TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen"

Transcriptie

1 TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 9 mei 2014

2

3 Verantwoording Titel : TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Subtitel : Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Projectnummer : Referentienummer : GM Revisie : D7 Datum : 9 mei 2014 Auteur(s) : dr. ir. M.E. Kraan adres : Gecontroleerd door : ing. F.J. de Jong Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : ing. P. Bloemerts Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T F Pagina 3 van 22

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Leeswijzer Algemene uitgangspunten Gehanteerde verkeersmodel Kwaliteitsborging verkeersprognoses Gebruikte indicatoren Projectspecifieke uitgangspunten Gehanteerde beleidsinstellingen Ruimtelijke ontwikkelingen Inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per provincie Inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per gemeente Ontwikkelingen infrastructuur, implementatie in verkeersmodel Huidige situatie: autonetwerken Huidige situatie: basisjaar Autonome situatie in Projectsituatie in Pagina 5 van 22

6

7 1 Inleiding Dit rapport bevat de beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses voor de OTB/MER A1 Apeldoorn-Zuid - Knooppunt Beekbergen. Voor de inhoud van dit rapport is gebruikgemaakt van het door 4cast opgestelde rapport p _uitgangspuntendoc_a1_v3 (april 2011). Onderstaand wordt ingegaan op de beschrijving van het project, voor zover die voor het maken van verkeersprognoses van belang is. In de projectsituatie wordt knooppunt Beekbergen en op de A1 het wegvak tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid aangepast. In knooppunt Beekbergen wordt de verbindingsboog voor verkeer op de A1 vanuit Deventer naar de A50 richting Arnhem aangepast. De aangepaste verbindingsboog heeft 2 rijstroken. Als gevolg van deze aanpassing wordt ook de boog van de A50 noord naar de A1 oost fysiek iets aangepast en verdwijnen de parallelbanen aan de noordkant (A1) en westkant (A50) in het knooppunt. Op de A1 wordt het wegvak tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid op beide rijbanen uitgebreid met een weefstrook. 1.1 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat de algemene uitgangspunten, zoals het gehanteerde model, de toegepaste kwaliteitsborging en de gehanteerde indicatoren. Hoofdstuk 3 bevat de projectspecifieke uitgangspunten, zoals gehanteerde beleidsinstellingen, ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele ontwikkelingen. Pagina 7 van 22

8

9 2 Algemene uitgangspunten Dit hoofdstuk beschrijft de algemene uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses. 2.1 Gehanteerde verkeersmodel Voor het maken van de verkeersprognoses is het NRM Oost gebruikt. RWS DVS (WVL) heeft de GroeiModelruns voor het basisjaar 2004 en het prognosejaar 2020 uitgeleverd. Om te waarborgen dat het model met dezelfde instellingen wordt gedraaid als de uitgeleverde runs, zijn reproductieruns uitgevoerd. Het resultaat van deze runs is identiek aan de uitgeleverde runs. 2.2 Kwaliteitsborging verkeersprognoses Voor het borgen van de kwaliteit van de gemaakte verkeersprognoses werkt Rijkswaterstaat volgens het Protocol NRM gebruik. 2.3 Gebruikte indicatoren De verkeerskundige effecten zijn beschreven aan de hand van een aantal indicatoren: Verkeersintensiteit en ontwikkeling verkeersprestatie, als indicatoren voor de drukte op de weg (het aantal voertuigen respectievelijk de voertuigkilometers per etmaal). Benutting wegennet in de spits, als indicator voor de mate waarin de capaciteit op het wegennet wordt benut (de verhouding tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit van het wegennet in de spits). Ontwikkeling congestie, als indicator voor de omvang van het probleem (het aantal voertuigverliesuren per etmaal). Bij deze planstudie worden geen NoMo-reistijdfactoren gebruikt als indicator. Om twee redenen zijn zij voor deze studie niet bruikbaar: Hoewel twee NoMo-trajecten eindigen in knooppunt Beekbergen (A1 Hoevelaken Beekbergen en A1 Beekbergen Azelo), zijn zij voor deze studie niet relevant. De aanpassingen zijn van een te lokaal niveau om op deze veel langere NoMo-trajecten duidelijke invloed te zien. De motivatie voor dit project is niet gelegen in het verbeteren van specifieke NoMoreistijdfactoren, maar in het op korte termijn verbeteren van een lokaal verkeersknelpunt. Voor het beoordelen van de effectiviteit hiervan zijn NoMo-reistijdfactoren geen goede indicatoren. Pagina 9 van 22

10

11 3 Projectspecifieke uitgangspunten Dit hoofdstuk beschrijft de projectspecifieke uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses. 3.1 Gehanteerde beleidsinstellingen Bij het maken van de verkeersprognoses is het scenario Global Economy uit de scenariostudie Welvaart en Leefomgeving van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving gehanteerd. In het NRM is het vigerende landelijke mobiliteitsbeleid geïmplementeerd. Voor de autonome situatie 2020 en de projectsituatie 2020 zijn prognoses opgesteld voor het omgevingsscenario Global Economy (GE) van het Centraal Planbureau. In Tabel 3-1 is een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken/instellingen van het betreffende GroeiModel voor het basisjaar 2004 en het prognosejaar 2020GE. Tabel 3-1 Overzicht kenmerken en instellingen GroeiModel voor het opstellen van de verkeersprognoses met het NRM Oost Versie GroeiModel Versie QBLOK 2.01 Instellingen GroeiModel GE Scenario-instellingen Rijbewijsbezit % Man ,1 68,9 Rijbewijsbezit % Man ,7 95,3 Rijbewijsbezit % Man ,9 94,7 Rijbewijsbezit % Vrouw ,3 64,5 Rijbewijsbezit % Vrouw ,5 91,3 Rijbewijsbezit % Vrouw ,5 76,4 Aantal huishoudens met 1 auto Aantal huishoudens met 2 auto's Aantal huishoudens met 3+ auto's Index grensoverschrijdend verkeer Beleidsinstellingen; indices t.o.v (2004 = 100) Index vaste autokosten Index brandstofkosten per km Index overige variabele autokosten Index treinkosten Woon-Werk Index treinkosten Overig Index BTM-kosten Modelinstellingen Regio-indeling tabellen provincie provincie Pagina 11 van 22

12 Projectspecifieke uitgangspunten 3.2 Ruimtelijke ontwikkelingen In deze paragraaf is een overzicht gegeven van het aantal inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen waar in het betreffende NRM Oost mee wordt gerekend. In paragraaf zijn de totalen per provincie en per landsdeel weergegeven. In paragraaf is dit gedaan voor de gemeentes in de omgeving van het studiegebied van de A1 Apeldoorn-Zuid - KP Beekbergen Inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per provincie In de tabellen 3-2, 3-3 en 3-4 zijn het aantal inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per provincie en per landsdeel weergegeven voor het basisjaar (2004) en voor het prognosejaar (2020GE). Tabel 3-2: Overzicht aantal inwoners per provincie en per landsdeel in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Inwoners 2004 Inwoners 2020GE Index (2004 = 100) Friesland Groningen Drenthe Noord Overijssel Gelderland Oost Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht West Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid Nederland Tabel 3-3: Overzicht aantal huishoudens per provincie en per landsdeel in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Huishoudens 2004 Huishoudens 2020GE Index (2004 = 100) Friesland Groningen Drenthe Noord Overijssel Gelderland Oost Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht West Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid Nederland Pagina 12 van 22

13 Projectspecifieke uitgangspunten Tabel 3-4: Overzicht aantal arbeidsplaatsen per provincie en per landsdeel in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Arbeidsplaatsen 2004 Arbeidsplaatsen 2020GE Index (2004 = 100) Friesland Groningen Drenthe Noord Overijssel Gelderland Oost Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht West Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid Nederland Inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per gemeente Voor een aantal gemeentes in de omgeving van het studiegebied van de A1 Apeldoorn-Zuid - KP Beekbergen is de ontwikkeling van het aantal inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen weergegeven tussen 2004 en 2020 (GE-scenario). In Figuur 3-1 zijn deze gemeentes weergegeven. De gemeentes Lochem en Gorssel zijn na 2004 gefuseerd tot de gemeente Lochem en de gemeentes Zutphen en Warnsveld zijn na 2004 gefuseerd tot de gemeente Zutphen. In de overzichten zijn de totalen van de gefuseerde gemeentes weergegeven. Figuur 3-1 Overzicht gemeentes omgeving studiegebied Pagina 13 van 22

14 Projectspecifieke uitgangspunten In de tabellen 3-5 t/m 3-7 is het aantal inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per gemeente weergegeven voor het basisjaar (2004) en het prognosejaar (2020GE). Tabel 3-5: Overzicht aantal inwoners per gemeente in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Inwoners 2004 Inwoners 2020GE Index (2004 = 100) Apeldoorn Arnhem Barneveld Bathmen Brummen Deventer Ede Lochem Rheden Rozendaal Voorst Zutphen Tabel 3-6: Overzicht aantal huishoudens per gemeente in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Huishoudens 2004 Huishoudens 2020GE Index (2004 = 100) Apeldoorn Arnhem Barneveld Bathmen Brummen Deventer Ede Lochem Rheden Rozendaal Voorst Zutphen Tabel 3-7: Overzicht aantal arbeidsplaatsen per gemeente in 2004 en 2030GE in het NRM Noord Arbeidsplaatsen 2004 Arbeidsplaatsen 2020GE Index (2004 = 100) Apeldoorn Arnhem Barneveld Bathmen Brummen Deventer Ede Lochem Rheden Rozendaal Voorst Zutphen Pagina 14 van 22

15 Projectspecifieke uitgangspunten De overige relevante uitgangspunten ten aanzien van economische ontwikkeling en beleidsinstellingen zijn in Tabel 3-8 weergegeven. Tabel 3-8 Overige relevante uitgangspunten NRM GE-scenario Uitgangspunten NRM toepassing 2020 Economisch Ontwikkelingsscenario Global Economy (eenheden x miljoen) Aantal inwoners Nederland 17.9 Aantal banen Nederland 8.0 Omvang beroepsbevolking 8.9 Omvang werkzame beroepsbevolking 8.5 Aantal auto s 9.9 Beleidsinstellingen (indices 2004=100) Brandstofkosten (reële kosten per km, incl. efficiency) 96 Prijsbeleid (bijv. kilometer beprijzing) Tariefontwikkeling trein woon-werk 111 Tariefontwikkeling trein overig 108 Tariefontwikkeling bus/tram/metro 116 Tariefontwikkeling parkeren (betaallocaties in 2010) 200 n.v.t. 3.3 Ontwikkelingen infrastructuur, implementatie in verkeersmodel Huidige situatie: autonetwerken Uitgangspunt voor de autonetwerken is versie 106. In de netwerken zijn een aantal correcties uitgevoerd. In Figuur 3-2 zijn de locaties weergegeven waar het netwerk van het basisjaar (2004) is gewijzigd. Figuur 3-2 Locatie wijzigingen basisjaarnetwerk Pagina 15 van 22

16 Projectspecifieke uitgangspunten Huidige situatie: basisjaar 2004 In het netwerk voor het basisjaar 2004 hebben de A1 en de A50 in de omgeving van Apeldoorn grotendeels 2x2 rijstroken. De aansluitende wegvakken ten noorden en oosten van het knooppunt Beekbergen hebben een extra weefstrook en zijn als 2x3 rijstroken opgenomen. In Figuur 3-3 is het aantal rijstroken in het basisjaar 2004 weergegeven. In Figuur 3-4 is ingezoomd op knooppunt Beekbergen. Figuur 3-3 Overzicht aantal rijstroken in het basisjaar 2004 Figuur 3-4 Overzicht aantal rijstroken in het basisjaar 2004 bij knooppunt Beekbergen Pagina 16 van 22

17 Projectspecifieke uitgangspunten In figuur 3-5 is een overzicht van de snelheden in het basisjaar 2004 gegeven. Op de A1 en de A50 in de omgeving Apeldoorn geldt in het basisjaar een snelheidsregime van 120 km/uur. In knooppunt Beekbergen hebben de verbindingsbogen en parallelbanen aangepaste (model)snelheden (zie figuur 3-6). Figuur 3-5 Overzicht snelheden in het basisjaar 2004 Figuur 3-6 Overzicht snelheden knooppunt Beekbergen in het basisjaar 2004 Pagina 17 van 22

18 Projectspecifieke uitgangspunten Autonome situatie in 2020 Voor 2020 is als uitgangspunt de variant met 130 km/uur ROB (Robuust) genomen. De locaties van de 130 km/uur-zones zijn weergegeven in figuur 3-7. Figuur 3-7 Overzicht locaties 130 km/uur-zones voor 2020 conform variant ROB Ten opzichte van 2004 zijn er in de autonome situatie 2020 al een aantal maatregelen op het HWN in de directe omgeving van het studiegebied uitgevoerd. Het gaat hier om de volgende maatregelen: realisatie van plusstroken op de A1 tussen knooppunt Beekbergen en Deventer-Oost; en realisatie van spitsstroken op de A50 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. De A1 tussen knooppunt Beekbergen en Deventer-Oost heeft door realisatie van de plusstroken grotendeels 2x3 rijstroken. Tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting Voorst en tussen de aansluitingen Deventer en Deventer-Oost heeft de A1 2x4 rijstroken (weefvakken) in de autonome situatie. Op de wegvakken met plusstroken geldt in de spits een snelheidslimiet van 100 km/uur. In de restdag is de snelheidslimiet 120 km/uur. De A50 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen heeft door de realisatie van de spitsstroken 2x3 rijstroken. Op de wegvakken met spitsstroken geldt in de spits een snelheidslimiet van 100 km/uur. In de restdag is de snelheidslimiet 120 km/uur. In het kader van deze studie is daarnaast de uitbreiding van de N345 tussen de aansluiting A1 Voorst en de aansluiting A50 Apeldoorn van 2x1 naar 2x2 rijstroken nog belangrijk om te noemen. Pagina 18 van 22

19 Projectspecifieke uitgangspunten In Tabel 3-9 zijn de van belangzijnde wegennetuitbreidingen in de wijdere omgeving van het project weergegeven. Tabel 3-9 Relevante weginfrastructuur-uitbreidingen in wijdere omgeving tussen 2004 en 2020 Prov. Weg Wegvak Omschrijving Gl A1 Kp.Hoevelaken (A28) kp.harselaar (A30) Verbreding ASW 2x2 + spitsstrook ZSM-I zuidbaan Ov A1 Kp. Azelo (A1) kp. Buren (A35) Verbreding ASW 2x2 + weefstroken Gl A12 Veenendaal Ede/Wageningen Verbreding ASW 2x2 + plusstroken ZSM-I Gl Ede/Wageningen kp.grijsoord Verbreding ASW 2x3 MIRT Gl Kp.Waterberg (A50) kp.velperbroek (A348) Verbreding ASW 2x3 ZSM-II Gl Kp.Oudbroeken (A15) kp.ouddijk (A18) Verbreding ASW 2x3 MIRT Gl A15 Kp.Ressen (A325) kp.oudbroeken (A12) Aanleg ASW 2x2 MIRT Gl/Ov N18 Varsseveld Enschede (A35) Aanleg AW 2x1/2x2 MIRT Ov A28 Kp. Hattemerbroek kp. Lankhorst Aanleg ASW 2x4/2x3 ZSM-II Gl A30 Lunteren kp.maanderbroek (A12) Aanleg ASW 2x2 MIRT Gl A50 Kp.Ewijk (A73) kp.valburg (A15) Verbreding ASW 2x4 MIRT Gl Kp.Valburg (A15) kp.grijsoord (A12) Verbreding ASW 2x3 ZSM-II In figuur 3-8 is het aantal rijstroken (HWN) weergegeven in het netwerk voor de autonome situatie Figuur 3-8 Overzicht aantal rijstroken autonome situatie 2020 Knooppunt Beekbergen is in de autonome situatie 2020 opgenomen als een klaverblad, conform de situatie in het basisjaar. In Figuur 3-9 is het aantal rijstroken bij knooppunt Beekbergen weergegeven. Pagina 19 van 22

20 Projectspecifieke uitgangspunten Figuur 3-9 Overzicht aantal rijstroken knooppunt Beekbergen in de autonome situatie 2020 In figuur 3-10 is een overzicht opgenomen van de snelheden in de autonome situatie In figuur 3-11 is hierbij ingezoomd op knooppunt Beekbergen. Figuur 3-10 Overzicht snelheden in autonome situatie 2020 Pagina 20 van 22

21 Projectspecifieke uitgangspunten Figuur 3-11 Overzicht snelheden knooppunt Beekbergen in de autonome situatie Projectsituatie in 2020 In de projectsituatie wordt knooppunt Beekbergen en op de A1 het wegvak tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid aangepast. In knooppunt Beekbergen wordt de verbindingsboog voor verkeer op de A1 vanuit Deventer naar de A50 richting Arnhem aangepast. De aangepaste verbindingsboog heeft 2 rijstroken. Als gevolg van deze aanpassing wordt ook de boog van de A50 noord naar de A1 oost fysiek iets aangepast en verdwijnen de parallelbanen aan de noordkant (A1) en westkant (A50) in het knooppunt. Op de A1 wordt het wegvak tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid op beide rijbanen uitgebreid met een weefstrook. In Figuur 3-12 is het aantal rijstroken bij knooppunt Beekbergen weergegeven voor de projectsituatie. Figuur 3-12 Overzicht aantal rijstroken knooppunt Beekbergen in de projectsituatie 2020 Pagina 21 van 22

22 Projectspecifieke uitgangspunten In Figuur 3-13 is een overzicht weergegeven van de snelheden in knooppunt Beekbergen in de projectsituatie Figuur 3-13 Overzicht snelheden knooppunt Beekbergen in de projectsituatie 2020 Pagina 22 van 22

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen

N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen N35 Nijverdal - Wierden Uitgangspunten verkeersberekeningen Datum 2 november 2017 Status definitief 1 Inleiding In deze bijlage vindt u een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Bijlage 3: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen

Bijlage 3: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Bijlage 3: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten- Spakenburg Datum 6 februari 2014 Status Definitief HB 2410702 Bijlage

Nadere informatie

Bijlage E: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen

Bijlage E: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Rijkswaterstaat Noord-Holland Bijlage E: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum 20 mei 2011 RW1664-142-10/dijw/027 Definitief Kenmerk Eerste versie Inleiding De prognoses voor het project OTB

Nadere informatie

Uitgangspunten verkeer planuitwerking

Uitgangspunten verkeer planuitwerking Bijlage 2 Uitgangspunten verkeer planuitwerking Inleiding In deze bijlage vindt u een beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses voor N35 Zwolle-Wijthmen. In

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1 Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status Definitief Deze bijlage maakt geen deel uit van Ontwerp-Tracébesluit. Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status

Nadere informatie

Ontwerp Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Uitgangspunten verkeersberekeningen. Datum 1 november 2013

Ontwerp Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Uitgangspunten verkeersberekeningen. Datum 1 november 2013 Ontwerp Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Uitgangspunten verkeersberekeningen Datum 1 november 2013 Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/torm/133 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo. Bijlage 1 Deelrapport Verkeer

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo. Bijlage 1 Deelrapport Verkeer Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo Bijlage 1 Deelrapport Verkeer Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Oost Nederland Informatie Raymond Vermijs Telefoon 026-368 8763 Fax Uitgevoerd door 4cast Opmaak Datum

Nadere informatie

Uitgangspunten verkeersmodel Verbreding A4 Vlietland-N14. Datum 28 mei 2014 Status Definitief

Uitgangspunten verkeersmodel Verbreding A4 Vlietland-N14. Datum 28 mei 2014 Status Definitief Uitgangspunten verkeersmodel Verbreding A4 Vlietland-N14 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Pagina 2 van 11 Verbreding A4 Vlietland-N14 De A4 is één van de belangrijke en daarmee drukste verkeersaders

Nadere informatie

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2016)

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2016) VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2016) gebruikte afkortingen: AV: Aanvangsbeslissing RL: Richtlijnen TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Gebied Onderwerp Ministerie Fase Nationaal Hoofdwegen IenM Realisatie Projecthistorie 07 08 09 10 11 12 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten ZSM 2 Benuttingsprogramma Projecthistorie Omschrijving 05 06 07 08 09 10 MIRT-fase Tijdschema g Financiën g g g g g Probleem De Spoedwetprojecten zijn bekende bereikbaarheidsknelpunten in doorgaande verbindingen, met name op belangrijke

Nadere informatie

Uitgangspunten verkeersmodel RijnlandRoute

Uitgangspunten verkeersmodel RijnlandRoute Uitgangspunten verkeersmodel RijnlandRoute Zoeken naar Balans Optimaal Datum 20 maart 2014 Status Definitief RijnlandRoute De RijnlandRoute is de benaming van een nieuwe provinciale wegverbinding tussen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten (periode 1 juli 31 december 2018)

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten (periode 1 juli 31 december 2018) Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten (periode 1 juli 31 december ) Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot en met het moment dat het

Nadere informatie

In deze periode is het Tracébesluit onherroepelijk geworden van het spoorwegproject: Theemswegtracé

In deze periode is het Tracébesluit onherroepelijk geworden van het spoorwegproject: Theemswegtracé Voortgangsrapportage over Tracéwetplichtige projecten (periode 1 januari- 30 juni 2018) Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot en met het moment

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Projecthistorie 10 11 12 13 14 15 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave De Spoedwetprojecten zijn bekende bereikbaarheidsknelpunten in doorgaande

Nadere informatie

Notitie Vergelijking Plateau- en Klagenfurtalternatief Rijksweg 74 ten aanzien van luchtkwaliteit

Notitie Vergelijking Plateau- en Klagenfurtalternatief Rijksweg 74 ten aanzien van luchtkwaliteit Notitie Vergelijking Plateau- en lagenfurt RWS Limburg juli 2007 1 1. Samenvatting en conclusies Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met TNO de effecten in en rond Venlo van Rijksweg 74 op luchtkwaliteit

Nadere informatie

Projectnaam Laatste mijlpaal Geplande mijlpalen Procedure Corridorstudie Amsterdam Hoorn. SB Q ORSV 2017 Tracéwet met structuurvisie

Projectnaam Laatste mijlpaal Geplande mijlpalen Procedure Corridorstudie Amsterdam Hoorn. SB Q ORSV 2017 Tracéwet met structuurvisie VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2015) gebruikte afkortingen: AV: Aanvangsbeslissing SN: Startnotitie RL: Richtlijnen TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage SP: Standpunt

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

OTB/MER A27/A1 Deelrapport verkeer. Datum Augustus 2010 Status Definitief

OTB/MER A27/A1 Deelrapport verkeer. Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport verkeer Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport verkeer Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport Verkeer Colofon Uitgegeven door Ministerie

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. Datum 13 februari 2012 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2012

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. Datum 13 februari 2012 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2012 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Datum 13 februari 2012 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2012 Hierbij bied ik u het uitgangspuntendocument 2012 voor verkenningen

Nadere informatie

Mijlpalen volgens nieuwe planning TB Q R

Mijlpalen volgens nieuwe planning TB Q R BIJLAGE 2: VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PERIODE TWEEDE HELFT ) gebruikte afkortingen: SN: Startnotitie RL: Richtlijnen TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage SP: Standpunt GSP: Gewijzigd

Nadere informatie

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2013)

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2013) VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2013) gebruikte afkortingen: AV: Aanvangsbeslissing SN: Startnotitie RL: Richtlijnen TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage SP: Standpunt

Nadere informatie

OTB/MER A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen

OTB/MER A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen OTB/MER A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Achtergronddocument Verkeersveiligheid Definitief In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 9 mei 2014 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties. Prijs per m² GBO in mediaan 2017

Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties. Prijs per m² GBO in mediaan 2017 Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties woningen woningen. Provincie Drenthe Assen 67.700 31.400 Woningvoorraad 32.900 33.700 33.700 Tussenwoning 448 16,7 166.000

Nadere informatie

Achtergronddocument Verkeer Planuitwerking

Achtergronddocument Verkeer Planuitwerking Bijlage 1 Verkeer Achtergronddocument Verkeer Planuitwerking (O)WTB A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 Datum 9 februari 2017 Status Definitief Achtergronddocument Verkeer Planuitwerking 9 februari

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

RAPPORT. Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Deelrapport verkeer. Rijkswaterstaat Oost-Nederland

RAPPORT. Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Deelrapport verkeer. Rijkswaterstaat Oost-Nederland RAPPORT Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Deelrapport verkeer Klant: Rijkswaterstaat Oost-Nederland Referentie: T&PBC2109R001D01 Versie: 04/Finale versie Datum: 15 februari 2017 HASKONINGDHV

Nadere informatie

Voorstel 1. Het MRDH-verkeer- en vervoermodel 2.0. vast te stellen en het model vrij te geven voor gebruik aan de MRDH-gemeenten.

Voorstel 1. Het MRDH-verkeer- en vervoermodel 2.0. vast te stellen en het model vrij te geven voor gebruik aan de MRDH-gemeenten. 21 november 2018 agendapunt 4.4. Onderwerp: Vaststelling Verkeersmodel MRDH 2.0. Portefeuille: Datum: Integraliteit van beleid 25 september 2018 Contactpersoon: Arjan Veurink Telefoonnummer: 088 5445 233

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

Klankbordgroep. Inhoud. Presentatie verkeersmodel huidige situatie Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Inhoud. Presentatie verkeersmodel huidige situatie Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel huidige situatie Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 10 januari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Doel verkeersstudie 2.

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Achtergronddocument Verkeer

Achtergronddocument Verkeer Achtergronddocument Verkeer OTB/MER Structurele verbreding A2 Het Vonderen Kerensheide A2VK TM 06-Rp-05 Datum 17 juli 2017 Status Definitief Versie F Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Informatieavond Verkeer 20 september 2012 De planstudie Ring Utrecht bevindt zich in de tweede fase van het onderzoeksproces. In de tweede fase wordt

Informatieavond Verkeer 20 september 2012 De planstudie Ring Utrecht bevindt zich in de tweede fase van het onderzoeksproces. In de tweede fase wordt Informatieavond Verkeer 20 september 2012 De planstudie Ring Utrecht bevindt zich in de tweede fase van het onderzoeksproces. In de tweede fase wordt het Voorkeursalternatief uit fase 1 uitgewerkt tot

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp

Ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp Ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp (Wijzigingsbesluit 2016) Rapport Verkeer Datum November 2016 Status Definitief 5.0 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding

Nadere informatie

Second opinion KBA MIRT verkenning A1 Apeldoorn-Azelo. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Oktober 2013

Second opinion KBA MIRT verkenning A1 Apeldoorn-Azelo. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Oktober 2013 Second opinion KBA MIRT verkenning A1 Apeldoorn-Azelo Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Oktober 2013 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in

Nadere informatie

1 Verkeermodel. Bestemmingsplan Larserknoop (reparatie) Gemeente Lelystad. Uitgangspunten notitie modelberekeningen. 6 januari 2016 LLS120/Bqt/0877.

1 Verkeermodel. Bestemmingsplan Larserknoop (reparatie) Gemeente Lelystad. Uitgangspunten notitie modelberekeningen. 6 januari 2016 LLS120/Bqt/0877. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

A27 Houten Hooipolder

A27 Houten Hooipolder A27 Houten Hooipolder Deelrapport verkeer t.b.v. TB Zaaknummer 31047319 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Programma s, projecten en Onderhoud Datum vrijgave Beschrijving revisie 1e lijns goedkeuring 2e lijns

Nadere informatie

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014 Ring Utrecht A27/A12 Knooppunt Rijnsweerd Stephan Lahaye Arold Brand 3 november 2014 Terugblik Planstudie Ring Utrecht A27/A12 2 Planning vervolg Datum eind 2014 Keuze variant Rijnsweerd 2015/2016 Ontwerp

Nadere informatie

RWS BEDRIJFSINFORMATIE. NMCA Wegen. Achtergrondrapport. Datum 6 april 2017 Status Definitief

RWS BEDRIJFSINFORMATIE. NMCA Wegen. Achtergrondrapport. Datum 6 april 2017 Status Definitief RWS BEDRIJFSINFORMATIE NMCA Wegen Achtergrondrapport Datum 6 april 2017 Status Definitief RWS Bedrijfsinformatie Pagina 2 van 46 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Robert Cellissen Telefoon

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Fiets in Netwerkanalyses

Fiets in Netwerkanalyses Fiets in Netwerkanalyses Fietsberaad, 7 december 2006 Henk Tromp Opbouw presentatie - Aanpak netwerkanalyses - Plek voor de fiets naast andere modaliteiten - Oplossend vermogen van de fiets voor autobereikbaarheid

Nadere informatie

N35 Nijverdal - Wierden Deelrapport verkeer t.b.v. MER en OTB

N35 Nijverdal - Wierden Deelrapport verkeer t.b.v. MER en OTB Nijverdal - Wierden Deelrapport verkeer t.b.v. MER en OTB Datum 2 november 2017 Status definitief 4 Inhoud Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 OTB/MER Nijverdal - Wierden 9 1.2 Opbouw rapport 11 2 Algemene

Nadere informatie

Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden,

Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2015 Indicator 7 september 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Voorstel 1. Het MRDH-verkeer- en vervoermodel vast te stellen en het model voor gebruik beschikbaar stellen aan de MRDH-gemeenten.

Voorstel 1. Het MRDH-verkeer- en vervoermodel vast te stellen en het model voor gebruik beschikbaar stellen aan de MRDH-gemeenten. 20 december 2017 agendapunt 10 Onderwerp: Vaststelling MRDH-verkeer- en vervoermodel 1.0 Portefeuille: Datum: Strategie en beleid 7 december 2017 Contactpersoon: Arjan Veurink Telefoonnummer: 088 5445

Nadere informatie

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl info@gdindex.nl 0317-750645 1 De GDI omvat de 3 dimensies van duurzaamheid: Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Deelrapport Verkeer Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden

Deelrapport Verkeer Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden Deelrapport Verkeer Tracébesluit Nijverdal - Wierden Datum 21 september 2018 Status Definitief Deelrapport verkeer Tracébesluit Nijverdal - Wierden 21 september 2018 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Herstelmodelberekeningen t.b.v. bestemmingsplan IJsseldelta

Herstelmodelberekeningen t.b.v. bestemmingsplan IJsseldelta Herstelmodelberekeningen t.b.v. bestemmingsplan IJsseldelta Gemeente Kampen september concept Herstelmodelberekeningen t.b.v. bestemmingsplan IJsseldelta dossier : BC5947-0-0 registratienummer : MO-AF9

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Wateringse Veld Noord. Verkeerskundig effect i.r.t. de A4

Wateringse Veld Noord. Verkeerskundig effect i.r.t. de A4 definitief revisie 00 17 november 2015 definitief revisie 00 17 november 2015 Auteurs R. Poorterman Opdrachtgever BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid-West Postbus 75 2600 AB Delft datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Spitsstrook A1 Hoevelaken- Barneveld Zuidbaan Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Spitsstrook A1 Hoevelaken- Barneveld Zuidbaan Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Spitsstrook A1 Hoevelaken- Barneveld Zuidbaan Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 februari 2009 / rapportnummer 1498-63 OORDEEL OVER HET MER In het kader van de Spoedwet wegverbreding heeft

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Deelrapport verkeer Rapportage Rijkswaterstaat Oost-Nederland september 2015 Definitief Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Nadere informatie

316 Ministerie van IenM-EZ-BZK

316 Ministerie van IenM-EZ-BZK Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten (periode 1 juli 2012-1 juni 2013) In deze voortgangsrapportage is de voortgang opgenomen van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot

Nadere informatie

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. Datum 28 februari 2011 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2011. Geachte heer,

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. Datum 28 februari 2011 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2011. Geachte heer, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Datum 28 februari 2011 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2011 Geachte heer, Hierbij bied ik u het Uitgangspuntendocument 2011

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Akoestisch onderzoek spitsstroken

1. Inleiding. 2. Akoestisch onderzoek spitsstroken NOTITIE Nr. : Versie : 001 Project : Wijziging A1 aansluiting Deventer-Oost Betreft : Resultaten akoestisch onderzoek 2020 Datum : 1 september 2009 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Deventer heeft

Nadere informatie

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Door: Rik Froma, onderzoeker verkeer en vervoer bij cluster ruimtelijke ontwikkeling Datum: 29 april 2014 0 Inhoudsopgave GEBRUIKT

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Verschillen en overeenkomsten Huidig beleid Gaat het goed of niet? Provincie

Nadere informatie

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast).

Wat ging vooraf? Dit is gedaan aan de hand van het beoordelingskader uit de NRD (zie hiernaast). Proces en procedure Wat ging vooraf? Na de publicatie van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in december 2017 zijn: Wegontwerpen gemaakt van de alternatieven Smart Mobility-maatregelen vertaald

Nadere informatie

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018 Basisscholen in krimpgebieden in 2017/2018 In welke provincies sluiten de meeste basisscholen? Aan het begin van 2017/2018 zijn in Groningen, Zeeland, Limburg en Flevoland rond 2% van de basisscholen gesloten

Nadere informatie

Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013

Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013 Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013 Behoort bij de publicatie: 1-2-2016 Henk van de Laak ISBN: 978-94-6247-047-7

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Startbeslissing Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht / / / - - Datum Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Apeldoorn - Azelo. Ontwerp Tracébesluit. Verkeer

Apeldoorn - Azelo. Ontwerp Tracébesluit. Verkeer Capaciteitsuitbreiding Apeldoorn - Azelo Ontwerp Tracébesluit Verkeer HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Koggelaan 21 8017 JN Zwolle Netherlands Transport & Planning Trade register number: 56515154 +31 88 348

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam

Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Verkeersrapport Bijlage E Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Verkeer & Vervoer Datum Mei 2015 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland

Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland Herhuisvesting op huidige locatie Galgeriet Definitief Gemeente Waterland Postbus 1.000 1140 BA MONNICKENDAM Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 6 augustus 2012

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen,

Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen, Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen, 2-26 Indicator 8 december 29 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u

Nadere informatie

Bijlage. 3 Verkeer. Verkeersmodel

Bijlage. 3 Verkeer. Verkeersmodel Bijlage 3 Verkeer Verkeersmodel Inleiding Teneinde de effecten (van de varianten) van de parallelstructuur is gebruik gemaakt van een verkeersmodel. Het verkeersmodel dat voor deze studie is gebruikt

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw Presentatie gegeven door Henk Heikoop op de FOSIM-gebruikersbijeenkomst van woensdag 14 juni 2017 in het Vergadercentrum van de Jaarbeurs (Beatrixtheater) te Utrecht Voor het wegvak van A4 Badhoevedorp

Nadere informatie

Netwerkdenken via simulaties

Netwerkdenken via simulaties Netwerkdenken via simulaties Serious gaming als verkenningstool voor netwerkstudies Platos Colloquium 9 maart 2011 1 Inhoud 1. Serious gaming 2. Serious gaming en netwerkmodellering? 3. In de praktijk

Nadere informatie

Rapport. Nieuwbouw De Looiers te Purmerend. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestaande woningen. Definitief

Rapport. Nieuwbouw De Looiers te Purmerend. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestaande woningen. Definitief Rapport Projectnummer: 351929 Referentienummer: SWNL023178501.docx Datum: 19-09-2018 Nieuwbouw De Looiers te Purmerend Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestaande woningen Definitief Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse

Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse projectnr. 196305 revisie 3 23 maart 2010 Opdrachtgever Gemeente Lelystad Postbus 91 8200 AB LELYSTAD datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht Netwerkanalyse Ring Wat levert het op?, 14 maart 2007 PLATOS-colloquium Inhoud presentatie 1. Achtergronden Netwerkanalyse 4. Resultaten en gevoeligheidsanalyses 5. Tot slot Niels Hoefsloot 1. Achtergronden

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie