Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN zorgvuldig door te lezen. In deze secties vindt u belangrijke informatie over het juiste gebruik van het apparaat. Daarnaast dient deze gebruikershandleiding in zijn geheel gelezen te worden, zodat u een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden, die uw nieuwe apparaat te bieden heeft. Bewaar deze handleiding om er later aan te kunnen refereren. Hoofd kenmerken Eenvoudige bediening werkt als een compact pedaaleffect Het enige dat u hoeft te doen om het gewenste geluid te verkrijgen, is een effect te selecteren en het vervolgensmet behulp van de knoppen af te stellen. Dit is dezelfde eenvoudige, intuitieve bediening die ook bij compacte pedaaleffecten is terug te vinden. OD/DS Solo functie Vervormde geluiden krijgen een een intense boost en helderheid, eenvoudig en gemakkelijk met één druk op de knop. U kunt het effect ook met het pedaal veranderen, een handige optie voor live optredens. EZ Edit voor snelle geluidscreatie EX EDIT is een aspect, waarmee u snel en gemakkelijk geluiden kunt creëren. Met slechts één enkele knop kunt u een combinatie van effect parameters aanpassen. Memory functie Wel dertig door u gecreerde geluiden kunnen in het gebruikers geheugen van de ME-0 worden opgeslagen. In de Memory mode kunt u de pedalen gebruiken om direct een opgeslagen geluid te selecteren. AUX IN jack Dankzij deze mogelijkheid kunt u op eenvoudige wijze met CD s, MP spelers en andere apparatuur meespelen. Werking op batterijen De ME-0 werkt op batterijen (zes AA alkaline), waardoor u deze overal kunt gebruiken. U kunt tevens de optionele stroomadaptor gebruiken, waardoor u over twee manieren beschikt om de ME-0 van stroom te voorzien, zodat u gedurende langere periodes tijdens live optredens kunt spelen. Copyright 007 BOSS CORPORATION Alle rechtern voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van BOSS CORPORATION, gereproduceerd worden.

2 HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wordt gebruikt bij instructies, waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van overlijden of zwaar letsel, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. Wordt gebruikt bij instructies, waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van letsel of materiële schade, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. * Materiële schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten, die ten aanzien van het huis en al het aanwezige meubilair, en tevens aan huisdieren kunnen optreden. NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT Het symbool wijst de gebruiker op belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt. Het symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die nooit verplaatst mogen worden (verboden). De specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit uit elkaar gehaald mag worden. Het? wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. WAARSCHUWING 00 Voordat u het apparaat in gebruik neemt, leest u onderstaande instructies en de gebruikershandleiding c Maak het apparaat niet open, en voer geen interne modificaties uit. Dit geldt tevens voor de adapter Tracht het apparaat niet te repareren, of onderdelen in het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe specifieke instructies in de handleiding staan.) Ga voor alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum, of een erkende Roland distributeur, die u op de Informatie pagina kunt vinden Gebruik, of berg het apparaat nooit op, op plaatsen die: aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte genererende apparatuur of die vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes of natte vloeren hebben of die aan regen worden blootgesteld of die stoffig zijn of die aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!)... WAARSCHUWING 00 In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is de regels die essentieel zijn voor een veilige bediening van het apparaat op te volgen Zorg, dat u het apparaat zodanig plaatst dat het waterpas staat en stabiel zal blijven. Plaats het nooit op standaards die kunnen wiebelen of op hellende oppervlakken b Gebruik alleen de bijgeleverde adapter. Ook moet het voltage van de installatie overeenkomen met het ingangsvoltage dat op de behuizing van adapter wordt vermeld. Andere adapters kunnen een andere polariteit hebben of op een ander voltage ontworpen zijn, waardoor gebruik van dergelijke adapters tot beschadiging, storing of elektrische schok kan leiden Buig of draai het netsnoer niet overmatig, en plaats er geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het snoer beschadigen, waardoor afgebroken elementen en kortsluiting geproduceerd kan worden. Beschadigde snoeren betekenen een risico op brand en schokken! Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie met een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan geluidsniveaus produceren die in staat zijn permanent gehoorsverlies te veroorzaken. Werk nooit lange tijd achter elkaar op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Wanneer u een bepaalde mate van gehoorsverlies of een piep in de oren bemerkt, moet u het apparaat direct uitzetten en een oorarts consulteren....

3 WAARSCHUWING 0 Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een stopcontact, waar een buitensporig aantal andere apparaten gebruik van maakt. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren de totale hoeveelheid stroom die door alle aangesloten apparaten wordt gebruikt, mag nooit de stroom classificatie (watts/ ampères) van het verlengsnoer overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van het snoer verhit raken, en uiteindelijk smelten.... Zorg, dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.... 0c Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het stopcontact en breng het apparaat voor onderhoud naar uw handelaar, het dichtst-bijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur, te vinden op de Informatie pagina, indien: Het netsnoer of de stekker is beschadigd, of Er rook of een ongewone geur optreedt Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn gekomen, of Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op andere wijze nat is geworden), of Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of een duidelijke verandering in werking laat zien Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de Informatie pagina Batterijen mogen nooit opnieuw opgeladen, verhit, uit elkaar gehaald of in vuur of water gegooid worden. VOORZICHTIG 0b Het apparaat en de adaptor dienen op een zodanige wijze geplaatst te worden, dat er voldoende ventilatieruimte beschikbaar is.... 0d Wanneer de stekker in het stopcontact, of in dit apparaat word gestoken, of eruit wordt gehaald, houdt u deze altijd bij de stekker zelf vast.... VOORZICHTIG 04 Haal de adapter regelmatig uit het stopcontact, en maak deze met een droge doek schoon om stof en andere opeenhopingen te verwijderen. Verwijder de adapter ook uit het stopcontact, wanneer u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken. Ophoping van stof tussen de stekker en het stopcontact kan tot verminderde isolatie leiden en brand veroorzaken.... Probeer het in elkaar verwikkeld raken van snoeren en kabels te voorkomen. Bovendien zouden alle snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen geplaatst moeten worden Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats er geen zware objecten op d Wanneer de stekker in het stopcontact of in dit apparaat word gestoken of eruit wordt gehaald, mogen uw handen nooit nat zijn b Voordat u het apparaat gaat verplaatsen, haalt u het netsnoer uit het stopcontact, en koppelt u de snoeren van alle apparaten los b Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, zet u de stroom uit, en haalt u het netsnoer uit het stopcontact (p. ).... 0b Indien er onweer in uw omgeving wordt verwacht, haalt u het netsnoer uit het stopcontact... : Selection Lees de installatie instructies van de batterijen zorgvuldig door, en zorg dat u de juiste polariteit in acht neemt. Gebruik geen nieuwe batterijen samen met gebruikte. Bovendien mogen verschillende types batterijen niet tegelijkertijd gebruikt worden. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, verwijderd u de batterijen uit het apparaat. Indien een batterij gelekt heeft, gebruikt u een zachte doek of keukenrol om de resten van de ontlading uit het batterij compartiment te verwijderen. Plaats dan nieuwe batterijen. Om huidontstekingen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen batterij ontlading op uw handen of huid terechtkomt. Wees uitermate voorzichtig en zorg dat er geen ontlading in de buurt van uw ogen komt.indien er ontlading in de ogen terecht is gekomen, spoelt u het betreffende gedeelte direct onder stromend water. Bewaar batterijen nooit samen met metalen objecten zoals ballpoint pennen, halskettingen, haarspelden, enz.... Gebruikte batterijen moeten in overeenstemming met de voorschriften in uw regio worden afgedankt....

4 Belangrijke opmerkingen Naast de onderdelen die bij HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN op pagina - worden genoemd, leest en neemt u het volgende in acht: 0 Stroomvoorziening: Sluit dit apparaat niet op hetzelfde stopcontact aan dat door een elektrisch apparaat wordt gebruikt waar een omvormer bij te pas komt (zoals een koelkast, wasmachine, magnetronoven of airconditioner) of dat een motor bevat. Afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, kan de ruis van de stroomvoorziening veroorzaken dat dit apparaat storingen gaat vertonen of hoorbare ruis produceert. Wanneer het niet mogelijk is om een apart stopcontact te gebruiken, plaatst u een stroomvoorziening ruisfilter tussen dit apparaat en het stopcontact. De adapter zal na lange uren werking warmte afgeven. Dit is normaal en niets om u zorgen over te maken. Het gebruik van een adaptor word aangeraden, aangezien het stroomverbruik van het apparaat relatief hoog is. Wanneer u de voorkeur geeft aan batterijen, gebruik dan alkaline batterijen. Batterijen dienen altijd geinstalleerd of vervangen te worden voordat andere apparaten worden aangelsoten. Op die manier kunt u storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten voorkomen. Batterijen worden bij het aparaat geleverd. De levensduur van deze batterijen kan beperkt zijn, omdat deze aanvankelijk voor testen zijn bedoeld. Voordat u dit apparaat op andere apparaten aansluit, zet u de stroom van alle apparaten uit. Hiermee worden storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten voorkomen. Plaatsing 5 Wanneer het apparaat in de buurt van krachtversterkers (of andere apparatuur welke grote stroom transformators bevat) wordt gebruikt, kan ruis worden opgewekt. Om dit probleem te verzachten, verandert u de richting van dit apparaat of plaatst u het verder weg van de storingsbron. Dit apparaat kan storing in radio en televisieontvangst veroorzaken. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van dit soort ontvangers. Ruis kan veroorzaakt worden wanneer draadloze communicatieapparaten zoals mobiele telefoons in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Ruis kan optreden bij het ontvangen of starten van een gesprek of tijdens de conversatie. Als u dit soort problemen ondervindt, dient u deze draadloze apparaten op meer afstand van dit apparaat gebruiken of uit te zetten. Als het apparaat naar een locatie met een zeer afwijkende temperatuur en/of vochtigheid wordt verplaatst, kunnen er waterdruppels (condensatie) binnen in het apparaat worden gevormd. Wanneer u het apparaat in deze staat gaat gebruiken, kunnen schade en storingen ontstaan. Daarom moet u het apparaat, voordat u het in gebruik neemt, enige uren laten staan, totdat de condensatie volledig is verdampt. 0 Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u dit apparaat plaatst, kunnen de rubberen voeten deze verkleuren, of afdrukken achterlaten. U kunt een stuk vilt of doek onder de rubber voeten plaatsen, om dit te voorkomen. Als u dit doet, moet u er op letten dat het apparaat niet per ongeluk glijdt of verplaatst. Onderhoud Voor het dagelijks schoonhouden veegt u het apparaat met een zachte, droge of een licht vochtige doek schoon. Om hardnekkig vuil te verwijderen gebruikt u een doek met een kleine hoeveelheid mild, niet schurend schoonmaakmiddel. Neem het apparaat daarna met een zachte, droge doek af. Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming van het apparaat te voorkomen. Reparaties en data 5 Wees er op bedacht dat alle data in het geheugen van dit apparaat verloren kan gaan wanneer het apparaat ter reparatie wordt aangeboden. Belangrijke data dient opgeschreven te worden (indien mogelijk). Tijdens reparaties wordt altijd geprobeerd om dataverlies te voorkomen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als het aan het geheugen gerelateerde circuit zelf niet werkt) kan de data tot onze spijt niet meer hersteld worden. BOSS/Roland is niet verantwoordelijk voor dit soort verlies van data. Aanvullende voorzorgsmaatregelen 5 Wees er op bedacht, dat de inhoud van het geheugen als gevolg van een storing of onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar verloren kan gaan. Om uzelf tegen het risico van verlies van belangrijke data te beschermen, raden wij u aan om belangrijke data van tijd tot tijd op te schrijven. De inhoud van data die in het geheugen van het apparaat is opgeslagen, kan helaas niet meer hersteld worden, wanneer deze verloren is gegaan. BOSS/ Roland Corporation is niet verantwoordelijk voor dit soort dataverlies. Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere bedieningsknoppen van dit apparaat met gepaste voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot storingen leiden. Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt u deze bij de aansluiting zelf vast. Trek nooit aan de kabel. Op deze manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen van de kabel. 4

5 Belangrijke opmerkingen Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het volume van dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U kunt ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken, zodat u zich geen zorgen om de personen in uw naaste omgeving hoeft te maken ( s nachts in het bijzonder.) Wanneer u het apparaat moet transporteren, verpakt u het in de originele doos (inclusief schokabsorberend materiaal). Anders zult u soortgelijk verpakkingsmateriaal moeten gebruiken. Sommige aansluitingskabels bevatten weerstanden. Gebruik voor het aansluiten van dit apparaat geen kabels die weerstanden hebben. Bij gebruik van dit soort kabels kan het geluidsniveau extreem laag, of zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over kabelspecificaties kunt u bij de fabrikant van de kabel verkrijgen. Drukafspraken en iconen in deze handleiding Tekst of getallen binnen vierkante haakjes [ ] Geeft knoppen aan. [WRITE] WRITE knop Duidt op informatie waar u zich bewust van moet zijn bij gebruik van de ME-0. Duidt op aanvullende informatie over de bediening. Duidt op informatie over een handige bediening. Geeft een referentiepagina aan. (p.**) 5

6 Inhoud Hoofd kenmerken... Belangrijke opmerkingen...4 Namen en functies...7 Voorpaneel...7 Achterpaneel...0 Batterijen installeren... Aansluitingen... De stroom aanzetten... De stroom uitzetten... De gitaar stemmen (Bypass/Tuner)...4 Inleiding op effecten en parameters...6 Over de volgorde van de effect aansluitingen...6 OD/DS SOLO...6 OD/DS (Overdrive/Distortion)...7 MOD (Modulatie)...8 DELAY...9 EQ (Equalizer)...0 WAH...0 NS (Noise Suppressor)... THRESHOLD... MASTER LEVEL... Makkelijk geluiden creëren (EZ EDIT)... Geluiden opslaan en oproepen (Memory Mode) Manual mode en Memory mode.. Schakelen tussen Manual en Memory mode... Patches en banken... Geluiden opslaan (Write)... 4 Opgeslagen geluiden oproepen en gebruiken (Patch Change)... 5 Van nummer veranderen... 5 Van bank veranderen... 5 Patch instellingen veranderen (Patch Edit Mode)... 6 Overige functies... 7 Voetschakelaar gebruiken... 7 Een voetschakelaar aansluiten... 7 De ME-0 in de fabrieksinstellingen terugzetten (Factory Reset)... 9 Het expressiepedaal bijstellen... 0 Blanco overzicht... Probleemoplossing... 6 Specificaties... 7 Index

7 Namen en functies Voorpaneel fig.me-0-front-panel.eps_ Parameter knoppen Hiermee worden parameters, die met de effect knoppen en EZ EDIT knop geselecteerd zijn, aangepast. U kunt de huidige waarde van een parameter controleren door zijn effect selectie knop ingedrukt te houden en aan de knop te draaien (dit toont de waarde zonder dat deze wordt bijgesteld). De manier, waarop de knoppen reageren wanneer eraan gedraaid wordt, kan veranderd worden.. Ga naar de Manual mode (p.).. Houd de [EDIT/EXIT] knop ingedrukt, en druk op Number Pedal. Eén van de volgende mededelingen verschijnt in het scherm: N0: De waarde verandert onmiddellijk als u aan de knop draait (fabrieksinstelling). N: De waarde verandert als de knop voorbij de positie die met de huidig ingestelde waarde correspondeert wordt gedraaid.. Druk op [ ][ ] om de waarde van de instelling te veranderen. 4. Druk op [WRITE]. De instelling wordt opgeslagen, en de ME-0 keert naar de Manual mode terug. 7

8 Namen en functies Effect selectie indicators Toont effecten, die u met gebruik van de parameter knoppen kunt instellen.. Effect selectie knoppen Druk op deze knoppen om het effect, waarvan u de instellingen wilt veranderen, te selecteren. 4. EZ EDIT indicator Laat zien of EZ EDIT aan of uit is. 5. EZ EDIT knop Druk hierop om EZ EDIT te gebruiken (p.). 6. Beeldscherm Toont de waarde van parameter instellingen, bank nummers en andere informatie. * Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt bt in het scherm aangegeven. Wanneer dit verschijnt, vervangt u de batterijen. 7. EDIT/EXIT knop Druk hierop om patches in Memory mode te bewerken (of verlaat het bewerken). 8. WRITE knop Druk op deze knop om het huidige geluid in het gebruikers geheugen op te slaan. 9. / knoppen Gebruik deze om de parameters in de diverse besturingsmodes bij te stellen. 8

9 Namen en functies Manual mode: NS THRESHOLD Memory mode: Bank (NS THRESHOLD bij bewerken van patches) TUNER: Referentie toonhoogte 0. WAH indicator Dit laat zien of het Wah effect aan of uit is.. OD/DS SOLO indicator Dit laat zien of het solo geluid aan of uit is.. OD/DS SOLO knop Druk hier op om naar een geluid dat geschikt is voor solo s over te schakelen. Als deze knop wordt ingedrukt, wordt overdrive/distortion automatisch ingeschakeld.. MASTER LEVEL knop Past het volume van de uitvoer aan. 4. Expressie pedaal Regelt het volumeniveau (volume pedaal). Als de voorkant van het pedaal diep wordt ingedrukt, wordt de WAH ON/OFF stand veranderd. Als het Wah effect ingeschakeld is, functioneert het pedaal als een Wah pedaal. Als WAH aan is: functioneert als Wah pedaal. Als WAH uit is: functioneert als een volume pedaal. Bij het bedienen van het expressie pedaal moet u voorzichtig zijn en zorgen dat uw vingers niet beklemd raken tussen het beweegbare gedeelte en het paneel. In huishoudens net kleine kinderen dient een volwassene toezicht te houden, totdat het kind in staat is om zelf alle regels voor een veilige bediening van het apparaat na te leven. 5. Pedaal indicators Laat zien of het corresponderende effect aan of uit is. In de Memory (geheugen) mode wordt hiermee het huidige patch nummer aangegeven. 6. Effect/nummer pedalen Schakelt de corresponderende effecten in of uit. Als de ME-0 zich in de Memory mode bevindt, schakelen deze overeenkomstig genummerde patches. Als u het OD/DS pedaal twee seconden ingedrukt houdt, wordt het pedaal in zijn OD/DS Solo ON/OFF functie gezet. (Bediening verschilt in de Memory mode (p.).) 9

10 Namen en functies Achterpaneel ME-0-rear-panel.eps_ Veiligheidsslot ( ) INPUT jack Sluit hier uw gitaar aan. * De ingangsjack functioneert tevens als een aan/uit schakelaar. Als een plug in de INPUT jack wordt gestoken, wordt de stroom ingeschakeld. De stroom wordt uitgeschakeld als de plug eruit wordt gehaald. Verwijder de plug uit deze jack als de ME-0 niet wordt gebruikt.. AUX IN jack Sluit hier een CD of MP speler aan om met geluiden van deze apparaten te oefenen. * U kunt het volume van de AUX ingang niet bijstellen. Pas het volume op het aangesloten apparaat aan. * Gebruik geen kabel die een weerstand bevat om externe apparaten op de AUX IN aan te sluiten. Door gebruik van dit soort kabels kunnen geluiden van aangesloten apparaten onhoorbaar worden. * Er worden geen effecten op het AUX ingangssignaal toegepast. 4. OUTPUT L/MONO, R jacks Sluit hier een versterker of mengpaneel aan. 5. PHONES (koptelefoon) jack Sluit hier een stereo koptelefoon aan. Wanneer een koptelefoon op de PHONES jack is aangesloten, worden klankaanpassingen toegepast, zodat het geluid het meest lijkt op dat wat door de gitaarversterker wordt geproduceerd. 6. FOOT SW (voetschakelaar) jack Sluit hier een optionele voetschakelaar (zoals de FS-6) aan. De voetschakelaar functioneert anders in Manual mode en Memory mode. In de Manual mode: schakelt de OD/DS Solo in/uit. Schakelt de Bypass/Tuner in/uit. In de Memory mode: Bank Up, Bank Down 7. DC IN (AC adaptor) jack Sluit hier de optionele adaptor (PSA serie) aan. * Gebruik alleen de gespecificeerde stroomadaptor (PSA serie). 0

11 Batterijen installeren Plaats de batterijen, zoals in het figuur wordt getoond, en zorg dat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst. fig.replace-battery.eps_8 Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt bt in het scherm. Als dit verschijnt, installeert u nieuwe batterijen. Als u het apparaat omkeert, plaats dan wat kranten, tijdschriften of ander geschikt materiaal onder de vier hoeken aan beide kanten, om te voorkomen dat de knoppen en regelaars beschadigen. Probeer het apparaat tevens zo te plaatsen, dat de knoppen en regelaars niet kunnen beschadigen. Als u het apparaat omkeert, behandelt u het voorzichtig. Zorg dat het niet omvalt of dat u het uit uw handen laat vallen. Zorg dat de + en - eindes van de batterijen zich in de juiste richting bevinden. Gebruik zes AA type batterijen. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen tegelijkertijd of combinaties van verschillende types batterijen. Hierdoor kan vloeistof lekkage ontstaan. Batterijen worden bij het apparaat geleverd. Omdat deze batterijen in beginsel zijn bedoeld om te testen of het apparaat werkt, kan de levensduur van deze batterijen beperkt zijn. Bij voortdurend gebruik op batterijen kan het apparaat ongeveer uur worden gebruikt met alkaline batterijen en ongeveer.5 uur met standaard batterijen. (dit kan variëren, afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt).

12 Aansluitingen fig.me-0-connect-e.eps_70 Adapter (PSA serie) CD/MP speler Stereo koptelefoon Koptelefoon stekker Gitaar Gitaarversterker Voetschakelaar (FS-6, enz.) * Als een adapter wordt gebruikt, dient u alleen het gespecificeerde type te gebruiken (PSA serie). Door gebruik van een andere adapter kunnen storingen ontstaan. * Om storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen, zet u het volume altijd helemaal laag, en schakelt u alle apparaten uit, voordat u aansluitingen maakt. * De ingangsjack functioneert tevens als een aan/uit schakelaar. Als een plug in de INPUT jack wordt gestoken, wordt de stroom ingeschakeld. De stroom wordt uitgeschakeld als de plug eruit wordt gehaald. Verwijder de plug uit deze jack als de ME-0 niet wordt gebruikt. * Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Wanneer aansluitkabels met weerstanden worden gebruikt, kan het geluidsniveau extreem laag, of zelfs onhoorbaar worden. Meer over de kabel specificaties kunt u bij de fabrikant van de kabel opvragen. * Als u één gitaarversterker gebruikt, sluit u deze op de L/MONO jack aan. Meer informatie over het aansluiten van een voetschakelaar op de Footswitch jack vindt u bij Voetschakelaar pedalen gebruiken (p.7).

13 Aansluitingen Zet de verscheidene apparaten in de aangegeven volgorde aan. Als apparaten in de verkeerde volgorde worden aangezet, kunnen storingen en/of schade aan luidsprekers en andere apparaten ontstaan. De stroom aanzetten. Zet het volume van alle apparaten helemaal laag, en sluit de externe apparaten aan. * Steek de plug nog niet in de INPUT jack.. Steek de plug in de INPUT jack. * Als een plug in de INPUT jack wordt gestoken, wordt de stroom ingeschakeld.. Zet de CD of MP speler of een ander invoer apparaat aan. 4. Als laatste zet u de gitaarversterker of ander uitvoer apparaat aan. 5. Hierna stelt u het volume van elk apparaat bij. * Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Daardoor duurt het, nadat het apparaat is aangezet, enkele seconden voordat het apparaat correct werkt. De stroom uitzetten. Zet het volume van alle apparaten helemaal laag.. Zet eerst de gitaarversterker en andere uitvoer apparaten uit.. Zet de CD, MP speler of ander invoer apparaat uit. 4. Verwijder de plug uit de INPUT jack. * Door het verwijderen van de plug uit de INPUT jack wordt de stroom uitgeschakeld.

14 De gitaar stemmen (Bypass/Tuner) De ME-0 beschikt over een ingebouwde chromatische auto-tuner (stemapparaat), waarmee u uw gitaar gemakkelijk kunt stemmen zonder dat aansluitingen veranderd hoeven te worden. Bovendien is de geluidsuitvoer in Tuner mode hetzelfde als het ingangsgeluid, zonder toegepaste effecten (Bypass). U kunt het expressiepedaal gebruiken om het volume lager te maken, zodat het niet nodig is om het volume van uw versterker lager te zetten, elke keer dat u gaat stemmen.. Druk de nummer en pedalen gelijktijdig in, om naar de Tuner mode te gaan. Het stemapparaat verschijnt in het scherm, en een afwijking van de toonhoogte wordt door de Stem leidraad aangegeven. fig.7seg-tuner.eps Stemming 7 4. Indien nodig kunt u de referentie toonhoogte veranderen. Druk op [ ] [ ] en de huidige referentie toonhoogte wordt korte tijd in het scherm getoond. Door deze handeling voort te zetten, kunt u de referentie toonhoogte met stappen van één Hertz veranderen, in elke waarde tussen 45 Hz en 445 Hz. De instelling wordt automatisch opgeslagen, dus u hoeft deze instelling niet elke keer dat u stemt te maken. * De referentie toonhoogte is vanuit de fabriek op 440 Hz ingesteld (weergave: 40). Weergave 5-45 Toonhoogte (Hz) Speel een enkele noot op de snaar die gestemd wordt. Speel de snaar open. De naam van de noot, die het dichtst bij de toonhoogte van de snaar ligt, verschijnt in het scherm. * Gebruik uw hand of iets anders om de overige snaren stil te maken. De snaar kan mogelijk niet nauwkeurig gestemd worden als andere snaren tijdens het stemmen meetrillen.

15 De gitaar stemmen (Bypass/Tuner) fig.7seg-tuner.eps (C) (C ) (D) (D ) (E) (F) (F ) (G) (G ) (A) (A ) (B) 4. Voer eerst een globale stemming uit, zodat de naam van de noot van de snaar in het scherm verschijnt. (Algemene stemming) 5. Stem dan elke snaar nauwkeurig, totdat beide stem leidraden verlicht zijn. * Hoe groter het verschil tussen de toonhoogte van de snaar die u speelt en de correcte toonhoogte van de noot die in het scherm wordt weergegeven, hoe sneller de stem leidraad knippert. Als u dichter bij de juiste toonhoogte komt, zal de stem leidraad langzamer gaan knipperen. fig.7seg-tuner.eps 7e 6e 5e 4e e e ste B E A D G B E Te hoog Gestemd Te laag 6. Herhaal stappen -5 om de andere snaren te stemmen. * Als u een gitaar met een vibrato arm stemt, kan het stemmen van een snaar maken dat andere snaren afwijken. In dit geval kunt u het beste de eerste twee snaren globaal stemmen, zodat de juiste noot wordt weergegeven, en dan elke snaar opnieuw stemmen. Een bruikbare techniek, die het stemmen minder verwarrend maakt, is om net iets onder de doel toonhoogte te beginnen, en dan telkens een klein beetje omhoog te stemmen, totdat de snaar de juiste hoogte heeft. 7. Druk de nummer en pedalen gelijktijdig in om naar de vorige mode terug te keren. U kunt ook naar de vorige mode terugkeren door [EDIT/EXIT] in te drukken. 5

16 Inleiding op effecten en parameters Over de volgorde van de effect aansluitingen De optimale volgorde voor het verbinden van effecten wordt automatisch bepaald, gebaseerd op de effect instellingen. WAH OVERDRIVE / BULES / DISTORTION / METAL / FUZZ / COMPRESSOR (OD / DS) TREMOLO (MOD) EQ NOISE SUPPRESSOR FOOT VOLUME CHORUS / PHASER / FLANGER / ROTARY DELAY / REVERB (MOD) (DELAY) OD/DS SOLO Het OD/DS effectgeluid verandert in een geluid dat geschikt is voor solo uitvoeringen. Als het OD/DS SOLO effectgeluid wordt aangezet, zal het OD/DS effect eveneens worden ingeschakeld, zelfs als het daarvoor uitgeschakeld was. Om de hoeveelheid OD/DS SOLO effect bij te stellen, dat wordt toegepast als het effect aan is, houdt u [OD/DS SOLO] ingedrukt, terwijl u op [ ] or [ ] drukt. 6

17 OD/DS (Overdrive/Distortion) Inleiding op effecten en parameters Dit effect gebruikt vervorming om het geluid een unieke eigenschap te geven, en stelt u in staat het geluid te laten doorklinken. OD/DS type lijst TYPE Beschrijvingen : OVERDRIVE Een zachte, milde vervorming als die van een buizenversterker. : BLUES Een uniek type overdrive die de nuances van het plukken benadrukt. : DISTORTION Scherpe vervorming die een rijke sustain geeft. 4: METAL Een krachtig, levendig vervormd geluid. 5: FUZZ Een unieke vervorming met een ruw, intens geluid. 6: COMPRESSOR Dit effect produceert lange sustain zonder het geluid te vervormen. U kunt dit ook als limiter gebruiken om alleen de geluidspieken te onderdrukken en vervorming te voorkomen. fig.fx-odds.eps_50 fig.fx-odds.eps_90 Beschrijvingen : OVERDRIVE : BLUES : DISTORTION 4: METAL 5: FUZZ Past de hoeveelheid vervorming aan. Draai naar Past de klank aan. rechts (met de klok mee) om de vervorming omhoog te duwen. Hierdoor kan ook het volume toenemen. 6: COMPRESSOR Past de sustain aan. Draai naar rechts (met de klok mee) om een langere sustain te produceren, Als de knop naar links wordt gedraaid (tegen de klok in), wordt een effect gelijkend op een limiter gecreëerd. Draai naar links (tegen de klok in) om een warmer geluid te produceren, naar rechts (met de klok mee) om een helderder geluid te produceren. Past het volumeniveau aan. 7

18 Inleiding op effecten en parameters MOD (Modulatie) Dit effect verbreedt en voegt een vibrerend effect aan het geluid toe. MOD type lijst TYPE Beschrijvingen : CHORUS Dit effect voegt een subtiele zweving aan het geluid toe, en transformeert het in een prachtig geluid met adem en body. : PHASER Dit creëert een geluid met een verschuivende fase, en voegt een draaiend warp effect toe. : FLANGER Dit effect voegt een subtiel type beweging toe, dat een geluid gelijkend op de stijgende/dalende geluiden van een vliegtuig creëert. 4: TREMOLO Dit effect creëert een gevoel van vibratie, door het cyclisch veranderen van het volumeniveau. 5: ROTARY Dit produceert het effect van een roterende luidspreker. fig.fx-mod.eps_50 fig.fx-mod.eps_90 Beschrijvingen : CHORUS DELAY Stelt de periode van zwevende cyclus bij. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de snelheid toe. : PHASER Past de periode van de vibratie cyclus aan. Als : FLANGER de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de snelheid toe. 4: TREMOLO Past de periode van de volume verandering aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de snelheid toe. 5: ROTARY Past de rotatiesnelheid aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de snelheid toe. Past de diepte van het zwevende geluid aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de diepte toe. Past de diepte van de golving aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de diepte toe. Past het volume van het effectgeluid aan. Past de intensiteit van unieke kenmerken aan. Past de hoeveelheid Past het volume van het volumeverandering aan effectgeluid aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt het volume toe. Stelt de diepte van het effect bij. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt de diepte toe. Past het volume van het effectgeluid aan. 8

19 Inleiding op effecten en parameters DELAY Dit zijn ruimtelijke effecten waarmee u dingen kunt doen als het geluid voller maken, of speciale effecten creëren door vertraagd geluid of reverb aan het ingangsgeluid toe te voegen. Delay type lijst TYPE Beschrijvingen : 0 99 ms DELAY Delay geluid met een delay tijd van 0 tot 99 ms. : ms DELAY Delay geluid met een delay tijd van 00 tot 700 ms. : REVERB Een effect dat weerkaatsing aan het geluid toevoegt. fig.fx-delay.eps_50 fig.fx-delay.eps_90 Beschrijvingen : 0 99 ms DELAY : ms DELAY De delay tijd kan in stappen van ms worden ingesteld. De delay tijd kan in stappen van 0 ms worden ingesteld. In het scherm wordt de waarde getoond als het nummer van 0 ms eenheden (0-70). : REVERB Past de lengte (reverb tijd) van de weerkaatsing aan. Past het aantal herhalingen van het delay geluid aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, neemt het aantal malen dat de delay wordt herhaald toe. Past de klankkwaliteit van de weerkaatsing aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid, wordt een helderder geluid gecreëerd. Past het volume van het effect geluid aan. 9

20 Inleiding op effecten en parameters EQ (Equalizer) Dit effect past de klankkwaliteit aan. Als de knop naar rechts wordt gedraaid (met de klok mee), wordt het volume in de corresponderende frequentiereeks omhoog geduwd. Als deze tegen de klok in wordt gedraaid, wordt het volume afgekapt. Wanneer alle parameter knoppen in het midden worden geplaatst, wordt een vlakke respons geproduceerd. fig.fx-eq.eps_50 fig.fx-eq.eps_90 Beschrijvingen Stelt de klankkwaliteit van de lage frequentiereeks bij. Stelt de klankkwaliteit van de laag-midden frequentiereeks bij. Stelt de klankkwaliteit van de hoog-midden frequentiereeks bij. Stelt de klankkwaliteit van de hoge frequentiereeks bij. WAH Dit effect creëert een wah effect, met gebruik van de pedaalregelaar. Als het pedaal wordt ingedrukt, wordt een helderder geluid gecreëerd, terwijl het loslaten van het pedaal een gedempt geluid produceert. 0

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding GX-700 Guitar Effects Processor Nederlandstalige handleiding GX-700 Handleiding 2 Inleiding, 1. Inleiding Bedankt dat u voor de BOSS GX-700 Guitar Effects Processor hebt gekozen. Lees deze handleiding

Nadere informatie

TD-10 Percussion Sound Module

TD-10 Percussion Sound Module r TD-10 Percussion Sound Module Bedankt voor uw aankoop van de Roland TD-10 Percussion Sound Module. Vergeet niet Voorzorgsmaatregelen op blz. 2 te lezen. Lees ook de rest van de handleiding best eens

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem Digitaal Draadloos Systeem ATW-1101 UniPak Zendersysteem ATW-1101/G Gitaarsysteem ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92 Miniatuur Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92-TH Miniatuur

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT NL/ GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Meegeleverd Accessoires 2 Belangrijke veiligheidsinformatie 3 Bovenpaneel en regelaars 5 Onderpaneel en regelaars 6 Regelaars boven- en

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Nl Waar kunt u het vinden Vind wat u zoekt in: i De vraag- en antwoordindex p. iv ix Weet u wat u wilt, maar weet u de naam van de functie niet? Zoek het op in de vraag-

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing D 10 series Wireless DECT headset system Gebruiksaanwijzing Inhoud Inhoud Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 2 Omvang levering... 4 Basisstations met componenten... 4 Headset met componenten... 4

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Inleiding. Voorbereiding. Aan de slag. Bonrol installeren. Datum/tijd instellen. Inleiding kasregister. Display/toetsenbord.

Inleiding. Voorbereiding. Aan de slag. Bonrol installeren. Datum/tijd instellen. Inleiding kasregister. Display/toetsenbord. Elektronisch kasregister TE-2200 TE-2400 Gebruikershandleiding Inleiding Voorbereiding Aan de slag Bonrol installeren Datum/tijd instellen Inleiding kasregister Display/toetsenbord Papierhouder Basishandelingen

Nadere informatie

TomTom GO Gebruikershandleiding

TomTom GO Gebruikershandleiding TomTom GO Gebruikershandleiding Inhoud Welkom bij navigatie met TomTom 6 Wat is er nieuw 7 Nieuw in deze release... 7 Starten 8 In de auto installeren... 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 Het navigatiesysteem

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

SABRE SB35. Ultra-Slim Home Entertainment Soundbar met Compacte Subwoofer. Handleiding

SABRE SB35. Ultra-Slim Home Entertainment Soundbar met Compacte Subwoofer. Handleiding SABRE SB35 Ultra-Slim Home Entertainment Soundbar met Compacte Subwoofer Handleiding Inleiding Inleiding 3 Beschrijving en functies 3 Meegeleverde items 3 SABRE SB35 regelaars bovenpaneel 4 SABRE SB35

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie