vacature Medewerker klantenservice Wonen M. Melissen A. Bouman HRM-functionaris i.s.m. M. Melissen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vacature Medewerker klantenservice Wonen M. Melissen A. Bouman HRM-functionaris i.s.m. M. Melissen"

Transcriptie

1 Functieprofiel Medewerker Functie Afdeling Manager Opgesteld door Datum 30 maart 2009 Functienummer SCW-008 vacature Medewerker klantenservice Wonen M. Melissen A. Bouman HRM-functionaris i.s.m. M. Melissen INHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING 2 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 PLAATS IN DE ORGANISATIE 2 RESULTAATGEBIEDEN EN KERNTAKEN 3 COMPETENTIES 4 FUNCTIEANALYSE 5 HETEROGENITEIT 5 KENNIS 5 ZELFSTANDIGHEID 5 INTERNE CONTACTEN 5 LEIDING GEVEN 6 AFBREUKRISICO 6 EXTERNE CONTACTEN 6 SPECIALE EISEN 6 FYSIEKE ASPECTEN 6 INDELINGSFORMULIER 7 29 maart 2006 Medewerker klantenservice 1/8

2 Functiebeschrijving Doel van de functie De afdeling Wonen is verantwoordelijk voor Kwalitatief goede en betaalbare woondiensten.; Transparante organisatie: adequate informatie genereren om MT-beslissingen te faciliteren Financiële continuïteit: voorkomen of minimaliseren leegstand Speciale aandachtvoor huishoudens met lage inkomens, leefomgeving en zorg De medewerker klantenservice levert de volgende bijdrage aan de doelstelling van de afdeling wonen: Kwalitatief goede en betaalbare woondiensten; de eerstelijnsvragen correct, klantgericht en zo volledig mogelijk beantwoorden. Het betreft vragen over de totale dienstverlening van SCW Transparante organisatie; heldere en accurate vastlegging van de onderhoudswerkzaamheden bij klachten en/of verhuizingen èn de verhuur van woningen. Plaats in de organisatie De medewerker klantenservice rapporteert hiërarchisch aan de manager wonen. De medewerker klantenservice wordt functioneel aangestuurd door de senior medewerker klantenservice. De functie past als volgt in de organisatiestructuur. Directeur/bestuurder Medewerker strategie en beleid Manager Financieel Beheer Manager Wonen Manager Ontwikkeling & woningbeheer Woonconsulent Sociaal beheer Woonconsulent verhuur Senior medewerker klantenservice Medewerker klantenservice Huismeester Medewerker informatisering Junior woonconsulent social beheer Assistent huismeester 29 maart 2006 Medewerker klantenservice 2/8

3 Resultaatgebieden en kerntaken Resultaatgebied Kerntaken % Receptie/telefoon ontvangt bezoekers, bedient de telefooncentrale, Informatie en advies verhuur Ontvangen niet-planmatig onderhoud-meldingen Post en archief Secretarieel Facilitair Informeert huurders en woningzoekenden telefonisch en aan de receptie over de gehele dienstverlening van de SCW en verwijst intern door naar collega s indien noodzakelijk. Ontvangst telefonisch eerstelijns/algemene en eenduidige klachten en plant eventueel de aannemer in. Informeert vervolgens de medewerker klantenservice servicebureau, zodat de informatiestroom (klachtenbonnen) kan worden gestart. verzorgt uitwerking van conceptbrieven, agenda's en conceptverslagen ten behoeve van de organisatie; postbehandeling (postregistratie, bewaken/rappeleren, toewijzen van ingekomen en uitgaande post, zorgdragen voor verzending via Lander of TPG) voor de hele organisatie; zowel schriftelijk als elektronisch draagt zorg voor de archivering van binnenkomende klachtenbrieven en uitgaande brieven; verricht secretariële werkzaamheden, waaronder: o de zorg voor de afhandeling van woningtoewijzingen en huuropzeggingen. o Maakt de huurovereenkomsten op, draagt zorg voor de lay out van huurovereenkomsten, ondersteunt bij de afhandeling (reikt sleutel uit en licht huurovereenkomst toe), afsluiten standaard huurovereenkomsten en archivering daarvan; o het bijhouden van en de presentatie van de woningruil-databank de aanmaak en het archiveren van bewonersdossiers ondersteunt bij het beheer/actualiseren van de bibliotheek en interne informatievoorziening; notuleert in voorkomende situaties bij vergader- /overlegvormen assisteert bij vergaderingen/ voorlichtingsactiviteiten in de vorm van administratief-organisatorische werkzaamheden, (gereedmaken vergaderzaal, ontvangst deelnemers, verzorging catering e.d.) het inplannen van agenda-afspraken voor de manager Wonen, de woonconsulenten en de opzichters draagt zorg voor het beheer en bestellen van de voorraad drukwerk, kantoor- en huishoudelijke artikelen; houdt de koffiemachine, kopieermachine en dienstfietsen bij en de algemene ruimte begane grond het bestellen van naamplaatjes kwaliteitscontrole schoonmaak kantoor en eventueel aanspreken betreffend bedrijf maart 2006 Medewerker klantenservice 3/8

4 Verhuur Huurincasso draagt mede zorg voor de tijdige (op de verhuurdatum) uitgifte van een complete set nieuwe sleutels bij nieuwe verhuringen; de klantenservice houdt de burgerzaken bij om op inwoning te controleren en schrijft de mensen aan de zorg voor per kas betaalde inschrijfgelden woningzoekenden de zorg voor de administratieve afhandeling van inschrijfgelden woningzoekenden de inning (pin-betalingen) voor huurincasso aan de balie (tenzij huurders een achterstand hebben en reeds bij de deurwaarder terecht zijn gekomen) kasboekbeheer pin-betalingen 5 2 Competenties Communiceren; niveau 1 Kan informatie/boodschap duidelijk overbrengen Organiseren; niveau 2 Organiseert zaken binnen gegeven randvoorwaarden die op relatief korte termijn behaald moeten worden. Resultaatgerichtheid; niveau 1 Is gericht op het behalen van relatief korte termijn resultaat Gevoel voor details; niveau 1 Heeft gevoel voor details in het eigen werk/deskundigheidsgebied Klantgerichtheid; niveau 2 Kent de situatie (omstandigheden) van de klant en gebruikt die kennis tot wederzijds voordeel Stressbestendigheid; niveau 2 Blijft efficiënt en effectief werken in onzekere situaties Verantwoordelijkheid; niveau 1 Neemt de verantwoordelijkheid voor persoonlijke toezeggingen met implicaties voor het bedrijf Getekend voor gezien, Tiel, 30 maart 2011 Herman Suijdendorp Directeur-bestuurder vacature medewerker 29 maart 2006 Medewerker klantenservice 4/8

5 Functieanalyse Heterogeniteit De functie medewerker klantenservice is gericht op het beantwoorden van klantenvragen aan de telefoon of de balie. Het betreft bijvoorbeeld het ontvangen/verwerken van (technische) klachten en/of doorverwijzen, het ontvangen van bezoekers, postverwerking en het beheren van archieven. Het werk bevat elementen van: klantencontacten, postverwerking, archiveren, organiseren (in geval van doorverwijzen van klachten). Het werk bestrijkt globaal het gehele spectrum van de dienstverlening van de organisatie; van woningzoekenden, tot technische klachten, vragen over huurincasso, vragen over overlast. De functionaris schakelt veelvuldig om tussen de verschillende taken door interrupties en binnenkomende vragen (telefonische vragen of vragen aan de balie van huurders, bezoekers of collega s). Er is frequent sprake van tijddwang bij gelijktijdigheid van werkzaamheden. Kennis De functie medewerker klantenservice vereist MBO-niveau, bouwkunde voor niet bouwkundigen en specifiek op de functie gerichte kennis (bijvoorbeeld kantoorautomatisering) en een duidelijke oriëntatie op de interne processen. Zelfstandigheid Tijdindeling De functionaris is bij het indelen van de tijd gebonden aan enkele werkinstructies (binnenkomende post dient voor bepaald tijdstip gedistribueerd te zijn), zaken die een directe reactie vereisen (binnenkomende telefoongesprekken en bezoekers) en procedures (verhuisprocedure, klachtenprocedure) Vormgeving en aanpak De aanpak van het werk wordt bepaald door de huisstijl en door diverse procedures. Bij het te woord staan van klanten zijn inventiviteit en feeling vereist. Toezicht Er is direct toezicht op de reguliere uitvoering; de senior medewerker klantenservice geeft functionele aansturing en is dagelijks op de werkplek aanwezig. De senior medewerker ziet grotendeels toe op correcte afhandeling van eerstelijnsvragen aan de receptie en aan de telefoon. De correspondentie wordt door de opsteller van brieven, verslagen getekend. De archivering van diverse dossiers vindt redelijk zelfstandig plaats, hierin is sprake van indirect toezicht. Daarnaast is de hiërarchisch leidinggevende, de manager Wonen dagelijks bereikbaar voor vragen. Werk- en beslisruimte De te maken keuzen hebben betrekking op voortgangsbeslissingen. Senior medewerker klantenservice, collega-medewerkers klantenservice en de manager wonen zijn vrijwel direct en dagelijks te bereiken voor eventuele vragen. De voorkomende problemen zijn veelal praktisch en kunnen met een jaar ervaring worden opgelost. Interne contacten Er is dagelijks contact met de collega s in de hele organisatie. Contacten met collega s op de eigen afdeling zijn gericht op het uitwisselen van informatie en het afstemmen van activiteiten. Contacten met opzichters zijn gericht op de afstemming van de activiteiten (medewerker klantenservice plant de bezoeken van opzichters aan bewoners in de agenda van de opzichters in). Contacten met overige medewerkers in de organisatie (woonconsulenten, medewerkers op de afdeling Financieel Beheer) zijn gericht op het uitwisselen van gegevens (lay outen van huurcontracten, doorverwijzen van complexere incassovragen). 29 maart 2006 Medewerker klantenservice 5/8

6 Deze contacten zijn van belang voor de voortgang van het eigen werk en van anderen binnen de organisatie. Leiding geven Leiding geven is niet van toepassing. Afbreukrisico Fouten in het werk (onjuiste doorverwijzingen, planning van afspraken voor opzichters) kunnen leiden tot forse in- en externe irritaties (verkeerde adressering, verkeerde eerste inschatting verhuurdatum) en tot stagnatie in de voortgang van werkzaamheden (latere verhuurdatum, niet accuraat oplossen van klacht). De kans op tijdig ontdekken van fouten en vervolgens kunnen herstellen is relatief groot, en berust voornamelijk op controle door anderen (communicatie met huurders, controle eerste inschatting verhuurdatum) en door zelfcontrole. Externe contacten De functionaris heeft dagelijks contacten met huurders, woningzoekenden en derden gericht op het beantwoorden van vragen in de eerste lijn of het correct intern doorverwijzen, het afhandelen van kantoorbestellingen. Deze contacten dienen vlot en met de nodige tact te verlopen. Speciale eisen Discretie is van belang bij gegevens over huurders en woningzoekenden (omtrent betalingsgedrag, overlast en urgentieverzoeken) en vertrouwelijke stukken (in huisstijl opmaken van diverse beleidsnotities, MT-verslagen). Fysieke aspecten De functionaris werkt op kantoor en maakt bijna de gehele dag gebruik van telefooncentrale en beeldscherm. Er is zeer incidenteel het risico voor lichamelijk geweld bij korte gesprekken aan de balie. 29 maart 2006 Medewerker klantenservice 6/8

7 Indelingsformulier DE LEEUW CONSULT HRM Adviseurs Doel: Vastlegging per functie van advies en indelingsbesluit met overwegingen Bedrijf: SCW Tiel Functienaam: Medewerker klantenservice Functienr.: SCW-008 Datum: 27 februari 2006 Basis voor deze indeling is de functiebeschrijving Medewerker klantenservice d.d Functiefamilie(s): Karakteristieken: Bij de indeling van de Medewerker klantenservice is gekozen voor functiefamilie 3: Receptie / Balie. Advies Opmerkingen Typering: E De functie bestaat uit verschillende receptie- en balietaken en enkele administratieve taken (post en archief, secretariële werkzaamheden rond verhuur, e.d.). Het werk bestrijkt globaal het gehele spectrum van dienstverlening van de organisatie en is daarmee ook heterogeen. Het door de corporatie vereiste vooropleidingsniveau in de functie is met MBO aan de hoge kant van de bandbreedte op E (VBO-MBO). Zelfstandigheid: E Er vindt grotendeels direct toezicht (niet F) plaats door de Senior medewerker klantenservice en bovendien is de leidinggevende Manager vrijwel direct en dagelijks bereikbaar voor eventuele vragen. De te maken keuzes betreffen voortgangsbeslissingen. De brede contacten binnen de corporatie zijn gericht op vlotte gegevensuitwisseling en ook afstemming van activiteiten voornamelijk in het kader van het bieden van ondersteuning (zie ook Typering) voor de voortgang van de werkzaamheden, overeenkomstig E. Afbreukrisico: E Afbreukrisico aangaande in- en externe irritaties en stagnatie in voortgang van werkzaamheden wordt ingeperkt door controle door anderen en zelfcontrole. Per saldo op E-niveau. Externe contacten zijn frequent en met name met klanten (huurders en woningzoekenden) en andere relaties voornamelijk gericht op informatie-uitwisseling, doorverwijzingen (en ook klachtenverwerking). Tactvol optreden is van belang. De aard en betekenis van de contacten sluit aan bij niveau E. Speciale eisen aangaande geheimhouding ook voor wat betreft vertrouwelijke stukken (niet D). Fysieke aspecten: Grotendeels conform niveaublad, niet onderscheidend binnen de functiefamilie. 29 maart 2006 Medewerker klantenservice 7/8

8 Eindadvies: E Alle karakteristieken afwegend voldoet deze functie aan de omschrijving van niveaublad E. Indelingsbeslissing Directie: E Opmerkingen: Geen. 29 maart 2006 Medewerker klantenservice 8/8

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Functie-indeling voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Handboek Functie-indeling voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sleutelbegrippen en het indelingsinstrument 3 3.

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Kassamedewerker(s) Verkoper(s) Senior verkoper(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Kassamedewerker(s) Verkoper(s) Senior verkoper(s) Voorbeeldformulier ormulier functieprofiel verkoper Basisgegevens: Naam van de functie: Verkoper.. Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Afdelingschef...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING ARCHITECTENBUREAUS. Onderdeel van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING ARCHITECTENBUREAUS. Onderdeel van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus HANDBOEK FUNCTIE-INDELING ARCHITECTENBUREAUS Onderdeel van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel in dienst van Architectenbureaus HANDBOEK FUNCTIE-INDELING ARCHITECTENBUREAUS Inhoudsopgave

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorwoord. Hilversum, november 2003

Voorwoord. Hilversum, november 2003 Voorwoord Voor u ligt het Handboek functie-indeling woondiensten (Handboek). Dit Handboek is het nieuwe functiewaarderingssysteem voor de branche woningcorporaties. Als onderdeel van de CAO Woondiensten

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s Handboek functie-indeling A r c h i t e c t e n b u r e a u s september 2011 Handboek functie-indeling Architectenbureaus Onder deel van de collectieve arbeidsovereenkomst v o o r a r c h i t e c t e n

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Definitief Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Versie 1.0 9-3-2015-1

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1)

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) BIJLAGE 5 FUNCTIEBOEK (ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) Dit functieboek is bijlage 5 bij de CAO Kinderopvang 2008 2009 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 5.1

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

READER RAPPORTEREN. Inhoud... 1. 1 inleiding... 3. 2 rapporteren... 4. 2.1 Doel van het rapport... 4. 2.2 Eisen aan het rapport...

READER RAPPORTEREN. Inhoud... 1. 1 inleiding... 3. 2 rapporteren... 4. 2.1 Doel van het rapport... 4. 2.2 Eisen aan het rapport... INHOUD Inhoud... 1 1 inleiding... 3 2 rapporteren... 4 2.1 Doel van het rapport... 4 2.2 Eisen aan het rapport... 5 2.3 Richtlijnen voor het schrijven van het rapport... 5 2.4 Privacy... 6 2.5 Voorbereiding...

Nadere informatie