Tweemaandelijkse infokrant juli-augustus ste jaargang - nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweemaandelijkse infokrant juli-augustus 2015. 33ste jaargang - nr. 4"

Transcriptie

1 Tweemaandelijkse infokrant juli-augustus ste jaargang - nr. 4 Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis.

2 2 INHOUD 2 Gemeentelijke info 3 De raad besliste 4-5 Goed om weten 5 Ondernemen 6-7 Leefmilieu Toerisme en Cultuur Jeugd 13 Bibliotheek 14 Levensloop Leven en welzijn 15 OCMW 16 Blikvangers Kalender COLOFON Infokrant Alveringem is het tweemaandelijks informatieblad, uitgegeven door het gemeente bestuur van Alveringem. 33ste jaargang - nummer 4 juli-augustus 2015 Verenigingen kunnen hun activiteiten of teksten ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst informatie, Sint-Rijkersstraat 19 in 8690 Alveringem en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. De redactie beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Samenstelling en eindredactie: Gerard Liefooghe, burgemeester, Dirk Vermeulen, Schepen van Informatie, Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, Krista Provoost, administratief medewerker Foto s: Anne Bovyn, Comsa, dienst Toerisme en Cultuur Lay-out en drukwerk: Comsa! Veurne Redactieadres: Gemeentehuis, Dienst Informatie, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem. T (882) - F NUTTIGE NUMMERS Gemeentehuis elke werkdag: 08.15u-12.00u en 12.45u-16.30u T , Dienst Grondgebiedszaken Elke werkdag van 08.15u-12.00u Dienst Burgerzaken Elke woensdag tot 18.30u Gewestelijk Ontvanger Katrien Debaecke ma en vr: 09.00u u en 12.45u u T Politie elke werkdag: 08.00u-12.00u - zaterdag: 09.00u-12.00u T Buiten de kantooruren van Alveringem: - Tot 18.00u: Politiezone Veurne SPOORKIN: Na 18.00u en tijdens de weekends en feestdagen: steeds 101 bellen. PWA-kantoor Anneke Becuwe St.-Rijkersstraat 22 - kapelanij Cyriel Verschaeve ma en do: 09.00u-12.00u - di en wo: 13.30u-16.30u T Woonwinkel West Raadzaal van het gemeentehuis te Alveringem Elke woensdag: 08u45 tot 11u45 T of Hoofdbibliotheek, Dorp 1 A (gelijkvloers), Alveringem Bibliothecaris: Bruno Devlies - T ma: 14.00u-16.00u - wo: 14.00u-20.00u za: 09.00u-12.00u en 13.30u-18.00u Uitleenpunt Stavele (IJzerstraat - gemeenteschool): do: 15.00u u Containerpark Oost-Vleteren Elzendamme 5B, 8640 Oost-Vleteren - T di, wo, do en vr: 13.30u-16.45u - za: 08.30u-12.45u - ma: gesloten OCMW-secretariaat Dorp 1B (verdieping), 8690 Alveringem ma en do: 09.00u u en van 13.30u u di, wo en vr: 09.00u u - Na afspraak - T OCMW-Voorzitter: Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - gsm OCMW-secretaris: Steve Lansens - Nestorfoon: of Woonzorgcentrum t Hoge Waarnemend directeur: Jean Carpentier Schooldreef 15A, 8690 Alveringem - T Te bereiken: 09.00u-12.30u en 13.30u-17.00u Wekelijks dienstbetoon v/d burgemeester Alveringem, Gemeentehuis elke zaterdag, 11.15u-12.00u Leisele, Gemeentezaal Izenbergestraat elke 2de en 4de zaterdag, 10.30u-11.00u Beveren, Gemeentelijk Jeugdlokaal, Roesbruggestraat, achter nr. 25A, B, C elke 1ste en 3de zaterdag, 09.30u-10.00u Stavele, voormalig gemeentehuis, IJzerstraat 6 elke 1ste en 3de zaterdag, 10.30u-11.00u Na afspraak: Gerard Liefooghe Oerenstraat 8, 8690 Alveringem - gsm of Dienstbetoon v/d schepenen Schepen Dirk Vermeulen Hoogstadestraat 69, 8690 Hoogstade T gsm Schepen Jacques Blanckaert Izenbergestraat 64, 8691 Alveringem - gsm Schepen Johan Albrecht Oude Fortemstraat 11, 8690 Alveringem T gsm OCMW-voorzitter / Schepen Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - gsm Vlaams parlementslid Danielle Godderis - T Jonck - T

3 DE RAAD BESLISTE GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 APRIL 2015 De raad verleent goedkeuring aan: - de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een elektronisch bord voor de Gemeentelijke Basisschool te Alveringem, voor de maximale som van 3.174,91. - de prijsofferte voor het plaatsen van nieuwe openbare verlichting en aanpassen van bestaande openbare verlichting in de Kallestraat en Bergenstraat te Beveren a/d IJzer, de Gapaard te Hoogstade, Leiseledorp, Veurnestraat, Stationsplein, Izenbergestraat en Beverenstraat te Leisele, St. Mildredaplein, Groenestraat en Izenbergestraat te Izenberge voor een totale som van ,49. - de kostenraming voor het verplaatsen van het bovengronds net in de Lostraat-Groenestraat en voor het ondergronds brengen van het bundelnet in de Bellestraat-Kasteeldreef, voor een totale som van ,15. Kennisname van de jaarrekening 2014, het werkingsverslag en het verslag van de accountants van Achthoek (voorheen 5-Art). Inzake personeelsaangelegenheden werd volgende aangepast en goedgekeurd: - gemeentelijke arbeidsreglement - rechtpositieregeling - aanpassingen aan gewijzigde wetgeving en personeelskader + aanpassen evaluatiesysteem - personeelsformatie - personeelsbehoeftenplan 1/2015 Vaststelling van de mandaten en aanduiden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Buitengewone en /of Algemene vergaderingen van de IVVO op , de WVI op , de IWVA op alsmede aanduiding van een lid van de minderheidsfractie in de raad van bestuur van de IWVA. Goedkeuring statutenwijziging TMVW. GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 MEI 2015 Goedkeuring aan de verleden akte dd , inhoudende kosteloze grondafstand aan de gemeente van het openbaar domein binnen het project Montignyplein te Alveringem (Hoogstade). Gunstige adviesverlening aan de dienstjaarrekeningen 2014 van de kerkfabrieken St. Audomarus te Alveringem; St.-Audumarus te Beveren aan de IJzer; St.-Petrus te Gijverinkhove; St.-Martinus te Leisele; St.-Lambertus te Hoogstade; St.-Jan-Onthoofding te Stavele en St.-Mildreda te Izenberge. De raad verleent goedkeuring aan de prijsoffertes voor: - het uitbreiden van de openbare verlichting + vervangen beschadigde lichtpunten ter hoogte van de Heilig Hartzaal te Beveren, St. Brigidaplein 2, voor de totale som van 5.205,96. - een bijkomende elektriciteitskast te voorzien, ter vervanging van de jaarlijks gehuurde groep, thv Leiseledorp 19, voor een totale som van 6.248,10. - de verkeersdrempel thv de Izenbergestraat te accentueren met een bijkomend lichtpunt, daar de bestaande netpalen hinderlijk zijn voor het verkeer, voor een totaal bedrag van 1.309,90. De raad verzoekt FIGGA om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor aandelen à 444,83 voor een totaal bedrag van ,70 en voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van ,00 en indien er bijkomend aandelen beschikbaar zijn een bijkomend bedrag te onderschrijven van maximaal ,00. De raad hecht zijn goedkeuring aan de heropenstelling van de tijdens het laatste trimester van 2014 door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest aangeboden kapitaalverhoging, waarbij door de gemeente wordt ingeschreven op ,38 voor de activiteit elektriciteit (1.362 aandelen Ae). Vaststelling van de mandaten en aanduiden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Algemene vergaderingen van IVVO op , van GASELWEST en FIGGA op en van IC TMVW op GEMEENTEHUIS GESLOTEN Dinsdag 21 juli 2015: Nationale Feestdag Zie voor alle sluitingsdagen van het jaar. Alle recente informatie kunt u steeds vinden op de website van de gemeente: Voor elke vraag mag u mailen naar De verslagen van de verschillende adviesraden kunnen geraadpleegd worden op 3

4 goed om weten VOLGENDE NATUURRAMPEN WERDEN OFFICIEEL ERKEND Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 02 juni 2015 werden voor de gemeente Alveringem volgende natuurrampen erkend: - overvloedige regenval van 10 oktober windhoos en rukwinden van 20 oktober windhoos en rukwinden van 25 januari hagel van 7, 8, 9 juni overvloedige regenval van 7, 8, 9 juni 2014 U kan uw dossier AANGETEKEND opsturen naar: FOD Binnenlandse Zaken, De Gouverneur van West-Vlaanderen, FAC Kamgebouw - Rampenschade, Koning Albert I laan 1:5 BUS Brugge. En dit tot 30 september Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten: de nodige ingevulde formulieren (te downloaden via de website alle gevraagde bijlagen (eventueel huwelijkscontract, attest samenstelling gezin, kopie verzekeringspolis, gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest niet-tussenkomst verzekeringsmaatschappij) eventueel foto s, kostenramingen en facturen. Opgelet: Sinds 1 maart 2007 vergoeden de verzekeringsmaatschappijen de meeste gewone schadegevallen via de brandverzekering: woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van riolen, terreinverschuivingen en verzakkingen (eenvoudige risico s). U wordt dus NIET vergoed door het Rampenfonds voor de schade die verzekerbaar was. In geval van storm of hagel In principe komt de verzekeraar tussen, maar er kan een dossier ingediend worden bij het Rampenfonds. De sleet, de franchise van 250 en de ¾ van de tussenkomst van de verzekering zullen echter afgetrokken worden van de schadevergoeding, die miniem kan zijn (of gelijk aan nul). De kans is groot dat er geen tegemoetkoming via het Rampenfonds is. Voor bijkomende inlichtingen of vragen in verband met concrete dossiers kan u steeds terecht bij de dienst rampenschade, of of op het gemeentehuis, dienst Burgerzaken, Kristien Delancker, , MOET JE HET OUD RIJBEWIJS INRUILEN VOOR EEN NIEUW OF NIET? Is je foto niet meer gelijkend (bv. vroeger droeg je geen bril en nu wel, vroeger had je geen baard en nu wel, ) of is je rijbewijs beschadigd of onleesbaar, dan doe je er beter aan om het oude document te vervangen door een bankkaartmodel. Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken met je identiteitskaart, een recente foto (indien de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is) en 25. Wanneer het rijbewijs klaar is wordt je opgebeld door de dienst om het te komen afhalen mits inwisseling van het oude document (of het voorlopig rijbewijs in geval het om een eerste rijbewijs gaat). Info: Dienst Burgerzaken, St. Rijkersstraat 19 te Alveringem, PS : rijbewijzen die verstrekt werden voor 1989 zijn en blijven perfect geldig. WOONWINKEL WEST ZITDAGEN JULI EN AUGUSTUS 2015 Van maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 7 augustus 2015 zijn er geen zitdagen van WoonWinkel West. Er is wel telefonische permanentie in die periode van 9u tot 12u en van 14u tot 16u op het nummer De Huurdersbond in Diksmuide houdt geen zitdag op volgende maandagen: 20 en 27 juli, 3 en 10 augustus Gedurende deze periode is er enkel permanentie bij de Huurdersbond in Brugge, en Oostende, Meer info: WoonWinkel West, Administratief Centrum, Heernisse 6 te 8600 Diksmuide, , INSCHRIJVINGEN ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS Inschrijvingen te Stavele, IJzerstraat 6: dinsdag 1 september 2015 van 16u30 tot 17u30 en vrijdag 4 september 2015 van 15u30 tot 17u. Inschrijvingen te Alveringem, St. Rijkersstraat 8: dinsdag 1 september 2015 van 18u tot 19u en vrijdag 4 september 2015 van 17u30 tot 19u. Aanvang van de cursussen op dinsdag 8 september

5 PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP ALVERINGEM GOED OM WETEN De klusjesdienst met tal van mogelijkheden! Een greep uit ons PWA-aanbod voor privé-personen. Hulp klein tuinonderhoud zoals: - maaien en afboorden van gazon - wieden van tuinborders en bloemperken - onkruidvrij houden van groentetuin - snoeien van kleine struiken Klein schilderwerkjes. Ook onderwijsinstellingen, lokale overheden, VZW s en de land- en tuinbouwsector kunnen een navraag doen naar de voor hen toegelaten activiteiten. Vrijblijvende verdere info: Anneke Becuwe, Kapelanij C. Verschaeve, St. Rijkersstraat 22 te 8690 Alveringem, , Openingsuren: op maandag en donderdag van 9u tot 12u en op dinsdag en woensdag van 13u30 tot 16u30. Rekening houdend met ons aanbod van PWA-tewerkgestelden probeert de PWA-dienst uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te vullen. SLUITING TAXATIEKANTOOR POPERINGE In het kader van de reorganisatieplannen van de FOD Financiën zal het taxatiekantoor Poperinge, Hondstraat 1, 8970 Poperinge sluiten met ingang van 1 september De controle Poperinge, bevoegd voor de personenbelasting van de gemeentes Poperinge, Alveringem en Vleteren, zal vanaf dan gevestigd zijn te Ieper, Arsenaalstraat 4A. BED & BREAKFAST OUD MOESHOF Ondernemen Wij zijn een B&B met 4 stijlvolle gastenkamers, allen voorzien van TV, internet en eigen koffiemachine. Iedere kamer beschikt over een badkamer en een zithoek. De prachtige en gezellige binnentuin kan volledig gebruikt worden door de gasten. De B&B is het ganse jaar geopend. Meer info: Inge Rijckoort, Steendamstraat 6 te 8690 Alveringem, , PODOLOGIE LOTTE FOUVRY Beverenstraat 74 te Leisele,

6 LEEFMILIEU OPHALING HUISVUIL 2015 juli augustus groot huisvuil geen ophaling wo 5 - do 6 Gelieve de ophaling van groot huisvuil tijdig aan te vragen met het formulier dat in deze infokrant staat. papier en karton do 16 do 13 PMD zakken ma 13 - ma 27 ma 10 - ma 24 GFT container do 2 - do 16 - do 30 do 13 - do 27 gewoon huisvuil container di 7 - do 23 di 4 - d1 18 Zone 1 en 2 LET OP!!! WIJZIGING OPHAALDAG ZONE 1 EN 2 WEGENS FEESTDAG DONDERDAG 23 JULI I.P.V. DINSDAG 21 JULI 2015 Afvalkalender op de website! Rubriek Huisvuil en Milieu Bacterievuur - help deze vervelende plantenziekte in te dijken! Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral planten van de Rozenfamilie treft. De bekendste zijn Meidoorn (Crataegus), Peer (Pyrus), Appel, (Malus), Dwergmispel, (Cotoneaster), Vuurdoorn, (Pyracantha), Kweepeer, (Cydonia), Meelbes / lijsterbes, (Sorbus) en Krentenboompje, (Amelanchier) Bacterievuur bezorgt vooral fruitkwekers (peer, maar ook appel) kopzorgen. Ook boomkwekers kunnen met de ziekte te maken krijgen. Maar ook U bent (misschien) betrokken partij. Vele sierstruiken zijn immers ook gevoelig voor de ziekte. Ook tuinen kunnen dus geïnfecteerd zijn. Dit betekent verlies van mooie planten in de tuin, maar zeker ook zijn deze geïnfecteerde planten een mogelijke bron van nieuwe infectie. De eerste vraag, die u zich moet stellen, is of er in uw tuin bacterievuurgevoelige planten staan. Is het antwoord ja, geen paniek, de plant is niet noodzakelijk geïnfecteerd. Hou ze echter wel extra in de gaten! Dé maanden waarin de ziekte in de regel toeslaat zijn mei/ juni (maar ook nog tot in augustus). Hét meest typerende ziektebeeld is de bruin-, zwartverkleuring van de bloesems, vruchten, bladeren en jonge twijgen (als door vuur verschroeid ). Twijgen en bladeren krullen daarbij ook typisch om. Denk je de ziekte vast te stellen? Les 1: genezing van de ziekte met chemische middelen (antibiotica) is niet mogelijk!! Laat u op dat vlak niets wijsmaken Les 2: snoei zieke plantendelen weg, tot minstens 50 cm (!) onder de zichtbare aantasting, rooi de aangetaste plant desnoods helemaal! Les 3: vernietig het weggesnoeide of gerooide hout, het liefst door verbranding (doe dit zelf, als het wettelijk is toegestaan, of voer de plantenresten af naar de verbrandingsoven, niet om te composteren, maar om te verbranden!) Onthoud bij bacterievuur: zachte heelmeesters maken stinkende wonden! Terwijl je met dit alles bezig bent, let je erop dat je tijdens je werken de ziekte niet verder verspreid 1) vermijd contact tussen gezond en weggesnoeid hout 2) zorg dat je met je handen niet constant vergrijpt van geïnfecteerd naar gezond hout. 3) pak weggesnoeide takken goed in 4) Ontsmet je snoeimes tussen twee knippen door (Dettol heeft bijvoorbeeld kiemdodende werking) Wil je meer weten en leren? Neem een kijkje op Er bestaat ook een folder die het verhaal meer in detail vertelt - met goed foto-materiaal van zowel de waardplanten als de ziektebeelden. Op de website kun je ook te weten komen of jij dichtbij een professionele fruitkweker woont, waardoor verhoogde aandacht van jouw kant nog méér aangewezen is 6

7 VOORWAARDEN BIJ VERBRANDING IN OPENLUCHT Op 16 mei 2014 werd door de Vlaamse Regering een wijziging doorgevoerd inzake verbranding in openlucht. De verbranding in openlucht, van welke stoffen ook, is verboden (art Bosdecreet 13 juni 1990) behalve als het gaat om: het maken van vuur in openlucht indien nodig bij het beheer van bossen, als onderdeel van een wetenschappelijk experiment of als fytosanitaire maatregel (= maatregel tegen het beschermen van de gezondheid van mens, dier en plant tegen het binnenbrengen van ziekten, plagen, giffen). het maken van vuur in openlucht in natuurgebieden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel. Die activiteit mag pas plaatsvinden als het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan. de verbranding in openlucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is. het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur. het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof (= steenkool) in een sfeerverwarmer. het verbranden van dierlijk afval (de bepalingen, vermeld in art. 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21/06/2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten). Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder. het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen (bv. kerstboomverbranding). Die activiteit mag pas plaatsvinden als het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt. het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof (= steenkool) voor het gebruik van een barbecuetoestel. MELDINGSKAART LEEFMILIEU Ik wens de gemeentelijke overheid in te lichten omtrent: schade aan het wegdek verlichtingspaal nr... is defect wateroverlast gracht of beek nodig gekuist schade aan het voetpad schade door muskusratten straatnaambord verdwenen andere melding, hieronder beschreven: Naam: Adres: Tel.: Plaats waar het probleem zich voordoet, straat en nr: GROOT HUISVUIL WOENSDAG 5 EN DONDERDAG 6 augustus 2015 Naam: Adres: Tel.: Verzoekt de ophaaldienst om een hoeveelheid GROOT HUISVUIL op te halen op bovenvermeld adres en datum. Het tarief van 18,60 per begonnen m 3 is mij bekend. Handtekening van de aanvrager: Terug te bezorgen vóór maandag 3 augustus College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Rijkersstraat 19 te Alveringem. 7

8 toerisme & cultuur De dienst Toerisme en Cultuur is ook open tijdens het weekend! Tijdens de zomervakantie is onze dienst ook open op zater-, zon- en feestdagen. Je kunt er terecht tussen 13u30 en 16u30. Tijdens de week kun je bij onze dienst langskomen van 8u10-12u en 12u45-16u30. IEDEREEN KOMIEK! Thuis altijd al de grappigste geweest? Durf jij je komische aap uithangen en je kans wagen op het podium om misschien door te breken tot Vlaanderens nieuwste comedytalent? Comedian en regisseur Han Coucke gaat vanaf oktober in de Westhoek op zoek naar een nieuwe lichting komieken. Hij leert je de knepen van het vak: hoe verzamel je interessant humormateriaal, hoe schrijf je een goede grap en hoe breng je die op het poduim? Acht intensieve workshops (in Diksmuide) en vier try-outs (van de kust tot Alveringem) bereiden je voor op het grote werk: samen optreden in een heuse comedy line-up show met professionele omkadering. Tijdens het slotmoment heb je de knepen onder de knie en verbaas je vrienden én het grote publiek met je talent op het podium van zaal City in Nieuwpoort! Han Coucke is al meer dan een decennium een vaste waarde in de comedy, eerst met het cabaretduo Gino Sancti en tegenwoordig als Han Solo. Hij is de gewaardeerde coach van komieken als Philippe Geubels, Freddy De Vadder, William Boeva, Henk Rijckaert en Steven Mahieu. En binnenkort dus misschien ook van jou! Hermetikon Heimat door Sibran Sampers van 7 augustus t.e.m. 30 augustus Tijdens deze periode stelt Sibran Sampers tentoon in de Sint-Pieters-Bandenkerk van Oeren. Bovendien zal hij gedurende de tentoonstellingsperiode in het kerkje wonen en werken. In 2009 vertrok Sibran Sampers uit Alveringem om in Gent kunstwetenschappen te gaan studeren. Voor het eerst in zes jaar zal hij één maand onafgebroken in dorp van afkomst vertoeven. De werken die hij als gezelschap heeft meegenomen, houden verband met de thematiek van het thuiskomen. Wat houdt het in om ergens thuis te komen? Wat is thuis precies? Welke rol speelt de Westhoek hierin? Naast tekeningen en installaties worden op geregelde tijdstippen ook performances opgevoerd. Eén daarvan is Een Vlaamsche Azaan. Drie maal daags reciteert Sampers de poëzie van de priester-dichter Cyriel Verschaeve. Hermetikon Heimat is een geheel aan veruiterlijkte reflecties over de streek van herkomst met zijn bekende gezichten, verhalen, taal en gewoonten. Een streek die in schril contrast staat met de stad Gent, waar Sampers naar eigen zeggen in een ballingschap van onderwijs, zelfontwikkeling en zuipen leefde. Zijn studentenleven ligt achter de rug en een ode aan de Heimat, de herkomst, is op zijn plaats. Hermetikon Heimat kan opgevat worden als Sampers zoektocht naar een identiteit te midden een geglobaliseerde wereld. Een curieuze pastiche, die gekleurd is door aspecten uit de Vlaamse, Europese en internationale geschiedenis, is Sampers antwoord op de veelheid waarmee zijn generatie geconfronteerd wordt. Elke dag van 11u tot 20u in de Sint-Pieters-Bandenkerk te Oeren. Meer informatie: dienst Toerisme en Cultuur, , Sampers, , Prijs: 75 ( 50 voor wie jonger is dan 26). Aantal deelnemers beperkt. Ervaring is niet nodig, maar bij de eerste workshop heb je best wel 5 à 10 min. materiaal mee. De tournee brengt je langs Diksmuide (17/10), jeugdhuis De Voenke in Alveringem (31/10), jeugdhuis De Doze in Veurne (5/12), jeugdhuis De Pit in Koksijde (12/12) en ten slotte naar het grote podium van zaal City in Nieuwpoort (18/12). Meer info en inschrijven: of Iedereen Komiek is een project van Achthoek, het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van de noordelijke Westhoek.

9 DORPEN IN OORLOG toerisme & cultuur Sinds kort duikt de Groote Oorlog op in het straatbeeld. Op 10 historische locaties, verspreid over de verschillende dorpen van Alveringem, heeft het gemeentebestuur grote fotoborden geplaatst. De oorlogstaferelen tonen wat er zich 100 jaar geleden op die plaatsen afspeelde. De infokrant stelt telkens twee foto s in de kijker. Gasthuis Clep, Gapaard 9, Hoogstade Omdat Veurne steeds vaker het doelwit is van vijandelijke beschietingen, verhuist het Belgian Field Hospital op 29 januari 2015 van het Bisschoppelijk College naar het Gasthuis Clep in Hoogstade. Kort daarna barst de Tweede Slag om Ieper los en draait het hospitaal op volle toeren. Op 15 mei 1916 trekt de Engelse organisatie zich terug en wordt Clep een volwaardig Belgisch militair hospitaal. Er worden in totaal ruim 6.570, hoofdzakelijk zwaargewonde, militairen behandeld. Hiervan zijn er of bijna 20% gestorven. Voor de opvang van de patiënten zijn achter het gasthuis een achttal barakken opgetrokken. (Foto: Verzameling Koninklijk Legermuseum) Roesbruggestraat (kerk), Beveren-IJzer Ook Beveren-IJzer is tijdens de Eerste Wereldoorlog één groot legerkantonnement. Terwijl Alveringem vooral gericht is op de sector Diksmuide, bedient Beveren de meer zuidelijke frontsector: Noordschote, Merkem, Zuidschote, Steenstrate en Boezinge. Het station Klein-Leisele op de nieuwe spoorlijn Adinkerke-Poperinge vormt een belangrijk militair-strategisch en logistiek knooppunt. Beveren wordt onder de voet gelopen door Belgische soldaten maar ook door allerlei regimenten van het Franse leger, die vooral in deze sector opereren. Op de foto trekt een artilleriekonvooi door het dorp. (Foto: Verzameling Koninklijk Legermuseum) Info: Leo Bonte, projectverantwoordelijke Alveringem Confronteert , NIEUW: Fietsroutes i.t.v. herdenking Eerste Wereldoorlog Aller-Retour (Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge) Deze route volgt de moeizame tocht van de soldaten van het grote legerkantonnement Alveringem naar de Dodengang in sector Diksmuide, heen en terug. Verschillende aspecten van de Groote Oorlog komen aan bod: het leven aan én achter het front, de bevoorrading, de medische evacuatie en de militaire strategie om het allerlaatste stukje vrij vaderland te verdedigen. Door de Vlaamse kwestie krijgt de bekende Franse term aller-retour nog een extra dimensie. Onderweg kleuren tal van interessante oorlogsrelicten en monumenten dit veelzijdig verhaal. De fietsroute start aan het Hof van Wyckhuize (Alveringem). Aankoopprijs 2. Te verkrijgen bij de dienst Toerisme en Cultuur. Niemandswater (Alveringem, Lo-Reninge, Vleteren) Deze route vertelt het verhaal van de medische evacuatie vanaf het front tot aan de veldhospitalen maar ook van de hygiëne en de geestelijke verzorging van de soldaat aan het front. In chirurgische voorposten werden gekwetsten met buikwonden de eerste zorgen toegediend. Wat verderop werden diegene begraven voor wie alle hulp te laat kwam De fietsroute start op het marktplein van Lo. Aankoopprijs 2. Te verkrijgen bij de dienst Toerisme en Cultuur. 9

10 TOERISME EN CULTUUR ALVERINGEMSE WO I-VLUCHTELINGEN OVERLEDEN IN NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL...(BIJNA) VERGETEN In juli 2014 lanceerde Annick Lefranc (Boulogne) een oproep op het internet : Qui sauvera le cimetière des réfugiés Belges de Neuville-sous-Montreuil? (Zie Geleidelijk aan kreeg de zaak ruchtbaarheid, en de Westhoekburgemeesters namen dit op en gaan voor een herdenkingsmonument ter plaatse die verwijst naar de begraafplaats van de overledenen. Daartoe werd reeds overleg gepleegd met het lokaal bestuur in Neuville-sous- Montreuil. Genealogisch werd ook heel wat werk verricht door Aurel Sercu (Boezinge) en Joeri Stekelorum, voorzitter FV Westkust. Dit gaat over 600 Westhoekers, burgers, waaronder 20 afkomstig uit een van de Alveringemse deelgemeenten, die in Neuville-sous-Montreuil begraven zijn. Ze hadden er een onderkomen gevonden in een opvangcentrum, de Chartreuse, een voormalig kartuizerklooster, samen met duizenden andere vluchtelingen. De Chartreuse, ook een hospitaal, was a.h.w. een klein dorp, waar gemiddeld 1000 personen verbleven. Er was ook een schoolkolonie. Zeshonderd vluchtelingen overleden er in de periode april april 1919 aan de gevolgen van de tyfus, de ontberingen van tijdens de vlucht, hoogbejaardheid en de Spaanse griep. Ze kregen hun laatste rustplaats op een perceel juist buiten de kloostermuren. En sindsdien vergeten. Alle bovengrondse tekenen van de graven zijn in de jaren 1950 verdwenen, vandaag rest alleen nog de verhevenheid van de begraafplaats en de sokkel van het vroegere kruis op het kerkhof in een stuk weiland. Het is de bedoeling de herinnering aan hen terug levendig te houden. Hierna lijsten we de sterfgevallen van vluchtelingen uit Groot-Alveringem op. Hun stoffelijk overschot ligt nog steeds in die weide op enkele honderden meter van de Chartreuse. Alveringem Pauwels Henri, Alveringem, 17/09/ /11/1918, zoon van Camille & Elodie Sobry Janssoone Rosalia, Alveringem, /07/1915 x Roose Amandus Jacobus Feys Achiel, Alveringem, 1/12/ /09/1917, zoon van Theophile & Emma Loones Dobbelaere Modest, Alveringem, /07/1918 Dewancker Elodie, Alveringem, 17/06/ /11/1918, dochter van Irma Dewancker Vandenbussche Henri, landbouwer, Avekapelle, /02/1918 x Huyghe Prudentia Monthaye Carolus Ludovicus, Alveringem, /01/1917 Boussemaere August, Nieuwkapelle, /01/1916 x Deramoudt Melania Beschuyt Hyacinte, werkman Alveringem, /04/1919 x Vanhoutte Elisa Vancoille Camille, werkman, Alveringem, /08/1918 x Desmedt Alida Baeke Carolus Ludovicus, werkman, Alveringem, /07/1918 x Kerckhove Amelia Lehouck Augustinus, werkman, Alveringem, /01/1917 x Durnez Maria Theresia Gijverinkhove Thubet Cornelis, werkman, Izenberge, /08/1918 x Debaenst Anne Therese Hoogstade Schottey Octavia, Houtem (Veurne), /08/1918 x Turpein Joannes Baptiste Izenberge Gaetaf Mauritius, Izenberge, 5/10/ /09/1915, zoon van Remi & Eudoxie Poissonnier Hamiaux Karel, dagwerker, Izenberge, /04/1917 x Maekelbergh Anna Leisele Annoote Henri, Leisele, /03/1918 Leye Sebastianus, werkman, Eggewaartskapelle, /10/1917 x Debacker Melania Sophia Deschodt Oscar, Leisele, 1/07/ /12/1915, zoon van Julien & Louise Markey Roose Franciscus Ludovicus, Leisele, /08/1917 Wie informatie heeft over één van boven vermelde personen, mag steeds contact nemen met Joeri Stekelorum via of tel Het is de bedoeling alle info te bundelen en later uit te geven in een herinneringsbrochure. TIP: Zaterdag 5 september 2015 brengt Familiekunde Vlaanderen regio Westkust bovendien een bezoek aan dit Chartreuseklooster en aan de tentoonstelling Quand la Chartreuse etait belge ( Wie deze busreis wil meemaken neemt contact op met of op tel Meer info op

11 SPEELPLEINWERKING ZOMERVAKANTIE Het speelplein opent zijn poort vanaf woensdag 1 juli en sluit op donderdag 27 augustus. Voor een hele dag op het speelplein betaal je 4 en voor een halve dag 2. Een beurtenkaart voor 10 hele of 20 halve dagen kost 40. Voor bepaalde activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Elke dag starten de inschrijvingen voor het speelplein om 8u tot 10u en van 12.45u tot 13.30u. Gelieve deze uren te respecteren. Het is natuurlijk ook mogelijk om een halve dag naar de Ravotter te komen. Opvang? Voor en na de speelpleinwerking is er telkens een uurtje opvang voorzien. Inschrijven of annuleren voor de opvang dient te gebeuren maximum 3 werkdagen voor de opvangdatum. Dit kan enkel telefonisch op tijdens de kantooruren. Indien de inschrijving niet geannuleerd werd en de gebruiker niet aanwezig was op de inschrijvingsdatum, dan worden de gangbare tarieven aangerekend. 7u-8u en 17.30u-18.30u: 0,87 Gezinnen waarvan minimum 2 kinderen tezelfdertijd gebruik maken van de opvang betalen 0,65 per kind. JEUGD THEMADAGEN OP HET SPEELPLEIN! Aanvullend op de paspartoe activiteiten worden er op het speelplein telkens op donderdag themadagen georganiseerd! Wat deze thema s zullen zijn zal je nog meegedeeld krijgen! Er zullen affiches uithangen op het speelplein en de jeugddienst. Bekijk ook eens de gemeentelijke website en de facebookpagina van de jeugddienst: of facebook Fran Jeugddienst Alveringem of dienst jeugd en sport Alveringem WERKING ZOMER Vanaf 10u-17u30 en dit vanaf woensdag 1 juli t.e.m. donderdag 27 augustus. Inschrijven kan in de voormiddag tot 11u en in de namiddag tot 13u. place to be: Jeugdsite de Speelberg, meerbepaald in het jeugdhuis De Voenke. wat kost het? 4 hele dag, 1,50 voormiddag, 2,50 namiddag Activiteiten Ook voor de 12+ zullen er verschillende workshops en activiteiten doorgaan. Welke deze zullen zijn, hoor je nog! Hou de gemeentelijke website en de facebookpagina van de jeugddienst in het oog! PASPARTOE ACTIVITEITEN Ook voor de 12+ zullen er verschillende workshops en activiteiten doorgaan. Welke deze zullen zijn, hoor je nog! Hou de gemeentelijke website en de facebookpagina van de jeugddienst in het oog! WOENSDAG 8 JULI - MULTICULTIDAG Haal je valies maar van onder het stof want wij gaan op reis! We reizen doorheen 6 verschillende continenten waar er jou te gekke opdrachten staan te wachten. Antartica, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Europa, we doorkruisen ze allemaal! Verzamel stempels op je paspoort en krijg zo toegang tot de grote verrassing op het einde van de reis. Wedden dat je vol verhalen terug naar huis keert? wanneer: van 10u00 tot 16u00 waar: OC De leege platse Beselaere vervoer: Eigen vervoer meebrengen: Speelkledij, koekje, drankje leeftijd: 8-12 jaar prijs: 5 WOENSDAG 15 JULI - PAINTBALL Op het speelveld waant u zich in een verlaten mash kamp, waar de sfeer wordt bepaald door jeeps, olievaten, bunkers en talloze houten constructies. Sluipen door de diverse obstakels en achter de bunkers geven je een echte adrenaline kick! Pas op Deze activiteit is enkel voor degene die de strijd echt aandurven. wanneer: u tot 16u waar: afspraak aan de Nieuwe herberg (parking tabacco XL), paintball in Poperinge meebrengen: kledij die vuil mag worden vervoer: bus voorzien: opstappen Nieuwe herberg Alveringem Terug om 16u aan de Nieuwe Herberg (tobacco xl) prijs: 15 leeftijd: jaar WOENSDAG 5 AUGUSTUS - AVONTURENDAG Heb je zin in een dagje vol avontuur? We trekken naar de Blaarmeersen in Gent. Daar staan een aantal spannende activiteiten op het programma. We beklimmen een hoogteparcour waar iedereen zijn grenzen kan verleggen. Op een hoogte van 15 meter kun je over losse balken lopen en aan touwen hangen, over ladders lopen en springen van platform naar platform. Daarna gaan we lengteklimmen, iedereen krijgt een klimgordel aan. We testen onze oriëntatietechnieken. We leren jullie kaartlezen en met een kompas werken. En voor de echte durvers staat boulderen op het programma. Durf jij ook? Vergeet ook zeker je zwemgerief niet want nadien nemen we, bij mooi weer, een duik in de blaarmeersen. wanneer: 10u tot 17u waar: Blaarmeersen Gent 11

12 prijs: 20 leeftijd: jaar meebrengen: picknick, zwembroek, makkelijke kledij die vuil mag worden vervoer: bus voorzien: opstappen in Alveringem aan Nieuwe herberg (tobacco XL) om 7u40. We zijn daar terug om 18u. WOENSDAG 12 AUGUSTUS - NIEUWE MEDIADAG Altijd gedroomd om een computer brein te worden? Je eigen filmpje of game te maken? Met de hulp van CoderDojo (check hun website leren we jullie de eerste stappen in het programmeren. Je hoeft echt geen halve specialist of getraind pc brein te zijn om deel te nemen. Je weet hoe een muis werkt? Je kan de computer opstarten? Dat is meer dan voldoende om aan de slag te gaan. Wees er snel bij om je in te schrijven, want dit wordt een topperke! wanneer: 13u tot 16u30 waar: De Kouter in Poperinge: Komstraat 30 leeftijd: 6-12 jaar prijs: 3 meebrengen: eigen laptop (er zijn ook laptops voorzien voor de kinderen die geen laptop kunnen meebrengen) vervoer: eigen vervoer DONDERDAG 20 AUGUSTUS - WAT N ZOOTJE! De dierentuindirecteur pakt zijn koffers voor een safari in Afrika, op zoek naar nieuwe dieren voor zijn zoo. Maar hij heeft net de nachtwaker aan de deur gezet. Wie gaat nu de leeuwen op tijd naar bed sturen? Wie geeft de giraffen hun hoestsiroop? Wie poetst de tanden van de krokodil? wanneer: 13u15-16u30 waar: Perron Ieper (Fochlaan 1) prijs: 5 leeftijd: jaar vervoer: Eigen vervoer Inschrijven kan telefonisch, of per mail naar tijdens de kantooruren. Graag de volgende gegevens vermelden: Naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. SPEELPLEINWERKING DE WIP STAVELE Open: woensdag 1 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2015, elke maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 17u30 in de IJzerstraat 6 te Stavele. Hele dag 4, halve dag 2, inschrijven dag van deelname. Contact: Wilfried Laureys, of Anja Butaye, GYPROCK De medewerkers van jeugdhuis De Voenke stellen u met veel trots de tweede editie van Gyprock voor. Afwezigen hadden vorig jaar ongelijk, aanwezigen zijn nog steeds in de ban van het onvergetelijke eerste Gyprock festival in Alveringem. Het concept blijft hetzelfde: een gezonde mix van verschillende muziekgenres met aansluitend een knallende afterparty. Het startschot wordt gegeven om 16u met Seagull Sil, een jonge surfer uit Oudenburg gewapend met gitaar en stompbox. Hij won de publieksprijs van Verse Vis en laat graag als eerste zijn vrolijke klanken op jullie los. Daarna kunnen jullie genieten van Zebrasaretimeless of Z.A.T., een 5-koppige groep die jullie zal verwennen met reggae, ska en funk. De mannen van Black Tolex nemen daarna graag het podium over. Een band waarvan we zeker nog zullen horen en nu al gaat lopen met prijzen van verschillende Rock Rally s. Met hun Bluesrock maken de vier bandleden jullie warm voor onze ultieme headliner. Vorig jaar was Rock Stovrie een schot in de roos maar dit jaar speelt Bizkit Park de slotact in gang. We rekenen hierbij opnieuw op een groot volksfeest onder begeleiding van bekende rock-covers van bands zoals Limp Bizkit, Linkin Park, Rage against the machine and many more. Zoals eerder vermeld sluiten we af met een afterparty inclusief DJ Pfeffer (o.a. Tomorrowland) en DJ David B (Gyprock 2014), dansen en verfrissende drankjes zijn een must. Ook DJ Doctor Jay is van de partij en houdt jullie gezelschap tussen de optredens door. Dit alles gaat door op een hopelijk zonovergoten jeugdsite in Alveringem en is bovendien volledig gratis. Gelieve dus onmiddellijk te noteren in uw agenda: 18 juli Gyprock. De medewerkers en sympathisanten hebben er alvast zin in en heten u nu al van harte welkom. Meer info: 12

13 BIBLIOTHEEK NIEUWE ADRESSEN Vanaf heden kunnen volgende nieuwe adressen gebruikt worden: NIEUWE INFORMATICA De afgelopen maanden werd het computerpark van de bibliotheek grondig vernieuwd. Internet draait tegenwoordig in een beveiligde omgeving. Een kiosk-systeem zorgt ervoor dat het onmogelijk is aanpassingen te doen aan de software of eigen spelletjes te downloaden. Op de internet-pc is het ook mogelijk om eigen bestanden in Word, Excell of Power Point te bewerken en af te printen. Het is NIET mogelijk om zelf nieuwe bestanden aan te maken. De catalogus is vanaf heden ook weer toegankelijk en kan dus weer gebruikt worden om ter plaatse opzoekingen te doen. Ook de catalogus draait in een beveiligde kioskomgeving, waardoor het ook daar onmogelijk is om eigen software op de computer te plaatsen of instellingen te wijzigen. De bibliotheek beschikt vanaf heden ook over gratis Wifi. Je kan dus gerust je eigen laptop of tablet meebrengen om in de bibliotheek te werken of opzoekingen te doen. Om met je laptop, tablet of smartphone te kunnen surfen in de bibliotheek, volstaat het een verbinding met het wifinetwerk te maken en het wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord kan je vinden aan de balie. UPDATE WEBCATALOGUS Tegelijkertijd met de installatie van de nieuwe software werd ook de webcatalogus, vernieuwd. Door deze update zijn er nieuwe functies beschikbaar: - van thuis uit reserveren van boeken - van thuis uit verlengen van boeken - bijhouden van verlanglijstjes, nog-te-lezen-lijstjes, - inzage in eigen leeshistoriek Om van deze nieuwe functies gebruik te kunnen maken, dien je jezelf, aan de hand van je lezersnummer en naam, te registreren op de webcatalogus. Dit kan ook in de bibliotheek zelf. Indien gewenst, kunnen wij je helpen bij je registratie. Aanwinsten Volg ons op Facebook: Om onze aanwinsten te zien, verwijzen wij je door naar de gemeentelijke website of de Facebook-pagina van de bibliotheek. Sluitingsdagen De bibliotheek zal de volgende dagen gesloten zijn: Zaterdag 11 juli 2015: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Dinsdag 21 juli: Nationale Feestdag Zaterdag 15 augustus 2015: O.L.V. Hemelvaart Van 11 juli tot 26 juli 2015 is de bibliothecaris in verlof en zal de bibliotheek op een minimumdienst draaien. Vakantieregeling Stavele: op donderdag 30 juli en donderdag 27 augustus 2015 zal Paul Denys met verlof zijn. De uitleenpost in Stavele zal dan open gehouden worden door de bibliothecaris. ATTENDERINGSMAIL Wie wil, kan vanaf nu ook een mail krijgen om je eraan te herinneren dat de uitgeleende materialen binnengebracht moeten worden. Uiteraard hebben wij hiervoor je adres nodig. ZOMERACTIE VLIEG Net zoals de voorbije jaren kunnen kinderen deze zomer weer terecht in de bibliotheek om de schatkist van Vlieg te zoeken. Om de schatkist te kunnen openen, moeten de deelnemers doorheen de bibliotheek op zoek gaan naar de nodige sleutels. Hierbij doen wij ook de warme oproep om ook tijdens de schoolvakantie de bibliotheek te bezoeken. Door het wegvallen van de schoolbezoeken, zal het nu veel eenvoudiger zijn om populaire werken en populaire schrijvers uit te lenen! ZOMERWEDSTRIJD STIJN STREUVELS (15-06 / 15-08) De dienst Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen organiseert naar aanleiding van de renovatie van Het Lijsternest, de voormalige woning van Streuvels een wedstrijd. In de bibliotheek kan je gezichtsmaskers van Streuvels winnen, met daarop de wedstrijdvraag. Het antwoord op de vraag kan je vinden in de inschuifpanelen in het boekenrek, bij de boeken van Streuvels. Deelnemers kunnen hun antwoord mailen naar en dit tot 15 augustus 2015 om 12 uur. THEMATAFELS Indien de actualiteit er niet anders over beslist, zijn dit de thematafels die voor de komende maanden op het programma staan: Vakantie/De zomer van het spannende boek/klank, geluid en muziek/terug naar school. 13

14 14 LEVENSLOOP GEBOREN Demolder Aimé, zoon van Tom en van Mostaert Katrien, Hoogstade Degezelle Robbe, zoon van Wesley en Warreyn Leen, Izenberge Landerwyn Arias, zoon van Benedict en Spinnewy Melissa, Stavele Bulckaert Simon, zoon van Marijn en Plovie Stefanie, Beveren Vandamme Mathis, zoon van Thijs en Demolder Lies, Alveringem Sanders Lowie, zoon van Pieter en Leenknegt Virginie, Alveringem Dever Margo, dochter van Luc en Ilse Vanbecelaere, Izenberge Decorte Achille, zoon van Bart en Annelies Wullen, Leisele Vanoverberghe Elise, dochter van Wim en Desmedt Charlotte, Beveren Debruyne Leonie, dochter van David en Lagatie Hannelore, Alveringem Goens Arne, zoon van Dries en van Essel Tine, Gijverinkhove GEHUWD Vandewalle Jannot, Alveringem en Denys Patricia, Alveringem Breem Hans, Alveringem en Alderweireld Carine, Alveringem Lefever Kristof, Alveringem en Haelterman Charlotte, Alveringem Vermander Jürgen, Leisele en Denys Tatiana, Leisele Dezeure Wouter, Izenberge en Spinnewyn Liselot, Izenberge OVERLEDEN Beghein Georges, , echtgenoot Bossaert Marguerite, Beveren Dennequin Margaretha, , weduwnaar Denys Gerardus, Leisele Mahieu Angèle, , weduwe Vannieuwkerke Gilbert, Hoogstade FEEST OP KOMST! Gouden bruiloft Coemelck Maurits en Senave Maria, Leisele Obin Willy en Sioen Ursula, Alveringem Diamanten Delhaye Eugeen en Van Roy Jeanne, Hoogstade LANDELIJKE KINDEROPVANG KORTEMARK, ALVERINGEM, VEURNE, KOKSIJDE, NIEUWPOORT EN DE PANNE ZOEKEN ONTHAALOUDERS Landelijke Kinderopvang zoekt nieuwe onthaalouders. Misschien is het wel iets voor jou? Zorg je graag voor kinderen? Voor kinderen zorgen en met kinderen spelen, dat zijn de belangrijkste taken van een onthaalouder. Het statuut van onthaalouder Je inkomsten hangen vooral af van het aantal kinderen dat je dagelijks opvangt. Er zijn een aantal interessante voordelen aan het statuut van onthaalouder: je hebt recht op sociale zekerheid je bouwt pensioenrechten op je krijgt een interessante belastingvrije vergoeding als je een partner hebt, heb je een aanzienlijk fiscaal voordeel ook als je in tijdskrediet bent, kan je onthaalouder worden Wat biedt Landelijke Kinderopvang aan de onthaalouder? Landelijke Kinderopvang zorgt er voor dat je voldoende kinderen hebt. Ook de administratie (facturen, papierwerk ) gebeurt door ons. Je krijgt pedagogische coaching en begeleiding aan huis. Je krijgt de kans om met collega s van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. Je verantwoordelijke is er om jou te helpen. Ben ik verplicht om in mijn eigen woning onthaalouder te worden? Nee, je mag ook in een andere woning opvang doen. Je kan dat zelfs samen met een vriendin, zus, enz doen. Meer info: , OP ZOEK NAAR KINDEROPVANG? Dienst Opvanggezinnen Veurne-Alveringem, onderdeel van de Vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne hebben sinds kort enkele nieuwe onthaalouders bij. Hierdoor zijn extra plaatsjes gecreëerd in de regio. Om deze plaatsjes op te vullen zijn ze op zoek naar ouders en baby s of peuters die nood hebben aan opvang. Meer info: Dienstverantwoordelijke Ann Stragier, , Landelijke Kinderopvang regio Alveringem en Kortemark bieden jouw kindje een huiselijke, liefdevolle en stimulerende omgeving aan. Hun onthaalouders worden permanent begeleid en opgeleid. Bel naar de helpdesk zodat men jou verder helpt bij het maken van een afspraak met een onthaalouder in je buurt. De kostprijs van de opvang hangt af van je gezinsinkomen. Ook hiervoor kan men je verder helpen op de helpdesk. Meer info: Helpdesk (van 9u tot 14u), ,

15 MAKE A SMILE?! Een lach op andere mensen hun gezicht toveren. Het klinkt zo eenvoudig, te éénvoudig en misschien te evident om dit als doel in je leven te hebben. Nochtans zou de wereld zo veel meer schitteren mochten we deze intentie wat meer en bewuster doorleven. Na 7 augustus was een lach toveren op ons gezicht plots absoluut geen evidentie meer, en toch meer als ooit te voren het allerbelangrijkste in ons leven Op die bewuste dag moesten we afscheid nemen van Mathias & Jeremy. Twee gasten die zelf door het leven gingen met een gulle lach en die zoveel andere mensen zo dikwijls lieten lachen. Zo lang wij leven hebben wij elke dag de keuze. Ofwel wenen we om de lach die we niet meer kunnen zien, ofwel la chen we om de lach die we zoveel hebben mogen zien en tot op vandaag nog steeds mogen voelen. Ofwel tonen wij met tranen aan anderen hoe hard we hun lach missen, ofwel proberen wij naar hun voorbeeld te tonen hoe schitterend hun lach was. Ofwel vinden we de uitdaging ruim groot genoeg om onszelf te doen lachen. Ofwel willen wij ook zoveel mogelijk uit het leven halen, ambitieus zijn en zoveel mogelijk mensen te doen lachen. Wij hebben nog de kans om een keuze te maken en wij willen daarom bewust proberen te kiezen voor de lach. Op 4 juli 2015 organiseren wij het event Make a smile! - speciaal met een verhaal, om die lach extra in de aandacht te zetten. Dit event gaat door in de Lindestraat 17A te Beveren. Van 14u30 tot 15u30 vertelt Siska het verhaal van tope. Ze vertelt over wat hen overkwam en hoe ze tot op vandaag nog steeds voelt dat Mathias er nog steeds voor hen is, hoe de verbondenheid blijft. Aansluitend aan het verhaal van 15u30 tot 19u organiseren we de make a smile -beurs. Op deze beurs staan mensen met een speciaal verhaal. Doel van deze standjes is mensen inspireren, mensen blij maken en/of geld verzamelen voor een goed doel. Naast de standhouders is er ook heel wat randanimatie voor jong en oud. Er wordt een inkomprijs gevraagd van 3 en er worden hapjes en drankjes verkocht tegen democratische prijzen. De opbrengst van de inkom en de hapjes en drankjes wordt geschonken aan make a wish. Info: Siska Morlion-Vanpeteghem, LEVEN & WELZIJN MEDISCHE WACHTDIENSTEN EN PERMANENTIES HUISARTSEN CENTRAAL WACHTNUMMER: Alveringem, Hoogstade, Oeren, St. Rijkers, Gijverinkhove, Leisele en Izenberge: Beveren-IJzer en Stavele: APOTHEKERS CENTRAAL WACHTNUMMER: (gewijzigd vanaf 5 januari 2015) of ANDERE PERMANENTIES Wit-Gele Kruis West Vlaanderen (24.00u/24.00u): Veurne: Poperinge: Bond Moyson: Vlaams Kruis Westhoek: Zelfstandige verpleging in de regio Alveringem: Brigitte Reynaert (Lo-Reninge - Alveringem): Tania Seys (Lo-Reninge - Alveringem): / Sabine Pauwelyn (Alveringem - Vleteren): Martien Hooghe (Alveringem - Hoogstade): Marijke Deschuttere (Stavele - Beveren): / Veerle Breemersch (Leisele): Mieke Delanote (Alveringem - Vleteren): Nicole Dhaenens: / Veerle Leuridan: / Greet Vandeputte: / Hilde Vitse: / Alien Coopman (Beveren-Alveringem): Karen Ameloot (Alveringem): / Karen Vanveuren en Liesbeth Rolly: (Alveringem-Veurne): OCMW OCMW-RAADSZITTING VAN 28 APRIL 2015 De ontwerpopdracht voor de uitbouw van de zorgsite van t Hoge zal volgens de procedure van de beperkte offerteaanvraag gegund worden waarbij in een eerste fase drie kandidaten geselecteerd en uitgenodigd worden om deel te nemen aan de tweede De opdracht voor de levering en plaatsing van elektrisch bediende externe zonnewering aan de burelen van woonzorgcentrum t Hoge wordt gegund aan Schrijnwerkerij RECOUR BVBA, Lejeunelaan 13A, 8670 Koksijde, voor de prijs van 5.974,67 (excl. BTW). Principieel akkoord te gaan met de voorgestelde verbouwingen aan het OCMW, meer bepaald met de inrichting van de zolder en het samenvoegen van twee burelen op de eerste verdieping. De personeelsformatie wordt herzien. Het personeelsbehoeftenplan wordt goedgekeurd. De rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel en 6 van het OCMW-decreet wordt aangepast. Bijlage V van de voormelde rechtspositieregeling wordt vervangen door een bijlage met een nieuw evaluatiesysteem. Er wordt een selectieprocedure opgestart voor de aanwerving van een verantwoordelijke schoonmaak WZC (D1-D3) met prestaties 28,5/38 en voor het aanleggen van een wervingsreserve met een looptijd van drie jaar. 15

16 BLIKVANGERS DIAMANTEN BRUILOFT Michel Vandenbroucke en Godelieve Depuydt, Hoogstade. Proficiat! GOUDEN BRUILOFT Willy Neuville en Paula Vandepitte, Stavele. Proficiat! FIETSROUTE ALLER-RETOUR OFFICIEEL GEOPEND! Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog worden een tiental nieuwe toeristische fietsroutes in de Westhoek met de Eerste Wereldoorlog als rode draad ontwikkeld. Op zondag 21 juni werd in Alveringem de 6e route in deze reeks officieel geopend. De nieuwe fietsroute Aller-Retour brengt ons langs verschillende oorlogsrelicten tussen Alveringem, Diksmuide en Lo-Reninge. Tevens werd op deze dag de 7de route Niemandswater voorgesteld. Met deze route ontdekken we het oorlogsverleden langs Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. WINNAAR MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL De fietsactie Met Belgerinkel naar de winkel werd op zondag 14 juni afgerond met de trekking van de hoofdprijs, een Minerva fiets. Unizo-voorzitter Franky Cornette bedankt het gemeentebestuur dat de hoofdprijs financierde. Winnares Lieve Verslype uit Alveringem mocht de prachtige fiets mee naar huis nemen. 16

17 kalender a Alle activiteiten die door een vereniging ingericht worden en die voor een breed publiek toegankelijk zijn, hebben recht op een duidelijke vermelding in de gemeentelijke infokrant en op de website van de gemeente! Aarzel dus niet om ze door te mailen naar ZA 4 07 TOT EN MET ZO FOTOTENTOONSTELLING DOOR DE KONINKLIJKE FOTOCLUB WESTHOEK VEURNE De tentoonstelling is te bezichtigen elke werkdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u, op zon- en feestdagen van 13u30 tot 16u. Gratis toegang. Hof van Wyckhuize, St. Rijkersstraat 19 te Alveringem Dienst Toerisme en Cultuur, , ZA de BURENFEEST IZENBERGE 19u30 Vanaf 19u30 tot 20u30 receptie op het Dorpsplein bij t Hoekske aangeboden door Biljartclub t Hoekske. Vanaf 20u30 aanschuiven voor de warme beenhesp. Inschrijven ten laatste op 30 juni Volwassenen 18 en kinderen tot 12 jaar 9. Volksspelen achteraf. ZO JAAR FORTEM FEESTDAG vanaf 12u Van 12u tot 13u receptie aangeboden door Fortem Feest. Vanaf 13u aanschuiven voor de paëlla. Inschrijven noodzakelijk ten laatste op 30 juni Volwassen 18 en kinderen tot 12 jaar 9. Volkse leute achteraf. Hoeve Ameloot, Westover 5 te Alveringem Fortem Feest, VRIJ u VLAANDEREN VIERT FEEST Met gastspreker professor Hendrik Vuye, doctor in de rechten en Vlaams parlementair. Later op de avond brengt Rita Vereecke haar monoloog Zuinige Maria. VVK 6 - ADD 8 /kinderen <12 jaar gratis. De Kwelle, St. Rijkersstraat juli Comité, Danielle Godderis- T Jonck, vlaamsparlement.be ZO vanaf 12u DORPSBARBECUE HOOGSTADE Van 12 tot 14u kun je er meegenieten van een heerlijke BBQ. Op het menu: worst, brochette, ribbetjes en koteletten op een bordje met patatjes, groenten en sausjes. Als aperitief wordt er Picon en Sangria voorzien. Volwassene uit Hoogstade of St. Rijkers 8, volwassene NIET woonachtig te Hoogstade of St. Rijkers 11. Een kind (tot 12 jaar) betaalt slechts 5. Inschrijven uiterlijk tot 10 juli bij de leden van het Feestcomité of via Overdekte tent bij t Ateljeetje, Kerkstraat 6B te Hoogstade Feestcomité Hoogstade, Geert Lootvoet, NOG TOT EN MET WOE TENTOONSTELLING BLOEMEN VOOR VREDE DOOR ANN WATTIEZ elke dag van 14u tot 18u Ann stelt haar schilderijen en textiele werken tentoon, samen met vzw Klaprozen voor vrede, die haar nauw aan het hart ligt. Haar werk is geïnspireerd op de natuur en benadrukt hoe belangrijk het behoud ervan en het respect ervoor wel is. Gratis toegang. Kerk Oeren, Oerenstraat te Alveringem Dienst Toerisme en Cultuur DI GEDICHTEN, PROJECTIES EN AVONDMAAL u Begeleiding door de voorzitter. Avondmaal aan 9, consumptie inbegr. t Warandehof, Elzendammestraat 11 te Gijverinkhove Hugo Vlaemynck, , WOE BROUCKMOLENWANDELING - 19u Tijdens deze wandeling verkennen we het waterrijke landschap van de IJzerbroeken. Van op de oever genieten we van mooie vergezichten, verschillende soorten watervogels en steltlopers, de stroom We gaan ook wat dieper in op de geschiedenis van de dorpen Beveren-IJzer en Stavele. Deelname 3 - kinderen < 12 jaar gratis. A. De Carneplein, Stavele Dienst Toerisme en Cultuur ZA TOT EN MET ZO 2 08 TENTOONSTELLING POPPIES ALS OORLOGSHERDENKING EN VROUWELIJK SCHOON DOOR BETTY VERDONCK elke dag van 14u tot 18u Als 1 ste thema is er de herinnering aan de oorlog door het in beeld brengen van de oorlogsbloem bij uitstek, de poppy, het aandenken aan al de gesneuvelde soldaten. Het 2 e thema betreft vrouwen, figuratief en kleurrijk geschilderd met losse hand. Vooral de ogen spreken boekdelen. De werken zijn uitgevoerd in acryl en olie op doek. Gratis toegang. Kerk Oeren, Oerenstraat te Alveringem Dienst Toerisme en Cultuur ZA SPROOKJESWANDELING IN HET EVERSAMBOS u Sprookjes voor groot en klein. Maar geen alledaagse sprookjes, neen natuursprookjes! Al eens gehoord van het gevecht tussen Koning Hulst en Koning Eik? De gids vertelt je heel wat leuke verhalen over planten en dieren, over kabouters en elfjes. Geniet en laat je verbazen door deze wondere sprookjeswereld! Deelname 3 - gratis voor kinderen < 12 jaar Parking Eversambos, Eversamstraat te Stavele Dienst Toerisme en Cultuur 17

18 a kalender ZA BARBECUE ALVERINGEM - 11u Iedereen welkom. Vooraf inschrijven en betalen verplicht! Leden 17 - niet-leden 20. Inschrijven kan tot 15 juli De Kwelle, St. Rijkersstraat 20 te Alveringem S-Plus Alveringem, ZO 9 08 TWEEDE GROOTS KANTONNEMENTFEEST vanaf 12u ZO HET FEEST VAN SINT-ARNOLD vanaf 14u ZA HUIFKARTOCHT NAAR DE BOERDERIJ - 14u Mout- en Brouwhuis de Snoek, Fortem 40 te Alveringem Gezinsvriendelijke tocht naar de onthaalboerderij De Korenhalm, waar we meer leren over het leven op de boerderij. Hoe ze van de melk van de koeien overheerlijke ijsjes maken. En dan van dat ZO ijsje proeven natuurlijk! KONZENTRAT OHNE ZUTATEN THEATERVOORSTELLING u Deelname 10 voor volwassenen kinderen < 12 jaar 5-12 tot 18 jaar 7. Door Sibran Sampers. Toegangsprijs 7. Hof van Wyckhuize, Reservatie vooraf. St. Rijkersstraat 19 te Alveringem Kerk Oeren Sibran Sampers, Dienst Toerisme en Cultuur Een namiddag ontspanning achter de frontlinies. Vanaf 12u eetgelegenheid met aangepast oorlogsmenu (vooraf inschrijven). Met tussendoortjes: trekzakmuziek, getapt uit de oude doos. Om 14u de Westlandlopers en Tranchéekeuns, oorlogsliederen, vertellingen, Om 15u30 toneelspel door de St. Omaarsgilde: Trancheerozen. Volkse oorlogsspelletjes en gratis gidsbeurten vanaf 14u door Willem Wackenier en Bart Coppein. Verbruik aan schappelijke prijzen. Gratis toegang. WOE Oorlogshospitaal divisie-infirmerie de PANNENDORPWANDELING - 19u Kwelle, St. Rijkersstraat 20 te Alveringem Tijdens deze wandeling verkennen we Wyckhuizecomité, Marc Wackenier, het landschap langs de Lovaart , We ontdekken meer over deze stroom, het Pannendorp, een voormalige dakpannenfabriek, maar ook over het gehucht Fortem. Deelname 3 - kinderen < 12 jaar gratis. Mout- en Brouwhuis de Snoek, Fortem 40 te Alveringem Dienst Toerisme en Cultuur ZA EN ZO ste BACHTEN DE KUPE TREFFEN Bepijlde rondrit van ongeveer 200 km, tellend voor het kampioenschap VMBB, BMB, PA W-VL, TA W-VL, BM en VMF. Inschrijving op zaterdag vanaf 8u tot 16u30 en op zondag vanaf 8u tot 12u met ronde en van 12u tot 16u30 zonder ronde. Inschrijving 6 (incl. 1 drankje). Prijsuitreiking op zondag om 17u. De Kwelle, St. Rijkersstraat 20 te Alveringem AMC Gijverinkhove, 29 & 30 augustus ste BACHTEN DE KUPE TREFFEN DE KWELLE - Sint-Rijkersstraat 20 - Alveringem KV AMC GIJVERINKHOVE DE DRI E RIDDE Afrit 1a (Veurne) - N8 richting Ieper - 2de verkeerslichten links RS Valleiwandeling langs de stilste plekjes aan de IJzer onder begeleiding van een gids. Inschrijven verplicht via of via Gratis deelname. Duur 2u30 - verzamelen 15 min. voor start. Tip: trek je stapschoenen aan en breng je verrekijker mee! Geen honden toegelaten. Start: St. Jan Onthoofdingkerk te Stavele Dienst Toerisme en Cultuur CAMPING - RESTAURATIE - mmv Gemeentebestuur Alveringem Officieel dealer Honda en Kymco Verkoop van nieuwe en tweedehandse scooters, bromfietsen en motorfietsen Onderhoud aan alle Japanse motorfietsen, scooters en bromfietsen Verkoop van alle gps toestellen van Garmin, updates en wisselstukken bvba - Wellness - Sauna - Tearoom - Restaurant gesloten op maandagavond en dinsdag Albrecht Rodenbachstraat Vlamertinge Tel Fax Nieuwpoorts Vleesbedrijf Grayaert Chez Christiane PéTROLE - FUEL Beenhesp of ribbetjes, groententafel en aardappel in de pel. In de namiddag live optreden. Kattenknuppeling, de winnaar krijgt een geschenkbon van 75. MA MUZIEKAVOND - 19U Industrielaan Erembodegem - Tel Brood-Banket-Chocolade BVBA FSMA: cB BRANDSTOFFEN Hondschoote Baan Houtem (Frontière Hondschoote-Houtem) Gesloten op donderdag Yvan & Chantal Decreton-Carrein Westvleterendorp Westvleteren Wim Pollet 0473/ Dorp Alveringem Tel Fax gesloten op maandag SMEERMIDDELEN TANKS-POMPEN ONDERHOUDSPRODUCTEN FRITUUR CAFE bij Billy en Witten Kerkstraat Hoogstade Open van 10 tot uur Sluitingsdag donderdag Vergaderzaal tot 36 pers. Speelplein Gistelsteenweg VARSENARE Tel Fax CITROËN - Hoofdverdeler FRITUUR Izenbergestraat 11 LeI sel e tje Paté t P ospecialiteiten: op maandag en dinsdag POSTPUNT-LOTTO DE SCHAPRA BROOD - BANKET - DIEPVRIES NIEUWKUIS - ALGEMENE VOEDING TELEFOONKAARTEN Vanderlynden-Toussaint Beverenstraat Leisele t Hof van Eden VAKANTIEHOEVE Zoutenaaiestraat Zoutenaaie (Veurne) tel of Restaurant - Brasserie Algemene bouw& renovatiewerken Dorp Alveringem Tel GSM Kaatsspelstraat AlverinGem Tel Fax Pâté, Foie Gras, streekbieren, dag- & weekendschotels, Open vanaf 10u / maandag gesloten van 1 nov. tot 1 april gesloten verwenkoffie HAIRSTYLE Waterpoortstraat Ieper Tel gsm e DRIE RIDDERTREFFEN ZONDAG 14 FEBRUARI ma & di: gesloten wo - do: u & u vr-za-zo: u & u juli & augustus ma open van: u & u paasvakantie ma open van: u & u Eet-, Praat- & Kunstcafé Garage - Carrosserie DEPREZ-CLAUS bvba Ons dorp Fair Play Weegschede 45a Gyverinkhove Fortem 43b - ALVERINGEM garage - carrosserie nieuwe & tweedehandse auto s Hoofdverdeler Shell brandstoffen & oliën Kjell Soens Groenestraat Izenberge kip aan t spit - warme beenhesp - BBQ lokaal AMC Gijverinkhove Kapsalon Dames Heren Kinderen DIDIER MILLECAM Brugse Steenweg VEURNE t Kiekske Café - Snack Nancy s RETHORICA Nieuwstraat Alveringem Plakwerken Peeren Pascal Garzebekeveldstraat Adinkerke gsm Putstraat 48 B-8690 Alveringem Tel. 0032(0) Fax 0032(0) Klarewal Alveringem tel: 058/ / fax. 058/ Toelevering naar de horeca, grootkeukens en cateringbedrijven Particuliere vleeshalle: open van ma-za van 8u-18u SPECIALITEIT: RUNDSVLEES KALFSVLEES - VARKENSVLEES Nieuwpoortse LAMSVLEES - PAARDENVLEES - DIEPVRIESPRODUCTEN Vleeshalle Ramskapellestraat 6, 8600 Nieuwpoort Tel , Fax ORBIE BVBA - zavelkouter De klijte (heuvelland) (privaat) (atelier) - fax Ieperstraat POPERINGE Tel Fax Oostendestraat Diksmuide-Beerst Tel FEESTjE? Weegschede Gijverinkhove Uit sympathie Johnny GOUWY Philippe VANDERHAEGHE onderhoud en herstellingen auto-moto, alle merken, spec. BMW motorische en mechanische revisie van auto en motoblokken fijntunen van cilinderkoppen op flowbank verzorgde afwerking LUYSSEN Stefaan BELLCYCLES FINPLANNING SERVICES Fam. Dieryck-Lammerant Groenestraat IZENBERGE Tel GSM Fax Geert Delanghe facebook.com/pages/ Melinda/ Reclamebureau Webdesign/ development elke dag open om 10u - di om 16u gesloten ma: ganse dag Reservaties/Reservations: 058/ / Elke dag open van u zaterdag van u zondag van u LIVE TV Belgacom lokaal van White Star Fanion Veteranen Adinkerke The Killing Darts games: darts - biljart - tafelvoetbal FEESTZAAL Beauvoordestraat 9 - B-8691 Izenberge-Alveringem Tel +32 (0) Zuidburgweg 92/ Veurne - Tel Fax GRafzERkEN LEttERScULptURE RaamOmLijStiNGEN REStaURatiE DEURpORtiEkEN SiERSchOUwEN consoles DORpELS t Spaans Kwartier Hotel Hinterland MOTORCENTER WESTHOEK Anne Deweirdt Moeresteenweg Adinkerke GSM ZO BARBECUE - 12u en 17.30u v.u. A.M.C. Gijverinkhove vzw, Weegschede 6, Gijverinkhove BBQ Zaterdagavond vooraf inschrijven is noodzakelijk - 15 per persoon Gratis tombola en muziek. Reservatie gewenst Afsluiter van kruisekermis met gratis kippenboutjes en bingoavond 18 inschrijving: zaterdag vanaf 8u tot 16.30u - zondag vanaf 8u tot 12u met ronde - 12u tot 16.30u zonder ronde 6-1 drank inbegrepen - prijsuitreiking zondag om 17u B V B A DI VOGELVRIJ IN DE IJZERVALLEI STAVELE - 19u KRUISEKERMIS IN DE MOLENWAL ZA MOSSELEN A VOLONTE OF ENTRECOTE - vanaf 19.30u BEPIJLDE RONDRIT VAN ± 200 KM Tellend voor het kampioenschap VMBB, BMB, PA W-VL, TA W-VL, VMF en BM De Nachtegaal Krombekestraat Stavele Reservatie: BVBA GUY VANHEE-CANDAELE FINANCIËLE BESCHERMING Izenbergestraat Leisele Tel Fax gsm NATUURSTEENBEDRIJF WACKENIER grafmonumenten keukenwerkbladen badkamer-en douchebekleding natuursteenvloeren tafels- salontafels vensterdorpels-tabletten manuele restauratiewerken tel fax Walter & Igor Wackenier Albert I laan 68b EIGEN TOONZAAL & VLOTTE PLAATSINGSDIENST 8630 VEURNE VERBOUWING NIEUWBOUW RENOVATIE Hoogstadestraat Hoogstade

19 kalender a KERMISPROGRAMMA STAVELE 2015 ZA 8 08: vanaf 17u: Hoekje Kermis, Hoekjesstraat 15 - A night in the country. Iedereen welkom, gratis inkom met livemuziek. Om 20u Johnny & The Sparks - 22u The Panhandlers. Info: Jörgen Meulders, , ZO 16 08: 2 e Plaisance rit voor Old & Young Timers. Toeristische rondrit km langs landelijke wegen, exclusieve en gewone wagens. Inschrijving vanaf 12u30 - start om 13u te Stavele Dorp aan Café De Plaisance. Inschrijving bij Rudi Deman, of Patrick Victoor, Inschrijving vooraf 25 per wagen tot 9/08/2015. Na 9/08/ per wagen (inschrijving pas geldig na inschrijving). Inbegrepen: 2 x BBQ-worst, 4x consumptie, roadbook en rallyplaat. Prijsuitreiking om 19u in De Plaisance. VRIJ 21 08: 18u: opening van de kermis met klokkengeluid. Om 19u Dorpsbarbecue bij zaal de Moote. Live muziek voor alle Stavelnaars. Met medewerking van Artiest zoekt Feestneus. Gratis toegang. Ribbetjes 8 volw. en 4 kind. Iedereen zorgt voor eigen bord, bestek, groenten en drank (ook ter plaatse drank te verkrijgen). Kaarten enkel in v.v.k. bij leden van de feestcommissie tot 16 augustus. Info: Wilfried Laureys, Johan Dumortier, Rik Delancker, Geert Bouw, Jörgen Meulders, Jochen Debaenst, Dries Saelens en Pieter Matten. Om 20u in Jeugdclub Sine Nomine : kermisfuif. Om 21u in café De Plaisance: Vlaamse avond. In De Nachtegaal kermismenu aan 25: gebakken bruscetta met champignons en zongedroogde tomaat of gebakken bruscetta met gerookte zalm en kruidige platte kaas - Karbonaden op Vlaamse wijze met frietjes en slaatje - Crème brûlée. ZA 22 08: om 12u in zaal de Moote: Barbecue voor alle leden van de schuttersgilde St. Joris + Ledenschieting vanaf 14u tot 17.30u. Om 14u kinderanimatie Spring erop los m.m.v. de Vriendenkring Stavelse Scholen. Voor alle schoolgaande kinderen van 3 tot 12 jaar met verrassingsactiviteit en spelletjes op het plein bij de zaal. Vooraf inschrijven tot woensdag 19/08/2015 via of Feest 50 jaar jeugdclub in zaal de Moote, meer info via In De Nachtegaal : mosselfestijn met mosselbereiding naar keuze en à volonté of Cote à L Os op de grill met frietjes voor 20 p.p (à la carte ook mogelijk). ZO 23 08: vanaf 6u in de verkeersvrije dorpskern: 29ste Vrije Rommelmarkt. Gratis standplaatsen voor iedereen. Info: Wilfried Laureys, Om 11u door de Harmonie St. Cecilia Stavele: wandelconcert. In t Hof van Commerce bij Pol Vanholme: doorlopende kermis-breughel, 20, In De Nachtegaal : mosselfestijn naar keuze en à volonté. Tijdens de rommelmarkt is de keuken met beperkte kaart doorlopend open van 11u tot 23u. Doorlopend optreden Zumba crew Stavele. Kijkplezier en graag deelname uit publiek. Ambiance verzekerd. Om 12u in zaal de Moote: Blokkenschieting (7 hoge). Organisatie Schuttersgilde St. Joris Stavele. Van 14u tot 16u nabij rommelmarkt parcours in de Krombekestraat: Schijt je rijk. Lotjes te koop vanaf 8u tot 15u. Kostprijs 2 per vak, prijzenpot 100, organisatie KLJ. Om 14u30 bij zaal de Moote: Kermisschieting, organisatie door Schuttersgilde St. Joris Stavele. MA 24 08: om 17.30u: Ballonwedstrijd, inschrijving in café De Plaisance. Afhalen ballonnen vanaf 17.45u in zaal de Moote. Om 18u ballonstoet met de Stavelse Harmonie St. Cecilia. In De Nachtegaal : Moandagpintje van 18u tot 20u met pintjes en hapjes aan 1 (keuken open van 18u tot 21u. Van 19u tot 21u bij zaal de Moote Boogschieting aan de staande wip voor alle leden van de LG Stavele. DI 25 08: om 11u Dienst voor de overleden parochianen en voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Van 18u tot 19u gratis rondritten op de kermismolen. Om 19u bij zaal de Moote 2de Stavelse KUBB Cup, organisatie Feestcommissie. Ploegen van 5, ook voor kinderen! Mooie prijzen voor de winnaars. Inschrijven bij Jörgen Meulders, , WOE 26 08: om 13.30u verzamelen op de markt - KVLV fietstocht! VRIJ 28 08: om 17u bij zaal de Moote Prijsschieting voor alle parochianen en leden van Schuttersgilde St. Joris. Vanaf 19u doorlopend in Restaurant t Jachthuis van Eversam: Vlaamse Kermis. In De Nachtegaal kip aan t spit met sla en frietjes voor 12 p.p. (à la carte ook mogelijk). Vanaf 21u Karaoke. ZO 30 08: om 14u Koekezundag ingericht door de gezinsbond. KERMISPROGRAMMA LEISELE 2015 ZO 5 07: kippenfestijn in gemeentelijke feestzaal. Organisatie KVLV en LG ZO 5 07: om 10u wandelconcert KH St. Cecilia ZO 5 07: patroonfeesten: 26 e Rommel-, Antiek- en Brocantemarkt van 6u tot 20u. Gratis standplaatsen ( ). Gedurende de ganse dag is het mogelijk om de Stalijzermolen te bezoeken. ZO 19 07: 25 e Schrevepromenade - Internationale gordel door de Westhoek en Frans Vlaanderen. Omlopen naar keuze: 8, 15, 25, 45 en 65 km. Vrije start tussen 6 en 16u. Gedurende de namiddag gratis animatie op het dorpsplein. Gedurende de ganse dag is het mogelijk de Stalijzermolen te bezoeken. Organisatie: Gordelcomité Schrevepromenade, , KERMISPROGRAMMA IZENBERGE 2015 ZA 8 08: om 20u Golfbiljartprijskamp in t Hoekje voor alle leden van de club en Izenbergenaren VRIJ 14 08: om 18u opening noveen ZA 15 08: om 6u Grandioze Rommel- en Antiquiteitenmarkt met gratis standen. Om 10u open feestlokaal Pette Blauwvoet, gratis springkasteel. Om 11u optreden Denwood en Joyce. Optreden The Switch om 13u. Om 16u optreden Lunacoustic. Om 19u optreden Picanol Band en om 21.30u optreden van Morphine Murphy. Om 23u kermisfuif met DJ Double D. Om 18u eucharistie voorafgegaan door noveen. ZO 16 08: om 15u kinderzegening in de kapel en om 15.30u kinderspelen door Chiro Sjaloom. Om 18u gebedsviering. MA 17 08: om 9.30u plechtige dienst voor overleden parochianen. Om 9.30u bedevaart Veurne. Om 18u gebedsviering. DI 18 08: om 9.30u bedevaart Gijverinkhove, Hoogstade en Steenkerke. Om 10u fietstocht voor alle Izenbergenaren. Om 12u diner voor de fietsers en alle OKRA leden. Gebedsviering om 18u. WOE 19 08: om 9.30u bedevaart Houtem, Beauvoorde en Bulskamp. Gebedsviering om 18u. DO 20 08: om 9u bedevaart Alveringem, Izenberge en Leisele. Gebedsviering om 18u. VRIJ 20 08: om 9.30u bedevaart Lo, Pollinkhove en Nieuwkapelle. Om 18u gebedsviering. Om 19.30u schieting op de liggende wip in het Spaans Kwartier, 75 vooruit. ZA 22 08: om 21.30u optrede Rockstovrie op het dorpsplein. Om 23u fuif in t Hoekje met DJ Double D. 19

20 Nieuw in Alveringem Kapelanij Verschaeve, Alveringem in de Groote oorlog Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelt Alveringem, als het eerste onbezet dorp achter het front, een cruciale rol. Vier lange jaren is het een kruispunt van leven en dood. Alveringem is ook het dorp van de controversiële priester-dichter Cyriel Verschaeve, die tijdens de Groote Oorlog uitgroeit tot een boegbeeld van het Vlaams-nationalisme. Beide verhalen komen, in woord en beeld, samen op de museumsite van de Kapelanij, het huis waar Verschaeve van 1911 tot 1939 heeft gewoond. Op de foto ziet u de kapelanij tijdens de Eerste Wereldoorlog, met daarnaast de oude knechtenschool die als hospitaal was ingericht. Ook de Kwellemolen prijkte toen nog in volle glorie. (Foto: Archief Roger Verschave) Openingsuren Maandag t.e.m. vrijdag: uur Zaterdag, zondag en feestdagen enkel op aanvraag (groepen min. 15 personen) De toegang is gratis Splinters is een herdenkingskruistocht op Alveringems grondgebied. Het is een route tussen gefolterde en verbrande dode bomen, van een denkbeeldig slagveld geplukt en herplant achter de frontlinie van weleer. Deze houten slachtoffers van oorlogsgeweld staan symbool voor de brute aanslagen op mens en natuur tijdens de Groote Oorlog. De 14 staties van deze Oorlogskruisweg brengen een hommage aan doodgewone mannen, vrouwen en kinderen die de gruwelijke oorlog niet hebben overleefd of net op een heel bijzondere manier hebben beleefd. Er is een route uitgestippeld die de 14 staties met elkaar verbindt. Je kan deze tocht ook opsplitsen in meerdere wandelen fietslussen. Behalve de verbrande dode bomen, krijg je onderweg ook tien grote foto s in het landschap te zien, met oorlogstaferelen op historische locaties. Een begeleidende handige kaart met extra informatie over de staties is te verkrijgen bij de Dienst Toerisme en Cultuur van Alveringem. Er wordt ook een digitale link meegegeven naar extra achtergrondinformatie van deze delicten. Prijs: 2 vanaf 17 juli 2015 Info: Dienst voor Toerisme & Cultuur, St. Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

GEMEENTERAAD notulen. Zitting van 22 juni 2017

GEMEENTERAAD notulen. Zitting van 22 juni 2017 GEMEENTERAAD notulen Zitting van 22 juni 2017 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen Karolien Avonture,

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten als ge van ze leven in de westhoek passeert deur regen en noorderwinden keert omme den tijd als g' alhier passeert den oorlog ga j' hier were vinden (uit het liedje 'Duizend soldaten' van Willem Vermandere)

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

mei mei! Maandag 1 mei (Feest van de arbeid), dinsdag 2 mei (lokale verlofdag) en

mei mei! Maandag 1 mei (Feest van de arbeid), dinsdag 2 mei (lokale verlofdag) en 1. Extra lang weekend 1 mei We kunnen het niet genoeg herhalen ;-) We beginnen de maand mei met een extra lang weekend tot en met woensdag 3 mei! Maandag 1 mei (Feest van de arbeid), dinsdag 2 mei (lokale

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Skoebidoe Kinderservice

Skoebidoe Kinderservice 1. Skoebidoe Kinderservice Skoebidoe, de veelzijdige kinderservice van CM, biedt een pak voordelen op maat van jonge gezinnen. Van informatie en tegemoetkomingen tot vakanties en oppas bij zieke kinderen

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst

Winterleute > Speelberge Film Vragenlijst Winterleute 24.12.12 > 4.01.13 Speelberge Film Vragenlijst Speelberge De Sportdoze, Groenestraat 117, 8370 Blankenberge T 050 42 52 38 G 0473 30 00 65 E speelberge@blankenberge.be Wanneer Maandag 24 december

Nadere informatie

Deze ongevallen worden gedekt, binnen de grenzen van de door ons afgesloten verzekering.

Deze ongevallen worden gedekt, binnen de grenzen van de door ons afgesloten verzekering. VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN. Hoeveel mag ik aanrekenen als babysitter? * Eén uurtarief : 4,00 euro/uur Overnachting (van 22 tot 8 uur + ontbijt): 20,00 euro Minimumprestatie: voor een prestatie

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/

Sint-Amands bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ Lippelo bereikbaar op het gsm-nummer 0478/ september 2013 Beste Stekelbeesvrienden Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne zomervakantie! IBO Sint-Amands staat weer klaar om er een leuk schooljaar van te maken! Opgelet: wijziging

Nadere informatie

Stekelbees online. Tulsi Celie en Manon Verbraeken ALGEMEEN. Surf naar www.landelijkekinderopvang be

Stekelbees online. Tulsi Celie en Manon Verbraeken ALGEMEEN. Surf naar www.landelijkekinderopvang be Stekelbees online Beste ouders, De zomervakantie is alweer voorbij gevlogen en het nieuwe schooljaar is begonnen. Vanaf dit schooljaar heeft Landelijke Kinderopvang resoluut gekozen voor online reserveren.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs Floepje en het Water De kleuters en kinderen van de eerste graad maken kennis met het wezentje Floepje dat zowel kan zwemmen als vliegen. Floepje komt op een dag in vervuild water terecht en wordt ziek.

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 4BKO Roefels Buitenschoolse Kinderopvang Roefels Opvanglocatie : Berlaar Centrum Domein Kinderland Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 2590 BERLAAR 03 482 08 08 Wat bieden we aan? We knutselen,

Nadere informatie

Kinderen weten waarom

Kinderen weten waarom Kinderen weten waarom De vakantie starten we op Amerikaanse wijze! En wie aan Amerika denkt, denkt aan groot, groter, grootst. We mogen het woord extreem dan zeker in onze mond nemen. Extreme cribs, extreme

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Eerste editie Uitgave december 2013. Den Tutter EINDEJAARSBROCHURE MIDDENSTAND EINDHOUT VZW

Eerste editie Uitgave december 2013. Den Tutter EINDEJAARSBROCHURE MIDDENSTAND EINDHOUT VZW Eerste editie Uitgave december 2013 Den Tutter EINDEJAARSBROCHURE MIDDENSTAND EINDHOUT VZW Honda garage Lavrysen is opgericht in 1971. Door onze meer dan 40 jaar Honda ervaring kan u rekenen op: Tuinaanleg

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007 Maand van het Bos Ieper Heuvelland Poperinge Zonnebeke Mesen - Vleteren 24 september 26 oktober 2007 Speciaal voor de lagere scholen van Ieper wordt in de herfstperiode een Maand van het Bos PROGRAMMA

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016) Basisschool Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 Berlare Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be 1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

Ledenblad Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD Jaargang 01 Nr 2011/02

Ledenblad Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD Jaargang 01 Nr 2011/02 Inlichtingen betreffende de Crefi Kinderclub & Jeugdatelier / KOD zijn steeds te bekomen bij één van onze clubleden : Barbieur Bart Heirebaan 115 054 32 66 71 WV + GSF + Secretaris Boeykens Katrien Edingsesteenweg

Nadere informatie

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E 1ste t.em. 6de leerjaar THE MAKAMPE N P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E Wat? Studio organiseert originele themakampen voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar. Elke kampweek

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN 1 WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN WERKINGSDAGEN Week 1 : 3/07 7/07 Week 2: 10/07 14/07 Week 3: 17/07 20/07 gesloten op 21/07 Week 4: 24/07 28/07 uitstap op 28/07 Het speelplein is gesloten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement.

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 september 2008 en aangepast in zitting van 21 oktober 2013 met ingang van 1 januari 2014. Artikel

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, De vakantie doet z n intrede en dat wil zeggen dat we binnen een goede maand kunnen genieten van een geweldig zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 1. Nieuwjaarswensen 04-01- 2015 Voor elk van jullie wensen we in 2015: honderden magische ontmoetingen duizenden betoverende

Nadere informatie

Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren

Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren Zomers bewegen! Zat je het voorbije schooljaar in het lager onderwijs en hou je van een sportieve uitdaging? Dan zijn onze zomerkampen zeker iets voor jou!

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij?

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? ACTIES Evenementen Friends time schoon madammen avonden Bachelorette day Are you ready to get married Hoge hakken avond Thema weekends Wie zijn wij Het Corbie team,

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen voor opvang in het Sterretje terecht.

Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen voor opvang in het Sterretje terecht. Krokusvakantie 2017 Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom, veilig en goed

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Paasvakantie 2017 KUREN

Paasvakantie 2017 KUREN 4/15 jarigen Paasvakantie 2017 KUREN 1 Hallo creatievelingen! Tijdens de paasvakantie is het aan jullie! De jeugddienst en cultuurdienst sloegen de handen in elkaar en organiseren speciaal voor kinderen

Nadere informatie

Grabbelpas. zomervakantie

Grabbelpas. zomervakantie Grabbelpas zomervakantie 2015 Beste Grabbelaars, De zomervakantie komt eraan, een ideale gelegenheid om je uit te leven tijdens onze activiteiten. Je kan deze informatie ook vinden op www.zemst.be. Activiteiten

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle Dienstreglement Openbare bibliotheek LangemarkPoelkapelle 1. Welkom In de bibliotheek van LangemarkPoelkapelle kan iedereen terecht. Je vindt er o.a. boeken, strips, digitale bronnen en films voor alle

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal Zomervakantie 2012 Vestigingsplaats Paal IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 Fax: 011/ 42 55 09 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie