Gebruikshandleiding Vista Instant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikshandleiding Vista Instant"

Transcriptie

1 GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer:

2 Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding is uitsluitend bedoeld voor de Vista Instant automaat. De Vista Instant is uit te breiden met de volgende opties: 1 Waterfilter. Een waterfilter zorgt voor een goede en constante smaak van consumpties. 2 Waterstop. Een waterstop zorgt ervoor dat bij een eventuele defecte waterslang er niet meer dan de op de waterstop ingestelde hoeveelheid water doorgelaten wordt. 3 Waterpomp (bij geen vaste wateraansluiting) Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor: 1 De gebruiker (dit is degene die uitsluitend aan de buitenzijde de automaat bedient) 2 De operator (reinigt, onderhoud en vult de automaat) 3 De servicemonteur (stelt de automaat in gebruik, instrueert de operator en verricht eventueel reparaties) Waar nodig wordt in deze handleiding aangegeven voor wie het tekstgedeelte van toepassing is. Bijv. bij bediening, onderhoud enz. Zo wordt er ook aangegeven dat de monteur gebruik moet maken van documenten die door de dealer worden verstrekt. Fabrikant: VEROMATIC INTERNATIONAL BV Pieter Zeemanweg GZ Dordrecht Nederland Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door Veromatic International B.V. cafeja is een geregistreerd handelsmerk van Veromatic International B.V. SaniWonder is een geregistreerd handelsmerk van Water Wonder Benelux B.V. Hoewel deze gebruikershandleiding met de uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Veromatic International B.V. behoudt zich het recht voor het produkt te wijzigen zonder hiervoor vooraf melding te maken. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Doel Veiligheid Originele onderdelen Hygiëne Ventilatieopeningen Waterfilter Watertemperatuur Uitgiftetijd Elektrische veiligheid Koeler temperatuur Werking Transport en uitpakken Transport Uitpakken Installeren Algemene installatie richtlijnen Aansluitgegevens Elektrische aansluiting Wateraansluiting CO 2 fles aansluiting Plaatsing Aansluiten In bedrijf stellen Instructies voor de operator Afstelling Inleiding Waterdosering Produkten Watertemperatuur Bediening Het nemen van een consumptie Betaalsystemen Sleutelschakelaar Het servicemenu Klok instellen Tijd instellen Schakelklok instellen Schakelklok vrije verkoop instellen Tellers uitlezen Ingredienten voorraad uitlezen en bijstellen Onderhoud Onderhoudsmenu Dagelijks onderhoud Wekelijks onderhoud Vullen produkthouders Onderhoud waterkoeler Wekelijks onderhoud Halfjaarlijks onderhoud CO 2 fles wisselen Verkorte onderhoudsinstructie Dagelijks onderhoud (verkort) Wekelijks onderhoud (verkort) Maandelijks onderhoud Halfjaarlijkse onderhoudsbeurt STORINGEN & REPARATIE Touch screen meldingen Reparaties Opties Betaalsysteem Sleutelschakelaar Onderkast Onderkast met bekervoorraad Pomp Waterfilter Buiten gebruik stellen Tijdelijk buiten gebruik stellen Afdanken Index...26 Technische gegevens

4 1 Inleiding 1.1 Doel Deze automaat is uitsluitend bedoeld voor de bereiding van warme en koude instant dranken, zoals koffie, cacao, cappuccino, caffè latte en koud water met of zonder koolzuur. Met de heetwater toets kunnen andere warme dranken bereid worden zoals bijvoorbeeld thee. Het is verboden de automaat voor andere doeleinden, als hierboven omschreven, te gebruiken. Ook is het niet toegestaan de automaat te plaatsen in ruimten waar met hoge druk of stoom gereinigd wordt. 1.2 Veiligheid Originele onderdelen Gebruik bij het vervangen van onderdelen uitsluitend originele, door Veromatic International B.V. beschikbaar gestelde (reserve)onderdelen. Dit geldt ook voor de genoemde opties. Die voldoen aan strenge kwaliteitseisen waardoor de automaat optimaal blijft functioneren. Als er geen originele onderdelen worden gebruikt vervalt de garantie en is Veromatic International B.V. niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade Hygiëne Voor een goede hygiëne en veiligheid is het van belang de automaat volgens de voorschriften te onderhouden Ventilatieopeningen Voorkom dat er voorwerpen of vloeistoffen door de ventilatieopeningen in de automaat terechtkomen. Trek onmiddellijk de steker uit de wandcontactdoos als er toch vloeistoffen in de automaat terechtkomen. Spuit vooral nooit met een waterslang of iets dergelijks in de richting van de automaat Waterfilter Het waterfilter (optie) moet elk half jaar, of na ongeveer 6000 liter, vervangen worden. Uw dealer kan u daar meer over vertellen. Een te lang gebruikt waterfilter is nadelig voor de werking van de automaat en kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Gebruik het waterfilter niet op plaatsen waar het water microbiologisch niet veilig is of op plaatsen waar de waterkwaliteit niet bekend is. Volg de installatievoorschriften die in paragraaf 8.6 staan vermeld of volg de installatie voorschriften van het waterfilter Watertemperatuur In de automaat bevindt zich een waterboiler met een watertemperatuur van C. Het water blijft ook bij een uitgeschakelde automaat lange tijd warm Uitgiftetijd De drank wordt vrijwel direct na het selecteren uitgegeven Elektrische veiligheid Er mogen geen delen verwijderd worden waarbij gereedschap nodig is. Dit mag alleen door een erkend monteur gedaan worden. Zie ook paragraaf 3.1. Bovendien mag niet met voorwerpen door de diverse openingen van de automaat gestoken worden en mag er niet met water in of op de automaat gespoten worden. De automaat mag ook niet geplaatst worden in ruimten waar gereinigd wordt met stoom- of hogedruk apparaten. 4

5 1.2.8 Koeler temperatuur Indien de automaat voorzien is van een koeler dan moet u er op passen dat het water in het koelbad van de koeler niet bevriest. Indien het koelwater toch bevroren is dan dient de automaat uitgeschakeld te worden en de waterleiding afgesloten te worden. Het opnieuw in bedrijf stellen van de automaat dient door een servicemonteur gedaan te worden in verband met mogelijke interne beschadigingen van de automaat. 1.3 Werking In figuur 1-1 is schematisch de werking van de automaat weergegeven: Nr. Omschrijving 1 Wateraansluiting 2 Reduceerventiel (optioneel) 3 Waterfilter (Optie) 4 Inlaatventiel 5 Terugslagklep 6 Boiler 7 Uitlaatventiel 8 Boileraftap 9 Koeler (optioneel) 10 Ventielblok koude dranken (optioneel) 11 Produkthouders 12 Mixerunits 13 CO 2 drukreduceer (optioneel) 14 CO 2 fles (optioneel) In deze automaat worden dranken bereid volgens het instantprincipe. figuur 1-1 Het benodigde hete water komt uit een boiler. In deze boiler wordt het water constant op een bepaalde temperatuur gehouden. Als het water onder een bepaald niveau komt, wordt het inlaatventiel geopend waardoor weer leidingwater in de boiler kan stromen. De al aanwezige hoeveelheid water en het verwarmingselement zorgen er samen voor dat het nieuwe water snel op de juiste temperatuur is. Instantprincipe Er wordt een bepaalde hoeveelheid heet of koud water en poeder(s) gedoseerd in een mixerunit. Daar worden beiden met behulp van een snel draaiende mixer met elkaar vermengd. Dit mengsel stroomt, al of niet gecombineerd met een ander oplosprodukt, uit de uitloop in uw beker of kan. 5

6 2 Transport en uitpakken 2.1 Transport Het vervoeren van deze automaat mag uitsluitend in de originele verpakking gebeuren. Op de verpakking staan aanwijzingen die nodig zijn voor het opslaan en vervoeren van deze automaat. bijv. vorstvrij bewaren, niet stoten, steekwagen positie, maximale stapelhoogte enz. Transport gegevens: Opslagtemperatuur : + 0º tot + 50º Celsius Afmetingen (hxbxd) incl. verpakking : 810 x 390 x 600 mm Gewicht automaat zonder koeler : ca. 37 kg met koeler : ca. 79 kg 2.2 Uitpakken Controleer de verpakking op beschadigingen. Een beschadigde automaat kan onveilig zijn en mag niet in gebruik genomen worden. Neem in dat geval contact op met uw dealer. De automaat mag alleen vervoerd worden in de originele verpakking. Bewaar de verpakking dus als verwacht wordt dat de automaat later weer vervoerd moet worden. 6

7 3 Installeren Het installeren mag alleen gebeuren door een bekwaam servicemonteur! 3.1 Algemene installatie richtlijnen Behalve de wettelijke richtlijnen waaraan een servicemonteur moet voldoen stelt Veromatic International BV bovendien nog de volgende eisen aan een servicemonteur: 1 De monteur is goed op de hoogte van Vista Instant automaten, door training bij Veromatic International B.V. of door gelijkwaardige, elders verkregen training. 2 De monteur gebruikt de instructies, schema s enz. die voor dit type en uitvoering gelden. 3 De monteur is goed op de hoogte van de geldende richtlijnen voor hygiëne. 3.2 Aansluitgegevens De Vista Instant is uitsluitend geschikt voor gebruik in huishoudelijke-,kantoor- en licht industriële omgevingen. Bij plaatsing in een andere omgeving kan Veromatic International niet garant staan voor het correct werken van de automaat. De automaat mag alleen op plaatsen staan waar hij in het zicht staat van getraind personeel. Er moet altijd getraind personeel in de buurt zijn van de automaat Elektrische aansluiting Aparte groep alleen voor deze automaat met zekering 16 Amp. Deugdelijke wandcontactdoos met randaarde Voedingsspanning : 230 V ~ ± 10% Frequentie : 50 Hz ± 2% Elektrisch vermogen : 3150 W (uitvoering met enkel verwarmingselement) : 6150 W (uitvoering met dubbel verwarmingselement) : 3450 W (uitvoering met enkel verwarmingselement en koeler) : 6450 W (uitvoering met dubbel verwarmingselement en koeler) Bedrijfstemperatuur : C Wateraansluiting Wateraansluiting : ¾ (toevoer boiler) : 8mm (toevoer koeler) Waterdruk : 0,2-8,5 x10 5 Pa (= 0,2-8,5 bar) : 2,0-8,5 x10 5 Pa (=2,0-8,5 bar) voor uitvoering met koeler Waterslot : Veromatic International BV schrijft het gebruik van een waterslot (bestelcode HL-00190) voor en aanvaardt geen enkele verantwoording en eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot waterschade, indien de automaat zonder deze beveiliging wordt geïnstalleerd CO 2 fles aansluiting Indien de automaat is voorzien van een koeler met koolzuur (CO 2 ) geldt bovendien het volgende: Werkdruk CO 2 voorziening : 3,5 x10 5 Pa (=3,5 bar) 7

8 3.3 Plaatsing Plaats de automaat: Binnenshuis op een vorstvrije plaats waar deze niet bloot staat aan vocht en niet nat gespoten kan worden. Met voldoende vrije ruimte om de automaat om bijvoorbeeld de deur te kunnen openen (zie figuur 3-1, maten in mm). Op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond. de buurt van een makkelijk bereikbare wandcontactdoos zodat bij noodgevallen de steker er uitgetrokken kan worden. Bij plaatsing direct onder een kast links en rechts minimaal 100 mm vrijhouden. 3.4 Aansluiten WAARSCHUWING! Geef de automaat de kans om te acclimatiseren. Laat hem daartoe minstens een half uur op zijn werkplek staan alvorens hem aan te sluiten op het lichtnet. 1 Spoel de waterleiding door zodat eventueel vuil niet in de automaat terechtkomt. 2 Sluit de waterslang aan. Dit werkt uitsluitend met een nieuwe bijgeleverde aansluitset. De wateraansluiting moet voldoen aan de lokaal geldende regels van het waterleidingbedrijf. 3 Kontroleer of de slang knikvrij hangt en niet beschadigd is. 4 Stel de automaat waterpas op met behulp van de stelpootjes aan de onderkant van de automaat. 5 Vul, indien aanwezig, het koelbad tot het aangegeven niveau (binnenkant bad) met behulp van de vulslang aan de voorzijde. 6 Zet de kraan open. 7 Kontroleer op eventuele lekkage. 8 Laat de automaat minstens een ½ uur op z n plek staat zodat deze kan acclimatiseren. 9 Kontroleer of het netsnoer niet over scherpe randen of over een warm oppervlak loopt. 3.5 In bedrijf stellen Dit mag alleen door een erkend service monteur gebeuren! figuur Open de deur van de automaat. 2 Steek de steker in de wandkontaktdoos. De automaat start nu op en het touch screen geeft de software-nummers weer. Door op de pauze toets te drukken blijven de nummers staan. De boiler wordt nu gevuld met water ( Geen water in touch screen). 3 Vul intussen de produkthouder(s). Als de boiler gevuld is met water verschijnt de melding Opwarmen. 4 Wacht tot het water in de boiler op temperatuur is ( Opwarmen uit touch screen). 5 Spoel alle leidingen door, door alle mixersystemen te spoelen en, indien aanwezig, vijf keer koud water te nemen die u weggooit. 6 Stel de automaat af op de gewenste smaak en hoeveelheid. Vul de afwijkende waarden in op de bijbehorende instellijst. Neem elk produkt minimaal 2x om de afstelling te kontroleren. 7 Instrueer de operator over de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen en die samen met de instellijst goed te bewaren. 8 Sluit de deur. 9 Opmerking: indien de automaat is voorzien van een koeler kan het ongeveer 2 uur duren voordat het water in de koeler voldoende is afgekoeld voor een koude consumptie. Houdt u daar rekening mee. 8

9 3.6 Instructies voor de operator Nadat de automaat geïnstalleerd is en gebruiksklaar is gemaakt moet de service monteur aan de hand van deze handleiding de operator een instructie geven hoe de automaat op een verantwoorde manier te onderhouden. Veiligheid en hygiëne staan hierbij centraal. 9

10 4 Afstelling 4.1 Inleiding Om alle produkten en waterhoeveelheden te kunnen doseren zijn er diverse motoren en ventielen ingebouwd. Door gebruik te maken van moderne elektronica zijn de verschillende aanstuurtijden nauwkeurig te regelen. Er zijn diverse combinaties te maken die, binnen zekere grenzen, door de servicemonteur te wijzigen zijn. De automaat wordt geleverd met een standaard fabrieksinstelling. Op deze standaard instelling kan altijd worden teruggevallen. Uw dealer zorgt ervoor dat de automaat bij u ter plekke op uw smaak wordt afgesteld. Het afstellen mag alleen gedaan worden door een servicemonteur. De instellingen van produkt- en waterhoeveelheden kunnen per automaat verschillen. Iedere automaat heeft een uniek automaatnummer met bijbehorende software versie. Als u de afstelling van uw automaat veranderd wilt hebben is het volgende van belang voor de dealer: Het automaatnummer. Dit staat op het typeplaatje dat, afhankelijk van de uitvoering, te vinden is aan de binnenzijde op de rechterzijwand of op de achterkant van de automaat. Het operating system nummer. Dit verschijnt in het touch screen bij het inschakelen van de automaat. Het model en type nummer. Dit verschijnt in het touch screen bij het inschakelen van de automaat. Met deze gegevens is het voor uw dealer mogelijk om de instellingen aan uw persoonlijke wensen aan te passen. 4.2 Waterdosering De waterhoeveelheid wordt bepaald door: De tijdsduur dat het uitlaatventiel aangestuurd wordt. Voor koude dranken, indien de automaat is voorzien van een koeler, de stand van het reduceerventiel. 4.3 Produkten De produkthoeveelheid is afhankelijk van: De tijdsduur dat de produkthouder-motor aangestuurd wordt. De gebruikte spiraalworm in de produkthouder om het produkt te doseren. 4.4 Watertemperatuur De watertemperatuur van het water in de boiler is door uw dealer instelbaar. Globaal kan worden gesteld: Te lage temperatuur Het produkt lost niet goed op Te hoge temperatuur Water kan onder bepaalde omstandigheden gaan koken, waardoor een beveiliging de automaat uitschakelt Er moet dan door een servicemonteur gereset worden voordat de automaat weer in bedrijf kan worden genomen De temperatuur van het water voor koude dranken, mits aanwezig, is niet instelbaar. 10

11 5 Bediening De Vista Instant is voorzien van een touch screen waardoor de automaat zeer eenvoudig is te bedienen. Dit touch screen wordt behalve voor het weergeven van informatie ook als toetsenpaneel gebruikt. Ook is de automaat voorzien van diversen sensoren die terugkoppeling geven aan de gebruiker via het touch screen en de verlichte banen op de deur. Bijvoorbeeld de bekersensor 'ziet' waar een beker geplaatst is en geeft dit aan met een knipperende lichtbaan op de deur. 5.1 Het nemen van een consumptie 1 Maak een consumptie keuze door op de toets (ovaal) te drukken op het touch screen (zie figuur 5-1 en figuur 5-2). Met de toetsen Meer en Terug kunt tussen meerdere schermen met consumptiekeuzen bladeren. U ziet een rood kleurige baan op de deur knipperen die aangeeft waar u uw beker moet plaatsen op het bekerrooster. Voor warme dranken is dat links op het bekerrooster, voor koude dranken en heet water zonder toevoegingen is dat rechts op het bekerrooster. Na het plaatsen van de kopje of beker, of indien u al een kopje of beker had geplaatst, zal de baan rustig knipperen. 2 Pas indien gewenst de sterkte van uw consumptie aan. In figuur 5-3 kunt u het vervolgscherm zien voor als u koffie heeft gekozen. Rechts van de consumptie ziet u een plus- en mintoets waarmee de sterkte aangepast kan worden. In geval dat voor deze consumptie de optie Direct starten is ingesteld ziet u dit optionele scherm niet want de consumptie wordt dan direct uitgegeven. U kunt wel van te voren het aantal consumpties instellen met de kannen toets. Zie ook punt 3 hieronder. 3 Stel het aantal kopjes in als u een kan geplaatst heeft. Dat kunt u aangeven door op de kannen toets te drukken op het touch screen (zie figuur 5-3, rechts in het midden de toets met een kan erop). Met de plus en de min toets die dan verschijnen kunt u het aantal kopjes in stellen. 4 Afhankelijk van de gekozen consumptie kunt u naar wens melk of suiker toevoegen. Druk daarvoor op de toets Melk en/of Suiker en stel daarna eventueel de hoeveelheid bij met behulp van de plus- en mintoetsen die dan rechts daarvan verschijnen. 5 Als u een glas in plaats van een kopje of beker gebruikt kan het zijn dat de beker sensor niet ziet dat u een glas geplaatst heeft. De automaat zal in dat geval geen consumptie uitgeven en een knipperende baan op de deur laten zien om aan te geven dat u een beker of kopje moet plaatsen. U kunt deze sensor tijdelijk negeren door op de toets 'Glas' te drukken. Als de automaat wel een beker detecteerd verdwijnt de glas toets uit het touch screen. EN EN Koffie Cappuccino Cappuccino speciaal Espresso Café crème Espreschoc Café mocca Hot chocolate Chocolademelk Heet water Espresso Café macchiato Dubbele espresso Wiener melange Meer.. figuur 5-1 Terug figuur 5-2 figuur

12 6 Vervolgens drukt u op de Starttoets om de consumptie uit te laten geven. Voldoe indien nodig aan de betaalverplichting. In het touch screen wordt weergegeven dat uw drank bereid wordt. Pas op! Warme dranken kunnen brandwonden veroorzaken. Houdt uw handen uit de buurt van uw beker, kopje of glas zolang de automaat nog bezig is met uw consumptie. 7 Met de stoptoets kunt u eventueel de procedure afbreken. Een consumptie die al 'in de maak' is wordt wel afgemaakt, tenzijn het koud of heet water betreft, die worden onmiddellijk afgebroken. Als u meerdere consumpties heeft geselecteerd middels de kannen toets dan zal de automaat stoppen na uitgifte van de consumptie waar het mee bezig is. 8 Als uw consumptie gereed is zal de automaat dat aangeven in het touch screen. Ook is instelbaar dat de automaat een geluidssignaal geeft als uw drank bereid is Betaalsystemen Als de automaat met een betaalsysteem is uitgerust wordt in het touch screen aangegeven of het betaalsysteem op dit moment aktief is. De prijs van de consumptie kunt u dan lezen in de toets. Indien u niet voldoende saldo heeft op uw kaart, of indien te weinig geld is ingeworpen geeft de automaat een filmpje weer waarop te zien is dat er geld moet worden ingeworpen. Het ingeworpen geld of het aanwezige krediet op de kaart wordt rechtsonder weergegeven in het touch screen Sleutelschakelaar Als extra kan deze automaat uitgevoerd worden met een sleutelschakelaar. Hiermee kan de gebruiker van de sleutel: De kannenfunctie gebruiken als de automaat op betaalde uitgifte staat (zonder hiervoor te moeten betalen). Een kan vullen als de automaat door uw dealer is ingesteld op Kan niet mogelijk. Rinse mixer 1 Rinse mixer 2 Rinse mixer 3 Rinse mixer 4 Rinse all Rinse hot water 5.2 Het servicemenu De Vista Instant is voorzien van een servicemenu (zie figuur 5-5) waarin instellingen gemaakt kunnen worden met betrekking tot het werken van de automaat. Zo kan bijvoorbeeld worden ingesteld wat de huidige tijd is en wanneer de automaat moet in- en uitschakelen. Ook kunnen tellers worden uitgelezen. Het servicemenu is alleen beschikbaar in Engelse taal. Exit Enter service menu figuur 5-4, het Onderhoudsmenu Service menu Machine Off/ On Prices U komt in het Servicemenu via het Onderhoudsmenu (zie figuur 5-4). Ook het onderhoudsmenu is in Engelse taal. Om in het Onderhoudsmenu te komen opent u met behulp van de deursleutel de deur van de automaat terwijl deze aan staat. Vervolgens drukt u op de toets 'Servicemenu' om in het servicemenu te komen. 5.3 Klok instellen Free /Paid/Discount Counters Clock Switchtimes Exit System Product Read log Monitor sensors Password Tijd instellen figuur 5-5, het Servicemenu Als u in het servicemenu op de toets 'Clock' drukt kunt u de huidige tijd instellen. U zult een menu zien waarin eenvoudig met pijltjes toetsen tijd ingesteld kan worden. U drukt op de toets 'OK' om de wijzigingen op te slaan en een menu omhoog te gaan. U kunt ook de instelling afbreken door op de 'Cancel' toets te drukken. 12

13 5.3.2 Schakelklok instellen De automaat is voorzien van een electronische schakelklok (zie figuur 5-6). Hiermee kan de automaat op maximaal vier gedeelten van de dag automatisch d.m.v. programma s aan en uit gezet worden, of op gratis/betaald/korting gezet worden. De automaat houdt zelf rekening met de opwarmtijd van de boiler. Kind Time on Time off Su Kind Time on Time off Su not used 0:00 0:00 Mo Tu not used 0:00 0:00 Mo Tu We We Th Th Program 1 Fr Sa Program 2 Fr Sa + De schakelklok kan aan of uit gezet worden. Als de schakelklok uit wordt gezet zal de automaat altijd aan staan. Als de schakelklok aan wordt gezet moeten er programma s worden ingesteld. Aan de rechterkant van het scherm staan de bedieningstoetsen. Deze zijn van boven naar beneden: 1 Beweeg cursor omhoog, 2 Waarde met één eenheid ophogen, 3 Numeriek toetsenbord oproepen voor direct numeriek ingeven van waarden, 4 Exit toets (menu verlaten met behoud van wijzigingen), 5 Waarde met één eenheid verlagen, en 6) Beweeg cursor omlaag. Kind Time on Time off Su Kind Time on Time off Su not used Program 3 0:00 0:00 Mo Tu We Th Fr Sa not used Program 4 0:00 0:00 Mo Tu We Th Fr Sa figuur 5-6, schakelklok menu Om een instelling te wijzigen beweegt u de cursor met behulp van de pijltjestoetsen naar de betreffende instelling. Met de plus en min toets stelt u de gewenste waarde in. Als u de toets ingedrukt houdt dan zal de waarde automatisch en steeds sneller opgehoogd/verlaagd worden. De dagen waarvoor de wijziging moet gelden kunt u gewoon selecteren door met uw vinger op de betreffende dag te drukken. Geselecteerde dagen worden geïnverteerd weergegeven. Wijzigingen worden direct opgeslagen dus om een instelling ongedaan te maken moet u de waarde gewoon opnieuw instellen Schakelklok vrije verkoop instellen Indien de automaat is ingesteld op betaalde uitgifte kan ervoor gekozen worden dat op bepaalde gedeelten van de dag de automaat op gratis gezet wordt. Omdat het dezelfde programma s betreft als bij bovenstaande paragraaf kunt u maximaal vier blokken per dag instellen. De manier van tijd instellen is hetzelfde als voor het instellen van de schakelklok. 5.4 Tellers uitlezen De Vista Instant is uitgerust met elektronische tellers om het aantal genomen consumpties bij te houden. Voor het aflezen van deze software-tellers gaat u als volgt te werk: Druk op de toets 'Counters' in het servicemenu. U ziet vervolgens een overzicht van alle produkten en de hoeveelheid consumpties die ervan uitgegeven is. Met de Exit toets gaat u weer een menu omhoog. 5.5 Ingredienten voorraad uitlezen en bijstellen Om het gebruik van ingrediënten inzichtelijk te maken en om te zien hoe vol de produkthouders zitten kan gebruik gemaakt worden van het ingrediënten voorraad overzicht. Ook kunt u hier het niveau van het produkt in de produkthouder weer opnieuw instellen na het vullen. Het uitlezen werkt als volgt: Open de deur van de automaat terwijl deze aan staat. U komt in het onderhoudsmenu terecht. Open nu de bovenklep van de automaat (zie ook figuur 6-1). U ziet nu in het touch screen de produkthouders afgebeeld en tevens het (geschatte) niveau van het produkt in de betreffende produkthouder. Om het niveau van het ingrediënt in de produkthouder bij te stellen drukt eenvoudig op het corresponderende niveau op de container. Met de toets 'Terug' gaat u weer een menu omhoog Instant coffee Soup Milk Sugar Chocolate Terug figuur

14 6 Onderhoud Goed onderhoud is van groot belang. Hygiëne en een lekkere kop koffie zijn nauw met elkaar verbonden. Door de instructies goed op te volgen kan de automaat op een veilige en efficiënte manier schoongehouden worden in overeenstemming met HACCP voorschriften. WAARSCHUWING! Spuit nooit met vloeistof in of tegen de automaat. Onderdeel herkenning: 1 Bovenklep 2 Kast 3 Produkthouder 4 Produkthouder-uitloop 5 Mixersysteem 6 Uitloop dranken 7 Lekbak 8 Lekbakrooster 9 Uitloop dranken 10 Uitloop dranken 11 Uitgiftevak 12 Deurschakelaar 13 Deur figuur 6-1 Optioneel kan de automaat ook uitgerust zijn met een koeler of met een koeler met CO 2 voorziening (voor koolzuurhoudende dranken). Onderdeel herkenning koeler: 1 Slang voor niveau indicatie waterbad 2 Opvangfles waterbad overloop 3 Afsluitknop CO 2 fles 4 Wartel CO 2 -fles 5 Drukmeter CO 2 werkdruk automaat 6 Drukmeter CO 2 druk in fles 7 Reduceeruitloop CO 2 voor automaat 8 CO 2 fles figuur

15 6.1 Onderhoudsmenu De Vista Instant is voorzien van een geavanceerde foutdetectie en bijbehorend onderhoudsmenu (zie figuur 6-3). Dit menu is toegankelijk voor de operator en het bevat functies voor regulier onderhoud van de automaat. U komt in het onderhoudsmenu door de deur van de automaat te openen met behulp van de deursleutel, terwijl de automaat staat ingeschakeld. Ook hier geldt weer dat u op de weergegeven toets van uw keuze moet drukken om de bijbehorende functie of submenu te activeren. Sommige spoel programma's kunnen worden afgebroken door nogmaals op de betreffende toets te drukken. Met de toets 'Terug' kunt u telkens een menu omhoog gaan. Rinse mixer 1 Rinse mixer 2 Rinse mixer 3 Rinse mixer 4 Rinse all Exit Enter service menu Rinse hot water figuur

16 6.1.1 Dagelijks onderhoud Het onderhoud mag alleen door de operator gebeuren. Ook als de automaat weinig gebruikt wordt moet dit dagelijks gebeuren. Werkwijze: 1 Open de deur van de automaat (De automaat is nu in service mode en op de touch screen ziet u het onderhoudsmenu. Zie ook figuur 5-4). 2 Spoelen. Let op, heet water! Plaats een kan of iets dergelijks onder de uitloop. Kontroleer tijdens het spoelen op eventuele lekkage. Spoel de mixersystemen door op de toets 'Rinse all' (zie figuur 6-3) te drukken. LET op, heet water! De mixersystemen worden nu gespoeld. Ook de mixermotoren gaan even draaien. Om slechts één mixersysteem te spoelen drukt u op 'Rinse mixer x' (met x een getal tussen 1 en 4, zie figuur 6-4) in het onderhoudsmenu. Herhaal dit spoelen nog 1x. Spoel de heet water uitlaat 2x door op de knop Rinse hot water te drukken. 3 Verwijder de kan onder de uitlopen. 4 Haal de lekbak voorzichtig uit de automaat, en haal het rooster uit de lekbak. Leeg dan de lekbak en reinig met lauwwarm water en een een borstel. Reinig ook het rooster. De lekbak mag niet in de vaatwasmachine aangezien dit de lak kan beschadigen. 5 Plaats het rooster terug in de lekbak en zet de lekbak weer terug op z n plaats. 6 Sluit de deur. 16

17 6.1.2 Wekelijks onderhoud Het onderhoud mag alleen door de operator gebeuren. Ook als de automaat weinig gebruikt wordt moet dit wekelijks gebeuren. Werkwijze: 1 Open de deur van de automaat (De automaat is nu in service mode en op de touch screen ziet u het onderhoudsmenu. Zie ook figuur 5-4). 2 Draai de uitlopen van de produkthouders omhoog. 3 Haal de produkthouders uit de automaat. 4 Reinig de mixersystemen (zie figuur 6-4 en figuur 6-5). Draai de produkthouder uitlopen omhoog. Maak de uitloopslang (6) los van het mixerhuis (5). Druk de pal aan de onderkant van de mixerplaat (2) naar rechts totdat u een klik voelt. Als het goed is staat nu de pal in de 'unlock' positie. figuur 6-5 is deze positie aangegeven met figuur 6-4 het symbool. Trek het mixerhuis (5) en mixer:funnel (4) naar achteren zodat ze los komen van de mixerplaat (2). Trek de mixerschoep (3) los van de mixerbasis (1). Druk de pal van de mixerplaat (2) nog verder naar rechts boven tot hij niet meer verder kan. Deze positie is in figuur 6-5 aangegeven met het symbool. Haal vervolgens de mixerplaat los door hem naar u toe te trekken. Reinig alle onderdelen in een emmer met heet water en borstel ze bij voorkeur even schoon met een goedgekeurd reinigingsmiddel van SaniWonder. Monteer alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde. Als u het mixerhuis en mixerfunnel weer op de mixerplaat zet, denk er dan aan dat u deze flink aan moet drukken alvorens de pal van de mixerplaat naar links te bewegen naar de 'slot' positie. Deze positie is figuur 6-5 aangegeven met het symbool. 5 Reinig met een vochtige doek het interieur van de automaat, bijvoorkeur met een speciaal daarvoor geschikt reinigingsmiddel zoals SaniClean van Saniwonder. Spuit het uitgiftepunt goed in met SaniClean. 6 Reinig het bekerrooster met een speciaal daarvoor ontwikkeld reinigingsmiddel zoals SaniWonder Scale. Neem het eventueel uit de deur en plaats het daarna weer terug. 7 Plaats de produkthouders weer terug in de automaat en zorg voor de juiste stand van de uitlopen. Zie figuur Spoelen. LET OP, heet water! Plaats een kan of iets dergelijks onder de uitloop. Kontroleer tijdens het spoelen op eventuele lekkage. Druk op de toets 'Rinse all' (zie figuur 6-3). LET OP, heet water! De mixersystemen worden nu gespoeld. Ook de mixermotoren gaan even draaien. Om slechts één mixersysteem te spoelen drukt u op 'Rinse mixer x' (met x een getal tussen 1 en 4, zie figuur 6-4) in het onderhoudsmenu. Herhaal dit spoelen nog 1x. 9 Leeg en reinig de lekbak en het lekbak rooster en plaats deze terug. De lekbak mag niet in de vaatwasmachine gereinigd worden aangezien dit de lak kan beschadigen. 10 Als u het bekerrooster verwijderd heeft, plaats het dan terug in de deur. 11 Sluit de bovenklep en vervolgens de deur. 12 Reinig met een schone vochtige doek en een speciaal geschikt reinigingsmiddel zoals SaniClean van SaniWonder de buitenkant van de automaat. 13 Neem een test consumptie van elk produkt. figuur

18 6.1.3 Vullen produkthouders Om een goede werking te behouden mag deze automaat uitsluitend gevuld worden met produkten die door uw dealer voorgeschreven worden. Werkwijze: 1 Open de deur van de automaat. 2 Klap het bovendeksel omhoog. 3 Draai de uitlopen van de produkthouders omhoog. 4 Haal de produkthouders uit de automaat. 5 Verwijder de deksels van de produkthouders. 6 Vul de produkthouders. De produkten mogen niet aangestampt worden! 7 Doe de deksel weer op de produkthouders. 8 Plaats de produkthouders terug in de automaat. 9 Draai de uitloop van de produkthouders weer in de juiste positie. 10 Spoel de mixersystemen met behulp van toets 'Alles spoelen' (zie figuur 6-3). LET OP, heet water! De mixersystemen worden nu gespoeld. Ook de mixermotoren gaan even draaien. Om slechts één mixersysteem te spoelen drukt u op 'Rinse mixer 1..4' in het onderhoudsmenu. 11 Pas de ingredienten tellers aan. Zie ook paragraaf Sluit het bovendeksel. 13 Sluit de automaat. 14 Neem een test consumptie van elk produkt. 18

19 6.2 Onderhoud waterkoeler Indien de automaat is voorzien van een waterkoeler dient het volgende onderhoud uitgevoerd te worden Wekelijks onderhoud Indien de automaat voorzien is van een koeler met CO2 controleer dan het volgende: 1 De druk in de CO 2 fles. Zodra de wijzer van de drukmeter van CO 2 fles in het rode gedeelte terecht komt moet de fles vervangen worden. 2 Controleer of de koeler geen CO 2 lekt. Draai daarvoor de kraan op de CO 2 fles dicht en wacht 10 minuten. Kijk of de druk meter op de fles een lagere druk aangeeft. Zo ja, dan lekt de koeler CO 2 en moet er een monteur geroepen worden. 3 Controleer het niveau van het waterbad (zie figuur 6-2). Het waterniveau moet tussen het Min en Max teken staan. Nu is het waterbad voorzien van een overloop dus het waterniveau in het waterbad kan niet te hoog zijn. Wel kan het te laag zijn. In dat geval moet u het volgende doen: Haal de vulslang (zie figuur 6-2, (1)) naar buiten met behulp van een bijvoorbeeld een pen of schroevendraaier. Doe een trechter boven in de slang en giet water in de trechter totdat het waterniveau tussen het Min en Max teken staat. Verwijder de trechter en doe de slang terug. 4 Controleer of er water in het opvangflesje zit (2) en leeg deze indien dat het geval is. Let op: Vergeet u vooral niet het flesje terug te plaatsen omdat anders water in de automaat terecht komt en op de vloer! Het waterbad kan soms te vol raken als gevolg van condensvocht dat hierin terecht komt. Overtollig water verlaat via de overloop het waterbad en komt dan in het opvangflesje terecht Halfjaarlijks onderhoud Het waterbad van de koeler en condensator moeten ieder half jaar gereinigd worden. Dit mag uitsluitend door een erkend servicemonteur gedaan worden. Die maakt hierbij gebruik van de door de fabrikant verstrekte trainingsinformatie en service-mededelingen CO 2 fles wisselen Als de druk in de CO 2 fles te laag wordt komt moet de fles gewisseld worden. De druk in de fles is te laag als de wijzer van de CO 2 fles drukmeter in het rode gedeelte van de meter komt (zie figuur 6-2, (6)). U wisselt de CO 2 fles as volgt: 1 Draai de grote verstelbare kraan op de CO 2 fles dicht (zie figuur 6-2, (3)) door deze rechtsom te draaien. Draai met een grote verstelbare steeksleutel de wartel (4) tussen de drukregelaar en de CO 2 fles (8) los. In sommige gevallen hangt de steeksleutel al bij de wartel aan de fles uitloop. Verwijder de lege fles en plaats een nieuwe terug. Zet de kraan van de CO 2 fles voorzichtig ongeveer 5 seconden open zodat eventuele lucht boven in de fles verwijderd wordt. Sluit de drukregelaar weer weer aan op de nieuwe fles. 2 Draai de kraan op de CO 2 fles weer open. 3 Controleer of de koeler geen CO 2 lekt. Draai daarvoor de kraan op de CO 2 fles dicht en wacht 10 minuten. Kijk of de druk meter (5) op de fles een lagere druk aangeeft. Zo ja, dan lekt de koeler CO 2 en moet er een monteur gebeld worden. 4 Tap enkele koolzuur water consumpties om evt. rest water en lucht uit de leidingen te halen. 19

20 6.3 Verkorte onderhoudsinstructie Deze verkorte werkwijze is alleen bedoeld voor een operator die ruime ervaring heeft met de normale onderhoudsinstructies Dagelijks onderhoud (verkort) Het onderhoud mag alleen door de operator gebeuren. Ook als automaat niet veel gebruikt wordt moet dit dagelijks gebeuren. Waarschuwing! Spuit nooit met een waterslang in of tegen de automaat. Verkorte werkwijze: 1 Reinig de mixersystemen. 2 Spoel alle mixersystemen en heet water uitlaat 2x. 3 Maak de lekbak en lekbakrooster schoon. 4 Reinig het uitgiftevak Wekelijks onderhoud (verkort) Het onderhoud mag alleen door de operator gebeuren. Ook als de automaat niet veel gebruikt wordt moet dit wekelijks gebeuren. Verkorte werkwijze: 1 Verwijder en reinig alle onderdelen van het mixersysteem. 2 Reinig het afzuigkanaal (zie figuur 6-5, (8,9)). 3 Reinig lekbak en roosters. 4 Reinig het interieur van de automaat. 5 Reinig de mixersystemen. 6 Maak de buitenkant van de automaat schoon. 7 Neem een test consumptie van elke selectie. 6.4 Maandelijks onderhoud Vervang het afzuigfilter van het afzuigkanaal (zie figuur 6-5, (7)) Bestelcode HL Halfjaarlijkse onderhoudsbeurt Om de automaat veilig en hygienisch te laten werken moet de automaat elk half jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Dit mag uitsluitend door een erkend servicemonteur gedaan worden. Die maakt hierbij gebruik van de door de fabrikant verstrekte trainingsinformatie en servicemededelingen. 20

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING GH-NAS-NL-01 COLOMBIA S / MONOSTAR AUTOMAAT Uw dealer: VOORWOORD Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar deze zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding cafeja Vista Espresso

Gebruikshandleiding cafeja Vista Espresso GH-EBG-NL-00 Gebruikshandleiding cafeja Vista Espresso Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

COLOMBIA S / MONOSTAR AUTOMAAT GH-NAS-NL-00 GEBRUIKERSHANDLEIDING

COLOMBIA S / MONOSTAR AUTOMAAT GH-NAS-NL-00 GEBRUIKERSHANDLEIDING COLOMBIA S / MONOSTAR AUTOMAAT GH-NAS-NL-00 GEBRUIKERSHANDLEIDING Uw dealer: Gebruikershandleiding VOORWOORD Lees deze Colombia uitsluitend aandachtig. S / Monostar bedoeld Bewaar automaat voor deze Colombia

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING GH-SAH-NL CUP-A-SOUP SOEP DISPENSER / AUTOMAAT Uw dealer: VOORWOORD Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar deze zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING GH-SBH-NL-00 CUP-A-SOUP SOEPAUTOMAAT Uw dealer: VOORWOORD Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar deze zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 6 7. Bijzondere functies 8 - BIT versie

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Amalfi Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de

Nadere informatie

Compact One. Gebruikershandleiding

Compact One. Gebruikershandleiding Compact One Gebruikershandleiding INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 2 2. Technische specificaties 3 3. Benaming componenten 4 4. Uitleg display-symbolen 5 5. Gebruik per kopje of glas 6 6. Gebruik per kan

Nadere informatie

Fortune: 0800-2355633

Fortune: 0800-2355633 Instructieboekje Passio S : 0800-2355633 2 Inhoudsopgave bladzijde 1 Inleiding 6 2 Veiligheidsvoorschriften 7 3 De koffieautomaat gebruiksklaar maken / installatie 8 3.1 Plaatsing van de koffieautomaat

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Fortune: 0800-2355633

Fortune: 0800-2355633 Instructieboekje Passio M / XL : 0800-2355633 2 Inhoudsopgave bladzijde 1 Inleiding 6 2 Veiligheidsvoorschriften 7 3 De koffieautomaat gebruiksklaar maken / installatie 8 3.1 Plaatsing van de koffieautomaat

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE. GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) OPERATORHANDLEIDING

INHOUDS OPGAVE. GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) OPERATORHANDLEIDING QUICK START MANUAL INHOUDS OPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) Machineonderdelen 4 Opstarten 4 Verpakking wisselen 5 Lekbak 5 Serving 6 Displayelementen 7 Uitschakelen 8 Dagelijkse eindreiniging

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

Virtu 10 en 38 serie. Koffie automaat

Virtu 10 en 38 serie. Koffie automaat Virtu 10 en 38 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 10 en 38 Machine type: 9INB Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUINK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong

Nadere informatie

Coffee Machine Siro Touch 800 series

Coffee Machine Siro Touch 800 series Coffee Machine Dagelijkse en wekelijkse verse melk reinigingsinstructie Aanvullende gebruikershandleiding verse melk Machines Picture: Siro Touch 800 Filename: Disclaimer Fabrikant: Hoewel alle mogelijke

Nadere informatie

CoEx Koffie automaat

CoEx Koffie automaat CoEx Koffie automaat Gebruikershandleiding Zet systeem: CoEx brewer Besturingsysteem: MoVec 2000 Automaat type: 9CND Revisie G, Nederlands Referentie: 5DUCH10m Uw leverancier is: De fabrikant van deze

Nadere informatie

Virtu 20 serie. Koffie automaat

Virtu 20 serie. Koffie automaat Virtu 20 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 20 Machine type: 9FND Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUFNK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong Duke Postbus

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Virtu 60 en 80 serie. Koffie automaat

Virtu 60 en 80 serie. Koffie automaat Virtu 60 en 80 serie Koffie automaat Gebruikers handleiding Model: Virtu 60 en 80 Machine type: 9CND Revisie A, Nederlands Referentie: 5DUCNK10 Uw leverancier is: De fabrikant van de machine is: De Jong

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 100 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 400

Beknopte instructies Cafitesse 400 Beknopte instructies Cafitesse 400 stop heißes wasser 35251600 01.2003 empty low temperatur empty heet water Beschrijving van de onderdelen van de dispenser Deksel van de koelruimte Servicepaneel Glasplaat

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 200 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op we Type I Type II (Inclusief CO ) WERKINGSPRINCIPE CHILLER 0 www.bravilor.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

FilterFresh Koffie automaat

FilterFresh Koffie automaat FilterFresh Koffie automaat Gebruikershandleiding Zet systeem: UNI brewer Besturingsysteem: MoVec 2000 Automaat type: 9FND, 9FEC Revisie G, Nederlands Referentie: 5DUFH10m Uw leverancier is: De fabrikant

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

RLX HEETWATER/STOOM MODULE

RLX HEETWATER/STOOM MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER/STOOM MODULE 700.403.277 Bravilor Bonamat 12 2001 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 4 en 8 (heetwater/stoom).................................

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Cremona Espresso Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemene informatie Belangrijk Inhoud van de handleiding

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Virtu 2 Freshbrew CoEx / B2C

Gebruikershandleiding Virtu 2 Freshbrew CoEx / B2C Gebruikershandleiding Virtu 2 Freshbrew CoEx / B2C Pelican Rouge Coffee Solution Calandstraat 41, 3316 EA Dordrecht Postbus 900, 3300 AX Dordrecht Telefoon 078 6544 544 www.pelicanrouge.nl Gebruikershandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

instant koffieautomaten

instant koffieautomaten Het koffiemoment een rustpunt in de dag. Je even weer opladen onder het genot van een kopje koffie. Natuurlijk moet ook aan gasten koffie geserveerd worden die uitstekend van smaak en kwaliteit is. Én,

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 110

Beknopte instructies Cafitesse 110 Beknopte instructies Cafitesse 110 35251300 01.2003 Beschrijving van de onderdelen van de Cafitesse Deksel van de koelruimte Plaat en reclamefoto Kaarthouder Aanduiding voor te lage temperatuur Keuzepaneel

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

STANDAARD TIJDSCHAKELAAR VOOR BEWATERING VOOR BEWATERING VAN DE TUIN AUTOMOTIVE INDUSTRIIE

STANDAARD TIJDSCHAKELAAR VOOR BEWATERING VOOR BEWATERING VAN DE TUIN  AUTOMOTIVE INDUSTRIIE STANDAARD TIJDSCHAKELAAR VOOR BEWATERING VOOR BEWATERING VAN DE TUIN Hoe te installeren: 1. De tijdschakelaar moet verticaal gemonteerd worden. 2. Plaats een nieuwe 9 Volt Alkaline batterij in het batterijcompartiment

Nadere informatie

HANDLEIDING SLIMLINE

HANDLEIDING SLIMLINE HANDLEIDING SLIMLINE GEBRUIKSAANWIJZING Product groep: Product type: Versie: Besturing Slimline 13rev.6 SunDisc Solar Systems B.V. e-mail info@sun-disc.nl internet www.sun-disc.nl Dealer : Geachte klant,

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

LIFE COMES IN MANY FLAVORS

LIFE COMES IN MANY FLAVORS LIFE COMES IN MANY FLAVORS OptiVend Next Generation Tastes differ. DE NIEUWE GENERATIE De nieuwe OptiVend Next Generation van Animo is een zetsysteem voor instant koffie waarmee je op elk moment van de

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

LIFE COMES IN MANY FLAVORS

LIFE COMES IN MANY FLAVORS LIFE COMES IN MANY FLAVORS OptiVend Next Generation Tastes differ. de nieuwe generatie De nieuwe OptiVend Next Generation van Animo is een zetsysteem voor instant koffie waarmee je op elk moment van de

Nadere informatie

suiker en melk variabel instelbaar. Het genieten van koffie begint bij het instellen van de eigen smaak!

suiker en melk variabel instelbaar. Het genieten van koffie begint bij het instellen van de eigen smaak! AUTOMATEN ANIMO OPTIFRESH EEN LEKKER KOPJE KOFFIE IS EEN BRON VAN INSPIRATIE. VEEL MENSEN KOMEN PAS ECHT IN BEWEGING NA HUN EERSTE KOP KOFFIE. DE BLIK WORDT WEER HELDER. MEN KRIJGT DE SMAAK WEER TE PAKKEN.

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

Douwe Egberts Fresh Brew Gallery 210

Douwe Egberts Fresh Brew Gallery 210 Douwe Egberts Fresh Brew Gallery 210 Elk kopje vers én variatie Ieder kopje koffie vers gezet Koffie en espresso met een mooie crèmelaag Sterkte van koffie en de dosering van suiker en melk individueel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Koffie automaat Zia serie

Koffie automaat Zia serie Koffie automaat Instant Gebruikershandleiding User Manual NL Afbeelding: Filename: Zia-1000_9INB_UserManual_5DUINP10a_NL_v01-01.docx Disclaimer Fabrikant: Hoewel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Koffie automaat Siro Touch 300 serie

Koffie automaat Siro Touch 300 serie Koffie automaat Instant Gebruikershandleiding User Manual Afbeelding: Filename: SiroTouch-300_9INB_UserManual_5DUINH10a_NL_v01-11.docx Disclaimer Fabrikant: Hoewel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

Bean-to- Cup optimized. Animo introduceert de nieuwe OptiBean

Bean-to- Cup optimized. Animo introduceert de nieuwe OptiBean Bean-to- Cup optimized Animo introduceert de nieuwe OptiBean De nieuwe standaard in Bean-to-Cup De OptiBean van Animo Animo heeft een nieuwe invulling gegeven aan het begrip Bean-to-Cup. Het resultaat:

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Bean-to- Cup optimized. Animo introduceert de nieuwe OptiBean

Bean-to- Cup optimized. Animo introduceert de nieuwe OptiBean Bean-to- Cup optimized Animo introduceert de nieuwe OptiBean De nieuwe standaard in Bean-to-Cup De OptiBean van Animo Animo heeft een nieuwe invulling gegeven aan het begrip Bean-to-Cup. Het resultaat:

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

De ETNA Nova Espresso heeft een capaciteit van ca. 100 consumpties per uur (120 ml).

De ETNA Nova Espresso heeft een capaciteit van ca. 100 consumpties per uur (120 ml). Vraag en Antwoord Onderwerp: Referentie: Rioba ETNA Nova Espresso Vraag en Antwoord Inleiding Kwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoud zijn de kernwoorden van de nieuwe espresso koffieautomaat van de Makro,

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

Bean-to- Cup optimized. Animo introduceert de nieuwe OptiBean

Bean-to- Cup optimized. Animo introduceert de nieuwe OptiBean Bean-to- Cup optimized Animo introduceert de nieuwe OptiBean De OptiBean van Animo De nieuwe standaard in Bean-to-Cup Animo heeft een nieuwe invulling gegeven aan het begrip Bean-to-Cup. Het resultaat:

Nadere informatie

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA V02022017 MCOHOME CO2 Monitor MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA Introductie De MCOHome CO2 Monitor is een Z-Wave compatibele lucht kwaliteit detector,

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

OptiVend instant koffieautomaten: dé keuze voor gebruiksgemak

OptiVend instant koffieautomaten: dé keuze voor gebruiksgemak AUTOMATEN Het koffiemoment een rustpunt in de dag. Je even weer opladen onder het genot van een kopje koffie. Natuurlijk moet ook aan gasten koffie geserveerd worden die uitstekend van smaak en kwaliteit

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. Inleiding

Vraag en Antwoord. Inleiding Vraag en Antwoord Onderwerp: Referentie: Rioba ETNA Mundo Vraag en Antwoord Inleiding Gemak en snelheid dient de mens en dit zijn de kernwoorden van de nieuwe no-nonsense koffieautomaat van de Makro, binnen

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 00/9/EG over

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie