TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen"

Transcriptie

1 TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 9 mei 2014

2

3 Verantwoording Titel : TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Subtitel : Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Projectnummer : Referentienummer : GM Revisie : D7 Datum : 9 mei 2014 Auteur(s) : dr. ir. M.E. Kraan adres : Gecontroleerd door : ing. F.J. de Jong Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : ing. P. Bloemerts Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T F Pagina 3 van 22

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Leeswijzer Algemene uitgangspunten Gehanteerde verkeersmodel Kwaliteitsborging verkeersprognoses Gebruikte indicatoren Projectspecifieke uitgangspunten Gehanteerde beleidsinstellingen Ruimtelijke ontwikkelingen Inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per provincie Inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per gemeente Ontwikkelingen infrastructuur, implementatie in verkeersmodel Huidige situatie: autonetwerken Huidige situatie: basisjaar Autonome situatie in Projectsituatie in Pagina 5 van 22

6

7 1 Inleiding Dit rapport bevat de beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses voor de OTB/MER A1 Apeldoorn-Zuid - Knooppunt Beekbergen. Voor de inhoud van dit rapport is gebruikgemaakt van het door 4cast opgestelde rapport p _uitgangspuntendoc_a1_v3 (april 2011). Onderstaand wordt ingegaan op de beschrijving van het project, voor zover die voor het maken van verkeersprognoses van belang is. In de projectsituatie wordt knooppunt Beekbergen en op de A1 het wegvak tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid aangepast. In knooppunt Beekbergen wordt de verbindingsboog voor verkeer op de A1 vanuit Deventer naar de A50 richting Arnhem aangepast. De aangepaste verbindingsboog heeft 2 rijstroken. Als gevolg van deze aanpassing wordt ook de boog van de A50 noord naar de A1 oost fysiek iets aangepast en verdwijnen de parallelbanen aan de noordkant (A1) en westkant (A50) in het knooppunt. Op de A1 wordt het wegvak tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid op beide rijbanen uitgebreid met een weefstrook. 1.1 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat de algemene uitgangspunten, zoals het gehanteerde model, de toegepaste kwaliteitsborging en de gehanteerde indicatoren. Hoofdstuk 3 bevat de projectspecifieke uitgangspunten, zoals gehanteerde beleidsinstellingen, ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele ontwikkelingen. Pagina 7 van 22

8

9 2 Algemene uitgangspunten Dit hoofdstuk beschrijft de algemene uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses. 2.1 Gehanteerde verkeersmodel Voor het maken van de verkeersprognoses is het NRM Oost gebruikt. RWS DVS (WVL) heeft de GroeiModelruns voor het basisjaar 2004 en het prognosejaar 2020 uitgeleverd. Om te waarborgen dat het model met dezelfde instellingen wordt gedraaid als de uitgeleverde runs, zijn reproductieruns uitgevoerd. Het resultaat van deze runs is identiek aan de uitgeleverde runs. 2.2 Kwaliteitsborging verkeersprognoses Voor het borgen van de kwaliteit van de gemaakte verkeersprognoses werkt Rijkswaterstaat volgens het Protocol NRM gebruik. 2.3 Gebruikte indicatoren De verkeerskundige effecten zijn beschreven aan de hand van een aantal indicatoren: Verkeersintensiteit en ontwikkeling verkeersprestatie, als indicatoren voor de drukte op de weg (het aantal voertuigen respectievelijk de voertuigkilometers per etmaal). Benutting wegennet in de spits, als indicator voor de mate waarin de capaciteit op het wegennet wordt benut (de verhouding tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit van het wegennet in de spits). Ontwikkeling congestie, als indicator voor de omvang van het probleem (het aantal voertuigverliesuren per etmaal). Bij deze planstudie worden geen NoMo-reistijdfactoren gebruikt als indicator. Om twee redenen zijn zij voor deze studie niet bruikbaar: Hoewel twee NoMo-trajecten eindigen in knooppunt Beekbergen (A1 Hoevelaken Beekbergen en A1 Beekbergen Azelo), zijn zij voor deze studie niet relevant. De aanpassingen zijn van een te lokaal niveau om op deze veel langere NoMo-trajecten duidelijke invloed te zien. De motivatie voor dit project is niet gelegen in het verbeteren van specifieke NoMoreistijdfactoren, maar in het op korte termijn verbeteren van een lokaal verkeersknelpunt. Voor het beoordelen van de effectiviteit hiervan zijn NoMo-reistijdfactoren geen goede indicatoren. Pagina 9 van 22

10

11 3 Projectspecifieke uitgangspunten Dit hoofdstuk beschrijft de projectspecifieke uitgangspunten bij het maken van de verkeersprognoses. 3.1 Gehanteerde beleidsinstellingen Bij het maken van de verkeersprognoses is het scenario Global Economy uit de scenariostudie Welvaart en Leefomgeving van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving gehanteerd. In het NRM is het vigerende landelijke mobiliteitsbeleid geïmplementeerd. Voor de autonome situatie 2020 en de projectsituatie 2020 zijn prognoses opgesteld voor het omgevingsscenario Global Economy (GE) van het Centraal Planbureau. In Tabel 3-1 is een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken/instellingen van het betreffende GroeiModel voor het basisjaar 2004 en het prognosejaar 2020GE. Tabel 3-1 Overzicht kenmerken en instellingen GroeiModel voor het opstellen van de verkeersprognoses met het NRM Oost Versie GroeiModel Versie QBLOK 2.01 Instellingen GroeiModel GE Scenario-instellingen Rijbewijsbezit % Man ,1 68,9 Rijbewijsbezit % Man ,7 95,3 Rijbewijsbezit % Man ,9 94,7 Rijbewijsbezit % Vrouw ,3 64,5 Rijbewijsbezit % Vrouw ,5 91,3 Rijbewijsbezit % Vrouw ,5 76,4 Aantal huishoudens met 1 auto Aantal huishoudens met 2 auto's Aantal huishoudens met 3+ auto's Index grensoverschrijdend verkeer Beleidsinstellingen; indices t.o.v (2004 = 100) Index vaste autokosten Index brandstofkosten per km Index overige variabele autokosten Index treinkosten Woon-Werk Index treinkosten Overig Index BTM-kosten Modelinstellingen Regio-indeling tabellen provincie provincie Pagina 11 van 22

12 Projectspecifieke uitgangspunten 3.2 Ruimtelijke ontwikkelingen In deze paragraaf is een overzicht gegeven van het aantal inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen waar in het betreffende NRM Oost mee wordt gerekend. In paragraaf zijn de totalen per provincie en per landsdeel weergegeven. In paragraaf is dit gedaan voor de gemeentes in de omgeving van het studiegebied van de A1 Apeldoorn-Zuid - KP Beekbergen Inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per provincie In de tabellen 3-2, 3-3 en 3-4 zijn het aantal inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per provincie en per landsdeel weergegeven voor het basisjaar (2004) en voor het prognosejaar (2020GE). Tabel 3-2: Overzicht aantal inwoners per provincie en per landsdeel in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Inwoners 2004 Inwoners 2020GE Index (2004 = 100) Friesland Groningen Drenthe Noord Overijssel Gelderland Oost Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht West Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid Nederland Tabel 3-3: Overzicht aantal huishoudens per provincie en per landsdeel in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Huishoudens 2004 Huishoudens 2020GE Index (2004 = 100) Friesland Groningen Drenthe Noord Overijssel Gelderland Oost Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht West Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid Nederland Pagina 12 van 22

13 Projectspecifieke uitgangspunten Tabel 3-4: Overzicht aantal arbeidsplaatsen per provincie en per landsdeel in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Arbeidsplaatsen 2004 Arbeidsplaatsen 2020GE Index (2004 = 100) Friesland Groningen Drenthe Noord Overijssel Gelderland Oost Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht West Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid Nederland Inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per gemeente Voor een aantal gemeentes in de omgeving van het studiegebied van de A1 Apeldoorn-Zuid - KP Beekbergen is de ontwikkeling van het aantal inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen weergegeven tussen 2004 en 2020 (GE-scenario). In Figuur 3-1 zijn deze gemeentes weergegeven. De gemeentes Lochem en Gorssel zijn na 2004 gefuseerd tot de gemeente Lochem en de gemeentes Zutphen en Warnsveld zijn na 2004 gefuseerd tot de gemeente Zutphen. In de overzichten zijn de totalen van de gefuseerde gemeentes weergegeven. Figuur 3-1 Overzicht gemeentes omgeving studiegebied Pagina 13 van 22

14 Projectspecifieke uitgangspunten In de tabellen 3-5 t/m 3-7 is het aantal inwoners, huishoudens en arbeidsplaatsen per gemeente weergegeven voor het basisjaar (2004) en het prognosejaar (2020GE). Tabel 3-5: Overzicht aantal inwoners per gemeente in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Inwoners 2004 Inwoners 2020GE Index (2004 = 100) Apeldoorn Arnhem Barneveld Bathmen Brummen Deventer Ede Lochem Rheden Rozendaal Voorst Zutphen Tabel 3-6: Overzicht aantal huishoudens per gemeente in 2004 en 2020GE in het NRM Oost Huishoudens 2004 Huishoudens 2020GE Index (2004 = 100) Apeldoorn Arnhem Barneveld Bathmen Brummen Deventer Ede Lochem Rheden Rozendaal Voorst Zutphen Tabel 3-7: Overzicht aantal arbeidsplaatsen per gemeente in 2004 en 2030GE in het NRM Noord Arbeidsplaatsen 2004 Arbeidsplaatsen 2020GE Index (2004 = 100) Apeldoorn Arnhem Barneveld Bathmen Brummen Deventer Ede Lochem Rheden Rozendaal Voorst Zutphen Pagina 14 van 22

15 Projectspecifieke uitgangspunten De overige relevante uitgangspunten ten aanzien van economische ontwikkeling en beleidsinstellingen zijn in Tabel 3-8 weergegeven. Tabel 3-8 Overige relevante uitgangspunten NRM GE-scenario Uitgangspunten NRM toepassing 2020 Economisch Ontwikkelingsscenario Global Economy (eenheden x miljoen) Aantal inwoners Nederland 17.9 Aantal banen Nederland 8.0 Omvang beroepsbevolking 8.9 Omvang werkzame beroepsbevolking 8.5 Aantal auto s 9.9 Beleidsinstellingen (indices 2004=100) Brandstofkosten (reële kosten per km, incl. efficiency) 96 Prijsbeleid (bijv. kilometer beprijzing) Tariefontwikkeling trein woon-werk 111 Tariefontwikkeling trein overig 108 Tariefontwikkeling bus/tram/metro 116 Tariefontwikkeling parkeren (betaallocaties in 2010) 200 n.v.t. 3.3 Ontwikkelingen infrastructuur, implementatie in verkeersmodel Huidige situatie: autonetwerken Uitgangspunt voor de autonetwerken is versie 106. In de netwerken zijn een aantal correcties uitgevoerd. In Figuur 3-2 zijn de locaties weergegeven waar het netwerk van het basisjaar (2004) is gewijzigd. Figuur 3-2 Locatie wijzigingen basisjaarnetwerk Pagina 15 van 22

16 Projectspecifieke uitgangspunten Huidige situatie: basisjaar 2004 In het netwerk voor het basisjaar 2004 hebben de A1 en de A50 in de omgeving van Apeldoorn grotendeels 2x2 rijstroken. De aansluitende wegvakken ten noorden en oosten van het knooppunt Beekbergen hebben een extra weefstrook en zijn als 2x3 rijstroken opgenomen. In Figuur 3-3 is het aantal rijstroken in het basisjaar 2004 weergegeven. In Figuur 3-4 is ingezoomd op knooppunt Beekbergen. Figuur 3-3 Overzicht aantal rijstroken in het basisjaar 2004 Figuur 3-4 Overzicht aantal rijstroken in het basisjaar 2004 bij knooppunt Beekbergen Pagina 16 van 22

17 Projectspecifieke uitgangspunten In figuur 3-5 is een overzicht van de snelheden in het basisjaar 2004 gegeven. Op de A1 en de A50 in de omgeving Apeldoorn geldt in het basisjaar een snelheidsregime van 120 km/uur. In knooppunt Beekbergen hebben de verbindingsbogen en parallelbanen aangepaste (model)snelheden (zie figuur 3-6). Figuur 3-5 Overzicht snelheden in het basisjaar 2004 Figuur 3-6 Overzicht snelheden knooppunt Beekbergen in het basisjaar 2004 Pagina 17 van 22

18 Projectspecifieke uitgangspunten Autonome situatie in 2020 Voor 2020 is als uitgangspunt de variant met 130 km/uur ROB (Robuust) genomen. De locaties van de 130 km/uur-zones zijn weergegeven in figuur 3-7. Figuur 3-7 Overzicht locaties 130 km/uur-zones voor 2020 conform variant ROB Ten opzichte van 2004 zijn er in de autonome situatie 2020 al een aantal maatregelen op het HWN in de directe omgeving van het studiegebied uitgevoerd. Het gaat hier om de volgende maatregelen: realisatie van plusstroken op de A1 tussen knooppunt Beekbergen en Deventer-Oost; en realisatie van spitsstroken op de A50 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. De A1 tussen knooppunt Beekbergen en Deventer-Oost heeft door realisatie van de plusstroken grotendeels 2x3 rijstroken. Tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting Voorst en tussen de aansluitingen Deventer en Deventer-Oost heeft de A1 2x4 rijstroken (weefvakken) in de autonome situatie. Op de wegvakken met plusstroken geldt in de spits een snelheidslimiet van 100 km/uur. In de restdag is de snelheidslimiet 120 km/uur. De A50 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen heeft door de realisatie van de spitsstroken 2x3 rijstroken. Op de wegvakken met spitsstroken geldt in de spits een snelheidslimiet van 100 km/uur. In de restdag is de snelheidslimiet 120 km/uur. In het kader van deze studie is daarnaast de uitbreiding van de N345 tussen de aansluiting A1 Voorst en de aansluiting A50 Apeldoorn van 2x1 naar 2x2 rijstroken nog belangrijk om te noemen. Pagina 18 van 22

19 Projectspecifieke uitgangspunten In Tabel 3-9 zijn de van belangzijnde wegennetuitbreidingen in de wijdere omgeving van het project weergegeven. Tabel 3-9 Relevante weginfrastructuur-uitbreidingen in wijdere omgeving tussen 2004 en 2020 Prov. Weg Wegvak Omschrijving Gl A1 Kp.Hoevelaken (A28) kp.harselaar (A30) Verbreding ASW 2x2 + spitsstrook ZSM-I zuidbaan Ov A1 Kp. Azelo (A1) kp. Buren (A35) Verbreding ASW 2x2 + weefstroken Gl A12 Veenendaal Ede/Wageningen Verbreding ASW 2x2 + plusstroken ZSM-I Gl Ede/Wageningen kp.grijsoord Verbreding ASW 2x3 MIRT Gl Kp.Waterberg (A50) kp.velperbroek (A348) Verbreding ASW 2x3 ZSM-II Gl Kp.Oudbroeken (A15) kp.ouddijk (A18) Verbreding ASW 2x3 MIRT Gl A15 Kp.Ressen (A325) kp.oudbroeken (A12) Aanleg ASW 2x2 MIRT Gl/Ov N18 Varsseveld Enschede (A35) Aanleg AW 2x1/2x2 MIRT Ov A28 Kp. Hattemerbroek kp. Lankhorst Aanleg ASW 2x4/2x3 ZSM-II Gl A30 Lunteren kp.maanderbroek (A12) Aanleg ASW 2x2 MIRT Gl A50 Kp.Ewijk (A73) kp.valburg (A15) Verbreding ASW 2x4 MIRT Gl Kp.Valburg (A15) kp.grijsoord (A12) Verbreding ASW 2x3 ZSM-II In figuur 3-8 is het aantal rijstroken (HWN) weergegeven in het netwerk voor de autonome situatie Figuur 3-8 Overzicht aantal rijstroken autonome situatie 2020 Knooppunt Beekbergen is in de autonome situatie 2020 opgenomen als een klaverblad, conform de situatie in het basisjaar. In Figuur 3-9 is het aantal rijstroken bij knooppunt Beekbergen weergegeven. Pagina 19 van 22

20 Projectspecifieke uitgangspunten Figuur 3-9 Overzicht aantal rijstroken knooppunt Beekbergen in de autonome situatie 2020 In figuur 3-10 is een overzicht opgenomen van de snelheden in de autonome situatie In figuur 3-11 is hierbij ingezoomd op knooppunt Beekbergen. Figuur 3-10 Overzicht snelheden in autonome situatie 2020 Pagina 20 van 22

21 Projectspecifieke uitgangspunten Figuur 3-11 Overzicht snelheden knooppunt Beekbergen in de autonome situatie Projectsituatie in 2020 In de projectsituatie wordt knooppunt Beekbergen en op de A1 het wegvak tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid aangepast. In knooppunt Beekbergen wordt de verbindingsboog voor verkeer op de A1 vanuit Deventer naar de A50 richting Arnhem aangepast. De aangepaste verbindingsboog heeft 2 rijstroken. Als gevolg van deze aanpassing wordt ook de boog van de A50 noord naar de A1 oost fysiek iets aangepast en verdwijnen de parallelbanen aan de noordkant (A1) en westkant (A50) in het knooppunt. Op de A1 wordt het wegvak tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid op beide rijbanen uitgebreid met een weefstrook. In Figuur 3-12 is het aantal rijstroken bij knooppunt Beekbergen weergegeven voor de projectsituatie. Figuur 3-12 Overzicht aantal rijstroken knooppunt Beekbergen in de projectsituatie 2020 Pagina 21 van 22

22 Projectspecifieke uitgangspunten In Figuur 3-13 is een overzicht weergegeven van de snelheden in knooppunt Beekbergen in de projectsituatie Figuur 3-13 Overzicht snelheden knooppunt Beekbergen in de projectsituatie 2020 Pagina 22 van 22

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Bijlage 3: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen

Bijlage 3: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Bijlage 3: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten- Spakenburg Datum 6 februari 2014 Status Definitief HB 2410702 Bijlage

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1 Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status Definitief Deze bijlage maakt geen deel uit van Ontwerp-Tracébesluit. Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status

Nadere informatie

Uitgangspunten verkeersmodel Verbreding A4 Vlietland-N14. Datum 28 mei 2014 Status Definitief

Uitgangspunten verkeersmodel Verbreding A4 Vlietland-N14. Datum 28 mei 2014 Status Definitief Uitgangspunten verkeersmodel Verbreding A4 Vlietland-N14 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Pagina 2 van 11 Verbreding A4 Vlietland-N14 De A4 is één van de belangrijke en daarmee drukste verkeersaders

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Gebied Onderwerp Ministerie Fase Nationaal Hoofdwegen IenM Realisatie Projecthistorie 07 08 09 10 11 12 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave

Nadere informatie

Uitgangspunten verkeersmodel RijnlandRoute

Uitgangspunten verkeersmodel RijnlandRoute Uitgangspunten verkeersmodel RijnlandRoute Zoeken naar Balans Optimaal Datum 20 maart 2014 Status Definitief RijnlandRoute De RijnlandRoute is de benaming van een nieuwe provinciale wegverbinding tussen

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Projecthistorie 10 11 12 13 14 15 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave De Spoedwetprojecten zijn bekende bereikbaarheidsknelpunten in doorgaande

Nadere informatie

OTB/MER A27/A1 Deelrapport verkeer. Datum Augustus 2010 Status Definitief

OTB/MER A27/A1 Deelrapport verkeer. Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport verkeer Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport verkeer Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport Verkeer Colofon Uitgegeven door Ministerie

Nadere informatie

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. Datum 13 februari 2012 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2012

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. Datum 13 februari 2012 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2012 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Datum 13 februari 2012 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2012 Hierbij bied ik u het uitgangspuntendocument 2012 voor verkenningen

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Mijlpalen volgens nieuwe planning TB Q R

Mijlpalen volgens nieuwe planning TB Q R BIJLAGE 2: VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PERIODE TWEEDE HELFT ) gebruikte afkortingen: SN: Startnotitie RL: Richtlijnen TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage SP: Standpunt GSP: Gewijzigd

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

RAPPORT. Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Deelrapport verkeer. Rijkswaterstaat Oost-Nederland

RAPPORT. Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Deelrapport verkeer. Rijkswaterstaat Oost-Nederland RAPPORT Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Deelrapport verkeer Klant: Rijkswaterstaat Oost-Nederland Referentie: T&PBC2109R001D01 Versie: 04/Finale versie Datum: 15 februari 2017 HASKONINGDHV

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Informatieavond Verkeer 20 september 2012 De planstudie Ring Utrecht bevindt zich in de tweede fase van het onderzoeksproces. In de tweede fase wordt

Informatieavond Verkeer 20 september 2012 De planstudie Ring Utrecht bevindt zich in de tweede fase van het onderzoeksproces. In de tweede fase wordt Informatieavond Verkeer 20 september 2012 De planstudie Ring Utrecht bevindt zich in de tweede fase van het onderzoeksproces. In de tweede fase wordt het Voorkeursalternatief uit fase 1 uitgewerkt tot

Nadere informatie

Ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp

Ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp Ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp (Wijzigingsbesluit 2016) Rapport Verkeer Datum November 2016 Status Definitief 5.0 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Second opinion KBA MIRT verkenning A1 Apeldoorn-Azelo. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Oktober 2013

Second opinion KBA MIRT verkenning A1 Apeldoorn-Azelo. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Oktober 2013 Second opinion KBA MIRT verkenning A1 Apeldoorn-Azelo Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Oktober 2013 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in

Nadere informatie

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014

Ring Utrecht A27/A12. Knooppunt Rijnsweerd. Stephan Lahaye Arold Brand. 3 november 2014 Ring Utrecht A27/A12 Knooppunt Rijnsweerd Stephan Lahaye Arold Brand 3 november 2014 Terugblik Planstudie Ring Utrecht A27/A12 2 Planning vervolg Datum eind 2014 Keuze variant Rijnsweerd 2015/2016 Ontwerp

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) Deelrapport verkeer Rapportage Rijkswaterstaat Oost-Nederland september 2015 Definitief Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Nadere informatie

Fiets in Netwerkanalyses

Fiets in Netwerkanalyses Fiets in Netwerkanalyses Fietsberaad, 7 december 2006 Henk Tromp Opbouw presentatie - Aanpak netwerkanalyses - Plek voor de fiets naast andere modaliteiten - Oplossend vermogen van de fiets voor autobereikbaarheid

Nadere informatie

Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden,

Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2015 Indicator 7 september 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. Datum 28 februari 2011 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2011. Geachte heer,

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. Datum 28 februari 2011 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2011. Geachte heer, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Datum 28 februari 2011 Betreft Uitgangspuntdocument NRM2011 Geachte heer, Hierbij bied ik u het Uitgangspuntendocument 2011

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam

Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Verkeersrapport Bijlage E Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Ontwerp-Tracébesluit A16 Rotterdam Verkeer & Vervoer Datum Mei 2015 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Verschillen en overeenkomsten Huidig beleid Gaat het goed of niet? Provincie

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013

Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013 Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013 Behoort bij de publicatie: 1-2-2016 Henk van de Laak ISBN: 978-94-6247-047-7

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Startbeslissing Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht / / / - - Datum Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Door: Rik Froma, onderzoeker verkeer en vervoer bij cluster ruimtelijke ontwikkeling Datum: 29 april 2014 0 Inhoudsopgave GEBRUIKT

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen,

Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen, Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen, 2-26 Indicator 8 december 29 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u

Nadere informatie

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw Presentatie gegeven door Henk Heikoop op de FOSIM-gebruikersbijeenkomst van woensdag 14 juni 2017 in het Vergadercentrum van de Jaarbeurs (Beatrixtheater) te Utrecht Voor het wegvak van A4 Badhoevedorp

Nadere informatie

Netwerkdenken via simulaties

Netwerkdenken via simulaties Netwerkdenken via simulaties Serious gaming als verkenningstool voor netwerkstudies Platos Colloquium 9 maart 2011 1 Inhoud 1. Serious gaming 2. Serious gaming en netwerkmodellering? 3. In de praktijk

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland

Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland Gemeentewerf en Milieustraat gemeente Waterland Herhuisvesting op huidige locatie Galgeriet Definitief Gemeente Waterland Postbus 1.000 1140 BA MONNICKENDAM Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 6 augustus 2012

Nadere informatie

Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1

Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1 Provincie Overijssel Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1 Zwolle, 1 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Capaciteitsuitbreiding A1 versnellen! 5 1.1 De problematiek 5 1.2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Toelichting verkeersmodellen

Toelichting verkeersmodellen Toelichting verkeersmodellen Juni 2012 Carlo Bernards Toelichting verkeersmodellen 2 Vanavond een toelichting op: Waarom een verkeersmodel? Hoe werkt een verkeersmodel? Kenmerken model Noordoostcorridor

Nadere informatie

Tracébesluit A16 Rotterdam

Tracébesluit A16 Rotterdam Tracébesluit A16 Rotterdam Verkeer en vervoer Bijlage E Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Tracébesluit A16 Rotterdam Verkeer en vervoer Datum Juni 2016 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Het Nederlands Regionaal Model 2011, een excellent model voor de toekomst

Het Nederlands Regionaal Model 2011, een excellent model voor de toekomst Het Nederlands Regionaal Model 2011, een excellent model voor de toekomst Remko Smit Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Remko.smit@rws.nl Dusica Krstic-Joksimovic Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat

Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat CPB Notitie Opgesteld in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat Datum : 29 september 6 Aan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGP) WLO mobiliteitscenario s met prijsbeleid

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Aanbod openbaar vervoer, 2000-2012 Conclusie Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2012 toegenomen (20% meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor is sterk uitgebreid. De gemiddelde

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010

PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 PENDEL REGIO NOORD-VELUWE 2010 De pendel van, naar en binnen regio Noord-Veluwe; bewerking van de gegevens uit het pendelonderzoek PWE 2010. Uitgevoerd in opdracht van Regio Noord-Veluwe en SEO/POA Noord-Veluwe

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht Netwerkanalyse Ring Wat levert het op?, 14 maart 2007 PLATOS-colloquium Inhoud presentatie 1. Achtergronden Netwerkanalyse 4. Resultaten en gevoeligheidsanalyses 5. Tot slot Niels Hoefsloot 1. Achtergronden

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Indicator voor robuustheid van het hoofdwegennet

Indicator voor robuustheid van het hoofdwegennet Indicator voor robuustheid van het hoofdwegennet Henk van Mourik Min. van Infrastructuur en Milieu henk.van.mourik@minienm.nl Maaike Snelder TNO maaike.snelder@tno.nl Marcel Mulder Rijkswaterstaat marcel.mulder@rws.nl

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd Kracht van Utrecht De ladder van Verdaas Trede 5 Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd MER 2 de fase en Kosten-Baten-Analyse-Aspecten Ir. Jan Fransen Drs. Jan Morren

Nadere informatie

Trendprognose wegverkeer 2015-2020 voor RWS. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Jan Francke en Hans Wüst

Trendprognose wegverkeer 2015-2020 voor RWS. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Jan Francke en Hans Wüst Trendprognose wegverkeer 2015-2020 voor RWS Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Jan Francke en Hans Wüst Mei 2015 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

Notitie actualiteit MER

Notitie actualiteit MER Notitie actualiteit MER A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten- Spakenburg Datum april 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden Nederland

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved Probleemanalyse in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg Willem Homan Maart 2016 2016 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Inhoud Ruimtelijk-economische context Bereikbaarheid Leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES Deel 3: Waar komt de groei vandaan?

NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES Deel 3: Waar komt de groei vandaan? NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES 2020 Deel 3: Waar komt de groei vandaan? Uitgebracht aan: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg Uitgevoerd door: NEA Transportonderzoek

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Oplegnotitie RVMK Holland Rijnland 3.0. Ter voorbereiding van het Ambtelijk Overleg 17 december 2013

Oplegnotitie RVMK Holland Rijnland 3.0. Ter voorbereiding van het Ambtelijk Overleg 17 december 2013 Oplegnotitie RVMK Holland Rijnland 3.0 Ter voorbereiding van het Ambtelijk Overleg 17 december 2013 In deze notitie wordt verder in gegaan op de stand van zaken van de harmonisatie en actualisatie van

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail

Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail De stand van zaken januari 2015 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Veilig over Rijkswegen 2014

Veilig over Rijkswegen 2014 RWS ONGECLASSIFICEERD Veilig over Rijkswegen 2014 Deel B: Verkeersveiligheid per Regionaal Organisatieonderdeel Datum 23 maart 2016 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst: Water,

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse NRM West 2011

Verkeerskundige analyse NRM West 2011 eente ssluis Gemeente Wa N440 Scheveningen Int. zone/world Forum Gemeente s-gravenhage Binckhors Den Haag MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en Ruimte 2020 2040 Verkeerskundige analyse NRM West

Nadere informatie