Achtergrond Onderwerp Vraagstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtergrond Onderwerp Vraagstelling"

Transcriptie

1 Vragenlijst E-MOVO 2011 GGD Gelre-IJssel Hieronder staan per thema de vragen die zijn gesteld. De vragen zijn opgenomen in volgorde van de rapportage; de vragenlijst voor de deelnemers had een enigszins afwijkende volgorde. In de kolommen staat achtereenvolgens: 1. Het onderwerp van de vraag en of het een vraag of een vraag is. Basisvragen worden bij iedere afname van E-MOVO gesteld, zodat ontwikkelingen zijn te volgen. Keuzevragen zijn op meestal verzoek van gemeenten in de regio Gelre-IJssel opgenomen; een enkele vraag is door GGD Gelre-IJssel toegevoegd. 2. De vraagstelling. 3. Of de vragenset behoort tot de standaardvraagstellingen van de Lokale en Nationale Monitor gezondheid (LNM). Als een vraagstelling tot de standaarden van de LNM behoort, is de vraagstelling gestandaardiseerd door vertegenwoordigers van GGD en en Thuiszorginstellingen. Afspraak is om deze vraagstelling te gebruiken als er over een bepaald onderwerp informatie wordt verzameld. Op die manier worden in lokaal gezondheidsonderzoek overal in Nederland gegevens verzameld, die onderlinge vergelijkbaar zijn. Als over een onderwerp geen (geschikte) standaardvraag beschikbaar was, heeft de GGD een bestaande vragenset geselecteerd of zelf vragen ontwikkeld. overal in Nederland op uniforme wijze informatie verzameld. Dit maakt onderlinge vergelijking mogelijk. De vragenlijst is afgenomen via internet en had op internet een andere lay-out. Vragen die niet aan de orde zijn (dan staat hieronder ga naar vraag ), worden bij het beantwoorden van de internetvragenlijst niet getoond. Achtergrond Onderwerp Vraagstelling Schoolcode Wat is je schoolcode? Standaard LNM Leeftijd Geslacht Postcode Gezinssamenstelling Relatie ouders Hoe oud ben je? jaar Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Wat zijn de vier cijfers van de postcode van het adres waar je woont? Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd bij mijn moeder en de helft van de tijd bij mijn vader (co-ouders) Bij mijn moeder en haar vriend(in) Bij mijn vader en zijn vriend(in) Alleen bij mijn moeder Alleen bij mijn vader Bij anderen (bijv. pleegouders, andere familie, internaat) Zelfstandig Beantwoord de volgende vragen voor de vader en moeder bij wie je (de meeste tijd) in huis woont. Denk aan de afgelopen week... Heb je het gevoel gehad dat je ouders je begrijpen? Heb je het gevoel gehad dat je ouders van je houden? Helemaal niet Bijna niet Gemiddeld Nogal Helemaal

2 Denk aan de afgelopen week... Heb je je thuis gelukkig gevoeld? Hebben je ouders voldoende tijd voor je gehad? Hebben je ouders je eerlijk behandeld? Heb je met je ouders kunnen praten als je dat wilde? Nooit Zelden (bijna nooit) Zo nu en dan (soms) Redelijk vaak Altijd Etniciteit In welk land ben je geboren? Nederland Suriname Nederlandse Antillen Aruba Turkije Marokko Ander land, namelijk... In welk land is je moeder geboren? Nederland Suriname Nederlandse Antillen Aruba Turkije Marokko Ander land, namelijk... In welk land is je vader geboren? Nederland Suriname Nederlandse Antillen Aruba Turkije Marokko Ander land, namelijk... School Onderwerp Vraagstelling Standaard LNM Klas In welke klas zit je? 2 4 Soort onderwijs Welk soort onderwijs volg je? Brugklas Praktijkonderwijs Brugklas VMBO-tl (MAVO) /HAVO Brugklas HAVO/VWO/Gymnasium Praktijkonderwijs VMBO theoretische leerweg (MAVO) VMBO overig (gemengde leerweg, kaderberoeps-gerichte leerweg of beroepsgerichte leerweg) MBO (ROC, AOC) HAVO VWO (Atheneum, Gymnasium) Regionale Expertise Centra (REC) Ander soort onderwijs

3 School: ziekteverzuim, spijbelen, schoolplezier Hoeveel dagen ben je de laatste 4 weken dat er school was thuis gebleven, omdat je ziek was? Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken. schooldagen Hoeveel lesuren heb je de laatste 4 weken dat er school was gespijbeld? Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken. lesuren Spijbelreden Pesten Hoe vind je het op school? Hartstikke leuk Leuk Gaat wel Niet leuk Vreselijk Wat is voor jou de belangrijkste reden om te spijbelen? Je moet alleen de belangrijkste reden aangeven, dus maar één antwoord geven! Ik spijbel als ik mijn huiswerk niet af heb Ik spijbel als ik een proefwerk heb Ik spijbel als ik geen zin heb in school Ik spijbel als ik (veel) tussenuren heb Ik spijbel als ik problemen heb Ik spijbel niet Andere reden Hoe vaak ben je de afgelopen drie maanden op school gepest? Nooit Minder dan 2 keer per maand 2 of 3 keer per maand Ongeveer 1 keer per week Meerdere keren per week Hoe vaak heb je de afgelopen drie maanden meegedaan aan pesten van een andere leerling op school? Nooit Minder dan 2 keer per maand 2 of 3 keer per maand Ongeveer 1 keer per week Meerdere keren per week Lichamelijke en psychische gezondheid Onderwerp Vraagstelling Ervaren gezondheid Hoe vind je je gezondheid in het algemeen? Heel goed Goed Gaat wel Niet zo best Slecht Standaard LNM Psychosociale problemen (SDQ) (Vanwege de omvang zijn de antwoordcategorieën weggelaten. Deze zijn: niet waar / beetje waar / zeker waar). Wil je alsjeblieft bij iedere vraag een kruisje zetten in het vierkantje voor "Niet waar", "Een beetje waar" of "Zeker waar". Het is belangrijk dat je alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, ook als je niet helemaal zeker bent of als je de vraag raar vindt. Wil je alsjeblieft bij je antwoorden denken hoe dat bij jou de laatste 6 maanden is geweest. Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd rekening met hun gevoelens Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stil zitten Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk

4 Ik deel makkelijk met anderen (snoep, speelgoed, potloden, etc.) Ik word erg boos en ben vaak driftig Ik ben nogal op mijzelf. Ik speel meestal alleen of bemoei mij niet met anderen Ik doe meestal wat me wordt opgedragen Ik pieker veel Ik help iemand die zich heeft bezeerd, van streek is of zich ziek voelt Ik zit constant te wiebelen of te friemelen Ik heb minstens één goede vriend of vriendin Ik vecht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten doen wat ik wil Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over het algemeen aardig Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk me te concentreren Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies makkelijk mijn zelfvertrouwen Ik ben aardig tegen jongere kinderen Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg of bedrieg Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, leerkrachten, kinderen) Ik denk na voor ik iets doe Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op school of op andere plaatsen Ik kan beter met volwassenen opschieten dan met jongeren van mijn leeftijd Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel angstig Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn aandacht er goed bij houden Depressieve gevoelens (MDI) (Vanwege de omvang zijn de antwoordcategorieën weggelaten. Deze zijn: de hele tijd/ het grootste deel van de tijd/ iets meer dan de helft van de tijd/ iets minder dan de helft van de tijd/ een klein deel van de tijd/ helemaal niet.) Mishandeling De volgende vragen gaan over hoe je je gevoeld hebt in de afgelopen twee weken. Kies het antwoord dat het beste weergeeft hoe je je hebt gevoeld. Hoeveel van deze tijd... Heb je je in de put of somber gevoeld? Heb je je prikkelbaar gevoeld (voelde je je sneller boos of geïrriteerd dan anders)? Heb je je interesse verloren in dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld naar school gaan, computerspelletjes doen, omgaan met vrienden)? Heb je een tekort aan energie gevoeld en was je moe? Heb je minder zelfvertrouwen gevoeld? Heb je een slecht geweten of schuld-gevoelens gehad? Heb je het gevoel gehad dat het leven niet de moeite waard is? Heb je moeite gehad om je te concentreren (bijvoorbeeld bij het televisie kijken of het lezen van een boek of tijdschrift)? Heb je je erg rusteloos gevoeld (bijvoor-beeld het gevoel dat je niet stil kon blijven zitten)? Heb je je lusteloos gevoeld (het gevoel dat je nergens zin in hebt)? Heb je moeite gehad om s nachts te slapen? Heb je minder zin in eten gehad dan normaal? Heb je meer zin in eten gehad dan normaal? Word je weleens geestelijk mishandeld? (Vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden )., nu niet meer maar vroeger wel ga naar vraag... Deze vraag wil ik niet beantwoorden ga naar vraag... Wil je aangeven door wie je geestelijk wordt/werd mishandeld en waar dit gebeurde? Je mag meer dan één antwoord geven. Door een jongere, thuis Door een jongere, op school Door een jongere, in de buurt waar ik woon Door een jongere, ergens anders Door een volwassene, thuis Door een volwassene, op school Door een volwassene, in de buurt waar ik woon Door een volwassene, ergens anders Deze vraag wil ik niet beantwoorden

5 Word je weleens lichamelijk mishandeld? (Bijvoorbeeld geschopt, geslagen, vastgebonden)., nu niet meer maar vroeger wel ga naar vraag... Deze vraag wil ik niet beantwoorden ga naar vraag... Wil je aangeven door wie je lichamelijk wordt/werd mishandeld en waar dit gebeurde? Je mag meer dan één antwoord geven. Door een jongere, thuis Door een jongere, op school Door een jongere, in de buurt waar ik woon Door een jongere, ergens anders Door een volwassene, thuis Door een volwassene, op school Door een volwassene, in de buurt waar ik woon Door een volwassene, ergens anders Deze vraag wil ik niet beantwoorden Ingrijpende gebeurtenissen Heb je weleens zonder dat je dat wilde seksuele ervaring met iemand gehad? (Met seksuele ervaring bedoelen we alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan toe ). ga naar vraag... Deze vraag wil ik niet beantwoorden ga naar vraag... Wil je aangeven met wie je tegen je zin in seksuele ervaring hebt gehad en waar dit gebeurde? Je mag meer dan één antwoord geven. Met een jongere, thuis Met een jongere, op school Met een jongere, in de buurt waar ik woon Met een jongere, ergens anders Met een volwassene, thuis Met een volwassene, op school Met een volwassene, in de buurt waar ik woon Met een volwassene, ergens anders Deze vraag wil ik niet beantwoorden Heb je te maken (gehad) met echtscheiding van je ouders? nee ga naar.. Heb je momenteel nog problemen door de echtscheiding van je ouders? nee Heb je te maken (gehad) met een langdurige of ernstige ziekte of handicap van jezelf? nee ga naar.. Heb je momenteel nog problemen door deze ziekte of handicap? nee Heb je te maken (gehad) met het overlijden van een dierbare (een gezinslid of iemand anders van wie je veel hield)? nee ga naar.. Heb je momenteel nog problemen door het overlijden van een dierbare? nee

6 Heb je te maken (gehad) met een langdurige of ernstige ziekte of handicap van een gezinslid? nee ga naar.. Heb je momenteel nog problemen door deze ziekte of handicap van een gezinslid? nee Heb je te maken (gehad) met een psychische ziekte van een gezinslid? nee ga naar.. Heb je momenteel nog problemen door deze psychische ziekte van een gezinslid? nee Heb je te maken (gehad) met verslaving van een gezinslid aan alcohol, drugs of gokken? (Roken bedoelen we hier niet) nee ga naar.. Heb je momenteel nog problemen door deze verslaving van een gezinslid? nee Waar hulp zoeken Heb je te maken (gehad) met een andere ingrijpende gebeurtenis? nee ga naar.. Heb je momenteel nog problemen door deze ingrijpende gebeurtenis? nee Als je ergens echt mee zit en je kunt het probleem niet zelf oplossen, waar ga je dan naartoe voor informatie of hulp? Je mag meerdere antwoorden geven. Ouder(s) of verzorgers Broer of zus Andere familieleden Vaste vriend(in) / partner Andere vriend(in) Leraar of docent Leerlingbegeleider of mentor Vertrouwenspersoon op school Schoolmaatschappelijk werk Jongerenwerker Kindertelefoon Huisarts Schoolarts of GGD-verpleegkundige Bureau Jeugdzorg Hulpverlener (bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werker of orthopedagoog) Internet CJG (Centrum Jeugd en Gezin) Bibliotheek Niemand, ik zoek nooit informatie of hulp

7 Beweging, voeding en gewicht Onderwerp Vraagstelling Bewegen Alle vragen hebben betrekking op de afgelopen week. Wanneer de afgelopen week niet een normale week was (door bijvoorbeeld ziekte of vakantie), dan kun jij dit bij een aantal vragen aangeven. Standaard LNM Hoeveel dagen per week ga jij lopend of fietsend naar school (bushalte/station)? Denk hierbij aan de afgelopen week. 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week Nooit Ga naar vraag.. Ik ben afgelopen week niet naar school geweest Hoe lang ben je meestal lopend of fietsend per dag onderweg van huis naar school en van school naar huis? (tel de minuten bij elkaar op van één dag (ochtend en middag) ). Denk hierbij aan de afgelopen week. Korter dan 10 minuten per dag 10 tot 20 minuten per dag 20 tot 30 minuten per dag 30 minuten tot een uur per dag Een uur per dag of langer Hoeveel dagen per week heb jij sport tijdens schooltijd, zoals schoolgym? Denk hierbij aan de afgelopen week. 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week Nooit Ik ben afgelopen week niet naar school geweest Ben je lid van een (of meerdere) sportvereniging(en)? Ga naar Hoeveel dagen per week sport je bij een sportvereniging (zoals zwemmen, voetballen, ballet, paardrijden etc.)? Denk hierbij aan de afgelopen week. 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week 7 dagen per week Nooit Ga naar Ik heb afgelopen week niet gesport bij een sportvereniging, maar doe dat in een normale week wel Ga naar Hoe lang per keer sport je meestal bij een sportvereniging? Denk hierbij aan de afgelopen week. Korter dan een half uur per keer Een half uur tot 1 uur per keer 1 tot 2 uur per keer 2 tot 3 uur per keer 3 uur per keer of langer

8 Hoeveel dagen per week sport je buiten een sportvereniging om (zoals voetballen op straat, fietsen, hardlopen, skeeleren of zwemmen)? Denk hierbij aan de afgelopen week. 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week 7 dagen per week Nooit Ga naar Ik heb afgelopen week niet gesport buiten een sportvereniging om, maar doe dat in een normale week wel Hoe lang per dag sport je buiten een sportvereniging om? Denk hierbij aan de afgelopen week. Korter dan een half uur per dag Een half uur tot 1 uur per dag 1 tot 2 uur per dag 2 tot 3 uur per dag 3 uur per dag of langer m de afgelopen week in gedachten. Hoeveel dagen van de week besteed je minimaal één uur aan alle hiervoor genoemde activiteiten bij elkaar opgeteld? Dus lopen of fietsen van en naar school, het gymmen op school, sporten bij een sportvereniging en sporten buiten een sportvereniging om (bijvoorbeeld voetballen op straat). Geen enkele dag 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 7 dagen Hoeveel dagen per week kijk jij TV/DVD? Denk hierbij aan de afgelopen week. 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week 7 dagen per week Nooit Ga naar Hoe lang per dag kijk je meestal TV/DVD? Denk hierbij aan de afgelopen week. Korter dan een half uur per dag Een half uur tot 1 uur per dag 1 tot 2 uur per dag 2 tot 3 uur per dag 3 uur per dag of langer Hoeveel dagen per week zit je achter de computer (Internet, gameboy, Nintendo, spelcomputer) (niet voor school)? Denk hierbij aan de afgelopen week. 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week 7 dagen per week Nooit Ga naar

9 Voeding Hoe lang per dag zit je meestal achter de computer (Internet, gameboy, Nintendo, spelcomputer) (niet voor school)? Denk hierbij aan de afgelopen week. Korter dan een half uur per dag Een half uur tot 1 uur per dag 1 tot 2 uur per dag 2 tot 3 uur per dag 3 uur per dag of langer Hoeveel dagen per week ontbijt jij meestal? (Bijna) nooit 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week Elke dag Hoeveel dagen per week eet je fruit? (Bijvoorbeeld appels, sinaasappels, mandarijnen, bananen etc). (Bijna) nooit Ga naar vraag... 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week Elke dag Op de dagen dat je fruit eet, hoeveel porties eet je dan meestal per dag? Voorbeelden van 1 portie fruit zijn: 1 appel, 1 banaan, 1 perzik, 1 kiwi, 2 mandarijnen, 2 pruimen, een handje met druiven, kersen of aardbeien. 1/2 portie per dag (bijvoorbeeld één mandarijn of een halve appel) 1 portie per dag 1 1/2 portie per dag 2 porties per dag 2 1/2 portie per dag 3 of meer porties per dag Lengte en gewicht Hoeveel dagen per week eet je groente? (Bijna) nooit Ga naar vraag... 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 6 dagen per week Elke dag Hoeveel kilo weeg je? (Zonder kleren). kilogram Hoe lang ben je? (Zonder schoenen). centimeter Wat vind je van je eigen gewicht Wat vind je van je gewicht? veel te licht te licht normaal te zwaar veel te zwaar

10 Genotmiddelen Onderwerp Vraagstelling Roken Heb je wel eens gerookt? Tenminste één sigaret, sigaar of pijp. Ga naar vraag... Standaard LNM Roken, locatie Roken, oordeel ouders Roken, passief Alcohol Hoe vaak rook je nu? Ik rook niet Ga naar vraag... (ga naar roken passief ) Minder dan één keer per week Tenminste één keer per week, maar niet iedere dag Iedere dag Als je rookt, waar is dit dan meestal? Je mag maximaal drie antwoorden geven; als je op meerdere plekken rookt, geef dan alleen de drie belangrijkste plekken aan Thuis, alleen Thuis, met anderen Bij anderen thuis Op het schoolplein Op een schoolfeest In een discotheek In een café,bar,snackbar,restaurant of op een terras In de sportkantine of bij een vereniging Op straat,in een park of ergens anders buiten (en dan niet op een terras) Ergens anders Wat vinden je ouders/verzorgers ervan dat je rookt? ze vinden het goed ze vinden dat ik minder zou moeten roken ze raden het af ze verbieden het ze weten het niet ze zeggen er niets van Is er gerookt in huis in de afgelopen 7 dagen waar jij bij was?, er wordt bij mij in huis nooit gerookt, er wordt bij mij in huis nooit gerookt als ik erbij ben, in de afgelopen 7 dagen werd bij mij in huis niet gerookt toen ik erbij was, in de afgelopen 7 dagen werd bij mij in huis gerookt waar ik bij was Wat voor alcoholhoudende drank drink je? Je mag meer dan één antwoord geven. Ik heb nooit alcohol gedronken Ga naar vraag (ga naar alcohol en ouders) Bier Wijn, cider of champagne Breezers of andere mixdrankjes die je kant-en-klaar koopt (bijvoorbeeld Smirnoff Ice, Pisang Ambon Jus, Passoa Diabolo, Black Vibe, Zinniz) Mixdrankjes die zelf gemixt worden (bijvoorbeeld wodka-jus, whiskey-cola, rum-cola) Shooters (kleine flesjes sterke drank, zoals Feigling, Flügel, Coco Loco, L emon Drop) Alcopop (bijvoorbeeld Two Dogs, min Juices, Hoopers Hooch) Likeur (bijvoorbeeld Pisang Ambon, Campari, Passoa, Coebergh) Sterke drank puur gedronken (bijvoorbeeld whiskey, wodka, jenever, cognac) Sherry, port, martini

11 Hoe vaak heb je iets met alcohol gedronken? We bedoelen het aantal gelegenheden, zoals een feestje of uitgaan. Kruis op iedere regel één vakje aan. a. In je hele leven b. In de laatste 4 weken 0 x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x keer of vaker Op hoeveel van de vier doordeweekse dagen drink je meestal alcohol? (Dus van maandag tot en met donderdag ). 4 dagen 3 dagen 2 dagen 1 dag Minder dan 1 dag Ik drink nooit alcohol op doordeweekse dagen Ga naar vraag Hoeveel glazen, flesjes of blikjes alcohol drink je dan meestal op zo'n doordeweekse dag? (Dus van maandag tot en met donderdag ). 11 glazen of meer per dag 7-10 glazen per dag 6 glazen per dag 5 glazen per dag 4 glazen per dag 3 glazen per dag 2 glazen per dag 1 glas per dag Op hoeveel dagen van de drie weekend dagen drink je meestal alcohol? (Dus vrijdag, zaterdag en zondag). 3 dagen 2 dagen 1 dag Minder dan 1 dag Ik drink nooit alcohol in het weekend Ga naar vraag Hoeveel glazen, flesjes of blikjes alcohol drink je dan meestal op zo'n weekend dag? (Dus vrijdag, zaterdag en zondag ). 20 glazen of meer per dag glazen per dag glazen per dag 7-10 glazen per dag 6 glazen per dag 5 glazen per dag 4 glazen per dag 3 glazen per dag 2 glazen per dag 1 glas per dag Hoe vaak heb je de afgelopen 4 weken VIJF of MEER drankjes met alcohol gedronken bij één gelegenheid? (Bijvoorbeeld een feestje of op een avond ). Nooit 1 keer 2 keer 3 of 4 keer 5 of 6 keer 7 of 8 keer 9 keer of vaker

12 Hoe vaak ben je dronken of aangeschoten geweest door het drinken van alcohol? Kruis op iedere regel één vakje aan. a. In je hele leven b. In de laatste 4 weken 0 x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x keer of vaker Alcohol, locatie Alcohol, mening ouders Alcohol, indrinken Bezoek hokken en keten Alcohol, referentie Alcohol en ouders Als je alcohol drinkt, waar is dit dan meestal? Je mag maximaal drie antwoorden geven; als je op meer plekken alcohol drinkt, geef dan alleen de drie belangrijkste aan. Thuis, alleen Thuis, met anderen Bij anderen thuis Op een schoolfeest In een disco In een café, bar, snackbar of op een terras In een restaurant In de sportkantine of bij een vereniging Op straat, in een park of ergens anders buiten (en dan niet op een terras) In een keet, hok of schuur Ergens anders Wat vinden je ouders/verzorgers ervan dat je alcohol drinkt? Ze vinden het goed Ze vinden dat ik minder alcohol zou moeten drinken Ze raden het af Ze verbieden het Ze weten het niet Ze zeggen er niets van Drink je wel eens alcohol voordat je uitgaat (indrinken)?, ik ga (bijna) nooit uit ga naar vraag.., ik drink (bijna) nooit alcohol voordat ik uitga ga naar vraag.., ik drink wel eens alcohol voordat ik uitga Hoe vaak deed je dit (indrinken) in de afgelopen 4 weken? keer of keer keer keer keer keer vaker Thuis In hok/schuur/keet Bij vrienden thuis Op straat/hangplek Drink je wel eens alcohol in een hok, schuur of keet? nee Denk je dat je meer of minder alcohol drinkt dan de meeste anderen van jouw leeftijd? Veel meer Iets meer Niet meer, niet minder Minder Veel minder Drinken jouw ouders/verzorgers alcohol waar jij bij bent?, (bijna) iedere dag, soms, (bijna) nooit

13 Welke afspraken hebben je ouders/verzorgers met jou gemaakt over alcohol drinken? geen afspraak ik mag nooit alcohol drinken, bijvoorbeeld vanwege mijn geloof ik mag geen alcohol drinken tot ik XX jaar ben ik mag af en toe een paar slokjes drinken ik mag 1 of 2 glazen per keer drinken ik heb een andere afspraak met mijn ouders, namelijk Drugs Kopen je ouders/verzorgers weleens alcohol speciaal voor jou, zoals breezers of bier? Heb je wel eens softdrugs aangeboden gekregen (zoals hasj, wiet of GHB)? Ga naar Waar heb je wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen? Je mag meer dan één antwoord geven. Op school Thuis of bij vrienden thuis Op straat, in een park of bij een hangplek In een café of disco, op een feest of bij een concert Ergens anders Heb je wel eens harddrugs aangeboden gekregen (zoals cocaïne, XTC, pep/speed, paddo's)? Ga naar Waar heb je wel eens harddrugs (zoals cocaïne, XTC, pep/speed) aangeboden gekregen?je mag meer dan één antwoord geven. Op school Thuis of bij vrienden thuis Op straat, in een park of bij een hangplek In een café of disco, op een feest of bij een concert Ergens anders Heb je wel eens drugs gebruikt (zoals hasj, wiet, cocaine, XTC, pep/speed, paddo's)? Ga naar Hoe vaak heb je hasj of wiet gebruikt? Kruis op iedere regel één vakje aan. a. In je hele leven b. In de laatste 4 weken 0 x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x keer of vaker Hoe kom je meestal aan hasj of wiet? Je mag meer dan één antwoord geven. Ik gebruik het nu niet meer Van vrienden Via, via van iemand die ik niet goed ken Van een (huis)dealer Koop het in een coffeeshop Van schoolgenoten Ik kweek het zelf Anders

14 Waar gebruik je meestal hasj of wiet? Je mag meer dan één antwoord geven. Thuis Bij vrienden Café of disco, op een feest of bij een concert In een coffeeshop Op of rond school Op straat, in een park of een andere plek buiten Ergens anders Als je wiet of hasj rookt, hoeveel joints rook je dan gemiddeld per keer? Minder dan 1 joint, ik rook met anderen mee Dan rook ik gemiddeld joints (aantal invullen) Hoe vaak heb je GHB gebruikt? Kruis op iedere regel één vakje aan. In je hele leven In de laatste 4 weken 0 x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x keer of vaker Hoe vaak heb je in je hele leven onderstaande middelen gebruikt? Kruis op iedere regel één vakje aan keer keer keer keer keer keer keer 7 keer 8 keer of vaker XTC (ecstasy, MDMA) Cocaïne (Crack, coke of wit) Hallucinogene paddenstoeltjes paddo's of magic mushrooms Amfetaminen (uppers, pep, speed) Heroïne (horse, smack of bruin) LSD Hoe vaak heb je in de laatste vier weken onderstaande middelen gebruikt? Kruis op iedere regel één vakje aan keer keer keer keer keer keer keer keer 8 keer of vaker XTC (ecstasy, MDMA) Cocaïne (Crack, coke of wit) Hallucinogene paddenstoeltjes paddo's of magic mushrooms Amfetaminen (uppers, pep, speed) Heroïne (horse, smack of bruin) LSD

15 Seksualiteit Onderwerp vraagstelling Seksualiteit Heb je wel eens geslachtsgemeenschap met iemand gehad?, nooit Ga naar vraag Sense, één keer, een paar keer, regelmatig Standaard LNM Hoe oud was je toen je voor het eerst met iemand geslachtsgemeenschap had? Ik was toen jaar Met hoeveel verschillende personen heb je tot nu toe geslachtsgemeenschap gehad? 1 persoon 2 personen personen 4 personen 5 of meer personen De keren dat je met iemand geslachtsgemeenschap hebt gehad, zijn er toen condooms gebruikt?, altijd Ga naar vraag Sense Meestal wel Soms Vrijwel nooit Nooit Ga naar vraag De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap had, hebben jullie toen een condoom gebruikt? Ik weet het niet meer De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap had, hebben jullie toen een ander voorbehoedsmiddel dan een condoom gebruikt?, de pil, een ander voorbehoedsmiddel (bv spiraaltje, prikpil) Ik weet het niet meer Als jullie geen condoom gebruikten, waar kwam dat dan meestal door? (Je mag meer dan één antwoord geven). Niet van toepassing, wij gebruiken altijd een condoom Omdat ik het zelf niet wilde Omdat de ander het niet wilde Omdat ik niet durfde te zeggen dat ik met condooms wilde vrijen Omdat we teveel gedronken hadden Omdat we er niet aan dachten Omdat we elkaar vertrouwden Omdat we geen condooms bij ons hadden Omdat de pil of ander voorbehoedsmiddel werd gebruikt Omdat vrijen met condooms zo onhandig of moeilijk is Omdat wij vaste verkering hadden Omdat vrijen met condoom niet zo lekker is Omdat we allebei maagd waren Anders

16 Sense Keuze GGD Sense is een gratis en anoniem spreekuur van de GGD. Op dit spreekuur kun je terecht met al je vragen over relaties, seks, soa en anticonceptie. Heb je wel eens gehoord van het Sense spreekuur? Ketenaanpak loverboys Houding homoseksualiteit Ken je de website Ben je bekend met het meldpunt loverboys? Wat vind je ervan als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen op elkaar verliefd zijn? normaal een beetje raar erg raar verkeerd Informatiebehoefte, vrije tijd en schulden Vraagstelling Welke onderwerpen vind je zo belangrijk, dat je er meer over zou willen weten? Je mag maximaal 3 onderwerpen kiezen. roken alcohol drugs medicijngebruik gokken vandalisme of criminaliteit relaties of seksualiteit voeding sport/bewegen pesten depressie het culturele aanbod in mijn woonplaats geen van deze onderwerpen ga naar vraag > Standaard LNM onderwer p Belangrijke onderwerpen Lidmaatschap vereniging Beeldschermtijd Op welke manier zou je hier over geïnformeerd willen worden? Je mag meerdere antwoorden geven via internet via bijeenkomsten voor jongeren via school via een wijkkrant Hieronder staat een aantal verenigingen en organisaties. Wil je een kruisje zetten in de hokjes van de verenigingen of organisaties waar je lid van bent? Je mag meer dan één antwoord geven. Sportvereniging Zang-, muziek- of toneelvereniging Organisatie op het gebied van natuur of milieu (zoals: WNF Rangerclub, NJN) Jeugdvereniging (bijvoorbeeld Scouting, knutselclub) Vereniging of organisatie van kerk of moskee Ander soort vereniging of organisatie Geen lid van vereniging Zie laatste vier vragen van bewegen.

17 Ervaringen op internet, digitaal pesten Hoe vaak heb je in het afgelopen half jaar de volgende ervaringen gehad OP INTERNET? nooit een enkele meerdere keer keren a. Iemand gaf je een compliment b. Je kreeg verkering met iemand c. Iemand beledigde je d. Iemand maakte je belachelijk e. Iemand pestte je f. Iemand deed een ongewenst seksueel voorstel Heeft iemand wel eens tegen jouw zin vervelende foto's of filmpjes van jou verspreid (bijv: op internet gezet of via de mobiele telefoon naar anderen gestuurd)? nee Compulsief internetten Schulden Heb je wel eens voor de webcam borsten, geslachtsdelen of billen laten zien, of iets anders seksueels gedaan (webcamseks)? nee ga naar vraag... Voor wie deed je dat (je kunt meerdere antwoorden geven) iemand die ik alleen via internet ken een vriend(in) die ik persoonlijk ken mijn vaste vriend(in)/verkering, die ik persoonlijk ken Kun je van de onderstaande ervaringen aangeven hoe vaak je deze hebt? De bijbehorende antwoordcategorieen zijn: nooit, zelden, soms, vaak, heel vaak. Hoe vaak vind je het moeilijk om met internetten te stoppen? Hoe vaak ga je langer door met internetten, terwijl je je had voorgenomen om te stoppen? Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden) dat je minder zou moeten internetten? Hoe vaak ga je liever internetten dan dat je tijd met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld vrienden of ouders)? Hoe vaak kom je slaap te kort door het internetten? Hoe vaak ben je in gedachten aan het internetten, ook als je niet online bent? Hoe vaak verheug je je op de volgende keer dat je kunt internetten? Hoe vaak denk je dat je eigenlijk minder zou moeten internetten? Hoe vaak heb je geprobeerd om minder tijd aan internetten te besteden en is dat niet gelukt? Hoe vaak voel je je rot wanneer je niet kunt internetten? Hoe vaak raffel je je huiswerk af om te kunnen internetten? Hoe vaak maak je je huiswerk niet omdat je wilt internetten? Hoe vaak ga je internetten omdat je je rot voelt? Hoe vaak ga je internetten om een probleem te vergeten? Heb je op dit moment een schuld of schulden? ga naar slotvraag, minder dan 25 euro, tussen 25 en 99 euro, tussen 100 en 249 euro, tussen 250 en 499 euro, 500 euro of meer Bij wie heb je die schulden vooral? Je mag meerdere antwoorden aankruisen ouders vriend(en) bank (postorder)bedrijf anders

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Beste leerling, Belangrijke tips voordat je de vragenlijst invult: Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe 2003. De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst

Nadere informatie

ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen

ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen Codenummer respondent 032 1 niets invullen hier OPGELET: Alvorens te starten met het invullen van de vragenlijst, LUISTER

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Wilt u alstublieft vóórdat u begint met invullen onderstaande instructies lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Het is de bedoeling dat de vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

WIL JE MINDER BLOWEN?

WIL JE MINDER BLOWEN? WIL JE MINDER BLOWEN? Uitgave van Stichting Be Aware Maart 2015 Ik wil minderen. Je vindt dat je teveel wiet/hasj of cannabis rookt. Je beseft dat je hierdoor minder goed functioneert: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad.

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK enquête 0 Voor u gaat invullen... te Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoordt,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK

EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK EEN KRANT VOL TIPS OVER OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN WAALWIJK IN VERWACHTING! PAG. 7 POSITIEF OPVOEDEN PAG.10 EEN PUBER IN HUIS PAG.10 PESTEN PAG.15 DOE MEE AAN DE WEEK VAN DE OPVOEDING VAN 1 T/M 7 OKTOBER

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl Geneeskundige en Gezondheidsdienst You vs Soa You vs Soa Evaluatie 2011 www.gggd.utrecht.nl Colofon uitgave Unit Soa GG&GD Gemeente Utrecht Postbus 2423 3500 GK Utrecht 030 286 3333 gggd@utrecht.nl in

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort Een krant vol tips over opvoeden en opgroeien! Wat heeft wethouder Stoelinga met jeugd? Een interview door Parto en Nick Parto en Nick zitten in 3 vwo. Ze maken kennis met wethouder Stoelinga van Jeugd

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie