CCFMAGAZINE najaar 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CCFMAGAZINE najaar 2006"

Transcriptie

1 CCFMAGAZINE najaar 2006 CCF is een specialist in de training en coaching van topmanagers in leiderschap, emotionele intelligentie, creatief omgaan met conflicten en risico s, verbeteren van denkpatronen en het omgaan met en begrijpen van verschillende persoonlijkheden Mensen met zelfkennis hebben meer succes in hun leven en in hun carrière Door Rob Dekker We zien een groeiende groeiende belangstelling bij studenten en leidinggevenden van grote bedrijven en organisaties op het gebied van zelf management. De oorsprong hiervan ligt in de bewustwording dat we goed moeten weten wie we zijn om ook op de langere duur succes te hebben in ons leven en in ons werk. Zelfkennis is een voorwaarde om succesvol greep te krijgen op ons gedrag en om te kunnen communiceren met vrienden, familie en medewerkers en leidinggevenden. De communicatie met en het begrijpen van anderen hoort tot de laatste menselijke obstakels die overwonnen moeten worden om succesvol te kunnen werken en leven. Een manager met een weinig ontwikkeld sociaal gedrag zal merken dat hij of zij snel geïsoleerd raakt en dat teams hierdoor slecht gaan functioneren. Op de vraag om de ideale leider te definiëren wordt vaak als antwoord gegeven: intelligentie, hardheid en visie. Waardevolle zachte eigenschappen van leiders worden vaak weggelaten. Recente studies hebben naar voren gebracht dat deze zachte eigenschappen essentieel zijn voor het succes van leiders en organisaties. Een ondergrens van intelligentie en vakkennis is noodzakelijk om succes te hebben maar wat we noemen Emotionele en sociale intelligentie is absoluut noodzakelijk voor blijvend succes. Hier ligt de sleutel van het verschil in succes van excellente leiders en de middelmaat. Uit een studie van een grote internationale firma bleek dat in divisies waar de senior managers een goede emotionele intelligentie hadden de bedrijven 20% meer winst dan gemiddeld maakten. Recruiters die managers leveren aan de grote top 500 bedrijven weten dit ook en baseren hun oordeel en inschatting van het succes van hun kandidaten op een zorgvuldig opgebouwde database van aangetoonde sociale en emotionele vaardigheden. Deze managers zijn enkele jaren onopvallend en op afstand gevolgd in hun gedrag via interviews van collega's en relaties. Met deze informatie kunnen deze recruiters zonder voorbehoud nieuwe leiders aanbevelen aan firma's met www. ccfunda.info

2 CCF is een specialist in de training en coaching van veel belovende talenten en topmanagers. reputatie schade die hun directies wegens wangedrag en fraude moesten ontslaan. Emotionele intelligentie is de beste voorspeller van succesvol en integer gedrag van leiders van bedrijven en organisaties die zorgvuldig met hun reputatie omgaan. Sun Tzu schreef al tweeduizend jaar geleden dat zelfkennis al de halve overwinning betekende. Ook nu klopt dat nog altijd. Wie de concurrentie uit Azië wil begrijpen om de strategie van de eigen onderneming te kunnen bepalen moet weten dat voor Chinezen oorlog en commercie vergelijkbare activiteiten zijn. "De markt is een slagveld". Het boek van Sun Tzu - The Art of War wordt door Chinezen ook in deze tijd als leidraad voor succes in zaken en het leven beschouwd. In een maatschappij waarin oprechte feedback zeldzaam is en de behoefte om anderen en vooral meerderen te vlijen en te behagen groot is, wordt het moeilijk om ons ware zelf te ontdekken. De markt is weliswaar overstroomd met instrumenten om ons zelf te ontdekken. Maar de meeste daarvan zijn onbetrouwbaar en misleidend. Gelukkig zijn er enkele instrumenten die als ze professioneel worden toegepast goede informatie kunnen geven over sterke en zwakke eigenschappen van personen. MBTI of de Meyers- Briggs Type Indicator is hiervan een goed voorbeeld. Dit instrument wordt in 80 landen door vrijwel alle grote bedrijven gebruikt bij de training van de medewerkers en het management. Zelfkennis is een solide basis om te ontdekken hoe men een betere leider kan worden. Een leider die op een sociale en volwassen wijze omgaat met moeilijke mensen en conflicten, zichzelf en anderen kan motiveren, impulsen kan beheersen en vol goede moed de aandacht richt op constructieve zaken die voldoening geven. Door zelf als leider goed weten te functioneren kunnen we ook de talenten van de mensen om ons heen ontdekken en vergroten. Zelfkennis, zelfbeheersing en zelfbewustzijn zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Onderzoeksinstrumenten voor de bepaling van de persoonlijkheid, de wijze van conflicthantering, wijze van denken en beslissen, sociale intelligentie en leiderschapsstijl kunnen ons hierbij helpen. Het zijn spiegels die ons worden voorgehouden om onze wortels te ontdekken. Deze kennis is de start van een ontdekkingstocht naar onze sterke punten en krachten vanuit de wens om beter te functioneren. Maar spiegels zijn soms beslagen en het beeld dat we zien is dan vaag en vertekend. Professionele begeleiding door trainers en coaches met een wetenschappelijke achtergrond is dan onmisbaar. Diagnostiek zonder goede begeleiding is zinloos en soms ook gevaarlijk. CCF heeft als missie huidige en toekomstige leiders essentiële kennis en vaardigheden bij te brengen waarmee zij zichzelf, hun medewerkers en hun onderneming verder kunnen brengen. Hierdoor leren ze zichzelf beter kennen en ook welke indruk ze maken op mensen om hen heen. Hierdoor kunnen ze de uitdaging van het leiderschap aan in de private en de publieke sector. Ook geven we de trainees een 360 graden feedback zodat de deelnemer zijn eigen percepties kan vergelijken met die van collega s en vrienden. Onze trainingsmethoden zijn uniek in Nederland en worden ook door enkele top universiteiten gebruikt. De grote waarde van onze trainingsmethoden is dat de training niet alleen hoog wordt gewaardeerd door de deelnemers maar ook door de opdrachtgevers - meestal zijn dit de werkgevers van de deelnemers. Er zijn maar weinig trainingen op de markt met een blijvend effect op de deelnemers en de evaluatie van trainingen heeft vooral betrekking op de gezelligheid, de maaltijden en de huisvesting. Bij de trainingen van CCF weten de opdrachtgevers dat de resultaten blijvend zijn en een positieve invloed hebben op de medewerkers en de toekomst van het bedrijf of organisatie. Ken u Zelf Training en Coaching Verschillende persoonlijkheden leren kennen Leiderschapsstijlen toepassen Creatief omgaan met conflicten Sociale en emotionele intelligentie Omgaan met risico s 360 graden feedback Denkpatronen verbeteren Coachen van medewerkers Een van de zeldzame trainingen met blijvende resultaten voor de deelnemers en werkgevers

3 KEN U ZELF Dit type leiderschapstraining is in vele varianten reeds jaren een succes bij grote internationale bedrijven en overheden en bij trainingen in business schools. Veel managers zijn door de aard van hun werk niet in de gelegenheid om een langdurige studie of training te volgen aan een beroemde universiteit. Daarom is dit programma aantrekkelijk omdat het toegang geeft tot veel praktische kennis en reflectie en in organisaties direct bruikbare instrumenten uit het curriculum van top universiteiten en de management instrumenten van multinationals. Instrumenten voor het opbouwen van excellent leiderschap. Sun Tzu De markt is een slagveld. Wie de concurrentie uit Azië wil begrijpen om de strategie van de eigen onderneming te kunnen bepalen moet begrijpen dat voor Chinezen oorlog en commercie vergelijkbare activiteiten zijn. "De markt is een slagveld". Sun Tzu - The Art of War wordt door Chinezen ook in deze tijd als leidraad voor succes in zaken en het leven beschouwd. We gebruiken deze metafoor als introductie tot leiderschap en management. Leiderschap en het begrijpen van persoonlijkheidstypen: De trainingsmarkt is overspoeld met talloze instrumenten om tot zelfkennis te komen. Velen daarvan zijn ronduit misleidend en kunnen als ze door bedrijven worden gebruikt meer kwaad dan goed doen. Maar er zijn ook instrumenten die als ze juist worden gebruikt en begeleid tot een goede verkenning van de eigen talenten en eigenschappen kunnen leiden. Leiders kunnen dan beter omgaan met conflicten, omgaan met moeilijke mensen en andere mensen motiveren. MBTI wordt dan ook gebruikt door 80% van de top 500 bedrijven. DenkWijzer Richting geven aan het denken en handelen in complexe situaties De ontwikkeling van nieuwe producten duurt soms langer dan bij de concurrenten omdat ingenieurs het denken en handelen van andere medewerkers vaak niet goed begrijpen. In een tijdperk waarin de wereld en organisaties steeds complexer worden is het noodzakelijk dat leiders en managers hun denken en leren opnieuw overdenken.. Alle deelnemers aan DenkWijzer krijgen een analyse en een rapport van hun onderzoeksresultaten en doen mee aan de praktische training. Deze module met een uniek instrument is een nieuwe verschijning in Nederland. Emotionele en sociale Intelligentie Benoemd wordt je door je IQ maar succes heb je door je emotionele intelligentie. Managers die goed weten om te gaan met emotionele intelligentie creëren een klimaat van vertrouwen, kunnen beheerste risico's nemen en leveren buitengewone prestaties. Naast een onderzoek in de eigen werksituatie doen de cursisten veel praktische oefeningen op basis van het eigen onderzoek. Hiermee worden de eigen leiderschapskwaliteiten sterk verbeterd. Leiderschap en het omgaan met conflicten: Een goede manager probeert niet een conflict te vermijden door het te negeren; hij probeert te voorkomen dat zijn medewerkers teveel tijd en energie verknoeien aan een conflict. Creativiteit en buiten de gebaande paden lopen kan bijna ieder conflict oplossen. TKI is het meest gebruikte instrument om te begrijpen hoe verschillende stijlen van omgaan met conflicten de persoonlijke en groepsdynamica beïnvloeden. Risico Management - Hoe Oordelen Managers in Onzekere Omstandigheden? Veel managers hebben een goede intuïtie voor het doorgronden van problemen en risico s. Desondanks gaan er nog veel zaken fout. We trainen u op basis van de bevindingen van de Nobelprijswinnaar Kahneman. Tevens besteden we aandacht aan de grote verschillen tussen persoonlijkheden als het gaat om het nemen van risico's. www. ccfunda.info

4 GROEI DOOR KENNIS Om uw mogelijkheden te vergroten en om leiding te geven in uitdagende en moeilijke tijden, helpt het Leiderschap Programma "Ken u Zelf" u om uw krachten en zwakke punten te leren kennen en biedt u praktische strategieën om uw effectiviteit als leider te vergroten. Hiermee verkrijgt u meer positieve invloed op de processen in organisaties en vooral ook op de mensen met wie u OVERZICHT GROEPSTRAININGEN WAT IS UW INVESTERING? Complete training "Ken u Zelf" samenwerkt. Dit type leiderschapstraining is in vele varianten reeds jaren een succes bij grote internationale bedrijven en overheden en bij trainingen in business schools omdat het rendement van deze training veel hoger is dan de investering. Dat is helaas vaak anders. Naast de complete versie van de Ken u Zelf training bieden we ook op maat een versie aan gericht op Strategie en Performance en een versie gericht op groei van sociale vaardigheden. Aan u de keus. AANTAL DEELNE- MERS KOSTEN De complete training "Ken u Zelf" bestaat uit 6 modulen en beslaat 6 dagdelen van 3,5 uur: Verschillende persoonlijkheden leren kennen, Leiderschapsstijlen toepassen, Creatief omgaan met conflicten, Sociale en emotionele intelligentie, Omgaan met risico s, 360 graden feedback, Denkpatronen verbeteren en Coachen van medewerkers De kosten voor de complete uitgebreide training van 6 sessies met 5 onderzoeksrapporten en inclusief werkmap en literatuur bedragen 7200 voor een groep van 8 personen. Inclusief de rechten en verwerkingskosten van de uitgebreide psychologische onderzoeken. Basistraining "Ken u Zelf" Er is ook een basistraining van 3 modulen van 3,5 uur beschikbaar, uw investeringen in deze basistraining bedragen In enkele gevallen kan een subsidie van 10% worden verleend als korting op de kosten van de cursus voor een startend of een innovatief bedrijf of een organisatie met een hoge maatschappelijke relevantie. onderwijsorganisaties 10 variabel Onze leiderschapsprogramma s kunnen samen met u voorkomen dat goede leraren het onderwijs verlaten. Deze trainingen worden gesubsidieerd door CCFunda Ondernemingsraden 10 variabel Voor ondernemingsraden stellen wij in overleg speciale leiderschapsprogramma s samen. Deze trainingen worden gesubsidieerd door CCFunda De kosten van de trainingen zijn een indicatie en exclusief verblijf en dagverzorging en btw. In overleg wordt een geschikte accommodatie gezocht. variabel

5 GROEI DOOR COACHING Ongeveer 25% van alle managers in Nederland heeft een coach. Van mensen in leidinggevende functies worden vaak verschillende vaardigheden in verschillende rollen gevraagd. Voor uw effectiviteit als leider en uw persoonlijke ontwikkeling is het gunstig om een periode begeleid te worden in een doelgericht traject. De bewustwording en zelfkennis nemen hierdoor toe wat een positieve invloed heeft op het omgaan met stress en conflicten en de bezinning op en COACHING WAT IS UW INVESTERING? ontwikkeling van de carrière. Ook krijgt u meer greep op uw zakelijke omgeving en groeit uw invloed op de mensen waarmee u werkt. Hiermee komt er beweging in uw werk en in uw leven en ambities. Onze coaching wordt bij voorkeur gespreid over een langere periode met veel feedback en reflectie zodat uw nieuwe ervaringen goed worden verankerd in de dagelijkse praktijk en met blijvende resultaten. We beginnen altijd met een gesprek om te zien of het van twee kanten klikt. Daarna maken we afspraken. AANTAL DEELNE- MERS KOSTEN Personal coaching Als regel vinden er twee lange intake gesprekken plaats op een locatie, met een psychologisch onderzoek en het bespreken van de onderzoeksuitkomsten. Daarna volgen er nog 12 gesprekken op een afgesproken tijdstip. Het programma is interactief met zowel de cliënt als met de organisatie van de cliënt. Het betreft een periode van 3 maanden met direct overleg, competentie onderzoek, reflectie, en werkopdrachten. Daarnaast regelmatig contact via mail en opdrachten Coachend leiderschap Vaak verlengen onze cliënten de begeleiding voor een training in het coachen en leiden van de eigen medewerkers. De vergroting van de invloed van hun beleid leidt vaak tot groei van de bedrijfsresultaten. Deze kosten zijn vaak lager dan een half procent van de te verwachten winstgroei Loopbaan begeleiding Het is mogelijk om een verkorte loopbaan begeleiding te krijgen van twee diagnostische gesprekken. Inclusief de gelegenheid om enkele diagnostische onderzoeken te laten doen. Meestal wordt deze vorm gekozen als er tijddruk is in een ongewone arbeidsverhouding of als iemand onverwacht de leiding moet overnemen. Als de werkgever niet bereid is deze loopbaan begeleiding te betalen dan hanteren wij soms aangepaste tarieven Fluitend naar je werk en samen sterk Dit is een programma voor veelbelovende jonge medewerkers Een begeleidingstraject omvat 10 gesprekken van 1,5 uur en bestaat uit drie fasen: onderzoek: welke keuzes heb ik gemaakt tot nu toe? hoe en waarom? verdieping: wat kan en wil ik en wat houdt me tegen om dat te bereiken? actie: de arbeidsmarkt verkennen en stappen zetten om je doel te bereiken. Tussen de gesprekken door maak je huiswerkopdrachten.

6 Informatie over CCF Cornelia Christina Fundatie CCFMAGAZINE najaar 2006 CCFunda is een organisatie voor Leiderschap training, coaching en consultancy en is gevestigd in Voorschoten. We trainen en adviseren onze cliënten in het verbeteren van de eigen individuele positie en het bereiken van groei van de bedrijfsresultaten. De programma's en methodieken die wij gebruiken maken ook deel uit van het bedrijfskundig curriculum van enkele goede universiteiten. Ons Strategisch Leiderschap Programma organiseren wij in samenwerking met een internationaal collegiaal netwerk. CCF wordt geleid door drs. Robert F. Dekker. Hij heeft een brede ervaring in het begeleiden en coachen van bekende (politieke) leiders en managers van bekende ondernemingen en centrale ondernemingsraden en geeft ook trainingen aan studenten van bekende universiteiten. Tevens heeft hij onderzoek gedaan naar het functioneren van medewerkers binnen grote organisaties. CCF is een commerciële werkmaatschappij maar is tevens gelieerd aan de Cornelia Christina Fundatie - een denktank met een lang verleden die zijn maatschappelijke doelstellingen via stille diplomatie realiseert. Deze Fundatie richt zich op kwaliteitsonderzoek van organisaties en het helpen en ondersteunen van organisaties en getalenteerde personen bij hun carrière. In een beperkt aantal gevallen is het daarom mogelijk om individuele cliënten of organisaties door steun vanuit de Fundatie te trainen en te ondersteunen tegen een verlaagd tarief. Gebruik het communicatieformulier op voor al uw vragen dan krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord. We horen graag van u, ook als u zich niet direct wilt binden. Wij kunnen u zeker helpen bij het ontwikkelen van uw visie, missie en strategie en wij beschikken over de middelen en instrumenten die u kunnen helpen uw koers te bepalen. Zelfkennis Fusce ac leo Purus, in consectetuer Proin in sapien. Fusce urna is de magna,neque basis eget lacus. Maecenas felis van nunc, succes aliquam ac, consequat vitae, feugiat at, voor blandit vitae, euismod vel. uw bedrijf of voor uw loopbaan

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Empowerment traject. Purpose, Passion & Power. Algemene informatie

Empowerment traject. Purpose, Passion & Power. Algemene informatie Empowerment traject Purpose, Passion & Power Algemene informatie Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat iemand langskwam die dat niet wist. T RAINER/ K LIM S HERPA Liane Duit Sherpas Proyects Postbus

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg

Motivatieprofiel. van. Robert Groeneweg Motivatieprofiel van Robert Groeneweg DEFINITIEF RAPPORT 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. INLEIDING... 3 3. CONCLUSIES... 4 4. ADVIES... 5 5. MOTIVATIEPROFIEL - SAMENGEVAT... 6 6. MOTIVATIEPROFIEL

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie