Handleiding Swiss Egro Serie 50

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Swiss Egro Serie 50"

Transcriptie

1 Handleiding Swiss Egro Serie 50

2

3 Inhoud 1 Inleiding Bescherming van auteursrecht Doel van de handleiding Garantie Kwaliteitsgarantie Gebruikte symbolen Gebruik volgens de voorschriften Gebruiker Bedieningselementen Totaal aanzicht Hoofdschakelaar Hoofdwaterkraan Modeschakelaar Toetsen Toetsen 15 Producten Toetsen 9 Producten Toetsen 5 Producten Toetselementen Aanduiding Power On LED Stop - toets Producttoetsen Status LED Toets 1 Shift (Toetsen 5 Producten Werking van koffiezetmachine Voorbereidingen Bonenhouder vullen Inschakelen Productkeuze Bonenkoffie Voorgemalen koffie (invoer met de hand) Melkproducten Thee Stoom isteam Speciale functies Voorselectie Onderbreken van een uitgave Uitschakelen Uitschakelen d.m.v. de hoofdschakelaar Uitschakelen via de toetsen Melkleidingreinigingssysteem (MLR) Bepaalde werkwijzen (Modes) De mode veranderen Mode 0 tot Page 3

4 6 isteam Voordelen van isteam Beschrijving van de isteam -componenten Hoe u de isteam kunt gebruiken Typische bereiding Zelf ingrijpen Langer stomen Op gelijk welk ogenblik stoppen met stomen Dagelijks reinigen van de isteam s Avonds De volgende ochtend Periodiek reinigen (wanneer nodig) Werking van koelapparatuur Koelbox KB Koelkast KS 6 en Programmering Gebruik van de producttoetsen voor de programmering Instellingen Menu productprijs wijzigen Menu hoeveelheid water wijzigen Menu koffiepoeder instellen Menu melk of hoeveelheid melkschuim instellen Teller Menu productteller uitlezen Menu productteller wissen Onderhoud Dagelijkse reiniging Automatisch koffiereinigingsprogramma Proces Automatische cappuccinoreiniging Proces Koelbox KB Koelkast KS 6 e KS Manuele reiniging Reiniging van de cappuccino-koppen Manuele reiniging van de melkaanzuigslangen en koelapparaten Reiniging bonenhouder Reiniging koffiediklade, druppelrooster en druppelbak Reiniging behuizing Service-meldingen Melding lade vol Verwijderen van de koffiediklade Melding water service Melding koffie service Wat doen wanneer Page 4

5 12 Technische gegevens Afmetingen Gewicht en gebruikstemperatuur Geluidsniveau Typeplaten Typeplaat (1) Aansluitwaarden Vermogensgegevens Prestaties gegevens Koelkast Wateraansluiting Installatie en ingebruikstelling Opstellen Waterbereiding Waterafvoer aansluiten Elektrische aansluiting Verbruiksmateriaal Page 5

6 1 Inleiding We heten u welkom binnen de kring van mensen, die van hun koffiezetmachine iets meer eisen dan dat die SLECHTS goede koffie produceert. Wij feliciteren u! U hebt een apparaat gekozen, dat productief en energiezuinig is en voldoet aan de wereldwijd erkende EGRO - kwaliteit. Wij wensen u veel succes. 1.1 Bescherming van auteursrecht Egro Coffee Systems AG heeft het recht voorbehouden technische veranderingen aan te brengen aan de producten beschreven en deze handleiding zonder vooraf kennis te geven om het apparaat continu te blijven ontwikkelen en verbeteren. Gedeeltelijk of gehele kopie-eren, reproductie of verspreiding, vertaling in vreemde talen of het overzetten in een electronisch of voor machines leesbare formaat is streng verboden Egro Coffee Systems AG. Alle rechten voorbehouden. Gefabriceerd en gedrukt in Zwitserland. 1.2 Doel van de handleiding Deze handleiding werd speciaal samengesteld voor die personen die de machine gaan bedienen. De handleiding beschrijft de werking en de bediening van uw apparaat. Iedereen die van het apparaat gebruikt maakt, moet deze handleiding zorgvuldig hebben doorgelezen en hebben begrepen, voor met het apparaat wordt gewerkt. De handleiding moet altijd bij het apparaat worden bewaard. Alleen wanneer men alle punten die in deze handleiding zijn vermeld in acht neemt kan men van een storingsvrije werking uitgaan. Wanneer men zich er niet aan houdt, en dit betreft vooral het hoofdstuk veiligheid, is dit apparaat gevaarlijk voor wat betreft het bedienings- en servicepersoneel. Eveneens kunnen aan het apparaat zelf of bij andere apparaten in de buurt schades ontstaan. Voor schades en bedrijfsstoringen die voortvloeien uit het niet opvolgen van wat in deze handleiding is vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 1.3 Garantie Garantie en ex-gratia betalingen, die door de firma Egro Coffee Systems AG worden aangeboden, zullen slechts gelden in het geval dat uw koffieapparaat is geïnstalleerd en onderhouden op een regelmatige basis door een contractpartner van Egro. Iedere verandering van de installatie van de onderdelen die niet goedgekeurd is door de producent zal de garantie beëindigen 1.4 Kwaliteitsgarantie Egro Coffee Systems AG past het QS-systeem toe gebaseerd op EN 29001/ISO Page 6

7 1.5 Gebruikte symbolen In de handleiding worden verschillende symbolen gebruikt. De betekenis van de symbolen is hieronder beschreven: Gevaar Dit gevaarsymbool vindt u bij zeer belangrijke veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding. De aanwijzingen moeten beslist in acht worden genomen. Wanneer ze niet in acht worden genomen, kan dit tot verwondingen van de gebruiker leiden. Het gaat om uw eigen veiligheid! Attentie Dit gevaarsymbool vindt u bij zeer belangrijke veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding. Het betekent dat de betreffende aanwijzingen stipt moeten worden opgevolgd, om schade aan het apparaat te vermijden. Dit gevaarsymbool treft u aan bij belangrijke productaanwijzingen. Het betekent dat er bepaalde aanwijzingen of extra informatie m.b.t. het systeem zijn. 1.6 Gebruik volgens de voorschriften De Swiss Egro Serie 50 is een volautomatische koffiezetmachine. Met verse koffiebonen en vers in de machine verhit water wordt koffie gezet. De machine is bedoeld voor het gebruik in een professionele gastronomieomgeving. De machine is ontworpen voor gebruik in een professionele gastronomische omgeving. De machine is eveneens bedoeld om te worden gebruikt in een thuisomgeving en bij vergelijkbare toepassingen, bij wijze van voorbeeld: - in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen - in boerderijen - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen - in omgevingen van het type bed & breakfast. Deskundige aansluiting op de waterleiding, de afvoer en het elektriciteitsnet zijn nodig voor het goed functioneren van het apparaat. Voor de ingebruikstelling van de koffiezetmachine met andere apparaten moet de handleiding worden gelezen! 1.7 Gebruiker Dit toestel is niet voorgenomen voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij supervisie of instructie betreffende gebruik van het toestel door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid zijn gegeven. De kinderen zouden moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen Page 7

8 2 Bedieningselementen 2.1 Totaal aanzicht Pos. Element Pos. Element 1 Bonenhouder 1 x 1 kg (2 x 1 kg = optie) 6 Stoomregelklep (optie) 2 Toetsen 7 Stoomuitloop (optie) 3 Modeslot 8 Koffiediklade 4 Thee-uitloop 9 Uitloop Koffie/Melk 5 Handinvoer (poederkoffie / reinigingstabletten) 10 Druppelrooster Page 8

9 2.2 Hoofdschakelaar De hoofdschakelaar bevindt zich achter de koffiediklade 1 1. Koffieuitloop naar boven schuiven 2. Stoomuitloop naar links draaien 3. Koffiedikladeklep openen 4. Koffiedikhouder verwijderen 5. Hoofdschakelaar bedienen Posities: I = AAN O = UIT 2.3 Hoofdwaterkraan Posities: horizontaal = gesloten verticaal = open 2.4 Modeschakelaar De sleutelschakelaar voor de modewijziging bevindt zich onder de toetsen. De sleutel kan er slechts in verticale positie worden ingedrukt, resp. er worden uitgetrokken Page 9

10 2.5 Toetsen Toetsen 15 Producten LCD-venster Power On LED Stop - toets Shift Status - LED Productentoets Aanduiding producten Page 10

11 2.5.2 Toetsen 9 Producten LCD-venster Power On LED Status - LED Stop - toets Productentoets Page 11

12 2.5.3 Toetsen 5 Producten LCD-venster Power On LED Status - LED Stop - toets Productentoets 2.6 Toetselementen Aanduiding Met aanduiding wordt het LCD-venster rechts boven de toetsen bedoeld. Gedurende de werking verschijnen op het venster teksten en aanwijzingen, die het uitlopen nader verklaren. Ook fouten kunnen door de betreffende melding worden geïdentificeerd. In dit venster worden aanduidingsteksten en meldingen als volgt afgebeeld. Voorbeeld: Keuze vrij Page 12

13 2.6.2 Power On LED Uit: De machine is met de hoofdschakelaar uitgeschakeld of de stekker werd eruit getrokken. Aan: De machine is ingeschakeld (LCD-venster: Keuze vrij) of hij werd via de sleutelschakelaar uitgeschakeld (LCD-venster: Standby) Stop - toets Ook toets 0 genoemd. De stop toets wordt voor volgende functies gebruikt Onderbreken van het lopende product Wissen van een eerder gedane selectie of verlaten van de shiftfunctie Programmering Starten van de verschillende reinigingsprogramma's Producttoetsen Elke producttoets kan afzonderlijk worden geprogrammeerd. Bij de installatie deelt uw EGRO-technicus aan de hand van uw eisen en wensen elke toets in bij een specifiek product. Toetsen 1 tot 8 en 10-16: Koffieproducten en Shift Toets 9 Warm water (thee) De symbolen links van de producttoetsen 0, 1, 3, 5, 7 en 9 verwijzen naar het gebruik van deze toetsen in mode 3 (programmering). Kijk hiervoor onder gedeelte 6 "programmering" Status LED Bij normaal gebruik branden de LED's. Na het indrukken van de toets 1 (Shift) branden de LED's (tweede productniveau actief) en in de display verschijnt de aanduiding Shift. Aan: Product kan worden geselecteerd Uit: Product kan niet worden geselecteerd Knippert: Product loopt De beschikbaarheid van de producten is door de programmering bepaald en wordt door de servicetechnicus ingesteld Toets 1 Shift (Toetsen 5 Producten Wanneer de toets 1 (Shift) wordt ingedrukt, komt men in het tweede productniveau, wat door het branden van de blauwe LED wordt aangegeven. Met de Stop of de Shift-toets kan men weer in het eerste productniveau komen Page 13

14 3 Werking van koffiezetmachine 3.1 Voorbereidingen Waterafsluitklep aan buitenkant en in de machine openen Stroomvoorziening inschakelen Inhoud van de bonenhouder controleren 3.2 Bonenhouder vullen Deksel naar achteren schuiven Bijvullen Deksel sluiten 3.3 Inschakelen Koffiediklade verwijderen Hoofdschakelaar in pos. I brengen: Power On LED brandt (oranje). Koffiediklade weer plaatsen en koffiedikladeklep sluiten De koffiezetmachine begint nu met het inschakelprogramma, waarbij het systeem wordt verwarmd. Op het LCD-venster verschijnt verwarmen / spoelen. De verwarmingstijd duurt ca. 5 minuten. Zodra het systeem de juiste temperatuur heeft bereikt, verschijnt op het LCD-venster keuze vrij. De koffiezetmachine is nu klaar voor gebruik. Attentie Na het inschakelen komt er warm water uit de koffieuitloop en de warm water uitloop. Verbrandingsgevaar! Page 14

15 3.4 Productkeuze De machine is klaar, wanneer keuze vrij op het LCD-venster verschijnt. Om een product (koffie, melkproduct of thee) te kiezen, drukt u even op de betreffende producttoets Bonenkoffie Kopje(s) onder de uitloop zetten Gewenste producttoets kort indrukken De betreffende LED knippert, in het LCD-venster verschijnt uw keuze / "expresso" (productnaam) De bonen worden gemalen, de koffie gezet Productuitvoer De maal- en productietijden zijn van product tot product verschillend. De /het kopje(s) vroeg onder de uitloop zetten! Page 15

16 3.4.2 Voorgemalen koffie (invoer met de hand) Naar keuze kunnen producttoetsen voor het gebruik van voorgemalen koffie (bijv. coffeïnevrij) worden geprogrammeerd. Het zetten van zulke producten verloopt op halfautomatische wijze als volgt: Op productietoets drukken; de betreffende LED knippert De melding koffie ingooien wordt aangegeven De rode LED (bij de stop-toets) brandt Klep openen, koffiepoeder erin gooien Op toets STOP drukken De koffie wordt gezet Productuitvoer Serie Melkproducten Met de machine is het mogelijk verschillende melk koffie producten te gebruiken. De machine moet hiervoor wel geschikt zijn. Wij onderscheiden volgende producten: Koude melk Warme melk met en zonder koffie Melkschuim met en zonder koffie Gebruik uitsluitend melk (UHT/ultra high temperature of gepasteuriseerde melk) met een vetgehalte van 1,5% tot 3,5% Uitvoer van melk Kopje(s) of glazen onder de melkuitvoerkoppen zetten Gewenste producttoets kort indrukken, de betreffende LED knippert Al naar gelang het product wordt er koude of warme melk uitgevoerd Uitvoer van melkproducten Kopje(s) of glazen onder de koffie-melkuitvoerkoppen zetten Gewenste producttoets kort indrukken, LED knippert De bonen worden gemalen, de koffie wordt gezet De volgorde van de uitvoer van melk en koffie kan verschillend worden geprogrammeerd Page 16

17 3.4.4 Thee Theeglas onder de warmwateruitloop zetten Op theetoets drukken, LED knippert In het LCD-venster verschijnt uw keuze / thee Thee - uitvoer Wanneer eerst meer keren thee of stoom werd gezet/geproduceerd kan het voorkomen, dat de koffiezetmachine eerst moet opwarmen. De LED's van de betreffende toetsen branden niet. Bij het drukken op zo'n producttoets verschijnt in het LCD-venster verwarmen. Nadat de opwarmfase is afgesloten branden de LED's weer en het product is klaar Stoom Stoomuitloop in de bak steken Betrekken: Stoom-regelklep tegen de klok in draaien (¼ slag) Afstellen: Stoom-regelklep met de klok mee draaien Gevaar Bij het verwarmen van een vloeistof d.m.v. stoom moet er altijd op worden gelet, dat de stoomuitloop volledig in de vloeistof is gedompeld. Verbrandingsgevaar door het wegspatten van warme vloeistoffen! Juist Uitloop volledig ondergedompeld Verkeerd Uitloop niet ondergedompeld isteam isteam wordt beschreven in een afzonderlijk hoofdstuk. Meer informatie over werking en onderhoud vindt u in hoofdstuk Page 17

18 4 Speciale functies 4.1 Voorselectie Terwijl er een hoeveelheid koffie uit de machine komt kunnen andere koffieproducten op het gekozen niveau oranje / blauw worden voorgeselecteerd. De LED van het voorgeselecteerde product brandt. In het LCD-venster verschijnt voorselectie 1 / koffie (eerste / tweede regel) De voorkeuze kan tussen 1 en 16 in het productmenu worden ingesteld, waarbij voorselectie = 1 betekent, dat er maar 1 koffie per keer kan worden geselecteerd. Voor de zelfbediening en ook bij het vooruit betalen (bijv. bij munten) wordt de voorselectie meestal op 1 gezet. 4.2 Onderbreken van een uitgave De koffieuitgave kan door het indrukken van de stop-toets telkens worden afgebroken. Is een koffie voorgeselecteerd, wordt eerst de voorselectie en door nog een keer drukken van de stoptoets het lopende product gewist. 4.3 Uitschakelen Het uitschakelen van de machine gedurende langere bedrijfspauzes ( 's nachts, weekend, enz.) wordt aanbevolen Uitschakelen d.m.v. de hoofdschakelaar Hoofdschakelaar op "O" zetten Uitschakelen via de toetsen Sleutel erin, Op toets 0 drukken Sleutel ; op het LCD-venster verschijnt standby 4.4 Melkleidingreinigingssysteem (MLR) Een in de koffiezetmachine geïntegreerd automatisch melkleidingsreinigingssysteem spoelt de melkleidingen gedurende van te voren bepaalde perioden na het laatste gebruik ervan automatisch door. Eventuele bacteriën en kiemen worden vernietigd resp. gedood. Het melkleidingsreinigingssysteem vervangt de dagelijkse reiniging van het apparaat niet! Page 18

19 5 Bepaalde werkwijzen (Modes) "Mode" betekent een bepaalde werkwijze van de machine. Gedurende elke mode werkt de machine anders, resp. worden andere functies uitgevoerd. De machine beschikt totaal over 6 verschillende modes; de modes 4 en 5 zijn uitsluitend toegankelijk voor servicemonteurs en zijn via een pincode beschermd: De actuele mode wordt aangegeven, wanneer de sleutel in de modeschakelaar wordt gestoken en een ¼ slag in de richting van de klok wordt omgedraaid. Mode Betekenis 0 Uitgeschakeld / Standby 1 Normale werking 2 Registreer - / Werking via munten 3 Programmering 4 Gereserveerd voor Egro servicemonteurs De mode veranderen Sleutel erin (verticaal) Sleutel in richting van de klok ¼ slag draaien Op betreffende toets drukken (0, 1, 2, 3) Sleutel ¼ slag tegen de richting van de klok terugdraaien Page 19

20 5.2 Mode 0 tot 3 Schakelt de boilerverwarming en de displayverlichting uit. De machine bevindt zich dan in de standby-mode Mode Werking Wat doen Aanduiding LCD-venster 0 Uitgeschakeld / Standby Sleutel horizontaal Mode... (Actuele mode) Toets 0 indrukken: M_0: Standby Sleutel vertikaal Standby De machine werkt in de normale mode. Mode Werking Wat doen Aanduiding LCD-venster Sleutel horizontaal Mode... (Actuele mode) 1 Normale werking Toets 1 indrukken: M_1: Normaal Sleutel vertikaal Keuze vrij (Klaar) De machine is in de betalings-registreermode. Mode Werking Wat doen Aanduiding LCD-venster Sleutel horizontaal Mode... (Actuele mode) Op toets 2 drukken: M_2: (volgens registreerwerking / 2 werking met munten) Registreerwerking / werking met munten Sleutel vertikaal (volgens registreerwerking / werking met munten) Programmeermode: Hier kunnen de parameters veranderd, resp. de tellers worden uitgelezen. Mode Werking Wat doen Aanduiding LCD-venster Sleutel horizontaal Mode... (Actuele mode) Instellingen / teller 3 Toets 3 indrukken: Produkten-totaal... uitlezen Sleutel vertikaal Keuze vrij (Klaar) Sleutel pas na afgesloten instelling resp. uitlezing terugdraaien! Gedetailleerdere aanwijzingen betreffende de programmering vindt u in hoofdstuk 8 programmering Page 20

21 6 isteam Het isteam-systeem is een doeltreffend hulpmiddel voor alle barista s. Zijn mogelijkheden om het schuimproces te controleren, zijn ongeëvenaard. Het ergonomisch toetsenbord is in de wand geïntegreerd, één enkele druk op een toets volstaat voor snel en eenvoudig stomen en schuimen. isteam functioneert volgens de Venturi-principes en vermengt stoom met lucht, zodat u de handen vrij houdt. De geavanceerde isteam-software controleert de temperatuur van de melk van begin tot einde, voert lucht toe op geprogrammeerde tijdstippen, en biedt zo de hoogste kwaliteit fluweelzacht rijk schuim. Bovendien is de wand volledig geïsoleerd met een speciaal materiaal. Hij blijft zo koel om aan te raken en het schoonmaken verloopt snel en makkelijk. 6.1 Voordelen van isteam Volledige controle van de uiteindelijke temperatuur van de melk Precieze schuimvorming dankzij een volledig scala emulsieniveaus Koel om aan te raken Ergonomisch ontworpen voor het gemak van de barista Handsfree stomen Uitstekende kwaliteit en snelheid Snel en makkelijk schoon te maken Beschrijving van de isteam -componenten 4 1. Stoomtip 2. Temperatuursensor 3. isteam - staaf 7 4. Toetsenbord 5. Cappuccino -toets (schuimtoets) 3 6. Latte -toets (verwarmingstoets) 7. Luchtsproeier 1 Voorzorgsmaatregelen: Gebruik nooit staalwol of metalen voorwerpen om de isteam -staaf schoon te maken Gebruik nooit een tang om de stoomtip te verwijderen. Wees, als u de stoomtip verwijdert of opnieuw installeert, voorzichtig dat u de temperatuursensor of de O-ring niet beschadigt. Wees, als u de luchtsproeier verwijdert of opnieuw installeert, voorzichtig dat u de O-ring niet beschadigt. Richt de stoomstaaf nooit naar mensen of voorwerpen. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de gaten in de stoomtip of de opening van de luchtsproeier te reinigen Page 21

22 6.3 Hoe u de isteam kunt gebruiken Attentie Typische bereiding De eerste stoomstoot bevat heet water. 1. PURGEER de staaf vóór gebruik door een druk op de Latte-toets (verwarmingstoets) op de stoomstaaf, laat de stoomstaaf condenswater vrijgeven. Sluit af door opnieuw op dezelfde toets te drukken. 2. SELECTEER - Vul een stoomkan met de gewenste hoeveelheid melk. Plaats de kan onder de stoomstaaf. Zet de kan op de afdruipbak voor handsfree stomen. Druk op de toets van het product (Cappuccino of Latte) dat u wenst te bereiden. 3. WACHT tot de stoom automatisch uitschakelt en bereid de gewenste drank. 4. VEEG de stoomstaaf schoon met een vochtige doek. 5. PURGEER de staaf na elk gebruik door te drukken op de Latte-toets en laat een paar seconden lang stoom ontsnappen. U kunt het systeem zodanig instellen dat de software de operator automatisch vraagt de staaf te purgeren. Dit purgeeralarm kan door een technicus worden geactiveerd bij de programmatie van de isteam purgeer selecteer wacht veeg purgeer Zelf ingrijpen Langer stomen Indien nodig kunt u de stoomtijd verlengen door de toets van het product dat u maakt in gedrukt te houden, zolang u dat wenst. U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken om melk opnieuw op te warmen, of misschien wenst uw klant een extreem hete melkdrank. Om veiligheidsredenen zal de staaf geen melk stomen die warmer is dan 90 C Op gelijk welk ogenblik stoppen met stomen U kunt de stoomvoortgang onderbreken door te drukken op de toets van de drank die wordt bereid. Dit maakt een einde aan het proces vóór de melk zijn eindtemperatuur heeft bereikt en volledige schuimvorming is bereikt Page 22

23 6.4 Dagelijks reinigen van de isteam Voor het dagelijks reinigen van de isteam hebt u het volgende nodig: een stoomkan Egro Milk Cleaner een schoon doek s Avonds 1. ZUIVER WATER - vul de stoomkan voor 3/4 met zuiver koud water 2. MELKOPLOSSING - giet 20 à 30 ml (een borrelglas) Egro Milk Cleaner in de stoomkan met water 3. LAAT DE HELE NACHT INWEKEN - plaats de staaf in de kan met de melkoplossing en laat s nachts weken, of ten minste één uur lang water melkoplossing laat weken De volgende ochtend 4. ZUIVER WATER - verwijder de kan van de stoomstaaf, giet het vuile water weg, spoel de kan en vul met zuiver water 5. SPOEL DE STAAF - plaats de staaf in de kan met het zuiver water, breng hem in werking door te drukken op de Latte-toets, stop na een paar seconden 6. VEGEN- veeg de stoomstaaf en de stoomtip schoon met een vochtig doek 7. PURGEER - purgeer de staaf door te drukken op de Latte-toets en laat een paar seconden lang stoom ontsnappen water water vegen purgeren Page 23

24 6.5 Periodiek reinigen (wanneer nodig) STOOMTIP: Kijk de stoomtip geregeld na. Verwijder hem van de stoomstaaf door hem los te schroeven. Laat hem een hele nacht weken in een melkoplossing en spoel hem dan schoon. Attentie Wees, als u de stoomtip verwijdert en opnieuw installeert, voorzichtig dat u de aan het eind van de stoomstaaf geplaatste sensor of de O-ring niet beschadigt. LUCHTSPROEIER: Controleer de bij de uitlaat van het warm water geplaatste luchtsproeier. Verwijder hem door hem naar onderen te trekken. Houd hem tegen het licht en controleer of u licht door het gat kunt zien. Als u dat niet kunt, maak dan het gat weer vrij met water, laat indien nodig een tijdje weken. Droog grondig af vooraleer te herplaatsen. Attentie Wees, als u de luchtsproeier verwijdert en opnieuw installeert, voorzichtig dat u de O-ring niet beschadigt. Indien nodig voorzichtig los schroeven en in melkoplossing weken om schoon te maken! Page 24

25 7 Werking van koelapparatuur 7.1 Koelbox KB 3 1 Koelbox Aan / Uit alleen via stekker 2 Gelijkrichter 230 V 12 V 3 Schakelaar voor koelen niet anders instellen! 4 LED groen brandt bij normale werking Om het koelapparaat uit te schakelen moet de aansluiting met het elektriciteitsnet via de stekker van het aansluitsnoer worden verbroken Page 25

26 7.2 Koelkast KS 6 en 7 1 Stekker voor de koelkast / verwarming voor de kopjes (indien voorhanden) 2 Schakelaar aan/uit voor de koelkast / verwarming voor de kopjes (indien voorhanden) Posities: I = Aan (brandt) 0 = Uit (donker) 3 Vergrendeling van koelkastdeur 4 Uitloop 5 Druppelrooster Page 26

27 8 Programmering In mode 3 (programmering) beschikt de gebruiker over volgende functies: Instellingen: Teller: Productprijs Watervolume (hoeveelheid voor een kopje) Hoeveelheid poeder Melk of hoeveelheid melkschuim (alleen wanneer "optie" cappuccino aanwezig is). Uitlezen van de totale productie Wissen van de totale productie Het wissen van de teller kan niet ongedaan worden gemaakt! 8.1 Gebruik van de producttoetsen voor de programmering In mode 3 (programmering) dienen de toets 0 (STOP) en ook de producttoetsen 1, 3, 5, 7 en 9 voor de bewegingen in de menuboom en voor de invoer van de instellingen. Links naast de toetsen bevinden zich symbolen, die naar de functie van de betreffende toetsen voor de programmering verwijzen Betekenis van de producttoetsen voor de programmering Toets Symbool Functie 0 STOP: Onderbreken, annuleren, terug naar dichtstbijzijnde hogere menuniveau. 1 ENTER: Bevestiging van de aangegeven waarde resp. waarde voor dichtstbijzijnde lagere menuniveau 3 Terug naar vorige parameter 5 Verder naar volgende parameter 7 + Verhogen van knipperende waarde met één eenheid 9 Verminderen van de knipperende waarde met één eenheid Page 27

28 8.2 Instellingen Voor het verloop van alle handelingen is het nodig, dat mode 3 reeds is geselecteerd: Sleutel ¼ slag draaien, op toets 3 drukken, op het LCD-venster verschijnt productentotaal... De volgende waarden (parameters) kunnen voor elk product afzonderlijk worden ingesteld. Het product is door het productnummer geïdentificeerd, waarbij dit overeenkomt met het toetsnummer. Producten 1 tot 8 zijn koffie, melk of mengproducten zonder shift (zie 12). Met shift 2 8 en 10-16; product 9 is altijd thee. In de volgende voorbeelden wordt steeds productnummer 4 aangegeven. Voor enige parameters zijn voor koffie en voor thee verschillende parameters nodig. Op zulke gevallen wordt uitdrukkelijk gewezen. Verandering in mode 3 treden pas in werking, wanneer de machine zich weer in mode 1 of 2 bevindt. (sleutelpositie uit) Menu productprijs wijzigen Sleutel ¼ slag draaien, op toets 3 drukken, op het LCD-venster verschijnt producten-totaal. Menu: Parameter: Functie: Producten Prijs De productprijs kan hier worden veranderd Mogelijke waarden: 0,00 tot 99,99 Toets LCD-venster (Voorbeeldwaarden) Opmerkingen drukken tot Producten.. Menu "Interne Producten" is bereikt drukken P1 Prijs 3.20 Parameter "Prijs" voor product 1: het productnummer knippert + 3 x drukken P4 Prijs 3.20 "Prijs" voor product 4 drukken P4 Prijs 3.20 De productenprijs knippert en kan nu worden veranderd +/- drukken tot P4 Prijs 3.60 Gewenste prijs is bereikt drukken P4 Prijs 3.60 De nieuwe prijs is opgeslagen drukken Producten.. Stoppen, sleutel ¼ slag draaien om weer opnieuw te starten Page 28

29 8.2.2 Menu hoeveelheid water wijzigen Sleutel ¼ slag draaien, op toets 3 drukken, op het LCD-venster verschijnt producten-totaal Menu: Producten Parameter: FM-Imp. Functie: De hoeveelheid water (hoeveelheid voor een kopje) kan hier worden veranderd. De waarden zijn met flowmeter-impulsen aangegeven. 100 FM -Impulsen = ca. 0,5 dl Mogelijke waarden: 0 tot 9999 De hoeveelheid voor een kopje mag slechts een beetje worden veranderd. Het is raadzaam, de actuele waarde voor de verandering te noteren. Toets LCD-venster (Voorbeeldwaarden) Opmerkingen drukken tot Producten... Menu "Producten" is bereikt drukken P1 Prijs Submenu "Produktenprijs" drukken tot P1 FM-Imp 200 Submenu "FM-Impulsen", Parameter voor product 1. Het productennummer knippert. + drukken tot P4 FM-Imp 200 "FM-Impulsen" voor product 4 drukken P4 FM-Imp 200 Het aantal impulsen knippert en kan nu worden gewijzigd. +/- drukken tot P4 FM-Imp 300 Gewenste aantal impulsen is bereikt. drukken P4 FM-Imp 300 Het nieuwe volume is opgeslagen. drukken Producten.. Stoppen, sleutel ¼ slag draaien om weer opnieuw te starten Page 29

30 8.2.3 Menu koffiepoeder instellen Sleutel ¼ slag draaien, op toets 3 drukken, op het LCD-venster verschijnt producten-totaal. Normaal gebruikte hoeveelheden: Een kopje koffie of expresso = 8 tot 10 gram Twee kopjes koffie of expresso = 14 tot 16 gram De hoeveelheid koffiepoeder voor een kopje mag slechts een beetje worden veranderd. Het is raadzaam, de actuele waarde voor de verandering te noteren. Menu: Parameter: Functie: Producten Gram Mogelijke waarden: 0,1 16,0 gr. De hoeveelheid koffiepoeder kan voor elk koffieproduct afzonderlijk worden veranderd. De waarden zijn in gram aangegeven. Toets LCD-venster (Voorbeeldwaarden) Opmerkingen drukken tot Producten.. Menu "Producten" is bereikt drukken P1 Prijs Submenu "Productprijs" drukken tot P1 Gram 8.0 Submenu "Gram", Parameter voor product 1. Het productnummer knippert. + drukken tot P4 Gram 8.0 "Gram" voor product 4 drukken P4 Gram 8.0 Het aantal gram knippert en kan nu worden veranderd. +/- drukken tot P4 Gram 8.5 Gewenste aantal gram is bereikt. drukken P4 Gram 8.5 De nieuwe hoeveelheid koffiepoeder is opgeslagen. drukken Producten.. Stoppen, sleutel ¼ slag draaien om weer opnieuw te starten Page 30

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl ARMONIA ClasSIc GEBRUIKSAANWIJZING E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl Coffema B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: 073 613 75 79 telefax: 073 614 21 79 service: 0900 26 333 62

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001 coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001 Serie 1400 Bestelnr. 33 2323 2030 Uitgave 09.2009 Voorstelling en algemeen Gefeliciteerd met de aankoop van uw WMF koffiemachine.

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

IMPRESSA X9. Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA X9. Gebruiksaanwijzing IMPRESSA X9 Gebruiksaanwijzing Legenda: GEGEVENS = ter informatie Doorlopende tekst. GRAFISCHE INDICATIE = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip JURA Elektroapparate

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06. Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO Type 114 Programmeerbare espressomachine met maalwerk Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.11 13:33 Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 2 23.06.11

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi "See on the internal pages: (DE), (ES), (PT), (NL), (RU), (CS), (RO), (FI), (GR), (DA), (PL), (TR)" 14-VERAMANUALE2 VERA INSTRUCTIONS e-mail (IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati.

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

_ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12. AirCon Service Center ASC 2500. Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen

_ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12. AirCon Service Center ASC 2500. Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen _ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12 ASC 2500 NL Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen _ASC2500_B_NL.book Seite 2 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12 _ASC2500_B_NL.book Seite 3 Montag,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Model WHC56, LWHC56 WAARSCHUWING: Als de aanwijzingen in deze handleiding niet worden opgevolgd, kan brand of een explosie worden veroorzaakt met schade, persoonlijk letsel of zelfs

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie