nº1 12 Over de drempel In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nº1 12 Over de drempel In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby"

Transcriptie

1 Over de drempel nº1 12 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby

2 Inhoudsopgave Colofon 3... Nieuws in overvloed 4... Padua in beweging 5... Wat u als bewoner moet weten 6... Berteke Langelaan 7... Projecten van Padua 8... Bijzondere hobby Nummer 1, maart 2012 Over de drempel verschijnt drie keer per jaar. Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie Ontwerp TypoDynamo.nl Fotografie Sven van der Vlugt, istockphoto Rechten & plichten Druk Druno en Dekker Drukkers, Noordwijkerhout Vraag het Padua Huurdersbelangen Over de drempel nº1 12 BeWOnersBlAd van WOningstichting sint AntOnius van padua Paduanen Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst In dit nummer: Onderhoud Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby Puzzel 2 Woningstichting Sint Antonius van Padua

3 Nieuws in overvloed Soms is het lastig ons bewonersblad te vullen, soms is er zo veel te melden dat we ruimte tekort komen. Het laatste is dit keer het geval en daar worden we blij van. Zo treft u een naar mijn idee erg leuk interview aan met de heer en mevrouw Van der Niet over hun bijzondere hobby. Ik ben best handig, maar als ik zie wat deze twee mensen voor kunstwerken maken voel ik me eigenlijk maar een kluns. Wat u ook beslist moet lezen zijn de informatieve artikelen van de afdeling Woondiensten. Altijd goed om op de hoogte te zijn van de regels en weetjes die voor u van belang zijn. In deze editie vragen wij uw bijzondere aandacht voor de enquête die we onder onze huurders houden over onze dienstverlening. Ik wijs u daarnaast op het artikel over onze jubilaris, Anneke van der Klugt. Bijna heel Noordwijkerhout kent haar wel: Anneke van de Woningbouw... Op 1 april is zij 25 jaar bij ons in dienst en daar besteden wij uiteraard graag aandacht aan. Tot slot is er weer een update over de stand van zaken van onze nieuwbouwprojecten en over het uit te voeren onderhoud. Ik wens u dus opnieuw veel leesplezier! Carla Bijlemeer Over de drempel nº1 12 3

4 Padua in beweging Voorwoord In de vorige Over de drempel gaf ik al aan dat 2011 een druk jaar was voor onze woningstichting. Nu kan ik u vertellen dat we ook het jaar 2012 goed zijn begonnen met de oplevering van 17 sociale huurwoningen en 5 vrijesectorkoopwoningen in de Hoogstraat. Op 11 september 2011 ging dit project van start met het boren van de funderingspalen en na drieënhalve maand bouwtijd zijn de woningen opgeleverd. Intern zijn wij eind januari met onze automatisering nagenoeg vlekkeloos overgegaan op nieuwe hardware en een nieuwe versie van onze software. Ons computersysteem is met deze ingreep de komende vijf jaar weer volledig up-to-date. Hoe gaan wij in de toekomst om met ons woningbezit? Het antwoord op deze vraag hebben we vastgelegd in ons strategisch voorraadbeleid (SVB). Dit document gebruiken we binnen onze organisatie als leidraad voor alle onderhouds- en nieuwbouwplannen. Voor de periode is een nieuw beleidsplan opgesteld, waarin wij onder andere de opmerkingen die tijdens de eerder gehouden belanghoudersbijeenkomst naar voren kwamen hebben verwerkt. In april van dit jaar komen wij opnieuw met onze belanghouders bij elkaar. Dan lichten we het beleidsplan toe om te laten zien wat wij met hun opmerkingen hebben gedaan. U ziet, we blijven in beweging. Aad Verkade, directeurbestuurder 4 Woningstichting Sint Antonius van Padua

5 Wat u als bewoner moet weten Hoe bewaken we de kwaliteit van onze dienstverlening? Sinds 2009 is Padua lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporatie Huursector (KWH). In 2010 hebben wij voor het eerst het felbegeerde KWH-Huurlabel behaald. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor excellente dienstverlening. KWH houdt jaarlijks enquêtes onder onze huurders om te zien of we nog voldoen aan het kwaliteitskeurmerk. Misschien heeft u in de afgelopen twee jaar wel eens een enquêteformulier ontvangen. Nieuwe meetmethode in 2012 In 2010 en 2011 vonden de metingen door KWH slechts over een periode van ongeveer twaalf weken plaats. Dat verandert in Om een beter beeld te krijgen van onze klanttevredenheid, meet KWH nu het hele jaar door. Voor u betekent dit dat u maximaal twee keer per jaar een enquêteformulier van KWH kan ontvangen. Zij doen dit zoveel mogelijk per . Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook makkelijker voor u. De uitkomsten van de enquêtes zijn op deze manier voor ons ook eerder zichtbaar. En als er verbeterpunten zijn, kunnen wij hierop sneller inspelen. Doet u mee? Omdat wij uw mening over ons erg belangrijk vinden en we veel waarde hechten aan klantgerichtheid, stellen we het zeer op prijs als u meewerkt aan de metingen. Stuur daarom alstublieft uw enquête ingevuld terug naar KWH. Alvast bedankt voor uw tijd! Onderdeel Wat wordt gemeten? 1. Klantcontact > Telefonische dienstverlening die de corporatie biedt > Het persoonlijk contact met de corporatie > Online dienstverlening die de corporatie biedt via de website en via > Informatievoorziening vanuit de corporatie 2. Verhuizen > Wat is de klantbeleving bij het zoeken en verhuizen naar de woning en het opzeggen van de huur? 3. Onderhoud > Hoe beoordeelt de klant het uitvoeren van reparaties en onderhoud? 4. Klachten behandelen > Hoe gaat de corporatie om met klachten van de klant? Over de drempel nº1 12 5

6 Berteke Langelaan>>> Hoe gaan wij in de toekomst om met ons woningbezit? Sint Antonius van Padua heeft in 2011 een nieuw beleidsplan voor vastgesteld. Als vervolg daarop hebben wij ook ons strategisch voorraadbeleid (SVB) aangepast. In deze column vertel ik u meer over de betekenis van dit beleid. In het SVB bepalen we de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad van de woningcorporatie. Dit beleid wordt beïnvloed door enerzijds de visie en doelstellingen van onszelf (voor wie willen wij er zijn?) en anderzijds door de marktwerking en het overheidsbeleid op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. Voor het goed functioneren van onze woningstichting is het van belang dat onze woningvoorraad aansluit bij de doelgroep die wij voor ogen hebben. De doelgroep, onze huidige, maar ook toekomstige huurders, stellen immers bepaalde wensen en eisen aan hun huisvesting. Deze eisen en wensen veranderen in de loop van de tijd als gevolg van algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Om de aansluiting met onze (toekomstige) huurders niet te verliezen, zorgen we ervoor dat onze woningvoorraad blijft passen bij uw wensen en eisen. Om die reden zijn wij afgelopen najaar druk bezig geweest met het maken van nieuw SVB. In een interne werkgroep, bestaande uit medewerkers van diverse afdelingen, hebben we al onze complexen de revue laten passeren. Met deze kennis hebben we onze woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief in beeld gebracht. Zo vroegen wij ons bij de complexen af: Wat gaan we hier mee doen in de toekomst? Gaan we nog ingrijpend verbeteren, extra energiebesparende maatregelen treffen, misschien wel slopen of renoveren en voor wie zijn deze woningen bestemd, starters, gezinnen of senioren? Ook naar de huren van onze woningen hebben we kritisch gekeken. In de meeste gevallen verandert er voor u als zittende huurder niet veel. Het kan in sommige situaties zo zijn dat we geen grote ingrepen in de woning meer doen omdat we over een jaar of vijftien in een gebied gaan renoveren of slopen. Maar bij nieuwe verhuringen kunnen de huren omhoog gaan, omdat de kwaliteit van de woningen en eventuele energielabels meer dan voorheen meetellen in de hoogte van de huur. Het SVB is overeenkomstig de regels van de Overlegwet en onze samenwerkingsovereenkomst met de voltallige Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout De Zilk besproken. Zij zijn in een gezamenlijke vergadering akkoord gegaan met onze plannen. Berteke Langelaan manager Woondiensten 6 Woningstichting Sint Antonius van Padua

7 Projecten van Padua Nieuwbouwplannen Hoewel de berichten in de pers over nieuwbouw niet erg positief zijn, kunnen wij het komende jaar ruimschoots vooruit. Hieronder geven wij u een overzicht van de stand van zaken. Wij verwachten dat de oplevering van de woningen dit jaar plaatsvindt. Castellum Wethouder Knapp heeft op 18 januari de officiële eerste paal van dit project geslagen. Het Castellum bestaat uit 37 sociale huurappartementen, die in opdracht van ons worden gebouwd en 48 koopwoningen in opdracht van projectontwikkelaar Synchroon. Dit project heeft lange tijd stilgelegen, maar de heistelling kon worden besteld doordat Sint Antonius van Padua zich garant stelde voor de achtervang van 8 koopwoningen. Wij zijn er trots op dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de wijk Mossenest II. De inschrijftermijn voor de huurwoningen is inmiddels verlopen. Parkhof Sinds december wordt voortvarend gewerkt aan de bouw van 20 eengezinswoningen en 21 appar te menten. Eind januari zijn deze huurwoningen verdeeld. Nieuwe Duinstraat De firma Boele en Van Eesteren, die ook verantwoordelijk is voor de bouw van de nieuwe woningen aan de Hoogstraat, heeft de inschrijving voor de Nieuwe Duinstraat gewonnen. Zodra de gemeente klaar is met de nieuwe riolering en ander grondwerk, kunnen wij in maart 2012 van start met de bouw van 59 nieuwe woningen. Voor inschrijving op de huurwoningen adviseren wij u de site van Woonzicht.nl in de gaten te houden. Hoogstraat Op 18 januari is de eerste sleutel van de 17 sociale huurwoningen uitgereikt aan Noortje Winkel. Begin februari zijn ook de vrijesectorkoopwoningen overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Wij wensen Noortje en alle andere nieuwe Hoogstraatbewoners veel woongenot toe! Over de drempel nº1 12 7

8 Bijzondere hobby Poppenhuizen & kantklossen Het liep geen storm na onze oproep in de vorige Over de drempel. Wij vroegen of u, voor onze nieuwe rubriek, iemand kent (of bent) met een bijzondere hobby. Eén bewoner reageerde enthousiast, daar ben ik dan ook op bezoek geweest. En eigenlijk ging het om een dubbele afspraak, want zowel mijnheer als mevrouw Van der Niet hebben een bijzondere hobby. Mijnheer Van der Niet maakt poppenhuizen. En wát voor poppenhuizen. Ik dacht aan het exemplaar dat mijn man ooit voor onze dochters maakte: een speelhuis voor de barbies. Maar de huizen van meneer Van der Niet zijn van een geheel andere orde. Het zijn geen huizen om mee te spelen, maar échte pronkstukken. Met nagemaakte meubeltjes en aangeklede poppetjes. En natuurlijk keurig gestoffeerd met behang, gordijntjes en vloerkleedjes. Dat laatste is dan weer een hobby van mevrouw Van der Niet. Het begon met een kastje Ruim twintig jaar geleden kwam er een einde aan de loopbaan van de heer Van der Niet bij Fokker. Door reorganisatie was daar geen plek meer voor hem en vanwege zijn leeftijd mocht hij stoppen met werken. Mevrouw Van der Niet verzon een mooi tijdverdrijf voor haar handige echtgenoot: Ga eens een meubeltje maken!. Hij begon met restjes hout en toen het kastje klaar was, bedacht mevrouw Van der Niet dat er ook een huis bij hoorde en zo ontstond het eerste poppenhuis. Op zolder brachten zij vele uren door en van het een kwam het ander. Mevrouw Van der Niet zorgde voor het ontwerp van het huis en haar man maakte alles naar haar wens. Van heinde en verre Intussen weten veel mensen van de hobby van het echtpaar. Zo gebeurt het soms dat mensen speciaal iets komen brengen, waarvan ze denken dat het wel in een van de poppenhuizen past. Dat kan een puntenslijper in de vorm van een kachel zijn, een koffiemolen uit een letterbak of een miniatuurbad uit een voorbeeldcollectie van groothandel Vihamij. En al deze spulletjes vonden een plekje. Maar het grootste deel van het meubilair is met de hand gemaakt door meneer Van der Niet. Soms nagemaakt van een gewoon voorbeeld, soms op basis van een heuse werktekening. Er staat een wandmeubel in het poppenhuis op de foto, waar meer dan twintig laadjes in zitten. Allemaal met een pietepeuterig knopje én ze kunnen allemaal open. Aan het laatste poppenhuis is dan ook vijf winters gewerkt, want s zomers is er ander tijdverdrijf in de vorm van de groentetuin. 8 Woningstichting Sint Antonius van Padua

9 Kantklossen Dat ook mevrouw Van der Niet handig is, blijkt als ze vertelt dat zij de stoffering van de poppenhuizen en de kleding van de poppetjes grotendeels zelf maakt. Van gehaakte gordijntjes en gekloste kanten spreien tot geborduurde kamerschermen met prachtige afbeeldingen. Helaas laten de ogen van mevrouw Van der Niet het een beetje afweten, waardoor ze het heel fijne borduurwerk niet meer kan doen, zelfs niet met de loep die op ze op haar bril kan plaatsen. Maar het wat grovere kantklossen lukt nog steeds prima! Vol trots laat het echtpaar mij de boeken zien waarin ze alle werkstukken bewaren, zoals een kleedje van ongeveer 40 x 40 cm waar een half jaar aan is gewerkt! Kantklossen is een hobby waar echt concentratie voor nodig is, soms werkt mevrouw Van der Niet met 120 klossen (dat betekent 120 draadjes!). Ik zou compleet de draad kwijt raken Carla Bijlemeer Over de drempel nº1 12 9

10 Rechten & plichten Nieuwe woning huren? Check uw inkomen! Sinds 1 januari 2011 moeten woningcorporaties zich houden aan nieuwe, strengere regels. Deze regels zijn ingevoerd na een besluit van de Europese Commissie. Wat betekenen deze regels voor ons en voor u? Een belangrijk gevolg van de nieuwe regelgeving is dat wij 90 procent van onze sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot 664,66) moeten toewijzen aan woningzoekenden met een (gezamenlijk) fiscaal jaarinkomen tot De overheid houdt streng toezicht op deze regels. Houden wij ons hier niet aan, dan verliezen wij ons recht op staatssteun. Concreet betekent dit onder meer dat wij tegen een hoger rentepercentage geld moeten lenen, wat weer tot gevolg heeft dat we minder kunnen investeren in onze wijken. Wij ontkomen dus niet aan deze regelgeving en houden daarom nauwkeurig bij aan wie we onze woningen verhuren. Hoe bepaalt u uw fiscaal jaarinkomen? Voordat wij met een nieuwe huurder een huurovereenkomst afsluiten, vragen wij de aspirant-huurder een inkomensverklaring te tekenen. Het gaat daarbij om het opgetelde inkomen van alle toekomstige huurders, met uitzondering van dat van inwonende kinderen. Als uw inkomen de laatste jaren ongewijzigd is, volstaat een zogenoemd IB60- formulier. Deze vraagt u op bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer Als er geen IB60-formulier beschikbaar is of als uw inkomen de laatste jaren is veranderd, berekenen wij samen met u uw fiscale jaarinkomen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van uw definitieve berekening Zorgtoeslag of het fiscale inkomen van uw belastingaanslag. Ook kan u eventuele opbrengst uit uw vermogen meetellen. Hoe kan ik me op de nieuwe regels voorbereiden? Voor lopende huurcontracten verandert er niets. De regels gelden alleen voor nieuw af te sluiten huurcontracten. Staat u ingeschreven op Woonzicht.nl? Dan is het verstandig om goed te kijken naar het (gezamenlijke) inkomen van uw huishouden voor u het opgeeft. U kunt hiervoor gratis een IB60-formulier aanvragen of contact opnemen met de Belastingdienst voor een advies op maat over uw situatie. Door het goed registreren van uw inkomen voorkomt u teleurstellingen. Op welke woningen mag ik nu nog reageren? Hoe hoog uw inkomen ook is, let bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning goed op de voorwaarden. Voor vrijwel alle woningen geldt een maximum- of minimuminkomen. Reageer alleen op een woning als u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u nu een hoog inkomen, maar verwacht u dat uw inkomen zal dalen? Blijf dan ingeschreven staan, uw inschrijfduur loopt door en blijft immers geldig. 10 Woningstichting Sint Antonius van Padua

11 Vraag het Padua Kan ik met voorrang een woning krijgen? Sommige woningzoekenden komen op grond van de huisvestingsverordening in aanmerking voor een urgentieverklaring, waarmee ze voorrang krijgen voor een sociale huurwoning. Met onderstaande uitleg kunt u nagaan wanneer en of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring en hoe u deze aanvraagt. twee jaar ingezetene bent in een gemeente binnen de regio. Als u buiten de regio woont, moet u kunnen aantonen dat huisvesting binnen deze regio noodzakelijk is. Het kan gebeuren dat u dringend een andere woning nodig heeft. Echter als u voorrang krijgt, betekent dit dat andere woningzoekenden langer moeten wachten. Daarom is het alleen rechtvaardig dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden als er sprake is van zeer dringende omstandigheden. U komt alleen in aanmerking voor een urgentieverklaring als u in de regio Holland Rijnland een zelfstandige woonruimte heeft en al minimaal Door eigen schuld in nood? Als u door eigen schuld in een noodsituatie verkeert, moet u dit zelf oplossen. Dringende omstandigheden Er is sprake van dringende omstandigheden wanneer het vanwege ernstige medische, psychosociale of financiële problemen noodzakelijk is dat u binnen zes maanden verhuist. Voorwaarden Voorwaarde is dat u niet in staat bent zelf andere geschikte woonruimte te huren of te kopen. Wie over voldoende middelen uit inkomen of vermogen beschikt, achten we in staat zelf voor woonruimte te kunnen zorgen. Ook als u met het huren van een kamer uw probleem kan oplossen, krijgt u geen urgentieverklaring. Hoe vraag ik de urgentieverklaring aan? Schrijf u, als u dat nog niet heeft gedaan, als woningzoekende in op Voor het aanvragen van een urgentieverklaring maakt u een afspraak bij de woningcorporatie met een vestiging in de gemeente waar u woont. De kosten voor het aanvragen van een urgentieverklaring bedragen 60. Over de drempel nº

12 Huurdersbelangen Aangenaam! Beste huurders, mag ik jullie voorstellen: mijzelf. De vorige keer dat mijn schrijven in dit blad stond was ik nog stagiair bij Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout De Zilk (HBNZ). Ondertussen ben ik volwaardig bestuurslid. Stichting Huurdersbelangen zet zich in voor huurders van Woningstichting Sint Antonius van Padua en de bestuursleden zelf zijn ook huurders van Padua. Zoals u in mijn vorige column kon lezen voldeed ik hier niet aan. Omdat ik in een particuliere huurwoning buiten de gemeente woonde, mocht ik enkel meelopen als stagiair. Mijn naam is dus Eva van den Bosch, geboren en getogen Noordwijkerhoutse. Zesentwintig jaar jong, vierdejaars studente Bestuurskunde en dolblij mens. Aangenaam. Maar waarom dolblij? Omdat ik nu volwaardig bestuurslid ben? Natuurlijk ben ik daar blij mee, maar het is de achterliggende reden van mijn officiële aantreden tot het bestuur waarom ik een gat ik de lucht spring. Ja, ja, goed geraden, ik heb dus een huis! Een villa! Een kasteel! Een prachtig pand; een koning waardig! Vanaf nu laat ik mij aanspreken met U en brengt een lakei mij elke ochtend petit fours met champagne als ontbijt! Ahum, excuus, ik draaf door Ik ben gewoon zo blij! Nooit meer verhuizen, nooit meer die onzekerheid van woonruimte, eindelijk een echt thuis! En een paleis is mijn nieuwe onderkomen zeker. Ik ben namelijk een van de trotse nieuwe huurders van de Hoogstraat. En trots als ik ben, ben ik ook verbaasd. Padua moest de zeventien nieuwe huurwoningen aan vijfenzeventig mensen aanbieden, voordat ze allemaal waren verhuurd. Dat betekent dat in totaal achtenvijftig mensen de woning uiteindelijk hebben afgewezen. Achtenvijftig afwijzingen! Ongelofelijk Nu snap ik dat de huur van de nieuwe woningen voor sommige mensen te hoog is. Dat is het vervelende aan nieuwbouw: het kost veel geld om te realiseren, dus de huren zijn hoog. Gelukkig krijg ik, als student, nog huurtoeslag (met de nadruk op nog ). Toen ik mijn woning kreeg aangeboden, was mijn grootste angst dat de nieuwe woningen lelijk zouden worden. Ik hoorde geruchten over een soort bouwpakketten. Daar werd ik niet echt vrolijk van. Ik ben een fan van de klassieke look en houd absoluut niet van zogenaamde blokkendozen. Zo n huis dat eruit ziet alsof er wielen onder kunnen zitten. Maar die zorgen waren nergens voor nodig. De nieuwe huizen aan de Hoogstraat waren inderdaad bouwpakketten en ze stonden in een mum van tijd. Maar, op wat slordigheidsfouten aan de binnenkant na, zijn ze supermooi geworden! Die donkere stenen onderaan, de rechtopstaande stenen boven de deuren en ramen en die prachtige voordeuren. Zelfs de deurbel is mooi! En terwijl ik aan mijn petit fours en champagne zit (zonder lakei, dat wel), bedenk ik me alvast hoe de Nieuwe Duinstraat eruit gaat zien. Die wordt namelijk gerealiseerd door dezelfde aannemer als de Hoogstraat. Laten we hopen op een klassieke jaren dertig look. Proost! Eva van den Bosch 12 Woningstichting Sint Antonius van Padua

13 Paduanen Anneke van der Klugt viert 25-jarig jubileum Zondag 1 april (en dat is geen grap) is Anneke van der Klugt 25 jaar in dienst van Woningstichting Sint Antonius van Padua, een bijzondere gebeurtenis die aandacht verdient in ons bewonersblad. Anneke las 25 jaar geleden een advertentie in de krant, waarop zij reageerde. Vanwege haar beperkingen kon zij de aangeboden functie echter niet invullen, maar op kantoor hadden ze wel iets anders voor haar. Dit was het begin van een lange carrière bij Antonius van Padua. Volop variatie Anneke zorgde ervoor dat er altijd verse koffie was. Nu hoeft dat niet meer, want er is een koffiemachine. Lekker makkelijk hoor, vindt Anneke. Ook ontving ze in de beginperiode mensen aan de balie en nam de telefoon aan. Maar met de komst van een heuse baliemedewerkster is dit niet meer nodig. Anneke springt alleen bij als alle medewerkers bezig zijn. Er is door de automatisering werk weggevallen, maar ook werk bijgekomen. Zo zorgt Anneke ervoor dat er voldoende voorraad van folders, enveloppen en papier in de kasten ligt, zodat haar collega s niet misgrijpen. En aan het einde van de dag maakt ze, met buffetkar, haar rondje langs alle medewerkers om de koffiebekers en theeglazen te verzamelen, zodat ze de volgende ochtend weer schoon in de kast staan. Digitaal tijdperk Een belangrijke taak van Anneke is de postverwerking. Werden brieven voorheen gekopieerd en verdeeld, nu werkt dat heel anders. Alle post scant ze in om te versturen naar de betreffende medewerker. Ook het gehele papieren archief is in de loop der tijd min of meer verdwenen. De bewonersdossiers die in het oude kantoor nog een gehele wand in de kluis innamen, bestaan niet meer. Dit materiaal is met de komst van het nieuwe kantoor, waarin we alweer bijna vijf jaar zitten, allemaal ingescand, zodat we van elke bewoner nu een digitaal archief hebben en bijhouden. Hechte organisatie Onze service naar de bewoners toe is sterk verbeterd in vergelijking met 25 jaar geleden zegt Anneke. We werken nu ook met 25 mensen en in het begin maar met 15. Maar we zijn wel één met elkaar. Als iemand ergens mee zit, kun je altijd bij een collega terecht! Wat mij dan ook het meest is bijgebleven, is het plotselinge overlijden van Theo Kortekaas. Met hem heb ik heel veel jaren samengewerkt. Tot slot Wat Anneke u als bewoners nog wil meegeven is dat zij hoopt nog vele jaren bij haar mooie cluppie voor u te mogen werken. Over de drempel nº

14 Werk in uitvoering Onderhoud in 2012 In onderstaand overzicht leest u aan welke woningen wij in de eerste helft van 2012 onderhoud uitvoeren. Uiteraard ontvangen de huurders van de betreffende woningen hierover binnenkort nadere informatie. Schilderwerk Viaductweg 16 t/m 59 Van t Haafstraat 1 t/m 35 Koninginneweg 25 t/m 31 en 45 t/m 54 Groenewege 1 t/m 19 Victoriberg 44 t/m 112 Haven 1 t/m 21 Dorpsstraat 63 t/m 73 Kortenbachstraat 6 t/m 14 Zeestraat 99 t/m 121 Vervangen gevelpanelen en kozijnen Groenewege 52 t/m 70 Erfvoort 54 t/m 64 Spanjaarskrocht 1 t/m 57 en 2 t/m 14 Funderingen plaatsen bij uitbouw Zeestraat 99 t/m Woningstichting Sint Antonius van Padua

15 E S A V E J S O B L E P U E R K J A S J E D O L E B O O R M A C H I N E D N I B Z R E O A D T G P K E T K R O K O D I L U U N R L R E A A L O N I E B I H P A S A E E E F R M R A P P E L S W E U M A E P D D R E A E D K E I T L D V M I A R R M O E F J R R E D A C T R I C E D L T L E E Z S T O A G R A V E L E E N I I N L D L N T L T U U R E G I V E T S R E V R A A H U A S E R T U M H B N L E R O M Z R M Z K A V N A E O I C A H H E I L R E I G A S S A P I N V S S L E C H T G E L U I M D A S A L Z U O P Z I N H A M V A D E R N L T T K T E Z M O D A O T E B N H A L F G O D R K K G O E R R R I A I D E M E S T A A R E E N E I R T L E O T S S T R A D N A T N T R O P E N T De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. Woordzoeker Schrijf uw oplossing met uw naam en adres op een briefkaart en stuur die voor 15 april 2012 naar: Woningstichting Sint Antonius van Padua Postbus 40, 2210 AA Noordwijkerhout U kunt ook mailen naar: Onder de goede inzenders worden weer enkele prijzen verloot. ADEMPAUZE AKKER ALARM ALLUVIUM APPELS ASTER AUTOSPORT BINDEN BIVAK BOORMACHINE BUREN EENHEID EERLOOS EIWIT ELAND ERFSTUK Oplossing: GEDRAG GEZIN GIETER GLASAALTJE GLOEILAMP GRAFREDE GRAVEL GRUIS HAARVERSTEVIGER HALFGOD HUIDIRRITATIE INHAM JASJE JOURE KIEMEN KOELIE KREUPELBOSJE KROKODIL MACABER MALTA MEDIAIR MOREL ODEUR OMZET PAREL PASSAGIER RANCH REDACTRICE REMOVER RIEDEL ROTSVAST SCHIETTENT SERIE SLECHTGELUIMD SOEPKIP STAAR TANDARTSSTOEL TEMER TERTS TRIEN TROEL TRONIE TROPEN VADER VEDER ZANDVLO ZEDEN ZEELT ZENIT De oplossing van de puzzel uit het decembernummer 2011 is: IJSKRISTALLEN De VVV-bon ter waarde van 25 is gewonnen door Mw. C. Otten De Zilk. De VVV-bonnen ter waarde van 7,50 zijn gewonnen door: Mw. B. Muilwijk Noordwijkerhout, Fam. W. Reeuwijk Noordwijkerhout, Dhr. L.A. van Roode Noordwijkerhout, Mw. A. van Kints Noordwijkerhout en Dhr. N. Sluis Noordwijkerhout. Over de drempel nº

16 Woningstichting Sint Antonius van Padua Forum LV Noordwijkerhout T (0252) F (0252) E I Openingstijden Maandag t/m donderdag 8.00 uur uur Vrijdag 8.00 uur uur Heeft u een reparatieverzoek of een technische vraag? Bel dan rechtstreeks met onze technische dienst op telefoonnummer (0252)

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

Over de drempel. nº2 15. Puyckendam. Vakantie. Inhoudsopgave

Over de drempel. nº2 15. Puyckendam. Vakantie. Inhoudsopgave Over de drempel BEWONERSBLAD VAN WONINGSTICHTING SINT ANTONIUS VAN PADUA nº2 15 Inhoudsopgave Van de redactie........... 2 Er is veel gaande in volkshuisvestingsland... 3 Column Hannie... 4 Nieuwe regels

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

"De wijk is er echt van opgeknapt"

De wijk is er echt van opgeknapt Een uitgave van Woningstichting Brummen 20e jaargang - december 2010 Bewoner Jan Elshof tevreden over ingrijpende renovatie "De wijk is er echt van opgeknapt" In een vorige editie van dit blad lieten wij

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan is woningruil misschien een uitkomst voor u. Bij woningruil zorgt u zelf voor een ruilwoning.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging 1 mei 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Verhuizing Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Over de drempel. Jos Geerlings neemt afscheid

Over de drempel. Jos Geerlings neemt afscheid Over de drempel BEWONERSBLAD VAN WONINGSTICHTING SINT ANTONIUS VAN PADUA nº3 14 Inhoudsopgave Van de redactie........... 2 Nieuwe openingstijden.... 3 Column Hannie.......... 4 Woonenquête onder ouderen................

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL

OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL De wereld waarin we leven en wonen, staat niet stil. Die verandert continu en wij veranderen mee. Voor jou komt het betalen van de huur iedere

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring

Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een urgentieverklaring Inhoud Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een 3 urgentieverklaring Is het zinvol om urgentie 4 aan te vragen? Wanneer u vanwege een persoonlijke

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie