeldag meewerken. Elke jeugdvereniging dient hierbij voor zichzelf te beslissen of men al dan niet deelneemt aan de uit beurs. - Buitenspeeldag: De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten in hun onmiddellijke woonomgeving en anderzijds openbare besturen en ouders moet stimuleren om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving. Dit hoogtepunt is geen eindpunt maar is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte. De jeugddienst en sportdienst doen op woensdag 28 maart terug mee aan de Buitenspeeldag. Die gaat dit jaar door op het grasveld naast het OCP. De jeugddienst en sportdienst organiseren een heleboel activiteiten maar zijn nog op zoek naar mensen die de buitenspeeldag willen helpen begeleiden. Kunnen jullie navraag doen bij eventueel jullie oudste groepen? - Uit in De : Vanaf mei wordt de partner van Uit in Vlaanderen. De agenda op de website en de infokrant zal gehaald worden uit de gegevens van de databank van Uit in De. Als vereniging kan je dus uw activiteit ingeven op de Uit databank. Hoe dit precies moet zal uitgelegd worden op een vormingsmoment voor alle verenigingen uit De op donderdag 10/05/ Nieuws uit de adviesraden Geen nieuws uit de adviesraden 6. Varia en Rondvraag - Sinterklaasfeest: vroeger werd er een sinterklaasfeest georganiseerd vanuit de gemeente/jeugdraad waarop alle jeugdverenigingen aanwezig konden zijn. Is er hier eventueel terug interesse naar? Nu soms het gevaar dat er op dezelfde dag een aantal sinten rondlopen in De. Men opteert om dit in eigen vereniging te organiseren. Toch apart blijven organiseren, maar onderling zo goed mogelijk afspreken. - Eind januari kregen jullie de brieven en documenten om fiscale attesten op te maken. Lukt dit bij iedereen, zijn er hier problemen bij. Het is best dat jullie de fiscale attesten van de uitgaven 2011 versturen voor 1 maart Als er hier problemen of vragen zijn, stel gerust via - Veiligheidsdossiers voor fuiven moeten ingediend worden bij de jeugddienst 6 weken voor de fuif, want de brandweer heeft die dossiers graag een 6-tal weken voor de fuif in hun bezit, zodanig dat ze dit kunnen bekijken. 4

5 - Werken aan de jeugdwegel: plaatsen van picknickbanken en fietsrek. De Chiro vraagt zicht af wanneer men verder doet. De werken lagen stil door de vrieskou, maar alles komt in orde. Van zodra de vrieskou over is, doet men verder. Er komt in de jeugdwegel een rustpunt voor de fietsknooproutes. Dit rustpunt wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen. - Vorig jaar stuurden wij vanuit de jeugdraad een brief naar het OCMW, maar hier nog steeds geen antwoord op gehad, dit wordt nagevraagd. - Op de gemeenteraad van december werd het reglement renteloze lening voor verenigingen goedgekeurd. De aanzet van dit reglement kwam door een vraag van de scouts en gidsen. Als je een renteloze lening wil aangaan, moet dit jaar op voorhand doen. Als je een aanvraag wil doen voor werken in 2013n dien je voor de vakantie van 2012 een dossier in. Omdat Scouts en Gidsen aanzet gegeven hebben en hun vraag dateert van begin september, kunnen zij via de noodprocedure een lening krijgen. De aanvraag van de Scouts en Gidsen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 januari. - Duurzame jeugdlokalen: in het jeugdbeleidsplan staat dat de jeugddienst samen met de duurzaamheidambtenaar de mogelijkheid bekijkt naar subsidiereglement voor duurzame jeugdlokalen. Zijn hier specifieke noden naar vanuit de verenigingen? In 2008 werd er een energiescan gedaan in de verschillende verenigingen en werden een aantal zaken gerealiseerd. Ofwel kleine aanpassing in het bestaande subsidiereglement brandveiligheid: indien alle zaken rond brandveiligheid zijn aangepakt eventueel andere zaken rond duurzaamheid. Ofwel de mogelijkheid als er grote interesse is om eventueel een subsidiereglement op te stellen rond duurzame lokalen. De jeugdraad vindt het belangrijk dat brandveiligheid na 2013 blijft, dat dit meegenomen wordt ook al valt de prioriteit weg. De verenigingen staan niet weigerachtig tegen een reglement rond duurzaamheid, wel wordt gevraagd of domotica hier ook in opgenomen kan worden. Met domotica kan je gerichter beslissen wanneer bijvoorbeeld lichten aan en uit gaan. 7. Data Data Wat? Door wie Waar? Zaterdag 25 februari 2012 Pioniersfuif Scouts en Gidsen OCP Weekend van maart 2012 Boekenfeest Vrije Basisschool (VBS) Sportzaal VBS Zaterdag 17 maart 2012 ROCK-4-RIBS FOS De Havik Lokaal De Havik Zaterdag 24 maart 2012 Streekbierenavond Chiro Zevergem De Veldblomme Woensdag 28 maart 2012 Buitenspeeldag Sportdienst en jeugddienst Grasveld OCP Maandag 30 april 2012 IOR FOS De Havik OCP Donderdag 10 mei 2012 Vormingsmoment Gemeente Raadzaal Uit in De 8. Datum volgende vergadering De volgende vergadering zal op donderdag 19 april om 20u doorgaan in het lokaal van Jeugdhuis Impuls. 5

6 Aanwezigheidlijst AV jeugdraad op 9/02/2012 Naam Vereniging Aanwezig Handtekening Volmacht Verontschuldigd Matthieu Pieters Chrio St-Agnes Jens Corijn Chrio St-Agnes Carmen Chiro Zevergem Tom Nele Vanmelckebeke Chiro Zevergem Tom Verhoeven Chiro Zevergem Isabelle De Colvenaer Crefi De Radijs Charlotte Germonpré Crefi De Radijs Justine Carlier FOS De Havik Frederik Victor Hofte FOS De Havik Jordy Frederik Depypere FOS De Havik Jordy Bracke FOS De Havik Benoit Decockere Jokri Matthias Boeraeve Jokri Sandra Dieter De Vos Speelpleinwerking Amigos Speelpleinwerking Amigos Linde Van Landuyt Scouts & Gidsen De Jasper Termont Scouts & Gidsen De Lisa Van Haute Scouts & Gidsen De Simon Suys Scouts & Gidsen De Thomas De Bie Jeugdhuis Impuls Jeugdhuis Impuls Vincent Van Peteghem Jong CD&V Dieter Maarten Van Hoecke Jong CD&V Marian De Bie CD&V Wouter De Maesenaire Ruimte Dirk De Dapper VLD Pascal Ysebaert Gecoöpteerd Sandra De Moor Gecoöpteerd Bart Van der Beken Gecoöpteerd Mario Thienpont Oudercomité De Kleine Prins John Van Hoorebeke Oudercomité GBS Ann Vandenbussche Oudercomité VBS Werner Vlaeminck Politiezone Schelde- Leie Sharon Delabie Jeugdconsulent Lieve Van Lancker Schepen van Jeugd 6