INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN"

Transcriptie

1 BR02 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Adressen en openingsuren Het huishoudelijk reglement DIFTAR: betalende en niet-betalende zone Particulieren Toegang tot het DIFTAR-recyclagepark Afvalstoffen: hoe en hoeveel afvalstoffen aanvoeren? Betalen op het DIFTAR-recyclagepark Bestellen op het recyclagepark Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt! Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 1

3 1. Adressen en openingsuren De particulier kan gebruik maken van alle door IVAREM uitgebate recyclageparken. IVAREM exploiteert volgende recyclageparken: Recyclagepark Berlaar Hellegatstraat BERLAAR Recyclagepark Bornem Puursesteenweg BORNEM Recyclagepark Lier* Mechelsesteenweg LIER Recyclagepark Mechelen II* Blarenberglaan 29a 2800 MECHELEN Recyclagepark Sint-Amands KMO-zone Hemelrijken 2890 SINT-AMANDS Recyclagepark Bonheiden Gestelhoflei BONHEIDEN Recyclagepark Duffel* Hoogstraat DUFFEL Recyclagepark Mechelen I Hanswijk De Bercht MECHELEN Recyclagepark Putte* Klein Boom PUTTE Recyclagepark St-Katelijne-Waver Dreefvelden SINT-KATELIJNE-WAVER Recyclagepark Willebroek Boomsesteenweg WILLEBROEK * KMO-recyclagepark. Op dit recyclagepark kunnen naast particulieren ook KMO s terecht. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 2

4 De recyclageparken zijn geopend op: Dag Openingsuren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag GESLOTEN Vrijdag Zaterdag Zondag GESLOTEN Opmerking: Om u beter te kunnen dienen, blijven onze recyclageparken tijdens de middag open. Onze parkopzichters nemen afwisselend hun middagrust tussen u. en u. in het portiershuisje. Wij vragen u die middagrust te respecteren! Wend u daarom tussen u. en u. tot een parkopzichter die zich buiten op het recyclagepark bevindt. De recyclageparken zijn gesloten op: Nieuwjaarsdag Tweede nieuwjaarsdag Paasmaandag Feest v/d arbeid O.H.-Hemelvaart Pinkstermaandag Feest v/d Vlaamse Gemeenschap Nationale feestdag O.L.V.-Hemelvaart Allerheiligen Allerzielen Wapenstilstand Dag voor Kerstmis (NM) Kerstdag Tweede Kerstdag Dag voor Nieuwjaar (NM) Opmerking: Zondag en donderdag is het recyclagepark steeds gesloten. NM = Gesloten vanaf u. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 3

5 2. Het huishoudelijk reglement Op het recyclagepark geldt een reglement waaraan iedere bezoeker zich strikt moet houden. De voornaamste bepalingen uit dat reglement zijn: 1. De richtlijnen van de parkopzichter moeten door iedere bezoeker strikt nageleefd worden. 2. De parkopzichter kan u bij vaststelling van onregelmatigheden tijdelijk of permanent de toegang tot het recyclagepark ontzeggen. 3. De bezoeker moet op verzoek van de parkopzichter zijn identiteit bewijzen. 4. Afvalstoffen dienen gesorteerd aangevoerd te worden. 5. Bezoekers dienen het recyclagepark ten laatste 10 minuten na sluitingstijd te hebben verlaten. 6. Bedrijven worden enkel toegelaten op de KMO-parken van IVAREM. 7. Dieren zijn verboden op het recyclagepark. 8. Kinderen onder de 12 jaar die niet vergezeld zijn door een volwassen begeleider worden niet toegelaten op het recyclagepark. Kinderen onder de 12 jaar moeten in de wagen blijven of aan de hand gehouden worden. 9. Het is verboden: - Afval aan de poort of in de omgeving van het recyclagepark achter te laten; - Te storten buiten de daartoe voorziene containers of aangeduide plaatsen; - De motor van de wagen te laten draaien bij het afladen van afvalstoffen; - Te roken op het recyclagepark; - Afvalstoffen uit de containers te halen of van de plaats waar ze werden gedeponeerd; - Beschadigingen toe te brengen aan materialen, containers, gebouwen ; - De containers te beklimmen; - Vaten of containers te openen; - Afvalstoffen uit te laden uit de wagen voor de toegangspoort van het recyclagepark en binnen te dragen in het recyclagepark (met uitzondering van inco-afval); - Het recyclagepark te betreden met de identiteitskaart van iemand anders. 10. De bezoeker betreedt het recyclagepark op eigen verantwoordelijkheid. Noch de gemeente, noch de intergemeentelijke vereniging IVAREM kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging van persoonlijke goederen, diefstal of lichamelijk letsel. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 4

6 Het volledige huishoudelijke reglement is na te lezen op het recyclagepark of op BELANGRIJK! Op het recyclagepark gelden strikte regels. Volg de richtlijnen van de parkopzichter. Bij overtreding van de regels of het negeren van de richtlijnen kan u de toegang tot het recyclagepark tijdelijk geweigerd worden. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 5

7 3. Het DIFTAR recyclagepark: gratis en betalende zone Het recyclagepark is verdeeld in twee zones: een gratis zone en een betalende zone. Na de registratie aan de ingang komt u automatisch terecht op de gratis zone. U beslist nu zelf op welke zone u begint met het deponeren van uw afvalstoffen. Na registratie aan de betaalzuil kan u van de niet-betalende zone op de betalende zone en omgekeerd. Om het recyclagepark te verlaten, opent u de slagboom aan de uitgang van het recyclagepark met behulp van uw eid, ETK of maandkaart en verlaat het DIFTAR-recyclagepark. 4. Particulieren Particulieren die wonen in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Amands en Willebroek mogen huishoudelijke afvalstoffen naar het recyclagepark brengen. De particulier kan gebruik maken van alle recyclageparken die door IVAREM worden uitgebaat. Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen die geproduceerd worden door de normale werking van een particulier huishouden. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 6

8 5. Toegang tot het DIFTAR-recyclagepark 5.1 Elektronische identiteitskaart (eid), elektronische toegangskaart (ETK) of maandkaart Er zijn drie mogelijkheden om toegang te krijgen tot het DIFTAR- recyclagepark: - elektronische identiteitskaart (eid) - elektronische toegangskaart (ETK) - maandkaart Indien u over een eid beschikt, moet u die gebruiken om toegang te krijgen tot het recyclagepark. Steek uw eid in de lezer aan de ingang van het park. Het systeem registreert uw bezoek en controleert of u toegang heeft tot het recyclagepark. Indien u niet over een eid beschikt of u voert afvalstoffen aan van een rechtspersoon (vereniging, school ), dan kan u bij de gratis infolijn ( ) een ETK aanvragen. Deze kaart wordt per post opgestuurd en heeft een negatief saldo overeenkomstig de waarde van de kaart (zie flyer Tarieven op het recyclagepark ). Bij uw eerste bezoek aan het recyclagepark dient u deze kaart te betalen aan de betaalzuil. Na betaling is de kaart actief en kan u het recyclagepark betreden. Om het recyclagepark te betreden met de ETK steekt u deze in de kaartlezer. Het systeem controleert of u toegang heeft tot het recyclagepark en registreert uw bezoek. Wanneer uw eid of ETK verloren, beschadigd is dan kan u in afwachting van een nieuwe kaart een maandkaart aankopen op het recyclagepark. Met deze kaart kan u gedurende een periode van 31 dagen gebruik maken van het recyclagepark net zoals met uw eid of ETK. De kaart vervalt automatisch na 31 dagen. De beurten waar u recht op heeft, worden met deze kaart verder opgebruikt. Opdat de parkopzichter de maandkaart zou kunnen uitschrijven dient u wel uw rijksregisternummer voor te leggen. De aankoopprijs van deze kaart is terug te vinden op de flyer Tarieven op het recyclagepark en dient betaald te worden aan de betaalzuil. 5.2 Beurtenbeperking Jaarlijks heeft elk gezin recht op 28 gratis bezoeken aan het recyclagepark. Na die 28 gratis beurten zal het gezin geblokkeerd worden. De slagboom blijft gesloten als de bezoeker zich opnieuw aanbiedt. Bijkomende bezoeken moeten aangekocht worden. De parkwachter laat de bezoeker manueel binnen, waarna de bezoeker een extra bezoek koopt aan de betaalzuil. Zonder aankoop van een bezoek zal u het park niet kunnen verlaten. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 7

9 Let op! De 28 gratis beurten worden toegekend aan een gezin! Het systeem koppelt de verschillende leden van eenzelfde gezin aan elkaar. Ongeacht wie van de leden op het recyclagepark komt of welk recyclagepark er wordt bezocht, wordt er een beurt van het gezin afgetrokken. Indien u niet gedomicilieerd bent in het werkingsgebied van IVAREM maar er wel een eigendom hebt, dan kan u ook gebruik maken van de IVAREM-recyclageparken. Hiervoor heeft u een ETK nodig die u kan aanvragen bij de infolijn ( ). Gezien u geen recht op gratis toegangsbeurten heeft, zal er voor ieder bezoek een bijdrage worden aangerekend (zie ook de flyer Tarieven op het recyclagepark ). 5.3 Toegangskaart defect of verloren? Is uw toegangskaart defect, zonder uitwendige schade, dan zal IVAREM de kaart gratis vervangen, voor zover het defect te wijten is aan normale slijtage of een productiefout. In geval van beschadiging, verlies van de elektronische toegangskaart (ETK) kan u een nieuwe kaart aanvragen bij de gratis infolijn ( ). De kaart wordt geactiveerd na betaling ervan op het recyclagepark. In geval van beschadiging, verlies van de maandkaart kan u een nieuwe kaart aankopen op het recyclagepark. 5.4 Bedrijven Afvalstoffen afkomstig van een bedrijfsactiviteit of kleinhandel (winkel, horeca, KMO, zelfstandige activiteit ) mogen enkel naar een KMO-recyclagepark gebracht worden. Hiervoor geldt een tarief per kg. Dit tarief is afhankelijk van het soort afvalstof. De flyer Tarieven zelfstandigen geeft hierover meer uitleg. Bedrijven dienen ook over een elektronische toegangskaart (ETK) te beschikken om gebruik te kunnen maken van het recyclagepark. Deze kaart dient te worden aangevraagd bij de gratis infolijn ( ) en is pas actief na betaling aan de betaalzuil op het recyclagepark (zie ook de flyer Tarieven zelfstandigen ) Het is niet toegelaten uw identiteitskaart of toegangsbadge uit te lenen aan iemand anders. Bij inbreuken op die regel kan u de toegang tot het recyclagepark ontzegd worden. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 8

10 6. Afvalstoffen: hoe en hoeveel afvalstoffen aanvoeren? 6.1 Hoe aanvoeren? Breng de afvalstoffen gesorteerd naar het recyclagepark met een voertuig met een maximum toegelaten gewicht van 5 ton. Zorg dat de verschillende afvalfracties duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Indien u alles door elkaar naar het recyclagepark brengt, wordt de toegang u zonder meer geweigerd. Deponeer de gesorteerde afvalstoffen in de juiste containers. Elke container vermeldt duidelijk welke afvalstoffen erin gedeponeerd mogen worden. Indien u twijfelt, vraag dan raad aan de parkopzichter. Hij wijst u de juiste container aan. 6.2 Hoeveel aanvoeren? Elk gezin kan 2 x per dag afvalstoffen brengen. Indien verschillende leden van hetzelfde gezin zich meer dan 2 x per dag aanmelden op het recyclagepark zal de automatische slagboom gesloten blijven. Elk gezin kan dagelijks maximum 2 m 3 afvalstoffen naar het recyclagepark brengen. Voor de volgende afvalstoffen gelden bijzondere bepalingen: - Frituurolie en vet: maximum 25 liter per dag - Afgedankte elektrische en elektronische apparaten: maximaal 8 eenheden per week - Gasontladingslampen: maximum 25 stuks per dag - KGA: maximaal 50 liter/dag - Motorolie: maximaal 25 liter/dag Volg steeds de richtlijnen van de parkopzichter op! Opmerking: Het is onder geen enkele voorwaarde toegelaten afvalstoffen uit de containers of plaats waar ze gedeponeerd werden, mee te nemen. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 9

11 7. Betalen op het DIFTAR-recyclagepark Op het DIFTAR-recyclagepark kan u aan de betaalzuil betalen met bancontact, kredietkaart of een prepaid kaart. Om veiligheidsredenen aanvaardt IVAREM geen cash! U dient te betalen voor (zie ook de flyer Tarieven op het recyclagepark ): Betalende fracties Aankopen van artikelen Een betalend bezoek 7.1 U hebt een te betalen fractie Om de betalende zone te kunnen betreden, dient u vooraf de juiste betalingen te hebben verricht aan de betaalzuil. U selecteert de betalende fractie(s) die u wil deponeren en selecteert het juiste volume. U betaalt het verschuldigde bedrag met bancontact, kredietkaart of een prepaid kaart. De betaalzuil geeft u een ticket als betalingsbewijs. Vervolgens kan u de betalende zone betreden door uw eid / ETK / maandkaart in de lezer aan de ingang van de betalende zone te steken. U deponeert uw fractie(s) en verlaat de zone via de uitgang. U bent te voet en u moet op de betalende zone zijn? Geen probleem. Per gezin kan maximaal één maal per bezoek de betalende zone gratis worden betreden via het draaikruis. U hoeft hiervoor niet langs de betaalzuil te passeren. U kan het draaikruis doorgaan door eerst uw eid / ETK / maandkaart in de lezer te steken. U verlaat de betalende zone ook via hetzelfde draaikruis. Heeft u meer afval bij voor op de betalende zone dan kan dit enkel tegen betaling worden aangeboden (via de slagboom). 7.2 Aankopen van artikelen Artikelen kunnen aangekocht worden aan de betaalzuil. Na betaling ontvangt u een betalingsbewijs waarmee u bij de parkopzichter de aangekochte artikelen kan afhalen. Wanneer enkel artikelen worden aangekocht dient men zich niet aan te melden aan de inritzuil en wordt er geen toegangsbeurt in rekening gebracht. Meer informatie in verband met de aankoop van artikelen kan u terug vinden op de flyer Tarieven op het recyclagepark. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 10

12 7.3 Betalend bezoek In bepaalde gevallen moet u betalen om afval te mogen aanbieden op het recyclagepark: - uw 28 gratis beurten zijn opgebruikt - u bent niet ingeschreven in een IVAREM-gemeente, maar u hebt er wel een eigendom In die gevallen kan u terecht op de recyclageparken van IVAREM, maar moet u voor ieder bezoek een bijdrage betalen (zie flyer Tarieven op het recyclagepark ). Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 11

13 8. Bestellen op het recyclagepark U kan grote hoeveelheden compost bestellen op het recyclagepark. U vult een bestelbon in en ontvangt een overschrijvingsformulier. Na betaling wordt de bestelling aan huis geleverd. De minimaal te leveren hoeveelheid bedraagt 5 m BULK Product Tarief Fijncompost A (0-12 à 15 mm) 5 m³ m³ m³ 193 Bovenstaande prijzen zijn inclusief 88 EUR transportkosten 8.2 BIG BAGS* Product Tarief Transport binnen 88 per levering (max. 10 big bags) werkingsgebied Laden/lossen (per big bag) 5 Tarief per big bag compost 16 Terugbetaling per lege big bag * 1 big bag = 1 m³ = 750 kg compost * Per transport kunnen maximum 10 big bags geleverd worden. 8.3 EIGEN AFHALINGEN 6 (wordt terugbetaald wanneer de big bag terug op het afvalverwerkingscentrum wordt binnengebracht) U kan ook met eigen transportmiddelen compost gaan afhalen op het afvalverwerkingscentrum van IVAREM te Lier. Volgend tarief wordt dan gehanteerd: Product Compost A Tarief 15/ton Compost kan enkel worden afgehaald op het afvalverwerkingscentrum van IVAREM te Lier op vrijdagnamiddag tussen 12u00 en 16u00. Meer informatie over compost kan u bekomen op het afvalverwerkingscentrum van IVAREM te Lier (tel.: ). Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 12

14 9. Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt! Hoe minder afval je produceert, hoe minder afval je daarna weer kwijt moet. Dat lijkt eenvoudig en dat is het eigenlijk ook! Per dag produceert elk van ons ongeveer 1 kg afval, maar door een aantal kleine handelingen kan je jouw afvalberg verminderen. Hieronder staan een aantal tips: 9.1 Drukwerk Hoeveel reclamedrukwerk wordt er wekelijks niet ongelezen in de papiermand geworpen? Indien je niet geïnteresseerd bent in dat drukwerk, kan je dat melden door een sticker op je brievenbus te kleven. Je kan je ook inschrijven op de Robinsonlijst om geen geadresseerd reclamedrukwerk meer te ontvangen. Neem hiervoor contact op met Belgisch Direct Marketing Verbond ( of 9.2 Afvalarm winkelen Een groot deel van je vuilniszak/-bak bestaat uit verpakkingsmiddelen. Voedingswaren worden soms tot drie keer toe verpakt! Probeer hierop te letten bij je aankopen. Verse groenten en fruit vragen minder verpakking dan voorverpakte. Kies voor duurzame producten als spaarlampen, herlaadbare batterijen Neem flessen met statiegeld i.p.v. wegwerpverpakkingen. Een heleboel (af)wasmiddelen bestaan in navulverpakking. Dat is niet alleen goedkoper maar ook afvalarmer! Wanneer je bij de kassa komt, neem dan liever geen plastic zakjes, maar kies voor een herbruikbare boodschappentas of een stevige doos. 9.3 Afvalarm tuinieren Ook je tuin is vaak een grote bron van afval. Denk maar aan de grote hoeveelheden grasmaaisel en snoeiafval! Er zijn een aantal tips die je kan volgen om het afval in je tuin te beperken: - Je kan je eigen tuinafval verwerken tot compost. Er zijn verschillende types compostvaten of bakken te verkrijgen. Informeer hiervoor bij uw gemeente. - Hou bij het ontwerp van je tuin zeker rekening met de vorm en het uiteindelijke volume dat je bomen en struiken na een paar jaar zullen innemen. - Gebruik een mulchmaaier die het grasmaaisel heel fijn versnippert. Dat versnipperde gras hoef je niet op te ruimen. Het zal gewoon verteerd worden en zo voedsel worden voor de bodem. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 13

15 - Ook dode bladeren hoeven niet noodzakelijk opgeruimd te worden. Composterende bladeren geven ook waardevolle voedingsstoffen af aan de bodem. - Hou kippen. Ze kunnen een groot deel van je organisch afval (keukenafval ) verwerken en zorgen daarenboven nog voor eieren. 9.4 Thuiscomposteren Een aanzienlijk deel van ons afval bestaat uit organisch afval. Zowel keukenafval als klein tuinafval kunnen door uzelf verwerkt worden tot compost. Om goede compost te verkrijgen hebben de afbraakorganismen voldoende voedsel, zuurstof en vocht nodig. Hieronder staan enkele tips om goede compost te maken: Het voorjaar of de zomer is het beste moment om met composteren te beginnen. Zorg voor een goed evenwicht tussen groen (makkelijk verteerbare keukenresten, bladeren ) en bruin (versnipperd snoeihout, dorre bladeren, stro ) materiaal. Het groene materiaal bevat veel vocht en voedingselementen terwijl het bruine materiaal voor een goede luchtdoorstroming doorheen de compost zorgt. Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal. Vermijd grote hoeveelheden van één soort materiaal (bv. veel gras, bladeren ) in een keer. Zorg ervoor dat de compost voldoende zuurstof krijgt (omkeren, beluchten ). Meng al het materiaal goed zodat de afbraakorganismen voldoende zuurstof, voedsel en vocht krijgen. IGEMO, de zustermaatschappij van IVAREM, organiseert regelmatig cursussen voor thuiscomposteren of compostmeesters. Daar krijg je allerhande gouden tips om je organisch afval om te toveren in vruchtbare compost. Meer informatie over de cursussen op of Informeer ook bij de milieudienst van je gemeente naar compostvaten of compostbakken. 9.5 Kringwinkels Duiken er bij de grote kuis een heleboel zaken op die voor jou niet meer bruikbaar zijn of ben je uitgekeken op je oude spullen, gooi ze dan niet weg. Wanneer het nog bruikbare goederen zijn, haalt een kringwinkel ze gratis bij je op. Let wel op: de ophaaldienst neemt enkel herbruikbare goederen mee. Adressen van kringloopcentra vindt u in de SORTEERGIDS RECYCLAGEPARKEN of in uw afvalkalender. Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 14

16 Voor meer informatie over de diensten en activiteiten van IVAREM: Of bel onze infolijn op het gratis nummer (iedere werkdag tussen 8u00 en 18u00) Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 15

17 Versie januari 2016 INFORMATIEBROCHURE RECYCLAGEPARKEN 16

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM Artikel 1: Bezoekers HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM De containerparken van IVAREM zijn toegankelijk voor particulieren, die inwoner zijn van één van de volgende gemeenten-vennoten

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

in het recyclagepark van riemst

in het recyclagepark van riemst Wegwijs in het recyclagepark van riemst VANAF 15 SEPTEMBER 2015 VERHUIST HET RECYCLAGEPARK NAAR EEN NIEUWE LOCATIE IN KMO-ZONE OP T REECK Uitbating van het nieuwe recyclagepark door Limburg.net Jarenlang

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Uw nieuw recyclagepark is open! Welkom Dinsdag 12 juni 2012 opent het nieuwe en volledig geautomatiseerde recyclagepark zijn slagbomen in Diest. Het park

Nadere informatie

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Welkom op het recyclagepark Dinsdag 6 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

Recyclagepark Lier. Wat vind ik waar? Wit & gekleurd glas 1 wit glas 2 gekleurd glas

Recyclagepark Lier. Wat vind ik waar? Wit & gekleurd glas 1 wit glas 2 gekleurd glas Recyclagepark Lier portiershuisje betaalzuil draaikrans kledij kringloop ijzer non ferro fijn tuinafval stronken cassettes piepschuim PVC grote harde roze zakken frituurolie en -vet verf en lijm motorolie

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Duffel

ophaalkalender 2015 Duffel ophaalkalender 2015 Duffel IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

BR02 INFORMATIEBROCHURE VOOR PARTICULIEREN

BR02 INFORMATIEBROCHURE VOOR PARTICULIEREN BR02 INFORMATIEBROCHURE VOOR PARTICULIEREN VOORWOORD Sorteren, afvalarm winkelen, composteren, allemaal mogelijkheden om de afvalberg te verkleinen. Maar hoe erg we ons best ook doen, een deel van het

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Sint-amands

ophaalkalender 2015 Sint-amands ophaalkalender 2015 Sint-amands IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen,

Nadere informatie

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open!

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open! Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Borgloon Uw vernieuwde recyclagepark is open! Welkom op het geautomatiseerde park Vanaf woensdag 2 januari 2013 baat Limburg.net het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Nieuw recyclagepark wingene. vanaf 15 oktober 2010

Nieuw recyclagepark wingene. vanaf 15 oktober 2010 Nieuw recyclagepark wingene vanaf 15 oktober 2010 Waarom Diftar? Nieuw recyclagepark vanaf 15 oktober 2010 We consumeren steeds meer waardoor de afvalberg groeit. Afvalbedrijven krijgen strengere milieunormen

Nadere informatie

ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde-

ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde- ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde- IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier,

Nadere informatie

Welkom op het containerpark

Welkom op het containerpark Infowijzer Welkom op het containerpark Ooit was het simpel. In 1883 verplichtte de Parijse prefect Eugène Poubelle de inwoners van de lichtstad om het afval in drie verschillende fracties aan te bieden.

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Berlaar

ophaalkalender 2015 Berlaar ophaalkalender 2015 Berlaar IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

ophaalkalender 2016 Berlaar

ophaalkalender 2016 Berlaar ophaalkalender 2016 Berlaar IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

BR03 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK INFORMATIEBROCHURE VOOR BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

BR03 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK INFORMATIEBROCHURE VOOR BEDRIJFSAFVALSTOFFEN BR03 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK INFORMATIEBROCHURE VOOR BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VOORWOORD Sorteren, afvalarm winkelen, composteren, allemaal mogelijkheden om de afvalberg te verkleinen. Maar hoe erg we

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Vernieuwde containerpark Lummen is open! Ontdek hoe het werkt! Welkom Vrijdag 16 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde containerpark

Nadere informatie

ophaalkalender 2017 SINT-AMANDS

ophaalkalender 2017 SINT-AMANDS ophaalkalender 2017 SINT-AMANDS IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen,

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 BORNEM

ophaalkalender 2015 BORNEM ophaalkalender 2015 BORNEM IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

ophaalkalender 2016 DUFFEL

ophaalkalender 2016 DUFFEL ophaalkalender 2016 DUFFEL IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

ophaalkalender 2017 Duffel

ophaalkalender 2017 Duffel ophaalkalender 2017 Duffel IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

Affligem. containerpark

Affligem. containerpark Affligem containerpark Uitbating door ILvA vanaf 6 januari 2014 ILvA neemt containerpark Affligem over Vanaf 6 januari 2014 neemt ILvA het containerpark van Affligem over. Veel verandert er niet voor

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

vermijden. IVM stelde tarieven voor die de gemeenteraad heeft aanvaard.

vermijden. IVM stelde tarieven voor die de gemeenteraad heeft aanvaard. november 2015 inleiding: wat, waarom & wanneer? invoering van HET betaalsysteem op basis van weging op het recyclagepark Beste inwoners Al ruim 23 jaar kunt u in Lovendegem gebruik maken van een ruim recyclagepark

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

ophaalkalender 2014 Berlaar

ophaalkalender 2014 Berlaar ophaalkalender 2014 Berlaar IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

ophaalkalender 2014 BONHEIDEN

ophaalkalender 2014 BONHEIDEN ophaalkalender 2014 BONHEIDEN IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen,

Nadere informatie

in het recyclagepark van Lummen

in het recyclagepark van Lummen Wegwijs in het recyclagepark van Lummen Limburg.net baat recyclagepark uit vanaf 1 januari 2015 Uitbating van het recyclagepark door Limburg.net Limburg.net baat vanaf 1 januari 2015 het recyclagepark

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

Instructie aanvoerreglement containerpark

Instructie aanvoerreglement containerpark 1 van 6 Beoordeeld: Inge Makelberge Goedgekeurd: Fons Doms Geldig vanaf: 29/04/2015 Afdeling 1 - Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van mogelijk

Nadere informatie

ondergronds collectief

ondergronds collectief Zo werkt het! in een nieuw jasje: ondergronds collectief systeem Uw IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 BONHEIDEN

ophaalkalender 2015 BONHEIDEN ophaalkalender 2015 BONHEIDEN IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen,

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Sint-Katelijne-waver

ophaalkalender 2015 Sint-Katelijne-waver ophaalkalender 2015 Sint-Katelijne-waver IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier,

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005

GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005 GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005 Gelet op het dienstreglement van 21 juli 2005 dat het gebruik van de bibliotheek organiseerde;

Nadere informatie

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. 5336230_sorteergids_nederlands.indd 1 29/09/14 15:16 Dit sorteren wij in de stad Antwerpen GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval PMD

Nadere informatie

Wegwijs in het recyclagepark van Houthalen-Helchteren

Wegwijs in het recyclagepark van Houthalen-Helchteren Wegwijs in het van Houthalen-Helchteren Vanaf 26 september 2017 opent het nieuwe Uitbating van het nieuw door Limburg.net Vanaf dinsdag 26 september 2017 baat Limburg.net het nieuwe en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

BR02 INFORMATIEBROCHURE VOOR PARTICULIEREN

BR02 INFORMATIEBROCHURE VOOR PARTICULIEREN BR02 INFORMATIEBROCHURE VOOR PARTICULIEREN VOORWOORD DIFTAR op het containerpark Sorteren, afvalarm winkelen, composteren, allemaal mogelijkheden om de afvalberg te verkleinen. Maar hoe erg we ons best

Nadere informatie

ophaalkalender 2017 BERLAAR

ophaalkalender 2017 BERLAAR ophaalkalender 2017 BERLAAR IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

Reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 25/04/2016

Reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 25/04/2016 Reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 25/04/2016 Dit reglement is van toepassing vanaf 01/07/2016. De gebruikers van het recyclagepark verklaren

Nadere informatie

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Zottegem UW AFVAL UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Rode zone Januari 2009 06/01: uiterste datum voor aanvragen ophaling grofvuil 08/01: 053-85

Nadere informatie

ophaalkalender 2016 Sint-Katelijne-waver

ophaalkalender 2016 Sint-Katelijne-waver ophaalkalender 2016 Sint-Katelijne-waver IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier,

Nadere informatie

ophaalkalender 2014 Puurs

ophaalkalender 2014 Puurs ophaalkalender 2014 Puurs IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

Ophaalkalender 2009 Assenede

Ophaalkalender 2009 Assenede Ophaalronde dinsdag deelgemeente Boekhoute januari februari maart april mei juni nieuwjaar Ma 23 DI 31 VR 01 ZA 02 dag van de arbeid MA 01 DI 02 pinkstermaandag ZO 03 MA 04 WO 03 DO 04 DI 05 WO 06 VR 05

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het!

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! Uw ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

Reglement Milieustraat Oss en Groencompostering Oss

Reglement Milieustraat Oss en Groencompostering Oss Reglement Milieustraat Oss en Groencompostering Oss Herziene versie 1 februari 2006 1. Algemeen. a. De Milieustraat Oss (hierna te noemen milieustraat), gevestigd aan de Maaskade 28 te Oss, is geopend

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli 2013 1 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat

Nadere informatie

ophaalkalender 2017 Sint-katelijne-waver

ophaalkalender 2017 Sint-katelijne-waver ophaalkalender 2017 Sint-katelijne-waver IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier,

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Puurs

ophaalkalender 2015 Puurs ophaalkalender 2015 Puurs IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de bibliotheek van Bilzen en regelt wat volgt.

Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de bibliotheek van Bilzen en regelt wat volgt. Stedelijke Bibliotheek Bilzen Bibliotheekreglement Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de bibliotheek van Bilzen en regelt wat volgt. Toegankelijkheid Artikel 2 Bezoekers krijgen toegang tot de

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

in het recyclagepark van

in het recyclagepark van Wegwijs in het recyclagepark van MEEUWEN-GRUITRODE Limburg.net baat recyclagepark uit vanaf 1 januari 2015 Uitbating van het recyclagepark door Limburg.net Limburg.net baat vanaf 1 januari 2015 het recyclagepark

Nadere informatie

1 januari 2015 donderdag

1 januari 2015 donderdag januari 205 donderdag januari 205 2 3 4 2 5 6 7 8 9 0 3 2 3 4 5 6 7 8 4 9 20 2 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 3 februari 205 5 6 2 3 4 5 6 7 8 7 902345 8 6 7 8 9 20 2 22 9 23 24 25 26 27 28 donderdag Van

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Wegwijs in het CONTAINERPARK + HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Wegwijs in het CONTAINERPARK + HUISHOUDELIJK REGLEMENT Wegwijs in het CONTAINERPARK + HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inhoud Inlichtingen containerpark Milieudienst Cyriel Buyssestraat 15 9850 Nevele Milieudienst@nevele.be Tel: 09 321 92 45 09 321 92 46 Fax: 09 321

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie

Praktische informatie Huishoudelijk reglement Sluitingsdagen Tarieven. Contactgegevens. Leuvensesteenweg Sint - Stevens - Woluwe

Praktische informatie Huishoudelijk reglement Sluitingsdagen Tarieven. Contactgegevens. Leuvensesteenweg Sint - Stevens - Woluwe sportinfrastructuur Gemeentelijke sporthal Sint - Stevens - Woluwe Gemeentelijke sporthal Zaventem Gemeentelijk zwembad "De Motte" Andere sportaccommodaties Buurtsportterreinen Gemeentelijke sporthal Sint

Nadere informatie

GFT-inzameling in historische binnenstad van Mechelen

GFT-inzameling in historische binnenstad van Mechelen Proefproject GFT-inzameling in historische binnenstad van Mechelen 6 juni 2016 27 december 2017 Om zoveel mogelijk Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) uit het restafval te houden, starten Stad Mechelen

Nadere informatie

www.horizonnet.be www.knokke-heist.be

www.horizonnet.be www.knokke-heist.be www.horizonnet.be www.knokke-heist.be Goed nieuws... De forfaitaire milieubelasting van 160 EUR per jaar werd door de gemeenteraad afgeschaft. Knokke-Heist werkt sinds kort met het DIFTAR systeem. DIFTAR

Nadere informatie

1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede.

1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede. Dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Lede 1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede.be 1.1.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u!

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u! Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe Profiteer van deze dienst dicht bij u! Toelatingsvoorwaarden 1. Alleen toegang voor particulieren.

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van AS / Opglabbeek

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van AS / Opglabbeek Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van AS / Opglabbeek AFVAL VANAF 2 JULI NAAR RECYCLAGEPARK GELEGEN IN OPGLABBEEK 2 Welkom op het geautomatiseerde park As/Opglabbeek Op zaterdag 29 juni om 16 uur

Nadere informatie

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark.

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Artikel 1 Voor deze verordening zijn de definities van toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Nadere informatie

FAQ s - diftar Inhoud

FAQ s - diftar Inhoud FAQ s - diftar Inhoud Wat is Diftar?... 2 Waarom Diftar?... 2 Welk afval wordt via het diftarsysteem opgehaald?... 2 Hoe gebeurt de aanrekening?... 2 Wanneer krijg ik een betalingsuitnodiging?... 3 Waarom

Nadere informatie

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 gemeenteraad Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 16 december 2013 gepubliceerd op de website op woensdag 18 december

Nadere informatie

de netste kalender van Leopoldsburg

de netste kalender van Leopoldsburg de netste kalender van Leopoldsburg 2009 Geachte inner U was misschien verrast bij de eerste aanblik van uw nieuwe afvalkalender. Hij ziet er inderdaad ook heleal anders uit. We hebben ondercht hoe u de

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

ophaalkalender 2017 BORNEM

ophaalkalender 2017 BORNEM ophaalkalender 2017 BORNEM IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL COMPOSTSCHOLENACTIE

INFORMATIEBUNDEL COMPOSTSCHOLENACTIE INFORMATIEBUNDEL COMPOSTSCHOLENACTIE 2014-2015 Beste school, directie en compostleerkrachten, Tot vorig jaar gaf IVAREM de opdracht aan IGEMO (Ik leef verstandig) om het aanbod over afval voorkomen en

Nadere informatie

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Diftarin Herent Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Toepassing vanhet principe van 'de vervuiler betaalt' Door het afval te wegen wordt per gezin/vereniging gefactureerd wat men heeft aangeboden

Nadere informatie

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a.

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a. Reglementering containerpark. Artikel 1.- Doel Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en

Nadere informatie

Afval... Spring mee op de (huisvuil)kar!

Afval... Spring mee op de (huisvuil)kar! Afval... Spring mee op de (huisvuil)kar! ophaalkalender 2010 Berlaar IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden,

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

ophaalkalender 2014 BORNEM

ophaalkalender 2014 BORNEM ophaalkalender 2014 BORNEM IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg 194. 1932 Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/720.88.11. Mogelijkheden:

Praktische informatie. Contact: Leuvensesteenweg 194. 1932 Sint - Stevens - Woluwe. Tel. 02/720.88.11. Mogelijkheden: sportinfrastructuur Gemeentelijke sporthal Sint - Stevens - Woluwe Gemeentelijke sporthal Zaventem Gemeentelijk zwembad "De Motte" Andere sportaccommodaties Buurtsportterreinen Gemeentelijke sporthal Sint

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement.

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 september 2008 en aangepast in zitting van 21 oktober 2013 met ingang van 1 januari 2014. Artikel

Nadere informatie

Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval.

Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval. Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval. Artikel 1 Voor de jaren 2017 tot en met 2019 wordt een retributie geheven op: het afleveren van recipiënten

Nadere informatie

Reglement Milieustraat en Groencompostering. De Tweemat. te Grootegast. ( versie maart 2012 )

Reglement Milieustraat en Groencompostering. De Tweemat. te Grootegast. ( versie maart 2012 ) Reglement Milieustraat en Groencompostering De Tweemat te Grootegast. ( versie maart 2012 ) 1 1. Algemeen a. De Milieustraat en groencompostering De Tweemat ( hierna te noemen milieustraat ), gevestigd

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING

OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. 7% van het inkomen dat de belastingplichtige

Nadere informatie

ophaalkalender 2017 PUURS

ophaalkalender 2017 PUURS ophaalkalender 2017 PUURS IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie