Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u."

Transcriptie

1 Verslagen van de gemeenteraad Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u.

2 De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Renovatie aan loodsen De Rampe. Vaststelling definitief ontwerp. 2. Heraanleg voetpaden Groene Biezenlaan (gedeelte Krakeelpanne tot einde Groene Biezenlaan), Tuinwijkstraat, Dwarsstraat. Vaststelling definitief ontwerp. 3. Asfaltwerken zijweg De Pannelaan, Sportlaan, P. Bortierlaan. Asfaltwerken en epoxy Zeelaan en kruispunt Sloepenlaan. Vaststelling definitief ontwerp. 4. Asfaltwerken Maskenslaan. Vaststelling definitief ontwerp. 5. Openbare verlichting Achterveld. Vernieuwen van de armaturen. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. 6. Openbare verlichting Korrelaan-Smokkelpad. Vernieuwen van de armaturen. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. 7. Leveren van bestelwagen ten behoeve van de groendienst. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. 8. Erkende jeugdverenigingen. Toekennen van subsidies, dienstjaar Cadeaucheque De Panne. Vaststelling reglement. 2

3 Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C. Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, N. Gerry, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Linthout, M. Logier, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris Afwezig: W. Liefhooghe, S. Thybaert, gemeenteraadsleden F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW afwezig voor 1 en 2 L. Boudolf, gemeenteraadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4,en 5 Verontschuldigd: M. Bossuyt, gemeenteraadslid OPENBARE VERGADERING 1. Renovatie aan loodsen De Rampe. Vaststelling definitief ontwerp. de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, aanvullingen de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde: de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de lijst van nominatief in de budgetwijziging 2014/1 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de voorwaarden en de wijze van gunnen vaststelt. Er wordt geopteerd om voor de gevel en/ of dakwerken bij de gemeentelijke loodsen een totaal bedrag van euro (btw inclusief) de voorwaarden en de wijze van gunnen zelf vast te stellen; de beslissing van het schepencollege d.d. 22 september 2014 inzake de renovatie aan de loodsen De Rampe. Selectie van de uit te voeren werken; De documenten van het definitief ontwerp, opgemaakt door Pieter Popeye architectenbureau bvba, Nieuwpoortsteenweg 84a te 8670 Oostduinkerke, zoals toegevoegd in bijlage; Aangezien het wenselijk is de houten bekleding van de surfclub door te trekken naar de loodsen van het strand (loodsen De Rampe); Aangezien het wenselijk is de loodsen van de pannevissers te renoveren; Gelet op de financiële voorziening, zijnde: Een budget van ,00 euro op rekeningcombinatie /044000; BESLIST met algemeenheid van stemmen Het definitief ontwerpdossier dd. 22 oktober 2015 voor de renovatie van de loodsen aan De Rampe zoals opgemaakt door Pieter Popeye, architectenbureau bvba, Nieuwpoortsteenweg 84a te 8670 Oostduinkerke en bestaande uit de volgende documenten wordt definitief vastgesteld: Lot 1 Ruwbouw bestek Lot 1 Ruwbouw meetstaat detail Lot 1 Ruwbouw meetstaat samenvatting Lot 2 Timmer- en buitenschrijnwerken. Bestek Lot 2 Timmer- en buitenschrijnwerken. Meetstaat bestek Lot 2 Timmer- en buitenschrijnwerken. Meetstaat detail Lot 3 Dakwerken dakranden bestek. 4

4 Lot 3 Dakwerken dakranden meetstaat detail Lot 3 Dakwerken dakranden meetstaat samenvatting Lot 4 Elektriciteit beschrijvende meetstaat Lot 5 Ventilatie beschrijvende meetstaat Lot 6 Chape beschrijvende meetstaat Lot 7 Vloeren beschrijvende meetstaat Lot 8 Binnenschrijnwerken beschrijvende meetstaat Lot 8 Binnenschrijnwerken samenvattende meetstaat UV Loodsen BT UV Loodsen NT - de financieel beheerder - Pieter Popeye architectenbureau bvba 2. Heraanleg voetpaden Groene Biezenlaan (gedeelte Krakeelpanne tot einde Groene Biezenlaan), Tuinwijkstraat, Dwarsstraat. Vaststelling definitief ontwerp. de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 3, 5, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, aanvullingen de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57; het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde: de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 houdende de vaststelling van de lijst van nominatief in het budget 2015 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de voorwaarden en de wijze van gunnen vaststelt. Er wordt voor de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken geopteerd om voor een totaal bedrag van ,00 euro (btw inclusief) de voorwaarden en de wijze van gunnen zelf vast te stellen; de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 april 2015 inzake de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen; de beslissing van het schepencollege d.d. 18 mei 2015 inzake de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken. Gunning van de opdracht aan studiebureau Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende; Het definitief ontwerp d.d. 6 november 2015 voor het voetpadendossier zoals opgemaakt door het studiebureau Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende; Het is noodzakelijk om de voetpaden aan beide kanten te vernieuwen in de Groene Biezenlaan (gedeelte Krakeelpanne tot einde Groene Biezenlaan) de Tijnwijkstraat en de Dwarsstraat; 5

5 Gelet op de financiële voorziening, zijnde: ,00 euro onder rekeningcombinatie / in het budget 2015; BESLIST Art.3: met algemeenheid van stemmen Het definitief ontwerpdossier d.d. 6 november 2015 voor de heraanleg van de voetpaden aan beide kanten in de Groene Biezenlaan (gedeelte Krakeelpanne tot einde Groene Biezenlaan), de Tuinwijkstraat en de Dwarsstraat zoals opgemaakt door het studiebureau Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende en bestaande uit volgende documenten wordt definitief vastgesteld: w_O_bestek_2015_11_ w_O_grondplan_1-Groene Biezenlaan w_O_grondplan_1-Tuinwijkstraat w_O_raming_2015_11_06 Het betreft in concreto volgende werken: - Vernieuwen voetpaden in de Groene Biezenlaan (gedeelte Krakeelpanne tot einde Groene Biezenlaan) - Vernieuwen voetpaden in de Tuinwijkstraat - Vernieuwen voetpaden in de Dwarsstraat De raming bedraagt ,75 euro (excl. btw) of ,42 euro (incl. btw), waarvan het aandeel voor de gemeente ,67 (euro incl. 21% btw) bedraagt en het aandeel voor de I.W.V.A ,75 (incl. 0% btw). - Studiebureau Plantec - de dienst Financiën 3. Asfaltwerken zijweg De Pannelaan, Sportlaan, P. Bortierlaan. Asfaltwerken en epoxy Zeelaan en kruispunt Sloepenlaan. Vaststelling definitief ontwerp. de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 3, 5, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, aanvullingen de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57; het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde: de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 houdende de vaststelling van de lijst van nominatief in het budget 2015 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de voorwaarden en de wijze van gunnen vaststelt. Er wordt voor de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken geopteerd om voor een totaal bedrag van ,00 euro (btw inclusief) de voorwaarden en de wijze van gunnen zelf vast te stellen; 6

6 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 april 2015 inzake de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen; de beslissing van het schepencollege d.d. 18 mei 2015 inzake de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken. Gunning van de opdracht aan het studiebureau Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende; Het definitief ontwerp d.d. 6 november 2015 voor de asfaltwerken zoals opgemaakt door het studiebureau Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende; Het is noodzakelijk om volgende wegeniswerken uit te voeren: Het asfalteren van een zijweg van De Pannelaan Het asfalteren van de Sportlaan Het aanbrengen van asfalt en epoxy in de Zeelaan, ter hoogte van de kerk en op het kruispunt met de Sloepenlaan Het herasfalteren van het P. Bortierplein Gelet op de financiële voorziening, zijnde: ,00 euro onder rekeningcombinatie / in het budget 2015; BESLIST Art.3: met algemeenheid van stemmen Het definitief ontwerpdossier d.d. 6 november 2015 voor diverse wegeniswerken zoals opgemaakt door studiebureau Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende en bestaande uit volgende documenten wordt definitief vastgesteld: w_O_bestek_2015_11_ w_O_grondplan_1-De Pannelaan w_O_grondplan_1-P.Bortierplein w_O_grondplan_1-Sportlaan w_O_grondplan_1-Zeelaan w_O_raming_2015_11_06 Het betreft in concreto volgende werken: - Asfalteren van een zijweg van De Pannelaan - Asfalteren van de Sportlaan - Asfalteren van het Pierre Bortierplein - Asfalteren en aanbrengen van Epoxy in de Zeelaan ter hoogte van de kerk - Asfalteren en aanbrengen van Epoxy op het kruispunt met de Sloepenlaan De raming bedraagt ,50 euro (excl. 21% btw) of ,40 (incl. btw). - studiebureau Plantec - de dienst Financiën 4. Asfaltwerken Maskenslaan. Vaststelling definitief ontwerp. het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 3, 5, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, aanvullingen de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57; 7

7 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde: de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 houdende de vaststelling van de lijst van nominatief in het budget 2015 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de voorwaarden en de wijze van gunnen vaststelt. Er wordt voor de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken geopteerd om voor een totaal bedrag van ,00 euro (btw inclusief) de voorwaarden en de wijze van gunnen zelf vast te stellen; de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 april 2015 inzake de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen; de beslissing van het schepencollege d.d. 18 mei 2015 inzake de aanstelling van een studiebureau voor kleinere wegeniswerken. Gunning van de opdracht aan het studiebureau Plantec, Nieuwpoorsesteenweg 399 te Oostende; Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde: - het bestek Aanstellen van een studiebureau voor kleinere wegenwerken opgemaakt door Wim Morel, gemeentelijk ingenieur; Het definitief ontwerp d.d. 6 november 2015 voor de asfaltwerken in de Maskenslaan zoals opgemaakt door het studiebureau Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende; Het is noodzakelijk om volgende wegeniswerken uit te voeren Het asfalteren van het wegdek van de Maskenslaan Heraanleg van de riolering van de Maskenslaan De heraanleg van de voetpaden van de Maskenslaan Gelet op de financiële voorziening, zijnde: ,00 euro onder rekeningcombinatie / in het budget 2015; BESLIST met algemeenheid van stemmen Art.3: Het definitief ontwerpdossier d.d. 6 november 2015 voor diverse wegeniswerken zoals opgemaakt door studiebureau Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende en bestaande uit volgende documenten wordt definitief vastgesteld: w_15_2504_begeleidend schrijven w_O_bestek_2015_12_ w_Zonnebloemweg_bestaand_2-bestaand w_Zonnebloemweg_ontwerp grondplan_2-ot Het betreft in concreto volgende werken: - asfalteren van het wegdek van de Maskenslaan - heraanleggen van de voetpaden van de Maskenslaan - heraanleg van de riolering van de Maskenslaan De raming bedraagt ,25 euro (excl. btw) of ,67 (incl. btw). Het aandeel voor de gemeente bedraagt ,00 euro (excl. btw) of ,42 euro (incl. 21% btw) en het aandeel voor I.W.V.A. bedraagt ,25 euro (incl. 0% btw). - de dienst Financiën - Studiebureau Plantec 5. Openbare verlichting Achterveld. Vernieuwen van de armaturen. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 8

8 de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, aanvullingen de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 3, 5, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde: de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 houdende vaststelling van de lijst van nominatief in het budget 2015 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden vaststelt. Er wordt voor geopteerd om de heropwaardering van de openbare verlichting voor een totaal bedrag van ,00 euro (btw inclusief) de wijze van gunnen en de voorwaarden zelf vast te stellen; De offerte vanwege Eandis Het plan van alle te herschilderen masten en te slopen armaturen; - Vanaf 2015 mogen er geen kwikdamplampen meer geproduceerd worden. Eandis heeft een oplijsting gemaakt van alle nog aanwezige kwikdamplampen op het grondgebied van de gemeente met het verzoek om deze uiterlijk in 2015 te vervangen. Er wordt voor geopteerd om in het Achterveld alle kwikdamplampen te vervangen door armaturen met led-lampen; - de terugverdientijd bedraagt ca. 3 jaar en 4,5 maand; Gelet op de financiële voorziening, zijnde: een bedrag van ,00 euro (btw inclusief) in het gemeentebudget 2015, onder de volgende rekeningcombinatie /067000; BESLIST met algemeenheid van stemmen Art.3: Er zal een opdracht worden gegund voor het vernieuwen van de armaturen van de openbare verlichting in het Achterveld. De prijsraming bedraagt 7.104,55 euro (21% btw inclusief) - de financieel beheerder 6. Openbare verlichting Korrelaan-Smokkelpad. Vernieuwen van de armaturen. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. - het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; - de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, aanvullingen - de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake - het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 3, 5, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 9

9 - het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; - het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de - het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde: de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 houdende vaststelling van de lijst van nominatief in het budget 2015 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden vaststelt. Er wordt geopteerd om voor de opwaardering van de openbare verlichting voor een totaal bedrag van ,00 euro (btw inclusief) de wijze van gunnen en de voorwaarden zelf vast te stellen; De offerte vanwege Eandis Het bijgevoegde plan - Vanaf 2015 mogen er geen kwikdamplampen meer geproduceerd worden. Eandis heeft een oplijsting gemaakt van alle nog aanwezige kwikdamplampen op het grondgebied van de gemeente met het verzoek om deze uiterlijk in 2015 te vervangen. Er wordt voor geopteerd om in de Korrelaan en het Smokkelpad alle kwikdamplampen te vervangen door armaturen met led- lampen; Gelet op de financiële voorziening, zijnde: een bedrag van ,00 euro (btw inclusief) in het gemeentebudget 2015, onder de volgende rekeningcombinatie /067000; BESLIST Art.3: met algemeenheid van stemmen Er zal een opdracht worden gegund voor het vernieuwen van de armaturen van de openbare verlichting van de Korrelaan en het Smokkelpad. De prijsraming bedraagt ,64 euro (21% btw inclusief). - de financieel beheerder 7. Leveren van bestelwagen ten behoeve van de groendienst. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen. - de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; - het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; - het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 3, 5, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; - het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; - de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, aanvullingen - de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake - het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57; - het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de - het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 10

10 Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde: de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 december 2015 houdende vaststelling van de lijst van nominatief in het budget 2016 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden vaststelt. Er wordt voor het leveren van een bestelauto ten behoeve van de groendienst geopteerd om de voor een totaal bedrag van ,00 euro (btw inclusief) de wijze van gunnen en de voorwaarden zelf vast te stellen; - het bestek Leveren van een bestelauto ten behoeve van de groendienst, zoals opgesteld door administratief deskundige, Jimmy Matsaert; - een eigen bestelauto voor de ploegbaas van de groendienst is absoluut noodzakelijk om de goede werking van de dienst te kunnen verzekeren Gelet op de financiële voorziening, zijnde: - een bedrag van ,00 euro (btw inclusief) in het gemeentebudget 2016, onder de volgende rekeningcombinatie / BESLIST Art.3: Art.4: Art.5: met algemeenheid van stemmen Er zal een opdracht worden gegund voor het leveren van een bestelauto ten behoeve van de groendienst. De opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het bestek leveren van een bestelauto ten behoeve van de groendienst zoals opgemaakt door Jimmy Matsaert wordt vastgesteld. De prijsraming bedraagt euro (btw inclusief). - de financieel beheerder - het gemeentelijk depot 8. Erkende jeugdverenigingen. Toekennen van subsidies, dienstjaar het decreet dd. 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij decreten dd. 23 november 2005 en 15 december 2006; Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde: - Het meerjarenplan van gemeente De Panne, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013, meer bepaald o Actieplan 14.1: Particulier jeugdwerk ondersteunen Subsidies jeugdverenigingen: o Werkingssubsidie o Educatief materiaal o Vorming o Activiteiten o Uitstappen o Bekendmakingscampagnes o Kadervorming o Materieel - de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 maart 2012 houdende de intrekking en hervaststelling van het subsidiereglement Jeugd; Gelet op de adviezen, zijnde: het positief advies van de gemeentelijke jeugdraad voor subsidieverdeling werkjaar in de vergadering van 13 november 2015; 11

11 Gelet op de financiële voorziening, zijnde: het bedrag van euro ( /075000/14.1/14.1.1), te verdelen volgens het goedgekeurde subsidiereglement, rekening houdend met de feit dat erkende jeugdverenigingen die een eigen lokaal beheren een tussenkomst krijgen voor herstellingskosten, bovenop het budget van 500 euro. BESLIST met algemeenheid van stemmen Voor het dienstjaar 2015 worden volgende subsidies toegekend aan de erkende jeugdverenigingen van De Panne/Adinkerke: Vereniging Seascouts t Kraaienest Natuurvereniging De Zeevonk Chiro Windekind DST Kru Paard en Natuur Ikaros De Gezinsbond Tandem West vzw Individuele aanvragen Jeugdraad Bekendmakingcampagne TOTAAL Totalisatiekrediet Tussenkomst voor herstelling lokalen (Subsidiereglement Jeugd: Hoofdstuk VIII: Ondersteuning opknappen of huur lokalen) Voor jeugdvereniging Seascouts (500,00 euro) - de financieel beheerder - de dienst Jeugd - het secretariaat van de gemeentelijke jeugdraad Bedrag 3.874,67 euro 2.852,88 euro 3.473,58 euro 775,00 euro 1.608,15 euro 1.272,00 euro 989,04 euro 742,12 euro 737,50 euro 775,00 euro 750,00 euro ,00 euro ,00 euro 500,00 euro 9. Cadeaucheque De Panne. Vaststelling reglement. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 Gelet op de aanleiding, zijnde: Het gemeentebestuur heeft de intentie om een cadeaucheque in te voeren ter ondersteuning van de lokale economie. Het is de bedoeling om onder meer volgende toelagen niet langer cash uit te betalen, maar in de vorm van een cadeaucheques, die kunnen besteed worden bij de ondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente: - De toelage bij een geboorte - De toelage voor huwelijksjubilarissen - De toelage voor de gemeentelijke personeelsleden in het kader van de uitbetaling van de restmiddelen van VIA4 (voor zolang de restmiddelen door de hogere overheid worden toegekend) Daarnaast kan de cadeaucheque ook aangewend worden voor de uitbetaling van prijzen bij wedstrijden. Het is dan ook noodzakelijk om een reglement vast te stellen houdende de modaliteiten voor gebruik van deze cadeaucheque. Het ontwerp van reglement zoals opgemaakt door de dienst Lokale Economie BESLIST met algemeenheid van stemmen 12

12 Het reglement houdende de gebruiksmodaliteiten van de cadeaucheque vast te stellen zoals in bijlage aan deze beslissing. - ambtenaar Lokale Economie - de financieel beheerder - de dienst Personeel - de dienst Belastingen - de dienst Toerisme Goedkeuring notulen Gelet op het artikel 14 van het reglement van inwendige orde, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober Gezien geen bezwaren werden ingebracht voor het einde der zitting, zijn de notulen van de vorige gemeenteraad, goedgekeurd. ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD de secretaris de voorzitter V. Van Ackere E. Vanhee 13

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 MEI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Eedaflegging van de financieel beheerder...2

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 16 FEBRUARI 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Voorstelling van het dossier

Nadere informatie

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november 2017 17:30 uur aanwezig Koen T'Sijen, burgemeester Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders, Willy Van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

G EM E ENTE DE PA NNE

G EM E ENTE DE PA NNE G EM E ENTE DE PA NNE ALGE MEEN ADMINIS TRAT IE F T OEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUI TEN GE ME ENTERAA D dd. 24 JANUARI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Renovatiewerken Zeelaan.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 NOVEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Tweede gemeentebegrotingswijziging.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 6 JULI 2006 1 --- DAGORDE --- 1. Voorstelling van het schetsontwerp inzake de renovatie

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD 14 december 2010 1 OPENBARE ZITTING 1.1 Begrotingswijziging 2/2010. Goedkeuring. Art. 1 : De tweede

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 12 januari 2015 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 12 januari 2015 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 12 januari 2015 De vergadering begint om 20.00u. De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Buitenschoolse Kinderopvang. Toelichting mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 15 SEPTEMBER 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebestuur. Jaarverslag

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting.

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting. Zitting van 19 september 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 In toepassing van artikel 252 1 en 252 2 van het gemeentedecreet wordt onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 7 De gemeenteraad in zitting van 07 september 2015 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 7 De gemeenteraad in zitting van 07 september 2015 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 7 De gemeenteraad in zitting van 07 september 2015 De vergadering begint om 20.00u. 161 De raad Dagorde OPENBARE VERGADERING 1. Renovatie Noordhoekstraat, gedeelte bebouwde

Nadere informatie

Afwezig/Verontschuldigd : Toon Vancoillie, Burgemeester. 1. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst TIME-OUT Houtland

Afwezig/Verontschuldigd : Toon Vancoillie, Burgemeester. 1. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst TIME-OUT Houtland Zitting van 14 juli 2015 Aanwezig : Logghe Christine voorzitter De Neve Stijn, Callebert Mieke, Vandecappelle Magda, Ampe Lieve, Waeyaert Jolien, Rossey Lode, Volckaert Carine, De Cuman Johan - Leden De

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 3 De gemeenteraad in zitting van 07 april 2014 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 3 De gemeenteraad in zitting van 07 april 2014 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 3 De gemeenteraad in zitting van 07 april 2014 De vergadering begint om 20.00u. De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Voorstelling gemeentelijke deelverordeningen uit

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 28 Onderwerp Nutsvoorzieningn. Eandis. Uitvoering masterplan Sas

Nadere informatie

VOORWERP : Gemeentelijke sportraad. Wijziging van de statuten. De gemeenteraad,

VOORWERP : Gemeentelijke sportraad. Wijziging van de statuten. De gemeenteraad, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE -------- UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 7 JUNI 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeenterekening 2005....2 2. Jaarrekening

Nadere informatie

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016 DAGORDE

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Moderniseren openbaar verlichtingsnet

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015 RAADZAAL 19u30 1. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE Aan de raad wordt gevraagd het bedrag van 2.638.239 als bijdrage van de stad Nieuwpoort

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011. openbare zitting

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011. openbare zitting TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/10/2011 2. Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 16 S E PT EMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Jaarverslag politiezone

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie