DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg"

Transcriptie

1 Datum en locatie 6 februari 2015 te Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Aanvang: 09:00 uur Einde: 17:30 uur Kosten 175,- p.p. (inclusief lunch) Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij VGCt, NVvP, K&K, NIP en NVO. Kijk voor meer informatie op DGT 20 jaar! De Stand van Zaken Aanmelden U kunt zich voor dit congres aanmelden via of door de aangehechte antwoordkaart in te vullen en te retourneren aan Dialexis Advies te Deventer. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname en een factuur per mail. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Annuleringsvoorwaarden Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk (per of post) mogelijk en dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst bij Dialexis Advies binnen te zijn. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan geen restitutie meer plaatsvinden. Bij verhindering is uw plaatsvervanger, na overleg met Dialexis Advies, uiteraard van harte welkom. Kijk voor meer informatie over DGT op of neem contact op met het secretariaat! DGT 20 jaar! 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg De Stand van Zaken Een dag vol informatie en workshops over de stand van zaken binnen DGT in Nederland. Inlichtingen Dialexis Advies B.V. A. Hegiusstraat XN Deventer T Voorzitter: prof. dr. W. van den Brink Dialexis Advies B.V. is het kwaliteits- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland. Het heeft in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut B-Tech van Marsha Linehan in Seattle haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is.

2 Waarom dit congres? In februari is het 20 jaar geleden dat DGT geïmplementeerd werd in Nederland. 20 jaar vol ontwikkeling, onderzoek en discussies. Tijdens dit congres hoort u over de stand van zaken, o.a. over toegenomen wetenschappelijke kennis, verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de toepassing van DGT in Nederland. PROGRAMMA uur 9.30 uur 9.45 uur uur uur uur uur uur Ontvangst en registratie Opening door dagvoorzitter DGT: Hoe het begon, wat het is en wat het wordt Ochtendpauze De onbereikbare cliënt: Bieden klinische en mobiele DGT soelaas? Vragenronde Introductie Vereniging DGT dr. Thom van den Heuvel Lunch & informatiemarkt DGT Vereniging Dialexis Advies B.V. K7- digitaal Game Uitgever Credits foto: Onno s blog uur uur uur 15:30 uur uur uur Informatie over workshops Workshop ronde 1, keuze uit A, B, C, D of E Workshop A beslaat 2 rondes, andere workshops worden herhaald. A: Sensoriële aandachtstraining (SAT) en DGT B: DGT bij jongeren: Op zoek naar werkzame factoren drs. Rosanne de Bruin en drs. Janet Noorloos C: DGT-Plus: Mag het ietsje meer zijn? dr. Brigitte Serbruyns en drs. Evy Sterckx D: EMDR binnen DGT drs. Steven Meijer en drs. Agaath Koudstaal E: (onder voorbehoud) Workshop in ontwikkeling meer informatie betreffende evt. verzorger(s) workshop volgt z.s.m. Middagpauze Workshop ronde 2, keuze uit B, C, D, E of vervolg A Zie keuzes onder workshop ronde 1 Vragenronde Afsluiting programma 13:45 uur Lancering DGT app & game uur Borrel

3 DGT: Hoe het begon, wat het is en wat het wordt De onbereikbare cliënt: Bieden klinische en mobiele DGT soelaas? Decennia aan onderzoek en praktijkervaring leren dat chronische suïcidale cliënten behandelbaar zijn, maar ook moeilijk bereikbaar. Een dialectische kijk op de organisatie van zorg dringt zich op. A: Sensoriële aandachtstraining (SAT) en DGT Stilstaan bij ervaringen (emoties, gedachten, neigingen) zonder daardoor in beslag genomen te worden of zonder ervan weg te lopen is voor veel mensen met emotieregulatieproblematiek een onmogelijke opgave. In de workshop willen we de mogelijkheden verkennen van SAT bij het gaandeweg leren benaderen van gevoelens, gedachten en neigingen met behulp van stenen, touwen, bomen, stokken en actieve verwondering. B: DGT voor jongeren: Op zoek naar werkzame factoren INHOUD LEZINGEN In deze lezing wordt een kort overzicht gegeven van het ontstaan en de ontwikkeling van de dialectische gedragstherapie (DGT), zoals deze door Marsha Linehan oorspronkelijk is ontwikkeld. Daarna ga ik kort in op de introductie in Nederland door Wies van den Bosch en de studies die onder haar leiding zijn uitgevoerd. Ik eindig de lezing met enkele recente ontwikkelingen binnen de DGT en de zich ontwikkelende verhouding tot andere therapeutische benaderingen. INHOUD WORKSHOPS drs. Rosanne de Bruin en drs. Janet Noorloos DGT-J is een bewerking van DGT voor jongeren van jaar met BPS of andere emotieregulatiestoornissen. In de workshop wordt ingegaan op de aanpassingen die voor deze doelgroep gemaakt zijn op het standaard DGT programma. N.a.v. empirische data over werkzame factoren binnen DGT gaan we vervolgens in op de praktijk. We betrekken de deelnemers actief middels discussie en rollenspel. C: DGT-Plus: Mag het ietsje meer zijn? dr. Brigitte Serbruyns en drs. Evy Sterckx Deze workshop wordt gegeven vanuit de ervaringen van het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus. We spreken van een zorgprogramma angst/depressie of middelenmisbruik plus omdat we met ons DGT-programma niet alleen werken aan de klachten, maar aan alle persoonskenmerken die bijdragen tot een vastgelopen situatie. Het behandelkader is een combinatie van de principes uit DGT en de reeds bestaande behandeling en cultuur op onze afdeling. Er wordt veel belang gehecht aan de validatie van de totale persoon, wat de patiënt terugbrengt bij zijn/haar zelfsturende kracht. D: EMDR binnen DGT drs. Steven Meijer en drs. Agaath Koudstaal Wat te doen wanneer de PTSS problematiek het vuur onder de borderline klachten aanwakkert en de patiënt ernstig invalideert in het dagelijks leven, waardoor de randvoorwaarden voor een behandeling in gevaar komen? In deze workshop wordt met een stappenplan beschreven hoe en wanneer EMDR een aanvulling kan zijn in een DGT behandeling. Alle stappen worden geïllustreerd met casuïstiek en soms videofragmenten. Mogelijke complicaties die in een dergelijke behandeling kunnen optreden krijgen aandacht. E: (onder voorbehoud) Workshop in ontwikkeling Onder voorbehoud wordt een workshop gegeven, deze is momenteel nog in ontwikkeling. Mogelijke onderwerpen zijn: - Fase 2 DGT - DGT bij ASS Meer informatie rondom deze workshop volgt z.s.m.

4 dr. Thom van den Heuvel Chris Deleu is klinisch psycholoog en werkte van 1977 tot heden als teamcoördinator en DGT-therapeut op de afdeling Persoonlijkheidsproblematiek in het PZ Sint- Camillus te Gent (België). Hij ontwikkelde vanaf de jaren 80 de Waarnemingstraining (SAT) en heeft ruime ervaring in de toepassing ervan bij mensen met psychotische problematiek, druggerelateerde symptomatologie en persoonlijkheidsproblematiek (borderline). drs. Rosanne de Bruin SPREKERS & TRAINERS Wim van den Brink is hoogleraar binnen het AMC. Zijn specialisatie is verslaving, forensische psychiatrie, en epidemiologie. Hij is (co)-auteur van over 300 collegiaalgetoetste wetenschappelijke publicaties en heeft 50 PhD studenten gesuperviseerd. Thom van den Heuvel is psycholoog (MSc, PhD)-psychotherapeut, en manager bij UMC St Radboud/Scelta (GGNet). Hij toonde als eerste bij een groep klinisch depressieven en patiënten met BPS aan dat deze geneigd zijn tot negatief overgeneraliseren, en dat overgeneraliseren te leren is. Roland Sinnaeve werkt binnen GGZ Rivierduinen en UPC KU Leuven als psycholoog, onderzoeker en DGT-trainer. Als psycholoog heeft hij zich toegelegd op de behandeling van (jong)volwassenen met ernstige persoonlijkheidsproblemen en complexe zorgnoden. In België is hij geëngageerd als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en lid van het begeleidingscomité richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Rosanne de Bruin is klinisch psycholoog-psychotherapeut en sinds kort werkzaam bij Curium LUMC als DGT-J (DGT-Jeugd) therapeut binnen de deeltijd en poliklinische behandeling voor jongeren met BPS. Daarvoor werkte ze jaren bij de Bascule, waar ze zich specialiseerde in de behandeling van adolescenten met BPS en suïcidaal gedrag en samen met collega s van Curium en de Jutters een adolescentenversie van DGT ontwikkelde: DGT-J Surfen op Emoties. Ze is verder supervisor VGCt, docent bij RINO en aspirant DGT-trainer. drs. Janet Noorloos Janet Noorloos werkt als klinisch psycholoog-psychotherapeut bij de afdeling emotionele stoornissen van de Bascule, een academische instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Amsterdam. Ze is daar zorgprogrammaleider voor BPS en heeft gepubliceerd over (o.a.) diagnostiek van BPS bij jongeren. Ze verzorgt samen met Rosanne de Bruin de oriëntatiecursus DGT-J en is gecertificeerd DGT therapeut. dr. Brigitte Serbruyns Brigitte Serbruyns is psychiater, werkzaam in psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus, residentieel en dagbehandeling. Ze is daar verantwoordelijk voor de verslavingszorg. s.trum. drs. Evy Sterckx Evy Sterckx is psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut, tevens werkzaam bij Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus. Ze werkt binnen de residentiële afdeling. drs. Steven Meijer Steven Meijer is als cognitief gedragstherapeut onder andere gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Hij geeft diverse trainingen op het gebied van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en DGT, en is gecertificeerd DGTtherapeut. drs. Agaath Koudstaal Agaath Koudstaal werkt binnen Curium-LUMC als cognitief gedragstherapeut en DGT-therapeut en vaardigheidstrainer. Als programmaleider van een zorgprogramma voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek heeft ze een ambulant, deeltijd en klinisch programma opgezet en geleid met de DGT als leidraad. Samen met collega s schreef ze het boek Surfen op Emoties over DGT voor jongeren (DGT-J). Momenteel is ze in opleiding tot klinisch psycholoog waarbij het integreren van traumabehandeling en systeemtherapie binnen een DGT behandeling haar specifieke interessegebieden zijn.

5 ANTWOORDKAART DGT 20 JAAR! U kunt zich ook direct inschrijven via Ik schrijf me nu in voor DGT 20 jaar op vrijdag 6 februari Mijn gegevens (a.u.b. invullen) U ontvangt de bevestiging van uw inschrijving en een factuur per . De heer Mevrouw Titulatuur Ik ben werkzaam als (a.u.b. aankruisen) Kinder- en jeugdpsychiater Psychiater Orthopedagoog vak therapeut Eerstelijnspsycholoog GZ-psycholoog Klinisch psycholoog Kinder- en jeugdpsycholoog Psychotherapeut Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Anders, namelijk Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Betaling Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een factuur per met informatie over hoe u het verschuldigde bedrag over kunt maken. Adres Postcode Mobiel nummer BIG- of NIP-registratienummer Plaats Annuleringsvoorwaarden Annulering van deelname is uitsluiten schriftelijk (per of post) mogelijk. Uw schriftelijke annulering dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst bij Dialexis Advies B.V. binnen te zijn. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan restitutie niet meer plaatsvinden. Ik ga akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Datum: Handtekening: Indien u geen (juist) BIG- of NIP-registratienummer invult, kunnen wij uw accreditatiepunten helaas niet direct bijschrijven in uw persoonlijke digitale dossier.

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie, angststoornissen en alcoholverslaving. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Zomer 2013 Tien jaar Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek In 2003

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg

rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Yolande Voskes Justine Theunissen Guy Widdershoven Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Een inventariserend

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen MRA 0612 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en alcoholmisbruik. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting A.M. van Hemert, A.J.F.M.

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANDAAG

DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANDAAG Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2014 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

Deelnemen, geven en zijn

Deelnemen, geven en zijn Deelnemen, geven en zijn 2 Deelnemen, geven en zijn Eindrapportage Sociaal Maatschappelijke Participatie van mensen Deelnemen, met niet-aangeboren geven en hersenletsel zijn vanuit patiëntenperspectief

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneelopstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Walter

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Kinderproject Alle Hens aan Dek

Kinderproject Alle Hens aan Dek Kinderproject Alle Hens aan Dek Katwijk,18 juni 2012 Inhoudsopgave Alle Hens aan Dek 1 Inleiding... 1 2 Pilot Katwijk Alle Hens aan Dek (AHAD)... 3 3 De Zorgketen... 11 4 Onderzoek... 13 5. Financièn 14

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie