Semesterverslag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6"

Transcriptie

1 Semesterverslag: Periode: X t/m X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: adres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: adres : Telefoon/GSM: Functie: Kantoor/dienst: Externe praktijkbegeleider: Naam: adres : Telefoon/GSM: Functie: Kantoor/dienst: Datering: Plaats: Amsterdam Datum: XX.XX.201X Referentie: NBA.SB: /999

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Personalia en data van de semesters Trainee, praktijkopleidingsplaats en praktijkbegeleider Algemeen Trainee Praktijkopleidingsplaats Praktijkbegeleider en begeleiding Functies en leerdoelen Functies Leerdoelen Vaktechnische leerdoelen (aansluiten bij CEA hoofdstukken 3 en 4) Leerdoelen op het gebied van vaardigheden (aansluiten bij CEA hoofdstuk 6) Theoretische opleiding Theoretische studie voortgang (PE) Cursussen en/of bijeenkomsten Relatie tussen de voortgang van de praktijkopleiding en de theoretische opleiding Werkzaamheden praktijkopleiding Controle cliënt A Toelichting gerealiseerde uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Controle cliënt B Overzicht gerealiseerde uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Controle cliënt C Overzicht gerealiseerde uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Controle cliënt D Overzicht gerealiseerde uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Controle cliënt Z Overzicht gerealiseerde uren naar onderwerp Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Essay Overzicht essay onderwerpen afgeronde semesters Inleiding /999 Pagina 2 van 22

3 7.3 Probleemstelling en dilemma s Cliëntbeschrijving en teamsamenstelling Deelvraag Deelvraag Mijn rol en leerervaringen Conclusie Verslag per semester ( alleen in zesde semester) Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Verklaring van authenticiteit Ondertekening Competentieprofiel praktijkbegeleider Formulier begeleiding werkzaamheden onder een andere begeleideer dan de praktijkbegeleider /999 Pagina 3 van 22

4 1 Inleiding Doel van dit hoofdstuk betreft het aangeven wat de wijzigingen en belangrijkste aandachtspunten zijn met betrekking tot dit semesterverslag: In dit hoofdstuk mogelijk de volgende onderwerpen aangeven (niet limitatief): Wijzigingen in data en semesters Wijzigingen in werkgever Ontwikkelingen (vertraging) met betrekking tot de theoretische studie Overige bijzonderheden het semester /999 Pagina 4 van 22

5 2 Personalia en data van de semesters Privé informatie Trainee: Naam + voorletters: Geboorteplaats + datum: Adres: Postcode + woonplaats: adres: Telefoon/GSM: Praktijkopleidingsplaats + functie: 1 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 2 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 3 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 4 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 5 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee 6 Praktijkopleidingsplaats Functie trainee Start semester Einde semester Kantoor / Dienst / bedrijf Stagebureau Plaats Praktijkbegeleider: Naam + titel Kantoor / Dienst Functie Plaats Externe praktijkopleidingsplaats : Nodig? Nee/Ja Kantoor / Dienst Functie/rol van trainee tijdens buiten praktijkopleiding Plaats /999 Pagina 5 van 22

6 3 Trainee, praktijkopleidingsplaats en praktijkbegeleider 3.1 Algemeen Hieronder aangeven het doel van het semesterverslag en aansluiten bij het jaarplanjaarplan. 3.2 Trainee Hieronder de (groeiende) CV van jezelf weergeven, met daarin overzichten van: alle afgeronde opleidingen tot nu toe; aantal jaren werkervaring en bij welke werkgever; soort werkervaring (controle, samenstel etc.) per werkgever; positie tussen praktijkbegeleider en trainee voor dit Jaarplan. 3.3 Praktijkopleidingsplaats Hieronder een beschrijving weergeven van de praktijkopleidingsplaats tijdens dit semesterverslag, met daarin: accountantsorganisatie / IAD / Bedrijfsleven; aantal vestigingen; omvang van de organisatie (aantal klanten/omzet, soort controle/verklaring etc.); diensten die organisatie aanbiedt; aangeven of en zo ja welke AFM-vergunning verkregen is; omschrijving van de afdelingen; aangeven in welke vestiging/afdeling jij werkzaam bent en in welke functie/rol. Ingeval van een externe praktijkopleidingsplaats hier vergelijkbare informatie over verschaffen. 3.4 Praktijkbegeleider en begeleiding Hieronder de verkorte CV weergeven van de praktijkbegeleider voor dit Semesterverslag, met daarin: afgeronde opleidingen / titels; aantal jaren werkervaring en werkgevers; soort werkervaring (controle, samenstel etc.); aantal jaren/keren dat de praktijkbegeleider als zodanig heeft opgetreden; positie tussen praktijkbegeleider en trainee; begeleiding door de praktijkbegeleider met betrekking tot de trainee; aansluiting bij het competentieprofiel voor de praktijkbegeleider; inschatting van het aantal uren dat de praktijkbegeleider aan de begeleiding heeft besteed. Ingeval van een externe praktijkbegeleider hierover vergelijkbare informatie verschaffen /999 Pagina 6 van 22

7 4 Functies en leerdoelen 4.1 Functies Hier aangeven hoe het HRM-gebouw binnen jouw organisatie is vorm gegeven. Geef het organogram, beschrijf de functies die onderkend zijn en beschrijf welke functie jij vervult tijdens dit semesterverslag. 4.2 Leerdoelen Conform de indeling van de CEA moeten in bijlage 1 (gesplitst naar klant) de gereaiseerde uren voor dit semesterverslag worden weergegeven voor Hoofdstuk 3 (Eindtermen praktijkopleiding: de controlecyclus) en Hoofdstuk 4 (Eindtermen Praktijkopleiding: overige eindtermen). Daarnaast dienen tijdens de gehele praktijkopleidingsperiode de benodigde vaardigheden volgens Hoofdstuk 6 (Algemene (beroeps)vaardigheden) te worden opgedaan. Leg een duidelijke relatie tussen taken en bevoegdheden die bij je functie horen en de door jouw gerealiseerde leerdoelen van het komende semester. Leerdoelen dienen volgens het SMART concept uitgewerkt te worden Vaktechnische leerdoelen (aansluiten bij CEA hoofdstukken 3 en 4) Beschrijf hieronder hoe en bij welke klanten je de vaktechnische leerdoelen gerealiseerd hebt. Leerdoelen dienen volgens het SMART-concept uitgewerkt te worden. S:Duid hier welke CEA eindterm(en) je gerealiseerd hebt en maak vervolgens duidelijk wat je geleerd hebt door de betreffende eindterm(-en) op voldoende niveau inhoud te geven. Dan gaat het er om te duiden welke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten je je eigen hebt gemaakt (wat moet je kennen, kunnen, zijn?) M:Duid hier hoe je de voortgang en uitkomst van je leerproces bewaakt hebt (planning en afspraken?) A:Duid hier hoe de voorwaarden zijn gecreëerd door je organisatie om het leertraject inhoud te geven (hoe en waarmee ben je gefaciliteerd?) R:Duid hier hoe dit leertraject bij welke specifieke werkzaamheden/ klanten/ opdrachten inhoud heeft gekregen (bij welk werk etc. aan de orde?) T:Duid hier hoe dit leertraject bij de planning van jouw ontwikkeling paste ( waarom in dit jaar, in dit semester?) S: M: A: R: T: /999 Pagina 7 van 22

8 S: M: A: R: T: Leerdoelen op het gebied van vaardigheden (aansluiten bij CEA hoofdstuk 6) Beschrijf hieronder hoe en bij welke klanten je aan welke vaardigheden deze periode in samenwerking met je praktijkbegeleider hebt gewerkt om aan de vereisten uit Hoofdstuk 6 te kunnen voldoen. Geef SMART aan hoe de praktijkbegeleider zich uiteindelijk hierover een oordeel heeft gevormd. Hier tevens aangeven wat je persoonlijke leerervaringen/ontwikkelingen zijn. S: M: A: R: T: S: M: A: R: T: S: M: A: R: T: /999 Pagina 8 van 22

9 5 Theoretische opleiding 5.1 Theoretische studie voortgang Hieronder volgt een overzicht van de studie met daarbij aangegeven welke vakken reeds behaald zijn en met welke vakken ik momenteel bezig ben. Ik studeer aan [Naam universiteit] te [Plaatsnaam]. Jaar/semester Omschrijving vak Behaald J/N Pre master 2013/1 e semester Etc. Master Postgraduate 5.2 (PE) Cursussen en/of bijeenkomsten Hieronder aangeven welke (PE) cursussen gevolgd zijn en welke bijeenkomsten bijgewoond (zowel interne cursussen als externe cursussen) zijn. Geef hierbij de relatie aan tussen de cursussen en/of bijeenkomsten, de gerealiseerde leerdoelen en de werkzaamheden bij de diverse opdrachten. 5.3 Relatie tussen de voortgang van de praktijkopleiding en de theoretische opleiding /999 Pagina 9 van 22

10 6 Werkzaamheden praktijkopleiding In bijlage 1 is conform de CEA indeling de splitsing naar uren per klant aangegeven met een kolom overig om aansluiting met het totaal voor dit Semester en ASR-formulier te verkrijgen. Hieronder volgt een beschrijving van de door mij te verrichte werkzaamheden in dit semester ingedeeld per cliënt en aansluitend op de hiervoor genoemde leerdoelen. Bij enkele cliënten heb ik werkzaamheden uitgevoerd onder een andere begeleider dan mijn praktijkbegeleider (zie paragraaf 12). 6.1 Controle cliënt A Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving Handelsonderneming XXX miljoen XXX miljoen XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Controleleider Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Controleleider Toelichting gerealiseerde uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting/verklaring op de gerealiseerde uren voor cliënt A. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA-eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen (VGBA), Standaarden (NV COS/IPPF), Richtlijnen (RJ/IFRS), etc.) /999 Pagina 10 van 22

11 6.2 Controle cliënt B Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving Productie onderneming XXX miljoen XXX miljoen XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Controleleider Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Controleleider Overzicht gerealiseerde uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting/verklaring op de gerealiseerde uren voor cliënt B. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA-eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen (VGBA), Standaarden (NV COS/IPPF), Richtlijnen (RJ/IFRS), etc.) /999 Pagina 11 van 22

12 6.3 Controle cliënt C Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving Dienstverlening XXX miljoen XXX miljoen XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Controleleider Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Controleleider Overzicht gerealiseerde uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting/verklaring op de gerealiseerde uren voor cliënt C. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA-eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen (VGBA), Standaarden (NV COS/IPPF), Richtlijnen (RJ/IFRS), etc.) /999 Pagina 12 van 22

13 6.4 Controle cliënt D Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving XXX miljoen XXX miljoen XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Controleleider Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Controleleider Overzicht gerealiseerde uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting/verklaring op de geplande uren voor cliënt D. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Hieronder een beschrijving weergeven van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEA-eindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen (VGBA), Standaarden (NV COS/IPPF), Richtlijnen (RJ/IFRS), etc. ) /999 Pagina 13 van 22

14 6.5 Controle cliënt Z Dit betreft een beschrijving van de cliënten die niet beschreven zijn bij cliënt A t/m D. Het totaal van alle (verkorte) ASR-formulieren per cliënt sluiten aan op het totale ASR formulier. Criteria Typologie Omvang cliënt: Jaaromzet Balanstotaal Aantal werknemers Aard van de opdracht Teamopbouw Mijn rol in dit team (functie) Omschrijving Verzameling van typologieën XXX miljoen XXX miljoen XX FTE Wettelijke/vrijwillige accountantscontrole Manager Controle Controleleider Begeleidend assistent Assistent Beginnend assistent Controleleider Overzicht gerealiseerde uren naar onderwerp Hierna volgt een toelichting/verklaring op de geplande uren voor de overige cliënten. Specificatie conform ASR formulier. Bij grote afwijkingen tussen de geplande en de gerealiseerde uren hiervan de reden aangeven Overzicht van de belangrijkste gerealiseerde werkzaamheden Beschrijving geven van de gerealiseerde werkzaamheden bij de overige cliënten. Geef hierbij de relatie aan tussen de werkzaamheden, de geformuleerde leerdoelen, de (PE) cursussen en de voortgang in de theoretische studie. Geef hierbij tevens de relatie aan met de CEAeindtermen (verwijzing expliciet naar CEA-eindtermen) en het theoretisch normenkader (verwijzing naar Beginselen (VGBA), Standaarden (NV COS/IPPF), Richtlijnen (RJ/IFRS), etc.) /999 Pagina 14 van 22

15 7 Essay 7.1 Overzicht essay onderwerpen afgeronde semesters Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die reeds aan bod zijn geweest: Semester Vakgebied 1 nvt nvt Onderwerp essay 7.2 Inleiding Beschrijf kort de opbouw van het essay in dit hoofdstuk per paragraaf. Beschrijf het onderwerp van het essay. Het onderwerp moet passend zijn in relatie tot de voortgang van de praktijkopleiding en de voortgang van de theoretische studie/(pe)- cursussen. Elk praktijkopleidingsjaar dient een van de drie kernvakken als onderwerp aan de orde te komen. 7.3 Probleemstelling en dilemma s Beschrijf de probleemstelling. Beschrijf de deelvragen. Geef per deelvraag de bijbehorende dilemma s aan. Geef expliciet aan waarom dit probleem passend is in de fase van je studie en je praktijkopleiding. De eisen die aan dilemma s gesteld worden betreft: Zelfstandige rol en zelf actief het dilemma meegemaakt te hebben. Bij de vorderingen tijdens je praktijkopleiding neemt de complexiteit en diepgang van het dilemma toe. In het essay van het vijfde semester dient er sprake te zijn van een stevig dilemma. Dilemma is een keuze uit mogelijkheden, die allen even (on) aantrekkelijk zijn, waarbij het antwoord niet rechtstreeks is opgenomen in de wet- en regelgeving. Dilemma s hebben een relatie met de VGBA (met name fundamentele beginselen, bedreigingen en waarborgen). 7.4 Cliëntbeschrijving en teamsamenstelling Korte beschrijving van jouw cliënt. Geef de teamsamenstelling aan. Geef uitgebreid aan welke rol jij hebt gespeeld bij deze cliënt in dit probleem /999 Pagina 15 van 22

16 7.5 Deelvraag 1 Inleiding. Omschrijving dilemma. Toelichting dilemma. Mogelijkheden. Gemaakte keuze en motivering. Opvolging dilemma. Conclusie. 7.6 Deelvraag 2 Inleiding. Omschrijving dilemma. Toelichting dilemma. Mogelijkheden. Gemaakte keuze en motivering. Opvolging dilemma. Conclusie. Stramien VGBA (betreft conceptueel raamwerk toe te passen bij geïdentificeerde bedreigingen) De 7-stappen van de VGBA zijn als volgt: 1. Beschrijf de situatie. 2. Beschrijf welke fundamentele beginselen van toepassing zijn. 3. Beschrijf welke bedreigingen van toepassing zijn. 4. Onderken of de bedreigingen van niet te verwaarlozen betekenis zijn. 5. Beschrijf welke waarborgen getroffen zijn/moeten worden. 6. Evalueer of de waarborgen die getroffen zijn, afdoende zijn en beschrijf deze. 7. Het geheel documenteren in het controledossier/praktijkscriptie. Het is niet de bedoeling om het stramien van de VGBA separaat uit te werken. De van toepassing zijnde fundamentele beginselen, bedreigingen en waarborgen graag incorporeren in de uitwerking van de diverse deelvragen, met name bij de dilemma s. 7.7 Mijn rol en leerervaringen Beschrijf je leerervaringen en de ervaring die je hebt opgedaan. Beschrijf, indien je op basis van je huidige inzichten en ervaring nu een andere mening bent toegedaan, hoe jij de problematiek en dilemma s nu zou ervaren en anders zou uitwerken/aanpakken /999 Pagina 16 van 22

17 7.8 Conclusie Herhaal de probleemstelling en deelvragen De probleemstelling kan op basis van beschreven theorie en de daaraan gekoppelde praktijk als volgt beantwoord worden: Antwoord op probleemstelling Antwoord op deelvraag 1 Antwoord op deelvraag /999 Pagina 17 van 22

18 8 Verslag per semester ( alleen in zesde semester) In het verslag over het zesde semester dient geen essay opgenomen te worden. In plaats daarvan wordt een recapitulatie van de volledige praktijkopleidingsperiode weergegeven, waarin de trainee in het kort zijn ervaringen beschrijft in de vorm van een weergave van zijn persoonlijke en vaktechnische groei (inclusief PKI-groei) gedurende de praktijkopleiding, aangevuld met commentaar zoals gewijzigde inzichten. Hierin moet blijk worden gegeven van zijn ontwikkeling tot (minimaal) het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar, conform de eindtermen van de CEA. Geef hieronder expliciet de relatie weer tussen de CEA eindtermen (per eindterm) en de verrichte werkzaamheden in het desbetreffende semester. 8.1 Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester Recapitulatie semester /999 Pagina 18 van 22

19 9 Verklaring van authenticiteit Ik heb dit semesterverslag zelf geschreven en ik heb geen teksten overgenomen uit andere stageverslagen, scripties, overige geschriften en literatuur zonder de bron te hebben vermeld. De inhoud van dit semesterverslag komt, voor wat betreft de feiten (m.u.v. in het kader van anonimisering gefingeerde bedrijfsgegevens) en de te verrichten werkzaamheden, geheel overeen met de werkelijkheid. De beschreven door mij uitgevoerde werkzaamheden zijn door mij daadwerkelijk verricht. Plaatsnaam,.. maand 201X [HANDTEKENING] NAAM TRAINEE 10 Ondertekening Ondertekening door de trainee Plaatsnaam,.. maand 201X Ondertekening door praktijkbegeleider Plaatsnaam,.. maand 201X [HANDTEKENING] NAAM TRAINEE [HANDTEKENING] NAAM PRAKTIJKBEGELEIDER Ondertekening door externe praktijkbegeleider Plaatsnaam,.. maand 201X [HANDTEKENING] /999 Pagina 19 van 22

20 11 Competentieprofiel praktijkbegeleider Doel van dit hoofdstuk is om aan te geven op welke wijze de praktijkbegeleider invulling geeft aan het competentieprofiel (zie website NBA inzake competentieprofiel): Kerntaak 1 bewaakt het leerproces van trainees Kerntaak 2 Begeleidt en coacht trainees Kerntaak 3 Beoordeelt (beroeps)producten van trainees Kerntaak 4 Overzicht competenties: - vaststellen beginsituatie en ontwikkelingsmogelijkheden trainee - faciliteren leerproces - vakinhoudelijk begeleiden - coachen - voortgang bewaken - beoordelen (beroeps)producten praktijkopleidingsdossier - reflecteren en professionaliseren - combineren rol praktijkbegeleider met eigen accountancy werkzaamheden Ondertekening door praktijkbegeleider Plaatsnaam,.. maand 201X [HANDTEKENING] NAAM PRAKTIJKBEGELEIDER /999 Pagina 20 van 22

21 12 Formulier begeleiding werkzaamheden onder een andere begeleideer dan de praktijkbegeleider Vul per opdracht dit formulier in, wanneer de begeleiding van een opdracht door een andere begeleider dan de praktijkbegeleider is uitgevoerd. Voeg het formulier als bijlage bij het essay/semesterverslag. Indien de trainee meerdere opdrachten heeft uitgevoerd onder andere begeleiders dan de eigen praktijkbegeleider, vul dan per opdracht dit formulier in. Naam praktijkbegeleider: Werkzaamheden zijn (gedeeltelijk) uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van naam begeleider op de opdracht: Essay / semesterverslag (nr): dhr. dhr. Indien de werkzaamheden niet onder directe verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleider zijn verricht, moeten per opdracht de onderstaande vragen worden beantwoord: Beschreven opdrachten in het essay Naam opdracht : Opdracht: 1. Wie was verantwoordelijk voor de begeleiding van de trainee? Motivering: 2. Op welke wijze is de begeleider op de opdracht op de hoogte gesteld van de eisen die gelden voor de praktijkopleiding? 3. Op welke wijze is de begeleider op de opdracht op de hoogte gesteld van de begeleidingseisen, zoals opgenomen in het competentieprofiel voor praktijkbegeleiders? 4. Op welke wijze zijn de bevindingen met u (praktijkbegeleider) gedeeld? /999 Pagina 21 van 22

22 5. Kon u (praktijkbegeleider) in voldoende mate steunen op de bevindingen van de begeleider op de betreffende opdracht? Waarom? 6. Is de informatie-overdracht van de begeleider op de opdracht aan u (praktijkbegeleider) schriftelijk vastgelegd? Op welke wijze is dit gebeurd? /999 Pagina 22 van 22

Jaarplan: Periode: X t/m X

Jaarplan: Periode: X t/m X Jaarplan: 1-2 - 3 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres :

Nadere informatie

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Periode: 01.01.201X t/m 30.06.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres

Nadere informatie

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees!

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! NBA introduceert competentieprofiel voor praktijkbegeleiders 1. Inleiding Bart, je hebt het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt, ga zo door! Zomaar

Nadere informatie

Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015

Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015 Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015 1. Inleiding Om als registeraccountant te kunnen worden ingeschreven bij de

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar AA/RA

Competentieprofiel beoordelaar AA/RA Competentieprofiel beoordelaar AA/RA Leeswijzer Dit competentieprofiel beschrijft de diverse rollen, kerntaken, competenties en bijbehorende succescriteria voor de beoordelaar. Bij het lezen van het competentieprofiel

Nadere informatie

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Zoals eerder aangekondigd starten wij dit najaar met de praktijkcasus Auditing. Na overleg met de Raad voor de praktijkopleiding en de accountantskantoren

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria van de afstudeerscriptiebegeleider.

Nadere informatie

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages

Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages Een toelichting op communicatieve vaardigheden, zelfreflectie, toepassing van theoretische kennis in de rapportages 1. Inleiding Uit de visitaties is gebleken dat de uitwerking van de communicatieve beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Het doel van verkorting van het schakelprogramma op grond van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10906 18 april 2014 Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Praktijkscriptie & Examen 2010/2011 Informatiebrochure voor stagiairs, stagebureaus en praktijkscriptiebegeleiders

Praktijkscriptie & Examen 2010/2011 Informatiebrochure voor stagiairs, stagebureaus en praktijkscriptiebegeleiders Praktijkscriptie & Examen 2010/2011 Informatiebrochure voor stagiairs, stagebureaus en praktijkscriptiebegeleiders Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Praktijkscriptie

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

POP-wijzer Praktijkopleiding AA

POP-wijzer Praktijkopleiding AA POP-wijzer Praktijkopleiding AA Je persoonlijke routekaart Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1: Het curriculum vitae 4 2: De opleidingsgegevens 5 3: Beschrijving van het kantoor 6 4: Het persoonlijk

Nadere informatie

Competentieprofiel examinator AA / RA

Competentieprofiel examinator AA / RA Competentieprofiel examinator AA / RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria voor de examinator AA / RA. Bij het lezen

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Proces beoordeling portfolio

Proces beoordeling portfolio Proces beoordeling portfolio 2016-2017 Beoordelingsinstrument portfolio 2016-2017 1 Inhoud Beoordeling proces portfolio... 3 Overzicht inhoud beoordeling portfolio... 4 Leerlijn portfolio (per IO)... 6

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen;

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen; Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen 2017 Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 25 van de Verordening op de praktijkopleidingen; Stelt de volgende

Nadere informatie

Informatiegids. Praktijkopleiding RA

Informatiegids. Praktijkopleiding RA Informatiegids Praktijkopleiding RA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant Informatiegids Praktijkopleiding AA brede mkb-variant 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op

Nadere informatie

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen.

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. In dit document lees je wat het beroepsproduct Technisch gesproken reken ik daarop inhoudt. De vakken rekenen-wiskunde,

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Stage Info. RA Praktijkopleiding 2012-2013

Stage Info. RA Praktijkopleiding 2012-2013 Stage Info RA Praktijkopleiding 2012-2013 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 5 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Voor inschrijving in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma Examenwijzer Praktijkopleiding AA De laatste stap naar je diploma Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De procedure 4 2 De tweede beoordeling 5 3 Het eindgesprek 6 4 De uitslag 7 2010 NOvAA Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSSTUDIES

ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSSTUDIES ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSSTUDIES DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING MONDZORGKUNDE INSCHRIJFFORMULIER Vul op elke pagina bovenaan je A Voorletters PERSOONLIJKE GEGEVENS Voornaam Geboortedatum Achternaam Geslacht

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsdossier. Installatieverantwoordelijke Baan

Vakbekwaamheidsdossier. Installatieverantwoordelijke Baan Vakbekwaamheidsdossier Installatieverantwoordelijke Baan Datum indiening VBD Datum afronding VBD (ingevuld door assessor) Inhoud Vakbekwaamheidsdossier Tabblad Onderwerp Omschrijving Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria en Diepgang

Kwaliteitscriteria en Diepgang Kwaliteitscriteria en Diepgang Tijdens de opleiding doe je erg veel praktijkervaring op. Bij de beoordeling van je praktijkscriptie kijken we niet alleen naar het aantal uren, maar letten ook op de kwaliteit

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM

Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM Bijeenkomst postactieve leden NBA 20 maart 2014 Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM Huub Wieleman Voorzitter NBA VAN REGELS NAAR GEDRAG Heeft de accountant nog toekomst? Zekerheden verdwijnen

Nadere informatie

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen)

Nadere informatie

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk bij Aanvraag Jobcoach Waarom dit formulier? De jobcoach vult dit formulier in om de coachingsdoelen vast te kunnen stellen. Het formulier bestaat uit

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Checklist best practice patroons

Checklist best practice patroons Checklist best practice patroons April 2014 Dit is een bewerkbaar PDF formulier. U kunt dit formulier bewerken en opslaan met Acrobat Reader versie 8 of hoger. Download de laatste versie op http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS VOOR SENSE MEDEWERKERS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l.).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering ~Beroepsopdracht 27 ~

Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering ~Beroepsopdracht 27 ~ Werkproces 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep en 2.2 werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider :

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan: Leerdoelen bepalen aan welke leerdoelen wil je

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK)

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK) Windesheim, Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten Bijlage 5: School of Built Environment & Transport, digitale vragenlijst studiekeuzegesprekken Beste (toekomstige) student, Stuur de volledig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 NBA Stagebureau

Jaarverslag 2013 NBA Stagebureau Jaarverslag 2013 NBA Stagebureau 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het NBA Stagebureau 2.1 Plaats in de organisatie 2.2 Bezetting Secretariaat Stagebureau 2.3 Taken 3. Praktijkopleiding onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

November Informatiegids Praktijkopleiding Assurance

November Informatiegids Praktijkopleiding Assurance November 2016 Informatiegids Praktijkopleiding Assurance 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 De Praktijkopleiding Assurance 5 1.2 Opzet 6 1.3 Eindtermen, werkdomeinen en beroepsproducten 7 2. Leerproces

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015)

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) Toelichting Met dit formulier kan de lerarenopleider een registratieaanvraag indienen volgens de pilotafspraken met de VELON. Meer informatie over de doorontwikkeling

Nadere informatie

Praktijkopleiding tot accountant Protocol geheimhouding

Praktijkopleiding tot accountant Protocol geheimhouding Praktijkopleiding tot accountant Protocol geheimhouding Inleiding In dit protocol zijn de gedragsregels opgenomen die ten aanzien van geheimhouding in acht moeten worden genomen bij de verschillende onderdelen

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP

Persoonlijk Opleidings Plan. POP Persoonlijk Opleidings Plan. POP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel Oktober 2015 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6: werken na mijn studie

Nadere informatie

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Gegevens direct leidinggevende Naam direct leidinggevende Functie leidinggevende Gegevens medewerker Naam en voorletters

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling Voornaam en naam van de cursist: Geboortedatum en plaats: Telefoon/ Gsm-nummer: E-mailadres: Naam van het CVO: Opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven of

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Hanteer de volgende criteria en voorwaarden:

Hanteer de volgende criteria en voorwaarden: DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 1 Vervangende opdrachten als je (nog) geen zwangere hebt gevonden. Module 1 Verloskunde in vogelvlucht Werkcollege Doorlopende stage Al snel in het begin van module

Nadere informatie

Werken bij KleurrijkWonen

Werken bij KleurrijkWonen Werken bij KleurrijkWonen KleurrijkWonen is een ambitieuze organisatie. Onze ambities realiseren we met medewerkers die met ondernemingszin, initiatief, groei, durf tot vernieuwing en resultaatgericht

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie