Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden"

Transcriptie

1 Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden

2

3 Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden

4 Colofon Titel: Scanner uitgaan in Leiden, onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventiemogelijkheden in het uitgaansleven van Leiden. Auteur: Eva Versteeg, Functionaris gezondheidsbevordering, GGD Hollands Midden Hanneke Tielen, Epidemioloog, GGD Hollands Midden. Esther van der Meer, Onderzoeker, GGD Hollands Midden. Publicatienummer: Datum: September 2010 Downloaden: via

5 Samenvatting Achtergrond - In opdracht van de gemeente Leiden heeft GGD Hollands Midden de Scanner uitgaan in Leiden uitgevoerd. De Scanner brengt het alcohol- en drugsgebruik van jongeren in het Leidse uitgaanscircuit in kaart en de problemen die hieruit voortkomen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van preventie en samenwerking geïnventariseerd bij de uitgaanders, horeca en politie. Eenzelfde onderzoek heeft de GGD uitgevoerd in Katwijk (2002) en in Noordwijk (2004). Onderzoeksvragen - De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: In welke mate is er sprake van gebruik van alcohol en andere uitgaansdrugs door uitgaande jongeren in de leeftijd 16-t/m 25 jaar binnen de horeca in het centrum van Leiden, welke problemen ontstaan er door het alcohol- en drugsgebruik van uitgaande jongeren in de leeftijd 16 t/m 25 jaar in het uitgaanscircuit in het centrum van Leiden, welke behoefte bestaat er bij politie, horecaondernemers en uitgaanders aan preventiebeleid en preventieactiviteiten ter voorkoming van negatieve gevolgen van alcohol- en drugsgebruik? Methode - Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: enquête met een korte vragenlijst in negen uitgaansgelegenheden op de donderdag- en zaterdagavond onder bezoekers tot 25 jaar. Twee focusgroepen met uitgaanders en politie en drie interviews met barpersoneel en portiers. Conclusies - Vrijwel alle uitgaanders (mannen en vrouwen) drinken alcohol op een uitgaansdag (98%). Mannen drinken gemiddeld elf glazen en vrouwen zeven glazen. Tweederde van de mannen en 44% van de vrouwen drinken alcohol vóór het uitgaan. Zij drinken tijdens het indrinken ongeveer de helft van de totale alcoholconsumptie van die dag. Tweederde van de uitgaanders heeft ervaring met cannabisgebruik, meer mannen dan vrouwen. Op de uitgaansdag heeft 16% van de mannen en 10% van de vrouwen cannabis gebruikt. Het cannabisgebruik loopt op met de leeftijd. Een derde van de uitgaanders heeft ervaring met een harddrug (cocaïne, XTC, pep/speed en/of GHB), mannen meer dan vrouwen. Op de uitgaansdag heeft 8% een harddrug gebruikt (5% cocaïne, 4% XTC, 3% pep/speed en 1% GHB). Wanneer er gekeken wordt naar preventiemaatregelen zien de uitgaanders het meest in gratis water verstrekken, organiseren van vervoer naar huis en het legitimeren bij binnenkomst (om de kleintjes buiten te houden). Maatregelen die gericht zijn op het matigen van het alcohol- en drugsgebruik zijn minder populair. Zoals alcohol schenken vanaf 18 jaar, frisdrank goedkoper dan alcohol en/of legitimeren aan de bar. Een aantal vrouwelijke uitgaanders wil het liefst een testplaats voor drugs, voorlichting over alcoholgebruik op scholen en het verstrekken van gratis water in de kroeg. De horeca staat positief tegenover een cursus voor het personeel met als doel agressiepreventie en het beter herkennen van riskant alcohol- en drugsgebruik. Horeca en politie zien mogelijkheden tot verbetering van de samenwerking om escalatie te voorkómen. De politie wenst als ondersteuning van de samenwerking cameratoezicht op een aantal strategische plaatsen in het centrum en een grotere verantwoordelijkheid van het horecapersoneel voor wat er direct buiten hun kroeg gebeurt. Aanbevelingen: De aanbevelingen zijn geformuleerd op het terrein van regelgeving & handhaving, beleid en voorlichting. Ze hebben enerzijds tot doel het terugdringen van overmatig en risicogedrag ten aanzien van alcohol en drugs gebruik en anderzijds het veiliger maken van het uitgaansklimaat en terugdringen van agressie.

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding, doel en vraagstelling 1.1 Doel Onderzoeksvragen 4 2. Onderzoekspopulatie en methode 2.1 Onderzoekspopulatie Onderzoeksmethoden Data-analyse en verslaglegging 6 3. Resultaten en enquête 3.1 Respons 7 Algemene kenmerken respondenten 7 Verschillen tussen cafés Alcohol 8 Gemiddeld alcoholgebruik 8 Alcoholgebruik op uitgaansdag 9 Norm aantal glazen alcohol per gelegenheid 10 Vergelijking Leiden met Katwijk en Noordwijk Drugsgebruik 11 Drugsgebruik algemeen 11 Drugsgebruik op de uitgaansdag 11 Locatie drugsgebruik 12 Vergelijking Leiden met Katwijk en Noordwijk Gevolgen alcohol en drugsgebruik Veiligheid 14 Vechtpartijen 14 Wapenbezit 14 Onveilig voelen 14 Agressie 14 Vergelijking Noordwijk, Katwijk en Leiden Maatregelen 17 Vergelijking Leiden met Noordwijk Resultaten focusgroepen en interviews 4.1 Alcohol Drinken en indrinken 19

7 4.1.2 Gevolgen alcoholgebruik Maatregelen Drugs Drugsgebruik Gevolgen van drugsgebruik Maatregelen Samenwerking politie-horeca Prioriteit van maatregelen Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusies Aanbevelingen Geraadpleegde literatuur 35 Bijlagen Bijlage 1 Vragenlijst Uitgaan in Leiden Bijlage 2 Afbeeldingen menuborden in Weert 41 Bijlage 3 Afbeelding wapenkluis 42 Bijlage 4 Informatie Bar Veilig Bijlage 5 Informatie Barcode

8 1. Inleiding, doel en vraagstelling In opdracht van de gemeente Leiden heeft GGD Hollands Midden de Scanner uitgaan in Leiden uitgevoerd. De Scanner brengt het alcohol- en drugsgebruik van jongeren in het Leidse uitgaanscircuit in kaart en de problemen die hieruit voortkomen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van preventie en samenwerking geïnventariseerd bij de uitgaanders, horeca en politie. Eenzelfde onderzoek heeft de GGD uitgevoerd in Katwijk(2002) en in Noordwijk(2004). De meeste jongeren bezoeken regelmatig een café. Uit landelijke cijfers blijkt dat ruim een derde van de jongeren wekelijks een café bezoekt en nog een derde doet dit een tot vier keer per maand. Tijdens het uitgaan wordt van de uitgaansdrugs, alcohol het meest gebruikt. Daarna volgt het gebruik van cannabis. Het gebruik van ecstasy, speed en coke ligt een stuk lager. Naast plezier en genot brengt het gebruik van deze middelen ook gevaren voor de gezondheid mee en kan leiden tot overlast in het uitgaanscircuit. Gezond en veilig uitgaan is niet alleen belangrijk voor uitgaanders, maar ook voor de horeca, politie en gemeente. Daarom zijn een aantal stakeholders betrokken bij dit onderzoek. Het is belangrijk om eerst zicht te krijgen op welke middelen er worden gebruikt en de omvang, en de ervaren problemen in kaart te brengen voordat tot een goede samenwerking en preventiebeleid kan worden overgegaan. De Scanner uitgaan in Leiden zet de eerste stap. In de voorbereidende fase van het onderzoek zijn een begeleidingscommissie en een projectgroep samengesteld. De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Leiden, Politie Hollands Midden, Brijder Verslavingszorg, Koninklijke Horeca Nederland en vertegenwoordigers uit de Leidse horeca. De begeleidingscommissie adviseert over de onderzoeksvragen, de uitvoering van het onderzoek en bij het tot stand brengen van contacten met sleutelfiguren. Daarnaast zijn de aanbevelingen op basis van de onderzoeksresultaten geformuleerd samen met de begeleidingscommissie. De projectgroep van de Scanner Uitgaan in Leiden bestaat uit een epidemioloog en functionaris gezondheidsbevordering van GGD Hollands Midden. In dit rapport vindt u in hoofdstuk 1 de inleiding, doel en vraagstelling en in hoofdstuk 2 de onderzoeksmethode. Hoofdstuk 3 beschrijft de bevindingen uit de focusgroepen en interviews. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de enquête en hoofdstuk 5 staan de aanbevelingen en conclusies. 1.1 Doel De Scanner uitgaan in Leiden heeft als doel te inventariseren welke preventieve maatregelen wenselijk en haalbaar zijn in de horeca waar veel jongeren komen. Daarnaast heeft de Scanner als doel de aard en omvang van alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren in het uitgaanscircuit van het centrum van Leiden in kaart te brengen. Op basis van de resultaten van de Scanner uitgaan in Leiden kan samen met de verschillende stakeholders worden besloten welk preventiebeleid kan worden ingezet. Tevens heeft de Scanner het doel draagvlak te creëren onder de verschillende stakeholders voor preventiebeleid en activiteiten. 3

9 Doelstellingen van het onderzoek 1. Inzicht krijgen in de aard en omvang van het gebruik van uitgaansdrugs (inclusief alcohol) door jongeren in de leeftijd jaar binnen de horeca waar veel jongeren komen in het centrum van Leiden. 2. Inzicht krijgen in de aard en omvang van problemen in het uitgaanscircuit die ervaren worden door de uitgaanders, uitbaters, politie en horecapersoneel ten gevolge van gebruik van uitgaansdrugs. 3. Aanknopingspunten vinden voor preventieve activiteiten en maatregelen in de horeca Leiden die gericht zijn op uitgaande jongeren ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik en de negatieve gevolgen hiervan. 4. Creëren van draagvlak bij cafébezoekers en horecaondernemers voor preventieve activiteiten en maatregelen in het Leidse uitgaansleven. Definiëring Horeca: Uitgaansdrugs: Uitgaanscircuit: Officieel erkende cafés en discotheken, waar regelmatig jongeren in de leeftijd komen. Alcohol, cannabis, XTC, Cocaïne, amfetamine, GHB. Het geheel van bezoekers en uitbaters van Uitgaansgelegenheden in het centrum van Leiden. 1.2 Onderzoeksvragen 1. In welke mate is er sprake van gebruik van alcohol en andere uitgaansdrugs door uitgaande jongeren in de leeftijd 16 t/m 25 jaar binnen de horeca in het centrum van Leiden? 2. Welke problemen ontstaan er door het alcohol- en drugsgebruik van uitgaande jongeren in de leeftijd 16 t/m 25 jaar in het uitgaanscircuit in het centrum van Leiden? 3. Welke behoefte bestaat er bij politie, horecaondernemers en uitgaanders aan preventiebeleid en preventieactiviteiten ter voorkoming van negatieve gevolgen van alcohol- en drugsgebruik? 4

10 2. Onderzoekspopulatie en methode 2.1 Onderzoekspopulatie De onderzoekspopulatie bestaat uit verschillende stakeholders binnen het uitgaanscircuit. Namelijk de jongeren in de leeftijd van jaar die uitgaan in het centrum van Leiden, de politie, horecapersoneel en portiers. Het onderzoek richt zich op de ervaringen en belevingen van personen die zich in het uitgaansleven begeven in verschillende hoedanigheden. De informatie uit verschillende bronnen is gecrosschecked om zo een betrouwbaar beeld op te bouwen. 2.2 Onderzoeksmethoden Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 1 Enquête met een korte vragenlijst in negen uitgaansgelegenheden op de donderdag- en zaterdagavond onder bezoekers tot 25 jaar. 2 Twee focusgroepen 1 met uitgaanders en politie. 3 Drie interviews met barpersoneel en portiers. Enquête onder uitgaanders Er is een selectie gemaakt van tien horecagelegenheden die een divers beeld geven van het uitgaanscircuit in het centrum van Leiden. De horecagelegenheden zijn geselecteerd aan de hand van de leeftijd van de bezoekers en op basis van de ervaringen en aanbevelingen uit de begeleidingsgroep. In eerste instantie zijn 10 horecagelegenheden benaderd via de telefoon en . Negen gelegenheden gaven toestemming om mee te werken. Er is geënquêteerd op twee zaterdagavonden en een donderdagavond, tussen 23:00-02:00 uur. De keuze voor de donderdag- of zaterdagavond is bepaald op basis van het ervaringsgegeven dat op deze twee avonden de uitgaansgelegenheden druk worden bezocht door jongeren. De respondenten zijn at random gevraagd een vragenlijst over het uitgaan anoniem in te vullen. Deelname aan de enquête is bevorderd door de uitgaanders een gadget te geven na het invullen van de vragenlijst. Deze enquêteurs behoorden tot de doelgroep van de uitgaanders (leeftijd jaar) en hadden een opleidingsniveau van minmaal HBO niveau. De enquêteurs zijn vooraf geïnstrueerd in het afnemen van de vragenlijst. Focusgroepen Het doel van de focusgroepen is om te achterhalen wat de ervaring is van de deelnemers met alcoholen drugsgebruik, welke problemen zij ervaren en welke oplossingen wenselijk zijn. Om een focusgroep uitgaanders samenstellen, is er tweemaal geworven. De eerste georganiseerde focusgroep voor uitgaanders is vervallen i.v.m. met te weinig aanmeldingen van uitgaanders. Bij de eerste poging hebben we geworven via het netwerk van studentenvoorlichters waarmee GGD HM eerder mee had gewerkt, daarnaast zijn er briefjes opgehangen op diverse locaties van de faculteiten van universiteiten en hogeschool. Voor de tweede keer is er geworven op ROC s en zijn erop verschillende jongeren websites een oproepen geplaatst. De focusgroepinterviews werden s avonds georganiseerd in het GGD-gebouw in Leiden. Voor de focusgroep met de politie is intern bij de politie geworven. De wijkagent voor de binnenstad Leiden heeft collega s geselecteerd die regelmatig in de binnenstad van Leiden tijdens uitgaansavonden dienst hebben. De focusgroep is op een middag in het politiegebouw georganiseerd. 1 Focusgroepmethode; kwalitatieve onderzoeksvorm waarbij gegevens over een door de onderzoeker(s) vastgesteld onderwerp worden verzameld door middel van een groepsgesprek. (Morgan, 1997) 5

11 Interviews Omdat het niet mogelijk bleek te zijn om een focusgroepen te organiseren voor barpersoneel, portiers en uitbaters, is daarom besloten individuele interviews uit te voeren. Er zijn vier bedrijfsleiders van verschillende horecagelegenheden geïnterviewd en een portier. De interviews zijn gehouden aan de hand van een vooraf samengestelde vragenlijst. 2.3 Data-analyse en verslaglegging De gegevens van de enquête zijn geanalyseerd met het statistische programma SPSS. Van de twee focusgroepen zijn geluidsopnamen gemaakt. Met behulp van de geluidsopnamen is van elke focusgroep een apart verslag geschreven. De concepten zijn voorgelegd aan de deelnemers voor een reactie. Na verwerking van de reacties zijn de twee verslagen samengevoegd tot één verslag. De resultaten beschrijven de ervaringen van politie en uitgaande jongeren ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik tijdens een uitgaansavond, de negatieve gevolgen ervan en suggesties voor oplossingen. De interviews zijn genotuleerd en opgenomen met geluidsopname apparatuur. Het verslag is ter controle naar de geïnterviewden gestuurd. De resultaten van de interviews zijn samengevoegd met de resultaten uit de focusgroepen. 6

12 3. Resultaten enquête 3.1 Respons De enquête is ingevuld door respondenten van negen verschillende cafés in Leiden (tabel 1). In totaal hebben 656 uitgaanders de enquête ingevuld. Twaalf uitgaanders zijn uit het onderzoek gelaten, omdat zij ouder waren dan 30 jaar. Tabel 1 Kenmerken cafés Horeca naam Aan-tal % Gemid. leeftijd % man % School/ ROC % HBO/ Univ. % Werkend % Leiden % Vaste stapp er* De hut van ome , Henne/ Lazeru s Malle Babbe/ , UB Mas Y mas , Odessa , Harmonie , LVC , Annie s , City Hall , Einstein , Totaal , * respondenten die minimaal 1x in de week uitgaan Algemene kenmerken respondenten Evenveel mannen als vrouwen hebben de enquête ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 20,9 jaar. In figuur 1 is de verdeling van de leeftijden te zien in percentages. Het merendeel van de respondenten (89%) is 25 jaar of jonger en 17% is jonger dan 18 jaar. De respondenten komen voor het merendeel (57%) uit Leiden. Van de overige respondenten komt 20% uit een van de omliggende gemeente en 20% komt van verder weg. Het grootste deel van de respondenten zit op school of volgt een opleiding: 13% van de respondenten zit op de middelbare school en 12% op een ROC, 38% studeert aan een hbo of universiteit en 32% werkt. In figuur 2 is deze verdeling weergegeven. De respondenten bestaan voor tweederde uit mensen die minimaal eens per week uitgaan. Figuur 1 Leeftijdsverdeling respondenten Figuur 2 Verdeling opleiding/werk 14% 12% 10% 8% 6% 32% middelbare school ROC HBO/universiteit w erken iets anders 5% 13% 12% 4% 2% 0% % 7

13 Verschillen tussen cafés Hieronder volgt een beschrijving van de respondenten per café (tabel 1). Omdat er maar op één avond gemeten is en de enquête slechts bij een beperkt aantal mensen is afgenomen, is het niet bekend hoe representatief de respondenten op de avond van de enquête zijn voor het betreffende café. Studenten zijn vooral te vinden in de Mas y mas, Odessa en Einstein. De middelbare scholieren en leerlingen van het ROC, die gemiddeld ook jonger zijn, gaan vooral naar de Harmonie. Daar zijn ook de meeste mensen te vinden die niet in Leiden wonen. Respondenten die werken komen voornamelijk in het LVC en in de Malle Babbe/UB. In de Malle Babbe/UB zijn ook de meeste Leidenaren te vinden. Op de avond van de enquête waren in Einstein voornamelijk mannen te vinden, in Annie s vooral vrouwen. Respondenten die minstens één keer in de week uitgaan, gaan veelal naar De hut van ome Henne/Lazaru s, Odessa of Einstein. 3.2 Alcohol Gemiddeld alcoholgebruik Bijna alle respondenten drinken alcohol (98%). Verder drinkt 83% minstens één keer per week. De helft van de respondenten onder de achttien jaar drinkt alleen in het weekend. Respondenten tussen de 26 en 30 jaar drinken vaker meerdere keren per week vergeleken met de jongere leeftijdsgroepen. Bijna alle respondenten drinken in het weekend. Op een weekenddag wordt gemiddeld 8,8 glazen alcohol gedronken (tabel 2), mannen gemiddeld meer dan vrouwen. Op een doordeweekse dag drinkt 64% van de mannen alcohol en 45% van de vrouwen. Mannen die doordeweeks drinken, drinken 3,7 glazen alcohol. Vrouwen drinken minder, namelijk 2,3 glazen. Doordeweeks drinken respondenten van alle leeftijden evenveel, maar in het weekend loopt het aantal glazen dat wordt gedronken wordt met de leeftijd. Alcoholgebruik op uitgaansdag Op de onderzoeksdag heeft 55% van de respondenten voor het uitgaan gedronken (indrinken), 71% Tabel 2 Gemiddeld alcoholgebruik Alcohol drinken weekenddag Alcohol drinken doordeweekse dag % dat drinkt aantal glazen % dat drinkt aantal glazen Geslacht man 98 11,0 64 3,7 vrouw 98 6,6 45 2,3 Leeftijd <18 jaar 97 8,0 52 3, jaar 98 8,3 52 3, jaar 99 9,1 57 3, jaar 100 9,8 63 3,2 Totaal 98 8,8 54 3,1 Vet = verschil tussen mannen en vrouwen of toename met leeftijd tijdens het uitgaan en in totaal heeft 83% van de respondenten op het moment van de enquête alcohol gedronken (tabel 3). 8

14 Uit tabel 3 blijkt dat meer mannen voor het uitgaan alcohol drinken dan vrouwen (respectievelijk 65% en 44%). Ook het aantal glazen dat zij hebben gedronken ligt hoger vergeleken met de vrouwen. In elke leeftijdsgroep heeft een even groot percentage voor het uitgaan alcohol gedronken en ook hebben zij evenveel glazen gedronken. Respondenten die indrinken blijken op het moment van de enquête meer te hebben gedronken dan mensen die niet indrinken, namelijk 10 glazen ten opzichte van 6 glazen. Gemiddeld drinken de indrinkers vijf glazen vóór het uitgaan, de helft van de totale consumptie tijdens een uitgaansavond. Tabel 3 Alcoholgebruik op onderzoeksdag Alcohol gedronken voor het uitgaan % Gemiddeld aantal glazen Op het moment van de enquête heeft 83% van de respondenten alcohol gedronken en gemiddeld hebben zij 6,3 glazen op (tabel 3). Het percentage mannen dat op het moment van de enquête alcohol heeft gedronken ligt hoger in vergelijking met vrouwen. Verder hebben mannen op dat moment gemiddeld 4 glazen meer gedronken dan de vrouwen (respectievelijk 8 glazen en 4 glazen). Opnieuw is er geen verschil te zien tussen de leeftijdsgroepen voor wat betreft het percentage dat alcohol heeft gedronken op het moment van de enquête en het aantal glazen dat is gedronken. Norm aantal glazen alcohol per gelegenheid Alcohol gedronken tijdens het uitgaan % Gemiddeld aantal glazen Alcohol gedronken op moment van enquête % Gemiddeld aantal glazen Geslacht man 65 5,6 82 4,4 90 8,0 vrouw 44 3,3 61 2,7 75 4,0 Leeftijd <18 jaar 58 4,7 62 4,1 80 6, jaar 54 4,5 72 3,9 83 6, jaar 51 4,5 72 3,3 81 5, jaar 63 5,5 80 3,8 91 6,9 Totaal 55 4,7 71 3,7 83 6,3 Aan de respondenten is gevraagd wat zij een normaal aantal glazen vinden om te drinken op een uitgaansavond. De hoeveelheid glazen is ingedeeld in 4 categorieën: de gezonde norm (0-2 glazen), iets boven de gezonde norm (3-4 glazen), binge drinken (vijf of meer glazen drinken bij één gelegenheid) en het aantal glazen waarbij iemand een verhoogd risico loopt op coma. De gezonde norm houdt in dat iemand dit aantal glazen kan drinken zonder dat het effect heeft op de gezondheid. Boven deze norm (vanaf drie glazen) kan er dus wel een effect zijn op de gezondheid. Wanneer er vijf glazen alcohol of meer wordt gedronken bij één gelegenheid, heet dit binge drinken. Het gevaar hiervan is dat op korte termijn nadelige effecten ten gevolgen van de gezondheid kunnen optreden, zoals een afname van het denkvermogen en een grotere kans op black-outs. Vanaf 20 glazen kunnen de effecten op de gezondheid veel ernstiger worden en kan iemand zelfs in een coma terecht komen of in het ergste geval overlijden door een sterk vertraagde polsslag en ademhaling. 2 2 Bron: alcoholinfo.nl 9

15 Als het gaat om wat respondenten normaal vinden om te drinken, noemt vrijwel iedereen een aantal dat boven de gezonde norm (0-2 glazen alcohol) ligt (zie figuur 3). De helft van de respondenten vindt 5-9 glazen normaal (47%), maar een groot deel noemt meer dan 10 glazen (34%), 7% vindt het normaal om meer dan 20 glazen te drinken. Vrouwen vinden het vaker normaal om 3-4 of 5-9 glazen alcohol te drinken. Mannen noemen vaker glazen en 20 glazen of meer. Als gekeken wordt naar leeftijd, blijkt dat de respondenten van 22 jaar of ouder het vaker normaal vinden om meer dan 10 glazen te drinken in vergelijking met de jongere respondenten. Figuur 3 Percentage uitgaanders dat het normaal vindt om het aangeduide aantal glazen op een weekenddag te drinken naar geslacht % man vrouw totaal glazen 3-4 glazen* 5-9 glazen* glazen* 20 of meer glazen* gezonde norm boven gezonde norm 5 glazen of meer= binge drinken sterk vertragen van polsslag: kans op coma *significant verschil mannen en vrouwen Vergelijking Leiden met Katwijk en Noordwijk In 2004 is een soortgelijk onderzoek gedaan in Noordwijk en in 2002 in Katwijk. Een aantal resultaten uit deze onderzoeken worden vergeleken met Leiden. In Noordwijk, evenals in Leiden, drinkt vrijwel iedereen. Het alcoholgebruik op een gemiddelde weekenddag is voor beide gemeenten gelijk. Het aantal glazen dat de respondenten in Katwijk op het moment van de enquête hebben gedronken is vergelijkbaar met het aantal glazen dat gedronken is in Leiden. In Noordwijk ligt dit aantal hoger dan in Leiden: gemiddeld 8,8 glazen in Noordwijk en 6,3 in Leiden. Dit verschil geldt vooral voor de mannen. In Noordwijk hebben de mannen 12,6 glazen gedronken, in Leiden 8,0. De vrouwen in Noordwijk hebben op het moment van de enquête 5,2 glazen gedronken, in Leiden 4,0. In Leiden heeft een even groot percentage van de uitgaanders voor het uitgaan ingedronken als in Noordwijk. In Noordwijk neemt het percentage dat indrinkt af met de leeftijd in tegenstelling tot Leiden waar het percentage indrinkers op elke leeftijd gelijk is. Als gekeken wordt naar het aantal glazen dat de uitgaanders gemiddeld hebben gedronken voor het uitgaan blijkt dat er geen verschil is tussen Noordwijk en Leiden (3 glazen). Het aantal glazen dat men drinkt voor het uitgaan neemt in Noordwijk af met de leeftijd, in Leiden is het gemiddeld aantal glazen bij het indrinken op elke leeftijd gelijk. 10

16 3.3 Drugsgebruik Drugsgebruik algemeen Van de respondenten heeft 68% wel eens drugs gebruikt. Tweederde van de respondenten heeft ooit softdrugs gebruikt en een derde heeft ooit harddrugs gebruikt (tabel 4). De afgelopen maand heeft 31% van de respondenten softdrugs gebruikt waarvan 13% XTC, 11% coke, 8% speed en 5% GHB (figuur 5). In totaal heeft 18% de afgelopen maand enige harddrugs gebruikt. Van alle harddrugs zijn XTC en cocaïne het populairst. Mannen hebben vaker ooit softdrugs of harddrugs gebruikt dan vrouwen. Tabel 4 Ooit druggebruik naar geslacht Man Vrouw Totaal % % % Softdrugs* Cocaïne* XTC* Pep/ speed* GHB* Enige harddrug* *significant verschil tussen mannen en vrouwen Tabel 5 Druggebruik op uitgaansdag naar geslacht Man Vrouw Totaal % % % Softdrugs* Cocaïne 5,7 4,2 4,9 XTC 2,8 4,8 3,8 Pep/speed 3,5 2,2 2,8 GHB 0,9 1,3 1,1 Enige harddrug 8,5 7,1 7,7 *significant verschil tussen mannen en vrouwen Drugsgebruik op de uitgaansdag Met de uitgaansdag wordt de dag bedoeld waarop de enquête is afgenomen. Op het moment van de enquête heeft 11% van de respondenten softdrugs gebruikt en 7,8% harddrugs. Van alle harddrugs wordt cocaïne het vaakst gebruikt op de uitgaansdag (tabel 5). Wanneer gekeken wordt naar de respondenten die op de dag van het uitgaan drugs hebben gebruikt, blijkt dat het grootste deel de drugs voor het uitgaan gebruiken (tabel 7). Dit geldt zowel voor softdrugs, XTC en pep/speed. Cocaïne en GHB worden even vaak voor als tijdens het uitgaan gebruikt. Mannen hebben op de uitgaansdag vaker softdrugs gebruikt dan vrouwen (tabel 5). Harddrugs hebben mannen en vrouwen even vaak gebruikt. Het druggebruik (zowel softdrugs als harddrugs) neemt toe met de leeftijd (tabel 6). Tabel 6 Drugsgebruik naar leeftijdsgroepen < jaar jaar jaar % % % ooit softdrugs* vandaag softdrugs* ooit harddrugs* vandaag 2,9 8,3 8,7 harddrugs* *significant verschil tussen een van de leeftijdsgroepen Tabel 7 Tijdstip drugsgebruik op uitgaansdag aantal % voor het uitgaan % tijdens het uitgaan Softdrugs Cocaïne XTC Pep/speed GHB

17 Locatie druggebruik Respondenten die wel eens softdrugs gebruiken, doen dit vaak op straat of in huis (tabel 8). Harddrugs, zoals cocaïne, XTC en speed, worden het vaakst gebruikt in huis of in het café. Het grootste deel van de respondenten die cocaïne voor of in het café gebruikt, gebruikt het op het toilet. Mannen gebruiken vaker harddrugs op het toilet van een café dan vrouwen ( 23% en 8%). Tabel 8 Locaties drugsgebruik % Hasj/wiet % Cocaïne, XTC, Speed in huis op straat voor/in café voor het café in café niet op toilet Vergelijking Leiden met Katwijk en Noordwijk Wanneer het druggebruik van de respondenten tussen Noordwijk en Leiden vergeleken wordt, blijkt dat meer respondenten in Leiden wel eens drugs hebben gebruikt in vergelijking met Noordwijk. Op de dag van de enquête is er weinig verschil in druggebruik tussen Leiden en Noordwijk. Alleen softdrugs is door meer respondenten gebruikt in Leiden in vergelijking met Noordwijk en Katwijk. Wat verder opvalt, is dat de vrouwen in Leiden vaker ooit drugs hebben gebruikt dan de vrouwen in Noordwijk (tabel 9). Dit geldt voor zowel softdrugs, als cocaïne en XTC. De mannen verschillen juist niet veel van elkaar. Ook als gekeken wordt naar het druggebruik op de dag van de enquête hebben de vrouwen in Leiden vaker drugs gebruikt, in vergelijking met Noordwijk en Katwijk, ongeacht om welke drugs het gaat. De mannen verschilllen weer niet veel van elkaar, behalve bij softdruggebruik: mannen in Leiden hebben het vaker op de dag van de enquête gebruikt dan mannen in Noordwijk en vooral het verschil met Katwijk is groter. Tabel 9 Vergelijking drugsgebruik Leiden, Noordwijk en Katwijk Leiden Noordwijk Katwijk % % % ooit softdrugs man vrouw totaal ooit cocaïne man vrouw totaal ooit XTC man vrouw totaal softdrugs dag van enquête man vrouw totaal cocaïne dag enquête man vrouw totaal XTC dag enquête man 2,8 2,0 - vrouw 4,8 0 - totaal 3,8 2,4 - GHB dag enquête man 0,9 2,6 - vrouw 1,3 0,8 - totaal 1,1 1,7 - - geen cijfers bekend 12

18 3.4 Gevolgen alcohol - en drugsgebruik In de enquête zijn verschillende korte-termijn gevolgen nagevraagd die kunnen optreden na het gebruik van alcohol of drugs. De vragen hebben betrekking op de ervaringen van het afgelopen jaar. Het gevolg dat het meeste wordt genoemd door de respondenten is ziek geworden of overgegeven door alcohol of druggebruik (45%), gevolgd door vergeten wat ze de avond ervoor hebben gedaan (37%), iets gedaan hebben waarvan ze achteraf spijt hadden (35%), en onveilig gevreeën na alcohol of druggebruik (26%). Mannen hebben de nagevraagde gevolgen vaker meegemaakt dan vrouwen, behalve ziek geworden wat gelijk is voor mannen en vrouwen (tabel 10). Onveilig vrijen wordt vaker gedaan naarmate men ouder is (tabel 11). Ondanks dat er gevraagd is naar het recente middelengebruik op een uitgaansdag en de gevolgen zijn nagevraagd in het verleden, is er toch een verband te zien tussen het alcoholgebruik en druggebruik nu en het meemaken van de gevolgen in het afgelopen jaar. Respondenten die het afgelopen jaar softdrugs hebben gebruikt, hebben bovengenoemde gevolgen vaker meegemaakt, dan respondenten die langer dan een jaar geleden of nooit softdrugs hebben gebruikt. Ditzelfde geldt voor harddrugs. Respondenten die wel eens ziek zijn geworden door alcohol of drugs, drinken gemiddeld één glas alcohol meer tijdens een uitgaansavond dan mensen die het afgelopen jaar nooit ziek zijn geworden van alcohol of drugs. Wanneer zij aangeven achteraf ergens spijt van te hebben gehad na alcohol- of druggebruik gebruiken ze gemiddeld 2,5 glazen meer dan mensen die geen spijt hebben gehad. Als iemand is vergeten wat er is gebeurd of onveilig heeft gevreeën dan geldt dat uitgaanders die het hebben meegemaakt gemiddeld vier glazen meer drinken op een uitgaansavond dan uitgaanders die een dergelijk gevolg niet hebben meegemaakt. Tabel 10 Gevolgen alcohol- en/of drugsgebruik naar geslacht % man % vrouw % totaal ziek geworden vergeten wat er gebeurd is* achteraf spijt van iets* onveilig gevreeën* *significant verschil tussen mannen en vrouwen Tabel 11 Gevolgen alcohol- en/of druggebruik naar leeftijdsgroep < Totaal jaar jaar jaar jaar % % % % % ziek geworden vergeten wat er gebeurd is achteraf spijt van iets onveilig gevreeën* *significant verschil tussen de leeftijdsgroepen 13

19 3.5 Veiligheid Vechtpartijen Van de uitgaanders is 35% ooit wel eens betrokken geweest bij een vechtpartij tijdens het uitgaan in Leiden. Het afgelopen jaar was 21% van de respondenten betrokken bij een vechtpartij (6% was de afgelopen maand bij een vechtpartij betrokken) en voor 15% was dit langer dan een jaar geleden. Wanneer uitgaanders aangaven betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij, zeiden zeven van de tien uitgaanders dat ze op dat moment alcohol hadden gebruikt, 16% had softdrugs gebruikt, 9% cocaïne, 4% XTC of speed/pep en 2% GHB. Mannen zijn vaker betrokken geweest bij een vechtpartij (44%) dan vrouwen (25%). Ook hadden zij vaker alcohol gebruikt op de dag van de vechtpartij. Verder zijn alle leeftijdsgroepen even vaak betrokken geweest bij een vechtpartij. Wapenbezit Van de uitgaanders geeft 7% aan wel eens een wapen bij zich te hebben, 2% zegt regelmatig een wapen mee te nemen naar een café. Mannen hebben even vaak een wapen bij zich als vrouwen. Leeftijd speelt geen rol in het wel of niet meenemen van een wapen naar een café. De uitgaanders nemen het vaakst een mes of ander steekwapen mee (20 keer aangekruist) gevolgd door een vuurwapen (5 keer aangekruist) en een pepperspray (1 keer aangekruist). Een aantal respondenten noemden als wapen ook gewone gebruiksvoorwerpen, zoals een pen of sleutels, of zagen hun vuisten als een wapen. Deze antwoorden zijn niet meegenomen in bovengenoemde percentages en aantallen. Tabel 12 Plaatsen onveilig voelen naar geslacht % man % vrouw % totaal op weg naar huis met fiets/brommer/lopend* buiten het café/discotheek op weg naar huis met ov in het café/discotheek *significant verschil tussen mannen en vrouwen Onveilig voelen Als gevraagd wordt naar hoe veilig respondenten zich voelen bij het uitgaan in Leiden, geeft 39% aan zich wel eens onveilig te voelen en 3% zegt zich altijd onveilig te voelen. Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen (respectievelijk 50% en 27%) en jarigen voelen zich vaker onveilig vergeleken met de oudere leeftijdsgroepen. De respondenten in de leeftijd jaar voelen zich het veiligst. Respondenten geven aan zich het vaakst onveilig te voelen op weg naar huis met een fiets of brommer of lopend, gevolgd door buiten het café (tabel 12). Vrouwen voelen zich vaker onveilig op weg naar huis met een fiets of brommer of lopend dan mannen. Voor de andere plaatsen maakt het geen verschil. Ook tussen de leeftijdsgroepen is er geen verschil in de plaats waar ze zich onveilig voelen. Mensen die wel eens betrokken zijn geweest bij een vechtpartij voelen zich even vaak onveilig als mensen die nooit bij een vechtpartij betrokken zijn geweest. Agressie Er is in de enquête gevraagd naar verschillende vormen van agressie. De vorm van agressie waar de uitgaanders het meeste mee te maken hebben gekregen is dat ze op een vervelende manier lastig 14

20 zijn gevallen. Een kwart heeft dit het afgelopen jaar meegemaakt (tabel 13). Daarna volgt zelf opzettelijk iets op straat vernielen (17%) en deelname aan een vechtpartij (10%). Mannen hebben over het algemeen vaker gebeurtenissen met betrekking tot agressie meegemaakt dan vrouwen. Zij worden echter even vaak lastig gevallen als vrouwen. Als gekeken wordt naar leeftijd, blijkt dat vrijwel alle leeftijdsgroepen even vaak het afgelopen jaar iets hebben meegemaakt (tabel 14). Tabel 13 Agressie naar geslacht % man % vrouw % totaal lastig gevallen opzettelijk iets vernielen* deelgenomen vechtpartij* verkeersongeval gehad* iemand geslagen* door anderen geslagen* *significant verschil tussen mannen en vrouwen Tabel 14 Agressie naar leeftijdsgroep <18 jaar jaar jaar jaar Totaal % % % % % lastig gevallen* opzettelijk iets vernielen deelgenomen vechtpartij verkeersongeval gehad iemand geslagen door anderen geslagen *significant verschil tussen de leeftijdsgroepen De leeftijdgroep jarigen zijn echter vaker lastig gevallen, de jarigen minder vaak. Er is een sterke relatie tussen het aantal glazen alcohol dat men drinkt en agressie. De relatie is nog sterker als men in combinatie met alcohol, harddrugs gebruikt. Mensen die het afgelopen jaar opzettelijk iets op straat hebben vernield, iemand hebben geslagen of een verkeersongeluk hebben gehad op weg naar huis, drinken gemiddeld vier glazen alcohol meer op een uitgaansdag dan mensen die deze vormen van agressie niet hebben vertoond of geen verkeersongeluk hebben gehad. Voor respondenten die actief deel hebben genomen aan een vechtpartij geldt dat ze gemiddeld vijf glazen meer hebben gedronken vergeleken met personen die het afgelopen jaar niet deel hebben genomen aan een vechtpartij. Onder agressief zijn wordt verstaan: opzettelijk iets vernielen, deelgenomen aan een vechtpartij en iemand hebben geslagen. In figuur 3 is te zien dat hoe meer mensen gemiddeld in het weekend drinken, hoe groter de kans is dat ze het afgelopen jaar agressief zijn geweest. Voor elk glas alcohol dat mensen gemiddeld drinken op een weekenddag, neemt de kans dat iemand het afgelopen jaar agressief is geweest toe, met een factor 1,17. Dit betekent dat iemand die gemiddeld vijf glazen alcohol drinkt op een gemiddelde weekenddag ongeveer een 2,2 keer zo hoge kans heeft dat hij of zij het afgelopen jaar agressief is geweest dan iemand die gemiddeld maar één glas drinkt. Verder blijkt er een verband te zijn tussen harddrugsgebruik en agressie, zie figuur 3. Voor uitgaanders die gemiddeld tot vijf glazen alcohol drinken, is de kans dat zij het afgelopen jaar agressief zijn geweest 6%. Als zij naast alcohol ook harddrugs gebruiken, is de kans op agressie ruim driemaal zo hoog, namelijk 20%. Tot en met de consumptie van vijftien glazen alcohol wordt de kans op agressie door een combinatie met harddrugsgebruik extra verhoogd. Vanaf 16 glazen is de kans op agressie door het alcoholgebruik al zo hoog, dat het eventuele harddrugsgebruik niet meer uitmaakt. 15

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Samenvatting. Rapportage. Alcohol. Meetkeet

Samenvatting. Rapportage. Alcohol. Meetkeet Samenvatting Rapportage Alcohol Meetkeet Resultaten van een onderzoek uitgevoerd onder uitgaanders in Katwijk in het kader van het Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, 15 april

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 3 juni 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 3 juni 2013, deden 404 jongeren mee die met name uitgaan in Brabant. De uitslag is na weging

Nadere informatie

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden.

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Uitgaan 16-17 jarigen in Roosendaal Een rapportage over het uitgaansgedrag van 16-17 jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Bedrijfsondersteuning Team

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar - Factsheet - Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar NIGZ, Project Alcohol Voorlichting en Preventie 3 juli 2003 Inleiding Het NIGZ voert elk jaar, als onderdeel van het Alcohol

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 31 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 31 mei 2013, deden 2.123 jongeren mee die uitgaan. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Uitgaan van veiligheid

Uitgaan van veiligheid E R VA R I N G E N VA N AV O N D B E Z O E K E R S I N G R O N I N G S E C A M E R AG E B I E D Uitgaan van veiligheid B. Bieleman M. Hoorn A. Kruize ERVARINGEN VAN AVONDBEZOEKERS IN GRONINGS CAMERAGEBIED

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

Feestmeter

Feestmeter Agnes van der Poel, Jennifer Doekhie, Jacqueline Verdurmen, Marije Wouters, Dirk Korf, Margriet van Laar Feestmeter 2008-2009 Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party s en clubs Bonger Instituut

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Rapport nieuwe drank- en horecawet

Rapport nieuwe drank- en horecawet Rapport nieuwe drank- en horecawet Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Enquête 5 Bevindingen 5 Aanbevelingen 7 Vragenlijst enquête 8 1 Colofon Jongerenraad JONG Roosendaal Bloemenmarkt 12 4701 JB Roosendaal

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK LOCATIE:. KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK Datum:. Vrijdagavond uur Zaterdagavond uur Eerst een paar algemene vragen over uitgaan: 1. Is dit de eerste keer

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1627 Datum Juni 2009 Opdrachtgever Stichting Vroeg Op Stap Auteurs

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1 Rapportage TIP MooiRooi 31 maart 2016 Inhoud Alcohol 1 Alcohol 6 53% 1. Drinkt u alcohol? (n=258) 37% Toelichting: Ja Soms Nee Ja In het weekend of soms een wijntje s avonds Soms is toch ook ja... Soms

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Onderzoek Agressie tijdens uitgaan

Onderzoek Agressie tijdens uitgaan Onderzoek Agressie tijdens uitgaan 21 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 8 tot en met 12 maart 2015, deden 1.120 jongeren mee die met regelmaat uitgaan. De uitslag is

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Stappen in veiligheid

Stappen in veiligheid Onderzoek naar veilig uitgaan in Groninger binnenstad Stappen in veiligheid A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman STAPPEN IN VEILIGHEID Onderzoek naar veilig uitgaan in Groninger binnenstad Januari 216 INTRAVAL

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Uitslagen leerlingen onderzoek (2003)

Uitslagen leerlingen onderzoek (2003) Uitslagen leerlingen onderzoek (00) Als onderdeel van het onderzoek naar het verslavingspreventieproject op scholen voor voortgezet onderwijs in Katwijk is een anonieme online-enquête afgenomen met behulp

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar. Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka

Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar. Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka In januari 2014 is de nieuwe alcoholwet ingegaan. Dit betekent dat jongeren

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Resultaten meting 2013 December 2014 Definitief Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Esther Huisman (auteur)

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren 4. SAMENVATTING Om inzicht te krijgen in de naleving van de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet heeft de Keuringsdienst van Waren onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht

Nadere informatie

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016 GGD Amsterdam Samenvatting Samenvatting Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Dat ging vaak om aanzienlijke

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Telefonisch onderzoek onder ouders en jongeren 2013 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland november 2013,

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Jongeren & hun levensstijl. Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank

Jongeren & hun levensstijl. Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank Jongeren & hun levensstijl Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank Conclusie Algemeen: Jongeren geven aan veel ongezond gedrag te vertonen. Met name roken

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen! Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Juni 2016 Jeroen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen

Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen Factsheet Veilig Uitgaan = Veilig thuiskomen Achtergrond Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen Onderzoeksdoel en onderzoeksopzet Steekproef Resultaten werkelijk gebruik Resultaten gebruik in verkeer Resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

NODENBEVRAGING HORECA

NODENBEVRAGING HORECA NODENBEVRAGING HORECA VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, wil nagaan hoe er in horecazaken in Vlaanderen omgegaan wordt met alcohol en andere drugs. Daarnaast willen we weten of u,

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders.

Onderzoeksrapport. Hou vol! Geen alcohol. Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Onderzoeksrapport Hou vol! Geen alcohol Een alcohol preventieprogramma gericht op basisschool leerlingen en hun moeders. Suzanne Mares, MSc Dr. Anna Lichtwarck-Aschoff Prof. Dr. Rutger Engels Inleiding

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wat je moet weten over alcohol

Wat je moet weten over alcohol Wat je moet weten over alcohol 1 2 Op een feestje of op café drinken veel mensen alcohol. Dat vinden ze gezellig. Maar is alcohol drinken wel altijd zo gezellig? In deze folder vind je: wat alcohol met

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Nuchter opvoeden Alcohol en Drugs in de Opvoeding. Floris Munneke Anita van Stralen

Nuchter opvoeden Alcohol en Drugs in de Opvoeding. Floris Munneke Anita van Stralen Nuchter opvoeden Alcohol en Drugs in de Opvoeding Floris Munneke Anita van Stralen Programma Trends Invloeden op het kind Wat vindt u? Het gesprek met uw kind Verwijsmogelijkheden Wat roept het onderwerp

Nadere informatie

Actie 30 dagen zonder alcohol werkt!

Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Factsheet effectmeting 2015 Voor de vierde keer op rij organiseerde GGD Gooi en Vechtstreek in 2015 de actie 30 dagen zonder alcohol. En met succes! Minstens 650 mensen

Nadere informatie

Alcohol & jongeren. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Alcohol & jongeren. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Alcohol & jongeren Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl 1 Rechte tellingen 2 2 Onderzoeksresultaten per woonplaats 10 3 Onderzoeksresultaten per leeftijd 12 1 Rechte tellingen Vanaf 1 januari geldt

Nadere informatie

Onderzoek GHB. Publicatiedatum: 18-03- 2013

Onderzoek GHB. Publicatiedatum: 18-03- 2013 Onderzoek GHB Publicatiedatum: 18-03- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 11 t/m 18 maart 2013, deden 2690 jongeren mee (onder wie 1020 middelbare scholieren). De uitslag is

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET DRUGS 3 SOORTEN DRUGS 3 WAT DOEN DRUGS? 4 VERSLAAFD AAN DRUGS

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie