Q1 Wat is je geslacht?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q1 Wat is je geslacht?"

Transcriptie

1 Q1 Wat is je geslacht? Beantwoord: 541 Ov ergeslagen: 3 Man Vrouw Antw oordkeuzen Man Vrouw Reacties 43,07% ,93% 308 Totaal / 31

2 Q2 Hoe oud ben je? Beantwoord: 541 Ov ergeslagen: 3 2 / 31

3 Q3 Wat zijn de vier cijfers van je postcode? Beantwoord: 541 Ov ergeslagen: 3 3 / 31

4 Q4 Aan welke faculteit (UvA) of welk domein (HvA) volg je je hoofdstudie? Beantwoord: 541 Ov ergeslagen: 3 Faculteit Economie en Bedrijfsku... Faculteit der Geestesw et... Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Maatschapp... Faculteit der Natuurw ete... Faculteit der Rechtsgele... Faculteit der Tandheelkunde Amsterdam Univ ersity College (Uv A) Domein Bew egen, Sport en... Domein Economie en Management... Domein Gezondheid Domein Maatschappij en Recht Domein Media, Creatie en... Domein Onderwijs en Opv oeding Domein Techniek Antw oordkeuzen Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Geneeskunde Reacties 5,36% 29 23,66% 128 6,65% 36 4 / 31

5 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Tandheelkunde Amsterdam University College (UvA) Domein Bewegen, Sport en Voeding Domein Economie en Management (HES) Domein Gezondheid Domein Maatschappij en Recht Domein Media, Creatie en Informatie Domein Onderwijs en Opvoeding Domein Techniek 22,92% 124 8,87% 48 4,81% 26 0,37% 2 1,85% 10 0,92% 5 3,14% 17 2,03% 11 1,11% 6 13,49% 73 2,03% 11 2,77% 15 Totaal / 31

6 Q5 Welk van de volgende middelen heb je ooit wel eens gebruikt? Beantwoord: 523 Ov ergeslagen: 21 Alcohol Hasj of w iet Cocaïne Amfetamine (speed) GHB Ketamine Lachgas Heroïne Crack Paddo s/truff els LSD DMT Relev in MDMA poeder Mephedrone (miauw miauw ) Methylone (explosion) 2-CB 6-APB (benzo fury) MXE (metoxetamine ) 6 / 31

7 4-fluoramfeta mine (4-fluo, 4-FA, 4-FM... Methamfetamin e (crystal meth, ice) Anabolen Antw oordkeuzen Alcohol Hasj of wiet Cocaïne Amfetamine (speed) GHB Ketamine Lachgas Heroïne Crack Paddo s/truffels LSD DMT Relevin MDMA poeder Mephedrone (miauw miauw) Methylone (explosion) 2-CB 6-APB (benzo fury) MXE (metoxetamine) 4-fluoramfetamine (4-fluo, 4-FA, 4-FMP, formule 1) Methamfetamine (crystal meth, ice) Anabolen Reacties 99,43% ,00% ,78% ,46% ,58% 71 17,02% 89 59,08% 309 0,76% 4 0,96% 5 27,34% 143 7,46% 39 2,68% 14 0% 0 43,59% 228 4,40% 23 1,91% 10 11,09% 58 1,91% 10 2,68% 14 9,94% 52 1,53% 8 0,96% 5 Totale aantal respondenten: / 31

8 Q6 Heb je ooit XTC pillen gebruikt? (geen MDMA poeder) Beantwoord: 530 Ov ergeslagen: 14 Nee Ja, 1 of 2 keer Ja, v aker dan 2 keer Antw oordkeuzen Nee Ja, 1 of 2 keer Ja, vaker dan 2 keer Reacties 30,38% ,83% 68 56,79% 301 Totaal / 31

9 Q7 Wanneer heb je voor het laatst XTC gebruikt? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Afgelopen maand Afgelopen jaar Langer geleden Antw oordkeuzen Afgelopen maand Afgelopen jaar Langer geleden Reacties 39,51% ,76% 167 9,73% 32 Totaal / 31

10 Q8 Hoe vaak gebruik je XTC? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Ik heb v roeger gebruikt m... Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand 2 of meer keer per maand 1 keer per w eek(end) 2 of meer keer per w eek(end) Dagelijks Antw oordkeuzen Ik heb vroeger gebruikt maar nu niet meer Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand 2 of meer keer per maand 1 keer per week(end) 2 of meer keer per week(end) Dagelijks Reacties 14,89% 49 70,21% ,94% 36 3,04% 10 0,30% 1 0,30% 1 0,30% 1 Totaal / 31

11 Q9 Als je XTC slikt, hoeveel pillen gebruik je dan doorgaans? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Minder dan 1 pil 1 pil 1,5 pil 2 pillen Meer dan 2 pillen Antw oordkeuzen Minder dan 1 pil 1 pil 1,5 pil 2 pillen Meer dan 2 pillen Reacties 23,10% 76 31,61% ,57% 94 11,85% 39 4,86% 16 Totaal / 31

12 Q10 Controleer je zelf de kwaliteit van de pillen die je koopt? Zo ja, waar? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Nee Nee, maar ik koop gecontrole... Nee, maar ik laat anderen ze... Ja, ik controleer zelf bij d... Ja, ik controleer zelf met e... Ja, ik controleer zelf v ia... Antw oordkeuzen Nee Nee, maar ik koop gecontroleerde pillen (zijn al getest) Nee, maar ik laat anderen ze controleren Ja, ik controleer zelf bij de testservice Ja, ik controleer zelf met een thuistest Ja, ik controleer zelf via pillreport Reacties 24,62% 81 29,18% 96 20,97% 69 8,81% 29 0,61% 2 15,81% 52 Totaal / 31

13 Q11 Combineer je XTC met andere drugs of alcohol? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Ik combineer XTC nooit met andere... Alcohol Cannabis (w iet) Cocaïne GHB Speed Antw oordkeuzen Ik combineer XTC nooit met andere middelen Alcohol Cannabis (wiet) Cocaïne GHB Speed Reacties 37,99% ,84% ,14% 86 10,03% 33 4,26% 14 15,20% 50 Totale aantal respondenten: / 31

14 Q12 Stel: Je XTC pil bevat 130 mg MDMA. Vind je dat veel of weinig? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Geen idee Veel te v eel Te v eel OK Te weinig Veel te w einig Antw oordkeuzen Geen idee Veel te veel Te veel OK Te weinig Veel te weinig Reacties 27,05% 89 2,74% 9 10,33% 34 34,65% ,58% 71 3,65% 12 Totaal / 31

15 Q13 In welke situatie (setting) gebruik je overwegend XTC? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Thuis of bij v rienden in huis In clubs (tijdens stapav onde... Op festiv als Op illegale feestjes (rav es) Anders, namelijk... (geef... Antw oordkeuzen Thuis of bij vrienden in huis In clubs (tijdens stapavonden of feestjes) Op festivals Op illegale feestjes (raves) Anders, namelijk... (geef toelichting) Reacties 8,21% 27 23,40% 77 58,66% 193 9,73% 32 0% 0 Totaal / 31

16 Q14 Hoeveel vrienden/kennissen binnen je netwerk gebruiken XTC? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Niemand Een paar De helft De meesten Allemaal Antw oordkeuzen Niemand Een paar De helft De meesten Allemaal Reacties 0,30% 1 24,01% 79 31,91% ,82% 131 3,95% 13 Totaal / 31

17 Q15 Koop je zelf wel eens XTC? Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: 215 Nee, ik krijg het altijd v an... Ja, bij een dealer Ja, v ia v riend die bij dealer... Ja, v ia v riend w aarv an ik... Antw oordkeuzen Nee, ik krijg het altijd van partner/vriend(en) Ja, bij een dealer Ja, via vriend die bij dealer koopt Ja, via vriend waarvan ik niet weet hoe hij/zij eraan komt. Reacties 29,48% 97 25,23% 83 41,03% 135 4,26% 14 Totaal / 31

18 Q16 Hoeveel betaal je gemiddeld voor één pil? (in euro's) Beantwoord: 329 Ov ergeslagen: / 31

19 Q17 Hieronder volgt een lijst met redenen voor XTC gebruik. Geef aan welke redenen op jou van toepassing zijn. Je kunt meerdere antwoorden selecteren. Beantwoord: 328 Ov ergeslagen: Om je zorgen te v ergeten? 2. Omdat je v rienden daar op Om meer v an een feestje te Omdat het je helpt als je je / 31

20 5. Voor de gezelligheid? 6. Om jezelf op te v rolijken Omdat je v an het gev oel houdt? 8. Zodat anderen je niet / 31

21 9. Omdat het spannend is? 10. Voor de roes? 11. Omdat het sociale gelegenhed Om bij de groep te horen? 21 / 31

22 13. Omdat het een lekker gev Omdat het feesten beter maakt? 15. Omdat je dan meer zelfv ertro Om iets speciaals te v ieren met / 31

23 17. Om je problemen te v ergeten? 18. Omdat het leuk is? 19. Om aardig gev onden t Zodat je je niet buitengesl Om jezelf beter te kennen? 23 / 31

24 22. Omdat het je helpt om creatie Om anders tegen dingen aan Om scherper w aar te nemen? 25. Om meer open te staan v oor / 31

25 26. Uit v erv eling? 27. Uit gew oonte? 28. Om te ontspannen? 29. Om (beter) te slapen? 25 / 31

26 Nooit/bijna nooit Soms Ongeveer de helft van de keren Meestal bijna altijd/altijd Nooit/bijna nooit Soms Ongev eer de helft v an de keren Meestal bijna altijd/altijd Totale aantal respondenten 1. Om je zorgen te vergeten? 82,57% ,23% 40 2,75% 9 2,14% 7 1,53% Omdat je vrienden daar op aandringen? 86,54% ,31% 37 0,92% 3 0,31% 1 1,22% Om meer van een feestje te genieten? 5,81% 19 17,43% 57 9,79% 32 36,39% ,72% Omdat het je helpt als je je depressief of nerveus voelt? 91,13% 298 5,81% 19 0,61% 2 1,22% 4 1,53% Voor de gezelligheid? 14,68% 48 10,09% 33 10,70% 35 41,59% ,55% Om jezelf op te vrolijken als je een slechte bui hebt? 87,46% 286 8,56% 28 1,83% 6 2,14% 7 1,22% Omdat je van het gevoel houdt? 7,65% 25 6,73% 22 7,65% 25 35,17% ,48% Zodat anderen je niet belachelijk maken dat je geen XTC gebruikt? 96,32% 314 2,45% 8 0,31% 1 0,31% 1 0,61% Omdat het spannend is? 27,61% 90 19,02% 62 22,39% 73 20,86% 68 11,96% Voor de roes? 22,15% 72 10,77% 35 16,62% 54 32,62% ,69% Omdat het sociale gelegenheden leuker maakt? 25,62% 83 17,59% 57 16,36% 53 33,33% 108 9,26% Om bij de groep te horen? 83,08% ,38% 37 3,38% 11 2,15% 7 0,92% Omdat het een lekker gevoel geeft? 4,28% 14 3,36% 11 6,42% 21 38,23% ,85% Omdat het feesten beter maakt? 10,06% 33 9,45% 31 17,07% 56 34,45% ,57% Omdat je dan meer zelfvertrouwen hebt en je je zelfverzekerder voelt? 57,85% ,08% 62 9,85% 32 11,08% 36 4% Om iets speciaals te vieren met je vrienden? 36,31% ,46% 60 15,38% 50 22,15% 72 9,23% Om je problemen te vergeten? 85,23% 277 9,85% 32 1,85% 6 2,46% 8 1,23% Omdat het leuk is? 4,91% 16 3,07% 10 7,06% 23 33,44% ,29% Om aardig gevonden te worden? 89,88% 293 6,44% 21 2,15% 7 0,61% 2 0,92% Zodat je je niet buitengesloten voelt? 88,92% 289 5,85% 19 3,69% 12 0,31% 1 1,23% Om jezelf beter te kennen? 61,96% ,79% 58 11,96% 39 7,98% 26 2,45% Omdat het je helpt om creatiever en origineler te zijn? 68,92% ,46% 47 9,23% 30 6,77% 22 1,85% / 31

27 23. Om anders tegen dingen aan te kijken? 49,85% ,08% 62 13,23% 43 13,23% 43 5,54% Om scherper waar te nemen? 69,44% ,43% 50 7,10% 23 6,79% 22 1,54% Om meer open te staan voor ervaringen? 40,74% ,67% 54 16,98% 55 21,91% 71 6,17% Uit verveling? 87,12% 284 8,28% 27 3,07% 10 1,84% 6 0,61% Uit gewoonte? 81,29% ,27% 40 6,13% 20 1,23% 4 0,61% Om te ontspannen? 57,85% ,08% 49 11,38% 37 12,62% 41 4,31% Om (beter) te slapen? 95,83% 92 3,13% 3 1,04% 1 0% 0 1,04% / 31

28 Q18 Waarom gebruik je geen XTC? (gebruikers kunnen deze vraag overslaan) Beantwoord: 187 Ov ergeslagen: 357 Vanwege de slechte v erhalen i... Ik heb geen behoefte aan een... Ik heb geen behoefte aan een... Ik heb slechte v erhalen... Ik ben bang om eraan v erslaafd... Ik denk dat het schadelijk... Ik denk dat het psychisch schadelijk is Ik denk dat het schadelijk... Ik ben er nog niet aan toe gekomen Ik w eet niet w at XTC met je doet Ik heb gezien wat XTC doet m... Ik ben bang dat ik me erna allee... Het is mij te duur Niemand in mijn omgev ing gebruikt XTC Het is me nog nooit aangeboden Ik w eet niet hoe ik eraan moet komen Ik gebruik niet uit principe/l... Ik gebruik een ander middel Omdat bij de testserv ice v aak / 31

29 Vanwege de w aarschuw ings foldertjes... Iemand uit mijn omgev ing is door XT... Ik gebruik niet wegens medische... Je weet nooit w at je slikt Antw oordkeuzen Vanwege de slechte verhalen in de media Ik heb geen behoefte aan een stimulerend middel Ik heb geen behoefte aan een bewustzijnsveranderend middel Ik heb slechte verhalen gehoord van vrienden/kennissen Ik ben bang om eraan verslaafd te raken Ik denk dat het schadelijk is voor mijn lichaam Ik denk dat het psychisch schadelijk is Ik denk dat het schadelijk is voor de hersenen Ik ben er nog niet aan toe gekomen Ik weet niet wat XTC met je doet Ik heb gezien wat XTC doet met anderen Ik ben bang dat ik me erna alleen maar slecht voel Het is mij te duur Niemand in mijn omgeving gebruikt XTC Het is me nog nooit aangeboden Ik weet niet hoe ik eraan moet komen Ik gebruik niet uit principe/levensbeschouwing Ik gebruik een ander middel Omdat bij de testservice vaak slechte/gevaarlijke XTC wordt gevonden Vanwege de waarschuwingsfoldertjes die ik steeds zie Iemand uit mijn omgeving is door XTC in het ziekenhuis beland Ik gebruik niet wegens medische redenen (medicijngebruik, astma...) Je weet nooit wat je slikt Reacties 12,30% 23 47,59% 89 44,39% 83 8,02% 15 16,58% 31 41,18% 77 31,55% 59 35,83% 67 17,65% 33 16,58% 31 20,32% 38 27,27% 51 4,28% 8 16,04% 30 16,58% 31 5,88% 11 21,39% 40 5,35% 10 8,02% 15 2,14% 4 2,14% 4 4,28% 8 43,85% 82 Totale aantal respondenten: / 31

30 Q19 Als je de komende maanden in de gelegenheid zou zijn om XTC te gebruiken, zou je dat dan doen? Beantwoord: 466 Ov ergeslagen: 78 Ja, zeker Ja, w aarschijnlij k w el Nee, w aarschijnlij k niet Nee, zeker niet Ik w eet het niet Antw oordkeuzen Ja, zeker Ja, waarschijnlijk wel Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Ik weet het niet Reacties 16,95% 79 32,40% ,32% ,17% 94 8,15% 38 Totaal / 31

31 Q20 Onder de deelnemers verloten we vrijkaarten voor Pathe. Als je kans wil maken op deze prijs, vul dan hieronder je adres in. Beantwoord: 246 Ov ergeslagen: / 31

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Beste leerling, Belangrijke tips voordat je de vragenlijst invult: Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Nadere informatie

WIL JE MINDER BLOWEN?

WIL JE MINDER BLOWEN? WIL JE MINDER BLOWEN? Uitgave van Stichting Be Aware Maart 2015 Ik wil minderen. Je vindt dat je teveel wiet/hasj of cannabis rookt. Je beseft dat je hierdoor minder goed functioneert: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen

ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen Codenummer respondent 032 1 niets invullen hier OPGELET: Alvorens te starten met het invullen van de vragenlijst, LUISTER

Nadere informatie

De effecten, de risico s en de wet. Cover

De effecten, de risico s en de wet. Cover Tabak, alcohol en andere drugs in België De effecten, de risico s en de wet NL Cover introductie Tabak, alcohol en andere drugs in België De effecten, de risico s en de wet Iedereen komt wel eens in aanraking

Nadere informatie

lesbrief drugs WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL

lesbrief drugs WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL inhoud LES ENNISMAKING MET DRUGS VERSLAVING IN NEDERLAND SOORTEN DRUGS GEWENNING GEESTELIJKE VERSLAVING LICHAMELIJKE VERSLAVING ONTHOUDINGSVERSCHIJNSELEN THUISOPDRACHTEN LES

Nadere informatie

Dope. 5d Drugs en drugsgebruik 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zijn drugs? Waar komen drugs vandaan?

Dope. 5d Drugs en drugsgebruik 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zijn drugs? Waar komen drugs vandaan? 5d Drugs en drugsgebruik 1 Wat zijn drugs? We hebben het nu wel de hele tijd over drugs, maar wat zijn drugs nu eigenlijk? Drugs zijn stoffen die, onze hersenen prikkelen en ons denken, voelen en waarnemen

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gebruik van verdovende middelen 1. Geloven maakt verschil. Achtergrondinformatie. Thema s voor jeugdgroepen. Deel 5 hoofdstuk 1

Gebruik van verdovende middelen 1. Geloven maakt verschil. Achtergrondinformatie. Thema s voor jeugdgroepen. Deel 5 hoofdstuk 1 Geloven maakt verschil Thema s voor jeugdgroepen Deel 5 hoofdstuk 1 Gebruik van verdovende middelen Gebruik van verdovende middelen 1 Achtergrondinformatie De jongeren en verdovende middelen De puberteit

Nadere informatie

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Wat kan ik in deze folder vinden? In deze folder worden veelgestelde

Nadere informatie

Preventie van GHB gebruik in Nederland

Preventie van GHB gebruik in Nederland Rapportage Wetenschappelijk bureau voor Onderzoek, expertise en advies Op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Preventie van GHB gebruik in Nederland

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's Nederlands Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland 1 opvattingen, feiten en risico's Bijna overal ter wereld... Bijna overal ter wereld gebruiken mensen alcohol, tabak en drugs. Voor de smaak

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

Gamen. Zonder flauwekul. Ik voelde me rot als ik niet kon gamen. Nu heb ik ook plezier als ik niet aan het gamen ben.

Gamen. Zonder flauwekul. Ik voelde me rot als ik niet kon gamen. Nu heb ik ook plezier als ik niet aan het gamen ben. Ik voelde me rot als ik niet kon gamen. Nu heb ik ook plezier als ik niet aan het gamen ben. Rein, 17 jaar Gamen Zonder flauwekul Ik vind gamen leuk. Maar ik deed het te veel. Ik kwam erachter dat ik geen

Nadere informatie

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad.

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK enquête 0 Voor u gaat invullen... te Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoordt,

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Maatschappij Onderwerp: Drugs. Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder

Maatschappij Onderwerp: Drugs. Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder Maatschappij Onderwerp: Drugs Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder Inhoud 1.Titelpagina 2.Voorwoord 3.Conclusies 4.Theoretisch kader/literatuuropgave 2.Voorwoord Ik heb het

Nadere informatie

Dit is versie 3.0 van dit rapport.

Dit is versie 3.0 van dit rapport. Dit is versie 3.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://www.winst.nl/e books Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

10 DINGEN DIE JE VRIENDEN MISSCHIEN NIET WETEN OVER DRUGS

10 DINGEN DIE JE VRIENDEN MISSCHIEN NIET WETEN OVER DRUGS 10 DINGEN DIE JE VRIENDEN MISSCHIEN NIET WETEN OVER DRUGS KOM ACHTER DE WAARHEID OVER DRUGS. RED IEMANDS LEVEN. ZOU JIJ VOOR DEZE DRUGSTEST SLAGEN? WAAR OF NIET WAAR? 1. Er zijn goede drugs en slechte

Nadere informatie

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken alcohol of drugs?

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken alcohol of drugs? OUDERAVOND JONGEREN, ALCOHOL EN ANDERE DRUGS CGG AHASVERUS ALCOHOL- EN DRUGPREVENTIE 2 CGG Ahasverus www.ahasverus.be Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vestigingen in Asse, Halle, Vilvoorde en Grimbergen

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie