beweging koninklijke luchtmacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beweging koninklijke luchtmacht 2009-2010"

Transcriptie

1 in 09 beweging koninklijke luchtmacht

2 nhoud Wereldwijd inzetbaar, maar Voorwoord Commandant Luchtstrijdkrachten 2 Hoofdtaak wereldwijd inzetbaar, op missie 4 Partner in veiligheid 12 De hoeksteen van de organisatie: personeel 18 Blik op materieel & logistiek 22 Overige ontwikkelingen 26 Tot slot 30 In deze terugblik kunt u lezen op welke wijze de medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht zich het afgelopen jaar op tal van plaatsen in de wereld hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Natuurlijk in Afghanistan, waar met F-16 s, Apache gevechthelikopters, Chinook en Cougar transporthelikopters en C-130 transportvliegtuigen (logistiek) steun is verleend aan grondeenheden, zowel van Nederland als van bondgenoten. Maar ook aan missies in Irak, Soedan, het Midden-Oosten, de Democratische Republiek Congo, de Verenigde Arabische Emiraten, aan boord van een Marinefregat voor de kust van Somalië en voormalig Joegoslavië heeft luchtmachtpersoneel een bijdrage geleverd. Naast deelname aan deze crisisbeheersingsoperaties heeft de luchtmacht ook humanitaire missies zoals naar Haïti uitgevoerd en zijn onze mensen en middelen voor nationale taken ingezet. Zo waakt de gevechtsleiding dag en nacht over het Nederlandse luchtruim. Wanneer op de radar een vliegtuig verschijnt, waarmee geen contact kan worden gemaakt of dat zonder opgaaf van reden afwijkt van de door de verkeersleiding opgedragen route, worden door de gevechtsleiding twee F-16 jachtvliegtuigen naar het vliegtuig gedirigeerd om poolshoogte te nemen. De helikopters worden voor verschillende taken ingezet voor noodvervoer van opvarenden van schepen en voor bewoners van de Waddeneilanden die bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis moeten, voor het blussen 2 koninklijke luchtmacht in beweging

3 zeker ook in Nederland van branden (met behulp van de Bambi bucket) samen met de civiele brandweer of voor het achtervolgen van criminelen op verzoek van het Korps Landelijke Politie Diensten. Naast de inzet komen in dit overzicht ook personele en materieellogistieke ontwikkelingen aan de orde. Want we moeten blijven investeren in mensen en materieel, willen we ook in de toekomst berekend zijn op onze taken. Aangezien niet alle medewerkers hun hele leven bij Defensie blijven werken, bereiden we hen zo goed mogelijk voor op een vervolgcarrière in de burgermaatschappij, door scholing, maar ook door civiele erkenning van de cursussen die Defensie aanbiedt. Door automatisering van het proces van de materieellogistieke keten is het mogelijk de verschillende stappen in het onderhoud nog beter op elkaar af te stemmen. Kijkend naar de toekomst zie ik een even zo belangrijke rol voor het luchtwapen. Er zal nog meer nadruk liggen op het verzamelen van inlichtingen met sensoren vanuit de lucht of ruimte waarbij het belang van onbemande vliegtuigen gaat toenemen. Onbemande vliegtuigen bieden de mogelijkheid om gedurende langere tijd een gebied te observeren en situational awareness te verkrijgen. Maar ook de nieuwste generatie jachtvliegtuigen beschikt over veel grotere observatiecapaciteit en zal nog beter in staat moeten kunnen zijn precisie uit te voeren bij inzet van wapens. Met gericht investeren in het luchtwapen kan die belangrijke rol binnen het geheel van de militaire capaciteiten in samenhang met andere krijgsmachtdelen bijdragen aan een Defensie die in staat is de opgedragen taken te blijven vervullen. De luchtmacht staat voor die taak, dag en nacht, in Nederland of elders in de wereld. Het luchtwapen kan alleen worden ingezet met gemotiveerd, toegewijd en prima met elkaar samenwerkende mensen. Want niet voor niets is ons motto: Eén team, één taak! Ik wens u veel lees- en kijkplezier. Luitenant-generaal Jac Jansen Commandant Luchtstrijdkrachten C-LSK op bezoek in Afghanistan koninklijke luchtmacht

4 Hoofdtaak wereldwijd inzetbaar, op missie De luchtmacht levert slagkracht in de vorm van Airpower waar en wanneer de samenleving dit verlangt. Met wapensystemen domineert de luchtmacht de derde dimensie en ze creëert daarmee vrijheid van handelen voor operaties vanuit de lucht, te land en ter zee. Samen met bondgenoten en de andere krijgsmachtdelen voert de luchtmacht (vredes) operaties uit. Door inzetbereidheid of zo nodig door daadwerkelijke inzet draagt de luchtmacht bij aan het behoud van de internationale rechtsorde. De Koninklijke Luchtmacht staat voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van al haar personeel en al haar middelen. Om die inzetbaarheid te kunnen waarborgen en een kwalitatief hoog niveau te behouden is oefenen essentieel. Een F-16 keert terug na een avondmissie. Oefenen De Koninklijke Luchtmacht neemt op jaarbasis daarom met haar mensen en materieel veelvuldig deel aan oefeningen in binnen- en buitenland. Doel van deze oefeningen is een optimale voorbereiding op de daadwerkelijke inzet tijdens missies. Zo oefenden afgelopen jaar F-16 s van de Koninklijke Luchtmacht met eenheden van de Koninklijke Landmacht tijdens de zogenaamde Basic Windmill en Advanced Windmill oefeningen. Doel hiervan is het opleiden en trainen van Forward Air Controllers van de Koninklijke Landmacht. Deze landmachteenheden worden erop getraind om in gevechtssituaties vliegers vanaf de grond naar een doel te praten en doelen aan te wijzen met behulp van speciale aanwijsapparatuur. Daarnaast vormen deze oefeningen een goede voorbereiding op een uitzending voor de F-16 vliegers. Dit type scenario s vindt tijdens missies van Nederlandse F-16 s in Afghanistan dagelijkse plaats en vormt een groot deel van de daadwerkelijke inzet. Ook afgelopen jaar hebben er het hele jaar door weer Windmill oefeningen plaatsgevonden. Patriot-eenheden van de Groep Geleide Wapens hebben in najaar 2009 met succes twee Tactical Ballistic Missile-doelen (TBM) vernietigd tijdens de oefening Special Project Optic Windmill (SPOW). Deze NAVO-oefening werd gehouden op het Griekse eiland Kreta en bestond ondermeer uit het afvuren van de Patriotraketten. Dit gebeurde tijdens een complex oefenscenario waaraan diverse nationale en internationale NAVO-eenheden deelnamen. Tijdens de live-firing werden op ieder doel twee Patriotraketten afgevuurd. De standaardprocedure om twee raketten af te schieten zorgt voor een optimale trefzekerheid. De diverse NAVO-eenheden trainden verschillende luchtverdedigingsscenario s waarbij de deelnemers te maken kregen met onder meer elektronische stoorzenders en vijandelijke vliegtuigen. De eenheden communiceerden met elkaar door middel van een Link-16 datanetwerk. Een dergelijke lucht- en raketverdedigingsoefening wordt uitgevoerd ter verbetering van de Air and Missile Defence capaciteit van de krijgsmacht. De luchtmacht heeft het initiatief gehad bij de planning, voorbereiding en uitvoering van de oefening. In de zinderende hitte van Spanje nam een helikopterdetachement van de Koninklijke Luchtmacht in juli 2009 met Chinook en Cougar transporthelikopters deel aan de oefening 4 koninklijke luchtmacht in beweging

5 Een Patriotraket wordt gelanceerd tijdens Special Project Optic Windmill op Kreta. Hot Blaze. De oefening is bedoeld om helikopterbemanningen om te leren omgaan met de extreme omstandigheden van hitte en stof. Daarbij stonden nachtvluchten en zogenaamde brown outs (landen in stofwolken en zand) op het programma. Brown outs zijn lastig voor zowel de vliegers als de mensen op de grond, omdat het zicht bijna volledig ontnomen wordt door het opwaaiende zand en stof. De omstandigheden van zand en hitte hebben veel weg van het landschap in Afghanistan waar deze helikopters het afgelopen jaar veelvuldig zijn ingezet. Dat maakt een dergelijke oefening essentieel als training en ter voorbereiding op een missie. Chinook transporthelikopters en Apache gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando oefenden in maart 2010 samen met eenheden van de landmacht in het gezamenlijk optreden in verstedelijkt gebied. Deze geïntegreerde oefening van helikopters en grondeenheden vond plaats in het oefengebied de Marnewaard. Het doel van de oefening Urban Strike was een veilige en efficiënte samenwerking tussen de verschillende grond- en luchteenheden. De oefening was een voorbereiding op de uitzending naar Afghanistan en er werd dan ook geoefend met missietypes die in Afghanistan worden uitgevoerd. Zo werden Apache gevechtshelikopters ingezet voor verkenningen, het escorteren van grondkonvooien en transporthelikopters en het uitschakelen van doelen. De Chinook helikopters werden ingezet voor medische evacuaties en het vervoer van personeel en materieel. koninklijke luchtmacht

6 Chinook helikopters vliegen troepen in tijdens de oefening Urban Strike in maart van dit jaar. Geluid spreiden Oefenen is essentieel om goed voorbereid deel te kunnen nemen aan missies waar dan ook ter wereld. Onvermijdelijk leidt dit tot het maken van vlieggeluid. De Koninklijke Luchtmacht streeft ernaar de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Een van de maatregelen daarvoor is de export van vliegbewegingen naar het buitenland zodat het geluid wordt gespreid. F-16 s van de Koninklijke Luchtmacht hebben eind 2009 een lange aaneengesloten periode in de Verenigde Staten deelgenomen aan diverse oefeningen. Daarbij werd onder andere getraind in het vliegen bij duisternis en het aanvallen van gronddoelen. Ook de helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen maken gebruik van oefengebieden in het buitenland. Zo worden oefeningen in Italië, Spanje en Scandinavië georganiseerd. Jaarlijks wordt op deze manier geluid geëxporteerd naar het buitenland. Daarmee neemt de geluidsbelasting voor de directe omwonenden van de vliegbases en de militaire oefengebieden in Nederland af. Minimaliseren van geluid wordt ook bereikt door de inzet van KDC-10 tankvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Zij voorzien F-16 s tijdens de (trainings)missies in de lucht van brandstof. Dit wordt ook wel air-to-air refuelen genoemd. Hierdoor kunnen de F-16 s langere missies vliegen en wordt het aantal starts en landingen van de F-16 s op hun thuisbasis sterk gereduceerd. De KDC-10 van de vliegbasis Eindhoven is afgelopen jaar ook weer frequent ingezet voor tankermissies. In totaal werd in pond (lbs) vliegtuigbrandstof bijgetankt in de lucht. Afgelopen jaar is de KDC-10 voorzien van een nieuw refueling systeem. Air to air refuelen recudeert het aantal starts en landingen op de thuisbases. Transportoperaties De luchttransportcapaciteit van de Koninklijke Luchtmacht beperkt zich niet alleen tot Nederland. Vliegbasis Eindhoven is het Schiphol van Defensie. In 2009 verwerkte de vliegbasis kg vracht en passagiers. Het merendeel van het transport werd uitgevoerd ter ondersteuning van de missie in Afghanistan. Wekelijks vliegen KDC-10 toestellen heen en weer tussen vliegbasis Eindhoven en het inzetgebied. Samen met de C-130 Hercules vrachttoestellen van vliegbasis Eindhoven zorgden zij het afgelopen jaar voor de essentiële in- en uitstroom van personeel en materieel van en naar het inzetgebied. In maart van dit jaar werd de derde C-130 in gebruik genomen, welke op termijn nog gevolgd wordt door een vierde. De C-130 is in staat op primitieve vliegvelden met onverharde startbanen te landen en op te stijgen. Het nut en de noodzaak van de vliegtuigen blijkt al 15 jaar en wordt nog dagelijks bewezen. De aanvulling van de twee extra toestellen op de huidige vloot van twee is daarom een belangrijke stap. Op 15 september 2009 landde een C-17 Globemaster III transporttoestel op vliegbasis Eindhoven. Het toestel maakt deel uit van de Heavy Airlift Wing (HAW), een samenwerkingsverband tussen twaalf landen, waaronder Nederland, die met dit initiatief tegemoet komen aan de grote behoefte binnen de NAVO en EU aan strategisch luchttransport. Na de landing werd de C-17 op vliegbasis Eindhoven beladen met vracht bestemd voor Afghanistan. Het transporttoestel is later op de dag vertrokken richting Kandahar Airfield. De C-17 is afkomstig van de thuisbasis Pápa Air Base in Hongarije. Hier is op 27 juli 2009 het nieuwe luchttrans- 6 koninklijke luchtmacht in beweging

7 Majoor-vlieger Jorrit: De Nederlandse helikopters die ingezet worden in Afghanistan hebben een divers takenpakket. Naast het vervoeren van mensen en middelen leveren ze ook luchtsteun daar waar nodig. Het verlenen van deze steun is iets waar iedereen die daar een bijdrage aan levert trots op mag zijn. portcommando, dat met drie C-17 s vliegt, officieel opgericht. De drie vliegtuigen zijn door twaalf landen gezamenlijk aangeschaft en worden de komende dertig jaar gevlogen en onderhouden door bemanning en technisch personeel uit de deelnemende naties. Nederland heeft zich voor 500 vlieguren per jaar ingekocht. De deelnemers bepalen zelf waarvoor zij de toestellen inzetten. Aan dit project met de naam Strategic Airlift Capability (SAC) C-17, doen naast Nederland, Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Litouwen, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, Zweden en de Verenigde Staten mee. Het samenwerkingsinitiatief draagt bij aan een efficiëntere inzet van het materieel. De C-17 kan dag en nacht landen op zeer korte en zelfs onverharde landingsbanen. Bovendien kan het toestel in de lucht worden bijgetankt. Een Cougar laat stof opwaaien tijdens een take-off in Afghanistan. koninklijke luchtmacht Vier F-16 s van de opleidingseenheid 306 Squadron in Ohia, USA. 7

8 Personeel laadt een KDC-10 voor een humitaire vlucht naar Haïti. De C-17 s transporteren troepen en vracht en zijn in staat complete helikopters te vervoeren. Het is een van de grootste transporttoestellen ter wereld. Op verzoek van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking werd op 14 januari 2010 een KDC-10 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht ingezet vanaf vliegbasis Eindhoven voor een humanitaire missie naar Haïti. Het toestel bracht hulpgoederen en het Urban Search and Rescue team (USAR) naar het rampgebied nadat een aardbeving daar een ravage had aangericht. Op de terugweg heeft het toestel evacués en weeskinderen naar Nederland gebracht. Het USAR-team staat klaar om per KDC-10 te vertrekken richting Haïti vanaf vliegbasis Eindhoven. De C-17 van de Heavy Airlift Wing wordt in de lucht bijgetankt door een Nederlandse KDC koninklijke luchtmacht in beweging wereld

9 De Apache helikopter levert een onmisbare bijdrage in Afghanistan. F-16 en helikopter operaties Alle trainingen en voorbereidingen komen ten goede tijdens de daadwerkelijke inzet die de mannen en vrouwen van de Koninklijke Luchtmacht dagelijks leveren in bijvoorbeeld Afghanistan. De Koninklijke Luchtmacht wordt sinds 2006 in gezet in Afghanistan. De wijd inzetbaar, op missie 9 Een F-16 vlieger van vliegbasis Volkel maakt zich klaar voor een trainingsvlucht in de Verenigde Staten. koninklijke luchtmacht eenheden maken daar deel uit van de International Stabilization and Assistance Force (ISAF). In deze rol ondersteunen zij troepen van Nederland en bondgenoten op de grond. Transporthelikopters als de Cougar en Chinook zorgen voor vervoer van mensen en goederen door de lucht en F-16 jachtvliegtuigen leveren samen met Apache gevechtshelikopters steun aan de grondtroepen vanuit de lucht. Sinds september 2009 zijn de Nederlandse F-16 s in Afghanistan uitgerust met het RecceLite fotoverkenningssysteem. Dit nieuwe systeem wordt in Afghanistan mede inzet voor de Counter IED (C-IED) taak om IED s (Improvised Explosive Devices) op te sporen ter ondersteuning van de grondtroepen. Naast hun dagelijkse transporttaak zijn Nederlandse Chinook transporthelikopters in augustus 2009 ingezet ter ondersteuning van de verkiezingen in Afghanistan. Vanuit Tarin Kowt zijn materialen voor de verkiezingen vervoerd naar de vooruitgeschoven posten Anaconda en Cobra. Pallets met stembussen, stemhokjes, tafels, stoelen en verzegelde dozen met stembiljetten zijn door de Chinooks vervoerd. De dozen met stembiljetten werden begeleid door twee Afghaanse vertegenwoordigers van de onafhankelijke verkiezingscommissie. Tijdens de verkiezingen op donderdag 20 augustus hebben de Chinooks stand-by gestaan om eventueel extra ondersteuning te leveren. Na de verkiezingen zijn de Chinooks ingezet om de stembiljetten weer van de posten op te halen. De samenwerking tussen helikoptereenheden van de Koninklijke Luchtmacht en de Afghan National Security Force (ANSF) is in het afgelopen jaar geïntensiveerd. Zo begeleiden Nederlandse Apache gevechtshelikopters regelmatig Afghaanse transporthelikopters bij bepaalde vluchten door het Afghaanse luchtruim. Alle Nederlandse Apaches, die vanaf Tarin Kowt opereren, zijn sinds juli 2009 uitgerust met verbeterde detectie- en identificatiesyste-

10 Personeel stapt uit een Cougar transporthelikopter in Afghanistan. wereldwijd 10 koninklijke luchtmacht in beweging

11 inzetbaar, op missie men van het type MTADS (Modernised Target Acquisition and Designation Sight). Hierdoor zijn de vliegers nog beter in staat alle beweging op de grond te monitoren en de troepen op de grond optimaal te voorzien van informatie. Overige missies Al het materieel van de Koninklijke Luchtmacht is echter alleen van waarde in handen van professioneel en geschoold personeel van de Koninklijke Luchtmacht. Het personeel van de luchtmacht gaat als detachement of individueel op uitzending. Hoewel de missie in Afghanistan voor de luchtmacht verreweg de grootste in aantal betrokken medewerkers is (ca 300 personen), is het niet de enige misse waaraan de luchtmacht deelneemt. Zo zijn ca 32 militairen van de luchtmacht uitgezonden naar het Forward Support Element Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten. Deze medewerkers zorgen voor een soepel verloop van de overstap van de militairen naar Afghanistan. Maar ook op de Balkan zijn luchtmachtmilitairen bij de verschillende stabilisatie missies actief. Er zijn 17 militairen uitgezonden naar de Liaison Observation Teams van de Europese Unie in Bosnië en zij houden toezicht op de naleving van de vredesakkoorden van Dayton. Ook in Kosovo is 1 luchtmachtmilitair bij de NAVO missie aldaar uitgezonden. In het Midden Oosten zijn in totaal 4 militairen uitgezonden voor de missie UNTSO. 2 luchtmachters zijn uitgezonden naar de NATO Trainings Missie in Irak in Baghdad. In zuid Soedan zijn 4 luchtmachters betrokken bij de UN Mission in Sudan (UNMIS) om toe te zien op de gemaakte vredesafspraken. En tot slot nemen 2 luchtmachtmilitairen deel aan de missie in de Democratische Republiek Congo. Individueel uitgezonden naar Democratische Republiek Congo. Militairen van FSE Mirage zorgen voor een soepel verloop van de overstap van de militairen naar Afghanistan. koninklijke luchtmacht Inladen van materiaal in Tarin Kowt ter ondersteuning van de verkiezingen in augustus

12 Partner in veiligheid De Koninklijke Luchtmacht staat dag en nacht paraat om wereldwijd ingezet te worden voor vrede en veiligheid. Maar ook in eigen land zijn verschillende defensie-eenheden op grote en kleine schaal aan het werk. De luchtmacht wordt voorturend ingezet voor nationale taken. Soms samen met andere krijgsmachtdelen en of samen met civiele partijen, maar ook vaak als individueel krijgsmachtdeel. De nationale taken van defensie bestaan uit: Het vergaren van inlichtingen en veiligheid; Zorg dragen voor bewaking en beveiliging; Beschikbaarheid van een calamiteitenhospitaal, medische zorg of medisch transport; Inzet van de kustwacht; Inzet speciale eenheden; Verdediging van het Nederlandse luchtruim; Explosieven opruimen; Overige vormen van bijstand en steun in geval van nood of een calamiteit daar waar de Nederlandse samenleving ons daar om verzoekt. De luchtmacht concentreert zich voor het nationale belang met name op de verdediging van het Nederlandse luchtruim door de inzet van F-16 s, het transport van patiënten en mensen in nood door middel van transporthelikopters, de inzet van de kustwachtvliegtuigen. Luchtmachtpersoneel is vertegenwoordigd in het team van de Explosieve Opruimings Dienst Defensie en tot slot levert de luchtmacht belangrijke bijstand in de brandbestrijding en levert zij steun daar waar de Nederlandse samenleving dat van ons verlangt. Bewaking Nederlands luchtruim Voor de verdediging van het luchtruim boven Nederland staan 24 uur per dag, 7 dagen per week F-16 s paraat: de zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA)-taak. Bij een melding van een onbekend vliegtuig in het Nederlandse luchtruim zijn de F-16 s binnen enkele minuten in de lucht om poolshoogte te nemen. Afgelopen jaar is de Quick Reaction Alert-taak afwisselend vervuld door F-16 s van de vliegbasis Leeuwarden en Volkel. De QRA is diverse malen ingezet 24 uur per dag, 7 dagen per week staan twee F-16 s klaar voor hun QRA-taak. waaronder op dinsdag 24 november. Daarbij zijn twee vliegtuigen onderschept. De toestellen, van het type TU-95 MS (Bear), vlogen richting het Nederlands luchtruim zonder hun identiteit bekend te maken. Deense F-16 s volgden de vliegtuigen al tot aan de grens van het Deense luchtruim. De Nederlandse jachtvliegtuigen vlogen vanaf vliegbasis Leeuwarden naar de toestellen voor een visuele identificatie en om de intenties van de vliegtuigen te bezien. Dit 12 koninklijke luchtmacht in beweging

13 gebeurde onder begeleiding van een gevechtsleider van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. De F-16 s volgden de TU-95 s totdat zij het gebied, waar Nederland binnen de NAVO verantwoordelijk voor is, verlieten. De Britse Royal Air Force nam vervolgens de begeleiding over. Transport van patiënten en redden van mensen in nood De Koninklijke Luchtmacht beschikt over twee typen helikopters die primair nationaal worden ingezet voor patiëntenvervoer en het redden van mensen in nood op zee. Deze Search And Rescue (SAR) helikopters van het type Lynx en AB-412 vallen onder het Defensie Helikopter Commando en voeren hun taken respectievelijk uit vanaf Maritiem Vliegkamp de Kooy en Een Lynx helikopter van het Defensie Helikopter Commando traint voor levensreddende handelingen. vliegbasis Leeuwarden. In de periode vanaf juni 2009 tot en met mei 2010 zijn beide helikopters veelvuldig ingezet voor hun SAR-taken. Tijdens de vakantiedrukte in augustus van afgelopen jaar leverde de toeristische bezoeken aan de Waddeneilanden de SAR-helikopter van vliegbasis Leeuwarden veel werk op. Alleen al in de eerste twee weken van augustus werden er 15 mensen, meesten toeristen, van de eilanden koninklijke luchtmacht De AB-412 in actie. 13

14 vervoerd. Eén van hen, een tweejarig meisje met een slagaderlijke bloeding, zou zonder inzet van de SAR-helikopter zijn overleden. Maar ook de rest van het jaar zijn de helikopters van vliegbasis Leeuwarden veelvuldig ingezet voor het patiëntenvervoer van en naar de eilanden. De reden van de evacuaties varieerden van hartklachten, botbreuken, verwondingen en bloedingen tot bevallingen. Ook de Lynx s Search And Rescue helikopters zijn het afgelopen jaar vanaf Maritiem Vliegkamp de Kooy veelvuldig ingezet; onder meer voor het redden van mensen in nood op zee. De reden van inzet varieerde van het evacueren van bemanningsleden van schepen, medische transporten tot het zoeken naar vermiste personen op zee zoals in de eerste week van oktober De Lynx helikopter werd toen ingezet tijdens een zoektocht naar een vermiste zeilboot en een vermiste surfer. De extreem koude winter van 2010 vereiste extra inzet van de SAR-helikopters. Een Lynx-reddingshelikopter van het Defensie Helikopter Commando heeft een schaatser in het Markermeer van een ijsschots gehaald. Dat gebeurde vanaf het Maritiem Vliegkamp De Kooy op verzoek van het Kustwachtcentrum in Den Helder. De schaatser was vast komen te zitten door snel invallende dooi. Een toevallig passerende voetganger meldde het feit via 112 waardoor de hulpactie in gang werd gezet. Het toestel zette de man af op de dijk waarna de vliegerarts hem overdroeg aan het gereedstaande ambulancepersoneel. Beide helikopters vervulden de afgelopen periode namens de Koninklijke Luchtmacht een belangrijke nationale taak. Inzet kustwachtvliegtuigen De minister van Defensie is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de Kustwacht en de uitvoering van kustwachttaken. De beleidsmatige verantwoordelijkheid berust bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het Kustwachtcentrum is 24 uur per dag bezet en fungeert als centraal meld-, informatie-, en coördinatiecentrum. Om haar taken uit te voeren beschikt de Kustwacht over vliegtuigen die bij de Koninklijke Luchtmacht zijn ondergebracht: twee Dornier 228 hoogdekkers. De Dorniers worden onder andere ingezet voor zoek- en reddingsvluchten (SAR), milieuvluchten, scheepvaartcontrole en grenscontrole. In het afgelopen jaar hebben beide Dorniers bijna 2000 uur in totaal gevlogen waarvan meer Medewerkers op de Search And Rescue helikopter: Het geeft veel voldoening als we mensen direct kunnen helpen met onze helikopter. Vaak krijgen we achteraf bedankkaarten of geboortekaartjes. De twee Dornier 228 vliegtuigen van de Kustwacht vliegen vanaf Schiphol. dan 1400 uur in opdracht van het Kustwachtcentrum. Het vliegtuig is afgelopen jaar diverse malen in actie gekomen o.a. om te zoeken naar overboord geslagen containers. De Dornier heeft op 1 juli 2009 gezocht naar een bemanningslid van een vrachtschip dat na een explosie aan boord vermist bleek en op 24 augustus 2009 is er geassisteerd bij een aanvaring tussen twee grote containerschepen op de Noordzee. Op 30 maart 2010 is de Dornier verhuisd naar haar eigen accommodatie op Schiphol-Oost. Hangaar 2 is volledig verbouwd en is nu van alle gemakken voorzien om de aanwezigheidsdiensten die de eenheid draait, te faciliteren. EODD Luchtmachtpersoneel is vertegenwoordigd in de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD). Afgelopen jaar zijn zij diverse malen ingezet voor het opsporen en onschadelijk maken van explosieven. Vaak betrof het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die tijdens graafwerkzaamheden naar boven kwamen. Zo heeft de EODD eind april 2010 in één keer vier 500-ponders uit de Tweede Wereldoorlog gedemonteerd. De explosieven van Britse makelaardij werden in januari van datzelfde jaar gevonden tijdens werkzaamheden voor een rondweg bij vliegbasis Leeuwarden. Begin december 2009 is bij Wassenaar ook een 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Op 7 maart 2010 verleende de EODD met haar 14 koninklijke luchtmacht in beweging

15 Bijstand bij brandbestrijding Ter ondersteuning van de civiele brandweer kan de Koninklijke Luchtmacht haar E-one brandweerwagen en transporthelikopters inzetten. De Chinook en Cougar transporthelikopter vervullen een belangrijke nationale taak in het bestrijden van (bos)branden met de zogenaamde Bambi-bucket, een zak waarmee een Chinook en een Cougar 2500 liter water kan vervoeren. Bij het blussen van een uitslaande brand in Someren in april 2010 heeft het blusvoertuig E-one van vliegbasis Eindhoven assistentie verleend aan de civiele brandweer. De E-one kwam samen met korpsen uit de omgeving in actie bij de brand op een industrieterrein. Het voertuig, met een tankcapaciteit van liter, heeft in korte tijd een grote hoeveelheid water beschikbaar. Bij het bluswerk waren zo n 80 brandweerlieden betrokken. In diezelfde maand heeft ook de brandweer van de vliegbasis Gilze-Rijen nationale ondersteuning geboden bij het blussen van een brand nabij een munitiecomplex van Defensie bij het Noord-Brabantse Alphen. Een militaire bewaker van het munitiecomplex merkte een bos- en bermbrand op, net buiten het hek van het Defensieterrein. Twee E-One crashtenders rukten uit om de gemeentelijke brandweer te ondersteunen. Personeel van de EODD tijdens het ruimen van vliegtuigbommen. specialisten ondersteuning aan een politieonderzoek in Oss en de Explosieven Opruimings Dienst werd in december 2009 ingezet na een kraak op een geldautomaat in Hoofddorp. De ploeg ondersteunde het forensisch onderzoek van de politie Kennemerland, omdat er bij de kraak sprake was van het gebruik van explosieven. E-One levert civiele ondersteuning bij brandblussen. koninklijke luchtmacht

16 Ook de transporthelikopters hebben afgelopen periode diverse bijdragen geleverd aan brandbestrijding. Zo kwamen de helikopers in september 2009 in actie om assistentie te verlenen bij een duinbrandbestrijding nabij Schoorl, Noord-Holland. Zowel de Cougar als de Chinook zijn verschillende dagen achter elkaar ingezet voor meerdere water drops. In april van dit jaar moesten de Cougar transporthelikopters wederom in actie komen. Dit maal voor het blussen van een flinke duinbrand in Bergen. Totaal is liter water door de helikopters uitgestort over de brandhaarden in Bergen. Overige nationale steun van de luchtmacht Naast de gebruikelijke nationale ondersteuningstaken levert de Koninklijke luchtmacht een incidentele maatschappelijke bijdrage daar waar de Nederlandse samenleving dat van ons verlangt. Zo is het platform van de vliegbasis Eindhoven 24 uur per dag beschikbaar voor ambulance- en donorvluchten. Vanaf juni 2009 tot en met mei 2010 is er diverse malen een beroep op de luchtmacht gedaan voor nationale ondersteuning. Samenwerking tussen de civiele brandweer en de luchtmacht tijdens een oefening in mei koninklijke luchtmacht in beweging

17 partner in veiligheid Transportvlieger tijdens de bevrijdingsfestivals: Het zijn de krenten in de pap dat we als luchtmacht de ambassadeurs van de vrijheid mogen rondvliegen naar de festivals en het sluit goed aan bij waar we voor staan; immers wij zetten ons wereldwijd in voor de vrede. F-16 en Apache ondersteunen justitie Een F-16 jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht is op verzoek van het ministerie van Justitie in oktober 2009 ingezet voor een vermissingzaak. Met behulp van boordcamera s werd een gebied in de omgeving van Arnhem in beeld gebracht en geanalyseerd. Op 10 juli 2009 kwam de Apache helikopter in actie op verzoek van Justitie. Een tweetal Apache-gevechtshelikopters van vliegbasis Gilze-Rijen assisteerden de Regionale Politiediensten bij een zoekactie naar twee personen. Zij zouden zich in de nabije omgeving van de vliegbasis bevinden. In de eerste week van maart 2010 heeft de Koninklijke Luchtmacht op verzoek van het ministerie van Justitie wederom met een Apache helikopter assistentie verleend; ditmaal aan de politie van Noord-Brabant. De gevechtshelikopter beschikt over een nauwkeurig sensorenpakket en werd daarom ingezet voor observatie vanuit de lucht na een vermoedelijke bankoverval. Goede doelen De luchtmacht helikopters van het Defensie Helikopter Commando worden jaarlijks ook ingezet voor een maatschappelijk belang. Op 5 mei 2010 zijn twee Chinook transporthelikopters ingezet voor het transport van de ambassadeurs van de vrijheid tijdens de bevrijdingsfestivals. De helikopters vertrokken vanaf vliegbasis Gilze-Rijen met dit jaar aan boord Boris & the Wicked Jazz Experience en Guus Meewis. De Koninklijke Luchtmacht steunt tevens diverse lokale en landelijke goede doelen in de vorm van het beschikbaar stellen van mensen of middelen. Zo waren op 9 juni 2009 negentig terminaal zieke kinderen van de Stichting Hoogvliegers op vliegbasis Eindhoven uitgenodigd voor een grote Hoogvliegersdag. Als hoogtepunt werden de kinderen getrakteerd op een rondvlucht in een KDC-10. De KDC-10 vertrok in de namiddag vanaf vliegbasis Eindhoven voor een één uur durende rondvlucht boven Nederland. Eén F-16 bracht de kinderen in de lucht een groet. Voor ondersteuning waren naast de begeleiders van de kinderen ook twee medische teams van de Koninklijke Luchtmacht en een medicus van de Stichting Hoogvliegers aanwezig. Honderd kinderen met een chronische ziekte werden 19 september 2009 op vliegbasis Volkel rondgereden in Ferrari s. Honderd kinderen met een chronische ziekte werden op 19 september 2009 op vliegbasis Volkel rondgereden in Ferrari s en ook Stichting Doe een Wens en Stichting KIKA hebben afgelopen jaar op steun van de luchtmacht kunnen rekenen. Tot slot heeft het personeel in Afghanistan zich met diverse vrijwilligersacties ingezet voor goede doelen, waaronder War Child. In Nederland werken civiele autoriteiten en de krijgsmacht samen aan de bestrijding van crises en rampen. De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie hebben daarover concrete afspraken gemaakt. De afspraken tussen de departementen liggen vast in de zogenoemde Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Defensie is nu een structurele partner bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. In dat kader wordt er ook regelmatig samen getraind zoals op 12 mei De brandweer van Ede heeft die dag op de Edese Heide de bestrijding van een helikopterincident beoefend. Voor deze oefening is een incident in scene gezet met een Chinook en een Cougar transporthelikopter van luchtmacht. Samen trainen zorgt ervoor dat de civiele en militaire diensten op elkaar ingespeeld zijn, dat procedures worden afgestemd, kennis wordt uitgewisseld en inzetopties worden besproken. Zo wordt er geen tijd verloren als het er echt op aan komt en draagt de luchtmacht haar steentje bij aan een veiliger Nederland. koninklijke luchtmacht

18 De hoeksteen van de organisatie: Personeel en Organisatie De tweede helft van 2009 en het eerste deel van 2010 heeft op het gebied van Personeel en Organisatie (P&O) binnen de luchtmacht onder andere in het licht gestaan van diverse reorganisaties. De luchtmachtorganisatie werd betrokken bij de reorganisatie van de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD), de Defensie Bewakings-, Beveiligingsorganisatie (DBBO) en de oprichting van het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD). Ook de Directie Voorlichting en Communicatie wordt in de zomer van 2010 opnieuw ingericht. Er vindt een reductie plaats van de Controletoren en een uitbreiding van de Defensiebrede Operationele Inlichtingen Capaciteit. Er is een aanvang gemaakt met de herinrichting van een Protective Security (veiligheids) Capaciteit. Tot slot is het Definitieve Reorganisatie Plan (DRP) Verbetering Inzetbaarheid F-16, ofwel de reductie van de F-16 capaciteit tot stand gekomen en is de reorganisatie van het Operations Control Station Nieuw Milligen afgerond, is het Geneeskundig Oefen en Trainingscentrum (GOTC) opgericht en is de reorganisatie Central Approach (CAPP) op vliegkamp de Kooy afgerond. De aandacht gaat nog uit naar de komende reorganisatie bij de Groep Geleide Wapens en de reductie van personeel van luchtmachtstaf. De reorganisatie van P&O die de laatste fase ingaat, heeft tot doel het realiseren van een genormeerde P&O-organisatie met goed opgeleide werknemers die door toepassing van gestandaardiseerd beleid en processen en eigentijdse procesondersteuning en informatievoorziening in staat is tot het leveren van hoogwaardige managementadviezen en P&O-diensten met een toegevoegde waarde. Project Renovatie Functiehuis De luchtmacht-organisatie bestaat uit een hiërarchisch samenstel van arbeidsplaatsen. De arbeids- Leiderschapstraining. plaatsen zijn gegroepeerd naar functies, functiegroepen en vakgroepen. Aan de functies zijn onder meer functiebeschrijvingen en -waarderingen toegevoegd. Tussen de verschillende functies bestaan koppelingen waardoor loopbaanpaden zichtbaar zijn. Dit geheel wordt in de volksmond ook wel het functiehuis genoemd. Het functiehuis vormt de basis voor de integrale personeelsplanning van in-, door- en uitstroom en is een informatiebron voor loopbaanoriëntatie ten behoeve van het personeel. Momenteel is een projectgroep bezig om functiebeschrijvingen per vakgebied generiek te beschrijven. Dit project moet eind 2010 zijn afgerond. Daarnaast worden op basis van de generieke functiebeschrijvingen de loopbaanpaden per vakgroep aangepast zodat de 18 koninklijke luchtmacht in beweging

19 medewerker in samenspraak met de loopbaangeleider invulling kan geven aan zijn/haar loopbaan binnen de luchtmacht. Loopbaanlint Het opleidings- en loopbaanbeleid van militair personeel bij Defensie verandert de laatste tijd sterk. Voorheen was het loopbaantraject van een defensiemedewerker gesloten. Personeelsleden gingen in dienst bij één krijgsmachtonderdeel en bleven daar de rest van hun werkzame leven. Dit is met de introductie van FPS opengebroken en daarmee wijzigt ook de wijze van in- en doorstroom van militair personeel. In de werving verschuift het accent van het werven van spijkerbroeken naar het werven via instroomtrajecten in samenwerking met Regionale Opleidingscentra (ROCa). Met het project Loopbaanlint bouwt Defensie samen met zeven ROCa aan volwaardige competentiegerichte MBO-opleidingen die de leerlingen voorbereiden op een baan bij Defensie. Het is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Defensie. Deze opleiding, genaamd Veiligheid en Vakmanschap, sluit nauw aan bij het werken als militair bij Defensie. De luchtmacht neemt sinds begin dit jaar deel aan het project voor de studierichtingen logistiek en techniek. Leerlingen worden voorbereid op een functie als bijvoorbeeld logistiek medewerker, medewerker geneeskundige zorg, een functie in de bedrijfsauto techniek, CIS, of Mechatronica. Ook werkt de luchtmacht samen met de ROCa. Militaire instructeurs geven les op de ROCa in militaire vaardigheden en vervolgens doen de leerlingen tijdens een stage ervaring op binnen de luchtmacht op een onderdeel. Hiermee krijgen zij de kans om hun geleerde technieken toe te passen op een afdeling die aansluit bij hun studierichting. Loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding is sinds 1 januari 2009 formeel van start gegaan. Naast de reeds aanwezige studiebegeleiders binnen de luchtmacht-organisatie, zijn er formele loopbaanbegeleiders aangetrokken. Loopbaanbegeleiding wordt gezien als een belangrijk instrument in het kader van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) om boeien, binden en behoud meer concreet inhoud te geven. Personeel wordt gestimuleerd te investeren in eigen ontwikkeling door studie, opleiding en waar mogelijk loopbaanafspraken. STOP In juni 2009 heeft STOP (STandaardisatie OPleidingsprocessen) zijn introductie gedaan binnen de luchtmacht. Het is een defensiebrede applicatie waarmee het proces van oplei- Personeel is een waardevol bezit voor de luchtmacht. koninklijke luchtmacht

20 personeel & E-portfolio Defensiemedewerkers leveren bijzondere prestaties in bijzondere situaties. Ervaring die van onschatbare waarde is voor iemands persoonlijke ontwikkeling en ambities. Om deze ervaring vast te kunnen leggen en zichtbaar te maken voor anderen, is in juli 2009 voor iedere medewerker het Elektronisch Portfolio (E-portfolio) geïntroduceerd. In het E-portfolio, een soort digitale CV, kan de medewerker naast werkervaring en opleidingen ook competenties, (ontwikkel)doelen en een persoonlijk profiel vastleggen. Dit vergroot de loopbaanmogelijkheden van het betrokken personeel, zowel binnen als buiten Defensie. dingscoördinatie moet verbeteren. Een belangrijk deel van de papierstroom wordt gedigitaliseerd en de opleidingsaanvragen worden beter afgestemd. LTV (Leiderschap, Training en Vaardigheden) Leidinggeven is core business binnen de luchtmacht. Niet alleen wordt er elke dag leiding gegeven, maar er wordt ook verwacht dat personeel hun leidinggevende competenties steeds blijft ontwikkelen. Dat laatste betekent ook dat de luchtmacht haar personeel in staat moet stellen om zichzelf te ontwikkelen. Het afgelopen daar is er door het 132 Didactiek Militair Leiderschap en Opleidingen (DMLO) Squadron volop geïnvesteerd in het uitbouwen van goed leiderschap door het opzetten van het zogenoemde opleidings- en selectiehuis. De visie op leidinggeven en de daarbij behorende competenties vormen het fundament hiervan. Het gaat om de competenties communiceren, initiatief, mensgericht, ontwikkelen medewerkers, organisatiegericht, plannen en organiseren, resultaatgericht en visie. De eerste drie pijlers zijn opleiden, trainen en coachen&begeleiden. Deze zorgen ervoor dat een luchtmachtmedewerker op verschillende manieren en op verschillende momenten tijdens een loopbaan aan competenties kan werken. Medezeggenschap Er is het afgelopen jaar veel energie gestoken in de verbetering van de medezeggenschap binnen de luchtmacht, onder meer door de organisatie van een aantal Medezeggenschapsdagen. Een van de doelen tijdens die dagen was het creëren van draagvlak voor medezeggen- Overleg tijdens de Medezeggenschapsdagen. Leiderschapstraining op vliegbasis Woensdrecht. 20 koninklijke luchtmacht in beweging

In het belang van Nederland

In het belang van Nederland In het belang van Nederland Inhoud Woord van de minister 5 Strategische omgeving 6 Militaire ontwikkelingen 7 Samenwerking in perspectief 8 Taken, strategische functies en vereiste capaciteiten 11 Het

Nadere informatie

de Vliegende Hollander

de Vliegende Hollander de Vliegende Hollander Maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht 64 e jaargang - nummer 1 - januari 2008 BELANGRIJKE LESSEN TIJDENS GREEN FLAG WAT IS HET LUCHTMACHTGEVOEL? Over werken in het lichtblauwe

Nadere informatie

de Vliegende Hollander

de Vliegende Hollander de Vliegende Hollander Maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht 66 e jaargang - nummer 2 - februari 2010 HULP VOOR HAÏTI Eindhoven centraal in Nederlandse bijdrage ORKEST SPEELT CONCERT FOR FREEDOM MIRAGE:

Nadere informatie

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider SMILE Nieuwsbrief SAP Migratie in de luchtketen Eerste fase Laatste editie ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014 2 3 4 6 7 9 11 12 13 Wat u leest in deze editie Van de Projectleider

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

VOORWOORD. Voorwoord DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD

VOORWOORD. Voorwoord DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD MEI 2014 JAARGANG 17 EDITIE 18 DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD certificeringsproject van start Het project verkeert nog in de aanloopfase, maar als het aan de directie van Den Helder Airport

Nadere informatie

de Vliegende Hollander

de Vliegende Hollander de Vliegende Hollander Jaargang 69 nummer 3 april 2013 Eerbetoon voor luchtmachtinzet Kosovo 1999 Koningin geeft vaandel cravate Oefening blushelikopters blijkt noodzaak F-16 s oefenen bare base in Yuma

Nadere informatie

Landmacht. Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi. Moed is niet te koop. 3D-aanpak in Uruzgan werkt

Landmacht. Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi. Moed is niet te koop. 3D-aanpak in Uruzgan werkt Landmacht Moed is niet te koop 3D-aanpak in Uruzgan werkt Staatssecretaris Jack de Vries: Defensie moet moderner Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi zevende jaargang nummer 9, november 2009 Redactie:

Nadere informatie

eenheid door verscheidenheid

eenheid door verscheidenheid JAARGANG 13 DITI 8 MI 2009 RGIONAL LUCHTHAVN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD commodore-vlieger theo ten haaf: eenheid door verscheidenheid Marinevliegkamp De Kooy, tot voor kort onderdeel van de Koninklijke Marine,

Nadere informatie

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens 'Schip van het Jaar' vaart in verband Stappen in de reorganisatie Alle Hens 11 12 column Colofon: Coverfoto: Aan boord van het patrouilleschip Groningen maakt de bemanning zich gereed om gesleept te worden

Nadere informatie

jaargang 2007 nr Q u a Pat e t O r b i s IN DIT NUMMER O.A.

jaargang 2007 nr Q u a Pat e t O r b i s IN DIT NUMMER O.A. jaargang 2007 nr1 Qua Patet Orbis 11 20 38 47 63 IN DIT NUMMER O.A. SMP, CIM Situational Awareness voor de individuele marinier EUFOR, Democratische Republiek Congo NLMARFOR, Commander Landing Force Staff

Nadere informatie

Magazine. Uitverkocht Ahoy bij NIDV-jubileum. Cyber Security Strategie. Cent van Vliet blikt terug en vooruit 01-2014

Magazine. Uitverkocht Ahoy bij NIDV-jubileum. Cyber Security Strategie. Cent van Vliet blikt terug en vooruit 01-2014 Magazine 01-2014 Uitverkocht Ahoy bij NIDV-jubileum Cyber Security Strategie LCW, TU Delft en F-35 Cent van Vliet blikt terug en vooruit Ahoy Rotterdam - 20 november 2014 NIDV Symposium & Tentoonstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Postbus 20061 Postbus 20701 2500 EB 's-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon 070-3486486Telefoon 070-3188188

Postbus 20061 Postbus 20701 2500 EB 's-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon 070-3486486Telefoon 070-3188188 Ministerie van Ministerie van Buitenlandse Zaken Defensie Postbus 20061 Postbus 20701 2500 EB 's-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon 070-3486486Telefoon 070-3188188 Aan: de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer Nummer 10 9 maart 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 4-5 Wervingsresultaten door goede samenwerking beter Pagina 6 Marechaussee krijgt brigadecommandant nieuwe stijl Pagina

Nadere informatie

Magazine. Doop Holland-klasse. Interview rector magnificus Karel Luyben 01-2010

Magazine. Doop Holland-klasse. Interview rector magnificus Karel Luyben 01-2010 Magazine 01-2010 Doop Holland-klasse Informatiegestuurd optreden bij KMar Eindhoven Vizier op Verebus, Brandt en DSM Dyneema Interview rector magnificus Karel Luyben UW MISSIE BEPAALT ONZE VISIE Tecnovia

Nadere informatie

DMP-D Document Vervanging F-16

DMP-D Document Vervanging F-16 DMP-D Document Vervanging F-16 Versie 2.0 Datum 15 december 2014 Status Definitief DEFINITIEF DMP-D Document Vervanging F-16 15 december 2014 Colofon Directie Materieel Logistiek Den Haag - Frederikkazerne

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

COMMISSIE STAAL IS AAN HET WERK

COMMISSIE STAAL IS AAN HET WERK Nummer 18 4 mei 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 2 Veteranen uit Australië vierde bondgenoot Pagina 6-7 Legerkorps oefent oorlog van toekomst Pagina 6-7 Legerkorps oefent

Nadere informatie

Landmacht. Sluitstuk van een missie. Krijgsmachtimams aan het woord. Proefschrift: Vechten willen we wel. Psyops wint Afghaanse hearts and minds

Landmacht. Sluitstuk van een missie. Krijgsmachtimams aan het woord. Proefschrift: Vechten willen we wel. Psyops wint Afghaanse hearts and minds Landmacht Krijgsmachtimams aan het woord Proefschrift: Vechten willen we wel Psyops wint Afghaanse hearts and minds Redeployment Taskforce: Sluitstuk van een missie achtste jaargang nummer 3, april 2010

Nadere informatie

Natte verkenning. piratengroep ontdekt. De Lynx boordhelikopter van de Tromp stopte met waarschuwingsschoten

Natte verkenning. piratengroep ontdekt. De Lynx boordhelikopter van de Tromp stopte met waarschuwingsschoten D e f e n s i e k r a n t N u m m e r 1 0 1 8 m a a r t 2 0 1 0 2 Staatssecretaris bezoekt vliegbasis Volkel 3 MTV op de Rijn is geen water naar de zee dragen Natte verkenning 4 Militaire Ruitersportvereniging

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. gaan samen

Informatiebeveiliging. gaan samen Het IV-magazine van Defensie Single Sign-On Informatiebeveiliging IV en ICT gaan samen Jaargang 1 n oktober 2007 2 Editorial Veranderen Drs. Adriaan Blankenstein (C-BGICT) Het vierde nummer van In Touch

Nadere informatie

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007 Vakkundig schakelen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Vakkundig schakelen 5 Winter 7 Een zelfstandig begin in Nederland 8 Veilige omgeving 10 Lente 13 Capaciteit als uitdaging 14 Snel voorbereid op een grote

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Met dwars inkomende zee Jaarverslag 2012 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden De KNRM redt mensen

Nadere informatie

In dienst van Nederland, in dienst van de wereld Een plan voor een actieve en doelmatige krijgsmacht

In dienst van Nederland, in dienst van de wereld Een plan voor een actieve en doelmatige krijgsmacht tweede-kamerfractie In dienst van Nederland, in dienst van de wereld Een plan voor een actieve en doelmatige krijgsmacht Angelien Eijsink Den Haag, november 2007 TWEEDE-KAMERFRACTIE Voor Bart Tromp, Omdat

Nadere informatie

EUROPOL- OVERZICHT. Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol

EUROPOL- OVERZICHT. Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol EUROPOL- OVERZICHT Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol EUROPOL- OVERZICHT Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol Europese Politiedienst, 2011 Deze publicatie heeft betrekking op

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Het stratego van de IT-auditor bij Defensie

Het stratego van de IT-auditor bij Defensie IT bij Defensie Het stratego van de IT-auditor bij Defensie Ongeveer 2500 jaar geleden schreef de Chinese generaal Sun Zhu: Het oorlogsbedrijf is geen onafhankelijke, op zichzelf staande gebeurtenis, maar

Nadere informatie