CCFMAGAZINE najaar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CCFMAGAZINE najaar 2006"

Transcriptie

1 CCFMAGAZINE najaar 2006 CCF is een specialist in de training en coaching van topmanagers in leiderschap, emotionele intelligentie, creatief omgaan met conflicten en risico s, verbeteren van denkpatronen en het omgaan met en begrijpen van verschillende persoonlijkheden Mensen met zelfkennis hebben meer succes in hun leven en in hun carrière Door Rob Dekker We zien een groeiende groeiende belangstelling bij studenten en leidinggevenden van grote bedrijven en organisaties op het gebied van zelf management. De oorsprong hiervan ligt in de bewustwording dat we goed moeten weten wie we zijn om ook op de langere duur succes te hebben in ons leven en in ons werk. Zelfkennis is een voorwaarde om succesvol greep te krijgen op ons gedrag en om te kunnen communiceren met vrienden, familie en medewerkers en leidinggevenden. De communicatie met en het begrijpen van anderen hoort tot de laatste menselijke obstakels die overwonnen moeten worden om succesvol te kunnen werken en leven. Een manager met een weinig ontwikkeld sociaal gedrag zal merken dat hij of zij snel geïsoleerd raakt en dat teams hierdoor slecht gaan functioneren. Op de vraag om de ideale leider te definiëren wordt vaak als antwoord gegeven: intelligentie, hardheid en visie. Waardevolle zachte eigenschappen van leiders worden vaak weggelaten. Recente studies hebben naar voren gebracht dat deze zachte eigenschappen essentieel zijn voor het succes van leiders en organisaties. Een ondergrens van intelligentie en vakkennis is noodzakelijk om succes te hebben maar wat we noemen Emotionele en sociale intelligentie is absoluut noodzakelijk voor blijvend succes. Hier ligt de sleutel van het verschil in succes van excellente leiders en de middelmaat. Uit een studie van een grote internationale firma bleek dat in divisies waar de senior managers een goede emotionele intelligentie hadden de bedrijven 20% meer winst dan gemiddeld maakten. Recruiters die managers leveren aan de grote top 500 bedrijven weten dit ook en baseren hun oordeel en inschatting van het succes van hun kandidaten op een zorgvuldig opgebouwde database van aangetoonde sociale en emotionele vaardigheden. Deze managers zijn enkele jaren onopvallend en op afstand gevolgd in hun gedrag via interviews van collega's en relaties. Met deze informatie kunnen deze recruiters zonder voorbehoud nieuwe leiders aanbevelen aan firma's met www. ccfunda.info

2 CCF is een specialist in de training en coaching van veel belovende talenten en topmanagers. reputatie schade die hun directies wegens wangedrag en fraude moesten ontslaan. Emotionele intelligentie is de beste voorspeller van succesvol en integer gedrag van leiders van bedrijven en organisaties die zorgvuldig met hun reputatie omgaan. Sun Tzu schreef al tweeduizend jaar geleden dat zelfkennis al de halve overwinning betekende. Ook nu klopt dat nog altijd. Wie de concurrentie uit Azië wil begrijpen om de strategie van de eigen onderneming te kunnen bepalen moet weten dat voor Chinezen oorlog en commercie vergelijkbare activiteiten zijn. "De markt is een slagveld". Het boek van Sun Tzu - The Art of War wordt door Chinezen ook in deze tijd als leidraad voor succes in zaken en het leven beschouwd. In een maatschappij waarin oprechte feedback zeldzaam is en de behoefte om anderen en vooral meerderen te vlijen en te behagen groot is, wordt het moeilijk om ons ware zelf te ontdekken. De markt is weliswaar overstroomd met instrumenten om ons zelf te ontdekken. Maar de meeste daarvan zijn onbetrouwbaar en misleidend. Gelukkig zijn er enkele instrumenten die als ze professioneel worden toegepast goede informatie kunnen geven over sterke en zwakke eigenschappen van personen. MBTI of de Meyers- Briggs Type Indicator is hiervan een goed voorbeeld. Dit instrument wordt in 80 landen door vrijwel alle grote bedrijven gebruikt bij de training van de medewerkers en het management. Zelfkennis is een solide basis om te ontdekken hoe men een betere leider kan worden. Een leider die op een sociale en volwassen wijze omgaat met moeilijke mensen en conflicten, zichzelf en anderen kan motiveren, impulsen kan beheersen en vol goede moed de aandacht richt op constructieve zaken die voldoening geven. Door zelf als leider goed weten te functioneren kunnen we ook de talenten van de mensen om ons heen ontdekken en vergroten. Zelfkennis, zelfbeheersing en zelfbewustzijn zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Onderzoeksinstrumenten voor de bepaling van de persoonlijkheid, de wijze van conflicthantering, wijze van denken en beslissen, sociale intelligentie en leiderschapsstijl kunnen ons hierbij helpen. Het zijn spiegels die ons worden voorgehouden om onze wortels te ontdekken. Deze kennis is de start van een ontdekkingstocht naar onze sterke punten en krachten vanuit de wens om beter te functioneren. Maar spiegels zijn soms beslagen en het beeld dat we zien is dan vaag en vertekend. Professionele begeleiding door trainers en coaches met een wetenschappelijke achtergrond is dan onmisbaar. Diagnostiek zonder goede begeleiding is zinloos en soms ook gevaarlijk. CCF heeft als missie huidige en toekomstige leiders essentiële kennis en vaardigheden bij te brengen waarmee zij zichzelf, hun medewerkers en hun onderneming verder kunnen brengen. Hierdoor leren ze zichzelf beter kennen en ook welke indruk ze maken op mensen om hen heen. Hierdoor kunnen ze de uitdaging van het leiderschap aan in de private en de publieke sector. Ook geven we de trainees een 360 graden feedback zodat de deelnemer zijn eigen percepties kan vergelijken met die van collega s en vrienden. Onze trainingsmethoden zijn uniek in Nederland en worden ook door enkele top universiteiten gebruikt. De grote waarde van onze trainingsmethoden is dat de training niet alleen hoog wordt gewaardeerd door de deelnemers maar ook door de opdrachtgevers - meestal zijn dit de werkgevers van de deelnemers. Er zijn maar weinig trainingen op de markt met een blijvend effect op de deelnemers en de evaluatie van trainingen heeft vooral betrekking op de gezelligheid, de maaltijden en de huisvesting. Bij de trainingen van CCF weten de opdrachtgevers dat de resultaten blijvend zijn en een positieve invloed hebben op de medewerkers en de toekomst van het bedrijf of organisatie. Ken u Zelf Training en Coaching Verschillende persoonlijkheden leren kennen Leiderschapsstijlen toepassen Creatief omgaan met conflicten Sociale en emotionele intelligentie Omgaan met risico s 360 graden feedback Denkpatronen verbeteren Coachen van medewerkers Een van de zeldzame trainingen met blijvende resultaten voor de deelnemers en werkgevers

3 KEN U ZELF Dit type leiderschapstraining is in vele varianten reeds jaren een succes bij grote internationale bedrijven en overheden en bij trainingen in business schools. Veel managers zijn door de aard van hun werk niet in de gelegenheid om een langdurige studie of training te volgen aan een beroemde universiteit. Daarom is dit programma aantrekkelijk omdat het toegang geeft tot veel praktische kennis en reflectie en in organisaties direct bruikbare instrumenten uit het curriculum van top universiteiten en de management instrumenten van multinationals. Instrumenten voor het opbouwen van excellent leiderschap. Sun Tzu De markt is een slagveld. Wie de concurrentie uit Azië wil begrijpen om de strategie van de eigen onderneming te kunnen bepalen moet begrijpen dat voor Chinezen oorlog en commercie vergelijkbare activiteiten zijn. "De markt is een slagveld". Sun Tzu - The Art of War wordt door Chinezen ook in deze tijd als leidraad voor succes in zaken en het leven beschouwd. We gebruiken deze metafoor als introductie tot leiderschap en management. Leiderschap en het begrijpen van persoonlijkheidstypen: De trainingsmarkt is overspoeld met talloze instrumenten om tot zelfkennis te komen. Velen daarvan zijn ronduit misleidend en kunnen als ze door bedrijven worden gebruikt meer kwaad dan goed doen. Maar er zijn ook instrumenten die als ze juist worden gebruikt en begeleid tot een goede verkenning van de eigen talenten en eigenschappen kunnen leiden. Leiders kunnen dan beter omgaan met conflicten, omgaan met moeilijke mensen en andere mensen motiveren. MBTI wordt dan ook gebruikt door 80% van de top 500 bedrijven. DenkWijzer Richting geven aan het denken en handelen in complexe situaties De ontwikkeling van nieuwe producten duurt soms langer dan bij de concurrenten omdat ingenieurs het denken en handelen van andere medewerkers vaak niet goed begrijpen. In een tijdperk waarin de wereld en organisaties steeds complexer worden is het noodzakelijk dat leiders en managers hun denken en leren opnieuw overdenken.. Alle deelnemers aan DenkWijzer krijgen een analyse en een rapport van hun onderzoeksresultaten en doen mee aan de praktische training. Deze module met een uniek instrument is een nieuwe verschijning in Nederland. Emotionele en sociale Intelligentie Benoemd wordt je door je IQ maar succes heb je door je emotionele intelligentie. Managers die goed weten om te gaan met emotionele intelligentie creëren een klimaat van vertrouwen, kunnen beheerste risico's nemen en leveren buitengewone prestaties. Naast een onderzoek in de eigen werksituatie doen de cursisten veel praktische oefeningen op basis van het eigen onderzoek. Hiermee worden de eigen leiderschapskwaliteiten sterk verbeterd. Leiderschap en het omgaan met conflicten: Een goede manager probeert niet een conflict te vermijden door het te negeren; hij probeert te voorkomen dat zijn medewerkers teveel tijd en energie verknoeien aan een conflict. Creativiteit en buiten de gebaande paden lopen kan bijna ieder conflict oplossen. TKI is het meest gebruikte instrument om te begrijpen hoe verschillende stijlen van omgaan met conflicten de persoonlijke en groepsdynamica beïnvloeden. Risico Management - Hoe Oordelen Managers in Onzekere Omstandigheden? Veel managers hebben een goede intuïtie voor het doorgronden van problemen en risico s. Desondanks gaan er nog veel zaken fout. We trainen u op basis van de bevindingen van de Nobelprijswinnaar Kahneman. Tevens besteden we aandacht aan de grote verschillen tussen persoonlijkheden als het gaat om het nemen van risico's. www. ccfunda.info

4 GROEI DOOR KENNIS Om uw mogelijkheden te vergroten en om leiding te geven in uitdagende en moeilijke tijden, helpt het Leiderschap Programma "Ken u Zelf" u om uw krachten en zwakke punten te leren kennen en biedt u praktische strategieën om uw effectiviteit als leider te vergroten. Hiermee verkrijgt u meer positieve invloed op de processen in organisaties en vooral ook op de mensen met wie u OVERZICHT GROEPSTRAININGEN WAT IS UW INVESTERING? Complete training "Ken u Zelf" samenwerkt. Dit type leiderschapstraining is in vele varianten reeds jaren een succes bij grote internationale bedrijven en overheden en bij trainingen in business schools omdat het rendement van deze training veel hoger is dan de investering. Dat is helaas vaak anders. Naast de complete versie van de Ken u Zelf training bieden we ook op maat een versie aan gericht op Strategie en Performance en een versie gericht op groei van sociale vaardigheden. Aan u de keus. AANTAL DEELNE- MERS KOSTEN De complete training "Ken u Zelf" bestaat uit 6 modulen en beslaat 6 dagdelen van 3,5 uur: Verschillende persoonlijkheden leren kennen, Leiderschapsstijlen toepassen, Creatief omgaan met conflicten, Sociale en emotionele intelligentie, Omgaan met risico s, 360 graden feedback, Denkpatronen verbeteren en Coachen van medewerkers De kosten voor de complete uitgebreide training van 6 sessies met 5 onderzoeksrapporten en inclusief werkmap en literatuur bedragen 7200 voor een groep van 8 personen. Inclusief de rechten en verwerkingskosten van de uitgebreide psychologische onderzoeken. Basistraining "Ken u Zelf" Er is ook een basistraining van 3 modulen van 3,5 uur beschikbaar, uw investeringen in deze basistraining bedragen In enkele gevallen kan een subsidie van 10% worden verleend als korting op de kosten van de cursus voor een startend of een innovatief bedrijf of een organisatie met een hoge maatschappelijke relevantie. onderwijsorganisaties 10 variabel Onze leiderschapsprogramma s kunnen samen met u voorkomen dat goede leraren het onderwijs verlaten. Deze trainingen worden gesubsidieerd door CCFunda Ondernemingsraden 10 variabel Voor ondernemingsraden stellen wij in overleg speciale leiderschapsprogramma s samen. Deze trainingen worden gesubsidieerd door CCFunda De kosten van de trainingen zijn een indicatie en exclusief verblijf en dagverzorging en btw. In overleg wordt een geschikte accommodatie gezocht. variabel

5 GROEI DOOR COACHING Ongeveer 25% van alle managers in Nederland heeft een coach. Van mensen in leidinggevende functies worden vaak verschillende vaardigheden in verschillende rollen gevraagd. Voor uw effectiviteit als leider en uw persoonlijke ontwikkeling is het gunstig om een periode begeleid te worden in een doelgericht traject. De bewustwording en zelfkennis nemen hierdoor toe wat een positieve invloed heeft op het omgaan met stress en conflicten en de bezinning op en COACHING WAT IS UW INVESTERING? ontwikkeling van de carrière. Ook krijgt u meer greep op uw zakelijke omgeving en groeit uw invloed op de mensen waarmee u werkt. Hiermee komt er beweging in uw werk en in uw leven en ambities. Onze coaching wordt bij voorkeur gespreid over een langere periode met veel feedback en reflectie zodat uw nieuwe ervaringen goed worden verankerd in de dagelijkse praktijk en met blijvende resultaten. We beginnen altijd met een gesprek om te zien of het van twee kanten klikt. Daarna maken we afspraken. AANTAL DEELNE- MERS KOSTEN Personal coaching Als regel vinden er twee lange intake gesprekken plaats op een locatie, met een psychologisch onderzoek en het bespreken van de onderzoeksuitkomsten. Daarna volgen er nog 12 gesprekken op een afgesproken tijdstip. Het programma is interactief met zowel de cliënt als met de organisatie van de cliënt. Het betreft een periode van 3 maanden met direct overleg, competentie onderzoek, reflectie, en werkopdrachten. Daarnaast regelmatig contact via mail en opdrachten Coachend leiderschap Vaak verlengen onze cliënten de begeleiding voor een training in het coachen en leiden van de eigen medewerkers. De vergroting van de invloed van hun beleid leidt vaak tot groei van de bedrijfsresultaten. Deze kosten zijn vaak lager dan een half procent van de te verwachten winstgroei Loopbaan begeleiding Het is mogelijk om een verkorte loopbaan begeleiding te krijgen van twee diagnostische gesprekken. Inclusief de gelegenheid om enkele diagnostische onderzoeken te laten doen. Meestal wordt deze vorm gekozen als er tijddruk is in een ongewone arbeidsverhouding of als iemand onverwacht de leiding moet overnemen. Als de werkgever niet bereid is deze loopbaan begeleiding te betalen dan hanteren wij soms aangepaste tarieven Fluitend naar je werk en samen sterk Dit is een programma voor veelbelovende jonge medewerkers Een begeleidingstraject omvat 10 gesprekken van 1,5 uur en bestaat uit drie fasen: onderzoek: welke keuzes heb ik gemaakt tot nu toe? hoe en waarom? verdieping: wat kan en wil ik en wat houdt me tegen om dat te bereiken? actie: de arbeidsmarkt verkennen en stappen zetten om je doel te bereiken. Tussen de gesprekken door maak je huiswerkopdrachten.

6 Informatie over CCF Cornelia Christina Fundatie CCFMAGAZINE najaar 2006 CCFunda is een organisatie voor Leiderschap training, coaching en consultancy en is gevestigd in Voorschoten. We trainen en adviseren onze cliënten in het verbeteren van de eigen individuele positie en het bereiken van groei van de bedrijfsresultaten. De programma's en methodieken die wij gebruiken maken ook deel uit van het bedrijfskundig curriculum van enkele goede universiteiten. Ons Strategisch Leiderschap Programma organiseren wij in samenwerking met een internationaal collegiaal netwerk. CCF wordt geleid door drs. Robert F. Dekker. Hij heeft een brede ervaring in het begeleiden en coachen van bekende (politieke) leiders en managers van bekende ondernemingen en centrale ondernemingsraden en geeft ook trainingen aan studenten van bekende universiteiten. Tevens heeft hij onderzoek gedaan naar het functioneren van medewerkers binnen grote organisaties. CCF is een commerciële werkmaatschappij maar is tevens gelieerd aan de Cornelia Christina Fundatie - een denktank met een lang verleden die zijn maatschappelijke doelstellingen via stille diplomatie realiseert. Deze Fundatie richt zich op kwaliteitsonderzoek van organisaties en het helpen en ondersteunen van organisaties en getalenteerde personen bij hun carrière. In een beperkt aantal gevallen is het daarom mogelijk om individuele cliënten of organisaties door steun vanuit de Fundatie te trainen en te ondersteunen tegen een verlaagd tarief. Gebruik het communicatieformulier op voor al uw vragen dan krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord. We horen graag van u, ook als u zich niet direct wilt binden. Wij kunnen u zeker helpen bij het ontwikkelen van uw visie, missie en strategie en wij beschikken over de middelen en instrumenten die u kunnen helpen uw koers te bepalen. Zelfkennis Fusce ac leo Purus, in consectetuer Proin in sapien. Fusce urna is de magna,neque basis eget lacus. Maecenas felis van nunc, succes aliquam ac, consequat vitae, feugiat at, voor blandit vitae, euismod vel. uw bedrijf of voor uw loopbaan

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Wat is Breinvoorkeuren NBI?

Wat is Breinvoorkeuren NBI? Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments www.breinvoorkeuren.nl Wat is Breinvoorkeuren NBI? En hoe is Breinvoorkeuren NBI te gebruiken? Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW:

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Toepassing en het effect van coaching. NVP Commissie Coaching. Resultaten enquête over coaching. April 2007. In opdracht van:

Toepassing en het effect van coaching. NVP Commissie Coaching. Resultaten enquête over coaching. April 2007. In opdracht van: Toepassing en het effect van coaching NVP Commissie ing Resultaten enquête over coaching April 2007 In opdracht van: Doel van het onderzoek 1. Een indruk te krijgen van de algehele beeldvorming rond coaching

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers. Onderzoeker

Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers. Onderzoeker Symposium E-coaching: Start van een nieuw tijdperk? Drs. Anne Ribbers Onderzoeker Universiteit van Tilburg, Faculteit Sociale Wetenschappen Departement Personeelswetenschappen E-coaching belicht vanuit

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Training gebaseerd op het FIRO Framework GEORGANISEERD DOOR ALWAYS A CHOICE TRAINING KERNACHTIGE LOOPBAAN ONT-WIKKELING 2 Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling - Wanneer

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

COMPETENTIEMIX VAN DE SUCCESVOLLE PROJECTMANAGER Instrumentalist of ook een beetje psycholoog?

COMPETENTIEMIX VAN DE SUCCESVOLLE PROJECTMANAGER Instrumentalist of ook een beetje psycholoog? In projectmanagement trainingen wordt ruimschoots aandacht besteed aan plannen, controleren, managen van verwachtingen etc. Maar kun je het dan ook toepassen? Zolang het over het projectmanagement instrumentarium

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

Unfold your potential

Unfold your potential Unfold your potential Meet & Greet 2011 Theo Hamaekers- Kluwer Het coachen van salespeople Dominique Vosse Boehringer Ingelheim 13 september 2011 Op het programma De uitdagingen bij Boehringer Ingelheim

Nadere informatie

Welkom bij Bamboeschool

Welkom bij Bamboeschool Brochure Bamboe-1 wordt later De faketekst De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat,

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Programma Authentiek Leiderschap, een challenge

Programma Authentiek Leiderschap, een challenge Programma Authentiek Leiderschap, een challenge Deze opleidingsreeks is een initiatief van Circle of Police Leadership Meer informatie over CPL is te vinden op www.cplbelgium.be Deel 1 (halve dag) Inleiding

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

OSA - A la Carte Innovatie in uitvoering

OSA - A la Carte Innovatie in uitvoering OSA A la Carte Innovatie in uitvoering Leren en ontwikkelen in welzijn. Iedere welzijnsorganisatie is uniek en kent haar eigen processen. OSA biedt daarom trainingen A la Carte aan. Zodat u uw persoonlijke

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN RESULTAAT Met succes communicatieve en commercieel technische vaardigheden in verkoop toepassen Meer rendement

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Ontwikkelen van mensen en organisaties

Ontwikkelen van mensen en organisaties Ontwikkelen van mensen en organisaties Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Missie Van Delden Advies: Mensen en organisaties ondersteunen

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap?

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Zoek je een veilige leeromgeving, met humor en diepgang, die toelaat om wérkelijk stappen te zetten in je leven en je werk? DAN IS IETS

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding voor personeel

Loopbaanbegeleiding voor personeel Loopbaanbegeleiding voor personeel Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen veranderd. Van werkgevers wordt verwacht

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

CURSUS KLANTCONTACTDAGEN HAAL MEER UIT DE RELATIE MET UW KLANT

CURSUS KLANTCONTACTDAGEN HAAL MEER UIT DE RELATIE MET UW KLANT CURSUS KLANTCONTACTDAGEN HAAL MEER UIT DE RELATIE MET UW KLANT WILT U OOK MEER UIT DE RELATIE MET UW KLANTEN HALEN? U heeft dagelijks contact met klanten. Maar levert het u voldoende op? En ervaren uw

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden?

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waarom zijn we hier Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waar gaat het over Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren* * Verschillende leerdomeinen:

Nadere informatie

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

EMOTIONELE INTELLIGENTIE EMOTIONELE INTELLIGENTIE drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Wat zijn emoties en welke invloed hebben ze op ons leven? Sommige mensen worden bestempeld als over-emotioneel, terwijl anderen van zichzelf vinden

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

op elk gewenst niveau

op elk gewenst niveau ProTurn is al jaren gespecialiseerd in het verzorgen van diverse trainingen op gebied van Communicatie, Sales, HR Management en Effectief Leiderschap in uiteenlopende branches. ProTurn biedt ook Management

Nadere informatie

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging!

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging! Het unieke IN-Placement Programma! Ons IN-Placement programma is een uniek programma waar je in 8 weken erachter komt wie je bent, wat je kan, wat je wil, en wat je nog moet doen om daar te komen. De doeltreffende

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015 Leiding geven aan verandering 24 en 25 september 2015 Groesbeek De beste prestaties worden geleverd door mensen die dicht bij zichzelf zijn, intuïtief, creatief en reflectief. Het zijn mensen die weten

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen?

Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen? Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen? Workshop AVS-congres 14 maart 2014 Carine Hulscher-Slot Leeuwendaal Onderwijs BV 11 maart 2014 INDEX 1 Leiderschap 4 2 Transformatie 8 3 Persoonlijke

Nadere informatie

REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST

REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST Alles heeft zijn tijd Zo ook de veranderingen in jouw leven. Sommige heb je zelf gezocht en gewild, anderen dienen zich aan zonder dat je erom gevraagd hebt en overkomen je.

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

Aeffort retraining. Succesvol management, werken en ondernemen. naar authentiek leiderschap

Aeffort retraining. Succesvol management, werken en ondernemen. naar authentiek leiderschap Aeffort retraining Succesvol management, werken en ondernemen naar authentiek leiderschap Aeffort retraining Wat is een retraining? Een retraining combineert een korte periode van afzondering/bezinning

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Aanvullende informatie onder

Aanvullende informatie onder Wat beweegt ons? Reiss Profile Europe B.V. is officieel partner en licentiehouder van de methode van Professor Dr. Steven Reiss Aanvullende informatie onder www.reissprofile.eu Zicht op de menselijke motivatie

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie