Partnergeweld en Verslaving. Drs. Fleur Kraanen Dr. Agnes Scholing Prof. Dr. Paul Emmelkamp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partnergeweld en Verslaving. Drs. Fleur Kraanen Dr. Agnes Scholing Prof. Dr. Paul Emmelkamp"

Transcriptie

1 Partnergeweld en Verslaving Drs. Fleur Kraanen Dr. Agnes Scholing Prof. Dr. Paul Emmelkamp

2 Opbouw presenta.e 1. Verslaving & partnergeweld: achtergrond 2. Onderzoek doen binnen de forensische GGZ 3. Integrated treatment for Substance abuse and Partner violence (I StoP) 4. Casus Henry 2

3 1. Verslaving & partnergeweld: achtergrond Typ hier de footer 3

4

5 Prevalen.e huiselijk geweld in Nederland in afgelopen 5 jaar slachtoffer van huiselijk geweld; ± 60% geweld gepleegd door (ex )partner ooit slachtoffer van huiselijk geweld Bronen: Van der Veen & Bogaerts (2010); Van Dijk et al. (1997) 5

6 Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld Onderzochte behandelingen vaak nauwelijks effecuef Systeemgerichte benadering: weinig onderzocht, mogelijk veelbelovend Belangrijkste aanbeveling: rekening houden met individuele verschillen plegers, bv. middelengebruik 6

7 VRAAG Bij hoeveel % van de cliënten die voor partnermishandeling naar De Waag worden verwezen speelt problemausch middelengebruik een rol? 1. < 10% % % 4. > 50% 7

8 Verslaving bij plegers van partnermishandeling (1) Studie 1: dossieronderzoek N = 150 NB: Ten tijde van het delict Bron: Kraanen, Scholing, & Emmelkamp,

9 Verslaving bij plegers van partnermishandeling (2) Studie 2: screeneronderzoek Alle cliënten bij intake gescreend op misbruik van alcohol en drugs (AUDIT en DUDIT) PosiUeve score: SCID I (secue middelen) N = 68 Diagnose ten Ujde van het delict Bron: Kraanen, Scholing, & Emmelkamp, in press) 9

10 Verslaving bij plegers van partnermishandeling (3) Bron: Kraanen, Scholing, & Emmelkamp, in press) 10

11 Partnermishandeling bij verslaafden N = 1799 Jellinek Inventory for assessing Partner Violence (J IPV) (Kraanen, Vedel, Scholing, & Emmelkamp, submiied a) 30% fysieke partnermishandeling afgelopen jaar! 22% erns%ge mishandeling Bron: Kraanen, Vedel, Scholing, & Emmelkamp, submitted-b 11

12 Verklarende modellen: Directe effecten model RelaUe alcohol & partnermishandeling Alcoholgebruik > problemen inhibiue > geweld Behandeling alcoholverslaving > reducue partnergeweld (review: Murphy & Ting, 2010) Terugval alcoholgebruik > terugval partnermishandeling Leonard (2005): Alcohol is a contribu%ng cause of in%mate partner violence. 12

13 Verklarende modellen: Directe effecten model (2) RelaUe cannabis & partnermishandeling Ontwenning cannabis > prikkelbaarheid > partnermishandeling RelaUe cocaïne & partnermishandeling Cocaïne > beïnvloedt serotoninehuishouding > faciliteert partnermishandeling 13

14 Verklarende modellen: Alterna.eve verklaringen Indirecte effecten model: middelengebruik schaadt de relaue > conflictueuze omgeving > partnergeweld Spurious model: 3 e variabele is verantwoordelijk voor gebruik middelengebruik & partnermishandeling, bv. persoonlijkheid 14

15 Integrated treatment for Substance abuse and Partner violence (I StoP) Lopend onderzoek: effecuviteit I StoP Amsterdam & Roierdam: I StoP vs. CGT partnermishandeling Afdeling curaueve zorg: I StoP vs. verslavingsbehandeling Resultaten over een half jaar 15

16 2. Onderzoek doen binnen de forensische GGZ 16

17 Behandelonderzoek in de klinische prak.jk: waarom en hoe? Ontwikkelen evidence based behandelingen Opsporen van voorspellers voor behandelsucces Experimentele behandeling vs. controlegroep Bij voorkeur wachtlijst > onethisch Treatment as usual 17

18 Moeilijkheden Complexe cliëntengroep waarbij veel verschillende problemen spelen / crisis Random toewijzing Cliënten willen niet deelnemen Veel drop out Je wordt soms ingehaald door nieuwe wetenschappelijke inzichten 18

19 Moeilijkheden (2) Slechts beperkt aantal variabelen tegelijk onderzoeken (bv. PRT en middelen) Self report vs. rapportage door de partner Hoe meet je behandelsucces als relaue al verbroken is? Problemen terugkrijgen follow up gegevens 19

20 3. Integrated treatment for Substance abuse and Partner violence (I StoP) 20

21 Integrated treatment for Substance abuse and Partner violence (I StoP) CGT Partnermishandeling Middelengebruik Nadruk op mouverende gesprekvoering 16 zisngen Individuele behandeling + PRT gesprekken Werkboek: huiswerk & dagelijkse registraues boosheid / PM & trek / middelengebruik 21

22 Hoe zijn 2 behandelingen geïntegreerd? Iedere zisng: beide problemen bespreken Centrale thema: afwisselend betrekking op partnermishandeling en middelengebruik Nadruk op bespreken registraues andere probleem Waar mogelijk: beide problemen met elkaar in verband brengen! 22

23 Structuur van de ziungen Bespreken registraueformulieren Bespreken huiswerk IntroducUe nieuw thema Nieuwe huiswerkopdracht 23

24 Bijzonderheden I StoP Protocol is flexibel Aanpassen aan niveau cliënt Aanpassen aan (wisselende) mouvaue Contra indicaues DetoxificaUe nodig Kinderen lopen risico Suïcidaliteit ErnsUge psychische klachten 24

25 Cirkel van Geweld 25

26 Func.eanalyse van middelengebruik Externe risicosituaues Interne risicosituaues Gedrag (gebruik) Gevolgen korte termijn Gevolgen lange termijn Met wie? Gedachten voor gebruik Welk middel? Waar? Gevoel voor gebruik (trek) Hoeveel? Wanneer? EmoUes voor gebruik Hoe lang?

27 Overige interven.es I StoP DiagnosUek van typen partnermishandeling Kosten baten analyses partnermishandeling & middelengebruik Expliciteren behandeldoel partnermishandeling & middelengebruik Zelfcontrolemaatregelen middelengebruik Woede hantering Omgaan met craving en emoues die leiden tot middelengebruik RelaUe gedachten / gevoel / gedrag & partnermishandeling / middelengebruik CommunicaUevaardigheden TerugvalprevenUe 27

28 4. Casus Henry 28

29 Casus Henry 50 jaar oud 12 jaar relaue met Eric Vrijwillige aanmelding Aanleiding: mishandeling die uitmondde in verwondingen EscalaUes sinds 8 jaar Beide onder invloed XTC, alcohol en / of cannabis Eric: wil graag bij behandeling betrokken worden 29

30 Geschiedenis Henry Ouders gescheiden; gewelddadige suefvader Mishandeling Henry, broer en zus Coping: cannabisgebruik Eerdere relaues: ook geweld 30

31 Middelengebruik XTC: 2 x p/maand halve pil Alcohol: 15 eenheden per avond Cannabis: dagelijks 1 gram 31

32 Behandeldoelen Henry Eric Stoppen partnermishandeling Stoppen / controleren gebruik alcohol, cannabis, en XTC Beter / anders omgaan met eigen boosheid Assertiever worden Controleren eigen middelengebruik 32

33 Verloop behandeling vooraf Time out procedure Zisng met beide partners Beide partners kunnen Ume out aanvragen Afspreken: hoe ziet Ume out eruit? Onderhandelen Henry en Eric legden zich beiden hierop toe 33

34 Verloop behandeling sessies 1 t/m 5 Kosten batenanalyses van middelengebruik en partnermishandeling XTC gebruik Partnermishandeling Voordelen Nadelen Voordelen Nadelen Ontsnappen na week Partnermishandeling Beïnvloeden van Erics gedrag Eric vermijdt Henry werken 3 dagen kater Verduidelijken van bepaalde zaken Vergroot de kans dat Eric hem verlaat Muziek beter ervaren Chagrijnig Macht uitoefenen Schuld / spijt na geweld Speedy gevoel Hersenschade (lange Eric dwingen gesprekken aan te gaan Mogelijkheid Eric te verwonden termijn) Ongewenste gesprekken beëindigen Eric wantrouwt hem Grenzen stellen Voelt stom 34

35 Verloop behandeling sessies 6 t/m 9 Functieanalyses alcohol en cannabis Alcohol: ontspanning / beloning Cannabis: voor het slapen gaan Omgaan met boosheid Welk gevoel maskeert boosheid? Jaloezie Verschil boos voelen en agressief gedragen 35

36 Verloop behandeling sessies 10 t/m 12 Behandeling middelengebruik Henry stagneert Alcohol: gebruik nam weer toe > eh / week Cannabis: geminderd van 2 naar 1 joint / dag Stoppen onbespreekbaar Henry: Geen verband HG XTC: nog steeds gestopt Nadruk mouvaue 36

37 Verloop behandeling sessies 13 t/m 16 CommunicaUe Analyseren ruzies in het verleden Rollenspelen Eric communiceert beter Henry luistert beter en geez ongelijk toe TerugvalprevenUe 37

38 Uitkomst behandeling (2) Behandeldoelen: Henry Partnergeweld: behaald Middelengebruik: deels behaald Eric Communicatie: behaald Middelengebruik: deels behaald 38

39 Take-home messages Middelengebruik lijkt vaak causaal gerelateerd aan het plegen van partnermishandeling, maar (dat hoez) niet alujd I StoP is goed toepasbaar als behandeling; cijfers over effecuviteit volgen later Onderzoek naar effecuviteit van behandelingen binnen de forensische GGZ is lasug uitvoerbaar maar erg nodig 39

40 Dit onderzoeksproject is mogelijk gemaakt door: Promotoren Prof. Dr. Paul Emmelkamp & Dr. Agnes Scholing De Waag Amsterdam & behandelaars Tanja Bos, Mostafa Hamdoune, Janna Janssen, Yolande Kat, en Judith van der Riet De Waag Roierdam & behandelaars Frank van der Horst (coördinator), Chris Dijkhuizen, Tessa van Duuren, en Monique Suiker Contact: 40

41 Registra.eformulier boosheid / PG 41

42 Registra.eformulier trek / middelengebruik 42

43 Typ hier de footer 43

44 Holis.sche theorie Henry 44

45 Uitkomst behandeling Henry Eric Henry Henry Henry Type geweld Plegen geweld Slachtoffer Alcohol Cannabis XTC (pillen / geweld (eenh. / week) (gram / week) week) Start Fysiek geweld behandeling Verbaal geweld 2 0 Halverwege Fysiek geweld behandeling Verbaal geweld 0 Na afloop Fysiek geweld behandeling Verbaal geweld

46 Verslaving bij plegers van partnermishandeling (4) Studie 2 (vervolg) IntoxicaUe Ujdens delict NB: zelfrapportage! 46

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Literatuurstudie van de Wet tijdelijk huisverbod en de methodiek Eerste hulp bij een huisverbod' Inleiding... 2

Literatuurstudie van de Wet tijdelijk huisverbod en de methodiek Eerste hulp bij een huisverbod' Inleiding... 2 Bijlage A Literatuurstudie van de Wet tijdelijk huisverbod en de methodiek Eerste hulp bij een huisverbod' Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De doelen van de Wet tijdelijk huisverbod... 2 1.1 Bescherming

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Een onderzoek naar de motivatie voor behandeling Loes Hagenauw (S1740741) Begeleiders: Drs. Frank Brook Dr. René Veenstra Augustus 2010 Master Sociologie

Nadere informatie

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld.

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Inhoud: p3... Voorwoord p4... Wat is partnergeweld? p5... Hoe vaak komt het voor? p5... Enkele clichés

Nadere informatie

Achtergrondrapport bij de Richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg

Achtergrondrapport bij de Richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg Achtergrondrapport bij de Richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg Oktober 2014 Auteurs: Lieke Raaijmakers, Gerda Rodenburg, Elske Wits (IVO) Marije Lans (Victas) Colofon

Nadere informatie

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

Hulp verlenen aan het gezin

Hulp verlenen aan het gezin Drs. Meta Flikweert Dr. Katinka Lünnemann Hulp verlenen aan het gezin Literatuurstudie naar systeemgerichte benadering in geval van huiselijk geweld Februari 2003 Inhoud 1 Inleiding en opzet literatuurstudie

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 Hoofdstuk 2 Interventies Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 De uitgangsvraag van dit hoofdstuk is: Welk type interventie is het meest effectief voor welke leeftijdsgroep?

Nadere informatie

Risicotaxatie-instrument Geweldplegers (RTI-Geweld)

Risicotaxatie-instrument Geweldplegers (RTI-Geweld) Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek Risicotaxatieinstrument Geweldplegers (RTIGeweld) Verantwoordingsdocument Ben Rovers Mireille Jans B T V O Risicotaxatieinstrument Geweldplegers (RTIGeweld)

Nadere informatie

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 5 Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 10 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 15 20 25 30 35 40 In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld

Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld Hij vond de soep te zout Polen en huiselijk geweld ACB Kenniscentrum, 2012 Colofon Auteur: Rénie van der Putte (ACB Kenniscentrum) Selectie dossiers: i.c. GGZ Keizersgracht Iwona Smoktunovic (psychiater)

Nadere informatie

De sociale gevolgen van verslaving

De sociale gevolgen van verslaving De sociale gevolgen van verslaving Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving Alice

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders

Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders Masterthesis door Lisette de Haas Ouders onder invloed en kinderen

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: leren door monitoring

Dubbele Diagnose: leren door monitoring Dubbele Diagnose: leren door monitoring Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland Gerdien H. de Weert-van Oene Tom B. Holsbeek Cor A.G. Verbrugge Cor A.J. de Jong -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een onderzoek naar de effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 2010

Een onderzoek naar de effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 2010 in de provincie Groningen in 2009 2010 Lienja van Eijkern Lotte Baan René Veenstra COLOFON Een onderzoek naar de effectiviteit van huisverboden. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen,

Nadere informatie

Groepen Seksueel Geweld

Groepen Seksueel Geweld Groepen Seksueel Geweld 2014-2015 Steunpunt Seksueel Geweld voor kinderen voor meiden Deze gids wordt u aangeboden door het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam. Gratis extra exemplaren (maximaal

Nadere informatie

Online hulp verdient nog veel aandacht

Online hulp verdient nog veel aandacht Online hulp verdient nog veel aandacht Een verkenning naar het hulpaanbod voor jeugdigen in Nederland Dr. Peter Nikken Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Effectief vroegtijdig ingrijpen

Effectief vroegtijdig ingrijpen Effectief vroegtijdig ingrijpen Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag Dr. Claudia van der Put Drs. Mark Assink Anner Bindels, MSc Prof.

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol Crimi handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de NEXUS 1.1 en de MfT-C gerard schippers theo broekman nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking

Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking U n i v e r s i t e i t T w e n t e T a c t u s V e r s l a v i n g s z o r g B a c h e

Nadere informatie

Leesteksten bij Casus Anneke

Leesteksten bij Casus Anneke Leesteksten bij Casus Anneke Aantallen Hoeveel kinderen er zijn met iemand in het gezin die intensieve zorg nodig heeft of ernstige zorgen geeft, is niet precies bekend. Het NIZW heeft in 2005 de volgende

Nadere informatie