KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: miljoen euro (+ 1,2%) Nettowinst: 45,4 miljoen euro (+ 3,2%)* Winst per aandeel voor amortisatie goodwill: 1,93 euro (+ 6,0%)* Bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet: 8,0 miljoen euro Handhaving dividend: 1,07 euro per gewoon aandeel Imtech goed gepositioneerd voor verdere groei bij aantrekkende markten Verwachting 2005: verdere toename bedrijfsresultaat bij aantrekkende markten * Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. KERNWAARDEN Imtech is klantgericht. Imtech kan vanuit één aanspreekpunt hoogwaardige totaaloplossingen aanbieden. Klanten zijn hierdoor beter in staat zich op hun eigen kernactiviteit(en) te richten. Imtech streeft naar langdurige partnershiprelaties met zowel klanten als toeleveranciers. Imtech is (financieel) krachtig, betrouwbaar en onafhankelijk. Imtech is ambitieus en groeit snel als Europese technische dienstverlener. Binnen Imtech is op alle niveaus ruimte voor ondernemerschap. Dit leidt tot innovatief denken, flexibiliteit en snelheid. Imtech is een aantrekkelijke werkgever met gedreven medewerkers. Dit vertaalt zich in vakmanschap en kwaliteit. Medewerkers krijgen hierbij alle ruimte zich verder te ontwikkelen. Imtech is integer en hecht grote waarde aan de verantwoordelijkheid voor het (leef)milieu en de veiligheid en gezondheid van mensen. MISSIE Imtech wil klanten meetbare toegevoegde waarde bieden. Imtech realiseert die waardecreatie door diepgaand inzicht in en kennis van (de primaire processen van) de klant, intensieve samenwerking met en voor de klant en een compleet en geïntegreerd aanbod van concepten en diensten. Meetbare toegevoegde waarde voor onze klanten leidt tot waardecreatie voor onze aandeelhouders en een boeiende en hoogwaardige werkomgeving voor onze medewerkers. PROFIEL Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van informatieen communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw. Met ongeveer medewerkers realiseert Imtech een omzet van ruim 2 miljard euro op jaarbasis. Imtech is in staat klanten meetbare toegevoegde waarde te bieden door het aanbieden van hoogwaardige totaaloplossingen. Imtech onderscheidt zich door een proactieve, innovatieve en multidisciplinaire aanpak vanuit één aanspreekpunt, van advies en ontwerp tot en met realisatie, onderhoud en beheer. Imtech heeft sterke posities in de markten utiliteit, industrie, maritiem, infra en telecom in België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, de UK en Spanje en is tevens actief in Oost-Europa. De aandelen Imtech zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext, waar Imtech is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) en de Next 150 index. Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. An English translation of this annual report is available.

3

4 INHOUD 3 Organisatie, marktsegmenten en competenties 4 Kerncijfers 6 Informatie over het aandeel Imtech 8 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Corporate Governance 12 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Personalia (Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Directieraad) 15 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 15 Imtech goed gepositioneerd voor verdere groei 17 Acquisities 17 Bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet 17 Dividendvoorstel 18 Strategie 20 Benelux 26 Duitsland, UK en Spanje 31 ICT & Technology 38 Financiën en middelen 41 Risicomanagement 44 Personeel en organisatie 46 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 48 Doelstellingen en vooruitzichten 75 OVERIGE GEGEVENS 75 Accountantsverklaring 75 Stichting Imtech 76 Statutaire bepaling inzake winstbestemming 76 Voorstel tot winstbestemming 76 Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap 77 EFFECTEN VAN DE OVERGANG NAAR IFRS 77 Inleiding 77 Invloed op de balans 78 Geconsolideerde openingsbalans IFRS 80 Invloed op de resultatenrekening 49 JAARREKENING 49 Grondslagen van de jaarrekening 52 Geconsolideerde balans 54 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 55 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 56 Toelichting op de geconsolideerde balans 62 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 67 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht 68 Balans 69 Winst- en verliesrekening 69 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 2

5 ORGANISATIE, MARKTSEGMENTEN EN COMPETENTIES Marktsegmenten Marktsegmenten Competentiepiramide 1 Competentiepiramide 1 BENELUX Imtech Projects Imtech Projects Noord-Oost B.V. Imtech Vonk B.V. Imtech Projects West B.V. Imtech Industry B.V. Farnest Engineering B.V. Imtech Utiliteit West B.V. Imtech Projects Zuid B.V. ICT & TECHNOLOGY Imtech ICT Imtech ICT Information Technology B.V. Imtech ICT Communication Solutions B.V. Imtech ICT Brocom B.V. Imtech ICT Consultancy B.V. BrightHouse Management B.V. Eniac B.V. Dirkzwager B.V. (54%) Imtech Technology Imtech Maintenance Imtech Maintenance B.V. Imtech Infra Imtech Nettenbouw Imtech Infratechniek Infra Engineering B.V. Imtech Belgium Imtech Projects N.V. Imtech Maintenance N.V. Van Looy Group N.V. Saval B.V. Knowsley SK Ltd. Ventilex B.V. Imtech Toegangstechniek B.V. WPS Parking Systems B.V. Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore B.V. Imtech Marine & Offshore Ltd. Imtech Marine & Offshore GmbH HDW Hagenuk Schiffstechnik GmbH IHC Systems B.V. (50%) Imtech Luxemburg Paul Wagner et Fils S.A. (60%) DUITSLAND, ENGELAND EN SPANJE Imtech Deutschland Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Schiffbau-Dockbautechnik Imtech ICT Deutschland GmbH Deutsche Van Rietschoten & Houwens GmbH Imtech UK Meica Services Ltd. Meica Process Ltd. Imtech Telecom Imtech Telecom B.V. Imtech Telecom N.V. (België) Imtech Telecom GmbH Imtech Telecom UK Ltd. Imtech Telecom Sweden AB LEGENDA Marktsegmenten Utiliteit (inclusief zakelijke dienstverlening) Industrie Maritiem Infra Telecom Een volledige lijst van werkmaatschappijen van Imtech N.V. is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. Imtech España Imtech España Projects S.A. Imtech Intesa S.A. (75%) Imtech Novocalor S.A. Competentiepiramide Elektrotechniek ICT Werktuigbouw 1 Voor een overzicht van de Imtech-competentiepiramide, zie achterin, binnenzijde omslag. 3

6 KERNCIJFERS 1 in miljoen euro Omzet EBITA EBIT Orderportefeuille EBITA-marge (%) Aantal medewerkers ,1 73, , ,9 70, , ,4 66, , ,1 51, , , 5 4, 5 5 4, ,5 47, , , 5 4, 5 5 4, 5 5 Nettoresultaat doorlopende activiteiten Beëindigde activiteiten (inclusief boekwinst) Pensioenrestitutie na belastingen Bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet Nettoresultaat Nettoresultaat Kasstroom Eigen vermogen ultimo boekjaar Nettokaspositie Nettorendement eigen vermogen per 1/1 (%) Nettorendement gemiddeld eigen vermogen (%) Groepsvermogen : totaal passiva Lang vermogen : totaal vaste activa Vlottende activa : kortlopende schulden Rentedekking Aantal uitstaande aandelen in miljoenen (ultimo boekjaar) Aantal uitstaande aandelen in miljoenen (gemiddeld) ,0 11,8 0,34 2,84 1,65 10,2 26,0 25, ,9 14,5 0,34 3,00 1,69 11,5 25,9 25, ,7 14,4 0,33 3,05 1,69 13,3 25,8 25, ,3 17,2 0,31 4,00 1,75 25,9 26, ,5 23,9 0,41 5,26 2,09 17,3 26,9 26,5 6 6 Per aandeel van 2,40 nominaal Kasstroom 2 Nettoresultaat voor amortisatie goodwill 2 Nettoresultaat 2 Eigen vermogen Dividend Pay-out in % 2,33 1,93 1,44 12,43 1, ,61 1,82 1,70 12,02 1, ,50 1,68 1,61 11,44 1, ,67 2,31 4,95 10,93 1, ,18 2,89 8,32 15,94 1, Imtech in haar huidige vorm heeft een korte historie, derhalve is een tienjarenoverzicht niet representatief. Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. De cijfers over de jaren 2000 tot en met 2002 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. De posten die voorheen werden verantwoord als buitengewone baten en lasten worden niet meer als zodanig aangemerkt. De cijfers van de in 2000 en 2001 verkochte activiteiten zijn, evenals de in 2000 en 2001 ontvangen restitutie van het Pensioenfonds buiten beschouwing gelaten. Exclusief buitengewone baten en lasten beëindigde activiteiten. 4

7 KERNCIJFERS , , , ,9 78, EBITA 1 in miljoen euro Omzet 1 in miljoen euro Ontwikkeling FTE s 1 Orderportefeuille 1 in miljoen euro Private kantoren Telecom 8% 17% 18% Overheidsgebouwen 10% Zorg Onderhoud & Beheer Advies & Engineering 19% 7% 4% Overig 7% Maritiem 12% Infra 28% Industrie 70% Installatie & Implementatie Omzet per marktsegment in % Omzet per activiteit in % Werktuigbouw 41% ICT 11% Overig 2% ICT & Technology 21% 44% Duitsland, Engeland en Spanje 46% Elektrotechniek Benelux 35% 1 De cijfers over de jaren 2000 tot en met 2002 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Omzet per technologie in % Omzet per cluster in % 2 Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. 5

8 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH Beurzen Euronext, Amsterdam / Seaq, Londen / Xetra, Frankfurt Industrie Engineering Contractors (classificatienummer FTSE: ) Aantal geplaatste aandelen Aantal uitstaande aandelen STATUTEN Imtech kent slechts aandelen op naam, die via het girale systeem worden verhandeld. De aandelen die Imtech in haar eigen kapitaal houdt, tellen niet mee voor de berekening van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag. DIVIDENDBELEID Het dividendbeleid blijft 40% van het nettoresultaat exclusief bijzondere posten uit te keren. In wordt hier, evenals in voorgaande jaren, positief van afgeweken. De winstuitkering voor bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet bedraagt 61%. DIVIDENDRENDEMENT Het dividendrendement op basis van de slotkoers bedraagt 4,1%. GROOTAANDEELHOUDERS De bij Imtech laatst bekende stand van zaken betreffende de aangemelde belangen krachtens de Wet Melding Zeggenschap is: LIQUIDITY PROVIDERS ABN AMRO Bank, F. van Lanschot Bankiers, ING Bank, Rabo Securities en Kempen & Co. treden op als Liquidity Providers voor het aandeel Imtech. Strikt genomen behoeft Imtech volgens de Euronext-criteria geen Liquidity Providers in het fonds aan te stellen. Niettemin is Imtech van mening dat een toenemende en geordende handel in haar aandeel van groot belang is voor de onderneming en haar aandeelhouders. INGEKOCHTE EIGEN AANDELEN In het eerste halfjaar zijn aandelen verkocht door de vennootschap waarmee een bedrag was gemoeid van 0,3 miljoen euro. De verkoop hield verband met het feit dat er per saldo meer personeelsopties zijn verlopen dan toegekend. Het aantal uitgeoefende personeelsopties bedroeg Inclusief de in voorgaande jaren ingekochte aandelen zijn de verplichtingen uit hoofde van tot en met verstrekte personeelsopties (per saldo in totaal ) afgedekt. In zijn er geen aandelen ingekocht. Internationale-Nederlanden Groep N.V. (ING) 10,0% Fortis Utrecht N.V. 6,1% Smoorenburg B.V. 5,8% AVIVA Plc/Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V. 5,2% Delta Deelnemingen Fonds N.V. 5,2% Tweedy, Browne Fund Inc. 5,1% INVESTOR RELATIONS Imtech hecht aan een actieve en open communicatie met investeerders en analisten ter verduidelijking van haar strategie, financiële resultaten en actuele aangelegenheden. Ter ondersteuning van een evenwichtige waardering van het aandeel en een bredere spreiding van het aan- HET AANDEEL IN in euro 2002 Koers hoog Koers laag Koers slot Dividendrendement op slotkoers in % Koerswinstverhouding (ultimo boekjaar) Beursomzet (gemiddeld aantal per dag) Aantal uitstaand (ultimo boekjaar) Aantal uitstaand (gemiddeld) 26,17 16,65 25,95 4,1 18, ,58 10,20 20,58 5,2 12, ,70 12,51 12,57 8,5 7,

9 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH Koersverloop aandeel Imtech ten opzichte van Midkap-index (januari 2002 t/m december op basis van gemiddelde weekkoersen) Koers Imtech Koers Midkap delenbezit is in een groot aantal presentaties gegeven aan analisten, institutionele en particuliere beleggers. Voor beleggers en overige geïnteresseerden in het aandeel Imtech werd in mei een speciale bijeenkomst georganiseerd in de Thomassen Tunnel (voorheen Calandtunnel) nabij Rotterdam. Imtech was hier verantwoordelijk voor de complete technologie. Voor financiële analisten organiseerde Imtech in november in Brussel een speciale analistenbijeenkomst inzake de positie van Imtech in België. Hierbij kwamen zowel de opbouw van deze positie als relevante marktontwikkelingen aan de orde. In november presenteerde Imtech zich op de beurs Dag van het Aandeel. Op de Imtech-website (www. imtech.nl) kan uitgebreide informatie worden gevonden over strategie, persberichten, analistenpresentaties en financiële data. Imtech streeft naar een zo duidelijk en transparant mogelijke profilering van haar activiteiten en strategie. In dit kader verzorgt Imtech via haar website al enige jaren een webcast van de presentatie van haar (half)jaarcijfers. IMTECH UIT MIDKAP-INDEX Bij de herschikking van de Euronext-koersindexen per 1 maart 2005 zal Imtech uit de Midkap-index (AMX) verdwijnen en worden opgenomen in de nieuwe Amsterdam Small Cap Index (AScX). De oorzaak hiervan ligt in het relatief lage handelsvolume. Grote pakketten aandelen zijn in handen van institutionele beleggers, die op basis van koersontwikkeling en dividendrendement het aandeel Imtech als aantrekkelijk beschouwen. INTERN REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP Binnen Imtech is een reglement inzake de melding en reglementering van transacties in effecten Imtech N.V. van kracht voor haar Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directieraad en overige daartoe aangewezen personen (onder wie stafmedewerkers), het management van de werkmaatschappijen en een aantal vaste adviseurs. De Secretaris van de Vennootschap is aangesteld als Compliance Officer en is belast met het toezicht op de naleving van de gedragscode en de communicatie met de Autoriteit Financiële Markten. FINANCIËLE AGENDA 18 april 2005 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20 april 2005 Notering ex-dividend 26 april 2005 Betaalbaarstelling dividend 16 augustus 2005 Publicatie halfjaarcijfers 2005, persconferentie en analistenbijeenkomst 28 februari 2006 Publicatie jaarcijfers 2005, persconferentie en analistenbijeenkomst 11 april 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7

10 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner STRATEGIE BEWIJST WAARDE Imtech heeft een goed jaar achter de rug. Hoewel de economische omstandigheden in een aantal landen nog altijd niet goed zijn, werd een zeker naar de omstandigheden op bepaalde deelmarkten bevredigend hoger resultaat behaald. De nettowinst kwam 3,2% hoger uit op 45,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill (EBITA) kwam 5,8% hoger uit op 78,1 miljoen euro, waarvan 2,6% autonoom. De winst per aandeel voor amortisatie goodwill nam met 6,0% toe tot 1,93 euro. Bij deze cijfers is de bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet buiten beschouwing gelaten. Met deze ontwikkeling wordt de juistheid van de in de afgelopen jaren gemaakte strategische keuzes bevestigd. Voor de nabije toekomst betekent deze strategie dat Imtech bij aantrekkende markten goed gepositioneerd is voor verdere groei. STRATEGISCHE VISIE Imtech heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een Europese multidisciplinaire technische dienstverlener van formaat. Dat heeft geleid tot een ruime expertise in technologieën, technieken en services op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw. Bovendien is deze expertise in de breedte verspreid over een aantal geografische markten: België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, de UK en Spanje en een aantal landen in Oost-Europa. Imtech heeft zich de afgelopen jaren ook in toenemende mate ontwikkeld tot een vooraanstaand specialist in hoogwaardige nichemarkten. Bijvoorbeeld in ICT of als full service contractor met hoge toegevoegde waarde op de internationale maritieme markt en op het gebied van energiemanagement en onderhoud en beheer. Deze combinatie van een breed aanbod van hoogtechnologische vaardigheden en de geografische spreiding biedt een solide basis. De verdieping van gespecialiseerde technologieën versterkt bovendien onze marktposities en biedt ruimte voor margegroei. DE ACTIVITEITEN IN In Nederland bleef de markt in de utiliteitsbouw opnieuw achter ten opzichte van het voorgaande jaar. Zoals eerder aangegeven heeft Imtech de marktfocus verlegd van de kantorenmarkt naar projecten voor de zorg en het onderwijs. Deze keuze is een goede gebleken, want juist in deze marktsegmenten was in sprake van een duidelijke groei van het investeringsvolume. Deze trend zal zich naar verwachting de komende jaren voortzetten. Een andere groeimarkt is de markt voor veiligheidsvoorzieningen, waarvoor Imtech Security is opgericht. Imtech heeft hierin een sterke positie. Ook de markt voor infrastructurele projecten in Nederland liep in achter bij die in voorgaande jaren. In het tweede halfjaar was echter al wel een lichte verbetering in de markt merkbaar en naar verwachting zal die lijn in 2005 worden doorgetrokken. Verwacht wordt dat de Nederlandse overheid de komende tijd beslissingen zal gaan nemen over de realisering van nieuwe infrastructurele projecten. Imtech gaat zich in de inframarkt meer positioneren als een kennisorganisatie. De positie in de railinframarkt werd versterkt. In België wierp de doorgevoerde stroomlijning van de organisatie haar vruchten af. Meer commerciële slagkracht compenseerde de moeilijke marktomstandigheden en prijsdruk in de utiliteitsmarkt. De marktsituatie in Brussel trok aan, mede door uitbreiding van de EU. Imtech voert daar enkele grote projecten uit. Ook in Luxemburg zorgde de uitbreiding van de EU voor een impuls in een overigens aarzelende markt. De resultaten in Duitsland lieten in, ondanks aanhoudende economische tegenwind, voor het zevende achtereenvolgende jaar op rij een groei zien: een goede prestatie. De marktsituatie in de utiliteit blijft moeilijk en daarom heeft Imtech Deutschland zich meer gericht op de activiteiten in de industrie. En met succes. Ook de expansie naar een aantal landen in Oost-Europa verloopt volgens plan. De activiteiten in de UK en Spanje ontwikkelden zich eveneens positief. In Engeland werd een goede prestatie geleverd en werd in de groeiende markt van afvalwaterzuivering een groot contract (300 miljoen euro) in Wales verworven. In Spanje bewees de strategie van vergroting van de regionale spreiding haar waarde. De nieuwe regionale vestiging in Valladolid presteerde goed. 8

11 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR In de cluster ICT & Technology bewezen de ICT-activiteiten onder licht verbeterde marktomstandigheden het belang van een goede positionering in de diverse relevante markten. Deze activiteiten presteerden onder nog niet altijd ideale omstandigheden beter dan in voorgaande jaren. Om het belang van een goede positionering te onderstrepen, zijn in de ICT-activiteiten door middel van acquisities opnieuw versterkt. De Technology-activiteiten presteerden minder dan vorig jaar, maar staan goed gepositioneerd voor groei. De Maritieme activiteiten lieten bij een snel toenemende internationalisering opnieuw een opgaande lijn zien. Ook hier vond internationale versterking plaats door middel van een acquisitie. In de markt van Telecom werd groei gerealiseerd in alle landen. REGELGEVING Op het gebied van Corporate Governance werd goede voortgang geboekt met implementatie van de bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van invoering van IFRS, hetgeen bij de jaarrekening van 2005 zichtbaar wordt gemaakt. Vooralsnog is de conclusie dat er voor Imtech beperkte verschuivingen te verwachten zijn. Anticiperend op de verwachte boete van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) in verband met overtredingen van de Mededingingswet door enkele Nederlandse dochterondernemingen in de periode vóór eind 2001, is ten laste van het resultaat een bijzondere last getroffen van 8 miljoen euro. Deze overtredingen houden verband met het vooroverleg dat toentertijd in de Nederlandse installatiebranche bij aanbestedingen stelselmatig plaatsvond. Imtech heeft bij het NMa-onderzoek inzake de brancheovertredingen alle medewerking verleend. Zo werd er onder meer een intern onderzoek uitgevoerd. Onderhoudscontract afwaterzuivering Wales Imtech verzorgt voor Dwr Cymru Welsh Water het management en de realisatie van alle technische voorzieningen op het gebied van afvalwaterzuivering in Wales. Het gaatom het aanpassen, upgraden en moderniseren van meer dan 850 afvalwaterzuiveringsinstallaties. De totale contractwaarde bedraagt circa 300 miljoen euro voor tien jaar. Het totale verzorgingsgebied telt 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven. Daarnaast wordt in België en Luxemburg voortgaande groei verwacht. De activiteiten in Duitsland, de UK en Spanje hebben een schaalomvang en marktpositie die een stabiele ontwikkeling van omzet en resultaat waarborgen. Bij het door acquisities versterkte cluster ICT & Technology is het wachten nog steeds op een echt marktherstel, met name in de markten van ICT en Telecom. De eerste tekenen van verbetering in deze markten hebben zich in voorgedaan, hetgeen ook tot uiting is gekomen in de ontwikkeling van de omzet en het resultaat. Zet het herstel door, dan zal dat leiden tot een versnelling in de ontwikkeling van de resultaten in deze cluster. De Maritieme en Technology-activiteiten van Imtech ontwikkelen zich bovendien goed, hetgeen ook in de nabije toekomst reden geeft tot optimisme. Imtech is dan ook goed gepositioneerd voor verdere groei bij aantrekkende marktomstandigheden. Samenvattend verwachten wij, naar de huidige inzichten, voor 2005 een hoger bedrijfsresultaat. VOORUITZICHTEN 2005 Met het oog op de toekomst zal voor de activiteiten in de Benelux veel afhangen van de ontwikkeling van de verschillende deelmarkten in Nederland. Zowel in de inframarkt als in de utiliteitsmarkt was hier in sprake van een dalend marktvolume en hevige prijsconcurrentie. Het dieptepunt lijkt bereikt en de verwachting is dat hier in 2005 een kentering in zal komen. Als deze verwachting juist is, dan worden in Nederland betere resultaten verwacht. Hierbij speelt ook de afgelopen jaren doorgevoerde aanpassing en stroomlijning van de organisatie een rol, evenals een verscherpte strategische focus gericht op groeiende markten als onderwijs, zorg en veiligheid. Gouda, 7 maart 2005 Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner 9

12 CORPORATE GOVERNANCE NIEUWE STRUCTUURWET Imtech N.V. is een structuurvennootschap (onder volledig regime) met een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. Sedert 1 oktober is de nieuwe structuurwet van toepassing. De leden van de Raad van Commissarissen worden thans door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. Dit gebeurt op voordracht door de Raad van Commissarissen op basis van de profielschets, al dan niet na aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad (voor een derde van de leden). De profielschets wordt bij vaststelling en wijziging besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Centrale Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een Auditcommissie, een Honoreringscommissie en een Benoemingscommissie ingesteld. De voorgestelde profielschets, alsmede het reglement van de Raad van Commissarissen en de commissies zijn te raadplegen op de website van Imtech (www.imtech.nl). De Raad van Commissarissen benoemt op voorstel van de Benoemingscommissie de leden van de Raad van Bestuur, na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daarvan vooraf in kennis te hebben gesteld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur vast en keurt de aandelenregeling voor hen goed. Binnen het kader van het bezoldigingsbeleid geschiedt de vaststelling van de beloning van individuele bestuurders (inclusief de toekenning van aandelen) door de Raad van Commissarissen op voorstel van de Honoreringscommissie. Het bezoldigingsbeleid, het remuneratierapport en de aandelenregeling zijn eveneens te raadplegen op de website van Imtech (www.imtech.nl). Besluiten die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van Imtech of haar onderneming met zich meebrengen worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorts zijn in de statuten en in artikel 164 lid 1 boek 2 BW besluiten van de Raad van Bestuur opgesomd die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Ten slotte komt de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening thans aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe. Bovenstaande wijzigingen uit hoofde van de nieuwe structuurwet, alsmede wijzigingen op grond van een aantal principes en bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code, zijn in de voorgestelde statuten verwerkt. De door de Raad van Bestuur voorgestelde statutenwijziging is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Met uitzondering van het verlenen van een optie op preferente aandelen aan Stichting Imtech (zie pagina 75) kent Imtech geen beschermingsconstructies. NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Eind werd door de commissie-tabaksblat de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna Code ) gepubliceerd, die op 1 januari in werking is getreden. Voorzover het voorschriften betreft omtrent de inhoud van het jaarverslag, is naleving van de Code wettelijk verankerd via de nieuwe structuurwet. Uitgangspunten van de Code zijn goed ondernemerschap (integer en transparant handelen door het bestuur) en goed toezicht hierop (inclusief de verantwoording daarover). VERANTWOORDING De Code is uitgewerkt in principes en concrete bepalingen. Imtech onderschrijft deze principes volledig. Met implementatie van de bepalingen werd goede voortgang geboekt. Zo werden onder meer: diverse reglementen opgesteld of aangepast (voor de Raad van Commissarissen, de Auditcommissie, de Honoreringscommissie en de Benoemingscommissie); de profielschets aangepast; een klokkenluidersregeling geïntroduceerd; het bezoldigingsbeleid aangepast; de aandelenregeling geïntroduceerd en de stockoptieregeling aangepast; een voorstel tot aanpassing van de statuten gedaan. Deze reglementen, statuten, alsmede overige regelingen en codes zijn zo veel mogelijk openbaar gemaakt via de website (zie 10

13 CORPORATE GOVERNANCE Migratie naar IP Telephony Universiteit Leiden Voor de Universiteit Leiden verzorgde Imtech, in samenwerking met Cisco, voor ruim telefoons de migratie van analoge telefonie naar IP (Internet Protocol) Telephony, inclusief opleidingen, interne communicatie en zes jaar onderhoud. Hiermee ontstaat één netwerk voor , vaste en mobiele telefonie. De opdracht is één van de grotere migraties op dit gebied in Europa. De Code heeft betrekking op het boekjaar en verlangt een gemotiveerde verantwoording over eventuele afwijkingen. Imtech past alle bepalingen van de Code toe, met uitzondering van de volgende afwijkingen: bestaande contractuele afspraken met bestuurders (ten aanzien van zowel de benoemingstermijn als de ontslagvergoeding) zullen worden geëerbiedigd, waarbij het Nederlandse arbeidsrecht als uitgangspunt zal dienen. Voor toekomstig te benoemen bestuurders zal de Code worden gehanteerd; van de bepaling die het aantal commissariaten in Nederlandse beursfondsen tot vijf beperkt, zal ten aanzien van de heer A.G. Jacobs (voorzitter Raad van Commissarissen) voor een overbruggingsperiode tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2006 worden afgeweken, teneinde in zijn opvolging als voorzitter te kunnen voorzien. De heer Jacobs zal derhalve bij zijn aftreden volgens rooster in 2005 zich herkiesbaar stellen voor een periode van één jaar. Dit mede met het oog op het aftreden in 2005 van de vice-voorzitter, de heer M.C. van Veen; in kende Imtech twee afhankelijke commissarissen. Per 1 januari 2005 is dat er één en wordt aan de betreffende bepaling voldaan. Door het toen verstrijken van de vijfjaarsperiode geldt de voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur sedertdien als onafhankelijk lid. BEZOLDIGINGSBELEID VOOR RAAD VAN BESTUUR De aard en samenstelling van het beloningspakket van de Raad van Bestuur zijn in lijn gebracht met de beloningsmarkt voor grotere Nederlandse ondernemingen. Hierbij is geen sprake van een substantiële verhoging van het totaalpakket. Het vaste jaarinkomen van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks afgezet tegen de ontwikkelingen van de Nederlandse beloningsmarkt voor bestuurders van grotere ondernemingen. De hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid zijn als volgt: het basissalaris is gesteld op het mediaanniveau van de referentiemarkt voor bestuurders van grotere Nederlandse ondernemingen; het korte termijn variabel inkomen (circa 65% van de totale variabele beloning) zal overwegend worden gebaseerd op het operationeel resultaat, alsmede in geringere mate op basis van persoonlijke doelstellingen; het lange termijn variabel inkomen (circa 35% van het totale variabele inkomen) zal worden verbonden aan de realisatie van strategische doelstellingen in combinatie met waardecreatie ten opzichte van een referentiegroep van ondernemingen; de Honoreringscommissie zal, in overleg met de Raad van Commissarissen, jaarlijks met de Raad van Bestuur de te leveren prestaties overeenkomen en het aantal voorwaardelijk toe te kennen aandelen vaststellen; de hoogte van de variabele beloning is afhankelijk van vooraf vastgestelde doelstellingen en kan bij ( at target ) realisatie daarvan 85% toevoegen aan het basissalaris van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en 60% aan het basissalaris van het lid van de Raad van Bestuur; realisatie van de jaardoelstellingen wordt beloond in een jaarlijkse bonus in contanten, en het behalen van de langetermijndoelstellingen wordt na drie jaar beloond via een bonus in aandelen. Hiertoe is een nieuwe aandelenregeling in het leven geroepen, die de bestaande optieregeling voor de leden van de Raad van Bestuur vervangt; de Honoreringscommissie kan per doelstelling afwijken van de at target (niveau 100%) vastgestelde bonus in contanten of aandelen. Bij excellente performance bedraagt deze bonus maximaal 150% van het at target vastgestelde bedrag of het aantal aandelen, welk percentage kan teruglopen tot nihil bij het volledig niet behalen van de doelstellingen; de secundaire arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd. 11

14 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Hierbij bieden wij aan de aandeelhouders de door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar ter vaststelling aan. Deze jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door KPMG Accountants N.V. ( KPMG ). Wij adviseren aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen. De statutaire winstbestemming staat vermeld op pagina 76. Na overleg met de Raad van Bestuur stellen wij voor het dividend over per gewoon aandeel vast te stellen op 1,07 euro in contanten (een winstuitkering van 61% voor bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet) en een bedrag van 9,5 miljoen euro toe te voegen aan de reserves. Evenals over de voorgaande jaren wordt hierbij positief afgeweken van het vigerende dividendbeleid (een winstuitkering van 40%) gelet op het vertrouwen van de onderneming in de toekomst. Dit dividendbeleid wordt besproken in de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het verslagjaar hebben wij in zes vergaderingen de Raad van Bestuur met advies terzijde gestaan en, met inachtneming van de belangen van alle stakeholders, toezicht gehouden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Imtech. De Auditcommissie kwam tweemaal bijeen, de Honoreringscommissie driemaal, en de Benoemingscommissie eenmaal. De aanwezigheid van commissarissen bij al deze vergaderingen was nagenoeg volledig. Aan de twee overlegvergaderingen met de Centrale Ondernemingsraad waarin speciale thema s werden behandeld ( loopbaanbeleid, carrièreplanning en (pre)pensioen en toekomstige organisatie van de medezeggenschap ) werd steeds door twee leden van onze Raad deelgenomen. In is Imtech verder versterkt conform de daartoe vastgestelde strategische blauwdruk. Daartoe werden naast diverse kleinere acquisities met de overnames van BrightHouse (ICT projectmanagement), HST (maritieme technologie) en Eniac (software gebaseerd op de IBM-technologie), met in totaal circa 300 medewerkers en een omzet van 56,4 miljoen euro op jaarbasis, belangrijke stappen gezet. Daarnaast groeide Imtech in diverse landen in Oost-Europa, zowel door vanuit Duitsland voor bestaande opdrachtgevers daar te werken, als door de export daarnaar toe van maritieme technologie en industriële procestechnologie. Ten slotte richtte Imtech zich succesvol op nieuwe productmarktcombinaties als bijvoorbeeld zorg, veiligheid en energiemanagement door haar competenties (elektrotechniek, ICT, werktuigbouw) daarvoor gebundeld aan te bieden. Aandacht werd besteed aan de operationele gang van zaken, de beheersing van risico s en de effectiviteit daarvan, de evaluatie van in het verleden geacquireerde bedrijven, het opvolgen van de aanbevelingen uit de onderzoeken naar de interne controle, alsmede de invloed van de economische omstandigheden op de markten waarop Imtech actief is. Uitgangspunt blijft het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Gegeven de marktomstandigheden heeft Imtech naar onze mening goed gepresteerd. Zowel in de vergaderingen van ons College als in de vergaderingen van de Auditcommissie, waar een en ander meer uitgebreid aan bod kwam, werden de kwartaal-, halfjaar-, en jaarcijfers besproken (wat betreft de halfjaar- en jaarcijfers in aanwezigheid van KPMG), alsmede de rapportages van KPMG, de jaarverwachting, en de begroting voor Blijvende aandacht werd geschonken met name door de Auditcommissie aan de invoering van IFRS en de effecten daarvan, risicomanagement, de voorzieningen, het werkkapitaal en de kaspositie. Regelmatig werden de rapporten van analisten over Imtech besproken. Ten laste van het resultaat is een bijzondere last getroffen van 8,0 miljoen euro ter afwikkeling van de financiële consequenties in verband met overtredingen door enkele Nederlandse dochterondernemingen van de Mededingingswet in de periode vóór eind Begin heeft Imtech hierover vrijwillig de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) ingelicht. Gebaseerd op door de NMa in de GWW-sector (Grond-, Weg- en Waterbouw) gehanteerde uitgangspunten is een beoordeling gemaakt van de mogelijke directe financiële consequenties, ter dekking waarvan de last voorziet. De Raad van Bestuur heeft maatregelen getroffen ter voorkoming van concurrentiebeperkende afspraken. Op het personele vlak werd gesproken over de verdere noodzakelijke reorganisaties ten gevolge van het aanpassen van de organisatie aan de marktomstandigheden. Ook het (eigen) functioneren van zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur en hun leden werd geëvalueerd in een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 12

15 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Op voorstel van de Honoreringscommissie heeft de Raad van Commissarissen het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid heeft ten doel om gekwalificeerde en ervaren bestuurders met bedrijfstakervaring aan te trekken, te motiveren en te behouden. De beloningsstructuur is gericht op een optimale verhouding tussen de kortetermijnresultaten van de onderneming en haar doelen voor de langere termijn. Bij het vaststellen van bezoldigingsbeleid is een vergelijking gemaakt met hetgeen gebruikelijk is bij andere grotere Nederlandse ondernemingen en daarover is geadviseerd door Hay Group. Het bezoldigingsbeleid wordt ter goedkeuring voorgelegd in de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voor de hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid wordt verwezen naar pagina 11. In de aandeelhoudersvergadering van 20 april werd de heer Groenenboom herbenoemd. Voorts werd in deze vergadering kennis gegeven van het in 2005 volgens rooster aftreden van de heren Jacobs en Van Veen. De heer Jacobs heeft zich verkiesbaar gesteld voor een periode van één jaar, teneinde in zijn opvolging als voorzitter te kunnen voorzien, mede gezien het aftreden van de heer Van Veen als vice-voorzitter. De Raad van Commissarissen draagt de heer Jacobs voor herbenoeming voor deze periode voor. Voor vervulling van de vacature door het aftreden van de heer Van Veen draagt de Raad van Commissarissen de heer Van der Meer voor benoeming als vice-voorzitter voor een periode van vier jaar voor. Naar de letter van de Nederlandse Corporate Governance Code is de voorzitter van de Raad van Commissarissen niet onafhankelijk van Imtech, aangezien hij commissaris is bij ING Groep NV, welke vennootschap een belang van 10% in Imtech heeft aangemeld. De overige leden van de Raad zijn onafhankelijk van Imtech. Er zijn geen transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen of bestuurders spelen. KPMG heeft aan ons gerapporteerd over haar onafhankelijkheid ten opzichte van Imtech. In dit kader is onder meer aandacht besteed aan de honoraria van KPMG voor zowel de controle, aan controle verwante werkzaamheden en overige werkzaamheden. Voorts heeft KPMG bevestigd dat zij van Imtech onafhankelijk is in overeenstemming met de geldende beroepsvoorschriften. Wij danken de Raad van Bestuur en alle medewerkers voor de in het afgelopen jaar geleverde prestatie. Gouda, 7 maart 2005 namens de Raad van Commissarissen Drs. A.G. Jacobs, voorzitter Ir. M.C. van Veen, vice-voorzitter Wij zijn de heer Van Veen veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet gedurende vele jaren, gestoeld op een brede ervaring, ten bate van Imtech en onze Raad. De door de Raad van Commissarissen gehanteerde profielschets is in bijgewerkt om specifieke deskundigheid te waarborgen ten aanzien van de aard van de onderneming en haar activiteiten. Vaststelling zal geschieden na bespreking in de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Commissarissen en zijn commissies zijn vastgelegd in reglementen. Het algemene reglement is in op onderdelen aangepast aan de Nederlandse Corporate Governance Code en de reglementen van de commissies zijn in vastgesteld. Zowel de profielschets als de reglementen zijn via de website van Imtech (www.imtech.nl) toegankelijk. Energy Contracting Infineon Technologies, München In de nieuwe medewerkers tellende campus van halfgeleiderproducent Infineon Technologies in München verzorgt Imtech voor 80 miljoen euro de complete outsourcing (ontwerp, inrichting, functioneel gebruik, bedrijfskosten, vijftienjarig onderhoudscontract) van alle energievoorzieningen en de optimale integratie hiervan in de primaire en secundaire processen van Infineon. Dit is het grootse outsourcingsproject op dit gebied in Duitsland. 13

16 PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN 1 Drs. A.G. Jacobs (68) Voorzitter, benoemd in 2001, lopende termijn tot 2005 lid van de Auditcommissie lid van de Honoreringscommissie lid van de Benoemingscommissie Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur ING Groep NV Commissariaten Joh. Enschedé BV (voorzitter), NV Kon. Nederlandsche Petroleum Mij. (voorzitter), VNU NV (voorzitter), Buhrmann NV (vice-voorzitter), IHC Caland NV (vice-voorzitter), ING Groep NV Belangrijke nevenfuncties Lid Beleggingscommissie PGGM, Lid Stichtingsraad Prinses Beatrixfonds, Lid Raad van Toezicht Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Ir. M.C. van Veen (69) Vice-voorzitter, benoemd in 1985, lopende termijn tot 2005 Voorzitter van de Honoreringscommissie Voorzitter van de Benoemingscommissie Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Hoogovens NV Commissariaten Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (voorzitter), ABN AMRO Holding NV (vice-voorzitter), Akzo Nobel NV (vice-voorzitter), Corus Group Plc. (non-executive board member) Belangrijke nevenfuncties Voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Voorzitter Bestuur Koninklijk Concertgebouw Orkest, Voorzitter Bestuur Nationale Stichting De Nieuwe Kerk te Amsterdam, Lid Executive Board RAND Europe Prof.Dr. B. de Vries (66) Benoemd in 1995, lopende termijn tot 2007 Voorzitter van de Auditcommissie Voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs. G.J. de Boer-Kruyt (60) Benoemd in 1999, lopende termijn tot 2007 Persoonlijk adviseur Drs. P.J. Groenenboom (69) Benoemd in 2000, lopende termijn tot 2008 lid van de Auditcommissie Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Internatio-Müller NV Commissariaten F. van Lanschot Bankiers NV (vice-voorzitter), NV Eneco, Quest International Nederland BV (voorzitter), USG NV Commissariaten C/TAC NV (voorzitter), Sara Lee/DE NV, Reed Elsevier NV, Allianz Nederland Groep NV Commissariaten Philips Electronics Nederland BV (voorzitter), Electrabel Nederland NV (voorzitter), Q-Park NV (voorzitter), Tapijtfabriek H. Desseaux NV (voorzitter), NIB Capital NV Belangrijke nevenfuncties Voorzitter van de Stichting START, Voorzitter START Foundation, Voorzitter Centrale Plan Commissie, Voorzitter Bestuur Stichting Het Expertise Centrum Belangrijke nevenfuncties Raad van Toezicht Netherlands Development Organisation (SNV), Raad van Toezicht Common Purpose Belangrijke nevenfuncties Vice voorzitter Marketing Committee UEFA, Lid Bestuur NOC*NSF, Vice-voorzitter Koninklijk Instituut voor de Tropen, Voorzitter Fonds voor de Topsport, lid Bestuur Benificiantenraad Lotto, Bestuurslid SIC E.A. van Amerongen (51) Benoemd in 2002, lopende termijn tot 2006 Voormalig CEO Koninklijke Swets & Zeitlinger NV Commissariaten Lucent Technologies Nederland BV (voorzitter), HITT NV, Corus Group Plc (non-executive board member), ASM International NV, Koninklijke Swets & Zeitlinger NV Belangrijke nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Twente, Raad van Toezicht Centraal Bureau Rijvaardigheid RAAD VAN BESTUUR DIRECTIERAAD 2 Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen (57) voorzitter Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner (53) K. (Klaus) Betz (49) lid directie Imtech Deutschland Ir. J.A. (Jan) Casteleijn (55) algemeen directeur Imtech Infra Drs. Ing. A.L.A. (Aart) van Gelder (58) algemeen directeur Imtech Projects A.F. (Jos) Graauwmans (47) directeur personeel & organisatie Dipl.-Ing. P. (Peter) Kronenberg (47) lid directie Imtech Deutschland Ir. C.A.J. (Cees) van Laarhoven (56) algemeen directeur Imtech Technology W. (Willy) Michielsen (61) algemeen directeur Imtech Belgium Drs. J.W. (Jan) Mussche RA (58) directeur control Duitsland en Spanje Drs. G.L.M. (Goof) Hamers (52) Drs. C.A. (Kees) van Rooden RA (53) 1 2 Alle commissarissen bezitten de Nederlandse nationaliteit. De leden van de Raad van Bestuur maken deel uit van de Directieraad. algemeen directeur Imtech Marine & Offshore Drs. J.T.M. (Hans) van Happen (46) algemeen directeur Imtech ICT financieel directeur Mr. M.E.J. (Mark) Salomons (43) secretaris van de vennootschap 14

17 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: miljoen euro (+ 1,2%) Nettowinst: 45,4 miljoen euro (+ 3,2%)* Winst per aandeel voor amortisatie goodwill: 1,93 euro (+ 6,0%)* Bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet: 8,0 miljoen euro Handhaving dividend: 1,07 euro per gewoon aandeel Imtech goed gepositioneerd voor verdere groei bij aantrekkende markten Verwachting 2005: verdere toename bedrijfsresultaat bij aantrekkende markten in miljoen euro Netto-omzet EBITA* EBITA als % van de omzet* Nettowinst* Orderportefeuille Werkzaam vermogen, exclusief liquide middelen Aantal medewerkers per 31 december ,1 3,8 45, ,9 3,5 44, ,4 3,4 41, * Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. IMTECH GOED GEPOSITIONEERD VOOR VERDERE GROEI is voor Imtech goed verlopen. In niet eenvoudige marktomstandigheden werd met een hoger resultaat bij een lagere omzet naar tevredenheid gepresteerd. Het bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill (EBITA) nam met 5,8% toe tot 78,1 miljoen euro (: 73,9 miljoen euro), waarvan 2,6% autonoom. De nettowinst liet een toename van 3,2% zien tot 45,4 miljoen euro (: 44,0 miljoen euro). De omzet nam met 1,5% af tot miljoen euro (: miljoen euro). Deze hogere omzet in werd veroorzaakt door het in dat jaar opgeleverde omvangrijke kantorencomplex AVIVA in Duitsland, waarmee een omzet van circa 100 miljoen euro gemoeid was. De orderportefeuille per 31 december nam daarentegen met 1,2% toe en bedroeg miljoen euro (: miljoen euro). De winst per aandeel voor amortisatie goodwill steeg met 0,11 euro naar 1,93 euro (+ 6,0%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het verslagjaar. Bij deze cijfers is de bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet buiten beschouwing gelaten. De toename van het bedrijfsresultaat kwam door druk in een aantal markten in Nederland (utiliteit, industrie, infra en telecom) met name tot stand door een goede gang van zaken in België, Luxemburg, Duitsland, UK en Spanje en in de markten van ICT en maritieme technologie. En dat terwijl ook in deze landen en markten de omstandigheden niet eenvoudig waren. Met het oog op de toekomst zal voor de activiteiten in de Benelux veel afhangen van de ontwikkeling van de verschillende deelmarkten in Nederland, waar in sprake was van hevige prijsconcurrentie. De verwachting is dat hier in 2005 een kentering in zal komen. Hierbij spelen de afgelopen jaren doorgevoerde aanpassing en stroomlijning van de organisatie een rol, evenals een verscherpte strategische focus gericht op groeiende markten als onderwijs, zorg en veiligheid. De kwetsbaarheid van de Beneluxorganisatie voor conjuncturele tegenvallers wordt hierdoor aanzienlijk verminderd. Daarnaast neemt het belang van langdurige maintenance-contracten snel toe. Bovendien wordt in België en Luxemburg voortgaande groei verwacht. 15

18

19 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR De activiteiten in Duitsland, UK en Spanje hebben een schaalomvang en marktpositie die, ondanks per land en markt wisselende economische en marktomstandigheden, een stabiele ontwikkeling van omzet en resultaat waarborgen. Het succesvolle trackrecord uit het verleden en de sterke positionering geven vertrouwen voor de toekomst. Bij de ICT- & Technology-activiteiten is het nog steeds wachten op een echt marktherstel, met name in de markten van ICT en Telecom. De eerste tekenen van verbetering in deze markten hebben zich in voorgedaan, hetgeen ook tot uiting is gekomen in de ontwikkeling van de omzet en het resultaat. Zet het herstel zich door, dan zal dat leiden tot een versnelling in de ontwikkeling van de resultaten in deze cluster. De versterking van de marktpositie door de acquisities in zal eveneens bijdragen aan groei van het resultaat. De Maritieme en Technology activiteiten van Imtech ontwikkelen zich bovendien goed, hetgeen ook in de nabije toekomst redenen geeft tot optimisme. Imtech is dan ook goed gepositioneerd voor verdere groei bij aantrekkende marktomstandigheden. BIJZONDERE LAST INZAKE OVERTREDING NEDERLANDSE MEDEDINGINGSWET Ten laste van het resultaat is een bijzondere last getroffen van 8,0 miljoen euro ter afwikkeling van de financiële consequenties in verband met overtredingen door enkele Nederlandse dochterondernemingen van de Mededingingswet in de periode vóór eind Deze overtredingen houden verband met het vooroverleg dat toentertijd in de Nederlandse installatiebranche bij aanbestedingen stelselmatig plaatsvond. Imtech heeft hierover vrijwillig de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) ingelicht, in het tweede kwartaal van een intern onderzoek uitgevoerd en de resultaten hiervan overhandigd. Imtech heeft kennis genomen van de uitgangspunten waarop de NMa zich baseert bij het vaststellen van de boetebeschikkingen voor overtredingen van de mededingingsregels in de GWW-sector (Grond-, Weg- en Waterbouw). Gebruikmakend van onder andere deze uitgangspunten heeft Imtech een beoordeling gemaakt van de mogelijk directe financiële consequenties van de in verband met deze zaak lopende mededingingsrechtelijke procedures en de daarmee gemoeide kosten. De genomen bijzondere last voorziet naar verwachting in de volledige dekking van deze consequenties. ACQUISITIES In heeft Imtech het aanwezige strategische portfolio van activiteiten op een aantal fronten versterkt. De volgende overnames (met specificatie van de omzet op jaarbasis) zijn gedaan: BrightHouse, een specialist in ICT-projectmanagement: 5 miljoen euro; Eniac, een IBM Software Partner: 14 miljoen euro; HST (HDW-Hagenuk Schiffstechnik), een specialist in maritieme technologie: 36 miljoen euro; Diverse kleinere acquisities: 1,4 miljoen euro: Navision-activiteiten (ERP-dienstverlening: Enterprice Resource Planning) van Level Automatisering; IMServ (overgenomen van Invensys) en Spark Energy, beide gespecialiseerd in energiemanagement; TLM Noord, specialist in infra-automatisering; Belgische en Franse parkeeractiviteiten van Aspark/Bolore. De totale koopsom bedroeg 38,6 miljoen euro. In totaal zijn bij bovengenoemde bedrijven circa 300 medewerkers werkzaam. DIVIDENDVOORSTEL Doelstelling blijft 40% van het nettoresultaat exclusief bijzondere posten uit te keren aan aandeelhouders. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten worden voorgesteld van 1,07 euro per aandeel (: 1,07 euro). Dit voorstel komt neer op een winstuitkering van 61% van het nettoresultaat vóór de hierboven genoemde bijzondere last (: 63%), gelet op het vertrouwen van de onderneming in de toekomst. Multifunctionele technologie in Care & Cure De zorg is een segment waarbinnen Imtech in Europa snel aan positie wint. Het competentiecentrum Imtech Care & Cure richt zich op integrale, innovatieve en multifunctionele technologische dienstverlening in de complete zorgketen. Imtech biedt de nieuwste zorgconcepten en -processen en richt zich op strategisch vastgoedmanagement. In werd voor tientallen miljoenen euro s aan orders verworven. 17

20 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR STRATEGIE Imtech levert een samenhangend pakket van technische dienstverlening in de Benelux, Duitsland / UK / Spanje en de grotendeels internationale markt van ICT & Technology (ICT, Technology, Maritiem en Telecom). Het gaat om de combinatie van drie technologieën (informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw) en vijf activiteiten (advies, ontwerp, installatie, onderhoud en beheer) die in vijf markten (utiliteit, industrie, infra, maritiem en telecom) wordt aangeboden (zie achterin binnenzijde omslag). Deze combinatie is in samenhang met de bereikte schaalgrootte onderscheidend en geeft Imtech een uniek profiel. De markt van technische dienstverlening is een gefragmenteerde markt waarin veel concurrenten in slechts één technologisch gebied opereren. Imtech kan vanuit één aanspreekpunt hoogwaardige totaaloplossingen aanbieden. Imtech realiseert toegevoegde waarde door diepgaand inzicht in en kennis van (de primaire processen van) de klant, intensieve samenwerking met en voor de klant en door een compleet en geïntegreerd aanbod van concepten en diensten. Klanten zijn hierdoor beter in staat zich op hun eigen kernactiviteit(en) te richten. De opbouw en versterking van de positie als multidisciplinaire Europese technische dienstverlener zijn mede ingegeven door de trend bij opdrachtgevers om niet-kernactiviteiten, zoals engineering, ICT en onderhoud, niet meer zelf uit te voeren, maar uit te besteden aan grote, multidisciplinaire spelers met één aanspreekpunt. Activiteiten op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw en ICT worden daarom gecombineerd aan de markt aangeboden, hetgeen Imtech in staat stelt aan die groeiende vraag tegemoet te komen en de toegevoegde waarde aanzienlijk te vergroten. Sterke punten zijn: het gecombineerd aanbieden van de technologieën informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw met één aanspreekpunt voor de klant; de financiële kracht die klanten vertrouwen geeft in continuïteit van de onderneming; leadership door schaalgrootte met sterke nationale posities (top-3 marktposities) en onderscheidende technische innovatie; strategische allianties met derden en partnershiprelaties met leveranciers van specifieke technologieproducten; een decentrale klantgerichte organisatie waarbinnen het fenomeen ondernemerschap goed ontwikkeld is en waar sprake is van een relatief lage overhead; succesvolle integratie van overnames in de organisatie, die als multiplier voor verdere groei kunnen dienen; de geboden hoge kwaliteit. Zwakke punten zijn: het nog onvoldoende beschikken over volledige en optimale domeinkennis van klanten; de ontwikkeling van het kennispotentieel en managementvaardigheden in relatie tot de snelheid van de ontwikkeling op de markten waarin Imtech actief is; het decentrale business-model maakt het optimaal intern samenwerken in een aantal gevallen niet eenvoudig, omdat de zelfstandige organisatieafdelingen ieder voor zich worden afgerekend op hun prestaties. Ecostroom Burgenland, Oostenrijk Imtech is een specialist in energiemanagement. In Heiligenkreuz in Oostenrijk won Imtech een uitgeschreven competitie voor realisatie van een milieuvriendelijke energiecentrale met een thermische capaciteit van 43,3 MW en een elektrische capaciteit van 11,6 MW. Deze innovatieve centrale gaat een groot deel van de regio Burgenland van ecostroom voorzien. Imtech is verantwoordelijk voor het concept, de engineering, het projectmanagement en de complete technologie. 18

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL J AARVERSLAG SAMEN SUCCESVOL KERNPUNTEN Versterking marktposities Europa Goed resultaat onder ongunstige marktomstandigheden EBITA: 73,9 miljoen euro, + 8,0% (autonoom + 0,4%) Nettowinst: 44,0 miljoen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 SAMEN SUCCESVOL

JAARVERSLAG 2002 SAMEN SUCCESVOL JAARVERSLAG SAMEN SUCCESVOL EBITA: 76,3 miljoen euro (+ 14,9%, autonoom + 8,3%) Omzet: 2,0 miljard euro (+ 12,5%, autonoom + 2,4%) Sterke toename resultaat in Duitsland (EBITA: + 34,6%) Orderportefeuille

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Persbericht, 21 juni 2013 Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 2 augustus 2013,

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

IM T E C H N. V. J A AR VERS

IM T E C H N. V. J A AR VERS JAARVERSLAG 26 KERNPUNTEN 26 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 113,3 miljoen euro, + 31,2% (autonoom + 13,3%) Totaal opbrengsten: 2.839 miljoen euro, + 19,3% (autonoom + 7,2%) Operationele EBITA-marge:

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.*

GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.* GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.* Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op vrijdag 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012.

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31 augustus 2011 De

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van EXENDIS N.V., statutair gevestigd te Ede (Gelderland), te houden op maandag 23 juni 2008 in het NIMAC Vergadercentrum aan de Galvanistraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein 40, 3012 CC

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie