Handleiding Swiss Egro Serie 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Swiss Egro Serie 50"

Transcriptie

1 Handleiding Swiss Egro Serie 50

2

3 Inhoud 1 Inleiding Bescherming van auteursrecht Doel van de handleiding Garantie Kwaliteitsgarantie Gebruikte symbolen Gebruik volgens de voorschriften Gebruiker Bedieningselementen Totaal aanzicht Hoofdschakelaar Hoofdwaterkraan Modeschakelaar Toetsen Toetsen 15 Producten Toetsen 9 Producten Toetsen 5 Producten Toetselementen Aanduiding Power On LED Stop - toets Producttoetsen Status LED Toets 1 Shift (Toetsen 5 Producten Werking van koffiezetmachine Voorbereidingen Bonenhouder vullen Inschakelen Productkeuze Bonenkoffie Voorgemalen koffie (invoer met de hand) Melkproducten Thee Stoom isteam Speciale functies Voorselectie Onderbreken van een uitgave Uitschakelen Uitschakelen d.m.v. de hoofdschakelaar Uitschakelen via de toetsen Melkleidingreinigingssysteem (MLR) Bepaalde werkwijzen (Modes) De mode veranderen Mode 0 tot Page 3

4 6 isteam Voordelen van isteam Beschrijving van de isteam -componenten Hoe u de isteam kunt gebruiken Typische bereiding Zelf ingrijpen Langer stomen Op gelijk welk ogenblik stoppen met stomen Dagelijks reinigen van de isteam s Avonds De volgende ochtend Periodiek reinigen (wanneer nodig) Werking van koelapparatuur Koelbox KB Koelkast KS 6 en Programmering Gebruik van de producttoetsen voor de programmering Instellingen Menu productprijs wijzigen Menu hoeveelheid water wijzigen Menu koffiepoeder instellen Menu melk of hoeveelheid melkschuim instellen Teller Menu productteller uitlezen Menu productteller wissen Onderhoud Dagelijkse reiniging Automatisch koffiereinigingsprogramma Proces Automatische cappuccinoreiniging Proces Koelbox KB Koelkast KS 6 e KS Manuele reiniging Reiniging van de cappuccino-koppen Manuele reiniging van de melkaanzuigslangen en koelapparaten Reiniging bonenhouder Reiniging koffiediklade, druppelrooster en druppelbak Reiniging behuizing Service-meldingen Melding lade vol Verwijderen van de koffiediklade Melding water service Melding koffie service Wat doen wanneer Page 4

5 12 Technische gegevens Afmetingen Gewicht en gebruikstemperatuur Geluidsniveau Typeplaten Typeplaat (1) Aansluitwaarden Vermogensgegevens Prestaties gegevens Koelkast Wateraansluiting Installatie en ingebruikstelling Opstellen Waterbereiding Waterafvoer aansluiten Elektrische aansluiting Verbruiksmateriaal Page 5

6 1 Inleiding We heten u welkom binnen de kring van mensen, die van hun koffiezetmachine iets meer eisen dan dat die SLECHTS goede koffie produceert. Wij feliciteren u! U hebt een apparaat gekozen, dat productief en energiezuinig is en voldoet aan de wereldwijd erkende EGRO - kwaliteit. Wij wensen u veel succes. 1.1 Bescherming van auteursrecht Egro Coffee Systems AG heeft het recht voorbehouden technische veranderingen aan te brengen aan de producten beschreven en deze handleiding zonder vooraf kennis te geven om het apparaat continu te blijven ontwikkelen en verbeteren. Gedeeltelijk of gehele kopie-eren, reproductie of verspreiding, vertaling in vreemde talen of het overzetten in een electronisch of voor machines leesbare formaat is streng verboden Egro Coffee Systems AG. Alle rechten voorbehouden. Gefabriceerd en gedrukt in Zwitserland. 1.2 Doel van de handleiding Deze handleiding werd speciaal samengesteld voor die personen die de machine gaan bedienen. De handleiding beschrijft de werking en de bediening van uw apparaat. Iedereen die van het apparaat gebruikt maakt, moet deze handleiding zorgvuldig hebben doorgelezen en hebben begrepen, voor met het apparaat wordt gewerkt. De handleiding moet altijd bij het apparaat worden bewaard. Alleen wanneer men alle punten die in deze handleiding zijn vermeld in acht neemt kan men van een storingsvrije werking uitgaan. Wanneer men zich er niet aan houdt, en dit betreft vooral het hoofdstuk veiligheid, is dit apparaat gevaarlijk voor wat betreft het bedienings- en servicepersoneel. Eveneens kunnen aan het apparaat zelf of bij andere apparaten in de buurt schades ontstaan. Voor schades en bedrijfsstoringen die voortvloeien uit het niet opvolgen van wat in deze handleiding is vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 1.3 Garantie Garantie en ex-gratia betalingen, die door de firma Egro Coffee Systems AG worden aangeboden, zullen slechts gelden in het geval dat uw koffieapparaat is geïnstalleerd en onderhouden op een regelmatige basis door een contractpartner van Egro. Iedere verandering van de installatie van de onderdelen die niet goedgekeurd is door de producent zal de garantie beëindigen 1.4 Kwaliteitsgarantie Egro Coffee Systems AG past het QS-systeem toe gebaseerd op EN 29001/ISO Page 6

7 1.5 Gebruikte symbolen In de handleiding worden verschillende symbolen gebruikt. De betekenis van de symbolen is hieronder beschreven: Gevaar Dit gevaarsymbool vindt u bij zeer belangrijke veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding. De aanwijzingen moeten beslist in acht worden genomen. Wanneer ze niet in acht worden genomen, kan dit tot verwondingen van de gebruiker leiden. Het gaat om uw eigen veiligheid! Attentie Dit gevaarsymbool vindt u bij zeer belangrijke veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding. Het betekent dat de betreffende aanwijzingen stipt moeten worden opgevolgd, om schade aan het apparaat te vermijden. Dit gevaarsymbool treft u aan bij belangrijke productaanwijzingen. Het betekent dat er bepaalde aanwijzingen of extra informatie m.b.t. het systeem zijn. 1.6 Gebruik volgens de voorschriften De Swiss Egro Serie 50 is een volautomatische koffiezetmachine. Met verse koffiebonen en vers in de machine verhit water wordt koffie gezet. De machine is bedoeld voor het gebruik in een professionele gastronomieomgeving. De machine is ontworpen voor gebruik in een professionele gastronomische omgeving. De machine is eveneens bedoeld om te worden gebruikt in een thuisomgeving en bij vergelijkbare toepassingen, bij wijze van voorbeeld: - in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen - in boerderijen - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen - in omgevingen van het type bed & breakfast. Deskundige aansluiting op de waterleiding, de afvoer en het elektriciteitsnet zijn nodig voor het goed functioneren van het apparaat. Voor de ingebruikstelling van de koffiezetmachine met andere apparaten moet de handleiding worden gelezen! 1.7 Gebruiker Dit toestel is niet voorgenomen voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij supervisie of instructie betreffende gebruik van het toestel door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid zijn gegeven. De kinderen zouden moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen Page 7

8 2 Bedieningselementen 2.1 Totaal aanzicht Pos. Element Pos. Element 1 Bonenhouder 1 x 1 kg (2 x 1 kg = optie) 6 Stoomregelklep (optie) 2 Toetsen 7 Stoomuitloop (optie) 3 Modeslot 8 Koffiediklade 4 Thee-uitloop 9 Uitloop Koffie/Melk 5 Handinvoer (poederkoffie / reinigingstabletten) 10 Druppelrooster Page 8

9 2.2 Hoofdschakelaar De hoofdschakelaar bevindt zich achter de koffiediklade 1 1. Koffieuitloop naar boven schuiven 2. Stoomuitloop naar links draaien 3. Koffiedikladeklep openen 4. Koffiedikhouder verwijderen 5. Hoofdschakelaar bedienen Posities: I = AAN O = UIT 2.3 Hoofdwaterkraan Posities: horizontaal = gesloten verticaal = open 2.4 Modeschakelaar De sleutelschakelaar voor de modewijziging bevindt zich onder de toetsen. De sleutel kan er slechts in verticale positie worden ingedrukt, resp. er worden uitgetrokken Page 9

10 2.5 Toetsen Toetsen 15 Producten LCD-venster Power On LED Stop - toets Shift Status - LED Productentoets Aanduiding producten Page 10

11 2.5.2 Toetsen 9 Producten LCD-venster Power On LED Status - LED Stop - toets Productentoets Page 11

12 2.5.3 Toetsen 5 Producten LCD-venster Power On LED Status - LED Stop - toets Productentoets 2.6 Toetselementen Aanduiding Met aanduiding wordt het LCD-venster rechts boven de toetsen bedoeld. Gedurende de werking verschijnen op het venster teksten en aanwijzingen, die het uitlopen nader verklaren. Ook fouten kunnen door de betreffende melding worden geïdentificeerd. In dit venster worden aanduidingsteksten en meldingen als volgt afgebeeld. Voorbeeld: Keuze vrij Page 12

13 2.6.2 Power On LED Uit: De machine is met de hoofdschakelaar uitgeschakeld of de stekker werd eruit getrokken. Aan: De machine is ingeschakeld (LCD-venster: Keuze vrij) of hij werd via de sleutelschakelaar uitgeschakeld (LCD-venster: Standby) Stop - toets Ook toets 0 genoemd. De stop toets wordt voor volgende functies gebruikt Onderbreken van het lopende product Wissen van een eerder gedane selectie of verlaten van de shiftfunctie Programmering Starten van de verschillende reinigingsprogramma's Producttoetsen Elke producttoets kan afzonderlijk worden geprogrammeerd. Bij de installatie deelt uw EGRO-technicus aan de hand van uw eisen en wensen elke toets in bij een specifiek product. Toetsen 1 tot 8 en 10-16: Koffieproducten en Shift Toets 9 Warm water (thee) De symbolen links van de producttoetsen 0, 1, 3, 5, 7 en 9 verwijzen naar het gebruik van deze toetsen in mode 3 (programmering). Kijk hiervoor onder gedeelte 6 "programmering" Status LED Bij normaal gebruik branden de LED's. Na het indrukken van de toets 1 (Shift) branden de LED's (tweede productniveau actief) en in de display verschijnt de aanduiding Shift. Aan: Product kan worden geselecteerd Uit: Product kan niet worden geselecteerd Knippert: Product loopt De beschikbaarheid van de producten is door de programmering bepaald en wordt door de servicetechnicus ingesteld Toets 1 Shift (Toetsen 5 Producten Wanneer de toets 1 (Shift) wordt ingedrukt, komt men in het tweede productniveau, wat door het branden van de blauwe LED wordt aangegeven. Met de Stop of de Shift-toets kan men weer in het eerste productniveau komen Page 13

14 3 Werking van koffiezetmachine 3.1 Voorbereidingen Waterafsluitklep aan buitenkant en in de machine openen Stroomvoorziening inschakelen Inhoud van de bonenhouder controleren 3.2 Bonenhouder vullen Deksel naar achteren schuiven Bijvullen Deksel sluiten 3.3 Inschakelen Koffiediklade verwijderen Hoofdschakelaar in pos. I brengen: Power On LED brandt (oranje). Koffiediklade weer plaatsen en koffiedikladeklep sluiten De koffiezetmachine begint nu met het inschakelprogramma, waarbij het systeem wordt verwarmd. Op het LCD-venster verschijnt verwarmen / spoelen. De verwarmingstijd duurt ca. 5 minuten. Zodra het systeem de juiste temperatuur heeft bereikt, verschijnt op het LCD-venster keuze vrij. De koffiezetmachine is nu klaar voor gebruik. Attentie Na het inschakelen komt er warm water uit de koffieuitloop en de warm water uitloop. Verbrandingsgevaar! Page 14

15 3.4 Productkeuze De machine is klaar, wanneer keuze vrij op het LCD-venster verschijnt. Om een product (koffie, melkproduct of thee) te kiezen, drukt u even op de betreffende producttoets Bonenkoffie Kopje(s) onder de uitloop zetten Gewenste producttoets kort indrukken De betreffende LED knippert, in het LCD-venster verschijnt uw keuze / "expresso" (productnaam) De bonen worden gemalen, de koffie gezet Productuitvoer De maal- en productietijden zijn van product tot product verschillend. De /het kopje(s) vroeg onder de uitloop zetten! Page 15

16 3.4.2 Voorgemalen koffie (invoer met de hand) Naar keuze kunnen producttoetsen voor het gebruik van voorgemalen koffie (bijv. coffeïnevrij) worden geprogrammeerd. Het zetten van zulke producten verloopt op halfautomatische wijze als volgt: Op productietoets drukken; de betreffende LED knippert De melding koffie ingooien wordt aangegeven De rode LED (bij de stop-toets) brandt Klep openen, koffiepoeder erin gooien Op toets STOP drukken De koffie wordt gezet Productuitvoer Serie Melkproducten Met de machine is het mogelijk verschillende melk koffie producten te gebruiken. De machine moet hiervoor wel geschikt zijn. Wij onderscheiden volgende producten: Koude melk Warme melk met en zonder koffie Melkschuim met en zonder koffie Gebruik uitsluitend melk (UHT/ultra high temperature of gepasteuriseerde melk) met een vetgehalte van 1,5% tot 3,5% Uitvoer van melk Kopje(s) of glazen onder de melkuitvoerkoppen zetten Gewenste producttoets kort indrukken, de betreffende LED knippert Al naar gelang het product wordt er koude of warme melk uitgevoerd Uitvoer van melkproducten Kopje(s) of glazen onder de koffie-melkuitvoerkoppen zetten Gewenste producttoets kort indrukken, LED knippert De bonen worden gemalen, de koffie wordt gezet De volgorde van de uitvoer van melk en koffie kan verschillend worden geprogrammeerd Page 16

17 3.4.4 Thee Theeglas onder de warmwateruitloop zetten Op theetoets drukken, LED knippert In het LCD-venster verschijnt uw keuze / thee Thee - uitvoer Wanneer eerst meer keren thee of stoom werd gezet/geproduceerd kan het voorkomen, dat de koffiezetmachine eerst moet opwarmen. De LED's van de betreffende toetsen branden niet. Bij het drukken op zo'n producttoets verschijnt in het LCD-venster verwarmen. Nadat de opwarmfase is afgesloten branden de LED's weer en het product is klaar Stoom Stoomuitloop in de bak steken Betrekken: Stoom-regelklep tegen de klok in draaien (¼ slag) Afstellen: Stoom-regelklep met de klok mee draaien Gevaar Bij het verwarmen van een vloeistof d.m.v. stoom moet er altijd op worden gelet, dat de stoomuitloop volledig in de vloeistof is gedompeld. Verbrandingsgevaar door het wegspatten van warme vloeistoffen! Juist Uitloop volledig ondergedompeld Verkeerd Uitloop niet ondergedompeld isteam isteam wordt beschreven in een afzonderlijk hoofdstuk. Meer informatie over werking en onderhoud vindt u in hoofdstuk Page 17

18 4 Speciale functies 4.1 Voorselectie Terwijl er een hoeveelheid koffie uit de machine komt kunnen andere koffieproducten op het gekozen niveau oranje / blauw worden voorgeselecteerd. De LED van het voorgeselecteerde product brandt. In het LCD-venster verschijnt voorselectie 1 / koffie (eerste / tweede regel) De voorkeuze kan tussen 1 en 16 in het productmenu worden ingesteld, waarbij voorselectie = 1 betekent, dat er maar 1 koffie per keer kan worden geselecteerd. Voor de zelfbediening en ook bij het vooruit betalen (bijv. bij munten) wordt de voorselectie meestal op 1 gezet. 4.2 Onderbreken van een uitgave De koffieuitgave kan door het indrukken van de stop-toets telkens worden afgebroken. Is een koffie voorgeselecteerd, wordt eerst de voorselectie en door nog een keer drukken van de stoptoets het lopende product gewist. 4.3 Uitschakelen Het uitschakelen van de machine gedurende langere bedrijfspauzes ( 's nachts, weekend, enz.) wordt aanbevolen Uitschakelen d.m.v. de hoofdschakelaar Hoofdschakelaar op "O" zetten Uitschakelen via de toetsen Sleutel erin, Op toets 0 drukken Sleutel ; op het LCD-venster verschijnt standby 4.4 Melkleidingreinigingssysteem (MLR) Een in de koffiezetmachine geïntegreerd automatisch melkleidingsreinigingssysteem spoelt de melkleidingen gedurende van te voren bepaalde perioden na het laatste gebruik ervan automatisch door. Eventuele bacteriën en kiemen worden vernietigd resp. gedood. Het melkleidingsreinigingssysteem vervangt de dagelijkse reiniging van het apparaat niet! Page 18

19 5 Bepaalde werkwijzen (Modes) "Mode" betekent een bepaalde werkwijze van de machine. Gedurende elke mode werkt de machine anders, resp. worden andere functies uitgevoerd. De machine beschikt totaal over 6 verschillende modes; de modes 4 en 5 zijn uitsluitend toegankelijk voor servicemonteurs en zijn via een pincode beschermd: De actuele mode wordt aangegeven, wanneer de sleutel in de modeschakelaar wordt gestoken en een ¼ slag in de richting van de klok wordt omgedraaid. Mode Betekenis 0 Uitgeschakeld / Standby 1 Normale werking 2 Registreer - / Werking via munten 3 Programmering 4 Gereserveerd voor Egro servicemonteurs De mode veranderen Sleutel erin (verticaal) Sleutel in richting van de klok ¼ slag draaien Op betreffende toets drukken (0, 1, 2, 3) Sleutel ¼ slag tegen de richting van de klok terugdraaien Page 19

20 5.2 Mode 0 tot 3 Schakelt de boilerverwarming en de displayverlichting uit. De machine bevindt zich dan in de standby-mode Mode Werking Wat doen Aanduiding LCD-venster 0 Uitgeschakeld / Standby Sleutel horizontaal Mode... (Actuele mode) Toets 0 indrukken: M_0: Standby Sleutel vertikaal Standby De machine werkt in de normale mode. Mode Werking Wat doen Aanduiding LCD-venster Sleutel horizontaal Mode... (Actuele mode) 1 Normale werking Toets 1 indrukken: M_1: Normaal Sleutel vertikaal Keuze vrij (Klaar) De machine is in de betalings-registreermode. Mode Werking Wat doen Aanduiding LCD-venster Sleutel horizontaal Mode... (Actuele mode) Op toets 2 drukken: M_2: (volgens registreerwerking / 2 werking met munten) Registreerwerking / werking met munten Sleutel vertikaal (volgens registreerwerking / werking met munten) Programmeermode: Hier kunnen de parameters veranderd, resp. de tellers worden uitgelezen. Mode Werking Wat doen Aanduiding LCD-venster Sleutel horizontaal Mode... (Actuele mode) Instellingen / teller 3 Toets 3 indrukken: Produkten-totaal... uitlezen Sleutel vertikaal Keuze vrij (Klaar) Sleutel pas na afgesloten instelling resp. uitlezing terugdraaien! Gedetailleerdere aanwijzingen betreffende de programmering vindt u in hoofdstuk 8 programmering Page 20

21 6 isteam Het isteam-systeem is een doeltreffend hulpmiddel voor alle barista s. Zijn mogelijkheden om het schuimproces te controleren, zijn ongeëvenaard. Het ergonomisch toetsenbord is in de wand geïntegreerd, één enkele druk op een toets volstaat voor snel en eenvoudig stomen en schuimen. isteam functioneert volgens de Venturi-principes en vermengt stoom met lucht, zodat u de handen vrij houdt. De geavanceerde isteam-software controleert de temperatuur van de melk van begin tot einde, voert lucht toe op geprogrammeerde tijdstippen, en biedt zo de hoogste kwaliteit fluweelzacht rijk schuim. Bovendien is de wand volledig geïsoleerd met een speciaal materiaal. Hij blijft zo koel om aan te raken en het schoonmaken verloopt snel en makkelijk. 6.1 Voordelen van isteam Volledige controle van de uiteindelijke temperatuur van de melk Precieze schuimvorming dankzij een volledig scala emulsieniveaus Koel om aan te raken Ergonomisch ontworpen voor het gemak van de barista Handsfree stomen Uitstekende kwaliteit en snelheid Snel en makkelijk schoon te maken Beschrijving van de isteam -componenten 4 1. Stoomtip 2. Temperatuursensor 3. isteam - staaf 7 4. Toetsenbord 5. Cappuccino -toets (schuimtoets) 3 6. Latte -toets (verwarmingstoets) 7. Luchtsproeier 1 Voorzorgsmaatregelen: Gebruik nooit staalwol of metalen voorwerpen om de isteam -staaf schoon te maken Gebruik nooit een tang om de stoomtip te verwijderen. Wees, als u de stoomtip verwijdert of opnieuw installeert, voorzichtig dat u de temperatuursensor of de O-ring niet beschadigt. Wees, als u de luchtsproeier verwijdert of opnieuw installeert, voorzichtig dat u de O-ring niet beschadigt. Richt de stoomstaaf nooit naar mensen of voorwerpen. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de gaten in de stoomtip of de opening van de luchtsproeier te reinigen Page 21

22 6.3 Hoe u de isteam kunt gebruiken Attentie Typische bereiding De eerste stoomstoot bevat heet water. 1. PURGEER de staaf vóór gebruik door een druk op de Latte-toets (verwarmingstoets) op de stoomstaaf, laat de stoomstaaf condenswater vrijgeven. Sluit af door opnieuw op dezelfde toets te drukken. 2. SELECTEER - Vul een stoomkan met de gewenste hoeveelheid melk. Plaats de kan onder de stoomstaaf. Zet de kan op de afdruipbak voor handsfree stomen. Druk op de toets van het product (Cappuccino of Latte) dat u wenst te bereiden. 3. WACHT tot de stoom automatisch uitschakelt en bereid de gewenste drank. 4. VEEG de stoomstaaf schoon met een vochtige doek. 5. PURGEER de staaf na elk gebruik door te drukken op de Latte-toets en laat een paar seconden lang stoom ontsnappen. U kunt het systeem zodanig instellen dat de software de operator automatisch vraagt de staaf te purgeren. Dit purgeeralarm kan door een technicus worden geactiveerd bij de programmatie van de isteam purgeer selecteer wacht veeg purgeer Zelf ingrijpen Langer stomen Indien nodig kunt u de stoomtijd verlengen door de toets van het product dat u maakt in gedrukt te houden, zolang u dat wenst. U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken om melk opnieuw op te warmen, of misschien wenst uw klant een extreem hete melkdrank. Om veiligheidsredenen zal de staaf geen melk stomen die warmer is dan 90 C Op gelijk welk ogenblik stoppen met stomen U kunt de stoomvoortgang onderbreken door te drukken op de toets van de drank die wordt bereid. Dit maakt een einde aan het proces vóór de melk zijn eindtemperatuur heeft bereikt en volledige schuimvorming is bereikt Page 22

23 6.4 Dagelijks reinigen van de isteam Voor het dagelijks reinigen van de isteam hebt u het volgende nodig: een stoomkan Egro Milk Cleaner een schoon doek s Avonds 1. ZUIVER WATER - vul de stoomkan voor 3/4 met zuiver koud water 2. MELKOPLOSSING - giet 20 à 30 ml (een borrelglas) Egro Milk Cleaner in de stoomkan met water 3. LAAT DE HELE NACHT INWEKEN - plaats de staaf in de kan met de melkoplossing en laat s nachts weken, of ten minste één uur lang water melkoplossing laat weken De volgende ochtend 4. ZUIVER WATER - verwijder de kan van de stoomstaaf, giet het vuile water weg, spoel de kan en vul met zuiver water 5. SPOEL DE STAAF - plaats de staaf in de kan met het zuiver water, breng hem in werking door te drukken op de Latte-toets, stop na een paar seconden 6. VEGEN- veeg de stoomstaaf en de stoomtip schoon met een vochtig doek 7. PURGEER - purgeer de staaf door te drukken op de Latte-toets en laat een paar seconden lang stoom ontsnappen water water vegen purgeren Page 23

24 6.5 Periodiek reinigen (wanneer nodig) STOOMTIP: Kijk de stoomtip geregeld na. Verwijder hem van de stoomstaaf door hem los te schroeven. Laat hem een hele nacht weken in een melkoplossing en spoel hem dan schoon. Attentie Wees, als u de stoomtip verwijdert en opnieuw installeert, voorzichtig dat u de aan het eind van de stoomstaaf geplaatste sensor of de O-ring niet beschadigt. LUCHTSPROEIER: Controleer de bij de uitlaat van het warm water geplaatste luchtsproeier. Verwijder hem door hem naar onderen te trekken. Houd hem tegen het licht en controleer of u licht door het gat kunt zien. Als u dat niet kunt, maak dan het gat weer vrij met water, laat indien nodig een tijdje weken. Droog grondig af vooraleer te herplaatsen. Attentie Wees, als u de luchtsproeier verwijdert en opnieuw installeert, voorzichtig dat u de O-ring niet beschadigt. Indien nodig voorzichtig los schroeven en in melkoplossing weken om schoon te maken! Page 24

25 7 Werking van koelapparatuur 7.1 Koelbox KB 3 1 Koelbox Aan / Uit alleen via stekker 2 Gelijkrichter 230 V 12 V 3 Schakelaar voor koelen niet anders instellen! 4 LED groen brandt bij normale werking Om het koelapparaat uit te schakelen moet de aansluiting met het elektriciteitsnet via de stekker van het aansluitsnoer worden verbroken Page 25

26 7.2 Koelkast KS 6 en 7 1 Stekker voor de koelkast / verwarming voor de kopjes (indien voorhanden) 2 Schakelaar aan/uit voor de koelkast / verwarming voor de kopjes (indien voorhanden) Posities: I = Aan (brandt) 0 = Uit (donker) 3 Vergrendeling van koelkastdeur 4 Uitloop 5 Druppelrooster Page 26

27 8 Programmering In mode 3 (programmering) beschikt de gebruiker over volgende functies: Instellingen: Teller: Productprijs Watervolume (hoeveelheid voor een kopje) Hoeveelheid poeder Melk of hoeveelheid melkschuim (alleen wanneer "optie" cappuccino aanwezig is). Uitlezen van de totale productie Wissen van de totale productie Het wissen van de teller kan niet ongedaan worden gemaakt! 8.1 Gebruik van de producttoetsen voor de programmering In mode 3 (programmering) dienen de toets 0 (STOP) en ook de producttoetsen 1, 3, 5, 7 en 9 voor de bewegingen in de menuboom en voor de invoer van de instellingen. Links naast de toetsen bevinden zich symbolen, die naar de functie van de betreffende toetsen voor de programmering verwijzen Betekenis van de producttoetsen voor de programmering Toets Symbool Functie 0 STOP: Onderbreken, annuleren, terug naar dichtstbijzijnde hogere menuniveau. 1 ENTER: Bevestiging van de aangegeven waarde resp. waarde voor dichtstbijzijnde lagere menuniveau 3 Terug naar vorige parameter 5 Verder naar volgende parameter 7 + Verhogen van knipperende waarde met één eenheid 9 Verminderen van de knipperende waarde met één eenheid Page 27

28 8.2 Instellingen Voor het verloop van alle handelingen is het nodig, dat mode 3 reeds is geselecteerd: Sleutel ¼ slag draaien, op toets 3 drukken, op het LCD-venster verschijnt productentotaal... De volgende waarden (parameters) kunnen voor elk product afzonderlijk worden ingesteld. Het product is door het productnummer geïdentificeerd, waarbij dit overeenkomt met het toetsnummer. Producten 1 tot 8 zijn koffie, melk of mengproducten zonder shift (zie 12). Met shift 2 8 en 10-16; product 9 is altijd thee. In de volgende voorbeelden wordt steeds productnummer 4 aangegeven. Voor enige parameters zijn voor koffie en voor thee verschillende parameters nodig. Op zulke gevallen wordt uitdrukkelijk gewezen. Verandering in mode 3 treden pas in werking, wanneer de machine zich weer in mode 1 of 2 bevindt. (sleutelpositie uit) Menu productprijs wijzigen Sleutel ¼ slag draaien, op toets 3 drukken, op het LCD-venster verschijnt producten-totaal. Menu: Parameter: Functie: Producten Prijs De productprijs kan hier worden veranderd Mogelijke waarden: 0,00 tot 99,99 Toets LCD-venster (Voorbeeldwaarden) Opmerkingen drukken tot Producten.. Menu "Interne Producten" is bereikt drukken P1 Prijs 3.20 Parameter "Prijs" voor product 1: het productnummer knippert + 3 x drukken P4 Prijs 3.20 "Prijs" voor product 4 drukken P4 Prijs 3.20 De productenprijs knippert en kan nu worden veranderd +/- drukken tot P4 Prijs 3.60 Gewenste prijs is bereikt drukken P4 Prijs 3.60 De nieuwe prijs is opgeslagen drukken Producten.. Stoppen, sleutel ¼ slag draaien om weer opnieuw te starten Page 28

29 8.2.2 Menu hoeveelheid water wijzigen Sleutel ¼ slag draaien, op toets 3 drukken, op het LCD-venster verschijnt producten-totaal Menu: Producten Parameter: FM-Imp. Functie: De hoeveelheid water (hoeveelheid voor een kopje) kan hier worden veranderd. De waarden zijn met flowmeter-impulsen aangegeven. 100 FM -Impulsen = ca. 0,5 dl Mogelijke waarden: 0 tot 9999 De hoeveelheid voor een kopje mag slechts een beetje worden veranderd. Het is raadzaam, de actuele waarde voor de verandering te noteren. Toets LCD-venster (Voorbeeldwaarden) Opmerkingen drukken tot Producten... Menu "Producten" is bereikt drukken P1 Prijs Submenu "Produktenprijs" drukken tot P1 FM-Imp 200 Submenu "FM-Impulsen", Parameter voor product 1. Het productennummer knippert. + drukken tot P4 FM-Imp 200 "FM-Impulsen" voor product 4 drukken P4 FM-Imp 200 Het aantal impulsen knippert en kan nu worden gewijzigd. +/- drukken tot P4 FM-Imp 300 Gewenste aantal impulsen is bereikt. drukken P4 FM-Imp 300 Het nieuwe volume is opgeslagen. drukken Producten.. Stoppen, sleutel ¼ slag draaien om weer opnieuw te starten Page 29

30 8.2.3 Menu koffiepoeder instellen Sleutel ¼ slag draaien, op toets 3 drukken, op het LCD-venster verschijnt producten-totaal. Normaal gebruikte hoeveelheden: Een kopje koffie of expresso = 8 tot 10 gram Twee kopjes koffie of expresso = 14 tot 16 gram De hoeveelheid koffiepoeder voor een kopje mag slechts een beetje worden veranderd. Het is raadzaam, de actuele waarde voor de verandering te noteren. Menu: Parameter: Functie: Producten Gram Mogelijke waarden: 0,1 16,0 gr. De hoeveelheid koffiepoeder kan voor elk koffieproduct afzonderlijk worden veranderd. De waarden zijn in gram aangegeven. Toets LCD-venster (Voorbeeldwaarden) Opmerkingen drukken tot Producten.. Menu "Producten" is bereikt drukken P1 Prijs Submenu "Productprijs" drukken tot P1 Gram 8.0 Submenu "Gram", Parameter voor product 1. Het productnummer knippert. + drukken tot P4 Gram 8.0 "Gram" voor product 4 drukken P4 Gram 8.0 Het aantal gram knippert en kan nu worden veranderd. +/- drukken tot P4 Gram 8.5 Gewenste aantal gram is bereikt. drukken P4 Gram 8.5 De nieuwe hoeveelheid koffiepoeder is opgeslagen. drukken Producten.. Stoppen, sleutel ¼ slag draaien om weer opnieuw te starten Page 30

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Bescherming van auteursrecht...4 1.2 Doel van de handleiding...4 1.3 Gebruikte symbolen...4 1.4 Kwaliteitsgarantie...5 1.5 Mogelijke gevaren (Voorbeelden)...5 1.6 Belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA

GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Inhoud GEBRUIKSAANWIJZING ARMONIA Apparaatbeschrijving: Pagina 1 Inschakelen: Pagina 2 stoompijp: Pagina 3 Programmering: Pagina 8 Frontdeur openen: Pagina 1 Productbereidingen: Pagina 2 Reinigen: Pagina

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Series 70

Handleiding Swiss Egro Series 70 Handleiding Swiss Egro Series 70 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Copyright protection... 3 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding... 3 1.3 Garantie... 3 1.4 Symbolen... 3 1.5 Kwaliteitsverzekering...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS)

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS CALYPSO (PLUS) 2 DE MACHINE 1 2 3 4 11 10 9 5 6 7 8 1 Linkerpaneel 2 Achterpaneel 3 Verwarmingsplaat 4 Koffiebonenreservoir 5 Rechterpaneel 6 Bedieningspaneel 7 Uitloop warm

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Amalfi Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding voor de

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ. :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 ZLQ WHU K OWH U *6 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ :LQWHUKDOWHU*DVWURQRP*PE+ 3RVWIDFK '0HFNHQEHXUHQ 7HOHIRRQ 7HOHID[ www.winterhalter.de LQIR#ZLQWHUKDOWHUGH 89005832 09/99 *HEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU:LQWHUKDOWHU*DVWURQRP9DDWZDVPDFKLQH*6,QKRXGVRSJDYH

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE. GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) OPERATORHANDLEIDING

INHOUDS OPGAVE. GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) OPERATORHANDLEIDING QUICK START MANUAL INHOUDS OPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING (voor dagelijks gebruik) Machineonderdelen 4 Opstarten 4 Verpakking wisselen 5 Lekbak 5 Serving 6 Displayelementen 7 Uitschakelen 8 Dagelijkse eindreiniging

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Coffee Machine Siro Touch 800 series

Coffee Machine Siro Touch 800 series Coffee Machine Dagelijkse en wekelijkse verse melk reinigingsinstructie Aanvullende gebruikershandleiding verse melk Machines Picture: Siro Touch 800 Filename: Disclaimer Fabrikant: Hoewel alle mogelijke

Nadere informatie

CAMPUS. COFFEEMATIC nv Wilgenlaan 52-1861 Wolvertem Tel 02/270 17 90 - Fax 02/270 18 01 info@coffee.be - www.coffee.be

CAMPUS. COFFEEMATIC nv Wilgenlaan 52-1861 Wolvertem Tel 02/270 17 90 - Fax 02/270 18 01 info@coffee.be - www.coffee.be CAMPUS COFFEEMATIC nv Wilgenlaan 52-1861 Wolvertem Tel 02/270 17 90 - Fax 02/270 18 01 info@coffee.be - www.coffee.be ALGEMENE INLEIDING Beste klant, U heeft nu een hoogstaand kwaliteitsproduct dat de

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Saphira: Voor iedereen die iets van koffie weet.

Saphira: Voor iedereen die iets van koffie weet. Saphira: Voor iedereen die iets van koffie weet. En nu een kop koffie! Een krachtige espresso, net als in een echte Italiaanse bar? Of een schuimende cappuccino net als op een gezellig Parijs terras? Bij

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 400

Beknopte instructies Cafitesse 400 Beknopte instructies Cafitesse 400 stop heißes wasser 35251600 01.2003 empty low temperatur empty heet water Beschrijving van de onderdelen van de dispenser Deksel van de koelruimte Servicepaneel Glasplaat

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

GERAFFINEERDE KOFFIE EXPERTISE

GERAFFINEERDE KOFFIE EXPERTISE GERAFFINEERDE KOFFIE EXPERTISE EVOLUTION Klaar voor iedere uitdaging 3 De Franke Evolution laat geen wens onvervuld. Hij behoort tot de elite van de koffiemachines en overtuigt gastronomie professionals

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 100 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1.1 Inleiding Wij zijn verheugd, dat uw keuze is gevallen op één van onze kwaliteitsprodukten. De apparaten zijn speciaal ontworpen

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Business Line 200 Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Belangrijk Inhoud van de handleiding Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H c I L M N A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

Handleiding Hifri. Versie HiFri V1.0

Handleiding Hifri. Versie HiFri V1.0 Handleiding Hifri Versie HiFri V1.0 Inhoudsopgave Handleiding Hifri... 1 Versie HiFri... 1 Inhoudsopgave... 2 Inschakelen van de Hifri... 3 Opstartscherm :... 3 Hoofdscherm :... 4 Opwarmen van de Hifri

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Schoonmaakhandleiding

Schoonmaakhandleiding Schoonmaakhandleiding Cremona Espresso Versie: 01-08-2014 Selecta B.V. Koeweistraat 10 4181CD Waardenburg Tel: +31(418) 657 800 www.selectavending.nl Algemene informatie Belangrijk Inhoud van de handleiding

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Beknopte instructies Cafitesse 110

Beknopte instructies Cafitesse 110 Beknopte instructies Cafitesse 110 35251300 01.2003 Beschrijving van de onderdelen van de Cafitesse Deksel van de koelruimte Plaat en reclamefoto Kaarthouder Aanduiding voor te lage temperatuur Keuzepaneel

Nadere informatie

De ETNA Nova Espresso heeft een capaciteit van ca. 100 consumpties per uur (120 ml).

De ETNA Nova Espresso heeft een capaciteit van ca. 100 consumpties per uur (120 ml). Vraag en Antwoord Onderwerp: Referentie: Rioba ETNA Nova Espresso Vraag en Antwoord Inleiding Kwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoud zijn de kernwoorden van de nieuwe espresso koffieautomaat van de Makro,

Nadere informatie

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210 09/2010 Mod: TAV-B2/D Production code: CBC210 NL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Voor u deze flessenkoeler in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B

Handleiding. Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Handleiding Wasmachine BWF47T-WW/CW BWF48T-CW/R/B Het bedieningspaneel De selectieknop U kiest hier het gewenste programma. LED-scherm Het lampje van uitgestelde start licht op om u de uitgestelde starttijd

Nadere informatie

RLX HEETWATER/STOOM MODULE

RLX HEETWATER/STOOM MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER/STOOM MODULE 700.403.277 Bravilor Bonamat 12 2001 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 4 en 8 (heetwater/stoom).................................

Nadere informatie