nº1 12 Over de drempel In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nº1 12 Over de drempel In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby"

Transcriptie

1 Over de drempel nº1 12 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby

2 Inhoudsopgave Colofon 3... Nieuws in overvloed 4... Padua in beweging 5... Wat u als bewoner moet weten 6... Berteke Langelaan 7... Projecten van Padua 8... Bijzondere hobby Nummer 1, maart 2012 Over de drempel verschijnt drie keer per jaar. Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie Ontwerp TypoDynamo.nl Fotografie Sven van der Vlugt, istockphoto Rechten & plichten Druk Druno en Dekker Drukkers, Noordwijkerhout Vraag het Padua Huurdersbelangen Over de drempel nº1 12 BeWOnersBlAd van WOningstichting sint AntOnius van padua Paduanen Anneke van de woningbouw 25 jaar in dienst In dit nummer: Onderhoud Poppenhuizen maken, een bijzondere hobby Puzzel 2 Woningstichting Sint Antonius van Padua

3 Nieuws in overvloed Soms is het lastig ons bewonersblad te vullen, soms is er zo veel te melden dat we ruimte tekort komen. Het laatste is dit keer het geval en daar worden we blij van. Zo treft u een naar mijn idee erg leuk interview aan met de heer en mevrouw Van der Niet over hun bijzondere hobby. Ik ben best handig, maar als ik zie wat deze twee mensen voor kunstwerken maken voel ik me eigenlijk maar een kluns. Wat u ook beslist moet lezen zijn de informatieve artikelen van de afdeling Woondiensten. Altijd goed om op de hoogte te zijn van de regels en weetjes die voor u van belang zijn. In deze editie vragen wij uw bijzondere aandacht voor de enquête die we onder onze huurders houden over onze dienstverlening. Ik wijs u daarnaast op het artikel over onze jubilaris, Anneke van der Klugt. Bijna heel Noordwijkerhout kent haar wel: Anneke van de Woningbouw... Op 1 april is zij 25 jaar bij ons in dienst en daar besteden wij uiteraard graag aandacht aan. Tot slot is er weer een update over de stand van zaken van onze nieuwbouwprojecten en over het uit te voeren onderhoud. Ik wens u dus opnieuw veel leesplezier! Carla Bijlemeer Over de drempel nº1 12 3

4 Padua in beweging Voorwoord In de vorige Over de drempel gaf ik al aan dat 2011 een druk jaar was voor onze woningstichting. Nu kan ik u vertellen dat we ook het jaar 2012 goed zijn begonnen met de oplevering van 17 sociale huurwoningen en 5 vrijesectorkoopwoningen in de Hoogstraat. Op 11 september 2011 ging dit project van start met het boren van de funderingspalen en na drieënhalve maand bouwtijd zijn de woningen opgeleverd. Intern zijn wij eind januari met onze automatisering nagenoeg vlekkeloos overgegaan op nieuwe hardware en een nieuwe versie van onze software. Ons computersysteem is met deze ingreep de komende vijf jaar weer volledig up-to-date. Hoe gaan wij in de toekomst om met ons woningbezit? Het antwoord op deze vraag hebben we vastgelegd in ons strategisch voorraadbeleid (SVB). Dit document gebruiken we binnen onze organisatie als leidraad voor alle onderhouds- en nieuwbouwplannen. Voor de periode is een nieuw beleidsplan opgesteld, waarin wij onder andere de opmerkingen die tijdens de eerder gehouden belanghoudersbijeenkomst naar voren kwamen hebben verwerkt. In april van dit jaar komen wij opnieuw met onze belanghouders bij elkaar. Dan lichten we het beleidsplan toe om te laten zien wat wij met hun opmerkingen hebben gedaan. U ziet, we blijven in beweging. Aad Verkade, directeurbestuurder 4 Woningstichting Sint Antonius van Padua

5 Wat u als bewoner moet weten Hoe bewaken we de kwaliteit van onze dienstverlening? Sinds 2009 is Padua lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporatie Huursector (KWH). In 2010 hebben wij voor het eerst het felbegeerde KWH-Huurlabel behaald. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor excellente dienstverlening. KWH houdt jaarlijks enquêtes onder onze huurders om te zien of we nog voldoen aan het kwaliteitskeurmerk. Misschien heeft u in de afgelopen twee jaar wel eens een enquêteformulier ontvangen. Nieuwe meetmethode in 2012 In 2010 en 2011 vonden de metingen door KWH slechts over een periode van ongeveer twaalf weken plaats. Dat verandert in Om een beter beeld te krijgen van onze klanttevredenheid, meet KWH nu het hele jaar door. Voor u betekent dit dat u maximaal twee keer per jaar een enquêteformulier van KWH kan ontvangen. Zij doen dit zoveel mogelijk per . Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook makkelijker voor u. De uitkomsten van de enquêtes zijn op deze manier voor ons ook eerder zichtbaar. En als er verbeterpunten zijn, kunnen wij hierop sneller inspelen. Doet u mee? Omdat wij uw mening over ons erg belangrijk vinden en we veel waarde hechten aan klantgerichtheid, stellen we het zeer op prijs als u meewerkt aan de metingen. Stuur daarom alstublieft uw enquête ingevuld terug naar KWH. Alvast bedankt voor uw tijd! Onderdeel Wat wordt gemeten? 1. Klantcontact > Telefonische dienstverlening die de corporatie biedt > Het persoonlijk contact met de corporatie > Online dienstverlening die de corporatie biedt via de website en via > Informatievoorziening vanuit de corporatie 2. Verhuizen > Wat is de klantbeleving bij het zoeken en verhuizen naar de woning en het opzeggen van de huur? 3. Onderhoud > Hoe beoordeelt de klant het uitvoeren van reparaties en onderhoud? 4. Klachten behandelen > Hoe gaat de corporatie om met klachten van de klant? Over de drempel nº1 12 5

6 Berteke Langelaan>>> Hoe gaan wij in de toekomst om met ons woningbezit? Sint Antonius van Padua heeft in 2011 een nieuw beleidsplan voor vastgesteld. Als vervolg daarop hebben wij ook ons strategisch voorraadbeleid (SVB) aangepast. In deze column vertel ik u meer over de betekenis van dit beleid. In het SVB bepalen we de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad van de woningcorporatie. Dit beleid wordt beïnvloed door enerzijds de visie en doelstellingen van onszelf (voor wie willen wij er zijn?) en anderzijds door de marktwerking en het overheidsbeleid op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. Voor het goed functioneren van onze woningstichting is het van belang dat onze woningvoorraad aansluit bij de doelgroep die wij voor ogen hebben. De doelgroep, onze huidige, maar ook toekomstige huurders, stellen immers bepaalde wensen en eisen aan hun huisvesting. Deze eisen en wensen veranderen in de loop van de tijd als gevolg van algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Om de aansluiting met onze (toekomstige) huurders niet te verliezen, zorgen we ervoor dat onze woningvoorraad blijft passen bij uw wensen en eisen. Om die reden zijn wij afgelopen najaar druk bezig geweest met het maken van nieuw SVB. In een interne werkgroep, bestaande uit medewerkers van diverse afdelingen, hebben we al onze complexen de revue laten passeren. Met deze kennis hebben we onze woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief in beeld gebracht. Zo vroegen wij ons bij de complexen af: Wat gaan we hier mee doen in de toekomst? Gaan we nog ingrijpend verbeteren, extra energiebesparende maatregelen treffen, misschien wel slopen of renoveren en voor wie zijn deze woningen bestemd, starters, gezinnen of senioren? Ook naar de huren van onze woningen hebben we kritisch gekeken. In de meeste gevallen verandert er voor u als zittende huurder niet veel. Het kan in sommige situaties zo zijn dat we geen grote ingrepen in de woning meer doen omdat we over een jaar of vijftien in een gebied gaan renoveren of slopen. Maar bij nieuwe verhuringen kunnen de huren omhoog gaan, omdat de kwaliteit van de woningen en eventuele energielabels meer dan voorheen meetellen in de hoogte van de huur. Het SVB is overeenkomstig de regels van de Overlegwet en onze samenwerkingsovereenkomst met de voltallige Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout De Zilk besproken. Zij zijn in een gezamenlijke vergadering akkoord gegaan met onze plannen. Berteke Langelaan manager Woondiensten 6 Woningstichting Sint Antonius van Padua

7 Projecten van Padua Nieuwbouwplannen Hoewel de berichten in de pers over nieuwbouw niet erg positief zijn, kunnen wij het komende jaar ruimschoots vooruit. Hieronder geven wij u een overzicht van de stand van zaken. Wij verwachten dat de oplevering van de woningen dit jaar plaatsvindt. Castellum Wethouder Knapp heeft op 18 januari de officiële eerste paal van dit project geslagen. Het Castellum bestaat uit 37 sociale huurappartementen, die in opdracht van ons worden gebouwd en 48 koopwoningen in opdracht van projectontwikkelaar Synchroon. Dit project heeft lange tijd stilgelegen, maar de heistelling kon worden besteld doordat Sint Antonius van Padua zich garant stelde voor de achtervang van 8 koopwoningen. Wij zijn er trots op dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de wijk Mossenest II. De inschrijftermijn voor de huurwoningen is inmiddels verlopen. Parkhof Sinds december wordt voortvarend gewerkt aan de bouw van 20 eengezinswoningen en 21 appar te menten. Eind januari zijn deze huurwoningen verdeeld. Nieuwe Duinstraat De firma Boele en Van Eesteren, die ook verantwoordelijk is voor de bouw van de nieuwe woningen aan de Hoogstraat, heeft de inschrijving voor de Nieuwe Duinstraat gewonnen. Zodra de gemeente klaar is met de nieuwe riolering en ander grondwerk, kunnen wij in maart 2012 van start met de bouw van 59 nieuwe woningen. Voor inschrijving op de huurwoningen adviseren wij u de site van Woonzicht.nl in de gaten te houden. Hoogstraat Op 18 januari is de eerste sleutel van de 17 sociale huurwoningen uitgereikt aan Noortje Winkel. Begin februari zijn ook de vrijesectorkoopwoningen overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Wij wensen Noortje en alle andere nieuwe Hoogstraatbewoners veel woongenot toe! Over de drempel nº1 12 7

8 Bijzondere hobby Poppenhuizen & kantklossen Het liep geen storm na onze oproep in de vorige Over de drempel. Wij vroegen of u, voor onze nieuwe rubriek, iemand kent (of bent) met een bijzondere hobby. Eén bewoner reageerde enthousiast, daar ben ik dan ook op bezoek geweest. En eigenlijk ging het om een dubbele afspraak, want zowel mijnheer als mevrouw Van der Niet hebben een bijzondere hobby. Mijnheer Van der Niet maakt poppenhuizen. En wát voor poppenhuizen. Ik dacht aan het exemplaar dat mijn man ooit voor onze dochters maakte: een speelhuis voor de barbies. Maar de huizen van meneer Van der Niet zijn van een geheel andere orde. Het zijn geen huizen om mee te spelen, maar échte pronkstukken. Met nagemaakte meubeltjes en aangeklede poppetjes. En natuurlijk keurig gestoffeerd met behang, gordijntjes en vloerkleedjes. Dat laatste is dan weer een hobby van mevrouw Van der Niet. Het begon met een kastje Ruim twintig jaar geleden kwam er een einde aan de loopbaan van de heer Van der Niet bij Fokker. Door reorganisatie was daar geen plek meer voor hem en vanwege zijn leeftijd mocht hij stoppen met werken. Mevrouw Van der Niet verzon een mooi tijdverdrijf voor haar handige echtgenoot: Ga eens een meubeltje maken!. Hij begon met restjes hout en toen het kastje klaar was, bedacht mevrouw Van der Niet dat er ook een huis bij hoorde en zo ontstond het eerste poppenhuis. Op zolder brachten zij vele uren door en van het een kwam het ander. Mevrouw Van der Niet zorgde voor het ontwerp van het huis en haar man maakte alles naar haar wens. Van heinde en verre Intussen weten veel mensen van de hobby van het echtpaar. Zo gebeurt het soms dat mensen speciaal iets komen brengen, waarvan ze denken dat het wel in een van de poppenhuizen past. Dat kan een puntenslijper in de vorm van een kachel zijn, een koffiemolen uit een letterbak of een miniatuurbad uit een voorbeeldcollectie van groothandel Vihamij. En al deze spulletjes vonden een plekje. Maar het grootste deel van het meubilair is met de hand gemaakt door meneer Van der Niet. Soms nagemaakt van een gewoon voorbeeld, soms op basis van een heuse werktekening. Er staat een wandmeubel in het poppenhuis op de foto, waar meer dan twintig laadjes in zitten. Allemaal met een pietepeuterig knopje én ze kunnen allemaal open. Aan het laatste poppenhuis is dan ook vijf winters gewerkt, want s zomers is er ander tijdverdrijf in de vorm van de groentetuin. 8 Woningstichting Sint Antonius van Padua

9 Kantklossen Dat ook mevrouw Van der Niet handig is, blijkt als ze vertelt dat zij de stoffering van de poppenhuizen en de kleding van de poppetjes grotendeels zelf maakt. Van gehaakte gordijntjes en gekloste kanten spreien tot geborduurde kamerschermen met prachtige afbeeldingen. Helaas laten de ogen van mevrouw Van der Niet het een beetje afweten, waardoor ze het heel fijne borduurwerk niet meer kan doen, zelfs niet met de loep die op ze op haar bril kan plaatsen. Maar het wat grovere kantklossen lukt nog steeds prima! Vol trots laat het echtpaar mij de boeken zien waarin ze alle werkstukken bewaren, zoals een kleedje van ongeveer 40 x 40 cm waar een half jaar aan is gewerkt! Kantklossen is een hobby waar echt concentratie voor nodig is, soms werkt mevrouw Van der Niet met 120 klossen (dat betekent 120 draadjes!). Ik zou compleet de draad kwijt raken Carla Bijlemeer Over de drempel nº1 12 9

10 Rechten & plichten Nieuwe woning huren? Check uw inkomen! Sinds 1 januari 2011 moeten woningcorporaties zich houden aan nieuwe, strengere regels. Deze regels zijn ingevoerd na een besluit van de Europese Commissie. Wat betekenen deze regels voor ons en voor u? Een belangrijk gevolg van de nieuwe regelgeving is dat wij 90 procent van onze sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot 664,66) moeten toewijzen aan woningzoekenden met een (gezamenlijk) fiscaal jaarinkomen tot De overheid houdt streng toezicht op deze regels. Houden wij ons hier niet aan, dan verliezen wij ons recht op staatssteun. Concreet betekent dit onder meer dat wij tegen een hoger rentepercentage geld moeten lenen, wat weer tot gevolg heeft dat we minder kunnen investeren in onze wijken. Wij ontkomen dus niet aan deze regelgeving en houden daarom nauwkeurig bij aan wie we onze woningen verhuren. Hoe bepaalt u uw fiscaal jaarinkomen? Voordat wij met een nieuwe huurder een huurovereenkomst afsluiten, vragen wij de aspirant-huurder een inkomensverklaring te tekenen. Het gaat daarbij om het opgetelde inkomen van alle toekomstige huurders, met uitzondering van dat van inwonende kinderen. Als uw inkomen de laatste jaren ongewijzigd is, volstaat een zogenoemd IB60- formulier. Deze vraagt u op bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer Als er geen IB60-formulier beschikbaar is of als uw inkomen de laatste jaren is veranderd, berekenen wij samen met u uw fiscale jaarinkomen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van uw definitieve berekening Zorgtoeslag of het fiscale inkomen van uw belastingaanslag. Ook kan u eventuele opbrengst uit uw vermogen meetellen. Hoe kan ik me op de nieuwe regels voorbereiden? Voor lopende huurcontracten verandert er niets. De regels gelden alleen voor nieuw af te sluiten huurcontracten. Staat u ingeschreven op Woonzicht.nl? Dan is het verstandig om goed te kijken naar het (gezamenlijke) inkomen van uw huishouden voor u het opgeeft. U kunt hiervoor gratis een IB60-formulier aanvragen of contact opnemen met de Belastingdienst voor een advies op maat over uw situatie. Door het goed registreren van uw inkomen voorkomt u teleurstellingen. Op welke woningen mag ik nu nog reageren? Hoe hoog uw inkomen ook is, let bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning goed op de voorwaarden. Voor vrijwel alle woningen geldt een maximum- of minimuminkomen. Reageer alleen op een woning als u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u nu een hoog inkomen, maar verwacht u dat uw inkomen zal dalen? Blijf dan ingeschreven staan, uw inschrijfduur loopt door en blijft immers geldig. 10 Woningstichting Sint Antonius van Padua

11 Vraag het Padua Kan ik met voorrang een woning krijgen? Sommige woningzoekenden komen op grond van de huisvestingsverordening in aanmerking voor een urgentieverklaring, waarmee ze voorrang krijgen voor een sociale huurwoning. Met onderstaande uitleg kunt u nagaan wanneer en of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring en hoe u deze aanvraagt. twee jaar ingezetene bent in een gemeente binnen de regio. Als u buiten de regio woont, moet u kunnen aantonen dat huisvesting binnen deze regio noodzakelijk is. Het kan gebeuren dat u dringend een andere woning nodig heeft. Echter als u voorrang krijgt, betekent dit dat andere woningzoekenden langer moeten wachten. Daarom is het alleen rechtvaardig dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden als er sprake is van zeer dringende omstandigheden. U komt alleen in aanmerking voor een urgentieverklaring als u in de regio Holland Rijnland een zelfstandige woonruimte heeft en al minimaal Door eigen schuld in nood? Als u door eigen schuld in een noodsituatie verkeert, moet u dit zelf oplossen. Dringende omstandigheden Er is sprake van dringende omstandigheden wanneer het vanwege ernstige medische, psychosociale of financiële problemen noodzakelijk is dat u binnen zes maanden verhuist. Voorwaarden Voorwaarde is dat u niet in staat bent zelf andere geschikte woonruimte te huren of te kopen. Wie over voldoende middelen uit inkomen of vermogen beschikt, achten we in staat zelf voor woonruimte te kunnen zorgen. Ook als u met het huren van een kamer uw probleem kan oplossen, krijgt u geen urgentieverklaring. Hoe vraag ik de urgentieverklaring aan? Schrijf u, als u dat nog niet heeft gedaan, als woningzoekende in op Voor het aanvragen van een urgentieverklaring maakt u een afspraak bij de woningcorporatie met een vestiging in de gemeente waar u woont. De kosten voor het aanvragen van een urgentieverklaring bedragen 60. Over de drempel nº

12 Huurdersbelangen Aangenaam! Beste huurders, mag ik jullie voorstellen: mijzelf. De vorige keer dat mijn schrijven in dit blad stond was ik nog stagiair bij Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout De Zilk (HBNZ). Ondertussen ben ik volwaardig bestuurslid. Stichting Huurdersbelangen zet zich in voor huurders van Woningstichting Sint Antonius van Padua en de bestuursleden zelf zijn ook huurders van Padua. Zoals u in mijn vorige column kon lezen voldeed ik hier niet aan. Omdat ik in een particuliere huurwoning buiten de gemeente woonde, mocht ik enkel meelopen als stagiair. Mijn naam is dus Eva van den Bosch, geboren en getogen Noordwijkerhoutse. Zesentwintig jaar jong, vierdejaars studente Bestuurskunde en dolblij mens. Aangenaam. Maar waarom dolblij? Omdat ik nu volwaardig bestuurslid ben? Natuurlijk ben ik daar blij mee, maar het is de achterliggende reden van mijn officiële aantreden tot het bestuur waarom ik een gat ik de lucht spring. Ja, ja, goed geraden, ik heb dus een huis! Een villa! Een kasteel! Een prachtig pand; een koning waardig! Vanaf nu laat ik mij aanspreken met U en brengt een lakei mij elke ochtend petit fours met champagne als ontbijt! Ahum, excuus, ik draaf door Ik ben gewoon zo blij! Nooit meer verhuizen, nooit meer die onzekerheid van woonruimte, eindelijk een echt thuis! En een paleis is mijn nieuwe onderkomen zeker. Ik ben namelijk een van de trotse nieuwe huurders van de Hoogstraat. En trots als ik ben, ben ik ook verbaasd. Padua moest de zeventien nieuwe huurwoningen aan vijfenzeventig mensen aanbieden, voordat ze allemaal waren verhuurd. Dat betekent dat in totaal achtenvijftig mensen de woning uiteindelijk hebben afgewezen. Achtenvijftig afwijzingen! Ongelofelijk Nu snap ik dat de huur van de nieuwe woningen voor sommige mensen te hoog is. Dat is het vervelende aan nieuwbouw: het kost veel geld om te realiseren, dus de huren zijn hoog. Gelukkig krijg ik, als student, nog huurtoeslag (met de nadruk op nog ). Toen ik mijn woning kreeg aangeboden, was mijn grootste angst dat de nieuwe woningen lelijk zouden worden. Ik hoorde geruchten over een soort bouwpakketten. Daar werd ik niet echt vrolijk van. Ik ben een fan van de klassieke look en houd absoluut niet van zogenaamde blokkendozen. Zo n huis dat eruit ziet alsof er wielen onder kunnen zitten. Maar die zorgen waren nergens voor nodig. De nieuwe huizen aan de Hoogstraat waren inderdaad bouwpakketten en ze stonden in een mum van tijd. Maar, op wat slordigheidsfouten aan de binnenkant na, zijn ze supermooi geworden! Die donkere stenen onderaan, de rechtopstaande stenen boven de deuren en ramen en die prachtige voordeuren. Zelfs de deurbel is mooi! En terwijl ik aan mijn petit fours en champagne zit (zonder lakei, dat wel), bedenk ik me alvast hoe de Nieuwe Duinstraat eruit gaat zien. Die wordt namelijk gerealiseerd door dezelfde aannemer als de Hoogstraat. Laten we hopen op een klassieke jaren dertig look. Proost! Eva van den Bosch 12 Woningstichting Sint Antonius van Padua

13 Paduanen Anneke van der Klugt viert 25-jarig jubileum Zondag 1 april (en dat is geen grap) is Anneke van der Klugt 25 jaar in dienst van Woningstichting Sint Antonius van Padua, een bijzondere gebeurtenis die aandacht verdient in ons bewonersblad. Anneke las 25 jaar geleden een advertentie in de krant, waarop zij reageerde. Vanwege haar beperkingen kon zij de aangeboden functie echter niet invullen, maar op kantoor hadden ze wel iets anders voor haar. Dit was het begin van een lange carrière bij Antonius van Padua. Volop variatie Anneke zorgde ervoor dat er altijd verse koffie was. Nu hoeft dat niet meer, want er is een koffiemachine. Lekker makkelijk hoor, vindt Anneke. Ook ontving ze in de beginperiode mensen aan de balie en nam de telefoon aan. Maar met de komst van een heuse baliemedewerkster is dit niet meer nodig. Anneke springt alleen bij als alle medewerkers bezig zijn. Er is door de automatisering werk weggevallen, maar ook werk bijgekomen. Zo zorgt Anneke ervoor dat er voldoende voorraad van folders, enveloppen en papier in de kasten ligt, zodat haar collega s niet misgrijpen. En aan het einde van de dag maakt ze, met buffetkar, haar rondje langs alle medewerkers om de koffiebekers en theeglazen te verzamelen, zodat ze de volgende ochtend weer schoon in de kast staan. Digitaal tijdperk Een belangrijke taak van Anneke is de postverwerking. Werden brieven voorheen gekopieerd en verdeeld, nu werkt dat heel anders. Alle post scant ze in om te versturen naar de betreffende medewerker. Ook het gehele papieren archief is in de loop der tijd min of meer verdwenen. De bewonersdossiers die in het oude kantoor nog een gehele wand in de kluis innamen, bestaan niet meer. Dit materiaal is met de komst van het nieuwe kantoor, waarin we alweer bijna vijf jaar zitten, allemaal ingescand, zodat we van elke bewoner nu een digitaal archief hebben en bijhouden. Hechte organisatie Onze service naar de bewoners toe is sterk verbeterd in vergelijking met 25 jaar geleden zegt Anneke. We werken nu ook met 25 mensen en in het begin maar met 15. Maar we zijn wel één met elkaar. Als iemand ergens mee zit, kun je altijd bij een collega terecht! Wat mij dan ook het meest is bijgebleven, is het plotselinge overlijden van Theo Kortekaas. Met hem heb ik heel veel jaren samengewerkt. Tot slot Wat Anneke u als bewoners nog wil meegeven is dat zij hoopt nog vele jaren bij haar mooie cluppie voor u te mogen werken. Over de drempel nº

14 Werk in uitvoering Onderhoud in 2012 In onderstaand overzicht leest u aan welke woningen wij in de eerste helft van 2012 onderhoud uitvoeren. Uiteraard ontvangen de huurders van de betreffende woningen hierover binnenkort nadere informatie. Schilderwerk Viaductweg 16 t/m 59 Van t Haafstraat 1 t/m 35 Koninginneweg 25 t/m 31 en 45 t/m 54 Groenewege 1 t/m 19 Victoriberg 44 t/m 112 Haven 1 t/m 21 Dorpsstraat 63 t/m 73 Kortenbachstraat 6 t/m 14 Zeestraat 99 t/m 121 Vervangen gevelpanelen en kozijnen Groenewege 52 t/m 70 Erfvoort 54 t/m 64 Spanjaarskrocht 1 t/m 57 en 2 t/m 14 Funderingen plaatsen bij uitbouw Zeestraat 99 t/m Woningstichting Sint Antonius van Padua

15 E S A V E J S O B L E P U E R K J A S J E D O L E B O O R M A C H I N E D N I B Z R E O A D T G P K E T K R O K O D I L U U N R L R E A A L O N I E B I H P A S A E E E F R M R A P P E L S W E U M A E P D D R E A E D K E I T L D V M I A R R M O E F J R R E D A C T R I C E D L T L E E Z S T O A G R A V E L E E N I I N L D L N T L T U U R E G I V E T S R E V R A A H U A S E R T U M H B N L E R O M Z R M Z K A V N A E O I C A H H E I L R E I G A S S A P I N V S S L E C H T G E L U I M D A S A L Z U O P Z I N H A M V A D E R N L T T K T E Z M O D A O T E B N H A L F G O D R K K G O E R R R I A I D E M E S T A A R E E N E I R T L E O T S S T R A D N A T N T R O P E N T De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. Woordzoeker Schrijf uw oplossing met uw naam en adres op een briefkaart en stuur die voor 15 april 2012 naar: Woningstichting Sint Antonius van Padua Postbus 40, 2210 AA Noordwijkerhout U kunt ook mailen naar: Onder de goede inzenders worden weer enkele prijzen verloot. ADEMPAUZE AKKER ALARM ALLUVIUM APPELS ASTER AUTOSPORT BINDEN BIVAK BOORMACHINE BUREN EENHEID EERLOOS EIWIT ELAND ERFSTUK Oplossing: GEDRAG GEZIN GIETER GLASAALTJE GLOEILAMP GRAFREDE GRAVEL GRUIS HAARVERSTEVIGER HALFGOD HUIDIRRITATIE INHAM JASJE JOURE KIEMEN KOELIE KREUPELBOSJE KROKODIL MACABER MALTA MEDIAIR MOREL ODEUR OMZET PAREL PASSAGIER RANCH REDACTRICE REMOVER RIEDEL ROTSVAST SCHIETTENT SERIE SLECHTGELUIMD SOEPKIP STAAR TANDARTSSTOEL TEMER TERTS TRIEN TROEL TRONIE TROPEN VADER VEDER ZANDVLO ZEDEN ZEELT ZENIT De oplossing van de puzzel uit het decembernummer 2011 is: IJSKRISTALLEN De VVV-bon ter waarde van 25 is gewonnen door Mw. C. Otten De Zilk. De VVV-bonnen ter waarde van 7,50 zijn gewonnen door: Mw. B. Muilwijk Noordwijkerhout, Fam. W. Reeuwijk Noordwijkerhout, Dhr. L.A. van Roode Noordwijkerhout, Mw. A. van Kints Noordwijkerhout en Dhr. N. Sluis Noordwijkerhout. Over de drempel nº

16 Woningstichting Sint Antonius van Padua Forum LV Noordwijkerhout T (0252) F (0252) E I Openingstijden Maandag t/m donderdag 8.00 uur uur Vrijdag 8.00 uur uur Heeft u een reparatieverzoek of een technische vraag? Bel dan rechtstreeks met onze technische dienst op telefoonnummer (0252)

nº1 11 Over de drempel In dit nummer:

nº1 11 Over de drempel In dit nummer: Over de drempel nº1 11 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De wybertjes zijn terug Bomen, lusten of lasten? Nieuwe look voor de onderhoudsdienst Laat uw stem horen in

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners 2014 nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Pagina 2 Veelgestelde vragen Pagina 3 Huurdersaanbieding Pagina 3 Buurtinitiatief Pagina 4 Eigen geiser of kachel?

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie