i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven:"

Transcriptie

1 Gevolgen voor de bedrijven Hieronder zijn de bevindingen van de resultaten weergegeven ten aanzien van de gevolgen voor de bedrijven. 1. De totale geuremissie in de gemeente Cuijk bedraagt: a. in de referentiesituatie ou; b. in het toekomstscenario met huidige normen: ou; c. in het toekomstscenario met normenset 1: ou; d. in het toekomstscenario met normenset 2: ou. 2. Er zijn 8 afbouwers. Voor deze bedrijven is in de toekomstscenario s een afname van de geuremissie meegenomen van 30%. Dit betekent een afname van ou. 3. Het aantal bedrijven dat nog wel ontwikkeling op hun bouwvlak hebben bedraagt: a. bij de huidige normen: 26 bedrijven: i. 8 bedrijven met 50% regeling; ii. 18 bedrijven zonder 50% regeling; b. bij normenset 1: 26 bedrijven: i. 10 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven: i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 8 bedrijven zonder 50% regeling. 4. De emissie in de toekomst zal door toepassing van de 50% regeling afnemen. Deze afname bedraagt: a. bij huidige normen: ou; b. bij normenset 1: ou; c. bij normenset 2: ou. 5. De groeiruimte die de bedrijven hebben en kunnen benutten, bedraagt: a. bij de huidige normen: ou; b. bij normenset 1: ou; c. bij normenset 2: ou. 6. De geurnormen in de gemeente Cuijk hebben geen effect op de mogelijkheden van de bedrijven in de buurgemeenten. 10

2 Gevolgen voor de geurgevoelige objecten Ten aanzien van het aantal geurgehinderden zijn de bevindingen navolgend beschreven. Het aantal personen dat wordt gehinderd bedraagt: 126 tot 1299 in de referentiesituatie; 214 tot 1349 in het toekomstscenario bij huidige normen 111 tot 1286 in het toekomstscenario bij normen set 1; 53 tot 1250 in het toekomstscenario bij normen set 2. Vianen 1. In het accentgebied wonen (tussen Vianen en Beers) bedraagt het aantal geurgevoelige objecten in een niet aanvaardbare geursituatie: a. 2 in de referentiesituatie; b. 5 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 3 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 1 in het toekomstscenario met normenset In het accentgebied wonen bedraagt het aantal geurgevoelige objecten in een aanvaardbare geursituatie: a. 3 in de referentiesituatie; b. 7 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 5 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 1 in het toekomstscenario met normenset In de kern Vianen en Vianen oost zijn er geen geurgevoelige objecten in een niet aanvaardbare of aanvaardbare geursituatie. De rest bevindt zich in een optimaal of optimaal+ geursituatie. 4. In het accentgebied wonen bedraagt het aantal geurgevoelige objecten in een optimale geursituatie: a. 13 in de referentiesituatie; b. 27 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 15 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 12 in het toekomstscenario met normenset 2; e. de overige receptoren bevinden zich in de optimaal+ geursituatie. 5. In de kern Vianen en Vianen oost bedraagt het aantal geurgevoelige objecten in een optimale geursituatie: a. 322 in de referentiesituatie; b. 301 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 16 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 0 in het toekomstscenario met normenset 2; e. de overige receptoren bevinden zich in de optimaal+ geursituatie. 6. In het accentgebied wonen is door normenset 1 en 2 een afname van 2 respectievelijk 4 objecten in een niet aanvaardbare geursituatie ten opzichte van het toekomstscenario met huidige normen. Daarnaast is de verbetering van de geursituatie door normenset 1 en 2 te zien in een toename van het aantal receptoren in een optimaal+ geursituatie. Cuijk 11

3 1. In Cuijk en in de kernrandzone Cuijk is overal sprake van een optimaal+ geursituatie. In alle toekomstscenario s zullen deze receptoren in een optimaal+ geursituatie blijven. Beers 1. In Beers bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een niet aanvaardbare geursituatie: a. 2 in de referentiesituatie; b. 0 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 0 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 0 in het toekomstscenario met normenset In Beers bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een aanvaardbare geursituatie: a. 166 in de referentiesituatie; b. 131 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 84 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 42 in het toekomstscenario met normenset In Beers bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een optimale geursituatie: a. 257 in de referentiesituatie; b. 253 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 245 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 267 in het toekomstscenario met normenset 2; e. de overige objecten bevinden zich in een optimaal+ geursituatie. 4. In de kernrandzone van Beers zijn er 3 objecten in een niet aanvaardbare geursituatie en 2 objecten in een aanvaardbare geursituatie. Normenset 1 en 2 hebben een verbetering op de geursituatie in de kernrandzone tot gevolg. In de autonome situatie is geen sprake van een verbetering of verslechtering. 5. In de kern Beers is door normenset 1 en 2 een afname van 47 respectievelijk 89 objecten in een aanvaardbare geursituatie ten opzichte van het toekomstscenario met huidige normen. Daarnaast is de verbetering van de geursituatie door normenset 1 en 2 te zien in een toename van het aantal receptoren in een optimale geursituatie. 12

4 Haps 1. In de kern Haps zijn er geen geurgevoelige objecten in een niet aanvaardbare geursituatie en maar één in een aanvaardbare geursituatie (in de autonome situatie). Het aantal objecten met een optimale geursituatie bedraagt: a. 61 in de referentiesituatie; b. 791 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 357 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 5 in het toekomstscenario met normenset 2; e. de overige objecten bevinden zich in een optimaal+ geursituatie. 2. In de kernrandzone Haps zijn er geen geurgevoelige objecten in een niet aanvaardbare geursituatie. Het aantal objecten in een aanvaardbare geursituatie bedraagt: a. 2 in de referentiesituatie; b. 1 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 0 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 0 in het toekomstscenario met normenset In de kernrandzone Haps bedraagt het aantal objecten in een optimale geursituatie: a. 4 in de referentiesituatie; b. 13 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 5 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 4 in het toekomstscenario met normenset 2; e. de overige objecten bevinden zich in een optimaal+ geursituatie. 4. In de kern Haps is een verbetering van de geursituatie merkbaar door normenset 1 en 2 door de toename van het aantal receptoren in een optimaal+ geursituatie. Deze verbetering betreft 435 objecten bij normenset 1 en 787 objecten bij normenset 2 vergeleken met het toekomstscenario met huidige normen. Het effect van normenset 1 en 2 op de geursituatie in de kernrandzone Haps is beperkt. Katwijk, St Agatha en Linden De geursituatie in deze kernen is in alle situaties optimaal+. De normen hebben geen relevante effecten op de geursituatie in deze kernen. Bedrijventerreinen en industrieterreinen De geursituatie op de bedrijventerreinen Cuijk west, Mc Donalds, Straatkant, Haven en Laarakker is nagenoeg overal optimaal+. De verschillende normensets hebben hierop nauwelijks effect. Recreatie Dommelsvoort Er treedt in het recreatiegebied Dommelsvoort enige verslechtering op in het toekomstscenario met huidige normen ten opzichte van de referentiesituatie. Bij normenset 1 en 2 is sprake van enige verbetering ten opzichte van de huidige situatie (door de 50% regeling). 13

5 Verwevingsgebied 1. In het verwevingsgebied bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een niet aanvaardbare geursituatie: a. 8 in de referentiesituatie; b. 9 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 5 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 2 in het toekomstscenario met normenset In het verwevingsgebied bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een aanvaardbare geursituatie: a. 2 in de referentiesituatie; b. 15 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 5 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 6 in het toekomstscenario met normenset In het verwevingsgebied bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een optimale geursituatie: a. 15 in de referentiesituatie; b. 16 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 18 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 5 in het toekomstscenario met normenset 2; e. de overige objecten bevinden zich in een optimaal+ geursituatie. 5. In het verwevingsgebied is door normenset 1 en 2 een afname van 4 resp 7 objecten in een niet aanvaardbare geursituatie ten opzichte van het toekomstscenario met huidige normen. Daarnaast is de verbetering van de geursituatie door normenset 1 en 2 te zien in een toename van het aantal receptoren in een optimale geursituatie. Cumulatiegebied 1. In het cumulatiegebied bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een niet aanvaardbare geursituatie: a. 0 in de referentiesituatie; b. 2 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 4 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 0 in het toekomstscenario met normenset In het cumulatiegebied bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een aanvaardbare geursituatie: a. 5 in de referentiesituatie; b. 7 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 5 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 5 in het toekomstscenario met normenset In het cumulatiegebied bedraagt het aantal geurgevoelige objecten met een optimale geursituatie: a. 8 in de referentiesituatie; b. 15 in het toekomstscenario met huidige normen; c. 14 in het toekomstscenario met normenset 1; d. 6 in het toekomstscenario met normenset 2; e. de overige objecten bevinden zich in een optimaal+ geursituatie. 14

6 In het cumulatiegebied is door normenset 1 een toename van 2 objecten in een niet aanvaardbare geursituatie ten opzichte van het toekomstscenario met huidige normen. Door normenset 2 is een afname van 2 objecten waarneembaar. Daarnaast is de verbetering van de geursituatie door normenset 2 te zien in een toename van het aantal receptoren in een optimale geursituatie. 15

7 Bijlage XI: Gezondheid

8 Bijlage Relatie geur en gezondheid (naar Smeets & Fast, 2006 i ) Geur kan verschillende effecten oproepen bij de mens, die als nadelig voor de gezondheid worden beschouwd. Bij de relatie tussen geur en gezondheid zijn vele biologische, psychologische en sociale factoren betrokken. Allereerst is de geurconcentratie van invloed op het optreden van gezondheidseffecten. Ook andere karakteristieken van de geur kunnen van invloed zijn. Daarnaast zijn demografische, sociaal-economische, persoonsgebonden en cognitieve factoren in meer of mindere mate van invloed op de mate van optreden van gezondheidseffecten. Sommige van deze factoren zijn onderling van elkaar afhankelijk. Het volgende model beschrijft de relatie tussen de geurbelasting en gezondheidseffecten. Model voor de relatie tussen geurbelasting en gezondheidseffecten In dit model leidt de geurbelasting tot een waarneming bij omwonenden. De waarneming verloopt via de receptoren in het reukepitheel. Volgend op de stimulatie van de receptoren ontstaat waarneming van de frequentie, de intensiteit, de hedonische waarde en de kwaliteit (bijvoorbeeld oplosmiddelachtig ) van de geur. In deze waarneming kunnen zich individuele verschillen voordoen, die gerelateerd zijn aan demografische (geslacht, leeftijd), sociaal-economische en persoonsgebonden factoren. De pijl vanuit deze factoren naar de waarneming kent één richting. Onder cognitieve factoren wordt verstaan de wijze waarop mensen informatie selecteren en verwerken. Voorbeelden hiervan zijn de attitude ten opzichte van de geurbron (bijvoorbeeld angst of boosheid) en de verwachtingen over de geurbelasting in de toekomst. Bij cognitieve factoren wijzen de pijlen in twee richtingen, namelijk van en naar waarneming. De invloed is dus wederkerig. Mensen, die geloven dat 7 Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid Postbus DA Tilburg Telefoon: *Z006D101A21* Telefax: (073)

9 geur slecht is voor de gezondheid, letten meer op geuren in hun omgeving of zijn eerder gealarmeerd door onprettige geuren, zodat zij deze als intenser waarnemen. Omgekeerd, kan dit geloof ook weer beïnvloed worden door gedane waarnemingen. Door mensen wordt de waarneming van de geur in twee stappen geëvalueerd. Bij de primaire evaluatie wordt ingeschat of de geur potentieel bedreigend is. Wordt de geur als onaangenaam of de situatie als potentieel bedreigend beschouwd dan leidt dit tot hinder. De hinder is het gezondheidseffect, het is psychologisch van aard, maar er hoeven geen andere effecten te zijn. Bij de secundaire evaluatie van de waarneming van de geur, beoordeelt het individu of het met die potentieel bedreigende situatie goed overweg kan (coping). Geeft de uitkomst van deze evaluatie aan, dat het individu hiermee onvoldoende mee om kan gaan, dan zal er stress worden ervaren met de daaraan gerelateerde fysiologische effecten. De hinder gaat dan vergezeld van stressgerelateerde lichamelijke gezondheidseffecten. Voor de demografische, sociaal-economische, persoonsgebonden en cognitieve factoren geldt, dat zij naast de waarneming ook het proces van evaluatie van deze waarneming kunnen beïnvloeden. De evaluatie van de geur kan ook leiden tot hinder, verstoring van gedrag of activiteiten en stress. Iemand die hinder ervaart maar geen stress kan niettemin verstoring van activiteiten of gedrag vertonen. De relatie tussen hinder en verstoring is wederkerig: als iemand gehinderd is kan dit leiden tot verstoring en andersom. Stress kan eveneens leiden tot verstoring. Gezondheidseffecten door geur De belangrijkste en meest voorkomende gezondheidseffecten van geur zijn hinder en verstoring van activiteiten en gedrag. Stressgerelateerde gezondheidseffecten kunnen ook optreden. Hinder Onder hinder wordt verstaan: Hinder is een gevoel van ongenoegen dat optreedt wanneer een milieufactor wordt waargenomen of wanneer de waarneming iemands gedrag of activiteiten negatief beïnvloedt of wanneer door de waarneming iemand vermoedt, dat deze milieufactor een negatieve invloed heeft. Verstoring van activiteiten en gedrag In de literatuur wordende volgende uitingen genoemd van verstoring als gevolg van geur: - Slechte ventilatie: ramen sluiten, niet kunnen luchten - Niet graag buiten zijn: in de tuin, op het balkon, tijdens het barbecuen of tijdens het wandelen - Niet graag thuis zijn - Niet graag familie/vrienden/bezoek uitnodigen of familie/vrienden komen niet graag op bezoek - Slaap: problemen met inslapen, tussentijds wakker worden 8 Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid Postbus DA Tilburg Telefoon: *Z006D101A21* Telefax: (073)

10 - Was niet buiten drogen - Vertrouwde of aangename geuren niet meer kunnen ruiken - Verstoort het lezen en denken en vrije tijd bezigheden - Minder diep ademhalen - Ontevreden met eigen huis - Spanning in het gezin - Indienen van klachten Andere (stressgerelateerde) gezondheidseffecten In de literatuur worden verschillende (stressgerelateerde) gezondheidsklachten ten gevolge van geur genoemd, zoals slaapklachten, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijk, luchtwegklachten. Factoren van invloed op het ontstaan van hinder, verstoring of andere (stressgerelateerde) gezondheidseffecten Geurkarakteristieken, demografische, sociaal-economische, persoonsgebonden en cognitieve factoren kunnen een grote invloed hebben op de relatie tussen geurbelasting en gezondheidseffecten. Dit heeft als gevolg, dat een algemene dosis-effectrelatie lokaal alleen te gebruiken is voor een indicatie van het optreden van ernstige hinder in de omgeving van een geurbron. Vooral de volgende kenmerken kunnen lokaal leiden tot meer hinder dan volgens de algemene dosis-effectrelatie berekend zou worden: - Lage hedonische waarde (onaangename geur) - Hogere frequentie van optreden geur - Probleemgerichte copingstijl - Geen band met de veroorzaker - Negatieve attitude ten opzichte van de bron of overheid - Verwachting dat de geur zal toenemen - Bezorgd, angst voor gezondheidseffecten i Monique Smeets & Tilly Fast, Dosis effect relatie geur, effecten van geur. Document: IP-DER OpdenKamp Adviesgroep BV. Den Haag. 9 Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid Postbus DA Tilburg Telefoon: *Z006D101A21* Telefax: (073)

11 Bijlage XII: Handhaving

OpdenKamp Adviesgroep B.V. Universiteit Utrecht Fast Advies

OpdenKamp Adviesgroep B.V. Universiteit Utrecht Fast Advies DOSIS EFFECT RELATIE GEUR, EFFECTEN VAN GEUR OpdenKamp Adviesgroep B.V. Universiteit Utrecht Fast Advies Koninginnegracht 23, 2514 AB, Den Haag Klinische en gezondheidspsychologie Oudwijkerlaan 43, 3581

Nadere informatie

EVALUATIE GEURBELEID Gemeente Boxtel

EVALUATIE GEURBELEID Gemeente Boxtel EVALUATIE GEURBELEID 2013 Gemeente Boxtel 0 0 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Situatie... 3 3. Uitgangspunten van de berekeningen... 4 3.1 Rekenmodel... 4 3.2 Onderzoeksgebied... 4 3.3 Bronnen en geurgevoelige

Nadere informatie

Vervolggesprekken over leefbaarheid in en om Heusden

Vervolggesprekken over leefbaarheid in en om Heusden Vervolggesprekken over leefbaarheid in en om Heusden Programma 20.00 uur inloop 20.15 uur welkom door wethouder Martens presentaties van Fred Stouthart (OZOB) en Renske Nijdam (GGD) over geur, fijnstof

Nadere informatie

Rode draad van deze toelichting

Rode draad van deze toelichting Rode draad van deze toelichting Achtergronden van de wetgeving Gemeentelijke geurnormen Aanhoudingsbesluit en actualisatie gemeentelijke geurverordening Ontwikkelingen regelgeving Achtergronden van de

Nadere informatie

MilieuHINDER versus MilieuKLACHTEN

MilieuHINDER versus MilieuKLACHTEN MilieuHINDER versus MilieuKLACHTEN Beveren, 8 november 2011 Gunther Van Broeck Vlaamse overheid afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Milieuhinder versus milieuklachten Geur of stank?

Nadere informatie

Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht

Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht Toepassing hindersystematiek Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR) De Afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht veroorzaakt met name in Sliedrecht klachten

Nadere informatie

Geluidhinder. Oscar Breugelmans

Geluidhinder. Oscar Breugelmans Geluidhinder Oscar Breugelmans Inhoud 1. Geluidhinder in Nederland 2. Wat is geluidhinder 3. Vaststellen van geluidhinder 4. Nieuwe WHO review geluidhinder Geluidhinder in Nederland Hinderinventarisatie

Nadere informatie

Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. Klachten binnen kantoortijden Klachten buiten kantoortijden Aandachtsbedrijven Aandachtspunten

Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. Klachten binnen kantoortijden Klachten buiten kantoortijden Aandachtsbedrijven Aandachtspunten Bijlage Handhaving: behandeling van klachten. * Deze informatie is gebaseerd op de Raadsinformatiebrief, Beantwoording schriftelijke vragen d.d. 31 augustus 2012. Klachten binnen kantoortijden Wanneer

Nadere informatie

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING Plangebied Schoolstraat-Oost te Gameren Gemeente Zaltbommel Opdrachtgever: Contactpersoon: Arcadis Nederland BV mevrouw E. Timmermans-Boele Documentnummer:

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer:. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 14 april 2015

Gemeente Boxmeer. Nummer:. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 14 april 2015 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de ontwerp-geurgebiedsvisie gemeente Boxmeer 2015 en de ontwerp-verordening geurhinder en veehouderij Boxmeer 2015. Nummer:. AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Windmolen Grote Sloot 158

Windmolen Grote Sloot 158 Windmolen Grote Sloot 158 Onderzoek naar waargenomen geluid en hinder 17 maart 2011 Windenergie Wieringerwaard Samenvatting Het onderzoek Het in gebruik nemen van een nieuwe windturbine vier jaar geleden

Nadere informatie

Toolkit voor de stoker

Toolkit voor de stoker Toolkit voor de stoker . Helaas kiest of heeft u er voor gekozen om hout te stoken. We vinden het belangrijk u goed te informeren over de wijze waarop u zoveel mogelijk hinder kunt voorkomen bij uw buren

Nadere informatie

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Veehouderij en geur geurgebiedsvisie en geurverordening 2015 Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Geursituatie 2015 Overbelaste locaties Heusden Ommel Concentratie Intensieve veehouderij ten zuiden van

Nadere informatie

Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis. Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015

Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis. Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015 Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015 Rode draad van deze toelichting In dit overleg focus op actualisatie gemeentelijke

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Veehouderij & Gezondheid. Renske Nijdam Adviseur milieu & gezondheid

Veehouderij & Gezondheid. Renske Nijdam Adviseur milieu & gezondheid Veehouderij & Gezondheid Renske Nijdam Adviseur milieu & gezondheid 13 januari 2015 Wat ga ik vertellen? Gezondheid & veehouderij Mogelijkheden om gezondheid mee te wegen in de discussie veehouderij Casus

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal).

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal). Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal). Rapportnummer

Nadere informatie

Geur Versie 1, mei 2017

Geur Versie 1, mei 2017 Geur Versie 1, mei 2017 Introductie In een aantal gebieden in Nederland hebben veel mensen klachten en zorgen over geur van veehouderijen. Een deel van deze mensen vraagt zich af of dit effecten heeft

Nadere informatie

Gezondheidseffectscreening gemeente Landerd

Gezondheidseffectscreening gemeente Landerd Gezondheidseffectscreening gemeente Landerd Monique Scholtes, Loes Geelen, Sandra van Dam, Marc Jacobs Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland Tilburg, definitief rapport oktober

Nadere informatie

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd Colofon opdrachtgever : Gemeente Landerd project : Geuronderzoek bedrijventerrein

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BRUIKBARE

OP WEG NAAR EEN BRUIKBARE OP WEG NAAR EEN BRUIKBARE DOSIS EFFECT RELATIE VOOR GEUR OpdenKamp Adviesgroep B.V. Universiteit Utrecht Fast Advies Koninginnegracht 23, 2514 AB, Den Haag Klinische en gezondheidspsychologie Oudwijkerlaan

Nadere informatie

Over het misverstand stress

Over het misverstand stress Over het misverstand stress Stress doet zich bij veel mensen voor. Klachten van psychosomatische aard, lichamelijke ongemakken en sociale beperkingen manifesteren zich prominent. In feite is stress een

Nadere informatie

Inleiding... 1. Ademhaling... 1. Hyperventilatie... 1. Oorzaak van hyperventilatie... 2. Klachten bij hyperventilatie... 3. Wat kunt u zelf doen...

Inleiding... 1. Ademhaling... 1. Hyperventilatie... 1. Oorzaak van hyperventilatie... 2. Klachten bij hyperventilatie... 3. Wat kunt u zelf doen... Hyperventilatie Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ademhaling... 1 Hyperventilatie... 1 Oorzaak van hyperventilatie... 2 Klachten bij hyperventilatie... 3 Wat kunt u zelf doen... 4 Tot slot... 5 Inleiding Deze

Nadere informatie

Hoe ontstaat hyperventilatie?

Hoe ontstaat hyperventilatie? Hyperventilatie Wat is hyperventilatie? Ademhalen is een handeling die ieder mens verricht zonder er bij na te denken. Het gaat vanzelf en volkomen onbewust. Ademhaling is de basis van onze gezondheid.

Nadere informatie

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp 8 5431 SP Cuijk Postbus 88 5430 AB Cuijk 0485-338300 info@odbn.nl www.odbn.nl Datum 22 maart 2016 Aan Gemeente Haaren, de heer Van Nuland Van De heer

Nadere informatie

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32 Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum : 8 maart 2011 Bestemd voor : Gemeente Landerd

Nadere informatie

Hyperventilatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Hyperventilatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Hyperventilatie Wanneer u gespannen bent of angstig, kunnen verschillende lichamelijke klachten ontstaan. Eén van die klachten is hyperventileren. Hyperventileren wil zeggen dat u te snel of te diep ademt.

Nadere informatie

Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de:

Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de: 1. Inleiding Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de: -Scherpenbergsebaan 12 Schijf -Scherpenbergsebaan 14 Schijf -Scherpenbergsebaan

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING MILIEU EN DUURZAAMHEID

INWONERSPANEL CUIJK PEILING MILIEU EN DUURZAAMHEID INWONERSPANEL CUIJK PEILING 3 2015 MILIEU EN DUURZAAMHEID Gemeente Cuijk December 2015/Januari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Intensieve veehouderij en gezondheid. Henk Jans, arts MG/chemicus Renske Nijdam 15 juni 2009

Intensieve veehouderij en gezondheid. Henk Jans, arts MG/chemicus Renske Nijdam 15 juni 2009 Intensieve veehouderij en gezondheid Henk Jans, arts MG/chemicus Renske Nijdam 15 juni 2009 Inhoud presentatie Actualiteit Componenten Beleving Kansen en bedreigingen Onderzoeksvoorstel Actualiteit Handtekeningenactie

Nadere informatie

Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F

Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I EF 15 augustus 2017 Projectnummer 122.00.01.20.11.13 Inhoudsopgave 1 Geur 3

Nadere informatie

WORK EXPERIENCE PROFILE

WORK EXPERIENCE PROFILE WORK EXPERIENCE PROFILE VANDERHEK METHODOLOGISCH ADVIESBUREAU Werkstress is een verschijnsel dat al jaren sterk de aandacht trekt. Statistieken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid geven aan dat

Nadere informatie

BURN- OUT RISICO CHECK

BURN- OUT RISICO CHECK BURN- OUT RISICO CHECK Vul onderstaande vragenlijst in door ja of nee aan te kruisen. VRAAG JA NEE 1 Nemen jij en je gezin s ochtends rustig de tijd om op te staan en goed te ontbijten? 2 Zie je vaak tegen

Nadere informatie

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Bouwplanlocaties Eindseweg Utrechtse Heuvelrug, Overberg Milieudienst Zuidoost-Utrecht Juli 2009 UHR01011/ 3392 opgesteld door beoordeeld door FVe EGr akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl

Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Hoofdpijn bij kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl n Hoofdpijn Hoofdpijn bij kinderen komt regelmatig voor. Vaak is de oorzaak duidelijk, bijvoorbeeld slaapgebrek, drukte of lawaai.

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 september 2014 / rapportnummer 2950 25 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid

Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid Toelichting Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid De aanwezige industrie in Eerbeek zorgt voor emissie van geur en geluid nabij woongebieden. Voor geur is met name de papierindustrie

Nadere informatie

2.2 Geur Voor geur is de geurkaart van de evaluatie van 1 november 2013 aangehouden.

2.2 Geur Voor geur is de geurkaart van de evaluatie van 1 november 2013 aangehouden. Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp 8 5431 SP Cuijk Postbus 88 5430 AB Cuijk 0485-338300 info@odbn.nl www.odbn.nl Datum 26 juni 2014 Aan Gemeente Bomeer, de heer Van Hoek Van Hermsen,

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geuronderzoek locatie 1A/1B

Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geuronderzoek locatie 1A/1B Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geuronderzoek locatie 1A/1B projectnr. 268667 revisie 05 24 juni 2014 auteur(s) ir. R.A.M. van Rooij Opdrachtgever Gemeente Raalte Postbus 140 8100 AC Raalte datum vrijgave

Nadere informatie

V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING

V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING V-STACKS GEBIED BEREKENING OMGEKEERDE WERKING BATUWSEWEG 45A LOPIKERKAPEL Ing. T. van de Beek Mei 2013 Bijlagen bij de berekening Omgekeerde werking Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Rapportnummer 08198

Nadere informatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie Samenvatting Gehoor en de relatie met psychosociale gezondheid, werkgerelateerde variabelen en zorggebruik. De Nationale Longitudinale Studie naar Horen Slechthorendheid is een veelvoorkomende chronische

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij Notitie 20121724-06 Nieuwbouw Sligro Willem Alexanderweg Maastricht Inventarisatie geur omliggende bedrijven Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)

Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen) Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen) - Datum 28 juni 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Handleiding geur Projectnummer

Nadere informatie

GGD advies bij vergunningaanvraag Polderweg 25a te Oostwold Herziene versie Jantien Noorda, 29 januari 2013

GGD advies bij vergunningaanvraag Polderweg 25a te Oostwold Herziene versie Jantien Noorda, 29 januari 2013 GGD advies bij vergunningaanvraag Polderweg 25a te Oostwold Herziene versie Jantien Noorda, 29 januari 2013 Aanleiding Gemeente Oldambt heeft contact opgenomen met GGD Groningen naar aanleiding van de

Nadere informatie

SEH Spoedeisende hulp

SEH Spoedeisende hulp Afdeling: Onderwerp: SEH Spoedeisende hulp 1 Wat is hyperventilatie Wanneer u gespannen of angstig bent, kunnen daardoor verschillende lichamelijke klachten ontstaan. is één van die klachten. wil zeggen

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

7: geursituatie Boekel - worst case, variant B

7: geursituatie Boekel - worst case, variant B Kaart 7: geursituatie Boekel - worst case, variant B 45113 36371 0 MILL EN SINT HUBERT 8978 5231 UDEN 34125 27053 41269 46177 5385 11232 7430 2378 27446 3279 15327 8800 20999 13588 3225 42486 37774 3883

Nadere informatie

ReventaCare heeft unieke aanpak op voorkomen en oplossen van stressklachten.

ReventaCare heeft unieke aanpak op voorkomen en oplossen van stressklachten. Algemeen 1 ReventaCare heeft unieke aanpak op voorkomen en oplossen van stressklachten. 95% van de trajecten succesvol. Blik op Werk gecertificeerd: Gemiddelde cliënttevredenheid 2012 8,4 Gemiddelde opdrachtgever

Nadere informatie

Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg

Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Cluster RMT Behandeld E.H.J. Roos Ons kenmerk 2016/69221 Telefoon +31 43 389 88 04 Uw kenmerk - Maastricht 13 september 2016 Bijlage(n) 1 Verzonden

Nadere informatie

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel September 2014 In opdracht van: Uitgevoerd door: Kinderopvang "De Vrijbuiter" ZLTO Advies Familie van Goch ir. A.C.H.M. Commissaris Achterdijk 10 Adviseur

Nadere informatie

Vaststelling beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland

Vaststelling beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland Vaststelling beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Overwegende dat gedeputeerde staten bij het beschikken op aanvragen om omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw. Moleneind 25, Loon op Zand

Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw. Moleneind 25, Loon op Zand Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw Moleneind 25, Loon op Zand Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T: 013-519 9458 F: 013-519 9727 E: info@vandunadvies.nl www.vandunadvies.nl

Nadere informatie

Beleidsregels Geurhinder industriële bedrijven Helmond 2017

Beleidsregels Geurhinder industriële bedrijven Helmond 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 47639 24 maart 2017 Beleidsregels Geurhinder industriële bedrijven Helmond 2017 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei WR VELDHOVEN

OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei WR VELDHOVEN OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei 4 5508 WR VELDHOVEN Locatie: Woningen Mariëndonkstraat, Elshout Manager Bouw J.S.M. de Groot 06 20 42 38 96 Datum 01-11-2016 DLV Bouw, Milieu en Techniek

Nadere informatie

Geurnormen uit verordeningen afkomstig van omliggende gemeenten

Geurnormen uit verordeningen afkomstig van omliggende gemeenten Geurnormen uit verordeningen afkomstig van omliggende gemeenten BEBOUWDE KOM norm OUe/m 3 beleid vastgesteld in geurnormen Regeling geurhinder en veehouderij 3 2007 bebouwde kom, stedelijk (Mill en Sint

Nadere informatie

Reusel - Resultaten Belevingsonderzoek 2017

Reusel - Resultaten Belevingsonderzoek 2017 Reusel - Resultaten Belevingsonderzoek 2017 1. geuroverlast dierhouderij (33% van de inwoners) 2. slecht onderhoud wegen en/of groen (30%) 3. geen probleem (23%) Woonsituatie waardoor meest bezorgd over

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

EVALUATIE GEURGEBIEDSVISIE GEMEENTE SOMEREN 2017

EVALUATIE GEURGEBIEDSVISIE GEMEENTE SOMEREN 2017 NORMEN ACHTERGRONDGEURBELASTING EN BESTEMMEN BURGERWONINGEN 6 juni 2017 NORMEN ACHTERGRONDGEURBELASTING EN BESTEMMEN BURGERWONINGEN gemeente Someren Fred Stouthart, Anita Michiels, Marij Aben en Frank

Nadere informatie

Gezond Wonen. Binnenmilieu en gezondheid. Ad Dilven Monique Scholtes

Gezond Wonen. Binnenmilieu en gezondheid. Ad Dilven Monique Scholtes Gezond Wonen Binnenmilieu en gezondheid Ad Dilven Monique Scholtes Stichting Futura November 2010 Inhoud Bureau: voorstellen Binnenmilieu en gezondheid Wat doet Bureau GMV? Casuïstiek (5X) Samenwerking?

Nadere informatie

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie geurhinder en veehouderij MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Voorgrondnormen verordening 2011

Voorgrondnormen verordening 2011 Gemeenteblad nr. 215. B, 7 mei 2015 BIJLAGEN BIJ GEURGEBIEDSVISIE Bijlage 1 Voorgrondnormen verordening 2011 ARCADIS 1 ARCADIS 2 Bijlage 2 Geurbelasting vertaald in kans op hinder, achtergrondbelasting

Nadere informatie

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae 184 Welbevinden en hoofdpijn bij adolescenten: de rol van zelfregulatie In dit proefschrift is de rol van zelfregulatie processen voor het welbevinden van

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

E- Aanvraag 1 Stal F ( vk) ,0 4,5 3,29 0, Gem.geb. hoogte

E- Aanvraag 1 Stal F ( vk) ,0 4,5 3,29 0, Gem.geb. hoogte versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. Naam van de berekening: Vergunde f huidige bedrijfsopzet Gemaakt op: 13-01-2014 11:47:38 Rekentijd: 0:00:03 Naam van het bedrijf: De heer A. Timmerman, Weerdingerkanaal

Nadere informatie

Bepaling geurbelasting en -hinder in zes gemeenten

Bepaling geurbelasting en -hinder in zes gemeenten Bepaling geurbelasting en -hinder in zes gemeenten ( quick scan ) Stichting Milieufederatie Limburg Nummer 305.1.4. 29 januari 2014 Inhoudsopgave Bepaling geurbelasting en -hinder in zes gemeenten 1 (

Nadere informatie

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest.

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest. Samenvatting 152 Samenvatting Ieder jaar krijgen in Nederland 16.000 mensen een hartstilstand. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van dit proefschrift. De kans om een hartstilstand te overleven is met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening RAADSVOORSTEL Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening Voorgesteld raadsbesluit: 1. Het verslag van de inspraakreacties op de Gebiedsvisie ten behoeve van

Nadere informatie

Nr. 2009/74 27 april 2009 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2009/74 27 april 2009 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2009/74 27 april 2009 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

de jaren van de vorige eeuw lag de focus op de beschrijving van stressreacties en onderzoek van de (karakteristieken van) stimuli die een

de jaren van de vorige eeuw lag de focus op de beschrijving van stressreacties en onderzoek van de (karakteristieken van) stimuli die een Samenvatting Werkstress bij verpleegkundigen is al jaren wereldwijd een probleem. Werkstress kan negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en kan het plezier in het werk

Nadere informatie

Centrum voor Slaapen Waakstoornissen (CSW)

Centrum voor Slaapen Waakstoornissen (CSW) = Centrum voor Slaapen Waakstoornissen (CSW) Inhoudsopgave Inleiding 3 Het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen 3 De slaap 5 Wat is slaap? 5 Het verloop van de slaap 5 Hoe wordt de slaap geregeld? 6

Nadere informatie

GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN

GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN Geuronderzoek realisatie nieuwbouw Ficarystraat te Beuningen Opdrachtgever Fam. Derks Ficarystraat 2 6641 KP Beuningen Rapportnummer 2083.004

Nadere informatie

Risicocommunicatie. Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008

Risicocommunicatie. Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008 Risicocommunicatie Gezondheid als uitgangspunt, een kwestie van vertrouwen?? Henk Jans, arts Inhoudsmanager Bureau GMV 10 juli 2008 Presentatie Beleving risico s in relatie tot (praktijk) Wat is een risico?

Nadere informatie

Floww health technology

Floww health technology Floww health technology Straling en Gezondheid Gerenommeerde wetenschappers zeggen dat straling de gezondheid kan beïnvloeden. Er zijn inmiddels vele duizenden wetenschappelijke onderzoeken die een verband

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.a.v. mevrouw S. Dijksma, staatssecretaris. Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Geachte mevrouw Dijksma,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.a.v. mevrouw S. Dijksma, staatssecretaris. Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Geachte mevrouw Dijksma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.a.v. mevrouw S. Dijksma, staatssecretaris Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Geachte mevrouw Dijksma, Met veel genoegen bied ik u de resultaten aan van de bestuurlijke

Nadere informatie

Geluid en Gezondheid. Lex Groenewold Adviseur milieu en gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland

Geluid en Gezondheid. Lex Groenewold Adviseur milieu en gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland Geluid en Gezondheid Le Groenewold Adviseur milieu en gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland Stoffen Asbest 5% Overzicht type meldingen Milieu&Gezondheid 2013 per bronsoort Ioniserende straling 0% Electromagn.

Nadere informatie

Bepalen geurbelasting en geurhinder

Bepalen geurbelasting en geurhinder bijlage 6: Bepalen geurbelasting en geurhinder In stap 5 van de quick scan en stap 12 van de gebiedsvisie wordt bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting.

Nadere informatie

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie.

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. De Psychosomatisch Fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd

Nadere informatie

Belevingsonderzoek luchtkwaliteit. geluidsbelasting gemeente Woensdrecht

Belevingsonderzoek luchtkwaliteit. geluidsbelasting gemeente Woensdrecht Belevingsonderzoek luchtkwaliteit en geluidsbelasting gemeente Woensdrecht Regionale Milieudienst West-Brabant September 2009 2 Inhoudsopgave SAMENVATTING...5 1 INLEIDING...11 1.1 Aanleiding...11 1.2 Doel

Nadere informatie

Bijeenkomst Geestelijk Verzorgers Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Bijeenkomst Geestelijk Verzorgers Sint Maartenskliniek, Nijmegen Bijeenkomst Geestelijk Verzorgers Sint Maartenskliniek, Nijmegen Religieuze coping in relatie tot het revalidatieresultaat 25 september 2013 Frans van Oosten Geestelijk verzorger 1 Waar gaat het eigenlijk

Nadere informatie

Afbeelding 31: Geluidscontouren van de A73 in de huidige situatie.

Afbeelding 31: Geluidscontouren van de A73 in de huidige situatie. d gebie Plan Afbeelding 31: Geluidscontouren van de A73 in de huidige situatie. Autonome ontwikkeling Door de autonome groei van het verkeer zal de geluidshinder op de bestaande woonobjecten in het plangebied

Nadere informatie

Tabel 1: Dosis-effectrelatie voor- en achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat Voorgrondbelasting (ou E /m 3 )

Tabel 1: Dosis-effectrelatie voor- en achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat Voorgrondbelasting (ou E /m 3 ) 3.4 Aanvaardbaar geurhinderniveau De gemeente Leudal heeft op 6 september 2011 een geurverordening vastgesteld. Op grond van deze geurverordening zijn onderstaande geurnormen vastgesteld: Kern Baexem inclusief

Nadere informatie

Beleidsnota Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland

Beleidsnota Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 november 2010 Beleidsnota Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland INHOUDSOPGAVE blz. 1. SAMENVATTING EN BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

Wat weet u over GEUR in de varkenshouderij

Wat weet u over GEUR in de varkenshouderij Wat weet u over GEUR in de varkenshouderij Maart 2013 Katrijn Van Huffel Onderzoeksgroep EnVOC, UGent A. Werking zintuig B. Geur geurhinder gezondheid C. Eigenschappen van geur D. Meetmethoden http://www.envoc.ugent.be/

Nadere informatie

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Inhoud (Concept) GGD-richtlijn Geur Risicocommunicatie (Kort) Instrument Ruimtelijke Veiligheid GGD-richtlijn Geur Verwacht

Nadere informatie

Wat is de oorzaak van hyperventilatie?

Wat is de oorzaak van hyperventilatie? Hyperventilatie 2 Wat is hyperventilatie? Hyperventilatie betekent overmatige ademhaling. Iemand die hyperventileert haalt te snel en te diep adem. Het lichaam reageert hierop. Dit geeft verschillende

Nadere informatie

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016 ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 206 Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. PM Gelet op artikel 6, derde lid, en artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,

Nadere informatie

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) 2. Introductie slaapproblemen Deze introductie beschrijft de definitie van slaapproblemen en slaapstoornissen, de prevalentie en de gevolgen

Nadere informatie

De heer A. Wiering De Gracht NR ZWAAGDIJK. Per Wageningen, 12 juni 2014

De heer A. Wiering De Gracht NR ZWAAGDIJK. Per   Wageningen, 12 juni 2014 adv oc at en De heer A. Wiering De Gracht 25 1684 NR ZWAAGDIJK Per e-mail: awiering@gmail.com Wageningen, 12 juni 2014 Agro Business Park 3 Postbus 150 6700 AD Wageningen 'c (0317) 42 53 00 r (0317) 42

Nadere informatie

Red cheeks, sweaty palms, and coy-smiles: The role of emotional and sociocognitive disturbances in child social anxiety M. Nikolić

Red cheeks, sweaty palms, and coy-smiles: The role of emotional and sociocognitive disturbances in child social anxiety M. Nikolić Red cheeks, sweaty palms, and coy-smiles: The role of emotional and sociocognitive disturbances in child social anxiety M. Nikolić Rode wangen, zweethanden en coy-smiles: De rol van emotionele en socio-cognitieve

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/010201

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/010201 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/010201 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Geurverordening en gebiedsvisie

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

KLOOSTERDIJK 13 AALTEN

KLOOSTERDIJK 13 AALTEN GEURSCAN MILIEUNEUTRALE AANVRAAG HOENINKDIJK 8 EN KLOOSTERDIJK 13 AALTEN INFORMATIEBRONNEN Bij het opstellen van deze geurscan is gebruik gemaakt van de gegevens behorende bij de vigerende vergunning uit

Nadere informatie

Jos van Erp Hartstichting / De Hart&Vaatgroep. Stress en gezondheid

Jos van Erp Hartstichting / De Hart&Vaatgroep. Stress en gezondheid Jos van Erp Hartstichting / De Hart&Vaatgroep Stress en gezondheid Acute stress Het stressmechanisme is een overlevingsmechanisme Stressor Het stressmechanisme: Een fysiologisch systeem dat functioneert

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 8. * COgnitive Functions And Mobiles; in dit advies aangeduid als het TNO-onderzoek.

Samenvatting. Samenvatting 8. * COgnitive Functions And Mobiles; in dit advies aangeduid als het TNO-onderzoek. Samenvatting In september 2003 publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar de effecten op het welbevinden en op cognitieve functies van blootstelling van proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie