BPM NIEUWSBRIEF. Alle neuzen één kant op. 1 Stand van zaken. 2 Gesprekken aan de keukentafel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPM NIEUWSBRIEF. Alle neuzen één kant op. 1 Stand van zaken. 2 Gesprekken aan de keukentafel"

Transcriptie

1 BPM NIEUWSBRIEF Mei e Jaargang nr 3 Alle neuzen één kant op Dit is de derde Nieuwsbrief van BPM. In dit nummer kunt u over de volgende onderwerpen lezen: 1: Stand van zaken 2: Gesprek aan de keukentafel 3: Opening Moluks infowinkel 4: Renovatie 5: Samenwerking in de wijk 6:Huurverhoging : Huurharmonisatie 8: Kerkgebouw 9: Brief aan minister- president Balkenende. 1 Stand van zaken Na een bewogen periode lijkt de rust in de wijk teruggekeerd. Hoewel, zo af en toe laait er wel een klein vuurtje op. Dat laat nog maar weer zien dat het in de wijk nog niet altijd pais en vree is. Helaas staan daarbij niet alle Molukse neuzen dezelfde kant op. Jammer, maar na alle incidenten uit 2009 en de nasleep is dat ook niet zo verwonderlijk. Samen in de wijk zullen we toch naar een oplossing moeten zoeken voor de vraagstukken. Een opgaaf voor alle bewoners om in de wijk tot een brede en duurzame verzoening te komen! Kortom, álle neuzen één kant op. 2 Gesprekken aan de keukentafel BPM gaat de wijk in BPM gaat de wijk in is onderdeel van de werkwijze. Daarmee biedt BPM de bewoners een vorm van sociale begeleiding. Vooral de ouderen in de wijk, zo blijkt uit de vele gesprekken, hebben hier behoefte aan. Nu is iedere bewoner en elk huishouden uniek en heeft zo zijn of haar eigen vragen of problemen. Of dat nu is op het gebied van huisvesting, de gemeentelijke regels of de ingewikkeldheid van wet- en regelgeving. En dat komt niet alleen bij de ouderen in de wijk voor! Daarom levert BPM maatwerk en kan er aan de keukentafel over alle, maar vooral de sociale en maatschappelijke zaken die in of rond het huishouden kunnen spelen, gesproken worden. Uiteraard alleen als de persoon, of leden van het huishouden, hieraan hun volle medewerking verlenen. 1

2 En altijd op verzoek. In zo n gesprek wordt gekeken naar de specifieke aandachtspunten en de hulpvragen. Vervolgens worden deze in kaart gebracht. Het kan gaan over de verwerking van de incidenten van de afgelopen periode; of er rijzen financiële vragen over lopende zaken, huurtoeslag, zorgtoeslag, vragen over de huisvesting, klachten over instanties, of andere zaken die aan bod kunnen komen. Het uiteindelijke doel is dat BPM duurzaam adviseert, verwijst en/of ondersteunt. Daarmee is het mogelijk voor de kleine en grote vragen of knelpunten voor u als bewoner in redelijkheid naar oplossingen te zoeken. Heeft u behoefte aan zo n gesprek aan de keukentafel : meldt het BPM. Wij maken dan graag een afspraak. Contactpersoon(en): mevrouw A. (An) de Ruiter- Singadji en mevrouw Usi Adrie Helaha- Noya (Zorg en sociale zaken) 3. Opening Molukse infowinkel Na een tijdelijk verblijf in het kantoor van KleurrijkWonen, gaat BPM verhuizen. Met dit tijdelijk verblijf was BPM in staat om het bruggenhoofd te slaan naar de Molukse wijk en al haar Molukse bewoners in Culemborg. Daarin, het is meermalen aangegeven, zoekt BPM altijd de samenwerking met partijen die daarbij voor BPM oog en oor hebben voor de belangenbehartiging van de Molukse gemeenschap. Dat daarbij ook andere bewoners in de wijk en de gemeente aandacht krijgen, is natuurlijk vanzelfsprekend. En hoewel BPM het liefst een kantoortje in de wijk Terweijde als Molukse infowinkel zou willen hebben, is dit de volgende stap: Vanaf 1 juni 2010 is de bereikbaarheid van BPM als volgt geregeld: Locatie : Gebouw Pata Siwa Pata Lima aan de Pinksterbloem in Culemborg Aanwezigheid : Maandag van tot uur Woensdag van tot uur Vrijdag van tot uur. Web site : Contactpersoon: mevrouw Usi Adrie Helaha- Noya 4. Renovatie In opdracht van KleurrijkWonen is begin maart 2009 aannemersbedrijf C. Van Dillen gestart met de uitvoering van het onderhoud aan de woningen in de Molukse buurt. In juni 2009 zijn de werkzaamheden zo goed als stil komen te liggen. De reden hiervoor is dat KleurrijkWonen en de (toenmalige) Werkgroep over verschillende belangrijke onderwerpen van mening verschillen.. Er is een mediation opgestart om naar oplossingen te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Aldus twee citaten uit de inleiding van het Verbeterplan processen project Molukse buurt van 5 oktober Dit verbeterplan is opgesteld door KleurrijkWonen. Dat hierna de dynamiek van spanningen in de wijk Terweijde alle aandacht vraagt, en het thema veiligheid in de wijk de eerste prioriteit krijgt, heeft een verdere aanpak van de renovatie (begrijpelijk) naar de achtergrond gedrongen. Toch is het raadzaam, al was het maar achter de schermen, deze status quo in de renovatie te doorbreken en het project op te pakken. Althans, de interne Molukse kant van de zaak. 2

3 Doel van het project Voor de Molukse bewoners is het van belang dat zij zo veel mogelijk hun eigen stempel moeten kunnen drukken op de uiteindelijke resultaten in de oplossing van het renovatievraagstuk en niet vanuit een achtergestelde zwakkere positie lijdzaam moeten toekijken. Renovatie opnieuw tegen het licht Om die reden is BPM in overleg met KleurrijkWonen om naar oplossingen te zoeken. Half april 2010 heeft BPM van KleurrijkWonen het bericht ontvangen dat dit overleg, vanwege ontwikkelingen is opgeschort. BPM heeft de directie van KleurijkWonen verzocht het overleg spoedig te hervatten. Doel van BPM bij de renovatie is nog altijd een project en proces te realiseren dat als een extra stimulans tot bouwen en wonen in de wijk gezien mag worden: maar dan wel met Moluks perspectief! 5. Samenwerking in de wijk Wie de moeite neemt om de website (www.stichtingbpm.nl) er op na te slaan, neemt kennis van het beleid, de beleidsplannen en de projecten van BPM. Onder sturing van stichting BPM komt ook het huisvestingsvraagstuk op de agenda. BPM behartigt daarbij de belangen van Molukse bewoners en hun (wijk) organisatie. BPM is daarbij coachend partner. BPM is van mening dat bewoners in het bouwen en wonen in de wijk, moeten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Daarbij biedt BPM een breed scala aan diensten voor het opzetten, verbeteren en in stand houden van buurt- en wijkbeheer, en de (maatschappelijke) exploitatie van woning en woonomgeving. BPM zoekt daarbij altijd de steun en de samenwerking van en met partijen die aan deze missie een bijdrage willen leveren. Dat is reden om verschillende malen de leden van het Satu Bangsa Culemborg (SBC) voor overleg uit te nodigen. Doel is te onderzoeken welke samenwerking mogelijk is. SBC heeft nog niet gereageerd op deze uitnodigingen. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij gevraagd; als u met BPM op het gebied van bouwen en wonen in de wijk wil samenwerken, meldt dit aan BPM. Dan kijken wij op welke wijze aan zo n samenwerking handen en voeten te geven is. 6. Huurverhoging 2010 Huurder(s) van een woning van KleurrijkWonen hebben de aanzeggingsbrief voor de jaarlijkse huurverhoging in de brievenbus gevonden. BPM heeft de inhoud van deze aanzegging ook gelezen. Wij hebben aan de directie van KleurrijkWonen om nadere informatie gevraagd. Op dit punt komen wij dus in een Nieuwsbrief nog terug. 7. Huurharmonisatie Bij BPM zijn klachten ontvangen over de huurharmonisatie van leegkomende woningen. Huurharmonisatie is een moeilijk woord voor het verhogen van de huurprijs nadat een woning door een huuropzegging weer aan een nieuwe huurder wordt verhuurd. Huurharmonisatie staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Het heeft o.m. als resultaat dat er in een bepaalde wijk verschillende huurprijzen ontstaan voor in het algemeen gelijkwaardige woningen. BPM heeft, gezien deze, en andere gevolgen, aan de directie van KleurrijkWonen om een nadere toelichting gevraagd. 3

4 8. Kerkgebouw Wat is een Molukse wijk zonder kerkgebouw? U mag het zelf invullen. BPM vindt het van wezenlijk belang dat er in een Molukse wijk een ontmoetingsplaats is waar, een ieder, op zijn of haar eigen wijze geloof kan belijden. Dat zo n gebouw ook een ontmoetingsplaats voor de Molukse gemeenschap en haar omgeving is, bewijzen inmiddels gerealiseerde projecten elders in het land. Het kerkgebouw is veelal de spil van de Molukse samenleving. Het ligt dus voor de hand dat BPM, naast alle andere zaken op het gebied van bouwen en wonen in de wijk dit onderwerp ook aanpakt en onder de aandacht van de autoriteiten brengt. Wie letterlijk naar het kerkgebouw in de wijk Terweijde kijkt ziet dat het toe is aan rigoureus onderhoud. Maar wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje. Nu is dat nog een beetje een vraag voor latere orde. Eerst partijen uitnodigen die hierin een rol kunnen en willen spelen. Bovendien moet er een plan van aanpak komen met de vraag: Hoe kan dit kerkgebouw, in een nieuwe of gerenoveerde toestand, een nieuwe toekomst en betekenis in de wijk krijgen. BPM heeft daartoe kortelings alle partijen die hierin iets zouden kunnen betekenen, voor overleg uitgenodigd. Wij houden u van de verdere ontwikkeling op de hoogte. 9 Brief aan minister- president Balkenende Bijgaand een kopie van de brief welke door BPM is verstuurd aan de minister- president. Nieuwsbrief BPM/Mei

5 5

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg E-mail: e.doornebal@live.nl Tel. 0345 515747 Rabo: 312596502 Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Brochure Stichting Elckerlyc

Brochure Stichting Elckerlyc Brochure Stichting Elckerlyc Inhoud 1. Stichting Elckerlyc - in het kort... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating... 3 1.3 Wet- en regelgeving... 3 2. Stichting Elckerlyc... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Visie...

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe

De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe 2011,

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

St@dium. Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer 12 30 oktober 2013

St@dium. Inhoud. e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven. Nummer 2013 nummer 12 30 oktober 2013 St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 2013 nummer 12 30 oktober 2013 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.... 2 2. Vernieuwende projecten aanpak kindermishandeling

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie