it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten!"

Transcriptie

1 it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten! techniek: Railkokersysteem versus bekabeling fysieke scheiding: Moeder van alle inefficiency in het datacenter dcw september 2014 in samenwerking met: advancing information transport systems

2 DAAROM VERTROUWEN KLANTEN OP TE CONNECTIVITY Al vanaf het begin werken we samen met de leidende fabrikanten van actieve componenten. Op die manier zijn we in staat oplossingen te ontwikkelen die in-line zijn met de bekabelingstrends van de toekomst. We investeren in duurzame lokale bronnen. Daardoor zijn we in staat om wereldwijd een technische aan-huis-service te leveren, zoals bij internationale datacenter projecten. Houdt uw datacenter flexibel en efficiënt met de infrastructuur van TE Connectivity! UNIVERSAL CONNECTIVITY PLATFORM (UCP): Ideaal voor datacenter omgevingen met Mixed Media Plug & Play Koper en Glasvezel in een paneel Bespaart tijd en ruimte door een hoge efficiency in het rack Benut vrije ruimte boven, naast en onder het 19 inch gedeelte Optimaal geïntegreerd kabelmanagement door panelen die onder een kleine hoek zijn gevormd Uitgerust voor applicaties voorbij de 100G Data Center Infrastructuur EVERY CONNECTION COUNTS TE Connectivity Nederland BV Rietveldenweg 32, 5222 AR s-hertogenbosch Tel: Mail: KRONE, AMP NETCONNECT, TE connectivity logo en TE Connectivity zijn trademarks

3 dcw colofon DATACENTERWORKS is hét vakblad over de technische infrastruc tuur van datacenters. jaargang 7, september 2014, nr. 9 datacenterworks verschijnt tienmaal per jaar. toezending geschiedt op abonnement basis en controlled circulation. HOOFDREDACTEUR/UITGEVER robbert hoeffnagel TELEFOON +31 (6) TWITTER twitter.com/rhoeffnagel LINKEDIN nl.linkedin.com/in/robberthoeffnagel FACEBOOK Goed rekenen Als er de laatste jaren één trend is die de toon zet in de datacenter-wereld, dan is het wel DCIM. Waar we voorheen eigenlijk alleen maar konden beschikken over los van elkaar functionerende monitoring-tools, is geleidelijk aan het besef doorgedrongen dat al die losse softwarepakketten op zich wel interessant zijn, maar geen mogelijkheden bieden om de totale technische infrastructuur van een computerruimte of datacenter als een geheel te beheren. Met DCIM kunnen we dat probleem oplossen. Sommige van deze programma s kunnen in principe alle belangrijke functies van een datacenterinfrastructuur beheren, in andere gevallen kunnen zij nauw samenwerken met reeds eerder geïnstalleerde tools. In dat geval dient DCIM dus meer als een soort integratielaag over de bestaande monitoring-tools heen. EINDREDACTIE/TRAFFIC AB MUILWIJK POSTADRES REDACTIE beatrixstraat 2, 2712 ck zoetermeer TELEFOON +31 (0) ADVERTENTIE-EXPLOITATIE jos raaphorst Directeur TELEFOON +31 (0) TWITTER twitter.com/raaphorstjos LINKEDIN nl.linkedin.com/pub/dir/jos/raaphorst VORMGEVING laura willemsen graf isch ontwerp DRUK graf ia media groep datacenterworks werkt samen met kennispartners als bicsi, data centre alliance, green it amsterdam, it room infra, nen en pedca kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van de redactie. de redactie noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de juistheid van genoemde data en prijzen. fotokopie en overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder vermelding van: overgenomen uit datacenterworks, vakblad over de technische infrastructuur van datacenters, met vermelding van de jaargang en het nummer. datacenterworks is een uitgave van fenceworks bv Interessant bij de acceptatie van DCIM die we nu stap voor stap op gang zien komen, is de vraag waar nu eigenlijk de belangrijkste voordelen van het gebruik van deze beheerpakketten zitten. Het is logisch dat we daarbij als eerste kijken vanuit de tools die met DCIM worden geïntegreerd. Individuele tools voor het monitoren van het energieverbruik of het volgen en instellen van temperaturen voeren dan vaak de boventoon. Logisch dat menigeen er vanuit gaat dat daar ook de grootste voordelen van DCIM liggen: lagere energiekosten. Louis van Garderen, blogger bij zusterproject CloudWorks, is van huis uit accountant en is gespecialiseerd in rekenwerk voor telecom-, media- en IT-bedrijven. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar Nederlandse hosting-bedrijven en adviseert cloud providers over de manier waarop zij hun infrastructuurkosten kunnen doorbelasten aan individuele klanten. Van Garderen heeft ook eens goed gekeken naar DCIM. En dan met name naar de vraag waar de primaire voordelen van het toepassen van datacenter infrastructure management-software nu precies zitten. Dat blijkt dus niet het verlagen van de energiekosten te zijn. Dé grote winst zit m in het verbeteren van de dienstverlening aan de (interne of externe) klant. In de terminologie van Van Garderen: een betere beschikbaarheid van de services. Disaster recovery en lagere omstelkosten vormen een goede tweede en derde winstpunt. Lagere energiekosten blijkt maar voor een zeer klein deel bij te dragen aan de werkelijke winst van DCIM. DCIM is een zeer belangrijke trend, maar kan niet los gezien worden van wat er verder in het datacenter gebeurt. Een optimaal beheer van de technische infrastructuur is van groot belang, maar dient vooral gezien te worden als onderdeel van het beheer van het gehele datacenter: infra én IT. De gevolgen van een probleem met de IT-systemen in het datacenter (hardware en dus de daarvan afhankelijke applicaties) zijn financieel veel groter, dan de winst die behaald kan worden door het via een betere monitoring verder verlagen van de energiekosten die het gevolg zijn van bijvoorbeeld inefficiënt koelen. Laten we DCIM daarom vooral zien als een zeer belangrijke stap op weg naar datacenter management waarbij het beheer van de infrastructuur en van de IT-laag volledig met elkaar geïntegreerd zijn. robbert hoeffnagel hoofdredacteur datacenterworks/uitgever dcw september redactioneel 3

4

5 Inhoud it room infra (niet) iedereen kan een datacenter/ serverruimte inrichten! Door het krimpen van de traditionele bouwsector en de flinke groei die de datacenter/computerruimte markt ondergaat lijkt iedere system integrator, installateur, adviseur, gebouwautomatiseerder of leverancier van klimaat(regelings)apparatuur zich ook te richten op de datacenter markt. interview 10 nieuwe piketpalen slaan De Stichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam zoals Green IT Amsterdam voluit heet, heeft een nieuwe directeur. Per 1 augustus heeft Jaak Vlasveld de dagelijkse leiding overgenomen van John Post, die na ruim tweeënhalf jaar Green-IT Amsterdam, als lid van TKI Switch2Smart Grids wel betrokken blijft als gesprekspartner. DatacenterWorks laat u graag nader kennismaken met de nieuwe directeur van Green-IT Amsterdam die als programmaleider uit de eigen gelederen al de nodige ervaring heeft opgebouwd. techniek 12 railkokersysteem versus bekabeling Indien men de elektrische installatie van een datacenter gaat bespreken, overweegt men dan ook een railkokersysteem? Dit artikel introduceert u in de wereld van energiedistributie waarbij het traditionele gebruik van bekabeling wordt vergeleken met railkokersystemen. fysieke scheiding 16 moeder van alle inefficiency in het datacenter Fysieke scheiding is de standaard in elk datacenter. Echter, door niet volledige scheiding, is uw PUE minimaal 0,2 hoger dan noodzakelijk en zijn HotSpot s er nog steeds. Wij leggen u het hoe en waarom uit. event 24 slimme, flexibele gebouwen & datacenters Dagelijks krijgt u te horen dat uw datacenter efficiënter, duurzamer en productiever kan, en stiekem weet u ook wel dat business as usual niet meer werkt. Uw IT-omgeving en datacenter zijn in de huidige vorm waarschijnlijk niet geschikt om de fenomenale groei van de hoeveelheid data - door IDC de komende jaren ingeschat op veertig procent per jaar - op te kunnen vangen. markt 28 hqt onderzoekt de wereld van morgen! Na een jaar bouwen is het HARTING Quality and Technology Center (HQT) op 27 juni 2014 officieel geopend. Bij de realisatie van het nieuwe HQT heeft HARTING gekozen voor een transparant, architectonisch concept. Zo kan, in een inspirerende omgeving, een open uitwisseling van ideeën plaatsvinden. De campusopzet is flexibel en maakt het mogelijk om verder uit te breiden met nieuwe testopstellingen en het creëren van nieuwe omgevingen. event 32 duurzame datacenters in de mra Op 11 juni jl. organiseerden Green IT Amsterdam en Nuon de bijeenkomst Creating the positive difference - duurzame datacenters, met en voor verschillende stakeholders van de datacenter industrie. Het doel van de bijeenkomst was om een keer niet in te gaan op een specifieke technologische oplossing en verder te kijken dan het thema energie efficiëntie. Oftewel beyond PUE. en verder 36 nieuws 44 agenda 45 nieuws van it room infra 46 bicsi-nieuws coverfoto In de laatste week van juni was het hoofdkantoor van Rittal in Herborn omgebouwd tot een heus bezoekers- en congrescentrum. Het Duitse bedrijf bood haar klanten, partners en relaties een internationaal programma aan dat na afloop de gemoederen nog flink bezighield. DatacenterWorks doet verslag op pagina 20. dcw september inhoud 5

6 Dutch Datacenter Index Augustus 2014 DDI 62/ 60 Gecorrigeerde Index zet opmars voort de voorzichtige stijging van de ddi in juni/juli, zet zich bij de meting van begin augustus voort. zowel de graadmeter voor de datacenteractiviteit in de afgelopen drie maanden, als de graadmeter voor het komende kwartaal liggen een punt hoger ten opzichte van eind mei. dcw september barometer 6 Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. N.B. In Augustus heeft Pb7 met terugwerkende kracht de rekenmethode voor de DDI gecorrigeerd, zodat het minimum exact 0 bedraagt en het maximum 100. Bij de meting van begin augustus zien we een verdere toename van de gecorrigeerde DDI als we naar de groei in de afgelopen drie maanden kijken van de datacenteractiviteit. Sinds de vorige meting waarbij we een gecorrigeerde score van 60 zagen, is de DDI 2 punten verder gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door lichte stijgingen over de gehele linie van vierkante meters, vermogen en investeringen. Met deze score komen we weer verder boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden. De vooruitzichten voor de komende drie maanden zijn echter net iets minder positief. De index voor de driemaandelijkse vooruitblik daalt juist 2 punten tot 60. De datacenterbeslissers verwachten echter dat deze vertraging slechts tijdelijk is. De vooruitzichten voor de komende 12 maanden zijn namelijk sterk verbeterd, met een Index die 4 punten omhoogschiet. De lichte groeivertraging die we voor later in het jaar voorzagen, lijkt dus werkelijkheid te worden. Het vertrouwen in de groei op de lange termijn is echter juist sterker geworden. Mei-Jul Aug-Okt +12 mnd Vierkante meters in gebruik Vermogen Investeringen Totaal investeringen De trends die we de afgelopen maanden waarnemen in de onderliggende cijfers, zetten ook deze maand door. Op het gebied van het aantal vierkante meters dat in gebruik is, is de groei beduidend afgezwakt. Hoewel deze aantrekt voor de komende 12 maanden, blijft deze groei achter bij de andere indicatoren. Dat de oppervlakte-kpi de minst sterke is, is op zich logisch: de eisen per vierkante meter nemen steeds verder toe. Intussen zien we een zeer sterke (verwachte) toename van de investeringen, niet zozeer in de komende drie maanden, maar vooral voor Nog altijd zijn investeringen in energie efficiency en beheersystemen wat dat betreft leidend. peter vermeulen directeur van pb7 research Tabel: Dutch Datacenter Index, augustus 2014 Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari - Augustus 2014

7 Oog voor samenwerking All IT Rooms heeft een uitgesproken eigen aanpak en werkwijze. Wij geloven sterk in de opbouw van lange termijn relaties met onze klanten maar ook met onze leveranciers. Onze leveranciers noemen wij niet voor niks onze partners. All IT Rooms werkt aan elke opdracht met een team van specialisten. Hierin is ook een belangrijke rol voor u als klant weggelegd. U bent immers de specialist van uw organisatie. Wij verheugen ons op een prettige samenwerking met u. Computerruimtes / datacenters / serverruimten Advies en ontwerp Nieuwbouw en verbouw Service en onderhoud Beheer en monitoring ONTDEK DE PASSIE VAN ALL IT ROOMS ALL IT Rooms B.V. Lange Kleiweg 50B 2288 GK Rijswijk T +31(0) E

8 door het krimpen van de traditionele bouwsector en de flinke groei die de datacenter/ computerruimte markt ondergaat lijkt iedere system integrator, installateur, adviseur, gebouwautomatiseerder of leverancier van klimaat(regelings)apparatuur zich ook te richten op de datacenter markt. zo zijn er bedrijven zonder specifieke kennis over it maar wel van het bouwen van gekoelde ruimtes. anderzijds zijn het de it-leveranciers, die in het verleden alleen de servers installeerden die nu ook hun klanten gaan adviseren over het koelen van deze servers, kijk bijvoorbeeld naar dell fresh air. daarnaast zijn er bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het (ver)bouwen van computerruimtes/datacenters waarbij deze markt de enige focus is. (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten! dcw september It room infra Maar wie bepaalt binnen een organisatie hoe de IT-infrastructuur eruit komt te zien? En met welke partijen wordt er samengewerkt? Is dit de facilitaire manager, de datacenter manager of is dit de IT-manager? Ook hier is een duidelijke verschuiving te zien. Uptime van IT is zeer belangrijk. Wanneer IT stil ligt, liggen vrijwel alle bedrijven stil. De ITmanager doet z n werk goed als een datacenter draait (ook blijft draaien als de stroom uitvalt of er brand uitbreekt) maar is hij ook verantwoordelijk voor de energiekosten? De facilitaire manager is verantwoordelijk voor het volledig besturen en beheersen van alle ondersteunende activiteiten. Maar is IT bij bijvoorbeeld een bank of datacenter een ondersteunend proces of is het core? Waar banken een aantal jaren geleden hun IT (services) uitbesteedden naar bijvoorbeeld India, kiezen veel bedrijven er voor om dit weer terug te halen. Het meer grip hebben op de IT is de belangrijkste reden. Dan is er nog een Datacenter Manager, de enige van de drie functies waar geen standaard hbo-, of universitaire opleiding voor gevolgd kan worden. Uit recent onderzoek van DatacenterWorks en PEDCA blijkt wel dat er opleidingen/trainingen worden verzorgd door aanbieders als CNet, DatacenterDynamics, DatacenterPeople, Tunix of Vijfhart. Deze aanbieders verzorgen bijvoorbeeld BICSI-opleidingen (RCDD, CD- CEP en dergelijke), maar ook andere trainingen. Datacenter Managers

9 hebben zelf voor specifieke kennis gezorgd en kunnen op die manier veel geld besparen door de ruimte zo efficiënt mogelijk in te richten en de uptime zo hoog mogelijk te maken. Maar is dit voldoende om zeggenschap te houden over het datacenter? Wie er ook gaat winnen, de visie/boodschap van IT Room Infra geldt meer dan ooit. De realisatie van een datacenter/server- of computerruimte is een hightech activiteit die professioneel moet worden bedreven en steeds breder efficiënt kan worden toegepast. Op het jaarlijkse IT Room Infra event worden de laatste technieken en mogelijkheden besproken en oplossingen getoond. Het aantal deelnemers is met 61 meer dan ooit. Of ook de facilitaire managers en IT-managers zich nadrukkelijk gaan richten op de fysieke infrastructuur is op 6 november te zien. Iedereen is in ieder geval van harte welkom. P.S. Uiteraard kan er ook altijd nog gekozen worden om een extern datacenter te gebruiken. Waarom Cisco dit wel doet en ABN Amro niet, horen bezoekers op IT Room Infra. harm wijsman branchemanager it room infra it room infra 6 november 2014 Congrescentrum 1931, Brabanthallen Den Bosch Gratis aanmelden via 61 exposanten, 32 lezingen dcw september It room infra

10 Volgens Vlasveld hebben de participanten van het Consortium stuk voor stuk duurzaamheid hoog in het vaandel staan en willen dat inzetten voor innovatie. Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar springt de diversiteit van de ICT-sector in het oog. Variërend van software-developers, ingenieursbureaus, tot de datacenters zelf, kan een ieder met zijn eigen expertise bijdragen aan de duurzaamheid en vergroening maar vooral impulsen geven aan innovatie. Naast het verbruik van elektriciteit kijken we ook naar het ontwerp en de inbedding van datacenters in de omgede stichting consortium green-it regio amsterdam zoals green it amsterdam voluit heet, heeft een nieuwe directeur. per 1 augustus heeft jaak vlasveld de dagelijkse leiding overgenomen van john post, die na ruim tweeënhalf jaar green it amsterdam, als lid van tki switch2smart grids wel betrokken blijft als gesprekspartner. datacenterworks laat u graag nader kennismaken met de nieuwe directeur van green-it amsterdam die als programmaleider uit de eigen gelederen al de nodige ervaring heeft opgebouwd. Nieuwe directeur Green IT Amsterdam wil ambities concretiseren Nieuwe piketpalen slaan dcw september interview 10 Een bijzondere combinatie van studies Telematica en Filosofie aan de Technische Universiteit Twente vormt de basis van de loopbaan van drs. ir. Jaak Vlasveld. Direct na het succesvol afronden van deze studies is Vlasveld in 2008 als consultant/onderzoeker aan de slag gegaan bij K4B Innovation, het bureau van zijn toenmalige hoogleraar Prof. Bart Nieuwenhuis, waarbij drie onderwerpen er uit sprongen: de innovatie van de dienstensector, de organisatie van ICT - zoals esciences en Grid computing - voor de wetenschap en het ICT-gebruik binnen de datacentersector. Dit laatste item werd aangedragen door de Gemeente Amsterdam. Uiteindelijk mondde dit onderwerp na twee jaar uit in het advies om een structurele vorm van samenwerking op te zetten tussen de overheid, gebruikers en leveranciers. Volgens Vlasveld was het niet meer dan logisch dat in de zomer van 2010 het Consortium Green-IT Regio Amsterdam werd opgericht. Zeker als hierbij rekening wordt gehouden met de ambitieuze doelstelling van de Gemeente Amsterdam: een reductie van het CO 2 gebruik in 2025 van maar liefst 40% ten opzichte van het jaar Naast het terugdringen van de CO 2 emissie heeft het Consortium ook de vermindering van het energiegebruik als doelstelling. We mogen trots zijn op de prestaties van de datacentersector in de regio Amsterdam, zelf een belangrijke gebruiker van elektriciteit, zo vervolgt de nieuwe directeur van Green IT. Indertijd is de ambitie geformuleerd om het gebruik van elektriciteit door de vele datacenters vergaand terug te dringen en te verduurzamen. Daar slagen we in steeds grotere mate in. ICT kan ook sterk bijdragen aan verduurzaming van bedrijven, huishoudens en mobiliteit door slimme nieuwe toepassingen voor een duurzame energiehuishouding. Bovendien speelt ICT een belangrijke rol voor de energiesector om opwekking, distributie en gebruik van energie duurzaam en efficiënt te maken. Het consortium had al direct vanaf de start een kritieke massa met 26 deelnemers met daarbij grote partijen uit de sector zoals de datacenters, toeleveranciers, consultancy en de gebruikers. Inmiddels zijn we doorgegroeid naar zo n 45 deelnemers en streven we er nog steeds naar de energie footprint zo klein mogelijk te houden. De eerste overweging van de Gemeente Amsterdam om de wereld beter te maken en in het verlengde daarvan hoe ICT daarbij van dienst kan zijn, blijven we nastreven. Het ijkpunt van 1990 halen we als ICT-sector uiteraard niet, daarvoor blijft het dataverbruik te onstuimig groeien. Een term als Big Data bestond nog niet ten tijde van de oprichting. Wel kunnen we met de sector werken aan slimme duurzame toepassingen van ICT binnen gebouwenbeheer, mobiliteit en industrie. Vlasveld rekent voor: De hefboomwerking die ICT heeft bij de terugdringing van het energieverbruik kan aardig oplopen met een factor drie : één Kilowatt ICT levert drie Kilowatt energiebesparing op.

11 ving. Net zoals onze blik op de bestaande in-house computerruimtes waar veel energiewinst valt te boeken. De keuze voor Amsterdam in de naamgeving is zeer voor de hand liggend: Amsterdam en zeker groot Amsterdam is het centrum van datacenters. Nu is wel de tijd aangebroken om ook verder te kijken dan alleen de Amsterdamse regio en de samenwerking met andere regio s te intensiveren. Het delen van onze expertise is iets wat we absoluut nastreven. Momenteel voeren we bijvoorbeeld gesprekken in Rotterdam en in Eindhoven om ook daar in te zetten op duurzaamheid en vergroening. We merken namelijk dat we steeds meer als kennispartner worden uitgenodigd bij publieke en bij private organisaties. Het wordt nu zaak om nieuwe doelstellingen te formuleren om de Amsterdamse ambitie van 2025 te halen. Daar gaan we met onze participanten binnenkort zeker over in discussie en dan zullen er ongetwijfeld nieuwe piketpaaltjes geslagen worden. jos raaphorst uitgever 11

12 Energiedistributie: Railkokersysteem versus bekabeling indien men de elektrische installatie van een datacenter gaat bespreken, overweegt men dan ook een railkokersysteem? dit artikel introduceert u in de wereld van energiedistributie waarbij het traditionele gebruik van bekabeling wordt vergeleken met railkokersystemen. Het bepalen van de kabeldiameter dient zeer nauwkeurig te worden gedaan. Kabels moeten volgens de IEC 20-14, IEC 20-22/2 en de IEC worden geconstrueerd. De capaciteit van kabels wordt erg beïn vloed door de wijze van montage. De wijze van montage bepaalt namelijk hoe effectief de optredende warmteontwikkeling wordt afgevoerd die vrijkomt door het belasten van de kabels. Tevens wordt de reactantie bepaald door de positie waarin de kabels worden gemonteerd. Omgevingsfactoren voor de verschillende types van installeren worden volgens de NEN 1010 kabeltabellen bepaald. Kabels worden vaak gemonteerd in geperforeerde kabelgoten. Deze kabelgoten zorgen voor een goede ventilatie en bevorderen een goede warmte afgifte. De norm zegt dat wanneer de kabels in een kabelgoot liggen waarvan 30% is geperforeerd, dit gelijk staat alsof de kabels in de lucht hangen. De kabels hebben een PVC-mantel, waardoor het koper in de kabel bestand is tegen een temperatuur van 70 C. railkoker Railkokersystemen (ook wel busbars genoemd) zijn het duurzame alternatief voor kabelinstallatie, en worden vooral daar toegepast waar aan het transport en ook de verdeling van elektrische energie erg hoge eisen worden gesteld, zoals in ziekenhuizen, energiecentrales, (hoogbouw)kantoren, de petrochemie, bepaalde overheidsobjecten en datacenters. Een railkoker is in de IEC EN omschreven als; een systeem met één of meerdere geleiders die geïsoleerd en ondersteund worden door een isolerend materiaal welke wordt ondergebracht in een buis of een vergelijkbare behuizing. Testen zijn voltrokken volgens de IEC 439/1 en IEC 439/2 en voldoen aan de IEC EN en de IEC EN Een railkoker is bestand tegen hoge kortsluitstromen, klein van formaat en heeft een hoge mate van bescherming met een standaardwaarde van IP55, of zelfs waterdicht met de waarde van IP68. dcw september techniek 12 Verschil tussen energiedistributie met kabels (links) en met een railkokersysteem (rechts). functiebehoud Sinds de Schipholbrand in 2005 worden de eisen omtrent het behouden van de functie van energiedistributie steeds strenger. In het geval van een calamiteit als brand dienen een aantal zaken hun functie te behouden. De Schipholbrand werd verergerd door het gebruik van kunststofmaterialen die niet brandveilig waren. Met het installeren van railkokersystemen kan er gebruikgemaakt worden van een speciale coating die functiebehoud garandeert voor 30, 60 of 90 minuten. Deze garantie kan enkel worden geleverd door de juiste certificering en het ondergaan van strenge testen bij onafhankelijke partijen. De systemen bestaan uit modulaire componenten, die voor het merendeel in standaard afmetingen worden gefabriceerd. De componenten hebben of een metalen (IP55) of een epoxy omhulsel (IP68), met aluminium of koperen geleiders. De railkokersystemen worden geleverd in laag- of middenspanning, met stroomwaarden van 25 tot Am-

13 Verschil in toepassing 90 hoek tussen bekabeling (boven) en een railkokersysteem (onder). van 10% ten opzichte van kabel. Een ander voordeel is het feit dat kabels in het algemeen gebundeld worden met zo n doorsnede dat ze geen scherpe hoeken kunnen maken. Een railkokersysteem daarentegen heeft een compacte structuur en kan bochten maken tot 90. Brandvermogen is de energie die vrijkomt bij de complete verbranding van de brandbare materialen in een ruimte. Een railkokersysteem heeft een erg laag brandvermogen wat ideaal is voor gebruik in ruimtes waar dit van groot belang is. Bij een railkokersysteem met een hoge capaciteit is het gewicht aan plastic 1/10 of meer ten opzichte van kabel met dezelfde capaciteit. Toepassing van IP68 epoxy railkokersysteem père. De componenten worden ingemeten op het werk en vervolgens op maat geproduceerd. Tijdens de montage worden de lengte-elementen, hoek- en speciaalstukken met elkaar verbonden. De standaard-aftakkasten van verschillende vermogens worden ook ter plaatse aangebracht. Bij de grotere vermogens vindt de verbinding tussen de elementen plaats door het aanbrengen van een klemmende boutverbinding ook wel Monoblock genoemd. Naast de economische redenen waardoor het railkokersysteem steeds meer de voorkeur krijgt ten opzichte van een nog in elkaar te zetten systeem, zijn er ook diverse voordelen op technisch vlak. De stroom die een kabel kan voeren is gebaseerd op de gemiddelde temperatuur van +30 C, terwijl railkoker - volgens de IEC 61439/2 - is gedimensioneerd te werken bij een gemiddelde omgevingstemperatuur van +40 C. Indien railkokersystemen worden gedimensioneerd, getest en gegarandeerd dat deze volledig functioneel zijn bij gemiddelde dagelijkse temperaturen van +40 C, met pieken tot +45 C, is dat een voordeel stijgleiding Een ander probleem dat ontwerpers moeten zien op te lossen is dat er meerdere kabels, parallel van elkaar, nodig zijn voor het maken van grote verbindingen. Er zijn 3 condities waaraan deze kabels moeten voldoen: de kabels moeten van hetzelfde type zijn, dezelfde lengtes hebben en op dezelfde manier zijn gelegd. Als er aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan, kunnen de kabels niet als identiek beschouwd worden en dus ook niet beveiligd worden met een enkel apparaat. Dan is het nodig om de kabels individueel te beveiligen, met behulp van een zekering bijvoorbeeld. Verder is het nodig om de kabels te verankeren zodat ze weerstand kunnen bieden tegen de elektrodynamische krachten die veroorzaakt worden in het geval van een kortsluiting. Als laatste, bij het ontwerpen van een stijgleiding in de vorm van kabels, is het belangrijk dat elke kabel apart gedimensioneerd wordt door het te beveiligen tegen overbelasting, kortsluiting en het berekenen van het spanningsverlies. Bij het dimensioneren van railkoker stijgleidingen hoeft de ontwerper de calculaties slechts voor een enkele leiding uit te technische vergelijking tussen kabel en railkoker De voordelen van metalen railkokers boven kabels zijn: - arbeid t.o.v. materiaal is 25-75% (kabel: 70-30%) - kostenvoordeel door aluminium geleiders - ruimtebesparend - halogeenvrij - lager spanningsverlies - lager uittredend magnetisch veld - demontabel en herbruikbaar Voorbeeld overgang van middenvermogen naar laagvermogen met een modulair railkokersysteem dcw september techniek 13

14 Standaardisatie, flexibiliteit en modulariteit in datacenters met railkokersystemen dcw september techniek 14 voeren, wat weer calculatietijd en kosten scheelt. Nog een voordeel van railkokersystemen ten opzichte van kabels is de flexibiliteit in gebruik. Zou er bijvoorbeeld een herverdeling in de stroomdistributie nodig zijn, is het met bekabeling niet mogelijk de stroom te herdistribueren, omdat kabels speciaal zijn gecalculeerd voor de specifieke verdiepingen. Railkokersystemen zijn over de gehele lengte van de stijgleiding equivalent wat het mogelijk maakt om de stroom te herindelen. transformatoren Een railkokersysteem is de ideale manier om een transformator aan een paneel te verbinden. In dit soort connecties is de beslissende factor de kortsluitstroom die de railkoker kan weerstaan. De kortsluitstroom (Icw) van een railkoker is bijvoorbeeld tot 176 KA gedurende 1 seconde en 387 ka piekstroom zonder schade te veroorzaken. Door de compacte aard en door het feit dat de geleiders als een sandwich naast elkaar liggen, kunnen kortsluitstromen zowel mechanisch als thermisch zonder schade worden tegengegaan. Zoals bij kabelverbindingen vaak het geval is, is het bij railkokersystemen niet nodig om extra beveiligingen te installeren. Het middenspanningscircuit op de primaire kant van de transformator beveiligt ook tegen kortsluitingen op het laagspanningsgedeelte. Deze is vaak geschikt om de korte verbinding tussen de transformator en paneel te beveiligen. Bij het trekken van dikke kabels is het gewicht vaak een probleem en tevens een gevaar. Er is vier tot acht man nodig om de kabels door de schachten te trekken en om deze dan zo vast te maken dat het de dynamische spanning die een kortsluiting veroorzaakt kan weerstaan. Onder deze omstandigheden moet de kabel zijn eigen gewicht dragen terwijl de isolatie beschadigd kan raken door krassen, sneeën en haarscheurtjes die niet voor het oog zichtbaar zijn maar zich wel later tonen wanneer het systeem onder spanning staat en waarschijnlijk ook de betrouwbaarheid beïnvloeden. De installatie van een railkokerstijgleiding vergt slechts twee monteurs. Gezien het werk modulair en stabiel is, kan de koker makkelijk gemonteerd worden in krappe ruimtes. datacenters Speciaal voor datacenters zijn er modulaire aftakkasten ontwikkeld die over de gehele rail kunnen worden gemonteerd. Dit biedt veel mogelijkheden voor alle aansluitingen naar de 19 kasten die vaak uit een A- en een B-feed bestaan. Een standaard railkokersysteem werkt met vaste stramienmaten die na installatie niet te wijzigen zijn. Dat is anders met een modulair systeem waarbij de aftakkasten op elke gewenste positie te plaatsen zijn. Er is een mogelijkheid om met deze railkokersystemen een communicatiebus te integreren, zodat vanaf de aftakkast verschillende waarden gemeten kunnen worden in verband met energieverbruik en de efficiëntieslagen die daarin mogelijk nog kunnen worden gemaakt. conclusie Doordat railkoker een compact en flexibel product is, schept het vernieuwde mogelijkheden in het ontwerpen van elektrische systemen voor de industriële, commerciële en de tertiaire sector. Er zijn grote economische en technische voordelen te behalen op brandgevaarlijke situaties. Omdat railkokersystemen zeer resistent zijn tegen vuur en een veel lager potentieel brandgevaar bevatten dan kabels met een gelijkwaardige capaciteit. Al de beschreven eigenschappen kunnen van invloed zijn in het ontwerpen van een complete elektrische installatie. Gezien de verschillen van de installatie en techniek is een vergelijking tussen de totale kosten van kabel en railkoker per meter in technisch of economisch opzicht van belang om een keuze te maken. Railkoker heeft een intrinsieke waarde die nooit verloren gaat. In het geval het nodig mocht zijn, valt het makkelijk te demonteren om het vervolgens in een ander gebouw opnieuw te installeren. martijn aerts commercieel manager alpha industrial

15 THE COMPLETE CRITICAL POWER PACKAGE BUILT FOR IT. Being part of a long-lasting family business we believe in the power of relationships. We understand your business and we know what is needed to be the best in your industry. This is reflected in our commitment to supply solutions build on quality and reliability, our delivery performance and qualified service technicians to guarantee your uptime. WE TAKE CARE OF IT. PON POWER BV T +31 (0) CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission Caterpillar All Rights Reserved

16 Fysieke scheiding: Moeder van alle inefficiency in het datacenter fysieke scheiding is de standaard in elk datacenter. echter, door niet volledige scheiding, is uw pue minimaal 0,2 hoger dan noodzakelijk en zijn hotspot s er nog steeds. wij leggen u het hoe en waarom uit. dcw september fysieke scheiding 16 Het concept van fysieke scheiding is logisch en zo simpel: splits de warme uitlaat van de koude inlaat lucht. Net als de ramen sluiten van je auto als de Airco aan is! Zijn de ramen van fysieke scheiding dicht? Nee, absoluut niet! Figuur I laat de resterende openingen in een rack zien. Dit rack zou volledig dicht moeten zijn. De kleine openingen zijn openingen tussen blindpanelen, tussen twee IT-servers en openingen tussen de mounting rail en het rack zelf. Figuur V: Resterende openingen in rack Figuur I: Recirculatieopeningen by design recirculatie van warme lucht De ventilatoren van de servers wekken de koelluchtstroom op door de server. Als gevolg hiervan ontstaat overdruk (+) en onderdruk ( ) zie Figuur II. De barrière, de fysieke scheiding, is natuurlijk aan de voorzijde van alle servers bij de mounting rail. Als er een opening in de barrière is, zal lucht van + naar stromen. Dus van achter naar voren. De lucht zal in de server worden gezogen en circuleert dus door de server. Warme retour lucht wordt gemengd met koude aanvoer lucht; de server wordt nu gekoeld met een hogere temperatuur! De beste manier om dit te voorkomen is natuurlijk door alle gaten aan de voorzijde van het rack dicht te maken. Er is echter ook een andere manier om deze recirculatie te voorkomen: blaas extra lucht in het DC. Door meer lucht aan het DC toe te voeren wordt druk in het DC opgebouwd. Zie Figuur III. De warme lucht kan nu niet terug stromen naar de voorzijde, want de extra koellucht blaast nu door de openingen in het rack. Probleem opgelost. Dat is waar, maar koellucht gaat nu langs de servers (Bypass) en wordt helemaal niet gebruikt om te koelen! De datacenters die wij hebben onderzocht hadden openingen in hun racks variërend van gemiddeld cm 2. Dit is gelijk aan een gat van 2-6 ontbrekende blindplaten gemiddeld in elk rack! Dit zijn professionele datacenters en zij hebben gedaan wat zij konden en hoorden

17 HET GAAT ALLEEN MAAR OM LEREN, VAN A NAAR BETER Figuur VI: Simpele, effectieve airflow-meters te doen. Alle DC s voegden extra koellucht toe, ter compensatie van de gaten in hun racks, pogend om warme retour lucht recirculatie te voorkomen. Heel veel koellucht. delta t van it-hardware en het koelsysteem Alle datacentra worden gekoeld door een recirculerende luchtstroom. Zie Figuur IV. De toegevoerde koellucht wordt opgewarmd door de IT-hardware, de IT koelend, en de opgewarmde koellucht wordt vervolgens teruggevoerd naar het koelsysteem, waar de koellucht wordt afgekoeld. 24/7. Algemeen geaccepteerd is dat IT-hardware gemiddeld met 12 C de koellucht opwarmt. Dus bij een inlaat van 20 C wordt de uitlaat lucht van de servers 32 C. De verhoging van de temperatuur, de Delta T, is 12 C. Dit betekent dat bij perfecte Fysieke Scheiding, de retourlucht naar de koelunits 12 C hoger hoort te zijn, dan de inlaat temperatuur. De datacenters die wij onderzochten hadden alle echter maximaal 8 C. De verwachtte Delta T van 12 C blijkt 4 graden lager. Dit is het gevolg van minimaal 50% extra koellucht. Het DC wordt overstroomd! de straf van overstromen van het dc Overstromen van je DC leidt tot inefficiency en verlies van koelcapaciteit. Extra lucht toevoegen, met dit soort percentages, is zeker niet gratis en zonder consequenties. Integendeel! Alleen al het extra elektrische verbruik voor de ventilatoren van de koelunits verhoogt de PUE met 0,1! Daarnaast wordt het koelsysteem zelf ook minder efficiënt bij een lagere Delta T. Een verdere PUE-verhoging van minimaal 0,1. Totaal leidt overstromen tot een PUE-verhoging met 0,2. Minimaal! Meestal verlagen de DC s tegelijkertijd ook hun koellucht temperatuur om de koeling van hun IT-hardware te helpen. Dit verlaagt het aantal uren per jaar voor vrije koeling en leidt tot een verdere stijging van de PUE. Het koelsysteem is gebaseerd op een ontwerp Delta T. Meestal de eerder genoemde 12 C. Het draaien van het DC op 8 C verlaagt de koelcapaciteit met 33% of meer. Een 100 kwatt CRAC unit kan nog maar 66 kwatt koelen! Dit effect wordt van belang zodra het DC zich vult tot 50-60% van de ontwerpcapaciteit. Het DC kan dan de ITbelasting niet verder laten stijgen. Continuïteit komt in gevaar. Het DC kan het binnenlaten van servers van nieuwe of bestaande klanten niet toestaan! waarom is op dit moment fysieke scheiding niet perfect? Simpel. Niet alle betrokkenen hebben zich aangepast aan de regels van fysieke scheiding. Nog niet, fysieke scheiding is nog te nieuw. Om te beginnen: de leveranciers van racks moeten dichte racks maken en blindpanelen moeten helemaal perfect afsluiten. De spleten tussen IT-hardware moeten worden dichtgemaakt. Er zijn er meer, maar deze vinden wij de belangrijkste. Toen wij zelf fysieke scheiding gingen testen en demonstreren, gewoon een paar racks met een flink aantal servers, denkend dat we fysieke scheiding al snapten, kwamen we tot een schokkende ontdekking. De gaten in IT-hardware zelf. Ook de leveranciers van IT-hardware moeten hun apparatuur dicht maken. Op dit moment hebben nog vele producten openingen na de barrière van fysieke scheiding. Zie Figuur V. Deze openingen leiden tot recirculatie van warme lucht door de server. Stel je een perfect dicht rack voor: dit kan nog steeds leiden tot oververhitting van je ITserver!Er zijn ook nog diverse apparaten, waarbij de inlaat niet eens aan de voorzijde is, maar aan de zij- of achterkant. Deze apparatuur krijgt helemaal geen koellucht vanaf de voorzijde! Gegarandeerde recirculatie by design! Dit artikel is niet geschreven om het goede van het kwade te onder- dcw september fysieke scheiding 17

18 Figuur IV: Recirculatie of koude en warme lucht in het datacenter dcw september fysieke scheiding 18 scheiden of om iets of iemand de schuld te geven. Integendeel. Ook wij zelf hebben het belang van fysieke scheiding onderschat. Het gaat alleen maar om leren, van A naar Beter wat kan ik doen? Ga zelf op onderzoek uit en overtuig jezelf: Vind recirculatie in je eigen datacenter. Ga naar de racks gewapend met een simpel papiertje (zie Figuur VI) en controleer of je de warme lucht kunt voelen terugstromen van achter naar de voorzijde van het rack. Schakel de verlichting in het DC uit en maak dan licht aan de achterzijde van een rack. Dan zal je de status van fysieke scheiding met eigen ogen zien. Net als in Figuur I! Controleer de gemiddelde Delta T van je koelingssysteem. Je vindt het bewijs van inefficiency en koelcapaciteit verlies als je 8 C of lager vindt. en wat dan? De industrie ontwikkelt zich al naar fysieke scheiding, je partners willen en kunnen je al helpen. Een nieuw DC ontwerpen en bouwen is, zoals altijd, makkelijker omdat je de voordelen van de laatste kennis en producten hebt. Onze focus ligt daarom bij bestaande datacenters. In bestaande DC s kan optimale fysieke scheiding met al haar voordelen ook worden behaald. Een goede start is een uitgebreide inventarisatie van alle gaten en het bewijs van inefficiency door de Delta T te meten. Aansluitend de potentiële energiebesparing door verlaagde PUE en het terugkrijgen van koelcapaciteit voor extra business bepalen en het wordt iedereen duidelijk waarom te verbeteren. Speciaal gemaakte closure kits voor elk type rack, perfect afsluitende blindplaten etc. completeert een plan om het gehele gat in uw DC af te sluiten. Helaas uit eigen ervaring, blijkt een beetje afsluiten geen enkele verbetering te geven, pas vanaf 80%. Maar waarom niet gaan voor 100%! Als laatste, vergeet niet dat je niet alleen bent, helemaal niet. Wij geloven dat de meerderheid van alle DC s in de hele wereld aandacht zal gaan besteden aan fysieke scheiding. Om goede redenen overigens: eindelijk een lage PUE, meer capaciteit voor extra business en geen hotspot s meer. Daarom vinden wij fysieke scheiding de moeder. En iedereen weet: laat je moeder nooit te lang wachten. Figuur II: Externe recirculatie van warme lucht Figuur III: Bypass koellucht mees lodder ceo van wcoolit

19 advertentie Feel the Power, Gain the Insight Raritan s Intelligent Rack PDUs provide you with the flexibility and insight to easily manage all your rack power needs. Choose from the broadest portfolio of intelligent rack PDUs: Capacity from 1.4 kva to 55.4 kva, A 4-54 locking outlets Highest ambient temperature (60 C, 140 F) Leverage the industry s deepest capability set: Plug-and-play environmental sensors Remote unit-level and individual outlet-level kwh metering with ISO/IEC +/- 1% accuracy Plug-in USB web cameras Wi-Fi or wired networking Circuit breaker metering and monitoring Monitor and manage real time energy usage with Power IQ software which supports virtually every intelligent rack PDU on the market. Call us on or visit to learn more and explore all your PDU options Raritan Inc.

20 in de laatste week van juni was het hoofdkantoor van rittal in herborn omgebouwd tot een heus bezoekers- en congrescentrum. het duitse bedrijf bood haar klanten, partners en relaties een internationaal programma aan dat na af loop de gemoederen nog f link bezighield. datacenterworks doet verslag. Relatie-IT-event Rittal in Herborn Volgend jaar Noorwegen? dcw september event 20 De ADAC (de Duitse ANWB) heeft Rittal in haar bordenplan opgenomen en zo is het hoofdkantoor annex Research & Development vrij eenvoudig te vinden tussen de vakwerkdorpjes. Het Nederlandse contingent was tijdens het Rittal Open House IT goed vertegenwoordigd met toeleveranciers, integrators en bovenal klanten. Zij - en de andere gasten uit de diverse windstreken van Europa - kregen onder het motto Next Level For Data Centre volop de gelegenheid om in de keuken (lees: het lab) van Rittal te kijken en hun specifieke vragen te stellen aan de vele specialisten die met veel verve vertelden over de nieuwste ontwikkelingen binnen het assortiment van Rittal. Uiteenlopend van typische vragen vanuit een DCIM-perspectief over RiZone tot en met opmerkingen en reacties op de LCP DX, het nieuwe koelsysteem van Rittal. Het internationale gezelschap van ruim 500 man werd welkom geheten door de Rittal s topman Christoph Caselitz. Hij schetste in vogelvlucht Rittal s meest recente technische ontwikkelingen. Ontwikkelingen die naar zijn mening daadwerkelijk leiden naar een next level voor het datacenter. Daar weten ze in Luxemburg inmiddels alles van. bankgeheim Het Groothertogdom is bij uitstek een land van banken. Meer dan 220 verschillende banken zijn er te vinden. Tot voor kort kon het land zich presenteren als een belastingparadijs a la Zwitserland, Liechtenstein en Monaco, maar sinds dit voorjaar heeft ook Luxemburg zich geschikt naar de Europese richtlijnen als het gaat over transparantie. Men is overstag gegaan om het bankgeheim voor buitenlanders op te heffen. Dat is wel even wennen voor de Luxemburgers. De presentatie van Christian Goebel van Innovative Solutions for Finance (ISFF) was dan ook doorspekt met verwijzingen naar het Luxemburgse bankgeheim. Dat ISFF een PUE heeft van 1,55 was natuurlijk niet iets waar instemmend over geknikt werd door de aandachtige aanwezigen in de zaal. Op het moment echter dat Goebel de slide toonde met de Tier IV-vermelding veerde menigeen op. Dit predicaat was door het Uptime Institute in ieder geval verleend voor het design van hun datacenter. zelf ervaren Het Duitse RWE is ook een vaste partner van Rittal. Andreas Gillhuber is hoofd Infrastructuur van deze energiereus, Hij nam de zaal aan de hand van heldere voorbeelden mee naar wat Rittal voor hen heeft betekend in het managen van het energievraagstuk. Dit werd voorafgegaan door de lezing van Rittal s Bernd Hanstein die inging op de DCIM-oplossing RiZone. Met deze informatie konden de toehoorders letterlijk een kijkje in de keuken van Rittal nemen via een rondleiding door het Research & Development-domein van het bedrijf. Alle elementen waren aanwezig en konden bekeken worden. Experts gaven informatie over de verschillende klimaatkamers, het testen op de tril- en schokbestendigheid tot en met de onvermijdelijke waterslang (die tot opluchting van de aanwezigen niet werd aangezet). De bezoekers konden in een demo-opstelling van de RiMatrix S zelf ervaren met welke uitdagingen de technici van Rittal te maken hebben wanneer zij letterlijk in-house worden opgeleid. Ook was er veel aandacht voor de LCP DX. Elbert Raben is namens Rittal in het juninummer van DatacenterWorks al uitvoerig ingegaan op de logica die schuilgaat achter dit koelsysteem.

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch

6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch interview Op weg naar Datacenter as a Service SPECIAL IT Room Infra 2014 6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch energie Energy storage maakt datacenter goedkoper dcw november 2014 in samenwerking met:

Nadere informatie

technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter

technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter research Groene energie voor datacenters dcw maart 2013 in

Nadere informatie

efficiënter datacenter met open-sourceservers

efficiënter datacenter met open-sourceservers duurzaamheid Green Grid lanceert electronics disposal efficiency trend Een radicaal andere kijk op DCIM Rackspace: efficiënter datacenter met open-sourceservers dcw april 2013 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

markt All IT Rooms biedt DCIM as-a-service aan koelen Energiebesparing door slim koelen trend NGD claimt contractual PUE van 1.0

markt All IT Rooms biedt DCIM as-a-service aan koelen Energiebesparing door slim koelen trend NGD claimt contractual PUE van 1.0 markt All IT Rooms biedt DCIM as-a-service aan koelen Energiebesparing door slim koelen trend NGD claimt contractual PUE van 1.0 dcw december 2014 in samenwerking met: advancing information transport systems

Nadere informatie

DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht. Redden de datacenters het met zuinig gedrag?

DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht. Redden de datacenters het met zuinig gedrag? trend DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht duurzame energie Redden de datacenters het met zuinig gedrag? praktijk SPIE-ICS bouwt voor KPN eerste CO 2 -negatief datacenter dcw mei 2015 in samenwerking

Nadere informatie

Update voor datacenter KPN/Getronics

Update voor datacenter KPN/Getronics energiemanagement Calxeda, Power Assure en SuperMicro schieten het datacenter te hulp praktijk Equinox wil van datacenter warmteleverancier maken bekabeling Update voor datacenter KPN/Getronics dcw november

Nadere informatie

Powermonitoring voor Media Gateway in Hilversum. Commscope brengt vereisten voor NGBase-T in kaart

Powermonitoring voor Media Gateway in Hilversum. Commscope brengt vereisten voor NGBase-T in kaart praktijk Powermonitoring voor Media Gateway in Hilversum technologie Commscope brengt vereisten voor NGBase-T in kaart Strategie Certicering en het datacenter dcw juni 2013 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres:

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: Impact van de cloud onderzoek Resultaten Hostingonderzoek 2012 koeling Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement dcw juni 2012 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling

datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling voeding Stroom meten in het datacenter - waarom eigenlijk? dcw mei 2014 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Upgraden of vervangen?

Upgraden of vervangen? markt Softwaregigant CA Technologies stapt in DCIM ABB betreedt Nederlandse datacentermarkt ENERGIEMANAGEMENT PUE wordt officiële ISO-standaard infrastructuur Upgraden of vervangen? nr 10 december 2012

Nadere informatie

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling bekabeling Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T koeling Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe onderzoek Hybride cloud wordt steeds populairder dcw april 2015 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter koeling De nieuwe verordening voor F-gassen innovatie Nieuw TCO-model helpt vergelijken bekabeling Ontwerp het ideale datacenter dcw juni 2015 in samenwerking met: advancing information transport systems

Nadere informatie

De opkomst van het intelligente datacenter. Werken met Bouwwerk Informatie Model. strategie. management

De opkomst van het intelligente datacenter. Werken met Bouwwerk Informatie Model. strategie. management strategie De opkomst van het intelligente datacenter management Werken met Bouwwerk Informatie Model research Project PEDCA is klaar; nu begint het eigenlijk pas echt dcw maart 2015 in samenwerking met:

Nadere informatie

EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten. Impact van latency wordt flink onderschat

EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten. Impact van latency wordt flink onderschat research EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten markt Rittal lanceert RiMatrix S onderzoek commscope Impact van latency wordt flink onderschat special IT Room Infra 2013 12 november, De Kuip,

Nadere informatie

Klantgericht en flexibel. Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor. Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM. Ronald Kok, All IT Rooms: markt

Klantgericht en flexibel. Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor. Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM. Ronald Kok, All IT Rooms: markt markt Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor trend Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM Ronald Kok, All IT Rooms: Klantgericht en flexibel dcw maart 2013 in samenwerking met: advancing information

Nadere informatie

Uitputtend meten niet nodig

Uitputtend meten niet nodig monitoring Uitputtend meten niet nodig praktijk Futuristisch datacenter voor Decos dcw december 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems coolwall pagina 20 Rittal - The System.

Nadere informatie

De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling

De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling koeling profitair: 90% minder energieverbruik bekabeling De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling praktijk ProRail (ver)bouwt 13 computerruimtes dcw april 2012 in samenwerking met: advancing information

Nadere informatie

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 10 / 2013 Vincent Steenhuis van Dimension Data: Network centric cloud is grote sprong voorwaarts ADC s zorgen voor schaalbaarheid

Nadere informatie

Tot 70.000 euro besparen op energie. betere samenwerking it en facilitaire dienst

Tot 70.000 euro besparen op energie. betere samenwerking it en facilitaire dienst betere samenwerking it en facilitaire dienst Tot 70.000 euro besparen op energie dcw april 2011 in samenwerking met: 3 advancing information transport systems Faster, better, worldwide Rittal The System

Nadere informatie

Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center

Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center datacenter infrastructure management: Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center dcw juli 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter

Nadere informatie

Groei in Nederlandse datacenters

Groei in Nederlandse datacenters a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 7-8 / 2014 Onderzoek CommScope, CANS en CloudWorks: Groei in Nederlandse datacenters Nederlandse IT-beveiligers zijn goed bezig Big data

Nadere informatie

Dassault Systèmes stelt marktplaats voor applicaties in vooruitzicht

Dassault Systèmes stelt marktplaats voor applicaties in vooruitzicht a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 9 / 2014 3DExperience Partner Forum Dassault Systèmes stelt marktplaats voor applicaties in vooruitzicht Acht cybersecurity-tips uit

Nadere informatie

IDC brengt DCIMmarkt. Point-to-point in het datacenter. Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012. monitoring. bekabeling. subsidie

IDC brengt DCIMmarkt. Point-to-point in het datacenter. Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012. monitoring. bekabeling. subsidie monitoring IDC brengt DCIMmarkt in kaart bekabeling Point-to-point in het datacenter subsidie Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012 dcw maart 2012 in samenwerking met: advancing information transport

Nadere informatie

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen thema koeling Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen verder omlaag dcw februari 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter Infrastructure Solutions

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Belang monitoring in datacenters onderschat. Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline

Belang monitoring in datacenters onderschat. Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline datacenterworks februari 2009 statische elektriciteit Sluipmoordenaar in het datacenter management Belang monitoring in datacenters onderschat gebouwtechniek Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline

Nadere informatie

Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection

Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection dcw december 2010 thema netwerken Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection in samenwerking met: Energie besparen? Open deze cover! advancing information transport systems All

Nadere informatie

Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped

Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped thema cloud computing Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped dcw november 2010 in samenwerking met: advancing information transport systems Nieuw: ICTroom Flex

Nadere informatie