Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN zorgvuldig door te lezen. In deze secties vindt u belangrijke informatie over het juiste gebruik van het apparaat. Daarnaast dient deze gebruikershandleiding in zijn geheel gelezen te worden, zodat u een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden, die uw nieuwe apparaat te bieden heeft. Bewaar deze handleiding om er later aan te kunnen refereren. Hoofd kenmerken Eenvoudige bediening werkt als een compact pedaaleffect Het enige dat u hoeft te doen om het gewenste geluid te verkrijgen, is een effect te selecteren en het vervolgensmet behulp van de knoppen af te stellen. Dit is dezelfde eenvoudige, intuitieve bediening die ook bij compacte pedaaleffecten is terug te vinden. OD/DS Solo functie Vervormde geluiden krijgen een een intense boost en helderheid, eenvoudig en gemakkelijk met één druk op de knop. U kunt het effect ook met het pedaal veranderen, een handige optie voor live optredens. EZ Edit voor snelle geluidscreatie EX EDIT is een aspect, waarmee u snel en gemakkelijk geluiden kunt creëren. Met slechts één enkele knop kunt u een combinatie van effect parameters aanpassen. Memory functie Wel dertig door u gecreerde geluiden kunnen in het gebruikers geheugen van de ME-0 worden opgeslagen. In de Memory mode kunt u de pedalen gebruiken om direct een opgeslagen geluid te selecteren. AUX IN jack Dankzij deze mogelijkheid kunt u op eenvoudige wijze met CD s, MP spelers en andere apparatuur meespelen. Werking op batterijen De ME-0 werkt op batterijen (zes AA alkaline), waardoor u deze overal kunt gebruiken. U kunt tevens de optionele stroomadaptor gebruiken, waardoor u over twee manieren beschikt om de ME-0 van stroom te voorzien, zodat u gedurende langere periodes tijdens live optredens kunt spelen. Copyright 007 BOSS CORPORATION Alle rechtern voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van BOSS CORPORATION, gereproduceerd worden.

2 HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wordt gebruikt bij instructies, waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van overlijden of zwaar letsel, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. Wordt gebruikt bij instructies, waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van letsel of materiële schade, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. * Materiële schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten, die ten aanzien van het huis en al het aanwezige meubilair, en tevens aan huisdieren kunnen optreden. NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT Het symbool wijst de gebruiker op belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt. Het symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die nooit verplaatst mogen worden (verboden). De specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit uit elkaar gehaald mag worden. Het? wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. WAARSCHUWING 00 Voordat u het apparaat in gebruik neemt, leest u onderstaande instructies en de gebruikershandleiding c Maak het apparaat niet open, en voer geen interne modificaties uit. Dit geldt tevens voor de adapter Tracht het apparaat niet te repareren, of onderdelen in het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe specifieke instructies in de handleiding staan.) Ga voor alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum, of een erkende Roland distributeur, die u op de Informatie pagina kunt vinden Gebruik, of berg het apparaat nooit op, op plaatsen die: aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte genererende apparatuur of die vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes of natte vloeren hebben of die aan regen worden blootgesteld of die stoffig zijn of die aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!)... WAARSCHUWING 00 In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is de regels die essentieel zijn voor een veilige bediening van het apparaat op te volgen Zorg, dat u het apparaat zodanig plaatst dat het waterpas staat en stabiel zal blijven. Plaats het nooit op standaards die kunnen wiebelen of op hellende oppervlakken b Gebruik alleen de bijgeleverde adapter. Ook moet het voltage van de installatie overeenkomen met het ingangsvoltage dat op de behuizing van adapter wordt vermeld. Andere adapters kunnen een andere polariteit hebben of op een ander voltage ontworpen zijn, waardoor gebruik van dergelijke adapters tot beschadiging, storing of elektrische schok kan leiden Buig of draai het netsnoer niet overmatig, en plaats er geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het snoer beschadigen, waardoor afgebroken elementen en kortsluiting geproduceerd kan worden. Beschadigde snoeren betekenen een risico op brand en schokken! Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie met een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan geluidsniveaus produceren die in staat zijn permanent gehoorsverlies te veroorzaken. Werk nooit lange tijd achter elkaar op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Wanneer u een bepaalde mate van gehoorsverlies of een piep in de oren bemerkt, moet u het apparaat direct uitzetten en een oorarts consulteren....

3 WAARSCHUWING 0 Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een stopcontact, waar een buitensporig aantal andere apparaten gebruik van maakt. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren de totale hoeveelheid stroom die door alle aangesloten apparaten wordt gebruikt, mag nooit de stroom classificatie (watts/ ampères) van het verlengsnoer overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van het snoer verhit raken, en uiteindelijk smelten.... Zorg, dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.... 0c Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het stopcontact en breng het apparaat voor onderhoud naar uw handelaar, het dichtst-bijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur, te vinden op de Informatie pagina, indien: Het netsnoer of de stekker is beschadigd, of Er rook of een ongewone geur optreedt Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn gekomen, of Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op andere wijze nat is geworden), of Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of een duidelijke verandering in werking laat zien Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de Informatie pagina Batterijen mogen nooit opnieuw opgeladen, verhit, uit elkaar gehaald of in vuur of water gegooid worden. VOORZICHTIG 0b Het apparaat en de adaptor dienen op een zodanige wijze geplaatst te worden, dat er voldoende ventilatieruimte beschikbaar is.... 0d Wanneer de stekker in het stopcontact, of in dit apparaat word gestoken, of eruit wordt gehaald, houdt u deze altijd bij de stekker zelf vast.... VOORZICHTIG 04 Haal de adapter regelmatig uit het stopcontact, en maak deze met een droge doek schoon om stof en andere opeenhopingen te verwijderen. Verwijder de adapter ook uit het stopcontact, wanneer u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken. Ophoping van stof tussen de stekker en het stopcontact kan tot verminderde isolatie leiden en brand veroorzaken.... Probeer het in elkaar verwikkeld raken van snoeren en kabels te voorkomen. Bovendien zouden alle snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen geplaatst moeten worden Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats er geen zware objecten op d Wanneer de stekker in het stopcontact of in dit apparaat word gestoken of eruit wordt gehaald, mogen uw handen nooit nat zijn b Voordat u het apparaat gaat verplaatsen, haalt u het netsnoer uit het stopcontact, en koppelt u de snoeren van alle apparaten los b Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, zet u de stroom uit, en haalt u het netsnoer uit het stopcontact (p. ).... 0b Indien er onweer in uw omgeving wordt verwacht, haalt u het netsnoer uit het stopcontact... : Selection Lees de installatie instructies van de batterijen zorgvuldig door, en zorg dat u de juiste polariteit in acht neemt. Gebruik geen nieuwe batterijen samen met gebruikte. Bovendien mogen verschillende types batterijen niet tegelijkertijd gebruikt worden. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, verwijderd u de batterijen uit het apparaat. Indien een batterij gelekt heeft, gebruikt u een zachte doek of keukenrol om de resten van de ontlading uit het batterij compartiment te verwijderen. Plaats dan nieuwe batterijen. Om huidontstekingen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen batterij ontlading op uw handen of huid terechtkomt. Wees uitermate voorzichtig en zorg dat er geen ontlading in de buurt van uw ogen komt.indien er ontlading in de ogen terecht is gekomen, spoelt u het betreffende gedeelte direct onder stromend water. Bewaar batterijen nooit samen met metalen objecten zoals ballpoint pennen, halskettingen, haarspelden, enz.... Gebruikte batterijen moeten in overeenstemming met de voorschriften in uw regio worden afgedankt....

4 Belangrijke opmerkingen Naast de onderdelen die bij HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN op pagina - worden genoemd, leest en neemt u het volgende in acht: 0 Stroomvoorziening: Sluit dit apparaat niet op hetzelfde stopcontact aan dat door een elektrisch apparaat wordt gebruikt waar een omvormer bij te pas komt (zoals een koelkast, wasmachine, magnetronoven of airconditioner) of dat een motor bevat. Afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, kan de ruis van de stroomvoorziening veroorzaken dat dit apparaat storingen gaat vertonen of hoorbare ruis produceert. Wanneer het niet mogelijk is om een apart stopcontact te gebruiken, plaatst u een stroomvoorziening ruisfilter tussen dit apparaat en het stopcontact. De adapter zal na lange uren werking warmte afgeven. Dit is normaal en niets om u zorgen over te maken. Het gebruik van een adaptor word aangeraden, aangezien het stroomverbruik van het apparaat relatief hoog is. Wanneer u de voorkeur geeft aan batterijen, gebruik dan alkaline batterijen. Batterijen dienen altijd geinstalleerd of vervangen te worden voordat andere apparaten worden aangelsoten. Op die manier kunt u storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten voorkomen. Batterijen worden bij het aparaat geleverd. De levensduur van deze batterijen kan beperkt zijn, omdat deze aanvankelijk voor testen zijn bedoeld. Voordat u dit apparaat op andere apparaten aansluit, zet u de stroom van alle apparaten uit. Hiermee worden storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten voorkomen. Plaatsing 5 Wanneer het apparaat in de buurt van krachtversterkers (of andere apparatuur welke grote stroom transformators bevat) wordt gebruikt, kan ruis worden opgewekt. Om dit probleem te verzachten, verandert u de richting van dit apparaat of plaatst u het verder weg van de storingsbron. Dit apparaat kan storing in radio en televisieontvangst veroorzaken. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van dit soort ontvangers. Ruis kan veroorzaakt worden wanneer draadloze communicatieapparaten zoals mobiele telefoons in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Ruis kan optreden bij het ontvangen of starten van een gesprek of tijdens de conversatie. Als u dit soort problemen ondervindt, dient u deze draadloze apparaten op meer afstand van dit apparaat gebruiken of uit te zetten. Als het apparaat naar een locatie met een zeer afwijkende temperatuur en/of vochtigheid wordt verplaatst, kunnen er waterdruppels (condensatie) binnen in het apparaat worden gevormd. Wanneer u het apparaat in deze staat gaat gebruiken, kunnen schade en storingen ontstaan. Daarom moet u het apparaat, voordat u het in gebruik neemt, enige uren laten staan, totdat de condensatie volledig is verdampt. 0 Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u dit apparaat plaatst, kunnen de rubberen voeten deze verkleuren, of afdrukken achterlaten. U kunt een stuk vilt of doek onder de rubber voeten plaatsen, om dit te voorkomen. Als u dit doet, moet u er op letten dat het apparaat niet per ongeluk glijdt of verplaatst. Onderhoud Voor het dagelijks schoonhouden veegt u het apparaat met een zachte, droge of een licht vochtige doek schoon. Om hardnekkig vuil te verwijderen gebruikt u een doek met een kleine hoeveelheid mild, niet schurend schoonmaakmiddel. Neem het apparaat daarna met een zachte, droge doek af. Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming van het apparaat te voorkomen. Reparaties en data 5 Wees er op bedacht dat alle data in het geheugen van dit apparaat verloren kan gaan wanneer het apparaat ter reparatie wordt aangeboden. Belangrijke data dient opgeschreven te worden (indien mogelijk). Tijdens reparaties wordt altijd geprobeerd om dataverlies te voorkomen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als het aan het geheugen gerelateerde circuit zelf niet werkt) kan de data tot onze spijt niet meer hersteld worden. BOSS/Roland is niet verantwoordelijk voor dit soort verlies van data. Aanvullende voorzorgsmaatregelen 5 Wees er op bedacht, dat de inhoud van het geheugen als gevolg van een storing of onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar verloren kan gaan. Om uzelf tegen het risico van verlies van belangrijke data te beschermen, raden wij u aan om belangrijke data van tijd tot tijd op te schrijven. De inhoud van data die in het geheugen van het apparaat is opgeslagen, kan helaas niet meer hersteld worden, wanneer deze verloren is gegaan. BOSS/ Roland Corporation is niet verantwoordelijk voor dit soort dataverlies. Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere bedieningsknoppen van dit apparaat met gepaste voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot storingen leiden. Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt u deze bij de aansluiting zelf vast. Trek nooit aan de kabel. Op deze manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen van de kabel. 4

5 Belangrijke opmerkingen Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het volume van dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U kunt ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken, zodat u zich geen zorgen om de personen in uw naaste omgeving hoeft te maken ( s nachts in het bijzonder.) Wanneer u het apparaat moet transporteren, verpakt u het in de originele doos (inclusief schokabsorberend materiaal). Anders zult u soortgelijk verpakkingsmateriaal moeten gebruiken. Sommige aansluitingskabels bevatten weerstanden. Gebruik voor het aansluiten van dit apparaat geen kabels die weerstanden hebben. Bij gebruik van dit soort kabels kan het geluidsniveau extreem laag, of zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over kabelspecificaties kunt u bij de fabrikant van de kabel verkrijgen. Drukafspraken en iconen in deze handleiding Tekst of getallen binnen vierkante haakjes [ ] Geeft knoppen aan. [WRITE] WRITE knop Duidt op informatie waar u zich bewust van moet zijn bij gebruik van de ME-0. Duidt op aanvullende informatie over de bediening. Duidt op informatie over een handige bediening. Geeft een referentiepagina aan. (p.**) 5

6 Inhoud Hoofd kenmerken... Belangrijke opmerkingen...4 Namen en functies...7 Voorpaneel...7 Achterpaneel...0 Batterijen installeren... Aansluitingen... De stroom aanzetten... De stroom uitzetten... De gitaar stemmen (Bypass/Tuner)...4 Inleiding op effecten en parameters...6 Over de volgorde van de effect aansluitingen...6 OD/DS SOLO...6 OD/DS (Overdrive/Distortion)...7 MOD (Modulatie)...8 DELAY...9 EQ (Equalizer)...0 WAH...0 NS (Noise Suppressor)... THRESHOLD... MASTER LEVEL... Makkelijk geluiden creëren (EZ EDIT)... Geluiden opslaan en oproepen (Memory Mode) Manual mode en Memory mode.. Schakelen tussen Manual en Memory mode... Patches en banken... Geluiden opslaan (Write)... 4 Opgeslagen geluiden oproepen en gebruiken (Patch Change)... 5 Van nummer veranderen... 5 Van bank veranderen... 5 Patch instellingen veranderen (Patch Edit Mode)... 6 Overige functies... 7 Voetschakelaar gebruiken... 7 Een voetschakelaar aansluiten... 7 De ME-0 in de fabrieksinstellingen terugzetten (Factory Reset)... 9 Het expressiepedaal bijstellen... 0 Blanco overzicht... Probleemoplossing... 6 Specificaties... 7 Index

7 Namen en functies Voorpaneel fig.me-0-front-panel.eps_ Parameter knoppen Hiermee worden parameters, die met de effect knoppen en EZ EDIT knop geselecteerd zijn, aangepast. U kunt de huidige waarde van een parameter controleren door zijn effect selectie knop ingedrukt te houden en aan de knop te draaien (dit toont de waarde zonder dat deze wordt bijgesteld). De manier, waarop de knoppen reageren wanneer eraan gedraaid wordt, kan veranderd worden.. Ga naar de Manual mode (p.).. Houd de [EDIT/EXIT] knop ingedrukt, en druk op Number Pedal. Eén van de volgende mededelingen verschijnt in het scherm: N0: De waarde verandert onmiddellijk als u aan de knop draait (fabrieksinstelling). N: De waarde verandert als de knop voorbij de positie die met de huidig ingestelde waarde correspondeert wordt gedraaid.. Druk op [ ][ ] om de waarde van de instelling te veranderen. 4. Druk op [WRITE]. De instelling wordt opgeslagen, en de ME-0 keert naar de Manual mode terug. 7

8 Namen en functies Effect selectie indicators Toont effecten, die u met gebruik van de parameter knoppen kunt instellen.. Effect selectie knoppen Druk op deze knoppen om het effect, waarvan u de instellingen wilt veranderen, te selecteren. 4. EZ EDIT indicator Laat zien of EZ EDIT aan of uit is. 5. EZ EDIT knop Druk hierop om EZ EDIT te gebruiken (p.). 6. Beeldscherm Toont de waarde van parameter instellingen, bank nummers en andere informatie. * Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt bt in het scherm aangegeven. Wanneer dit verschijnt, vervangt u de batterijen. 7. EDIT/EXIT knop Druk hierop om patches in Memory mode te bewerken (of verlaat het bewerken). 8. WRITE knop Druk op deze knop om het huidige geluid in het gebruikers geheugen op te slaan. 9. / knoppen Gebruik deze om de parameters in de diverse besturingsmodes bij te stellen. 8

9 Namen en functies Manual mode: NS THRESHOLD Memory mode: Bank (NS THRESHOLD bij bewerken van patches) TUNER: Referentie toonhoogte 0. WAH indicator Dit laat zien of het Wah effect aan of uit is.. OD/DS SOLO indicator Dit laat zien of het solo geluid aan of uit is.. OD/DS SOLO knop Druk hier op om naar een geluid dat geschikt is voor solo s over te schakelen. Als deze knop wordt ingedrukt, wordt overdrive/distortion automatisch ingeschakeld.. MASTER LEVEL knop Past het volume van de uitvoer aan. 4. Expressie pedaal Regelt het volumeniveau (volume pedaal). Als de voorkant van het pedaal diep wordt ingedrukt, wordt de WAH ON/OFF stand veranderd. Als het Wah effect ingeschakeld is, functioneert het pedaal als een Wah pedaal. Als WAH aan is: functioneert als Wah pedaal. Als WAH uit is: functioneert als een volume pedaal. Bij het bedienen van het expressie pedaal moet u voorzichtig zijn en zorgen dat uw vingers niet beklemd raken tussen het beweegbare gedeelte en het paneel. In huishoudens net kleine kinderen dient een volwassene toezicht te houden, totdat het kind in staat is om zelf alle regels voor een veilige bediening van het apparaat na te leven. 5. Pedaal indicators Laat zien of het corresponderende effect aan of uit is. In de Memory (geheugen) mode wordt hiermee het huidige patch nummer aangegeven. 6. Effect/nummer pedalen Schakelt de corresponderende effecten in of uit. Als de ME-0 zich in de Memory mode bevindt, schakelen deze overeenkomstig genummerde patches. Als u het OD/DS pedaal twee seconden ingedrukt houdt, wordt het pedaal in zijn OD/DS Solo ON/OFF functie gezet. (Bediening verschilt in de Memory mode (p.).) 9

10 Namen en functies Achterpaneel ME-0-rear-panel.eps_ Veiligheidsslot ( ) INPUT jack Sluit hier uw gitaar aan. * De ingangsjack functioneert tevens als een aan/uit schakelaar. Als een plug in de INPUT jack wordt gestoken, wordt de stroom ingeschakeld. De stroom wordt uitgeschakeld als de plug eruit wordt gehaald. Verwijder de plug uit deze jack als de ME-0 niet wordt gebruikt.. AUX IN jack Sluit hier een CD of MP speler aan om met geluiden van deze apparaten te oefenen. * U kunt het volume van de AUX ingang niet bijstellen. Pas het volume op het aangesloten apparaat aan. * Gebruik geen kabel die een weerstand bevat om externe apparaten op de AUX IN aan te sluiten. Door gebruik van dit soort kabels kunnen geluiden van aangesloten apparaten onhoorbaar worden. * Er worden geen effecten op het AUX ingangssignaal toegepast. 4. OUTPUT L/MONO, R jacks Sluit hier een versterker of mengpaneel aan. 5. PHONES (koptelefoon) jack Sluit hier een stereo koptelefoon aan. Wanneer een koptelefoon op de PHONES jack is aangesloten, worden klankaanpassingen toegepast, zodat het geluid het meest lijkt op dat wat door de gitaarversterker wordt geproduceerd. 6. FOOT SW (voetschakelaar) jack Sluit hier een optionele voetschakelaar (zoals de FS-6) aan. De voetschakelaar functioneert anders in Manual mode en Memory mode. In de Manual mode: schakelt de OD/DS Solo in/uit. Schakelt de Bypass/Tuner in/uit. In de Memory mode: Bank Up, Bank Down 7. DC IN (AC adaptor) jack Sluit hier de optionele adaptor (PSA serie) aan. * Gebruik alleen de gespecificeerde stroomadaptor (PSA serie). 0

11 Batterijen installeren Plaats de batterijen, zoals in het figuur wordt getoond, en zorg dat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst. fig.replace-battery.eps_8 Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt bt in het scherm. Als dit verschijnt, installeert u nieuwe batterijen. Als u het apparaat omkeert, plaats dan wat kranten, tijdschriften of ander geschikt materiaal onder de vier hoeken aan beide kanten, om te voorkomen dat de knoppen en regelaars beschadigen. Probeer het apparaat tevens zo te plaatsen, dat de knoppen en regelaars niet kunnen beschadigen. Als u het apparaat omkeert, behandelt u het voorzichtig. Zorg dat het niet omvalt of dat u het uit uw handen laat vallen. Zorg dat de + en - eindes van de batterijen zich in de juiste richting bevinden. Gebruik zes AA type batterijen. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen tegelijkertijd of combinaties van verschillende types batterijen. Hierdoor kan vloeistof lekkage ontstaan. Batterijen worden bij het apparaat geleverd. Omdat deze batterijen in beginsel zijn bedoeld om te testen of het apparaat werkt, kan de levensduur van deze batterijen beperkt zijn. Bij voortdurend gebruik op batterijen kan het apparaat ongeveer uur worden gebruikt met alkaline batterijen en ongeveer.5 uur met standaard batterijen. (dit kan variëren, afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt).

12 Aansluitingen fig.me-0-connect-e.eps_70 Adapter (PSA serie) CD/MP speler Stereo koptelefoon Koptelefoon stekker Gitaar Gitaarversterker Voetschakelaar (FS-6, enz.) * Als een adapter wordt gebruikt, dient u alleen het gespecificeerde type te gebruiken (PSA serie). Door gebruik van een andere adapter kunnen storingen ontstaan. * Om storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen, zet u het volume altijd helemaal laag, en schakelt u alle apparaten uit, voordat u aansluitingen maakt. * De ingangsjack functioneert tevens als een aan/uit schakelaar. Als een plug in de INPUT jack wordt gestoken, wordt de stroom ingeschakeld. De stroom wordt uitgeschakeld als de plug eruit wordt gehaald. Verwijder de plug uit deze jack als de ME-0 niet wordt gebruikt. * Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Wanneer aansluitkabels met weerstanden worden gebruikt, kan het geluidsniveau extreem laag, of zelfs onhoorbaar worden. Meer over de kabel specificaties kunt u bij de fabrikant van de kabel opvragen. * Als u één gitaarversterker gebruikt, sluit u deze op de L/MONO jack aan. Meer informatie over het aansluiten van een voetschakelaar op de Footswitch jack vindt u bij Voetschakelaar pedalen gebruiken (p.7).

13 Aansluitingen Zet de verscheidene apparaten in de aangegeven volgorde aan. Als apparaten in de verkeerde volgorde worden aangezet, kunnen storingen en/of schade aan luidsprekers en andere apparaten ontstaan. De stroom aanzetten. Zet het volume van alle apparaten helemaal laag, en sluit de externe apparaten aan. * Steek de plug nog niet in de INPUT jack.. Steek de plug in de INPUT jack. * Als een plug in de INPUT jack wordt gestoken, wordt de stroom ingeschakeld.. Zet de CD of MP speler of een ander invoer apparaat aan. 4. Als laatste zet u de gitaarversterker of ander uitvoer apparaat aan. 5. Hierna stelt u het volume van elk apparaat bij. * Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Daardoor duurt het, nadat het apparaat is aangezet, enkele seconden voordat het apparaat correct werkt. De stroom uitzetten. Zet het volume van alle apparaten helemaal laag.. Zet eerst de gitaarversterker en andere uitvoer apparaten uit.. Zet de CD, MP speler of ander invoer apparaat uit. 4. Verwijder de plug uit de INPUT jack. * Door het verwijderen van de plug uit de INPUT jack wordt de stroom uitgeschakeld.

14 De gitaar stemmen (Bypass/Tuner) De ME-0 beschikt over een ingebouwde chromatische auto-tuner (stemapparaat), waarmee u uw gitaar gemakkelijk kunt stemmen zonder dat aansluitingen veranderd hoeven te worden. Bovendien is de geluidsuitvoer in Tuner mode hetzelfde als het ingangsgeluid, zonder toegepaste effecten (Bypass). U kunt het expressiepedaal gebruiken om het volume lager te maken, zodat het niet nodig is om het volume van uw versterker lager te zetten, elke keer dat u gaat stemmen.. Druk de nummer en pedalen gelijktijdig in, om naar de Tuner mode te gaan. Het stemapparaat verschijnt in het scherm, en een afwijking van de toonhoogte wordt door de Stem leidraad aangegeven. fig.7seg-tuner.eps Stemming 7 4. Indien nodig kunt u de referentie toonhoogte veranderen. Druk op [ ] [ ] en de huidige referentie toonhoogte wordt korte tijd in het scherm getoond. Door deze handeling voort te zetten, kunt u de referentie toonhoogte met stappen van één Hertz veranderen, in elke waarde tussen 45 Hz en 445 Hz. De instelling wordt automatisch opgeslagen, dus u hoeft deze instelling niet elke keer dat u stemt te maken. * De referentie toonhoogte is vanuit de fabriek op 440 Hz ingesteld (weergave: 40). Weergave 5-45 Toonhoogte (Hz) Speel een enkele noot op de snaar die gestemd wordt. Speel de snaar open. De naam van de noot, die het dichtst bij de toonhoogte van de snaar ligt, verschijnt in het scherm. * Gebruik uw hand of iets anders om de overige snaren stil te maken. De snaar kan mogelijk niet nauwkeurig gestemd worden als andere snaren tijdens het stemmen meetrillen.

15 De gitaar stemmen (Bypass/Tuner) fig.7seg-tuner.eps (C) (C ) (D) (D ) (E) (F) (F ) (G) (G ) (A) (A ) (B) 4. Voer eerst een globale stemming uit, zodat de naam van de noot van de snaar in het scherm verschijnt. (Algemene stemming) 5. Stem dan elke snaar nauwkeurig, totdat beide stem leidraden verlicht zijn. * Hoe groter het verschil tussen de toonhoogte van de snaar die u speelt en de correcte toonhoogte van de noot die in het scherm wordt weergegeven, hoe sneller de stem leidraad knippert. Als u dichter bij de juiste toonhoogte komt, zal de stem leidraad langzamer gaan knipperen. fig.7seg-tuner.eps 7e 6e 5e 4e e e ste B E A D G B E Te hoog Gestemd Te laag 6. Herhaal stappen -5 om de andere snaren te stemmen. * Als u een gitaar met een vibrato arm stemt, kan het stemmen van een snaar maken dat andere snaren afwijken. In dit geval kunt u het beste de eerste twee snaren globaal stemmen, zodat de juiste noot wordt weergegeven, en dan elke snaar opnieuw stemmen. Een bruikbare techniek, die het stemmen minder verwarrend maakt, is om net iets onder de doel toonhoogte te beginnen, en dan telkens een klein beetje omhoog te stemmen, totdat de snaar de juiste hoogte heeft. 7. Druk de nummer en pedalen gelijktijdig in om naar de vorige mode terug te keren. U kunt ook naar de vorige mode terugkeren door [EDIT/EXIT] in te drukken. 5

16 Inleiding op effecten en parameters Over de volgorde van de effect aansluitingen De optimale volgorde voor het verbinden van effecten wordt automatisch bepaald, gebaseerd op de effect instellingen. WAH OVERDRIVE / BULES / DISTORTION / METAL / FUZZ / COMPRESSOR (OD / DS) TREMOLO (MOD) EQ NOISE SUPPRESSOR FOOT VOLUME CHORUS / PHASER / FLANGER / ROTARY DELAY / REVERB (MOD) (DELAY) OD/DS SOLO Het OD/DS effectgeluid verandert in een geluid dat geschikt is voor solo uitvoeringen. Als het OD/DS SOLO effectgeluid wordt aangezet, zal het OD/DS effect eveneens worden ingeschakeld, zelfs als het daarvoor uitgeschakeld was. Om de hoeveelheid OD/DS SOLO effect bij te stellen, dat wordt toegepast als het effect aan is, houdt u [OD/DS SOLO] ingedrukt, terwijl u op [ ] or [ ] drukt. 6

17 OD/DS (Overdrive/Distortion) Inleiding op effecten en parameters Dit effect gebruikt vervorming om het geluid een unieke eigenschap te geven, en stelt u in staat het geluid te laten doorklinken. OD/DS type lijst TYPE Beschrijvingen : OVERDRIVE Een zachte, milde vervorming als die van een buizenversterker. : BLUES Een uniek type overdrive die de nuances van het plukken benadrukt. : DISTORTION Scherpe vervorming die een rijke sustain geeft. 4: METAL Een krachtig, levendig vervormd geluid. 5: FUZZ Een unieke vervorming met een ruw, intens geluid. 6: COMPRESSOR Dit effect produceert lange sustain zonder het geluid te vervormen. U kunt dit ook als limiter gebruiken om alleen de geluidspieken te onderdrukken en vervorming te voorkomen. fig.fx-odds.eps_50 fig.fx-odds.eps_90 Beschrijvingen : OVERDRIVE : BLUES : DISTORTION 4: METAL 5: FUZZ Past de hoeveelheid vervorming aan. Draai naar Past de klank aan. rechts (met de klok mee) om de vervorming omhoog te duwen. Hierdoor kan ook het volume toenemen. 6: COMPRESSOR Past de sustain aan. Draai naar rechts (met de klok mee) om een langere sustain te produceren, Als de knop naar links wordt gedraaid (tegen de klok in), wordt een effect gelijkend op een limiter gecreëerd. Draai naar links (tegen de klok in) om een warmer geluid te produceren, naar rechts (met de klok mee) om een helderder geluid te produceren. Past het volumeniveau aan. 7

18 Inleiding op effecten en parameters MOD (Modulatie) Dit effect verbreedt en voegt een vibrerend effect aan het geluid toe. MOD type lijst TYPE Beschrijvingen : CHORUS Dit effect voegt een subtiele zweving aan het geluid toe, en transformeert het in een prachtig geluid met adem en body. : PHASER Dit creëert een geluid met een verschuivende fase, en voegt een draaiend warp effect toe. : FLANGER Dit effect voegt een subtiel type beweging toe, dat een geluid gelijkend op de stijgende/dalende geluiden van een vliegtuig creëert. 4: TREMOLO Dit effect creëert een gevoel van vibratie, door het cyclisch veranderen van het volumeniveau. 5: ROTARY Dit produceert het effect van een roterende luidspreker. fig.fx-mod.eps_50 fig.fx-mod.eps_90 Beschrijvingen : CHORUS DELAY Stelt de periode van zwevende cyclus bij. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de snelheid toe. : PHASER Past de periode van de vibratie cyclus aan. Als : FLANGER de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de snelheid toe. 4: TREMOLO Past de periode van de volume verandering aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de snelheid toe. 5: ROTARY Past de rotatiesnelheid aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de snelheid toe. Past de diepte van het zwevende geluid aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de diepte toe. Past de diepte van de golving aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de diepte toe. Past het volume van het effectgeluid aan. Past de intensiteit van unieke kenmerken aan. Past de hoeveelheid Past het volume van het volumeverandering aan effectgeluid aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt het volume toe. Stelt de diepte van het effect bij. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de diepte toe. Past het volume van het effectgeluid aan. 8

19 Inleiding op effecten en parameters DELAY Dit zijn ruimtelijke effecten waarmee u dingen kunt doen als het geluid voller maken, of speciale effecten creëren door vertraagd geluid of reverb aan het ingangsgeluid toe te voegen. Delay type lijst TYPE Beschrijvingen : 0 99 ms DELAY Delay geluid met een delay tijd van 0 tot 99 ms. : ms DELAY Delay geluid met een delay tijd van 00 tot 700 ms. : REVERB Een effect dat weerkaatsing aan het geluid toevoegt. fig.fx-delay.eps_50 fig.fx-delay.eps_90 Beschrijvingen : 0 99 ms DELAY : ms DELAY De delay tijd kan in stappen van ms worden ingesteld. De delay tijd kan in stappen van 0 ms worden ingesteld. In het scherm wordt de waarde getoond als het nummer van 0 ms eenheden (0-70). : REVERB Past de lengte (reverb tijd) van de weerkaatsing aan. Past het aantal herhalingen van het delay geluid aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt het aantal malen dat de delay wordt herhaald toe. Past de klankkwaliteit van de weerkaatsing aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, wordt een helderder geluid gecreëerd. Past het volume van het effect geluid aan. 9

20 Inleiding op effecten en parameters EQ (Equalizer) Dit effect past de klankkwaliteit aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid (met de klok mee), wordt het volume in de corresponderende frequentiereeks omhoog geduwd. Als deze tegen de klok in wordt gedraaid, wordt het volume afgekapt. Wanneer alle parameter knoppen in het midden worden geplaatst, wordt een vlakke respons geproduceerd. fig.fx-eq.eps_50 fig.fx-eq.eps_90 Beschrijvingen Stelt de klankkwaliteit van de lage frequentiereeks bij. Stelt de klankkwaliteit van de laag-midden frequentiereeks bij. Stelt de klankkwaliteit van de hoog-midden frequentiereeks bij. Stelt de klankkwaliteit van de hoge frequentiereeks bij. WAH Dit effect creëert een wah effect, met gebruik van de pedaalregelaar. Als het pedaal wordt ingedrukt, wordt een helderder geluid gecreëerd, terwijl het loslaten van het pedaal een gedempt geluid produceert. 0

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia P TV Dock DK21 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht achterkant TV Dock...3 Aan de slag...4 LiveWare -beheer...4 LiveWare -beheer bijwerken...4 TV Dock gebruiken...5 De telefoon

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0B Bass Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht TV Dock...3 Aan de slag...4 Smart Connect...4 Smart Connect bijwerken...4 TV Dock gebruiken...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding USB Charger UCH20 Inhoudsopgave Inleiding...3 Over de USB Charger... 3 De USB-oplader gebruiken... 4 Uw apparaat opladen...4 Juridische gegevens... 5 Declaration of Conformity...6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding AC DC ADAPTER OF BATTERIJ FET Gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS AC-3 Acoustic Simulator. Lees voor gebruik van het apparaat eerst aandachtig de hoofdstukken getiteld: HET APPARAAT

Nadere informatie

SmartDock for Xperia ion Gebruikershandleiding

SmartDock for Xperia ion Gebruikershandleiding SmartDock for Xperia ion Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht SmartDock...3 SmartDock opladen...3 Aan de slag...5 LiveWare manager...5 LiveWare manager bijwerken...5 Een opstarttoepassing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Magnetic Charging Dock DK48 Inhoudsopgave Inleiding...3 Over het magnetisch oplaaddock...3 Het magnetische oplaadstation gebruiken...4 Een verbindingsstuk voor je telefoon selecteren...4

Nadere informatie

Presenter SNP6000. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Power Cover CP12 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gemakkelijk opladen...3 Specificaties...3 De Power Case gebruiken...4 De telefoon opladen...4 Juridische informatie...6 2 Inleiding Gemakkelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Stereo Bluetooth -headset SBH20 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht accessoires...4 Basisprincipes...5 De batterij opladen...5 De headset inschakelen...5 De headset met uw telefoon

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bluetooth -muziekontvanger BM10 Inhoudsopgave Overzicht accessoires...3 Basisprincipes...4 Koppelen en verbinden...5 Verbinding verbreken en opnieuw verbinden...6 Smart Connect...7

Nadere informatie

VH110 Gebruikershandleiding

VH110 Gebruikershandleiding VH110 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Overzicht van headset...5 Inleiding...6 Opladen...7 In- en uitschakelen...8 De headset koppelen...9 De headset aan een telefoon koppelen...9 De headset plaatsen...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Belangrijkste functies AC DC STROOM EN BATTERIJ Het eerste octaafpedaal ter wereld dat is uitgerust met een polyfonische octaaf functie, en de mogelijkheid heeft tot polyfonische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bluetooth Keyboard BKB10 Inhoudsopgave Basisprincipes...3 Overzicht...3 Het toetsenbord laden...4 Het toetsenbord inschakelen...5 Het toetsenbord instellen...6 Ondersteuning op internet...7

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-15X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart Imaging Stand IPT-DS10M Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Smart Imaging-standaard...3 Inleiding...4 Functieoverzicht...4 Overzicht hardware...4 Basisprincipes...5 Montage...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Magnetic Charging Dock Inhoudsopgave Inleiding...3 Gemakkelijk opladen...3 Het magnetische oplaadstation gebruiken...4 De aansluitstukken gebruiken...4 De telefoon opladen...4 Juridische

Nadere informatie

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO Wat u met de combinatie FC-300/GT-PRO kunt doen U kunt GT-PRO Patch wijzigingen aanbrengen. Nadat u gereed bent met Instellingen voor de FC-300 maken (Voorbereidingen voor het gebruik van de combinatie),

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

RF Ontvanger 6045-2300 voor rol- en vouwgordijnen. Radio Frequency Receiver. RF Empfänger. Récepteur Radio

RF Ontvanger 6045-2300 voor rol- en vouwgordijnen. Radio Frequency Receiver. RF Empfänger. Récepteur Radio RF Ontvanger 6045-2300 voor rol- en vouwgordijnen Radio Frequency Receiver 6045-2300 RF Empfänger 6045-2300 Récepteur Radio 6045-2300 NL EN DE FR 1 geel 2 wit 3 bruin 4 groen GEBRUIKSAANWIJZING 1 NL EN

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-30X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

GT draagbare harde schijf

GT draagbare harde schijf GT draagbare harde schijf Handleiding Nederlands Contents Inleiding 3 De externe harde schijf aansluiten 3 Nero BackItUp & Burn Essentials Software 4 Opslag en overdracht van gegevens 4 De externe harde

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND CUBE-20X

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND CUBE-20X U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND CUBE-20X. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND CUBE-20X in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

USING THE UNIT SAFELY

USING THE UNIT SAFELY Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van de BOSS RT-20 Rotary Sound Processor. Lees, alvorens dit product te gebruiken, de volgende dingen door: USING THE UNIT SAFELY en IMPORTANT NOTES

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding AC DC AC & BATTERY POWERED FET Gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS DD-7 Digital Delay. Lees, voordat u dit product gebruikt zorgvuldig de hoofdstukken onder het kopje : het apparaat

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Stereo Bluetooth -headset SBH20 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht accessoires...3 Basisprincipes...4 Bellen...6 Naar muziek luisteren...6 Multipoint-technologie...7 Problemen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND ME-50B http://nl.yourpdfguides.com/dref/2314000

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND ME-50B http://nl.yourpdfguides.com/dref/2314000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND ME-50B. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND ME-50B in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

HA<O> Model XMc-2. Gebruikers handleiding

HA<O> Model XMc-2. Gebruikers handleiding HA Model XMc-2 Dank u en gefeliciteerd met de keuze van de Hammond XMc-2, Drawbar Controller. Om het meeste uit uw instrument te halen voor de komende jaren kunt u het beste deze handleiding helemaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-20X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

TELEFOON Adapter 2 INSTALLATIEGIDS EN GEBRUIKSAANWIJZING

TELEFOON Adapter 2 INSTALLATIEGIDS EN GEBRUIKSAANWIJZING TELEFOON Adapter 2 INSTALLATIEGIDS EN GEBRUIKSAANWIJZING 2 Inhoudsopgave Algemene waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften 5 Inleiding 7 Telefoon adapter 2 overzicht 8 Installatie 9 De Telefoon adapter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. RC-Dex afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing. RC-Dex afstandsbediening Gebruiksaanwijzing RC-Dex afstandsbediening 2 Inhoud Uw nieuwe Dex afstandsbediening.... 4 Accessoires...7 de batterij...8 vervangen van de batterij.... 9 de afstandsbediening gebruiken.... 11 bereik...

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Style Cover Window SCR24 Inhoudsopgave Aan de slag...3 Inleiding...3 Overzicht...3 Opladen...3 Instellen door één keer aan te raken...4 De basisaspecten onder de knie krijgen...5

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS GEBRUIKSAANWIJZING NI-707541 NEDERLANDS -INHOUD VAN DE VERPAKKING 4 -TECHNISCHE SPECIFICATIES 4 -TOEPASSINGMOGELIJKHEDEN 4 -HARDWARE INSTALLATIE 5 -SOFTWARE INSTALLATIE

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris

Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris Uitpakken en installeren Aan de slag met uw LivingColors Als u de LivingColors uitpakt, is deze al gekoppeld aan de afstandsbediening. U hoeft alleen nog maar de stekker

Nadere informatie

DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio

DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio Bedieningselementen 1. Koptelefoon/Antenneaansluiting Laat, voor het verbeteren van de FM ontvangst, als de luidspreker gebruikt

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding

Onderhoudshandleiding Onderhoudshandleiding SNAREN VERVANGEN Snaren verouderen na verloop van tijd en kunnen zorgen voor fret buzz of krijgen een onnauwkeurige toonhoogte. Vervang de snaren wanneer ze beginnen te roesten of

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND 1 Automaat componenten, 1. LCD scherm: voor tijd, programma aanduiding en algemene informatie. 2. +/On & -/Off knoppen: Om programma gegevens zichtbaar te maken. 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Mono Bluetooth Headset MBH20 Inhoudsopgave Inleiding...3 Functieoverzicht...3 Overzicht accessoires...3 Basisprincipes...4 De handset opladen...4 De headset in- en uitschakelen...4

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE 16 Kanaals vrij te programmeren dimmer en schakel Controller DMX-512 DJ MINGLE DM-16 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M MASTER A LEVEL SPEED AUDIO FADE TiME 6.99 Manual Midi Channel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit.

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. ActivSound 75 (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. () Stroomindicator Gaat groen branden wanneer de stroom wordt ingeschakeld. () Volumeregeling van infraroodmicrofoon [Leraar 1 en

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S G E B R U I K S A A N W I J Z I N G N I - 7 0 7 5 3 5

U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S G E B R U I K S A A N W I J Z I N G N I - 7 0 7 5 3 5 U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S G E B R U I K S A A N W I J Z I N G N I - 7 0 7 5 3 5 N E D E R L A N D S - I n h o u d va n d e v e r pa k k i n g 4 - T e c h n i s c h e s p

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

3D-printerpen 2016 versie Handleiding

3D-printerpen 2016 versie Handleiding 3D-printerpen 2016 versie Handleiding Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de nieuwste generatie 3D-printerpen. Hiermee heeft u het creëren van unieke 3D-tekeningen, miniaturen en accessoires zelf

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

3 0 0 m b p s H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 4 7

3 0 0 m b p s H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 4 7 n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 4 7 N E D E R L A N D S n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Allereerst

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie